IDENTITEIT BELANGENBEHARTIGING DIENSTVERLENING LEDENVOORDEEL Verus voor goed onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IDENTITEIT BELANGENBEHARTIGING DIENSTVERLENING LEDENVOORDEEL Verus voor goed onderwijs"

Transcriptie

1 IDENTITEIT BELANGENBEHARTIGING DIENSTVERLENING LEDENVOORDEEL Verus voor goed onderwijs

2 Rekenen, schrijven? We bieden zoveel méér. Dat moet breed worden gedragen. Mariëtte, Schooldirecteur 2

3 Verus voor goed onderwijs VERUS, VERENIGING VOOR KATHOLIEK EN CHRISTELIJK ONDERWIJS ONDERWIJS GAAT OVER VERBINDING EN IDEALEN. ONDERWIJS ZORGT ERVOOR DAT WE KUNNEN REKENEN EN LEZEN EN OOK DAT WE LEREN HOE WE MET ELKAAR OMGAAN, WAAR WE ALS MENS VOOR STAAN EN WAAROM HET BELANGRIJK IS ER VOOR ELKAAR TE ZIJN. Wij zijn Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs. Verus verbindt en verenigt schoolleiders van meer dan 3500 scholen en bestuurders en toezichthouders van ruim 700 schoolorganisaties in het primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs. Verus vertegenwoordigt hiermee ruim 1,3 miljoen leerlingen. Bijna 60% van de leerlingen in Nederland gaat naar een katholieke of christelijke school. ontwikkeling van kinderen en jongeren. Goed onderwijs als dienst aan de samenleving, in traditie(s) van kwaliteit. Goed onderwijs vanuit vertrouwen en betrokkenheid door ouders en verzorgers. En daarmee kiest Verus bewust een positie voorbij de technocratisch versmalde agenda van het overheidsbeleid waarbij economisch denken en uniformeringen veelal overheersen. Beweging van goed onderwijs Verus wil een bijdrage leveren aan goed onderwijs en doet dat als profielorganisatie onafhankelijk van de overheid. Dat vraagt om visie op datgene wat werkelijk van waarde is en dat leidt naar vragen rondom oorsprong, identiteit en spiritualiteit. Verus verbindt Verus is een vereniging: een netwerk van leden dat onderwijsprofessionals, bestuurders en ouders met elkaar verbindt en gelegenheid biedt voor ontmoeting, het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. Verus is de vereniging van goed onderwijs met geloof, hoop en liefde als solide basis. Goed onderwijs gericht op de (brede) Binnen Verus werken we samen aan goed onderwijs. 3

4 Kwaliteit van onderwijs kan niet zonder visie op hetgeen van waarde is! 4 Fotografie: Dick den Bakker

5 Verus voor goed onderwijs VERUS STAAT VOOR IDENTITEIT IN HET VERANDERENDE ONDERWIJSLANDSCHAP BIEDT VERUS INSPIRATIE EN HANDREIKINGEN VOOR AANSPREKENDE VISIES EN VORMEN OM HET KATHOLIEKE EN CHRISTELIJKE KARAKTER INHOUD TE GEVEN EN TE ETALEREN. Zoeken, vinden, verwoorden én doen Verus is uw gedreven en ervaren gesprekspartner in de zoektocht naar eigentijdse vormgeving van goed onderwijs. Wij helpen u bij het ontwikkelen van zo n visie op goed onderwijs. We doen onderzoek op het gebied van identiteitsontwikkeling en spiritualiteit. We begeleiden schoolleiders en managementteams in het werken vanuit bezieling en het ontwikkelen van een visie. Ook organiseren we speciaal op identiteitsontwikkeling gerichte studie- en ontmoetingsdagen voor uw directieteam, bestuur of raad van toezicht. We begeleiden het creatieve proces waarin medewerkers, ouders en leerlingen spiritualiteit en solidariteit vormgeven en nadenken over de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren in de praktijk. En we ondersteunen u bij het op inspirerende wijze verbeelden en verwoorden van uw eigen identieit: in het maatschappelijk debat, via de pers, tijdens vergaderingen, in speeches, op uw website en in uw schoolgids. Verus Academie Verus is het kenniscentrum van het katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Kennis is de basis waarop we onze diensten verlenen. We investeren voortdurend in onderzoek en innoveren zelf om bij te dragen aan de ontwikkeling van goed onderwijs. We werken nauw samen met universiteiten en hogescholen en wisselen kennis uit in ons netwerk van lectoren en onderzoekers. Nieuwe kennis en inzichten geven antwoorden op de vragen van morgen en vormen de basis voor publicaties, trainingen en opleidingen. Ons studie-aanbod strekt zich uit van spiritualiteit tot personeelsbeleid, van mediatraining tot leiderschap en governance en biedt daarnaast mogelijkheden tot het maken van inspirerende studiereizen. Verus Academie is een erkende opleidingsorganisatie en staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Verus Ouderbetrokkenheid Ouders die nauw betrokken zijn bij de school van hun kinderen vinden we belangrijk. Zij vormen een dragend deel van de school als gemeenschap. Bij identiteit- en kwaliteitsontwikkeling van katholieke en christelijke scholen mogen bevlogen ouders dan ook niet ontbreken. Verus ondersteunt scholen bij de vraag hoe zij ouders kunnen laten bijdragen aan de school als waardegedreven gemeenschap. Wilt u advies of begeleiding bij de verbetering en invulling van ouderbetrokkenheid? Of speciale trainingen voor uw ouderraad of MR op het gebied van medezeggenschap? Verus biedt hiervoor diensten en opleidingen op maat. 5

6 Fotografie: Ruben Schipper VERUS STAAT VOOR BELANGEN- BEHARTIGING 6

7 Verus voor goed onderwijs Vragen van leden bepalen onze lobby-agenda VERUS IS DE SPREEKBUIS VAN EN VOOR HET KATHOLIEK EN CHRISTELIJK ONDERWIJS. WE NEMEN DE TIJD OM TE LUISTEREN NAAR WENSEN EN IDEEËN VAN LEDEN EN VERTALEN DIE IN CONCRETE LOBBY-AGENDA S OP REGIONAAL EN LANDELIJK NIVEAU. EN ALS HET NODIG IS AGENDEREN WE OOK OP EUROPEES NIVEAU. NAMENS LEDEN LAAT VERUS EEN BIJZONDER EN KRACHTIG GELUID HOREN RICHTING POLITIEK EN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD. OM ZODOENDE DE TOEKOMST VAN HET KATHOLIEK EN CHRISTELIJK ONDERWIJS IN NEDERLAND MEDE TE BEPALEN. Invloed en lobby s Verus heeft goede contacten met relevante stakeholders: politici, sectorraden, de Onderwijsraad, de Onderwijsinspectie, onderzoeksinstellingen, de kerken en de media. Het stelt ons in staat stevige lobby s te voeren en de Nederlandse onderwijsagenda te beïnvloeden. Daarbij trekken we altijd samen op met onze leden. Op Europees niveau nemen we deel aan diverse samenwerkingsverbanden om de vrijheid van katholiek en christelijk onderwijs te bevorderen. Aandacht voor actuele thema s We zetten ons in voor de vrijheid van onderwijs; typerend voor Nederland en tevens dé vruchtbare bodem waarop het katholiek en christelijk onderwijs is gegroeid. We laten nadrukkelijk van ons horen als overheidssturing geen recht doet aan die vrijheid en de diversiteit in ons bestel niet respecteert. We publiceren, initiëren het debat, organiseren bijeenkomsten en zoeken de media op. Zo vragen we vanuit ledenbelang aandacht voor actuele thema s in de onderwijswereld. 7

8 Professioneel adviespartner met een hart voor onderwijs 8 Fotografie: Ruben Schipper

9 Verus voor goed onderwijs VERUS STAAT VOOR DIENST- VERLENING DE ADVISEURS VAN VERUS ZIJN SPECIALISTEN IN HUN VAK. ZE GEVEN ADVIEZEN EN KOMEN MET PRAKTISCH TOEPASBARE OPLOSSINGEN. OF HET NU GAAT OM GOVERNANCE, BEDRIJFSVOERING, IDENTITEIT, PERSONEELSBELEID OF JURIDISCHE VRAAGSTUKKEN. VERUS-LEDEN KUNNEN EEN BEROEP DOEN OP DE SPECIALISTEN EN PROFITEREN VAN AANTREKKELIJKE LEDENTARIEVEN. Verbeteren, aanpakken, aanspreken Adviseurs van Verus kennen de leer én het leven. Ze weten wat werkt en wat niet en zetten hun expertise in voor toezichthouders, bestuurders én op scholen. Ook helpen ze de kloof te dichten die kan ontstaan tussen verschillende lagen in een schoolorganisatie. Onze adviseurs van de groep Governance, Cultuur & Organisatie gaan dan aan de slag met structuur, cultuur en communicatie. Aandacht voor mensen, oog voor identiteit De governancescan biedt mogelijkheden om reflectie te bieden en feedback te geven aan bestuurders en toezichthouders. En met behulp van Management Drives zorgen we ervoor dat u inzicht krijgt én aan de slag kunt met drijfveren van mensen op alle niveaus in uw organisatie. Vanuit hun oprechte aandacht voor mensen zorgen onze adviseurs identiteit samen met u voor blijvende verbetering van het onderwijs. Ook helpen we u bij het vormgeven van veranderingen, zoals samenwerkingen en fusies. Zicht en grip op uw bedrijfsvoering Hoe scherp is uw meerjarenperspectief op uw bedrijfsvoering? Bent u voldoende opgewassen tegen financiële risico s? Onze adviseurs bedrijfsvoering & infrastructuur bieden u deskundige ondersteuning. De financiële quick-scan, het financieel management en onze risico analyse geven u meer grip op uw situatie. En op het gebied van Infrastructuur helpen wij u met het maken van planningen, prognoses en advies. Bijvoorbeeld voor het in stand houden van locaties of het realiseren van nieuwe vestigingen. Verus Advocaten & Juristen Een fusie, een arbeidsconflict, een geschorste leerling, grensoverschrijdend gedrag, nieuwe huisvesting of een complex contract? Vaak komen daar lastige juridische kwesties bij kijken. U kunt dan de hulp inschakelen van Verus Advocaten & Juristen. Ze zijn gespecialiseerd in juridisch advies, ondersteuning en bijstand. Ze hebben unieke expertise in de wereld van onderwijswetgeving en werken uitsluitend voor leden van Verus. Hebt u praktische, onderwijsrechtelijke vragen dan kunt u dagelijks terecht bij de Juridische Helpdesk. Uw vragen, onze expertise De adviseurs, advocaten en juristen staan scholen met raad en daad terzijde. Zij staan voor het belang van goed eigentijds katholiek en christelijk onderwijs. Specialisaties zijn onder andere: Identiteit Medezeggenschap Gemeenschapsvorming Leiderschap & Cultuur Gratis identiteitsadvies en sparringgesprekken Onze expertise op het gebied van identiteitsontwikkeling binnen katholieke en christelijke scholen is uniek. Als Veruslid heeft u recht op drie gratis dagdelen advies bij het vormgeven van uw identiteit. Aanpak en invulling komen tot stand na overleg met u. En wilt u sparren met een van onze adviseurs over een voor u actueel vraagstuk? De Verus-adviseur komt bij u langs met uitdagende vragen en effectieve oplossingen. 9

10 Verus biedt leden collectieve voordelen en aantrekkelijke extra s VERUS STAAT VOOR LEDEN- VOORDEEL ALS GROOTSTE SCHOLENCOLLECTIEF VAN NEDERLAND STAAN WE SAMEN STERK BIJ INKOOP VAN UITEEN- LOPENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN. EN KUNNEN WE VOORDELIG GEPRIJSDE COLLECTIEVE OVEREEN- KOMSTEN AFSLUITEN DIE U ALS LID FORSE BESPA- RINGEN KUNNEN BIEDEN. HIERBIJ VALT TE DENKEN AAN COLLECTIEVE INKOOP VAN ENERGIE, FACILITAIRE DIENSTEN OF SCHOOLMEUBILAIR. BOVENDIEN ZIJN VERUS-LEDEN AUTOMATISCH AANGESLOTEN BIJ HET BORGSTELLINGSFONDS CHRISTELIJK ONDERWIJS. Hulp en advies bij inkoop Als Verus-lid krijgt u nog meer extra s. Door onze inkoopspecialisten opgestelde algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen, diensten en ICT bijvoorbeeld. Verder kunt u extra, aantrekkelijke geprijsde dienstverleningspakketten bij ons afnemen: Planning & Prognose Kringenrechtspraak Geschillencommissies 10

11 Verus voor goed onderwijs Fotografie: Ruben Schipper Wij zijn Verus en staan voor IDENTITEIT, BELANGENBEHARTIGING, DIENSTVERLENING EN LEDENVOORDEEL. Tot slot Wanneer u concrete vragen heeft, advies wenst of nieuwsgierig bent naar de voordelen van een Verus lidmaatschap, neem dan gerust contact met ons op. Dagelijks staan zo n 90 collega s voor u klaar om met u mee te denken. Wij helpen u graag verder! Meer informatie vindt u op U kunt natuurlijk ook bellen naar

12 Houttuinlaan 5b, 3447 GM Woerden Postbus 381, 3440 AJ Woerden T

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Identiteit: werk in uitvoering

Identiteit: werk in uitvoering Identiteit: werk in uitvoering Inhoud Identiteit: werk in uitvoering 3 Uitgangspunten 5 De zeven zinnen 1. Wij staan in de samenleving 6 2. Wij kiezen voor integrale ontwikkeling 7 3. Wij kiezen voor waarde(n)vol

Nadere informatie

Het leerplangesprek op school

Het leerplangesprek op school Het leerplangesprek op school We kennen in ons land geen traditie om met elkaar over de integrale inhoud van het onderwijs te praten. Dit is de derde publicatie over de vraag waarom een dergelijk gesprek

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder.

De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. De keien eerst! Actief burgerschap/sociale integratie. Met de AVS op weg. Elaine Toes met medewerking van Hans Hooghoff en Henk Norder. Met dank aan de volgende (bovenschools) directeuren voor hun inbreng

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie