Practicum Software & Web Security 2. Instructies voor installatie en gebuik van WebGoat en WebScarab

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Practicum Software & Web Security 2. Instructies voor installatie en gebuik van WebGoat en WebScarab"

Transcriptie

1 Practicum Software & Web Security 2 Instructies voor installatie en gebuik van WebGoat en WebScarab 1 Introductie In deze opdracht ga je aan de slag met WebGoat, een educatieve webapplicatie op gebied van security die is ontwikkeld door OWASP. WebGoat is geschreven in Java en bevat opzettelijk vulnerabilities. WebGoat bestaat uit een reeks lessen. In elke les moet je een aantal opdrachten uitvoeren waarin je vulnerabilities opspoort en misbruikt. In het vervolg van deze opdrachtbeschrijving leggen we in sectie 2 uit hoe je de vereiste tools kunt installeren. In sectie 3 lichten we toe welke opdrachten je dient uit te voeren, en in sectie 4 hoe je die dient in te leveren. In de bijlagen vindt je nadere informatie aan over het gebruik van tools. 2 Installatie van WebGoat op eigen PC of laptop De WebGoat webapplicatie draait op een Apache Tomcat webserver, die je op je eigen computer gaat installeren. Deze webserver is standaard geconfigureerd om op de localhost (via de zogenaamde loopback network interface met IP adres ) te luisteren naar berichten op poort 80 (of poort 8080, afhankelijk van uw instellingen). In deze standaardconfiguratie is de webserver uitsluitend toegankelijk binnen uw eigen computer. Het is mogelijk om deze standaardconfiguratie te wijzigen zodat de webserver toegankelijk wordt gemaakt via een publiek IP adres, waarna iedereen de webapplicatie kan bereiken. Uit het oogpunt van security is dat echter niet aan te bevelen. Aangezien de webapplicatie een groot aantal opzettelijke vulnerabilities bevat, is uw systeem dan uiterst kwetsbaar voor aanvallen vanuit het internet. Zowel Tomcat als WebGoat zijn geschreven in Java en kunnen daarom op elke computer worden uitgevoerd waarop de Java run time omgeving is geïnstalleerd. Er is meer informatie over installatie te vinden op https://www.owasp.org/index.php/category:owasp_webgoat_project Bij de installatie kun je kiezen uit twee opties: 1 WebGoat rechtstreeks installeren op je computer. Deze optie vergt minder van uw computer wat betreft geheugen, rekenkracht en schijfruimte, maar vereist wel dat je enkele aanpassingen maakt in de configuratie van je webbrowser en eventueel je netwerkverbinding. 2 WebGoat in een gevirtualiseerde omgeving installeren. Deze optie vergt meer van je computer wat betreft geheugen, rekenkracht en schijfruimte. Het werkgeheugen dient minimaal 1 GB te 1

2 zijn (bij minder werkgeheugen wordt je systeem merkbaar trager) en er dient minimaal 5 GB vrije schijfruimte beschikbaar te zijn. Het voordeel van de gevirtualiseerde omgeving is dat je WebGoat draait in een virtuele machine en je dus geen aanpassingen aan de configuratie van je systeem hoeft te maken. Beide opties worden hieronder verder toegelicht. 2.1 RECHTSTREEKSE INSTALLATIE Ga als volgt te werk indien je kiest voor rechtstreekse installatie. Stap 1 Download en unzip WebGoat 5.4 OWASP_Standard_Win32.zip from https://code.google.com/p/webgoat/downloads/detail?name=webgoat 5.4 OWASP_Standard_Win32.zip or https://webgoat.googlecode.com/files/webgoat 5.4 OWASP_Standard_Win32.zip Stap 2 Windows Op een Windows systeem start je WebGoat via webgoat.bat in de map WebGoat-5.4. De Tomcat webserver wordt nu opgestart en is gereed als de melding INFO: Server startup verschijnt, zie figuur 1. FIGUUR 1 Opstarten van Tomcat webserver De webserver luistert naar inkomende HTTP berichten op poort 80 van IP adres (localhost). Let op! Bij het opstarten van Tomcat krijg je mogelijk een foutmelding in de trant van: SEVERE: Error starting endpoint java.net.bindexception: Address already in use: JVM_Bind:80 Deze foutmelding duidt er op dat er reeds een andere applicatie gebruik maakt van poort 80. Sluit in dat geval Tomcat af. Je kunt deze foutmelding op twee manieren oplossen: Je kunt met behulp van de tool TCPview de eindpunten van alle TCP en UDP verbindingen tonen en de processen die deze eindpunten bezitten. (Je kunt TCPview downloaden van Je kunt daarmee achterhalen welke applicatie 2

3 van poort 80 gebruik maakt. Sluit de betreffende applicatie af en start daarna Tomcat opnieuw op. Een alternatief is om Tomcat op te starten met webgoat_8080.bat, waarbij Tomcat gebruik maakt van poort 8080 in plaats van poort 80. Stap 2 Linux Let op! Op een Linux systeem start je WebGoat via webgoat.sh in de map WebGoat-5.4. De Tomcat webserver wordt nu gestart. De webserver luistert naar inkomende HTTP berichten op poort 8080 van IP adres (localhost). Bij het opstarten van Tomcat krijg je mogelijk een foutmelding in de trant van: SEVERE: Error starting endpoint java.net.bindexception: Address already in use: JVM_Bind:8080 Deze foutmelding duidt er op dat er reeds een andere applicatie gebruik maakt van poort Sluit in dat geval Tomcat af. Je kunt met behulp van de tool netstat de eindpunten van alle TCP en UDP verbindingen tonen en de processen die deze eindpunten bezitten. Je kunt daarmee achterhalen welke applicatie van poort 8080 gebruik maakt. Sluit de betreffende applicatie af en start daarna Tomcat opnieuw op. Stap 3 Stap 4 Start WebGoat door in je webbrowser te surfen naar (of indien je gebruik maakt van poort 8080). Log in met username guest en password guest. Bij een aantal opdrachten maak je gebruik van een webproxy zoals WebScarab. Daarmee kun je de HTTP berichten die tussen de webserver en de client worden uitgewisseld, onderscheppen en eventueel modificeren voordat ze doorgestuurd worden. Ook WebScarab is ontwikkeld door OWASP. Meer informatie over WebScarab kun je vinden op https://www.owasp.org/index.php/category:owasp_webscarab_project. Ga naar en download webscrab-installer jar Op een Windows systeem kun jewebscarab installeren door het bestand webscarab-installer jar uit te voeren. Op een Linux systeem kun je WebScarab installeren met het commando java -jar./webscarab-selfcontained jar. Volg de aanwijzingen die achtereenvolgens op het scherm verschijnen. Let op! Tijdens de installatie kun je aangeven of je shortcuts in het startmenu of op het bureaublad wil creëren. Op een Windows 7 systeem werkt dit mogelijk niet; je kunt de installatie op dat punt afbreken en shortcuts desgewenst handmatig aanmaken. Als de installatie vrijwel voltooid is, wordt de mogelijkheid geboden om een installatiescript te genereren. Dit kun je negeren. 3

4 Start vervolgens WebScarab. In bijlage 1 wordt het gebruik van WebScarab kort toegelicht. Configureer je webbrowser zodat deze gebruik maakt van de WebScarab webproxy via poort 8008 van localhost, zoals bijvoorbeeld aangegeven voor Internet Explorer in figuur 2 en Firefox in figuur 3. De instellingen voor andere webbrowsers zijn vergelijkbaar. Let op! Let op! Internet Explorer 9 gaat niet goed om met een proxy voor localhost. Maak daarom in deze opdracht gebruik van een andere webbrowser. Na deze configuratie loopt al het netwerkverkeer via de WebScarabwebproxy (dus niet alleen de HTTP berichten van WebGoat maar ook berichten van alle andere applicaties). Als je het werken met WebGoat en WebScarab beëindigt, moet je de netwerkinstelling voor de webproxy in je webbrowser weer te verwijderen. FIGUUR 2 Configuratie van webproxy in Internet Explorer 4

5 FIGUUR 3 Configuratie van webproxy in Firefox 2.2 INSTALLATIE IN DE GEVIRTUALISEERDE OMGEVING Ga als volgt te werk indien je kiest voor installatie van de gevirtualiseerde omgeving. Stap 1 Installeer de tool VMware Player of Oracle VirtualBox. VMware Player kunt je downloaden van Oracle VirtualBox van De voorkeur heeft gebruik van VMware Player vanuit oogpunt van performance en de mogelijkheid om de schermresolutie te configureren. Hieronder schetsen we daarom de situatie bij gebruik van VMware Player. Ga naar en download het VMware Image (.vmdk) 04 vmdk.vmdk.rar (Of het Virtualbox Image (.vdi) AppSecUS 2012 training.vdi.rar.) Pak het bestand WTE_12-04-vmdk.vmdk.rar uit. Stap 2 Start de virtuele machine in VMware Player (bijvoorbeeld door dubbel klikken op WTE_12-04-vmdk.vmdk). Wacht totdat de virtuele machine klaar is met opstarten, waarna het scherm in figuur 4 zichtbaar is. 5

6 FIGUUR 4 Virtuele machine na opstarten Log in met username owasp en password owasp. Nadat je ingelogd bent, verschijnt het scherm zoals getoond in figuur 5. FIGUUR 5 Virtuele machine na inloggen 6

7 Je kunt de schermresolutie aanpassen in het menu System > Preferences > Monitors. Door ook het VWware Player scherm te maximaliseren, kun je het gehele beeldscherm benutten. Stap 3 Stap 4 Start WebGoat via het menu Applications > OWASP > WebGoat Start. Hiermee wordt Firefox gestart en surf je automatisch naar Log in met username guest en password guest. Bij een aantal opdrachten maak je gebruik van een webproxy zoals WebScarab. Daarmee kun je de HTTP berichten die tussen de webserver en de client worden uitgewisseld, onderscheppen en eventueel modificeren voordat ze doorgestuurd worden. 3 Installatie van WebScarab Ook WebScarab is ontwikkeld door OWASP. Meer informatie over WebScarab kun je vinden op https://www.owasp.org/index.php/category:owasp_webscarab_project. Start WebScarab via het menu Applications > OWASP > Proxies > OWASP WebScarab. Bij het opstarten wordt gevraagd om een selectie te maken voor WebScarab RAM; selecteer bij voorkeur 256M. In bijlage 1 wordt het gebruik van WebScarab kort toegelicht. Configureer de Firefox webbrowser zodat deze gebruik maakt van de WebScarab webproxy op poort 8008 van localhost. Pas daartoe de configuratie aan via het menu Edit > Preferences > Advanced > Network > Settings, zoals aangegeven in figuur 6. FIGUUR 6 Configuratie van webproxy in Firefox 7

8 Let op! Als je VMware Player afsluit en later weer opstart, kun je bij het opstarten van WebGoat de foutmelding krijgen zoals getoond in figuur 7. Firefox is in dat geval nog geconfigureerd om de webproxy te gebruiken. Start daarom eerst WebScarab op en daarna pas WebGoat. FIGUUR 7 Foutmelding bij opstarten van WebGoat Bij het afsluiten van VMware Player kun je ervoor kiezen dat VMware Player de toestand bewaart, zodat je bij opnieuw opstarten terugkeert naar de toestand waarin je de vorige keer bent geëindigd. Je kunt dat aangeven door in het menu File > Player Preferences... (bovenaan in het VMware Player venster) te kiezen voor ʹSuspend the virtual machineʹ of ʹPower off the virtual machineʹ. In het laatste geval zal de virtuele machine bij opnieuw opstarten gereset worden. 8

9 Bijlage 1 Gebruik van WebScarab Deze bijlage bevat een beknopte beschrijving voor het gebruik van WebScarab. De volledige user manual is beschikbaar op WebScarab heeft twee user interfaces: een eenvoudige (lite) user interface en een complete (full featured) user interface. Figuur 8 toont de full featured user interface. In de lite user interface zie je alleen het tabblad Summary en het tabblad Proxy (dat dan Intercept heet). In deze bijlage gaan we uit van de full featured user interface. FIGUUR 8 Full featured interface van WebScarab WebScarab biedt een veelvoud aan functionaliteit. Voor het uitvoeren van de opdrachten volstaat veelal het gebruik van twee basisfuncties: het opvangen, veranderen en doorsturen van HTTP requests en responses het coderen en decoderen van strings in Base64 and URL codering. Voor het opvangen van HTTP requests die een client aan de webserver stuurt, vink je in het tabblad Proxy de optie Intercept Requests aan en selecteer je GET en POST in het Methods vak (zie figuur 8). Elke HTTPrequest wordt nu door WebScarab opgevangen en in een apart venster weergegeven. Figuur 9 toont een voorbeeld. 9

10 FIGUUR 9 Opgevangen POST request Je kunt het bericht bekijken, eventueel aanpassen en doorsturen of weggooien. Via het tabblad Raw kun je de ruwe inhoud van het bericht bekijken. Via het tabblad Parsed wordt informatie uit de header en de body van het bericht getoond (waarbij je kunt kiezen om deze URL gedecodeerd, in tekst of als hexadecimale waarden te tonen). Als je wil voorkomen dat het bericht wordt doorgestuurd, kies je onderaan het scherm voor Abort request. Om het bericht, al dan niet gemodificeerd, door te sturen, kies je Accept changes. Het is gewoonlijk handig om na aanpassen van een bericht, eerst het vinkje bij Intercept Requests weg te halen voordat je het bericht doorstuurt. Dat voorkomt dat ook volgende requests worden opgevangen waarin je meestal niet meer geïnteresseerd bent. Voor het opvangen van HTTP responses die de webserver naar de client stuurt, vink je in het tabblad Proxy de optie Intercept Responses aan. Het (de )coderen van een string kan via het menu Tools > Transcoder. 10

11 Bijlage 2 Andere tools Voor het uitvoeren van de opdrachten volstaat het gebruik van WebScarab. In de les Introduction: Useful Tools worden enkele andere tools beschreven. Je kunt daarnaast eventueel gebruik maken van onderstaande tools. Via de website kun je een tekst eenvoudig coderen of decoderen op diverse manieren. Tamper Data is een add on voor de Firefox webbrowser. Na installatie verschijnt Tamper Data in het Tools menu van Firefox. Tamper Data maakt het ondermeer mogelijk om HTTP en HTTPS headers en POSTparameters te modificeren. Je kunt Tamper Data downloaden van https://addons.mozilla.org/en US/firefox/addon/tamper data/. Gebruik van deze tools is niet verplicht. De leercurve voor gebruik van deze tools weegt waarschijnlijk niet af tegen het voordeel dat je ervan hebt bij het uitvoeren van de opdrachten. De afweging om ze te gebruiken is derhalve aan u. 11

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.6 Datum 2 juli 2009 1. INLEIDING 3 2. INSTALLATIE CITRIX CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 7 3.1 Starten RAVE 8 3.2 Taakbalk verbergen 9 3.3 Afsluiten

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rabo Cash Management. Installatiehandleiding

Rabo Cash Management. Installatiehandleiding Rabo Cash Management Installatiehandleiding Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 CONFIGURATIEVEREISTEN... 4 3 INSTALLATIE USB READER... 5 4 INSTALLATIE SAFENET SOFTWARE... 6 5 INSTALLATIE JAVA... 7 6 OVERIGE INSTELLINGEN...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Alfresco

Handleidingen 1.0 Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

iphone configuratie voor EUR faciliteiten

iphone configuratie voor EUR faciliteiten iphone configuratie voor EUR faciliteiten Auteur: Donald Heering Status: Definitief Versie: 1.0 1 / 43 2 / 43 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 HET STAPPENPLAN BIJ CONFIGURATIE EN IN GEBRUIK NEMEN... 6

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. YourSafetynet school+ 2.x. Copyright 2014 Media Security Networks BV. All rights reserved.

Gebruikershandleiding. YourSafetynet school+ 2.x. Copyright 2014 Media Security Networks BV. All rights reserved. Gebruikershandleiding YourSafetynet school+ 2.x Copyright 2014 Media Security Networks BV. All rights reserved. INHOUD 1 Inleiding... 5 1.1 Onderdelen... 5 1.1.1 Management Server appliance... 5 1.1.2

Nadere informatie

Team Informatietechnologie Sector Interne Dienstverlening

Team Informatietechnologie Sector Interne Dienstverlening HANDLEIDING REMOTE LEEUWNET Oktober 2007 INLEIDING Deze handleiding beschrijft het gebruik van de telewerk-voorziening Remote Leeuwnet. Remote Leeuwnet biedt via een beveiligde internet verbinding toegang

Nadere informatie

Digikoppeling Gateway 2.0 Gebruikershandleiding

Digikoppeling Gateway 2.0 Gebruikershandleiding Digikoppeling Gateway 2.0 Gebruikershandleiding Versie 1.3 Datum 6 januari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Document versie 6.4 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Galileo Desktop VPN. Installatiehandleiding

Galileo Desktop VPN. Installatiehandleiding Galileo Desktop VPN Installatiehandleiding INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1 WERKING GALILEO DESKTOP VPN... 3 1.2 CLIENT IDENTIFIERS EN GTIDS... 4 1.3 BENODIGDHEDEN VOOR GALILEO DESKTOP VPN... 4 1.4 DE

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

III Klanten Handleiding

III Klanten Handleiding III Klanten Handleiding Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 1.2 Klant interface... 3 1.3 ISPConfig Rechten van klanten... 4 1.4 Bewaren... 4 1.5 Veranderen van het ISPConfig Wachtwoord...

Nadere informatie

INSTALLEREN: WEC StartPakket

INSTALLEREN: WEC StartPakket wec_starter_install INSTALLEREN: WEC StartPakket Extensie Sleutel: wec_start_install Copyright 2005-2008, Christian Technology Ministries International Inc. http://www.ctmiinc.org Auteur: Web-Empowered

Nadere informatie

Aura InternetCatalogus

Aura InternetCatalogus Handleiding Aura InternetCatalogus Versie 9.x 2008 Aura Software Helpdesk Telefoon: 030 606 40 95 Fax: 030 601 98 78 Aura Software E-mail: helpdesk@aura.nl Postbus 45 Website: www.aura.nl 3430 AA Nieuwegein

Nadere informatie

Module 1 Communicatie via computers

Module 1 Communicatie via computers Module 1 Communicatie via computers 1.1 Inhoudsopgave Module 1 Communicatie via computers ---------------------------------------------------------------------------------------- 17 1.1 Inhoudsopgave ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Handleiding: Solis-VPN

Handleiding: Solis-VPN Handleiding: Solis-VPN Dit document beschrijft de installatie en werking van Solis-VPN. Auteurs: Review: ICT Service Centrum T. Janssens Versie: 1.3 Datum: 19-06-2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1

Nadere informatie

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Functies en kenmerken... 3 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 2.0 De camera

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater Bijlage Auto-Updater Auto-Updater Vanaf versie 3.2 bevat Scipio functionaliteit met betrekking tot het gebruik van een auto-updater. Deze software controleert elke keer als u Scipio start of er mogelijk

Nadere informatie