4/6 Databaseservices

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4/6 Databaseservices"

Transcriptie

1 Networking Services 4/6 Databaseservices 4/6.1 My SQL -basisvaardigheden Ook in een Novell-omgeving zult u het steeds vaker tegen: My SQL is in toenemende mate belangrijk als systeemdatabase die door verschillende services gebruikt wordt. Uiteraard kunt u op SuSE Linux Enterprise Server een LAMP - stack installeren, waarvan My SQL deel uitmaakt. Daarnaast wordt deze open-source database gebruikt door services zoals teaming en versioning. Hoog tijd dus dat u als beheerder kennis opdoet van My SQL -basisbeheervaardigheden. My SQL is niet echt moeilijk te installeren: gewoon de RPM s installeren en u kunt aan het werk. Nadat u My SQL geïnstalleerd hebt, wordt de basis al automatisch geconfigureerd. Deze bestaat eruit dat de elementaire database wordt aangemaakt en dat de My SQL -server automatisch opstart. Deze taken worden hier voor u samengevat. 4/6.1.1 Eerste stappen na installatie Na de installatie moet u een systeemdatabase aanmaken. Soms doet het installatieprogramma van de service die u installeert dat voor u (zoals het geval is bij teaming), in andere gevallen moet u dit handmatig doen. In het laatste geval gebruikt u als root de opdracht mysql_install_db. Deze opdracht doet er korte tijd over de systeemdatabases aan te maken. Als dat gebeurd is, moet u nog een aantal taken uitvoeren. Om te beginnen zorgt u ervoor dat de My SQL -service gestart wordt. Controleer eerst of de My SQL - Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-1

2 Databaseservices service niet toevallig al gestart is. Dit kunt u doen met een opdracht als: ps aux grep mysql Is de My SQL -service nog niet gestart, dan start u die op de volgende wijze alsnog: 1. Voer de opdracht cd /usr uit. 2. Start vervolgens de My SQL -server met de opdracht /usr/bin/mysqld_safe &. Nu de server gestart is, kunt u een wachtwoord instellen voor de rootgebruiker van My SQL. De onderstaande twee commando s laten u zien hoe u dit kunt doen. De eerste opdracht gaat ervan uit dat u het wachtwoord instelt op de lokale computer, de tweede opdracht kan gebruikt worden om een wachtwoord in te stellen voor een My SQL - service die op een andere server draait: mysqladmin -u root password new-password mysqladmin -u root -h DNS -naam-van-uw-computer password new-password Let er bij deze opdrachten op dat de waarden die u aan de verschillende commando s meegeeft netjes tussen aanhalingstekens staan, dit is een voorwaarde voor succesvol My SQL -beheer. Het is overigens ook mogelijk om eerst als root aan te melden. De eerste keer dat u dit doet, heeft de My SQL -rootgebruiker toch nog geen wachtwoord. Nadat u bent aangemeld, ziet u de My SQL -prompt. Typ hier nu deze opdracht: SET PASSWORD FOR root = PASSWORD ( hieruwwachtwoord ); 4/6.1-2 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

3 Networking Services Vergeet hierbij de puntkomma niet aan het einde van de opdracht, want deze is van groot belang. Als u op dit moment de My SQL -beheerinterface wilt verlaten, dan kan dat. Doe dit door de opdracht exit te typen. 4/6.1.2 Database aanmaken Nadat u de initiële configuratie hebt aangemaakt, kunt u de eerste database aanmaken. Om te beginnen moet u hiervoor in My SQL aanmelden als root. Dit doet u met de opdracht mysql -u root -p. U ziet nu zoals in de volgende listing een aantal gebruiksmeldingen en de My SQL - prompt. mysql -u root -p Enter password: Welcome to the My SQL monitor. Commands end with ; or \g. Your My SQL connection id is 11 Server version: a-3ubuntu5.1 (Ubuntu) Type help; or \h for help. Type \c to clear the buffer. mysql> Voordat u in My SQL een database kunt aanmaken, moet u op de Linux-prompt aanmelden als root. Vanuit de My SQL -interface kunt u nu een nieuwe database aanmaken. Om bijvoorbeeld een database met de naam videos aan te maken typt u deze opdracht: CREATE DATABASE videos; Ook hier weer moet u de puntkomma aan het einde van de opdracht niet vergeten. Mocht u die wel vergeten, dan Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-3

4 Databaseservices wordt op de volgende regel een secundaire My SQL -prompt geopend waar u alsnog een losse puntkomma kunt invoeren. De volgende listing laat zien hoe dit werkt. My SQL antwoordt nu dat de database met succes is aangemaakt. mysql> CREATE DATABASE videos -> ; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) Vergeet de puntkomma niet. U mag overigens ook vanaf de Linux-commandoregel een nieuwe database aanmaken. In dat geval gebruikt u de opdracht mysqladm, maakt u zich hierbij als root bekend en geeft u aan dat u een nieuwe database wilt maken. Het complete commando om dit te doen ziet er dan als volgt uit: mysqladm -u root -p create videos In dit commando worden drie opties gebruikt: -u root: geeft aan dat u wilt aanmelden als root; -p: vertelt aan My SQL dat het een wachtwoord moet vragen; create videos: geeft de opdracht een database met de naam videos te maken. Opbouw van een database Met het aanmaken van een database alleen bent u er natuurlijk niet. De database moet uiteindelijk gevuld worden. Voor dit doel moet u kolommen aanmaken waarin de verschillende gegevens ingevoerd kunnen worden. Als dan die kolommen eenmaal zijn aangemaakt, moeten er gegevens in ingevoerd worden. 4/6.1-4 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

5 Networking Services Permissies Voordat het echter zover is, moet u permissies instellen. Dit kan echter niet zonder enige achtergrondkennis van de wijze waarop een My SQL -database is aangemaakt. Om te beginnen is er de database zelf. Dit is een verzameling gegevens die aan elkaar gelinkt zijn. Stel dat u een database maakt voor een videotheek, dan moeten in die database niet alleen gegevens voorkomen over de videofilms die in de collectie voorkomen, maar ook over de klanten van de videotheek. Door beide aan elkaar te linken kan de videotheek uiteindelijk zijn administratie bijhouden. In het voorbeeld van de videotheek zouden er binnen de database dus twee hoofdgegevenssets voorkomen: de klanten en de video s. In My SQL -jargon wordt gezegd dat deze gegevenssets voorkomen in tabellen. U maakt dus een databasetabel aan voor de klanten en daarnaast een tabel voor de video s. Binnen deze tabellen bevinden zich kolommen en rijen. Zo zou u bijvoorbeeld in de klantendatabase een kolom hebben met de naam van de klant, een kolom met het adres en nog veel meer. Per individuele klant worden dan vervolgens rijen aangemaakt. Hieronder ziet u een schematische weergave van zo n database. Klanten Naam Telefoon Adres Ad de Bree Brink 6 Frits de Beuker Velperplein 10 Ad van Doorn Kalverstraat 16 Jo de Boer Neude 11 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-5

6 Databaseservices Videos Registratienummer Titel Acteur Jaar 1 Bandits Bruce Willis Embrace of the Vampire Alyssa Milano Step Up Jenna Dewan Tomb Raider Cradle of Life Angelina Jolie 1999 Relationeel databasemanagementsysteem Zoals u wellicht zult begrijpen, heeft het niet zo heel veel nut twee afzonderlijke databases aan te maken. De kracht van het hele concept ontstaat pas als de databases ook met elkaar verbonden worden. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een tabel aan te maken waarin een relatie wordt gelegd tussen enerzijds de klanten en anderzijds de video s die de videotheek in bezit heeft. Dit is waaraan een relationeel databasemanagementsysteem ( RDBMS ) zijn ware kracht ontleent. Zo zou u bijvoorbeeld een derde tabel kunnen aanmaken waarin per klantnaam het registratienummer van de betreffende video wordt bijgehouden, zodat de videotheek precies weet wie wat in bezit heeft. Wilt u dit allemaal nog verder voeren, dan komen er ook nog andere gegevens bij kijken. Zo is het bijvoorbeeld voor een videotheek van belang dat de klanten de films die ze geleend hebben op tijd terugbrengen. U raadt het al, om zoiets voor elkaar te krijgen moet er ergens een koppeling gemaakt worden naar de uitleendatum van de films. U begrijpt dat de daadwerkelijke administratie van een videotheek er heel anders uit komt te zien dan geschetst is in dit eenvoudige voorbeeld. Zo is het bijvoorbeeld zeer aan te raden elke klant een uniek klantnummer te geven om eenvoudiger videoregistratienummers aan klantnummers te kunnen verbinden. En uiteindelijk zal de videotheek elke dag een overzicht willen uitdraaien van films die te laat zijn, zodat wanneer dit de spuigaten uitloopt, de video- 4/6.1-6 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

7 Networking Services theekhouder contact kan opnemen met de klant om te achterhalen wanneer hij zijn films terugkrijgt. We gaan hier niet zover dat we dit allemaal stap voor stap uitleggen, voor dat doel zijn er uitstekende boeken geschreven over het ontwerp van relationele databasesystemen. Wel willen we u voldoende kennis meegeven om als beheerder de infrastructuur aan te maken waarin een database aangemaakt kan worden. Tevens leren we u hoe u, als die infrastructuur eenmaal op zijn plaats staat, er een eenvoudige database in kunt aanmaken. Niets dat u bij een klant achter zou willen laten als functioneel, maar voldoende om te begrijpen waar het nu eigenlijk om gaat. Vier niveaus Werken met My SQL -permissies Nu u begrijpt hoe een typische database is opgebouwd, bent u in staat beheerwerk op die database uit te voeren. Binnen My SQL stelt u permissies in op vier verschillende niveaus : Globaal: gebruik globale permissies als u beheerderstaken wilt definiëren. Database: stel permissies in op de database als u iemand de mogelijkheid wilt bieden tabellen aan te maken. Tabel: gebruik deze permissies om gebruikers in alle kolommen van een tabel te laten werken. Kolom: maak hiervan gebruik als u een gebruiker alleen maar in een specifieke kolom wilt laten werken en niet in de hele tabel. Om permissies uit te delen moet u als rootgebruiker in My SQL aan het werk. Zorg er dus eerst voor dat u in My SQL ingelogd bent als root door de opdracht mysql -u root -p te gebruiken. Vervolgens gebruikt u het GRANT -commando om rechten uit te delen. De volgende opdracht bijvoor- Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-7

8 Databaseservices beeld zou gebruiker kim alle rechten geven op de tabel videos en tegelijktertijd voor deze gebruiker het wachtwoord geheim instellen. Let er overigens even op dat u dit momenteel nog niet succesvol kunt doen, u hebt immers de database videos nog niet aangemaakt. GRANT ALL ON videotheek.* TO kim IDENTIFIED BY geheim ; Zoals u ziet is dit al met al een vrij lang commando, er is daarom ook best wel het een en ander over te vertellen. Als eerste het onderdeel ALL, dit zijn de permissies die u wilt uitdelen. Er zijn ook andere permissies waarmee u zou kunnen werken. We vatten ze hieronder voor u samen: ALL : alle permissies. SELECT : de permissie om gegevens te selecteren. INSERT : het recht om gegevens toe te voegen. Deze permissies kunnen zoals gezegd op verschillende niveaus uitgedeeld worden: globaal, op een database, op een tabel of op een kolom. Om permissies toe te kennen op globaal niveau gebruikt u GRANT ALL ON *.*. Wilt u permissies uitdelen op alle tabellen in een specifieke database, dan gebruikt u GRANT ALL ON videotheek.*. Werkt achter de balie van uw videotheek iemand die alleen maar films mag beheren maar geen nieuwe klanten mag inschrijven, en wilt u deze persoon alle permissies geven op de tabel videos in de database videotheek, dan wordt de opdracht GRANT ALL ON videotheek.videos. Om permissies op specifieke kolommen uit te delen komt het commando er iets anders uit te zien: GRANT SELECT (titel), INSERT (jaar,registratienummer) ON videotheek.videos TO ; 4/6.1-8 Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

9 Networking Services U ziet dat u om te werken op specifieke kolommen binnen een tabel, naar die kolommen moet verwijzen. Even terug naar het eerste commando, waar gebruiker kim voor het eerst om de hoek kwam kijken. Binnen My SQL maakt u in principe de gebruikers niet een voor een apart aan, u doet dit gewoon tijdens het specificeren van de permissies door op dat moment naar de gebruiker te verwijzen en ook een wachtwoord aan die gebruiker toe te kennen. In principe verwijst u naar gebruikers die lokaal in My SQL zijn aangemaakt, maar u kunt ook verwijzen naar een gebruiker op een andere computer. Dit is bijvoorbeeld in het laatste voorbeeldcommando gebeurd, waar verwezen werd naar gebruiker kim op de computer met IP -adres Hierbij wordt ervan uitgegaan dat op de genoemde computer een My SQL -proces draait waarbinnen een gebruiker bestaat met de naam kim. Een belangrijke zaak die u zich altijd moet realiseren bij het werken met gebruikers in My SQL : een My SQL -gebruiker heeft helemaal niets te maken met een Linux-gebruiker. Het is in dit voorbeeld bijvoorbeeld helemaal niet nodig dat er op Linux-niveau ook een gebruiker kim bestaat: u mag binnen My SQL een totaal opzichzelfstaande gebruikersomgeving aanmaken. Zoals al gezegd, de eerste keer dat u verwijst naar een bepaalde My SQL -gebruiker, moet u die gebruiker een wachtwoord geven. Als u dat niet doet, is er namelijk weliswaar een gebruikersaccount, maar dan kan dat gebruikersaccount zich niet aanmelden en dat is vrij nutteloos. U geeft dit wachtwoord door het onderdeel IDENTIFIED BY geheim dat in het voorbeeldcommando gebruikt is. Dan nog een zaak die u bij het werken met My SQL niet moet vergeten: een My SQL -commando wordt altijd afgeslo- Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-9

10 Databaseservices ten met een puntkomma. U zult merken dat dit zeker in het begin nog de nodige problemen geeft, maar zonder de puntkomma werkt het commando in kwestie dus gewoon niet. Niet vergeten dus. Een database aanmaken Het aardige is dat u op dit moment de permissies hebt uitgedeeld aan een gebruiker in My SQL, maar de gebruiker in kwestie bestaat dus gewoon nog niet. De volgende stap is dan ook om nu ook een database aan te maken. Het aanmaken van een database gebeurt doorgaans in vier stappen: 1. U maakt eerst de database zelf aan. Hiervoor gebruikt u de opdracht CREATE DATABASE. 2. Vervolgens geeft u met het commando USE aan dat u de betreffende database ook wenst te gaan gebruiken. 3. Gebruik nu de opdracht CREATE TABLE om een tabel aan te maken. Daarbij moet u ook gelijk de verschillende kolommen die u wilt gaan gebruiken definiëren. 4. Tot slot voert u waarden in die kolommen in zodat de database ook echt een inhoud begint te krijgen. Eerder in dit artikel hebt u gelezen over de database videotheek met daarin twee tabellen: videos en klanten. Laten we de tabel videos er nog eens bij halen zodat we hem vervolgens kunnen aanmaken. Videos Registratienummer Titel Acteur Jaar 1 Bandits Bruce Willis Embrace of the Vampire Alyssa Milano Step Up Jenna Dewan Tomb Raider Cradle of Life Angelina Jolie / Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

11 Networking Services 1. Log in als root in mysql. Dit doet u met de volgende opdracht: mysql -h localhost -p -u root 2. U ziet overigens een nieuw element, deze keer hebben we de optie -h localhost gebruikt om aan te geven dat we willen inloggen op de database die op deze computer draait. U kunt namelijk net zo goed ook inloggen op een database die ergens anders draait. Nu moet u de database aanmaken. Hieronder de opdracht die daarvoor nodig is: CREATE DATABASE videotheek; 3. My SQL antwoordt nu dat het alles prima vindt en de database voor u aanmaakt. Vervolgens moet u de database in gebruik nemen. Dit doet u met de volgende opdracht: USE videotheek; 4. My SQL geeft als reactie de melding dat de database changed is en u kunt aan het werk. Nu begint het echte werk en moet u de tabel videotheek aanmaken. Hierbij geeft u ook meteen aan welke kolommen u in die tabel wilt hebben en daarbij welk type gegevens er in die kolommen moet komen. Laten we eerst maar eens het benodigde commando bekijken: CREATE TABLE videos (registratienummer INT, titel VARCHAR (40), acteur VARCHAR (40), jaar INT ); Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-11

12 Databaseservices 5. Het commando spreekt waarschijnlijk voor een groot deel wel voor zich. Het enige dat wellicht toelichting vergt, is het gebruik van de typen bij het aanmaken van de kolommen. U ziet dat er twee kolommen zijn van het type INT. Dit staat voor integer, en net als in andere programmeertalen geeft dit type aan dat er een getal als waarde verwacht wordt. Dan is er het type VARCHAR, dat gebruikt wordt om aan te geven dat er een niet nader gespecificeerde tekenreeks in deze kolom voorkomt. Deze tekenreeks moet natuurlijk wel een maximale waarde hebben en die hebben we hier voor de kolommen titel en acteur ingesteld op 40 tekens. We hebben nu de structuur van de database in principe aangemaakt, dus wordt het tijd gegevens in te voeren. Ondanks dat het commando dat u hiervoor gebruikt niet echt handig in elkaar zit, is het niet moeilijk te begrijpen: INSERT INTO videos (registratienummer, titel,acteur,jaar) VALUES (1, Bandits, Bruce Willis,2002); INSERT INTO videos (registratienummer,titel,acteur,jaar) values (1, Embrace of the Vampire, Alyssa Milano,2001); INSERT INTO videos (registratienummer,titel,acteur,jaar) VALUES (1, Step Up, Jenna Dewan,2006); INSERT INTO videos (registratienummer,titel,acteur,jaar) VALUES (1, Tomb Raider Cradle of Life, Angelina Jolie,1999); Dat was al aardig wat werk tot zover, dus laten we voor alle zekerheid eerst eens alle opdrachten in een listing herhalen. De volgende listing laat zien welke commando s u tot nu toe hebt ingevoerd en hoe My SQL daarop gereageerd heeft. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

13 Networking Services mysql -h localhost -p -u root Enter password: Welcome to the My SQL monitor. Commands end with ; or \g. Your My SQL connection id is 13 Server version: a-3ubuntu5.1 (Ubuntu) Type help; or \h for help. Type \c to clear the buffer. mysql> CREATE DATABASE videotheek; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> USE videotheek Database changed mysql> CREATE TABLE videos(registratienummer INT, titel VARCHAR (40), acteur VARCHAR (40), jaar INT ); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) mysql> INSERT INTO videos(registratienummer,titel,acteur,ja ar) VALUES (1, Bandits, Bruce Willis,2002); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> INSERT INTO videos(registratienummer,titel,acteur,ja ar) VALUES (1, Embrace of the Vampire, Alyssa Milano,2001); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> INSERT INTO videos(registratienummer,titel,acteur,ja ar) VALUES (1, Step Up, Jenna Dewan,2006); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> INSERT INTO videos(registratienummer,titel,acteur,ja ar) VALUES (1, Tomb Raider Cradle of Life, Angelina Jolie,1999); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> Een voorbeelddatabase aanmaken. U hebt nu uw database aangemaakt. Tijd om te kijken of het ook inderdaad allemaal naar wens gegaan is. Dit doet Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-13

14 Databaseservices u met het commando SELECT, in dit geval ziet dat commando er als volgt uit: SELECT * from videos; Met dit commando geeft u aan dat u uit de tabel videos alles wilt zien. Het resultaat van de werkzaamheden tot nu toe ziet u in deze listing: De inhoud van de tabel videos tot nu toe. 4/6.1.3 My SQL opstarten en afsluiten Op dit punt hebt u My SQL geconfigureerd en is de eerste database klaar voor gebruik. Tijd om eens wat verder te kijken naar de My SQL -service zelf en ervoor te zorgen dat deze op de juiste wijze kan opstarten. Het kan zijn dat uw distributie een servicescript geïnstalleerd heeft waarmee u de service eenvoudig kunt starten. In dat geval gebruikt u service mysql status om te kijken wat momenteel de status is en als My SQL momenteel niet up is, service mysql start om het te starten. Geef het programma even de tijd om alle databases te installeren, het kan een tijdje duren voordat dit volledig gebeurd is. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

15 Networking Services 4/6.1.4 Gegevens uit de database opvragen U hebt nu een eenvoudige database. Het nut hiervan is natuurlijk dat u uit die database ook gegevens kunt opvragen. Hiervoor maakt u gebruik van het SELECT -commando. De volgende regel laat zien wat de algemene syntaxis van deze opdracht is: SELECT kolom1, kolom2, kolom3 FROM tabel WHERE zoekcriteria; U hebt als voorbeeld hiervan al de opdracht select * from videos; gezien. Omdat hier geen verdere kolomspecificatie opgegeven was en ook geen aanvullende zoekcriteria, liet deze opdracht gewoon de volledige tabel zien. Het kan ook specifieker, de volgende opdracht bijvoorbeeld laat alle video s zien die geproduceerd zijn in het jaar 2002: SELECT * FROM videos WHERE year = 2002; U kunt de criteria die u met een SELECT -statement gebruikt ook eenvoudig samenvoegen. Neem bijvoorbeeld het volgende commando: SELECT * FROM videos WHERE jaar!= 2002 AND acteur = Alyssa Milano ; Deze opdracht vertelt dat u alle rijen wilt zien waar records in voorkomen die niet geproduceerd zijn in 2002 en waarvan de acteur Alyssa Milano is. U ziet dat de het AND - statement gebruikt is om te kijken naar records die aan beide criteria voldoen. Let daar even op bij het werken met databases: als er AND in staat, moet aan beide voorwaarden voldaan worden. Wilt u een query opgeven waarin aan een van beide criteria wordt voldaan, dan gebruikt u OR. U ziet hiervan een voorbeeld in de volgende query: Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-15

16 Databaseservices SELECT titel FROM videos WHERE jaar = 2001 OR jaar = 2002; Dit laatste commando laat alle titels zien van films die ofwel in 2001 ofwel in 2002 zijn uitgekomen. Het gebruik van AND en OR zorgt nogal eens voor verwarring. In het dagelijkse spraakgebruik zou u zeggen dat u alle films wilt zien die in 2001 en 2002 zijn uitgekomen. In databasejargon kan dat niet, een film is in 2001 uitgekomen of in 2002, maar niet in beide tegelijk. Vandaar dat u in het laatste voorbeeld OR ziet om de jaren van elkaar te onderscheiden en niet een AND -statement. 4/6.1.5 Grafisch beheer U kunt My SQL beheren door op de commandoregel in te loggen en databases aan te maken of query s te versturen zoals u in het voorgaande hebt gelezen. My SQL biedt echter ook goede mogelijkheden voor grafisch beheer. Waarschijnlijk biedt uw distributie deze tools standaard aan in het mysql-gui-tools-package. Gebruik de installatiemethode van uw distributie om ze te installeren. Als dit gebeurd is, start u de GUI -tools met behulp van de My SQL Administrator; Met de grafische My SQL Administrator voert u eenvoudig beheer uit van uw My SQL -databases. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

17 Networking Services gebruik hiervoor de opdracht mysql-administrator (mysqladmin op Ubuntu). U krijgt dan het loginvenster uit de volgende afbeelding te zien. Voer hier de naam in van de server waarmee u wilt verbinden en de naam van uw My SQL - rootaccount met het bijbehorende wachtwoord. Eenmaal in de My SQL Administrator-tool ziet u een grafisch venster met daarin verschillende beheercategorieën. Hieronder treft u een kort overzicht van de mogelijkheden die hier geboden worden. Vanuit My SQL Administrator voert u grafisch beheer uit van uw My SQL -server. U komt standaard terecht in het venster Server Information. Hier vindt u algemene informatie over het My SQL - proces op uw server. U ziet bijvoorbeeld hoeveel interne resources uw server beschikbaar heeft en welke versie van My SQL gestart is. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-17

18 Databaseservices Op het tabblad Service Control ziet u meldingen die gegenereerd zijn tijdens het opstarten van My SQL. Ziet u hier niets, dan is het ook goed, in dat geval is My SQL namelijk gewoon probleemloos opgestart. Vanuit dit venster kunt u de service ook stoppen en weer opnieuw starten. Vanuit het Service Control-scherm ziet u wat er gebeurt tijdens het opstarten van My SQL. Vervolgens is er het tabblad Startup Parameters. Hier vindt u een interface naar verschillende tabbladen waarmee u bepaalt hoe het My SQL -proces gestart wordt. Let er hierbij wel even op waarvan u precies de performanceparameters aanpast. Er is namelijk een mysqld_safe-proces en een echt mysqld-proces. Mysqld_safe heeft niet veel opties die aangepast kunnen worden; als u de volledige My SQL start, hebt u wel verschillende opties om bijvoorbeeld performanceparameters of locaties van logbestanden aan te passen. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

19 Networking Services Er zijn verschillende performanceparameters die u kunt aanpassen. Vanuit de User Administration-interface bepaalt u wat uw gebruikers precies mogen doen. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-19

20 Databaseservices Op het tabblad User Administration maakt u nieuwe gebruikers aan. Behalve de gebruikers aanmaken kunt u deze ook permissies geven vanuit deze interface. Op het tabblad Schema Privileges bijvoorbeeld geeft u gebruikers toegang tot de database als geheel. Ook kunt u op het tabblad Resource Limits instellen hoe heftig een gebruiker de database mag belasten. Als het gaat om het echte beheer van de server zelf, is de optie Server Connections van groot belang. Hier ziet u een overzicht van alle gebruikers die op dit moment een thread open hebben staan. Mocht u van een bepaalde thread last hebben, dan is dit ook de interface om het betreffende proces af te sluiten. Ook is het mogelijk om onder User Connections een gebruiker te termineren waarbij alle processen die die gebruiker op dat moment open had staan ook afgesloten worden. Vanuit het tabblad Server Connections kunt u processen afsluiten als dat nodig is. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

21 Networking Services Het tabblad Health geeft u een algemeen overzicht van de gezondheid van uw My SQL -server. Het toont informatie over aantallen connecties en geheugengebruik. Daarnaast monitort u hier alle status- en servervariabelen op basis waarvan u kunt bekijken hoe het met uw server gaat. Ook handig: naast de weergave van de verschillende parameters wordt ook getoond wat momenteel de maximale instelling is voor die parameter. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om indien nodig de parameter op te hogen. De Health-interface toont verschillende aspecten van de prestaties van uw server. Het volgende tabblad toon logbestanden. My SQL houdt in /var/log/mysql verschillende logs bij, het error log met foutmeldingen, het mysql.log met algemene meldingen en het slow log dat aangemaakt wordt met minder belangrijke statusmeldingen. U kunt deze logs natuurlijk op de traditionele Linux-manier bekijken vanuit /var/log/mysql, met een pager als less of tail, maar vanuit de My SQL Admini- Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-21

22 Databaseservices strator bekijkt u deze logs eenvoudig met de grafische utility. De Server Logs-interface laat zien wat er allemaal op uw My SQL -server gebeurt. Als beheerder wilt u er waarschijnlijk ook voor zorgen dat er goede back-ups zijn van uw databases en tabellen. Dit regelt u eenvoudig vanuit de Backup-interface. Hier maakt u back-upprojecten aan. Dit doet u door eerst een naam te geven aan het project. Vervolgens bepaalt u welke databases en tabellen u in de back-up wilt meenemen. Vervolgens klikt u op Save Project om het project op te slaan. Daarna start u de back-up door op Start Backup te klikken. Als de back-up voltooid is, hebt u daarmee de gegevens in uw database veiliggesteld. 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

23 Networking Services Vergeet niet met regelmaat een back-up van uw database te maken. Als u dan een back-up hebt aangemaakt, zal het ook wel eens voorkomen dat u deze terug wilt zetten. Dit doet u via de Restore Backup-interface. Hier ziet u linksonder in beeld een overzicht van alle back-upbestanden die u ooit hebt aangemaakt. Selecteer hier om te beginnen het backupbestand dat u terug wilt zetten. Vervolgens vraagt het back-upprogramma met welke tekenset de back-up is aangemaakt. Geen idee wat u hier moet antwoorden? Kies dan gewoon de standaardkarakter set die wordt voorgesteld, meestal gaat het dan wel goed. Nadat u aangegeven hebt wat u wilt terugzetten, moet u aangeven waar u het terug wilt zetten. Dit doet u door middel van de optie Restore selected tables in. Hier treft u een lijst met beschikbare databases, die overigens aangeduid worden als schema s. Is de oorspronkelijke database Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-23

24 Databaseservices niet meer intact? Selecteer dan de optie Original Schema. Als alternatief is het ook mogelijk hier een andere database te selecteren om daar de back-up in terug te zetten. Ook is het mogelijk op het tabblad Selection iets nauwkeuriger aan te geven wat u precies terug wilt zetten: de hele database of alleen maar een selectie van een paar tabellen uit die database? Klaar met het maken van uw selectie? Klik dan op Restore Backup om te beginnen met het herstel van de back-up. Als u een goede back-up hebt, is het niet moeilijk specifieke tabellen uit uw database terug te zetten. De opties onder Replication Status zijn alleen in ingewikkelde databases relevant. Hier regelt u replicatie van uw databases. Dit betekent dat u zo een configuratie kunt maken waarin meerdere servers verantwoordelijk zijn voor uw database. Configuratie hiervan is specialistenwerk en 4/ Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32

25 Networking Services daarom is dat onderwerp in deze algemene inleiding over My SQL niet echt op zijn plaats. De laatste optie Catalogs tot slot geeft toegang tot de inhoud van de databases. U kunt hier nieuwe tabellen in een database aanmaken en in de tabellen de verschillende kolommen beheren. Ook hier weer kunt u gevorderde opties toepassen, bijvoorbeeld indexeringsopties waarmee u de databases aanzienlijk sneller kunt maken. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje in de tabeleditor om een idee te krijgen van de verschillende mogelijkheden die er zijn. Via de optie Catalogs kunt u optimalisatietaken op uw databases uitvoeren. 4/6.1.6 Tot slot U hebt kennisgemaakt met het beheer van een My SQL - omgeving. Met behulp van de informatie in dit hoofdstuk kunt u een eenvoudige My SQL -database op uw server aanmaken en onderhouden. Ook hebt u inzicht gekregen in wat nodig is om problemen op te lossen met My SQL -databases die gebruikt worden door verschillende services op uw computer, zoals teaming of file system versioning. Novell Netwerkoplossingen, aanvulling 32 4/6.1-25

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

5/8 Patch management

5/8 Patch management Management Services 5/8 Patch management 5/8.1 Beheer van patches met Subscription Management Tool 5/8.1.1 Inleiding Een moderne Linux-server moet regelmatig worden bijgewerkt met de laatste versie van

Nadere informatie

Koppeling met een database

Koppeling met een database PHP en MySQL Koppeling met een database 11.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

4/1.4 Service Location Protocol

4/1.4 Service Location Protocol Networking Services 4/1.4 Service Location Protocol 4/1.4.1 Inleiding Binnen Open Enterprise Server is het Service Location Protocol ( SLP ) een essentieel onderdeel. Dit protocol zorgt ervoor dat de clients

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

4/5 Installatieservers

4/5 Installatieservers Netwerk Services 4/5 Installatieservers 4/5.1 Een Su SE -installatieserver maken 4/5.1.1 Inleiding Als u maar één server te installeren hebt, doet u dat natuurlijk vanaf de installatie-dvd. Als er meerdere

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012

HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012 HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012 Contents WINDOWS SERVER 2012 BUILT-IN BACKUP APPLICATION TO RESTORE A SYSTEM IMAGE.... 2 RESTORE OPTIONS IN WINDOWS SERVER BACKUP... 2 SYSTEM RECOVERY

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010

Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212. 13 september 2010 Klankie B.V - Klankie 2010 Netwerkversie - versie 1.0 - sts2220000000212 13 september 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Belangrijke informatie bij Klankie 2010...4 3. C3LO-werkstation inrichten als

Nadere informatie

Act! Company Builder Handleiding

Act! Company Builder Handleiding Act! Company Builder Handleiding Versie 1.1 25-07-2014 Inleiding Kost het u ook zoveel tijd om, na het importeren van nieuwe contacten, bedrijven aan te maken of deze contacten te koppelen aan bestaande

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Kies File>New>Blank Page>PHP Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Geef de site een passende naam. Kies ook de juiste map voor de webdocumenten.

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Installatie Online Backup

Installatie Online Backup Installatie Handleiding Online Backup Handleiding Versie 1.1 Installatie Online Backup Lucrasoft B.V. Noordeinde 88 3341 LW Hendrik Ido Ambacht t +31 (0)78 68 11 500 f +31 (0)78 620 94 04 w www.lucrasoft.nl

Nadere informatie

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn:

Na bestudering van dit hoofdstuk moet je tot het onderstaande in staat zijn: 15. Toegangsbeheer Tot nu toe heb je gewerkt met DML en DDL statements. Echter de DCL statements zijn nog niet aan bod geweest. DCL commando s gebruik je voor de beveiliging van je database. Wie mag wat

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden.

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden. FAQ 1. Inleiding TwPoll is een proces dat continu loopt. Bij veel bedrijven wordt dan ook de polling op een server geplaatst. Wanneer een server om een of andere rede uit valt zal de polling niet automatisch

Nadere informatie

Na bestudering van dit hoofdstuk, moet je tot het volgende in staat zijn:

Na bestudering van dit hoofdstuk, moet je tot het volgende in staat zijn: 5. De oefendatabase 5.1. Inleiding In de volgende hoofdstukken ga je oefenen / werken met SQL. Om te kunnen oefenen heb je natuurlijk wel een database nodig. In dit hoofdstuk wordt besproken hoe je deze

Nadere informatie

1. Back-up van uw huidige configuratie

1. Back-up van uw huidige configuratie Inleiding In de ochtend van woensdag 19 september zal KPN tussen 03:00 en 05:00 uur onderhoud verrichten op het Zakelijk ADSL netwerk. Er bestaat een geringe kans dat uw verbinding na dit onderhoud niet

Nadere informatie

ClockWise 3.0 installatie handleiding

ClockWise 3.0 installatie handleiding ClockWise 3.0 installatie handleiding Amsterdam / Groningen, 12 februari 2008 Pagina 1 / 1 ClockWise 3.0 installatie handleiding Hieronder vindt u de stappen die gezet moeten worden voor een installatie

Nadere informatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie Copyright 2013 Untis Benelux Rotterdam Installatie WebUntis 1 1 Algemeen...2 1.1 Java JRE 7... 2 1.2 Apache Tomcat... 2 1.3 Een database.... 4 1.4 JDBC-Driver...

Nadere informatie

Hands-on TS adapter IE advanced

Hands-on TS adapter IE advanced Hands-on TS adapter IE advanced Tijdens deze hands-on opdracht wordt een Teleservice verbinding opgebouwd naar de S700 en KTP700 Basic PN. De basis instelling zoals het toekennen van een IP-adres en het

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3

Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3 Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3 Inhoudsopgave 1. Xelion 6 MT Beheer 3 1.1 Wat doe je via de Master Tenant? 3 2. Een nieuwe tenant activeren 4 2.1 Je tenant verder afronden 5 2.1.1 Label & Naam toekennen

Nadere informatie

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional In deze handleiding word een drietal punten besproken. Deze punten zijn allen noodzakelijk voor het inrichten van een goede back up voor de

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie Copyright 2013 Untis Benelux Rotterdam Installatie WebUntis 1 1 Algemeen... 2 1.1 Java JRE 7... 2 1.2 Apache Tomcat... 2 1.3 Een database.... 4 1.4 JDBC-Driver...

Nadere informatie

Installatie van WerkMeester

Installatie van WerkMeester Installatie van WerkMeester WerkMeester is een WIN32 database-applicatie op basis van een enkele executable, met een aantal werkbestanden en een MySQL database. De software is niet ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v

MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE Versie: v MySQL Server Installatie Handleiding RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0.4. Versie: v1.2-110716 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 DBMS Installatie voor RetSoft Archief Expert... 3 MySQL Installeren en configureren...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Aanmelden Na installatie wordt de service automatisch gestart en kunt u meteen aanmelden van op afstand:

Aanmelden Na installatie wordt de service automatisch gestart en kunt u meteen aanmelden van op afstand: Remote administratie Als administrator hebt u verschillende mogelijkheden om een Linux systeem van op afstand te beheren. Populaire toepassingen zijn bijvoorbeeld Webmin en VNC. Het gebruik van deze twee

Nadere informatie

Handleiding RealHosting Controle Paneel

Handleiding RealHosting Controle Paneel Handleiding RealHosting Controle Paneel Inloggen. Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social

Nadere informatie

Installatie instructie. Stand-by server. Versie 1.2 / 1.4

Installatie instructie. Stand-by server. Versie 1.2 / 1.4 Installatie instructie Stand-by server Versie 1.2 / 1.4 2 Impressum Januari 2012, Keyprocessor BV Paasheuvelweg 20 1105BJ Amsterdam www.keyprocessor.com Tel.: +31-20-4620700 Deze handleiding geeft de stand

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken

Meerdere gebruikersaccounts aanmaken Meerdere gebruikersaccounts aanmaken In Windows XP heeft u de mogelijkheid om met meerdere gebruikersaccounts te werken. Werken er meerdere personen op de computer dan ontkomt u er al niet meer aan en

Nadere informatie

inleiding... 2 wordpress nog een keer installeren... 3 wordpress de-installeren... 5 van een afbeelding een link maken naar een website...

inleiding... 2 wordpress nog een keer installeren... 3 wordpress de-installeren... 5 van een afbeelding een link maken naar een website... Handleiding Wordpress 4.4.1., deel 2 Inhoud inleiding... 2 wordpress nog een keer installeren... 3 wordpress de-installeren... 5 van een afbeelding een link maken naar een website... 6 van een afbeelding

Nadere informatie

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens.

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens. 1 1. Entity Reference Entity Reference zal ook een onderdeel zijn van Drupal 8. Het is een module van het type veld. Het is een heel krachtige module die toelaat om referenties te maken tussen verschillende

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Query SQL Boekje. Fredrik Hamer

Query SQL Boekje. Fredrik Hamer Query SQL Boekje Query SQL Boekje Fredrik Hamer Schrijver: Fredrik Hamer Coverontwerp: Fredrik Hamer ISBN: 9789402162103 Fredrik Hamer Inhoudsopgave A. Aanhef bepalen 17 Aantal 18 Aantal dagen tussen

Nadere informatie

16. Web Station. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

16. Web Station. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 16. Web Station U kunt uw QNAP NAS gebruiken om een website te hosten. U kunt zelf een website bouwen in HTML of gebruik maken van één van de vele content management systemen die beschikbaar worden gesteld

Nadere informatie

Beheer van databanken

Beheer van databanken Beheer van databanken Wim De Proost Jan Jochems Pieter Van den Akkerveken Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Informatica 3 de jaar Academiejaar 2011-2012 2 Inhoud INLEIDING... 3

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Handleiding configuratie en gebruik tekenmodule

Handleiding configuratie en gebruik tekenmodule Handleiding configuratie en gebruik tekenmodule B3Partners Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Configuratie tekenmodule...3 2.1 Database tabel...4 2.2 WMS Service...5 2.3 Gegevensbron en kaartlaag...6 2.4

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache

9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Internet, Intranet & Webservices 9/2.11 Virtuele webservers aanmaken in Apache Een van de meest gebruikte processen op Linux is de Apache-webserver. Nu kunt u uw webserver laten voorzien in een enkele

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.45 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

8. Koppeling met een database

8. Koppeling met een database PHP7 en MySQL 8. Koppeling met een database 8.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop.

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Stap 1: Linux mint 10 in de live mode starten: (Voor het starten van de live mode moet de bios zijn ingesteld om op te starten met cd-rom. Meer info hierover

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Heeft uw hostingpakket het control panel DirectAdmin dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.nl:2222. 1 Inloggen Voordat u

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak

Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak Interactief lesgeven / presenteren met Shakespeak Disclaimer: Ik ben niet verbonden aan Shakespeak of het bedrijf dat Shakespeak produceert. Deze handleiding is geschreven op basis van mijn eigen ervaringen

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch.

User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch. User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch. Bij het in gebruik nemen van een Wandy Hotspot is het aanmaken van gebruikers een tijdrovende klus. Om snel veel accounts aan te maken hebben

Nadere informatie

Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014

Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014 Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Server Online Windows voor het eerst gebruiken 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

7. Het selecteren van gegevens

7. Het selecteren van gegevens 7. Het selecteren van gegevens 7.1. Inleiding Het doel van databases is het ontsluiten van gegevens. Een database wordt gebruikt om gegevens in op te slaan en te lezen. In dit hoofdstuk ga je door gebruik

Nadere informatie

Handleiding gebruik photo-gallery

Handleiding gebruik photo-gallery Handleiding gebruik photo-gallery Nadat u uw photo-gallery admin wachtwoord heeft ingesteld kunt u op uw fotoboek inloggen op http://www.uwwebsite.nl/photo-gallery/ Mocht u ooit de instellingen en inhoud

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

Inloggen SAP Selfservice FWN

Inloggen SAP Selfservice FWN Inloggen SAP Selfservice FWN Handleiding Nederlands maart 2013 - 2 - Inhoud Besturingssysteem en browser 4 Windows gebruikers 5 Gebruik Terminal server met Windows 6 Gebruik Terminal server met Linux 8

Nadere informatie

End-user handleiding voor Virtualmin Handleiding gemaakt door Digibel BVBA Copyright 2010 Digibel BVBA

End-user handleiding voor Virtualmin Handleiding gemaakt door Digibel BVBA Copyright 2010 Digibel BVBA Virtualmin handleiding, WHStarter, WHPro, WHUltra. End-user handleiding voor Virtualmin Handleiding gemaakt door Digibel BVBA Copyright 2010 Digibel BVBA Inhoudsopgave Inloggen Virtualmin...2 Uw hosting

Nadere informatie

Cloudbackup. Whitelabel Handleiding. Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Medewerkers Previder

Cloudbackup. Whitelabel Handleiding. Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Medewerkers Previder Cloudbackup Whitelabel Handleiding Versie: 1 2013 03 01 [10:25] Opdrachtgever : Auteur(s) : Status : Classificatie : Geldigheid : Datum laatste wijziging : Distributie : P.D. Derks Concept / Gereed / Geaccepteerd

Nadere informatie

Als u de installatie-cd van Pervasive in cd-romspeler stopt wordt het installatiemenu automatisch gestart.

Als u de installatie-cd van Pervasive in cd-romspeler stopt wordt het installatiemenu automatisch gestart. Voordat u Intramed en Pervasive gaat installeren is het belangrijk dat u eerst in Windows een account met wachtwoord aanmaakt. U gaat als volgt te werk: 1. Klik op de Windows button 2. Klik op Configuratiescherm

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie