ZAAK xxx vs xxx (mijn ref. xxx) DESKUNDIG VOORVERSLAG pg. 1/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZAAK xxx vs xxx (mijn ref. xxx) DESKUNDIG VOORVERSLAG pg. 1/16"

Transcriptie

1 pg. 1/16 1 Houtkwaliteit 1.1 Mechanische eigenschappen Bij de berekening van de optredende spanningen in hout en de vervorming die hout ondergaat onder een bepaalde last, dienen we een aantal essentiële eigenschappen van het hout te kennen Houtsoort Essentieel is de houtsoort exact te kennen. In geen enkel verslag noch stuk wordt vermelding gemaakt over de houtsoort. Enkel in het schrijven van ir. xxxx van xxx (zie stuknummer ) lezen we dat de opbouw van de vloer bestaat uit liggers van 12,5cm hoogte en 2,5cm breedte, geplaatst h.o.h. iedere 44cm. Er is geen enkele aanduiding van houtsoort Elasticiteitsmodulus E (N/mm²) Onontbeerlijk bij de berekening van de vervorming onder een bepaalde last, is de exacte kennis van deze karakteristiek. Deze is echter materiaal- en soortgebonden en dus afhankelijk van de houtsoort. Om deze te kennen zijn een aantal trekproeven op de betreffende houtsoort vereist. Daar deze echter duur en vrij omvangrijk zijn, zullen we waardes aannemen die zowel door het Opleidingscentrum HOUT (OCH), het Interfederaal Houtvoorlichtingscentrum (vzw HOUT), het Belgian Woodforum en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) aangenomen worden, en die tevens een door de Belgische Unie van de technische goedkeuring in de bouw (Butgb) gecertificeerd ATG merkteken dragen. De waardes die zullen worden verondersteld, zijn deze van naar sterkte gesorteerd constructiehout. Dit is zaaghout dat gesorteerd wordt naar sterkte op basis van opgelegde grenzen voor houtgebreken en waarbij het aspect veiligheid domineert op het esthetische aspect. De toegepaste methode van sorteren wordt uitvoerig beschreven in de STS 04 en beschreven in de Technische Fiche 3: Constructiehout van het Belgian Woodforum 1. Algemeen aangenomen gebruikt men voor nieuwe constructies S6 daar waar de houtconstructie niet zichtbaar is, in dit geval een houten vloer. Voor dit type constructiehout wordt een E-modulus van gemiddeld 9.000N/mm² genomen Spanningen De Technische Fiche 3: Constructiehout van het Belgian Woodforum stelt voor een houtkwaliteit S6 de volgende toelaatbare spanningen: karakteristieke breukspanning van 18N/mm² toelaatbare spanning van 8N/mm 2 Belastingen 2.1 Eigengewicht Daar de gestelde mechanische eigenschappen slechts betrekking hebben op de houtsoorten vuren, grenen en douglas/oregon, dienen wij volgens deze respectievelijke houtsoorten hun equivalent eigengewicht in rekening te brengen. Wij zullen de meest negatieve, lees de 1 Technische Fiche 3, Belgian Woodforum, 22/12/04.

2 pg. 2/16 zwaarste houtsoort, aanwenden. Voor douglas/oregon heeft dit een gewicht van 530 kg/m³, tegen 460kg/m³ voor het Europees vuren en 510kg/m³ voor Europees grenen. Er wordt verondersteld dat beide onderdelen, ligger als plankenvloer, van dezelfde houtsoort en kwaliteit zijn, dit betekent eenzelfde elasticiteitsmodulus en eenzelfde dichtheid. Deze veronderstelling kan pas getoetst worden na verdere controle en analyse, i.e. destructief onderzoek en laboratoriumtests. Bij een plaatsing hart op hart (h.o.h.) van 44cm betekent dit 3 liggers 130/25 per strekkende meter breedte, i.e. een oppervlakte van 3 x 130mm x 25mm = 9.750mm² + 10mm beplanking x 1.000mm = mm². 2.2 Permanente belastingen Eigengewicht en afwerking Zoals vastgesteld tijdens de eerste afstapping ter plaatse d.d. 12/09/2006s, bestaat de afwerking van de houten vloer op de verdieping uit kamerbreed tapijt. Het eigengewicht van dit tapijt wordt op 2kg/m² genomen. De afwerking van het plafond wordt in gips verondersteld, dit is à 1.400kg/m³, zijnde 14kN/m³. Een dikte van 10mm wordt aangenomen Mobiele lasten Er wordt gerekend met een mobiele overlast van 200kg/m², zijnde 2kN/m² (dienstlast voor woningen, volgens Belgische norm) Overzicht belastingen Onderstaande tabel heeft ons een overzicht van de bestaande belastingen op de houten ligger en dit in gebruiksgrenstoestand (GGT): type belasting dikte oppervlakte densiteit belasting VC x 0.44m [mm] [mm²] [kn/m³] [kn/m²] Eigengewicht ligger ,1 1,00 0,044 kn/m Tapijt 0,02 1,00 0,009 kn/m Afwerking onderkant ,00 0,062 kn/m Mobiele last 2 1,00 0,880 kn/m Totaal 0,995 kn/m Tabel 1: bepaling belasting in GGT op houten ligger 2.3 Bepaling combinaties Daar de berekening zowel een vervormingsberekening als een breuksterkteberekening betreft zullen we deze zowel gaan beschouwen in de gebruiksgrenstoestand GGT (maximaal aanvaardbare vervorming voor gebruik van de ruimte) als in de uiterste grenstoestand UGT (tot aan de breuk). Dit betekent dat de toegepaste veiligheidscoëfficiënten voor de GGT, volgens de huidige Belgische norm NBN en Europese richtlijnen van EC1, voor zowel de permanente als de mobiele lasten op 1 gesteld worden. Volgende combinatie wordt genomen voor de berekening van de optredende vervormingen: GGT = 1.00 x LC x LC2

3 pg. 3/16 hierin is: LC1 de permanente last gevormd door het eigengewicht en de afwerking en LC2 de mobiele overlast of dienstlast. Bovenstaande tabel (Tabel 1: bepaling belasting in GGT op houten ligger) heeft een totale belasting aan van 0,995kN/m, of 99,5kg/m voor een breedte van draagveld van 0,44m. Indien we de breuksterkte wensen te controleren dienen we te rekenen met de uiterste grenstoestand UGT (tot aan de breuk). Volgende combinatie wordt genomen voor de berekening van de optredende breukspanningen: UGT = 1.35 x LC x LC2 Dit betekent dat de totale last bij de berekening van de UGT als volgt is opgevat: type belasting dikte oppervlakte densiteit belasting VC x 0.44m [mm] [mm²] [kn/m³] [kn/m²] Eigengewicht ligger ,1 1,35 0,060 kn/m Tapijt 0,02 1,35 0,009 kn/m Afwerking onderkant ,35 0,083 kn/m Mobiele last 2 1,50 1,320 kn/m Totaal 1,472 kn/m Tabel 2: bepaling belasting in UGT op houten ligger Bovenstaande tabel (Tabel 2: bepaling belasting in UGT op houten ligger) heeft een totale belasting aan van 1,472kN/m, of 147,2kg/m voor een breedte van draagveld van 0,44m. 3 Berekening In overeenstemming met de Technische Fiche 12 van het Belgian Woodforum en de Europese norm Eurocode 5 (ENV ) wordt de maximale doorbuiging (kruip inbegrepen) onder belasting beperkt tot 1/300 van de overspanning. Deze waarde is gebruikelijk voor vloeren met een soepele afwerking (bvb. in casu tapijt). Voor een overspanning van 3,46m betekent dit een maximaal aanvaarbare doorbuiging van 3.460mm/300 = 11,5mm en bij een overspanning van 6,48m een maximaal aanvaarbare doorbuiging van 6.480mm/300 = 21,6mm. 3.1 Modellering van de houten ligger Bij de berekening van de vervormingen van een bepaalde structuur onder een gekende last, is de kennis van het traagheidsmoment I [mm 4 ] essentieel. Zo zal de vervorming van een houten T-ligger aanzienlijk kleiner zijn dan bij een rechthoekige balk met gelijk oppervlak van doorsnede. Zo kunnen we twee zienswijzen onderstellen voor de berekening van de houten T-ligger. Laat duidelijk zijn dat de benadering van de houten balk als enkelvoudig rechthoekige ligger voor de berekening van de vervorming onder een bepaalde last een te eenvoudige veron-

4 pg. 4/16 derstelling is. We mogen de meewerkende flensbreedte van de houten T-ligger in rekening brengen 2. De meewerkende flensbreedte van de T-ligger wordt op 440mm genomen: h.o.h. 440mm bevindt zich een primaire ligger 130/25. De flens bestaat uit een beplanking van 440/13mm. De liggers overspannen maximaal 6,48m Berekening als rechthoekige ligger De vloer berekenen enkel rekening houdend met de houten ligger 130/25 en bij een overspanning van 3,46m is een bijzondere onderschatting van de realiteit. Bij een traagheidsmoment van: 3 3 b h I y = = = mm en een lijnbelasting van 0,995kN/m, krijgen we volgende doorbuigingen (afhankelijk van de elasticiteitsmodulus bepaald door het vochtigheidsgehalte): 2 Mechanically jointed beams and columns, Timber Engineering Step 1, Basis of Design, material properties, structural components and joints, Eurofortech an initiative under the EU Comett Programme, pg. B11/1, 1995, Salland De Lange, Deventer, ISBN

5 pg. 5/16 belasting q lengte l elasticiteits- traagheids- doorbuiging optredend y optredende modulus E moment I moment spanning [N/m] [mm] [N/mm²] [mm 4 ] [mm] [knm] [mm] [N/mm²] ,61 1,49 62,50 20, ,43 1,49 62,50 20, ,39 1,49 62,50 20, ,47 1,49 62,50 20, ,66 1,49 62,50 20, ,95 1,49 62,50 20, ,34 1,49 62,50 20, ,82 1,49 62,50 20, ,38 1,49 62,50 20, ,01 1,49 62,50 20, ,71 1,49 62,50 20, ,47 1,49 62,50 20, ,29 1,49 62,50 20, ,17 1,49 62,50 20, ,10 1,49 62,50 20, ,07 1,49 62,50 20, ,10 1,49 62,50 20, ,16 1,49 62,50 20, ,26 1,49 62,50 20, ,40 1,49 62,50 20, ,57 1,49 62,50 20, ,77 1,49 62,50 20, ,01 1,49 62,50 20, ,27 1,49 62,50 20, ,56 1,49 62,50 20, ,88 1,49 62,50 20, ,22 1,49 62,50 20, ,59 1,49 62,50 20, ,97 1,49 62,50 20, ,38 1,49 62,50 20, ,81 1,49 62,50 20,33 Tabel 3: vervorming in functie van de elasticiteitsmodulus: rechthoekige ligger Dit zou betekenen dat bij een normaal aangenomen E-modulus van 9.000N/mm² we reeds een doorbuiging zouden hebben van 45,07mm Berekening als enkelvoudige T-ligger Bij deze veronderstelling nemen we aan dat de T-ligger uit 1 stuk en uit hetzelfde materiaal is opgebouwd. De verbinding tussen de ligger en de plankenvloer wordt als oneindig stijf beschouwd. Zoals eerder gesteld wordt de meewerkende flensbreedte van de T-ligger op 440mm genomen: h.o.h. 440mm bevindt zich een primaire ligger 130/25. De flens bestaat uit een beplanking van 440/13mm. In deze veronderstelling wordt de T-ligger uit één geheel verondersteld: dit betekent dat de plankenvloer volledig star verbonden is met de houten ligger 130/25.

6 pg. 6/16 Mass: Volume: Bounding box: X: Y: Z: Centroid: X: Y: Z: Moments of inertia: X: = I y Y: Z: Products of inertia: XY: YZ: ZX: Radii of gyration: X: Y: Z: Principal moments and X-Y-Z directions about centroid: I: along [ ] J: along [ ] K: along [ ] Onderstaande tabel (Tabel 4) geeft ons het verloop van de vervorming in functie van de elasticiteitsmodulus, bij een traagheidsmoment van een T-ligger.

7 pg. 7/16 belasting q lengte l elasticiteits- traagheids- doorbuiging optredend y optredende modulus E moment I moment spanning [N/m] [mm] [N/mm²] [mm 4 ] [mm] [knm] [mm] [N/mm²] ,29 1,49 62,50 4, ,86 1,49 62,50 4, ,46 1,49 62,50 4, ,08 1,49 62,50 4, ,73 1,49 62,50 4, ,39 1,49 62,50 4, ,08 1,49 62,50 4, ,78 1,49 62,50 4, ,49 1,49 62,50 4, ,22 1,49 62,50 4, ,97 1,49 62,50 4, ,72 1,49 62,50 4, ,49 1,49 62,50 4, ,27 1,49 62,50 4, ,06 1,49 62,50 4, ,86 1,49 62,50 4, ,67 1,49 62,50 4, ,48 1,49 62,50 4, ,31 1,49 62,50 4, ,14 1,49 62,50 4, ,97 1,49 62,50 4, ,82 1,49 62,50 4, ,67 1,49 62,50 4, ,52 1,49 62,50 4, ,38 1,49 62,50 4, ,25 1,49 62,50 4, ,12 1,49 62,50 4, ,99 1,49 62,50 4, ,87 1,49 62,50 4, ,76 1,49 62,50 4, ,65 1,49 62,50 4,00 Tabel 4: vervorming in functie van de elasticiteitsmodulus We zien dat bij een vooropgestelde elasticiteitsmodulus van 9.000N/mm² er een doorbuiging van 8,86mm is, bij een optredende spanning van 4,00N/mm²: bij deze waarde van de E- modulus blijven deze twee waardes onder de gestelde maxima, nl. 8,66mm < maximum toegelaten doorbuiging 11,5mm bij L/300 4,00N/mm² < maximum toegelaten spanning 8.00N/mm² Volgende grafiek geeft ons het verloop van de doorbuiging van een houten T-ligger in functie van de elasticiteitsmodulus. We zien dat bij er zelfs bij een lage elasticiteitsmodulus van 7.000N/mm² (i.e. wanneer het hout eerder vochtig wordt verondersteld) dat de doorbuiging van 11,5m net de maximum toegelaten doorbuiging is.

8 pg. 8/16 Doorbuiging in functie van de Elasticiteitsmodulus 14,00 12, ,00 Doorbuiging [mm] 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 E [N/mm²] Grafiek 1: doorbuiging in functie van de elasticiteitsmodulus Berekening van de samengestelde T-ligger Hier is de ligger opgebouwd uit twee afzonderlijke delen: de rechthoekige houten ligger en de plankenvloer. Hier zal de verbinding tussen deze twee delen bepalend zijn voor de optredende vervorming en spanningen. Het gaat hier eigenlijk om een ligger opgebouwd uit twee afzonderlijke delen die mechanisch met elkaar verbonden zijn. In ons geval betreft het een houten plankenvloer die meer dan hoogstwaarschijnlijk mechanisch (dmv nagels) verbonden is met de onderliggende houten ligger. Zoals men zich fysisch kan voorstellen, zullen de contactoppervlakken van de twee afzonderlijke delen, onder een bepaalde last, en dus bij een bepaalde vervorming te wijten aan deze last, over elkaar heen schuiven. Op het contactoppervlak vindt er dus een verplaatsing plaats tussen punten die oorspronkelijk boven elkaar lagen. De wrijving die de buiging veroorzaakt tussen de twee contactoppervlakken, geeft aanleiding tot een samenwerking van de beide delen en dit wat betreft de doorbuiging. Zo heeft de mechanische verbinding met nagels niet dezelfde eigenschappen als deze van een gelijmde verbinding. De karakteristieke waarde hiervoor wordt gegeven door de slipmodulus k [N/mm]: voor een starre verbinding wordt deze, bij een losse verbinding wordt deze gelijk aan 0. Daar deze in ons geval niet gekend is, zullen we een aantal waardes gaan beschouwen. Een eerste waarde voor de slip-modulus k nemen we 280N/mm en we veronderstellen een elasticiteitsmodulus van 9.000N/mm²:

9 pg. 9/16 Gegevens breedte hoogte 440 mm 13 mm planken vloer 25 mm 125 mm ligger A 1 A 2 E 1 E mm² mm² I mm 4 I mm 4 l k a a 1 p 0 M mm 280 N/mm 102,5 mm 40,53 mm 972 N/m Nm k γ 1 k 1 (EI) ef w 0 a 2 σ N/mm 0,869 0,151 2,15923E+11 6,18 mm 61,97 2,06 N/mm² σ m1 maximale doorbuiging 1/ ,5 aanvaardbare doorbuiging is 11,3 mm 6,18 mm 0,73 N/mm² norm effectief σ m2 3,66 N/mm² Tabel 5: vervorming van een samengestelde T-ligger, k=280n/mm We veronderstellen een k-modulus van 280N/mm: bij een normale plankenvloer die mechanisch bevestigd is om de 4cm nemen we normaal een k-modulus aan van 700N/mm. Een k- modulus van 280N/mm betekent een vernageling om de 11cm, hetgeen een courante uitvoering is. We zien in Tabel 5 voor een waarde van k=280n/mm en een opgegeven belasting van 0,972kN/m een doorbuiging van 6,18mm bij een spanning σ m1 van 3,66N/mm² onderaan de rechthoekige ligger. De optredende spanning in de uiterste vezel in de plankenvloer σ m2 is slechts 0,73N/mm². Hier blijven zowel de optredende vervormingen als spanningen onder de gestelde maxima. Bij een hogere slip-modulus, lees een betere hechting tussen de plankenvloer en de rechthoekige ligger, nemen zowel de optredende vervormingen en spanningen af. 4 Werkelijke toestand Op 24/10/2006 werd een technische vergadering belegd met het doel de effectieve doorbuigingen in de ruimte onder de badkamer op de verdieping te meten. Tevens werden metingen gedaan qua doorbuiging in de living. 4.1 Toestand bureau en badkamer gelijkvloers De overspanning van de houten ligger 130mm x 25mm bedraagt zowel in het bureau als in de badkamer 3.460mm. De gordingen liggen maximaal op 440mm hart op hart. De vloerafwerking wordt gevormd door een massief houten beplanking: met een breedte van 10cm, met tand en groef,

10 pg. 10/16 dikte variërend van 13mm tot 16mm vernageld met 19 nagels per strekkende meter, zijnde gemiddeld iedere 1000/19mm = 52,6mm en een k-modulus van 624N/mm. Figuur 1: Nagels per plank Figuur 2: Beplanking met tand en groef ; ,6; 624,4 500 [N/mm] ; Basisvergelijking k-modulus k-modulus [mm] Grafiek 2: Bepaling k-modulus Bureau Bij de meting van de doorbuiging in het bureau werd het nulpunt genomen ter hoogte van de oplegging op de binnenmuur die het bureau scheidt van de hall. In het midden buigt de houten ligger in niet belaste toestand 21mm door. Ter hoogte van het tweede oplegpunt op de buitengevel is er een verschil van 5mm ten opzichte van het nulpunt. De totale doorbuiging van 21mm wordt daardoor lineair gecorrigeerd tot 18,5mm. Gerekend op een overspanning van 3.460mm is dit een doorbuiging van L/187.

11 pg. 11/ , Kant hall BUREAU Buitengevel Figuur 3: Gemeten doorbuiging in bureau en badkamer gelijkvloers Wanneer we de berekening maken bij een normale en bruikbare dienstlast onder GGT (zie Tabel 1), dan bekomen we een doorbuiging van 6,28mm en een maximaal optredende spanning van 3,74N/mm²: Gegevens breedte hoogte 440 mm 13 mm planken vloer 25 mm 130 mm ligger A 1 A 2 E 1 E mm² mm² I mm 4 I mm 4 l mm (overspanning) k 624 N/mm a 102,5 mm 38,71 mm a 1 p N/m (belasting) M Nm (isostatisch opgelegde ligger) k γ 1 k 1 (EI) ef w 0 a 2 σ N/mm 0,936 0,068 2,33173E+11 6,28 mm 63,79 2,08 N/mm² σ m1 σ m2 0,72 N/mm² 3,74 N/mm² norm effectief maximale doorbuiging 1/ ,1 aanvaardbare doorbuiging is 11,5 mm 6,28 mm Wanneer we nu de vloer gaan belasten in UGT (zie Tabel 2) dan bekomen we volgende resultaten:

12 pg. 12/16 Gegevens breedte hoogte 440 mm 13 mm planken vloer 25 mm 130 mm ligger A 1 A 2 E 1 E mm² mm² I mm 4 I mm 4 l mm (overspanning) k 624 N/mm a 102,5 mm 38,71 mm a 1 p N/m (belasting) M Nm (isostatisch opgelegde ligger) k γ 1 k 1 (EI) ef w 0 a 2 σ N/mm 0,936 0,068 2,33173E+11 9,29 mm 63,79 3,08 N/mm² σ m1 σ m2 1,06 N/mm² 5,53 N/mm² norm effectief maximale doorbuiging 1/ ,5 aanvaardbare doorbuiging is 11,5 mm 9,29 mm De doorbuiging is groter geworden door de toegenomen belasting (9,29mm in UGT tegen 6,28mm in GGT), evenals de maximaal optredende spanning (5,53N/mm² in UGT tegen 3,74N/mm² in GGT). Echter blijft deze maximaal optredende spanning aanzienlijk onder de maximum toelaatbare spanning voor een constructiehout S6, namelijk 8N/mm² Badkamer gelijkvloers Bij de meting van de doorbuiging in de badkamer op het gelijkvloers werd het nulpunt genomen ter hoogte van de oplegging op de buitengevel. In het midden buigt de houten ligger in niet belaste toestand 21mm door. Ter hoogte van het tweede oplegpunt op de binnenmuur die badkamer op het gelijkvloers scheidt van de hall is er een verschil van 11mm ten opzichte van het nulpunt. De totale doorbuiging van 21mm wordt daardoor lineair gecorrigeerd tot 15,5mm. Gerekend op een overspanning van 3.460mm is dit een doorbuiging van L/ ,5 130 Kant hall BADKAMER GELIJKVLOERS Figuur 4: Gemeten doorbuiging in bureau en badkamer gelijkvloers Buitengevel De maximaal toelaatbare spanning is hier dezelfde als bij de vloer in het bureau en dus aanvaardbaar.

13 pg. 13/ Toestand living De overspanning van de houten ligger 170mm x 30mm bedraagt 6.480mm. Ook hier liggen de gordingen maximaal op 440mm hart op hart. De houten vloer is identiek aan deze boven het bureau en de badkamer op het gelijkvloers. Bij de meting van buitengevel naar buitengevel (draagrichting van de gordingen) van de doorbuiging in de living werd het nulpunt genomen ter hoogte van het groot raam dat uitgeeft op de tuin. In het midden buigt de houten ligger in niet belaste toestand 56mm door. Ter hoogte van het tweede oplegpunt op de buitengevel is er een verschil van 26mm ten opzichte van het nulpunt. De totale doorbuiging van 56mm wordt daardoor lineair gecorrigeerd tot 52mm. Gerekend op een overspanning van 6.480mm is dit een doorbuiging van L/125. Bij een tweede meting van de doorbuiging in de living ditmaal van de binnenmuur naar de buitengevel (i.e. loodrecht op de draagrichting van de gordingen) werd het nulpunt genomen ter hoogte de binnenmuur. In het midden buigt de houten ligger in niet belaste toestand 65mm door. Ter hoogte van het tweede oplegpunt op de buitengevel is er een verschil van 5mm ten opzichte van het nulpunt. De totale doorbuiging van 65mm wordt daardoor lineair gecorrigeerd tot 53,5mm. Gerekend op een overspanning van 6.480mm is dit een doorbuiging van L/ Buitengevel LIVING 52 Buitengevel Binnenmuur LIVING 53.5 Buitengevel Figuur 5: Gemeten doorbuiging in de living Wanneer we de berekening maken bij een normale en bruikbare dienstlast onder GGT (zie Tabel 1), dan bekomen we een doorbuiging van 49,5mm en een maximaal optredende spanning van 10,98N/mm²:

14 pg. 14/16 Gegevens breedte hoogte 440 mm 13 mm planken vloer 30 mm 170 mm ligger A 1 A 2 E 1 E mm² mm² I mm 4 I mm 4 l mm (overspanning) k 624 N/mm a 102,5 mm 48,80 mm a 1 p N/m (belasting) M Nm (isostatisch opgelegde ligger) k γ 1 k 1 (EI) ef w 0 a 2 σ N/mm 0,981 0,019 3,63895E+11 49,5 mm 53,70 6,18 N/mm² σ m1 σ m2 1,94 N/mm² 10,98 N/mm² norm effectief maximale doorbuiging 1/ ,9 aanvaardbare doorbuiging is 21,6 mm 49,5 mm Wanneer we nu de vloer gaan belasten in UGT (zie Tabel 2) dan bekomen we volgende resultaten:

15 pg. 15/16 Gegevens breedte hoogte 440 mm 13 mm planken vloer 30 mm 170 mm ligger A 1 A 2 E 1 E mm² mm² I mm 4 I mm 4 l mm (overspanning) k 624 N/mm a 102,5 mm 48,80 mm a 1 p N/m (belasting) M Nm (isostatisch opgelegde ligger) k γ 1 k 1 (EI) ef w 0 a 2 σ N/mm 0,981 0,019 3,63895E+11 73,2 mm 53,70 9,15 N/mm² σ m1 σ m2 2,87 N/mm² 16,24 N/mm² norm effectief maximale doorbuiging 1/ ,5 aanvaardbare doorbuiging is 21,6 mm 73,2 mm Ook hier is logischerwijs de doorbuiging groter geworden door de toegenomen belasting (73,smm in UGT tegen 49,5mm in GGT), evenals de maximaal optredende spanning (16,24N/mm² in UGT tegen 10,98N/mm² in GGT). Deze maximaal optredende spanning is in beide gevallen hoger dan de maximum toelaatbare spanning voor een constructiehout S6, namelijk 8N/mm². In UGT bereikt de maximale spanning de karakteristieke breukspanning van 18N/mm² voor constructiehout S6. 5 Doorbuiging van een houten ligger Een vrij aanzienlijke doorbuiging kan anderzijds worden verklaard door de gelijktijdige werking van twee verschijnselen: kruip van het hout onder de permanente belasting variatie van de eigenschappen van het hout, te wijten aan de omgeving waarin het zich bevindt De doorbuiging van een houten element, onderhevig aan een statische belasting neemt toe in de tijd ten gevolge van kruip. Kruip kan een doorbuiging veroorzaken die tot 3 keer de directe doorbuiging bedraagt. Temperatuurschommelingen en schommelingen in vochtgehalte van hout hebben een sterke invloed op de elasticiteitsmodulus van hout. Een stijging van het vochtgehalte van het hout kan een daling van de elasticiteitsmodulus veroorzaken van 110 N/mm² per % vochtgehalte, terwijl de stijging van de temperatuur eveneens een daling van de elasticiteitsmodulus met zich meebrengt. Rekening houdend met het klimaat binnen de ruimte tussen het plafond en het vloeroppervlak, kunnen al deze factoren geaccentueerde doorbuigingen veroorzaken.

16 pg. 16/16 Wanneer de houten liggers daarbij in contact staan met een vochtige omgeving, zoals bijvoorbeeld de ingemetselde kopse kanten van de balken, treedt het fenomeen van de afname van de elasticiteitsmodulus en de kans op verrotting, duidelijk naar voor. Daar de dwarskrachten op deze meest verzwakte plaatsen het grootst zijn, dient er speciale aandacht uit te gaan naar deze liggers om de algemene stabiliteit van de verdieping niet in gevaar te brengen. 6 Slotbeschouwing 6.1 Concept Voor de uitvoering van de bestaande houten zoldering zoals ze zich nu bevindt, is noch de vervorming, noch de optredende spanning hoger dan de toegelaten waardes. De zolderruimte kan dus onder een normale dienstlast van 200kg/m² en bij een maximale overspanning van 3,40m gebruikt worden. Zelfs wanneer geopteerd zou worden de houten vloer te voorzien van een stijve vloerbekleding, is een aanvaarbare doorbuiging van L/500 nog steeds mogelijk, zoals mag blijken uit onderstaande berekening. Gegevens breedte hoogte 440 mm 13 mm planken vloer 25 mm 125 mm ligger A 1 A 2 E 1 E mm² mm² I mm 4 I mm 4 l k a a 1 p 0 M mm 280 N/mm 102,5 mm 40,53 mm 972 N/m Nm k γ 1 k 1 (EI) ef w 0 a 2 σ N/mm 0,869 0,151 2,15923E+11 6,18 mm 61,97 2,06 N/mm² σ m1 maximale doorbuiging 1/ ,5 aanvaardbare doorbuiging is 6,8 mm 6,18 mm 0,73 N/mm² norm effectief σ m2 3,66 N/mm²

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 /

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 / AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / 381.61.01 Fax: 0(032) 9 / 381.61.00 http://www.afixgroup.com BEREKENIINGSNOTA STEIGER EN 12810 2N SW12 / 257 H2 A - LA WERKHOOGTE = 38,,50 M Berekeningsnota

Nadere informatie

stabiliteitsstudie renovatieproject Pannenhuis te Laken

stabiliteitsstudie renovatieproject Pannenhuis te Laken 1/16 Betreft: stabiliteitsstudie renovatieproject Pannenhuis te Laken Geachte Heer architect Janssens, Bij deze laat ik mijn verslag geworden van mijn taak door u gevraagd in uw schrijven van 19 februari

Nadere informatie

Statische berekening. Geldersekade 37-3 te Amsterdam. werk no aug-17. Opdrachtgever. dhr. Philip Provoost

Statische berekening. Geldersekade 37-3 te Amsterdam. werk no aug-17. Opdrachtgever. dhr. Philip Provoost Statische berekening Geldersekade 37-3 te Amsterdam werk no. 820 aug-17 Opdrachtgever P en S Ingenieurs Zijllaan 21 3431 GK Nieuwegein info@pensingenieurs.nl 0306045485 0615180441 Inhoudsopgave blz. 1

Nadere informatie

ADVIES PLAATSING ZONNEPANELEN

ADVIES PLAATSING ZONNEPANELEN AMIVAL- TURNHOUT PROJECT: Advies voor plaatsing zonnepanelen BOUWPLAATS: Everdongenlaan 27 2300 Turnhout BOUWHEER: AMIVAL VZW Everdongenlaan 27 2300 Turnhout ADVIES PLAATSING ZONNEPANELEN (a) 2 maart 2017

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

Het versterken en verstijven van bestaande constructies

Het versterken en verstijven van bestaande constructies Het versterken en verstijven van bestaande constructies ir.m.w. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane 02-02-2015 Onderstempeling voor de renovatie van een kozijn in een gemetselde gevel, Woerden 1 Inhoudopgave

Nadere informatie

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Hoofdstuk 1 : Krachten, spanningen en rekken Voorbeeld 1.1 (p. 11) Gegeven is een vakwerk met twee steunpunten A en B. Bereken de reactiekrachten/momenten

Nadere informatie

Statische berekening. Versie 3. Het bouwen van 6 appartementen aan de Warmoesstraat 15 te Wormerveer. werk no

Statische berekening. Versie 3. Het bouwen van 6 appartementen aan de Warmoesstraat 15 te Wormerveer. werk no Statische berekening Het bouwen van 6 appartementen aan de Warmoesstraat 15 te Wormerveer Versie 3 werk no. 19116 aug-17 Opdrachtgever DESIGN STUDIO ARCHITECTURE P en S Ingenieurs Zijllaan 21 3431 GK Nieuwegein

Nadere informatie

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F. Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen Voorbeeldberekening ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.Maatje maart 2007 Inleiding In opdracht van Bouwen met Staal ontwikkelde

Nadere informatie

FAQ: CE-markering en sterktesortering van structuurhout met rechthoekige doorsnede

FAQ: CE-markering en sterktesortering van structuurhout met rechthoekige doorsnede FAQ: CE-markering en sterktesortering van structuurhout met rechthoekige doorsnede P.03 INHOUDSOPGAVE P.05 Wat is CE-markering? Waarom de verplichting vanaf 1 januari 2012 vanwege Europa voor CE-markering

Nadere informatie

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0 Hulsberg Revisie: 0 Pagina 2 / 10 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Belastingen 4 1.5 Stabiliteit 5 1.6 Vervormingseisen 5 1.7 Referentiedocumenten

Nadere informatie

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Gestelde vragen en antwoorden 1. Kan er ook een webinar gegeven worden op het gebruik van een plaat met ribben. Dit voorstel is doorgegeven, en al intern

Nadere informatie

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc 16 2005-008 Constructieberekening.doc Berekening middenbalk dakconstructie In de bestaande toestand rusten de houten balken aan twee zijden op het metselwerk. De balken zijn ingemetseld waardoor een momentvaste

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Statische berekening Doorbraak Loosduinseweg 1013A te 'S- Gravenhage werk no. 16216 Eigenaar: aug-16 Odrachtgever: P en S Ingenieurs Zijllaan 21 3431 GK Nieuwegein info@pensingenieurs.nl 0615180441 0306045485

Nadere informatie

BK1043 - Rekenvoorbeeld

BK1043 - Rekenvoorbeeld BK1043 - Rekenvoorbeeld Inhoud 1. Algemeen berekeningschema... 2 2. Belasting omrekenen van kn/m 2 naar kn/m 1 ligger... 3 2.1. Gegeven... 3 2.2. Gevraagd... 3 2.3. Uitwerking... 3 3. Ligger op 2 steunpunten

Nadere informatie

Datum Rev. Omschrijving Paraaf ter goedkeuring RN

Datum Rev. Omschrijving Paraaf ter goedkeuring RN PROJECTGEGEVENS Ordernummer 66173 Trap Atrium Amsterdam 7 e - 8 e verdieping Deelberekening - Opdrachtgever Vistra Corporate Services B.V. Projectnummer - STATISCHE BEREKENING Datum Rev. Omschrijving Paraaf

Nadere informatie

Ontwerp van koudgevormde stalen gordingen volgens EN 1993-1-3. met Scia Engineer 2010

Ontwerp van koudgevormde stalen gordingen volgens EN 1993-1-3. met Scia Engineer 2010 Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Architect: Ing. Miroslav Ing. Miroslav Maťaščík Maťaščík - Alfa 04 -a.s., Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Nadere informatie

00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL

00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL dossier... - dd.... 1 00.00.00 Gevelbekleding uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck BELFACE of DEEPLAS of MURVINYL volgnr. 1 00.00.00A BELFACE Gevelbekleding uit gerecycleerd PVC-hardschuim met toplaag

Nadere informatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor Nieuwbouw en renovatie BIJL Profielen produceert sinds 1995 glasvezel versterkte polyester profielen. Naast vele klantspecifieke

Nadere informatie

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis!

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! Holle vloerplaten van spanbeton Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! 1. Algemeen Betonnen vloeren, die men holle vloerplaten noemt, zijn tegenwoordig onmisbare elementen

Nadere informatie

ligger op 3 steunpunten belast door 2 q-lasten, houten balk : = onderdeel

ligger op 3 steunpunten belast door 2 q-lasten, houten balk : = onderdeel Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 ligger op 3 steunpunten belast door 2 q-lasten, houten balk : werk = werk werknummer = werknummer = printdatum : 12-12-2011 71 x 271 naaldhout C18 toegepaste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Texte invisible servant à adapter hauteur texte

Inhoudsopgave. Texte invisible servant à adapter hauteur texte Inhoudsopgave 1 Geometrie...2 1.1 Software informatie...2 1.2 Geometrie voorstelling (m)...2 1.3 Geometrie gegevens...2 1.3.1 Staven...3 1.4 Materiaalgegevens...5 1.4.1 Staal S235...5 1.4.1.1 Elastische

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld. Trillingen in vloeren. B.C.H. Vervest

Rekenvoorbeeld. Trillingen in vloeren. B.C.H. Vervest Rekenvoorbeeld Trillingen in vloeren B.C.H. Vervest B e h o r e n d b i j : 1 P r o j e c t d o c u m e n t R e n o v a t i e w o o n g e b o u w D e L e e u w v a n V l a a n d e r e n, A m s t e r d

Nadere informatie

HOUT GELIJMDE STRUCTUURELEMENTEN BALKEN IN GELIJMD GELAMELLEERD HOUT WOODLAM

HOUT GELIJMDE STRUCTUURELEMENTEN BALKEN IN GELIJMD GELAMELLEERD HOUT WOODLAM Technische Goedkeuring TG met Certificatie Goedkeurings- en certificatieoperator HOUT GELIJMDE STRUCTUURELEMENTEN BLKEN IN GELIJMD GELMELLEERD HOUT WOODLM TG 11/2550 Geldig van 08/08/2011 tot 07/08/2014

Nadere informatie

= onderdeel. materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen

= onderdeel. materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 12-12-2011 houten hoekkeper piramidedak belast door eg+sneeuw werk = werk werknummer = werknummer = 71 x 271 naaldhout C18 toegepaste norm

Nadere informatie

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013 berekening van SBV draagarmstellingen volgens Eurocode h.o.h. staanders a4= 1000 project projectnummer omschrijving project projectnummer omschrijving algemeen veiligheidsklasse = CC1 - ontwerplevensduur

Nadere informatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie

Bijl Composiet planken. Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie Bijl Composiet planken Voor nieuwbouw en renovatie BIJL Profi elen produceert sinds 1995 glasvezel versterkte polyester profi elen. Naast vele klantspecifi

Nadere informatie

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Rapportage code: 13831 Datum: 29 april 2016 Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Datum: 29 april 2016 Referentie: htj/kos Code: 13831 Blad:

Nadere informatie

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton. Willy Naessens 75

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton. Willy Naessens 75 Dakelementen (TT) in voorgespannen beton Willy Naessens 75 Algemene beschrijving Waarom TT-dakelementen kiezen De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand

Nadere informatie

Uitbreiding van het toepassingsgebied van het Rockfon Sonar systeemplafond in vloerplafond constructies

Uitbreiding van het toepassingsgebied van het Rockfon Sonar systeemplafond in vloerplafond constructies Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2007-Efectis-R0870 Uitbreiding van het toepassingsgebied van het Rockfon Sonar systeemplafond in vloerplafond constructies Efectis Nederland BV Centrum voor

Nadere informatie

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want Sterkteberekening Dissel berekenen op afschuiving. Uitleg over de methode Om de dissel te berekenen op afschuiving moet men weten welke kracht de trekker kan uitoefenen op de bloemkoolmachine. Daarvoor

Nadere informatie

Verbouw winkel The Sting aan de Marktlaan 102 te Hoofddorp. STATISCHE BEREKENING - Houtconstructie - Staalconstructie

Verbouw winkel The Sting aan de Marktlaan 102 te Hoofddorp. STATISCHE BEREKENING - Houtconstructie - Staalconstructie 19-1-2016 Verbouw winkel The Sting aan de Marktlaan 102 te Hoofddorp STATISCHE BEREKENING - Houtconstructie - Staalconstructie DATUM 19-1-2016 ORDERNO 2016-19692 BETREFT Verbouw winkel The Sting aan de

Nadere informatie

Statische berekening. Dhr. Willie Polman. Doorbraak begane grond Past. Grimmelstraat 35 te Bemmel. werk no Eigenaar : feb-17.

Statische berekening. Dhr. Willie Polman. Doorbraak begane grond Past. Grimmelstraat 35 te Bemmel. werk no Eigenaar : feb-17. Statische berekening Doorbraak begane grond Past. Grimmelstraat 35 te Bemmel werk no. 773 feb-17 Opdrachtgever P en S Ingenieurs Zijllaan 21 3431 GK Nieuwegein info@pens.nl 0306045485 0615180441 Inhoudsopgave

Nadere informatie

V&V. Bijlage 28 bij besluit 2016/1342-V1

V&V. Bijlage 28 bij besluit 2016/1342-V1 V&V Bijlage 28 bij besluit 2016/1342-V1 MEMO 3913 Seeligkazerne: Groot Arsenaal Controle houten balklagen : 16 Oktober 2015 Kenmerk: 3913-M-01-A Opgesteld: Ir. S.C.B.L.M. van Hellenberg Hubar Vrijgegeven

Nadere informatie

8. Sterktebepaling? Zorg dat de area information aan staat. Klik ergens binnen het te onderzoeken oppervlak en accepteer (v-symbool).

8. Sterktebepaling? Zorg dat de area information aan staat. Klik ergens binnen het te onderzoeken oppervlak en accepteer (v-symbool). 8. Sterktebepaling? 1 : Wat? In Solid Edge kan men een ontworpen constructiedeel analyseren op : sterkte, vervorming, toelaatbare spanning, wringing, buiging, knik, Hiervoor bestaan 2 manieren : 2 : Fysische

Nadere informatie

DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES

DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES 1. De buigstijfheid EI 1.1 Inleiding 1.2 De relatie tussen moment en kromming: EI 1.3 Tension Stiffening 1.4 M-κ diagrammen voor de UGT en de BGT 1.4.1 Berekening van

Nadere informatie

Sorteren van vuren en grenen volgens schoonheid (uitzicht)

Sorteren van vuren en grenen volgens schoonheid (uitzicht) t e c h n i s c h e f i c h e Sorteren van vuren en grenen volgens schoonheid (uitzicht) De Europese norm NBN EN 1611-1 over naaldhoutkwaliteiten is al jaren van kracht, maar in de houthandel wordt importnaaldhout

Nadere informatie

Constructie Adviesbureau Booms HOGE WOERD 162 LEIDEN DAKBALKLAAG CONSTRUCTIEBEREKENING

Constructie Adviesbureau Booms HOGE WOERD 162 LEIDEN DAKBALKLAAG CONSTRUCTIEBEREKENING Constructie Adviesbureau Booms Maerten Trompstraat 2G 2628 RD Delft 06-24887629 HOGE WOERD 162 LEIDEN DAKBALKLAAG CONSTRUCTIEBEREKENING 26-sep-12 Pieter Booms 06-24887629 pieterbooms@xs4all.nl Voor de

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 10 Sterkteleer (deel 2) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Inleiding Inleiding Sterkteberekening van liggers (en assen) Voorbeelden Berekening

Nadere informatie

belastingen en combinaties

belastingen en combinaties Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 06-12-2011 stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten 1xprofiel 1: HE140A werk werk werknummer werknummer materiaal S235 klasse 3 flensdikte

Nadere informatie

Hout. Houteigenschappen 2013/12

Hout. Houteigenschappen 2013/12 2013/12 Hout Houteigenschappen Hout is een natuurproduct. Elke houtsoort heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen echter per soort enigszins variëren. Om tot optimaal gebruik en

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING

CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING Werk: Kloosterkampweg 7 Renkum Opdrachtgever: Fam. Temmink-Berkhout Ontwerper: H.E. Hoekzema Constructeur: H.H.M. Diesvelt

Nadere informatie

van ruimte m² te winnen

van ruimte m² te winnen nr 1. fabrikant van ruimte OM EENVOUDIG m² te winnen De tussenvloer met grote overspanning DE VLOERCONSTRUCTIES PROPLUS LP: Creëren ruimte op de begane grond Zijn voordelig op alle gebieden: verwarming,

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 400x85. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 1. Datum : 20 september 2011

Solico. Brugdekpaneel 400x85. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 1. Datum : 20 september 2011 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

technische fiche gewapende holle gladde welfsels

technische fiche gewapende holle gladde welfsels technische fiche gewapende holle gladde welfsels Bestekomschrijving Elementen in gewapend beton met een gladde onderzijde met een hoogte van 13cm of 17cm en 60cm breed. Na plaatsing worden de voegen gevuld

Nadere informatie

Notitie + constructieve onderbouwing m.b.t. het realiseren van een houten trap en opslagruimten d.m.v. een houtconstructie.

Notitie + constructieve onderbouwing m.b.t. het realiseren van een houten trap en opslagruimten d.m.v. een houtconstructie. Notitie + constructieve onderbouwing m.b.t. het realiseren van een houten trap en opslagruimten d.m.v. een houtconstructie preparation/storage nieuwe trap 1500-1500- 2500- opslag 0.00+ opslag 0.00+ nieuwe

Nadere informatie

INHOUD. 1 Inleiding 3. 2 Samenvatting en conclusies 4. 3 Controle Berekening Gording Controle Hoofdligger 17

INHOUD. 1 Inleiding 3. 2 Samenvatting en conclusies 4. 3 Controle Berekening Gording Controle Hoofdligger 17 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Samenvatting en conclusies 4 2.1 Algemene gegevens 6 2.2 Materiaalgegevens 7 2.3 Vervormingen 7 2.4 Overzicht belastingen en gewichten 8 2.5 Windbelastingen. 11 3 Controle Berekening

Nadere informatie

() Overspanning conform de doorbuiging- en sterktecriteria, maar voldoet niet aan de vibratiecriteria

() Overspanning conform de doorbuiging- en sterktecriteria, maar voldoet niet aan de vibratiecriteria in lichte vloer opbouw Balk op 2 steunpunten - Maximale horizontale tussen de steunpunten Belastingsklasse A volgens EC5 Gebruiksbelasting Q = 2 kn/m 2 Permanente belasting G = 0.55 kn/m 2 200 3800 3400

Nadere informatie

DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON

DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON 5 DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON Dakelementen in voorgespannen beton (TT) 5 Algemene beschrijving De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand

Nadere informatie

vloerplaten P3 Vloerplaten

vloerplaten P3 Vloerplaten P.3.0 Algemeen P.3.0.01 Afmetingen / toleranties / opleg P.3.0.02 Profielen P.3.0.03 Belasting P.3.0.04 Doorbuiging P.3.0.05 Brandweerstand P.3.0.06 Thermische isolatie P.3.0.07 Akoestische isolatie P.3.0.08

Nadere informatie

00.00.00 Kroonlijst uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck DEEPLAS of MURVINYL

00.00.00 Kroonlijst uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck DEEPLAS of MURVINYL dossier... - dd.... 1 00.00.00 Kroonlijst 00.00.00 Kroonlijst uit polyvinylchloride (PVC) Deceuninck DEEPLAS of MURVINYL 00.00.00A Kroonlijst uit PVC-hardschuim met toplaag uit PVC VH m Deceuninck DEEPLAS

Nadere informatie

massief kunststof plaat

massief kunststof plaat VERWERKINGSMETHODEN In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de eisen van het stijl- en regelwerk. Tevens zijn de uitgangspunten voor de verwerkingsmethoden (zichtbare- en blinde bevestiging) opgenomen.

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-02 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-02-versie C - OPGAVEN.doc 1/7 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare

Nadere informatie

NOTA STABILITEIT BEPALEN VAN DE BELASTING EN AANNAMES: VEREISTEN OP HET PROFIEL & KOKERS: 20/04/2016, versie 1

NOTA STABILITEIT BEPALEN VAN DE BELASTING EN AANNAMES: VEREISTEN OP HET PROFIEL & KOKERS: 20/04/2016, versie 1 NOTA STABILITEIT, versie 1 Project: Werfadres: Verbouwing gelijkvloerse bijbouw eengezinswoning Frans De Vriendstraat 27 2140 Borgerhout Bouwheer: Dhr. & Mevr. Pieter Van Hoorne Nele Delbecque Frans De

Nadere informatie

Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp

Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp Toelichting van de mogelijkheden met BuildSoft software PowerFrame Programma Korte uiteenzetting scenario berekening in PowerFrame Software toelichten aan de hand

Nadere informatie

Liggers in voorgespannen beton met variabele hoogte (IV-balken)

Liggers in voorgespannen beton met variabele hoogte (IV-balken) 2.3 Toepassingen IV-balken worden gebruikt als dakliggers, waarbij de helling zorgt voor de afwatering. De veranderlijke hoogte laat een belangrijke materiaalbesparing toe. Deze balken bieden de meest

Nadere informatie

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken B1 Bestekteksten B1 bestekteksten 35 B.1 Bestekteksten In dit hoofdstuk zijn alle beschikbare bestekteksten opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstukken B3 Verwerking en B.4 Technische

Nadere informatie

Beproevingsrapport: Controle overspanning WPC-vlonderdelen volgens BRL Rapportcode: Datum: 26 oktober 2016

Beproevingsrapport: Controle overspanning WPC-vlonderdelen volgens BRL Rapportcode: Datum: 26 oktober 2016 Beproevingsrapport: Controle overspanning WPC-vlonderdelen volgens BRL 0825 Rapportcode: 16.0465 Datum: 26 oktober 2016 Rapportcode: 16.0465 Datum: 26 oktober 2016 Pagina: 2/8 SHR Het Cambium Nieuwe Kanaal

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 23 JANUARI 2007

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 23 JANUARI 2007 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 23 JANUARI 2007 FACULTEIT BOUWKUNDE 9.00-12.00 uur Tentamen: Constructief ontwerpen met materialen, A (7P112) DIT TENTAMEN BESTAAT UIT 2 VRAGEN M.B.T. STAAL (SAMEN 50

Nadere informatie

De trekproef. De trekproef - inleiding. De trekproef - inleiding. De trekproef - inleiding. Principe. Bepalen van materiaaleigenschappen

De trekproef. De trekproef - inleiding. De trekproef - inleiding. De trekproef - inleiding. Principe. Bepalen van materiaaleigenschappen De trekproef Principe Materiaal inklemmen tussen klemmen welke met een constante snelheid uit elkaar bewegen Hoe belangrijk is het om materiaaleigenschappen te kennen? Uitvoering: volgens genormaliseerde

Nadere informatie

Rapportage Code: V Trapsparingen Atrium Procore Berekening deel A: Sterkteberekening verdieping 8 t.b.v. trapsparing

Rapportage Code: V Trapsparingen Atrium Procore Berekening deel A: Sterkteberekening verdieping 8 t.b.v. trapsparing Rapportage Code: V16001-029 Trapsparingen Atrium Procore Berekening deel A: Sterkteberekening verdieping 8 t.b.v. trapsparing Datum: 16 juni 2016 Referentie: haa / kos Code: V16001-029 Projectgegevens

Nadere informatie

Vraag 1. F G = 18500 N F M = 1000 N k 1 = 100 kn/m k 2 = 77 kn/m

Vraag 1. F G = 18500 N F M = 1000 N k 1 = 100 kn/m k 2 = 77 kn/m Vraag 1 Beschouw onderstaande pickup truck met de afmetingen in mm zoals gegeven. F G is de massa van de wagen en bedraagt 18,5 kn. De volledige combinatie van wielen, banden en vering vooraan wordt voorgesteld

Nadere informatie

Bureau ir. M. Klijnstra Deventerweg 9 tel: (0573) civiel ingenieursbureau 7245 AW Laren fax: (0573)

Bureau ir. M. Klijnstra Deventerweg 9 tel: (0573) civiel ingenieursbureau 7245 AW Laren fax: (0573) Bureau ir. M. Klijnstra Deventerweg 9 tel: (0573) 40 20 46 civiel ingenieursbureau 7245 AW Laren fax: (0573) 40 23 58 Laren: 12 oktober 2016 27 oktober 2016 28 oktober 2016 Project: De Steenuil Architecht:

Nadere informatie

Hygroscopische eigenschappen

Hygroscopische eigenschappen 2013/12 Hout Hygroscopische eigenschappen Hout en vocht Hout is een natuurproduct dat na droging en verwerking gevoelig blijft voor vocht. Dit betekent dat het kan uitzetten en krimpen. Gebeurt dit ongelijkmatig,

Nadere informatie

Schöck Isokorb type D

Schöck Isokorb type D Schöck Isokorb type Inhoud Pagina Toepassingsvoorbeelden 84 Productbeschrijving 85 Bovenaanzichten 86 apaciteitstabellen 87-92 Rekenvoorbeeld 93 Bijlegwapening 94 Inbouwhandleiding 95-96 hecklist 97 Brandwerendheid

Nadere informatie

Statische berekening Woning gefundeerd op staal Betreft: het aanbrengen van stalen portaal t.p.v. doorbraak Julianalaan 153 Delft

Statische berekening Woning gefundeerd op staal Betreft: het aanbrengen van stalen portaal t.p.v. doorbraak Julianalaan 153 Delft Statische berekening Woning gefundeerd op staal Betreft: het aanbrengen van stalen portaal t.p.v. doorbraak Julianalaan 153 Delft Solid (mob. 0636166266) Advies-/konstruktiebureau Ing. JHS Siem Zoetermeer,

Nadere informatie

S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk VII VII-1. a) steunpuntreacties. massa balk m b = b * h * l * ρ GB = 0.5 * 0.5 * 10 * 2500 = 6250 kg

S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk VII VII-1. a) steunpuntreacties. massa balk m b = b * h * l * ρ GB = 0.5 * 0.5 * 10 * 2500 = 6250 kg S3 Oefeningen Krachtenleer Hoofdstuk VII VII-1. Een gewapend-betonbalk ligt op planken met een grondoppervlak van 1000 x 50 mm². De volumemassa van gewapend beton is 500 kg/m³. Gevraagd : a) de steunpuntsreacties

Nadere informatie

Struct4U Berekeningsnummer : Revisie : Blad 1 van 13 Projectnummer : Datum - tijd : :33

Struct4U Berekeningsnummer : Revisie : Blad 1 van 13 Projectnummer : Datum - tijd : :33 Berekeningsnummer : Revisie : Blad 1 van 13 Bestand :C:\Users\Rob\Documents\demo.xfr2 1 Invoergegevens Projectnummer : Gebruiker : Aantal knopen : 6 Aantal staven : 6 Aantal voorgeschreven knoopverplaatsingen

Nadere informatie

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Eurocodes Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties C.R. Braam 2 March 29 Afdeling Bouw - Betonconstructies Eurocode Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Inleiding Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse De constructie bestaat uit een drie keer geknikte staaf die bij A is ingeklemd en bij B in verticale richting is gesteund. De staafdelen waarvan

Nadere informatie

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L code: 11714K Nieuwbouw Amphia ziekenhuis Breda Staalberekening Dakopbouw bouwdeel C, E en L Berekening deel S-CEL - Concept

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode )

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project : Daktuin Vilvaldistraat 50-66 Ordernummer : 8299 Onderdeel : Constructieve omschrijving t.b.v. Omgevingsvergunning Berekeningnummer : 001 Opdrachtgever : Breevast Van toepassing zijnde voorschriften

Nadere informatie

KS innovatieplaat. Montage adviezen

KS innovatieplaat. Montage adviezen KS innovatieplaat R Montage adviezen Onze montage adviezen beogen een zo goed mogelijke verwerking van de KS Innovatieplaat. Montage adviezen versie: K. De KS Innovatieplaat Toepassing De KS Innovatieplaat

Nadere informatie

Basic Creative Engineering Skills

Basic Creative Engineering Skills Mechanica: Sterkteleer Januari 2015 Theaterschool OTT-1 1 Sterkteleer Sterkteleer legt een relatie tussen uitwendige krachten (MEC1-A) en inwendige krachten Waarom lopen de balken taps toe? Materiaaleigenschappen

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-0 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-0-versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER!

Nadere informatie

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc01 3z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc01 3z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd Week 05 Theorie: Sterkte en stijfheid van staal en hout Berekening stalen ligger Toetsing van de sterkte De toetsing van de sterkte vindt plaats door de zogenaamde unity-check. Dit betekent dat aan de

Nadere informatie

Economisch wapenen met FEM : ja, het kan! Ir. Geert Goossens, BuildSoft nv

Economisch wapenen met FEM : ja, het kan! Ir. Geert Goossens, BuildSoft nv Economisch wapenen met FEM : ja, het kan! Ir. Geert Goossens, BuildSoft nv Probleemstelling Klassiek zijn we gewoon om te wapenenop basis van de resultaten van een elastische analyse De wapeningsberekening

Nadere informatie

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo

Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo Studieavond: Houtskeletbouw 21 november 2014, Nocturne van HOUT & HABITAT, Antwerp Expo 21 November 19.00 19.20 Brandveiligheid en gevels: nieuwe oplossingen voor houtskeletbouw Y. Martin WTCB 2 Inhoud

Nadere informatie

CUR HANDBOEK SOILMIX-WANDEN ONTWERP EN UITVOERING. Jeroen de Leeuw - ConGeo

CUR HANDBOEK SOILMIX-WANDEN ONTWERP EN UITVOERING. Jeroen de Leeuw - ConGeo CUR HANDBOEK SOILMIX-WANDEN ONTWERP EN UITVOERING Jeroen de Leeuw - ConGeo Soilmix-wanden Wandsysteem voor met name bouwkuipen Kolomsysteem Hoe ziet dit er uit? Paneelsysteem Soilmix-wanden In de grond

Nadere informatie

8.1. Sterktebepaling in SE?

8.1. Sterktebepaling in SE? 8.1. Sterktebepaling in SE? 1 : Wat? In Solid Edge kan men een ontworpen constructiedeel analyseren op : sterkte, vervorming, toelaatbare spanning, wringing, buiging, knik, Hiervoor bestaan 2 manieren

Nadere informatie

Fiche Houtsoorten / Padoek Afrikaans Belgian WOODFORUM

Fiche Houtsoorten / Padoek Afrikaans Belgian WOODFORUM Fiche Houtsoorten / Padoek Afrikaans Belgian WOODFORUM Wetenschappelijke naam Pterocarpus soyauxii Taub. Familie Leguminosae - Fabaceae Herkomst Midden- en West- Afrika Houtbeschrijving Spinthout: crème

Nadere informatie

Staal-betonconstructies Deel 3 : controle van de gebruiksgrenstoestanden

Staal-betonconstructies Deel 3 : controle van de gebruiksgrenstoestanden Staal-betonconstructies moeten ontworpen worden volgens de regels, beschreven in Eurocode (EC ) [5]. De rekenregels voor de dimensionering van staal-betonelementen in de uiterste grenstoestanden (UGT)

Nadere informatie

Bijzonder bestek STABILITEIT

Bijzonder bestek STABILITEIT Bijzonder bestek STABILITEIT Houtskeletbouw Studiebureau stabiliteit S.E.C. bvba Ten Bosse 106 9800 Deinze 4/12/2009 2 BOVENBOUW Pg 2/68 23 Gevelmetselwerk 23.30 Supplementen 23.31 Buitenlateien in gewapend

Nadere informatie

Statische berekening kolom Project: Entresolvloer Multi Profiel

Statische berekening kolom Project: Entresolvloer Multi Profiel Korenmaat 7 9405 TL Assen T 0592 37 11 77 F 0592 37 11 72 Statische berekening kolom Project: Entresolvloer Multi Profiel Inhoudsopgave Kontrole van een geschoorde kolom volgens NEN 6771 2 Algemene gegevens

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie

Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie 15-02-2015 ir. M.W. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane Renovatie van een winkelpand in Woerden 1 Inhoud Inleiding 3 1 Fasering

Nadere informatie

Referentie Knoop. Coördinaat Systeem. 1.2 LIJNEN Lijn Nr. Lijntype Knoopno. E-modulus E [N/mm 2 ] Rotatie [ ] rond Y 1 1, ,4 0.

Referentie Knoop. Coördinaat Systeem. 1.2 LIJNEN Lijn Nr. Lijntype Knoopno. E-modulus E [N/mm 2 ] Rotatie [ ] rond Y 1 1, ,4 0. Pagina: 1/13 NSTRUCTIE INHOUD INHOUD Constructie 1 Graf. Staven - Snedekrachten, Beeld, +Y, 4 1.1 Knopen 1 BGT (V-z) 4 1.2 Lijnen 1 Graf. Staven - Snedekrachten, Beeld, +Y, 5 1.3 Materialen 1 BGT (M-y)

Nadere informatie

Durélis/Populair Floor

Durélis/Populair Floor Durélis/Populair Floor Productklasse Normreferentie Producent P5 EN 312 SPANO Solution Scope Vochtwerende tand en groef plaat Durélis/Populair is geschikt voor het leggen van structurele en nietstructurele

Nadere informatie

P L A AT S I N G S T E C H N I E K

P L A AT S I N G S T E C H N I E K P L A AT S I N G S T E C H N I E K H E T H I TTESC H I L D INHOUD 1. TOEPASSINGEN 03 2. PLAATSINGSTECHNIEK 04 2.1. ALGEMEEN 2.1.1. LUCHT- EN WATERDICHTHEID 04 2.1.2. EEN LUCHTLAAG LATEN 04 2.1.3. SAMENDRUKKING

Nadere informatie

"VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN"

VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN d.d. 01-05-1995 "VINGERLASHOEKVERBINDINGEN VOOR HOUTEN GEVELELEMENTEN" Uitgever: Stichting Keuringsbureau Hout SKH Huizermaatweg 29 1273 NA Huizen Postbus 50 1270 AB Huizen Telefoon: (035) 526 87 37 Fax:

Nadere informatie

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Inhoud Pagina Toepassingsvoorbeelden 42 Productbeschrijving 43 Bovenaanzichten 44-48 Capaciteitstabellen 49-51 Rekenvoorbeeld 52 Bijlegwapening 53 Inbouwsituatie

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie