9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache"

Transcriptie

1 Internet, Intranet & Webservices 9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Een van de meest gebruikte processen op Linux is de Apache-webserver. Nu kunt u uw webserver laten voorzien in een enkele website, maar nog veel mooier is dat Apache ook in staat is om vanuit één proces meerdere webservers te hosten. Dit fenomeen staat bekend als virtuele webservers. U leert hier hoe u deze virtuele webservers aanmaakt op een Su SE Linux Enterprise Server-systeem. Voordat we beginnen te kijken naar de details van de configuratie van virtuele servers op Su SE Linux Enterprise Server ( SLES ), een opmerking over de werkwijze die voor andere distributies gebruikt wordt. Er bestaan op het gebied van Apache namelijk de nodige verschillen tussen de diverse distributies. Dit betekent dat in grote lijnen een en ander er op bijvoorbeeld Ubuntu wel hetzelfde uitziet, maar dat er op detailniveau toch nog wel wat verschillen zijn. Houd daar rekening mee als u deze procedure ook voor andere distributies wilt uitvoeren. Procedure Het configureren van virtuele servers voor Apache is niet echt moeilijk, zolang u de grote lijnen van de procedure maar in de gaten houdt. Deze kan als volgt samengevat worden: 1. Zorg ervoor dat alle virtuele servers op basis van hun naam ook teruggevonden kunnen worden. 2. Maak voor elke virtuele server een configuratiebestand aan. 3. Maak een document root voor elke virtuele server. 4. Herstart Apache. De benodigde stappen worden hierna verder uitgewerkt. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 35 9/2.11-1

2 Apache 9/ Name resolving voor virtuele servers Met het aanmaken van virtuele servers alleen bent u er nog niet. Waarschijnlijk vindt u het ook leuk als gebruikers de virtuele servers terug kunnen vinden. Dit betekent dat u de servers in DNS bekend moet maken. Dit is een taak die u waarschijnlijk moet regelen in de DNS -configuratie-interface van uw provider; informeer in elk geval bij de provider wat de te volgen procedure is. Om te kunnen werken met virtuele servers hoeft u overigens niet voor elke afzonderlijke server ook een IP -adres te hebben. Apache kan prima overweg met meerdere servers die aangeboden worden op één IP -adres, een procedure die door heel veel hostingproviders ook wordt aangeboden. Wel is het bij deze configuratie van belang dat u aan Apache vertelt op welke wijze hij moet kijken naar de virtuele servers. Dit doet u op SLES door het bestand listen.conf aan te passen. Het gaat om de parameters uit de listing 9/ die u onderaan in het bestand listen.conf terugvindt. Use name-based virtual hosting on a specified address / port: NameVirtualHost :80 name-based virtual hosting: NameVirtualHost *:80 on all addresses and ports. This is your best bet when you are on 9/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 35

3 Internet, Intranet & Webservices dynamically assigned IP addresses: NameVirtualHost * Listing 9/ Verschillende manieren om met virtuele hosts te communiceren. Zoals u ziet, zijn er drie verschillende manieren om de parameter NameVirtualHost te gebruiken. U kunt ervoor kiezen om specifiek op te nemen welke virtuele hosts via welk IP -adres aangeboden worden. Deze manier is het meest voor de hand liggend als u meerdere IP -adressen hebt waarbij elke virtuele Apache-server zijn eigen IP -adres heeft. U neemt dan een lijstje op van alle IP -adressen en bijbehorende poorten zodat Apache weet waar hij moet luisteren. De andere optie die vaak gebruikt wordt, is gewoon een * te gebruiken om aan te geven waar de virtuele hosts luisteren. Apache houdt in dat geval alle IP -adressen en poorten in de gaten. Deze optie is met name handig als u één IP -adres hebt waarop alle servers luisteren en kan tevens gebruikt worden als het betreffende IP -adres regelmatig gewijzigd wordt, bijvoorbeeld omdat het opnieuw wordt uitgedeeld door een DHCP -server. Nadat u bepaald hebt op welke wijze de Apache-server moet luisteren naar binnenkomende requests voor virtuele servers, regelt u de name resolving zelf. In de meeste gevallen zult u dit bij de provider doen. Als u een eenvoudige testomgeving intern wilt opzetten, kunt u ook gebruikmaken van /etc/hosts. Dit doet u op de computer waar u uiteindelijk wilt gaan testen. In /etc/hosts neemt u een lijstje op met IP -adressen en daarachter de servers die op het betreffende IP -adres staan te luisteren. In listing 9/ ziet u hoe dit werkt voor de virtuele webservers en Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 35 9/2.11-3

4 Apache hosts This file describes a number of hostname-to-address mappings for the TCP / IP subsystem. It is mostly used at boot time, when no name servers are running. On small systems, this file can be used instead of a named name server. Syntax: IP -Address Full-Qualified-Hostname Short-Hostname localhost special IP v6 addresses ::1 localhost ipv6-localhost ipv6-loopback fe00::0 ipv6-localnet ff00::0 ipv6-mcastprefix ff02::1 ipv6-allnodes ff02::2 ipv6-allrouters ff02::3 ipv6-allhosts brainshare.example.com brainshare brainshare brainshare Listing 9/ Als u niet via DNS wilt of kunt werken, kunt u name resolving ook regelen via /etc/hosts. Zoals u in listing 9/ ziet, zijn er twee regels opgenomen voor het IP -adres : het adres waarop de virtuele servers staan te luisteren. Hierdoor kunt u in de browser gewoon de DNS -naam gebruiken, waarop de Apache-server u doorstuurt naar het juiste IP -adres. U hoeft 9/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 35

5 Internet, Intranet & Webservices dit op dit moment nog niet te proberen, want er is nog niets geconfigureerd. 9/ Configuratie van de virtuele servers Op SLES wordt voor het aanmaken van virtuele webservers gewerkt met templates. Het principe is vrij eenvoudig: in /etc/apache2/vhosts.d vindt u een bestand met de naam vhost.template. Dit bestand kopieert u naar een specifiek configuratiebestand voor de aan te maken virtuele server. Hierbij is het van belang dat dit bestand de extensie.conf heeft, anders gaat het namelijk niet werken. Als we ervan uitgaan dat u inderdaad twee virtuele servers wilt aanmaken, namelijk en voert u nu dus de volgende twee opdrachten uit: cp /etc/apache2/vhosts.d/vhost.template /etc/apache2/ vhosts.d/www.example.nl.conf cp /etc/apache2/vhosts.d/vhost.template /etc/apache2/ vhosts.d/www.example.be.conf Vervolgens zorgt u ervoor dat de betreffende configuratiebestanden de juiste inhoud krijgen. In listing 9/ ziet u alle regels in het voorbeeldconfiguratiebestand die standaard gebruikt worden: <VirtualHost *:80> ServerAdmin ServerName dummy-host.example.com DocumentRoot /srv/www/vhosts/dummy-host.example.com ErrorLog /var/log/apache2/dummy-host.example.com-error_log CustomLog /var/log/apache2/dummy-host.example.com-access_log combined HostnameLookups Off UseCanonicalName Off Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 35 9/2.11-5

6 Apache ServerSignature On ScriptAlias /cgi-bin/ /srv/www/vhosts/dummy-host.example. com/cgi-bin/ <Directory /srv/www/vhosts/dummy-host.example.com/ cgi-bin > AllowOverride None Options +Exec CGI -Includes Order allow,deny Allow from all </Directory> <IfModule mod_userdir.c> UserDir public_html Include /etc/apache2/mod_userdir.conf </IfModule> <Directory /srv/www/vhosts/dummy-host.example.com > Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride None Order allow,deny Allow from all </Directory> </VirtualHost> Listing 9/ Standaardregels in /etc/apache2/vhosts.d/vhost.template. Belangrijke regels Niet alle regels zijn even belangrijk; we bespreken hierna de regels die echt aangepast moeten worden. <VirtualHost *:80> Deze regel geeft aan waar de virtuele host aangeboden moet worden. De aanduiding die hier staat, moet overeenkomen met de NameVirtualHost-setting die u in /etc/apa- 9/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 35

7 Internet, Intranet & Webservices che2/listen.conf hebt gebruikt. De standaardwaarde in dit bestand gaat ervan uit dat het Apache-proces op poort 80 van elk IP -adres moet luisteren of er calls voor deze specifieke server binnenkomen. Pas dit aan als u wilt dat Apache overal luistert (en niet alleen op poort 80), of als u wilt dat Apache alleen op een specifiek IP -adres luistert. ServerAdmin Met deze parameter laat u weten op welk mailadres de beheerder van de Apache-server bereikt kan worden. Verander de naam dummy-host.example.com in de (volledige) DNS -naam van de virtuele server. ServerName dummy-host.example.com Dit is de naam van de virtuele server. Uiteraard moet u ook deze veranderen in de volledige DNS -naam van de virtuele server die u wilt configureren. DocumentRoot /srv/www/vhosts/dummy-host.example.com Met deze parameter verwijst u naar de document root. Dit is de directory waarin deze virtuele server zijn documenten gaat zoeken. De directory in kwestie wordt niet standaard aangemaakt; zorg er dus voor dat de betreffende directory inderdaad bestaat voordat u ernaar gaat verwijzen. Om ook een werkende host te hebben maakt u vervolgens een index.html-bestand aan. ErrorLog /var/log/apache2/dummy-host.example.com-error_log CustomLog /var/log/apache2/dummy-host.example.com-access_ log combined Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 35 9/2.11-7

8 Apache Deze twee regels geven aan waar de logbestanden voor deze server aangemaakt moeten worden. Ook hier moet de naam van de virtuele host in kwestie opgenomen worden. HostnameLookups Off UseCanonicalName Off ServerSignature On Deze drie parameters bepalen hoe de server moet omgaan met reverse DNS name lookups. Over het algemeen wordt dit beschouwd als tijdverspilling; daarom hoeft u in de meeste gevallen niets aan deze regels te veranderen en kunt u gewoon de standaardregels laten staan. ScriptAlias /cgi-bin/ /srv/www/vhosts/dummy-host.example. com/cgi-bin/ <Directory /srv/www/vhosts/dummy-host.example.com/cgibin > AllowOverride None Options +Exec CGI -Includes Order allow,deny Allow from all </Directory> Als u via uw Apache-server scripts wilt aanbieden, moet de virtuele server weten waar deze scripts staan. Het blokje onder de regel die dat specificeert, geeft aan wat de instellingen zijn voor de scriptdirectory. Neem deze regels gewoon over, de standaardinstellingen volstaan in de meeste gevallen prima. <IfModule mod_userdir.c> UserDir public_html Include /etc/apache2/mod_userdir.conf </IfModule> 9/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 35

9 Internet, Intranet & Webservices Als de virtuele servers geconfigureerd zijn met de mod_ userdir-module, kunnen gebruikers hun eigen document root aanmaken in hun homedirectory. Dit blokje parameters doet de benodigde bijbehorende instellingen. Ook hier is het in de meeste gevallen niet nodig om veranderingen aan te brengen. <Directory /srv/www/vhosts/dummy-host.example.com > Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride None Order allow,deny Allow from all </Directory> Tot slot bepaalt het bovenstaande blok met instellingen hoe documenten uit de directory gelezen moeten worden. De instellingen die hier gebruikt worden, geven aan dat er standaard beveiliging wordt toegepast (waar alle documenten gewoon bereikbaar zijn), maar dat er wel een index. html-bestand aanwezig moet zijn en dat niet zomaar klakkeloos de inhoud van de directory getoond moet worden. Ook deze standaardinstellingen voldoen in de meeste gevallen prima. </VirtualHost> Aan het eind van het configuratiebestand moet u de instellingen voor de virtuele host afsluiten. Dat doet u met deze afsluitend directive. Zoals u hebt kunnen afleiden uit de voorgaande informatie, zijn er niet zo heel veel wijzigingen die u moet doorvoeren. Eigenlijk kunnen de benodigde wijzigingen als volgt worden samengevat: Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 35 9/2.11-9

10 Apache Wijzig dummy-host.example.com in de naam van de te gebruiken virtuele host. Maak de document root directory aan. Plaats inhoud in de document root. De eerste van deze drie taken is vrij eenvoudig uit te voeren als u gebruikmaakt van een editor die een globale zoek-en-vervangoptie biedt. In de vi-editor kunt u dit doen met het onderstaande voorbeeldcommando, waar de hostnaam dummy-host.example.com vervangen wordt door :%s/dummy-host.example.com/www.example.nl/g 9/ De document root aanmaken Maak nu de document root directory aan: mkdir /srv/www/vhosts/www.example.nl Voor alle duidelijkheid, het maakt niet zo heel veel uit wat de naam is van deze directory, zolang de gebruikte naam maar exact hetzelfde is als de naam die u in het configuratiebestand gemaakt hebt. Tot slot moet u ervoor zorgen dat er ook inhoud staat in de document root. Dit kunt u doen door een bestand aan te maken met de naam index.html en dit in de document root te plaatsen. Hieronder ziet u een eenvoudig voorbeeld van hoe dit bestand eruit kan zien: <html> Welkom op </html> 9/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 35

11 Internet, Intranet & Webservices 9/ Apache opnieuw opstarten Nu hoeft u alleen de veranderingen nog maar te activeren. Dit doet u door het Apache-proces opnieuw op te starten. Gebruik hiervoor het volgende commando: service apache2 restart Als u dit gedaan hebt, is het tijd voor een test. Start uw browser en kijk of u verbinding kunt maken met de nieuwbakken virtuele server. Als u dit overigens wilt doen vanaf de server zelf en er draait geen grafische console op de server, dan kunt u voor dit doel de browser w3m gebruiken. Deze eenvoudige tekstbrowser is prima in staat de zojuist aangemaakte welkomstpagina te tonen. Figuur 9/ Met w3m verifieert u gewoon vanaf de serverconsole of de virtuele Apacheservers bereikt kunnen worden. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 35 9/

12 Apache 9/ Tot slot Een van de grote voordelen van Apache is dat u met virtuele hosts meerdere servers kunt draaien op één fysieke machine. U hebt geleerd hoe u dit doet door virtuele hosts te configureren, een procedure die niet moeilijk is uit te voeren op Su SE Linux Enterprise Server. 9/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 35

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

HANDLEIDING. IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS

HANDLEIDING. IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS HANDLEIDING IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS Geschreven door Alexander Knoth / Knoth Hosting Versie 1.2 / 22 februari 2013 In deze handleiding wordt besproken: - Hoe voorzie je een

Nadere informatie

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN 2EA-ICT2 E-BOOK Hogeschool Antwerpen campus Paardemarkt Academiejaar 2005-2006 Netwerkcomponenten 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...8 3 IPSec...9 3.1 Doelstellingen...9

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Linux 4. Sander van Vugt

Linux 4. Sander van Vugt Linux 4 Linux 4 Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070 378 98 80 fax: 070 378 97 83 2007 Sdu Uitgevers

Nadere informatie

ISPConfig documentatie

ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie 1 Algemeen... 4 1 Wat is ISPConfig?... 4 2 Begrippen en structuur van de handleiding... 4 3 Installatie/upgraden/de-installeren... 4 3.1 Installatie... 4 3.2

Nadere informatie

Installatie van GFI MailEssentials

Installatie van GFI MailEssentials Installatie van GFI MailEssentials Inleiding op GFI MailEssentials In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u GFI MailEssentials kunt installeren en configureren. GFI MailEssentials kan op twee manieren geïnstalleerd

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient

Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient Content management systeem v1.1 montes,nasceturridiculusmus.donecq

Nadere informatie

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd.

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd. GFI MailEssentials 12 Handleiding Door GFI Software Ltd. http://www.gfi.nl E-mail: info@gfi.nl Dit document is gecreëerd door GFI Software Ltd. De informatie in dit document is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding MijnHelderHosting

Handleiding MijnHelderHosting Handleiding MijnHelderHosting Beheer uw domein snel en eenvoudig in MijnHelderHosting In MijnHelderHosting kunt u uw domein op een overzichtelijke manier beheren. Zo kunt u bijvoorbeeld nieuwe gebruikers

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY The Nanny back-up INLEIDING Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Publiceren met WordPress

Publiceren met WordPress Publiceren met WordPress Peter Osterop Tweede herziene editie 1. Installatie van WordPress 2. Configuratie van WordPress 3. Het uiterlijk van WordPress 4. Pagina s en berichten maken in WordPress 1 Installatie

Nadere informatie

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Publication date January 2011 Abstract Dit boek behandelt het gebruik van de Admin

Nadere informatie

Herstellen van je pc (Disaster Recovery)

Herstellen van je pc (Disaster Recovery) Herstellen van je pc Disaster Recovery 1 Herstellen van je pc (Disaster Recovery) 0. Inleiding In het vorige hoofdstuk hebben we verschillende mogelijkheden gezien om een veiligheidskopie te nemen van

Nadere informatie

AS Hosting Control Panel

AS Hosting Control Panel AS Hosting Control Panel Handleiding voor eindgebruikers met Linux webhosting Versie 1.1 (Januari 2009) 0 Inhoud 1. Over deze handleiding... 3 2. Feedback... 4 3. Het AS Hosting Control Panel... 5 3.1Toegang

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

Vergelijking van Xen en OpenVZ. Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert

Vergelijking van Xen en OpenVZ. Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert Vergelijking van Xen en OpenVZ Project aangeboden door: Bart Dresselaers Alexander Vandeneede Davy Dullaert In opdracht van: Hogeschool West Vlaanderen, Departement PIH Multimedia & Communicatie Technologie,

Nadere informatie