1 "log-file": "/var/log/pilight.log" 2 "log-file": "c:/pilight/pilight.log"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 "log-file": "/var/log/pilight.log" 2 "log-file": "c:/pilight/pilight.log""

Transcriptie

1 Instellingen Instellingen...1 Introductie...2 Basis...2 port...2 standalone...2 pid-file...2 log-file...2 log-level...2 whitelist...3 stats-enable...3 watchdog-enable...3 Module paden...4 action-root...4 function-root...4 hardware-root...4 operator-root...4 protocol-root...4 Webserver...5 webgui-websockets...5 webserver-authentication...5 webserver-cache...5 webserver-enable...5 webserver-http-port...6 webserver-https-port...6 webserver-root...6 webserver-user...6 Firmware...7 firmware-gpio-miso...7 firmware-gpio-mosi...7 firmware-gpio-reset...7 firmware-gpio-sck...7 SMTP...8 smtp-sender...8 smtp-user...8 smtp-password...8 smtp-host...8 smtp-port...8 Overige...9 ntp-servers...9

2 Introductie De manier waarop pilight werkt kan aangepast worden door het veranderen van verschillende instellingen. Al deze pilight instellingen zullen beschreven worden in dit hoofdstuk gecategoriseerd besproken worden. In het globale configuratie bestand worden de instellingen geplaatst onder het onderdeel setings. Basis port 1 "port": 5000 pilight kiest standaard een willekeurige poort voor zijn socket server. Voeg de port instelling toe met een valide poort als je deze poort vast wil zetten. standalone 1 "standalone": 0 Zodra pilight wordt gestart, zal het eerst kijken of pilight niet op een andere computer actief is in het netwerk. Als blijkt dat dit wel zo is dan zal pilight daarmee verbinding maken om een AdHoc netwerk te beginnen of uit te breiden. Als je wil dat pilight op zichzelf blijft draaien zet de standalone setting dan op 1. Een op zichzelf draaiende pilight zal zijn SSDP server uitzetten waardoor deze niet meer vindbaar is via SSDP. pid-file Linux and *BSD 1 "pid-file": "/var/run/pilight.pid" De pid-file wordt door pilight gebruikt om de pilight daemon proces ID nummer in op te slaan. pilight gebruikt dit nummer als een van de manieren om vast te stellen of pilight al actief is of niet. Deze instelling moet een valide pad bevatten om het pid bestand in op te kunnen slaan. log-file Linux and *BSD Windows 1 "log-file": "/var/log/pilight.log" 2 "log-file": "c:/pilight/pilight.log" De log-file wordt door pilight gebruikt om allerlei informatie in op te slaan terwijl pilight actief is. Deze informatie kan gebruikt worden om problemen op te sporen of om te zien of om te zien of de event regles goed worden uitgevoerd. Deze instelling moet een valide pad bevatten om het log bestand in op te kunnen slaan. log-level 1 "log-level": 4 Het log-level verteld pilight wat voor een soort informatie hij moet zetten in het log bestand. Hoe hoger dit getal hoe meer informatie er wordt geplaatst in dit log bestand. De hoogste waarde is 6 en de laagste waarde is 0. De verschillende niveaus corresponderen met de volgende types: 0 = nood, 1 = alert, 2 = kritiek, 3 = fout, 4 = waarschuwing, 5 = notificatie en 6 = informatie.

3 whitelist 1 "whitelist": [ "*.*.*.*" ] Elk programma is in staat om via een socket verbinding met pilight te communiceren. Dit kan pilight-receive zijn, een gebruiker die de webgui bezoekt, of externe pilight plugins zoals beschikbaar gesteld door onder anderen FHEM. Als je wil voorkomen dat elke computer verbinding kan maken met pilight, is het mogelijk om een whitelist in te stellen. Deze instelling moet een lijst van valide IPv4 adressen bevatten die wel verbinding mogen maken met pilight. Alle andere IPv4 adressen zullen worden geblokkeerd. Om een groep IPv4 adressen één keer te definiëren, kan je gebruik maken van zogenoemde wildcards. Een voorbeeld, om alle IPv4 adressen toe te staan vanaf tot kunnen we het IP adres * toevoegen aan de whitelist. Om alle IPv4 adressen toe te staan vanaf tot kunnen we het IP adres 10.0.*.* toevoegen aan de whitelist. Deze lijst kan alleen valide IPv4 adressen bevatten met of zonder wildcards. stats-enable 1 "stats-enable": 1 pilight monitort zijn eigen CPU en RAM gebruik. Deze informatie kan gedeeld worden met externe programma's en wordt standaard gecommuniceerd over de websockets verbinding. Als je deze CPU en RAM statistieken niet wenst te zien of wil dat deze niet wordt gecommuniceerd over de websocket verbinding, zet stats-enable dan op 0. Deze instelling kan 0 of 1 zijn. watchdog-enable 1 "watchdog-enable": 1 pilight monitort zijn eigen CPU en RAM gebruik. Deze informatie wordt gebruik om pilight automatisch af te sluiten of te stoppen zodra pilight teveel CPU of RAM gebruikt. Als je deze mogelijkheid wil uitzetten, zet dat watchdog-enable op 0. Deze instelling kan 0 of 1 zijn.

4 Module paden pilight heeft de mogelijk om verschillende soorten externe modules te laden om zo de functionaliteit uit te breiden. Deze modules zijn losstaande bestanden die in specifieke folders moeten worden gezet om ze vervolgens in te kunnen laden. Waar pilight zoekt naar deze modules kan ingesteld worden. Er is normaal gesproken geen reden om externe modules in te laden. De laatste pilight versie bevat altijd de laatste protocollen, hardware drivers, event operatoren, functies en acties. action-root Linux and *BSD 1 "action-root": "/usr/local/lib/pilight/action" pilight event acties worden geladen uit de action-root folder. De action-root instelling moet een valide pad bevatten. function-root Linux and *BSD 1 "function-root": "/usr/local/lib/pilight/function" pilight event functies worden geladen uit de function-root folder. De function-root instelling moest een valide pad bevatten. hardware-root Linux and *BSD 1 "hardware-root": "/usr/local/lib/pilight/hardware" Externe pilight hardware drivers worden geladen uit hardware-root folder. De hardware-root instelling moet een valide pad bevatten. operator-root Linux and *BSD 1 "operator-root": "/usr/local/lib/pilight/operator" pilight event operatoren worden geladen uit de operators-root folder. De operators-root instelling moet een valide pad bevatten. protocol-root Linux and *BSD 1 "protocol-root": "/usr/local/lib/pilight/protocol" Externe pilight protocollen worden geladen uit de protocol-root folder. De protocol-root instelling moet een valide pad bevatten,

5 Webserver De volgende instellingen bepalen hoe de interne webserver de interne webgui serveert or kan in zijn geheel uitgezet worden. webgui-websockets 1 "webgui-websockets": 1 Standaard communiceert de pilight webgui met pilight door gebruik te maken van websocket. Dit is een relatief nieuwe techniek die het mogelijk maakt om veranderingen automatisch door te krijgen wanneer ze plaats vinden in plaats van periodiek na te gaan of er veranderingen zijn geweest. Het probleem is echter dat sommige oudere apparaten en browsers geen ondersteuning voor deze automatische techniek, maar wel voor de oudere techniek. Zet de webgui-websockets naar 0 als je de webgui deze oudere techniek wil laten gebruiken. Deze instelling kan 0 of 1 zijn. webserver-authentication 1 "webserver-authentication": [ "username", "password" ] De geïntegreerde webgui kan bediend worden door iedereen die er toegang toe heeft. Als je dit wil voorkomen, dan kan je de webgui beveiligen met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikers naam moet als platte text opgeslagen worden, het wachtwoord dient beveiligd te worden met een SHA256 encryptie. Gebruik de pilight-sha256 om je wachtwoord om te zetten. Standaard SHA256 encryptie tools werken niet aangezien pilight de encryptie een aantal duizend keer herhaalt. ~# pilight-sha256 -p admin 4f32102debed8dabd87e88cf84c752ccb23a74b29f90b42edde05cbc7be41f80 Hier een voorbeeld van hoe we als gebruikersnaam user en als wachtwoord admin kunnen instellen: 1 [ "user", "4f32102debed8dabd87e88cf84c752ccb23a74b29f90b42edde05cbc7be41f80" ] webserver-cache 1 "webserver-cache": 1 pilight heeft de mogelijkheid om alle webgui bestanden te cachen. Dit zorgt ervoor dat er minder van SD kaarten wordt gelezen zoals gebruik bij apparaten zoals de Raspberry Pi en Hummingboard, en het maakt het inladen van de webgui sneller op appareten met langzame interne opslag zoals routers. Deze instelling kan 0 of 1 zijn. webserver-enable 1 "webserver-enable": 1 De pilight webserver kan ook in zijn geheel uitgezet worden. Dit kan handig zijn als je de webgui niet gebruikt of als je je eigen webserver implementatie wil gebruiken. Deze instelling kan 0 of 1 zijn.

6 webserver-http-port 1 "webserver-http-port": 5001 De pilight webserver draait standaard op de niet-standaard poort Hiervoor is gekozen om niet in conflict te komen met andere webserver die wel op de standaard HTTP poort 80 draaien. Als je de webserver toch op poort 80 wil draaien of elke andere poort, dan kan je dat hier instellen. De poort moet een valide en ongebruikte poort zijn. webserver-https-port not supported by default 1 "webserver-https-port": 5002 De webserver staat standaard geen beveiligde bevindingen toe. De enige manier om ondersteunign te krijgen voor HTTPS is door het handmatig compileren van pilight. De pilight webserver draait standaard op de niet-standaard poort Hiervoor is gekozen om niet in conflict te komen met andere webserver die wel op de standaard HTTPS poort 443 draaien. Als je de beveiligde webserver toch op poort 443 wil draaien of elke andere poort, dan kan je dat hier instellen. De poort moet een valide en ongebruikte poort zijn. webserver-root 1 "webserver-root": "/usr/local/share/pilight/" De webserver hoofd folder verteld pilight waar hij alle bestanden kan vinden die door de webgui worden geserveerd. Deze instelling dient een valide pad te bevatten. webserver-user Linux *BSD 1 "webserver-user": "www-root" 2 "webserver-user": "www" De webserver draait standaard als een andere gebruiker dan root. Hiermee wordt voorkomen dat er malifide code wordt uitgevoerd. Als je de webserver wel als root gebruiker wil draaien of als elke andere gebruiker, dan is dat hier in te stellen. Deze instelling dient een valide systeem gebruiker te bevatten.

7 Firmware pilight biedt een makkelijke oplossing aan om makkelijk de firmware van microcontrollers te flashen in de vorm van pilight-flash. Het flashen van microcontrollers doet pilight door gebruik te maken van bitbanging of via USB. Voor bitbanging vier GPIOs nodig. Deze GPIOs zijn standaard geconfigureerd voor een Raspberry Pi. De GPIOs pilight gebruik kunnen echter apart ingesteld worden voor het apparaat dat u gebruikt. Elke GPIO is genoemd volgens de SPI specificaties, maar elke GPIO kan gebruikt worden aangezien er niet daadwerkelijk van SPI communicatie gebruik gemaakt wordt om met onze microcontrollers te communiceren. In pilight, de SPI namen MISO, MOSI, Reset en SCK worden alleen gebruikt om de pinnen te onderscheiden. Als je niet goed weet wat valide GPIO zijn voor uw platform, kijk dan op voor aanvullende documentatie. firmware-gpio-miso Linux and *BSD 1 "firmware-gpio-miso": 13 Deze instelling definieert de GPIO die er gebruikt dient te worden als MISO. Elke valide GPIO voor het betreffende platform kan gebruikt worden. firmware-gpio-mosi Linux and *BSD 1 "firmware-gpio-mosi": 12 Deze instelling definieert de GPIO die er gebruikt dient te worden als MOSI. Elke valide GPIO voor het betreffende platform kan gebruikt worden. firmware-gpio-reset Linux and *BSD 1 "firmware-gpio-reset": 10 Deze instelling definieert de GPIO die er gebruikt dient te worden als Reset. Elke valide GPIO voor het betreffende platform kan gebruikt worden. firmware-gpio-sck Linux and *BSD 1 "firmware-gpio-sck": 14 Deze instelling definieert de GPIO die er gebruikt dient te worden als SCK. Elke valide GPIO voor het betreffende platform kan gebruikt worden.

8 SMTP pilight heeft de mogelijkheid om met verschillende type mailserver te communiceren. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld mail acties te gebruiken in onze event regels, zodat we een kunnen versturen in geval van een bepaalde gebeurtenis. De meeste gebruikers zullen een account hebben vanuit het internet aanbieder of via een van de gratis aanbieders zoals gmail. In geval van een (niet bestaand) gmail account genaamd: met het wachtwoord: foobar, dienen de volgende SMTP instellingen gebruikt te worden: 1 "smtp-sender": 2 "smtp-host": "smtp.gmail.com", 3 "smtp-port": 465, 4 "smtp-user": 5 "smtp-password": "foobar" smtp-sender 1 "smtp-sender": De smtp-sender dient een valide adres te bevatten. Op het moment dat een mail verzonden wordt door pilight, dan zal dit mail adres gebruikt worden als de afzender. smtp-user 1 "smtp-user": De smtp-user dient een valide adres te bevatten. Dit adres wordt gebruikt om de gebruiker te valideren bij de server. smtp-password 1 "smtp-password": "..." De smtp-password wordt gebruikt om de gebruiker te valideren bij de server samen met de smtpuser instelling. Het wachtwoord dient dus een valide wachtwoord te bevatten voor dit account. smtp-host 1 "smtp-host": "smtp.foo.com" De smtp-host instelling dient een valide mail server adres te bevatten. Normaal gesproken zal dit adres vrij in lijn zijn met de naam van de internet hosting provider. smtp-port 1 "smtp-host": "smtp.foo.com" De smtp-port dient een valide smtp server poort te bevatten. Dit kan op dit moment ofwel 25, ofwel 465, ofwel 587 te zijn. pilight zal een beveiligde verbinding opzetten wanneer gebruik wordt gemaakt van poort 465. Bij poorten 25 en 587 is dit afhankelijk van de server hoe de verbinding wordt opgezet.

9 Overige ntp-servers 1 "ntp-servers": [ "eu.pool.ntp.org", "uk.pool.ntp.org" ] Een belangrijke mogelijkheid van elke automatisering software is de mogelijk om tijd gebaseerde acties uit te voeren. Het is echter wel van belang dat er gebruik wordt gemaakt van de correcte datum en tijd. Problemen ontstaan waar de systeem tijd niet de correcte tijd is (voor onze specifieke tijdzone). Dit kan gebeuren op systemen zoals de Raspberry Pi die geen RTC hebben die de tijd bijhoudt als het systeem uitstaat. Om dit probleem te verhelpen heeft pilight de mogelijkheid om de tijd te synchroniseren via NTP servers. Je kan elke server pakken van Er kan een oneindig aantal server toegevoegd worden aan de ntp-servers lijst. pilight zal eerst proberen verbinding te maken met de eerste server, als dit niet lukt met de tweede etc. pilight zal dit blijven proberen totdat een succesvolle communicatie is opgezet.

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Handleiding MijnHelderHosting

Handleiding MijnHelderHosting Handleiding MijnHelderHosting Beheer uw domein snel en eenvoudig in MijnHelderHosting In MijnHelderHosting kunt u uw domein op een overzichtelijke manier beheren. Zo kunt u bijvoorbeeld nieuwe gebruikers

Nadere informatie

Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient

Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient Content management systeem v1.1 montes,nasceturridiculusmus.donecq

Nadere informatie

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Prakticum: Freenas 8.0.1 door Auteur: zondag 17 februari 2013 Versie: U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw, in samenwerking

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

ONDER DE MOTORKAP VAN HET INTERNET

ONDER DE MOTORKAP VAN HET INTERNET ONDER DE MOTORKAP VAN HET INTERNET Van IP-adressen tot DNS-servers, van encryptie tot de cloud Versie 16 mei 2013 zie voor de laatste versie bof.nl Iedereen gebruikt het internet. Maar hoe werkt het internet

Nadere informatie

Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat

Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat Handleiding OwnCloud voor SG de Overlaat Je eigen wolk binnen de Overlaat Geschreven door: Maurice Heeren Datum: 10-12-2014 Versie 2.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Toegang krijgen tot

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet

Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet In deze workshop Introductie...2 Eminent EM4483 Draadloze Internet Camera...2 Uitleg van de term Dynamic DNS...3 Voordelen van DynDNS...3

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 HIP Toolbar Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Introductie... 4 2.1 Optimale controle... 4 2.2 Mobiliteit... 5 3 Installatie... 6 3.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

PostNL extensie voor Magento

PostNL extensie voor Magento PostNL extensie voor Magento Installatie- en configuratie handleiding Documentinformatie en copyright Document: postnl_installatiehandleiding.pdf Auteurs: Erik de Groot, Vincent t Hart, Berend Lantink

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

DNS Beheer tool. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 16

DNS Beheer tool. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 16 DNS Beheer tool Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 1.1. Waar vind ik de DNS beheer tool?... 3 1.2. Openen van de DNS

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding PSU Adressenbeheer V5

Handleiding PSU Adressenbeheer V5 Handleiding PSU Adressenbeheer V5 Handleiding PSU Adressenbeheer V5 Pagina 2 Beginnen met adressenbeheer U kunt zonder meer beginnen met adressen in te voeren. Er zijn echter een aantal zakan die u beter

Nadere informatie

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd.

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd. GFI MailEssentials 12 Handleiding Door GFI Software Ltd. http://www.gfi.nl E-mail: info@gfi.nl Dit document is gecreëerd door GFI Software Ltd. De informatie in dit document is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie