Security Enhanced Linux

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Security Enhanced Linux"

Transcriptie

1 Presentatie Security Enhanced Linux (SELinux) Door: T.Duis Datum:

2 Inhoud Security Enhanced Linux...1 Geschiedenis...2 Maar waarom SELinux...3 Maar SELinux sucks...3 Linux beveiliging anno nu...3 Beveiliging met SELinux...4 SELinux modes...4 Maar hoe werkt SELinux dan?...4 Type Enforcement (TE)...4 Labelen van files...6 Zelf 'fcontext' definieren...7 Relabelen tijdens reboot...8 Role Based Access Control (RBAC)...10 Multi-Level Security (MLS)...10 Domains...10 Booleans...13 Lijst van booleans...13 Boolean status...13 Wijzigen Boolean status...13 Praktijk voorbeelden van Booleans:...13

3 Geschiedenis De Amerikaanse National Security Agency (NSA) wilde dat Linux nog veiliger werd en heeft daarom SELinux (laten) ontwikkelen. SELinux is een zogenaamde Mandatory Access Control mechanisme. Maar wat betekent dit? Mandatory Access Control = Op regels gebaseerde toegangscontrole, ook wel Rule Based Access Control (RBAC). SELinux = Security Enhanced Linux De meeste besturingssystemen gebruiken Discretionary Access Control als beveiligingsmethoden. Bij deze vorm van beveiliging zijn de User,Group en World filesysteem rechten. Echter kan een gebruiker zijn home directory 'World readeable' maken. ls l rw r r 1 tduis users rw r r 1 tduis users Aug strip_janneke.jpg Aug strip_nel_en_gerrit.jpg SELinux is in de kernel opgenomen en wordt door de onderstaande distributies ondersteund: Hardened Gentoo: Debian: Ubuntu: https://wiki.ubuntu.com/selinux and https://help.ubuntu.com/community/selinux. Fedora: and the Fedora SELinux FAQ. Maar waarom SELinux De hoofdreden voor de ontwikkeling van SELinux was veiligheid. De doelstelling is: Alles staat dicht of is afgeschermd, tot het opengezet wordt. Eigenlijk zoals ook bij firewalls wordt toegepast. Maar SELinux sucks... Vraag 10 (linux) beheerders naar hun mening over SELinux, en de kans is groot dat 90% zegt: Dat is het eerste wat ik uitzet op een RHEL/CentOS systeem, na installatie De reden hiervoor is dat het moeilijk en complex is. Andere distributies (Debian, SuSE) gebruiken een vergelijkbaar systeem genaamd 'AppArmor'. Echter het is niet zo dwingend en meer vergevingsgezind als SELinux, maar daarmee ook minder veilig.

4 Linux beveiliging anno nu In linux is alles een 'file' en de rechten zijn gebruiker gebaseerd. De 'linux beveiliging' maakt gebruik van: Kernel Processes (draaiende programma's) Resources (bestanden, directories, sockets), Cgroups (nieuw, maar meer om cpu load, memory te verdelen) Voorbeeld: De webserver lees webfiles (.html), maar het mag niet de /etc/passwd lezen! Maar wat/wie bepaalt dit? Dat is dus het beveiligingsmechanisme in de webserver, daar hoort het niet thuis. De configuratie file van apache en de rechten op de bestanden dus... de user/group!! De kernel regelt dit, maar kan geen onderscheid maken tussen een process en een gebruiker. Andere voorbeelden van zwakheden in Linux: Je browser loopt onder je gebruikers account, maar deze kan je ssh-keys lezen... Mail files zijn alleen door gebruiker te lezen, maar mutt/evolution kan deze 'world readeable' maken... De webserver Apache, kan een bug bevatten waardoor deze /etc/passwd kan lezen... of een root-shell kan starten. Processen kunnen beveilings zaken omzeilen (denk aan sticky bit, sudo)...

5 Beveiliging met SELinux Het doel van SELinux is om Linux veiliger te maken, en dan op een dusdanige manier met policies dat de user/group/world rechten niet meer leidend zijn. Ook is de root user niet meer de 'alles heerser'. De implementatie ziet er als volgt uit: role = gebruikt voor RBAC Type = Type enforcement s0 = Multi Level Security tduis:object_r:user_home_t:s0 user:role:type:level SELinux slaat deze zaken op in de extended file attributes van een file. LET OP!! Als de DAC een permission denied geeft, maakt het niet meer uit wat SELinux goed vindt. SELinux modes Er zijn 3 modes waarin SELinux kan werken: SELinux mode Uitleg enforcing permissive disabled In deze modus worden de SELinux policies afgedwongen of opgelegd. Dit is de default mode in RHEL In deze modus worden alleen waarschuvingen gegeven, applicaties werken normaal. Dit is duidelijk de voorkeur van de meeste beheerders. Deze instellingen worden gemaakt in de /etc/sysconfig/selinux configuratie file.

6 Daarnaast zijn er nog 2 SELinux types die ook in deze configuratie file vermeld worden: targeted, dit is de standaard MLS, multi level security, bespreken we verder niet. Maar hoe werkt SELinux dan? SELinux heeft een extra laag in de kernel gedefinieert, met daarin de mechanismen om de beveiliging beter te kunnen regelen. Hierbij maakt men gebruik van de volgende zaken/termen: Type enforcement (primair mechanisme) Role Based Access Control (RBAC) Multi-Level Security (MLS) Type Enforcement (TE) Door SELinux hebben hebben processen en files een security context gekregen. Deze bepalen of een process, of welk process deze files mogen raadplegen/wijzigen. Daarnaast zijn er booleans die ook zaken regelen. Voorbeeld: Je maakt een html bestand in je home directory en vervolgens verplaats je deze naar de /var/www/html directory. Commando ls-lz in je home directory geeft onderstaand resultaat. rw r r. tduis users unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 test2.html Als je dit in de webroot hebt verplaatst, geeft een 'ls -lz' het volgende resultaat: rw r r. tduis users unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 test2.html Dus Selinux instellingen worden meegenomen met verplaatsen. Bij kopieren worden de Selinux zaken van de doeldirectory overgenomen.

7 (commando: elinks Als we met 'ls lz /var/www/' de context (_t) van de directory bekijken en zien wat de context van de reeds aanwezige directories zijn. drwxr xr x. root root system_u:object_r:http_sys_script_exec_t:s0 cgi bin drwxr xr x. root root system_u:object_r:http_sys_content_t:s0 error drwxr xr x. root root system_u:object_r:http_sys_content_t:s0 html drwxr xr x. root root system_u:object_r:http_sys_content_t:s0 icons In de audit.log z zien we dat moment het volgende verschijnen... type=avc msg=audit( :643): avc: denied { getattr } for pid=2078 comm="httpd" path="/var/www/html/test2.html" dev=dm-0 ino= scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 tclass=file type=syscall msg=audit( :643): arch= syscall=195 success=no exit=-13 a0=13418d8 a1=bf888cc0 a2=888ff4 a3=8170 items=0 ppid=2075 pid=2078 auid= uid=48 gid=48 euid=48 suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty=(none) ses= comm="httpd" exe="/usr/sbin/httpd" subj=system_u:system_r:httpd_t:s0 key=(null) Mocht je een grafische desktop hebben, dan kun je daar een meer leesbare foutmelding EN oplossing lezen.

8 Mocht je dit niet hebben, dan kun je met 'audit2why' ook een betere uitleg krijgen. We hebben /root/uitleg.log gegenereerd uit de audit.log. ~]# audit2why w i /root/uitleg.log Labelen van files Het process van het instellen van het juiste type, noemt men in SELinux 'Labelen'. Nu kunnen we op 2 manieren de context, welke met _t aangeduid wordt aanpassen namelijk met: 1. chcon -t http_sys_content /var/ww/html/test2.html 2. 'restorecon /var/www/html/test2.html' of 'restorecon /var/www/html/ -R' De eerste optie stelt keihard de context in van de file zoals jij die aangeeft en het tweede commando kijkt in de SELinux database welke context de inhoud van deze directory moet hebben om te functioneren. Let op een restorecon zal de fcontext (met chcon gedaan) weer instellen zoals in de policy gedefinieerd. Vervolgens het resultaat:

9 (commando: elinks Zelf 'fcontext' definieren Stel je wilt in plaats van /var/ww/ een andere 'web-root' gebruiken (bv /srv/www), dan kunnen we dit met 'chcon -t httpd_sys_content_t /srv/www' instellen, maar na een relabel-actie zijn de wijzigingen weer teniet gedaan. In SELinux staan de filesystem fcontext types gedefinieerd in de file: /etc/selinux/targeted/contexts/files/file_contexts, maar als je zelf fcontext-en definieert, komen ze in de file: /etc/selinux/targeted/contexts/files/file_contexts.local te staan. Stel we willen de '/srv/www' aanmaken en als de webroot definieren. We tonen eerst dat de 'file_contect.local niet aanwezig is, daarna stellen we voor /srv/www de fcontext in op httpd_sys_content_t : /]# ls l /srv/ total 0 /]# mkdir /srv/www /]# ls dz /srv/ drwxr xr x. root root system_u:object_r:var_t:s0 /srv/ We zien dat de 'file_contexts.local' niet bestaat op schone machine... /]# ls /etc/selinux/targeted/contexts/files/ file_contexts file_contexts.homedirs media

10 Nu stellen we de fcontext in... /]# semanage fcontext a t httpd_sys_content_t "/srv/www(/.*)?" Nu tonen we de inhoud van de 'file_contexts.local'... /]# cat /etc/selinux/targeted/contexts/files/file_contexts.local # This file is auto generated by libsemanage # Do not edit directly. /srv/www(/.*)? system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 Nu kunnen we met onderstaand commando een file die we opzettelijk de verkeerde context gaven laten verwerken. /]# vi /root/index.html /]# mv /root/index.html /srv/www/ /]# ls /srv/www/ lz rw r r. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 index.html /]# restorecon R v /srv restorecon reset /srv/www context unconfined_u:object_r:var_t:s0 >unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t: s0 restorecon reset /srv/www/index.html context unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 >unconfined_u:object_r:httpd_sys_con tent_t:s0 /]# Relabelen tijdens reboot We kunnen er ook voor kiezen om tijdens de herstart een complete systeem-relabel te laten uitvoeren. Dit doen we door in de root / een.autorelabel file te maken. touch /.autorelabel Tijdens een reboot zien we: Als het relabelen klaar is, volgt een tweede reboot.

11 Welke types er alle allemaal zijn, kunnen we opvragen met: ~]# seinfo t less Types: 3609 bluetooth_conf_t cmirrord_exec_t snort_exec_t amavis_var_log_t audisp_var_run_t auditd_var_run_t etc... samba_secrets_t Als we in de file: less /etc/selinux/targeted/contexts/files/file_contexts kijken zien we dat voor het gehele filesystem de contexts gedefinieerd zijn. Role Based Access Control (RBAC) RBAC wordt alleen gebruikt voor processen, niet voor bestanden of gebuikers! Default hebben we diverse voorgedefinieerde 'roles' zoals: unconfined_r object_r (resources zoals devices) system_r (voor deamons) user_r (alleen gebruikt in strict en MLS policies) Multi-Level Security (MLS) De titel spreek voor zich, maar aangezien SELinux van een militaire organisatie komt, moeten we hierbij denken aan: unclassified,confidential,secret,top secret. Omdat 'targeted' de default policy is (en we er te weinig van weten) behandelen we dit niet. Als je er meer van wil weten, de s0 kan meerdere niveau's hebben. Om van MLS in RHEL6 gebruik te kunnen maken, dient de rpm selinux-policy-mls.noarch geinstalleerd te worden.

12 Domains Zoals bestanden toegekend worden aan gebruikers, geldt dit niet voor processen. Deze worden 'Domains' genoemd. In de 'targeted policy' zijn er 2 type domains gedefinieerd: unconfined confined Beide domains hebben betrekking op de executable context en beschrijfbaar geheugen controles. Maar processen in 'unconfined' domains kunnen geen beschrijfbaar geheugen aanspreken. Dat is handig om 'buffer overflow attacks' te voorkomen. Met het commando 'sestatus' kunnen we de huidig geconfigureerde status van SELinux opvragen. ~]# sestatus SELinux status: enabled SELinuxfs mount: /selinux Current mode: enforcing Mode from config file: enforcing Policy version: 24 Policy from config file: targeted Als we op één console het 'passwd' commando starten om een wachtwoord te wijzigen: ~]$ passwd Changing password for user tduis. Changing password for tduis. (current) UNIX password: Vervolgens vragen we dit process op met SELinux context ~]# ps efz grep i passwd grep v grep unconfined_u:unconfined_r:passwd_t:s0 s0:c0.c1023 root :34 pts/2 00:00:00 passwd zie ook: ~]# ls lz /usr/bin/passwd rwsr xr x. root root system_u:object_r:passwd_exec_t:s0 /usr/bin/passwd Hier zien we dat de executable /usr/bin/passwd van het type passwd_exec_t type is, terwijl het process het type passwd_t heeft, hieruit blijkt dat een process het domein van het type krijgt. Er vindt dus ergens een vertaling plaats. Daarnaast zien we dat de eerste 2 velden (system_u:object_r) ook anders zijn. Gebruikers zijn standaard 'unconfined' (zie id -Z <username>) en processen/deamons hebben meestal 'system_u'. Op deze wijze kan Ander voorbeeld Apache/httpd: ~]# ls lz /usr/sbin/httpd rwxr xr x. root root system_u:object_r:httpd_exec_t:s0 /usr/sbin/httpd ~]# ps efz grep apache

13 system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd Een ander voorbeeld: Als een gebruiker een process start zoals bijvoorbeeld 'top'. We starten top in een console en in een andere console type we: ~]# ps efz grep i top grep v grep unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0 s0:c0.c1023 tduis :32 pts/2 00:00:00 top NFS en SAMBA mounts Bij het gebruik van mounts, kan tijdens het mounten een -o context=... opgegeven worden, waardoor een nfs/samba filesysteem ook SELinux zaken gebruikt. Voorbeeld: mount t nfs server:/export /mountpoint o context= system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 Extra Info: Lees meer info over defcontext=... om nieuw aangemaakte files deze context te laten krijgen... Lees meer info over nosharecache optie als je een nfs export op meerdere plaatsen gemount wilt hebben op een machine icm SELinux...

14 Booleans Deze maken het mogelijk om SELinux functionaliteiten in runtime te wijzigen. Normaal kan de ftp daemon geen files in de home-directories van gebruikers sharen. Maar door een in SELinux gedefinieerde 'boolean' in te stellen, mag ftp dit wel. Lijst van booleans Deze vraag je op met 'semanage boolean -l' SELinux boolean State Default Description ftp_home_dir (off, off) Allow ftp to read and write files in the user home directories smartmon_3ware (off, off) Enable additional permissions needed to support devices on 3ware controllers. xdm_sysadm_login (off, off) Allow xdm logins as sysadm xen_use_nfs (off, off) Allow xen to manage nfs files mozilla_read_content (off, off) Control mozilla content access ftp_home_dir (off, off) Allow ftp to read and write files in the user home directories etc... Boolean status Opvragen van boolean status als volgt: contexts]# getsebool ftp_home_dir ftp_home_dir > off Wijzigen Boolean status Tijdens runtime kunnen we een boolean wijzigen. contexts]# setsebool ftp_home_dir on contexts]# getsebool ftp_home_dir ftp_home_dir > on LET OP!! Booleans op deze manier wijzigen is NIET persistent. Gebruik de -P (persistent) optie om de booleans een reboot te laten overleven. Praktijk voorbeelden van Booleans: Een LAMP server, de meest voorkomende toepassing. Hier dient Apache middels PHP een database (over het netwerk) aan te kunnen spreken.

15 contexts]# semanage boolean l grep database httpd_can_network_connect_db (off, off) Allow HTTPD scripts and modules to connect to databases over the network. sepgsql_unconfined_dbadm (on, on) Allow database admins to execute DML statement exim_can_connect_db (off, off) Allow exim to connect to databases (postgres, mysql) puppetmaster_use_db (off, off) Allow Puppet master to use connect to mysql and postgresql database ftpd_connect_db (off, off) Allow ftp servers to use connect to mysql database We vragen de status op: contexts]# getsebool httpd_can_network_connect_db httpd_can_network_connect_db > off Vervolgens stellen we de boolean in: contexts]# setsebool httpd_can_network_connect_db Nu kan http (dus ook php) over het netwerk een (mysql) database aanspreken.

16 Bijlagen en tabellen Afkortingen Afkortingen NSA SELinux RBAC DAC MAC MLS TE confined Uitleg National Security Agency Security Enhanced Linux Role Based Access Control Discretionary Access Control (De normale rwx rechten) Mandatory Access Control Multi-Level Security Type Enforced Begrensd, beperkt, eindig Aangepast commando's (letop -Z is goed om te kennen) ls ps id lsof netstat cp mv install Pam, login, passwd, useradd, groupadd, Sshd, xdm Tar, zip rsync rpm

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Inleiding tot GNU/Linux. Kris Luyten kris.luyten@luc.ac.be

Inleiding tot GNU/Linux. Kris Luyten kris.luyten@luc.ac.be Inleiding tot GNU/Linux Kris Luyten kris.luyten@luc.ac.be academiejaar 2002-2003 inleiding tot GNU/Linux Kris Luyten academiejaar 2002-2003 Limburgs Universitair Centrum Expertisecentrum Digitale Media

Nadere informatie

TIRLNX01. Keuzevak Linux Dictaat. Auteurs: Kevin van der Vlist kevin@kevinvandervlist.nl. Gedoceerd te: Hogeschool Rotterdam Vestiging Academieplein

TIRLNX01. Keuzevak Linux Dictaat. Auteurs: Kevin van der Vlist kevin@kevinvandervlist.nl. Gedoceerd te: Hogeschool Rotterdam Vestiging Academieplein Keuzevak Linux Dictaat Auteurs: kevin@kevinvandervlist.nl en paul@paulsohier.nl Gedoceerd te: Vestiging Academieplein Versie 1.2 6 december 2011 Samenvatting We proberen jullie wegwijs te maken binnen

Nadere informatie

Directory aanmaken en permissions toekennen mkdir m 700 mijndir (-rwx------) Lege directory verwijderen rmdir mijndirectory

Directory aanmaken en permissions toekennen mkdir m 700 mijndir (-rwx------) Lege directory verwijderen rmdir mijndirectory Netwerkbeheer 2 voorbereiding examen Voorbereiding Als voorbereiding eerst nieuwe virtuele machine aangemaakt (Debian 6.04 32bits) speciaal voor de oefeningen. Na installatie zal snapshot genomen worden

Nadere informatie

INSTALLEREN: WEC StartPakket

INSTALLEREN: WEC StartPakket wec_starter_install INSTALLEREN: WEC StartPakket Extensie Sleutel: wec_start_install Copyright 2005-2008, Christian Technology Ministries International Inc. http://www.ctmiinc.org Auteur: Web-Empowered

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN 2EA-ICT2 E-BOOK Hogeschool Antwerpen campus Paardemarkt Academiejaar 2005-2006 Netwerkcomponenten 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...8 3 IPSec...9 3.1 Doelstellingen...9

Nadere informatie

6/6 Native File Access

6/6 Native File Access Storage 6/6 Native File Access 6/6.1 Inleiding Drie protocollen In NetWare is sinds versie 6.0 een mogelijkheid aanwezig voor andere besturingssystemen om bestanden te benaderen, zonder dat daar een speciale

Nadere informatie

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit

Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus. Windows 2008 R1 32 Bit Smartsite ixperion 1.3 Installatie Cursus Windows 2008 R1 32 Bit Copyright 2010-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Smartsite ixperion installatiehandleiding Windows 2008 R2 64 Bit... 3 2 Smartsite

Nadere informatie

Cursus Linux LINUX Alain Wenmaekers

Cursus Linux LINUX Alain Wenmaekers LINUX Alain Wenmaekers alain.wenmaekers@skynet.be Alain Wenmaekers 1 Inhoud Cursus Linux Inhoud...2 Licentie (FDL)...3 Inleiding...4 Structuur...10 Bestandssystemen...16 Unix commando's...22 Oefeningen

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Aan de slag met Linux voor LPIC-1

Aan de slag met Linux voor LPIC-1 Aan de slag met Linux voor LPIC-1 Bij het schrijven van dit boek is gekeken naar twee belangrijke Linux-distributies: CentOS (gelijk aan Red Hat en Fedora) en Ubuntu. Dit betekent dat u regelmatig verwijzingen

Nadere informatie

Korte uitleg: Wie mag wat met welk bestand

Korte uitleg: Wie mag wat met welk bestand Korte uitleg: Wie mag wat met welk bestand Zoals in Korte uitleg: Directories, meta-data van bestanden, inodes beschreven zit er bij de meta-data van een bestand in de inode van dat bestand een aantal

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

Een webserver opzetten door Sebastiaan Ebeltjes

Een webserver opzetten door Sebastiaan Ebeltjes Een webserver opzetten door Sebastiaan Ebeltjes versie 06.06.25 Geschikt voor Windows Systemen (x86 32-bit) Onderdelen: - Apache 2 - PHP 5 - MySQL 5 - FTP server - Mail server - Backup - Diverse veiligheids

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Internet, Intranet & Webservices 9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Een van de meest gebruikte processen op Linux is de Apache-webserver. Nu kunt u uw webserver laten voorzien in een enkele

Nadere informatie

Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht Windows Firewall.

Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht Windows Firewall. Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht Windows Firewall. Deze opdracht maakt gebruik van de VAPP JvN_OBI_Algemeen. Opdracht werkend getest in VNIA. Deze opdracht bouwen we in de cloud.

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

ISPConfig documentatie

ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie 1 Algemeen... 4 1 Wat is ISPConfig?... 4 2 Begrippen en structuur van de handleiding... 4 3 Installatie/upgraden/de-installeren... 4 3.1 Installatie... 4 3.2

Nadere informatie

Linux 4. Sander van Vugt

Linux 4. Sander van Vugt Linux 4 Linux 4 Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070 378 98 80 fax: 070 378 97 83 2007 Sdu Uitgevers

Nadere informatie

Linux Server Installatie

Linux Server Installatie Linux Server Installatie SSH/VSFTPD Debian 5 Lenny SSH Omdat we niet altijd fysieke toegang hebben tot een server willen toch met deze verbinding kunnen maken zonder op locatie te moeten gaan. Een van

Nadere informatie

FTP Accounts. Home >> FTP

FTP Accounts. Home >> FTP Home >> FTP FTP Accounts Dit hoofdstuk behandelt het aanmaken van FTP accounts, aanpassen/wissen van FTP accounts, anonieme toegang inschakelen, en het instellen van de welkomstboodschap voor anonieme

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Een Samba ADDC maken. Linux- wachtwoord: Domeinadministrator- wachtwoord: Hoi123!

Een Samba ADDC maken. Linux- wachtwoord: Domeinadministrator- wachtwoord: Hoi123! Een Samba ADDC maken Videoversie van deze handleiding: http://www.youtube.com/watch?v=ese8hd6g5- w In deze handleiding maken we een Active Directory Domain Controller gebaseerd op Linux met Samba. De instellingen

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie