Deventer gaat voor de wind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deventer gaat voor de wind"

Transcriptie

1 Deventer gaat voor de wind Participeren in het lokale windpark Kloosterlanden. Investeren in duurzame windenergie levert je wat op! Met het windpark Kloosterlanden investeer je in de toekomst van nu. Duurzame energie doen we samen, in Deventer. Samen Duurzaam

2 Windenergie produceren binnen onze eigen gemeente Als afnemer van energie heb je op dit moment veel keuze als het gaat om aanbieders en soorten energie. Maar wist je dat je nu ook als producent van groene energie meerdere keuzes hebt? Je kon natuurlijk al zonnepanelen op je dak plaatsen, maar nu heb je ook de mogelijkheid om, als lid van Deventer Energie, gezamenlijk windenergie te gaan opwekken. Binnen onze eigen gemeente. Door te investeren in het nieuwe windpark Kloosterlanden word je medeproducent van lokale, duurzame energie. Daarmee lever je op een gemakkelijke manier een wezenlijke en concrete bijdrage aan een beter milieu. Én je hebt er zelf profijt van, want je mag een redelijk rendement verwachten. In deze brochure leggen we uit hoe het werkt; eerst in vogelvlucht, daarna in detail. Let op: investeren is nooit zonder risico. Ook daar gaan we in deze brochure op in. Lees hem dus zorgvuldig door, voordat je besluit om mee te doen. 7 februari 2014 Bestuur Deventer Energie

3 Het windpark in vogelvlucht Samen windenergie opwekken, iets voor jou? Overal in Nederland borrelen initiatieven op om zelfstandig, los van de grote energiebedrijven, schone energie op te wekken. Je kunt dat in je eentje of met een grote groep mensen gezamenlijk doen. Deventer Energie is zo n lokale energiecoöperatie die dat laatste mogelijk maakt. Eén van onze duurzame energieprojecten is het nieuwe windpark Kloosterlanden. Vanaf eind 2014 willen we, met twee nieuw te bouwen windturbines, lokale duurzame energie produceren. Jij kunt daarin participeren door te investeren. Windenergie: goedkoop en duurzaam Windenergie is anno 2014 één van de goedkoopste duurzame energiebronnen. Met twee grote molens in Kloosterlanden langs de A1 kunnen we op een schone manier in een deel van de energiebehoefte voorzien; de twee windturbines wekken een hoeveelheid stroom op die vergelijkbaar is met het verbruik van 2800 gezinnen. Ze komen op een plek waar ze nauwelijks of geen hinder veroorzaken. Groen licht voor windpark Kloosterlanden De plannen voor de komst van de twee windmolens stuitten wel op bezwaren. De molens zijn met hun hoogte van 80 meter (ashoogte) immers van verre zichtbaar. Er volgden intensieve discussies tussen de betrokken partijen en er werden diverse beroeps- en bezwaarprocedures doorlopen tot aan de Raad van State. De finale conclusie van de Raad van State was dat er geen doorslaggevende redenen waren om het windmolenplan te schrappen of aan te passen. Wij vinden dat goed nieuws. Nu kunnen we immers ook in Deventer echt werk maken van duurzame energie. Vind jij ook dat we in Deventer deze kans niet moeten laten liggen om op een verantwoorde manier lokaal energie te produceren? Dan kun je er nu, samen met ons, voor zorgen dat de molens eind 2014/begin 2015 gaan draaien. En je kunt meeprofiteren van de opbrengst. Hoe werkt het? Deventer Energie wordt via haar dochter DE-Wind BV voor een kwart eigenaar van het windpark Kloosterlanden. De Raedthuys Groep uit Enschede is onze partner. Het opzetten van een dergelijk windpark vereist een grote investering. Deze verdienen we terug uit de opbrengst van de verkochte stroom, plus een gedeelte rijkssubsidie. Ook de jaarlijkse kosten voor onderhoud en dergelijke kunnen uit deze opbrengst gedekt worden. We verwachten dat er daarna nog een positief netto rendement over blijft. Participatie = lening Voor dit project heeft DE-Wind BV een bedrag van 1,5 miljoen euro nodig. Dit bedrag lenen we van onze leden (streefcijfer: euro) en van de bank (de rest). Elk lid van Deventer Energie particulier of bedrijf kan met een of meerdere participaties meedoen aan het windproject. Een participatie bestaat uit een lening van 250 euro aan de DE-Wind BV. Aan het eind van de levensduur van het windpark, dat is na ongeveer 20 jaar, krijg je je lening weer terug.

4 Maar je kunt het geleende geld ook eerder terugvragen als je, om welke reden ook, niet langer mee wilt doen. Of je kunt de participatie overdragen aan een ander lid van Deventer Energie. Elke participatie geeft gedurende de hele levensduur van het windpark recht op een vaste rente en een variabele winstuitkering. Beide worden per jaar uitgekeerd. Energie produceren Door te participeren in het windproject investeer je in energieproductie. Wat je verdient, ontvang je figuur 1 van DE-Wind BV. Als je wilt, kun je je eigen energieproductie afstemmen op datgene wat je aan energie contributie zien als bijkomende kosten. verbruikt. Zo kun je virtueel energieneutraal gaan leven. Verder zijn er geen extra kosten. Met je lening draag je Elke participatie van 250 euro, aangevuld met de banklening, staat voor een productie van ruim 1500 kwh molens). De exploitatiekosten van de molens worden immers bij aan de investering in productievermogen (de duurzame energie per jaar. Je kunt hiermee eenvoudig betaald uit de verkoopopbrengst van het product (de je persoonlijke break-even punt uitrekenen. windstroom), niet door de investeerders. Voor alle duidelijkheid: deze activiteit staat los van wat je doet als energiegebruiker. Je blijft helemaal vrij in de keuze van je energieleverancier. Je rekening blijft ongewijzigd en het aantal participaties dat je wilt aanschaffen hangt ook niet af van je energiegebruik. Je kunt bijvoorbeeld nog steeds zonnepanelen op je dak plaatsen en de opbrengst daarvan salderen. Natuurlijk zien we graag dat je als energiegebruiker kiest voor Deventer Energie/Qwint als leverancier. Zo versterk je de virtuele verbinding tussen jouw consumptie en je participatie in het windproject: de duurzame energie die Qwint je levert, wordt straks geborgd met windcertificaten die zijn gecreëerd door onze eigen molens (zie figuur 1). Bijkomende kosten? Voorwaarde om te kunnen meedoen in het windproject is dat je lid bent van Deventer Energie. Dit lidmaatschap kost 36 euro per jaar. Deze contributieopbrengst heeft Deventer Energie hard nodig om al haar activiteiten, zoals het realiseren van dit windproject, te 18% kunnen continueren. 16% Alleen in het geval dat je slechts geïnteresseerd bent in het windproject en je geen 12% 14% gebruik maakt van andere producten en 10% 8% diensten van Deventer Energie, kun je de 6% 4% 2% 0% Wat levert het op? Met deze investering in duurzame energie is geld te verdienen. Een participatie geeft gedurende de levensduur van het windpark naar verwachting twintig jaar immers recht op 2,5% rente per jaar plus een variabele winstuitkering. Naar verwachting zal de winstuitkering gemiddeld 3,7% per jaar bedragen. Rente en winstuitkering samen komen zo, naar verwachting, uit op gemiddeld 6,2% per jaar. Overigens zal in de eerste drie jaren geen winst worden uitgekeerd en daarna geleidelijk meer, met een piek in het 15e en 16e jaar van de looptijd (zie figuur 2). Dit heeft drie oorzaken: (a) DE-Wind BV moet eerst een liquiditeitsreserve vormen; (b) de renteverplichting aan de bank zal geleidelijk dalen; (c) de door de bank verplichte liquiditeitsreserve valt na 15 jaar vrij. IRR 6,2 % winst uitkering rente uitkering figuur 2 Verwacht rendement participaties Windpark Kloosterlanden

5 Wat zijn de risico s? De projectvoorbereiding van het windpark is op dit moment voor 80 à 90% klaar. Aan de laatste 10 à 20% wordt hard gewerkt. Gevolg is dat de investerings- en exploitatiebegroting van het windpark nog niet definitief is: vergeleken met de cijfers in deze brochure zijn (beperkte) tegen- of meevallers mogelijk. Dit risico zullen we kort vóór het go-/no-go-moment (circa mei 2014) ondervangen. We toetsen dan het hele project aan de geactualiseerde, definitieve begrotingscijfers. Alle voorinschrijvers informeren we over de uitkomst, voordat we hen vragen definitief in te tekenen. Goede of slechte windjaren Een tweede risico is de wisselvalligheid van de wind. Het waait het ene jaar nu eenmaal harder dan het andere. Dan zal het windpark een beter, respectievelijk slechter resultaat boeken dan verwacht. Onze berekening is namelijk gebaseerd op de gemiddelde windopbrengst over langere termijn. Dit risico is onvermijdelijk: het hoort bij het investeren in een fluctuerende energiebron zoals de wind. Overige risico s Ten slotte is er een derde groep van risico s: stel dat het windpark zijn verwachtingen niet waar maakt, omdat technische mankementen roet in het eten gooien. Omdat de windopbrengst door de jaren heen tegenvalt. Of omdat veel participanten tegelijk uitstappen waardoor DE-Wind BV met liquiditeitstekorten te maken krijgt. Deze risico s hebben we zoveel mogelijk beperkt door deskundig extern advies in te winnen, door onderhoud- en garantiecontracten (inclusief beschikbaarheidgarantie) af te sluiten en door de uitstapmogelijkheid te begrenzen. Verderop lees je hier meer over. Maar bedenk wel: meedoen in het windpark is investeren in een productiebedrijf. Daar zit altijd een zeker risico aan: risico op minder financieel resultaat dan verwacht. In het uiterste geval kun je je inleg als participant in het project verliezen. In geen geval is er sprake van juridische aansprakelijkheid van participanten, noch voor misstappen van DE-Wind BV, noch voor onverhoopt feilen of falen van Deventer Energie. Hoe doe je mee? Deventer Energie heeft half december 2013 de voorinschrijving voor windparticipaties geopend. Drie weken later was al voor 40% van de benodigde euro ingeschreven. Intussen staat de teller boven 70%. Het gaat dus echt hard! Hoe doe je ook mee? Schrijf je op onze website in voor een x-aantal participaties à 250,- en stort 15,- op bankrekening NL76TRIO ten name van de Deventer Energie Coöperatie o.v.v. aanbetaling windproject. Met deze voorinschrijving krijg je voorrang bij de definitieve intekening. Meld je tevens aan als lid, als je dat nog niet bent. Dit kan ook via de website. Je krijgt van ons bericht als de betaaldatum nadert (circa mei 2014), met een update van de cijfers in deze brochure. Dan kun je definitief intekenen en de door jouw toegezegde lening overmaken, met aftrek van je eerdere aanbetaling. Na ontvangst van je lening schrijven we je in in het participantenregister en ontvang je een rechtsgeldig ondertekend participatiebewijs. Daarmee is jouw participatie met bijbehorende rechten vastgelegd. Wanneer starten we? We verwachten de projectvoorbereiding helemaal af te ronden in april/mei In dezelfde periode hopen we dat de voorinschrijving op participaties volledig slaagt. Het streefbedrag is euro. Als we dit streefbedrag onverhoopt niet halen, gaat het windpark net zo goed door. De consequentie is alleen dat Deventer Energie voor minder dan een kwart eigenaar wordt. Volgens dit tijdpad begint rond mei 2014 de realisatiefase: aankoop van de molens, het grondwerk en de netaansluiting aanbesteden, enzovoorts. Zo komt het grondwerk en de fundering gereed vóór oktober 2014 (dus voor het storm- en regenseizoen), en staan de windmolens er kort voor of na de jaarwisseling.

6 Het windpark in detail Het windpark Kloosterlanden Het windpark zal naar verwachting bestaan uit twee turbines van het (Deense) merk Vestas, type V100. De ashoogte van deze molens is 80 meter, de rotor is 100 meter in doorsnee. Hun maximale vermogen is twee MW (megawatt) elk. De molens beginnen te produceren bij een windsnelheid van 3 meter/sec; ze produceren maximaal vanaf 12 meter/sec. Naar verwachting is de jaarproductie gemiddeld 9,9 miljoen kwh (kilowattuur). Dat is net zoveel als het verbruik van 2800 gezinnen. Organisatie Het windpark wordt ondergebracht in de VoF Windpark Kloosterlanden. Deze vennootschap onder firma bestaat uit twee vennoten: DE-Wind BV (25%) en Raedthuys WP Kloosterlanden BV (75%). Beide bv s zijn op hun beurt een dochter van respectievelijk de Deventer Energie Coöperatie en Raedthuys Windpower BV. De turbines komen te staan aan de noordkant langs de A1, eentje bij de afrit naar Deventer (afslag 23), de ander een kilometer oostelijker (zie kaartje). Ze gaan stroom leveren aan het nieuwe, klimaat-neutrale bedrijventerrein aan de zuidkant van de A1, en aan andere gebruikers. Raedthuys Windpower BV 100% Raedthuys WP Kloosterlanden BV 75% Deventer Energie 100% DE-Wind BV 25% VoF Windpark Kloosterlanden De VoF is dus de formele eigenaar van het windpark en doet de investering. Het geld daarvoor is deels afkomstig van beide vennoten; zo brengt DE-Wind BV euro in (financieringsmiddelen, verkregen uit de participaties). Daarnaast neemt de VoF een banklening op.

7 Investering windpark Kloosterlanden Hoe rendabel is het windpark Kloosterlanden? Het windpark als geheel vergt een investering van naar huidige verwachting bijna 6 miljoen euro ( ). Bijna twee derde van dit bedrag is nodig voor de molens zelf. Andere belangrijke posten zijn grondwerk en fundering, de aansluiting op het elektriciteitsnet en de projectvoorbereiding (zie figuur 3). figuur 3 We willen dit investeringsbedrag in 15 jaar terugverdienen: de afschrijvingskosten zijn dus bijna euro/ jaar (lineaire afschrijving). Hiernaast zijn er in deze jaren exploitatiekosten voor beheer en onderhoud van de molens, locatievergoeding, verzekeringen e.d. En er zijn rentekosten vanwege de banklening; deze dalen geleidelijk, want de banklening wordt eveneens in 15 jaar afgelost. Deze kosten tellen op tot gemiddeld euro per jaar. Vanaf het 16e jaar is de situatie anders: de investering is dan volledig afgeschreven en de banklening is afgelost; alleen de exploitatiekosten lopen door want de molens kunnen naar verwachting nog wel enkele jaren mee. Gemiddelde jaarkosten in deze fase: euro. Elk jaar komen baten binnen uit kwh-verkoop, in de eerste 15 jaren aangevuld met subsidie van het rijk (de SDE-subsidie). Een gemiddeld jaar in deze fase levert bijna euro op uit verkoop, en ruim euro aan subsidie. Vanaf het 16e jaar stopt de SDEsubsidie. De opbrengst uit stroomverkoop is in deze fase gestegen naar gemiddeld euro/ jaar. (NB: zowel bij exploitatiekosten als bij stroomverkoop is gerekend met prijsstijging door inflatie). turbines civiele werken netaansluiting en elektr. infrastructuur leges en vergunningen projectontwikkeling en overig DE-Wind BV heeft vervolgens nog te maken met eigen onkosten, keert rente uit aan de participanten en betaalt winstbelasting. De netto winst die tenslotte overblijft, is bestemd voor de participanten (50%) en voor Deventer Energie (50%). Zie figuur 4. Onderstaande figuur 4 toont het gemiddelde bestedingspatroon (over de hele levensduur van het windpark) van DE-Wind BV, van onkostendekking tot winstuitkeringen. Van jaar op jaar zullen zich flinke verschillen voordoen in dit bestedingspatroon. Deels bij toeval, zoals een goed of slecht windjaar. Deels door structurele factoren, zoals het verschil tussen de eerste 15 jaren (met afschrijvingskosten en rentelasten bank) en de laatste vijf jaren (zonder die twee), of het gegeven dat in de eerste drie jaren geen winst wordt uitgekeerd met het oog op vorming van een liquiditeitsreserve. Figuur 2 toont de verwachte rente + winstuitkering aan participanten, als we rekening houden met deze structurele factoren. Bestedingspatroon DE-Wind bv kosten DE-Wind Deze cijfers bepalen het verwachte bruto rendement van het windpark: gemiddeld circa euro per jaar in de eerste 15 jaar; gemiddeld circa euro per jaar in de jaren Dit bruto-rendement wordt verdeeld tussen beide partners in het windpark: een kwart voor DE-Wind BV, drie kwart voor onze partner Raedthuys. figuur 4 winstbelasting rente participanten winst participanten winst Deventer Energie

8 Met deze prognose in de hand is uitgerekend dat het verwachte rendement van windpark Kloosterlanden (de zogenaamde internal rate of return : IRR) voor participanten uitkomt op 6,2%. Het rendement van ons windproject als geheel (rente + winst participanten + winst Deventer Energie) bedraagt naar verwachting 9,9%. Risicofactoren Investeren brengt altijd risico s met zich mee. Dit geldt ook voor degene die met leningen participeert in windpark Kloosterlanden. Daarom adviseren wij geïnteresseerden zich eerst goed te informeren en de hier genoemde risicofactoren te overwegen. Raadpleeg bij twijfel een eigen adviseur of neem contact met ons op. Een participatie is een lening van een lid van Deventer Energie aan de DE-Wind BV, met een looptijd die gelijk is aan de levensduur van het windpark Kloosterlanden. De participatie geeft gedurende deze looptijd jaarlijks recht op een vaste rente en een variabele winstuitkering. Participaties kunnen onder voorwaarden tussentijds worden beëindigd; aan het eind van hun looptijd worden ze tegen hun nominale waarde ( 250,-) afgelost. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor DE-Wind BV niet of niet volledig in staat is aan haar verplichtingen tegenover participanten te voldoen. Mogelijke risico s (en hoe we die beperken) zijn de volgende: Achterstelling ten opzichte van de banklening Het doel van DE-Wind BV is het windpark Kloosterlanden mede te realiseren en te exploiteren, als vennoot in de VoF Windpark Kloosterlanden. Deze VoF maakt gebruik van een forse banklening, naast eigen investeringsmiddelen van beide vennoten. De verplichtingen van DE-Wind BV jegens participanten zijn achtergesteld ten opzichte van vorderingen (rente en aflossing) van de bank. In onze prognose is rekening gehouden met deze voorrangsregeling voor de bank door (a) een liquiditeitsreserve te creëren vóórdat DE- Wind BV start met uitkering van winst aan participanten, en (b) in de eerste drie jaren geen winst uit te keren. Liquiditeitstekort door tussentijds uittreden Participanten kunnen hun participatie tussentijds intrekken. Als veel participanten dit gelijktijdig zouden doen, kan een liquiditeitstekort ontstaan. Vooral in de eerste jaren kan dit risico zich voordoen. Dan zijn alle investeringsmiddelen immers vastgelegd in het staal en de kunststof van de molens. Dit risico wordt met de jaren kleiner, doordat DE-Wind BV elk jaar euro reserveert voor vervroegde aflossing van leningen. Daarnaast is in het participatiereglement de regel opgenomen dat DE-Wind BV de teruggave van leningen steeds met een jaar kan opschorten. Tekort aan liquiditeit kan zo worden voorkomen. Technische risico s Een windmolen kan technische mankementen krijgen en daardoor tijdelijk minder of geen stroom produceren. Dit risico is vergaand beperkt door een all-in onderhoudscontract en diverse verzekeringen. Deze garanderen volledige vergoeding van onderhoudswerkzaamheden en materiaalkosten, inclusief bijna 100% beschikbaarheid van de molens. Ook schade door externe oorzaken zoals storm en bliksem is verzekerd. Enig risico blijft overigens bestaan: de beschikbaarheidsgarantie dekt niet de volle 100%, in latere jaren kunnen additionele investeringen nodig zijn, en sommige calamiteiten (zoals natuurrampen) zijn niet of nauwelijks verzekerbaar. Aansprakelijkheid en organisatorische risico s Beide vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betalingsverplichtingen van de VoF jegens de belastingdienst en andere crediteuren. In gebreke blijven van één vennoot vormt dus een risico voor de andere vennoot. Met het oog op dit risico hebben beide vennoten afgesproken dat voor cruciale VoF-beslissingen de instemming van beide vennoten nodig is. Bij niet-cruciale beslissingen kunnen beide ingeval van onenigheid een beroep doen op onpartijdig extern advies. Deze afspraken worden vastgelegd in de vennootschapsovereenkomst. Natuurlijk hebben beide vennoten zich ook vergewist van elkaars betrouwbaarheid respectievelijk van de goede naam en track record van hun moederorganisatie. In geen enkel(e) opzicht of situatie kunnen participanten van DE-Wind BV aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en beslissingen van DE-Wind BV of van de VoF. Onzekerheid rendementsprognose Het windpark Kloosterlanden levert voor participanten naar verwachting 6,2% rendement (IRR) op.

9 Deze prognose steunt op de beschikbare gegevens per eind december 2013 over windaanbod, investerings- en exploitatiekosten, verwachte stijging energieprijs etcetera. Sommige van deze cijfers staan nog niet definitief vast; andere zijn per definitie onzeker, omdat ze over de toekomst gaan: het zijn voorspellingen. Het risico vanwege deze onzekerheid is verkend aan de hand van prognoses op basis van pessimistische aannames: hoe pakt het rendement uit als het windaanbod structureel tegenvalt (10 of 18% minder kwhopbrengst)? Bij een 5 of 10% hogere investeringssom? Of als de energieprijs stabiel blijft? De IRR in deze bad cases varieert tussen 4,1 en 5,6%. Dit impliceert dat de terugbetaling van leningen niet in gevaar komt en de rente-uitkering aan participanten ongemoeid blijft. Ook zal nog steeds winst worden uitgekeerd, maar wel minder dan in de basisprognose. Fiscale aspecten Voor een particulier is een participatie een uitstaande lening. Deze telt gewoon mee als bezit/vermogen bij de aangifte voor de vermogensheffing (box 3 Inkomstenbelasting). Ook de ontvangen rente en winstuitkering moet je opgeven. Er is dus geen verschil met bijvoorbeeld je reservepotje op een spaarrekening of vermogen in de vorm van aandelen. Voor een bedrijf zijn participaties onderdeel van de financiële activa op de balans. Er is geen verschil met andere financiële activa bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Stoppen? Wil je je participatie beëindigen? Bijvoorbeeld omdat je verhuist of omdat je contant geld nodig hebt? Dan kan dat op twee manieren: 1: Aan het eind van elk kalenderjaar kunnen participaties worden beëindigd. De participant krijgt dan zijn lening terug, plus natuurlijk de rente en winstuitkering over het afgelopen jaar. Hierbij gelden wel twee voorwaarden*: DE-Wind BV moet voldoende financiële middelen in kas hebben. Als dit niet het geval is, schuift de terugbetaling een jaar op. En: er geldt een opzegtermijn van drie maanden. Meld je voornemen om je participatie(s) te beëindigen dus tijdig (vóór 1 oktober) aan DE-Wind BV. *) als een participant overlijdt, gelden beide voorwaarden niet. 2: Participaties kunnen worden overgedragen aan een ander lid van Deventer Energie. Dat kan als een cadeautje of tegen een prijs: een participatie is immers geld waard, want geeft recht op rente, winstuitkering en teruggave van de lening. De enige voorwaarde is dat ook de nieuwe participant lid is van Deventer Energie. Meld je voornemen om participatie(s) over te dragen daarom tijdig (vóóraf) aan DE-Wind BV, zodat we kunnen controleren of aan deze voorwaarde voldaan is. Reglement participaties Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Deventer Energie, d.d. 12 december Begrippen: - Deventer Energie of afgekort DE: de Deventer Energie Coöperatie U.A. - DE-Wind BV of afgekort BV: de Besloten Vennootschap die door DE is opgericht en in stand wordt gehouden om het project Windpark Kloosterlanden (mede) te exploiteren en daarvoor als (mede) risicodrager op te treden. - het lid: een lid van DE. - participatie: een geldlening van een lid van DE aan de BV, geregistreerd in het participatieregister. Artikel 1 1. Elke participatie bestaat uit een bedrag van De participaties worden aangegaan voor onbepaalde tijd, met inachtneming van het in de artikelen 4 en 5 bepaalde. 3. De BV kan een maximum stellen aan het aantal participaties per lid.

10 Artikel De participaties worden op naam van het lid geplaatst. 2. Het bedrag van de participatie wordt uiterlijk op een door de BV aangegeven datum gestort op de door de BV aangegeven bankrekening. Verkrijger kan zich ten aanzien van deze verplichting niet beroepen op schuldverrekening. 3. Na ontvangst van de storting, genoemd in lid 2, ontvangt het lid een door de BV rechtsgeldig getekend participatiebewijs. Artikel Elke participatie geeft recht op een vaste rente van 2,5% per jaar. 2. Elke participatie geeft recht op een evenredig aandeel in de winst die de BV aan participatiehouders uitkeert. 3. De BV keert haar jaarlijkse winst uit aan de participatiehouders (50 %) en aan DE (50%), voor zover de liquiditeitspositie van de BV dit toelaat. 4. Winstuitkeringen worden uitbetaald binnen één maand na vaststelling van de jaarrekening van de BV. Deze vaststelling moet geschieden binnen zes maanden na afloop van het betreffende kalenderjaar. Artikel 4 1. Met toestemming van het bestuur van de BV kan een lid zijn participatie overdragen aan een familielid, dat tevens lid van DE is of dat is geworden, of aan een ander lid. Het oorspronkelijke participatiebewijs vervalt. De koper of begunstigde ontvangt een nieuw participatiebewijs. 2. Een lid kan zijn participatie tussentijds beëindigen per 31 december van elk jaar. Daarbij moet een opzegtermijn van drie maanden in acht worden genomen. 3. Bij beëindiging van een participatie als genoemd in het vorige lid wordt het nominale bedrag van de participatie binnen één maand aan het betrokken lid uitbetaald, vermeerderd met de rente over het afgelopen jaar. Ten aanzien van de winstuitkering is het bepaalde in artikel 3, lid 2, 3 en 4 van toepassing. De BV kan de uitbetaling, genoemd in lid 3, opschorten tot het volgende boekjaar ingeval haar liquiditeitsreserve door uitbetaling zou dalen onder het niveau van Dit voorbehoud geldt niet bij overlijden van het betreffende lid. 4. Bij overdracht van een participatie, als genoemd in lid 1, treedt de nieuwe participatiehouder in de rechten van de vorige. 5. Bij beëindiging van een participatie als genoemd in lid 2 vervallen de rechten verbonden aan deze participatie aan DE. Artikel Participaties kunnen door de BV worden opgezegd als (haar betrokkenheid bij) de exploitatie van het project windmolens Kloosterlanden stopt. 2. Binnen drie maanden na deze opzegging wordt de nominale waarde van de participaties terugbetaald, vermeerderd met de rente zoals genoemd in artikel 3, lid 1. De bepalingen in artikel 3, lid 2, 3 en 4 ten aanzien van de winstuitkering zijn van toepassing. Artikel De BV draagt zorg voor een participatieregister. 2. In het participatieregister worden de namen en adressen van alle participatiehouders opgenomen, onder vermelding van de aantallen en de specificaties die van belang zijn voor een juiste voldoening door de BV aan haar verplichtingen tegenover de participatiehouders. Deze gegevens mogen door de BV niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

11 3. De BV geeft een participatiehouder op zijn verzoek inzage in datgene wat in het register over zijn participatie is opgenomen. 4. De participatiehouder informeert de BV over wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens. Artikel 7. De BV is bij uitsluiting van anderen aansprakelijk voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de uitgegeven participaties. Artikel 8. De BV kan de uitbetaling van rente en winstuitkering evenals de overige administratie laten verzorgen door DE. Randvoorwaarden De algemene ledenvergadering van Deventer Energie heeft op 12 december 2013 besloten te willen deelnemen in het windpark Kloosterlanden. Daarbij zijn drie randvoorwaarden gesteld; als hieraan niet wordt voldaan, zal de ALV zijn besluit heroverwegen. De randvoorwaarden betreffen de totale investeringssom (niet boven 6,25 miljoen euro), de verwachte windopbrengst (tenminste 7,9 miljoen kwh, met tenminste 75% waarschijnlijkheid), en passende afspraken, vastgelegd in de VoF-overeenkomst (ter beoordeling door het bestuur). Intussen is aan de tweede randvoorwaarde ruimschoots voldaan. De windverwachting en daarmee de verwachte opbrengst is op basis van nieuwe meetgegevens zelfs positief bijgesteld (in deze brochure is hiermee al rekening gehouden). Randvoorwaarden een en drie zullen we toetsen, kort voordat we onze voorinschrijvers vragen definitief in te tekenen. De VoF-overeenkomst is dan gereed. En het gehele windproject is opnieuw doorgerekend aan de hand van geactualiseerde cijfers. Alle voorinschrijvers zullen we informeren over de uitkomsten hiervan. Deelnemende partijen Deventer Energie De Deventer Energie Coöperatie U.A., kortweg Deventer Energie, is op 24 oktober 2012 opgericht. Deventer Energie start en ondersteunt initiatieven, projecten en investeringen die bijdragen aan energiebesparing en duurzame energievoorzieningen in de gemeente Deventer. Meer informatie over ons vind je op onze website DE-Wind BV De DE-Wind BV wordt begin 2014 opgericht, als een 100% dochter van Deventer Energie. Deventer Energie fungeert tevens als bestuurder van DE-Wind BV. Hoofddoel van DE-Wind BV is deel te nemen in de VoF Windpark Kloosterlanden en met het oog daarop participaties uit te geven en te beheren. Raedthuys WP Kloosterlanden BV Raedthuys WP Kloosterlanden BV is opgericht op 20 december 2013, als 100% dochter van Raedthuys Windpower BV (onderdeel van de Raedthuys Groep BV). De Raedthuys Groep ontwikkelt en exploiteert in het hele land windparken, ontwikkelt tevens zonne-energieprojecten en is actief als energieleverancier. Voor meer informatie over de Raedthuys Groep, zie: Prospectusplicht en verantwoordelijkheid Deventer gaat voor de wind Deze brochure is geen prospectus in de zin van de Wet Financieel Toezicht/Prospectusrichtlijn, en is niet goedgekeurd door de AFM. Dit hoeft ook niet. De totale tegenwaarde van de participaties voor het windproject is minder dan 2,5 miljoen euro. DE-Wind BV is zodoende niet gehouden aan c.q. vrijgesteld van bedoelde prospectusverplichting (art Vrijstellingsregeling WFT). Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Uitsluitend Deventer Energie, als (toekomstig) bestuurder van DE-Wind BV, is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen informatie.

12 Deventer Energie Bezoekadres : Nieuwe Markt 23, 7411 PB Deventer Postadres : Postbus 466, 7400 AL Deventer Telefoon : (0570) Website : Volg ons op : LCFw Raedthuys Groep Samen Duurzaam