5/7 Imaging in ZENworks 7.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5/7 Imaging in ZENworks 7.0"

Transcriptie

1 5/7 Imaging in ZENworks 7.0 Management Services De tijd dat de helpdeskmedewerker met een stapel diskettes bij eindgebruikers langsging om een installatie helemaal opnieuw uit te voeren, ligt gelukkig reeds lang achter ons. Deze functie is overgenomen door imaging-servers. In dit hoofdstuk leest u hoe de imagingserver in ZENworks 7.0 in gebruik kan worden genomen. Dit hoofdstuk geldt als een compleet overzicht voor de procedure die nodig is op OES Linux. We installeren weliswaar op Linux, maar de procedure is ook toepasbaar op NetWare. We beginnen bij de installatie van de software en beschrijven vervolgens de configuratie van de imagingservice op ZENworks. 5/7.1 Installatie van de ZENworks 7.0 imaging-componenten Om aan het werk te kunnen met ZENworks-imaging, moeten eerst de noodzakelijke componenten worden geïnstalleerd. Om de installatie op Linux uit te voeren, gaat u als volgt te werk: 1. Leg de installatie-cd in de lade van uw cd-station en verzeker u ervan dat deze gemount is. Gebruik hiervoor het commando mount. Werkt u met een dvd waarop alleen ISO-bestanden staan, dan kunt u gebruikmaken van de opdracht mount -o loop ZEN7_DekstopMgmtLinux.iso /mnt om de installatiebestanden tijdelijk toegankelijk te maken via de directory /mnt. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19 5/7.1-1

2 Imaging in ZENworks Activeer nu de directory waarop de installatie-cd toegankelijk is. In dit voorbeeld gaan we uit van de directory /mnt, maar houd er rekening mee dat dat op uw systeem een andere directory kan zijn. Voer vanuit deze directory de opdracht./setup uit om de installatieprocedure te starten. Dit zorgt ervoor dat het tekstprogramma van waaruit de installatie wordt uitgevoerd, wordt gestart. De installatie op Linux wordt vanuit een niet-grafisch venster uitgevoerd. 3. Druk tweemaal op Enter om het venster met vereisten te tonen. Hierin kunt u lezen over de minimale systeemeisen die worden gesteld om dit product met succes te kunnen installeren. U kunt ervan uitgaan dat elke normale Linux-server voldoet. Houd wel in de gaten dat op deze server ook edirectory geïnstal- 5/7.1-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19

3 Management Services leerd moet zijn. Als u voldoet aan de minimale vereisten, drukt u op q om het tekstvenster te sluiten en verder te gaan met de installatie. 4. Druk nu op Enter om het venster met de licentieovereenkomst te tonen. Nadat u dit aandachtig hebt gelezen, drukt u op q om het af te sluiten. Type dan een y om aan te geven dat u het eens bent met de bepalingen uit de licentieovereenkomst. 5. Nu wordt gevraagd wat u wilt installeren. Kies 4 als u een installatie op maat wilt maken, waarin u dus zelf precies aangeeft wat u wel en wat u niet wilt installeren. In deze procedure houden we het eenvoudig en kiezen we optie 1 om alle onderdelen te installeren; het mag duidelijk zijn dat dit voor een installatie van een imaging-server redelijk overdadig is. Bij het uitvoeren van een custom-installatie kunt u onderdeel voor onderdeel aangeven wat u wel en wat u niet wilt installeren. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19 5/7.1-3

4 Imaging in ZENworks Nu komt het deel van de installatie waarin u aangeeft waar en hoe ZENworks in uw edirectory-tree moet worden geïnstalleerd. De tree-naam wordt automatisch goed ingevuld, wel zult u er zelf voor moeten zorgen dat de juiste beheerdersnaam wordt ingevoerd. 7. Na het invoeren van de credentials van de beheerder wordt gevraagd of u het schema van de tree wilt uitbreiden. Dat wilt u, want zonder deze uitbreiding van het schema is het niet mogelijk om ZEN te installeren. Voer daarom een y in om verder te gaan met deze schema-uitbreiding. 8. De volgende vraag gaat om een geldige ZENworkslicentiecode. Hebt u ZENworks nog niet officieel aangeschaft, druk dan op Enter om een evaluatielicentie te installeren. 9. Als u hebt aangegeven dat ook een Middle Tier-server moet worden gebruikt, moet u nu aangeven hoe deze Middle Tier-server in contact kan treden met edirectory om gebruikers en werkstations te authenticeren en de benodigde ZENworks uit edirectory te halen. U verwijst hiervoor naar de naam of het IPadres van een server die een replica heeft. 10. Na het opgeven van de Middle Tier-server specificeert u welk gebruikersaccount als proxy user moet worden gebruikt. Dit is een gebruikersaccount met browserechten op de tree: dit object is nodig om ZENworksgerelateerde objecten uit edirectory te kunnen halen. Bij voorkeur maakt u hier een apart gebruikersaccount voor aan met minimale rechten. Nadat u de naam van deze gebruiker hebt ingevoerd, geeft u aan in welke edirectory-container de Middle Tier-server naar andere gebruikers moet zoeken. 11. De volgende stap is de configuratie van de Inventory-server. Als u geen schokkende plannen 5/7.1-4 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19

5 Management Services hebt op het gebied van Inventory, geeft u aan dat u een Standalone Inventory-server wilt installeren. Om het eenvoudig te houden, doen wij dat hier ook. Druk dus op y om verder te gaan. Voer dan de web-gerelateerde informatie die nodig is om de Inventory-server te bereiken in. Na het invoeren van deze informatie weet het installatieprogramma voldoende om aan het werk te kunnen. Alle benodigde bestanden worden nu naar uw server gekopieerd. Houd er rekening mee dat dit geruime tijd kan duren. 12. Wanneer alle bestanden naar uw server zijn gekopieerd, wordt een melding gegeven waarin u wordt gevraagd of u het README-bestand wilt lezen. Echte beheerders doen dat natuurlijk pas als het niet werkt, dus voer het nummer 2 in om aan te geven dat u hier geen prijs op stelt. Druk dan op Enter om het installatieprogramma af te sluiten. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19 5/7.1-5

6 Imaging in ZENworks 7.0 5/7.1-6 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19

7 Management Services 5/7.2 Componenten van ZENworksimaging U hebt nu op de server alles geïnstalleerd wat nodig is om met ZENworks-imaging te werken. Hoog tijd om nu eens te kijken waaruit ZENworks-imaging allemaal bestaat. In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van alle componenten: ZENworks Imaging Windows Agent; Imaging Engine; ZENworks Image Explorer; ZENworks Imaging Proxy Server; ZENworks PreBoot Services Environment; Linux Boot Image; Image-Safe Data viewer en editor; Imaging Boot Disk Creator. 5/7.2.1 ZENworks Imaging Windows Agent Om ZENworks-imaging op een Windows-werkstation te kunnen gebruiken, wordt gebruikgemaakt van de Imaging Windows Agent. Dit programma met de naam Ziswin.exe wordt gebruikt als uitbreiding op het opstartproces van een Windows-werkstation. Deze agent kan op elk werkstation worden geïnstalleerd wanneer u er de desktop agent op installeert. Om ervoor te zorgen dat dit goed gaat, selecteert u tijdens de installatie van de desktop management-agent de optie Workstation Imaging. Als alternatief kunt u deze component ook vanaf de server gebruiken. In dat geval activeert u het programma sys:\public\zenworks\imaging\ziswin.exe. De ZENworks Imaging Windows Agent is een belangrijk onderdeel in het imaging-gebeuren; dit onderdeel wordt gestart voordat enig ander netwerkcomponent wordt gestart. Als eerste zorgt hij ervoor dat een bestaand Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19 5/7.2-1

8 Imaging in ZENworks 7.0 Windows-werkstation geschikt wordt gemaakt voor ZENworks-imaging. Hierbij worden gegevens die uniek zijn voor dat werkstation bewaard. U kunt daarbij denken aan het IP-adres en de naam van de computer. Door deze gegevens op de vaste schijf van de computer op te slaan, kunnen ze weer worden gebruikt wanneer een image van het werkstation wordt teruggezet en op deze manier wordt ervoor gezorgd dat, ook nadat een image is teruggezet, alle gegevens van het werkstation in het netwerk wel uniek zijn. Een tweede rol van de ZENworks Imaging Windows Agent is dat hij ervoor zorgt dat een identiteit wordt gemaakt voor elk nieuw werkstation in het netwerk. Deze informatie wordt aangemaakt op basis van een Novell edirectorypolicy waarin u als beheerder precies aangeeft hoe de nieuwe identiteit moet worden gemaakt. De edirectorypolicy zorgt er dan voor dat de unieke informatie voor dat werkstation wordt weggeschreven in de imaging-safe area op de vaste schijf van het werkstation, zodat hij ook de volgende keer na het terugzetten van een image wel dezelfde identiteit behoudt. De laatste rol van de ZENworks Imaging Windows Agent is dat hij u in staat stelt de informatie in de imaging-safe area van uw harddisk te veranderen. Hiervoor selecteert u in de Imaging Agent-software de optie Edit > Modify Image-safe Data. Hiermee past u alle unieke informatie voor uw werkstation aan. Ook is het mogelijk vanuit het menu Edit een Collection Mask en een Restore Mask aan te maken: hiermee geeft u precies aan wat er allemaal moet worden meegenomen in de image-safe data area wanneer ZENworks met Windows aan het werk gaat. 5/7.2-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19

9 Management Services 5/7.2.2 Imaging Engine Imaging Engine is het programma dat wordt gebruikt om images op werkstations aan te maken en terug te zetten. Dit gebeurt met behulp van het Linux-programma met de naam img. Dit programma kan buiten edirectory om worden gestart: u kunt het dus ook handmatig starten op een werkstation dat verder geen verbinding met edirectory heeft. Dit laatste is handig om bijvoorbeeld een image vanaf een dvd te herstellen. Daarnaast kan img ook worden gebruikt om een image vanaf een server te halen en op het werkstation te plaatsen. 5/7.2.3 ZENworks Image Explorer De Image Explorer (imgexp.exe) is een Windows-programma dat kan worden gebruikt om images te bekijken, toegevoegde add-on images te maken, bestaande images te veranderen en images te splitsen. Op Linux vindt u dit programma onder /opt/novell/zenworks/zdm/imaging/ winutils. Daarnaast is er een snap-in voor Console One die u kunt benaderen vanuit Tools > ZENworks Utilities > Imaging > Image Explorer. 5/7.2.4 ZENworks Imaging Proxy Server Imaging Proxy Server is een onderdeel van de desktopmanagement-server. Op Linux is dit de library /usr/lib/nds-modules/libzimgserv.so Dit is een zeer belangrijk onderdeel, omdat het het onderdeel is dat het imaging clients mogelijk maakt om contact te maken met het netwerk om images binnen te halen. De imaging-server is onderdeel van desktop-management en start dus ook automatisch als desktop-management wordt gestart. Tip Het is mogelijk statistieken over de imaging-server te bekijken. Gebruik hiervoor de opdracht /opt/novell/zenworks/preboot/bin/novell-zmgmcast -stats. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19 5/7.2-3

10 Imaging in ZENworks 7.0 Een tweede functie van de ZENworks Imaging Proxy-server is dat deze functioneert als edirectory-proxy voor het werkstation. Hiervoor ontvangt het requests van een imaging engine op TCP poort 998. De Imaging Proxy-server kijkt op basis van deze requests of hij hier iets mee kan door informatie uit edirectory te halen. Onderdelen 5/7.2.5 ZENworks PreBoot Services Environment Om imaging te kunnen gebruiken op een werkstation waar nog helemaal niets is geïnstalleerd, wordt gebruikgemaakt van PXE-boot. De PreBoot Services Environment zorgt ervoor dat deze koppeling met PXE mogelijk wordt gemaakt. Dankzij dit onderdeel kan PXE contact opnemen met de Image Proxy Server: PXE kijkt of er een image voor het betreffende werkstation klaar staat en als dat het geval is, wordt de image meteen uitgerold. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een aantal onderdelen die soms ook wat additionele configuratie nodig hebben: DHCP Server: de DHCP-server is nodig om ervoor te zorgen dat het PXE-werkstation een IP-adres krijgt. Als ZENworks PreBoot Services op dezelfde server actief is als de DHCP-server, moet u ervoor zorgen dat de DHCP-server is geconfigureerd om optie 60 mee te sturen; alleen dan is de server ook op het netwerk bekend als PXE-boot-server. Proxy DHCP Server. Dit is het onderdeel dat antwoord geeft op PXE-werkstations en ervoor zorgt dat de juiste boot-server wordt aangegeven. Daarbij zorgt dit onderdeel ervoor dat het juiste bootprogramma wordt gedownload. ZENworks heeft voor dit doel een eigen bootprogramma met de naam DINIC.SYS. TFTP Server: de TFTP-server is nodig voor PXE-boot om ervoor te zorgen dat de PXE-boot-client ook bestanden krijgt waarmee hij aan het werk kan. 5/7.2-4 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19

11 Management Services PreBoot Policy Look-up Service (PPL). De PXE-werkstations nemen contact op met deze service om te kijken of er een imaging-actie klaar staat voor het betreffende werkstation. 5/7.2.6 Linux Boot Image De ZENworks Image Engine is beschikbaar als een uitvoerbaar bestand voor Linux. Als een werkstation een image moet ontvangen, wordt hiervoor eerst een Linux Boot Image gedownload van de server waar de ZENworks Imaging Engine draait. Als een werkstation een PXE-netwerkkaart heeft, wordt deze partitie opgeslagen op de TFTP-server en automatisch binnengehaald. Heeft het werkstation geen PXE-boot netwerkkaart, dan moet deze boot-partitie worden opgeslagen op een ander medium, zoals een dvd. 5/7.2.7 Image-Safe Data Viewer and Editor Als u gebruikmaakt van Linux en bent opgestart vanaf het Linux Boot Image, is het mogelijk de opdrachten zisedit en zisview te gebruiken om de image-safe data voor het betreffende werkstation te bekijken en indien nodig ook te bewerken. Dit zijn Linux-opdrachten die vanaf een Bashshell-prompt moeten worden uitgevoerd. Als alternatief kan ook vanaf het Windows-werkstation de Windows Agent (ziswin.exe) worden uitgevoerd. 5/7.2.8 Imaging Boot Disk Creator In het meest ideale geval laat u de werkstations die voor imaging in aanmerking komen, opstarten door middel van een PXE-boot. Als dit niet mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt van de Imaging Boot Disk Creator. Dit is een Windows-programma (zimgboot.exe) dat op een Windowswerkstation kan worden gebruikt om imaging boot disks aan te maken of bij te werken. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19 5/7.2-5

12 Imaging in ZENworks 7.0 5/7.2-6 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19

13 Management Services 5/7.3 De juiste voorbereiding Stappen Als u de ZENworks imaging-service in uw netwerk wilt gaan gebruiken, is het van belang dat u de juiste voorbereidende maatregelen neemt. Meest belangrijke uitgangspunt daarbij is dat u ervoor zorgt een basis standaard image ter beschikking te hebben. In principe hoort u voor elk type werkstation dat u hebt, een image te hebben. Een image dat het op het ene werkstation goed doet, is immers niet altijd ook geschikt om op een ander werkstation te worden ingezet. Op dit werkstation zorgt u er tevens voor dat de juiste software is geïnstalleerd. Hier maakt in elk geval de Novell-clientsoftware deel van uit, en daarnaast ook de Desktop Management Agent. De Novell-client is van deze twee overigens optioneel, maar het werken met ZENworks wordt wel een heel stuk eenvoudiger als ook deze component is geïnstalleerd. Daarnaast moeten in alle gevallen de volgende stappen worden doorlopen: Controleer of op de Imaging Server de Desktop Management Preboot Services (PXE support) aanwezig zijn als u gebruik wenst te maken van Prebootservices. Als u gebruikmaakt van een bootable cd of een harddiskpartitie, moet u een schijf aanmaken waarmee wordt verwezen naar de juiste imaging-server. Zorg er ook altijd voor dat u een policy hebt voor werkstations die nog niet zijn geïmporteerd. Zet PXE-boot aan op de werkstations. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk leest u hoe u de volgende stappen neemt om ZENworks-imaging in gebruik te nemen. Eerst leest u hoe u de Imaging Server configureert, daarna hoe u werkstations klaarmaakt voor imaging. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19 5/7.3-1

14 Imaging in ZENworks 7.0 5/7.3-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19

15 Management Services 5/7.4 De Imaging Server configureren Voordat u aan het werk kunt met imaging op uw ZEN-server, moet u de Automatic Workstation Import and Imaging-componenten installeren. U hebt in het begin van dit hoofdstuk gelezen wat daarbij komt kijken. Als deze componenten zijn geïnstalleerd, moet u de preboot-services configureren. Deze bestaan uit de volgende componenten: Proxy DHCP Server; TFTP Server; De Transaction-server. Ondanks dat er een Linux-specifieke TFTP-server is en een Linux DHCP-server, moet u ervoor zorgen dat de onderdelen die bij ZENworks horen op uw server zijn geïnstalleerd. U kunt dit zien door te controleren of de volgende bestanden aanwezig zijn: /etc/init.d/novell-tftp /etc/init.d/novell-proxydhcp /etc/init.d/novell/zmgprebootpolicy Als deze bestanden op uw server bestaan, zullen ze doorgaans ook automatisch worden gestart wanneer u uw server opstart. U kunt ze ook handmatig stoppen en starten door de naam van het script aan te roepen met /etc/inid.d/naamvanhetscript [stop start restart]. Wanneer ze actief zijn, zorgt de ZENworks preboot-service ervoor dat in alle gevallen PXE tijdens het opstarten contact opneemt met de Imaging-server. Als er volgens de policies voor dat betreffende werkstation iets te doen is, wordt een image geïnstalleerd. Is dat niet het geval, dan gaat het werkstation verder met de normale bootprocedure. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19 5/7.4-1

16 Imaging in ZENworks 7.0 Om ervoor te zorgen dat de DCHP-server en de ZENworks Proxy DHCP-server samen op dezelfde server kunnen worden gebruikt, moet u eerst een korte procedure doorlopen. Als u dit niet doet, zal het namelijk niet werken. Deze procedure wordt hieronder beschreven: 1. Start het Linux-configuratieprogramma YaST2 op uw server en kies dan Network Services > DHCP Server. De DHCP-server wordt op OES Linux vanuit YaST geconfigureerd. 2. Als u een melding krijgt dat er packages moeten worden geïnstalleerd, volg dan de aanwijzingen om dit te doen. 3. Als de DHCP-server nog niet was geïnstalleerd, volgt nu een korte wizard die u hierbij helpt. Klik eerst op de netwerkkaart die u wilt configureren en klik dan op Next om verder te gaan. 5/7.4-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19

17 Management Services 4. Geef nu in het volgende scherm de domeinnaam, de tijdserver en andere algemene instellingen voor uw DHCP-server op en klik op Next om verder te gaan. 5. Specificeer nu de IP-adressen van de range die u uit wilt delen en klik op Next als u daarmee klaar bent. 6. In het scherm met DHCP-server-settings klikt u eerst op On om ervoor te zorgen dat de server automatisch wordt gestart tijdens booten van uw server. Klik dan op Expert Settings. Zorg er dan voor dat de Global Options zijn geselecteerd en klik op Edit. In het venster met Global Options moet u de optie Vendor Class Identifier toevoegen. 7. Klik nu op Add en selecteer uit de uitschuiflijst option vendor-class-identifier. Klik dan op OK om verder te gaan. Voer nu in het veld Vendor-class- Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19 5/7.4-3

18 Imaging in ZENworks 7.0 identifier de tekst PXEClient in. Let erop dat u ook de aanhalingstekens invoert. Klik dan op OK om verder te gaan. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe DHCPoptie wordt toegevoegd. 8. Klik nu op OK en vervolgens op Finish om de wijzigingen op te slaan. 9. Open nu op de Linux-server waar u de ZENworkscomponenten hebt geïnstalleerd een editor en open in de editor het bestand /etc/opt/novell/novellproxydhcp.conf. Zoek in dit bestand de regel met de tekst LocalDHCPFlag=0 en verander de 0 in een 1. Sluit vervolgens de editor weer af. 5/7.4-4 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19

19 Management Services 5/7.5 Het werkstation voorbereiden voor imaging Eisen Nu u de server op de juiste wijze hebt voorbereid, moet u ook het werkstation voorbereiden. Om te beginnen moet u ervoor zorgen dat uw werkstation aan de minimale vereisten voldoet: Een netwerkkaart die wordt ondersteund. Windows 98, 2000 of XP. Voor imaging van Linux hebt u ZENworks Linux Management nodig. 50 MB beschikbare schijfruimte. Als u de Preboot Services unattended services wilt kunnen gebruiken, hebt u een imaging-partitie nodig die op het werkstation is geïnstalleerd. Deze partitie moet 150 MB groot zijn. Als deze partitie niet bestaat, kunt u ook gebruikmaken van opstartbare cd s, dvd s of andere media. Een netwerkkaart met ondersteuning voor PXE als u gebruik wilt maken van PXE-services. Er mag geen bootmanager op het werkstation geïnstalleerd zijn. ZENworks imaging-services wil namelijk zijn eigen bootmanager wegschrijven naar de MBR van het werkstation dat u wilt imagen. Als u hebt gecontroleerd of uw werkstation aan de juiste voorwaarden voldoet, wordt het tijd om ervoor te zorgen dat het werkstation kan booten over het netwerk. Dit kan op drie manieren: Met PXE. Door gebruik te maken van een imaging boot-cd of -dvd. Met behulp van een imaging partitie op de harddisk. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19 5/7.5-1

20 Imaging in ZENworks 7.0 5/7.5.1 Configuratie van PXE-services Om een werkstation een image te laten ophalen waarbij gebruik wordt gemaakt van PXE-services, doorloopt u de volgende stappen: 1. Installeer de Desktop Management Imaging en Preboot-services op de ZENworks-server. 2. Zet PXE-boot op het werkstation aan. 3. Verzeker u ervan dat er een DHCP-server beschikbaar is. Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, kunt u een PXE-boot uitvoeren vanaf het werkstation. Dit zal ervoor zorgen dat dit werkstation op het netwerk gaat kijken of er een image klaarstaat. Is dat het geval? Dan wordt het image opgehaald en geïnstalleerd. Als er geen image klaarstaat, wordt de normale bootprocedure vervolgd. 5/7.5.2 Opstarten van cd-rom of dvd Als alternatief voor de PXE-boot-methode is het mogelijk een opstartbare cd of dvd aan te maken die voor imaging wordt gebruikt. Het voordeel van deze werkwijze is dat het mogelijk is meer op maat te bepalen wat er moet gebeuren; denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid gebruik te maken van Linux-drivers die standaard niet op uw computer aanwezig zijn. Om een opstartbare cd te maken, maakt u gebruik van het ISO-image bootcd.iso dat met de imaging-server wordt meegeleverd. Volg de volgende procedure: 1. Kopieer het bestand /opt/novell/zenworks/zdm/imaging/winutils/settings.txt naar een tijdelijke directory op uw werkstation. Zorg ervoor dat dit een lege directory is, zodat u er ook nog andere bestanden naartoe kunt kopiëren. In dit bestand treft u een aantal paramaters aan die u kunt aanpassen om te 5/7.5-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19

21 Management Services bepalen op welke wijze er wordt opgestart; raadpleeg het bestand zelf voor aanwijzingen hierover. 2. Kopieer ook alle image-bestanden die u op de cd of dvd wilt gebruiken naar deze tijdelijke directory. 3. Gebruik uw cd-brandersoftware om een cd of dvd te maken op basis van het ISO-bestand /opt/novell/ zenworks/zdm/imaging/winutils/bootcd.iso. Let erop dat u het bestand op dit moment nog niet afsluit! 4. Kopieer nu ook de inhoud van de tijdelijke directory die u in stap 2 van deze procedure hebt aangemaakt naar de cd. Hiermee wordt een multisessie-cd of -dvd aangemaakt die u kunt gebruiken voor imaging van uw werkstation. 5/7.5.3 Een imaging-partitie aanmaken De derde manier om ervoor te zorgen dat een werkstation kan worden geïmaged, is door een imaging-partitie op de vaste schijf van uw computer te maken. U zou zelfs kunnen overwegen het image zelf ook op die partitie te plaatsen, al moet het dan wel een behoorlijk grote partitie zijn. Om een imaging-partitie te kunnen maken, moet u eerst imaging boot-disks maken en het werkstation daarmee opstarten. Voer dan de volgende procedure uit: 1. Neem een image van het werkstation. 2. Start vervolgens het werkstation opnieuw op met uw bootable image-cd. 3. Type op de boot-prompt van de boot-cd install. Hiermee wordt de imaging-partitie gemaakt. Let er wel op dat hierdoor alle andere partities op de harddisk van uw computer worden verwijderd! 4. Indien nodig moet u hierna weer de eerste imagingbootdisk invoeren; deze is namelijk nodig om het image te kunnen terugzetten. 5. Geef nu vanaf de Linux-prompt het commando img restorep om het image van uw werkstation weer Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19 5/7.5-3

22 Imaging in ZENworks 7.0 terug te zetten. Volg de aanwijzingen van de wizard die nu wordt gestart. 6. Geef nadat het image is teruggezet de opdracht lilo.s om de bootloader opnieuw op uw computer te installeren. 7. Start nu uw computer opnieuw op: hij moet nu weer op de normale wijze opstarten. 5/7.5-4 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19

23 Management Services 5/7.6 Verdere procedure U hebt nu gelezen hoe u uw server en werkstations klaarmaakt voor imaging. Daarmee bent u er nog niet, er zijn ook nog heel veel andere opties die u kunt uitvoeren. Er is bijvoorbeeld nog niet gesproken over de policies die u aanmaakt in edirectory om ervoor te zorgen dat imaging op de juiste wijze plaatsvindt. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u in het vervolg op dit hoofdstuk in de volgende aanvulling. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19 5/7.6-1

24 Imaging in ZENworks 7.0 5/7.6-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 19

4/5 Installatieservers

4/5 Installatieservers Netwerk Services 4/5 Installatieservers 4/5.1 Een Su SE -installatieserver maken 4/5.1.1 Inleiding Als u maar één server te installeren hebt, doet u dat natuurlijk vanaf de installatie-dvd. Als er meerdere

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

5/8 Patch management

5/8 Patch management Management Services 5/8 Patch management 5/8.1 Beheer van patches met Subscription Management Tool 5/8.1.1 Inleiding Een moderne Linux-server moet regelmatig worden bijgewerkt met de laatste versie van

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK

TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK Contents TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK... 2 TERMEN... 2 VOORBEREIDING... 2 VAPP TEMPLATE INLADEN... 2 NETWERKEN INSTELLEN... 5 HARDDISKS EN NETWERKEN KOPPELEN... 6 WIJZIGEN

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows 98

Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder Arno Schoon IO1D4.1 Installatiehandleiding Windows 98 ICT Beheerder BOL-4 leerjaar 1 Koning Willem I College Project 2

Nadere informatie

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite Management Services 5/9 PlateSpin 5/9.1 PlateSpin Portability Suite PlateSpin Portability Suite is ontwikkeld voor physical-tovirtual migratie en nog veel meer manieren om werklasten om te zetten. U leest

Nadere informatie

MS Virtual pc 2007 Handleiding

MS Virtual pc 2007 Handleiding MS Virtual pc 2007 Handleiding Start de Virtual PC 2007 console en klik op [New...] om een nieuwe virtuele pc aan te maken. De wizzard voor het aanmaken van een nieuwe, virtuele pc start op. New Virtual

Nadere informatie

Installatie Handleiding TechControl

Installatie Handleiding TechControl Installatie Handleiding TechControl Maneffic Solutions Vincent Schuurhuis Versie 1.01 Plaats de CD in het CD-Rom station van de computer, de installatie zal automatisch gestart worden. Indien u de installatie

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Inleiding Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Doel Het doel van deze instructie is inzicht te geven in

Nadere informatie

Paragon Backup & Recovery: herstelmedium gebruiken

Paragon Backup & Recovery: herstelmedium gebruiken Paragon Backup & Recovery: herstelmedium gebruiken Handleiding van Auteur: K!pje Oktober 2014 handleiding: Paragon Backup & Recovery: herstelmedium gebruiken In de vorige nieuwsbrief heb ik uitgelegd hoe

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Linux Server Installatie

Linux Server Installatie Linux Server Installatie Debian 5 Lenny Installeer Debian zonder grafische omgeving. Minimum voorwaarden voor een Debian Server: Install Type Minimal RAM[114] Recommended RAM[114] Hard Drive space used[114]

Nadere informatie

Installatie van King 5.32

Installatie van King 5.32 Dit document beschrijft de installatie van King 5.32. Bij de installatie van King 5.32 dient u rekening te houden met de volgende systeemeisen: Besturingssysteem: Windows 98, Windows ME, Windows NT (minimaal

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Zeg gewoon JA. Lees verder.

Zeg gewoon JA. Lees verder. Zeg gewoon JA PartSmart Internet Updating Service is Sneller dan Ooit We zijn verheugd bekend te kunnen maken, dat de PartSmart Internet Updating Service vanaf nu beschikbaar is. Het PartSmart-team heeft

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Act! Company Builder Handleiding

Act! Company Builder Handleiding Act! Company Builder Handleiding Versie 1.1 25-07-2014 Inleiding Kost het u ook zoveel tijd om, na het importeren van nieuwe contacten, bedrijven aan te maken of deze contacten te koppelen aan bestaande

Nadere informatie

Configuratie handleiding Gigaset SE505. Omschakelen naar de Nederlandse Taal. Overzicht van de stappen voor de installatie

Configuratie handleiding Gigaset SE505. Omschakelen naar de Nederlandse Taal. Overzicht van de stappen voor de installatie Configuratie handleiding Gigaset SE505 In deze handleiding leest u hoe u uw Gigaset SE505 configureert voor een verbinding te maken met het internet via een ADSL / Kabel breedband internet verbinding.

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 12 Installatiedocument v1 4 september 2012 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie Instructie Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Instructie Voor BICS dient u te beschikken over een werkende internetverbinding en dient het TCP/IP Netwerkprotocol is geïnstalleerd te zijn. U dient

Nadere informatie

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO Contents IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO... 2 STAPPEN... 2 BACKUP.MANAGEMENT PORTAL... 3 INLOGGEN IN DE CLOUD MANAGEMENT CONSOLE... 3 ACCOUNTS AANMAKEN... 4 INSTALLEREN EN CONFIGUREREN...

Nadere informatie

Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server

Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server Studietaak 5 Hoe installeer ik software? ProFTPD FTP-Server Opdracht Installeer op je Knoppix installatie de ProFTPD ftp-server. Doelstelling Het leren van: 1. het installeren van ProFTPD, en 2. de basis

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.48 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding H e t g e m a k v a n I n t r a m e d Inleiding Welkom bij Intramed. Met dit softwarepakket kunt u uw complete praktijkadministratie op eenvoudige en efficiënte wijze automatiseren.

Nadere informatie

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1 Woord vooraf...1 Stap 1 Installatie werkstation...2 Stap 2 Netwerk instellen...3 Stap 3 - Poledit......5 Stap 4

Nadere informatie

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop.

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Stap 1: Linux mint 10 in de live mode starten: (Voor het starten van de live mode moet de bios zijn ingesteld om op te starten met cd-rom. Meer info hierover

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

6/6 Native File Access

6/6 Native File Access Storage 6/6 Native File Access 6/6.1 Inleiding Drie protocollen In NetWare is sinds versie 6.0 een mogelijkheid aanwezig voor andere besturingssystemen om bestanden te benaderen, zonder dat daar een speciale

Nadere informatie

UBUNTU 8 installatie. 13/10/2009 http://www.ivowebschool.be/uploads/ ivowebschool.be/ /205bc10d-ef8e-4a 1/14. Onderwerpen

UBUNTU 8 installatie. 13/10/2009 http://www.ivowebschool.be/uploads/ ivowebschool.be/ /205bc10d-ef8e-4a 1/14. Onderwerpen UBUNTU 8 installatie Onderwerpen Ubuntu downloaden VMWare klaarmaken Ubuntu installeren VMWare tools installeren 1. Ubuntu downloaden ( ) Je kan ubuntu gratis downloaden via de website www.ubuntu.com.

Nadere informatie

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010 Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212 13 september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Belangrijke informatie bij Klankie 2010...4 3. C3LO-werkstation inrichten als

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren. Alle stappen voor de installatie

Nadere informatie

Een IMAGE of Systeembackup maken

Een IMAGE of Systeembackup maken Een IMAGE of Systeembackup maken Een IMAGE of systeembackup is een kopie van uw C:\ schijf of van uw C:\ schijf en meerdere partities van uw harde schijf. Een Image bevat dus niet alleen uw besturingssysteem

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Berekening van de hash-code van een bestand of CD

Berekening van de hash-code van een bestand of CD 1 Berekening van de hash-code van een bestand of CD Berekening van de hash-code van een bestand of CD Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Te gebruiken commando bij verschillende besturingsomgevingen 2 3. Download

Nadere informatie

Scan Station Pro 550 Administration- en Scan Station Service-tools

Scan Station Pro 550 Administration- en Scan Station Service-tools Scan Station Pro 550 Administration- en Scan Station Service-tools Configuratiehandleiding A-61732_nl 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Inhoud Verschillen... 1 Installatie... 2 Taakinstellingen

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Installatie Windows XP Professional Edition

Installatie Windows XP Professional Edition Installatie Windwos XP Professional Edition 1 Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren.

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

2/5 edirectory on Windows

2/5 edirectory on Windows 2/5 edirectory on Windows NDS & edirectory Met alle aandacht die uitgaat naar het implementeren van edirectory op Linux, zou u haast vergeten dat edirectory ook op een Windows-server geïnstalleerd kan

Nadere informatie

4/1.4 Service Location Protocol

4/1.4 Service Location Protocol Networking Services 4/1.4 Service Location Protocol 4/1.4.1 Inleiding Binnen Open Enterprise Server is het Service Location Protocol ( SLP ) een essentieel onderdeel. Dit protocol zorgt ervoor dat de clients

Nadere informatie

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC

Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Handleiding Standalone-installatie NIEUWE DIAS-VERSIES OP WINDOWS PC Oktober 2015 Hoofdstuk 1, Standalone-installatie nieuwe Dias versie op Windows PC Inhoud 1 Standalone-installatie nieuwe Dias versie

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Inhoud S003. Vak: Windows 7 niv 3/4

Inhoud S003. Vak: Windows 7 niv 3/4 Inhoud Windows 7 imaging.... 3 Voorbereiding; een ingerichte installatie strippen met Sysprep:... 4 Een Image maken met ImageX.... 7 De nieuwe schijf voorbereiden op de installatie van de image.... 9 Uitrollen

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Installatie Handleiding Extra Werkstation

Installatie Handleiding Extra Werkstation Installatie Handleiding Extra Werkstation CA3000 Versie 2.9 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Installatieprocedure

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition

Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition 1 Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition 1-1 Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows Server

Nadere informatie

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE Popsy Financials Overstap Access-MSDE 1 Inhoudstafel 1/17 1 Installatie van een MSDE server... 3 1.1 Microsoft SQL Express 2008... 3 1.2 Aanmaken van ODBC connectie naar de server... 9 1.3 Voorbereiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Installatiehandleiding Queen 5

Installatiehandleiding Queen 5 Inhoud 1. INLEIDING... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows Vista /7/8(.1)/10/Windows Server 2008... 2 Aandachtspunten bij installatie onder Windows 7... 2 2. NIEUWE INSTALLATIE... 2 3. INVOEREN

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Datum: 17-10-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Het programma downloaden.... 3 Het programma downloaden... 4 De installatie van het programma... 6 Het

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server, Powered by Fiery voor de Xerox Color 800/1000 Press, versie 1.3 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45

INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 INSTALLATIE VAN QUEEN 5.45 Dit document beschrijft de installatie van Queen. Onderstaande procedure voert u uit op de computer waarop u met Queen wilt gaan werken. Aandachtspunten bij installatie onder

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA WELKOM BIJ CAIWAY! In deze handleiding wordt het installeren van het Webstar modem voor gebruik op het internet met Windows XP en Windows Vista behandeld. Heeft u

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Copyright 2004-2008 ImageLevel All Rights Reserved 2 Mediadent V6. installatie handleiding Stap 1: Plaats de Mediadent CD-ROM in het CD of DVD-ROM station. Normaal gezien zal Windows

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie Compad Bakkerij Installatie Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 23 mei 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 16 juli 2012 Definitief Carol Esmeijer Waarschuwingen toegevoegd Inleiding

Nadere informatie