Eenheden van Leeruitkomsten (Learning Outcomes) Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eenheden van Leeruitkomsten (Learning Outcomes) Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4"

Transcriptie

1 Eenheden van Leeruitkomsten (Learning Outcomes) Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4 vertaling: Kenteq, Gelieve niet te verspreiden zonder toestemming van de auteur Auteur: Wim Vancauwenberghe, BEMAS - Belgian Maintenance Association vzw

2 ULO 1 Mechanisch onderhoud en reparatie ULO 2 Elektrisch onderhoud en reparatie ULO 3 Preventief onderhoud ULO 4 Ondersteunende activiteiten ULO 1..: Mechanisch onderhoud en reparatie - Pagina 2

3 Eenheden van Leer Uitkomsten Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4 ULO 1 Mechanisch onderhoud en reparatie Taakomschrijving: Installeren, vervangen en demonteren, uiteen nemen en weer netjes in elkaar zetten van de belangrijkste delen van mechanische systemen; Het uitvoeren van of het geven van gedetailleerde instructies voor de aanpassing of de reparatie van mechanische systemen of componenten met de noodzakelijk mechanische bewerkingstechnieken. Doel en resultaat: Herstellen van mechanische systemen, mechanische apparatuur en mechanische componenten naar de functionerende toestand. Technologische context: Verschillende soorten mechanische aandrijfsystemen (met assen, lagers, koppelingen, riemaandrijvingen,...) Verschillende soorten roterende apparatuur (pompen, hoge druk-, industriële -, en turbocompressoren, industriële gas- en stoomturbines, elektromotoren en elektrische generatoren, industriële ventilatoren) Verschillende soorten industriële afsluiters (hydraulisch, pneumatisch, door solenoïde of elektromotor aangedreven vlinderkleppen, terugslagkleppen, kogelkranen, kegelkleppen, en rotorende kleppen) Hydraulisch aangedreven systemen Pneumatische systemen Hydraulisch en pneumatisch bediende industriële afsluiters Hydraulische en pneumatische componenten (actuatoren, ventielen, cilinders,...) Handmatig bediend van bewerkingscentrum Basis CNC-bewerkingscentrum Apparatuur voor handmatig booglassen (MAG, MIG, TIG- en booglassen met beklede elektroden) Een samengestelde installatie van leidingen (met bekende ligging), fittingen, koppelingen, flenzen en afsluiters, met en zonder isolatie. Software voor basaal technisch tekenen (CAD software) Geschikt gereedschap ULO 1..: Mechanisch onderhoud en reparatie - Pagina 3

4 Leeruitkomsten: Kennis (theoretische en feitelijke kennis wetenschappelijke en theoretische context) Vaardigheden (praktische cognitieve vaardigheden gebruik van kennis) Competentie: (rol en niveau van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid) Verklaren van relevante terminologie en vakjargon Herkennen van verschillende soorten gereedschap en het laten zien van hun toepassing Beschrijven van demontage- en montagetechnieken Herkennen van verschillende bevestigingssystemen en het kiezen van de juiste bevestigingsprocedure Herkennen van veel gebruikte bouten en moeren en hun aanhaalmomenten Aangeven van gebruikelijke toleranties en demonstreren van hun toepassing Bepalen welke vereiste stappen nodig zijn voor het toepassen van normen of andere technische instructies met standaardwaarden en toleranties Beschrijven van de uitlijningsprocedure voor mechanische componenten en selecteren van hun juiste toepassing Herkennen van de isometrische symbolen van hydraulische en pneumatische componenten, analyseren van een hydraulisch en pneumatisch stroomschema en voorspellen van de resultaten van een actie Herkennen van de isometrische symbolen van componenten (ventielen, pompen, leidingen ) en interpreteren van een isometrisch stroomschema Herkennen van mechanische componenten en hun weergave in een technisch (mechanische) tekening en adviseren van de juiste demontage en montage volgens een mechanische samenstellingstekening Maken van een basale technische tekening (projectie, symbolen, lassymbolen, maten, ) Beschrijven van de werkingsprincipes en herkennen van de belangrijkste componenten van verschillende typen Herstellen en vervangen van (onderdelen van) roterende apparatuur Herstellen van industriële ventielen op locatie naar de operationele toestand Installeren, vervangen en demonteren, monteren, uiteen nemen en weer netjes in elkaar zetten van de belangrijkste mechanische onderdelen van een hydraulisch besturingssysteem of een hydraulisch bediende industriële afsluiter Installeren, vervangen en demonteren, monteren, uiteen nemen en weer netjes in elkaar zetten van de belangrijkste mechanische onderdelen van een pneumatisch besturingssysteem of een pneumatisch bediende industriële afsluiter Geven van gedetailleerde instructies voor de aanpassing of de reparatie van mechanische onderdelen (assen, lagerhuizen,...) noodzakelijke bewerkingen (slijpen, zagen, boren, frezen, tappen, draaien,...) Geven van gedetailleerde instructies voor de aanpassing of de reparatie van componenten (toevoegingen, steunen, etc...) en noodzakelijke constructie door lassen of solderen Ontmantelen, opslaan en opnieuw toepassen van (delen van) isolatiemateriaal op leidingen en fittingen (inclusief koppelingen, flenzen, ophangmateriaal en afsluiters) Repareren van leidingen en slangen, monteren Starter van school: Voert alle werkstappen zelfstandig uit Verleent assistentie bij specifieke stappen van de werkzaamheden onder toezicht Volgt alle (veiligheids)instructies van een werkvergunning op Draagt verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen veiligheid Coördineert zijn/haar planning Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van zijn/haar eigen werk Bewaakt de kwaliteit van zijn/haar eigen werk Rapporteert uitgevoerd werk Ervaren: Instrueert zelfstandig een (contractor)team over alle noodzakelijke stappen in het werk Bewaakt dat de (veiligheids)instructies van een werkvergunning worden opgevolgd door alle leden van een (contractor)team Draagt verantwoordelijkheid voor zijn/haar veiligheid en voor die van het (contractor)team Coördineert zijn/haar planning en de planning van het (contractor)team Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van de werkzaamheden die door het (contractor)team worden uitgevoerd en optimaliseert de tijd van werken Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden die door het (contractor)team zijn verricht ULO 1..: Mechanisch onderhoud en reparatie - Pagina 4

5 mechanische systemen: o systemen voor mechanische energie-overbrenging (met assen, lagers, koppelingen, riemoverbrengingen) o roterende apparatuur (pompen, hoge druk industriële en turbocompressoren, industriële gas- en stoomturbines, elektromotoren en elektrische generatoren, industriële ventilatoren) o industriële afsluiters (hydraulisch, pneumatisch, door solenoïde of elektromotor aangedreven vlinderkleppen, terugslagkleppen, kogelkranen, kegelkleppen, en rotorende kleppen) o - hydraulische en pneumatische componenten (actuatoren, ventielen, cilinders, slangkoppelingen, verontreiniging van hydraulische olie en perslucht) o - afdichtingen en pakkingen o - leidingen (afdichtingen, fittingen, flenzen, brilflens, schroefkoppelingen, persfittingen en knelkoppelingen), ondersteunende systemen, isolatiematerialen Herkennen van de verschillende soorten gereedschap en selecteren ervan voor de juiste toepassing Verbanden leggen met basisprincipes van mechanica en fysica (positie, snelheid, kracht, versnelling, koppel,...) Schetsen van de invloed van omgevingsomstandigheden (temperatuur, druk, procesinvloeden, aansturing,...) op de toleranties voor uitlijnen en balanceren Verbanden leggen met de basisprincipes van materiaalkunde (herkennen van verschillende soorten materialen, beschrijven van de manier waarop ze onderhevig zijn aan slijtage en corrosie, en beschrijven van de manier waarop ze kunnen worden bewerkt) Verbanden leggen met de basisprincipes van vloeistofdynamica (stroming (flow), soorten stroming, drukverliezen,...) Verbanden leggen met de veiligheidseisen voor mechanische, hydraulische en pneumatische systemen Verbanden leggen met de huidige technologie en de industriële praktijk voor het beperken van corrosie onder thermische isolatie en demonteren van een brilflens en hulpstukken (flens, schroefdraad fitting en knelkoppeling) en vervangen van afdichtingen in flenzen Rapporteert de voortgang van de werkzaamheden van het (contractor)team Optimaliseert werkprocessen door open communicatie met operators, onderhoudsteamleden, contractor teamleden, bedrijfsleiding en leveranciers Doet voorstellen en draagt verantwoordelijkheid voor initiatieven en projecten voor verbetering ULO 1..: Mechanisch onderhoud en reparatie - Pagina 5

6 Mogelijke evaluatiemethoden Theoretische test van meerkeuzevragen over de theoretische kennis Theoretische test van meerkeuzevragen over de praktische vaardigheden Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis, vaardigheden en competenties tijdens een gestandaardiseerde in-basket-test Vaststellen van de correcte uitvoering van de praktische vaardigheden tijdens een gestandaardiseerde praktische proef Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis en vaardigheden door middel van een interview tijdens de uitvoering van een gestandaardiseerde praktische proef Gestandaardiseerd interview en observatie tijdens een praktijktest in het veld ULO 1..: Mechanisch onderhoud en reparatie - Pagina 6

7 Eenheden van Leer Uitkomsten Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4 ULO 2 Elektrisch onderhoud en reparatie Taakomschrijving: Installeren en vervangen van (delen van) elektrische installaties op ongevaarlijke plaatsen en Ex gevaarlijke omgevingen, ontwerpen en bouwen van kleine elektrische projecten, opsporen en diagnostiseren van fouten in elektrische installaties. Doel en resultaat Herstellen van elektrische apparaten en componenten naar de functionerende toestand Technologische context: Standaard (geïsoleerde) gereedschappen Hijs-en transportmiddelen Elektrische apparatuur (normaal en Ex-uitvoeringen) o AC en DC elektromotoren en actuatoren - 1,5-100 kw / 400 V o Stappenmotor en servomotor en hun controller o Een- en drie-fase transformatoren in hun verschillende uitvoeringen V AC / 240 V AC / 24 V DC o Verschillende soorten verlichtingsarmaturen en de toepassing ervan (vochtbestendigheid, explosie gevoeligheid,...) - de normale en EX o Kabels (draden, diameter, geleidbaarheid,...) en de kabelafschermingen - 0,75 mm ² - 25 mm ² / datakabels o Schakelpanelen (installatie met schakelaars, zekeringen,...) controle apparatuur (zoals Motor Control Centre) - 1,5-100 kw / 400 V o Industriële netwerken (bijvoorbeeld bussystemen: profibus, profinet, canbus, modbus, safetybus,...) o instrumentatie: sensoren, regelaars en actuatoren: temperatuur (Pt-100, Pt-1000, NTC, PTC, Thermokoppels), vloeistofniveau sensoren (inductieve,...) flow, benaderings (capacitief, inductief, IR,...), PH en druksensoren en transmitters o industriële PLC, frequentie of variabele snelheid, softstarter,... o Motor aangedreven afsluiters Industriële voedende elektrische installaties V/3x25A - 400V/3x125A (Vergrendelbare) scheiders en lastschakelaars- 400 V/3x25A - 400V/3x100A Lock-out / tag-out materialen (bijv. waarschuwingsteken, hangslot schakelaar) Elektrische meetapparatuur (multimeter, stroomtang, voltmeter, tweepolige spanningstester (DUSPOL)) ULO 2.4.: Elektrisch onderhoud en reparatie - Elektrische storing opsporing en diagnose - Pagina 1

8 Leeruitkomsten: Kennis (theoretisch en feitelijke kennis Wetenschappelijke en theoretische context) Kennis hebben van de algemene theorie van elektriciteit (spanning, stroom, vermogen, aarding, signaalverwerking, voeding voor elektrische / elektronische circuits,...) en vermogenselektronica (UPS, omvormer,...) Berekenen van vernogen, spanning, stroom, weerstand in een AC-en DC-stroomkring Herkennen en uitleggen van de functie en werking van elektrische componenten Herkennen en uitleggen van de functie en werking van voedende elektrische installaties Herkennen en uitleggen van de functie en werking van ACen DC elektromotoren, thermische overbelastingsrelais en motorbesturingen (frequentieomvormer of variabele snelheidsregeling, softstarter,...) Herkennen en uitleggen van de werking en bediening van actuatoren (bijv. motor bediende afsluiters), sensoren en transducers Herkennen en uitleggen van de functie en werking van industriële netwerken Herkennen en uitleggen van de informatie op het typeplaatje van elektrische apparatuur Herkennen en reproduceren van de symbolen van de verschillende soorten elektrische tekeningen en stroomschema's (IEC / EN en ISO 14617) Benoemen en classificeren van vaak gebruikte kabelsoorten in niet-gevaarlijke gebieden in de procesindustrie Benoemen en classificeren van vaak gebruikte kabelsoorten in Ex-gevaarlijke gebieden in de procesindustrie Relatie leggen met beschermingsklassen IP conform EN Vaardigheden (praktische cognitieve gebruik van kennis) Verwijderen, opslaan en installeren van kabels in niet-gevaarlijke gebieden Vervangen van verlichtingslampen en -armaturen in niet gevaarlijke omgevingen Vervangen van actuatoren (bijv. motor bediende afsluiters), sensoren en transducers in nietgevaarlijke omgevingen Losnemen en aansluiten van elektrische motoren, aanzetinrichtingen en motorbesturingen in nietgevaarlijke gebieden, in de juiste configuratie (ster of driehoek) Vervangen (demonteren en monteren), vinden van de goede onderdelen, instellen van juiste parameters en herstarten van verschillende elektrische componenten in een MCC (motor control center) of schakelpanelen in nietgevaarlijke gebieden: o (Vergrendelbare) scheiders en lastschakelaars o (een-en drie-fase) transformatoren in hun verschillende uitvoeringen o kabels (draden, diameter, geleidbaarheid,...) o zekeringen en stroomonderbrekers o transformator o relais, contactors o thermische overbelastingsrelais o motorbesturingen (frequentieomvormer of variabele snelheidsregeling, softstarter,...) Verwijderen, opslaan en installeren van Ex-kabels in Ex-gevaarlijke gebieden Competentie: (rol en het niveau van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid) Starter van school: Voert alle werkstappen zelfstandig uit Volgt de (veiligheids-) instructies van een werkvergunning op Draagt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen veiligheid Coördineert zijn/haar eigen planning Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van zijn /haar eigen werk Bewaakt de kwaliteit van zijn/ haar eigen werk Rapporteert de uitgevoerde werkzaamheden Ervaren: Instrueert zelfstandig een (contractor)team over alle noodzakelijke stappen in het werk Bewaakt dat de (veiligheids-) instructies van een werkvergunning worden opgevolgd door alle leden van een (contractor)team Draagt verantwoordelijkheid voor zijn /haar eigen veiligheid en voor die van het (contractor)team Coördineert zijn / haar eigen planning en de planning van het (contractor)team Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van de werkzaamheden die worden uitgevoerd door het (contractor)team en optimaliseert de tijd van werken Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd door het (contractor)team Rapporteert de voortgang van de ULO 2.4.: Elektrisch onderhoud en reparatie - Elektrische storing opsporing en diagnose - Pagina 2

9 Identificeren van ATEX klassen en interpreteren van ATEX normen IEC / EN (selectie en installatie) en IEC / EN (inspectie en onderhoud) Reproduceren en demonstreren van de vitale stappen in de veiligheidsprocedures voor het elektrisch schakelen Demonstreren van lock-out/tag-out procedures (LOTO) aan elektrische installaties Herkennen van de symbolen van gangbare componenten in verschillende soorten elektrische installatietekeningen, blauwdrukken en schema s en hebben van kennis van de symbolen bij het ontwerpen van een elektrische installatietekening Identificeren en beslissen over geschikte te gebruiken meetinstrumenten, onderscheid kunnen maken tussen het type meetinstrument en het gebruik ervan (drukmeter, megger, voltmeter, ampèremeter, stroomtang, infraroodthermometer,...) Lezen en interpreteren van elektrische tekeningen, blauwdrukken, schema's en elektrische code specificaties om lay-out van de installaties van industriële elektrische apparatuur vast te stellen Uitleg kunnen geven over de informatie op het typeplaatje van elektrische apparatuur Kiezen van de juiste materialen en gereedschappen voor het onderhoud van elektrische machines, toestellen en apparatuur Kiezen van de juiste materialen en gereedschappen voor gebruik in Ex-gevaarlijke gebieden Vervangen van Ex verlichtingslampen en - armaturen in Ex gevaarlijke omgevingen Vervangen van Ex actuatoren (bijv. motor bediende afsluiters), sensoren en transducers in Ex gevaarlijke omgevingen Losnemen en aansluiten van Ex elektrische motoren, aanzetinrichtingen en motorbesturingen in Ex gevaarlijke omgevingen, in de juiste configuratie (ster of driehoek) Lezen en interpreteren van elektrische tekeningen, blauwdrukken, schema's en elektrische code specificaties om lay-out van de industriële elektrische apparatuur installaties vast te stellen Uitvoeren van een laatste minuut risicoanalyse (LMRA) aan elektrische installaties Uitvoeren van een lock-out tag-out procedure aan elektrische installaties Veilig uitschakelen van (delen van) elektrische installaties (controleren van circuits, aantonen afwezigheid van spanning, verwijderen van thermische zekeringen,...) Veilig inschakelen van (delen van) elektrische installaties (controleren circuits, plaatsen van thermische zekeringen,...) Ontwerpen en bouwen van een basis MCC (Motor Control Center) met start / stop, ster / driehoek starter of links / rechts functionaliteit in niet gevaarlijke omgeving Tekenen van een elektrisch schema voor een basismotorstuurschakeling (start-stop, sterdriehoek, links-rechts) Plannen van de fysieke lay-out en het bouwen van de elektrische circuits voor een basismotorstuurschakeling (start-stop, ster-driehoek, links-rechts) In staat zijn om de juiste technische informatie zelfstandig te zoeken in handboeken en normbladen Zoeken van een fout of storing in elektrische / werkzaamheden van het (contractor)team Optimaliseert werkprocessen door open communicatie met operators, onderhouds teamleden, contractorteamleden, management en leveranciers Doet voorstellen en draagt verantwoordelijkheid voor initiatieven en projecten voor verbetering ULO 2.4.: Elektrisch onderhoud en reparatie - Elektrische storing opsporing en diagnose - Pagina 3

10 Mogelijke evaluatiemethoden elektronische systemen of apparatuur door systematische foutopsporing, en het onderscheiden van mogelijke onderliggende factoren die hebben geleid tot de storing Zelfstandig veilig werken met elektrische meetapparatuur (multimeter, stroomtang, voltmeter, tweepolige spanningstester (DUSPOL)) Zelfstandig veilig uitvoeren van gestandaardiseerde testprocedures en diagnostische methoden met behulp van principeschema s, bedradingsschema s en testgereedschap Zelfstandig uitlezen en opnieuw instellen van parameters op een motorbesturing Uitvoeren van een functionele test van de verbinding met het besturingssysteem (SCADA, PLC en DCS) Theoretische test van meerkeuzevragen over de theoretische kennis Theoretische test met meerkeuzevragen over de praktische vaardigheden Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis, vaardigheden en competenties tijdens een gestandaardiseerde in-basket-test Vaststellen van de correcte uitvoering van de praktische vaardigheden tijdens een gestandaardiseerde praktische proef Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis en vaardigheden door middel van een interview tijdens de uitvoering van een gestandaardiseerde praktische proef Gestandaardiseerd interview en observatie tijdens een praktijktest in het veld ULO 2.4.: Elektrisch onderhoud en reparatie - Elektrische storing opsporing en diagnose - Pagina 4

11 Eenheden van Leer Uitkomsten Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4 ULO 3 Preventief onderhoud Taakomschrijving: Uitvoeren van preventief onderhoud, inspecties en conditiebewaking op elektrische en mechanische systemen Doel en resultaat: Verhoging van de betrouwbaarheid Voorkomen van storingen Bepalen van de exacte locatie van een (mogelijke) storing Zorgen voor een veilige werkplek Verhoging van de levensduur van componenten Voldoen aan de milieu-en kwaliteitsrichtlijnen Vermindering van het energieverbruik Technologische context: Verschillende soorten roterende apparatuur (tandwielkasten,...) en hydraulische eenheden met vet punten en een reservoir voorzien van een afvoerpoort en een bemonsteringsklep Verschillende soorten roterende apparatuur met vetgesmeerde lagers (pompen, elektrische motoren,...) Verschillende soorten smeermiddelen, vetten en oliën Oliekannen (Handmatig) oliepomp Oliefilters, beluchters,... Handmatige of (semi-) automatische vetpompen Ultrasone detector Monsters van smeermiddelen en oliën met verschillende soorten verontreinigingen Verschillende voorbeelden van olie analyse rapporten Druppelpipet voor olie bemonstering Olie (monster) container ULO 3.1.: Preventief onderhoud - Pagina 1

12 Leeruitkomsten: Kennis (theoretisch feitelijke kennis wetenschappelijke en theoretische context) Begrijpen van de relevante terminologie en vakjargon Verband leggen met theorie van smering en wrijving (tribologie) Berekent intervallen van lagersmering uitgaande van basisbeginselen van lagersmering en aanbevelingen van de fabrikant Interpreteren van databladen van smeermiddellen en het selecteren van de juiste smeermiddelen als functie van de toepassing en omstandigheden Verband kunnen leggen tussen best practices van controle op vervuiling van smeermiddelen en machine en het schetsen van de juiste smeermiddel-opslag en beheer Lezen en interpreteren van isometrische tekeningen, as built tekeningen, bedradingsschema's,... Identificeren en beschrijven van de normale functies en de werking van de mechanische componenten (pompen, compressoren, turbines, ventilatoren, transportbanden, mixers, tandwielen, riemen, enz...) Relatie leggen met beschermingsklasse IP conform EN Identificeren van ATEX klassen en interpreteren van ATEX normen IEC / EN (selectie en installatie) en IEC / EN (inspectie en onderhoud) Herkennen van fysiek waarneembare zaken (morsen, rook, lawaai, geur,...) van afwijkingen, mechanische storingen en slijtageprocessen Verbanden leggen met de algemene theorie van elektriciteit (spanning, stroom, vermogen, aarding, signaalverwerking, voeding voor elektrische / elektronische circuits,...) en vermogenselektronica (UPS, omvormer,...) Berekenen van vermogen, spanning, stroom, weerstand in Vaardigheden (praktische cognitieve vaardigheden gebruik van kennis) Apparatuur smeren o aanbrengen van vet op smeerpunten o smeren van de lagers met vet o bijvullen van olie in transmissiesystemen en versnellingsbakken o vullen van olie in reservoirs van hydraulische units o nemen van oliemonsters uit oliereservoirs van (versnellingsbakken van) roterende apparatuur en hydraulische apparatuur Uitvoeren van inspecties en conditie bewaking van mechanische apparatuur o zintuiglijke inspectierondes van mechanische apparatuur (kijken, ruiken, voelen, horen) o riemaandrijvingen (inspectie van beschermkap en katrol, visuele inspectie van riem, verificatie van riemspanning) o thermografische scan van roterende apparatuur o thermografische scan van condenspotten en geïsoleerde (stoom) pijpen en pijpleidingen o ultrasone inspectie van luchtleidingen, perslucht systemen en pneumatische apparatuur o ultrasone inspectie van condenspotten o ultrasone inspectie van pompen o ultrasone conditiebewaking van de lagers in roterende apparatuur o eenvoudige vibratie analyse van (lagers in) roterende apparatuur Uitvoeren van inspecties en tests op E & I apparatuur Competentie: (rol en niveau van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid) Starter van school: Voert alle werkstappen zelfstandig uit Volgt alle (veiligheids-) instructies van een werkvergunning op Draagt verantwoordelijkheid voor zijn /haar eigen veiligheid Coördineert zijn / haar eigen werkplanning Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van zijn / haar eigen werk Bewaakt de kwaliteit van zijn / haar eigen werk Rapporteert uitgevoerd werk Ervaren: Instrueert zelfstandig een (contractor)team over alle noodzakelijke stappen in het werk Bewaakt dat de (veiligheids-) instructies van een werkvergunning worden opgevolgd door alle leden van een (contractor)team Draagt verantwoordelijkheid voor zijn / haar eigen veiligheid en voor die van het (contractor)team Coördineert zijn / haar eigen planning en de planning van het (contractor)team Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van de werkzaamheden die door het (contractor)team worden uitgevoerd en optimaliseert de tijd van werken Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden die door het (contractor)team zijn verricht Rapporteert de voortgang van de ULO 3.1.: Preventief onderhoud - Pagina 2

13 een AC-en DC-stroomkring o zintuiglijke inspectierondes (kijken, ruiken, werkzaamheden van het (contractor)team Uitleg kunnen geven over de informatie op het typeplaatje voelen, horen) en routinecontroles in een Optimaliseert werkprocessen door middel van van elektromotoren, aanzetinrichtingen en motorbesturingen elektrische installatie open communicatie met operators, Herkennen en reproduceren van de symbolen van de o geplande onderhoudstaken op een MCC (contractor)teamleden, management en verschillende soorten elektrische tekeningen en (motor control center) en schakelpanelen leveranciers stroomschema's (IEC / EN en ISO 14617) o thermografische inspectie van MCC (motor Doet voorstellen en draagt Herkennen en uitleg kunnen geven over de functie en de control center), schakelkast en verantwoordelijkheid voor initiatieven en werking van de componenten in een MCC en in elektromotoren projecten voor verbetering schakelpanelen o ter plaatse testen van motorwikkelingen in Bepalen van de juiste materialen en gereedschappen voor elektromotoren het onderhoud van elektrische machines, toestellen en o ultrasone corona inspectie op elektrisch apparatuur roterende apparatuur Selecteren van geschikte meetinstrumenten, hierbij o meetinstrument testen (druk, flow, onderscheid kunnen maken tussen de soorten en hun temperatuur, niveau, weerstand,...) op basis gebruik (HART-communicator, drukmeter, megger, Volt van specifieke instructies van een begeleider meter, Amp meter, stroomtang, infrarood thermometer,...) (of ervaren collega) Herkennen van fysiek waarneembare zaken van elektrische o Instellen, parametriseren en kalibreren van storingen en slijtage processen sensoren, transmitters en regelaars Schetsen van alle vereiste kenniselementen geformuleerd in o Kalibreren van (veelgebruikte) Level I ASNT-SNT-TC-1A met betrekking tot aanbevelingen meetinstrumenten in relatie tot de toepassing voor thermische / infrarood testen (nul-schaal of voole-schaal aanpassing) Schetsen van alle vereiste kenniselementen geformuleerd in Level I ASNT-SNT-TC-1A met betrekking tot aanbevelingen voor Airborne Ultrasound Schetsen van alle vereiste kenniselementen geformuleerd in ISO categorie I (vibratie-analyse) Theoretische test van meerkeuzevragen over de theoretische kennis Theoretische test van meerkeuzevragen over de praktische vaardigheden Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis, vaardigheden en competenties tijdens een gestandaardiseerde in-basket-test Vaststellen van de correcte uitvoering van de praktische vaardigheden tijdens een gestandaardiseerde praktische proef Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis en vaardigheden door middel van een interview tijdens de uitvoering van een gestandaardiseerde praktische proef Gestandaardiseerd interview en observatie tijdens een praktijktest in het veld Mogelijke evaluatiemethoden ULO 3.1.: Preventief onderhoud - Pagina 3

14 ONTWERP-versie Gelieve niet te verspreiden Eenheden van Leer Uitkomsten Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4 ULO 4 Ondersteunende activiteiten Taakomschrijving: Uitvoeren van kritische ondersteunende activiteiten tijdens het onderhoud Doel en resultaat: Technologische context: Minimaliseren van veiligheids-en milieurisico's en het maximaliseren van kostenefficiëntie en betrouwbaarheid van de installaties Alle soorten apparatuur en installaties die in een chemische fabriek aanwezig zijn PC met CMMS, EAM-of ERP-software tool of een toepasbaar webportaal Verschillende soorten reserveonderdelen en MRO goederen Werkorders Referentie boeken, handleidingen, specificaties van de fabrikant, specificaties van de klant en rapporten, (productie) standaardbladen, enz... Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en beschermende kleding Veiligheidsuitrusting Verschillende soorten draagbare brandblussers Tuigage, hijs-en hefwerktuigen Chemische veiligheidsinformatiebladen Afvalverwerkingsinstructies en afvalcontainers Opvangsystemen: producten, instrumenten en apparaten Pagina 1

15 ONTWERP-versie Gelieve niet te verspreiden Leeruitkomsten: Kennis (theoretische en feitelijke kennis wetenschappelijke en theoretische context) kennis van plannen en rapporteren van onderhoudsactiviteiten o weten hoe reserve onderdelen te bestellen, te controleren op kwaliteit, op te bergen en te reserveren o weten hoe je instructies op een werkorder interpreteert en hoe de verschillende werkorders te combineren zijn tot een werkschema o weten wat moet worden gerapporteerd over uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden o weten wat moet worden gerapporteerd over uitgevoerde inspecties en metingen o weten hoe herhaalde storingen te beschrijven en faalwijzen te formuleren Weten hoe je (bestaande) onderhoudsconcepten en methodieken kan verbeteren o begrijpen van gemeenschappelijke concepten en methodologieën in onderhoud en weten hoe bij te dragen aan de belangrijke stappen en taken in elke methode o weten hoe klein onderhoud en projecten voor verbetering van de betrouwbaarheid te ontwikkelen en beheren weten hoe veilig onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd o kennen van de procedures voor de alarmerende, operationele veiligheidsvoorzieningen en evacueren o kennen van de meest relevante regelgeving, de normen en procedures met betrekking tot veilige werkplekken o overzicht hebben van de veilige praktijken voor het controleren en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en onderscheid kunnen maken tussen de verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Vaardigheden (praktische cognitieve vaardigheden gebruik van kennis) Plannen, uitvoeren en rapporteren van onderhoudswerkzaamheden o gebruik maken van een PC,CMMS, EAM-of ERP-software tool o beheren van MRO-artikelen (gereedschap, bouten, schroeven, pakkingen, olie, enz...) en reserveonderdelen o ontvangen van werkopdrachten en het voorbereiden en plannen van de uit te voeren taken voor onderhoud o rapporteren over uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden o evalueren van meet-en inspectie-waarden o rapporteren van (dreigende) herhaalde defecten en storingen en bepalen van mogelijke oorzaken Verbeteren van de (bestaande) onderhoudsconcepten en methodologieën o deelnemen aan werkgroepen met betrekking tot het verbeteren van het onderhoud o opzetten en uitvoeren van kleine projecten voor onderhoud of verhoging van de betrouwbaarheid Zorg voor de veiligheid bij onderhoudswerkzaamheden o alarmeren, veiligheidsvoorzieningen gebruiken en het in veiligheid brengen van de persoon in kritieke noodsituaties o organiseren van een veilige werkplek en alle werken uitvoeren volgens de vereiste veiligheidsvoorschriften o selecteren en dragen van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en Competentie: (rol en niveau van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid) Starter van school: Voert alle werkstappen zelfstandig uit Volgt alle (veiligheids-) instructies van een werkvergunning op Draagt verantwoordelijkheid voor zijn / haar eigen veiligheid Coördineren van zijn / haar eigen planning Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van zijn / haar eigen werk Bewaakt de kwaliteit van zijn / haar eigen werk Rapporteert uitgevoerd werk Ervaren: Voert alle werkstappen zelfstandig uit Instrueert zelfstandig een (contractor)team over alle noodzakelijke stappen in het werk Bewaakt dat de (veiligheids-) instructies worden opgevolgd door alle leden van een (contractor)team Draagt de verantwoordelijkheid voor zijn / haar eigen veiligheid en voor die van een (contractor)team Coördineert zijn / haar eigen planning en de planning van een (contractor)team Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van de werkzaamheden die worden uitgevoerd door een (contractor)team en optimaliseert de tijd van werken Bewaakt de kwaliteit van de werkzamheden uitgevoerd door een (contractor)team Rapporteert de voortgang van de werkzaamheden van een (contractor)team Pagina 2

16 ONTWERP-versie Gelieve niet te verspreiden o schetsen, interpreteren begrijpen van brandblusprocedures en brandbestrijdingsinstructies, en selecteren van een geschikt draagbaar brandblusapparaat o weten hoe je lasten aanslaat en hijst en hoe de apparatuur wordt gebruikt met inachtneming van alle voorschriften en procedures o analyseren en interpreteren van instructies op etiketten en in chemische veiligheidsinformatiebladen, en schetsen van mogelijke maatregelen om blootstelling aan chemische stoffen te voorkomen Weten hoe om te gaan met afval geproduceerd tijdens onderhoudswerkzaamheden o onderscheid kunnen maken tussen soorten afval en gemorste stoffen en identificeren van de gevaarlijke eigenschappen van deze stoffen o bekend zijn met de verschillende opslagmethoden en producten en hun toepassing bij verwijdering in geval van een lekkage specifieke PBM voor het werken in specifieke omstandigheden op basis van risico-analyse o blussen van kleine branden van bekende stoffen met draagbare brandblussers o veilig verschillende belastingen (tot 500 kg) aanslaan en hijsen in verschillende omstandigheden met behulp van hefwerktuigen o behandelen van kleine hoeveelheden restchemicaliën volgens de vereiste veiligheidsvoorschriften correct omgaan met afval geproduceerd tijdens de onderhoudswerkzaamheden o voorkomen en sorteren van het afval bij onderhoudstaken (poetsdoeken, metalen, beschadigde onderdelen,...) o het morsen van stoffen tijdens onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk voorkomen Optimaliseert werkprocessen door middel van open communicatie met operators, onderhouds- teamleden, management en leveranciers Doet voorstellen en draagt verantwoordelijkheid voor initiativen en projecten voor verbetering Mogelijke evaluatiemethoden Theoretische test met meerkeuzevragen over de theoretische kennis Theoretische test met meerkeuzevragen over de praktische vaardigheden Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis, vaardigheden en competenties tijdens een gestandaardiseerde in-basket-test Vaststellen van de correcte uitvoering van de praktische vaardigheden tijdens een gestandaardiseerde praktische proef Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis en vaardigheden door middel van een interview tijdens de uitvoering van een gestandaardiseerde praktische proef Gestandaardiseerd interview en observatie tijdens een praktijktest in het veld Pagina 3

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Werkbank voor mechanische aandrijvingen

Werkbank voor mechanische aandrijvingen Werkbank voor mechanische aandrijvingen 1 Waar gebruikt men mechanische aandrijvingen? Daar waar mechanische elementen nodig zijn om kracht over te dragen 2 Enkele voorbeelden van mechanische aandrijvingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-IR 50

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-IR 50 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer

Nadere informatie

FOCWA Branchetoetsdocument. Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 3. Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011

FOCWA Branchetoetsdocument. Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 3. Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011 FOCWA Branchetoetsdocument Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 3 Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011 Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 3 versie 09062011 1 FOCWA Branchetoetsdocument: Diagnostische

Nadere informatie

Werkpost voor mechanisch onderhoud van Festo-didactic

Werkpost voor mechanisch onderhoud van Festo-didactic Werkpost voor mechanisch onderhoud van Festo-didactic 1 Waar gebruikt men mechanische aandrijvingen? Daar waar mechanische elementen nodig zijn om kracht over te dragen 2 Enkele voorbeelden van mechanische

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEBIEDEN COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren. onderhoudsprocedures

Nadere informatie

Profieldelen. De kandidaat kan: 1. een ontwerpvraagstuk analyseren, beschrijven en het ontwerp schetsen,

Profieldelen. De kandidaat kan: 1. een ontwerpvraagstuk analyseren, beschrijven en het ontwerp schetsen, Profieldelen Profiel: Produceren, installeren en energie BB KB GL 1. Ontwerpen en maken o met behulp van de ontwerpcyclus een technisch ontwerp realiseren o met behulp van CAD een eenvoudig ontwerp maken

Nadere informatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie OPLEIDINGENSTRUCTUUR RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: november 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) MONTEUR CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES Beroepsprofielen in

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De monteur ontvangt zijn werkopdrachten van zijn direct leidinggevende. De monteur

Nadere informatie

Jaarplan PV elektriciteit

Jaarplan PV elektriciteit Schooljaar 2012-2013 Leerkracht(): Gert Vandersmiss Vak: PV elektriciteit Klass: 3BAUTOA15 Schooljaar: 2012-2013 Algeme gegevs Gebruikte handboek: Leerplannummer: LICAP... 2 Knismaking met vervanger Joerie

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PIJPFITTER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PIJPFITTER OPLEIDINGENSTRUCTUUR PIJPFITTER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PIJPFITTER Beroepsprofiel (SERV/vzw Montage, juli 2006) De pijpfitter vervaardigt

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De allround monteur krijgt zijn opdracht van zijn leidinggevende en verzamelt op basis

Nadere informatie

Rub-Block RB100DN met PT100 sensor

Rub-Block RB100DN met PT100 sensor Rub-Block RB100DN met PT100 sensor Inhoudsopgave 1. Toepassing 3 2. Waarschuwingen en symbolen in deze gebruiksaanwijzing 3 3. Functie 3 3.1 Rub-Block met PT100 sensor 3 3.2 Meetomvormer optioneel 4 4.

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TERTIAIR ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

Referentie kader. praktijk

Referentie kader. praktijk Profiel: Produceren, Installeren en Energie Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Herkansing mogelijk Weging Referentie kader of werktijd S301 1 Kennis: Vaktheorie. 1

Nadere informatie

Hout en bouw. Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind?

Hout en bouw. Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind? Hout en bouw Toegepaste wetenschappen in hout, bouw en schilderwerk een zorgenkind? In de huidige lessentabellen van hout, bouw en schilderwerk staat het vak TW nog afzonderlijk vermeld. Heel wat leraren

Nadere informatie

Wat is Instrumentatie? Regeltechnieken.org (Ing.Ph. Van den Eynde, Msc)

Wat is Instrumentatie? Regeltechnieken.org (Ing.Ph. Van den Eynde, Msc) Wat is Instrumentatie? Regeltechnieken.org (Ing.Ph. Van den Eynde, Msc) Inleiding Het doel van deze presentatie is een korte inleiding te geven in de instrumentatie. Ik spreek vooral over analoge metingen

Nadere informatie

ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht

ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht ATEX voor beginners ; explosiegevaar in vogelvlucht Waarom doen we aan ATEX Het doel is mensen beschermen tegen de effecten van een explosie Wat is een explosie eigenlijk? Een momentane ontbranding van

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL FIETSMECANICIEN Datum uitgave: mei 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Fietsmecanicien Situering van het beroep

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TECHNICUS ELEKTRISCHE ZWEMBADUITRUSTINGEN Beroepsprofiel

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS DOMOTICA 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) TECHNICUS DOMOTICA/IMMOTICA Beroepsprofiel (VORMELEK, juni 2007) RESIDENTIEEL

Nadere informatie

Industrieel onderhoudstechnieker

Industrieel onderhoudstechnieker Profiel van de Industrieel onderhoudstechnieker Kernactiviteiten en taken Beroepsprofiel sector van de elektriciens PSC 149.01 Industrieel onderhoudstechnieker versie 2012 Page 1 Titulatuur beroep : Industrieel

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009)

OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR. KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector, maart 2009) OPLEIDINGENSTRUCTUUR KOELMONTEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) KOELMONTEUR Beroepscompetentieprofiel (SERV/De bouw-, elektrotechnische en metaalsector,

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo 95472 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL BANDENMONTEUR PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN (< 3,5 T) Datum uitgave: juni 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties.

Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Kerntaak 1: Vervaardigt onderdelen voor vliegtuigen en verricht reparaties en modificaties. Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden. De samenbouwer leest na de ontvangen een werkopdracht van zijn

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De eerste monteur werktuigkundige installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BORDENBOUWER. Bedrading en testing bord en kast elektriciteit

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BORDENBOUWER. Bedrading en testing bord en kast elektriciteit OPLEIDINGENSTRUCTUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) Beroepsprofiel (VORMELEK, juni 2007) Profiel (SERV/VORMELEK, december 1998) De bordenbouwer

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

METAALTECHNIEK CSE GL

METAALTECHNIEK CSE GL Examen VMBO-GL 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur METAALTECHNIEK CSE GL Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Vakkennis en vaardigheden specifiek 2015/ Entree

Vakkennis en vaardigheden specifiek 2015/ Entree bezit basale kennis van algemeen geldende regels en normen voor werknemers bezit basale kennis van arbo-, veiligheidsen milieuregels bezit basale kennis van de organisatie van een bedrijf bezit basale

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEMONTEUR/MONTEUR CARROSSERIE Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be www.educam.be Demonteur/Monteur

Nadere informatie

GRUNDFOS injectieregelafsluiter. Submersible Pump Valve

GRUNDFOS injectieregelafsluiter. Submersible Pump Valve GRUNDFOS injectieregelafsluiter Submersible Pump Valve 2 Grundfos full-line supplier ÓÓk voor Warmte Koude Opslag Als pompfabrikant is Grundfos al jaren actief in de markt van de warmte en koude opslag

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL ONDERHOUDS- EN DIAGNOSETECHNICUS VRACHTWAGENS Datum uitgave: februari 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Onderhouds-

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEMONTEUR PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be

Nadere informatie

MOTOPLAT VC-09ST. Handleiding Versie

MOTOPLAT VC-09ST. Handleiding Versie MOTOPLAT VC-09ST Handleiding 2015 Versie De Motoplat VC-09ST wordt gebruikt voor het testen en kalibreren van de Valeo ST-serie alternators. Dit zijn omkeerbare start/stop alternators, welke de accu opladen

Nadere informatie

Rotating equipment Drives Field services

Rotating equipment Drives Field services Tijdens een preventieve inspectie, werd in één van de vier compressoren een foutmelding vastgesteld op de ABB ACS800-4 regelaar. De service engineer van het compressorbedrijf maakte melding van deze calamiteit

Nadere informatie

Lockout / Tagout Saves Lives. Prebes Oost-Vlaanderen. Brady Workplace Safety & Compliance Solutions = Increase Safety Lower risks

Lockout / Tagout Saves Lives. Prebes Oost-Vlaanderen. Brady Workplace Safety & Compliance Solutions = Increase Safety Lower risks Lockout / Tagout Saves Lives Prebes Oost-Vlaanderen Doel van een LOTO programma: Om werknemers te beschermen tegen gevaarlijke energieën tijdens onderhouds- en herstellingswerkzaamheden. Dit wordt bereikt

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

Basisvaardigheden metaalbewerken

Basisvaardigheden metaalbewerken Keuzedeel mbo Basisvaardigheden metaalbewerken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0368 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Paritaire

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES

Nadere informatie

EMC. Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM

EMC. Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM EMC Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM Machinefabrikant vroeger en nu elektrotechnicus werktuigbouwkundige elektricien

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals

Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Vorderingsplan - C.V.O. DTL Herentals Opleiding: COMFORTSCHAKELINGEN Niveau: Afdeling: Studiegebied: Mechanica-Elektriciteit (SVWO) Residentieel elektrotechnisch installateur Lesnr. Behandeld van/tot Leerinhoud

Nadere informatie

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers

Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Storingstechniekers / Industriële onderhoudstechniekers Specificaties Studiegebied Mechatronica - Elektrotechniek Vereiste Studies Prof. Bachelor Elektrotechniek / MBO niveau 3 of 4 Ervaring 3 à 5 jaar

Nadere informatie

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display

Henks Reparatie Werkplaats - Van IJsendijkstraat 152-1442LC - Purmerend - www.hksservices.nl. Bedienings display Bedienings display T4 koelkast storing zoeken Dit artikel omschrijft het fout zoeken en om de juiste diagnose te stellen als de koelkast problemen geeft. Het betreft de volgende modellen. Compressor type

Nadere informatie

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 2 Hydraulische onderdelen 19 2.1 Oliereservoir 19 2.2 Pompen

Nadere informatie

Referentie kader. 1 e helft van: P/PIE/1.1.2 t/m P/PIE/1.4.3 en P/PIE/4.1.1 t/m P/PIE/4.1.7, P/PIE/4.2.2 t/m P/PIE/ praktijk

Referentie kader. 1 e helft van: P/PIE/1.1.2 t/m P/PIE/1.4.3 en P/PIE/4.1.1 t/m P/PIE/4.1.7, P/PIE/4.2.2 t/m P/PIE/ praktijk Profiel: Produceren, Installeren en Energie Leerjaar: 3 Toetscode Periode Leerstof Eindtermen/ Soort toets Toetsduur Herkansing mogelijk Weging Referentie kader of werktijd S301 1 Kennis: Vaktheorie. 1

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BASISOPERATOR PROCESCHEMIE

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BASISOPERATOR PROCESCHEMIE OPLEIDINGENSTRUCTUUR BASISOPERATOR PROCESCHEMIE 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BASISOPERATOR PROCESCHEMIE Standaard/Ervaringsbewijs (SERV, maart

Nadere informatie

Polyvalent touwtechnieker

Polyvalent touwtechnieker DBSO-opleidingskaarten Administratieve groep37700 Rubriek: Onderhoud 9/06/2011 Polyvalent touwtechnieker Kerntaken De polyvalent touwtechnieker werkt op grote hoogten of moeilijk bereikbare plaatsen. Hij

Nadere informatie

Installatie-, onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren.

Installatie-, onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren. Installatie-, onderhouds- en bedrijfsvoorschriften voor elektromotoren. - Aanbouwmaten. Download hiervoor onze motoren App (app-store). Hierin zijn alle aanbouwmaten van motoren maar ook bij behorende

Nadere informatie

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 H E L D E R E N M I L I E U B E S P A R E N D C O N C E P T MJK Connect is een multi-functionele pomp regelaar en SCADA unit, in één behuizing. Tijdens

Nadere informatie

Techniek operationeel watersysteem

Techniek operationeel watersysteem Techniek operationeel watersysteem Lesboek module 2 Nieuwegein, 2015 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, februari 2015 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 1.2

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

FOCWA Branchetoetsdocument. Veilig werken aan e-voertuigen. Vereniging FOCWA Schadeherstel januari 2014

FOCWA Branchetoetsdocument. Veilig werken aan e-voertuigen. Vereniging FOCWA Schadeherstel januari 2014 FOCWA Branchetoetsdocument Veilig werken aan e-voertuigen Vereniging FOCWA Schadeherstel januari 2014 Veilig werken aan e-voertuigen_31012014 1-10 FOCWA Branchetoetsdocument: Veilig werken aan e-voertuigen

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL VERWERKER AEEA (AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL MECANICIEN BROMFIETSEN EN LICHTE SCOOTERS Datum uitgave: mei 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 0 Mecanicien bromfietsen

Nadere informatie

Industrieel onderhoudselektricien

Industrieel onderhoudselektricien Profiel van de Industrieel onderhoudselektricien Kernactiviteiten en taken Beroepsprofiel sector van de elektriciens PSC 149.01 Industrieel onderhoudselektricien versie 2012 Page 1 Titulatuur beroep :

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PC-TECHNICUS/PC-ENGINEER (update) Beroepsprofiel (CEVORA, juni 2008) De pc

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN ZWARE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN VRACHTWAGENS Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

Professionele bachelor elektromechanica

Professionele bachelor elektromechanica 1ste jaar (semester 1 en 2) 1ste jaar - gemeenschappelijk traject "Een stevige basis" 2de jaar (semester 3 en 4) 2de jaar - gemeenschappelijk traject "Een technologiebad" 3de jaar (semester 5 en 6) Afstudeerrichting

Nadere informatie

V.2.4. Samen nog sterker

V.2.4. Samen nog sterker V.2.4 Samen nog sterker Enschede Apeldoorn Technisch Beheer / Elektro Mechanisch Onderhoud Elektromotoren en aandrijvingen - Wikkelen en repareren - Balanceren - Trillingsmetingen Inspecties en Onderhoud

Nadere informatie

Aard van de laatste wijziging: Datum laatste wijziging:

Aard van de laatste wijziging: Datum laatste wijziging: Aard van de laatste wijziging: Datum laatste wijziging: 1. DOEL... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. UITSLUITINGEN.... 2 4. RISICO.... 3 5. VERWIJZINGEN... 3 6. MATRIX... 3 7. BESLISSINGSFLOW... 3 8. VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Toetstermen en taxonomiecodes

Toetstermen en taxonomiecodes Toetstermen en taxonomiecodes Door middel van toetstermen is vastgelegd wat deelnemers moeten kennen en kunnen. Een toetsterm is bepalend voor de inhoud van de opleiding en de toetsing. Dit betekent dat

Nadere informatie

FOCWA Branchetoetsdocument. Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 2. Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011

FOCWA Branchetoetsdocument. Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 2. Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011 FOCWA Branchetoetsdocument Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 2 Vereniging FOCWA Schadeherstel Juni 2011 Diagnostische vaardigheden in SH, niveau 2 versie 09062011 1 FOCWA Branchetoetsdocument: Diagnostische

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR SANITAIR INSTALLATEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR SANITAIR INSTALLATEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR SANITAIR INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) SANITAIR INSTALLATEUR Profiel (SERV/FVB, december 1997) SANITAIR INSTALLATEUR

Nadere informatie

Your added value provider

Your added value provider Energiebesparing Presentatie Energiebesparing waarom? Meer netto winst Efficient proces Energie besparen Minder CO2 beter milieu Minder onderhoud Energiebesparing: Energieverbruik Wereldwijd Rendement,

Nadere informatie

Technische Documentatie Geïntegreerde Vorkversteller

Technische Documentatie Geïntegreerde Vorkversteller Technische Documentatie Geïntegreerde Vorkversteller Rel.1.3 del 01/01/2010 Pag.1/15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Omschrijving en werkwijze 4 3. Montage instructie 5 3.1 Montage vorken op ISO-Armdrager

Nadere informatie

METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud

METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud Warmteverbruiksmeter Module sanitair warm en koud water METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud Versie M-bus Versie plaatselijke aflezing Handleiding voor montage Module sanitair warm

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics Inhoud 2 Kennismaken met pneumatiek...4 Inleiding in pneumatiek...5 Elektro-pneumatiek...6 Storingzoeken in geautomatiseerde pneumatische installaties...7 Energy Saving in pneumatische installaties...9

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR POLYVALENT MECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR POLYVALENT MECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR POLYVALENT MECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) POLYVALENT MECANICIEN

Nadere informatie

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica

ECTS-fiche. Elektro-mechanica HBO5. toegepaste mechanica ECTS-fiche Identificatie 1. Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module toegepaste mechanica Code 7369 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste aanwezigheid 100%

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Elementen Thema 5 Wonen

Elementen Thema 5 Wonen Toetstermen Energiebronnen Energieopwekking en transport Elektromagnetisme Drie energiebronnen noemen voor het verwarmen van een stoomketel (elektriciteitscentrale) Twee energiebronnen noemen voor het

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL TECHNIEKER HEFTRUCKS Datum uitgave: november 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Technieker heftrucks Situering

Nadere informatie

Elektrotechniek voor mobiele systemen (Voertuigen en machines)

Elektrotechniek voor mobiele systemen (Voertuigen en machines) Elektrotechniek voor mobiele systemen (Voertuigen en machines) 1. Inhoud Inleiding 1. Natuurkundige begrippen. Stroom. Spanning. Weerstand. Vermogen. 2. Geleiders en isolatoren. 3. De stroomkring. Opbouw

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEMEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEMEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR TECHNICUS INBRAAKBEVEILIGINGSSYSTEMEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Praktijk (CREBO-nummer 56051) (versie 05, augustus 2006)

Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Praktijk (CREBO-nummer 56051) (versie 05, augustus 2006) Bij het uitoefenen van alle hieronder vermelde vaardigheden dienen de daarbij noodzakelijke technieken en gereedschappen worden toegepast en dient rekening te worden gehouden met eigenschappen van materialen,

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATWERKER CARROSSERIE. Plaatwerk carrosserie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATWERKER CARROSSERIE. Plaatwerk carrosserie OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATWERKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PLAATWERKER Standaard/Ervaringsbewijs (SERV, juli 2010) PLAATWERKER Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

1. De kandidaat kan de werking en de functionele samenhang van het complete onderstel, met behulp van schema's en literatuur, omschrijven.

1. De kandidaat kan de werking en de functionele samenhang van het complete onderstel, met behulp van schema's en literatuur, omschrijven. Onderdeel: Onderstel 1. De kandidaat kan de werking en de functionele samenhang van het complete onderstel, met behulp van schema's en literatuur, 2. De kandidaat kan de werking van het onderstel demonstreren.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BANDENMONTEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BANDENMONTEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR BANDENMONTEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BANDENMONTEUR Standaard/Ervaringsbewijs (SERV, maart 2009) De bandenmonteur

Nadere informatie

Opleiding Technisch operator start? Inhoud

Opleiding Technisch operator start? Inhoud Met de training Technisch operator leer je technische componenten kennen en door de praktijklessen leert u de opgedane kennis ook direct toe te passen. Uiteraard staat het veilig uitvoeren van eerstelijns

Nadere informatie

en bespaar vanaf de eerste dag INTELLIGENTE SMEERSYSTEMEN

en bespaar vanaf de eerste dag INTELLIGENTE SMEERSYSTEMEN Installeer Memolub en bespaar vanaf de eerste dag INTELLIGENTE SMEERSYSTEMEN Tot 8 smeerpunten Performant bij gebruik van leidingen Gepatenteerd instelsysteem Ongeziene gebruiksvriendelijkheid Geschikt

Nadere informatie

Inrada Flow Controls B.V.

Inrada Flow Controls B.V. Inrada Flow Controls B.V. Offshore (Petro-) chemie Farmacie Hoogwaardige afsluiters en besturingstechniek voor de veeleisende procesindustrie. We Control your Flow! Geschiedenis Ingenieursbureau De Raaij

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Chemisch Technisch Operator (CTO)

Eind- en toetstermen Chemisch Technisch Operator (CTO) Eind- en toetstermen Chemisch Technisch Operator (CTO) Taxonomie: K = Kennis B = Begrip (incl. Kennis) T = Toepassen (incl. Kennis en Begrip) De Chemisch Technisch Operator (CTO) dient de volgende eind-

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt producten

Kerntaak 1: Vervaardigt producten Kerntaak 1: Vervaardigt producten Werkproces 1.1: Voorbereiden van werkzaamheden De ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Hij controleert de aangeleverde informatie, verzamelt, leest en interpreteert

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie