Beste ouders en/of verzorgers,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste ouders en/of verzorgers,"

Transcriptie

1 Beste ouders en/of verzorgers, Net als voorgaande jaren wordt de Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad Spectrum locatie Honingzwam over het jaar schriftelijk gedaan. Naast het jaarverslag van de Algemene Ledenvergadering zijn ook de volgende stukken bijgevoegd: Reservering sponsorloop Financiële jaarverslag Het jaarverslag van de Algemene Ledenvergadering, alsmede de bijbehorende stukken, ligt op school ter inzage. Ook zal dit op de website gepubliceerd worden. U kunt het jaarverslag ook opvragen via bij ondergetekende. Eventuele vragen of opmerkingen kunt u aangeven bij ondergetekende. De opmerkingen zullen toegevoegd worden in het jaarverslag van de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering van de Ouderraad locatie Batenstein en locatie Honingzwam zal in november worden gehouden. Per locatie dient een aantal stemgerechtigden aanwezig te zijn. De stemverhouding is als volgt: Honingzwam: 7 stemmen Batenstein: 7 stemmen Zodra de datum bekend is, zal deze naar u gecommuniceerd worden. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Chantal Mackay Voorzitter Ouderraad Het Spectrum Honingzwam

2 Jaarverslag Basisschool Het Spectrum Locatie Honingzwam Samenstelling Ouderraad:

3 Vanaf maart 2015 is Chantal Mackay benoemd tot voorzitter van de Ouderraad. Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: Leden sportcommissie: Chantal Mackay Tim Hoogkamer Margot Weede Gaastra Mendie Kraaij Leden schoolreiscommissie: Lilian, afgetreden einde schooljaar Jaime Pons Leden evenementencommissie: Leden sponsorloopcommissie: Leden PR commissie: Leden Groencommissie Teamleden t Spectrum: Marieke Wolswijk Vacature Vacature Joyce Reijn (OR vergadering) Chris van der Meer(sportcommissie) Marjan Zevenberg (sponsorloopcommissie) Algemeen De ouderraad verzorgt alle extra activiteiten voor de kinderen die buiten het lesprogramma van de school vallen. De kosten voor alle extra activiteiten worden betaald van de vrijwillige ouderbijdrage

4 die we van u ontvangen. Zonder deze ouderbijdrage en de inzet van ouders/verzorgers kunnen de extra activiteiten niet worden georganiseerd. In dit jaarverslag geeft de Ouderraad inzicht in alle activiteiten en kosten tijdens het schooljaar Ouderbijdrage De ouderbijdrage voor is conform op advies van de Ouderraad en Ouderverenigingen van locatie Batenstein en locatie Honingzwam Groep ,50 de jaren daarna voor groep ,50 Groep ,50 ook voor groep 8 57,50 Groep Totaal over 8 basisschooljaren 401,- Wij hebben dit schooljaar ontvangen aan ouderbijdrage. Wij hadden voor dit schooljaar begroot aan ontvangen ouderbijdrage. Dit is een tekort van 501,-. Vergaderingen De Ouderraad vergadert 5 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Elke ouder is bij inschrijving van zijn of haar kind automatisch lid van de Ouderraad en heeft recht de vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen vinden plaats op de locatie Honingzwam. Op de activiteitenkalender van de school staan de vergaderdata voor het lopende jaar vermeld. Indien het door het bestuur nodig geacht wordt, kan er tussentijds altijd een extra overleg plaats vinden. Tijdens de vergaderingen wordt aan alle zaken die de revue passeren de juiste aandacht en waarde gegeven. Tijdens deze vergaderingen is er altijd een teamlid van t Spectrum aanwezig zodat de communicatie met school goed verloopt. Schoolreiscommissie Ook dit jaar waren de schoolreizen voor de kinderen een succes. Het vervoer was prima in orde en er is een actieve commissie die enthousiast werkt aan wederom een geslaagde dag voor de kinderen. Groep 1 en 2 ging gezellig een ochtendje spelen bij speeltuin Vreugdenoord in Alphen aan den Rijn. Groep 3 en 4 vermaakten zich in Linnaeushof en groep 5 en 6 gingen een dagje naar Duinrell. De Efteling stond op het programma voor groep 7. Alle kinderen kregen eind van de dag een heerlijk ijsje. De totale kosten voor de schoolreizen kwamen uit op 3.660,-. Groep 8 ging op schoolkamp naar Noordwijk samen met groep 8 van de Batenstein. De eerste dag gingen zij naar Duinrell en werden vanaf daar door de begeleiding naar het YMCA hostel in Noordwijk gereden. Daar hebben zij een leuke tijd gehad. De totale kosten voor het schoolkamp bedroegen 2.580,-. Evenementencommissie

5 Sinterklaasfeest Het begon met de tussendoor pieten die onze school aandeden en de sfeer in de december maand brachten. Bij de Rommelpieten kregen de kinderen een attentie in hun schoenen. Sinterklaas zelf bracht 5 December een bezoekje aan onze school. Sint inmiddels ook weer een jaartje ouder, bleef immer kalm ook al zijn er alle jaren weer heftige avonturen te beleven, die de kinderen door de verhalen op school op de voet kunnen volgen. Hij deed menig kinderhart weer sneller kloppen. Sinterklaas was voorzien van een nieuwe baard. Voor groep 1 t/m 4 waren er weer zakken vol cadeautjes en groep 5 t/m 8 hadden weer hun best gedaan op de surprises. Totale kosten voor het sinterklaasfeest kwamen uit op 1.950,-. Kerstfeest Het kerstdiner verliep net als alle voorafgaande jaren weer in buffetvorm. Kinderen kunnen thuis iets maken voor op de buffettafel in hun klas. Iedereen (de leerkrachten en de kinderen) zagen er weer prachtig uit in hun mooie kerstkleding, vooral omdat het in de avond is geeft het een warm intiem kerstsfeertje. Voor de ouders was er weer glühwein en warme chocolademelk in de aula bij het ophalen van hun kind. Voor het kerstfeest is er 85,- uitgegeven. Paasfeest Met Pasen is het de traditie dat ieder kind iets meeneemt (net als bij Kerst) voor het paasontbijt. Zo ontstaat er een feestelijke eettafel, die afgemaakt wordt door door de kinderen zelfgemaakte placemats en servetten en schaaltjes van de evenementen commissie. s Middags vond het grote eieren verstop festijn plaats. De kosten voor het paasfeest kwamen uit op 40,-. Speldag Dit jaar vond de speldag plaats samen met de locatie t Spectrum aan de Batenstein. Het spelterrein was bij de Alphense Boys. De twee scholen hadden hun spelen wel op een ander veld, maar ze werden beide georganiseerd door het ROC Leiden, dat ons elk jaar weer bijstaat. De dag verliep goed totdat de zon te heet werd. Daarna zijn we zijn overgegaan op een waterballet om de kinderen te koelen, en het staken van de spelen. De traditionele pionnenroof van groep 8 sloot het geheel onder het genot van een koel ijsje. Er is 330,- uitgegeven voor de speldag. Casino avond afscheid groep 8 De aula was prachtig omgetoverd in een casino, met 6 speeltafels, een bar en een bank. De rode loper lag uit en de Jip en Janneke champagne stond klaar in feestelijke glazen. De kinderen van groep 8 werden verwacht in gala en werden gebracht in luxe auto s en zelfs eentje op een paard. Juf Jose praatte ze enthousiast binnen de rode loper op, richting het casino. Waar de leerkrachten ze als croupiers opwachten om het casino te openen. De fotografen stonden bij de aankomst en bij de ingang foto s te maken, om vast te leggen dat groep 8 toch echt afscheid ging nemen van onze school. Na de spelen werden er prijzen uitgereikt voor wie had gewonnen en ook voor de verliezers was er een troostprijs. Jaarboeken werden uitgereikt en de leerlingen werden toegesproken. De totale kosten voor het afscheid van groep 8 was 500,-.

6 Sponsorloopcommissie Ook dit jaar was de sponsorloop weer een succes. Veel hulp van ouders wat erg gewaardeerd wordt en ook broodnodig is. Dit jaar hadden we een kledingverkoop dit was helaas geen succes dus zal geen herhaling krijgen. De opbrengst was een mooi bedrag waar we de doelen ook erg blij mee gemaakt hebben. De doelen stonden op de dag ook met een kraampje waardoor het ook gaat leven bij de kinderen. Het BBQ-en en andere lekkernijen vele ook letterlijk in de smaak. Ook gaat er een groot deel naar school waar we leuke extra dingen van kunnen kopen. Aankomend jaar is er geen sponsorloop om de reden dat alle activiteiten teveel op elkaar zitten en er ook nieuwe bijkomen waardoor de sponsorloop helaas heeft moeten wijken. Het schooljaar 16/17 zal er in september een sponsorloop plaats vinden. Het is altijd fijn als er ouders zijn die het leuk vinden om ons te helpen niet alleen tijdens de dag zelf maar ook zeker in de commissie. Zie bijlage 2 voor de opbrengsten en uitgaven voor de sponsorloop PR-commissie De PR-commissie is ook een van de commissies die nieuwe leden nodig heeft. Momenteel is het een lege commissie en worden de werkzaamheden verdeeld over diverse ouders v.nl. voor het jaarboek van groep 8. (Hartelijk dank aan Arina namens de Honingzwam voor haar fantastische bijdrage aan het jaarboek voor groep 8). Dankzij bijdrage van Margot Weeda Gaastra is stukje in het plaatselijk nieuwsblad verschenen over de Sponsorloop met een foto van de uitreiking aan Sjaki Tarius en Ronald Mc Donald huis. Sportcommissie De sportcommissie bestaat dit jaar alleen uit Mendie Kraaij. Zij is dringend op zoek naar hulp! Toch is het gelukt om samen met veel ouders een aantal geslaagde toernooien en deelnames neer te zetten zoals de 20 van Alphen en deelname aan de Avondvierdaagse in Alphen aan den Rijn. Ook wordt er gekeken (i.o.m. het DB) om aan bepaalde toernooien samen met de Batenstein een team te vormen. De kosten voor sporttoernooien waren in dit schooljaar 50,-. Slotwoord De Ouderraad kan terug kijken op een jaar met leuke activiteiten voor de kinderen. We hebben veel plezier en blije gezichten gezien! Het is fijn om de kinderen iets extra s te kunnen bieden naast het verplichte lesprogramma. Wij willen alle ouders en verzorgers bedanken die zich direct of indirect hebben ingezet voor de activiteiten van de Ouderraad. Deze ouders/verzorgers zetten zich vol enthousiasme en plezier in, waarbij het belang van onze kinderen altijd voorop staat. Wij hopen ook in het nieuwe schooljaar weer veel hulp te mogen ontvangen van ouders /verzorgers. Vooral bij een aantal commissies hebben wij niet voldoende ouders/verzorgers om hier volop aandacht aan te besteden. Met name bij de PR-commissie en de Groencommissie hebben wij afgelopen jaren geen ouders/verzorgers gehad. Ook is er bij de sportcommissie maar één ouder actief. Wellicht heeft u interesse om hierin wat te betekenen voor ons?? De tijd dat u hierin moet

7 investeren is minimaal. Daarnaast geeft het ook voldoening om iets extra s te doen voor de schoolperiode van uw kinderen. Mocht u vragen hebben of u willen aanmelden dan kan dit bij één van de bestuursleden. Alle hulp en inzet is van harte welkom! Helaas hebben wij het afgelopen jaar te maken gehad met het drastisch teruglopen van de inkomsten. Steeds meer ouders betalen de jaarlijkse ouderbijdrage niet. Als deze tendens zich blijft voortzetten zullen wij in de toekomst een aantal activiteiten moet schrappen. Wij hopen dat ouders meer besef krijgen wat er met de ouderbijdrage wordt gedaan en de noodzaak zien om hierin bij te dragen. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard bereid deze te beantwoorden. Met vriendelijke groet, Chantal Mackay Voorzitter

8 Bijlage 1 Financieel jaarverslag

9 Bijlage 2 Opbrengsten en uitgaven Sponsorloop

JAARVERSLAG OUDERRAAD

JAARVERSLAG OUDERRAAD JAARVERSLAG OUDERRAAD 2009/2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag.2 2. Structuur Ouderraad pag.2 2.1 Samenstelling Ouderraad pag.2 3. Activiteitenverslag pag.2 3.1 Sinterklaas pag.2 3.2 Kerst pag.3 3.3 Pasen

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad O.B.S. De Twee Wieken 2014/2015

Jaarverslag Ouderraad O.B.S. De Twee Wieken 2014/2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt het jaarverslag en het financieel verslag van de ouderraad van O.B.S. De Twee Wieken. In dit jaarverslag brengen wij u op de hoogte van de activiteiten die de ouderraad

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar Oudervereniging van de Katholieke Basisschool De Wegwijzer te Woerden

Jaarverslag. Schooljaar Oudervereniging van de Katholieke Basisschool De Wegwijzer te Woerden Jaarverslag Schooljaar 2017-2018 Oudervereniging van de Katholieke Basisschool De Wegwijzer te Woerden Inhoud 1 INLEIDING 1 2 DOEL VAN DE OUDERVERENIGING 1 3 SAMENSTELLING OUDERVERENIGING 1 3.1 SAMENSTELLING

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015 & Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Beste Ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u namens de gehele oudervereniging het jaarverslag en een uitnodiging voor de algemene

Nadere informatie

Jaarverslag. Ouderraad

Jaarverslag. Ouderraad Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2014-2015 Evertsenstraat 39 3814 SG Amersfoort Telefoon: 033-4701202 Fax: 033-4701219 Email: info@devlindervallei.nl Website: www.devlindervallei.nl Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013

JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 JAARVERSLAG STICHTING OUDERRAAD OBS HET ZAND Schooljaar 2012 / 2013 Beste Ouders en Verzorgers. Met enige trots presenteert de Stichting Ouderraad OBS Het Zand haar allereerste jaarverslag! Sinds 11 maart

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad OBS Kolmenscate 2013-2014

Jaarverslag Ouderraad OBS Kolmenscate 2013-2014 Jaarverslag Ouderraad OBS Kolmenscate 2013-2014 De OuderRaad De ouderraad houdt zich bezig met die werkzaamheden, die ertoe bijdragen dat het onderwijs op de school optimaal kan functioneren. Dit doet

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE OUDERVERENIGING

INFORMATIEBOEKJE OUDERVERENIGING INFORMATIEBOEKJE OUDERVERENIGING Overleg en samenstelling De oudervereniging bestaat uit een aantal leden, een voorzitter, penningmeester en secretaris. Er wordt ongeveer 7 maal per jaar vergaderd en eenmaal

Nadere informatie

Jaarverslag. schooljaar Ouderraad. Pagina 1 van 5

Jaarverslag. schooljaar Ouderraad. Pagina 1 van 5 Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2016-2017 Pagina 1 van 5 Evertsenstraat 39 3814 SG Amersfoort Telefoon: 033-4701202 Fax: 033-4701219 Email: info@devlindervallei.nl Website: www.devlindervallei.nl Beste

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Beste ouders / verzorgers, Hoort de wind waait door de bomen en vol verwachting klopt ons hart. Schoentjes worden gezet, klaslokalen worden weer opgeruimd, omdat de Rommelpiet een bezoekje heeft gebracht

Nadere informatie

Jaarverslag ouderraad. OBS de Zilvermeeuw

Jaarverslag ouderraad. OBS de Zilvermeeuw Jaarverslag ouderraad OBS de Zilvermeeuw 2014-2015 Samenstelling ouderraad schooljaar 2013-2014: Voorzitter Penningmeester Secretaris Leden Simone van Esch Suzanne Paap Els Meijer Astrid Pletting Danielle

Nadere informatie

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging Openbare Daltonschool De Achtbaan Jaarverslag Oudervereniging Schooljaar 2014-2015 Inhoud Voorwoord 3 Over de oudervereniging 4 Samenstelling bestuur 2014-2015 5 Samenstelling bestuur 2015-2016 6 Vergaderingen

Nadere informatie

De OR Hofdijkstraat bestaat uit 8 leden, hulpouders en 2 teamleden:

De OR Hofdijkstraat bestaat uit 8 leden, hulpouders en 2 teamleden: Jaarverslag Ouderraad Kennemerpoort lokatie Hofdijkstraat t.b.v. de AOV 24 oktober 2016 6 oktober 2016 Voorwoord De ouderraad heeft als taak om de (feestelijke) activiteiten op en rond de school te organiseren

Nadere informatie

Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008

Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008 Jaarvergadering Oudervereniging 2007 2008 Oec. Basisschool t Prisma Mercuriusweg - Purmerend Geachte ouders / verzorgers van de leerlingen van t Prisma, de teamleden en de medezeggenschapsraad. Op 2 september

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad Jaarrekening Begroting

Jaarverslag Ouderraad Jaarrekening Begroting Jaarverslag Ouderraad 2016-2017 Jaarrekening 2016-2017 Begroting 2017-2018 1 Inhoud Jaarverslag ouderraad 2016-2017... 3 Jaarrekening 1 september 2016 t/m 1 september 2017 2017... 5 Balans per 15 November

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Gelukkig Nieuwjaar

Nieuwsbrief. Gelukkig Nieuwjaar Nieuwsbrief Jaargang 22 - nummer 08 Jan. 2017 Gelukkig Nieuwjaar Op maandag 9 jan. hebben we met alle kinderen en aanwezige ouders het glas geheven op een gelukkig 2017. Het was helemaal fijn dat er zoveel

Nadere informatie

Op woensdag 19 december nodigen we u en de kinderen van harte uit om samen kerst te vieren op school. Dit willen wij doen met het kerstdiner.

Op woensdag 19 december nodigen we u en de kinderen van harte uit om samen kerst te vieren op school. Dit willen wij doen met het kerstdiner. Beste ouders, verzorgers, Via deze weg wil ik allereerst alle collega s hartelijk bedanken voor hun extra inzet de afgelopen tijd. Meerdere collega s werken al weken extra dagen of vangen groepen leerlingen

Nadere informatie

Verslag ouderraad schooljaar 2016 / 2017

Verslag ouderraad schooljaar 2016 / 2017 Verslag ouderraad schooljaar 2016 / 2017 Voor u ligt het jaarverslag 2016-2017 van de ouderraad. Hierin leggen wij (ouderraad) verantwoording af aan de ouders van onze school over wat wij met uw geld hebben

Nadere informatie

20-11-2014. Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl

20-11-2014. Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl 20-11-2014 Sperwerhoek 6 2743 GC Waddinxveen telefoon: 0182 614406 www.dickbrunaschool.nl nieuwsbrief@dickbrunaschool.nl Belangrijke datums 5 december Sinterklaas. Continurooster tot 13.30u gr. 5 t/m 8

Nadere informatie

1 december Nieuwsbrief De Zon. Digitale nieuwsbrief van RKBS De Zon voor ouders/verzorgers

1 december Nieuwsbrief De Zon. Digitale nieuwsbrief van RKBS De Zon voor ouders/verzorgers Schooljaar: 2017-2018, nummer 6 Nieuwsbrief De Zon Digitale nieuwsbrief van RKBS De Zon voor ouders/verzorgers In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: - Nieuws uit het team

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging ICBS De windroos schooljaar

Jaarverslag Oudervereniging ICBS De windroos schooljaar Jaarverslag Oudervereniging ICBS De windroos schooljaar 2015-2016 Ouderraad ICBS De Windroos De Ouderraad (OR) is het bestuur van de Oudervereniging van ICBS De Windroos. Het bestuur heeft in het schooljaar

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F OUDERRAAD

N I E U W S B R I E F OUDERRAAD N I E U W S B R I E F OUDERRAAD De ouderraad bestaat uit 12 ouders. Zij bespreekt en organiseert, in overleg met de leerkrachten, allerlei schoolactiviteiten. De ouderraad heeft de taken verdeeld. Zo is

Nadere informatie

Jaarverslag oudervereniging

Jaarverslag oudervereniging Jaarverslag oudervereniging 2014-2015 Inhoud Oudervereniging Interconfessionele Basisschool De Tweemaster 2 Woordje van de voorzitter 3 Bestuursleden Oudervereniging De Tweemaster 2014-2015 4 Groepsouders

Nadere informatie

OUDERVERENIGING BASISSCHOOL DE TOONLADDER GALECOP

OUDERVERENIGING BASISSCHOOL DE TOONLADDER GALECOP OUDERVERENIGING BASISSCHOOL DE TOONLADDER GALECOP Inleiding Op veel basisscholen in Nederland bestaat een Oudervereniging omdat ouders graag betrokken willen zijn bij de school van hun kinderen. Zo ook

Nadere informatie

OR jaarverslag 2012/2013

OR jaarverslag 2012/2013 OR jaarverslag 2012/2013 Beste Ouders/verzorgers, Dit verslag wordt doorgesproken op de aankomende jaarvergadering. Hebt u vragen en/of opmerkingen over dit verslag dan kunt u die melden op de jaarvergadering

Nadere informatie

Secretarieel jaarverslag

Secretarieel jaarverslag Secretarieel jaarverslag Schooljaar 2014-2015 Voorwoord Het was best een uitdagend jaar voor de Tjotter, dat schooljaar 2014/2015. Door de samenvoeging van Tjotter Buiten en Binnen was het hoofdgebouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de OR

Nieuwsbrief van de OR Pleiadenplantsoen 63 1973 BS IJmuiden tel. 0255-511233 info@pleiaden.nl Nieuwsbrief van de OR 31-10-2016 Week 44 In deze nieuwsbrief Verslag van de penningmeester o Inkomsten/uitgaven o Hoogte ouderbijdrage

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2012 2013 Geachte ouders, leerkrachten en schoolbestuur Dit is het jaarverslag van de ouderraad van de Kardinaal de Jong School. De ouderraad bestaat uit 12 leden. Alle leden zijn ouders van

Nadere informatie

Ouderbijdrage 13.742,50 Sinterklaas 2.228,30. Jantje Beton * Carnaval 243,96. Schoolfotograaf 258,00 Kerst 503,50

Ouderbijdrage 13.742,50 Sinterklaas 2.228,30. Jantje Beton * Carnaval 243,96. Schoolfotograaf 258,00 Kerst 503,50 Het Financieel Jaaroverzicht van de Activiteitencommissie 2014-2015 Financieel overzicht schooljaar 2014 2015 INKOMSTEN UITGAVEN Ouderbijdrage 13.742,50 Sinterklaas 2.228,30 Jantje Beton * Carnaval 243,96

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar

Jaarverslag schooljaar Vereniging Ouderraad de Boemerang 18 SEPTEMBER 2017 Opgesteld door: Manon Holtman Inhoudsopgave Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Vereniging Ouderraad de Boemerang 1. INLEIDING... 2 2. KAMP GROEP 8... 3

Nadere informatie

Oudervereniging Wilakkers

Oudervereniging Wilakkers Beste Ouders, Het jaar zit er al weer op, dankzij uw inzet is het weer een leuk, sportief en creatief jaar geworden voor de kinderen. Ik wil alle ouders die zich ingezet hebben bij de activiteiten hartelijk

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Jaarverslag 2017/2018 O.V. De triangel Gulpen

Jaarverslag 2017/2018 O.V. De triangel Gulpen Het schooljaar is voorbij en Oudervereniging De Triangel blikt terug op een prachtige reeks aan activiteiten: Direct na de zomer is de nieuwe ronde pingpongtafel in gebruik genomen en wat hebben de kinderen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Ouderraad Schooljaar 2014-2015

Financieel jaarverslag Ouderraad Schooljaar 2014-2015 Financieel jaarverslag Ouderraad Schooljaar 2014-2015 Lisette van der Eerden-Mooij Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Realisatie schooljaar 2014-2015 4 2.1 Inkomsten 4 2.1.1 Ouderbijdrage 4 2.1.2 Overige

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8 d.d

Nieuwsbrief 8 d.d Belangrijke data Nieuwsbrief 8 d.d. 11-12-2018 Dinsdag 11 december 2018 Nieuwsbrief 8 Donderdag 13 december 2018 Donderdag 20 december 2018 Vrijdag 21 december 2018 Spreekuur JGT 14-15 uur Kerstviering

Nadere informatie

INFORMATIE OVER OUDERVERENING OPENBARE BASISSCHOOL DE PIONIER

INFORMATIE OVER OUDERVERENING OPENBARE BASISSCHOOL DE PIONIER September 2011 INFORMATIE OVER OUDERVERENING OPENBARE BASISSCHOOL DE PIONIER Er is op onze school een oudervereniging (OV) waarvan iedere ouder, met een kind op onze school, automatisch lid is. Binnen

Nadere informatie

Oudervereniging De Regenboog Financieel Jaarverslag 2014 / 2015

Oudervereniging De Regenboog Financieel Jaarverslag 2014 / 2015 Oudervereniging De Regenboog Financieel Jaarverslag 2014 / 2015 Naaldwijk, 24 januari 2016 In dit jaarverslag legt de penningmeester, namens het bestuur, verantwoording af voor het gevoerde beleid. Hij

Nadere informatie

De Nieuwsvlieger Dé nieuwsbrief van BS. De Triangel & SBO Bernardus

De Nieuwsvlieger Dé nieuwsbrief van BS. De Triangel & SBO Bernardus De Nieuwsvlieger Dé nieuwsbrief van BS. De Triangel & SBO Bernardus 28 september 2018 Schooljaar 2018-2019 Noteer in uw agenda! 3 oktober 2018 start Kinderboekenweek 2018 8 oktober 2018 ouderavond voor

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de activiteiten van de oudercommissie van basisschool De Horizon in schooljaar 2015/2016.

Voor u ligt het jaarverslag van de activiteiten van de oudercommissie van basisschool De Horizon in schooljaar 2015/2016. Jaarverslag Oudervereniging De Horizon 2015/2016 Beste leden, Voor u ligt het jaarverslag van de activiteiten van de oudercommissie van basisschool De Horizon in schooljaar 2015/2016. De oudercommissie

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad obs De Violier

Jaarverslag Ouderraad obs De Violier Jaarverslag 2017 2018 Ouderraad obs De Violier In dit jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Inleiding 2. Doel en taken van de Ouderraad van OBS De Violier 3. Activiteiten schooljaar

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad. De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016

Jaarverslag Ouderraad. De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016 Jaarverslag Ouderraad De Sleutelbloem Schooljaar 2015/2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad van Katholieke basisschool de Sleutelbloem. In dit verslag informeren wij u over de samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag Dr. Landmanschool Verantwoording ouderbijdrage periode 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018

Jaarverslag Dr. Landmanschool Verantwoording ouderbijdrage periode 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018 Jaarverslag 20176-2018 Dr. Landmanschool Verantwoording ouderbijdrage periode 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018 Algemeen Elk jaar wordt door de oudervereniging een financieel jaarverslag gepresenteerd.

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad de Sleutelbloem 2014/2015

Jaarverslag Ouderraad de Sleutelbloem 2014/2015 1 Jaarverslag Ouderraad de Sleutelbloem 2014/2015 2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad van Katholieke basisschool De Sleutelbloem. In dit verslag informeren wij u over de samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2014-2015 Oudervereniging van de Katholieke Basisschool De Wegwijzer te Woerden

Jaarverslag. Schooljaar 2014-2015 Oudervereniging van de Katholieke Basisschool De Wegwijzer te Woerden Jaarverslag Schooljaar 2014-2015 Oudervereniging van de Katholieke Basisschool De Wegwijzer te Woerden Inhoud 1 INLEIDING 1 2 DOEL VAN DE OUDERVERENIGING 1 3 SAMENSTELLING OUDERVERENIGING 1 3.1 SAMENSTELLING

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 8 10-12-2013 In dit nummer: Actie schoenendoos Kerstfeest Kerstbakjes

Nadere informatie

NIEUWS. 21 november 2016

NIEUWS. 21 november 2016 NIEUWS 21 november 2016 VAN HARTE WELKOM Wij heten van harte welkom op onze school in groep 1: Hugo Brokstra; Jaeda Groot Zwaaftink; Thomas van Bergen; Sep Nijhuis en Léan Aldenkamp. Wij hopen dat zij

Nadere informatie

Ouderraad Jaarverslag Begroting

Ouderraad Jaarverslag Begroting Ouderraad Jaarverslag 2017 2018 Begroting 2018 2019 Inhoudsopgave Voorwoord voorzitter Werkgroep Festiviteiten Werkgroep Lezen is leuk! Werkgroep Verkeer Werkgroep Sport Jaarrekening 2017-2018 Begroting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013 2014 Geachte ouders, leerkrachten en schoolbestuur Dit is het jaarverslag van de ouderraad van de Kardinaal de Jong School. De ouderraad bestaat uit 15 leden. Alle leden zijn ouders van

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad OBS de Tarthorst 2015/2016

Jaarverslag Ouderraad OBS de Tarthorst 2015/2016 Jaarverslag Ouderraad OBS de Tarthorst 2015/2016 Het voorwoord Voor je ligt het inhoudelijke en financiële jaarverslag 2015/2016 van de Ouderraad van OBS de Tarthorst. Met behulp van vele ouders en teamleden,

Nadere informatie

Dit document bevat de volgende hoofdstukken:

Dit document bevat de volgende hoofdstukken: Dit document bevat de volgende hoofdstukken: - Jaarverslag ouderraad 2016-2017 - Financieel jaarverslag ouderraad 2016-2017 - Begroting ouderraad 2017-2018 Jaarverslag ouderraad 2016-2017. We kunnen aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave:

Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: Jaarverslag Oudervereniging O.B.S. t Want 2013/2014 Inhoudsopgave: 1) Inleiding 2) Structuur OV 2.1) Samenstelling OV 3) Activiteiten 3.1) Schoolfotograaf 3.2) Sinterklaas 3.3) Kerst 3.4) Projectweek rekenen

Nadere informatie

Wiekendje. Vanuit het MT. In dit nummer: 20 oktober

Wiekendje. Vanuit het MT. In dit nummer: 20 oktober Basisschool Het Molenven Wiekendje Koninginnelaan 1c 5263 DP Vught info@molenven.nl jaarboekmolenven@hotmail.nl 20 oktober 2016 2016-2017 Interessante informatie: 20 okt.: Oudergesprekken Unit 1( gr.2)

Nadere informatie

Oudervereniging Ashram College

Oudervereniging Ashram College 2009 2010 Oudervereniging Ashram College November 2010 Inhoud Voorwoord... 2 Bestuur... 3 Bestuurswijzigingen 2009-2010... 3 Agenda vergader data en overige activiteiten... 3 Welkomstborrel... 3 Bulletin...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2013 2014.

Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2013 2014. Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2013 2014. Fiscaal nummer/rsin 812405079 Contactgegevens Stichting Paulusfonds, Torenlaan 56 1391AN Abcoude 1. Doelstelling De Stichting Paulusfonds stelt zich ten doel

Nadere informatie

Het Hoe en Waarom van UW OUDERVERENIGING BASISSCHOOL TRIANGEL OUDERVERENIGING RK BASISSCHOOL

Het Hoe en Waarom van UW OUDERVERENIGING BASISSCHOOL TRIANGEL OUDERVERENIGING RK BASISSCHOOL OUDERVERENIGING RK BASISSCHOOL Het Hoe en Waarom van UW OUDERVERENIGING BASISSCHOOL TRIANGEL Inleiding In dit informatieboekje informeren wij u over wat de oudervereniging van Basisschool Triangel is,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr juni 2018

Nieuwsbrief nr juni 2018 Nieuwsbrief nr. 20 28 juni 2018 Kalender Do 28 juni Musical groepen 8 Do 5 juli Laatste (extra) nieuwsbrief van dit schooljaar Vr 6 juli Laatste schooldag: kinderen zijn om 12.00 uur vrij Vonderwijs Wordt,

Nadere informatie

JAARVERSLAG OR 2011/2012

JAARVERSLAG OR 2011/2012 JAARVERSLAG OR 2011/2012 R.K. Ouderraad Mariaschool EEMNES Voor Basisonderwijs Schooljaar 2011/2012 SAMENSTELLING OUDERRAAD Voorzitter Secretaris Penningmeester Overige leden :Pauline van Daatselaar :MoniquePost

Nadere informatie

De ouderraad van basisschool t Ven. nieuwe foto 2014-2015

De ouderraad van basisschool t Ven. nieuwe foto 2014-2015 De ouderraad van basisschool t Ven nieuwe foto 2014-2015 Anne-Marie Klopfer, Martje Romonesco (Voorzitter), Caroline van Heertum, Colet Timmers (secretaris), Hanneke Leenhouts (penningmeester), Monique

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging De Boomgaard Braamt

Jaarverslag Oudervereniging De Boomgaard Braamt Jaarverslag Oudervereniging De Boomgaard Braamt 2011-2012 1 Inhoudsopgave Samenstelling bestuur... 3 Voorwoord... 3 Jaarvergadering... 4 Activiteiten Oudervereniging... 4 Communicatie en overleg... 4 Dag

Nadere informatie

JAARVERSLAG OUDERCOMITE 2014-2015 d.d. 25 juni 2015. 2. Jaarvergadering versus Informatieavond

JAARVERSLAG OUDERCOMITE 2014-2015 d.d. 25 juni 2015. 2. Jaarvergadering versus Informatieavond JAARVERSLAG OUDERCOMITE 2014-2015 d.d. 25 juni 2015 Gemaakt door: Tanya Schipper / Huquette Hoekman / Hannah van Hoorn / Lukas Snoek 1. Algemeen 2. Jaarvergadering versus Informatieavond 3. Jaaroverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad ONS schooljaar 2014-2015

Jaarverslag Ouderraad ONS schooljaar 2014-2015 Jaarverslag Ouderraad ONS schooljaar 2014-2015 Voorwoord De ouderraad van de ONS is in het schooljaar 2014-2015 ook weer zeer actief geweest in de ondersteuning van de school met diverse activiteiten.

Nadere informatie

Het Hoe en Waarom van UW OUDERVERENIGING BASISSCHOOL TRIANGEL OUDERVERENIGING RK BASISSCHOOL

Het Hoe en Waarom van UW OUDERVERENIGING BASISSCHOOL TRIANGEL OUDERVERENIGING RK BASISSCHOOL OUDERVERENIGING RK BASISSCHOOL Het Hoe en Waarom van UW OUDERVERENIGING BASISSCHOOL TRIANGEL Secretariaat: bolke51@hotmail.com NL61RBRB0943572061 Inleiding In dit informatieboekje informeren wij u over

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker. 21 oktober 2014

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker. 21 oktober 2014 Algemene Ledenvergadering Oudervereniging CBS de Wendakker 21 oktober 2014 Agenda Opening Bedanken bestuursleden Benoeming nieuwe bestuursleden Aankondiging nieuwe commissieleden Presentatie jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag Tweco

Jaarverslag Tweco Jaarverslag Tweco 2016-2017 Inhoud 1. LEDEN VAN DE TWEEMASTER EVENEMENTENCOMMISSIE (TWECO) 3 2. COMMISSIES 4 3. FINANCIEEL JAARVERSLAG 12 4. DECHARGE 13 5. VOORUITBLIK 2017-2018 14 1. Leden van de Tweemaster

Nadere informatie

MARIMBAZUIN

MARIMBAZUIN MARIMBAZUIN 03-12-2016 De van Willem, directeur a.i. In deze Marimbazuin leest u weer over een aantal belangrijke zaken rond de school. De decembermaand vol feestelijkheden is begonnen, en vanmorgen is

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Ouderraad RK De Marinx Schooljaar 20172018 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 20172018 (182017 tot 182018). Hierin leggen wij (de ouderraad) verantwoording

Nadere informatie

Januari Maandelijkse nieuwsbrief van de Ichtusschool

Januari Maandelijkse nieuwsbrief van de Ichtusschool Intro Geachte ouders/ verzorgers, De laatste BerICHTUS van 2015 die we naar u sturen en tegelijkertijd staat bovenaan al januari 2016, dus u krijgt al informatie voor het nieuwe jaar, terwijl we nog voor

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 08 december 2016

Ouderinfo donderdag 08 december 2016 Ouderinfo donderdag 08 december 2016 Geplande evenementen www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, Pagina 1 t/m 6 09-12-2016 Uitvoering in Carré -- Inhoudsopgave: 1. Kerst We rollen van

Nadere informatie

Met gebruik van de winst van voorgaand jaar is dit jaar positief afgesloten.

Met gebruik van de winst van voorgaand jaar is dit jaar positief afgesloten. 3. Jaar- en financieel verslag schooljaar 2016-2017 Het financieel jaarverslag wordt in vogelvlucht doorgenomen. Het is een mooi maar financieel zwaar jaar geweest met goede activiteiten. De schoolreisjes,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN JAARVERSLAG 2014 STICHTING OUDERRAAD BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN Stichting ouderraad Basisschool de Dobbelsteen heeft als doel om samen met het team leerkrachten gedurende het hele jaar diverse activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad obs De Violier

Jaarverslag Ouderraad obs De Violier Jaarverslag 2015 2016 Ouderraad obs De Violier In dit jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Inleiding 2. Doel en taken van de Ouderraad van OBS De Violier 3. Activiteiten schooljaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

W i l g e n l a a n 8 3, 1 1 6 1 J L Z w a n e n b u r g, t e l e f o o n : 0 2 0-4 9 7 4 9 8 5. Activiteiten Boekje Achtbaan 2015-2016

W i l g e n l a a n 8 3, 1 1 6 1 J L Z w a n e n b u r g, t e l e f o o n : 0 2 0-4 9 7 4 9 8 5. Activiteiten Boekje Achtbaan 2015-2016 W i l g e n l a a n 8 3, 1 1 6 1 J L Z w a n e n b u r g, t e l e f o o n : 0 2 0-4 9 7 4 9 8 5 Activiteiten Boekje Achtbaan 2015-2016 Schoolvoetbal Elk voorjaar doen wij mee met het schoolvoetbaltoernooi

Nadere informatie

Op beide locaties zijn de schooltijden gelijk nl uur uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en op woensdag 8.30 uur uur.

Op beide locaties zijn de schooltijden gelijk nl uur uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en op woensdag 8.30 uur uur. Nieuwsbrief 23 juni 2017 Goedemiddag In de vijf weken dat ik werkzaam ben voor De Kameleon heb ik ervaren dat er, naast het uitzien naar de nieuwe school en de start van De Kameleon, ook onrust is bij

Nadere informatie

Jaarverslag Ouderraad OBS de Tarthorst 2014/2015

Jaarverslag Ouderraad OBS de Tarthorst 2014/2015 Jaarverslag Ouderraad OBS de Tarthorst 2014/2015 Het voorwoord Voor je ligt het inhoudelijke en financiële jaarverslag 2014-2015 van de Ouderraad van OBS de Tarthorst. Met behulp van vele ouders en teamleden,

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 21 september 2017

Ouderinfo donderdag 21 september 2017 Ouderinfo donderdag 21 september 2017 www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, Pagina 1 t/m 5 Geplande evenementen 04-10-2017: Schoolfotograaf 05-10-2017: Stakingsdag 06-10-2017: Studiedag

Nadere informatie

Welkom op school. Nieuws vanuit de directie. Website:

Welkom op school. Nieuws vanuit de directie.   Website: e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 4 november/december schooljaar 2017-2018 AGENDA 5 december Sinterklaas komt op bezoek. 19 december Teamvergadering. 20

Nadere informatie

In verband met de zomervakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 28 augustus 2017

In verband met de zomervakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 28 augustus 2017 Nr. 36 maandag 10 juli 2017 In verband met de zomervakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 28 augustus 2017 Belangrijke data Maandag, dinsdag donderdag: Verkort rooster, school om 14.00

Nadere informatie

[Break]ing News. Agenda voor de maand januari en februari Nieuwsbrief nr Almere, 22 december 2016

[Break]ing News. Agenda voor de maand januari en februari Nieuwsbrief nr Almere, 22 december 2016 [Break]ing News Nieuwsbrief nr. 201617-04 Almere, 22 december 2016 Agenda voor de maand januari en februari 2017 Maandag 9 januari 2017 Eerste schooldag van 2017 9-13 januari 2017 Luizencontrole in de

Nadere informatie

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL WEEKBRIEF DREEFSCHOOL Hoofdgebouw Dependance Dreef 20, Kleine Houtweg 24 2012 HS Haarlem 2012 DA Haarlem Tel. 023 5312912 Tel.023 7110456 www.dreefschool.nl info@dreefschool.nl directeur: Jan Vos van Marken

Nadere informatie

De doelstelling van onze stichting is drieledig:

De doelstelling van onze stichting is drieledig: Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2016 2017 Fiscaal nummer/rsin 8124.05.079 Contactgegevens Stichting Paulusfonds, Broekzijdselaan 29 1391 ZA Abcoude 1. Doelstelling De doelstelling van onze stichting

Nadere informatie

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Inloopavond / open school Dit jaar waren wij weer aanwezig op de inloopavond en hebben ons daar gepresenteerd om u en andere ouders enthousiast

Nadere informatie

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4.

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Uitnodiging Jaarvergadering Oudervereniging Woensdag 30 september 2015 Agenda Start: 19.30 uur Locatie: OBS Jongleren 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Afsluiting Oudervereniging OBS jongleren,

Nadere informatie

Waarom een ouderbijdrage?

Waarom een ouderbijdrage? Beste ouders en verzorgers van de Maas en Waal school, Ook ú bent lid van de Oudervereniging Openbare Montessori Basisschool van Maas en Waal. Een aantal ouders vormt namens u allen het dagelijks bestuur:

Nadere informatie

Donderdagbrief 18 december 2014 Bezoek bejaardenhuis de 10 gemeenten door groep 6

Donderdagbrief 18 december 2014 Bezoek bejaardenhuis de 10 gemeenten door groep 6 Donderdagbrief 18 december 2014 Bezoek bejaardenhuis de 10 gemeenten door groep 6 Groep 6 heeft gisteren een kerstoptreden gegeven in het bejaardenhuis de 10 gemeenten. Al weken hebben we hiervoor geoefend.

Nadere informatie

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief 8 2017-2018 Kerstfeest/nog meer kerstfeest/akt/wenskaarten/nathalie/ Ouderbijdrage/ juf Linda Het Spectrum Regenboogweg 47 Almere 036-5352222 website: www.spectrum.asgalmere.nl OBS het Spectrum

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2014 2015.

Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2014 2015. Jaarverslag Stichting Paulusfonds 2014 2015. Fiscaal nummer/rsin 812405079 Contactgegevens Stichting Paulusfonds, Ereprijs 1 1391TA Abcoude 1. Doelstelling De Stichting Paulusfonds stelt zich ten doel

Nadere informatie

Oudervereniging r.k. basisschool. de Wingerd. Nijmegen

Oudervereniging r.k. basisschool. de Wingerd. Nijmegen Oudervereniging r.k. basisschool de Wingerd Nijmegen Jaarverslag 2013/2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2013/2014 van de oudervereniging van r.k. basisschool de Wingerd te Nijmegen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 11. Belangrijke data

Nieuwsbrief Nr. 11. Belangrijke data Nieuwsbrief Nr. 11 Belangrijke data Dinsdag 16 juli Musical groep 8 Woensdag 17 juli Uitzwaaien groep 8 Donderdag 18 & vrijdag 19 juli Leerlingen groep 8 vrij! Donderdag 18 juli Rapportenavond & Eindfeest!

Nadere informatie

Agenda Algemene ledenvergadering 15 oktober 2014

Agenda Algemene ledenvergadering 15 oktober 2014 Geachte Ouders, Hierbij ontvangt u de uitnodiging en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van "Oudervereniging De Branding", welke zal plaatsvinden op woensdag 15 oktober om 20.00 uur, locatie

Nadere informatie

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank Jaargang 33 nummer 13 03 december 2015 een wekelijkse uitgave van Kindcentrum 'T BLAAIKE FELICITEERT... 06 dec 09 dec Sint Nicolaas Saar van der Steen ieder kind een talent! thema schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier

Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier Jaarverslag 2013 2014 Ouderraad obs De Violier In dit jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Inleiding 2. Doel en taken van de Ouderraad van OBS De Violier 3. Activiteiten schooljaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG OUDERRAAD

JAARVERSLAG OUDERRAAD JAARVERSLAG OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2015-2016 Over de ouderraad 3 Samenstelling OR 3 Algemeen 3 Activiteiten 4 Kinderboekenweek 4 Sinterklaas 4 Kerst 4 Carnaval 5 Pasen 5 Verkeersexamen 5 Sport & spel 5 Koningsspelen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

In de schooljaren 2015/2016, 2016/2017, 2017/ deed gemiddeld 97 procent van alle ouders/verzorgers mee met de vrijwillige ouderbijdrage.

In de schooljaren 2015/2016, 2016/2017, 2017/ deed gemiddeld 97 procent van alle ouders/verzorgers mee met de vrijwillige ouderbijdrage. Regeling vrijwillige ouderbijdrage De Triangel biedt de kinderen het hele jaar door activiteiten en festiviteiten. Dat vinden we als Oudercommissie belangrijk. Hopelijk bent u het met ons eens! Stuk voor

Nadere informatie

Nieuwsblad 3 30 september 2016

Nieuwsblad 3 30 september 2016 Kinderboekenweek Aanstaande maandag beginnen wij op school alvast aan de Kinderboekenweek. Zoals u wellicht weet, is het thema dit jaar: Opa en oma, voor altijd jong. De juffen en meesters zullen dit op

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Schoolfruit

In deze nieuwsbrief. Schoolfruit In deze nieuwsbrief Schoolfruit Toestemming fotografie Volg De Fakkel op facebook Sportdag Dringend hulp gezocht! Ouderavond Vrijwillige ouderbijdrage Schoolfruit Voor komende week krijgen de leerlingen

Nadere informatie

jaargang 22 december 2016 nummer 5

jaargang 22 december 2016 nummer 5 jaargang 22 december 2016 nummer 5 A G E N D A Voor een goed actueel overzicht van de belangrijke data verwijzen we u graag naar de onlinekalender op onze website www.sboderegenboog.cnsede.nl Dag ouders

Nadere informatie

Agenda. Welkom op school. Nieuws uit groep 1-2. Nieuwsbrief Jaargang 17 / nr. 5. Melissa Toonen

Agenda. Welkom op school. Nieuws uit groep 1-2. Nieuwsbrief Jaargang 17 / nr. 5. Melissa Toonen Nieuwsbrief 12-12-2014 Jaargang 17 / nr. 5 De volgende nieuwsbrief verschijnt op: 16 januari 2015 Agenda 16-12 kerststukjes maken 18-12 groep 3 t/m 8 schaatsen op het marktplein 18-12 s middags vrijdag

Nadere informatie