Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16."

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding 20 Communicatie en meepraten 24 Resultaten 25 Afspraken en regels 26 Boekenfonds en ouderbijdrage 28 Buitenschoolse activiteiten 29 Kleinschalig, groot en verbonden 30 2

3 Wij wensen iedereen een sportief en excellent schooljaar toe! Welkom op het Thomas a Kempis College Welkom op de sportieve school voor voortgezet onderwijs! Het Thomas a Kempis College is een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo tl. Bij onze school horen twee scholen met een heel bijzonder aanbod: het Centre for Sports and Education, waar we onderwijs verzorgen voor topsporters. En JenaXL, een school voor Jenaplan voortgezet onderwijs. Dat we een sportieve school zijn heeft natuurlijk te maken met onze status van Topsport Talentschool waardoor kinderen hun sporttalent kunnen combineren met hun school. Maar sportief zijn betekent voor ons vooral duidelijke afspraken en regels, rekening houden met elkaar en proberen het beste uit iemand naar boven te halen. Daarnaast streven we ernaar om jou tijdens schooltijd dingen te laten doen waar je veel van leert en waar je enthousiast van wordt. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende classes waaruit je kunt kiezen. Deze ambitieuze doelstellingen vragen om een goed georganiseerd onderwijssysteem. Met veel persoonlijke aandacht en coaching waarin iedereen op zijn eigen niveau topprestaties kan leveren. Deze schoolgids geeft een overzicht van de uitgangspunten van ons onderwijs en de organisatie ervan. Het geeft jou als leerling en u als ouder/verzorger inzicht in onze manier van werken: het enthousiasme en de wil om gezamenlijk van het katholieke voortgezet onderwijs in Zwolle voor iedere leerling een succes te maken. Namens alle medewerkers van het Thomas a Kempis College, Gerdien Pastink Tjeerd Biesterbosch Directie 3

4 School en schoolleiding Thomas a Kempis College, locatie Centrum Schuurmanstraat KC Zwolle Telefoon Fax Hier bieden wij alle leerwegen: gymnasium, atheneum, havo en vmbo theoretische leerweg. Teamleider onderbouw: Rita Brink Teamleider bovenbouw: Reinald Bosman JenaXL, Jenaplan Voortgezet onderwijs Gelijkheid XC Zwolle Telefoon Fax Hier bieden wij alle leerwegen: atheneum, havo en vmbo kaderberoepsgerichte- en theoretische leerweg en alle niveaus volgens hetjenaplan concept. Teamleider: Gijs van Andel Directie De directie voor deze locaties wordt gevormd door dhr. T.F. Biesterbosch en mevr. G. Pastink. Bezoekadres directie: Schuurmanstraat KC Zwolle Telefoon Centre for Sports & Education Boerendanserdijk 2A-1 (Oosterenkgebouw) 8024 AH Zwolle Telefoon Voor leerlingen met topsportambities bieden wij hier op hen afgestemd onderwijs op alle niveaus en voor alle leerjaren. Teamleider: Paul van den Bergh Informatie over alle locaties van onze school kunt u ook vinden op Ons adres is: 4

5 Visie en identiteit Als katholieke school werken wij vanuit christelijke inspiratie aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en medewerkers. Als instelling willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens. Daarbij zijn deze waarden leidend voor wat we denken en wat we doen: 1. Het ontwikkelen van ieders talent 2. Respect voor de eigenheid van alle mensen 3. Ontmoeting met elkaar 4. Aandacht voor zingeving 5. Verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de samenleving Onze missie Wij geloven dat wij er als school zijn om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op de volgende stap in jouw leven en onderwijsloopbaan. Hoe doen wij dat? Bij ons staat sportief leren en excelleren centraal. Dat betekent dat we graag samen school willen maken (verbondenheid). We vinden het ook belangrijk om iedereen te laten uitblinken. Dat doen we door oog te hebben voor het individu. Elk mens heeft immers soms iets anders nodig?! Verbondenheid Verbondenheid betekent voor ons dat je binnen de school met elkaar op wilt en mag trekken, dat je lief en leed met elkaar kunt delen, dat je oog hebt voor elkaar om op die manier iedereen het gevoel te geven dat hij of zij ertoe doet. Maar verbondenheid betekent ook dat je elkaar op professionele wijze aanspreekt als dat nodig is. Vanuit die gedachte willen we samen met leerlingen, ouders en medewerkers onze school vormgeven. Klasse Onder klasse verstaan we natuurlijk de kreet 'klasse' waarbij je je duim opsteekt om iemand een compliment te geven. In die positieve benadering geloven we. Klasse is ook op een degelijke en deugdelijke wijze vorm geven aan het onderwijs dat je geeft. Maar voor ons betekent klasse ook dat we van zowel leerlingen als medewerkers vragen om het beste uit zichzelf te halen. We willen hoge verwachtingen hebben van elkaar om op die manier steeds een stapje verder te kunnen komen. We willen dat zowel leerlingen als medewerkers zichzelf de vraag stellen: 'Hoe ga ik uitblinken?' 5

6 Fit & sportief Het klinkt heel vanzelfsprekend, maar we geloven echt dat een gezonde geest en een gezond lichaam hand in hand gaan. Als je fit bent kom je tot betere prestaties. Zowel in je sport als in je schoolwerk. Maar sportief is wat ons betreft ook een leefstijl. Sportief gedrag betekent dat je leert omgaan met spelregels, maar ook met winnen en verliezen. Het heeft ook te maken met de vraag of je graag zelf op het podium wilt staan of dat je ook blij kunt zijn over de prestatie die een teamgenoot levert. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar wij willen hierover met jongeren in gesprek zijn. Leren en sport: een logische combinatie! Leren en sporten hebben veel raakvlakken. Winnen, verliezen, ambitieus je doelen stellen, plannen en veel oefenen. Daarom combineren wij op het Thomas a Kempis College sport met leren door middel van meer bewegingsonderwijs voor iedereen. Dat biedt een stevige basis en voor sommige kinderen blijft het daarbij. Maar er zijn bij ons op school ook veel leerlingen die graag meer willen sporten en bewegen. 6

7 Inrichting van ons onderwijs Zoals we in het vorige hoofdstuk al hebben vemeld, vinden we het belangrijk dat een ieder de kans krijgt om uit te blinken, om het beste uit zichzelf te halen. Dat klinkt prachtig, maar het betekent ook dat we dingen verwachten. Jij van jezelf als je bij ons op school zit, maar wij verwachten ook dingen van jou. Je ouders verwachten dingen van jou maar ook van ons. En waarschijnlijk verwacht jij ook dingen van ons en van je ouders. We kunnen dus wel spreken van verwachtingsvol onderwijs. Dit is dan ook het vertrekpunt van ons onderwijs. Op het Thomas a Kempis College willen we ons onderwijs zo inrichten dat je je eigen plek kunt vinden en het beste uit jezelf kunt halen. Om dat te bereiken leveren we maatwerk: groepsgewijs, individueel, binnen- of buitenschools of projectmatig. Voorbeeldfunctie Als we verwachtingsvol onderwijs willen maken, bepaalt dat de manier waarop we onze school organiseren. We willen zelf zijn wat we onze leerlingen voorhouden, namelijk ambitieus en steeds op zoek om het beste uit onszelf te halen. Daarmee vervullen wij een voorbeeldfunctie voor onze leerlingen. Verderop staat beschreven hoe we door middel van onze teamstructuur, rapportage en veiligheid op school, omstandigheden scheppen om leerlingen succesvol te laten zijn. Dat geldt voor de sfeer op school en voor de relatie tussen docenten en leerlingen. Ook samenwerking en overleg zijn belangrijk. Daarom is er veel communicatie met ouders en samenwerking met externe partijen. Want onderwijs is een teamsport: school maak je samen! ICT-rijk onderwijs Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door blended learning. Blended learning is een mix van e-learning en andere vormen van leren. Het kan dan gaan om het verspreiden van leerinhouden, vormen van communicatie en de aanpak van de lesstof in relatie tot hoe kinderen leren, of combinaties hiervan. Onder e-learning verstaan we het gebruik van multimedia technologieën en het internet". We vinden 'e-learning' zo belangrijk omdat we geloven dat we de kwaliteit van ons onderwijs op die manier kunnen verbeteren. Het is een hulpmiddel om te komen tot een kwaliteitsverbetering van ons onderwijs, het hoogst haalbare uit jou als leerling te halen, het bieden van maatwerk, om te kunnen differentiëren binnen groepen, om tijdwinst in het programma te regelen, om tijd vrij te maken voor feedback tijdens het leerproces, om te komen tot flexibeler onderwijs en meer gemotiveerde leerlingen. Dit alles heeft ertoe geleid dat elke leerling bij ons op school komt met zijn of haar eigen laptop. De school verschaft de draadloze infrastructuur en de inhouden via de Elektronische Leer Omgeving (ELO). Naast de digitale middelen blijven we natuurlijk ook andere leerbronnen gebruiken. Kijk voor meer informatie over ons ICT-rijke onderwijs op onze website. Maatschappelijke Stage Vanaf schooljaar moet je in het voortgezet onderwijs verplicht minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen gedurende je schoolloopbaan. Tijdens deze stage doe je vrijwilligerswerk, zoals helpen in een buurthuis, sportactiviteiten organiseren of werken op een zorgboerderij. Op die manier kun je tijdens je schooltijd kennismaken met de samenleving en daaraan een bijdrage leveren. De maatschappelijke stage is in onze ogen een onlosmakelijke factor binnen het leerproces. Leren vindt ook plaats buiten de muren van de school. Verantwoordelijkheid dragen leer je door het te doen in een maatschappelijk zinvolle context. Op onze school worden de uren van de maatschappelijke stage verdeeld over de eerste drie leerjaren ingevuld. De verplichting houdt in dat het een voorwaarde is voor diplomering. Leerlingen én ouders moeten dus meewerken aan maatschappelijke stages. Je mentor begeleidt je bij het zoeken en uitvoeren van de stages. 7

8 Praktische Sector Oriëntatie Veel van wat je later wilt gaan doen hangt af van de talenten die je hebt of die je nog bij jezelf moet gaan ontdekken. Die ontdekkingsreis zit natuurlijk in de gewone vakken op school. In klas 2 basis/kader en kader/theoretisch die in het derde jaar doorgaan op TalentStad (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg), gaan we werken aan het onderzoeken van je talenten. In je rooster tref je dit aan als PSO wat staat voor Praktische Sector Oriëntatie. Een half jaar een blokuur in de eerste klas en een heel jaar in de tweede klas. Werkend-Wijs In leerjaar 3 van de theoretische leerweg proberen we leerlingen voor te bereiden op het maken van de juiste keuze in het MBO of een doorstroom via de havo naar het HBO. Het is belangrijk om goed te weten wat je wilt en wat je kunt. We gaan op pad en we gaan bij MBO-opleidingen kijken hoe het er daar aan toegaat. Zo word je al Werkend-Wijs! Toelatingsbeleid Als je toegelaten wilt worden tot het Thomas a Kempis College, moet je een aanmeldingsformulier inleveren. Behalve de wettelijke tussentijdse toelaatbaarheid wordt door de school geen beperking op toelating toegepast. Jij en je ouders/ verzorgers moeten geen bezwaar hebben tegen de identiteit van de school. Activiteiten in het kader van de identiteit van de school, zoals deze bijvoorbeeld in mentorlessen worden uitgevoerd, moeten door iedereen worden gevolgd. Een tussentijdse vraag om toelating kan door omstandigheden soms niet worden gehonoreerd. Voordat een definitieve beslissing tot toelating wordt genomen, zal dan ook altijd eerst een intakegesprek moeten plaatsvinden. Rapporten Ons schooljaar is verdeeld in drie periodes. Na elke periode krijg je een rapport. We werken met een voortschrijdend gemiddelde en dat betekent dat je rapport een tussenstand weergeeft. Na de eerste twee rapporten organiseren wij ouderspreekavonden. Ouders/verzorgers kunnen dan gesprekken aanvragen met de mentor en/of enkele docenten. vast aan dat niveau. Mocht het leren makkelijker gaan dan je vooraf dacht en haal je goede cijfers, dan kun je op een niveau hoger gaan werken. Andersom geldt dat natuurlijk ook! Het mooie is dat je in veel gevallen niet naar een andere klas hoeft omdat in veel klassen al leerlingen van 2 niveaus bij elkaar zitten. Aan het einde van het eerste leerjaar adviseren we het opleidingstype dat volgens ons het beste bij jou past. Dat advies is natuurlijk gebaseerd op de resultaten die je hebt gehaald, maar ook op observaties die docenten hebben gedaan en op een cito-toets die we in leerjaar 2 afnemen. Het kan zijn dat je andere ambities hebt dan wat wij adviseren. Als je tweemaal hetzelfde advies hebt gekregen, ben je verplicht dit advies ook op te volgen. Niveaus die je vaak samen in één klas tegenkomt zijn: Havo/vwo Voor leerlingen met een havo-, een havo/vwo of een vwo (atheneum of gymnasium)-advies. Theoretisch/havo Voor leerlingen met een advies voor de theoretische leerweg, een havo-advies of een combinatie theoretische leerweg/havo. Kader/theoretisch Voor leerlingen met een kaderberoepsgericht of een theoretisch advies en leerlingen met een combinatieadvies kaderberoepsgericht en theoretisch. Basis/kader Voor leerlingen met een advies voor de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte leerweg. In welk klas we je ook indelen, je krijgt altijd instructie en toetsen op het voor jou haalbare niveau. De eerste fase Aan het begin van het schooljaar stellen wij voor alle leerlingen de onderwijsprogramma's beschikbaar. Hierin staat welke leerstof we dat jaar behandelen en hoe die stof wordt getoetst (bijvoorbeeld via een repetitie of werkstuk). Je weet dus precies wat je dat jaar te wachten staat. Er staat ook in welke normen er gelden om over te gaan. Werken op je eigen niveau In de onderbouw start je bij ons je loopbaan op het niveau waarvan de basisschool verwacht dat je een diploma kunt halen. Hoewel we over je niveau een startafspraak maken die we bespreken in een verwachtingengesprek, zit je niet 8

9 Gymnasium De leerlingen die zich hebben aangemeld voor het gymnasium komen in een aparte klas. Soms maken we ook een klas met atheneum- en gymnasiumleerlingen. Maar dat is natuurlijk geen probleem omdat het beide richtingen zijn in het VWO. Waarom het dan toch interessant is om voor het gymnasium te kiezen lees je in de informatie over ons gymnasium op de volgende bladzijde. Vakken op een hoger niveau volgen Zoals we al eerder hebben gezegd, vinden we het belangrijk dat je probeert het beste uit jezelf te halen. Het komt vaak voor dat je niet in alle vakken even goed bent. Voor het ene vak moet je extra je best doen om goede cijfers te halen terwijl een ander vak je juist erg gemakkelijk af gaat. Als je erg goed bent in een bepaald vak, dan kun je dat vak op een hoger niveau volgen. Dat doe je gewoon in je eigen klas. Je wordt ook op dat hogere niveau getoetst. Waar dat mogelijk is (in de havo of in de theoretische leerweg) kun je voor dat vak op hoger niveau ook examen doen. Je verlaat de school dan bijvoorbeeld met een havodiploma met Engels op vwo niveau. Dat geeft je een prachtige start als je bijvoorbeeld de lerarenopleiding Engels wilt gaan doen. Leerlingbegeleiding Sommige leerlingen doorlopen hun schooltijd zonder problemen en redden zich grotendeels zelf. Maar er zijn ook leerlingen die af en toe wat extra hulp nodig hebben. Als dat voor jou geldt, kun je bij onze leerlingbegeleider terecht. Maar wat de leerlingbegeleider óók doet is jouw docenten tips geven om jou beter te ondersteunen. In ons schoolondersteuningsprofiel kun je alles lezen over hoe wij de begeleiding aan onze leerlingen hebben georganiseerd en wat je daarin van ons mag verwachten en wat wij van jou en je ouders verwachten. Gymnasium Het gymnasium vormt samen met het atheneum het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) Het is bedoeld voor leerlingen die graag het beste uit zichzelf willen halen en uitgedaagd willen worden. Je krijgt in principe dezelfde vakken, maar als gymnasiast doe je die vakken in iets minder tijd waardoor er ruimte ontstaat voor extra's als Latijn, Grieks en het vak Wetenschappelijke Vorming. Dit vak, dat veelal gecombineerd verzorgd wordt door docenten van 2 vakken, ga je zelf op onderzoek uit. Zo werken de vakken wiskunde en biologie samen in een module over 'wiskunde in de natuur'. Naast dat je leert om zelf op onderzoek uit te gaan, leer je ook over de grenzen van een vak heen te kijken en verschillende zaken met elkaar in verband te brengen. Heel nuttig, maar vooral heel erg leuk! Wil je alles weten over het gymnasium op onze school bekijk dan de folder 'Het gymnasium: iets voor jou?' op onze website. 9

10 Niveaubepaling Aan het einde van het eerste leerjaar moet duidelijk zijn op welk niveau je in het tweede leerjaar gaat werken. Dit bepalen we in het eerste leerjaar onder meer met toetsen van een landelijk toets bureau. Deze geven aan welk schooltype het best bij je past en dus de grootste kans biedt op succes. Wanneer je je leerroute in de theoretische leerweg vervolgt, kies je een vakkenpakket aan het eind van leerjaar 2. Voor een vervolg in het havo of vwo doe je dit aan het eind van leerjaar 3. Je wordt hierbij ondersteund door je mentor. Sectoren in het vmbo Naast het kiezen van een leerweg kies je bij ons ook al globaal wat je later wilt worden. We onderscheiden daarbij drie hoofdrichtingen, die we sectoren noemen. De sectoren sluiten aan bij de vervolgopleidingen van het mbo. De sectoren zijn: Techniek Zorg & Welzijn Economie Theoretische leerweg leerjaar 3 en 4 Deze leerweg is geschikt wanneer je meer theoretisch bent ingesteld en geeft je de mogelijkheid door te stromen naar het mbo niveau 4 of naar het havo. In leerjaar 3 volg je een breed vakkenpakket van 16 verplichte vakken, zodat je aan het eind van leerjaar 3 een goede keuze kunt maken voor leerjaar 4. Naast de verplichte vakken heb je de mogelijkheid te kiezen voor het examenvak LO2 (lichamelijke opvoeding 2). Wil je doorstromen naar het havo en denken jouw docenten ook dat je daar een goede kans van slagen hebt, dan gaan we je daar op voorbereiden. Leerjaar 3 en 4 van de theoretische leerweg volg je op het Thomas a Kempis College. De tweede fase vwo en havo In het vierde jaar van havo, atheneum en gymnasium gaat de tweede fase van het Voortgezet Onderwijs in. De kennis en vaardigheden die je nodig hebt om te slagen in het hoger beroeps onderwijs of op de universiteit staan centraal, en dan vooral het vermogen om zelfstandig te leren. Voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs kun je kiezen uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij (CM) Economie en Maatschappij (EM) Natuur en Gezondheid (NG) Natuur en Techniek (NT) Je vakkenpakket bestaat uit: een algemeen deel, dat door alle leerlingen moet worden gevolgd een profieldeel dat hoort bij het gekozen profiel een vrij deel dat deels door de school is bepaald en dat deels door jou kan worden gekozen 10

11 Studielast en studielasturen In de Tweede Fase hanteren we het begrip 'studielast voor de leerling'. Je moet per leerjaar 1600 uur aan school besteden. Dit hoeven niet allemaal lessen te zijn. Een deel mag je zelfstandig invullen met studie voor een vak. Wij gaan er vanuit dat je 1000 uur op school doorbrengt (700 uur voor eindexamengroepen). Daarin volg je lessen en kun je zelfstandig leren of werken in het Open Leer Centrum of op studieplekken. Natuurlijk kan de tijd die je echt kwijt bent van leerling tot leerling verschillen. Voor een gymnasiumdiploma moet je minimaal één klassieke taal volgen. Ook moet je het vak Klassieke Culturele Vorming gevolgd hebben in het algemene deel in plaats van het vak Culturele Kunstzinnige Vorming. Examen en Examendossier Aan het begin van het vierde schooljaar stellen we het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) digitaal beschikbaar. In het PTA is per vak aangegeven hoe de toetsing is geregeld en hoe de beoordeling zal plaatsvinden. Ook lees je in het PTA hoe de overgang wordt bepaald en welke herkansingsmogelijkheden er zijn. Al in het vierde leerjaar wordt een aantal vakken uit het algemene deel afgesloten met een school examen. Vakken die ook een centraal examen kennen, worden pas in het laatste schooljaar afgesloten. Ten slotte zijn er ook vakken en onder delen van vakken die niet beoordeeld worden met een cijfer, maar met de beoordeling naar behoren, voldoende of goed. Als je een dergelijke kwalificatie niet haalt, mag je niet deelnemen aan het centraal examen. De leerling houdt zijn eigen examendossier bij en de school registreert alle resultaten van de verschillende examenonderdelen. 11

12 Lessentabellen Leerjaar 1 Vak vmbo bb/kb vmbo kb/tl vmbo tl/havo havo/atheneum gymnasium Nederlands Engels Frans WeVo 2 Latijn 2 Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Biologie Techniek PSO 1 1 Beeldende vorm Drama Muziek Bewegingsonderwijs Classes Classes Mentoruren Rekenen Totaal

13 Leerjaar 2 Vak vmbo bb/kb vmbo kb/tl vmbo tl/havo havo/atheneum gymnasium Nederlands Engels Frans Duits WeVo 1 Latijn 2 Grieks 2 Aardrijkskunde 1,5 1, Geschiedenis 1,5 1, Wiskunde Biologie Nask Techniek 2 1 PSO 2 2 Beeldende vorm Drama Muziek 1 1 Bewegingsonderwijs Classes Mo Mentoruren Taal/Rekenen Keuze werktijd 1 1 Totaal Leerjaar 3 tl 3 havo 3 atheneum 3 gymnasium Nederlands Engels Frans Duits Latijn 2 Grieks 2 Aardrijkskunde Geschiedenis Economie Wiskunde Biologie Natuurkunde Scheikunde Nask 3 Nask 2 2 Maatschappijleer 2 lo+ / bv Bewegingsonderwijs LO 2 4 Mentoruren Rekenen Keuze werktijd Totaal

14 Havo Keuzeprofiel NT NG EM CM Verplicht H4 H5 H4 H5 H4 H5 H4 H5 Nederlands , , , ,5 Engels Maatsch.leer Lich.Opv CKV Profielvak Verplicht Wiskunde A , ,5 Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Biologie Economie Geschiedenis , ,5 Frans Duits Profielkeuzevak Informatica , , , ,75 Aardrijkskunde , , , ,5 M&O , , , ,5 Kunstvak, algemeen Kunstvak, vakdeel * BSM , , , ,75 Mentoraat Atheneum Keuzeprofiel NT NG EM CM Verplicht V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 Nederlands 480 2, , , ,5 3 3 Engels 400 2, , , , e mvt Maatsch.leer Lich.Opv CKV ANW Profielvak Verplicht Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Natuurkunde Scheikunde Biologie Economie Geschiedenis EM+40 0,5 Frans Duits Profielkeuzevak Informatica , , , ,5 Aardrijkskunde , , , ,5 M&O , , , ,5 Kunstvak, algemeen Kunstvak, vakdeel BSM , , , ,5 Mentoraat Op de pagina hiernaast staan de betekenissen van de afkortingen.

15 Gymnasium Keuzeprofiel NT NG EM CM Verplicht V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 Nederlands 480 2, , , ,5 3 3 Engels 400 2, , , ,5 3 2 Klassieke Taal Maatsch.leer Lich.Opv KCV ANW Profielvak Verplicht Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Natuurkunde Scheikunde Biologie Economie Geschiedenis EM+40 0,5 Frans Duits Profielkeuzevak Informatica , , , ,5 Aardrijkskunde , , , ,5 M&O , , , ,5 Kunstvak, algemeen Kunstvak, vakdeel BSM , , , ,5 Mentoraat NT = Natuur & Techniek NG = Natuur & Gezondheid EM = Economie & Maatschappij CM = Cultuur & Maatschapij 15

16 Lestijden Centrum Lesuur Tijd uur uur Pauze: uur uur uur uur Pauze: uur uur uur Pauze: uur uur uur 16

17 Vakanties Herfstvakantie 13 t/m 17 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 23 t/m 27 februari 2015 Hemelvaart + dag erna Tweede Pinksterdag Zomervakantie 14 en 15 mei 25 mei 6 juli t/m 14 augustus 2015 Goede Vrijdag t/m Pasen 3 april t/m 6 april Koningsdag 27 april Meivakantie 4 t/m 8 mei 2015 Extra vrije dagen vrijdag 20 februari 2015 dinsdag 7 april 2015 dinsdag 28 april 2015 Examens 2015 beginnen op maandag 11 mei. Voor het volledige rooster verwijzen we u door naar 17

18 Thomas a Kempis College en sport Wie sportief is, is op het TaK op de juiste plek. Je maakt kennis met allerlei sporten. Of je nu hobbyist bent of je beroep wilt maken van sport: iedereen kan meedoen. Ben jij liever toeschouwer? Dan vinden we het leuk als je onze sporters komt aan moedigen! Landstede, en dus ook het Thomas a Kempis College, is aangesloten bij het Olympisch Netwerk Overijssel. En het Thomas a Kempis College is een erkende Topsport Talentschool. Topsport Talentschool Het Thomas a Kempis College is één van de 29 Topsport Talentscholen in Nederland, aangesloten bij de Stichting LOOT. Het Thomas a Kempis College biedt sporters die voldoen aan de NOC*NSF-richtlijnen speciale faciliteiten, zoals afwijkende lestijden en examenregelingen. Op de locatie Centrum en op het CSE is een speciale topsportbegeleider aanwezig en ook op TalentStad is één van de docenten speciaal belast met de begeleiding van topsporters. 18

19 Centre for Sports & Education Samen met Landstede en TalentStad hebben wij het Centre for Sports & Education. Dit Centre biedt vmbo-, havo- en vwo-leerlingen en mbo-studenten die talentvolle sporters zijn, de mogelijkheid een opleidingstraject te volgen tot volleyballer, basketballer, voetballer of professional in een andere sport. De student combineert binnen het traject zijn sport met een opleiding om zo optimaal te kunnen presteren als sporter én een diploma of certificaat te halen. Het traject dat het Centre aanbiedt, is ontwikkeld samen met Landstede Basketbal & Volleybal, PEC Zwolle, de betreffende sportbonden, NOC*NSF en toonaangevende spelers in de sportmarkt. Voor meer en uitgebreide informatie zie: De classes Het Thomas a Kempis College heeft, in samenwerking met het Centre for Sports & Education en vele verenigingen in Zwolle, speciale classes voor diverse sporten. De classes zijn bedoeld voor talentvolle sporters. Momenteel hebben wij voetbal, hockey, basketbal, volleybal, zwemmen, tennis, atletiek, wielrennen/skeeleren, acrogym en dansen in een class ondergebracht. Als je deelneemt aan deze classes, krijg je binnen schooltijd gelegenheid om te trainen. Natuurlijk blijf je ook gewoon de trainingen volgen bij je eigen vereniging. De extra trainingsuren worden verzorgd door het ervaren trainersgilde van het Centre for Sports & Education. Voor de classes moet afhankelijk van de sport een extra bedrag per maand betaald worden. Sports & Health Is sport jouw passie? Of wil je er later zelfs misschien wel je beroep van maken? Dan kies je bij ons voor de keuzemodule 'Sports&Health'. Tijdens deze vier uren ga je natuurlijk zelf heel veel sporten. Bekende sporten, maar ook de wat minder bekende sporten komen aan bod. We proberen ook je blik te verruimen door je kennis te laten maken met gehandicaptensport, topsport en breedtesport. Maar daar blijft het niet bij. In het programma van 'Sports&Health' kom je ook elementen tegen waarbij je voor anderen sportactiviteiten gaat organiseren. Je leert dus hoe het is om anderen te enthousiasmeren voor bewegen met plezier! Wanneer je deel wilt nemen aan het programma van 'Sports&Health', betalen je ouders 50,-. Overige sportactiviteiten Met klas twee doen wij jaarlijks mee aan het project IRun2BFit; een combinatie van de vakken Bewegingsonderwijs en Biologie en een superhardlooptraining uitmondend in de vier Engelse Mijlen in juni. Ook op de sporttoernooien die in Zwolle worden georganiseerd zijn wij altijd met meerdere teams te vinden. Sportactiviteiten als de Athenespelen en Mission Olympics staan ook op het jaarprogramma. In veel landelijke wedstrijden scoorden onze leerlingen hoog. Heb je jouw sport dus al helemaal gevonden en wil je alleen nog maar beter worden? Of wil je zelfs de top bereiken, da n zit je bij onze classes op de juiste plek! Een brede basis voor iedereen Voor álle leerlingen hebben we een ruim aanbod in bewegen en sporten. Een gezonde geest zit immers in een gezond lichaam en dat zorgt samen voor betere prestaties! Naast je gewone sportlessen maak je bij Mijn TAK van Sport kennis met verschillende soorten sport. Het Thomas a Kempis College werkt samen met allerlei verenigingen en clubs, zodat jij je kunt oriënteren of je kunt verdiepen in de tak van sport van jouw keuze. Dit oriëntatieprogramma is bedoeld om je te leren met plezier een leven lang te blijven bewegen en je de kans te geven om met allerlei sporten kennis te maken. Het leuke is dat je al je ervaringen meeneemt in je sportfolio. Dit programma is verplicht voor alle leerlingen, ook voor de leerlingen die één van de keuzemodules of de classes volgen. Je hebt elke week 4 uur bewegingsonderwijs. 19

20 Begeleiding Je kunt als leerling van het Thomas a Kempis College rekenen op een uitstekende persoonlijke begeleiding. Je krijgt hulp bij het leren, bij het kiezen van de studierichting en beroep. Maar we besteden ook veel aandacht aan je 'sociaal-emotionele ontwikkeling'. Die begeleiding krijg je van vrijwel iedereen die aan onze school verbonden is. 20

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College

Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College Sportief, sportiever, sportiefst op het Thomas a Kempis College De sportieve school Wie sportief is, is op het TaK op de juiste plek. Je maakt er kennis met allerlei sporten. Of je nu hobbyist bent of

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2016-2017 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Elkaar

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

voorlichtingsavond 3v

voorlichtingsavond 3v 20.30 Opening 20.35 1. korte toelichting op het studiehuis 2. korte toelichting op het LOB en de 2 e fase 21.20 Vragen 21.30 Einde Tweede Fase Toelichting op het studiehuis Studiehuis 2 e Fase Studiehuis

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Welkom op de ouderavond over de profielkeuze Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Mw. T. Heesterbeek Dhr. B. Stapel Mw. M. van der Heide Mw. E. Rademakers Mw. J. Schoemaker Mw. J. Pennings Mw. S. Ramaekers

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE PROFIELKEUZE TWEEDE FASE Informatieboekje voor klas 3 Het programma in de tweede fase In de tweede fase bestaat het vakkenpakket voor klas 4, 5 en 6 van het VWO uit 3 delen. 1. Een gemeenschappelijk deel

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium Tweede fase en profielkeuze Door: drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium wej@veurslyceum.nl Programma 1) Uitleg over decanaat en Tweede Fase 2) Wat zijn profielen en welke profielen zijn er?

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008 Voorlichtingsavond 3havo profielkeuze en 2-e fase 26-01-2017 19.30 u opening 19.35 u tweede fase/ studiehuis 19.50 u profielkeuze 20.15 u sluiting/ pauze v.a. 20.20 u evt. vragen in lokaal A008 TWEEDE

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De tweede fase op het Op het SMC zien de profielen voor havo er als volgt uit: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en

Nadere informatie

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED!

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED! Voorwoord Hallo leerlingen van het VWO, Voor je ligt het eerste katern van jouw dossier voor Loopbaan Oriëntatie op studie en Beroep (LOB). Het dossier bestaat uit vier katernen. Aan het begin van elk

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl Informatie over: Het advies De inrichting van het derde leerjaar De verschillende keuzemogelijkheden Wettelijke plicht Het advies: Tijdens leerlingbespreking 2e rapport

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL PvdA: voorlopig geen rekentoets die meetelt voor examen Productieprocessen Leren & ontwikkelen Programma 1 e deel: (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Welkom. voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom. voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Programma Eerste deel van de avond» Algemeen: leerjaar 3 Vmbo-TL» Regelementen en PTA» Onderweg naar kiezen : schooldecaan Vmbo-TL Laatste deel van de avond»

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

LEERWEGEN IN HET VMBO

LEERWEGEN IN HET VMBO WELKOM LEERWEGEN IN HET VMBO klas 1 2 VMBO: Leerlingen hebben allen hetzelfde vakkenpakket klas 3 en 4: Niveau: KGT VMBO bovenbouw Leerwegen en vakkenpakket Leerlingen werken op eigen niveau De leerwegen

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Informatie Mavo Examentraject

Informatie Mavo Examentraject Informatie Mavo Examentraject 8e klas 2013/2014 Beste ouders en leerlingen, Deze informatie is op 16 januari 2014 aan ouders en leerlingen gepresenteerd en geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017 TELICHTING bij PTA opleiding havo Klas 10h/11h 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2017-2018 pleiding havo 1 Toelichting bij PTA 2017 2018 opleiding havo Inleiding

Nadere informatie

H A V O 4 S P E C I A L

H A V O 4 S P E C I A L H A V O 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Wie zijn wij Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers! Onze missie Het Niftarlake College

Nadere informatie

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond)

PROFIELKEUZE havo (presentatie van de voorlichtingsavond) PROFIELKEUZE 2017 3 havo (presentatie van de voorlichtingsavond) Nu nog even een profiel kiezen In welke vakken ga je examen doen? Profielkeuze is een proces Leerling + ouders + school Tijdspad profielkeuze

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Nieuw vak: Kunst2

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld:

De studielast is voor de tweede fase vwo in totaal 4800 uur (drie maal 1600), voor het havo 3200 uur (twee maal 1600). Dit is als volgt verdeeld: (oud, maar hier en daar nuttig) Studielasttabellen Studielast is een nieuw begrip in de bovenbouw van havo en vwo. Het staat voor de gemiddelde tijd die de gemiddelde leerling aan schoolwerk besteedt.

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College

Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Kennismakingsavond 3 atheneum en 3 gymnasium Segbroek College Programma Plenaire bijeenkomst met de afdelingsleiding Informatie profielkeuze door de decaan Kennismaking ouderraad Kennismaking met de mentor

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016 Bertrand Russell College havo en vwo Waarom doorstromen naar 4havo? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt goede resultaten, het ziet ernaar uit dat je zult gaan slagen.

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015 Informatieavond profielkeuze 3 vwo 19 januari 2015 Programma 20.00 uur: Welkom en inleiding Informatie over culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer Informatie over de profielen 20.45 uur: Bijeenkomst

Nadere informatie

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium

Tweede fase en profielkeuze. drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium Tweede fase en profielkeuze Door: drs. J. van Wesel Decaan HAVO/Atheneum /Gymnasium wej@veurslyceum.nl Programma 1) Uitleg over decanaat en Tweede Fase 2) Wat zijn profielen en welke profielen zijn er?

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v)

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v) TELICHTING bij PTA opleiding vwo (klas 10 v / 11 v / 12 v) 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Toelichting bij PTA vwo Tweede fase 3 Formulier profielkeuze 4 Keuzeformulier 10 vwo 5 Keuzeformulier 11

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Roel Gaj Algemeen Overstap vmbo - havo Bovenbouw havo Profielen Andere vakken Toelatingsvoorwaarden Procedure Jullie zijn zeer welkom!!!! havo 1300 ll

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog niet genoeg /

Nadere informatie

CM AK CM ECO EM Taal EM AK NG AK NG NAT NT

CM AK CM ECO EM Taal EM AK NG AK NG NAT NT RUDOLF STEINER COLLEGE Klas 9 OVERZICHT EN HANDLEIDING PROFIELKEUZE voor HAVO / VWO 4 in klas 10 voor SCHOOLJAAR 2010-2011 CM AK CM ECO EM Taal EM AK NG AK NG NAT NT e lijk Prieldeel Prieldeel Prieldeel

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo

Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Handboek Loopbaanoriëntatie en Profielkeuze Havo/Vwo Inhoudsopgave: 1. Inleiding - Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) 2. Profielkeuze Tweede Fase 3. Yubu, het persoonlijke loopbaankeuzetraject 4.

Nadere informatie

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3

Informatie over de Profielkeuze. Havo 3 Informatie over de Profielkeuze Havo 3 Januari 2017 1 Inleiding Beste leerling, Het maken van een keuze voor je profiel in de bovenbouw van de Havo (klas 4 en 5) is belangrijk. Je voert over dit onderwerp

Nadere informatie

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket.

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket. Informatie Mavo Eamentraject 8e klas 2014/2015 1 Beste ouders en leerlingen, Deze informatie is op 5 februari 2015 aan ouders en leerlingen gepresenteerd en geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017 Profielkeuze 3 VWO 6 december 2017 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Doel: Op zoek gaan naar het meest geschikte profiel toekomst Hulpmiddelen: Opdrachtenboek Profielkiezer Advies van de mentor,

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Als sport je toekomst is, combineer je topsport met onderwijs!

Als sport je toekomst is, combineer je topsport met onderwijs! Als sport je toekomst is, combineer je topsport met onderwijs! 1 2 3 Jij wilt het beste uit jezelf halen. Jij gaat voor winnen. Jouw doel is de top in jouw tak van sport. Maar aan de andere kant wil je

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Alphen aan den Rijn, december 2009 Kenmerk: SBR0915c Betreft: keuze profiel Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon/dochter is

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

OUDERAVOND HAVO 3 AANWEZIGE DOCENTEN. Yvette Oole mentor H3a André Olivier mentor H3b Ben Opdam mentor H3c Joeri Cornelisz mentor H3d

OUDERAVOND HAVO 3 AANWEZIGE DOCENTEN. Yvette Oole mentor H3a André Olivier mentor H3b Ben Opdam mentor H3c Joeri Cornelisz mentor H3d AANWEZIGE DOCENTEN Yvette Oole mentor H3a André Olivier mentor H3b Ben Opdam mentor H3c Joeri Cornelisz mentor H3d Jan Koekkoek Ria Rövekamp decaan (afw) conrector PROGRAMMA 20:15 Welkom Ria Rövekamp 20:

Nadere informatie

Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3. Welkom 1 September 2014

Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3. Welkom 1 September 2014 Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3 Welkom 1 September 2014 Doelen van het kamp Van 16 september t/m 19 september 2014 Leuke start van het schooljaar Kennis maken met elkaar en de docenten

Nadere informatie