Eenheden van Leeruitkomsten (Learning Outcomes) Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eenheden van Leeruitkomsten (Learning Outcomes) Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4"

Transcriptie

1 Eenheden van Leeruitkomsten (Learning Outcomes) Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4 vertaling: Kenteq, Gelieve niet te verspreiden zonder toestemming van de auteur Auteur: Wim Vancauwenberghe, BEMAS - Belgian Maintenance Association vzw

2 ULO 1 Mechanisch onderhoud en reparatie ULO 2 Elektrisch onderhoud en reparatie ULO 3 Preventief onderhoud ULO 4 Ondersteunende activiteiten ULO 1..: Mechanisch onderhoud en reparatie - Pagina 2

3 Eenheden van Leer Uitkomsten Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4 ULO 1 Mechanisch onderhoud en reparatie Taakomschrijving: Installeren, vervangen en demonteren, uiteen nemen en weer netjes in elkaar zetten van de belangrijkste delen van mechanische systemen; Het uitvoeren van of het geven van gedetailleerde instructies voor de aanpassing of de reparatie van mechanische systemen of componenten met de noodzakelijk mechanische bewerkingstechnieken. Doel en resultaat: Herstellen van mechanische systemen, mechanische apparatuur en mechanische componenten naar de functionerende toestand. Technologische context: Verschillende soorten mechanische aandrijfsystemen (met assen, lagers, koppelingen, riemaandrijvingen,...) Verschillende soorten roterende apparatuur (pompen, hoge druk-, industriële -, en turbocompressoren, industriële gas- en stoomturbines, elektromotoren en elektrische generatoren, industriële ventilatoren) Verschillende soorten industriële afsluiters (hydraulisch, pneumatisch, door solenoïde of elektromotor aangedreven vlinderkleppen, terugslagkleppen, kogelkranen, kegelkleppen, en rotorende kleppen) Hydraulisch aangedreven systemen Pneumatische systemen Hydraulisch en pneumatisch bediende industriële afsluiters Hydraulische en pneumatische componenten (actuatoren, ventielen, cilinders,...) Handmatig bediend van bewerkingscentrum Basis CNC-bewerkingscentrum Apparatuur voor handmatig booglassen (MAG, MIG, TIG- en booglassen met beklede elektroden) Een samengestelde installatie van leidingen (met bekende ligging), fittingen, koppelingen, flenzen en afsluiters, met en zonder isolatie. Software voor basaal technisch tekenen (CAD software) Geschikt gereedschap ULO 1..: Mechanisch onderhoud en reparatie - Pagina 3

4 Leeruitkomsten: Kennis (theoretische en feitelijke kennis wetenschappelijke en theoretische context) Vaardigheden (praktische cognitieve vaardigheden gebruik van kennis) Competentie: (rol en niveau van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid) Verklaren van relevante terminologie en vakjargon Herkennen van verschillende soorten gereedschap en het laten zien van hun toepassing Beschrijven van demontage- en montagetechnieken Herkennen van verschillende bevestigingssystemen en het kiezen van de juiste bevestigingsprocedure Herkennen van veel gebruikte bouten en moeren en hun aanhaalmomenten Aangeven van gebruikelijke toleranties en demonstreren van hun toepassing Bepalen welke vereiste stappen nodig zijn voor het toepassen van normen of andere technische instructies met standaardwaarden en toleranties Beschrijven van de uitlijningsprocedure voor mechanische componenten en selecteren van hun juiste toepassing Herkennen van de isometrische symbolen van hydraulische en pneumatische componenten, analyseren van een hydraulisch en pneumatisch stroomschema en voorspellen van de resultaten van een actie Herkennen van de isometrische symbolen van componenten (ventielen, pompen, leidingen ) en interpreteren van een isometrisch stroomschema Herkennen van mechanische componenten en hun weergave in een technisch (mechanische) tekening en adviseren van de juiste demontage en montage volgens een mechanische samenstellingstekening Maken van een basale technische tekening (projectie, symbolen, lassymbolen, maten, ) Beschrijven van de werkingsprincipes en herkennen van de belangrijkste componenten van verschillende typen Herstellen en vervangen van (onderdelen van) roterende apparatuur Herstellen van industriële ventielen op locatie naar de operationele toestand Installeren, vervangen en demonteren, monteren, uiteen nemen en weer netjes in elkaar zetten van de belangrijkste mechanische onderdelen van een hydraulisch besturingssysteem of een hydraulisch bediende industriële afsluiter Installeren, vervangen en demonteren, monteren, uiteen nemen en weer netjes in elkaar zetten van de belangrijkste mechanische onderdelen van een pneumatisch besturingssysteem of een pneumatisch bediende industriële afsluiter Geven van gedetailleerde instructies voor de aanpassing of de reparatie van mechanische onderdelen (assen, lagerhuizen,...) noodzakelijke bewerkingen (slijpen, zagen, boren, frezen, tappen, draaien,...) Geven van gedetailleerde instructies voor de aanpassing of de reparatie van componenten (toevoegingen, steunen, etc...) en noodzakelijke constructie door lassen of solderen Ontmantelen, opslaan en opnieuw toepassen van (delen van) isolatiemateriaal op leidingen en fittingen (inclusief koppelingen, flenzen, ophangmateriaal en afsluiters) Repareren van leidingen en slangen, monteren Starter van school: Voert alle werkstappen zelfstandig uit Verleent assistentie bij specifieke stappen van de werkzaamheden onder toezicht Volgt alle (veiligheids)instructies van een werkvergunning op Draagt verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen veiligheid Coördineert zijn/haar planning Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van zijn/haar eigen werk Bewaakt de kwaliteit van zijn/haar eigen werk Rapporteert uitgevoerd werk Ervaren: Instrueert zelfstandig een (contractor)team over alle noodzakelijke stappen in het werk Bewaakt dat de (veiligheids)instructies van een werkvergunning worden opgevolgd door alle leden van een (contractor)team Draagt verantwoordelijkheid voor zijn/haar veiligheid en voor die van het (contractor)team Coördineert zijn/haar planning en de planning van het (contractor)team Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van de werkzaamheden die door het (contractor)team worden uitgevoerd en optimaliseert de tijd van werken Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden die door het (contractor)team zijn verricht ULO 1..: Mechanisch onderhoud en reparatie - Pagina 4

5 mechanische systemen: o systemen voor mechanische energie-overbrenging (met assen, lagers, koppelingen, riemoverbrengingen) o roterende apparatuur (pompen, hoge druk industriële en turbocompressoren, industriële gas- en stoomturbines, elektromotoren en elektrische generatoren, industriële ventilatoren) o industriële afsluiters (hydraulisch, pneumatisch, door solenoïde of elektromotor aangedreven vlinderkleppen, terugslagkleppen, kogelkranen, kegelkleppen, en rotorende kleppen) o - hydraulische en pneumatische componenten (actuatoren, ventielen, cilinders, slangkoppelingen, verontreiniging van hydraulische olie en perslucht) o - afdichtingen en pakkingen o - leidingen (afdichtingen, fittingen, flenzen, brilflens, schroefkoppelingen, persfittingen en knelkoppelingen), ondersteunende systemen, isolatiematerialen Herkennen van de verschillende soorten gereedschap en selecteren ervan voor de juiste toepassing Verbanden leggen met basisprincipes van mechanica en fysica (positie, snelheid, kracht, versnelling, koppel,...) Schetsen van de invloed van omgevingsomstandigheden (temperatuur, druk, procesinvloeden, aansturing,...) op de toleranties voor uitlijnen en balanceren Verbanden leggen met de basisprincipes van materiaalkunde (herkennen van verschillende soorten materialen, beschrijven van de manier waarop ze onderhevig zijn aan slijtage en corrosie, en beschrijven van de manier waarop ze kunnen worden bewerkt) Verbanden leggen met de basisprincipes van vloeistofdynamica (stroming (flow), soorten stroming, drukverliezen,...) Verbanden leggen met de veiligheidseisen voor mechanische, hydraulische en pneumatische systemen Verbanden leggen met de huidige technologie en de industriële praktijk voor het beperken van corrosie onder thermische isolatie en demonteren van een brilflens en hulpstukken (flens, schroefdraad fitting en knelkoppeling) en vervangen van afdichtingen in flenzen Rapporteert de voortgang van de werkzaamheden van het (contractor)team Optimaliseert werkprocessen door open communicatie met operators, onderhoudsteamleden, contractor teamleden, bedrijfsleiding en leveranciers Doet voorstellen en draagt verantwoordelijkheid voor initiatieven en projecten voor verbetering ULO 1..: Mechanisch onderhoud en reparatie - Pagina 5

6 Mogelijke evaluatiemethoden Theoretische test van meerkeuzevragen over de theoretische kennis Theoretische test van meerkeuzevragen over de praktische vaardigheden Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis, vaardigheden en competenties tijdens een gestandaardiseerde in-basket-test Vaststellen van de correcte uitvoering van de praktische vaardigheden tijdens een gestandaardiseerde praktische proef Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis en vaardigheden door middel van een interview tijdens de uitvoering van een gestandaardiseerde praktische proef Gestandaardiseerd interview en observatie tijdens een praktijktest in het veld ULO 1..: Mechanisch onderhoud en reparatie - Pagina 6

7 Eenheden van Leer Uitkomsten Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4 ULO 2 Elektrisch onderhoud en reparatie Taakomschrijving: Installeren en vervangen van (delen van) elektrische installaties op ongevaarlijke plaatsen en Ex gevaarlijke omgevingen, ontwerpen en bouwen van kleine elektrische projecten, opsporen en diagnostiseren van fouten in elektrische installaties. Doel en resultaat Herstellen van elektrische apparaten en componenten naar de functionerende toestand Technologische context: Standaard (geïsoleerde) gereedschappen Hijs-en transportmiddelen Elektrische apparatuur (normaal en Ex-uitvoeringen) o AC en DC elektromotoren en actuatoren - 1,5-100 kw / 400 V o Stappenmotor en servomotor en hun controller o Een- en drie-fase transformatoren in hun verschillende uitvoeringen V AC / 240 V AC / 24 V DC o Verschillende soorten verlichtingsarmaturen en de toepassing ervan (vochtbestendigheid, explosie gevoeligheid,...) - de normale en EX o Kabels (draden, diameter, geleidbaarheid,...) en de kabelafschermingen - 0,75 mm ² - 25 mm ² / datakabels o Schakelpanelen (installatie met schakelaars, zekeringen,...) controle apparatuur (zoals Motor Control Centre) - 1,5-100 kw / 400 V o Industriële netwerken (bijvoorbeeld bussystemen: profibus, profinet, canbus, modbus, safetybus,...) o instrumentatie: sensoren, regelaars en actuatoren: temperatuur (Pt-100, Pt-1000, NTC, PTC, Thermokoppels), vloeistofniveau sensoren (inductieve,...) flow, benaderings (capacitief, inductief, IR,...), PH en druksensoren en transmitters o industriële PLC, frequentie of variabele snelheid, softstarter,... o Motor aangedreven afsluiters Industriële voedende elektrische installaties V/3x25A - 400V/3x125A (Vergrendelbare) scheiders en lastschakelaars- 400 V/3x25A - 400V/3x100A Lock-out / tag-out materialen (bijv. waarschuwingsteken, hangslot schakelaar) Elektrische meetapparatuur (multimeter, stroomtang, voltmeter, tweepolige spanningstester (DUSPOL)) ULO 2.4.: Elektrisch onderhoud en reparatie - Elektrische storing opsporing en diagnose - Pagina 1

8 Leeruitkomsten: Kennis (theoretisch en feitelijke kennis Wetenschappelijke en theoretische context) Kennis hebben van de algemene theorie van elektriciteit (spanning, stroom, vermogen, aarding, signaalverwerking, voeding voor elektrische / elektronische circuits,...) en vermogenselektronica (UPS, omvormer,...) Berekenen van vernogen, spanning, stroom, weerstand in een AC-en DC-stroomkring Herkennen en uitleggen van de functie en werking van elektrische componenten Herkennen en uitleggen van de functie en werking van voedende elektrische installaties Herkennen en uitleggen van de functie en werking van ACen DC elektromotoren, thermische overbelastingsrelais en motorbesturingen (frequentieomvormer of variabele snelheidsregeling, softstarter,...) Herkennen en uitleggen van de werking en bediening van actuatoren (bijv. motor bediende afsluiters), sensoren en transducers Herkennen en uitleggen van de functie en werking van industriële netwerken Herkennen en uitleggen van de informatie op het typeplaatje van elektrische apparatuur Herkennen en reproduceren van de symbolen van de verschillende soorten elektrische tekeningen en stroomschema's (IEC / EN en ISO 14617) Benoemen en classificeren van vaak gebruikte kabelsoorten in niet-gevaarlijke gebieden in de procesindustrie Benoemen en classificeren van vaak gebruikte kabelsoorten in Ex-gevaarlijke gebieden in de procesindustrie Relatie leggen met beschermingsklassen IP conform EN Vaardigheden (praktische cognitieve gebruik van kennis) Verwijderen, opslaan en installeren van kabels in niet-gevaarlijke gebieden Vervangen van verlichtingslampen en -armaturen in niet gevaarlijke omgevingen Vervangen van actuatoren (bijv. motor bediende afsluiters), sensoren en transducers in nietgevaarlijke omgevingen Losnemen en aansluiten van elektrische motoren, aanzetinrichtingen en motorbesturingen in nietgevaarlijke gebieden, in de juiste configuratie (ster of driehoek) Vervangen (demonteren en monteren), vinden van de goede onderdelen, instellen van juiste parameters en herstarten van verschillende elektrische componenten in een MCC (motor control center) of schakelpanelen in nietgevaarlijke gebieden: o (Vergrendelbare) scheiders en lastschakelaars o (een-en drie-fase) transformatoren in hun verschillende uitvoeringen o kabels (draden, diameter, geleidbaarheid,...) o zekeringen en stroomonderbrekers o transformator o relais, contactors o thermische overbelastingsrelais o motorbesturingen (frequentieomvormer of variabele snelheidsregeling, softstarter,...) Verwijderen, opslaan en installeren van Ex-kabels in Ex-gevaarlijke gebieden Competentie: (rol en het niveau van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid) Starter van school: Voert alle werkstappen zelfstandig uit Volgt de (veiligheids-) instructies van een werkvergunning op Draagt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen veiligheid Coördineert zijn/haar eigen planning Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van zijn /haar eigen werk Bewaakt de kwaliteit van zijn/ haar eigen werk Rapporteert de uitgevoerde werkzaamheden Ervaren: Instrueert zelfstandig een (contractor)team over alle noodzakelijke stappen in het werk Bewaakt dat de (veiligheids-) instructies van een werkvergunning worden opgevolgd door alle leden van een (contractor)team Draagt verantwoordelijkheid voor zijn /haar eigen veiligheid en voor die van het (contractor)team Coördineert zijn / haar eigen planning en de planning van het (contractor)team Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van de werkzaamheden die worden uitgevoerd door het (contractor)team en optimaliseert de tijd van werken Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd door het (contractor)team Rapporteert de voortgang van de ULO 2.4.: Elektrisch onderhoud en reparatie - Elektrische storing opsporing en diagnose - Pagina 2

9 Identificeren van ATEX klassen en interpreteren van ATEX normen IEC / EN (selectie en installatie) en IEC / EN (inspectie en onderhoud) Reproduceren en demonstreren van de vitale stappen in de veiligheidsprocedures voor het elektrisch schakelen Demonstreren van lock-out/tag-out procedures (LOTO) aan elektrische installaties Herkennen van de symbolen van gangbare componenten in verschillende soorten elektrische installatietekeningen, blauwdrukken en schema s en hebben van kennis van de symbolen bij het ontwerpen van een elektrische installatietekening Identificeren en beslissen over geschikte te gebruiken meetinstrumenten, onderscheid kunnen maken tussen het type meetinstrument en het gebruik ervan (drukmeter, megger, voltmeter, ampèremeter, stroomtang, infraroodthermometer,...) Lezen en interpreteren van elektrische tekeningen, blauwdrukken, schema's en elektrische code specificaties om lay-out van de installaties van industriële elektrische apparatuur vast te stellen Uitleg kunnen geven over de informatie op het typeplaatje van elektrische apparatuur Kiezen van de juiste materialen en gereedschappen voor het onderhoud van elektrische machines, toestellen en apparatuur Kiezen van de juiste materialen en gereedschappen voor gebruik in Ex-gevaarlijke gebieden Vervangen van Ex verlichtingslampen en - armaturen in Ex gevaarlijke omgevingen Vervangen van Ex actuatoren (bijv. motor bediende afsluiters), sensoren en transducers in Ex gevaarlijke omgevingen Losnemen en aansluiten van Ex elektrische motoren, aanzetinrichtingen en motorbesturingen in Ex gevaarlijke omgevingen, in de juiste configuratie (ster of driehoek) Lezen en interpreteren van elektrische tekeningen, blauwdrukken, schema's en elektrische code specificaties om lay-out van de industriële elektrische apparatuur installaties vast te stellen Uitvoeren van een laatste minuut risicoanalyse (LMRA) aan elektrische installaties Uitvoeren van een lock-out tag-out procedure aan elektrische installaties Veilig uitschakelen van (delen van) elektrische installaties (controleren van circuits, aantonen afwezigheid van spanning, verwijderen van thermische zekeringen,...) Veilig inschakelen van (delen van) elektrische installaties (controleren circuits, plaatsen van thermische zekeringen,...) Ontwerpen en bouwen van een basis MCC (Motor Control Center) met start / stop, ster / driehoek starter of links / rechts functionaliteit in niet gevaarlijke omgeving Tekenen van een elektrisch schema voor een basismotorstuurschakeling (start-stop, sterdriehoek, links-rechts) Plannen van de fysieke lay-out en het bouwen van de elektrische circuits voor een basismotorstuurschakeling (start-stop, ster-driehoek, links-rechts) In staat zijn om de juiste technische informatie zelfstandig te zoeken in handboeken en normbladen Zoeken van een fout of storing in elektrische / werkzaamheden van het (contractor)team Optimaliseert werkprocessen door open communicatie met operators, onderhouds teamleden, contractorteamleden, management en leveranciers Doet voorstellen en draagt verantwoordelijkheid voor initiatieven en projecten voor verbetering ULO 2.4.: Elektrisch onderhoud en reparatie - Elektrische storing opsporing en diagnose - Pagina 3

10 Mogelijke evaluatiemethoden elektronische systemen of apparatuur door systematische foutopsporing, en het onderscheiden van mogelijke onderliggende factoren die hebben geleid tot de storing Zelfstandig veilig werken met elektrische meetapparatuur (multimeter, stroomtang, voltmeter, tweepolige spanningstester (DUSPOL)) Zelfstandig veilig uitvoeren van gestandaardiseerde testprocedures en diagnostische methoden met behulp van principeschema s, bedradingsschema s en testgereedschap Zelfstandig uitlezen en opnieuw instellen van parameters op een motorbesturing Uitvoeren van een functionele test van de verbinding met het besturingssysteem (SCADA, PLC en DCS) Theoretische test van meerkeuzevragen over de theoretische kennis Theoretische test met meerkeuzevragen over de praktische vaardigheden Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis, vaardigheden en competenties tijdens een gestandaardiseerde in-basket-test Vaststellen van de correcte uitvoering van de praktische vaardigheden tijdens een gestandaardiseerde praktische proef Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis en vaardigheden door middel van een interview tijdens de uitvoering van een gestandaardiseerde praktische proef Gestandaardiseerd interview en observatie tijdens een praktijktest in het veld ULO 2.4.: Elektrisch onderhoud en reparatie - Elektrische storing opsporing en diagnose - Pagina 4

11 Eenheden van Leer Uitkomsten Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4 ULO 3 Preventief onderhoud Taakomschrijving: Uitvoeren van preventief onderhoud, inspecties en conditiebewaking op elektrische en mechanische systemen Doel en resultaat: Verhoging van de betrouwbaarheid Voorkomen van storingen Bepalen van de exacte locatie van een (mogelijke) storing Zorgen voor een veilige werkplek Verhoging van de levensduur van componenten Voldoen aan de milieu-en kwaliteitsrichtlijnen Vermindering van het energieverbruik Technologische context: Verschillende soorten roterende apparatuur (tandwielkasten,...) en hydraulische eenheden met vet punten en een reservoir voorzien van een afvoerpoort en een bemonsteringsklep Verschillende soorten roterende apparatuur met vetgesmeerde lagers (pompen, elektrische motoren,...) Verschillende soorten smeermiddelen, vetten en oliën Oliekannen (Handmatig) oliepomp Oliefilters, beluchters,... Handmatige of (semi-) automatische vetpompen Ultrasone detector Monsters van smeermiddelen en oliën met verschillende soorten verontreinigingen Verschillende voorbeelden van olie analyse rapporten Druppelpipet voor olie bemonstering Olie (monster) container ULO 3.1.: Preventief onderhoud - Pagina 1

12 Leeruitkomsten: Kennis (theoretisch feitelijke kennis wetenschappelijke en theoretische context) Begrijpen van de relevante terminologie en vakjargon Verband leggen met theorie van smering en wrijving (tribologie) Berekent intervallen van lagersmering uitgaande van basisbeginselen van lagersmering en aanbevelingen van de fabrikant Interpreteren van databladen van smeermiddellen en het selecteren van de juiste smeermiddelen als functie van de toepassing en omstandigheden Verband kunnen leggen tussen best practices van controle op vervuiling van smeermiddelen en machine en het schetsen van de juiste smeermiddel-opslag en beheer Lezen en interpreteren van isometrische tekeningen, as built tekeningen, bedradingsschema's,... Identificeren en beschrijven van de normale functies en de werking van de mechanische componenten (pompen, compressoren, turbines, ventilatoren, transportbanden, mixers, tandwielen, riemen, enz...) Relatie leggen met beschermingsklasse IP conform EN Identificeren van ATEX klassen en interpreteren van ATEX normen IEC / EN (selectie en installatie) en IEC / EN (inspectie en onderhoud) Herkennen van fysiek waarneembare zaken (morsen, rook, lawaai, geur,...) van afwijkingen, mechanische storingen en slijtageprocessen Verbanden leggen met de algemene theorie van elektriciteit (spanning, stroom, vermogen, aarding, signaalverwerking, voeding voor elektrische / elektronische circuits,...) en vermogenselektronica (UPS, omvormer,...) Berekenen van vermogen, spanning, stroom, weerstand in Vaardigheden (praktische cognitieve vaardigheden gebruik van kennis) Apparatuur smeren o aanbrengen van vet op smeerpunten o smeren van de lagers met vet o bijvullen van olie in transmissiesystemen en versnellingsbakken o vullen van olie in reservoirs van hydraulische units o nemen van oliemonsters uit oliereservoirs van (versnellingsbakken van) roterende apparatuur en hydraulische apparatuur Uitvoeren van inspecties en conditie bewaking van mechanische apparatuur o zintuiglijke inspectierondes van mechanische apparatuur (kijken, ruiken, voelen, horen) o riemaandrijvingen (inspectie van beschermkap en katrol, visuele inspectie van riem, verificatie van riemspanning) o thermografische scan van roterende apparatuur o thermografische scan van condenspotten en geïsoleerde (stoom) pijpen en pijpleidingen o ultrasone inspectie van luchtleidingen, perslucht systemen en pneumatische apparatuur o ultrasone inspectie van condenspotten o ultrasone inspectie van pompen o ultrasone conditiebewaking van de lagers in roterende apparatuur o eenvoudige vibratie analyse van (lagers in) roterende apparatuur Uitvoeren van inspecties en tests op E & I apparatuur Competentie: (rol en niveau van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid) Starter van school: Voert alle werkstappen zelfstandig uit Volgt alle (veiligheids-) instructies van een werkvergunning op Draagt verantwoordelijkheid voor zijn /haar eigen veiligheid Coördineert zijn / haar eigen werkplanning Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van zijn / haar eigen werk Bewaakt de kwaliteit van zijn / haar eigen werk Rapporteert uitgevoerd werk Ervaren: Instrueert zelfstandig een (contractor)team over alle noodzakelijke stappen in het werk Bewaakt dat de (veiligheids-) instructies van een werkvergunning worden opgevolgd door alle leden van een (contractor)team Draagt verantwoordelijkheid voor zijn / haar eigen veiligheid en voor die van het (contractor)team Coördineert zijn / haar eigen planning en de planning van het (contractor)team Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van de werkzaamheden die door het (contractor)team worden uitgevoerd en optimaliseert de tijd van werken Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden die door het (contractor)team zijn verricht Rapporteert de voortgang van de ULO 3.1.: Preventief onderhoud - Pagina 2

13 een AC-en DC-stroomkring o zintuiglijke inspectierondes (kijken, ruiken, werkzaamheden van het (contractor)team Uitleg kunnen geven over de informatie op het typeplaatje voelen, horen) en routinecontroles in een Optimaliseert werkprocessen door middel van van elektromotoren, aanzetinrichtingen en motorbesturingen elektrische installatie open communicatie met operators, Herkennen en reproduceren van de symbolen van de o geplande onderhoudstaken op een MCC (contractor)teamleden, management en verschillende soorten elektrische tekeningen en (motor control center) en schakelpanelen leveranciers stroomschema's (IEC / EN en ISO 14617) o thermografische inspectie van MCC (motor Doet voorstellen en draagt Herkennen en uitleg kunnen geven over de functie en de control center), schakelkast en verantwoordelijkheid voor initiatieven en werking van de componenten in een MCC en in elektromotoren projecten voor verbetering schakelpanelen o ter plaatse testen van motorwikkelingen in Bepalen van de juiste materialen en gereedschappen voor elektromotoren het onderhoud van elektrische machines, toestellen en o ultrasone corona inspectie op elektrisch apparatuur roterende apparatuur Selecteren van geschikte meetinstrumenten, hierbij o meetinstrument testen (druk, flow, onderscheid kunnen maken tussen de soorten en hun temperatuur, niveau, weerstand,...) op basis gebruik (HART-communicator, drukmeter, megger, Volt van specifieke instructies van een begeleider meter, Amp meter, stroomtang, infrarood thermometer,...) (of ervaren collega) Herkennen van fysiek waarneembare zaken van elektrische o Instellen, parametriseren en kalibreren van storingen en slijtage processen sensoren, transmitters en regelaars Schetsen van alle vereiste kenniselementen geformuleerd in o Kalibreren van (veelgebruikte) Level I ASNT-SNT-TC-1A met betrekking tot aanbevelingen meetinstrumenten in relatie tot de toepassing voor thermische / infrarood testen (nul-schaal of voole-schaal aanpassing) Schetsen van alle vereiste kenniselementen geformuleerd in Level I ASNT-SNT-TC-1A met betrekking tot aanbevelingen voor Airborne Ultrasound Schetsen van alle vereiste kenniselementen geformuleerd in ISO categorie I (vibratie-analyse) Theoretische test van meerkeuzevragen over de theoretische kennis Theoretische test van meerkeuzevragen over de praktische vaardigheden Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis, vaardigheden en competenties tijdens een gestandaardiseerde in-basket-test Vaststellen van de correcte uitvoering van de praktische vaardigheden tijdens een gestandaardiseerde praktische proef Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis en vaardigheden door middel van een interview tijdens de uitvoering van een gestandaardiseerde praktische proef Gestandaardiseerd interview en observatie tijdens een praktijktest in het veld Mogelijke evaluatiemethoden ULO 3.1.: Preventief onderhoud - Pagina 3

14 ONTWERP-versie Gelieve niet te verspreiden Eenheden van Leer Uitkomsten Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4 ULO 4 Ondersteunende activiteiten Taakomschrijving: Uitvoeren van kritische ondersteunende activiteiten tijdens het onderhoud Doel en resultaat: Technologische context: Minimaliseren van veiligheids-en milieurisico's en het maximaliseren van kostenefficiëntie en betrouwbaarheid van de installaties Alle soorten apparatuur en installaties die in een chemische fabriek aanwezig zijn PC met CMMS, EAM-of ERP-software tool of een toepasbaar webportaal Verschillende soorten reserveonderdelen en MRO goederen Werkorders Referentie boeken, handleidingen, specificaties van de fabrikant, specificaties van de klant en rapporten, (productie) standaardbladen, enz... Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en beschermende kleding Veiligheidsuitrusting Verschillende soorten draagbare brandblussers Tuigage, hijs-en hefwerktuigen Chemische veiligheidsinformatiebladen Afvalverwerkingsinstructies en afvalcontainers Opvangsystemen: producten, instrumenten en apparaten Pagina 1

15 ONTWERP-versie Gelieve niet te verspreiden Leeruitkomsten: Kennis (theoretische en feitelijke kennis wetenschappelijke en theoretische context) kennis van plannen en rapporteren van onderhoudsactiviteiten o weten hoe reserve onderdelen te bestellen, te controleren op kwaliteit, op te bergen en te reserveren o weten hoe je instructies op een werkorder interpreteert en hoe de verschillende werkorders te combineren zijn tot een werkschema o weten wat moet worden gerapporteerd over uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden o weten wat moet worden gerapporteerd over uitgevoerde inspecties en metingen o weten hoe herhaalde storingen te beschrijven en faalwijzen te formuleren Weten hoe je (bestaande) onderhoudsconcepten en methodieken kan verbeteren o begrijpen van gemeenschappelijke concepten en methodologieën in onderhoud en weten hoe bij te dragen aan de belangrijke stappen en taken in elke methode o weten hoe klein onderhoud en projecten voor verbetering van de betrouwbaarheid te ontwikkelen en beheren weten hoe veilig onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd o kennen van de procedures voor de alarmerende, operationele veiligheidsvoorzieningen en evacueren o kennen van de meest relevante regelgeving, de normen en procedures met betrekking tot veilige werkplekken o overzicht hebben van de veilige praktijken voor het controleren en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en onderscheid kunnen maken tussen de verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Vaardigheden (praktische cognitieve vaardigheden gebruik van kennis) Plannen, uitvoeren en rapporteren van onderhoudswerkzaamheden o gebruik maken van een PC,CMMS, EAM-of ERP-software tool o beheren van MRO-artikelen (gereedschap, bouten, schroeven, pakkingen, olie, enz...) en reserveonderdelen o ontvangen van werkopdrachten en het voorbereiden en plannen van de uit te voeren taken voor onderhoud o rapporteren over uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden o evalueren van meet-en inspectie-waarden o rapporteren van (dreigende) herhaalde defecten en storingen en bepalen van mogelijke oorzaken Verbeteren van de (bestaande) onderhoudsconcepten en methodologieën o deelnemen aan werkgroepen met betrekking tot het verbeteren van het onderhoud o opzetten en uitvoeren van kleine projecten voor onderhoud of verhoging van de betrouwbaarheid Zorg voor de veiligheid bij onderhoudswerkzaamheden o alarmeren, veiligheidsvoorzieningen gebruiken en het in veiligheid brengen van de persoon in kritieke noodsituaties o organiseren van een veilige werkplek en alle werken uitvoeren volgens de vereiste veiligheidsvoorschriften o selecteren en dragen van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en Competentie: (rol en niveau van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid) Starter van school: Voert alle werkstappen zelfstandig uit Volgt alle (veiligheids-) instructies van een werkvergunning op Draagt verantwoordelijkheid voor zijn / haar eigen veiligheid Coördineren van zijn / haar eigen planning Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van zijn / haar eigen werk Bewaakt de kwaliteit van zijn / haar eigen werk Rapporteert uitgevoerd werk Ervaren: Voert alle werkstappen zelfstandig uit Instrueert zelfstandig een (contractor)team over alle noodzakelijke stappen in het werk Bewaakt dat de (veiligheids-) instructies worden opgevolgd door alle leden van een (contractor)team Draagt de verantwoordelijkheid voor zijn / haar eigen veiligheid en voor die van een (contractor)team Coördineert zijn / haar eigen planning en de planning van een (contractor)team Draagt verantwoordelijkheid voor de kostenefficiëntie van de werkzaamheden die worden uitgevoerd door een (contractor)team en optimaliseert de tijd van werken Bewaakt de kwaliteit van de werkzamheden uitgevoerd door een (contractor)team Rapporteert de voortgang van de werkzaamheden van een (contractor)team Pagina 2

16 ONTWERP-versie Gelieve niet te verspreiden o schetsen, interpreteren begrijpen van brandblusprocedures en brandbestrijdingsinstructies, en selecteren van een geschikt draagbaar brandblusapparaat o weten hoe je lasten aanslaat en hijst en hoe de apparatuur wordt gebruikt met inachtneming van alle voorschriften en procedures o analyseren en interpreteren van instructies op etiketten en in chemische veiligheidsinformatiebladen, en schetsen van mogelijke maatregelen om blootstelling aan chemische stoffen te voorkomen Weten hoe om te gaan met afval geproduceerd tijdens onderhoudswerkzaamheden o onderscheid kunnen maken tussen soorten afval en gemorste stoffen en identificeren van de gevaarlijke eigenschappen van deze stoffen o bekend zijn met de verschillende opslagmethoden en producten en hun toepassing bij verwijdering in geval van een lekkage specifieke PBM voor het werken in specifieke omstandigheden op basis van risico-analyse o blussen van kleine branden van bekende stoffen met draagbare brandblussers o veilig verschillende belastingen (tot 500 kg) aanslaan en hijsen in verschillende omstandigheden met behulp van hefwerktuigen o behandelen van kleine hoeveelheden restchemicaliën volgens de vereiste veiligheidsvoorschriften correct omgaan met afval geproduceerd tijdens de onderhoudswerkzaamheden o voorkomen en sorteren van het afval bij onderhoudstaken (poetsdoeken, metalen, beschadigde onderdelen,...) o het morsen van stoffen tijdens onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk voorkomen Optimaliseert werkprocessen door middel van open communicatie met operators, onderhouds- teamleden, management en leveranciers Doet voorstellen en draagt verantwoordelijkheid voor initiativen en projecten voor verbetering Mogelijke evaluatiemethoden Theoretische test met meerkeuzevragen over de theoretische kennis Theoretische test met meerkeuzevragen over de praktische vaardigheden Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis, vaardigheden en competenties tijdens een gestandaardiseerde in-basket-test Vaststellen van de correcte uitvoering van de praktische vaardigheden tijdens een gestandaardiseerde praktische proef Vaststellen van de juiste ondersteunende kennis en vaardigheden door middel van een interview tijdens de uitvoering van een gestandaardiseerde praktische proef Gestandaardiseerd interview en observatie tijdens een praktijktest in het veld Pagina 3

SKF Reliability Systems. Services

SKF Reliability Systems. Services SKF Reliability Systems Services SKF - The Knowledge Engineering Company SKF biedt een brede range producten en diensten aan een groot aantal klanten in een verscheidenheid aan industrieën. Het aanbod

Nadere informatie

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit

PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk elektriciteit PV/TV Stage elektriciteit TV Elektriciteit Specifiek gedeelte (13-11/11-7 lt/w) (2-4/4-8 lt/w) (9/9 lt/w) Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm:

Nadere informatie

Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie

Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie Juni 2001 ECN-C--01-058 Conditiebewaking aan windturbines Een verkennende studie J.P. Verhoef T.W. Verbruggen Verantwoording Deze studie is uitgevoerd door ECN binnen een door NOVEM gesubsidieerd project

Nadere informatie

OPTISONIC 8300 Handboek

OPTISONIC 8300 Handboek OPTISONIC 8300 Handboek Ultrasone flowmeter voor gas met hoge temperatuur en stoom KROHNE : IMPRESSUM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie

Nadere informatie

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits Watergekoelde rooftop 20-85 kw BALTIC-IOM-1305-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Nadere informatie

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

ELEKTRISCHE INSTALLATIES ELEKTRISCHE INSTALLATIES TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2009 VVKSO BRUSSEL ELEKTRISCHE INSTALLATIES TWEEDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2009

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302 98% Energie-efficiëntie Bespaar energie en geld met VLT -frequentieomvormers met een rendement tot 98% www.danfoss.com/drives

Nadere informatie

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX Flexibele schakeloplossingen voor maximalisatie

Nadere informatie

ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015

ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015 ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015 Dit technisch reglement werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen de Ecorace-Challenge.

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO. LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO. LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO Hogeschool van Amsterdam LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK (Blauwdruk) Opgesteld door: A. Catena, B. Bokhorst Datum: 6 juni 2001 Status: Vorige versie: 2 mei 2001 In Bewerking

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN ATTENTIE: Lees dit installatievoorschrift in zijn geheel aandachtig door alvorens de onderwaterpomp uit de verpakking te halen. Deze onderwaterpomp dient

Nadere informatie

ONTWERP VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN. Tweede graad TSO

ONTWERP VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ELEKTROTECHNIEKEN. Tweede graad TSO Wijzigingen t.o.v. het vorige leerplan. We verwijzen ter motivatie van dit erratum en addendum naar de CODEX Welzijn, Titel VIII, Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties, Hoofdstuk II, Jongeren

Nadere informatie

Nijverheidstechnieken

Nijverheidstechnieken Nijverheidstechnieken Opbouw van een projectdossier bij het geïntegreerd werken 1 Algemeen Eén van de belangrijkste vernieuwingen in de huidige leerplannen is dat de leerplandoelstellingen en leerinhouden

Nadere informatie

2015-2016 CATALOGUS TEST- EN MEET- INSTRUMENTEN Fluke. Keeping your world up and running.

2015-2016 CATALOGUS TEST- EN MEET- INSTRUMENTEN Fluke. Keeping your world up and running. 2015-2016 CATALOGUS TEST- EN MEET- INSTRUMENTEN Fluke. Keeping your world up and running. Inhoud Fluke-website en elektronische nieuwsbrief Nieuw van Fluke... 2-4 Fluke-combinatiekits... 5-6 Fluke After

Nadere informatie

bachelor Kennisbasis techniek 3

bachelor Kennisbasis techniek 3 Kennisbasis docent techniek bachelor Kennisbasis techniek 3 Voorwoord De kwaliteit van ons bachelor onderwijs moet goed zijn, dit is niet alleen belangrijk voor onze studenten en het afnemende werkveld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie. Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepscompetentieprofiel Monteur onderhoud en storingen warmtedistributie Algemene informatie Datum: 26 februari 2004 versie: 3 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Motoren Automatisering Energie Transmissie & Distributie Coatings Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Installatie, bedienings-

Nadere informatie

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED. www.emersonprocess.be

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED. www.emersonprocess.be April 2005 De Emerson SIS oplossing Asset Optimization : Haal het maximale uit uw procesinstallaties Automatiserings- strategieën in cgmp installaties Nieuwe hoogwaardige tweedraads transmitter Rosemount

Nadere informatie

Vertaling van oorspronkelijke

Vertaling van oorspronkelijke Vertaling van oorspronkelijke AVANTI DIENSTLIFT Gebruiksaanwijzing en handleiding voor installatie Model SHARK Publicatiedatum: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Fabrikant: AVANTI Wind Systems

Nadere informatie

ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN. hoogwerker. Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006

ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN. hoogwerker. Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006 ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN hoogwerker Type : R20 EHS Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006 CUSTERS HYDRAULICA B.V. Smakterweg 33, 5804 AE VENRAY Telefoon: 0478 553 000 Postbus 22, 5800 AA VENRAY

Nadere informatie

Kopje (regular) Subkop in tekst. Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9

Kopje (regular) Subkop in tekst. Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9 Bovenkopje 12 op 14 (regular) Kopje (regular) Onderkopje 18 op 20 (light) Subkop in tekst Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9 Tekst in Helvetica light 8 op 9 Tekst in Helvetica

Nadere informatie

Maritieme opleiding motoren

Maritieme opleiding motoren Leerplan OPLEIDING Maritieme opleiding motoren Modulair Studiegebied Maritieme opleidingen Goedkeuringscode: 2013/911/6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Operationele leiding en communicatie 40 Toegepaste mechanica

Nadere informatie

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet TM SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet PV-omvormer uit D-serie voor aansluiting op het elektriciteitsnet Handleiding SP-SR-D-V1.1-NL Nederlands Auteursrechtverklaring

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds.

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds. OM-240 712K/dut 2014 01 Processen MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving Lasstroombron AlumaPower 350 MPa Auto-Line HANDLEIDING www.millerwelds.com Van Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd

Nadere informatie

SKF Producten en Services

SKF Producten en Services SKF Producten en Services The Power of Knowledge Engineering 1 2 SKF biedt een complete aanpak voor levenscyclusbeheer van bedrijfsmiddelen Industriële ondernemingen van elke type en formaat, waar ook

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie