Handleiding. Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten beveiligde site 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten beveiligde site 2016"

Transcriptie

1 Handleiding Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten beveiligde site 2016 Auteur: DUO/Afdeling Examendiensten Datum: september 2015 Versie: 3.0 Pagina 1 van 19

2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 INLEIDING... 4 DOWNLOADEN (OPHALEN) BESTAND VAN DE BEVEILIGDE SITE... 5 INLOGGEN OP DE BEVEILIGDE SITE... 5 OPHALEN EN OPSLAAN XLSM-BESTAND... 5 OPENEN EN INVULLEN BESTAND... 7 OPENEN BESTAND... 7 INVULLEN BESTAND (EN AUTOMATISCH OPSLAAN ALS CSV-BESTAND)... 8 AUTOMATISCH BEREKENDE TOTALEN REKENTOETSEN WEL OF NIET DEELNEMEN AAN FLEXIBELE EN DIGITALE EXAMENS BB EN/OF KB AANGEVEN DEELNAME PILOT EXTERNE CORRECTIE BB- EN KB-FLEX TERUGVALLEN VAN DIGITALE EXAMENS BB EN/OF KB NAAR PAPIEREN OPGAVEN UPLOADEN (VERSTUREN) BESTAND VIA DE BEVEILIGDE SITE EN TERUGMELDING UPLOADEN TERUGMELDING OPGAVE AANTAL EXAMENKANDIDATEN VEEL GESTELDE VRAGEN HOE GEEF IK WIJZIGINGEN DOOR? HOE WIJZIG IK EEN UITERSTE DEELPERIODE VOOR DE PILOT EXTERNE CORRECTIE BB- EN KB-FLEX TOT WANNEER KAN IK WIJZIGINGEN DOORGEVEN? KRIJG IK OOK EEN TERUGKOPPELING VAN DE BESTELLING? WAT MOET IK DOEN ALS IK (DIT JAAR) GEEN EXAMENKANDIDATEN HEB? WAAROM ZIE IK GEEN BESTANDEN OP DE BEVEILIGDE SITE STAAN? HOE KOM IK ALSNOG AAN EEN ONTBREKEND FORMULIER? HOE KAN IK EEN ADRESWIJZIGING VAN ONZE VESTIGING DOORGEVEN? WAAROM LUKT HET UPLOADEN VAN HET FORMULIER NIET? KAN IK EEN NIEUW OVERZICHT VAN MIJN BESTELLING ONTVANGEN? HOE VRAAG IK EEN EXAMEN AAN VOOR KANDIDATEN MET EEN BEPERKING? AANVRAAGFORMULIEREN VOOR KANDIDATEN MET EEN BEPERKING DEELNAME AAN EEN PILOT CONTACT AFRONDINGSTABEL AANTAL EXAMENKANDIDATEN PER VAK, EERSTE TIJDVAK 19 Pagina 2 van 19

3 Voorwoord Ook dit examenjaar geeft u de aantallen examenkandidaten door via de beveiligde site. Het Opgaveformulier aantal examenkandidaten wordt in september op de beveiligde site beschikbaar gesteld. In dit document wordt ervan uitgegaan dat de lezer op de hoogte is van het gebruik van de beveiligde site van DUO. Is dit niet het geval, dan verwijzen wij u naar de handleiding beveiligde site. De handleiding vindt u hier: onder het kopje Handleidingen en instructies inloggen. Pagina 3 van 19

4 Inleiding Deze handleiding beschrijft het gebruik van het digitale Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten. Met dit formulier geeft u het aantal examenkandidaten op. LET OP: OM ZEKER TE ZIJN DAT DE MACRO S IN HET FORMULIER WERKEN MOET U EXCEL VOLLEDIG (PROGRAMMA ÉN DOCUMENTEN) AFSLUITEN, VOORDAT U HET FORMULIER OPENT EN VERWERKT. U ontvangt voor een brinnummer per vestigingsnummer een apart bestand voor de schoolsoorten vwo, havo en vmbo. Zodra de bestanden op de beveiligde site beschikbaar zijn ontvangt de beheerder en de examensecretaris vo een bericht hierover. Het formulier wordt in een xlsm-bestand (excel) beschikbaar gesteld. Dit xlsm-bestand downloaden en opslaan. Vervolgens invullen en als de invoer is verwerkt ontstaat er automatisch een csv-bestand. Het csv-bestand kunt u dan uploaden via de beveiligde site en de gegevens worden automatisch opgenomen in ons administratiesysteem. In deze handleiding wordt stapsgewijs uitgelegd wat u moet doen. Uiterste datum voor het versturen (uploaden) van de formulieren via de beveiligde site: 15 oktober 2015 In de voorbeelden (afbeeldingen) zijn de jaartallen soms verouderd. Lees hier het huidige examenjaar. Bovendien staan in voorbeelden extensie xls i.p.v. xlsm. Pagina 4 van 19

5 Downloaden (Ophalen) bestand van de beveiligde site Inloggen op de beveiligde site Hier kunt u inloggen: Iedere gebruiker met de rol examensecretaris vo kan de bestanden downloaden. U treft een scherm als hieronder aan. Ophalen en opslaan xlsm-bestand Zie voorbeelden per schoolsoort: VMBO - bestandsnaam begint met: EOSKLFO_(BRIN/VOLGNUMMER)VM(EXAMENJAAR) HAVO - bestandsnaam begint met: EOSKLFO_(BRIN/VOLGNUMMER)HA(EXAMENJAAR) VWO - bestandsnaam begint met: EOSKLFO_(BRIN/VOLGNUMMER)VW(EXAMENJAAR) Let op! Hebt u meerdere schoolsoorten per vestiging? U gebruikt dan per vestiging, per schoolsoort een apart bestand! Nadat u de Excel bestanden heeft opgehaald (gedownload) van de beveiligde site slaat u dit xlsm-bestand op, zonder de bestandsnaam te wijzigen, in een map waar u lees- en schrijfrechten heeft. De naam van de map mag geen spaties bevatten. Raadpleeg zo nodig uw netwerkbeheerder of systeembeheerder in het geval u het bestand niet kunt opslaan. Pagina 5 van 19

6 Als een bestand eenmaal is opgehaald dan kunt u datzelfde bestand terugvinden op de beveiligde site door Reeds opgehaald aan te vinken en vervolgens op zoeken te klikken. Voorbeeld: Pagina 6 van 19

7 Openen en invullen bestand Openen bestand Open het xlsm-bestand vanuit de map waar u deze heeft opgeslagen. Hierna verschijnt het Opgaveformulier Aantal examenkandidaten. Het formulier is een geprogrammeerd formulier en bevat macro s. Het kan zijn dat uit veiligheidsoverwegingen de macro s in uw Excel programma standaard uitgeschakeld zijn. In dat geval heeft u de optie om handmatig de macro s in te schakelen (via het vertrouwenscentrum). Soms werken de macro s pas wanneer u het Excel programma, na het inschakelen van de macro s, opnieuw start. LET OP: OM ZEKER TE ZIJN DAT DE MACRO S IN HET FORMULIER WERKEN MOET U EXCEL VOLLEDIG (PROGRAMMA ÉN DOCUMENTEN) AFSLUITEN, VOORDAT U HET FORMULIER OPENT EN VERWERKT. Pagina 7 van 19

8 Invullen bestand (en automatisch opslaan als csv-bestand) Controleer eerst de voorgedrukte gegevens van de school. Als deze gegevens niet juist zijn dan kunt u deze aanpassen. Let op! De formulieren worden klaargezet op de beveiligde site per brinnummer (bijvoorbeeld 00AH). Gebruik de juiste formulieren voor uw vestiging (bijvoorbeeld 00AH01). Indien u niet 100% zeker bent, neem dan via contact met ons op. Indien u de adressering wilt aanpassen dient u rekening te houden met het aantal karakters van de twee naamvelden. Gebruik geen leestekens en onlogische benamingen en afkortingen. Voorbeeld foutieve benaming: N.B. Per naamveld maximaal 25 posities (karakters) invoeren! Het brinnummer (inclusief vestigingsnummer) kan niet gewijzigd worden tijdens de bestelprocedure. Hebt u meerdere schoolsoorten per vestiging? Dan vult u op alle formulieren (vmbo, havo, vwo) van deze vestiging hetzelfde adres in. Dit wordt opgenomen in ons administratiesysteem als het adres van deze vestiging. Wilt u voor een bepaalde schoolsoort toch een ander of een toekomstig adres opgeven dan kunt u dit afwijkende adres via aan ons doorgeven. U kunt een naam van de vestiging en/of een postbusnummer verwijderen door in deze (gelijknamige) velden het woord geen in te vullen. (Als u de gegevens alleen verwijderd en niets invult in de betreffende velden wordt dit door ons administratiesysteem niet als een wijziging herkend en blijven de oude gegevens staan.) Wilt u een correspondentieadres niet in de vorm van een postbus opgeven, dan kunt u dit en aan Vul tenminste één adres in. Na het uploaden via de beveiligde site ontvangt u op dit adres bericht over de status van de verwerking van dit formulier. Als het formulier goed is verwerkt ziet u in datzelfde bericht een overzicht van uw bestelling. U kunt een tweede optioneel adres opgeven als u wilt dat er nog iemand geïnformeerd wordt. Als u niet het adres van de examensecretaris (die staat geregistreerd op Het Examenblad), heeft ingevuld, verzoeken wij u deze wel te informeren naar welk adres de terugmelding wordt verzonden. In het volgende deel van het formulier Kandidaten vult u het aantal kandidaten in. De Daisy audio CD met ingesproken tekst en de CD met PDF voor spraaksynthese kunnen in leerlingenaantallen worden geleverd conform de bestelling door de school. Pagina 8 van 19

9 Voor de scholen die het bestand van de CD kopiëren en plaatsen op een andere geheugendrager of het beveiligde netwerk kan worden volstaan met het bestellen van twee exemplaren per schoolsoort per vak in plaats van in kandidaatsaantallen. Let op! Als alle gegevens zijn ingevuld klikt u (onderaan het formulier) op de button Invoer Verwerken Er wordt automatisch een csv-bestand gemaakt en deze wordt opgeslagen in dezelfde map waar u het xlsm-bestand heeft opgeslagen. In de groene balk leest u waar het bestand is opgeslagen en wanneer. Zie als voorbeeld: Dit csv-bestand (zie voorbeeld hieronder) verstuurt u naar DUO (uploaden via de beveiligde site). De bestandsnaam is als volgt opgebouwd: documentcode(7)_brinnummer(4)/vestigingsnummer(2)/schoolsoort(2)/jaartal(4) Pagina 9 van 19

10 Automatisch berekende totalen Voor de schoolsoorten vmbo (cspe-gl en beeldende vakken gl/tl) en voor vwo (cse tehatex) geldt: Alleen in de witte vlakken kunt u aantallen invullen. Totalen worden automatisch berekend Voorbeeld beeldende vakken gl/tl: Rekentoetsen Bij de rekentoetsen vermeldt u het totaal aantal kandidaten (voorexamenjaar en examenjaar) dat meedoet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Septembermededelingen/hoofdstuk I.1.1 Rekentoets VO en hoofdstuk I.6 Computer en examens. Wel of niet deelnemen aan flexibele en digitale examens BB en/of KB aangeven Voor de schoolsoort vmbo (BB en KB) geldt: Op het formulier geeft u aan of u meedoet aan de flexibele en digitale centrale examens door op de button ja of nee te klikken. Voor: Na: Pagina 10 van 19

11 Deelname pilot externe correctie BB- en KB-flex U geeft door middel van de button JA aan dat uw kandidaten deelnemen aan de digitale examens BB en/of KB en u vermeldt het Totaal aantal kandidaten per vak. Door een uiterste deelperiode aan te geven maakt u kenbaar met welk(e) vak(ken) u wilt deelnemen. Voorbeeld BB (Voor KB geldt dezelfde procedure): Door op de pijl naast het invulvak te klikken kunt u kiezen voor de uiterste deelperiode A, B. C, D of E. Let op! Voor deelname aan de pilot moet u zowel het aantal kandidaten als een deelperiode invullen! Wijzigen uiterste deelperiode. Indien u na het versturen van het formulier constateert dat u een verkeerde deelperiode heeft opgegeven kunt u dit herstellen door nogmaals het formulier met de juiste deelperiode te verzenden. Volg hiervoor onderstaande procedure: Opgeslagen xlsm-bestand openen Juiste deelperiode aankiezen Formulier opslaan Reguliere procedure volgen (nieuw csv-bestand verzenden) Terugmelding checken of vak met juiste deelperiode staat vermeld Voor meer (inhoudelijke) informatie over de pilot wordt u verwezen naar de De Brochure Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB 2016 (Zie hoofdstuk I.6 Computer en examens van de Septembermededeling). Pagina 11 van 19

12 Terugvallen van digitale examens BB en/of KB naar papieren opgaven Indien u wilt terugvallen op papier moet u Het opgeslagen xlsm-bestand openen Bij alle vakken in de kolom totaal aantal kandidaten een 0 (= nul) invullen (zie onderstaand voorbeeld voor KB) Formulier opslaan Reguliere procedure volgen (nieuw csv-bestand verzenden) Terugmelding checken of de digitale opgave aantal kandidaten is verwijderd Vervolgens moet u Het opgeslagen xlsm-bestand (weer) openen Door middel van de button NEE geeft u aan dat uw kandidaten niet deelnemen aan de digitale examens, maar terugvallen op papier Het aantal kandidaten per vak invullen in de kolom totaal aantal kandidaten Formulier opslaan Reguliere procedure volgen (nieuw csv-bestand verzenden) Terugmelding checken of de opgave aantal kandidaten voor de papieren opgaven is verwerkt Pagina 12 van 19

13 Pagina 13 van 19

14 Uploaden (versturen) bestand via de beveiligde site en terugmelding Uploaden Log in op de beveiligde site U klikt op Uitwisselen bestanden in het linker menu Vervolgens klikt u op Versturen bestanden U kiest het soort bestand aan door op het pijltje rechts te klikken bij Soort bestand Selecteer dan Opgave aantal examenkandidaten N.B. Uw scherm kan iets afwijken van de hierna getoonde afbeeldingen. Klik op bladeren en selecteer het csv-bestand Vervolgens klik op Verstuur De bestandsnaam die u selecteert heet bijvoorbeeld: EOSKLFV_00XX17HA2014. U herkent een csv-bestand in de naam doordat er op de zevende positie een V staat. (Bij het xlsm-bestand is dit een O.) Pagina 14 van 19

15 Terugmelding Opgave aantal Examenkandidaten Na het versturen krijgt u een melding van de status van uw verzending: uw bestand is succesvol verstuurd. Dit betekent nog niet dat uw gegevens ook succesvol zijn ontvangen en verwerkt! BELANGRIJK! Binnen twee werkdagen wordt er een bericht verstuurd naar het adres dat u hebt ingevuld op het formulier en als u twee adressen heeft ingevuld, naar beide adressen. Het cc adres kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor een andere belangrijke contactpersoon of een algemeen adres van een administratie. In dit bericht staat de status van de verwerking en als de overdracht goed is verlopen in de bijlage een overzicht van uw bestelling. Het is belangrijk dat u het overzicht van de bestelling goed controleert zodat u uiteindelijk de vakken en aantallen ontvangt die u daadwerkelijk nodig heeft. Op basis van uw bestelling gaan wij ook de pooling inzetten voor de tweede correctie. In het bericht wordt standaard de aanhef Geachte Examensecretaris gebruikt. Hier is voor gekozen omdat deze persoon eindverantwoordelijk is. Zie het volgende voorbeeld: Let op! Mocht u binnen twee werkdagen geen bericht hebben ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via U ontvangt een afgerond aantal examenopgaven. U ontvangt altijd meer exemplaren dan dat u bestelt. Hoeveel u ontvangt, hangt af van de door u bestelde aantallen. Zie hiervoor de `Bijlage afrondingstabel 1 e tijdvak, laatste pagina van dit document. Van de daisycd s en spraaksynthesecd s ontvangt u het daadwerkelijk bestelde aantal. Pagina 15 van 19

16 Veel gestelde vragen Hoe geef ik wijzigingen door? Voor wijzigingen kunt u hetzelfde opgeslagen (ingevulde) xlsm-bestand gebruiken. Nadat u de wijzigingen/aanvullingen heeft ingevuld volgt u dezelfde procedure. Alle gewijzigde aantallen worden overschreven in ons administratiesysteem. Als u een aantal wilt verwijderen (het annuleren van een examenvak) dan vult u daar de waarde 0 (nul) in. De gegevens in onze administratie worden dan ook overschreven. (Alleen het aantal verwijderen is onvoldoende. Dit wordt gezien als geen wijziging.) N.B. Verhoging (+1 of +2) en/of verlaging (-1 of -2) van het aantal kandidaten hoeft u na 15 januari niet meer door te geven. U ontvangt immers genoeg opgaven (zie Afrondingstabel in deze handleiding) en 1 of 2 meer of minder heeft nagenoeg geen effect op de koppelingen 2 e correctie. Hoe wijzig ik een uiterste deelperiode voor de pilot externe correctie BB- en KB-flex Zie: Wijzigen uiterste deelperiode pagina 12 van deze handleiding. Tot wanneer kan ik wijzigingen doorgeven? Als controle uitwijst dat er toch nog wijzigingen zijn in het aantal kandidaten dan kunt u dit doorgeven tot 1 april op de gebruikelijke wijze. Wijzigingen die na 1 april aan het licht komen in de opgave aantal kandidaten moeten per aan worden doorgegeven onder vermelding van: NABESTELLING Naam van de school Volledige adres Brin- en vestigingsnummer Schoolsoort Vakcode Vakomschrijving Krijg ik ook een terugkoppeling van de bestelling? Nadat u het csv-bestand heeft geüpload ontvangt u een bericht op de adressen die u zelf heeft opgegeven in het formulier. Hierin staat of de verwerking van het csv-bestand wel of niet is gelukt. Als er iets niet goed is gegaan dan wordt daar in het bericht melding van gemaakt. U moet de gegevens dan opnieuw uploaden. Wat moet ik doen als ik (dit jaar) geen examenkandidaten heb? Als uw school voor het komende examenjaar géén examenkandidaten heeft of als er voor een bepaalde schoolsoort geen examens meer worden afgenomen aan de betreffende vestiging wordt u verzocht een bericht aan te versturen. Hierin vermeldt u om welk brinnummer, vestigingsnummer en schoolsoort het gaat. Ook graag vermelden of u alleen voor dit jaar geen kandidaten heeft of dat de schoolsoort (in de toekomst) niet meer aan deze vestiging wordt gegeven en onder deze vestiging kan worden verwijderd. Waarom zie ik geen bestanden op de beveiligde site staan? Het kan zijn dat uw collega het formulier al heeft opgehaald. In dat geval kunt u reeds opgehaald aanvinken en wordt het formulier wel zichtbaar. Formulier nog niet zichtbaar? Het kan zijn dat u niet de rol van examensecretaris vo heeft. Dit kunt u navragen bij uw systeembeheerder. Pagina 16 van 19

17 Hoe kom ik alsnog aan een ontbrekend formulier? Indien er voor uw schoolvestiging een formulier voor één of meerdere schoolsoort(en) op de beveiligde site ontbreekt (bijvoorbeeld omdat hier vorig jaar geen kandidaten voor opgegeven zijn), kunt u ons per verzoeken dit formulier alsnog klaar te zetten. Onder vermelding van: brin- en vestigingsnummer (bijvoorbeeld 00XX17) ontbrekende schoolsoort (havo, vwo, vmbo) Hoe kan ik een adreswijziging van onze vestiging doorgeven? Via het formulier kunt u schoolgegevens wijzigen. Zie ook het hoofdstuk invullen formulier in dit document. Waarom lukt het uploaden van het formulier niet? Het document wat geüpload moet worden is geen csv-bestand of u hebt een eerder geüploade csvbestand handmatig aangepast en geüpload. Kan ik een nieuw overzicht van mijn bestelling ontvangen? U kunt het laatst ingevulde xlsm-bestand gebruiken en een nieuw csv-bestand genereren door op de knop invoer verwerken te klikken. Dit nieuwe csv-bestand uploaden en er wordt opnieuw een overzicht verstuurd naar het opgegeven adres. Hoe vraag ik een examen aan voor kandidaten met een beperking? Voor informatie met betrekking tot aangepaste examenopgaven voor blinde of zeer slechtziende kandidaten, auditief beperkte kandidaten en voor informatie over dyslectische kandidaten verwijzen wij u naar de Septembermededeling (hoofdstuk I.5 Aangepaste examens voor kandidaten met een beperking ). Er bestaan aparte aanvraagformulieren voor kandidaten met een visuele of auditieve beperking, zie de volgende pagina. Pagina 17 van 19

18 Aanvraagformulieren voor kandidaten met een beperking Speciaal formulier bestellen aangepaste examens visuele beperking Versies voor aangepaste examens ten behoeve van kandidaten met een visuele beperking bestelt u via een speciaal formulier dat bij kan worden aangevraagd. Dit geldt voor digitale en voor papieren examens. Speciaal formulier bestellen aangepaste examens auditieve beperking Versies voor aangepaste examens ten behoeve van kandidaten met een auditieve beperking bestelt u via een speciaal formulier dat bij kan worden aangevraagd. Dit geldt NIET voor papieren examens maar wel voor digitale examens (algemene vakken BB en KB en kunst algemeen havo en vwo). Deelname aan een Pilot Pilotexamens vakvernieuwing havo/vwo Alleen de scholen die op grond van een ministeriële beschikking zijn aangewezen, kunnen deelnemen aan de pilot examens vakvernieuwing havo en vwo. De betreffende scholen worden verzocht het aantal kandidaten alleen te vermelden onder de kop Pilot examens vakvernieuwing. Deze scholen ontvangen ook de examenopgaven van de reguliere vakken. Pilot profielen beroepsgerichte vakken vmbo Alleen scholen die door het College voor Toetsing en Examens (CvTE) zijn aangewezen, kunnen deelnemen aan deze pilot. Pilot Externe correctie BB- en KB-flex U wordt verwezen naar betreffende informatie in de Septembermededelingen. Contact DUO Examendiensten Telefoon: adres: Pagina 18 van 19

19 Afrondingstabel aantal examenkandidaten per vak, eerste tijdvak Tot en met besteld Te ontvangen Pagina 19 van 19

Handleiding. Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten beveiligde site 2018

Handleiding. Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten beveiligde site 2018 Handleiding Opgaveformulier Aantal Examenkandidaten beveiligde site 2018 Auteur: DUO/Afdeling Examendiensten Datum: september 2017 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 INLEIDING... 4 DOWNLOADEN

Nadere informatie

Handleiding. opgaveformulier aantal examenkandidaten Beveiligde site. Auteur: DUO/Afdeling Examendiensten. Datum: September Versie: 1.

Handleiding. opgaveformulier aantal examenkandidaten Beveiligde site. Auteur: DUO/Afdeling Examendiensten. Datum: September Versie: 1. Handleiding opgaveformulier aantal examenkandidaten Beveiligde site Auteur: DUO/Afdeling Examendiensten Datum: September 2013 Versie: 1.0 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 INLEIDING... 4 INZENDDATUM...

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 2, februari Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets

Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Leerlingen inschrijven portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex

Activiteitenplanning 2014 flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex Activiteitenplanning flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB BB- en KB-flex versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 versie 1, oktober 2014 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Invulinstructie Afmelding (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het afmeldingsformulier (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Handleiding verzuimloket

Handleiding verzuimloket Handleiding verzuimloket Uitvoerende instanties Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 6.2 24 november 2014 Inhoudsopgave 0. Versiebeheer...3 1. Inleiding...4 2. Meldingen...6 2.1 Raadplegen meldingen...7

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden

Invulinstructie Afmelden Overige Betrokkene(n) BI. Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om Overige Betrokkene(n) BI af melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkene(n)

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Handleiding Opgavenportaal

Handleiding Opgavenportaal Handleiding Opgavenportaal Inhoudsopgave Inloggen Opgavenportaal 2 Voorwaarden Opgavenportaal 3 Vragen Nationaal (W)EEE Register 4 Mijn Merken 4 Voor de eerste keer opgave doen 5 Nieuwe opgave 6 Een nieuw

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Handleiding Wolf 2016

Handleiding Wolf 2016 Handleiding Wolf 2016 Bestemd voor de accountbeheerder/examensecretaris Inhoud Inleiding... 2 Instructie accountbeheerder... 2 Wat is anders?... 2 I Werkzaamheden accountbeheerder in vogelvlucht... 3 Ad

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR WERKGEVERS SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu uw gegevens aan bij A&O Services? U laat uw gegevens aanleveren door een administratiekantoor U levert uw gegevens

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015

Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015 Handleiding Exposantenportal PROVADA 2015...Controleer uw gegevens Standmedewerkers 2014 registreren voor PROVADA 2015 Foto s uploaden en status PROVADA Afsprakenmodule aanpassen Nieuwe standmedewerkers

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR ADMINISTRATIEKANTOREN SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu gegevens aan bij A&O Services? U levert gegevens op papier aan U ziet hiernaast vier gekleurde balken.

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

ReproConsult B.V. Customerweb handleiding

ReproConsult B.V. Customerweb handleiding ReproConsult B.V. Customerweb handleiding Versie 2.0 Bij J. Vink Maart 2015 Afbeelding 1 Op afbeelding 1 ziet u het inlogscherm van het Customerweb. U logt hier in met uw e-mailadres en uw eigen wachtwoord.

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

Werkinstructie Een bericht met bijlage(n) versturen

Werkinstructie Een bericht met bijlage(n) versturen Werkinstructie Een bericht met bijlage(n) versturen In Mijn Rechtspraak - Toezicht Bij het versturen van een zaaksbericht vanuit Mijn Rechtspraak Toezicht is het mogelijk om bijlage(n) toe te voegen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Werkinstructie Een bericht met bijlage(n) versturen

Werkinstructie Een bericht met bijlage(n) versturen Werkinstructie Een bericht met bijlage(n) versturen In Mijn Rechtspraak - Toezicht Bij het versturen van een zaaksbericht vanuit Mijn Rechtspraak Toezicht is het mogelijk om bijlage(n) toe te voegen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)...

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline Prokx Payroll Professionals BV Handleiding Virtuele Vestiging FlexOnline Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

HANDLEIDING KINDKANS VO2303. Ga naar Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden

HANDLEIDING KINDKANS VO2303. Ga naar  Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden Ga naar www.kindkans.net Kies de juiste organisatie (VO2303 Deventer VO) Log in met naam en wachtwoord Klik op Aanmelden Je bent nu succesvol aangemeld als (naam) in de regio VO2303 Deventer VO. Klik op

Nadere informatie

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1: inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2: soort kantoor aangeven Stap 3: check

Nadere informatie

Auditee SAM instructie Auditee Site

Auditee SAM instructie Auditee Site Auditee SAM instructie Auditee Site Inhoudsopgave 1. Inloggen op uw SAM Auditee Site... 2 2. Taken... 3 2.1. Invullen verbeterplan (Corrective Action Plan (CAP))... 3 2.1.1. Invullen verbeterplan (non-conformiteiten)

Nadere informatie

portal gebruikershandleiding

portal gebruikershandleiding portal gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Aan de slag Wat is de net10 portal? Aanmelden als net10 partner Inloggen Startpagina Mijn account Mijn account Een krediet account aanvragen Mijn account Gebruikersbeheer

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden

Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden Invulinstructie Aanmelden Europees paspoort Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort aan te melden Augustus 2016 Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Vertaalplatform

Gebruikershandleiding Vertaalplatform Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen, 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen... 1 Inloggen... 1 Browsers... 1 Wachtwoord wijzigen... 2

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5.

1. INLEIDING. 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO. 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD. 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN HET DOD. 10 5. HANDLEIDING OKR MAKEN + TOEVOEGEN AAN DOD + VERSTUREN DOD INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. PROCESBESCHRIJVING PO NAAR VO... 2 3. HET MAKEN VAN EEN OKR EN TOEVOEGEN AAN HET DOD... 3 4. OKR TOEVOEGEN AAN

Nadere informatie

Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van

Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van Het Oranje Kruis 2014 Datum van ingang: 1 november 2014 Inleiding Deze handleiding is geschreven om examinatoren meer informatie te verschaffen

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1) Inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2) Soort kantoor aangeven Stap 3)

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Versie 1.2 Release 06-03-2012 I Handleiding Multicraft Online Inhoudsopgave Deel I Handleiding Multicraft Online voor werknemers 1 Handleiding Multicraft

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden

Invulinstructie Afmelding Europees paspoort. Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om een Europees paspoort af te melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Handleiding WKR2015 Scan

Handleiding WKR2015 Scan Handleiding WKR2015 Scan Inzicht in de consequenties van de nieuwe Werkkostenregeling voor uw klanten: gratis! In deze handleiding leggen we uit hoe de WKR2015 Scan u ondersteunt om het inzicht bij uw

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Invulinstructie Wijziging vergunning accountants. Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning

Invulinstructie Wijziging vergunning accountants. Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning accountants Een toelichting bij het formulier voor het wijzigen van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Contactpersoon

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam Per 1 oktober wijzigt de Telecommunicatiewet. Het is vanaf dan niet meer toegestaan om zonder voorafgaande toestemming elektronische berichten (sms, mms, e-mail) met een

Nadere informatie

Invulinstructie Afmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden

Invulinstructie Afmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden Invulinstructie Een toelichting bij het formulier om een aangesloten onderneming af te melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen?

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Stappenplan gebruik enquêtetool

Stappenplan gebruik enquêtetool Bijlage 2 Stappenplan gebruik enquêtetool Bij patiënteninbreng bij de totstandkoming van wetenschapsagenda s 1 Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting en uitsluitend

Nadere informatie

Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud

Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud Algemene uitleg... 2 Ik wil direct medicijnen bestellen... 3 Ik wil mijn medicatie-overzicht aanpassen... 6 Ik wil mijn bestelwijze aanpassen... 9 Ik wil mijn

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Invulinstructie Nazenden betalingsbewijs pensioenen. Een toelichting bij het formulier om een betalingsbewijs in te zenden

Invulinstructie Nazenden betalingsbewijs pensioenen. Een toelichting bij het formulier om een betalingsbewijs in te zenden Een toelichting bij het formulier om een betalingsbewijs in te zenden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 4 Contactpersoon 7 4.1

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

( v e r s i e o p d r a c h t g e v e r s )

( v e r s i e o p d r a c h t g e v e r s ) H andleiding P - services D igitaal u renbriefjes ( v e r s i e o p d r a c h t g e v e r s ) Wat kunt u in de digitale omgeving van P-services? Als opdrachtgever kunt u in deze beveiligde omgeving informatie

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

FPP Web. De voordelen van FPP Web:

FPP Web. De voordelen van FPP Web: FPP Web FPP Web is het online polisadministratie systeem van Fiets Perfect Polis. Met uw dealer code en wachtwoord krijgt u toegang tot een beveiligde omgeving waar u nieuwe polissen kunt aanvragen en

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Money Transfer(Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf april 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulieren

Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulieren Veelgestelde vragen n.a.v. gebruik e-formulieren Allereerst enkele tips! 1. U kunt het formulier vooraf bekijken en printen om u op de vragen voor te bereiden. Op pagina 2 van dit document leest u hoe

Nadere informatie

Handleiding flexmedewerker. Goedkeuren van elektronisch werkurenbriefje

Handleiding flexmedewerker. Goedkeuren van elektronisch werkurenbriefje Handleiding flexmedewerker Goedkeuren van elektronisch werkurenbriefje Inleiding Je bent via ASA aan het werk bij één van onze opdrachtgevers. Daarbij hoort het wekelijks invullen van je werkurenbriefje.

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Uren invoeren 6 3. Overige functionaliteiten Employ UrenOnline 9 4. Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303)

2016 KindKans SWV VO Deventer (VO2303) 1. Ga naar www.kindkans.net, klik op de juiste organisatie (fig. 1) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord, klik op aanmelden (fig. 2) Je bent nu succesvol aangemeld als (naam, functie) in de regio

Nadere informatie

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe.

Vervolgens voeg je daar andere relevante documenten als recente handelingsplannen of een dyslexieverklaring aan toe. Handleiding digitale overdracht BO VO leerlingen groep 8 Goes, januari 2012 Vooraf: Dit document is grotendeels tot stand gekomen op grond van een document dat voor Walcheren is opgesteld door Dick Hoeksema.

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

Handleiding website Buurten Met Uitzicht

Handleiding website Buurten Met Uitzicht Handleiding website Buurten Met Uitzicht www.buurtenmetuitzicht.nl Op de site www.buurtenmetuitzicht.nl kunt u berichten of tweets plaatsen en iets op de buurtagenda zetten. Alle berichten worden niet

Nadere informatie