Beste ouders en/of verzorgers,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste ouders en/of verzorgers,"

Transcriptie

1 Beste ouders en/of verzorgers, Net als voorgaande jaren wordt de Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad Spectrum locatie Honingzwam over het jaar schriftelijk gedaan. Naast het jaarverslag van de Algemene Ledenvergadering zijn ook de volgende stukken bijgevoegd: Reservering sponsorloop Financiële jaarverslag Het jaarverslag van de Algemene Ledenvergadering, alsmede de bijbehorende stukken, ligt op school ter inzage. Ook zal dit op de website gepubliceerd worden. U kunt het jaarverslag ook opvragen via bij ondergetekende. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u aangeven bij ondergetekende. De opmerkingen zullen toegevoegd worden in het jaarverslag van de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad locatie Batenstein en locatie Honingzwam zal in november worden gehouden. Per locatie dient een aantal stemgerechtigden aanwezig te zijn. De stemverhouding is als volgt: Honingzwam: 7 stemmen Batenstein: 7 stemmen Zodra de datum bekend is, zal deze naar u gecommuniceerd worden. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Chantal Mackay Voorzitter Ouderraad Het Spectrum Honingzwam

2 Jaarverslag Basisschool Het Spectrum Locatie Honingzwam Samenstelling Ouderraad:

3 Vanaf maart 2015 is Chantal Mackay benoemd tot voorzitter van de Ouderraad. Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Leden sportcommissie: Chantal Mackay Tim Hoogkamer Margot Weede Gaastra Mendie Kraaij Leden schoolreiscommissie: Lilian, afgetreden einde schooljaar Jaime Pons Leden evenementencommissie: Leden sponsorloopcommissie: Leden PR commissie: Leden Groencommissie Teamleden t Spectrum: Marieke Wolswijk Vacature Vacature Joyce Reijn (OR vergadering) Chris van der Meer(sportcommissie) Marjan Zevenberg (sponsorloopcommissie) Algemeen De ouderraad verzorgt alle extra activiteiten voor de kinderen die buiten het lesprogramma van de school vallen. De kosten voor alle extra activiteiten worden betaald van de vrijwillige ouderbijdrage

4 die we van u ontvangen. Zonder deze ouderbijdrage en de inzet van ouders/verzorgers kunnen de extra activiteiten niet worden georganiseerd. In dit jaarverslag geeft de Ouderraad inzicht in alle activiteiten en kosten tijdens het schooljaar Ouderbijdrage De ouderbijdrage voor is conform op advies van de Ouderraad en Ouderverenigingen van locatie Batenstein en locatie Honingzwam Groep ,50 de jaren daarna voor groep ,50 Groep ,50 ook voor groep 8 57,50 Groep Totaal over 8 basisschooljaren 401,- Wij hebben dit schooljaar ontvangen aan ouderbijdrage. Wij hadden voor dit schooljaar begroot aan ontvangen ouderbijdrage. Dit is een tekort van 501,-. Vergaderingen De Ouderraad vergadert 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Elke ouder is bij inschrijving van zijn of haar kind automatisch lid van de Ouderraad en heeft recht de vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen vinden plaats op de locatie Honingzwam. Op de activiteitenkalender van de school staan de vergaderdata voor het lopende jaar vermeld. Indien het door het bestuur nodig geacht wordt, kan er tussentijds altijd een extra overleg plaats vinden. Tijdens de vergaderingen wordt aan alle zaken die de revue passeren de juiste aandacht en waarde gegeven. Tijdens deze vergaderingen is er altijd een teamlid van t Spectrum aanwezig zodat de communicatie met school goed verloopt. Schoolreiscommissie Ook dit jaar waren de schoolreizen voor de kinderen een succes. Het vervoer was prima in orde en er is een actieve commissie die enthousiast werkt aan wederom een geslaagde dag voor de kinderen. Groep 1 en 2 ging gezellig een ochtendje spelen bij speeltuin Vreugdenoord in Alphen aan den Rijn. Groep 3 en 4 vermaakten zich in Linnaeushof en groep 5 en 6 gingen een dagje naar Duinrell. De Efteling stond op het programma voor groep 7. Alle kinderen kregen eind van de dag een heerlijk ijsje. De totale kosten voor de schoolreizen kwamen uit op 3.660,-. Groep 8 ging op schoolkamp naar Noordwijk samen met groep 8 van de Batenstein. De eerste dag gingen zij naar Duinrell en werden vanaf daar door de begeleiding naar het YMCA hostel in Noordwijk gereden. Daar hebben zij een leuke tijd gehad. De totale kosten voor het schoolkamp bedroegen 2.580,-. Evenementencommissie

5 Sinterklaasfeest Het begon met de tussendoor pieten die onze school aandeden en de sfeer in de december maand brachten. Bij de Rommelpieten kregen de kinderen een attentie in hun schoenen. Sinterklaas zelf bracht 5 December een bezoekje aan onze school. Sint inmiddels ook weer een jaartje ouder, bleef immer kalm ook al zijn er alle jaren weer heftige avonturen te beleven, die de kinderen door de verhalen op school op de voet kunnen volgen. Hij deed menig kinderhart weer sneller kloppen. Sinterklaas was voorzien van een nieuwe baard. Voor groep 1 t/m 4 waren er weer zakken vol cadeautjes en groep 5 t/m 8 hadden weer hun best gedaan op de surprises. Totale kosten voor het sinterklaasfeest kwamen uit op 1.950,-. Kerstfeest Het kerstdiner verliep net als alle voorafgaande jaren weer in buffetvorm. Kinderen kunnen thuis iets maken voor op de buffettafel in hun klas. Iedereen (de leerkrachten en de kinderen) zagen er weer prachtig uit in hun mooie kerstkleding, vooral omdat het in de avond is geeft het een warm intiem kerstsfeertje. Voor de ouders was er weer glühwein en warme chocolademelk in de aula bij het ophalen van hun kind. Voor het kerstfeest is er 85,- uitgegeven. Paasfeest Met Pasen is het de traditie dat ieder kind iets meeneemt (net als bij Kerst) voor het paasontbijt. Zo ontstaat er een feestelijke eettafel, die afgemaakt wordt door door de kinderen zelfgemaakte placemats en servetten en schaaltjes van de evenementen commissie. s Middags vond het grote eieren verstop festijn plaats. De kosten voor het paasfeest kwamen uit op 40,-. Speldag Dit jaar vond de speldag plaats samen met de locatie t Spectrum aan de Batenstein. Het spelterrein was bij de Alphense Boys. De twee scholen hadden hun spelen wel op een ander veld, maar ze werden beide georganiseerd door het ROC Leiden, dat ons elk jaar weer bijstaat. De dag verliep goed totdat de zon te heet werd. Daarna zijn we zijn overgegaan op een waterballet om de kinderen te koelen, en het staken van de spelen. De traditionele pionnenroof van groep 8 sloot het geheel onder het genot van een koel ijsje. Er is 330,- uitgegeven voor de speldag. Casino avond afscheid groep 8 De aula was prachtig omgetoverd in een casino, met 6 speeltafels, een bar en een bank. De rode loper lag uit en de Jip en Janneke champagne stond klaar in feestelijke glazen. De kinderen van groep 8 werden verwacht in gala en werden gebracht in luxe auto s en zelfs eentje op een paard. Juf Jose praatte ze enthousiast binnen de rode loper op, richting het casino. Waar de leerkrachten ze als croupiers opwachten om het casino te openen. De fotografen stonden bij de aankomst en bij de ingang foto s te maken, om vast te leggen dat groep 8 toch echt afscheid ging nemen van onze school. Na de spelen werden er prijzen uitgereikt voor wie had gewonnen en ook voor de verliezers was er een troostprijs. Jaarboeken werden uitgereikt en de leerlingen werden toegesproken. De totale kosten voor het afscheid van groep 8 was 500,-.

6 Sponsorloopcommissie Ook dit jaar was de sponsorloop weer een succes. Veel hulp van ouders wat erg gewaardeerd wordt en ook broodnodig is. Dit jaar hadden we een kledingverkoop dit was helaas geen succes dus zal geen herhaling krijgen. De opbrengst was een mooi bedrag waar we de doelen ook erg blij mee gemaakt hebben. De doelen stonden op de dag ook met een kraampje waardoor het ook gaat leven bij de kinderen. Het BBQ-en en andere lekkernijen vele ook letterlijk in de smaak. Ook gaat er een groot deel naar school waar we leuke extra dingen van kunnen kopen. Aankomend jaar is er geen sponsorloop om de reden dat alle activiteiten teveel op elkaar zitten en er ook nieuwe bijkomen waardoor de sponsorloop helaas heeft moeten wijken. Het schooljaar 16/17 zal er in september een sponsorloop plaats vinden. Het is altijd fijn als er ouders zijn die het leuk vinden om ons te helpen niet alleen tijdens de dag zelf maar ook zeker in de commissie. Zie bijlage 2 voor de opbrengsten en uitgaven voor de sponsorloop PR-commissie De PR-commissie is ook een van de commissies die nieuwe leden nodig heeft. Momenteel is het een lege commissie en worden de werkzaamheden verdeeld over diverse ouders v.nl. voor het jaarboek van groep 8. (Hartelijk dank aan Arina namens de Honingzwam voor haar fantastische bijdrage aan het jaarboek voor groep 8). Dankzij bijdrage van Margot Weeda Gaastra is stukje in het plaatselijk nieuwsblad verschenen over de Sponsorloop met een foto van de uitreiking aan Sjaki Tarius en Ronald Mc Donald huis. Sportcommissie De sportcommissie bestaat dit jaar alleen uit Mendie Kraaij. Zij is dringend op zoek naar hulp! Toch is het gelukt om samen met veel ouders een aantal geslaagde toernooien en deelnames neer te zetten zoals de 20 van Alphen en deelname aan de Avondvierdaagse in Alphen aan den Rijn. Ook wordt er gekeken (i.o.m. het DB) om aan bepaalde toernooien samen met de Batenstein een team te vormen. De kosten voor sporttoernooien waren in dit schooljaar 50,-. Slotwoord De Ouderraad kan terug kijken op een jaar met leuke activiteiten voor de kinderen. We hebben veel plezier en blije gezichten gezien! Het is fijn om de kinderen iets extra s te kunnen bieden naast het verplichte lesprogramma. Wij willen alle ouders en verzorgers bedanken die zich direct of indirect hebben ingezet voor de activiteiten van de Ouderraad. Deze ouders/verzorgers zetten zich vol enthousiasme en plezier in, waarbij het belang van onze kinderen altijd voorop staat. Wij hopen ook in het nieuwe schooljaar weer veel hulp te mogen ontvangen van ouders /verzorgers. Vooral bij een aantal commissies hebben wij niet voldoende ouders/verzorgers om hier volop aandacht aan te besteden. Met name bij de PR-commissie en de Groencommissie hebben wij afgelopen jaren geen ouders/verzorgers gehad. Ook is er bij de sportcommissie maar één ouder actief. Wellicht heeft u interesse om hierin wat te betekenen voor ons?? De tijd dat u hierin moet

7 investeren is minimaal. Daarnaast geeft het ook voldoening om iets extra s te doen voor de schoolperiode van uw kinderen. Mocht u vragen hebben of u willen aanmelden dan kan dit bij één van de bestuursleden. Alle hulp en inzet is van harte welkom! Helaas hebben wij het afgelopen jaar te maken gehad met het drastisch teruglopen van de inkomsten. Steeds meer ouders betalen de jaarlijkse ouderbijdrage niet. Als deze tendens zich blijft voortzetten zullen wij in de toekomst een aantal activiteiten moet schrappen. Wij hopen dat ouders meer besef krijgen wat er met de ouderbijdrage wordt gedaan en de noodzaak zien om hierin bij te dragen. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard bereid deze te beantwoorden. Met vriendelijke groet, Chantal Mackay Voorzitter

8 Bijlage 1 Financieel jaarverslag

9 Bijlage 2 Opbrengsten en uitgaven Sponsorloop