Servicediensten. Voor de operationele ondersteuning van uw productie-installaties bieden wij u een breed scala aan servicediensten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Servicediensten. Voor de operationele ondersteuning van uw productie-installaties bieden wij u een breed scala aan servicediensten."

Transcriptie

1 Servicediensten Voor de operationele ondersteuning van uw productie-installaties bieden wij u een breed scala aan servicediensten.

2

3 Inhoudsopgave Contract referentie Pagina ABB-servicediensten 4 Internet diensten Internet-diensten Toegang Solutions Bank Licentie Parts Online 5 Ondersteunende diensten Ondersteunende diensten Periodiek onderhoud Time Based Maintenance (TBM) Condition Based Maintenance (CBM) Reliability Centered Maintenance (RCM) Stand-by periode Telefonische assistentie Modem assistentie On-site assistentie Applicatieonderhoud Vernieuwend onderhoud Netwerkonderhoud 9 Onderdelen en logistiek Onderdelen en logistiek Onderdelen Condities Omruilprincipe Logistiek De klant heeft eigen voorraad Participatie voorraad Gereserveerde voorraad 12 Andere diensten Andere diensten Training Uitgebreide garantie Asset Management Consulting 14 ABB 3

4 ABB-servicediensten In deze brochure vindt u een compleet overzicht van onze servicediensten welke wij u aanbieden ten behoeve van de operationele ondersteuning van uw productie-installaties. Onze servicediensten hebben betrekking op: alle ABB-producten waaronder: Besturingsystemen Aandrijfsystemen Motors, Generators Elektriciteit netwerken (380 V t/m 400 kv) Energietechnische installaties o.a. Schakelaars Beveiligingen Transformatoren Noodstroomvoorzieningen Upgrading & Retrofit Time Based Maintenance (TBM) Condition Based Maintenance (CBM) Reliability Centered Maintenance (RCM) Overige ABB-produkten niet ABB-producten Al deze producten kunnen in één overeenkomst worden ondergebracht, met als voordeel één contactpersoon, één factuur, één telefoonnummer, etc. Wordt de service die u wenst niet genoemd in deze ABB-servicediensten brochure, neem dan contact op met: Mw. T. Natte Telefoonnummer: +31(0) ABB

5 Internet diensten 1.1 Internet diensten Toegang "Solutions Bank" De Solutionsbank van ABB is gebaseerd op de bestaande Information Exchange Database van ABB. Deze database die via Internet toegankelijk is, biedt allereerst de voor de hand liggende voordelen van een wereldwijde database met productgegevens. Mits log-in -toestemming van ABB d.m.v. username en een password heeft de opdrachtgever toegang tot twee service niveaus. Niveau 1: ABB SolutionsBank Base Downloads + Forums + TechInfoBank Niveau 2: ABB SolutionsBank Plus Downloads + Forums + TechInfoBank + Autonotification + Manuals + KnowledgeBank. SolutionsBank is te vinden op het internetadres : Licentie "Parts Online" Parts Online biedt via het internet aan de opdrachtgever een uitgebreide lijst van meer dan onderdelen voor een breed gamma van ABB-apparatuur. Met behulp van de PC heeft de opdrachtgever een directe toegang tot het real-time onderdelen systeem van het ABB Logistics Center. Dit systeem geeft u de toegang tot belangrijke informatie zoals de beschikbaarheid van specifieke onderdelen, de apparatuur waarin het onderdeel functioneert, technische details en foto s van deze onderdelen. Parts Online voldoet aan uw noden in real-time. De opdrachtgever kan offerte aanvragen, een onderdeel opzoeken en indien gewenst dit 24 uur per dag. Communicatiefouten zijn uitgesloten. Parts Online is te vinden op het internetadres : ABB 5

6 Ondersteunende diensten 2.1 Ondersteunende diensten Periodiek onderhoud Onder periodiek onderhoud wordt verstaan de systematische en periodieke op locatie uitgevoerde werkzaamheden met als doel het beperken van onverwachte stilstand. Algemeen Werkzaamheden Dit onderhoud omvat werkzaamheden welke aan de hand van een protocol worden uitgevoerd. Planning Het onderhoud zal worden gedaan in overleg met opdrachtgever Time Based Maintenance (TBM) Bij TBM betekent dit dat onderhoud wordt gedaan aan de hand van de in het service manual aangegeven onderhoudsfrequentie Condition Based Maintenance (CBM) Bij deze wijze van onderhoud vormt de conditie waarin de apparatuur/installatie zich bevindt de basis voor het bepalen van het tijdstip en omvang van onderhoud. De conditie kan op diverse wijze bepaald worden, zoals middels metingen, visuele inspectie en infrarood thermografie Reliability Centered Maintenance (RCM) Om het onderhoud nauwgezet af te stemmen op de genoemde beschikbaarheid van de installaties is onderzoek vereist. Hiervoor verwijzen wij naar onze mogelijkheden onder Asset Management en Consulting Stand-by periode De Stand-by periode legt de kaders vast waarbinnen technisch personeel van ABB beschikbaar is voor het verrichten van een service. De service kan zijn het leveren van telefonische assistentie, modem assistentie of ongepland On-site assistentie. Responstijd Per geleverde service wordt een responstijd gedefinieerd. Dit is de tijd tussen het tijdstip van aanvraag door opdrachtgever en het tijdstip dat technisch peroneel van ABB aanvangt met het leveren van de service, dit gedurende de stand-by periode. 6 ABB

7 2.1.3 Telefonische assistentie Deze service geeft aan opdrachtgever de mogelijkheid om telefonisch in contact te treden met een service engineer. Op die manier zal gepoogd worden aan zijn hardware- en /of softwareprobleem een oplossing te bieden. Beschikbaarheid Volgens de overeengekomen stand-by periode. Responstijd 1 uur tijdens de overeen gekomen stand-by periode. Opties Optie 1: Optie 2: Uren worden op regiebasis verrekend. Een overeengekomen aantal pooluren maken onderdeel uit van de serviceovereenkomst. Komt men tekort, dan worden de resterende uren op regiebasis verrekend. Heeft men uren over, dan schuiven deze door naar het volgende jaar Modem assistentie Een service engineer zal via een modemverbinding technische ondersteuning leveren. Op die manier zal gepoogd worden het aangemelde probleem te verhelpen. Beschikbaarheid Volgens de overeengekomen stand-by periode. Responstijd 4 uur tijdens de overeengekomen stand-by periode. Opties Optie 1: Optie 2: Uren worden op regie basis verrekend Een overeengekomen aantal pooluren maken onderdeel uit van de serviceovereenkomst. Komt men tekort dan, worden de resterende uren op regiebasis verrekend. Heeft men uren over, dan schuiven deze door naar het volgende jaar. Beperkingen Niet inbegrepen in deze service: de kosten voor de telefooncommunicatie de kosten voor de modem, plaatsing, testen ervan bij de opdrachtgever ABB 7

8 2.1.5 On-site assistentie ABB zal in opdracht van de opdrachtgever reparaties verrichten in geval van een storing aan de apparatuur. Deze werkzaamheden kunnen zowel samenvallen met het preventief onderhoud als afzonderlijke bezoeken inhouden. Gepland on-site assistentie Gepland on-site assistentie omvatten geplande reparaties op grond van vooraf bekende problemen of verwachte problemen. Deze reparaties beperken zich tot technisch identieke vervangingen en het terugbrengen in de oorspronkelijke staat van het toestel of onderdeel. Ongepland on-site assistentie Reparaties welke voortvloeien uit storingen als ook het onjuist behandelen en/of toepassen van de apparatuur. Responstijd ongeplande on-site assistentie De responstijd is de tijd tussen het tijdstip van melding door opdrachtgever van een storing aan ABB en het tijdstip van aankomst door het technisch personeel van ABB bij opdrachtgever. De responstijd is geldig gedurende de stand-by periode Applicatieonderhoud Deze service omvat het onderhouden en aanpassen van applicatiesoftware aan de wensen van de klant, binnen de mogelijkheden van de bestaande installatie. Het betreft geen nieuwbouw. Doelstelling Applicatieonderhoud heeft als doelstelling om als intermediair te dienen tussen de klant enerzijds en de verschillende knowledge groepen binnen ABB anderzijds. Zij fungeert als centrale ingang voor aanvragen op het gebied van onderhoud en aanpassingen aan applicatiesoftware voor een van tevoren vastgelegde reeks van producten. Uitzondering hierop zijn aanvragen die betrekking hebben op het traject voorafgaand aan een nieuwbouw. Deze module omvat niet het opbouwen en actueel houden van specifieke applicatiekennis. Opties Optie 1: Uren worden op regiebasis verrekend. Optie 2: Een overeengekomen aantal pooluren maken onderdeel uit van de serviceovereenkomst. Komt men tekort, dan worden de resterende uren op regiebasis verrekend. Heeft men uren over, dan schuiven deze door naar het volgende jaar. 8 ABB

9 Verrekening van materialen en software modules Materialen en software modules worden tegen de geldende prijslijsten in rekening gebracht Vernieuwend onderhoud Vernieuwend onderhoud omvat twee diensten, te weten: Het informeren van de opdrachtgever van uitgebrachte revisies van de produkten. Het upgraden van systeemsoftware en hardware op aangeven van de klant, binnen de mogelijkheden van de bestaande installatie. Doelstelling Het vernieuwend onderhoud heeft als doelstelling de opdrachtgever op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen met betrekking tot revisies en nieuwe functionaliteit van de produkten. Het doel is om deze produkten naar een hoger revisielevel te brengen. Hiervoor kunnen zowel hardwarematige alsook softwarematige aanpassingen noodzakelijk zijn. Deze dienst omvat geen wijzigingen in functionaliteit, buiten die wijzigingen die het gevolg zijn van het hogere revisielevel. Verrekening van kosten Verrekening van de werkelijk gemaakte kosten zullen in mindering worden gebracht op de post vernieuwend onderhoud. Ingeval van een overschrijding van de post vernieuwend onderhoud zullen de kosten separaat in rekening worden gebracht. Werkuren welke in het kader van vernieuwend onderhoud zijn uitgevoerd worden verrekend volgens de geldende uurtarieven Netwerkonderhoud Deze service omvat het functioneel onderhouden van de netwerken. Doelstelling Netwerkonderhoud heeft als doelstelling om als intermediair te dienen tussen de klant en de verschillende providers van de lijnen. Zij fungeert als centrale ingang voor storingsmeldingen en aanvragen voor aanpassing voor een van tevoren vastgelegde reeks van producten en netwerksystemen. Uitzondering hierop zijn aanvragen die betrekking hebben op het traject voorafgaand aan een nieuwbouw. Beschikbaarheid Volgens de overeengekomen stand-by periode. Responstijd Overeen te komen tijdens de overeengekomen stand-by periode. ABB 9

10 Opties Optie 1: Optie 2: Uren worden op regiebasis verrekend. Een overeengekomen aantal pooluren maken onderdeeel uit van de serviceovereenkomst. Komt men tekort dan worden de resterende uren op regiebasis verrekend. Heeft men uren over dan schuiven deze door naar het volgende jaar. Verrekening van materialen en software modules Materialen en software modules worden tegen de geldende prijslijsten in rekening gebracht. Beperkingen: De kosten voor aanschaf van netwerkcommunicatieapparatuur. Het opstellen en functioneel maken van de netwerkcommunicatieapparatuur. De gebruikskosten voor de communicatielijnen. Bewaking van economisch gebruik van de communicatielijnen. 10 ABB

11 Onderdelen en logistiek 2.2 Onderdelen en logistiek Onderdelen Condities Materialen en materiaalbehoeften zijn in verschillende categorieën in te delen. We onderscheiden: Verbruiksmaterialen; bijvoorbeeld printerpapier, inktcartridges, tonercartridges, etc. Slijtdelen; zoals fans, batterijen, beeldbuizen, printerheads, harddisk, etc. Reserve onderdelen in eigen beheer van de opdrachtgever. Reserve onderdelen in beheer bij ABB middels een participatievoorraad. Onderdelen ten behoeve van uitbreidingen en/of aanpassingen. Alle overige materialen. Opties Optie 1: Optie 2: Alle materialen zullen worden verrekend op basis van de op dat moment geldende verkoopprijzen van ABB. Uitzondering hierop zijn die onderdelen welke onder garantiebepalingen vallen, deze zullen worden geleverd en verrekend volgens de geldende garantievoorwaarden. De onderdelen, nodig voor eventuele reparaties, zijn gedekt door het jaarlijks forfait dat tussen de opdrachtgever en ABB is overeengekomen Omruilprincipe Defecte onderdelen zullen, waar mogelijk en beschikbaar, op basis van het omruilprincipe worden uitgewisseld en verrekend Logistiek De klant heeft een eigen voorraad De klant heeft een eigen voorraad aan reserve-onderdelen. Deze voorraad staat ter beschikking van uw eigen personeel en onze service engineers. Om de betrouwbaarheid van de reservedelen optimaal te houden raden wij u aan de onderdelen in de door ABB voorgeschreven condities te bewaren. ABB 11

12 Toegang tot een geparticipeerde voorraad bij ABB Bij deze formule kan de opdrachtgever beroep doen op een specifieke voorraad met reservedelen die bij ABB Lokaal ter beschikking staat voor de klanten die erin participeren, dit 24 uur per dag, 7 dagen per week. Beschikbaarheid van de onderdelen De voorraad staat enkel ter beschikking aan de ABB-klanten die in de voorraad participeren. Het gaat hier om gedeelde voorraad. Levertijd De levertijd is afhankelijk van de locatie, maar maximaal 6 uur. Heraanvullen van de voorraad ABB zorgt automatisch voor het heraanvullen van het geleverde onderdeel in de voorraad binnen 48 uur, zolang het product courant is Toegang tot een speciaal gereserveerde voorraad bij ABB Benelux of bij opdrachtgever. Bij deze formule kan de opdrachtgever beroep doen op een specifieke voorraad met reservedelen die bij ABB of bij de opdrachtgever ter beschikking zijn. Beschikbaarheid van de onderdelen Deze voorraad staat enkel ter beschikking staat voor de opdrachtgever waarvoor de voorraad is gereserveerd. Een 100% beschikbaarheid van de gereserveerde onderdelen kan met deze module worden gegarandeerd. Levertijd De levertijd is afhankelijk van de locatie, maar maximaal 6 uur. Heraanvullen van de voorraad ABB zorgt automatisch voor het heraanvullen van de voorraad binnen 48 uur, zolang het product courant is. 12 ABB

13 Andere diensten 3.3 Andere diensten Training Als koploper op vele terreinen kunnen wij u van dienst zijn door hoogwaardige opleidingen en trainingen aan te bieden die primair bedoeld zijn om de prestaties van u en uw medewerkers te verbeteren. Voor dit doel hebben wij een uniek opleidings- en trainingsinstituut opgezet: ABB University. Via onze opleidingen en trainingen krijgt u de meest recente knowhow aangereikt en kunt u intensief kennismaken met de innovatieve producten en diensten die ABB op de markt brengt. Ook voor alle eerder door ABB geleverde producten en systemen beschikt ABB University over een groot scala aan cursussen die met name voor de opleiding van uw nieuwe medewerkers, maar ook voor het opfrissen van de kennis van uw huidige medewerkers, toegepast kunnen worden. Onze trainers zijn mensen uit de praktijk met kennis van de meest recente ontwikkeling op hun vakgebied. Door de combinatie van ervaren trainers en een grote diversiteit aan opleidingen en trainingen zijn wij in staat om in te spelen op uw specifieke wensen: van standaard in-house producttrainingen tot op maat gesneden on-site systeemtrainingen. Ook via het internet kunnen wij u met elearning van dienst zijn. Zo kunt u maximaal profiteren van de product- en proceskennis en de technologische voorsprong van ABB. Voor meer informatie en/of het toesturen van een cursuskalender en/of cursuscatalogus kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (010) of via Tevens kunt u ons wereldwijde trainingsaanbod bekijken op internet: Uitgebreide Garantie Op de standaard overeengekomen garantie kunnen extra services worden toegevoegd uit de Service Product Catalogus Asset Management ABB s Asset Management heeft als doel, het vinden van oplossingen om het maximum te halen uit uw investering, door de kosten te verminderen, verhogen van de beschikbaarheid, dit via levensduur management. ABB ABB s Asset Management is zeer waardevol voor klanten die in een concurrerende en aan (wettelijke) voorschriften gebonden markt opereren, waarin er een verandering is gekomen van het leveren van een standaard product naar een product met een kwalitatief hoog verwachting niveau van de afnemers. Wij werken op projecten van klein tot groot, van vernieuwen van delen van een installatie, totaal nieuwbouw tot lange termijn ontwikkelingen en overeenkomsten. 13

14 3.3.4 Consulting Met ABB's jarenlange ervaring in de energietechniek en industriële automatisering kunnen wij onze klanten optimaal laten profiteren van onze kennis, gekoppeld aan de klanteigen specifieke noden en behoeften. De doelstelling hierbij is dat onze klanten komen tot een groter rendement en hogere winstgevendheid van hun bedrijfsprocessen. 14 ABB

15

16 ABB b.v. Marten Meesweg AV Rotterdam Postbus AH Rotterdam Tel. (010) Fax. (010) Voor nadere informatie: Doorkiesnummer : (010) Afd. fax : (010) Service Product Catalogus 4e druk Gedrukt in Nederland CL

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BEËINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

MANAGED SERVER HOSTING

MANAGED SERVER HOSTING INHOUDSOPGAVE MANAGED SERVER HOSTING INTRODUCTIE... 3 // MANAGED HOSTING SERVICES...3 // MANAGED DEDICATED SERVER...3 // MANAGED SERVER...3 DE SERVERS... 4 // RAID CONFIGURATIE...4 // UITBREIDINGEN...5

Nadere informatie

VCD INFRA SOLUTIONS. Catalogus beheer & support

VCD INFRA SOLUTIONS. Catalogus beheer & support VCD INFRA SOLUTIONS Catalogus beheer & support Service Catalogus 2 Onze modulaire dienstverlening biedt u een stabiele ICT-infrastructuur VCD Infra Solutions beschikt als system integrator over een uitgebreid

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Support Microsoft Exchange

Support Microsoft Exchange Support Microsoft Exchange Onderdeel van Mijn beheer Support Microsoft Exchange Managementsamenvatting Heeft u onvoldoende capaciteit of kennis in huis om maximale beschikbaarheid van uw ICT-infrastructuur

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN A. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR ONDERHOUDS- EN ONDERSTEUNINGSDIENSTEN OP DE GOEDEREN DEFINITIE Onderhoud van de Goederen, waaronder begrepen een of meerdere hardware goederen en de

Nadere informatie

Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat. Informatieblad

Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat. Informatieblad Informatieblad Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat Een goed functionerend ICT-systeem is van essentieel belang voor de continuïteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen Artikel 1: definities In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: Case: Case Electronics B.V., de gebruiker van deze voorwaarden; opdrachtgever:

Nadere informatie

Life-Cycle Management Uw Kardex Remstar opslagsysteem in stand houden

Life-Cycle Management Uw Kardex Remstar opslagsysteem in stand houden Essential Plus Extra Life-Cycle Management Uw Kardex Remstar opslagsysteem in stand houden Kardex Remstar Service: Voor de lange termijn een maximale productiviteit veiligstellen Uw service begint bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Korton. Versie AV.v.1/2013

ALGEMENE VOORWAARDEN. Korton. Versie AV.v.1/2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Korton Versie AV.v.1/2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK A: ALGMENE BEPALINGEN 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING/AANBIEDINGEN...3 1.4 OVEREENKOMSTEN...3

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

HP Proactive Care Service

HP Proactive Care Service Technische informatie HP Proactive Care Service HP Services Voordelen van de service Proactive Care helpt u het rendement op de investering in uw geconvergeerde infrastructuur te verbeteren met kenmerken

Nadere informatie

SUPPORT CENTER PROCEDURE

SUPPORT CENTER PROCEDURE Visma DBS BV Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45.45.111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT F: 033 45.45.199 Internet: www.vismadbs.nl I: info-dbs@visma.com SUPPORT CENTER SUPPORT CENTER PROCEDURE Pagina

Nadere informatie

Licentie en Service overeenkomst DDi software

Licentie en Service overeenkomst DDi software Licentie en Service overeenkomst DDi software DDi BV Licentie en Service overeenkomst DDi Software 8 januari 2015 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5 8 6 3 0 0 3 K. v. K. H a a r l e m 3 4 0 8 1 8 5 6 De Partijen

Nadere informatie

Gemeente Neerijnen Offerte 330/14/11 GO raadsinformatie module Themadossiers en Speciale Documenten

Gemeente Neerijnen Offerte 330/14/11 GO raadsinformatie module Themadossiers en Speciale Documenten Gemeente Neerijnen Offerte 330/14/11 GO raadsinformatie module Themadossiers en Speciale Documenten Pagina 1 van 12 offertenummer 330/14/11 Offerte Offerte: voor GO raadsinformatie module Themadossiers

Nadere informatie

Onderhoudsprogramma s voor automatische toegangsoplossingen. ASSA ABLOY Entrance Systems

Onderhoudsprogramma s voor automatische toegangsoplossingen. ASSA ABLOY Entrance Systems Onderhoudsprogramma s voor automatische toegangsoplossingen ASSA ABLOY Entrance Systems Onderdeel van een compleet aanbod ASSA ABLOY Entrance Systems is een full-service partner wat betreft uw onderhoudsbehoeften.

Nadere informatie

Computerhulp. De servicedienst voor al uw ICT-problemen

Computerhulp. De servicedienst voor al uw ICT-problemen Computerhulp De servicedienst voor al uw ICT-problemen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst Computerhulp...4 2.1 Abonnementen...4 2.1.1 Basic abonnement...4 2.1.2 Professional abonnement...4 2.1.3

Nadere informatie

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU BTC TELECONSULT, DE MICHELINSTER IN DE TELECOMMARKT Als u lekker wilt gaan eten heeft u keuze uit een groot

Nadere informatie

Webhosting Online Dienstbeschrijving

Webhosting Online Dienstbeschrijving Webhosting Online Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Functionele beschrijving...4 2.1 Specificaties Webhosting Online...4 2.2 Domeinregistratie...4 2.3 Hoe start ik?...5 2.3.1 Website maken...5

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

Services voor de industrie. Samenwerken aan duurzame productiviteit. siemens.nl/industrial-services

Services voor de industrie. Samenwerken aan duurzame productiviteit. siemens.nl/industrial-services Services voor de industrie Samenwerken aan duurzame productiviteit siemens.nl/industrial-services De veranderende rol van services 4 Om uw concurrentievermogen op peil te houden, verdienen uw installaties

Nadere informatie

Webhosting XL Dienstbeschrijving

Webhosting XL Dienstbeschrijving Webhosting XL Dienstbeschrijving Versie: 4.0 2013 Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 1.1 Van website naar webportal.... 3 1.2 Wat kan Webhosting XL voor u betekenen?... 4 1.3 Referenties... 4 2 Varianten

Nadere informatie

Heereweg 345 2161 CA Lisse T 088 25 25 800 F 088 25 25 850 W www.ipone.nl. Informatiedocument. IP-Telefonie van IP-ONE B.V.

Heereweg 345 2161 CA Lisse T 088 25 25 800 F 088 25 25 850 W www.ipone.nl. Informatiedocument. IP-Telefonie van IP-ONE B.V. Informatiedocument IP-Telefonie van IP-ONE B.V. IP-ONE B.V. 2012 IP-Telefonie (IPT) van IP-ONE B.V. 1. Introductie IP-Telefonie van IP-ONE... 3 2. IP-ONE en de IPT dienst... 3 3. Functionaliteiten... 4

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving Glasvezel Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. ITsyndicaat. Versie AV.v.1/2015

ALGEMENE VOORWAARDEN. ITsyndicaat. Versie AV.v.1/2015 ALGEMENE VOORWAARDEN ITsyndicaat Versie AV.v.1/2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID... 1 1.2 DEFINITIES... 1 1.3 BEVESTIGING... 2 1.4 AANBIEDINGEN... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN... 2 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst workplace services 3 Een EFFICIËNTE ict-werkplek is het halve werk Het IT Service Centrum, kennis uit ervaring 3 Het IT Service Centrum heeft ervaring met

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. Versie 0.1 Datum 16 april 2015 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDESIGN EN SOFTWAREONTWIKKELING... 11 MODULE C CONSULTANCY EN ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE...

Nadere informatie