Joodse feesten. Joodse feesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Joodse feesten. Joodse feesten"

Transcriptie

1 Joodse feesten Mogen christenen joodse feesten vieren? Misschien denk je bij geloven en kerk niet direct aan feest vieren. Toch zegt God in de Bijbel dat feestvieren erg belangrijk is! Hij zegt zelfs in de Bijbel dat het moet: Driemaal per jaar moeten jullie ter ere van mij feestvieren. In de maand abib, de maand waarin jullie uit Egypte weggetrokken zijn, moet je op de daarvoor vastgestelde dagen het feest van het Ongedesemde brood vieren. Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, zoals ik je heb opgedragen. Niemand mag dan met lege handen voor mij verschijnen. Verder moeten jullie het Oogstfeest vieren, het feest van de eerste opbrengst van wat je op de akker gezaaid hebt, en tot slot, wanneer aan het eind van het jaar de hele oogst is binnengehaald, het Inzamelingsfeest. Driemaal per jaar dus moeten alle mannen voor de Machtige, de HEER, verschijnen. (Exodus 23: ) God vindt het dus belangrijk dat de Joden hun feesten hadden. Het christendom vindt zijn wortels in het Jodendom. De opdracht om feest te vieren staat niet alleen in de Joodse TeNaCH, maar ook in het Oude Testament van de Bijbel. Je kunt je daarom afvragen waarom christenen deze feesten niet vieren, of in ieder geval niet vieren zoals de Joden dat deden. Kan dat niet? Of mag dat niet? Of, zou dat juist eigenlijk niet juist moeten? Laten we daar eens over nadenken. Joodse feesten mogen christenen joodse feesten vieren? We gaan kijken naar: Moeten christenen Joodse feesten vieren? Mogen christenen Joodse feesten vieren? Joodse feesten - wat wordt er gevierd? Meevieren of niet? Joodse feesten En zo kent het Jodendom dan ook heel wat feesten. Sommige in opdracht van God andere hebben zij zelf bedacht. Hieronder een overzicht van de feesten die nu nog op de Joodse kalender staan met daarbij de plek in de Bijbel waar je er iets over kan vinden. Pelgrimsfeesten Pesach. Exodus 23: Wekenfeest: Sjavoeot Exodus 23: Loofhuttenfeest: Soekot Exodus 23: Gedenk dagen Nieuwjaars dag: Rosh Hasjana Leviticus 23:24 2 Grote verzoendag: Jom Kipoer Leviticus 23:27 Halffeesten Chanoeka 2 Makkabeeën 10,1-8 3 Purimfeest Ester 9: De Joodse kalender heeft dus drie soorten feesten. Op de pelgrimsfeesten was het de gewoonte om naar Jeruzalem te gaan op bedevaart en daar het feest te vieren. Op Gedenkdagen werd er,

2 zoals de naam al zegt, meer iets herdacht. En de Halffeesten zijn feesten die niet direct in Bijbel worden verplicht maar waarop een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis wordt gevierd. Bijbelse feesten toen joodse feesten nu De Bijbelse feesten hebben in de latere tijd meestal een (iets) andere invulling gekregen. Tegenwoordig zien de feesten van de Joden er daarom iets anders uit dan hoe ze in de Bijbel beschreven worden (één belangrijk verschil is bijvoorbeeld al dat er nu geen tempel meer is in Jeruzalem). Een lastige vraag is, of deze feesten in de tijd van de Bijbel precies zo gevierd werden als ze in de Bijbel worden beschreven. In de eerste plaats zijn de verschillende feesten niet op hetzelfde moment ontstaan. Poerim en Chanoeka zijn pas op een laat moment ontstaan. Maar de feesten die ouder zijn hebben vaak een ontwikkeling doorgemaakt. Dat kun je ook afleiden uit de uiteenlopende beschrijvingen van bepaalde feesten in de Bijbel. Wat opvalt is dat er in de Bijbel ook sprake is van een Nieuwe Maanfeest (Numeri 28:11-15) Maar dit feest wordt door de Joden nu niet meer gevierd. Ze staan toch in de Bijbel? Feesten genoeg, sommige bekend, anderen wat minder. Voor alle feesten geldt; ze staan toch in de Bijbel! (Over Chanoeka moet je dan nog even nadenken ;-)maar toch! christenen hebben toch de Bijbel; dus waarom zou je ze dan ook niet vieren? Als je dit zegt ga je iets te kort door de bocht. Natuurlijk hebben christenen de Bijbel, maar ze verschillen wel van de Joden (dan bedoelen we het Joodse geloof). Het grote verschil is dat christenen in Jezus de messias herkenden en de Joden niet. Het Nieuwe testament, zeg maar deel 2 van de Bijbel, gaat daar vanuit. De Joden wachten nog steeds om de messias. Het Nieuwe Testament zien zij dus niet als deel van de Bijbel! We gaan kijken of een christen een feest moet/mag meevieren. Dat zijn wel twee heel verschillende vragen. Als het moet, dan is het verplicht! Als het mag, dan zou er zelf voor kunnen kiezen. Maar dan moeten we eerst goed kijken naar wat er gevierd wordt. Pas daarna kunnen we kijken of dat ook mogelijk is. Moet een christen de Joodse feesten vieren? Deze vraag wordt niet voor het eerst gesteld. Dit vroegen de eerste christenen zich ook af. Hierover kunnen we lezen in de Bijbel. Een deel van de Joden herkende in Jezus de messias. Zij werden een volgeling van hem en na zijn dood werden zij christenen genoemd. Deze Joden waren natuurlijk groot geworden met de feesten en gebruiken van de TeNaCH (zeg maar de Joodse Bijbel) In de TeNaCH stonden een heleboel regels over hoe je moest leven als volk van God; wat mag je eten en wat niet, over feesten en nog veel meer. ` Jezus had tegen zijn volgelingen gezegd dat zij het Evangelie (letterlijk betekent dat goed nieuws, dus de leer van Jezus) moesten doorvertellen over heel de wereld. En dat deden ze dus! In het begin volden ze dat best moeilijk. Ze hadden altijd geleerd dat Joden niet met heidenen (mensen die niet in God geloven) mochten omgaan. Jezus had hen duidelijk gemaakt dat dat vanaf nu wel mocht. En zo kwamen steeds meer heidenen tot geloof in Jezus en werden dus christen. Toen liepen ze tegen de vraag aan: moeten deze niet-joodse christenen zich ook houden aan de regels van de TeNaCH? Onze vraag dus! 2

3 Om die vraag te beantwoorden werden alle apostelen bij elkaar geroepen. De apostelen waren de mensen die van Jezus zelf de opdracht hadden gekregen om de wereld rond te gaan. Petrus, Johannes en Paulus zijn het meest bekend. Zij gingen daar samen over na te denken, dat kun je lezen in Handelingen Toen ze daar samen uit waren stuurden ze een brief en daarin stond: In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is: onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed. (Handelingen 15:23) Moeten deze nieuwe christenen zich houden aan de Joodse gebruiken? Nee, dat moeten ze niet. Maar de apostelen vonden het wel belangrijk dat zij niets met afgoden te maken hadden en geen bloed aten. Ontucht (allerlei seksuele zonden) mochten ook niet. Dit besluit van de apostelen staat in de Bijbel en geldt dus nu nog steeds. Want ook in de rest van het Nieuwe Testament staat er nergens dat christenen zich moeten houden aan de Joodse kalender met hun feestdagen. En daarmee is onze eerste vraag beantwoord; het is niet zo dat christenen Joodse feesten moeten vieren. Mag een christen de Joodse feesten vieren? Dat is de tweede vraag. Het moet dan misschien niet, maar zou het wel mogen? Om deze vraag te beantwoorden gaan we eerst kijken naar de Joodse feesten. Wat wordt er nu eigenlijk gevierd? Want als je wilt meevieren moet je het natuurlijk wel eens zijn met de inhoud van het feest. We zetten eerst de Joodse feesten op een rij: Joodse feesten nu - wat wordt er gevierd? Pesach De viering van Pesach (Pasen) herinnert aan de uittocht uit Egypte. In de Tora (de boeken die door Mozes geschreven zijn) wordt in het boek Exodus verteld dat Mozes de opdracht van God kreeg om de joden uit Egypte te leiden. De Farao, de koning van Egypte, wilde de joden, die als slaven leefden, niet laten gaan. Pas nadat er tien plagen over Egypte gekomen waren, liet hij de joden vrij. Pesach betekent 'overslaan', want dat gebeurde bij de tiende plaag. Toen de engel rond ging om alle eerstgeborenen te doden, werden de huizen van de joden overgeslagen. Tijdens Pesach viert men dus de bevrijding uit Egypte. Op de avond voor Pesach wordt de Seider gevierd. Een feestmaal waarbij terug wordt gekeken naar de bevrijding en vooruit naar de verwachte komst van de messias. Wekenfeest (Sjavoeot) Oorspronkelijk was dit het feest waarop de 'eerstelingen' van de oogst (datgene wat het eerst wordt geoogst) aan God werden geofferd (Sjavoeot is van oorsprong een oogstfeest), maar later werd dat de herdenking van het krijgen van de Thora (de wet, met name de Tien Geboden) op de berg Horeb. Dit feest begint 7 weken na Pesach. Loofhuttenfeest (Soekot) met Simchat Tora (vreugde der wet) Een feest, dat 7 dagen duurt, waarop wordt herdacht dat de Israëlieten 40 jaar in de woestijn rondtrokken van Egypte op weg naar Kanaän. Het is een vrolijk feest van zeven dagen waarop men buiten woont in een hut (Soeka) die gemaakt is van loof 5 3

4 (Leviticus 23: ). Het Loofhuttenfeest is ook een oogstfeest. Om de herfstoogst tijdig binnen te halen, brachten de boeren in warme streken de nacht door in hutten op het land. In de soeka en in de synagoge worden de loelav en de etrog meegenomen, drie planten en een vrucht die de oogst symboliseren. De achtste en negende dag van Soekot vormen samen een afzonderlijk feest. De achtste dag heet Slotfeest, Sjemini Atseret, de laatse dag Simchat Tora, wat Vreugde der Wet betekent. In de synagoge kun je de Joden zien dansen met een Torarol, zo blij zijn ze met de wet die God gegeven heeft. Nieuwjaars dag (Rosh Hasjana) en Grote verzoendag ( Jom Kipoer) Een periode van tien dagen aan het begin van het nieuwe jaar. Op beide dagen van Rosj Hasjana wordt er in de synagoge honderd keer op de sjofar (de ramshoorn) geblazen. Als symbool voor een goed jaar worden zoete dingen gegeten, appel met honing. Het is een herdenkingsfeest aan de schepping en een bezinning op het nieuwe jaar. Tien dagen na het nieuwjaarsfeest was de Grote verzoendag, in het Hebreeuws jom kippoer. Op deze dag ging de hogepriester het gedeelte van de tempel binnen waar de ark stond, het allerheiligste. Daar sprenkelde hij als teken van verzoening bloed over de verzoeningsplaat. Zo werden de zonden van het volk bedekt (kippoer betekent bedekken). Na de verwoesting van de tempel wordt dit offer natuurlijk niet meer gebracht. De tien dagen worden ook wel tien ontzagwekkende dagen genoemd. Dagen waarom je het afgelopen jaar overdenkt en nagaat of je tegenover God of mensen fouten hebt gemaakt. De Joodse traditie zegt dat God in deze dagen bepaalt hoe jouw komende jaar gaat worden, een goed of slecht jaar. Vandaar de wens: mogen jullie worden ingeschreven voor een goed jaar. Chanoeka Op Chanoeka viert men de her inwijding van de tempel door de Makkabeeën. Deze was door de Syriërs ontwijdt door er een varken in te offeren en er een afgodsbeeld in te zetten. Dat gebeurde in 164BC. Tijdens die herinwijding gebeurde er een wonder: de olie voor de menora, de 7- armige kandelaar die in de tempel stond, raakte niet op. Daarom heet het feest ook wel Lichtjesfeest. Het feest duurt 8 dagen. Purimfeest Purim betekent lot. In de tijd van Ester wilde Haman, de Agagiet, een Perzische minister, de Joden uitmoorden. Hij wierp het lot (soort dobbelsteen) om daarvoor een goedtijdstip te vinden. Ester zorgde ervoor dat Haman werd ontmaskerd, en dat de Joden zich mochten beschermen. Zo werd het volk gered. Meevieren of niet? Laten we de feesten eens langs lopen, en kijken of een christen mee mag vieren. We kijken er steeds naar: 1. Heeft het feest betrekking op het Joodse geloof, of meer op het Joodse volk? > als het feest meer te maken heeft met het Joodse volk zou je natuurlijk best mee kunnen vieren, ook al ben je Nederlander. > heeft het feest te maken met het Joodse geloof, dan vragen we ons af: 2. Wijkt de inhoud van het feest af van de boodschap van het Nieuwe Testament? >als dat zo is, kun je het feest niet meevieren

5 Pesach Dit bevrijdingsfeest kijkt dankbaar terug op de bevrijding uit Egypte en hoopt op de spoedige komst van de Messias. Voor de Joden de bevrijding uit Egypte is een machtige bevrijdingsdaad van God. Christenen zijn het daar wel mee eens maar vinden een andere bevrijdingsdaad nog groter; de komst van Jezus messias, bevrijder van de zonden. Christenen geloven dat Jezus de messias is. Dat staat ook duidelijk in het Nieuwe Testament; Petrus zegt tegen Jezus: U bent de messias, de Zoon van de levende God 7. (Mattheüs 16:13-20) De Joden geloven dat niet en wachten dus nog steeds op hun messias. Hoewel er in dit feest heel veel mooie symbolen zitten wijkt de inhoud op een aantal punten af van nieuwe testament. Het belangrijkste punt is natuurlijk de messias. > niet meevieren dus! Wekenfeest Het feest van de eerste oogst en de wet van Mozes. De Joden zijn erg blij met de Tora (de wet van Mozes)die maakt het Joodse volk bijzonder en geeft richting aan heel hun leven. Jezus greep vaak terug op deze wet. Toch ging Jezus vaak een stap verder, beter gezegd dieper, in de wet. Hij bracht de wet terug tot de echte bedoeling: God lief hebben, meer dan iets anders, en net zoveel van je naaste houden als van jezelf. Lees b.v. de Bergrede in Mattheüs 5 8 maar eens. Veel offers en rituelen in de wet van Mozes wijzen vooruit naar de messias. Na da komst van de messias waren b.v. allerlei offers en gebruiken niet meer nodig. Daar ging het ook over in de bijeenkomst van de Apostelen, die gaven aan waar je je aan moest houden als je als niet-jood christen werd. Dit feest heeft dus ook te maken met de messias. Daarnaast was het van oorsprong een oogstfeest; de eerste oogst kwam binnen. Toen Christus naar de hemel ging beloofde hij een andere helper te sturen. Het was juist op dit feest dat deze helper, de heilige Geest werd uitgestort op zijn volgelingen. (Handelingen 2 9 )Deze gelovigen waren als het ware de eerste oogst van Christus. Dit feest, het Pinksterfeest, heeft dus voor christenen een echt andere betekenis dan voor de Joden. > niet meevieren dus! Loofhuttenfeest (Soekot) met Simchat Tora (vreugde der wet) Terug denken aan de woestijntijd, God die al die tijd voor je zorgde. Dankbaar zijn voor de oogst, de vruchten van het land, en blij zijn met de wet van God. Dit feest is een mix van Joods geloof en Joods volk. De woestijntijd is iets van het Joodse volk, maar heeft ook voor christenen betekenis. Het blijft een verhaal over Gods goede zorgen. De dankbaarheid voor oogst en werk wordt in veel kerken gevierd bid- en dankdag. Dit onderdeel kun je dus prima samen vieren. Dankbaar zijn voor de wet die God geeft klinkt goed. Toch kijken christenen heel anders tegen de wet aan dan Joden. Voor Joden is het de kern, het belangrijkste, van hun geloof. Zij willen de 613 geboden uit de Tora graag naleven. Dat is hun godsdienst! Als christenen het hebben over de wet denken ze eerder aan het onderwijs van de Here Jezus in de Bergrede. Maar het grote verschil is wel dat christenen de wet willen houden om daarmee hun dankbaarheid te laten zien voor het werk van jezus messias. > niet zomaar meevieren dus! Nieuwjaarsdag en Grote verzoendag Herdenkingsfeest aan de schepping en een bezinning op het nieuwe jaar, klinkt wel een beetje als ons Oud- en Nieuw. Terug denken en dankbaar zijn. Goede voornemens voor het komende jaar. christenen geloven zeker dat God een plan met deze wereld en met de mensen heeft. Maar of

6 dat plan aan het begin van ieder jaar wordt vastgesteld, daar lees je niets over in de Bijbel. Dat laatste onderdeel kun je dus je bedenkingen bij hebben.. > kun je meevieren! Chanoeka Dit feest is een feest voor het Joodse volk met een deel beetje Joods geloof. De nationale heldenfamilie, de Makkabeeën speelt een grote rol. Dankzij hun strijd was het land een eeuw lang vrij. Het wonder van de olie bij de herinwijding doet wat folkloristisch aan. > kun je meevieren! Purimfeest christenen kennen dit verhaal natuurlijk uit de Bijbel. Een prachtig verhaal over een gewoon Joods meisje door God gebruikt om het Joodse volk te redden van de boze Haman met zijn plannen. Haman wordt terecht de eerste antisemiet (Jodenvervolger) genoemd. christenen hebben in de geschiedenis ook vaak de Joden vervolgd. Als je dit feest mee mag vieren is dat eigenlijk wel mooi, toch? > kun je meevieren! Messiasbelijdende Joden. Hierboven hebben we bekeken of je als christen de Joodse feesten kan meevieren. Nu is er nog een aparte groep christenen; de messiasbelijdende Joden. Dat zijn Joden die in Jezus wél de messias zagen en hem aannamen. Christenen dus met een Joodse nationaliteit! Ligt het voor hen anders? Ja én nee. We hebben de Joodse feesten beoordeeld als religieuze feesten, en dat zijn het natuurlijk ook. Maar, zeker in Israël, worden deze feesten door iedereen gevierd, gelovige Jood of niet. Vergelijk het maar met ons Kerst- en Paasfeest, dan is ook iedereen vrij en viert op zijn eigen manier feest. Je zou kunnen zeggen dat deze feesten ook nationale feesten zijn. En voor geboren Joden hebben ze ook te maken met hun eigen volk. Hun voorouders zijn uit Egypte verlost (Pesach) zij hebben de wet gekregen (Wekenfeest / Sjavoeot) en zij vieren de bevrijding (Loofhuttenfeest / Soekot). Ligt het voor hen dan anders? Als je het principieel als christen bekijkt geldt de beoordeling zoals hierboven is aangegeven. Dan zeg je nee, niet meevieren. Maar, zeker voor messiasbelijdende Joden, kun je je afvragen of je een feest toch zou moeten meevieren ook al sta je er niet helemaal achter. Met meevieren bedoelen we in dit geval samen met de Joden feest vieren en niet, min of meer apart, op het zelfde moment een feest met dezelfde naam, alleen een andere, christelijke invulling. Zo vieren kan natuurlijk altijd en gebeurt ook. Messiasbelijdende Joden willen niet heel anders zijn dan hun gelovige landgenoten. Zij willen graag op een bescheiden manier laten zien dat een christen niet opeens heel anders is omdat hij christen is. Zij gebruiken daarom juist graag de oude gebruiken en gewoonten om dat te laten zien. Zij vieren bijvoorbeeld hun rustdag, bij ons de zondag, gewoon op Sabbat. Zo geven ze geen aanstoot. In deze gedachte is het ook goed denkbaar dat ze de Joodse feesten meevieren. Zo blijven ze dicht bij hun landgenoten en kunnen ze de messias laten zien. Dan zeg je ja, meevieren natuurlijk. 6

7 Een internationaal Loofhuttenfeest? Uiteindelijk vieren we, Joden en christenen in ieder geval een feest samen; het Loofhuttenfeest. De profeet Zacharia profeteert over de verlossing van Israël terwijl het volk in ballingschap zit in Babel. Hij zegt er dan bij dat uiteindelijk alle volken jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:16 10 ) Samen vieren dat God iedereen laat wonen in het beloofde land. Maar wanneer gaat dat gebeuren dan? De apostel Johannes ziet in een visioen op Patmos hoe de geschiedenis verder gaat en ook wat het einde daarvan is. Hij ziet mensen uit alle landen en volken met palmtakken feestvieren. Een feest van redding met palmtakken? Dat lijkt wel een soort Loofhuttenfeest! Hierna zag ik (Johannes) dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam! (Openbaringen 7: ) Een gezamenlijk feest, met alle volken, samen met één messias. Een megafeest! Punten om verder over na te denken: 1. Welke Joods feest spreekt je het meeste aan? Vertel eens waarom? 2. Ben je het eens met alle beoordelingen? Leg uit waarom wel/niet! 3. Wat zou jij doen als messiasbelijdende Jood, meevieren of niet? 4. Verlang jij naar een gezamenlijk Loofhuttenfeest? Meer weten? Moeten christenen meevieren? Over Joodse feestdagen

Gods feesten - Algemeen - versie 3. Gods feesten

Gods feesten - Algemeen - versie 3. Gods feesten Gods feesten De christenen hebben zeker 3 eeuwen lang Gods feesten gevierd. Sabbat, Pesach, Wekenfeest, Loofhuttenfeest. En alles volgens de Joodse kalender. Vanaf de 4 e eeuw mocht dat niet meer. En nu,

Nadere informatie

Van Pasen naar Pinksteren Van Pinksteren naar het Loofhuttenfeest. 1. Pesach (Pasen) 2. Sjawoeot (Pinksteren) 3. Soekot (Loofhuttenfeest)

Van Pasen naar Pinksteren Van Pinksteren naar het Loofhuttenfeest. 1. Pesach (Pasen) 2. Sjawoeot (Pinksteren) 3. Soekot (Loofhuttenfeest) Van Pasen naar Pinksteren Van Pinksteren naar het Loofhuttenfeest 1. Pesach (Pasen) 2. Sjawoeot (Pinksteren) 3. Soekot (Loofhuttenfeest) De betekenis van het feest Wat is de oorspronkelijke betekenis?

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Joodse Feesten. Naam Joodse maand Onze maand Historisch objectief Schriftreferentie Profetische betekenis Status

Joodse Feesten. Naam Joodse maand Onze maand Historisch objectief Schriftreferentie Profetische betekenis Status Leviticus 23:1-44 Joodse Feesten Naam Joodse maand Onze maand Historisch objectief Schriftreferentie Profetische betekenis Status 1. Pascha (Pesach) 14 Niesan (1 ste maand) Maart-april Herinnert Israël

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

FEESTDAGEN SCHOOL OPDRACHT. Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend Materiaal: hout, papier Jaartal: 1930

FEESTDAGEN SCHOOL OPDRACHT. Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend Materiaal: hout, papier Jaartal: 1930 b WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. Het onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: SCHOOL OPDRACHT n e g a d t s Fee Sjabbatklok Vervaardiger: onbekend

Nadere informatie

De middelste van de Opgangsfeesten

De middelste van de Opgangsfeesten De middelste van de Opgangsfeesten C.J. van den Boogert De Opgangsfeesten Het Wekenfeest behoort tot de drie zogenaamde Opgangsfeesten of Pelgrimsfeesten. De opdracht daartoe werd gegeven in Exodus 23:14

Nadere informatie

J O O D S E F E E S T - e n G E D E N K D A G E N. Incl. De Verbeelding door H.N.Werkman van de Chassidische Legenden

J O O D S E F E E S T - e n G E D E N K D A G E N. Incl. De Verbeelding door H.N.Werkman van de Chassidische Legenden D e e l D J O O D S E F E E S T - e n G E D E N K D A G E N - Incl. De Verbeelding door H.N.Werkman van de Chassidische Legenden INHOUD Algemene inhoud Algemene literatuur Inleiding: Categorieën van de

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel.

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Een geopende hemel Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Opb. 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf op. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een

Nadere informatie

Verwerking 14.1 De rustdag - Sabbat. Extra verwerking voor kinderen van 6 tot 8 jaar

Verwerking 14.1 De rustdag - Sabbat. Extra verwerking voor kinderen van 6 tot 8 jaar Verwerking 14.1 De rustdag - Sabbat Op zondag gaan je naar de kerk. De kerk is het huis van de Heere. Daar wil hij zelf zijn. Hieronder zie je een plaatje van een kerk. Weet jij welke woorden bij de zondag

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Week 1: De zevende maand

Week 1: De zevende maand 14 p Lezen! Jullie hebben thuis een kalender. Daarop staan de 4 seizoenen, 12 maanden, 52 weken en 365 dagen van het jaar. Op die kalender kun je zien of schrijven wat er op een bepaalde dag te doen is.

Nadere informatie

Seidermaaltijd met kinderen

Seidermaaltijd met kinderen Seidermaaltijd met kinderen pagina 1 Seidermaaltijd met kinderen Hoe leer je het meest? Door al je zintuigen te gebruiken! Met deze eenvoudige (en beperkte) Seidermaaltijd kun je je kinderen leren wat

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

De feesten van de Heer. C. Noorlander

De feesten van de Heer. C. Noorlander De feesten van de Heer C. Noorlander Kerkelijke feesten Datum Goede Vrijdag Vrijdag vóór Pasen Pasen 1 e zondag (en maandag) na 1 e volle maan in de lente Hemelvaartsdag 6 e donderdag na Pasen Pinksteren

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Ik wil vanmorgen eens beginnen bij de kinderen. Ik ga jullie eerst iets vragen, en daarna ga ik iets uitleggen.

Ik wil vanmorgen eens beginnen bij de kinderen. Ik ga jullie eerst iets vragen, en daarna ga ik iets uitleggen. Lezen: Joh 6:1-15 Ik wil vanmorgen eens beginnen bij de kinderen. Ik ga jullie eerst iets vragen, en daarna ga ik iets uitleggen. Maar eerst een vraag. Wie heeft er een paar weken geleden meegedaan met

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Gelukkig Nieuwjaar! Leeftijd: 8-12 Soort bijeenkomst: club Soort werkvorm: heel programma Thema: Overige feestdagen Tijdsduur: 1 uur 30 min.

Gelukkig Nieuwjaar! Leeftijd: 8-12 Soort bijeenkomst: club Soort werkvorm: heel programma Thema: Overige feestdagen Tijdsduur: 1 uur 30 min. Gelukkig Nieuwjaar! Leeftijd: 8-12 Soort bijeenkomst: club Soort werkvorm: heel programma Thema: Overige feestdagen Tijdsduur: 1 uur 30 min. Programma over Nieuwjaarsfeesten. Oud en Nieuw... Lekker de

Nadere informatie

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars,

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Preek over Galaten 4:21-5:1 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Wie van jullie heeft er wel eens stamboomonderzoek gedaan in de familie? In onze familie heeft iemand dat wel eens

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten De betekenis van het kruis van Christus (2) Liturgie Voorzang: Gez 90 (was GK 15) Votum/groet Zingen: Ps 113,1.2 Wet Zingen: Gez 155,3.4.5

Nadere informatie

Over de betekenis van Bijbelse najaarsfeesten

Over de betekenis van Bijbelse najaarsfeesten Over de betekenis van Bijbelse najaarsfeesten Aangedragen door de Rankwerkgroep Israël, september 2015 In het oude testament stelt God een aantal feesten 1 in, zoals het Pascha. Er is veel over deze feesten

Nadere informatie

Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken. FOTO www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79

Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken. FOTO www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Zoektocht 5 Bijbelhuis Zevenkerken www.bijbelhuiszevenkerken.be info@bijbelhuiszevenkerken.be T 050 / 30 04 79 Beste, (eigen voornaam) Je bent van harte welkom in het Bijbelhuis Zevenkerken. Zo meteen

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

6.01 NL. Wat is het Leerhuis? Vorig programma: 5.12 Oudsten. Dit programma: 6.01 Zeven fundamenten. Volgend programma: 6.

6.01 NL. Wat is het Leerhuis? Vorig programma: 5.12 Oudsten. Dit programma: 6.01 Zeven fundamenten. Volgend programma: 6. Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over? Door heel het Woord heen, lezen we uitvoerig over zeven die God de Vader ons geeft, zodat we geestelijk groeien en ons de hoogtepunten in ons geestelijke leven blijven

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach Lukas 22,15-20 - Jezus: meer dan Pesach Viering Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Ps 81,1.2.4 Stil gebed Votum / zegengroet Zingen Ps 133,3 Gebed Lezen uit de Bijbel: - Ex 12,1-20 Zingen: Ps 105,16.17

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

2015 VrolijkAgenda. kleur je dag. Met teksten van Anne Westerduin

2015 VrolijkAgenda. kleur je dag. Met teksten van Anne Westerduin 2015 VrolijkAgenda kleur je dag Met teksten van Anne Westerduin notities 2015 2015 VrolijkAgenda VrolijkAgenda van: geniet van je tijd mijn pagina persoonlijke gegevens: naam adres postcode woonplaats

Nadere informatie

Werkbladen basisonderwijs. Naam leerling:

Werkbladen basisonderwijs. Naam leerling: Werkbladen basisonderwijs Naam leerling: Inhoud: Uitleg werkbladen Deze werkbladen horen bij de film Jerusalem. Een film die gaat over Jeruzalem, een van de oudste steden ter wereld. Ontdek waarom Jeruzalem

Nadere informatie

Feesten - Hindoeïsme. Infokaart

Feesten - Hindoeïsme. Infokaart Feesten - Hindoeïsme Het hindoeïsme heeft heel veel feesten, elke week wel een paar. Maar het verschilt vaak per streek of groep welke feesten ze precies vieren. Er zijn eigenlijk maar een paar feesten

Nadere informatie

Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden

Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden Spreker: Arno Lam Datum: 14-06-2015 Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden Pesach Ongezuurde Broden Eerstelingenfeest Pinksterfeest

Nadere informatie

BORDSPEL DE ACHTSTE DAG

BORDSPEL DE ACHTSTE DAG BORDSPEL DE ACHTSTE DAG Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen.(lucas 13:24) Inleiding Misschien

Nadere informatie

Uitroepen van de vastgestelde tijden. Uitroepen van de vastgestelde tijden alle cursieve Bijbelteksten zijn gebaseerd op de Herziene Statenvertaling

Uitroepen van de vastgestelde tijden. Uitroepen van de vastgestelde tijden alle cursieve Bijbelteksten zijn gebaseerd op de Herziene Statenvertaling Uitroepen van de vastgestelde tijden alle cursieve Bijbelteksten zijn gebaseerd op de Herziene Statenvertaling Leviticus 23 geeft een overzicht van de vastgestelde tijden of feesten van de Eeuwige. Deze

Nadere informatie

Toe Bisjevat - Bomenfeest. Poerim - Lotenfeest. Sederavond. Pesach. Jom Hasjoa. 11 februari 2017 of volgens de joodse jaartelling 15 Shevat 5777

Toe Bisjevat - Bomenfeest. Poerim - Lotenfeest. Sederavond. Pesach. Jom Hasjoa. 11 februari 2017 of volgens de joodse jaartelling 15 Shevat 5777 Toe Bisjevat - Bomenfeest 11 februari 2017 of volgens de joodse jaartelling 15 Shevat 5777 Met Toe Bisjevat viert men het ontwaken van de natuur na de winter. Het is vooral een landbouwfeest. Letterlijk

Nadere informatie

Van Schepping naar Herschepping. Het Heiligdom: Beeld van Verlossing Aarde Hemel Hart

Van Schepping naar Herschepping. Het Heiligdom: Beeld van Verlossing Aarde Hemel Hart Van Schepping naar Herschepping Het Heiligdom: Beeld van Verlossing Aarde Hemel Hart En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Exodus 25:8 Inhoud 3x3 + 1 Algemeen overzicht:

Nadere informatie

Het Pinksterfeest De Geboorte van de Gemeente

Het Pinksterfeest De Geboorte van de Gemeente Het Pinksterfeest De Geboorte van de Gemeente Rudy Brinkman 2014, EBG Leek/Stg. BTO Yarah Handelingen 2:1-13 Uitstorting van de H.G. Bekende gedeelte, maar natuurlijk kan je over zo n gedeelte héél veel

Nadere informatie

Komt tot de bruiloft

Komt tot de bruiloft LEER HEM KENNEN 20 bewaarexemplaar Wijkgemeente Ichthus Noordwijk Komt tot de bruiloft 1 Ds. F. van Roest zondag 30 november Christus eten wil zeggen: Zijn wezen, Zijn verdiensten, Zijn krachtige werking

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

De Zondag: een stuk geschiedenis de wet in de Bijbel onze praktijk en onze hartslag

De Zondag: een stuk geschiedenis de wet in de Bijbel onze praktijk en onze hartslag De Zondag: een stuk geschiedenis de wet in de Bijbel onze praktijk en onze hartslag 90 160 na Chr., de apostolische vaders. Geen aanwijzingen dat de zondag een rustdag was. Wel samenkomsten 140 590 na

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

De oorsprong van de Sabbat.

De oorsprong van de Sabbat. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt de werkelijkheid dat is Christus.

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V Datum: 1. Veertigdagentijd Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

Bijbelstudie 1. Vraag 3 Zodat ze genoeg hadden voor de rustdag/sabbat. Dan zou er geen manna vallen; er mocht niet gewerkt worden op de rustdag.

Bijbelstudie 1. Vraag 3 Zodat ze genoeg hadden voor de rustdag/sabbat. Dan zou er geen manna vallen; er mocht niet gewerkt worden op de rustdag. Bijbelstudie 1 a. God Zelf. b. En God heeft den zevenden dag gezegend en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had om te volmaken. De zondag is de

Nadere informatie

Jodendom: een gedachtenisreligie

Jodendom: een gedachtenisreligie Voorbereidingsartikel lezing prof. dr. M.J. Paul 33 Dit artikel is geschreven ter voorbereiding op de lezing van prof. dr. M.J. Paul, die 10 december 2015 Deo Volente zal worden uitgesproken. De lezing

Nadere informatie

1. Is Jezus een echt levend persoon geweest?

1. Is Jezus een echt levend persoon geweest? 1. Is Jezus een echt levend persoon geweest? Bijna alle historici gaan er vanuit dat hij heeft bestaan. Zij gaan er dan vanuit dat hij een joods religieus leraar was Ze gaan er vanuit dat zijn activiteiten

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Preek over Matt. 26 : 17 30

Preek over Matt. 26 : 17 30 Preek over Matt. 26 : 17 30 Het nieuwe Pascha Preek over Matt. 26 : 17 30 Gemeente van Christus, Heb je weleens een doventolk aan het werk gezien? Een doventolk is iemand die met gebaren duidelijk maakt

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag?

Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? De overige plagen in Egypte. Welke plaag moesten zij aankondigen; wanneer zou de vijfde plaag een feit worden en had Gods volk last van deze plaag? Genesis 9:2-5 2 Want als u hun weigert te laten gaan

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Specialisatie Geschiedenis van het jodendom en christendom

Specialisatie Geschiedenis van het jodendom en christendom Specialisatie Een religieuze periodisering 586 70 Jahwisme Vroeg- Jodendom Rabbijns Jodendom Voor de gewone jaartelling 1 Na de gewone jaartelling Het gebied Het gebied Zoek kaart Palestina Bronnen Bijbel

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 STUDIONLINE DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 Mattheüs 4:12-25 Vooraf We zijn aangekomen in het Nieuwe Testament. De Israëlieten die uit de ballingschap teruggekomen waren in het land Kanaän hebben met veel

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

DE CEDERMAALTIJD. BIBLESPACE 10 APRIL 2017 Pagina 1

DE CEDERMAALTIJD. BIBLESPACE 10 APRIL 2017 Pagina 1 Het is traditioneel een feestdag, maar niet met de paashaas of met de lekkere paaseieren, ook niet een eigen gemaakt lentefeestje op z n paasbest, maar een aandenken aan het nieuwe verbond van Jezus Christus!

Nadere informatie

Wegwijs in de Bijbel. 3 e avond met Mozes door de woestijn

Wegwijs in de Bijbel. 3 e avond met Mozes door de woestijn Wegwijs in de Bijbel 3 e avond met Mozes door de woestijn Torah wet pentateuch Genesis ( In den beginne ) Exodus ( Namen ) Leviticus ( Hij riep ) Numeri ( In de woestijn ) Deuteronomium ( Redevoeringen

Nadere informatie

Gemeente van de HEER Jezus Christus, gasten & luisteraars,

Gemeente van de HEER Jezus Christus, gasten & luisteraars, Hemelvaartpreek n.a.v. 1 Timoteu s 3:16 Gemeente van de HEER Jezus Christus, gasten & luisteraars, Hemelvaart is het minst bekende feest in het rijtje van alle christelijke feestdagen. Doordat het altijd

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Jezus is De Wet Vervuld

Jezus is De Wet Vervuld Jezus is De Wet Vervuld Zondag 24 mei, Pinksteren Mattheus 5:17-18 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling

Nadere informatie

Israëls toekomst - op weg naar shalom. Jeruzalem, Jeruzalem u hebt niet gewild. Zie, er komt een dag voor de Here

Israëls toekomst - op weg naar shalom. Jeruzalem, Jeruzalem u hebt niet gewild. Zie, er komt een dag voor de Here Jeruzalem, Jeruzalem u hebt niet gewild Zie, er komt een dag voor de Here Nebukadnezar Kores Babel Meden 606 536 ballingschap Nebukadnezar Darius Babel Meden 606 537 ballingschap Jeremia Daniël Daniël

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Pinksterfeest in Jeruzalem

Pinksterfeest in Jeruzalem Pinksterfeest in Jeruzalem Liturgiesuggesties: Youth for Christbundel 188, Opwekking 391 en Opwekking 28 Opwekking 46 Handelingen 2: 1-13 Opwekking 389, Opwekking 520 en Opwekking 445 Na verkondiging:

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Protestantse Gemeente Biddinghuizen Witte Donderdag 17 april 2014 Thema: De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema 1 Op WITTE DONDERDAG,

Nadere informatie

- 1 - Paas- Pinkster- en Loofhuttenfeest (en hun betekenis voor ons)

- 1 - Paas- Pinkster- en Loofhuttenfeest (en hun betekenis voor ons) - 1 - Paas- Pinkster- en Loofhuttenfeest (en hun betekenis voor ons) De Heere had door de dienst van Mozes tegen het volk Israël gezegd, dat er jaarlijks drie feesten gehouden moesten worden. Zoals wij

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen Lieve gemeente, Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Een feest waar we ons als vrijzinnigen niet zo heel veel bij voor kunnen stellen. Wat moeten we van dit verhaal nog geloven en wat heeft het

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

1 Samuel 16:1-13 Matteus 22:41-46. Gemeente van Christus,

1 Samuel 16:1-13 Matteus 22:41-46. Gemeente van Christus, 1 Samuel 16:1-13 Matteus 22:41-46 Gemeente van Christus, Vandaag wil ik het met u hebben over die vraag: wat zegt u van de messias? Van wie is hij een zoon? Maar meer nog, hoe kunnen we leven met die messias,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Vorige week, op de eerste zondag van advent, zijn we begonnen met de lezingen uit het evangelie van Lukas. En ik heb toen gezegd dat het bij Lukas gaat

Nadere informatie

Op 5 december is het Sinterklaasfeest. Hoe wordt dat gevierd? Van welke god wordt de verjaardag gevierd op Ganesj-Chaturti?

Op 5 december is het Sinterklaasfeest. Hoe wordt dat gevierd? Van welke god wordt de verjaardag gevierd op Ganesj-Chaturti? Feestentriviant voorkant vragenkaarten Op 5 december is het Sinterklaasfeest. Hoe wordt dat gevierd? Van welke god wordt de verjaardag gevierd op Ganesj-Chaturti? Hoe heet het feest ter ere van koning

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Bijbelstudies over Petrus - 5 : Jezus glorie zien. - Bijbelgedeelte: Matteüs 17 : 1-9

Bijbelstudies over Petrus - 5 : Jezus glorie zien. - Bijbelgedeelte: Matteüs 17 : 1-9 Bijbelstudies over Petrus - 5 : Jezus glorie zien - Bijbelgedeelte: Matteüs 17 : 1-9 Zes dagen later ging Jezus een hoge berg op. Petrus mocht met Hem mee, en ook de broers Jakobus en Johannes. Boven op

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Net als ieder jaar lazen we ook vanmorgen opnieuw het Pinksterverhaal met elkaar. Het ongelofelijke verhaal van de uitstorting van de Heilige Geest op de apostelen

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 2 december 2012, viering Heilig Avondmaal

Liturgie voor de middagdienst van 2 december 2012, viering Heilig Avondmaal Liturgie voor de middagdienst van 2 december 2012, viering Heilig Avondmaal Votum en zegengroet Zingen: Liedboek 434: 1 en 2 Gebed Lezen: Zacharia 1: 1-6 Zingen: Psalm 79: 1, 3 en 5 Preek over Zacharia

Nadere informatie

Witte donderdag 21 april 2011

Witte donderdag 21 april 2011 Witte donderdag 21 april 2011 Op Witte donderdag dagen we je uit om je avond vorm te geven rond een eenvoudige maaltijd (bij de voorbereiding op Goede vrijdag en Pasen is soberheid op zijn plaats). Dat

Nadere informatie

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent.

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent. Gemeente Wanneer je aan iemand vraagt Weet jij wat een kerk is?, zal het antwoord niet zo lang op zich laten wachten. Dat is een gebouw waar gelovige mensen samenkomen! Het kan ook voorkomen, dat men aan

Nadere informatie

Over de betekenis van Bijbelse voorjaarsfeesten

Over de betekenis van Bijbelse voorjaarsfeesten Over de betekenis van Bijbelse voorjaarsfeesten Aangedragen door de Rankwerkgroep Israël, Februari 2016 In het oude testament stelt God een aantal feesten 1 in, zoals het Pascha. Er is veel over deze feesten

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Inhoud. Literatuurlijst 112

Inhoud. Literatuurlijst 112 Inhoud Woord vooraf 6 1. De betekenis van Mozes 9 2. In Egypte gekomen 14 3. Vijandschap in Egypte 19 4. En baarde een zoon 24 5. De keus van Mozes 29 6. Uit Egypte voert... 34 7. IK ZAL ZIJN heeft mij

Nadere informatie