Security Enhanced Linux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Security Enhanced Linux"

Transcriptie

1 Presentatie Security Enhanced Linux (SELinux) Door: T.Duis Datum:

2 Inhoud Security Enhanced Linux...1 Geschiedenis...2 Maar waarom SELinux...3 Maar SELinux sucks...3 Linux beveiliging anno nu...3 Beveiliging met SELinux...4 SELinux modes...4 Maar hoe werkt SELinux dan?...4 Type Enforcement (TE)...4 Labelen van files...6 Zelf 'fcontext' definieren...7 Relabelen tijdens reboot...8 Role Based Access Control (RBAC)...10 Multi-Level Security (MLS)...10 Domains...10 Booleans...13 Lijst van booleans...13 Boolean status...13 Wijzigen Boolean status...13 Praktijk voorbeelden van Booleans:...13

3 Geschiedenis De Amerikaanse National Security Agency (NSA) wilde dat Linux nog veiliger werd en heeft daarom SELinux (laten) ontwikkelen. SELinux is een zogenaamde Mandatory Access Control mechanisme. Maar wat betekent dit? Mandatory Access Control = Op regels gebaseerde toegangscontrole, ook wel Rule Based Access Control (RBAC). SELinux = Security Enhanced Linux De meeste besturingssystemen gebruiken Discretionary Access Control als beveiligingsmethoden. Bij deze vorm van beveiliging zijn de User,Group en World filesysteem rechten. Echter kan een gebruiker zijn home directory 'World readeable' maken. ls l rw r r 1 tduis users rw r r 1 tduis users Aug strip_janneke.jpg Aug strip_nel_en_gerrit.jpg SELinux is in de kernel opgenomen en wordt door de onderstaande distributies ondersteund: Hardened Gentoo: Debian: Ubuntu: https://wiki.ubuntu.com/selinux and https://help.ubuntu.com/community/selinux. Fedora: and the Fedora SELinux FAQ. Maar waarom SELinux De hoofdreden voor de ontwikkeling van SELinux was veiligheid. De doelstelling is: Alles staat dicht of is afgeschermd, tot het opengezet wordt. Eigenlijk zoals ook bij firewalls wordt toegepast. Maar SELinux sucks... Vraag 10 (linux) beheerders naar hun mening over SELinux, en de kans is groot dat 90% zegt: Dat is het eerste wat ik uitzet op een RHEL/CentOS systeem, na installatie De reden hiervoor is dat het moeilijk en complex is. Andere distributies (Debian, SuSE) gebruiken een vergelijkbaar systeem genaamd 'AppArmor'. Echter het is niet zo dwingend en meer vergevingsgezind als SELinux, maar daarmee ook minder veilig.

4 Linux beveiliging anno nu In linux is alles een 'file' en de rechten zijn gebruiker gebaseerd. De 'linux beveiliging' maakt gebruik van: Kernel Processes (draaiende programma's) Resources (bestanden, directories, sockets), Cgroups (nieuw, maar meer om cpu load, memory te verdelen) Voorbeeld: De webserver lees webfiles (.html), maar het mag niet de /etc/passwd lezen! Maar wat/wie bepaalt dit? Dat is dus het beveiligingsmechanisme in de webserver, daar hoort het niet thuis. De configuratie file van apache en de rechten op de bestanden dus... de user/group!! De kernel regelt dit, maar kan geen onderscheid maken tussen een process en een gebruiker. Andere voorbeelden van zwakheden in Linux: Je browser loopt onder je gebruikers account, maar deze kan je ssh-keys lezen... Mail files zijn alleen door gebruiker te lezen, maar mutt/evolution kan deze 'world readeable' maken... De webserver Apache, kan een bug bevatten waardoor deze /etc/passwd kan lezen... of een root-shell kan starten. Processen kunnen beveilings zaken omzeilen (denk aan sticky bit, sudo)...

5 Beveiliging met SELinux Het doel van SELinux is om Linux veiliger te maken, en dan op een dusdanige manier met policies dat de user/group/world rechten niet meer leidend zijn. Ook is de root user niet meer de 'alles heerser'. De implementatie ziet er als volgt uit: role = gebruikt voor RBAC Type = Type enforcement s0 = Multi Level Security tduis:object_r:user_home_t:s0 user:role:type:level SELinux slaat deze zaken op in de extended file attributes van een file. LET OP!! Als de DAC een permission denied geeft, maakt het niet meer uit wat SELinux goed vindt. SELinux modes Er zijn 3 modes waarin SELinux kan werken: SELinux mode Uitleg enforcing permissive disabled In deze modus worden de SELinux policies afgedwongen of opgelegd. Dit is de default mode in RHEL In deze modus worden alleen waarschuvingen gegeven, applicaties werken normaal. Dit is duidelijk de voorkeur van de meeste beheerders. Deze instellingen worden gemaakt in de /etc/sysconfig/selinux configuratie file.

6 Daarnaast zijn er nog 2 SELinux types die ook in deze configuratie file vermeld worden: targeted, dit is de standaard MLS, multi level security, bespreken we verder niet. Maar hoe werkt SELinux dan? SELinux heeft een extra laag in de kernel gedefinieert, met daarin de mechanismen om de beveiliging beter te kunnen regelen. Hierbij maakt men gebruik van de volgende zaken/termen: Type enforcement (primair mechanisme) Role Based Access Control (RBAC) Multi-Level Security (MLS) Type Enforcement (TE) Door SELinux hebben hebben processen en files een security context gekregen. Deze bepalen of een process, of welk process deze files mogen raadplegen/wijzigen. Daarnaast zijn er booleans die ook zaken regelen. Voorbeeld: Je maakt een html bestand in je home directory en vervolgens verplaats je deze naar de /var/www/html directory. Commando ls-lz in je home directory geeft onderstaand resultaat. rw r r. tduis users unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 test2.html Als je dit in de webroot hebt verplaatst, geeft een 'ls -lz' het volgende resultaat: rw r r. tduis users unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 test2.html Dus Selinux instellingen worden meegenomen met verplaatsen. Bij kopieren worden de Selinux zaken van de doeldirectory overgenomen.

7 (commando: elinks Als we met 'ls lz /var/www/' de context (_t) van de directory bekijken en zien wat de context van de reeds aanwezige directories zijn. drwxr xr x. root root system_u:object_r:http_sys_script_exec_t:s0 cgi bin drwxr xr x. root root system_u:object_r:http_sys_content_t:s0 error drwxr xr x. root root system_u:object_r:http_sys_content_t:s0 html drwxr xr x. root root system_u:object_r:http_sys_content_t:s0 icons In de audit.log z zien we dat moment het volgende verschijnen... type=avc msg=audit( :643): avc: denied { getattr } for pid=2078 comm="httpd" path="/var/www/html/test2.html" dev=dm-0 ino= scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0 tcontext=unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 tclass=file type=syscall msg=audit( :643): arch= syscall=195 success=no exit=-13 a0=13418d8 a1=bf888cc0 a2=888ff4 a3=8170 items=0 ppid=2075 pid=2078 auid= uid=48 gid=48 euid=48 suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty=(none) ses= comm="httpd" exe="/usr/sbin/httpd" subj=system_u:system_r:httpd_t:s0 key=(null) Mocht je een grafische desktop hebben, dan kun je daar een meer leesbare foutmelding EN oplossing lezen.

8 Mocht je dit niet hebben, dan kun je met 'audit2why' ook een betere uitleg krijgen. We hebben /root/uitleg.log gegenereerd uit de audit.log. ~]# audit2why w i /root/uitleg.log Labelen van files Het process van het instellen van het juiste type, noemt men in SELinux 'Labelen'. Nu kunnen we op 2 manieren de context, welke met _t aangeduid wordt aanpassen namelijk met: 1. chcon -t http_sys_content /var/ww/html/test2.html 2. 'restorecon /var/www/html/test2.html' of 'restorecon /var/www/html/ -R' De eerste optie stelt keihard de context in van de file zoals jij die aangeeft en het tweede commando kijkt in de SELinux database welke context de inhoud van deze directory moet hebben om te functioneren. Let op een restorecon zal de fcontext (met chcon gedaan) weer instellen zoals in de policy gedefinieerd. Vervolgens het resultaat:

9 (commando: elinks Zelf 'fcontext' definieren Stel je wilt in plaats van /var/ww/ een andere 'web-root' gebruiken (bv /srv/www), dan kunnen we dit met 'chcon -t httpd_sys_content_t /srv/www' instellen, maar na een relabel-actie zijn de wijzigingen weer teniet gedaan. In SELinux staan de filesystem fcontext types gedefinieerd in de file: /etc/selinux/targeted/contexts/files/file_contexts, maar als je zelf fcontext-en definieert, komen ze in de file: /etc/selinux/targeted/contexts/files/file_contexts.local te staan. Stel we willen de '/srv/www' aanmaken en als de webroot definieren. We tonen eerst dat de 'file_contect.local niet aanwezig is, daarna stellen we voor /srv/www de fcontext in op httpd_sys_content_t : /]# ls l /srv/ total 0 /]# mkdir /srv/www /]# ls dz /srv/ drwxr xr x. root root system_u:object_r:var_t:s0 /srv/ We zien dat de 'file_contexts.local' niet bestaat op schone machine... /]# ls /etc/selinux/targeted/contexts/files/ file_contexts file_contexts.homedirs media

10 Nu stellen we de fcontext in... /]# semanage fcontext a t httpd_sys_content_t "/srv/www(/.*)?" Nu tonen we de inhoud van de 'file_contexts.local'... /]# cat /etc/selinux/targeted/contexts/files/file_contexts.local # This file is auto generated by libsemanage # Do not edit directly. /srv/www(/.*)? system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 Nu kunnen we met onderstaand commando een file die we opzettelijk de verkeerde context gaven laten verwerken. /]# vi /root/index.html /]# mv /root/index.html /srv/www/ /]# ls /srv/www/ lz rw r r. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 index.html /]# restorecon R v /srv restorecon reset /srv/www context unconfined_u:object_r:var_t:s0 >unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t: s0 restorecon reset /srv/www/index.html context unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 >unconfined_u:object_r:httpd_sys_con tent_t:s0 /]# Relabelen tijdens reboot We kunnen er ook voor kiezen om tijdens de herstart een complete systeem-relabel te laten uitvoeren. Dit doen we door in de root / een.autorelabel file te maken. touch /.autorelabel Tijdens een reboot zien we: Als het relabelen klaar is, volgt een tweede reboot.

11 Welke types er alle allemaal zijn, kunnen we opvragen met: ~]# seinfo t less Types: 3609 bluetooth_conf_t cmirrord_exec_t snort_exec_t amavis_var_log_t audisp_var_run_t auditd_var_run_t etc... samba_secrets_t Als we in de file: less /etc/selinux/targeted/contexts/files/file_contexts kijken zien we dat voor het gehele filesystem de contexts gedefinieerd zijn. Role Based Access Control (RBAC) RBAC wordt alleen gebruikt voor processen, niet voor bestanden of gebuikers! Default hebben we diverse voorgedefinieerde 'roles' zoals: unconfined_r object_r (resources zoals devices) system_r (voor deamons) user_r (alleen gebruikt in strict en MLS policies) Multi-Level Security (MLS) De titel spreek voor zich, maar aangezien SELinux van een militaire organisatie komt, moeten we hierbij denken aan: unclassified,confidential,secret,top secret. Omdat 'targeted' de default policy is (en we er te weinig van weten) behandelen we dit niet. Als je er meer van wil weten, de s0 kan meerdere niveau's hebben. Om van MLS in RHEL6 gebruik te kunnen maken, dient de rpm selinux-policy-mls.noarch geinstalleerd te worden.

12 Domains Zoals bestanden toegekend worden aan gebruikers, geldt dit niet voor processen. Deze worden 'Domains' genoemd. In de 'targeted policy' zijn er 2 type domains gedefinieerd: unconfined confined Beide domains hebben betrekking op de executable context en beschrijfbaar geheugen controles. Maar processen in 'unconfined' domains kunnen geen beschrijfbaar geheugen aanspreken. Dat is handig om 'buffer overflow attacks' te voorkomen. Met het commando 'sestatus' kunnen we de huidig geconfigureerde status van SELinux opvragen. ~]# sestatus SELinux status: enabled SELinuxfs mount: /selinux Current mode: enforcing Mode from config file: enforcing Policy version: 24 Policy from config file: targeted Als we op één console het 'passwd' commando starten om een wachtwoord te wijzigen: ~]$ passwd Changing password for user tduis. Changing password for tduis. (current) UNIX password: Vervolgens vragen we dit process op met SELinux context ~]# ps efz grep i passwd grep v grep unconfined_u:unconfined_r:passwd_t:s0 s0:c0.c1023 root :34 pts/2 00:00:00 passwd zie ook: ~]# ls lz /usr/bin/passwd rwsr xr x. root root system_u:object_r:passwd_exec_t:s0 /usr/bin/passwd Hier zien we dat de executable /usr/bin/passwd van het type passwd_exec_t type is, terwijl het process het type passwd_t heeft, hieruit blijkt dat een process het domein van het type krijgt. Er vindt dus ergens een vertaling plaats. Daarnaast zien we dat de eerste 2 velden (system_u:object_r) ook anders zijn. Gebruikers zijn standaard 'unconfined' (zie id -Z <username>) en processen/deamons hebben meestal 'system_u'. Op deze wijze kan Ander voorbeeld Apache/httpd: ~]# ls lz /usr/sbin/httpd rwxr xr x. root root system_u:object_r:httpd_exec_t:s0 /usr/sbin/httpd ~]# ps efz grep apache

13 system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd system_u:system_r:httpd_t:s0 apache :18? 00:00:00 /usr/sbin/httpd Een ander voorbeeld: Als een gebruiker een process start zoals bijvoorbeeld 'top'. We starten top in een console en in een andere console type we: ~]# ps efz grep i top grep v grep unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0 s0:c0.c1023 tduis :32 pts/2 00:00:00 top NFS en SAMBA mounts Bij het gebruik van mounts, kan tijdens het mounten een -o context=... opgegeven worden, waardoor een nfs/samba filesysteem ook SELinux zaken gebruikt. Voorbeeld: mount t nfs server:/export /mountpoint o context= system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 Extra Info: Lees meer info over defcontext=... om nieuw aangemaakte files deze context te laten krijgen... Lees meer info over nosharecache optie als je een nfs export op meerdere plaatsen gemount wilt hebben op een machine icm SELinux...

14 Booleans Deze maken het mogelijk om SELinux functionaliteiten in runtime te wijzigen. Normaal kan de ftp daemon geen files in de home-directories van gebruikers sharen. Maar door een in SELinux gedefinieerde 'boolean' in te stellen, mag ftp dit wel. Lijst van booleans Deze vraag je op met 'semanage boolean -l' SELinux boolean State Default Description ftp_home_dir (off, off) Allow ftp to read and write files in the user home directories smartmon_3ware (off, off) Enable additional permissions needed to support devices on 3ware controllers. xdm_sysadm_login (off, off) Allow xdm logins as sysadm xen_use_nfs (off, off) Allow xen to manage nfs files mozilla_read_content (off, off) Control mozilla content access ftp_home_dir (off, off) Allow ftp to read and write files in the user home directories etc... Boolean status Opvragen van boolean status als volgt: contexts]# getsebool ftp_home_dir ftp_home_dir > off Wijzigen Boolean status Tijdens runtime kunnen we een boolean wijzigen. contexts]# setsebool ftp_home_dir on contexts]# getsebool ftp_home_dir ftp_home_dir > on LET OP!! Booleans op deze manier wijzigen is NIET persistent. Gebruik de -P (persistent) optie om de booleans een reboot te laten overleven. Praktijk voorbeelden van Booleans: Een LAMP server, de meest voorkomende toepassing. Hier dient Apache middels PHP een database (over het netwerk) aan te kunnen spreken.

15 contexts]# semanage boolean l grep database httpd_can_network_connect_db (off, off) Allow HTTPD scripts and modules to connect to databases over the network. sepgsql_unconfined_dbadm (on, on) Allow database admins to execute DML statement exim_can_connect_db (off, off) Allow exim to connect to databases (postgres, mysql) puppetmaster_use_db (off, off) Allow Puppet master to use connect to mysql and postgresql database ftpd_connect_db (off, off) Allow ftp servers to use connect to mysql database We vragen de status op: contexts]# getsebool httpd_can_network_connect_db httpd_can_network_connect_db > off Vervolgens stellen we de boolean in: contexts]# setsebool httpd_can_network_connect_db Nu kan http (dus ook php) over het netwerk een (mysql) database aanspreken.

16 Bijlagen en tabellen Afkortingen Afkortingen NSA SELinux RBAC DAC MAC MLS TE confined Uitleg National Security Agency Security Enhanced Linux Role Based Access Control Discretionary Access Control (De normale rwx rechten) Mandatory Access Control Multi-Level Security Type Enforced Begrensd, beperkt, eindig Aangepast commando's (letop -Z is goed om te kennen) ls ps id lsof netstat cp mv install Pam, login, passwd, useradd, groupadd, Sshd, xdm Tar, zip rsync rpm

SELinux (project 073)

SELinux (project 073) Wat is SELinux? Het staat voor: Security Enhanced Linux Historie Het is een door de NSA en de Universiteit van Utah ontwikkelde beveiligings uitbreiding voor operating systemen. Het is door NSA opensource

Nadere informatie

Inhoud Inleiding en terminologie Lastig? Configuratie Werkwijze en tooling Referenties. SELinux. Oscar Buse 9 juni 2015 NLUG.

Inhoud Inleiding en terminologie Lastig? Configuratie Werkwijze en tooling Referenties. SELinux. Oscar Buse 9 juni 2015 NLUG. Oscar Buse 9 juni 2015 NLUG Inhoud Inleiding en terminologie ( modes, policy en access control) Lastig? Configuratie Werkwijze en tooling Referenties Wat is? project van de NSA en de community voor extra

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Fedora 13 Beperkte services beheren. Scott Radvan

Fedora 13 Beperkte services beheren. Scott Radvan Fedora 13 Beperkte services beheren Scott Radvan Beperkte services beheren Fedora 13 Beperkte services beheren Auteur Scott Radvan sradvan@redhat.com Copyright 2010 Red Hat, Inc. The text of and illustrations

Nadere informatie

Fedora 13 Security-Enhanced Linux

Fedora 13 Security-Enhanced Linux Fedora 13 Security-Enhanced Linux Gebruikers gids Murray McAllister Scott Radvan Daniel Walsh Dominick Grift Eric Paris James Morris Security-Enhanced Linux Fedora 13 Security-Enhanced Linux Gebruikers

Nadere informatie

Unix Console Gebruik

Unix Console Gebruik Unix Console Gebruik Inleiding tot het gebruik van de Unix console... met wat Linux en distributiespecifieke zaken ertussen. Presentatie van 16/04/2007 voor de HCC-Vl : Mechelen Sven Vermeulen 1 Unix Console

Nadere informatie

7 Beveiligen van eigen programma...83 7.1 Achterhalen welke files het programma gebruikt...85 7.2 Bepalen van de security context van deze files...

7 Beveiligen van eigen programma...83 7.1 Achterhalen welke files het programma gebruikt...85 7.2 Bepalen van de security context van deze files... Inhoudsopgave Inhoudsopgave...II Lijst van Illustraties... V Abstract... VI Dankwoord... VII Motivatie... VIII 1 Inleiding...1 2 De opdracht...3 3 De standaard Linux beveiliging...4 4 De werking van SELinux...5

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

HOWTO: Configuratie van Samba als PDC

HOWTO: Configuratie van Samba als PDC HOWTO: Configuratie van Samba als PDC Steve Weemaels 2005 Wat is samba Een implementatie van het Microsoft SMB protocol onder Unix systemen, met als doel het sharen van directories en printers, userauthenticatie

Nadere informatie

Van dvd naar webserver. Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf

Van dvd naar webserver. Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf Van dvd naar webserver Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf 1 Indeling Start installatie Wat is linux Wat zijn distributies Geschikte distributies

Nadere informatie

Huiswerk Linux: Apache groepsrechten

Huiswerk Linux: Apache groepsrechten Huiswerk Linux: Apache groepsrechten Opdracht: configureer Apache zodanig, dat je Cygwin niet meer Als administrator hoeft te starten om Apache te configureren. Om dit te bereiken maken we in Windows een

Nadere informatie

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Table of Contents 4.1. overzicht... 44 4.2. software beheren op Linux... 44 4.3. vi... 45 4.4. html... 45 4.5. apache2... 45 4.6. twee extra websites op de apache

Nadere informatie

Installatie instructies. UBplus. Voor Linux / Samba. 12-sep-11. Datum: Ref erentie: Versie: 1.1

Installatie instructies. UBplus. Voor Linux / Samba. 12-sep-11. Datum: Ref erentie: Versie: 1.1 Installatie instructies UBplus Voor Linux / Samba Datum: Ref erentie: Versie: 1.1 12-sep-11 Introductie UBplus wordt op dit moment vaak geïnstalleerd op Windows servers (2003/2008). Via een terminal server

Nadere informatie

Korte uitleg: Wie mag wat met welk bestand

Korte uitleg: Wie mag wat met welk bestand Korte uitleg: Wie mag wat met welk bestand Zoals in Korte uitleg: Directories, meta-data van bestanden, inodes beschreven zit er bij de meta-data van een bestand in de inode van dat bestand een aantal

Nadere informatie

Linux. Linux lezing 13 april 2005 Marcel Nijenhof <marceln@xs4all.nl> Note: De slechste vragen zijn niet gestelde vragen

Linux. Linux lezing 13 april 2005 Marcel Nijenhof <marceln@xs4all.nl> Note: De slechste vragen zijn niet gestelde vragen Linux Linux lezing 13 april 2005 Marcel Nijenhof Note: De slechste vragen zijn niet gestelde vragen Indeling Inleiding Overeenkomsten Verschillen Opbouw Toepassen distributies opensource

Nadere informatie

Keuzevak Linux - Week 3

Keuzevak Linux - Week 3 Paul Sohier Kevin van der Vlist Versie 1.0 29 november 2011 Inhoud 1 User management 2 User management - Commando s adduser User management - Commando s adduser who w User management - Commando s adduser

Nadere informatie

Les 4 Installeren Apache2 Php MySQL

Les 4 Installeren Apache2 Php MySQL Les 4 Installeren Apache2 Php MySQL LAMP staat voor Linux, Apache, MySQL, PHP. In deze Les laat ik zien hoe je een een Apache2 webserver op een Ubuntu 12.04 LTS server met PHP5 support (mod_php) en MySQL

Nadere informatie

Linux Server Installatie

Linux Server Installatie Linux Server Installatie SSH/VSFTPD Debian 5 Lenny SSH Omdat we niet altijd fysieke toegang hebben tot een server willen toch met deze verbinding kunnen maken zonder op locatie te moeten gaan. Een van

Nadere informatie

Onderzoeksnetwerk via Linux

Onderzoeksnetwerk via Linux Onderzoeksnetwerk via Linux Het onderzoeksnetwerk biedt opslagruimte en printers voor onderzoeksdoeleinden. Deze quickreference beschrijft hoe u vanaf een Linux computer de gedeelde opslagruimte kunt benaderen

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

ISW Presents Debian Homeserver Workshop

ISW Presents Debian Homeserver Workshop ISW Presents Debian Homeserver Workshop Lucas Kauffman Vincent Andries Debian Homeserver Voorzitter ISW lucas@isw.student.khleuven.be serveradmin ISW goose@isw.student.khleuven.be Debian Homeserver Installatie

Nadere informatie

IPFire: Firewall en primary domain controller

IPFire: Firewall en primary domain controller IPFire: Firewall en primary domain controller 1. IPFire firewall-proxy server 1.1. Installatie 1. Boot vanaf CD ENTER 2. English OK OK 3. I accept this license OK 4. Prepare harddisk [ ] partitioned[ ]

Nadere informatie

Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx

Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx Netwerkprinter Dell 1320C installeren op Ubuntu 10.04 LTS - Lucid Lynx Er is geen Linux driver voor deze printer, maar het werkt ook met de driver van de Fuji Xerox DocuPrint C525A Direct link to Linux

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

ClockWise 3.0 installatie handleiding

ClockWise 3.0 installatie handleiding ClockWise 3.0 installatie handleiding Amsterdam / Groningen, 12 februari 2008 Pagina 1 / 1 ClockWise 3.0 installatie handleiding Hieronder vindt u de stappen die gezet moeten worden voor een installatie

Nadere informatie

Drupal lokale installatie op Linux Mint 17.1 Cinnamon.

Drupal lokale installatie op Linux Mint 17.1 Cinnamon. Drupal lokale installatie op Linux Mint 17.1 Cinnamon. Door Paul Driedijk Onderstaande uitleg is bedoeld om Drupal uit te proberen op je eigen computer. Wil je Drupal later installeren op een webserver

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server

Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server Opdracht Installeer op je Knoppix installatie de ProFTPD ftp-server. Doelstelling Het leren van: 1. het installeren van ProFTPD, en 2. de basis

Nadere informatie

Apache heeft standaard een /var/www directory met daarin een index.html bestand.

Apache heeft standaard een /var/www directory met daarin een index.html bestand. Extra gids apache installeren Dit voorbeeld is op debian, maar zou heel gelijkaardig moeten zijn op ubuntu. We beginnen met te controleren of we apache nog moeten installeren. root@debex:~# dpkg -l apache2

Nadere informatie

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium 1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium Hier gaat het dus over Windows 95, Windows 98 of Millennium. Hoe kun je het aanmelden op het domein activeren? Vooreerst dient men Client

Nadere informatie

Linux Quickstart Cygwin via HTTP

Linux Quickstart Cygwin via HTTP Linux Quickstart Cygwin via HTTP Deze Quickstart-installatie is bedoeld voor mensen welke overnieuw moeten beginnen omdat hun laptop is gecrashed, of op een andere manier hun gegevens zijn kwijtgeraakt.

Nadere informatie

vroeger: 15 jaar unix systeem beheer/software development en 5 jaar infrastructuur architect (unix/blades)

vroeger: 15 jaar unix systeem beheer/software development en 5 jaar infrastructuur architect (unix/blades) René Krewinkel vroeger: 15 jaar unix systeem beheer/software development en 5 jaar infrastructuur architect (unix/blades) tegenwoordig: interaction designer web/apps (8 uur/week) docent software development

Nadere informatie

Handleiding Plesk. Oxilion Internet.Obvious! -1- Handleiding Plesk

Handleiding Plesk. Oxilion Internet.Obvious! -1- Handleiding Plesk Handleiding Plesk Heeft uw hostingpakket het control panel Plesk dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : https://www.uwdomein.nl:8443. Vergeet de s niet achter http, dit

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn:

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn: 15. Toegangsbeheer Tot nu toe heb je gewerkt met DML en DDL statements. Echter de DCL statements zijn nog niet aan bod geweest. DCL commando s gebruik je voor de beveiliging van je database. Wie mag wat

Nadere informatie

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Internet, Intranet & Webservices 9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Een van de meest gebruikte processen op Linux is de Apache-webserver. Nu kunt u uw webserver laten voorzien in een enkele

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Heeft uw hostingpakket het control panel DirectAdmin dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.nl:2222. 1 Inloggen Voordat u

Nadere informatie

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden.

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden. FAQ 1. Inleiding TwPoll is een proces dat continu loopt. Bij veel bedrijven wordt dan ook de polling op een server geplaatst. Wanneer een server om een of andere rede uit valt zal de polling niet automatisch

Nadere informatie

De installatie en configuratie van een webserver

De installatie en configuratie van een webserver pagina 1 van 60 De installatie en configuratie van een webserver In dit digitale practicum wordt de complete installatie en configuratie van een webserver behandeld. De installatie is uitgebreid getest

Nadere informatie

Practicum 3 Apache webserver

Practicum 3 Apache webserver Practicum 3 Apache webserver blz. 1 / 12 Practicum 3 Apache webserver De volgende tekst bestaat uit 5 onderdelen: Inleiding blz. 2 Uitvoering blz. 3 Studievragen blz. 8 Bijlage 1: Beheer van processen

Nadere informatie

Wat is een unattended install?

Wat is een unattended install? Unattended Install Wat is een unattended install? Een Linux install waarbij geen user-interactie (input) nodig is. Alle vragen die bij een install om input vragen worden via een van tevoren gegenereerd

Nadere informatie

studievaardigheden studentassistent: Alice de Vries alice-de-vries@hotmail werkcollege / practicum

studievaardigheden studentassistent: Alice de Vries alice-de-vries@hotmail werkcollege / practicum studievaardigheden studentassistent: Alice de Vries alice-de-vries@hotmail werkcollege / practicum Hendrik Jan Hoogeboom h.j.hoogeboom@liacs.leidenuniv paleistuin (computers) tijd 10.45 15.00 studievaardigheden

Nadere informatie

Handleiding control panel Plesk 9.2

Handleiding control panel Plesk 9.2 Handleiding control panel Plesk 9.2 Indien u de website niet door heeft laten maken en zelf toegang heeft tot het control panel Plesk dan leest u in deze handleiding hoe u uw pakket kunt beheren. U dient

Nadere informatie

Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS

Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS Wat is een NAS? Network-attached storage, vaak afgekort tot het acroniem NAS, is een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is en gebruik maakt van

Nadere informatie

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 API API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 Identificatie Alle programma's communiceren met elkaar door gebruik te maken van JSON objecten. Het normale

Nadere informatie

Instellingen CMS Pakketten DRUPAL INSTALLATIE

Instellingen CMS Pakketten DRUPAL INSTALLATIE Instellingen CMS Pakketten DRUPAL INSTALLATIE Drupal installatie! U dient voordat u met stap 1 begint een database te hebben aangemaakt. Weet u niet of u dat heeft gedaan of hoe dat moet? Klik hier voor

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

Gentoo linux. Introductie. Gentoo is anders. LinuxFocus article number 336 http://linuxfocus.org. door Guido Socher (homepage) Over de auteur:

Gentoo linux. Introductie. Gentoo is anders. LinuxFocus article number 336 http://linuxfocus.org. door Guido Socher (homepage) Over de auteur: LinuxFocus article number 336 http://linuxfocus.org Gentoo linux door Guido Socher (homepage) Over de auteur: Guido werkt erg graag met Gentoo omdat het hem meer controle geeft over het installatie proces.

Nadere informatie

UNIX FAQ. Migratie naar een nieuwe server

UNIX FAQ. Migratie naar een nieuwe server UNIX FAQ Migratie naar een nieuwe server Shared Hosting Unix FAQ v5 NL 28032006 Pagina 1/13 Inhoudstafel 1. Inleiding...3 2. Inloggen...3 3. Register_globals in PHP...4 3.1 Wat is de optie register_globals

Nadere informatie

Super GRUB2 Disk Super GRUB2 Disk

Super GRUB2 Disk Super GRUB2 Disk Super GRUB2 Disk Super GRUB2 Disk is een live cd die je helpt om te starten in elke Operating System (OS), zelfs als je niet kunt opstarten door normale middelen. Een nieuwe stabiele release De voormalige

Nadere informatie

Het opzetten van deze applicatie

Het opzetten van deze applicatie Installatie Codeigniter 2.1.3 Om met Codeigniter te kunnen werken, heb je een werkende Codeigniter 2.1.3. omgeving nodig. Die gaan we hier maken. We zullen eerst deze omgeving gaan opzetten en inrichten.

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

1 "log-file": "/var/log/pilight.log" 2 "log-file": "c:/pilight/pilight.log"

1 log-file: /var/log/pilight.log 2 log-file: c:/pilight/pilight.log Instellingen Instellingen...1 Introductie...2 Basis...2 port...2 standalone...2 pid-file...2 log-file...2 log-level...2 whitelist...3 stats-enable...3 watchdog-enable...3 Module paden...4 action-root...4

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Heeft uw hostingpakket het control panel DirectAdmin dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.nl:2222. Handleiding DirectAdmin

Nadere informatie

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0.4. Versie: v1.2-110716 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 DBMS Installatie voor RetSoft Archief Expert... 3 MySQL Installeren en configureren...

Nadere informatie

Het leven na de installatie 2006

Het leven na de installatie 2006 Introductie Het leven na de installatie 2006 De administratie van een workstation (advanced) Sprekers Pieter Barrezeele, Pieter Bolle, Bert de Bruijn, Tim Verhoeven Informatica Studenten Werking Voor K.H.Leuven

Nadere informatie

Installatiehandleiding B3P GIS Suite v3.6

Installatiehandleiding B3P GIS Suite v3.6 Installatiehandleiding B3P GIS Suite v3.6 Datum: 22-10-2012 1. Inleiding... 2 1.1 Doelgroep... 2 1.2 Contact / Support... 2 2. Installatie... 3 2.1 Applicatieserver... 3 2.2 Aanmaken databases... 3 2.3

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file Waarschuwing Dit document is bedoeld voor systeembeheerders. Het wordt aanbevolen een back-up te maken alvorens wijziging(en)

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

- Mail enabled user: - Mailbox enabled user: - Mailbox later aan iemand geven:

- Mail enabled user: - Mailbox enabled user: - Mailbox later aan iemand geven: - Mail enabled user: Een mail enabled user is een user die wel tpegang krijgt tot het netwerk maar gaan mailbox krijgt binnen je exchange organisatie. Dit is meestal een persoon die er tijdelijk werkt.

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

USB Webserver installatie en gebruik

USB Webserver installatie en gebruik 2014 USB Webserver installatie en gebruik F. Vonk versie 2 14-8-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 2-2. Installatie... - 3-3. USB Webserver... - 4-4. De MySQL omgeving... - 5-5. Een PHP script runnen...

Nadere informatie

Samba configuratie. LinuxFocus article number 177 http://linuxfocus.org. door Éric Seigne <erics/at/rycks.com> Over de auteur:

Samba configuratie. LinuxFocus article number 177 http://linuxfocus.org. door Éric Seigne <erics/at/rycks.com> Over de auteur: LinuxFocus article number 177 http://linuxfocus.org door Éric Seigne Over de auteur: Ik werk onder andere aan gratis software, Ik ontwikkel applicaties die database toegang via browsers

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Inhoud. A Eskwadraat Linuxcursus UNIX. GNU/Linux. Slackware. Red Hat. GNU/Linux Bestanden Thuiswerken Shell Editors Opdracht.

Inhoud. A Eskwadraat Linuxcursus UNIX. GNU/Linux. Slackware. Red Hat. GNU/Linux Bestanden Thuiswerken Shell Editors Opdracht. Inhoud A Eskwadraat Linuxcursus Jitse Klomp Sysop 10 december 2013 GNU/Linux Bestanden Thuiswerken Shell Editors Opdracht Deze presentatie is terug te vinden op home.a-eskwadraat.nl/~sysop/linuxcursus2013/

Nadere informatie

Alle diensten in Linux onder Chroot draaien

Alle diensten in Linux onder Chroot draaien LinuxFocus article number 225 http://linuxfocus.org Alle diensten in Linux onder Chroot draaien door Mark Nielsen (homepage) Over de auteur: Mark is een onafhankelijke consultant die tijd vrijmaakt voor

Nadere informatie

Handleiding installatie en gebruik. Ahsay OBM. Windows server Apple OS X Linux en UNIX-varianten

Handleiding installatie en gebruik. Ahsay OBM. Windows server Apple OS X Linux en UNIX-varianten Handleiding installatie en gebruik Ahsay OBM Windows server Apple OS X Linux en UNIX-varianten INHOUD 1 Over deze handleiding 2 Systeemvereisten 3 Installatie 3.1 Linux 3.2 BSD 4 Gebruik via de GUI 5 Helpdeks

Nadere informatie

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Om een Windows XP Pro computer toe te voegen aan schoollan moet de computer van tevoren bekend zijn in het domein en moet deze geautoriseerd worden door

Nadere informatie

Handleiding Microsoft SQL Server configuratie

Handleiding Microsoft SQL Server configuratie Connectie maken met de server Start het programma Microsoft SQL Server Management Studio Maak een connectie met uw SQL Server instance waarin de database van Speedbooks moet komen te staan. Wanneer u de

Nadere informatie

De Service Console als NFS en iscsi server

De Service Console als NFS en iscsi server De Service Console als NFS en iscsi server De auteur (Reinout Wijnveen, reinout@osp.nl).is werkzaam als consultant/trainer voor OSP (http://www.osp.nl/) en geeft in die hoedanigheid onder meer VMWare en

Nadere informatie

RUCKUS DPSK + ZERO-IT. Technote. Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125

RUCKUS DPSK + ZERO-IT. Technote. Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 RUCKUS DPSK + ZERO-IT Technote Versie: 1.0 Auteur: Thomas Snijder Datum: 17-02-2014 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Configuratie... 3 2.1 CAPTIVE

Nadere informatie

Linux Quickstart Cygwin

Linux Quickstart Cygwin Linux Quickstart Cygwin Deze Quickstart-installatie is bedoeld voor mensen welke overnieuw moeten beginnen omdat hun laptop is gecrashed, of op een andere manier hun gegevens zijn kwijtgeraakt. Let op:

Nadere informatie

Printen met Vector Linux 4.3

Printen met Vector Linux 4.3 Printen met Vector Linux 4.3 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Pre-installatie check...4 3. Installatie...5 4. CUPS configuratie voor de lokale printer...6 5. Printen via een windows server met SAMBA...7

Nadere informatie

Het Proc bestandssysteem leren begrijpen

Het Proc bestandssysteem leren begrijpen LinuxFocus article number 324 http://linuxfocus.org Het Proc bestandssysteem leren begrijpen door Sandeep Grover Over de auteur: Sandeep Grover werkt voor Magma Design Automation

Nadere informatie

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem.

De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. De SAP Cloud Connector 2.0 maakt SAPUI5 ontwikkeling via de WEB-IDE mogelijk met data uit je eigen backend systeem. Vele van ons willen wel eens spelen met de WEB-IDE in de could via het SAP Trial Hana

Nadere informatie

Handleiding installatie Enecsys uitlezen op een Synology NAS

Handleiding installatie Enecsys uitlezen op een Synology NAS Handleiding installatie Enecsys uitlezen op een Synology NAS Disclaimer: Dit document is geschreven als handleiding voor de installatie van een Enecsys logger op een Synology NAS. Alhoewel geprobeerd is

Nadere informatie

H2.64 DVR Handleiding voor de smartphone. Versie: 1.1 Status: For review

H2.64 DVR Handleiding voor de smartphone. Versie: 1.1 Status: For review H2.64 DVR Handleiding voor de smartphone Versie: 1.1 Status: For review Om de camera beelden van de DVR op de smartphone te zien zijn er een aantal eisen vooraf. Binnen netwerk Voor binnen het netwerk

Nadere informatie

9. MYSQL. Daarin zien we het administratie paneel van mysql.

9. MYSQL. Daarin zien we het administratie paneel van mysql. 9. MYSQL We kunnen ook in dit systeem gebruik maken van de gekende ACCESS databanken. Zolang het maar relationale databanjken zijn kunnen we er gebruik van maken. In PHP echter maakt men meestal gebruik

Nadere informatie

Keuzevak Linux - Week 2

Keuzevak Linux - Week 2 Paul Sohier Kevin van der Vlist Versie 1.0 6 december 2011 Inhoud 1 Informatie 2 Gebruikers en groepen 3 Runlevels 4 Manual pages 5 Filesystem 6 Editors Informatie en benodigdheden dictaat, presentaties,

Nadere informatie

Propa e d e u s e taak 2

Propa e d e u s e taak 2 Propa e d e u s e taak 2 Introductie Cygwin voor studenten HTS Elektrotechniek Inhoudsopgave Installatie van Cygwin......1 Wat is Cygwin?......1 Waarom gebruiken wij Cygwin?...2 Systeemveiligheid...2 Installatie

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen Gebruikers handleiding Lizard Configuration Manager ToolTip Installatie Installeer eerst het volgende: Installeer python 2.5.2; zie de map Breda\Tooltip\lcm\install\python-2.5.2.msi Ga naar dos (run/uitvoeren

Nadere informatie

Installatiehandleiding AhsayOBM Unix / Linux. v20080901

Installatiehandleiding AhsayOBM Unix / Linux. v20080901 Installatiehandleiding AhsayOBM Unix / Linux v20080901 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding...3 2 Systeemvereisten...4 3 Installatie...5 3.1 Linux...5 3.2 BSD...5 4 Gebruik...7 4.1 Gebruik via de GUI...7

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Uw hostingpakket heeft het control panel DirectAdmin, u leest in deze pdf hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.be:2222. 1 Inhoudsopgave Handleiding

Nadere informatie

1. BIOS. In de setup wordt aangegeven waar de bootsector is. Na de BIOS wordt de Bootsector gelezen en uitgevoerd. 2. BOOTSECTOR

1. BIOS. In de setup wordt aangegeven waar de bootsector is. Na de BIOS wordt de Bootsector gelezen en uitgevoerd. 2. BOOTSECTOR 1. BIOS Bij het opstarten van je computer wordt eerst de BIOS opgestart. De BIOS (= Basic Input / Output Systeem) is een programma dat de hardware van je computer controleert. Dit programma kan beïnvloed

Nadere informatie

Een Samba fileserver onder Ubuntu Edgy Server

Een Samba fileserver onder Ubuntu Edgy Server pagina 1 van 6 Digiplace servers About De mogelijkheden van Linux op een server. Menu Home Digiplace Forum Digiplace column Digiplace servers Digiplace hardware Aanbevolen IKBENSTIL computers Pivot weblog

Nadere informatie

Command line interface commando s

Command line interface commando s Command line interface commando s Inhoudsopgave Poorten instellen 1 Poort instellingen 1 Poort configureren 1 Routing instellen 1 Beveiliging 2 Consolewachtwoord instellen 2 Telnet wachtwoord instellen

Nadere informatie

Die vraag krijg ik regelmatig. De meest voorkomende situaties zijn deze:

Die vraag krijg ik regelmatig. De meest voorkomende situaties zijn deze: Hoe verhuis je een WordPress website? Die vraag krijg ik regelmatig. De meest voorkomende situaties zijn deze: Iemand heeft een WordPress website en stapt over naar een andere webhost (meestal blijft het

Nadere informatie

Postcode module Webservices

Postcode module Webservices Postcode module Webservices Installatie handleiding Total Internet Group B.V. - Amsterdam 1. Installatie van de postcode module via Magento connect 1. Login op de backend van uw Magento webwinkel 2. Ga

Nadere informatie

6/6 Native File Access

6/6 Native File Access Storage 6/6 Native File Access 6/6.1 Inleiding Drie protocollen In NetWare is sinds versie 6.0 een mogelijkheid aanwezig voor andere besturingssystemen om bestanden te benaderen, zonder dat daar een speciale

Nadere informatie

Handleiding toegang Eduroam netwerk met Linux (Ubuntu 8.10 of OpenSuse 11)

Handleiding toegang Eduroam netwerk met Linux (Ubuntu 8.10 of OpenSuse 11) Handleiding toegang Eduroam netwerk met Linux (Ubuntu 8.10 of OpenSuse 11) Voor wireless internet toegang bij de Universiteit Leiden, kan gebruik worden gemaakt van het eduroam netwerk. De configuratie

Nadere informatie

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Introductie Probleem: Het lukt het niet om verbinding te maken met de SQL server. Of: op het werkstation komt de melding na het

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies OpenIMS CE Versie 4.2 Installatie instructies OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INSTALLATIE INSTRUCTIES... 4 3 OPENIMS SITECOLLECTIE CONFIGURATIE... 6 OpenIMS CE Installatie instructies

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

How To: Setup MGE Network Shutdown Module V3 op het service console binnen VMware ESX 3.0.2

How To: Setup MGE Network Shutdown Module V3 op het service console binnen VMware ESX 3.0.2 How To: Setup op het service console binnen VMware ESX 3.0.2 Arne Fokkema Ictfreak.wordpress.com In deze korte how to lees je hoe je de network shutdown module van MGE installeerd op het Service Console

Nadere informatie