NatuursteenVakdag De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken"

Transcriptie

1 NatuursteenVakdag 2014 De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken

2 De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken HBA Januari 2013 ing. Florens van der Gaag drs. Marjon Drenth

3 Inhoudsopgave 1 Cremeren versus begraven Markt thema s 2 Omgang met de dood/behoefte aan individuele invulling en rituelen 3 Multiculturele samenleving 4 Andere manieren om te begraven 5 Internet 6 Duurzaamheid 7 Crisis Remmers en katalysators 8 Grijze golf 9 Grafkosten 10 Wet- en regelgeving 11 Specifiek voor de natuursteensector 3

4 Inhoudsopgave DMU en marktpartijen 12 Consumenten 13 Uitvaartondernemers 14 Uitvaartverzekeraars 15 Gemeenten/besturen/stichtingen 16 Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen (LOB)/Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) 17 Natuursteenbedrijven 18 Orte, die gut tun Concept Orte, die gut tun 19 Uitvaart van de toekomst Uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken Conclusie en aanbevelingen natuursteensector 20 Conclusie en aanbevelingen 4

5 Inhoudsopgave Bronnen 5

6 Voorwoord In Nederland is het eeuwenlang de gewoonte geweest om overledenen te begraven. In de tweede helft van de vorige eeuw deed crematie echt haar intrede. Hoewel crematorium Westerveld als eerste crematorium van Nederland al in 1914 werd geopend, werd rond 1950 nog maar 2% van de overledenen gecremeerd. Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw nam het aantal crematies sterk toe. Op dit moment is de verhouding omgekeerd en kiest 59,4%* van de Nederlanders voor cremeren. De Commissie Natuursteenbedrijf (de Commissie Natuursteenbedrijf (CNb) is een samenwerkingsverband van het HBA waarin de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN), FNV Afbouw en Onderhoud en CNV Vakmensen zijn vertegenwoordigd) is zich uiteraard zeer bewust van deze ontwikkelingen en de dalende populariteit van begraven, welke een direct effect heeft op de gedenktekensector. Deze sector vormt een zeer belangrijk onderdeel van de natuursteenhandel in Nederland. Om een gezamenlijke koers voor de komende jaren te bepalen, bleek dat er unaniem een behoefte bestaat aan meer inzicht in de kenmerken van de verschillende scenario s voor de toekomst. USP heeft de Commissie Natuursteenbedrijf hierbij mogen ondersteunen, in de vorm van een kwalitatief marktonderzoek onder diverse experts. Naast gesprekken met leden van de CNb, hebben experts van verschillende achtergronden hun visie gedeeld met USP zodoende het plaatje van de toekomst vorm te geven. In het voor u liggende rapport wordt ingegaan op de visie van de experts, de visie van USP en het uitgevoerde deskresearch. Er wordt behandeld welke invloed de vele markt thema s hebben op de uitvaartsector en de manier waarop belangrijke partijen zullen veranderen zodat de uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken vormgegeven wordt. * Percentage gebaseerd op eerste drie kwartalen van 2012, bron: LVC 6

7 Onderzoeksverantwoording Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn er gesprekken gevoerd met diverse experts. In onderstaande tabel en in de tabel op de volgende pagina zijn de experts opgenomen. Voornaam Bedrijf 1 Dhr. G. Agricola Cortlever Agricola B.V. 2 Dhr. M. Timmerman Timmerman Natuursteen B.V. 3 Dhr. R. van Dijk CNV Vakmensen 4 Mw. M. Heessels Rituele creativiteit 5 Dhr. J. Blaak Landelijke Vereniging van Crematoria 6 Dhr. J. Beltman Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen 7 Dhr. F. Fransen Monuta 8 Dhr. R. Fische DELA 9 Dhr. B. Holthof Crematorium Kranenburg, Zwolle 10 Mw. K. van der Haar-Bisschop Gemeente Zwolle 11 Mw. I. de Cloe Yarden 12 Dhr. J. Heskes Yarden 13 Mw. E. Van Ee Yarden 14 Dhr. G. de Kramer (telefonisch) Kramer Uitvaarten 15 Dhr. Koster (telefonisch) Uitvaartzorg Monuta Devotio Begrafenis- en crematiezorg 7

8 Onderzoeksverantwoording Voornaam 16 Dhr. K. Brugman (telefonisch) Bedrijf Monuta Westerveld en Van Beek Uitvaartverzorging en -verzekeringen 17 Dhr. J. Otten (telefonisch) Smorenburg Uitvaartverzorging 18 Dhr. Hulzebus (telefonisch) Uitvaartcentrum Ardante HH Hulzebus 19 Dhr. J. Tolsma (telefonisch) Uitvaartverzorging J AE de Boer & Zn 20 Dhr. Beukema (telefonisch) Beukema Uitvaartverzorging 21 Mw. M. Zeegers (telefonisch) Monica Zeegers Uitvaartverzorging 22 Mw. A. Geurts (telefonisch) V/d Laan Begrafenis- en Crematieverzorging Rapportopbouw Het voor u liggende rapport is als volgt opgebouwd. In het eerste deel van het rapport wordt ingegaan op de verschillende markt thema s die van belang zijn bij het vaststellen van het beeld van de uitvaart van de toekomst. Vervolgens wordt in het tweede deel van het rapport ingegaan op ontwikkelingen die fungeren als remmer en/of katalysator bij veranderingen in de uitvaartsector die gaande zijn, dan wel te verwachten zijn. In het derde deel van dit rapport worden de DMU en de verschillende marktpartijen beschreven. In deel vier wordt ingegaan op het concept Orte, die gut tun. Dit rapport wordt afgesloten met de uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken en conclusies en aanbevelingen die hierbij horen. 8

9 Terugblik en heden Om een blik in de toekomst te kunnen geven, is het belangrijk om kennis te hebben van de belangrijkste ontwikkelingen in de uitvaarsector uit het verleden. In de laatste decennia hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in de uitvaartsector in Nederland. Had men in het begin van de twintigste eeuw nog geen keuzemogelijkheden wat betreft de uitvaart, is dat anno 2013 een heel ander verhaal. Om hier meer inzicht in te krijgen, starten we in In 1913 werd gestart met de bouw van het eerste crematorium in Nederland en op 1 april 1914 vond hier de eerste crematie, van dr. C. J. Vailliant, plaats. Deze crematie was destijds nog onwettig. Ondanks de druk vanuit de kerk, die cremeren heidens en onchristelijk vond, nam de vraag naar cremeren toe. Naar aanleiding van deze toenemende vraag werd cremeren in 1955 wettelijk toegestaan. Dit zorgde voor een enorme toename van het aantal crematies. In 1991, met het aannemen van de herziening van de Wet op lijkbezorging, zijn cremeren en begraven wettelijk gelijk gesteld. De toename van het aantal crematies leidde ertoe dat sinds 2003 cremeren populairder is dan begraven; in 2003 werden er in Nederland voor het eerst meer mensen gecremeerd dan begraven (50,6%). In 2012 is het crematiepercentage zelfs gestegen tot 59,4%*. De ontwikkelingen wat betreft cremeren hebben ook weer veranderingen met zich meegebracht. Sinds 1998 behoort, door wijzigingen in de Wet op de lijkbezorging, asverstrooiing op een zelfgekozen plaats tot de mogelijkheden. Daarvoor werd de as vrijwel altijd anoniem verstrooit door het crematoriumpersoneel op een daarvoor bestemd veld bij de crematorium. Door deze wijzing zijn de mogelijkheden voor asbestemming legio en zijn nabestaanden hier vaak meer bij betrokken. Ook op het vlak van begraven vinden er veranderingen plaats. Tegenwoordig kan men, naast de traditionele manier van begraven, kiezen om begraven te worden in de natuur (natuurbegraafplaatsen), bovengronds of in een kelder. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Begrafenis- en crematiepercentage Nederland (Bron: CBS) Begrafenissen Crematies * Percentage gebaseerd op eerste drie kwartalen van 2012, bron: CBS 9

10 Terugblik en heden Mede door de komst van cremeren en alle aspecten die daar mee te maken hebben, maar ook doordat de maatschappij mondiger is geworden, de culturele invloeden en door de aandacht op tv, radio en internet (door verschillende tv-programma s, maar ook door reclames van verzekeraars en social media) denken en praten mensen tegenwoordig meer over de dood en uitvaart. Over het algemeen is de uitvaartsector niet trendgevoelig en de meeste veranderingen vinden pas na vele jaren plaats; cremeren is hier een goed voorbeeld van. Toch zijn er ontwikkelingen die wellicht minder lang de tijd nodig hebben, denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwe technieken zoals resomeren. In Nederland zijn al verschillende partijen bezig om deze techniek in Nederland te introduceren. Al deze ontwikkelingen en meer zullen verder worden toegelicht in dit rapport.!"#$%&'()*+,-./,*012+32,3&4,+5,3&616&7+35,*&8,2*)-,3+..,39& De dood is steeds minder een taboe!""#$%&'()"*'+%'+%,)'-')'+%#$)".#%//.%)'#/-')'+% De begrafenis is vrijwel ten dode opgeschreven Natuurbegraafplaats heeft de toekomst :,2,4&;,&,+2,3&<+6/))*6&3<&134+3,& 10

11 Inhoudsopgave 1 Cremeren versus begraven Markt thema s 2 Omgang met de dood/behoefte aan individuele invulling en rituelen 3 Multiculturele samenleving 4 Andere manieren om te begraven 5 Internet 6 Duurzaamheid 11

12 1. Cremeren versus begraven Cremeren kent veel voordelen, maar men kiest vooral voor cremeren vanwege de lage kosten. Het crematiepercentage in de eerste drie kwartalen van 2012 lag op 59,4%*; een enorme toename ten opzichte van 1950 toen nog maar 2% van de Nederlandse bevolking werd gecremeerd. Aan de populariteit van cremeren ligt een aantal aspecten ten grondslag. Dit heeft onder andere te maken met de opstelling van de kerken die de keuze voor begraven of cremeren sinds de jaren zestig overlaten aan de gelovigen zelf. Geld speelt vaak ook een belangrijke rol. Dit werd door vrijwel alle experts en de ondervraagde uitvaartondernemers in de gesprekken aangegeven. Ondanks dat de kosten voor cremeren en begraven niet één op één met elkaar te vergelijken zijn en dat de meningen verschillen of cremeren echt goedkoper is, is de perceptie bij de meeste mensen dat cremeren goedkoper is. Mensen denken hierbij vooral aan de kosten die een grafsteen en de grafrechten met zich meebrengen. DELA vergelijkt jaarlijks de tarieven van gemeentelijke begraafplaatsen. Hieruit blijkt vaak dat er jaarlijks (vreemde) tariefverhogingen plaatsvinden. Volgens DELA leiden deze hoge grafkosten tot meer crematies. Een ander onderzoek toont aan dat 15% van de mensen die voor crematie kiezen dit doen vanwege de lagere kosten en dat 10% van de mensen die voor begraven kiezen, overweegt zich te laten cremeren als de grafkosten verder stijgen 1. Deze ontwikkeling wordt door alle experts met lede ogen aangezien. De meeste experts zijn van mening dat niet de financiën, maar juist het emotionele motief leidend zou moeten zijn. Het verhogen van de grafkosten ligt in handen van de gemeenten; zij mogen zelf bepalen wat zij rekenen voor grafkosten. Dit zijn kosten voor grafrechten, grafdelven en onderhoud van de begraafplaats. De verhogingen zijn vaak noodzakelijk om de gemeentelijke begraafplaatsen rendabel te houden. Ze kunnen echter ook een averechts effect bewerkstelligen. DELA ziet dat het aantal begrafenissen daalt op begraafplaatsen die hun tarieven fors hebben verhoogd. * Percentage gebaseerd op eerste drie kwartalen van 2012, bron: CBS Quote Vroeger bleef iedereen bij elkaar wonen en was het heel normaal dat de kinderen het graf onderhielden. Tegenwoordig wonen mensen veel verder van elkaar vandaan en ouderen willen hun kinderen daar niet mee belasten. Cremeren heeft nou eenmaal veel voordelen: het is goedkoper, nabestaanden hoeven geen graf te onderhouden, de plechtigheid staat veel meer in teken van de overledene in plaats van onze lieve heer, een aula is prettiger dan een kerk, alles vindt plaats op één plek waardoor je niet naar buiten hoeft en nabestaanden hebben heel veel keuze wat betreft asbestemming. 12

13 1. Cremeren versus begraven De hoge grafkosten zorgen voor een groot gat tussen cremeren en begraven. In deze gevallen leidt de tariefverhoging dus niet tot een verhoging van de totale opbrengsten van de begraafplaats. Er is dan zelfs de mogelijkheid dat de gemeente de tarieven nog verder moet verhogen, waardoor een visuele cirkel ontstaat. Gemeenten staan op deze manier voor een onmogelijke opgave om de begraafplaatsen kostendekkend te krijgen. Een expert geeft aan dat gemeenten zouden moeten experimenteren met de grafkosten door deze te verlagen, maar dat dit in de huidige tijd teveel onzekerheid met zich meebrengt. Opmerkelijk is dat de grafkosten per gemeenten erg verschillen. Uit het onderzoek van DELA bleek dat in 2011 het verschil tussen de goedkoopste en duurste begraafplaatsen in Nederland is opgelopen naar zo n! Volgens DELA is transparantie van gemeentelijke tarieven ver te zoeken, aangezien iedere gemeente zijn eigen methode hanteert voor het bepalen van de kosten en vervolgens van de tarieven. Zo zijn er gevallen waarbij een gemeente forse tarieven rekent, terwijl een buurtgemeente soms voor duizenden euro s minder ook kostendekkend werkt. In 2008 riep de Tweede Kamer de gemeenten al op om de gemeentelijke tarieven voor het begraven transparanter en onderling beter vergelijkbaar te maken. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in 2011 een kostenmodel gelanceerd, maar gemeenten zijn niet verplicht om met dit model te werken. De VNG stelt dan ook vast dat de oproep uit 2008 nog niet altijd tot verbetering heeft geleid. Quote Het gat tussen cremeren en begraven wordt steeds groter. Momenteel weet een gemeente ongeveer wat de inkomsten van een begraafplaats per jaar zijn. Op het moment dat je gaat experimenten, door bijvoorbeeld de grafkosten te verlagen, kunnen de inkomsten ook tegenvallen. Het is koffiedik kijken en in deze tijden neemt een gemeente dat risico liever niet. 13

14 1. Cremeren versus begraven Geen grafonderhoud als groot voordeel van cremeren gezien. Verder komt uit de Uitvaartmonitor naar voren dat het feit dat er geen grafonderhoud nodig is, de meest genoemde reden is om voor een crematie te kiezen. Ook redenen als geen zorgen voor nabestaanden en geen (verplicht) grafbezoek zijn vaak genoemde redenen om voor cremeren te kiezen. In de gesprekken met de experts zijn deze redenen ook veelvuldig aangegeven. Men geeft aan dat mensen hun nabestaanden niet willen opzadelen met grafonderhoud en -bezoek. Waar dit vroeger heel normaal was, is dat nu niet meer het geval. Dit heeft onder andere te maken met individualisering, maar ook omdat familieleden tegenwoordig niet altijd meer bij elkaar in de buurt wonen. Uiteraard zijn er ook een aantal praktische redenen om voor een crematie te kiezen, zoals dat alles zich binnen, op één plek, afspeelt en je niet naar buiten hoeft (i.v.m. weersomstandigheden), een crematie buiten kantooruren plaats kan vinden, een urn met daarin de as mee kan verhuizen, dat het mogelijk is om de as over meerdere urnen te verdelen zodat meerdere nabestaanden een deel van de as in bezit kunnen hebben, sommige mensen vinden cremeren hygiënischer en dat men meer tijd heeft om te bedenken wat zij willen doen met de overblijfselen van hun dierbare. Quote Vroeger bleef iedereen bij elkaar wonen en was het heel normaal dat de kinderen het graf onderhielden. Tegenwoordig wonen mensen veel verder van elkaar vandaan en ouderen willen hun kinderen daar niet mee belasten. Mensen willen hun nabestaanden niet opzadelen met ongemakken zoals verlenging van het grafrecht en ze willen nabestaanden niet verplichten om een bezoek aan de begraafplaats te brengen. De huidige generatie heeft minder behoefte aan het bezoeken van een graf. 14

15 1. Cremeren versus begraven Begraven vooral nog populair onder gelovigen. Als in 2012 het crematiepercentage 59,4% bedraagt, betekent dat dat 40,6% van de overledenen is begraven. Mensen kiezen meestal voor begraven vanwege hun geloof en/of omdat ze een plek willen om naar toe te kunnen gaan om te rouwen of om de overledene te herdenken. Andere redenen kunnen zijn dat men bang is voor vuur (en dus niet gecremeerd wil worden), er geen crematorium in de buurt is, er al een bestaand (familie)graf is of vanuit gewoonte/traditie. Met name in kleine dorpen speelt traditie nog een grote rol. Ondanks dat de kerk de keuze voor cremeren of begraven aan de gelovige overlaat, zijn er toch veel mensen die vanuit hun geloof ervoor kiezen om begraven te worden. Daarnaast zijn er andere geloven, zoals de Islam, waarbij de gelovigen alleen begraven mogen worden. Naast de traditionele begraafplaatsen komen er steeds meer andere manieren om te begraven bij. Voorbeelden hiervan zijn natuur begraven, bovengronds begraven en begraven in grafkelders. Deze vormen zullen verderop in het rapport nader aan bod komen. Quote Nabestaanden hebben vaak behoefte aan een plek waar ze naar toe kunnen om te rouwen en herdenken en kiezen dan vaak voor begraven. Door de komst van urnenmuren en -monumenten, waar mensen ook naar toe kunnen gaan, wordt dit wel steeds minder. De keuze om te begraven heeft meestal met het geloof te maken. Traditie, geloof, principiële overwegingen en eigen wens zijn de meest genoemde redenen om voor begraven te kiezen. Naast het feit dat steeds meer mensen kiezen voor cremeren, krijgen traditionele begraafplaatsen ook meer concurrentie van natuurbegraafplaatsen en grafkelders. 15

16 2. Omgang met de dood/behoefte aan individuele invulling en rituelen Geen taboe meer op de dood en uitvaart. Vroeger lag er een taboe op de dood en uitvaart. Er werd bijna niet over gepraat en mensen hadden vaak van tevoren niet aangegeven wat zijn of haar wensen voor een uitvaart waren. Vaak werd het regelen van de uitvaart dan ook overgelaten aan de nabestaanden. In 2010 hield Yarden een uitvaartonderzoek, waarbij de opmerkelijkste uitkomst was dat maar liefst 87% thuis spreekt over persoonlijke wensen voor de eigen uitvaart 3. Hieruit blijkt dat het taboe op praten over de dood duidelijk verleden tijd is. In de gesprekken benoemde de meeste experts het feit dat consumenten steeds meer en eerder nadenken over de dood en uitvaart. Dit zou onder andere komen door de komst van tv-programma s met de dood als onderwerp, voorbeelden hiervan zijn Over mijn lijk, De kist en Het familieportret. Maar ook de reclames van de verschillende uitvaartverzekeraars. Deze zetten mensen aan tot denken en maken de dood en uitvaart meer bespreekbaar. Internet speelt hier ook een grote rol in; mensen kunnen alles over de mogelijkheden met betrekking tot een uitvaart op internet vinden. Allerlei informatie, van verschillende soorten kisten tot de verschillende mogelijkheden van asbestemming, is voor iedereen te vinden. Een andere ontwikkeling die bijdraagt zijn de open dagen van crematoria en begraafplaatsen waar onder andere ritueelbegeleiders, uitvaartondernemers, natuursteenbedrijven en kunstenaars hun diensten en producten kunnen tonen. De meeste experts zijn blij met deze ontwikkelingen. De klant is koning en door het bespreekbaar maken, is het mogelijk om aan alle wensen en behoeften te voldoen. Quote Vroeger lag er een taboe op de dood en uitvaart. Dat is nu wel anders; iedereen heeft ideeën voor een uitvaart. Het is nu heel normaal om van tevoren al na te hebben gedacht over je uitvaart. Dit komt met name door de reclames van verzekeraars, maar ook door tv-programma s waarin de dood centraal staat. Dit is een goede ontwikkeling. 16

17 2. Omgang met de dood/behoefte aan individuele invulling en rituelen Het afscheid wordt steeds persoonlijker. Naast dat de taboe rondom de dood langzaam aan het verdwijnen is, is er ook sprake van personalisering. In het verleden, voor de opkomst van cremeren, stond bij een uitvaart vooral het geloof en de kerk centraal in een uitvaart. Hedendaags staat met name de overledene, de identiteit van de overledene en zijn of haar leven centraal. De experts geven aan dat mensen veel meer betrokken zijn bij de totstandkoming van de uitvaart. Waar vroeger de uitvaarten vrij standaard en in grote mate hetzelfde waren, zijn de uitvaarten tegenwoordig vaak uniek en persoonlijk. De ondervraagde uitvaartondernemers geven aan dat mensen mondiger zijn geworden en vaak van tevoren zelf al weten wat ze willen waarbij de overledene centraal staat. Enkele voorbeelden zijn het gebruik van PowerPoint presentaties waarbij vaak het leven van de overledene aan de hand van foto s wordt weergegeven, dat nabestaanden zelf spreken in plaats van een funerair spreker, het tonen van filmpjes, gebruik van eigen muziek en dat nabestaanden zelf de kist dragen. Quote Vroeger wist je van tevoren precies hoe de uitvaart eruit zou komen te zien: een praatje, muziek, nog een praatje, muziek, nog een praatje, etc. Tegenwoordig is het elke keer een verrassing. Mensen geven een eigen invulling aan de plechtigheid en dat zal de komende jaren alleen maar meer worden. Uit een onderzoek van Meike Heessels komt naar voren dat dit ook waarneembaar is in de manier waarop mensen omgaan met de as van de overledene. Nabestaanden maken steeds vaker gebruik van de mogelijkheid zelf een plek op het crematoriumterrein uit te zoeken en de as daar eigenhandig te verstrooien, geven gedurende een lange periode op eigen wijze betekenis aan deze plekken door bloemen en andere grafgiften op de plek van verstrooiing achter te laten en strooien steeds vaker de as op een zelfgekozen locatie 4. De personalisering is ook terug te vinden in grafstenen en -monumenten. In het verleden werden vooral standaard grafstenen geplaatst, terwijl er nu vaker gekozen wordt voor een persoonlijke invulling. Vaak toont de grafsteen of het monument daarbij een belangrijk onderdeel van het leven van de overledene. 17

18 3. Multiculturele samenleving Meer Islamitische begrafenissen in Nederland. Een multiculturele samenleving zoals Nederland kent veel verschillende nationaliteiten en geloven. Migranten uit het verleden hebben verschillende religies meegenomen en daarmee ook nieuwe rituelen aangaande de dood en uitvaart. Deze rituelen worden steeds zichtbaarder door de vergrijzing onder deze groep; in 2005 telde Nederland migranten van 55 jaar en ouder en in 2015 zal dat aantal gestegen zijn tot ruim Met name de Islam is een religie die veelvuldig voorkomt in Nederland en duidelijk een ontwikkeling in de uitvaartsector laat zien. Islamitische uitvaart Moslims worden altijd begraven en nabestaanden blijven de graven van hun overleden familieleden bezoeken. Een Islamitische regel is dat begraafplaatsen niet geruimd mogen worden (eeuwige grafrust). Onder ander door deze regel en vanwege de vaak nog sterke banden met het land van herkomst kiezen veel migranten, vaak de oudere generatie, er nog voor om in het land van herkomst te worden begraven. Het aantal moslims die zich in Nederland laten begraven neemt echter toe. Hier zijn een aantal redenen voor aan te wijzen. Een Islamitische regel is dat de overledene binnen 24 uur moet worden begraven. Sinds eind jaren negentig is het in Nederland mogelijk om een uitvaart nog dezelfde dag te laten plaatsvinden; dit was dan ook een belangrijke verbetering voor moslims. Daarnaast hebben veel moslims de wens om in de buurt van hun kinderen en kleinkinderen te worden begraven. 18

19 3. Multiculturele samenleving Steeds meer begraafplaatsen met Islamitische gedeelte in Nederland. Een ander belangrijk punt is dat steeds meer begraafplaatsen in Nederland aparte delen van de begraafplaats inrichten voor moslims. Het betreft vaak gemeentelijke begraafplaatsen; hiernaast is een overzicht te vinden met deze begraafplaatsen. Nederland heeft geen uitsluitend Islamitische begraafplaatsen. Zoals aangegeven is eeuwige grafrust voor moslims erg belangrijk. Bij de meeste Nederlandse begraafplaatsen met een Islamitisch gedeelte is dit (nog) niet mogelijk. Wel zijn steeds meer gemeenten dit aan het overwegen. Mocht dit in de toekomst wel mogelijk worden gemaakt, dan is het te verwachten dat het aantal moslims dat kiest om in Nederland te worden begraven zal toenemen. Naast Islamitische gedeelten komen er ook meer Surinaamse, Hindoestaanse en Chinese gedeelten bij. Het gaat hier echter om aanzienlijk kleinere aantallen. Quote Op begraafplaatsen zie je steeds vaker Islamitische, Surinaamse, Hindoestaanse en Chinese gedeelten. Vaak hebben deze religies en culturen andere rituelen, maar hier kan steeds vaker aan worden voldaan. Islamitische begraafaangelegenheden, bron: Stichting IBW 19

20 4. Andere manieren om te begraven: Natuurbegraafplaatsen Natuurbegraafplaatsen in trek vanwege milieu, lage kosten en geen grafonderhoud. Tegenwoordig zijn er steeds meer alternatieven voor mensen die zich willen laten begraven. Een van deze manieren is het begraven op een natuurbegraafplaats. Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven echt in de natuur liggen. De graven liggen niet netjes in rijen, maar zijn kriskras verspreid. Er zijn geen hekken of afrasteringen en ook geen echte grafstenen. Graven worden gemarkeerd met zwerfkeien of houten bordjes 6. Een andere omschrijving: wij definiëren natuurbegraafplaatsen als plekken waar het begraven een ondergeschikte rol speelt ten opzichte van de natuur en het landschap. Individuele graven zijn ondergeschikt aan het landschappelijke totaalbeeld 7. Vaak kiezen mensen voor een natuurbegraafplaats omdat ze op een ecologisch verantwoorde wijze begraven willen worden (milieuoogpunt), vanwege minder en eenmalige kosten (geen grafsteen en verlenging) en ook het feit dat nabestaanden zich niet om een graf hoeven te bekommeren speelt vaak mee. Daarnaast spreekt een natuurbegraafplaats bepaalde bevolkingsgroepen, zoals moslims, aan vanwege de vaak eeuwigdurende grafrust en de vrijheid om zelf de plek aan te wijzen (dit in verband met de traditie om richting Mekka te worden begraven). Nadelen van natuurbegraafplaatsen die mensen ervaren zijn dat een graf voor buitenstaanders lastig te herkennen is, men geen voorwerpen op het graf mag leggen, er slechts enkele natuurbegraafplaatsen zijn waardoor de afstand voor nabestaanden soms groot kan zijn en dat sommige natuurbegraafplaatsen niet over een (overdekte) afscheidsruimte beschikken. Quote Er is zeker een markt voor natuurbegraafplaatsen. Men kiest hiervoor omdat er geen grafbedekking is en dus geen onderhoud nodig is. Natuurbegraafplaatsen voorzien in een behoefte. Mensen die traditioneel begraven te duur vinden, zullen sneller voor een natuurbegraafplaats kiezen dan voor een crematie. 20

21 4. Andere manieren om te begraven: Natuurbegraafplaatsen Aantal natuurbegraafplaatsen in Nederland neemt toe. In tegenstelling tot Engeland en Frankrijk kwamen natuurbegraafplaatsen in Nederland maar moeilijk van de grond. Dit had onder andere te maken met regelgeving, grondprijs en de bevolkingsdichtheid. Inmiddels is er sprake van een gestage groei. Medio oktober 2011 waren er zes natuurbegraafplaatsen, zes gewone begraafplaatsen met natuuruitbreidingen en nog eens zeven natuurbegraafplaatsen in ontwikkeling in Nederland 8. De verwachting is dat de vraag naar natuurbegraafplaatsen de komende jaren zal toenemen. Verwachting is dat de vraag met name zal toenemen als de generatie uit de jaren zestig straks overlijdt. Deze generatie hecht minder aan tradities. In een land als Nederland, waar ruimte schaars is, is het lastig om ruimte te vinden om natuurbegraafplaatsen te ontwikkelen. Staatsbosbeheer heeft in het verleden al laten weten dat begraven in de natuur niet tot zijn kerntaken behoort. Daarnaast zijn er steeds meer traditionele begraafplaatsen die aan het vergroenen zijn. Reden hiervoor is dat mensen uitgekeken zijn op de velden van grijs steen. Dit kost echter enige tijd omdat een graf 25 jaar moet blijven liggen. Verwachting is dat er op korte termijn niet veel natuurbegraafplaatsen (uitgezonderd die al in ontwikkeling zijn) bij zullen komen, maar op lange termijn zal de vraag zodanig toenemen dat meer natuurbegraafplaatsen of begraafplaatsen met een natuuruitbreiding noodzakelijk zijn. -! op welke wijze? -! Ten koste van zowel traditioneel begraven als cremeren Quote De ontwikkeling van natuurbegraafplaatsen zal zowel invloed hebben op het percentage crematies, als op het percentage begrafenissen. Wat betreft natuurbegraafplaatsen; dit is nog maar het topje van de ijsberg. Natuurbegraafplaatsen en begraafplaatsen met natuuruitbreidingen, bron: Terebinth 21

22 4. Andere manieren om te begraven: Grafkelders Grote grafkelder geopend in Nederland om in te spelen op ruimtegebrek en behoefte aan goedkoop begraven. Een grafkelder is een kelder onder een kerk of onder een klein speciaal daartoe bestemd kapelletje of monument op het kerkhof 9. In het verleden waren grafkelders vooral bestemd voor leden van een bepaalde vooraanstaande of rijke familie. Een bekend voorbeeld hiervan is de grafkelder van het Nederlandse Koninklijk Huis. Naast deze familie grafkelders zijn er in Nederland niet veel grafkelders. In 2012 is op begraafplaats Zorgvlied een grote grafkelder, genaamd t Lalibellum, geopend. Het betreft een gravencomplex dat helemaal ondergronds ligt. Dit is uniek voor Nederland aangezien de graven gegroepeerd en overdekt zijn. Reden voor de bouw van deze grafkelder was dat het vooruitzicht was dat alle huidige graven van begraafplaats Zorgvlied in 2016 vol zouden liggen. Uitbreiding van de begraafplaats is niet mogelijk, alleen in de diepte. Met de grafkelder is het mogelijk om meer dan drie lagen per graf te begraven en zijn er minder paden nodig. De grafkelder biedt plaats aan kisten. Het grafkeldercomplex grijpt terug op vroegere culturele gewoonten. Toen stoffelijke resten van overledenen uit één gemeenschap vaak bij elkaar werden gebracht in een grafheuvel of herdenkingsplek. Overledenen worden na een uitvaartplechtigheid bijgezet in t Lalibellum. Na tien jaar kunnen nabestaanden besluiten of zij de kist langer in de grafkelder willen laten staan, verplaatsen of alsnog cremeren. In dat laatste geval kan de as worden bijgezet in een collectieve bewaarplaats in t Lalibellum en wordt de naam van de overledenen vermeld op een sokkel. Bijzetting in t Lalibellum is goedkoper dan een individueel graf aangezien dit geen hoge aanschaf- en onderhoudskosten met zich meebrengt. Quote Grafkelders en natuurbegraafplaatsen zijn goedkopere alternatieven voor mensen die begraven willen worden en daar is wel degelijk behoefte aan. Een grafkelder zoals in Amstelveen staat haaks op de ontwikkelingen dat mensen meer behoefte hebben aan herdenken en een individuele invulling geven aan een uitvaart. Toch is er een groep mensen die, vooral vanwege de kosten, graag in zo n grafkelder bijgezet wil worden. Het geeft ook wel weer een gevoel van saamhorigheid. Zorgvlied is wel the place to be, dus ik weet niet of een dergelijk grafkelder ook voor andere begraafplaatsen geschikt zou zijn. 22

De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken HBA

De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken HBA De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken HBA Januari 2013 ing. Florens van der Gaag drs. Marjon Drenth Inhoudsopgave Markt thema s 1 Cremeren versus begraven 2 Omgang met de dood/behoefte

Nadere informatie

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats?

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer directeur DB Holding De cijfers (1) Cremeren is de laatste jaren enorm gestegen in verhouding met begraven Het begon in 1914 met

Nadere informatie

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen [mooi] afscheid voor een mooi en persoonlijk afscheid... zoals de dag uit de nacht treedt treedt het leven uit de dood er is liefde die niet sterft Toon Hermans mijn uitvaart In mijn uitvaart heb ik aangegeven

Nadere informatie

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding De cijfers (1) Cremeren laatste jaren enorm gestegen in verhouding met begraven Het begon in 1914 met 1 crematie

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Mijn uitvaart goed geregeld

Mijn uitvaart goed geregeld Mijn uitvaart goed geregeld April 2011 1 Algemeen Rondom een uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen treffen, zodat na uw overlijden alles zo verloopt zoals

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

Inventarisatieformulier intermediair

Inventarisatieformulier intermediair Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen Inventarisatieformulier intermediair Tussenpersoon: Persoonlijke gegevens verzekeringnemer Achternaam: Voorletters: Burgerservicenummer: Geslacht: M V Kinderen:

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

mijn afscheid mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart wensen rondom mijn uitvaart

mijn afscheid mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS Aantal kinderen: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Begraafplaats Oud-Kralingen

Begraafplaats Oud-Kralingen Begraafplaats Oud-Kralingen Vanaf het einde van de 20e eeuw zien we een herwaardering van lang bestaande waarden, een nieuwe bezinning ook op het thema van de dood en de beleving daarvan door de nabestaanden.

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg Hellevoetsluis heeft drie begraafplaatsen. Alleen op de begraafplaats aan de Stoofweg worden nieuwe graven uitgegeven.

Nadere informatie

Wilsbeschikking. U kunt mij elk moment van de dag bellen 06-831044887 of mailen info@uitvaartbegeleidingvanrijnsoever.nl

Wilsbeschikking. U kunt mij elk moment van de dag bellen 06-831044887 of mailen info@uitvaartbegeleidingvanrijnsoever.nl Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter

het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter het einde wat kost mijn uitvaart? Met de Uitvaartkostenmeter helpen we u de kosten van uw uitvaart op een rij te zetten. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Mijn uitvaart... laatste wensenformulier Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden HILHORST uitvaartverzorging biedt u hierbij geheel vrijblijvend een Wensenformulier aan. Dit formulier is een hulpmiddel,

Nadere informatie

Cremeren of begraven?

Cremeren of begraven? Cremeren of begraven? Voor sommige mensen is het glashelder hoe hun laatste afscheid eruit moet zien. Zonder twijfel kiezen zij voor cremeren of begraven. Voor de meeste nabestaanden is zo n duidelijke,

Nadere informatie

Uitvaartwensenformulier

Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen. Zoals u het wilt. Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen zoals u het wilt. Vastgelegd en duidelijk, uitgevoerd met hart en ziel. Herinneringshuis De Einder is een inspiratie van Dokman

Nadere informatie

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats.

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats. Scenarium van: Scenarium http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl Achternaam Voornamen Geboortedatum Telefoon Straat Postcode Plaats Huisnr. Vrouw Man Datum Plaats 1 Na mijn overlijden wil ik worden begraven

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING Persoonlijke gegevens Naam man vrouw Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummers E-mailadres Burgerlijke

Nadere informatie

Laatste wensenformulier

Laatste wensenformulier Laatste wensenformulier Met dit formulier legt u eenvoudig uw uitvaartwensen vast. Sociale Uitvaartzorg Nederland kan u ondersteunen bij het invullen van dit formulier, maar ook als het om de uitvoer van

Nadere informatie

mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart

mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart MIJN WENSEN Omdat iedereen eigen ideeën heeft over de uitvoering van haar of zijn uitvaart, kunt u deze noteren in dit wensenboekje. Dit boekje kan uw nabestaanden

Nadere informatie

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Kostenoverzicht 2012 Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Hieronder vindt u uitleg over een aantal mogelijkheden en de te verwachten kosten voor het begraven op

Nadere informatie

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter

Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter Wie je lief is, laat je niet onverzorgd achter AEGON UitvaartMeter Wat kosten uw persoonlijke wensen Een uitvaart is het allerlaatste afscheid. Daarom zijn niet alleen uw persoonlijke wensen belangrijk,

Nadere informatie

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid.

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. Begraafplaats Maastricht Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. De gemeentelijke begraafplaats in Maastricht. In Maastricht kunnen overledenen begraven worden op een

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

Veranderde maatschappij Steeds meer individuele keuzes Een andere beleving Milieuvriendelijk Schoon en hygiënisch Degelijk en duurzaam Onderscheidend

Veranderde maatschappij Steeds meer individuele keuzes Een andere beleving Milieuvriendelijk Schoon en hygiënisch Degelijk en duurzaam Onderscheidend Veranderde maatschappij Steeds meer individuele keuzes Een andere beleving Milieuvriendelijk Schoon en hygiënisch Degelijk en duurzaam Onderscheidend karakter Statusverhogende sfeer Hoogstaande kwaliteit

Nadere informatie

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren? Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren? Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo

Nadere informatie

ANTONIUS IN BEWEGING

ANTONIUS IN BEWEGING ANTONIUS IN BEWEGING Laatste wensenlijst Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Maar als een naaste overlijdt en je moet de uitvaart regelen, dan kan het troostend zijn als je

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt

Als er iemand overlijdt Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Lingewaard 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? INHOUD 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 2 Begraafplaatsen 3 Wie is er

Nadere informatie

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van:

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats: Gehuwd/samenwonend met: Geloofsovertuiging:

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg. Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl. Wilsbeschikking

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg. Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl. Wilsbeschikking Dag nacht bereikbaar 038-33 33 323 Dagenen nacht bereikbaar Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl Wilsbeschikking Wilsbeschikking blad 1/8 Naam Adres _ Postcode / woonplaats

Nadere informatie

Geachte mevrouw/mijnheer,

Geachte mevrouw/mijnheer, Laatste Wensen Geachte mevrouw/mijnheer, De uitvaart is het laatste eerbetoon aan de overledene. Het komt het persoonlijke karakter van de uitvaart ten goede wanneer de gemaakte keuzen passen bij de persoon

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart Wilsbeschikking Wensen bij mijn uitvaart Een uitvaart volgens uw eigen wensen... In deze wilsbeschikking kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart

Nadere informatie

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden U denkt er misschien liever niet aan. Toch is het goed om stil te staan bij uw uitvaart en de kosten die daarbij komen kijken. Want wist u dat

Nadere informatie

Persoonlijke wilsbeschikking

Persoonlijke wilsbeschikking José Hummelink uitvaartzorg Persoonlijke wilsbeschikking Met behulp van ons persoonlijk wensenformulier kunt u kenbaar maken hoe uw afscheid eruit moet komen te zien. Nabestaanden zijn hierdoor volledig

Nadere informatie

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos.

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos. Atropos uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Prijsoverzicht 2012 Internet: www.atropos.nl Begrafenis volgens het normale tarief: 2500,-- Bestaande uit: Het

Nadere informatie

Laatste Wensen Formulier

Laatste Wensen Formulier tel. : 0900-5555560 (meldnummer bij overlijden) mobiel : 06-52 67 6220 e-mail : info@holtlanduitvaartzorg.nl internet : www.holtlanduitvaartzorg.nl Laatste Wensen Formulier Mijn eigen wensen voor mijn

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente)

PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente) 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente) Naam... Voornamen... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Geboorteplaats... Gehuwd met... Gescheiden

Nadere informatie

P u u r e n P e r s o o n l i j k

P u u r e n P e r s o o n l i j k P u u r e n P e r s o o n l i j k Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats:

Nadere informatie

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou.

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou. MEMENTUM Voor de dag van morgen Wanneer ik morgen dood ga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.

Nadere informatie

Registratieformulier. Handtekening

Registratieformulier. Handtekening Registratieformulier Familienaam Voornamen Straat en huis nr. Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum en plaats Echtgenoot/wed./partner Contactpersoon familie Telefoonnr. contactpersoon Plaats

Nadere informatie

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding

Natasja Huting Uitvaartbegeleiding WENSENFORMULIER Het wensenformulier heeft verschillende functies. Voor uzelf en voor uw naasten. Het geeft een overzicht van keuzemogelijkheden. Daarmee biedt het formulier een leidraad voor het vormgeven

Nadere informatie

Als ik later dood ben...

Als ik later dood ben... Als ik later dood ben... Veel mensen praten niet graag over de dood en over wat er daarna gaat gebeuren. Alleen het idee al vinden ze eng, griezelig of zelfs luguber. Maar waarom eigenlijk? De dood hoort

Nadere informatie

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Opgesteld door Adres : Postcode en Woonplaats : Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking ten aanzien van zijn/haar

Nadere informatie

Mijn wensenlijst bij uitvaart

Mijn wensenlijst bij uitvaart De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kunt u uw persoonlijke wensen vastleggen. Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. U

Nadere informatie

Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later!

Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later! Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later! 1 Introductie Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 De eerste en bepalende keuze 4 3 Onderwerpen voor een uitvaart 9 4 Voorbereiding op de uitvaart 10 5 Klaarleggen

Nadere informatie

Wensen betreffende mijn uitvaart. Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart.

Wensen betreffende mijn uitvaart. Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart. Wensen betreffende mijn uitvaart Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart. Familienaam Voornamen (voluit) :. Geboortedatum Huidig

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wensen betreffende mijn uitvaart.

Wilsbeschikking. Wensen betreffende mijn uitvaart. Wilsbeschikking Wensen betreffende mijn uitvaart. Naam _ Adres _ Postcode/woonplaats Telefoon Geboortedatum Partner van Naam huisarts Tel. huisarts Ik heb een testament opgemaakt: nee ja bij notaris Ik

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Nadere informatie

Zo zie ik mijn uitvaart

Zo zie ik mijn uitvaart Zo zie ik mijn uitvaart Staatssecretarislaan 11 8015 BA Zwolle 038 46 00 749 Geachte lezer, Voor u ligt het document Zo zie ik mijn uitvaart Speciaal door Arabesque uitvaartverzorging gemaakt om u in de

Nadere informatie

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde -2- Wensen bij overlijden en uitvaart Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde Waarom dit boekje Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene

Nadere informatie

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens Begraven en asbestemming Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens 1 De laatste rustplaats in de Gemeente De Marne Na het overlijden De keuze voor een laatste rustplaats is belangrijk,

Nadere informatie

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Prijsoverzicht. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563.

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Prijsoverzicht. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen Prijsoverzicht Tarieven 2015 Uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Atropos uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 De gemeentelijke begraafplaats 2 De aula Rond-om 3 Soorten graven 4 Urnen en as 5 Soorten urnen graven 6 Aankleding van het graf 7 Het ruimen van graven 7 Tarieven 8 Overige begraafplaatsen

Nadere informatie

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING PLANOLOGISCH

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING PLANOLOGISCH DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING Responsum onderzoek en adviesbureau 3-8-2009 0 DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2.

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Bij het invullen kunnen er vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart.

Bij het invullen kunnen er vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart. De laatste wensen leg uw wensen vast Het Laatste Wensen-formulier is gemaakt voor iedereen die zaken wil vastleggen voor zijn of haar uitvaart. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart volgens uw eigen

Nadere informatie

Persoonlijke wensenlijst van:

Persoonlijke wensenlijst van: Persoonlijke wensenlijst van: Oleander Uitvaartzorg Verder gaan bij stil staan Persoonlijke wensenlijst 1 van 8 De uitvaart dient verzorgd te worden door: Oleander Uitvaartzorg Gerestein 12 4003 GG Tiel

Nadere informatie

Robert Saalmink Uitvaartverzorging. Uitvaartcodicil

Robert Saalmink Uitvaartverzorging. Uitvaartcodicil Robert Saalmink Uitvaartverzorging Uitvaartcodicil 2 Wensen betreffende mijn uitvaart. Naam Adres Postcode/woonplaats Telefoon Geboortedatum Partner van Naam huisarts Tel. huisarts Ik heb een testament

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, Niemand van ons sterft voor zichzelf alleen.

Mijn uitvaartwensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, Niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, Niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Diakonos Uitvaartverzorging Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen Prinsesselaan 38, 3905GL Veenendaal Rom. 14:

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De herdenking van overleden personen 4. Allerheiligen 5. De begrafenis 6. Conclusies

Nadere informatie

Dit formulier printen, invullen en opsturen naar:

Dit formulier printen, invullen en opsturen naar: Dit formulier printen, invullen en opsturen naar: Geuns Uitvaartbegeleiding Antwoordnummer 1053 6000 VB WEERT (postzegel is niet nodig) U krijgt dan uw laatste wensen duidelijk uitgewerkt op papier thuisgestuurd.

Nadere informatie

Wat houdt natuurbegraven in? Respect voor overledene en natuur

Wat houdt natuurbegraven in? Respect voor overledene en natuur Wat houdt natuurbegraven in? Respect voor overledene en natuur 3 Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke manier om een overledene te begraven. Een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur.

Nadere informatie

gemeentelijke begraafplaatsen

gemeentelijke begraafplaatsen gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke Begraafplaats Alkmaar Westerweg 250 Alkmaar Gemeentelijke Begraafplaats Oudorp Herenweg hoek Kerklaan Oudorp Gemeentelijke Begraafplaats

Nadere informatie

Kostendekking begraafplaatsen Huidige situatie en prognose.

Kostendekking begraafplaatsen Huidige situatie en prognose. FLO/2012/1826 Kostendekking begraafplaatsen Huidige situatie en prognose. In 2010 en 2011 zijn tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting vraagtekens geplaatst bij enerzijds de tarieven voor

Nadere informatie

Document vertrouwlijke gegevens. Mijn laatste wensen. Van meneer / mevrouw: J. STOUT / uitvaartverzorging 24 uur per dag bereikbaar: 0599-612 482

Document vertrouwlijke gegevens. Mijn laatste wensen. Van meneer / mevrouw: J. STOUT / uitvaartverzorging 24 uur per dag bereikbaar: 0599-612 482 Document vertrouwlijke gegevens Mijn laatste wensen Van meneer / mevrouw: 24 uur per dag bereikbaar: 0599-612 482 Leg uw wensen vast Het Laatste Wensen-formulier is gemaakt voor iedereen die zaken wil

Nadere informatie

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2013. Internet: www.atropos.

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2013. Internet: www.atropos. Atropos uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Prijsoverzicht 2013 Internet: www.atropos.nl Begrafenis: 2695,-- Bestaande uit: Het bespreken, regelen en uitvoeren

Nadere informatie

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw Mijn uitvaart Mijn uitvaart In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen In dit document geeft u nu alvast het antwoord op een aantal Ondergetekende, en voorkeuren ten aanzien van uw eigen

Nadere informatie

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Niemand staat graag stil bij de dood Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest of als u uw eigen uitvaart wilt regelen. Uitvaarten

Nadere informatie

Cremeren, en dan? Wij geven u de aandacht die u verdient.

Cremeren, en dan? Wij geven u de aandacht die u verdient. Cremeren, en dan? Wij geven u de aandacht die u verdient. G. van Leeuwe b.v. Nijmegen 2 G. van Leeuwe b.v. Natuursteenbedrijf G. van Leeuwe b.v., sinds 1926 Wij zijn een familiebedrijf dat persoonlijke

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wilsbeschikking

Mijn persoonlijke wilsbeschikking Mijn persoonlijke wilsbeschikking wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene

Nadere informatie

PERSOONLIJKE UITVAARTWENSEN VAN: Voor het melden van een sterfgeval belt u: Lijffijt Uitvaartverzorging

PERSOONLIJKE UITVAARTWENSEN VAN: Voor het melden van een sterfgeval belt u: Lijffijt Uitvaartverzorging . PERSOONLIJKE UITVAARTWENSEN VAN:.. Voor het melden van een sterfgeval belt u: Lijffijt Uitvaartverzorging 06-37 681 681 Vanuit het buitenland belt u: + 31 (6) 37 681 681 Dag en nacht bereikbaar ook in

Nadere informatie

Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging

Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging In deze wilsbeschikking kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen. Om de wilsbeschikking rechtsgeldig te laten zijn, moet deze eigenhandig zijn ingevuld

Nadere informatie

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum Mijn Uitvaartwensen Postbus 2005, 6020 AA Budel Tel: 0495-493232 In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen en voorkeuren ten aanzien van uw eigen uitvaart vastleggen. Daarmee is het een

Nadere informatie

Erik de Jong Uitvaartverzorging & begeleiding

Erik de Jong Uitvaartverzorging & begeleiding Naam: Voornamen: Geboortedatum: Onderscheidingen: Adres: Postcode: Levensovertuiging: Telefoon: Erik de Jong Uitvaartverzorging & Wilsbeschikking, draaiboek van de uitvaart man/vrouw Geboorteplaats: ja

Nadere informatie

Als ik later dood ben...

Als ik later dood ben... Als ik later dood ben... Veel mensen praten niet graag over de dood en over wat er daarna gaat gebeuren. Alleen het idee al vinden ze eng, griezelig of zelfs luguber. Maar waarom eigenlijk? De dood hoort

Nadere informatie

Registratieformulier overlijden

Registratieformulier overlijden Registratieformulier overlijden Wij willen graag weten wat u belangrijk vindt, als het gaat om uw afscheid bij overlijden. Daarom hebben wij enkele vragen en aandachtspunten opgesteld. We willen u vragen

Nadere informatie

Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens.

Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens. Het verstrooien van de as in de vrije natuur als persoonlijke wens. De vrije natuur als bewuste keuze voor het verstrooien van as. Over de dood, rouwen en herdenken wordt tegenwoordig anders gedacht dan

Nadere informatie

Valance Vos Vos Uitvaart

Valance Vos Vos Uitvaart Wensen Boekje Sterven is na onze geboorte de belangrijkste gebeurtenis in ons leven. Of de dood nu plotseling komt of niet, u kunt er voor zorgen dat uw nabestaanden niet naast hun verdriet ook nog de

Nadere informatie

Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens:

Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens: Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens: Naam: Volledige voornamen: Adres: Postcode en Woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Naam vader: Naam moeder: Gehuwd / Gehuwd

Nadere informatie

Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:...

Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Mijn Uitvaartwensen pagina 2 van 10. Persoonlijke wensen U staat er niet iedere dag bij stil, maar u heeft vast wel eens nagedacht over hoe uw eigen uitvaart eruit zou moeten komen te zien. Het bespreken

Nadere informatie

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8. Mijn uitvaartwensen.

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8. Mijn uitvaartwensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8 Mijn uitvaartwensen Compact Geachte lezer, Voor u ligt het document Mijn uitvaartwensen compact. Speciaal

Nadere informatie

Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen

Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen Jos van Klink 06 57747129 - Trees Zandvliet 06 10469958 In dit registratieboekje geeft u aan hoe uw uitvaart moet worden vormgegeven.

Nadere informatie

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden

Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden Monuta Uitvaartverzekeringen Uit zorg voor uw nabestaanden U denkt er misschien liever niet aan. Toch is het goed om stil te staan bij uw uitvaart en de kosten die daarbij komen kijken. Want wist u dat

Nadere informatie

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat. LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.nl HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen (Zorgvuldig bewaren) Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio. Nuvema heeft zijn wortels in de provincie. In Groningen om precies te zijn, waar we in 1949 zijn opgericht.

Nadere informatie

BEOORDELING VERBREDING Kennis en Onderzoek BIJ ONVOLDOENDE MOET DE STUDENT DE VOLGENDE REPARATIEOPDRACHTEN MAKEN:

BEOORDELING VERBREDING Kennis en Onderzoek BIJ ONVOLDOENDE MOET DE STUDENT DE VOLGENDE REPARATIEOPDRACHTEN MAKEN: CODE: KW DIV V BEOORDELING VERBREDING 2009-2010 Kennis en Onderzoek STUDIEPUNTEN: DATUM: juni 2010 Naam: Rianne Smit Studentnummer: Beoordeeld door: RBD BIJ ONVOLDOENDE MOET DE STUDENT DE VOLGENDE REPARATIEOPDRACHTEN

Nadere informatie

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8. Mijn uitvaartwensen.

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8. Mijn uitvaartwensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand van ons sterft voor zichzelf alleen. Rom. 14: 7, 8 Mijn uitvaartwensen Compact Persoonlijke gegevens Geachte lezer, Voor u ligt het document Mijn uitvaartwensen

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens:

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Persoonlijke gegevens: Wilsbeschikking M V Voornamen: Adres Postcode / woonplaats: E-mail adres: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Geloof / levensovertuiging: Burgerlijke staat: Ongehuwd /

Nadere informatie

0341-415098 (dag en nacht)

0341-415098 (dag en nacht) Inleiding Veel belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden vastgelegd, georganiseerd en geregeld, dat vinden wij heel gewoon. Wensen rondom een overlijden worden steeds vaker bespreekbaar gemaakt

Nadere informatie

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Daarmee praktische informatie achterlatend voor de nabestaanden.

Nadere informatie

Mijn afscheid geregeld

Mijn afscheid geregeld Mijn afscheid geregeld Geeft uw wensen rondom uw afscheid weer. Het biedt ondersteuning voor uw nabestaanden en kan hun de nodige verlichting bieden bij het regelen van uw afscheid. woord vooraf 1 Woord

Nadere informatie

Persoonlijk wensenboekje

Persoonlijk wensenboekje ALTEVEER KERKENVELD Persoonlijk wensenboekje Uitvaartverzorging Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam UITVAARTZORG K ER M STICHTING KEUR U heeft een goede levens verzekering, maar wie verzorgt uw uitvaart...?

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats:

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats: Wilsbeschikking Persoonlijke gegevens: Naam: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: mobielnr: Nationaliteit: Naam huisarts: telefoon: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Inhoudsopgave Voorwoord 3 De gemeentelijke begraafplaatsen 4 Begraafplaats Annahof 4 Begraafplaats Elsene 6 Termijnen van uitgifte en verlenging

Nadere informatie