Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?"

Transcriptie

1 Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren?

2

3 Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo n moment, alles in zijn werk gaat. Nu ons hoofd er eigenlijk niet naar staat, moeten er keuzen worden gemaakt die verregaande gevolgen kunnen hebben. In veel gevallen zal op het moment van overlijden duidelijk zijn wat er met het stoffelijk overschot moet gebeuren. In andere gevallen heeft men nog niet de mogelijkheid gehad hierover na te denken. Er moeten dan, op korte termijn, veel ingrijpende keuzen worden gemaakt. Toch zal het niet altijd duidelijk zijn wat de gevolgen zijn van de verschillende mogelijkheden en de daarin te maken keuzen. Deze brochure is gemaakt om u te helpen bij de zaken die rond een uitvaart moeten worden geregeld. Tevens willen we u inzicht geven in de mogelijkheden die begraafplaats Zegestede u biedt. Daarnaast bevat deze brochure het formulier dat u als nabestaande(n), samen met de uitvaartverzorger, behoort in te vullen en waarop de gemaakte afspraken omtrent de uitvaart worden vastgelegd. Dit formulier dient enerzijds om uw wensen en afspraken door te geven aan begraafplaats Zegestede, anderzijds kunt u, door middel van een kopie, welke u van uw uitvaartverzorger dient te ontvangen, nakijken welke afspraken er rond de uitvaart zijn gemaakt. Begraafplaats Zegestede Begraven of cremeren? 3

4 Zegestede Kort na de tijd van Napoleon werd het begraven in kerken verboden. Veel begraafplaatsen dateren dan ook uit het begin van de 19e eeuw. Zo ook de gemeentelijke begraafplaats aan de Bredaseweg. Deze begraafplaats is inmiddels gesloten. Daarvoor in de plaats is in 1977 een nieuwe moderne begraafplaats aangelegd met de naam begraafplaats Zegestede. Deze begraafplaats ligt ten oosten van Roosendaal aan de Rucpensebaan 95 en bestaat uit tien cirkelvormige grafvelden en diverse mogelijkheden voor asbestemmingen. Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede beheert de begraafplaats. Begraafplaats Zegestede beschikt over een gepast sfeervol aulacomplex. De aula is geschikt voor het houden van uitvaartdiensten en condoleances. Voor vragen en opmerkingen kunt u, tijdens kantooruren, telefonisch contact opnemen met de beheerder van begraafplaats Zegestede, tel Aula van begraafplaats Zegestede 4 Begraven of cremeren?

5 De uitvaart Steeds meer mensen hebben uitgesproken ideeën over hun eigen uitvaart of die van hun dierbaren. Kiest u voor thuis opbaren of voor het rouwcentrum? Zorgt de uitvaartverzorger voor het dragen van de kist of kunnen dat ook familieleden of vrienden zijn? Wil men bij het graf afscheid nemen of op een algemene afscheidsplaats? Begraafplaats Zegestede houdt zoveel mogelijk rekening met uw individuele wensen. De aula/condoleanceruimte op begraafplaats Zegestede biedt ruim 80 zitplaatsen. Vuistregel is dat de aula of condoleanceruimte bij een begraving te begraafplaats Zegestede gedurende een half uur ter beschikking staat. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben verzoeken wij u dat vooraf aan de uitvaartverzorger kenbaar te maken. Vandaag de dag is er, na een uitvaart, meer mogelijk dan de traditionele koffie met cake. Informeert u naar de mogelijkheden. worden gemaakt; zodra de dood daar is moeten er allerlei zaken worden geregeld. Bespreek daarom, als het nog kan, met uw partner of familie hoe u de plechtigheid geregeld wilt hebben. Dat geldt niet alleen voor de keuze begraven of cremeren, maar ook voor de keuze voor een particulier of algemeen graf, een asverstrooiing of het plaatsen van een asbus. In de volgende hoofdstukken wordt beschreven wat deze keuzen inhouden. Begraven Al eeuwenlang worden overledenen begraven. De plechtigheid wordt ingevuld overeenkomstig de eigen levensovertuiging, tradities en rituelen. Vandaar dat in het Een uitvaartdienst kan worden omlijst door muziek. De uitvaartverzorger kan u over de mogelijkheden informeren. Tevens kan een geluidsopname van de uitvaartdienst worden vervaardigd. De uitvaartverzorger en de beheerder zullen u met raad en daad bijstaan om de plechtigheid naar uw wensen in te vullen. Begraven of cremeren Is er sprake van een plotseling overlijden of kan in alle rust een doordachte keuze Begraafplaats Zegestede Begraven of cremeren? 5

6 Begraafplaats Zegestede verleden bijzondere begraafplaatsen zijn ontstaan zoals Rooms-Katholieke, Protestant - Christelijke en Joodse begraafplaatsen. Vandaag de dag is het aantal mogelijkheden veel omvangrijker, ook op begraafplaats Zegestede. Algemeen graf Een graf, bij de Stichting in beheer, waarin twee overledenen boven elkaar worden begraven, waarbij de houder van de begraafplaats bepaalt wie in het graf worden begraven. De houder van de begraafplaats bepaalt tevens de ligging van het graf. De graftermijn bedraagt 15 jaren. Verlenging is niet mogelijk. Ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden vóór het verstrijken van de graftermijn van een algemeen graf, doet de Stichting schriftelijk mededeling aan de belanghebbende van het graf op het adres dat haar op dat moment bekend is. Wilt u de nagedachtenis op de begraafplaats langer in stand houden dan 15 jaar, dan is een particulier graf een verstandige keuze. Onderhoud Het onderhoud van algemene graven geschiedt door de Stichting. Onder het door de Stichting te plegen onderhoud wordt verstaan het schoonhouden van de algemene graven. Indien naar het oordeel van de Stichting een gedenkteken van een algemeen graf, uitgegeven als algemeen graf waarin slechts één overledene wordt begraven (situatie vanuit het verleden), vernieuwd 6 Begraven of cremeren?

7 of hersteld dient te worden, deelt de Stichting dit mede aan de aanvrager van het algemeen graf. Deze draagt vervolgens zorg voor vernieuwing of herstel van het gedenkteken binnen de door de Stichting gestelde termijn. Wanneer de aanvrager van een algemeen graf, uitgegeven als algemeen graf waarin slecht één overledene wordt begraven (situatie vanuit het verleden) besluit gebruik te maken van de mogelijkheid de maximaal toegestane ruimte van 80 cm breedte en 60 cm lengte, gemeten vanaf de achterzijde van het verticaal opgestelde gedenkteken, te benutten door het aanbrengen van bijvoorbeeld beplanting en/of een afrastering, is de aanvrager verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan, totdat de graftermijn is vervallen. Particulier graf Een graf, welke wordt uitgegeven voor een termijn van 20 jaar. De termijn wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd, met een termijn niet korter dan vijf jaar en niet langer dan twintig jaar, mits de aanvraag binnen twee jaar voor het verstrijken van de lopende termijn door de rechthebbende wordt ingediend. In een particulier graf kunnen maximaal twee overledenen worden begraven. Ook bestaat de mogelijkheid tot het bijzetten van as in het graf, middels een vergankelijke urn, of het verstrooien van as in het graf. Na een bijbegraving worden de grafrechten automatisch verlengd tot een grafrusttermijn van 15 jaar. Begraafplaats Zegestede Begraven of cremeren? 7

8 Onderhoud Het onderhoud van een particulier graf, niet gelegen op een grafveld van vrije vormgeving, geschiedt door de Stichting. Onder het door de Stichting te plegen onderhoud wordt hierbij verstaan, het onderhouden van het groen op en rond het graf. Wanneer de rechthebbende besluit gebruik te maken van de mogelijkheid de maximaal toegestane ruimte van 80 cm breedte en 60 cm lengte, gemeten vanaf de achterzijde van het verticaal opgestelde gedenkteken, te benutten door het aanbrengen van bijvoorbeeld beplanting en/of een afrastering, is de rechthebbende verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan, totdat het recht op het particulier graf is vervallen. Indien, naar het oordeel van de Stichting, een gedenkteken vernieuwd of hersteld dient te worden, deelt hij dit mede aan de rechthebbende van het graf. Deze draagt vervolgens zorg voor vernieuwing of herstel van het gedenkteken binnen de door de Stichting gestelde termijn. Particulier familiegraf Een particulier familiegraf, wordt uitgegeven voor een termijn van 20 jaar. De termijn wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd, met een termijn niet korter dan vijf jaar en niet langer dan twintig jaar, mits de aanvraag binnen twee jaar voor het verstrijken van de lopende termijn door de rechthebbende wordt ingediend. Een particulier familiegraf heeft de grootte Columbarium 8 Begraven of cremeren?

9 van twee particuliere graven. In een particulier familiegraf kunnen maximaal vier overledenen worden begraven. Ook bestaat de mogelijkheid tot het bijzetten van as in het graf, middels een vergankelijke urn, of het verstrooien van as in het graf. Na een bijbegraving worden de grafrechten automatisch verlengd met een grafrusttermijn van 15 jaar. Verder geldt voor een particulier familiegraf dezelfde regelgeving als voor een particulier graf. Kindergraf Begraafplaats Zegestede heeft een gedeelte van haar begraafplaats ingericht voor het begraven van kinderen die niet ouder zijn geworden dan 12 jaar. Ook bij kindergraven wordt een onderscheid gemaakt tussen zogenoemde algemene graven en particuliere graven. Grafcirkel met vrije vormgeving Op begraafplaats Zegestede zijn grafcirkels aangelegd die, qua het plaatsen van een gedenkteken, meer mogelijkheden bieden aan de rechthebbende. Op de gedeelten van vrije vormgeving is het verplicht een gedenkteken te plaatsen op het particulier graf. Onderhoud Op grafvelden van vrije vormgeving is de rechthebbende verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, totdat het recht op het particulier graf is vervallen. Urnenzuilen Begraven of cremeren? 9

10 Urnenmuur Verder zijn de bepalingen die horen bij een particulier graf van toepassing. Islamitische grafcirkel Op begraafplaats Zegestede is een grafcirkel waar, volgens de islamitische regels en gebruiken, overledenen ter aarde kunnen worden gesteld. Bij islamitische graven gelden dezelfde bepalingen als voor de overige graven op de begraafplaats niet gelegen op de cirkels van vrije vormgeving. RESERVERING PARTICULIER GRAF Op begraafplaats Zegestede bestaat de mogelijkheid, in overleg met de beheerder van de begraafplaats, vóór de datum van de daadwerkelijke begraving, een particulier graf op een gewenste locatie uit te zoeken en te reserveren. De rechthebbende van het gereserveerde particulier graf dient, bij aanvang van de reservering, grafrechten te voldoen voor een termijn van 20 jaar. Het graf dient, ook gedurende de reservering, te worden onderhouden door de rechthebbende van het graf. GEDENKTEKENS Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf heeft u een schriftelijke toestemming nodig van Stichting Crematoria en begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. De beheerder van de begraafplaats informeert u graag over de mogelijkheden. Aan de schriftelijke toestemming is een tarief verbonden. 10 Begraven of cremeren?

11 BEPLANTING Op een particulier graf kunnen potplanten en verse bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf verse snijbloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen en winterharde gewassen worden geplant. Hierbij is het niet toegestaan de oppervlakte van 80 cm breedte en 60 cm lengte, gemeten vanaf achterzijde graf/hoofdzijde, inclusief gedenkteken, te overschrijden. Tevens mogen de gewassen geen grotere hoogte bereiken dan 40 cm. Op een particulier graf, gelegen op een gedeelte van vrije vormgeving, is het niet toegestaan de voor het graf beschikbare oppervlakte te overschrijden. De gewassen mogen tevens geen grotere hoogte bereiken dan 40 cm. Op een algemeen graf, waarin twee overledenen boven elkaar worden begraven, is het enkel toegestaan verse bloemen in vazen te plaatsen. Het planten van zowel éénjarige als winterharde gewassen is niet toegestaan. Op een algemeen graf, waarin slechts één overledene wordt begraven (situatie vanuit het verleden), kunnen potplanten en verse bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf verse snijbloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen en winterharde gewassen worden geplant. Hierbij is het niet toegestaan de oppervlakte van 80 cm breedte en 60 cm lengte, gemeten vanaf achterzijde graf/hoofdzijde, inclusief gedenkteken, te overschrijden. Tevens mogen de gewassen geen grotere hoogte bereiken dan 40 cm. Cremeren en asbestemmingen Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede beschikt over crematorium Zoomstede te Bergen op Zoom en crematorium Zegestede te Roosendaal. Bij een crematie wordt, na de plechtigheid, het lichaam, individueel, met een vuurvast identiteitssteentje, verast door verbranding. De as wordt, met het identiteitssteentje, geborgen in een asbus waarop de persoonlijke gegevens van de gecremeerde persoon worden vermeld. Na de crematie moet een belangrijke keuze worden gemaakt. De keuze aangaande de asbestemming. De asbus kan gedurende een half jaar, kostenloos, worden bewaard in de Algemene Nis van het crematorium. De Algemene Nis is bij de meeste crematoria niet toegankelijk. Voor al uw vragen omtrent de asbestemming kunt u contact opnemen met de afdeling asbestemmingen van het betreffende crematorium. AsVerstrooiingsweide begraafplaats Zegestede Op een met de beheerder af te spreken tijdstip, kunt u op de asverstrooiingsweide van begraafplaats Zegestede (zelf) de as verstrooien. Daarbij is een medewerker van de begraafplaats Zegestede aanwezig. De beheerder van begraafplaats Begraven of cremeren? 11

12 Herdenkingsmonument asverstrooiingsweide Zegestede kan ook, in opdracht van de aanvrager van de crematie, de as verstrooien op de asverstrooiingsweide van begraafplaats Zegestede, zonder aanwezigheid van familie. De aanvrager kan, indien gewenst, een schriftelijk bericht ontvangen over wanneer de asverstrooiing heeft plaatsgevonden. Veel nabestaanden hebben de behoefte om op de verstrooiingsweide een gedenkteken te plaatsen. Daarom is op deze weide een algemeen gedenkteken geplaatst in de vorm van een kunstwerk. Hierop kunt u een glazen gedenkplaatje laten aanbrengen met daarop vermeld de naam, de geboortedatum en de overlijdensdatum van de overledene. Dit plaatje blijft 20 jaar op het kunstwerk bevestigd. Verder kunnen bij dit kunstwerk verse snijbloemen worden geplaatst. Het plaatsen van andere bloemen / planten of voorwerpen is niet toegestaan. Wanneer binnen het rouwproces behoefte bestaat aan een eigen plek zijn er diverse andere mogelijkheden. Het bijzetten of verstrooien van as in een particulier graf Nu velen kiezen voor cremeren komt het afstand doen van een particulier graf in een ander daglicht te staan. In het verleden deden nabestaanden vaak afstand van een particulier graf, omdat men al wist 12 Begraven of cremeren?

13 dat er geen gebruik meer van gemaakt gaat worden. Tegenwoordig wordt het recht op een particulier graf vaak weer verlengd om de as van een familielid of partner in het graf te verstrooien of de as bij te zetten, middels een vergankelijke urn, in het graf. Op deze manier behoudt het graf, voor een langere periode, zijn belangrijke betekenis voor de nabestaanden. Particulier urnengraf In een particulier urnengraf mogen maximaal 2 urnen of asbussen worden geplaatst. Een particulier urnengraf wordt 20 jaar in stand gehouden, hierbij is het mogelijk deze termijn, telkens met een termijn niet korter dan vijf jaar en niet langer dan twintig jaar, te verlengen. Bij het urnament/urnengraf mogen slechts verse snijbloemen worden geplaatst. Columbarium en urnenmuur Begraafplaats Zegestede beschikt zowel over een columbarium als over een urnenmuur. In het columbarium kunnen urnen in een nis worden geplaatst. De urnennis kan worden afgesloten met een gedenkplaat. Hierop kan een inscriptie worden aangebracht. Daarnaast kan gekozen worden voor een open nis. In een open nis wordt de as veelal geborgen in een sierurn. Een particuliere urnennis wordt uitgegeven voor een termijn van 20 jaar en is verlengbaar. Afhankelijk van de grootte van de urn is het bijplaatsen van een urn toegestaan. In de urnenmuur kan, ten hoogste, 1 sierurn geplaatst worden per plaats, voor een verlengbare termijn van 20 jaar. Bij het columbarium en de urnenmuur kunnen verse snijbloemen worden neergelegd. Wanneer de snijbloemen zijn verwelkt, dienen deze te worden verwijderd. Tevens is het toegestaan op de onderste rand, van een urnennis, een klein accessoire neer te zetten. Het is niet toegestaan accessoires te bevestigen aan de zijkanten én bovenzijde van een urnennis van het columbarium en/of aan de urnenmuur, planten/accessoires neer te zetten rondom het columbarium en/of urnenmuur, accessoires te hangen in de aanwezige bomen. Urnentuin Begraafplaats Zegestede heeft ook een urnentuin. Deze is ingericht met bodembedekkende heesters en vaste planten. Hierin kunnen sierurnen worden geplaatst met daarop eventueel een tekst. In de urnentuin worden particuliere plaatsen uitgegeven en mag men per plaats, maximaal 2 asbussen plaatsen. De termijn van uitgifte bedraagt 20 jaar en verlenging behoort tot de mogelijkheden. Bij het urnament mogen slechts verse snijbloemen worden geplaatst binnen een gebied van 60 cm vanuit het hart van het urnament gemeten. Begraven of cremeren? 13

14 ASBESTEMMINGEN IN HET ALGEMEEN Naast een asbestemming op de begraafplaats zijn er tegenwoordig nog vele asbestemmingsmogelijkheden waaruit u een keuze kunt maken. De asbus kan bijvoorbeeld worden geplaatst in een sierurn of de as kan verdeeld worden over kleine sierurntjes. Ook kan een gedeelte van de as in een hanger worden gesloten om deze dicht bij u te kunnen dragen. Wanneer u de as wenst uit te strooien op een geliefde plek is het goed u hierover goed te laten informeren door de betreffende gemeente. Wenst u de as echter uit te strooien op particuliere grond, dan dient de eigenaar van de grond toestemming te verlenen voor de asverstrooiing. De afdeling asbestemmingen van Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede is er voor u om u te begeleiden bij het voorbereiden en het ten uitvoer brengen van uw asbestemmingskeuze. U als nabestaande voelt welke bestemming het beste past bij uw overleden dierbare, bij uzelf en bij uw naasten. Herdenkingsmonument asverstrooiingsweide begraafplaats zegestede Op de asverstrooiingsweide van begraafplaats Zegestede is de mogelijkheid om een gedenkplaatje aan te brengen op het algemene gedenkteken. Niet alleen na een asverstrooiing maar ook na ruiming van een graf, of wanneer een Achterkant gebouw Zegestede 14 Begraven of cremeren?

15 dierbare op een ver weg gelegen locatie is begraven bestaat de mogelijkheid hier een gedenkplaatje aan te brengen. Een verzoek hiertoe dient te worden gedaan middels het hiervoor bestemde formulier, verkrijgbaar bij SCB Zoom- en Zegestede of bij de beheerder van de begraafplaats. Tarieven/beheersreglement Jaarlijks worden voor begraafplaats Zegestede nieuwe tarieven vastgesteld. U kunt de tarieven raadplegen via onze website: Ook het gehele Beheersreglement Begraafplaats Zegestede is te raadplegen via bovengenoemde website. Openingstijden Het is mogelijk een overledene te begraven of een urn bij te zetten van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 uur en 16:00 uur en op zaterdag tussen 09:00 uur en 13:00 uur. Indien deze tijden bezet zijn kan aansluitend geboekt worden. Op zaterdag wordt er een zaterdagtoeslag gehanteerd, zowel voor begravingen als voor asbijzettingen. Informatie Begraafplaats Zegestede is in beheer van Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Mastendreef 5, 4623 RE Bergen op Zoom. Begraafplaats Zegestede is gelegen aan de Rucphensebaan 95, 4706 PH te Roosendaal. Het beheer van een begraafplaats kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede, afdeling begraafplaats Zegestede, bereikbaar via telefoonnummer Ook voor het beantwoorden van uw vragen aangaande de begraafplaats is de Stichting bereikbaar op bovengenoemd telefoonnummer. Voor bezoekers is begraafplaats Zegestede dagelijks geopend van zonsopkomst tot zonsondergang. Het is niet toegestaan met uw auto de begraafplaats op te rijden. U kunt uw auto parkeren op het daarvoor bestemde parkeerterrein van begraafplaats Zegestede, Ruphensebaan 95. Begraven of cremeren? 15

16 uitgave Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend SCB Zoom- en Zegestede 2013

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Algemene begraafplaats Heemstede

Algemene begraafplaats Heemstede Algemene begraafplaats Heemstede aula De mensen van voorbij De mensen van voorbij zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij zij zijn met ons verweven. de mensen van voorbij zijn in het licht, zijn

Nadere informatie

Persoonlijk afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV Voorwoord Loslaten,

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen.

Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen. , Postbus 18003, 3501 CA UTRECHT telefoon : (030) 233 00 60 fax : (030) 233 00 70 Internet : www.anbo.nl E-mail : info@anbo.nl De is er voor de sterk groeiende groep 50 plussers in Nederland. De is de

Nadere informatie

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking aan het einde van het levenspad wilsbeschikking Inhoud Voorwoord pag. 4 Wilsbeschikking Personalia pag. 5 Wilsbeschikking besproken met pag. 6 Testament pag. 6 Executeur-testamentair pag. 6 De keuze Begraven,

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl

Uitvaartverzorging Stork Maasdriel Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Drielseweg 36 5321 NC Hedel 073-5992411/06-53372112 www.storkmaasdriel.nl h.stork@hetnet.nl Wilsbeschikking van Dhr/Mevr Geopend sinds 0ktober 2009 Ieder mens wordt tijdens zijn leven eens geconfronteerd

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking U weet wat uw wensen zijn bij uw uitvaart. Hess kent de mogelijkheden. We denken

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken NatuursteenVakdag 2014 De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken HBA Januari 2013 ing. Florens van der Gaag drs. Marjon Drenth

Nadere informatie

Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later!

Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later! Breng uitvaartwensen nu in kaart voor later! 1 Introductie Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 De eerste en bepalende keuze 4 3 Onderwerpen voor een uitvaart 9 4 Voorbereiding op de uitvaart 10 5 Klaarleggen

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen van:

Persoonlijke uitvaartwensen van: Nadenken en praten over de dood; veel mensen vinden dit lastig en gaan het onderwerp liever uit de weg. Toch kan het goed zijn om daar wel over na te denken en uw wensen omtrent uw afscheid vast te leggen.

Nadere informatie

0341-415098 (dag en nacht)

0341-415098 (dag en nacht) Inleiding Veel belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden vastgelegd, georganiseerd en geregeld, dat vinden wij heel gewoon. Wensen rondom een overlijden worden steeds vaker bespreekbaar gemaakt

Nadere informatie

Uitvaartwensenformulier

Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen. Zoals u het wilt. Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen zoals u het wilt. Vastgelegd en duidelijk, uitgevoerd met hart en ziel. Herinneringshuis De Einder is een inspiratie van Dokman

Nadere informatie

Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen.

Bespreking van de voorstellen tot wijziging van de regelgeving, opgenomen in de conceptnota en aanvullende opmerkingen. RVB 2014_6 Standpunt van de VVSG inzake de conceptnota van mevrouw Katrien Schryvers e.a. over de regelgeving begraafplaatsen en lijkbezorging en de erin opgenomen voorstellen (doc Vl. Parl. 2188 (2013-2014)-nr.1

Nadere informatie

Praktische informatie over de dood, de uitvaart en daarna

Praktische informatie over de dood, de uitvaart en daarna Praktische informatie over de dood, de uitvaart en daarna Editie Hilversum Gooi en Eemland 01 Inhoud 01 - voorwoord pagina 05 02 - wensenlijstje voor uw uitvaart 07 03 - uitvaart in Hilversum 08 04 - geschiedenis

Nadere informatie

EEN NADERE KENNISMAKING

EEN NADERE KENNISMAKING UITVAARTVERENIGING EEN NADERE KENNISMAKING UITVAARTVERZORGING SEDERT 1931 Als het leven eindigt... Na het overlijden van een dierbare breekt voor de nabestaanden een moeilijke tijd aan. Een periode met

Nadere informatie

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Wilsverklaring Uitvaartonderneming Teylingen omdat elk afscheid uniek is OMDAT ELK AFSCHEID UNIEK IS Ieder mens is uniek. Ieder afscheid dus ook. Uw

Nadere informatie

het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter

het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter het einde van onduidelijke kosten Monuta Uitvaartkostenmeter het einde wat kost mijn uitvaart? Met de Uitvaartkostenmeter helpen we u de kosten van uw uitvaart op een rij te zetten. Er zijn verschillende

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 MEERVAL 21 7908 WT HOOGEVEEN 06 373 222 85 Onze werkwijze Begraven of cremeren Draaikolk van emoties Uitvaartzorg is onze zorg Pag. 3 Pag. 7 Pag.

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN. Voortvloeiend uit de Intentieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan Heemstede. tussen

BEDRIJFSPLAN. Voortvloeiend uit de Intentieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan Heemstede. tussen BEDRIJFSPLAN Voortvloeiend uit de Intentieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan Heemstede tussen Gemeente Heemstede en Uitvaartcentrum Dunweg 1 LEGENDA 1. Inleiding 2. Nut en noodzaak 3.

Nadere informatie

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Jaarverslag 2009

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Jaarverslag 2009 Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen Jaarverslag 2009 1 1. Van het Bestuur Woord van de voorzitter Het doet mij veel genoegen u het jaarverslag van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen te

Nadere informatie

Persoonlijke wensen. voor mijn uitvaart

Persoonlijke wensen. voor mijn uitvaart Persoonlijke wensen voor mijn uitvaart Kantoor Rouwcentra Groot Hertoginnelaan 227 Sorghvliet, Groot Hertoginnelaan 1 2517 ET s-gravenhage Waldeck, Oude Haagweg 28 Nootdorp, Veenweg 14 T 070 3451676 E

Nadere informatie

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF

zorg dat alles goed geregeld is IK BEPAAL ALLES ZELF { Ik} zorg dat alles goed geregeld is { } Ik zorg dat alles goed geregeld is Mijn afscheid. Mijn wensen. 2 } Ooit komt er moment waarop uw persoonlijke wensen het grootste respect verdienen. Ooit komt

Nadere informatie

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Nazorg. Verlies, verdriet en verder. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Nazorg. Verlies, verdriet en verder. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen Nazorg Verlies, verdriet en verder Uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Voorwoord Geachte lezer, Aan de term

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie