Deventer gaat voor de wind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deventer gaat voor de wind"

Transcriptie

1 Deventer gaat voor de wind Participeren in het lokale windpark Kloosterlanden. Investeren in duurzame windenergie levert je wat op! Met het windpark Kloosterlanden investeer je in de toekomst van nu. Duurzame energie doen we samen, in Deventer. Samen Duurzaam

2 Windenergie produceren binnen onze eigen gemeente Als afnemer van energie heb je op dit moment veel keuze als het gaat om aanbieders en soorten energie. Maar wist je dat je nu ook als producent van groene energie meerdere keuzes hebt? Je kon natuurlijk al zonnepanelen op je dak plaatsen, maar nu heb je ook de mogelijkheid om, als lid van Deventer Energie, gezamenlijk windenergie te gaan opwekken. Binnen onze eigen gemeente. Door te investeren in het nieuwe windpark Kloosterlanden word je medeproducent van lokale, duurzame energie. Daarmee lever je op een gemakkelijke manier een wezenlijke en concrete bijdrage aan een beter milieu. Én je hebt er zelf profijt van, want je mag een redelijk rendement verwachten. In deze brochure leggen we uit hoe het werkt; eerst in vogelvlucht, daarna in detail. Let op: investeren is nooit zonder risico. Ook daar gaan we in deze brochure op in. Lees hem dus zorgvuldig door, voordat je besluit om mee te doen. 7 februari 2014 Bestuur Deventer Energie

3 Het windpark in vogelvlucht Samen windenergie opwekken, iets voor jou? Overal in Nederland borrelen initiatieven op om zelfstandig, los van de grote energiebedrijven, schone energie op te wekken. Je kunt dat in je eentje of met een grote groep mensen gezamenlijk doen. Deventer Energie is zo n lokale energiecoöperatie die dat laatste mogelijk maakt. Eén van onze duurzame energieprojecten is het nieuwe windpark Kloosterlanden. Vanaf eind 2014 willen we, met twee nieuw te bouwen windturbines, lokale duurzame energie produceren. Jij kunt daarin participeren door te investeren. Windenergie: goedkoop en duurzaam Windenergie is anno 2014 één van de goedkoopste duurzame energiebronnen. Met twee grote molens in Kloosterlanden langs de A1 kunnen we op een schone manier in een deel van de energiebehoefte voorzien; de twee windturbines wekken een hoeveelheid stroom op die vergelijkbaar is met het verbruik van 2800 gezinnen. Ze komen op een plek waar ze nauwelijks of geen hinder veroorzaken. Groen licht voor windpark Kloosterlanden De plannen voor de komst van de twee windmolens stuitten wel op bezwaren. De molens zijn met hun hoogte van 80 meter (ashoogte) immers van verre zichtbaar. Er volgden intensieve discussies tussen de betrokken partijen en er werden diverse beroeps- en bezwaarprocedures doorlopen tot aan de Raad van State. De finale conclusie van de Raad van State was dat er geen doorslaggevende redenen waren om het windmolenplan te schrappen of aan te passen. Wij vinden dat goed nieuws. Nu kunnen we immers ook in Deventer echt werk maken van duurzame energie. Vind jij ook dat we in Deventer deze kans niet moeten laten liggen om op een verantwoorde manier lokaal energie te produceren? Dan kun je er nu, samen met ons, voor zorgen dat de molens eind 2014/begin 2015 gaan draaien. En je kunt meeprofiteren van de opbrengst. Hoe werkt het? Deventer Energie wordt via haar dochter DE-Wind BV voor een kwart eigenaar van het windpark Kloosterlanden. De Raedthuys Groep uit Enschede is onze partner. Het opzetten van een dergelijk windpark vereist een grote investering. Deze verdienen we terug uit de opbrengst van de verkochte stroom, plus een gedeelte rijkssubsidie. Ook de jaarlijkse kosten voor onderhoud en dergelijke kunnen uit deze opbrengst gedekt worden. We verwachten dat er daarna nog een positief netto rendement over blijft. Participatie = lening Voor dit project heeft DE-Wind BV een bedrag van 1,5 miljoen euro nodig. Dit bedrag lenen we van onze leden (streefcijfer: euro) en van de bank (de rest). Elk lid van Deventer Energie particulier of bedrijf kan met een of meerdere participaties meedoen aan het windproject. Een participatie bestaat uit een lening van 250 euro aan de DE-Wind BV. Aan het eind van de levensduur van het windpark, dat is na ongeveer 20 jaar, krijg je je lening weer terug.

4 Maar je kunt het geleende geld ook eerder terugvragen als je, om welke reden ook, niet langer mee wilt doen. Of je kunt de participatie overdragen aan een ander lid van Deventer Energie. Elke participatie geeft gedurende de hele levensduur van het windpark recht op een vaste rente en een variabele winstuitkering. Beide worden per jaar uitgekeerd. Energie produceren Door te participeren in het windproject investeer je in energieproductie. Wat je verdient, ontvang je figuur 1 van DE-Wind BV. Als je wilt, kun je je eigen energieproductie afstemmen op datgene wat je aan energie contributie zien als bijkomende kosten. verbruikt. Zo kun je virtueel energieneutraal gaan leven. Verder zijn er geen extra kosten. Met je lening draag je Elke participatie van 250 euro, aangevuld met de banklening, staat voor een productie van ruim 1500 kwh molens). De exploitatiekosten van de molens worden immers bij aan de investering in productievermogen (de duurzame energie per jaar. Je kunt hiermee eenvoudig betaald uit de verkoopopbrengst van het product (de je persoonlijke break-even punt uitrekenen. windstroom), niet door de investeerders. Voor alle duidelijkheid: deze activiteit staat los van wat je doet als energiegebruiker. Je blijft helemaal vrij in de keuze van je energieleverancier. Je rekening blijft ongewijzigd en het aantal participaties dat je wilt aanschaffen hangt ook niet af van je energiegebruik. Je kunt bijvoorbeeld nog steeds zonnepanelen op je dak plaatsen en de opbrengst daarvan salderen. Natuurlijk zien we graag dat je als energiegebruiker kiest voor Deventer Energie/Qwint als leverancier. Zo versterk je de virtuele verbinding tussen jouw consumptie en je participatie in het windproject: de duurzame energie die Qwint je levert, wordt straks geborgd met windcertificaten die zijn gecreëerd door onze eigen molens (zie figuur 1). Bijkomende kosten? Voorwaarde om te kunnen meedoen in het windproject is dat je lid bent van Deventer Energie. Dit lidmaatschap kost 36 euro per jaar. Deze contributieopbrengst heeft Deventer Energie hard nodig om al haar activiteiten, zoals het realiseren van dit windproject, te 18% kunnen continueren. 16% Alleen in het geval dat je slechts geïnteresseerd bent in het windproject en je geen 12% 14% gebruik maakt van andere producten en 10% 8% diensten van Deventer Energie, kun je de 6% 4% 2% 0% Wat levert het op? Met deze investering in duurzame energie is geld te verdienen. Een participatie geeft gedurende de levensduur van het windpark naar verwachting twintig jaar immers recht op 2,5% rente per jaar plus een variabele winstuitkering. Naar verwachting zal de winstuitkering gemiddeld 3,7% per jaar bedragen. Rente en winstuitkering samen komen zo, naar verwachting, uit op gemiddeld 6,2% per jaar. Overigens zal in de eerste drie jaren geen winst worden uitgekeerd en daarna geleidelijk meer, met een piek in het 15e en 16e jaar van de looptijd (zie figuur 2). Dit heeft drie oorzaken: (a) DE-Wind BV moet eerst een liquiditeitsreserve vormen; (b) de renteverplichting aan de bank zal geleidelijk dalen; (c) de door de bank verplichte liquiditeitsreserve valt na 15 jaar vrij. IRR 6,2 % winst uitkering rente uitkering figuur 2 Verwacht rendement participaties Windpark Kloosterlanden

5 Wat zijn de risico s? De projectvoorbereiding van het windpark is op dit moment voor 80 à 90% klaar. Aan de laatste 10 à 20% wordt hard gewerkt. Gevolg is dat de investerings- en exploitatiebegroting van het windpark nog niet definitief is: vergeleken met de cijfers in deze brochure zijn (beperkte) tegen- of meevallers mogelijk. Dit risico zullen we kort vóór het go-/no-go-moment (circa mei 2014) ondervangen. We toetsen dan het hele project aan de geactualiseerde, definitieve begrotingscijfers. Alle voorinschrijvers informeren we over de uitkomst, voordat we hen vragen definitief in te tekenen. Goede of slechte windjaren Een tweede risico is de wisselvalligheid van de wind. Het waait het ene jaar nu eenmaal harder dan het andere. Dan zal het windpark een beter, respectievelijk slechter resultaat boeken dan verwacht. Onze berekening is namelijk gebaseerd op de gemiddelde windopbrengst over langere termijn. Dit risico is onvermijdelijk: het hoort bij het investeren in een fluctuerende energiebron zoals de wind. Overige risico s Ten slotte is er een derde groep van risico s: stel dat het windpark zijn verwachtingen niet waar maakt, omdat technische mankementen roet in het eten gooien. Omdat de windopbrengst door de jaren heen tegenvalt. Of omdat veel participanten tegelijk uitstappen waardoor DE-Wind BV met liquiditeitstekorten te maken krijgt. Deze risico s hebben we zoveel mogelijk beperkt door deskundig extern advies in te winnen, door onderhoud- en garantiecontracten (inclusief beschikbaarheidgarantie) af te sluiten en door de uitstapmogelijkheid te begrenzen. Verderop lees je hier meer over. Maar bedenk wel: meedoen in het windpark is investeren in een productiebedrijf. Daar zit altijd een zeker risico aan: risico op minder financieel resultaat dan verwacht. In het uiterste geval kun je je inleg als participant in het project verliezen. In geen geval is er sprake van juridische aansprakelijkheid van participanten, noch voor misstappen van DE-Wind BV, noch voor onverhoopt feilen of falen van Deventer Energie. Hoe doe je mee? Deventer Energie heeft half december 2013 de voorinschrijving voor windparticipaties geopend. Drie weken later was al voor 40% van de benodigde euro ingeschreven. Intussen staat de teller boven 70%. Het gaat dus echt hard! Hoe doe je ook mee? Schrijf je op onze website in voor een x-aantal participaties à 250,- en stort 15,- op bankrekening NL76TRIO ten name van de Deventer Energie Coöperatie o.v.v. aanbetaling windproject. Met deze voorinschrijving krijg je voorrang bij de definitieve intekening. Meld je tevens aan als lid, als je dat nog niet bent. Dit kan ook via de website. Je krijgt van ons bericht als de betaaldatum nadert (circa mei 2014), met een update van de cijfers in deze brochure. Dan kun je definitief intekenen en de door jouw toegezegde lening overmaken, met aftrek van je eerdere aanbetaling. Na ontvangst van je lening schrijven we je in in het participantenregister en ontvang je een rechtsgeldig ondertekend participatiebewijs. Daarmee is jouw participatie met bijbehorende rechten vastgelegd. Wanneer starten we? We verwachten de projectvoorbereiding helemaal af te ronden in april/mei In dezelfde periode hopen we dat de voorinschrijving op participaties volledig slaagt. Het streefbedrag is euro. Als we dit streefbedrag onverhoopt niet halen, gaat het windpark net zo goed door. De consequentie is alleen dat Deventer Energie voor minder dan een kwart eigenaar wordt. Volgens dit tijdpad begint rond mei 2014 de realisatiefase: aankoop van de molens, het grondwerk en de netaansluiting aanbesteden, enzovoorts. Zo komt het grondwerk en de fundering gereed vóór oktober 2014 (dus voor het storm- en regenseizoen), en staan de windmolens er kort voor of na de jaarwisseling.

6 Het windpark in detail Het windpark Kloosterlanden Het windpark zal naar verwachting bestaan uit twee turbines van het (Deense) merk Vestas, type V100. De ashoogte van deze molens is 80 meter, de rotor is 100 meter in doorsnee. Hun maximale vermogen is twee MW (megawatt) elk. De molens beginnen te produceren bij een windsnelheid van 3 meter/sec; ze produceren maximaal vanaf 12 meter/sec. Naar verwachting is de jaarproductie gemiddeld 9,9 miljoen kwh (kilowattuur). Dat is net zoveel als het verbruik van 2800 gezinnen. Organisatie Het windpark wordt ondergebracht in de VoF Windpark Kloosterlanden. Deze vennootschap onder firma bestaat uit twee vennoten: DE-Wind BV (25%) en Raedthuys WP Kloosterlanden BV (75%). Beide bv s zijn op hun beurt een dochter van respectievelijk de Deventer Energie Coöperatie en Raedthuys Windpower BV. De turbines komen te staan aan de noordkant langs de A1, eentje bij de afrit naar Deventer (afslag 23), de ander een kilometer oostelijker (zie kaartje). Ze gaan stroom leveren aan het nieuwe, klimaat-neutrale bedrijventerrein aan de zuidkant van de A1, en aan andere gebruikers. Raedthuys Windpower BV 100% Raedthuys WP Kloosterlanden BV 75% Deventer Energie 100% DE-Wind BV 25% VoF Windpark Kloosterlanden De VoF is dus de formele eigenaar van het windpark en doet de investering. Het geld daarvoor is deels afkomstig van beide vennoten; zo brengt DE-Wind BV euro in (financieringsmiddelen, verkregen uit de participaties). Daarnaast neemt de VoF een banklening op.

7 Investering windpark Kloosterlanden Hoe rendabel is het windpark Kloosterlanden? Het windpark als geheel vergt een investering van naar huidige verwachting bijna 6 miljoen euro ( ). Bijna twee derde van dit bedrag is nodig voor de molens zelf. Andere belangrijke posten zijn grondwerk en fundering, de aansluiting op het elektriciteitsnet en de projectvoorbereiding (zie figuur 3). figuur 3 We willen dit investeringsbedrag in 15 jaar terugverdienen: de afschrijvingskosten zijn dus bijna euro/ jaar (lineaire afschrijving). Hiernaast zijn er in deze jaren exploitatiekosten voor beheer en onderhoud van de molens, locatievergoeding, verzekeringen e.d. En er zijn rentekosten vanwege de banklening; deze dalen geleidelijk, want de banklening wordt eveneens in 15 jaar afgelost. Deze kosten tellen op tot gemiddeld euro per jaar. Vanaf het 16e jaar is de situatie anders: de investering is dan volledig afgeschreven en de banklening is afgelost; alleen de exploitatiekosten lopen door want de molens kunnen naar verwachting nog wel enkele jaren mee. Gemiddelde jaarkosten in deze fase: euro. Elk jaar komen baten binnen uit kwh-verkoop, in de eerste 15 jaren aangevuld met subsidie van het rijk (de SDE-subsidie). Een gemiddeld jaar in deze fase levert bijna euro op uit verkoop, en ruim euro aan subsidie. Vanaf het 16e jaar stopt de SDEsubsidie. De opbrengst uit stroomverkoop is in deze fase gestegen naar gemiddeld euro/ jaar. (NB: zowel bij exploitatiekosten als bij stroomverkoop is gerekend met prijsstijging door inflatie). turbines civiele werken netaansluiting en elektr. infrastructuur leges en vergunningen projectontwikkeling en overig DE-Wind BV heeft vervolgens nog te maken met eigen onkosten, keert rente uit aan de participanten en betaalt winstbelasting. De netto winst die tenslotte overblijft, is bestemd voor de participanten (50%) en voor Deventer Energie (50%). Zie figuur 4. Onderstaande figuur 4 toont het gemiddelde bestedingspatroon (over de hele levensduur van het windpark) van DE-Wind BV, van onkostendekking tot winstuitkeringen. Van jaar op jaar zullen zich flinke verschillen voordoen in dit bestedingspatroon. Deels bij toeval, zoals een goed of slecht windjaar. Deels door structurele factoren, zoals het verschil tussen de eerste 15 jaren (met afschrijvingskosten en rentelasten bank) en de laatste vijf jaren (zonder die twee), of het gegeven dat in de eerste drie jaren geen winst wordt uitgekeerd met het oog op vorming van een liquiditeitsreserve. Figuur 2 toont de verwachte rente + winstuitkering aan participanten, als we rekening houden met deze structurele factoren. Bestedingspatroon DE-Wind bv kosten DE-Wind Deze cijfers bepalen het verwachte bruto rendement van het windpark: gemiddeld circa euro per jaar in de eerste 15 jaar; gemiddeld circa euro per jaar in de jaren Dit bruto-rendement wordt verdeeld tussen beide partners in het windpark: een kwart voor DE-Wind BV, drie kwart voor onze partner Raedthuys. figuur 4 winstbelasting rente participanten winst participanten winst Deventer Energie

8 Met deze prognose in de hand is uitgerekend dat het verwachte rendement van windpark Kloosterlanden (de zogenaamde internal rate of return : IRR) voor participanten uitkomt op 6,2%. Het rendement van ons windproject als geheel (rente + winst participanten + winst Deventer Energie) bedraagt naar verwachting 9,9%. Risicofactoren Investeren brengt altijd risico s met zich mee. Dit geldt ook voor degene die met leningen participeert in windpark Kloosterlanden. Daarom adviseren wij geïnteresseerden zich eerst goed te informeren en de hier genoemde risicofactoren te overwegen. Raadpleeg bij twijfel een eigen adviseur of neem contact met ons op. Een participatie is een lening van een lid van Deventer Energie aan de DE-Wind BV, met een looptijd die gelijk is aan de levensduur van het windpark Kloosterlanden. De participatie geeft gedurende deze looptijd jaarlijks recht op een vaste rente en een variabele winstuitkering. Participaties kunnen onder voorwaarden tussentijds worden beëindigd; aan het eind van hun looptijd worden ze tegen hun nominale waarde ( 250,-) afgelost. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor DE-Wind BV niet of niet volledig in staat is aan haar verplichtingen tegenover participanten te voldoen. Mogelijke risico s (en hoe we die beperken) zijn de volgende: Achterstelling ten opzichte van de banklening Het doel van DE-Wind BV is het windpark Kloosterlanden mede te realiseren en te exploiteren, als vennoot in de VoF Windpark Kloosterlanden. Deze VoF maakt gebruik van een forse banklening, naast eigen investeringsmiddelen van beide vennoten. De verplichtingen van DE-Wind BV jegens participanten zijn achtergesteld ten opzichte van vorderingen (rente en aflossing) van de bank. In onze prognose is rekening gehouden met deze voorrangsregeling voor de bank door (a) een liquiditeitsreserve te creëren vóórdat DE- Wind BV start met uitkering van winst aan participanten, en (b) in de eerste drie jaren geen winst uit te keren. Liquiditeitstekort door tussentijds uittreden Participanten kunnen hun participatie tussentijds intrekken. Als veel participanten dit gelijktijdig zouden doen, kan een liquiditeitstekort ontstaan. Vooral in de eerste jaren kan dit risico zich voordoen. Dan zijn alle investeringsmiddelen immers vastgelegd in het staal en de kunststof van de molens. Dit risico wordt met de jaren kleiner, doordat DE-Wind BV elk jaar euro reserveert voor vervroegde aflossing van leningen. Daarnaast is in het participatiereglement de regel opgenomen dat DE-Wind BV de teruggave van leningen steeds met een jaar kan opschorten. Tekort aan liquiditeit kan zo worden voorkomen. Technische risico s Een windmolen kan technische mankementen krijgen en daardoor tijdelijk minder of geen stroom produceren. Dit risico is vergaand beperkt door een all-in onderhoudscontract en diverse verzekeringen. Deze garanderen volledige vergoeding van onderhoudswerkzaamheden en materiaalkosten, inclusief bijna 100% beschikbaarheid van de molens. Ook schade door externe oorzaken zoals storm en bliksem is verzekerd. Enig risico blijft overigens bestaan: de beschikbaarheidsgarantie dekt niet de volle 100%, in latere jaren kunnen additionele investeringen nodig zijn, en sommige calamiteiten (zoals natuurrampen) zijn niet of nauwelijks verzekerbaar. Aansprakelijkheid en organisatorische risico s Beide vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betalingsverplichtingen van de VoF jegens de belastingdienst en andere crediteuren. In gebreke blijven van één vennoot vormt dus een risico voor de andere vennoot. Met het oog op dit risico hebben beide vennoten afgesproken dat voor cruciale VoF-beslissingen de instemming van beide vennoten nodig is. Bij niet-cruciale beslissingen kunnen beide ingeval van onenigheid een beroep doen op onpartijdig extern advies. Deze afspraken worden vastgelegd in de vennootschapsovereenkomst. Natuurlijk hebben beide vennoten zich ook vergewist van elkaars betrouwbaarheid respectievelijk van de goede naam en track record van hun moederorganisatie. In geen enkel(e) opzicht of situatie kunnen participanten van DE-Wind BV aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en beslissingen van DE-Wind BV of van de VoF. Onzekerheid rendementsprognose Het windpark Kloosterlanden levert voor participanten naar verwachting 6,2% rendement (IRR) op.

9 Deze prognose steunt op de beschikbare gegevens per eind december 2013 over windaanbod, investerings- en exploitatiekosten, verwachte stijging energieprijs etcetera. Sommige van deze cijfers staan nog niet definitief vast; andere zijn per definitie onzeker, omdat ze over de toekomst gaan: het zijn voorspellingen. Het risico vanwege deze onzekerheid is verkend aan de hand van prognoses op basis van pessimistische aannames: hoe pakt het rendement uit als het windaanbod structureel tegenvalt (10 of 18% minder kwhopbrengst)? Bij een 5 of 10% hogere investeringssom? Of als de energieprijs stabiel blijft? De IRR in deze bad cases varieert tussen 4,1 en 5,6%. Dit impliceert dat de terugbetaling van leningen niet in gevaar komt en de rente-uitkering aan participanten ongemoeid blijft. Ook zal nog steeds winst worden uitgekeerd, maar wel minder dan in de basisprognose. Fiscale aspecten Voor een particulier is een participatie een uitstaande lening. Deze telt gewoon mee als bezit/vermogen bij de aangifte voor de vermogensheffing (box 3 Inkomstenbelasting). Ook de ontvangen rente en winstuitkering moet je opgeven. Er is dus geen verschil met bijvoorbeeld je reservepotje op een spaarrekening of vermogen in de vorm van aandelen. Voor een bedrijf zijn participaties onderdeel van de financiële activa op de balans. Er is geen verschil met andere financiële activa bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Stoppen? Wil je je participatie beëindigen? Bijvoorbeeld omdat je verhuist of omdat je contant geld nodig hebt? Dan kan dat op twee manieren: 1: Aan het eind van elk kalenderjaar kunnen participaties worden beëindigd. De participant krijgt dan zijn lening terug, plus natuurlijk de rente en winstuitkering over het afgelopen jaar. Hierbij gelden wel twee voorwaarden*: DE-Wind BV moet voldoende financiële middelen in kas hebben. Als dit niet het geval is, schuift de terugbetaling een jaar op. En: er geldt een opzegtermijn van drie maanden. Meld je voornemen om je participatie(s) te beëindigen dus tijdig (vóór 1 oktober) aan DE-Wind BV. *) als een participant overlijdt, gelden beide voorwaarden niet. 2: Participaties kunnen worden overgedragen aan een ander lid van Deventer Energie. Dat kan als een cadeautje of tegen een prijs: een participatie is immers geld waard, want geeft recht op rente, winstuitkering en teruggave van de lening. De enige voorwaarde is dat ook de nieuwe participant lid is van Deventer Energie. Meld je voornemen om participatie(s) over te dragen daarom tijdig (vóóraf) aan DE-Wind BV, zodat we kunnen controleren of aan deze voorwaarde voldaan is. Reglement participaties Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Deventer Energie, d.d. 12 december Begrippen: - Deventer Energie of afgekort DE: de Deventer Energie Coöperatie U.A. - DE-Wind BV of afgekort BV: de Besloten Vennootschap die door DE is opgericht en in stand wordt gehouden om het project Windpark Kloosterlanden (mede) te exploiteren en daarvoor als (mede) risicodrager op te treden. - het lid: een lid van DE. - participatie: een geldlening van een lid van DE aan de BV, geregistreerd in het participatieregister. Artikel 1 1. Elke participatie bestaat uit een bedrag van De participaties worden aangegaan voor onbepaalde tijd, met inachtneming van het in de artikelen 4 en 5 bepaalde. 3. De BV kan een maximum stellen aan het aantal participaties per lid.

10 Artikel De participaties worden op naam van het lid geplaatst. 2. Het bedrag van de participatie wordt uiterlijk op een door de BV aangegeven datum gestort op de door de BV aangegeven bankrekening. Verkrijger kan zich ten aanzien van deze verplichting niet beroepen op schuldverrekening. 3. Na ontvangst van de storting, genoemd in lid 2, ontvangt het lid een door de BV rechtsgeldig getekend participatiebewijs. Artikel Elke participatie geeft recht op een vaste rente van 2,5% per jaar. 2. Elke participatie geeft recht op een evenredig aandeel in de winst die de BV aan participatiehouders uitkeert. 3. De BV keert haar jaarlijkse winst uit aan de participatiehouders (50 %) en aan DE (50%), voor zover de liquiditeitspositie van de BV dit toelaat. 4. Winstuitkeringen worden uitbetaald binnen één maand na vaststelling van de jaarrekening van de BV. Deze vaststelling moet geschieden binnen zes maanden na afloop van het betreffende kalenderjaar. Artikel 4 1. Met toestemming van het bestuur van de BV kan een lid zijn participatie overdragen aan een familielid, dat tevens lid van DE is of dat is geworden, of aan een ander lid. Het oorspronkelijke participatiebewijs vervalt. De koper of begunstigde ontvangt een nieuw participatiebewijs. 2. Een lid kan zijn participatie tussentijds beëindigen per 31 december van elk jaar. Daarbij moet een opzegtermijn van drie maanden in acht worden genomen. 3. Bij beëindiging van een participatie als genoemd in het vorige lid wordt het nominale bedrag van de participatie binnen één maand aan het betrokken lid uitbetaald, vermeerderd met de rente over het afgelopen jaar. Ten aanzien van de winstuitkering is het bepaalde in artikel 3, lid 2, 3 en 4 van toepassing. De BV kan de uitbetaling, genoemd in lid 3, opschorten tot het volgende boekjaar ingeval haar liquiditeitsreserve door uitbetaling zou dalen onder het niveau van Dit voorbehoud geldt niet bij overlijden van het betreffende lid. 4. Bij overdracht van een participatie, als genoemd in lid 1, treedt de nieuwe participatiehouder in de rechten van de vorige. 5. Bij beëindiging van een participatie als genoemd in lid 2 vervallen de rechten verbonden aan deze participatie aan DE. Artikel Participaties kunnen door de BV worden opgezegd als (haar betrokkenheid bij) de exploitatie van het project windmolens Kloosterlanden stopt. 2. Binnen drie maanden na deze opzegging wordt de nominale waarde van de participaties terugbetaald, vermeerderd met de rente zoals genoemd in artikel 3, lid 1. De bepalingen in artikel 3, lid 2, 3 en 4 ten aanzien van de winstuitkering zijn van toepassing. Artikel De BV draagt zorg voor een participatieregister. 2. In het participatieregister worden de namen en adressen van alle participatiehouders opgenomen, onder vermelding van de aantallen en de specificaties die van belang zijn voor een juiste voldoening door de BV aan haar verplichtingen tegenover de participatiehouders. Deze gegevens mogen door de BV niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

11 3. De BV geeft een participatiehouder op zijn verzoek inzage in datgene wat in het register over zijn participatie is opgenomen. 4. De participatiehouder informeert de BV over wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens. Artikel 7. De BV is bij uitsluiting van anderen aansprakelijk voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de uitgegeven participaties. Artikel 8. De BV kan de uitbetaling van rente en winstuitkering evenals de overige administratie laten verzorgen door DE. Randvoorwaarden De algemene ledenvergadering van Deventer Energie heeft op 12 december 2013 besloten te willen deelnemen in het windpark Kloosterlanden. Daarbij zijn drie randvoorwaarden gesteld; als hieraan niet wordt voldaan, zal de ALV zijn besluit heroverwegen. De randvoorwaarden betreffen de totale investeringssom (niet boven 6,25 miljoen euro), de verwachte windopbrengst (tenminste 7,9 miljoen kwh, met tenminste 75% waarschijnlijkheid), en passende afspraken, vastgelegd in de VoF-overeenkomst (ter beoordeling door het bestuur). Intussen is aan de tweede randvoorwaarde ruimschoots voldaan. De windverwachting en daarmee de verwachte opbrengst is op basis van nieuwe meetgegevens zelfs positief bijgesteld (in deze brochure is hiermee al rekening gehouden). Randvoorwaarden een en drie zullen we toetsen, kort voordat we onze voorinschrijvers vragen definitief in te tekenen. De VoF-overeenkomst is dan gereed. En het gehele windproject is opnieuw doorgerekend aan de hand van geactualiseerde cijfers. Alle voorinschrijvers zullen we informeren over de uitkomsten hiervan. Deelnemende partijen Deventer Energie De Deventer Energie Coöperatie U.A., kortweg Deventer Energie, is op 24 oktober 2012 opgericht. Deventer Energie start en ondersteunt initiatieven, projecten en investeringen die bijdragen aan energiebesparing en duurzame energievoorzieningen in de gemeente Deventer. Meer informatie over ons vind je op onze website DE-Wind BV De DE-Wind BV wordt begin 2014 opgericht, als een 100% dochter van Deventer Energie. Deventer Energie fungeert tevens als bestuurder van DE-Wind BV. Hoofddoel van DE-Wind BV is deel te nemen in de VoF Windpark Kloosterlanden en met het oog daarop participaties uit te geven en te beheren. Raedthuys WP Kloosterlanden BV Raedthuys WP Kloosterlanden BV is opgericht op 20 december 2013, als 100% dochter van Raedthuys Windpower BV (onderdeel van de Raedthuys Groep BV). De Raedthuys Groep ontwikkelt en exploiteert in het hele land windparken, ontwikkelt tevens zonne-energieprojecten en is actief als energieleverancier. Voor meer informatie over de Raedthuys Groep, zie: Prospectusplicht en verantwoordelijkheid Deventer gaat voor de wind Deze brochure is geen prospectus in de zin van de Wet Financieel Toezicht/Prospectusrichtlijn, en is niet goedgekeurd door de AFM. Dit hoeft ook niet. De totale tegenwaarde van de participaties voor het windproject is minder dan 2,5 miljoen euro. DE-Wind BV is zodoende niet gehouden aan c.q. vrijgesteld van bedoelde prospectusverplichting (art Vrijstellingsregeling WFT). Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Uitsluitend Deventer Energie, als (toekomstig) bestuurder van DE-Wind BV, is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de hierin opgenomen informatie.

12 Deventer Energie Bezoekadres : Nieuwe Markt 23, 7411 PB Deventer Postadres : Postbus 466, 7400 AL Deventer Telefoon : (0570) Website : Volg ons op : LCFw Raedthuys Groep Samen Duurzaam

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de vennootschapsbelasting buiten beschouwing. Bewoners van het dorp Westmaas hebben

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZON OP WENNEKER INVESTEER MEE IN DE 219 ZONNEPANELEN Het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2 in Schiedam is een karakteristiek gebouw, waar culturele en educatieve activiteiten worden

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Informatiebrochure DE-Zonneroos Sallcon

Informatiebrochure DE-Zonneroos Sallcon Informatiebrochure DE-Zonneroos Sallcon Van ons zonnedak krijg je energie! Je ziet het steeds meer, particulieren die zonnepanelen op hun dak plaatsen en zo meewerken aan een betere leefomgeving door zelf

Nadere informatie

Bijlage VWO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. VW-0251-a-16-1-b

Bijlage VWO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. VW-0251-a-16-1-b Bijlage VWO 2016 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje VW-0251-a-16-1-b Formuleblad Voor de beantwoording van de vragen 13 en 24 zijn de volgende formules beschikbaar. 13 REV = nettowinst

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Voorwaarden Windtegoed

Voorwaarden Windtegoed Voorwaarden Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16

Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 Management & Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 3,9,12,14,16 16 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Hartenstijn bv heeft op 1 januari de volgende balans opgesteld: Balans 1 januari 2009 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

Filmproject De Donor

Filmproject De Donor Filmproject De Donor Script geschreven door Mario Grooters Bijlage 3 (Maatschapscontract) behorende bij prospectus maatschap Filmproject De Donor van 8 december 2014 8 december 2014 Pagina 1 van 8 pagina

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK PLANETARIUM INVESTEER MEE IN DE 246 ZONNEPANELEN Ondernemers en publieke instellingen in Nederland kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren op weg naar een energieneutrale

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN MOBIEL+ AUTOFINANCIERINGEN FINANCIEREN? EEN PRIMA OPTIE! Mobiel+ Autofinancieringen biedt verschillende financieringsvormen die helemaal kunnen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE NIEUWE VESTE INVESTEER MEE IN DE 1100 ZONNEPANELEN Nieuwe Veste is het centrum van de gemeente Breda en dé plek voor alles wat met kunst te maken heeft. Nieuwe Veste biedt

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

Wat doet de Raedthuys Groep?

Wat doet de Raedthuys Groep? Windenergie 1 Index Raedthuys Fases windenergieproject Fase 1: concept Fase 2: vergunningen/communicatie Fase 3: financiering Fase 4: bouw Fase 5: exploitatie en beheer Samenwerken met Raedthuys in WP

Nadere informatie

Informatiebrochure Zonneroos Sallcon. 2 e tranche Inschrijving opengesteld

Informatiebrochure Zonneroos Sallcon. 2 e tranche Inschrijving opengesteld Informatiebrochure Zonneroos Sallcon 2 e tranche Inschrijving opengesteld 1 Van ons zonnedak krijg jij energie! Je ziet het steeds meer, particulieren die zonnepanelen op hun dak plaatsen en zo meewerken

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Bij koop van Windtegoed maakt u aanspraak op korting op het vastrecht voor stroomlevering door Qurrent.

Bij koop van Windtegoed maakt u aanspraak op korting op het vastrecht voor stroomlevering door Qurrent. Voorwaarden Qurrent Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed gaat u een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Voorwaarden Windtegoed

Voorwaarden Windtegoed Voorwaarden Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door

Nadere informatie

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Eigen huis Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Uw eigen woning Het kopen van een eigen woning is waarschijnlijk een van de grootste fi nanciële beslissingen in uw leven. Het is een investering

Nadere informatie

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE TE MAKEN? Begrafenisvereniging Zurich in nieuw pak gestoken Judovereniging Witmarsum nieuwe mat WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Meer schone energie We verbruiken in Nederland per huishouden gemiddeld 3.500 kwh stroom per jaar. Dat is met fossiele brandstoffen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN. Samen met:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN. Samen met: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK JULIANAPARK INVESTEER MEE IN DE 76 ZONNEPANELEN Samen met: VVE Julianapark in Amsterdam is gelegen aan de Bertrand Russellstraat, en wordt begrensd door de Maliebaan. Om het

Nadere informatie

Informatiebrochure DE-Zonneroos Sallcon

Informatiebrochure DE-Zonneroos Sallcon Informatiebrochure DE-Zonneroos Sallcon 1 Van ons zonnedak krijg je energie! Je ziet het steeds meer, particulieren die zonnepanelen op hun dak plaatsen en zo meewerken aan een betere leefomgeving door

Nadere informatie

Samen aan de wind!

Samen aan de wind! Samen aan de wind! www.windparkkoningspleij.nl Investeren in Windpark Koningspleij Naam Waarin kan deelgenomen worden? Voor wie? Vorm van deelname Bedrag participatie Aantal participaties totaal Verwachte

Nadere informatie

Energie Coöperatie Boxtel

Energie Coöperatie Boxtel Energie Coöperatie Boxtel Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Energie Coöperatie Boxtel [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Boxtel en opgericht op 21 november 2012. 1.2 Het doel van

Nadere informatie

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn.

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. DOSSIER Kleine windmolens Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. Er zijn veel typen windmolens op de markt, met mast, zonder mast, horizontaal of verticaal.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 De Windvogel

Jaarverslag 2014 De Windvogel Jaarverslag 2014 De Windvogel Algemeen Het bestuur heeft een drietal speerpunten van beleid in 2014 vastgesteld, te weten: - Groei van het aantal leden - Uitbreiding van het aantal windmolens - Zelflevering

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Maarten Deutekom / Wim Joosten / Henk van Ossenbruggen Het programma 1. Wie zijn wij? 2. Het Energie Akkoord & Regeling verlaagd tarief 3. Wat is de

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder

Nadere informatie

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos opgericht Energiecoöperatie ReestdalEnergie heeft in augustus 2016 de coöperatie ReestdalRoos opgericht.

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub

Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Beste, In 2015 bestaat MHC Lemmer 15 jaar en in deze periode is een gezellige hockeyvereniging ontstaan met een mooie toekomst waar jong en oud zich thuis voelen.

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen. Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE

INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE INFORMATIEBROCHURE AMSTEVEEN COLLEGE SAMEN SOLAR MET: Samen maken we van het Amstelveencollege, het meest duurzame college van Amstelveen: Samen solar! Het Amstelveen College heeft in samenwerking met

Nadere informatie

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen Zakelijk krediet 1 Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen In deze algemene brochure leest u wat de twee belangrijkste zakelijke kredieten van ABN AMRO zijn, en wat de kenmerken en risico

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK VOLENDAM INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN SAMEN MET: Het uit 1975 stammende stadion van FC Volendam bestaat uit 4 losstaande tribunes en geeft plaats aan 6984 toeschouwers die

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK B-FOUR AGRO INVESTEER MEE IN DE 776 ZONNEPANELEN SAMEN MET: In de omgeving van het Noord-Hollandse Warmenhuizen vind je kleurrijke percelen, hier teelt B-Four agro 100 hectare

Nadere informatie

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Raedthuys beschikt over het Milieukeur groene elektriciteit, zie www.milieukeur.nl

Raedthuys beschikt over het Milieukeur groene elektriciteit, zie www.milieukeur.nl Raedthuys gelooft in duurzame energie van Nederlandse bodem. De energie die zijn oorsprong kent in het ontstaan van ons land. Van de innovatieve, ondernemende Hollander die windenergie gebruikte om polders

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE KWATRIJNZON INVESTEER MEE IN DE 432 ZONNEPANELEN Het Kwatrijn is een diervriendelijke en energiezuinige melkveestal met veel ruimte voor koeien. Door de transparante opzet en unieke

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OEDIPUS MAAK EXTRA BIJZONDER BIER MOGELIJK MET 18 ZONNEPANELEN. Samen met:

INFORMATIEBROCHURE OEDIPUS MAAK EXTRA BIJZONDER BIER MOGELIJK MET 18 ZONNEPANELEN. Samen met: INFORMATIEBROCHURE OEDIPUS MAAK EXTRA BIJZONDER BIER MOGELIJK MET 18 ZONNEPANELEN Samen met: Oedipus gelooft in een kleurrijke en diverse wereld. Oedipus maakt kwaliteitsbier met alle karakters en voor

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening

Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Uitkeerrekening Algemeen Het bruto bedrag wordt van uw rekening afgeschreven. Vervolgens worden de belastingen, heffingen en kosten* voor de uitkering ingehouden.

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDäKãROYäLãMäTIC INVESTEER MEE IN DE 160 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDäKãROYäLãMäTIC INVESTEER MEE IN DE 160 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDäKãROYäLãMäTIC INVESTEER MEE IN DE 160 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Meteengrootplatdakophaarshowroomheeft RoyalMaticeenideaaldakomzonnepanelenneer te leggen. Royal Matic uit Den Haag

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Financiële baten van windenergie

Financiële baten van windenergie Financiële baten van windenergie Grootschalige toepassing van 500 MW in 2010 en 2020 Opdrachtgever Ministerie van VROM i.s.m. Islant Auteurs Drs. Ruud van Rijn Drs. Foreno van der Hulst Drs. Ing. Jeroen

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK KLEINSTESOEPFABRIEK INVESTEER MEE IN DE 658 ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK KLEINSTESOEPFABRIEK INVESTEER MEE IN DE 658 ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK KLEINSTESOEPFABRIEK INVESTEER MEE IN DE 658 ZONNEPANELEN De Kleinstesoepfabriek ontwikkelt en produceert soepen. Volle, smakelijke en avontuurlijke soepen, geïnspireerd door

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

presentatie over Zonnedak Holthuizen

presentatie over Zonnedak Holthuizen presentatie over Zonnedak Holthuizen 13 maart 2017 1 Zonnedak Holthuizen INHOUD presentatie: 1. introductie (FvH) 2. wat is en wat doet AGEM? (RK) 3. praktijkervaring met zonnedaken (RK) 4. Zonnedak Holthuizen

Nadere informatie

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Algemeen Via een OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening laat u uw lijfrentekapitaal in gelijke termijnen uitbetalen. Dit gebeurt onder inhouding van belastingen

Nadere informatie

.Ontwikkeling met SDE+ subsidie ronde 5/6, Grondoppervlak ongeveer 1,9 ha zonnepanelen van 125 Wp..Vermogen 1,18 MW

.Ontwikkeling met SDE+ subsidie ronde 5/6, Grondoppervlak ongeveer 1,9 ha zonnepanelen van 125 Wp..Vermogen 1,18 MW HERZIENE UITGAVE OKTOBER 2016 ZONNEWEIDE BERGEN FASE 2 SCHONE STROOM VAN EIGEN BODEM Projectbeschrijving Zonneweide Bergern Fase 2, oktober 2016 ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Bergen Energie (BE) wil

Nadere informatie