4/6 Databaseservices

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4/6 Databaseservices"

Transcriptie

1 Networking Services 4/6 Databaseservices 4/6.1 My SQL -basisvaardigheden Ook in een Novell-omgeving zult u het steeds vaker tegen: My SQL is in toenemende mate belangrijk als systeemdatabase die door verschillende services gebruikt wordt. Uiteraard kunt u op SuSE Linux Enterprise Server een LAMP - stack installeren, waarvan My SQL deel uitmaakt. Daarnaast wordt deze open-source database gebruikt door services zoals teaming en versioning. Hoog tijd dus dat u als beheerder kennis opdoet van My SQL -basisbeheervaardigheden. My SQL is niet echt moeilijk te installeren: gewoon de RPM s installeren en u kunt aan het werk. Nadat u My SQL geïnstalleerd hebt, wordt de basis al automatisch geconfigureerd. Deze bestaat eruit dat de elementaire database wordt aangemaakt en dat de My SQL -server automatisch opstart. Deze taken worden hier voor u samengevat. 4/6.1.1 Eerste stappen na installatie Na de installatie moet u een systeemdatabase aanmaken. Soms doet het installatieprogramma van de service die u installeert dat voor u (zoals het geval is bij teaming), in andere gevallen moet u dit handmatig doen. In het laatste geval gebruikt u als root de opdracht mysql_install_db. Deze opdracht doet er korte tijd over de systeemdatabases aan te maken. Als dat gebeurd is, moet u nog een aantal taken uitvoeren. Om te beginnen zorgt u ervoor dat de My SQL -service gestart wordt. Controleer eerst of de My SQL - Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-1

2 Databaseservices service niet toevallig al gestart is. Dit kunt u doen met een opdracht als: ps aux grep mysql Is de My SQL -service nog niet gestart, dan start u die op de volgende wijze alsnog: 1. Voer de opdracht cd /usr uit. 2. Start vervolgens de My SQL -server met de opdracht /usr/bin/mysqld_safe &. Nu de server gestart is, kunt u een wachtwoord instellen voor de rootgebruiker van My SQL. De onderstaande twee commando s laten u zien hoe u dit kunt doen. De eerste opdracht gaat ervan uit dat u het wachtwoord instelt op de lokale computer, de tweede opdracht kan gebruikt worden om een wachtwoord in te stellen voor een My SQL - service die op een andere server draait: mysqladmin -u root password new-password mysqladmin -u root -h DNS -naam-van-uw-computer password new-password Let er bij deze opdrachten op dat de waarden die u aan de verschillende commando s meegeeft netjes tussen aanhalingstekens staan, dit is een voorwaarde voor succesvol My SQL -beheer. Het is overigens ook mogelijk om eerst als root aan te melden. De eerste keer dat u dit doet, heeft de My SQL -rootgebruiker toch nog geen wachtwoord. Nadat u bent aangemeld, ziet u de My SQL -prompt. Typ hier nu deze opdracht: SET PASSWORD FOR root = PASSWORD ( hieruwwachtwoord ); 4/6.1-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

3 Networking Services Vergeet hierbij de puntkomma niet aan het einde van de opdracht, want deze is van groot belang. Als u op dit moment de My SQL -beheerinterface wilt verlaten, dan kan dat. Doe dit door de opdracht exit te typen. 4/6.1.2 Database aanmaken Nadat u de initiële configuratie hebt aangemaakt, kunt u de eerste database aanmaken. Om te beginnen moet u hiervoor in My SQL aanmelden als root. Dit doet u met de opdracht mysql -u root -p. U ziet nu zoals in de volgende listing een aantal gebruiksmeldingen en de My SQL - prompt. mysql -u root -p Enter password: Welcome to the My SQL monitor. Commands end with ; or \g. Your My SQL connection id is 11 Server version: a-3ubuntu5.1 (Ubuntu) Type help; or \h for help. Type \c to clear the buffer. mysql> Voordat u in My SQL een database kunt aanmaken, moet u op de Linux-prompt aanmelden als root. Vanuit de My SQL -interface kunt u nu een nieuwe database aanmaken. Om bijvoorbeeld een database met de naam videos aan te maken typt u deze opdracht: CREATE DATABASE videos; Ook hier weer moet u de puntkomma aan het einde van de opdracht niet vergeten. Mocht u die wel vergeten, dan Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-3

4 Databaseservices wordt op de volgende regel een secundaire My SQL -prompt geopend waar u alsnog een losse puntkomma kunt invoeren. De volgende listing laat zien hoe dit werkt. My SQL antwoordt nu dat de database met succes is aangemaakt. mysql> CREATE DATABASE videos -> ; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) Vergeet de puntkomma niet. U mag overigens ook vanaf de Linux-commandoregel een nieuwe database aanmaken. In dat geval gebruikt u de opdracht mysqladm, maakt u zich hierbij als root bekend en geeft u aan dat u een nieuwe database wilt maken. Het complete commando om dit te doen ziet er dan als volgt uit: mysqladm -u root -p create videos In dit commando worden drie opties gebruikt: -u root: geeft aan dat u wilt aanmelden als root; -p: vertelt aan My SQL dat het een wachtwoord moet vragen; create videos: geeft de opdracht een database met de naam videos te maken. Opbouw van een database Met het aanmaken van een database alleen bent u er natuurlijk niet. De database moet uiteindelijk gevuld worden. Voor dit doel moet u kolommen aanmaken waarin de verschillende gegevens ingevoerd kunnen worden. Als dan die kolommen eenmaal zijn aangemaakt, moeten er gegevens in ingevoerd worden. 4/6.1-4 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

5 Networking Services Permissies Voordat het echter zover is, moet u permissies instellen. Dit kan echter niet zonder enige achtergrondkennis van de wijze waarop een My SQL -database is aangemaakt. Om te beginnen is er de database zelf. Dit is een verzameling gegevens die aan elkaar gelinkt zijn. Stel dat u een database maakt voor een videotheek, dan moeten in die database niet alleen gegevens voorkomen over de videofilms die in de collectie voorkomen, maar ook over de klanten van de videotheek. Door beide aan elkaar te linken kan de videotheek uiteindelijk zijn administratie bijhouden. In het voorbeeld van de videotheek zouden er binnen de database dus twee hoofdgegevenssets voorkomen: de klanten en de video s. In My SQL -jargon wordt gezegd dat deze gegevenssets voorkomen in tabellen. U maakt dus een databasetabel aan voor de klanten en daarnaast een tabel voor de video s. Binnen deze tabellen bevinden zich kolommen en rijen. Zo zou u bijvoorbeeld in de klantendatabase een kolom hebben met de naam van de klant, een kolom met het adres en nog veel meer. Per individuele klant worden dan vervolgens rijen aangemaakt. Hieronder ziet u een schematische weergave van zo n database. Klanten Naam Telefoon Adres Ad de Bree Brink 6 Frits de Beuker Velperplein 10 Ad van Doorn Kalverstraat 16 Jo de Boer Neude 11 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-5

6 Databaseservices Videos Registratienummer Titel Acteur Jaar 1 Bandits Bruce Willis Embrace of the Vampire Alyssa Milano Step Up Jenna Dewan Tomb Raider Cradle of Life Angelina Jolie 1999 Relationeel databasemanagementsysteem Zoals u wellicht zult begrijpen, heeft het niet zo heel veel nut twee afzonderlijke databases aan te maken. De kracht van het hele concept ontstaat pas als de databases ook met elkaar verbonden worden. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een tabel aan te maken waarin een relatie wordt gelegd tussen enerzijds de klanten en anderzijds de video s die de videotheek in bezit heeft. Dit is waaraan een relationeel databasemanagementsysteem ( RDBMS ) zijn ware kracht ontleent. Zo zou u bijvoorbeeld een derde tabel kunnen aanmaken waarin per klantnaam het registratienummer van de betreffende video wordt bijgehouden, zodat de videotheek precies weet wie wat in bezit heeft. Wilt u dit allemaal nog verder voeren, dan komen er ook nog andere gegevens bij kijken. Zo is het bijvoorbeeld voor een videotheek van belang dat de klanten de films die ze geleend hebben op tijd terugbrengen. U raadt het al, om zoiets voor elkaar te krijgen moet er ergens een koppeling gemaakt worden naar de uitleendatum van de films. U begrijpt dat de daadwerkelijke administratie van een videotheek er heel anders uit komt te zien dan geschetst is in dit eenvoudige voorbeeld. Zo is het bijvoorbeeld zeer aan te raden elke klant een uniek klantnummer te geven om eenvoudiger videoregistratienummers aan klantnummers te kunnen verbinden. En uiteindelijk zal de videotheek elke dag een overzicht willen uitdraaien van films die te laat zijn, zodat wanneer dit de spuigaten uitloopt, de video- 4/6.1-6 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

7 Networking Services theekhouder contact kan opnemen met de klant om te achterhalen wanneer hij zijn films terugkrijgt. We gaan hier niet zover dat we dit allemaal stap voor stap uitleggen, voor dat doel zijn er uitstekende boeken geschreven over het ontwerp van relationele databasesystemen. Wel willen we u voldoende kennis meegeven om als beheerder de infrastructuur aan te maken waarin een database aangemaakt kan worden. Tevens leren we u hoe u, als die infrastructuur eenmaal op zijn plaats staat, er een eenvoudige database in kunt aanmaken. Niets dat u bij een klant achter zou willen laten als functioneel, maar voldoende om te begrijpen waar het nu eigenlijk om gaat. Vier niveaus Werken met My SQL -permissies Nu u begrijpt hoe een typische database is opgebouwd, bent u in staat beheerwerk op die database uit te voeren. Binnen My SQL stelt u permissies in op vier verschillende niveaus : Globaal: gebruik globale permissies als u beheerderstaken wilt definiëren. Database: stel permissies in op de database als u iemand de mogelijkheid wilt bieden tabellen aan te maken. Tabel: gebruik deze permissies om gebruikers in alle kolommen van een tabel te laten werken. Kolom: maak hiervan gebruik als u een gebruiker alleen maar in een specifieke kolom wilt laten werken en niet in de hele tabel. Om permissies uit te delen moet u als rootgebruiker in My SQL aan het werk. Zorg er dus eerst voor dat u in My SQL ingelogd bent als root door de opdracht mysql -u root -p te gebruiken. Vervolgens gebruikt u het GRANT -commando om rechten uit te delen. De volgende opdracht bijvoor- Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-7

8 Databaseservices beeld zou gebruiker kim alle rechten geven op de tabel videos en tegelijktertijd voor deze gebruiker het wachtwoord geheim instellen. Let er overigens even op dat u dit momenteel nog niet succesvol kunt doen, u hebt immers de database videos nog niet aangemaakt. GRANT ALL ON videotheek.* TO kim IDENTIFIED BY geheim ; Zoals u ziet is dit al met al een vrij lang commando, er is daarom ook best wel het een en ander over te vertellen. Als eerste het onderdeel ALL, dit zijn de permissies die u wilt uitdelen. Er zijn ook andere permissies waarmee u zou kunnen werken. We vatten ze hieronder voor u samen: ALL : alle permissies. SELECT : de permissie om gegevens te selecteren. INSERT : het recht om gegevens toe te voegen. Deze permissies kunnen zoals gezegd op verschillende niveaus uitgedeeld worden: globaal, op een database, op een tabel of op een kolom. Om permissies toe te kennen op globaal niveau gebruikt u GRANT ALL ON *.*. Wilt u permissies uitdelen op alle tabellen in een specifieke database, dan gebruikt u GRANT ALL ON videotheek.*. Werkt achter de balie van uw videotheek iemand die alleen maar films mag beheren maar geen nieuwe klanten mag inschrijven, en wilt u deze persoon alle permissies geven op de tabel videos in de database videotheek, dan wordt de opdracht GRANT ALL ON videotheek.videos. Om permissies op specifieke kolommen uit te delen komt het commando er iets anders uit te zien: GRANT SELECT (titel), INSERT (jaar,registratienummer) ON videotheek.videos TO ; 4/6.1-8 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

9 Networking Services U ziet dat u om te werken op specifieke kolommen binnen een tabel, naar die kolommen moet verwijzen. Even terug naar het eerste commando, waar gebruiker kim voor het eerst om de hoek kwam kijken. Binnen My SQL maakt u in principe de gebruikers niet een voor een apart aan, u doet dit gewoon tijdens het specificeren van de permissies door op dat moment naar de gebruiker te verwijzen en ook een wachtwoord aan die gebruiker toe te kennen. In principe verwijst u naar gebruikers die lokaal in My SQL zijn aangemaakt, maar u kunt ook verwijzen naar een gebruiker op een andere computer. Dit is bijvoorbeeld in het laatste voorbeeldcommando gebeurd, waar verwezen werd naar gebruiker kim op de computer met IP -adres Hierbij wordt ervan uitgegaan dat op de genoemde computer een My SQL -proces draait waarbinnen een gebruiker bestaat met de naam kim. Een belangrijke zaak die u zich altijd moet realiseren bij het werken met gebruikers in My SQL : een My SQL -gebruiker heeft helemaal niets te maken met een Linux-gebruiker. Het is in dit voorbeeld bijvoorbeeld helemaal niet nodig dat er op Linux-niveau ook een gebruiker kim bestaat: u mag binnen My SQL een totaal opzichzelfstaande gebruikersomgeving aanmaken. Zoals al gezegd, de eerste keer dat u verwijst naar een bepaalde My SQL -gebruiker, moet u die gebruiker een wachtwoord geven. Als u dat niet doet, is er namelijk weliswaar een gebruikersaccount, maar dan kan dat gebruikersaccount zich niet aanmelden en dat is vrij nutteloos. U geeft dit wachtwoord door het onderdeel IDENTIFIED BY geheim dat in het voorbeeldcommando gebruikt is. Dan nog een zaak die u bij het werken met My SQL niet moet vergeten: een My SQL -commando wordt altijd afgeslo- Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-9

10 Databaseservices ten met een puntkomma. U zult merken dat dit zeker in het begin nog de nodige problemen geeft, maar zonder de puntkomma werkt het commando in kwestie dus gewoon niet. Niet vergeten dus. Een database aanmaken Het aardige is dat u op dit moment de permissies hebt uitgedeeld aan een gebruiker in My SQL, maar de gebruiker in kwestie bestaat dus gewoon nog niet. De volgende stap is dan ook om nu ook een database aan te maken. Het aanmaken van een database gebeurt doorgaans in vier stappen: 1. U maakt eerst de database zelf aan. Hiervoor gebruikt u de opdracht CREATE DATABASE. 2. Vervolgens geeft u met het commando USE aan dat u de betreffende database ook wenst te gaan gebruiken. 3. Gebruik nu de opdracht CREATE TABLE om een tabel aan te maken. Daarbij moet u ook gelijk de verschillende kolommen die u wilt gaan gebruiken definiëren. 4. Tot slot voert u waarden in die kolommen in zodat de database ook echt een inhoud begint te krijgen. Eerder in dit artikel hebt u gelezen over de database videotheek met daarin twee tabellen: videos en klanten. Laten we de tabel videos er nog eens bij halen zodat we hem vervolgens kunnen aanmaken. Videos Registratienummer Titel Acteur Jaar 1 Bandits Bruce Willis Embrace of the Vampire Alyssa Milano Step Up Jenna Dewan Tomb Raider Cradle of Life Angelina Jolie / Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

11 Networking Services 1. Log in als root in mysql. Dit doet u met de volgende opdracht: mysql -h localhost -p -u root 2. U ziet overigens een nieuw element, deze keer hebben we de optie -h localhost gebruikt om aan te geven dat we willen inloggen op de database die op deze computer draait. U kunt namelijk net zo goed ook inloggen op een database die ergens anders draait. Nu moet u de database aanmaken. Hieronder de opdracht die daarvoor nodig is: CREATE DATABASE videotheek; 3. My SQL antwoordt nu dat het alles prima vindt en de database voor u aanmaakt. Vervolgens moet u de database in gebruik nemen. Dit doet u met de volgende opdracht: USE videotheek; 4. My SQL geeft als reactie de melding dat de database changed is en u kunt aan het werk. Nu begint het echte werk en moet u de tabel videotheek aanmaken. Hierbij geeft u ook meteen aan welke kolommen u in die tabel wilt hebben en daarbij welk type gegevens er in die kolommen moet komen. Laten we eerst maar eens het benodigde commando bekijken: CREATE TABLE videos (registratienummer INT, titel VARCHAR (40), acteur VARCHAR (40), jaar INT ); Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-11

12 Databaseservices 5. Het commando spreekt waarschijnlijk voor een groot deel wel voor zich. Het enige dat wellicht toelichting vergt, is het gebruik van de typen bij het aanmaken van de kolommen. U ziet dat er twee kolommen zijn van het type INT. Dit staat voor integer, en net als in andere programmeertalen geeft dit type aan dat er een getal als waarde verwacht wordt. Dan is er het type VARCHAR, dat gebruikt wordt om aan te geven dat er een niet nader gespecificeerde tekenreeks in deze kolom voorkomt. Deze tekenreeks moet natuurlijk wel een maximale waarde hebben en die hebben we hier voor de kolommen titel en acteur ingesteld op 40 tekens. We hebben nu de structuur van de database in principe aangemaakt, dus wordt het tijd gegevens in te voeren. Ondanks dat het commando dat u hiervoor gebruikt niet echt handig in elkaar zit, is het niet moeilijk te begrijpen: INSERT INTO videos (registratienummer, titel,acteur,jaar) VALUES (1, Bandits, Bruce Willis,2002); INSERT INTO videos (registratienummer,titel,acteur,jaar) values (1, Embrace of the Vampire, Alyssa Milano,2001); INSERT INTO videos (registratienummer,titel,acteur,jaar) VALUES (1, Step Up, Jenna Dewan,2006); INSERT INTO videos (registratienummer,titel,acteur,jaar) VALUES (1, Tomb Raider Cradle of Life, Angelina Jolie,1999); Dat was al aardig wat werk tot zover, dus laten we voor alle zekerheid eerst eens alle opdrachten in een listing herhalen. De volgende listing laat zien welke commando s u tot nu toe hebt ingevoerd en hoe My SQL daarop gereageerd heeft. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

13 Networking Services mysql -h localhost -p -u root Enter password: Welcome to the My SQL monitor. Commands end with ; or \g. Your My SQL connection id is 13 Server version: a-3ubuntu5.1 (Ubuntu) Type help; or \h for help. Type \c to clear the buffer. mysql> CREATE DATABASE videotheek; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> USE videotheek Database changed mysql> CREATE TABLE videos(registratienummer INT, titel VARCHAR (40), acteur VARCHAR (40), jaar INT ); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) mysql> INSERT INTO videos(registratienummer,titel,acteur,ja ar) VALUES (1, Bandits, Bruce Willis,2002); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> INSERT INTO videos(registratienummer,titel,acteur,ja ar) VALUES (1, Embrace of the Vampire, Alyssa Milano,2001); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> INSERT INTO videos(registratienummer,titel,acteur,ja ar) VALUES (1, Step Up, Jenna Dewan,2006); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> INSERT INTO videos(registratienummer,titel,acteur,ja ar) VALUES (1, Tomb Raider Cradle of Life, Angelina Jolie,1999); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> Een voorbeelddatabase aanmaken. U hebt nu uw database aangemaakt. Tijd om te kijken of het ook inderdaad allemaal naar wens gegaan is. Dit doet Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-13

14 Databaseservices u met het commando SELECT, in dit geval ziet dat commando er als volgt uit: SELECT * from videos; Met dit commando geeft u aan dat u uit de tabel videos alles wilt zien. Het resultaat van de werkzaamheden tot nu toe ziet u in deze listing: De inhoud van de tabel videos tot nu toe. 4/6.1.3 My SQL opstarten en afsluiten Op dit punt hebt u My SQL geconfigureerd en is de eerste database klaar voor gebruik. Tijd om eens wat verder te kijken naar de My SQL -service zelf en ervoor te zorgen dat deze op de juiste wijze kan opstarten. Het kan zijn dat uw distributie een servicescript geïnstalleerd heeft waarmee u de service eenvoudig kunt starten. In dat geval gebruikt u service mysql status om te kijken wat momenteel de status is en als My SQL momenteel niet up is, service mysql start om het te starten. Geef het programma even de tijd om alle databases te installeren, het kan een tijdje duren voordat dit volledig gebeurd is. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

15 Networking Services 4/6.1.4 Gegevens uit de database opvragen U hebt nu een eenvoudige database. Het nut hiervan is natuurlijk dat u uit die database ook gegevens kunt opvragen. Hiervoor maakt u gebruik van het SELECT -commando. De volgende regel laat zien wat de algemene syntaxis van deze opdracht is: SELECT kolom1, kolom2, kolom3 FROM tabel WHERE zoekcriteria; U hebt als voorbeeld hiervan al de opdracht select * from videos; gezien. Omdat hier geen verdere kolomspecificatie opgegeven was en ook geen aanvullende zoekcriteria, liet deze opdracht gewoon de volledige tabel zien. Het kan ook specifieker, de volgende opdracht bijvoorbeeld laat alle video s zien die geproduceerd zijn in het jaar 2002: SELECT * FROM videos WHERE year = 2002; U kunt de criteria die u met een SELECT -statement gebruikt ook eenvoudig samenvoegen. Neem bijvoorbeeld het volgende commando: SELECT * FROM videos WHERE jaar!= 2002 AND acteur = Alyssa Milano ; Deze opdracht vertelt dat u alle rijen wilt zien waar records in voorkomen die niet geproduceerd zijn in 2002 en waarvan de acteur Alyssa Milano is. U ziet dat de het AND - statement gebruikt is om te kijken naar records die aan beide criteria voldoen. Let daar even op bij het werken met databases: als er AND in staat, moet aan beide voorwaarden voldaan worden. Wilt u een query opgeven waarin aan een van beide criteria wordt voldaan, dan gebruikt u OR. U ziet hiervan een voorbeeld in de volgende query: Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-15

16 Databaseservices SELECT titel FROM videos WHERE jaar = 2001 OR jaar = 2002; Dit laatste commando laat alle titels zien van films die ofwel in 2001 ofwel in 2002 zijn uitgekomen. Het gebruik van AND en OR zorgt nogal eens voor verwarring. In het dagelijkse spraakgebruik zou u zeggen dat u alle films wilt zien die in 2001 en 2002 zijn uitgekomen. In databasejargon kan dat niet, een film is in 2001 uitgekomen of in 2002, maar niet in beide tegelijk. Vandaar dat u in het laatste voorbeeld OR ziet om de jaren van elkaar te onderscheiden en niet een AND -statement. 4/6.1.5 Grafisch beheer U kunt My SQL beheren door op de commandoregel in te loggen en databases aan te maken of query s te versturen zoals u in het voorgaande hebt gelezen. My SQL biedt echter ook goede mogelijkheden voor grafisch beheer. Waarschijnlijk biedt uw distributie deze tools standaard aan in het mysql-gui-tools-package. Gebruik de installatiemethode van uw distributie om ze te installeren. Als dit gebeurd is, start u de GUI -tools met behulp van de My SQL Administrator; Met de grafische My SQL Administrator voert u eenvoudig beheer uit van uw My SQL -databases. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

17 Networking Services gebruik hiervoor de opdracht mysql-administrator (mysqladmin op Ubuntu). U krijgt dan het loginvenster uit de volgende afbeelding te zien. Voer hier de naam in van de server waarmee u wilt verbinden en de naam van uw My SQL - rootaccount met het bijbehorende wachtwoord. Eenmaal in de My SQL Administrator-tool ziet u een grafisch venster met daarin verschillende beheercategorieën. Hieronder treft u een kort overzicht van de mogelijkheden die hier geboden worden. Vanuit My SQL Administrator voert u grafisch beheer uit van uw My SQL -server. U komt standaard terecht in het venster Server Information. Hier vindt u algemene informatie over het My SQL - proces op uw server. U ziet bijvoorbeeld hoeveel interne resources uw server beschikbaar heeft en welke versie van My SQL gestart is. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-17

18 Databaseservices Op het tabblad Service Control ziet u meldingen die gegenereerd zijn tijdens het opstarten van My SQL. Ziet u hier niets, dan is het ook goed, in dat geval is My SQL namelijk gewoon probleemloos opgestart. Vanuit dit venster kunt u de service ook stoppen en weer opnieuw starten. Vanuit het Service Control-scherm ziet u wat er gebeurt tijdens het opstarten van My SQL. Vervolgens is er het tabblad Startup Parameters. Hier vindt u een interface naar verschillende tabbladen waarmee u bepaalt hoe het My SQL -proces gestart wordt. Let er hierbij wel even op waarvan u precies de performanceparameters aanpast. Er is namelijk een mysqld_safe-proces en een echt mysqld-proces. Mysqld_safe heeft niet veel opties die aangepast kunnen worden; als u de volledige My SQL start, hebt u wel verschillende opties om bijvoorbeeld performanceparameters of locaties van logbestanden aan te passen. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

19 Networking Services Er zijn verschillende performanceparameters die u kunt aanpassen. Vanuit de User Administration-interface bepaalt u wat uw gebruikers precies mogen doen. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-19

20 Databaseservices Op het tabblad User Administration maakt u nieuwe gebruikers aan. Behalve de gebruikers aanmaken kunt u deze ook permissies geven vanuit deze interface. Op het tabblad Schema Privileges bijvoorbeeld geeft u gebruikers toegang tot de database als geheel. Ook kunt u op het tabblad Resource Limits instellen hoe heftig een gebruiker de database mag belasten. Als het gaat om het echte beheer van de server zelf, is de optie Server Connections van groot belang. Hier ziet u een overzicht van alle gebruikers die op dit moment een thread open hebben staan. Mocht u van een bepaalde thread last hebben, dan is dit ook de interface om het betreffende proces af te sluiten. Ook is het mogelijk om onder User Connections een gebruiker te termineren waarbij alle processen die die gebruiker op dat moment open had staan ook afgesloten worden. Vanuit het tabblad Server Connections kunt u processen afsluiten als dat nodig is. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

21 Networking Services Het tabblad Health geeft u een algemeen overzicht van de gezondheid van uw My SQL -server. Het toont informatie over aantallen connecties en geheugengebruik. Daarnaast monitort u hier alle status- en servervariabelen op basis waarvan u kunt bekijken hoe het met uw server gaat. Ook handig: naast de weergave van de verschillende parameters wordt ook getoond wat momenteel de maximale instelling is voor die parameter. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om indien nodig de parameter op te hogen. De Health-interface toont verschillende aspecten van de prestaties van uw server. Het volgende tabblad toon logbestanden. My SQL houdt in /var/log/mysql verschillende logs bij, het error log met foutmeldingen, het mysql.log met algemene meldingen en het slow log dat aangemaakt wordt met minder belangrijke statusmeldingen. U kunt deze logs natuurlijk op de traditionele Linux-manier bekijken vanuit /var/log/mysql, met een pager als less of tail, maar vanuit de My SQL Admini- Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-21

22 Databaseservices strator bekijkt u deze logs eenvoudig met de grafische utility. De Server Logs-interface laat zien wat er allemaal op uw My SQL -server gebeurt. Als beheerder wilt u er waarschijnlijk ook voor zorgen dat er goede back-ups zijn van uw databases en tabellen. Dit regelt u eenvoudig vanuit de Backup-interface. Hier maakt u back-upprojecten aan. Dit doet u door eerst een naam te geven aan het project. Vervolgens bepaalt u welke databases en tabellen u in de back-up wilt meenemen. Vervolgens klikt u op Save Project om het project op te slaan. Daarna start u de back-up door op Start Backup te klikken. Als de back-up voltooid is, hebt u daarmee de gegevens in uw database veiliggesteld. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

23 Networking Services Vergeet niet met regelmaat een back-up van uw database te maken. Als u dan een back-up hebt aangemaakt, zal het ook wel eens voorkomen dat u deze terug wilt zetten. Dit doet u via de Restore Backup-interface. Hier ziet u linksonder in beeld een overzicht van alle back-upbestanden die u ooit hebt aangemaakt. Selecteer hier om te beginnen het backupbestand dat u terug wilt zetten. Vervolgens vraagt het back-upprogramma met welke tekenset de back-up is aangemaakt. Geen idee wat u hier moet antwoorden? Kies dan gewoon de standaardkarakter set die wordt voorgesteld, meestal gaat het dan wel goed. Nadat u aangegeven hebt wat u wilt terugzetten, moet u aangeven waar u het terug wilt zetten. Dit doet u door middel van de optie Restore selected tables in. Hier treft u een lijst met beschikbare databases, die overigens aangeduid worden als schema s. Is de oorspronkelijke database Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-23

24 Databaseservices niet meer intact? Selecteer dan de optie Original Schema. Als alternatief is het ook mogelijk hier een andere database te selecteren om daar de back-up in terug te zetten. Ook is het mogelijk op het tabblad Selection iets nauwkeuriger aan te geven wat u precies terug wilt zetten: de hele database of alleen maar een selectie van een paar tabellen uit die database? Klaar met het maken van uw selectie? Klik dan op Restore Backup om te beginnen met het herstel van de back-up. Als u een goede back-up hebt, is het niet moeilijk specifieke tabellen uit uw database terug te zetten. De opties onder Replication Status zijn alleen in ingewikkelde databases relevant. Hier regelt u replicatie van uw databases. Dit betekent dat u zo een configuratie kunt maken waarin meerdere servers verantwoordelijk zijn voor uw database. Configuratie hiervan is specialistenwerk en 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

25 Networking Services daarom is dat onderwerp in deze algemene inleiding over My SQL niet echt op zijn plaats. De laatste optie Catalogs tot slot geeft toegang tot de inhoud van de databases. U kunt hier nieuwe tabellen in een database aanmaken en in de tabellen de verschillende kolommen beheren. Ook hier weer kunt u gevorderde opties toepassen, bijvoorbeeld indexeringsopties waarmee u de databases aanzienlijk sneller kunt maken. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje in de tabeleditor om een idee te krijgen van de verschillende mogelijkheden die er zijn. Via de optie Catalogs kunt u optimalisatietaken op uw databases uitvoeren. 4/6.1.6 Tot slot U hebt kennisgemaakt met het beheer van een My SQL - omgeving. Met behulp van de informatie in dit hoofdstuk kunt u een eenvoudige My SQL -database op uw server aanmaken en onderhouden. Ook hebt u inzicht gekregen in wat nodig is om problemen op te lossen met My SQL -databases die gebruikt worden door verschillende services op uw computer, zoals teaming of file system versioning. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-25

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Linux 4. Sander van Vugt

Linux 4. Sander van Vugt Linux 4 Linux 4 Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070 378 98 80 fax: 070 378 97 83 2007 Sdu Uitgevers

Nadere informatie

3/x Ontwikkelingen en trends

3/x Ontwikkelingen en trends NetWare 3/x Ontwikkelingen en trends 3/x.1 Upgraden? 3/x.1.1 Inleiding Er zijn nogal wat manieren om over te gaan naar de laatste versie van uw favoriete Novell-server. Afhankelijk van welke server dat

Nadere informatie

11/4 Linux performanceoptimalisatie

11/4 Linux performanceoptimalisatie 11/4 Linux performanceoptimalisatie Lokaliseren van problemen Een van de belangrijkste zaken waar u als beheerder van een Linux-systeem voor moet zorgen, is dat het systeem zo goed mogelijk presteert.

Nadere informatie

Sander van Vugt GOOGLE. kantoor. in de cloud

Sander van Vugt GOOGLE. kantoor. in de cloud GOOGLE Sander van Vugt kantoor in de cloud Google: kantoor in de cloud Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 ea Den Haag

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Backup en Synchronisatie

Backup en Synchronisatie Backup en Synchronisatie Om de informatie en software in uw computer veilig te stellen kunnen we een aantal deelgebieden onderscheiden: 1. Windows zelf met alle geïnstalleerde programma s, instellingen,

Nadere informatie

5/8 Patch management

5/8 Patch management Management Services 5/8 Patch management 5/8.1 Beheer van patches met Subscription Management Tool 5/8.1.1 Inleiding Een moderne Linux-server moet regelmatig worden bijgewerkt met de laatste versie van

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

6/6 Native File Access

6/6 Native File Access Storage 6/6 Native File Access 6/6.1 Inleiding Drie protocollen In NetWare is sinds versie 6.0 een mogelijkheid aanwezig voor andere besturingssystemen om bestanden te benaderen, zonder dat daar een speciale

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00

d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 d.d. 24-08-2012 Setup notes Versie 17.00.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is

Nadere informatie

Het maken van back-ups voor het MKB

Het maken van back-ups voor het MKB Het maken van back-ups voor het MKB Recent heb ik op mijn blog (http://blog.zandstra.it) al een stuk hierover gewijd. Aangezien dit wellicht toch meer uitweiding verdiend, maar dit niet afdoende in een

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

STARTERSHANDLEIDING Hosting2GO Startershandleiding

STARTERSHANDLEIDING Hosting2GO Startershandleiding STARTERSHANDLEIDING Hosting2GO Startershandleiding U koos net als duizenden anderen voor het voordeel én het gemak dat wij u als hostingprovider bieden. Om u zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben wij

Nadere informatie

WORDPRESS? Of COURSE! CURSUS: 'Zelf je website maken ZONDER technische kennis en met GRATIS tools' Deel 2 : MIGRATIE VAN WORDPRESS

WORDPRESS? Of COURSE! CURSUS: 'Zelf je website maken ZONDER technische kennis en met GRATIS tools' Deel 2 : MIGRATIE VAN WORDPRESS WORDPRESS? Of COURSE! CURSUS: 'Zelf je website maken ZONDER technische kennis en met GRATIS tools' Deel 2 : MIGRATIE VAN WORDPRESS MIGRATIE VAN EEN WP PLATFORM MET EEN BACKUP PLUGIN Er zijn een aantal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

Firebirds nbackup-tool

Firebirds nbackup-tool Paul Vinkenoog 19 sep 2011 Documentversie 1.2-nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kenmerken van nbackup een overzicht... 3 Voordelen van nbackup... 3 Beperkingen van nbackup... 3 Functies en parameters...

Nadere informatie

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken 1 Inleiding Dit hoofdstuk is integraal onderdeel van Handboek SharePoint 2010 (ISBN 978-90-5940-469-4), verschenen bij Van Duuren Media. Als aanvullend internethoofdstuk kan het beschouwd worden als directe

Nadere informatie

INSTALLEREN: WEC StartPakket

INSTALLEREN: WEC StartPakket wec_starter_install INSTALLEREN: WEC StartPakket Extensie Sleutel: wec_start_install Copyright 2005-2008, Christian Technology Ministries International Inc. http://www.ctmiinc.org Auteur: Web-Empowered

Nadere informatie

Startershandleiding. Complete webhosting

Startershandleiding. Complete webhosting Complete webhosting Startershandleiding U koos, net als duizenden anderen, voor het voordeel én het gemak dat wij u als hosting provider bieden. Om u zo snel mogelijk op weg te helpen, hebben wij deze

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY The Nanny back-up INLEIDING Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u

Nadere informatie