Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16."

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding 20 Communicatie en meepraten 24 Resultaten 25 Afspraken en regels 26 Boekenfonds en ouderbijdrage 28 Buitenschoolse activiteiten 29 Kleinschalig, groot en verbonden 30 2

3 Wij wensen iedereen een sportief en excellent schooljaar toe! Welkom op het Thomas a Kempis College Welkom op de sportieve school voor voortgezet onderwijs! Het Thomas a Kempis College is een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo tl. Bij onze school horen twee scholen met een heel bijzonder aanbod: het Centre for Sports and Education, waar we onderwijs verzorgen voor topsporters. En JenaXL, een school voor Jenaplan voortgezet onderwijs. Dat we een sportieve school zijn heeft natuurlijk te maken met onze status van Topsport Talentschool waardoor kinderen hun sporttalent kunnen combineren met hun school. Maar sportief zijn betekent voor ons vooral duidelijke afspraken en regels, rekening houden met elkaar en proberen het beste uit iemand naar boven te halen. Daarnaast streven we ernaar om jou tijdens schooltijd dingen te laten doen waar je veel van leert en waar je enthousiast van wordt. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende classes waaruit je kunt kiezen. Deze ambitieuze doelstellingen vragen om een goed georganiseerd onderwijssysteem. Met veel persoonlijke aandacht en coaching waarin iedereen op zijn eigen niveau topprestaties kan leveren. Deze schoolgids geeft een overzicht van de uitgangspunten van ons onderwijs en de organisatie ervan. Het geeft jou als leerling en u als ouder/verzorger inzicht in onze manier van werken: het enthousiasme en de wil om gezamenlijk van het katholieke voortgezet onderwijs in Zwolle voor iedere leerling een succes te maken. Namens alle medewerkers van het Thomas a Kempis College, Gerdien Pastink Tjeerd Biesterbosch Directie 3

4 School en schoolleiding Thomas a Kempis College, locatie Centrum Schuurmanstraat KC Zwolle Telefoon Fax Hier bieden wij alle leerwegen: gymnasium, atheneum, havo en vmbo theoretische leerweg. Teamleider onderbouw: Rita Brink Teamleider bovenbouw: Reinald Bosman JenaXL, Jenaplan Voortgezet onderwijs Gelijkheid XC Zwolle Telefoon Fax Hier bieden wij alle leerwegen: atheneum, havo en vmbo kaderberoepsgerichte- en theoretische leerweg en alle niveaus volgens hetjenaplan concept. Teamleider: Gijs van Andel Directie De directie voor deze locaties wordt gevormd door dhr. T.F. Biesterbosch en mevr. G. Pastink. Bezoekadres directie: Schuurmanstraat KC Zwolle Telefoon Centre for Sports & Education Boerendanserdijk 2A-1 (Oosterenkgebouw) 8024 AH Zwolle Telefoon Voor leerlingen met topsportambities bieden wij hier op hen afgestemd onderwijs op alle niveaus en voor alle leerjaren. Teamleider: Paul van den Bergh Informatie over alle locaties van onze school kunt u ook vinden op Ons adres is: 4

5 Visie en identiteit Als katholieke school werken wij vanuit christelijke inspiratie aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en medewerkers. Als instelling willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens. Daarbij zijn deze waarden leidend voor wat we denken en wat we doen: 1. Het ontwikkelen van ieders talent 2. Respect voor de eigenheid van alle mensen 3. Ontmoeting met elkaar 4. Aandacht voor zingeving 5. Verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de samenleving Onze missie Wij geloven dat wij er als school zijn om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op de volgende stap in jouw leven en onderwijsloopbaan. Hoe doen wij dat? Bij ons staat sportief leren en excelleren centraal. Dat betekent dat we graag samen school willen maken (verbondenheid). We vinden het ook belangrijk om iedereen te laten uitblinken. Dat doen we door oog te hebben voor het individu. Elk mens heeft immers soms iets anders nodig?! Verbondenheid Verbondenheid betekent voor ons dat je binnen de school met elkaar op wilt en mag trekken, dat je lief en leed met elkaar kunt delen, dat je oog hebt voor elkaar om op die manier iedereen het gevoel te geven dat hij of zij ertoe doet. Maar verbondenheid betekent ook dat je elkaar op professionele wijze aanspreekt als dat nodig is. Vanuit die gedachte willen we samen met leerlingen, ouders en medewerkers onze school vormgeven. Klasse Onder klasse verstaan we natuurlijk de kreet 'klasse' waarbij je je duim opsteekt om iemand een compliment te geven. In die positieve benadering geloven we. Klasse is ook op een degelijke en deugdelijke wijze vorm geven aan het onderwijs dat je geeft. Maar voor ons betekent klasse ook dat we van zowel leerlingen als medewerkers vragen om het beste uit zichzelf te halen. We willen hoge verwachtingen hebben van elkaar om op die manier steeds een stapje verder te kunnen komen. We willen dat zowel leerlingen als medewerkers zichzelf de vraag stellen: 'Hoe ga ik uitblinken?' 5

6 Fit & sportief Het klinkt heel vanzelfsprekend, maar we geloven echt dat een gezonde geest en een gezond lichaam hand in hand gaan. Als je fit bent kom je tot betere prestaties. Zowel in je sport als in je schoolwerk. Maar sportief is wat ons betreft ook een leefstijl. Sportief gedrag betekent dat je leert omgaan met spelregels, maar ook met winnen en verliezen. Het heeft ook te maken met de vraag of je graag zelf op het podium wilt staan of dat je ook blij kunt zijn over de prestatie die een teamgenoot levert. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar wij willen hierover met jongeren in gesprek zijn. Leren en sport: een logische combinatie! Leren en sporten hebben veel raakvlakken. Winnen, verliezen, ambitieus je doelen stellen, plannen en veel oefenen. Daarom combineren wij op het Thomas a Kempis College sport met leren door middel van meer bewegingsonderwijs voor iedereen. Dat biedt een stevige basis en voor sommige kinderen blijft het daarbij. Maar er zijn bij ons op school ook veel leerlingen die graag meer willen sporten en bewegen. 6

7 Inrichting van ons onderwijs Zoals we in het vorige hoofdstuk al hebben vemeld, vinden we het belangrijk dat een ieder de kans krijgt om uit te blinken, om het beste uit zichzelf te halen. Dat klinkt prachtig, maar het betekent ook dat we dingen verwachten. Jij van jezelf als je bij ons op school zit, maar wij verwachten ook dingen van jou. Je ouders verwachten dingen van jou maar ook van ons. En waarschijnlijk verwacht jij ook dingen van ons en van je ouders. We kunnen dus wel spreken van verwachtingsvol onderwijs. Dit is dan ook het vertrekpunt van ons onderwijs. Op het Thomas a Kempis College willen we ons onderwijs zo inrichten dat je je eigen plek kunt vinden en het beste uit jezelf kunt halen. Om dat te bereiken leveren we maatwerk: groepsgewijs, individueel, binnen- of buitenschools of projectmatig. Voorbeeldfunctie Als we verwachtingsvol onderwijs willen maken, bepaalt dat de manier waarop we onze school organiseren. We willen zelf zijn wat we onze leerlingen voorhouden, namelijk ambitieus en steeds op zoek om het beste uit onszelf te halen. Daarmee vervullen wij een voorbeeldfunctie voor onze leerlingen. Verderop staat beschreven hoe we door middel van onze teamstructuur, rapportage en veiligheid op school, omstandigheden scheppen om leerlingen succesvol te laten zijn. Dat geldt voor de sfeer op school en voor de relatie tussen docenten en leerlingen. Ook samenwerking en overleg zijn belangrijk. Daarom is er veel communicatie met ouders en samenwerking met externe partijen. Want onderwijs is een teamsport: school maak je samen! ICT-rijk onderwijs Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door blended learning. Blended learning is een mix van e-learning en andere vormen van leren. Het kan dan gaan om het verspreiden van leerinhouden, vormen van communicatie en de aanpak van de lesstof in relatie tot hoe kinderen leren, of combinaties hiervan. Onder e-learning verstaan we het gebruik van multimedia technologieën en het internet". We vinden 'e-learning' zo belangrijk omdat we geloven dat we de kwaliteit van ons onderwijs op die manier kunnen verbeteren. Het is een hulpmiddel om te komen tot een kwaliteitsverbetering van ons onderwijs, het hoogst haalbare uit jou als leerling te halen, het bieden van maatwerk, om te kunnen differentiëren binnen groepen, om tijdwinst in het programma te regelen, om tijd vrij te maken voor feedback tijdens het leerproces, om te komen tot flexibeler onderwijs en meer gemotiveerde leerlingen. Dit alles heeft ertoe geleid dat elke leerling bij ons op school komt met zijn of haar eigen laptop. De school verschaft de draadloze infrastructuur en de inhouden via de Elektronische Leer Omgeving (ELO). Naast de digitale middelen blijven we natuurlijk ook andere leerbronnen gebruiken. Kijk voor meer informatie over ons ICT-rijke onderwijs op onze website. Maatschappelijke Stage Vanaf schooljaar moet je in het voortgezet onderwijs verplicht minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen gedurende je schoolloopbaan. Tijdens deze stage doe je vrijwilligerswerk, zoals helpen in een buurthuis, sportactiviteiten organiseren of werken op een zorgboerderij. Op die manier kun je tijdens je schooltijd kennismaken met de samenleving en daaraan een bijdrage leveren. De maatschappelijke stage is in onze ogen een onlosmakelijke factor binnen het leerproces. Leren vindt ook plaats buiten de muren van de school. Verantwoordelijkheid dragen leer je door het te doen in een maatschappelijk zinvolle context. Op onze school worden de uren van de maatschappelijke stage verdeeld over de eerste drie leerjaren ingevuld. De verplichting houdt in dat het een voorwaarde is voor diplomering. Leerlingen én ouders moeten dus meewerken aan maatschappelijke stages. Je mentor begeleidt je bij het zoeken en uitvoeren van de stages. 7

8 Praktische Sector Oriëntatie Veel van wat je later wilt gaan doen hangt af van de talenten die je hebt of die je nog bij jezelf moet gaan ontdekken. Die ontdekkingsreis zit natuurlijk in de gewone vakken op school. In klas 2 basis/kader en kader/theoretisch die in het derde jaar doorgaan op TalentStad (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg), gaan we werken aan het onderzoeken van je talenten. In je rooster tref je dit aan als PSO wat staat voor Praktische Sector Oriëntatie. Een half jaar een blokuur in de eerste klas en een heel jaar in de tweede klas. Werkend-Wijs In leerjaar 3 van de theoretische leerweg proberen we leerlingen voor te bereiden op het maken van de juiste keuze in het MBO of een doorstroom via de havo naar het HBO. Het is belangrijk om goed te weten wat je wilt en wat je kunt. We gaan op pad en we gaan bij MBO-opleidingen kijken hoe het er daar aan toegaat. Zo word je al Werkend-Wijs! Toelatingsbeleid Als je toegelaten wilt worden tot het Thomas a Kempis College, moet je een aanmeldingsformulier inleveren. Behalve de wettelijke tussentijdse toelaatbaarheid wordt door de school geen beperking op toelating toegepast. Jij en je ouders/ verzorgers moeten geen bezwaar hebben tegen de identiteit van de school. Activiteiten in het kader van de identiteit van de school, zoals deze bijvoorbeeld in mentorlessen worden uitgevoerd, moeten door iedereen worden gevolgd. Een tussentijdse vraag om toelating kan door omstandigheden soms niet worden gehonoreerd. Voordat een definitieve beslissing tot toelating wordt genomen, zal dan ook altijd eerst een intakegesprek moeten plaatsvinden. Rapporten Ons schooljaar is verdeeld in drie periodes. Na elke periode krijg je een rapport. We werken met een voortschrijdend gemiddelde en dat betekent dat je rapport een tussenstand weergeeft. Na de eerste twee rapporten organiseren wij ouderspreekavonden. Ouders/verzorgers kunnen dan gesprekken aanvragen met de mentor en/of enkele docenten. vast aan dat niveau. Mocht het leren makkelijker gaan dan je vooraf dacht en haal je goede cijfers, dan kun je op een niveau hoger gaan werken. Andersom geldt dat natuurlijk ook! Het mooie is dat je in veel gevallen niet naar een andere klas hoeft omdat in veel klassen al leerlingen van 2 niveaus bij elkaar zitten. Aan het einde van het eerste leerjaar adviseren we het opleidingstype dat volgens ons het beste bij jou past. Dat advies is natuurlijk gebaseerd op de resultaten die je hebt gehaald, maar ook op observaties die docenten hebben gedaan en op een cito-toets die we in leerjaar 2 afnemen. Het kan zijn dat je andere ambities hebt dan wat wij adviseren. Als je tweemaal hetzelfde advies hebt gekregen, ben je verplicht dit advies ook op te volgen. Niveaus die je vaak samen in één klas tegenkomt zijn: Havo/vwo Voor leerlingen met een havo-, een havo/vwo of een vwo (atheneum of gymnasium)-advies. Theoretisch/havo Voor leerlingen met een advies voor de theoretische leerweg, een havo-advies of een combinatie theoretische leerweg/havo. Kader/theoretisch Voor leerlingen met een kaderberoepsgericht of een theoretisch advies en leerlingen met een combinatieadvies kaderberoepsgericht en theoretisch. Basis/kader Voor leerlingen met een advies voor de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte leerweg. In welk klas we je ook indelen, je krijgt altijd instructie en toetsen op het voor jou haalbare niveau. De eerste fase Aan het begin van het schooljaar stellen wij voor alle leerlingen de onderwijsprogramma's beschikbaar. Hierin staat welke leerstof we dat jaar behandelen en hoe die stof wordt getoetst (bijvoorbeeld via een repetitie of werkstuk). Je weet dus precies wat je dat jaar te wachten staat. Er staat ook in welke normen er gelden om over te gaan. Werken op je eigen niveau In de onderbouw start je bij ons je loopbaan op het niveau waarvan de basisschool verwacht dat je een diploma kunt halen. Hoewel we over je niveau een startafspraak maken die we bespreken in een verwachtingengesprek, zit je niet 8

9 Gymnasium De leerlingen die zich hebben aangemeld voor het gymnasium komen in een aparte klas. Soms maken we ook een klas met atheneum- en gymnasiumleerlingen. Maar dat is natuurlijk geen probleem omdat het beide richtingen zijn in het VWO. Waarom het dan toch interessant is om voor het gymnasium te kiezen lees je in de informatie over ons gymnasium op de volgende bladzijde. Vakken op een hoger niveau volgen Zoals we al eerder hebben gezegd, vinden we het belangrijk dat je probeert het beste uit jezelf te halen. Het komt vaak voor dat je niet in alle vakken even goed bent. Voor het ene vak moet je extra je best doen om goede cijfers te halen terwijl een ander vak je juist erg gemakkelijk af gaat. Als je erg goed bent in een bepaald vak, dan kun je dat vak op een hoger niveau volgen. Dat doe je gewoon in je eigen klas. Je wordt ook op dat hogere niveau getoetst. Waar dat mogelijk is (in de havo of in de theoretische leerweg) kun je voor dat vak op hoger niveau ook examen doen. Je verlaat de school dan bijvoorbeeld met een havodiploma met Engels op vwo niveau. Dat geeft je een prachtige start als je bijvoorbeeld de lerarenopleiding Engels wilt gaan doen. Leerlingbegeleiding Sommige leerlingen doorlopen hun schooltijd zonder problemen en redden zich grotendeels zelf. Maar er zijn ook leerlingen die af en toe wat extra hulp nodig hebben. Als dat voor jou geldt, kun je bij onze leerlingbegeleider terecht. Maar wat de leerlingbegeleider óók doet is jouw docenten tips geven om jou beter te ondersteunen. In ons schoolondersteuningsprofiel kun je alles lezen over hoe wij de begeleiding aan onze leerlingen hebben georganiseerd en wat je daarin van ons mag verwachten en wat wij van jou en je ouders verwachten. Gymnasium Het gymnasium vormt samen met het atheneum het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) Het is bedoeld voor leerlingen die graag het beste uit zichzelf willen halen en uitgedaagd willen worden. Je krijgt in principe dezelfde vakken, maar als gymnasiast doe je die vakken in iets minder tijd waardoor er ruimte ontstaat voor extra's als Latijn, Grieks en het vak Wetenschappelijke Vorming. Dit vak, dat veelal gecombineerd verzorgd wordt door docenten van 2 vakken, ga je zelf op onderzoek uit. Zo werken de vakken wiskunde en biologie samen in een module over 'wiskunde in de natuur'. Naast dat je leert om zelf op onderzoek uit te gaan, leer je ook over de grenzen van een vak heen te kijken en verschillende zaken met elkaar in verband te brengen. Heel nuttig, maar vooral heel erg leuk! Wil je alles weten over het gymnasium op onze school bekijk dan de folder 'Het gymnasium: iets voor jou?' op onze website. 9

10 Niveaubepaling Aan het einde van het eerste leerjaar moet duidelijk zijn op welk niveau je in het tweede leerjaar gaat werken. Dit bepalen we in het eerste leerjaar onder meer met toetsen van een landelijk toets bureau. Deze geven aan welk schooltype het best bij je past en dus de grootste kans biedt op succes. Wanneer je je leerroute in de theoretische leerweg vervolgt, kies je een vakkenpakket aan het eind van leerjaar 2. Voor een vervolg in het havo of vwo doe je dit aan het eind van leerjaar 3. Je wordt hierbij ondersteund door je mentor. Sectoren in het vmbo Naast het kiezen van een leerweg kies je bij ons ook al globaal wat je later wilt worden. We onderscheiden daarbij drie hoofdrichtingen, die we sectoren noemen. De sectoren sluiten aan bij de vervolgopleidingen van het mbo. De sectoren zijn: Techniek Zorg & Welzijn Economie Theoretische leerweg leerjaar 3 en 4 Deze leerweg is geschikt wanneer je meer theoretisch bent ingesteld en geeft je de mogelijkheid door te stromen naar het mbo niveau 4 of naar het havo. In leerjaar 3 volg je een breed vakkenpakket van 16 verplichte vakken, zodat je aan het eind van leerjaar 3 een goede keuze kunt maken voor leerjaar 4. Naast de verplichte vakken heb je de mogelijkheid te kiezen voor het examenvak LO2 (lichamelijke opvoeding 2). Wil je doorstromen naar het havo en denken jouw docenten ook dat je daar een goede kans van slagen hebt, dan gaan we je daar op voorbereiden. Leerjaar 3 en 4 van de theoretische leerweg volg je op het Thomas a Kempis College. De tweede fase vwo en havo In het vierde jaar van havo, atheneum en gymnasium gaat de tweede fase van het Voortgezet Onderwijs in. De kennis en vaardigheden die je nodig hebt om te slagen in het hoger beroeps onderwijs of op de universiteit staan centraal, en dan vooral het vermogen om zelfstandig te leren. Voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs kun je kiezen uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij (CM) Economie en Maatschappij (EM) Natuur en Gezondheid (NG) Natuur en Techniek (NT) Je vakkenpakket bestaat uit: een algemeen deel, dat door alle leerlingen moet worden gevolgd een profieldeel dat hoort bij het gekozen profiel een vrij deel dat deels door de school is bepaald en dat deels door jou kan worden gekozen 10

11 Studielast en studielasturen In de Tweede Fase hanteren we het begrip 'studielast voor de leerling'. Je moet per leerjaar 1600 uur aan school besteden. Dit hoeven niet allemaal lessen te zijn. Een deel mag je zelfstandig invullen met studie voor een vak. Wij gaan er vanuit dat je 1000 uur op school doorbrengt (700 uur voor eindexamengroepen). Daarin volg je lessen en kun je zelfstandig leren of werken in het Open Leer Centrum of op studieplekken. Natuurlijk kan de tijd die je echt kwijt bent van leerling tot leerling verschillen. Voor een gymnasiumdiploma moet je minimaal één klassieke taal volgen. Ook moet je het vak Klassieke Culturele Vorming gevolgd hebben in het algemene deel in plaats van het vak Culturele Kunstzinnige Vorming. Examen en Examendossier Aan het begin van het vierde schooljaar stellen we het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) digitaal beschikbaar. In het PTA is per vak aangegeven hoe de toetsing is geregeld en hoe de beoordeling zal plaatsvinden. Ook lees je in het PTA hoe de overgang wordt bepaald en welke herkansingsmogelijkheden er zijn. Al in het vierde leerjaar wordt een aantal vakken uit het algemene deel afgesloten met een school examen. Vakken die ook een centraal examen kennen, worden pas in het laatste schooljaar afgesloten. Ten slotte zijn er ook vakken en onder delen van vakken die niet beoordeeld worden met een cijfer, maar met de beoordeling naar behoren, voldoende of goed. Als je een dergelijke kwalificatie niet haalt, mag je niet deelnemen aan het centraal examen. De leerling houdt zijn eigen examendossier bij en de school registreert alle resultaten van de verschillende examenonderdelen. 11

12 Lessentabellen Leerjaar 1 Vak vmbo bb/kb vmbo kb/tl vmbo tl/havo havo/atheneum gymnasium Nederlands Engels Frans WeVo 2 Latijn 2 Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Biologie Techniek PSO 1 1 Beeldende vorm Drama Muziek Bewegingsonderwijs Classes Classes Mentoruren Rekenen Totaal

13 Leerjaar 2 Vak vmbo bb/kb vmbo kb/tl vmbo tl/havo havo/atheneum gymnasium Nederlands Engels Frans Duits WeVo 1 Latijn 2 Grieks 2 Aardrijkskunde 1,5 1, Geschiedenis 1,5 1, Wiskunde Biologie Nask Techniek 2 1 PSO 2 2 Beeldende vorm Drama Muziek 1 1 Bewegingsonderwijs Classes Mo Mentoruren Taal/Rekenen Keuze werktijd 1 1 Totaal Leerjaar 3 tl 3 havo 3 atheneum 3 gymnasium Nederlands Engels Frans Duits Latijn 2 Grieks 2 Aardrijkskunde Geschiedenis Economie Wiskunde Biologie Natuurkunde Scheikunde Nask 3 Nask 2 2 Maatschappijleer 2 lo+ / bv Bewegingsonderwijs LO 2 4 Mentoruren Rekenen Keuze werktijd Totaal

14 Havo Keuzeprofiel NT NG EM CM Verplicht H4 H5 H4 H5 H4 H5 H4 H5 Nederlands , , , ,5 Engels Maatsch.leer Lich.Opv CKV Profielvak Verplicht Wiskunde A , ,5 Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Biologie Economie Geschiedenis , ,5 Frans Duits Profielkeuzevak Informatica , , , ,75 Aardrijkskunde , , , ,5 M&O , , , ,5 Kunstvak, algemeen Kunstvak, vakdeel * BSM , , , ,75 Mentoraat Atheneum Keuzeprofiel NT NG EM CM Verplicht V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 Nederlands 480 2, , , ,5 3 3 Engels 400 2, , , , e mvt Maatsch.leer Lich.Opv CKV ANW Profielvak Verplicht Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Natuurkunde Scheikunde Biologie Economie Geschiedenis EM+40 0,5 Frans Duits Profielkeuzevak Informatica , , , ,5 Aardrijkskunde , , , ,5 M&O , , , ,5 Kunstvak, algemeen Kunstvak, vakdeel BSM , , , ,5 Mentoraat Op de pagina hiernaast staan de betekenissen van de afkortingen.

15 Gymnasium Keuzeprofiel NT NG EM CM Verplicht V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 V4 V5 V6 Nederlands 480 2, , , ,5 3 3 Engels 400 2, , , ,5 3 2 Klassieke Taal Maatsch.leer Lich.Opv KCV ANW Profielvak Verplicht Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Natuurkunde Scheikunde Biologie Economie Geschiedenis EM+40 0,5 Frans Duits Profielkeuzevak Informatica , , , ,5 Aardrijkskunde , , , ,5 M&O , , , ,5 Kunstvak, algemeen Kunstvak, vakdeel BSM , , , ,5 Mentoraat NT = Natuur & Techniek NG = Natuur & Gezondheid EM = Economie & Maatschappij CM = Cultuur & Maatschapij 15

16 Lestijden Centrum Lesuur Tijd uur uur Pauze: uur uur uur uur Pauze: uur uur uur Pauze: uur uur uur 16

17 Vakanties Herfstvakantie 13 t/m 17 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 23 t/m 27 februari 2015 Hemelvaart + dag erna Tweede Pinksterdag Zomervakantie 14 en 15 mei 25 mei 6 juli t/m 14 augustus 2015 Goede Vrijdag t/m Pasen 3 april t/m 6 april Koningsdag 27 april Meivakantie 4 t/m 8 mei 2015 Extra vrije dagen vrijdag 20 februari 2015 dinsdag 7 april 2015 dinsdag 28 april 2015 Examens 2015 beginnen op maandag 11 mei. Voor het volledige rooster verwijzen we u door naar 17

18 Thomas a Kempis College en sport Wie sportief is, is op het TaK op de juiste plek. Je maakt kennis met allerlei sporten. Of je nu hobbyist bent of je beroep wilt maken van sport: iedereen kan meedoen. Ben jij liever toeschouwer? Dan vinden we het leuk als je onze sporters komt aan moedigen! Landstede, en dus ook het Thomas a Kempis College, is aangesloten bij het Olympisch Netwerk Overijssel. En het Thomas a Kempis College is een erkende Topsport Talentschool. Topsport Talentschool Het Thomas a Kempis College is één van de 29 Topsport Talentscholen in Nederland, aangesloten bij de Stichting LOOT. Het Thomas a Kempis College biedt sporters die voldoen aan de NOC*NSF-richtlijnen speciale faciliteiten, zoals afwijkende lestijden en examenregelingen. Op de locatie Centrum en op het CSE is een speciale topsportbegeleider aanwezig en ook op TalentStad is één van de docenten speciaal belast met de begeleiding van topsporters. 18

19 Centre for Sports & Education Samen met Landstede en TalentStad hebben wij het Centre for Sports & Education. Dit Centre biedt vmbo-, havo- en vwo-leerlingen en mbo-studenten die talentvolle sporters zijn, de mogelijkheid een opleidingstraject te volgen tot volleyballer, basketballer, voetballer of professional in een andere sport. De student combineert binnen het traject zijn sport met een opleiding om zo optimaal te kunnen presteren als sporter én een diploma of certificaat te halen. Het traject dat het Centre aanbiedt, is ontwikkeld samen met Landstede Basketbal & Volleybal, PEC Zwolle, de betreffende sportbonden, NOC*NSF en toonaangevende spelers in de sportmarkt. Voor meer en uitgebreide informatie zie: De classes Het Thomas a Kempis College heeft, in samenwerking met het Centre for Sports & Education en vele verenigingen in Zwolle, speciale classes voor diverse sporten. De classes zijn bedoeld voor talentvolle sporters. Momenteel hebben wij voetbal, hockey, basketbal, volleybal, zwemmen, tennis, atletiek, wielrennen/skeeleren, acrogym en dansen in een class ondergebracht. Als je deelneemt aan deze classes, krijg je binnen schooltijd gelegenheid om te trainen. Natuurlijk blijf je ook gewoon de trainingen volgen bij je eigen vereniging. De extra trainingsuren worden verzorgd door het ervaren trainersgilde van het Centre for Sports & Education. Voor de classes moet afhankelijk van de sport een extra bedrag per maand betaald worden. Sports & Health Is sport jouw passie? Of wil je er later zelfs misschien wel je beroep van maken? Dan kies je bij ons voor de keuzemodule 'Sports&Health'. Tijdens deze vier uren ga je natuurlijk zelf heel veel sporten. Bekende sporten, maar ook de wat minder bekende sporten komen aan bod. We proberen ook je blik te verruimen door je kennis te laten maken met gehandicaptensport, topsport en breedtesport. Maar daar blijft het niet bij. In het programma van 'Sports&Health' kom je ook elementen tegen waarbij je voor anderen sportactiviteiten gaat organiseren. Je leert dus hoe het is om anderen te enthousiasmeren voor bewegen met plezier! Wanneer je deel wilt nemen aan het programma van 'Sports&Health', betalen je ouders 50,-. Overige sportactiviteiten Met klas twee doen wij jaarlijks mee aan het project IRun2BFit; een combinatie van de vakken Bewegingsonderwijs en Biologie en een superhardlooptraining uitmondend in de vier Engelse Mijlen in juni. Ook op de sporttoernooien die in Zwolle worden georganiseerd zijn wij altijd met meerdere teams te vinden. Sportactiviteiten als de Athenespelen en Mission Olympics staan ook op het jaarprogramma. In veel landelijke wedstrijden scoorden onze leerlingen hoog. Heb je jouw sport dus al helemaal gevonden en wil je alleen nog maar beter worden? Of wil je zelfs de top bereiken, da n zit je bij onze classes op de juiste plek! Een brede basis voor iedereen Voor álle leerlingen hebben we een ruim aanbod in bewegen en sporten. Een gezonde geest zit immers in een gezond lichaam en dat zorgt samen voor betere prestaties! Naast je gewone sportlessen maak je bij Mijn TAK van Sport kennis met verschillende soorten sport. Het Thomas a Kempis College werkt samen met allerlei verenigingen en clubs, zodat jij je kunt oriënteren of je kunt verdiepen in de tak van sport van jouw keuze. Dit oriëntatieprogramma is bedoeld om je te leren met plezier een leven lang te blijven bewegen en je de kans te geven om met allerlei sporten kennis te maken. Het leuke is dat je al je ervaringen meeneemt in je sportfolio. Dit programma is verplicht voor alle leerlingen, ook voor de leerlingen die één van de keuzemodules of de classes volgen. Je hebt elke week 4 uur bewegingsonderwijs. 19

20 Begeleiding Je kunt als leerling van het Thomas a Kempis College rekenen op een uitstekende persoonlijke begeleiding. Je krijgt hulp bij het leren, bij het kiezen van de studierichting en beroep. Maar we besteden ook veel aandacht aan je 'sociaal-emotionele ontwikkeling'. Die begeleiding krijg je van vrijwel iedereen die aan onze school verbonden is. 20

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie