Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders"

Transcriptie

1 Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig: De heer A. Vink De heer J.C. Alderlieste De heer A.N. Stoop De heer F. van Westen De heer A. Jorna De heer A.E.J. Doyer De heer F.A.J.M. Faas De heer A.G. Graveland Mevrouw K. Koopmans Mevrouw A. Rietveld De heer P.P.F. de Vries bestuurder lid Raad van Commissarissen Voorzitter Raad van Commissarissen lid Raad van Commissarissen Vereniging van Effectenbezitters 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 9.41 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze vergadering is een vervanging van de vergadering die gepland stond op 17 januari. Deze is niet doorgegaan. Het totaal aantal geplaatste aandelen in Witte Molen bedraagt gewone aandelen en dus ook stemmen. De vergadering is rechtsgeldig bijeengeroepen door 42 dagen voor de datum van deze vergadering een convocatie op de website te plaatsen. Voor deze vergadering hebben zich zes s aangemeld, waarvan er drie aanwezig zijn. De aanwezige s vertegenwoordigen stemmen. Er kunnen rechtsgeldig besluiten worden genomen. Van deze vergadering wordt een geluidsopname gemaakt ten behoeve van het verslag. Bij binnenkomst zijn aan de aanwezigen de agenda met toelichting en een persbericht overhandigd. 2. Voorstel tot definitieve benoeming van dhr. drs. A. Vink als statutair bestuurder van de vennootschap (ter beslissing) De voorzitter meldt dat deze vergadering in het teken staat van het definitief maken van de benoeming van de heer Vink, conform artikel 18 van de statuten. Op 9 november 2012 is de heer Vink benoemd als tijdelijk bestuurder. Op grond van dit artikel moet de Raad van Commissarissen zo snel mogelijk een definitieve voorziening treffen en hij stelt dan ook voor de benoeming van de heer Vink definitief te maken zodat deze met terugwerkende kracht per 9 november 2012 als statutair directeur van de vennootschap is benoemd. De bezoldiging van de heer Vink is conform artikel 19, lid 2 van de statuten met inachtneming van het bezoldigingsbeleid vastgesteld. De heer Jorna verzoekt de voorzitter om de agendapunten 2 en 3 in omgekeerde volgorde te behandelen. De heer Vink en de Raad van Commissarissen hebben volgens hem een rol gespeeld bij het schorsen van de heer Faas en dit zou het stemgedrag bij het benoemen van de heer Vink kunnen beïnvloeden. De voorzitter merkt op dat de heer Vink niet betrokken is geweest bij de schorsing van de heer Faas. Bovendien is de heer Faas niet alleen geschorst maar ook teruggetreden. d.d pagina 1/11

2 De heer Jorna leest in de rechterlijke uitspraak en in het schikkingsvoorstel dat de Raad van Commissarissen de schorsing van de heer Faas heeft opgeheven. Daarom had de heer Jorna verwacht dat de heer Faas, samen met de heer Vink en de Raad van Commissarissen, achter de tafel zou zitten. De voorzitter wijst de heer Jorna erop dat de heer Faas is teruggetreden. De heer Jorna heeft alleen gelezen dat de heer Faas is geschorst. De voorzitter stelt voor eerst de benoeming van de heer Vink te behandelen en daarna de decharge van de heer Faas. De volgorde van behandeling van de agendapunten 2 en 3 wordt niet gewijzigd. De voorzitter benoemt de belangrijkste elementen uit de overeenkomst met de heer Vink. Dit zijn: Een loon van ,-- per maand inclusief pensioen. Een 100% vaste beloning. Geen change of control clausule bij verkoop van de vennootschap. Geen vooraf vastgestelde vertrekvergoeding. Een opzegtermijn van zes maanden. Een contractduur van vier jaar. De heer Jorna informeert bij de heer Vink naar zijn motivatie. Hij wil graag weten wat zijn belangrijkste uitdagingen zijn en waar hij Witte Molen naartoe denkt te kunnen brengen. Ook vraagt hij zich af of de actieplannen van de heer Vink overeenstemmen met de wensen van Value8. De heer Vink licht zijn persoonlijke motivatie toe. De branche waarin Witte Molen opereert is nog relatief ouderwets georganiseerd. De heer Vink vindt het een uitdaging om bij te dragen aan vernieuwing daarvan, bijvoorbeeld door toepassingen voor verkoop via internet. De eerste stappen hiervoor zijn gezet want het merk Witte Molen is verkrijgbaar bij bol.com. De verbeteringsslag in de dierenspeciaalzaak vindt de heer Vink interessant om aan mee te werken. Hij heeft iets dergelijks ook gedaan bij Wehkamp. Dat was een relatief ouderwets georganiseerd bedrijf dat zich met succes volledig op online dienstverlening heeft gestort. Kortom, de migratie van het niet trots zijn op wat je nu doet naar heel trots worden op wat je bereikt, het goede behouden en een aantal dingen toevoegen zijn zaken die de heer Vink aanspreken. Voorts vindt hij het heel leuk om een bedrijf te besturen in alle facetten. Hij heeft een goede neus voor zakendoen, ook internationaal. De heer Jorna merkt op dat Megapets.nl is aangekocht door Value8. Hij vraagt zich af Value8 voornemens is om Megapets.nl in te brengen in de nieuwe combinatie of dat zij concurrenten van elkaar worden. De heer Vink weet dat op dit moment nog niet. De heer Jorna vraagt zich af of de heer Vink het wellicht niet wil zeggen. De heer Vink merkt op dat het op dit moment nog niet bekend is en dat het iets is om in de toekomst over na te denken. Hij heeft wel een idee waar het naartoe gaat maar stelt dat hierover nog geen beslissingen zijn genomen. De heer Jorna concludeert dat de heer Vink er dus wel gedachten over heeft en wil graag weten waar die gedachten toe leiden. De heer De Vries merkt op dat beslissingen over Megapets volledig zijn gescheiden van Witte Molen en daar niets mee te maken hebben. In het persbericht dat vandaag is uitgegeven, staat de nieuwe realiteit. De heer Jorna blijft het toch vreemd vinden dat de heer Vink met name op een tweede verkoopkanaal via internet wil entameren en dat ook de groot zich op deze markt begeeft. Hij concludeert dat zij dan concurrenten van elkaar zijn en vraagt zich af waarom Witte Molen een nieuw internetmerk gaat opzetten als dat er al is. d.d pagina 2/11

3 De voorzitter geeft aan dat de heer Vink zijn persoonlijke motivatie heeft gegeven op de vraag waarom hij in november vorig jaar als (tijdelijk) bestuurder bij Witte Molen is aangetreden. Daarnaast speelt wellicht dat Value8 belangen wil nemen in bedrijven die zich op hetzelfde terrein bevinden. Daar is zij vrij in. Dit zijn echter vragen aan de heer Vink die weliswaar valide zijn maar waarop het antwoord in het toekomstige beleid ligt. Daarom wordt op deze vragen nu geen antwoord gegeven. De heer Jorna verwijst naar de berichtgeving in het maatschappelijk verkeer. De VEB wil niet dat bepaalde informatie wordt gedeeld met grote s terwijl kleine s daarvan niet op de hoogte zijn. De voorzitter wil overgaan tot de benoeming van de heer Vink. De heer Jorna vraagt waartoe het internetverhaal met betrekking tot Witte Molen gaat leiden. De voorzitter antwoordt dat dit niet is wat de heer Vink zegt en dat de heer Jorna er meer van maakt dan de heer Vink zegt. De heer Jorna heeft gevraagd naar de persoonlijke motivatie en de heer Vink zegt wat hem daarin motiveert. Dat wil niet zeggen dat Witte Molen een internetkanaal wordt, dat is iets heel anders. Het is niet de bedoeling om nu het beleid van Witte Molen te bespreken. De heer Jorna heeft het dan kennelijk verkeerd begrepen. De voorzitter refereert aan de woorden van de heer Vink waarin deze aangeeft dat Witte Molen een relatief ouderwets georganiseerd bedrijf is in een ouderwets georganiseerde bedrijfstak. De heer Vink wil het bedrijf graag verder brengen en daar hoort ook verkoop via internet bij. De heer Jorna vindt het vreemd dat de groot daarin een kanaal heeft gekocht. Hij vraagt aan de leden van de Raad van Commissarissen of zij daarover contact hebben gehad met Value8. De voorzitter antwoordt dat daarover, voor zover hem bekend, geen contacten zijn geweest. De heer De Vries bevestigt dat. De voorzitter vraagt of er nog andere vragen zijn. De heer Doyer mist het CV van de heer Vink. Hij informeert naar de ervaring die de heer Vink heeft met private label en zijn visie daarop. Daarnaast wil de heer Doyer weten wanneer de aanstellingsperiode van vier jaar is afgetikt. De voorzitter merkt op dat het een wat ongebruikelijke gang van zaken is omdat niet de benoeming van een nieuwe directeur wordt voorgelegd maar van iemand die het bedrijf al een aantal maanden leidt. Hij erkent dat het beter was geweest als het CV van de heer Vink nogmaals bij de toelichting was gevoegd. De heer Vink verwijst voor zijn CV naar zijn account op LinkedIn. Hij heeft de nodige ervaring met private label en category management. De heer Doyer vraagt of dat is vanuit de leverancierskant. De heer Vink antwoordt dat dit vanuit de groothandelskant is. De heer Doyer concludeert dat de heer Vink geen ervaring heeft met de combinatie van merk- en private labelproducten en de dilemma s die dat oplevert De heer Vink zegt dat hij daarmee directe ervaring heeft, bijvoorbeeld bij Wehkamp waar eigen merken werden gevoerd in combinatie met merken van leveranciers. Hij is goed bekend met de afweging hoe te zorgen voor een optimale beleving voor klanten tussen private label en eigen merk. De heer Doyer informeert naar de visie van de heer Vink op Witte Molen. d.d pagina 3/11

4 De heer Vink verwijst naar de algemene visie van de branche. Deze luidt dat op private label minder verdiend wordt maar dat de omzet daarvan nodig is. Hij vindt het belangrijk om een optimum te vinden tussen eigen merk en private label in de diverse landen waar Witte Molen levert. De heer Doyer wil nog graag weten wanneer de vier jaar zijn afgetikt. De voorzitter vraagt wat de heer Doyer daarmee bedoelt. De heer Doyer antwoordt dat hij wil weten op welk moment deze termijn met de heer Vink is overeengekomen. De voorzitter licht toe dat dit vorige maand is gebeurd. De heer Vink was in eerste instantie interim. Na een aantal maanden heeft er een evaluatie plaatsgevonden en deze viel positief uit. Voor een bedrijf als Witte Molen met beperkte middelen is het niet gemakkelijk om mensen met het kaliber van de heer Vink uit de markt te halen. De periode van vier jaar loopt tot vier jaar na 9 november Er is een opzegtermijn van zes maanden overeengekomen zonder een vooraf vastgestelde vertrekvergoeding. De heer Doyer vindt de opzegtermijn van zes maanden een belangrijke toevoeging. De voorzitter voegt toe dat er aan de opzegtermijn van zes maanden geen golden parachute of iets dergelijks vastzit. De heer Jorna merkt op dat Witte Molen op dit moment de kleinste beursgenoteerde onderneming is. In de nieuwe combinatie met Laroy Duvo wordt het bedrijf veel groter. De heer Jorna wil graag weten of het afgesproken salaris met de heer Vink een startsalaris is of dat dit geldt voor de gehele periode van vier jaar. Toen de salarisafspraken werden gemaakt, was de fusie nog niet bekend. De heer Jorna vraagt zich af of de heer Vink later met een aanvullend pakket aan eisen komt. De heer Vink antwoordt dat dit is wat er is afgesproken. De heer Jorna vraagt de heer Vink of hij in zijn overwegingen de fusie heeft meegenomen. De heer Vink is van mening dat de heer Jorna allerlei veronderstellingen doet waarop hij op dit moment niet kan ingaan. De heer Jorna wil weten of de heer Vink tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 mei met een nieuwe remuneratie komt. De voorzitter zegt dat dit niet het geval is. Het is niet zo dat de heer Vink het hele nieuwe bedrijf gaat leiden. De heer Jorna concludeert dat de inspanningen van de heer Vink dus hetzelfde blijven. De voorzitter verwacht dat dit het geval zal zijn maar dat is iets wat in de toekomst bekeken moet worden. In de afspraken met de heer Vink is niet meegenomen dat er grote wijzigingen zouden plaatsvinden. Wanneer de situatie wijzigt, zullen de gemaakte afspraken opnieuw bekeken moeten worden maar dit is tijdens de vergadering op 24 mei niet aan de orde. De heer Faas vindt het vervelend dat de vergadering later begon dan gepland. De heer Faas vindt het onwaarschijnlijk dat er geen weet is van de gegevens van de aankoop van Value8 omdat er vrij permanent een medewerker van Value8 bij Witte Molen aanwezig is. Dit geeft naar zijn mening de zorgen weer over de governance-praktijken van Witte Molen en van de groots. Hij vraagt zich af of de benoeming van de heer Vink inderdaad op 9 november heeft plaatsgevonden en niet op 26 of 29 oktober toen de heer Vink bij de heer Faas voor de deur stond. De voorzitter bevestigt dat de heer Vink toen niet is benoemd. De heer De Vries merkt voor de orde van de vergadering op dat er twee elementen van belang zijn. Het eerste is dat met de heer Faas in een vaststellingsovereenkomst is afgesproken dat niet naar buiten wordt gecommuniceerd over de ontstane situatie. Het tweede is dat de voormalig directeur van d.d pagina 4/11

5 Witte Molen gehouden is aan een geheimhoudingsplicht over de periode dat hij functioneerde. De opmerking over 26 of 29 oktober valt in die periode en is derhalve niet ter bespreking tijdens deze vergadering. De heer Jorna merkt op dat de heer De Vries weliswaar groot is maar dat hij niet de volgorde van vragen bepaalt. De voorzitter verzoekt dit gesprek op een ander moment voort te zetten. De heer Jorna stelt dat de heer Faas als rechtmatig opmerkingen kan maken. De voorzitter vraagt waarom de heer Jorna denkt dat hij dat niet wil. De heer Jorna antwoordt dat hij het vreemd vindt dat de heer De Vries ingrijpt. De heer De Vries heeft als een opmerking gemaakt over de orde van de vergadering. Dat mag hij naar zijn mening ook doen. De heer Jorna is van mening dat de heer De Vries een opmerking heeft gemaakt over een contract tussen partijen die hij eigenlijk niet kan weten. De voorzitter merkt op dat iedereen wenst dat de heer Faas zijn vraag kan stellen en geeft het woord aan de heer Faas. De heer Faas refereert aan de datum van benoeming van de heer Vink, 9 november 2012, en vraagt of de eerste betaling vanaf dat moment plaatsvindt of dat deze al eerder is aangevangen. De voorzitter bevestigt dat de betaling per 9 november 2012 is ingegaan. De heer Faas vraagt of de voorzitter er problemen mee heeft als hij dit in mei bij de accountant verifieert. De voorzitter moet daarover nadenken. Het is niet gebruikelijk dat s direct contact hebben met de accountant. De heer Faas merkt op dat de accountant aanwezig zal zijn tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in mei wordt gehouden. De voorzitter geeft aan dat de betaling, voor zover de Raad van Commissarissen weet, per 9 november 2012 is ingegaan. De heer Faas verwijst naar de opmerking van de voorzitter waarin hij zegt dat de emolumenten van de heer Vink aanmerkelijk lager zijn dan die van de voormalig directeur en vraagt of hierin ook de onkostenvergoeding is begrepen. De voorzitter antwoordt dat dit afhangt van de situatie. Als de heer Vink voor Witte Molen op reis gaat, moet dit vergoed worden. De heer Vink beschikt over een eigen auto en declareert naast de onkostenvergoeding de zakelijke kilometers voor woon-werkverkeer tegen het gebruikelijke tarief van 0,19 per kilometer. De heer Faas informeert, met het oog op de gedaalde omzet, naar het personeelsverloop van de afgelopen maanden. De voorzitter wenst dit niet op dit moment te bespreken. Hij kan wel zeggen dat er geen drastische wijzigingen zijn geweest. De heer Faas merkt op dat er per saldo geen sprake is van besparing wanneer er drie mensen bij komen wanneer gekeken wordt naar de salariskosten. Naar zijn mening suggereert de voorzitter dit. d.d pagina 5/11

6 De voorzitter zegt dat dit niet het geval is. De heer Faas vraagt of er een onderzoek naar het beloningsbeleid heeft plaatsgevonden zoals twee jaar geleden aan de s is beloofd. De heer De Vries merkt op dat dit niet op de agenda staat. De voorzitter bevestigt dat alleen sprake is van een vaste beloning. De heer Faas merkt op dat dit voorheen ook zo was. De voorzitter geeft aan dat de Raad van Commissarissen heeft besloten dat voort te zetten en gaat over tot stemming: Stemmen voor : 1 (Value8) Stemmen tegen: -- Onthouding van stemmen: 3 (de heren Doyer, Faas en Jorna) De heer De Vries wil graag weten waarom de heer Jorna zich heeft onthouden van stemming. De heer Jorna heeft de voorzitter verzocht om de agendapunten 2 en 3 in omgekeerde volgorde te behandelen omdat hij van mening is dat hij bij agendapunt 3 informatie zou kunnen krijgen over hetgeen is gebeurd en de vraag of de Raad van Commissarissen daarbij de juiste beslissingen heeft genomen. Zijn stemonthouding is daarom niet gericht tegen de heer Vink als persoon en zijn capaciteiten. De reden hiervoor is wel dat hij niet kan inschatten hoe het spel gespeeld is en in hoeverre de heer Vink geparachuteerd wordt door de groot. De heer Jorna is bang dat niet de belangen van alle s behartigd zijn. De heer De Vries kende de heer Vink niet voordat hij aan hem werd voorgesteld door de heer Van Westen. De heer De Vries is blij met de aanstelling van de heer Vink. De heer Van Westen onderstreept wat de heer De Vries zegt. Hij heeft via zijn relatienetwerk het eerste contact gelegd met de heer Vink. De heer Jorna heeft vooralsnog geen nadere verklaringen gezien voor de schorsing van de heer Faas. De heer Faas heeft tijdens deze vergadering gevraagd wanneer de heer Vink operationeel is geworden voor Witte Molen, waarbij hij de suggestie heeft gewekt dat dit al voor 9 november 2012 het geval was. Dit was nieuw voor de heer Jorna en zorgt wat hem betreft voor onzekerheid. Daarom heeft hij zich onthouden van stemming. De voorzitter verklaart dat de aanstelling van de heer Vink buiten welke dan ook is omgegaan. Tot nu toe heeft de heer Vink zijn werkzaamheden op een uitstekende manier verricht, wat zeer ten goede is gekomen aan de vennootschap alsook aan de sfeer binnen het bedrijf. De voorzitter wenst de heer Vink veel succes. 3. Voorstel tot decharge van dhr. drs. F.A.M.J. Faas als statutair bestuurder (ter beslissing) De voorzitter verwijst naar het vertrek van de heer Faas. De heer Faas is, conform afspraak, teruggetreden per 9 november Daarbij is afgesproken dat tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorstel wordt neergelegd om de heer Faas als statutair bestuurder decharge te verlenen. De Raad van Commissarissen ondersteunt dit voorstel. De voorzitter vraagt de aanwezigen of zij hierover vragen hebben. De heer Jorna verwondert zich over het feit dat de Raad van Commissarissen een bestuurder schorst, via de advocaten in de rechtszaak meent te moeten concluderen dat de heer Faas zich heeft misdragen en nu decharge vraagt. Als de Raad van Commissarissen meent goede redenen te hebben om te zeggen dat de heer Faas zich heeft misdragen en hem op staande voet schorst, moet er iets aan de hand zijn. Omdat de heer Jorna niet op de hoogte is van wat er is gebeurd, kan hij niet zeggen of hij al dan niet decharge wil verlenen. d.d pagina 6/11

7 De voorzitter kent het begrip schorsing op staande voet niet als zodanig, wel ontslag op staande voet, schorsing. Er is met de nodige zorgvuldigheid over de schorsing besloten. De heer Jorna suggereert op staande voet wat impliceert dat het een korte momentopname is geweest. De Raad van Commissarissen heeft hier echter zeer zorgvuldig naar gekeken. Bovendien is het besluit niet genomen door toedoen van welke dan ook. Verder wil de voorzitter hierover niets zeggen omdat dat niet goed is voor de vennootschap maar ook omdat dat vervelend is voor de heer Faas en voor Witte Molen. Het voorleggen van het voorstel tot decharge staat niet op gespannen voet met wat er is gebeurd. Met de heer Faas is afgesproken dat de betrokken partijen geen uitspraken doen over het ontstaan van het conflict en alles wat daarmee te maken heeft. De heer Faas merkt op dat de heer Jorna het zegt alsof de heer Faas zich misdragen zou hebben. Hij wil dit graag uit de lucht hebben. De voorzitter geeft de heer Faas gelijk. Hij herinnert zich niet dat het woord misdragen op enig moment is gebruikt. De heer Jorna verwijst naar het rechtbankverslag waarin opmerkingen staan die gericht zijn op de persoonlijkheid van de heer Faas. De advocaten van Witte Molen hebben daarin duidelijk vragen en opmerkingen over de persoonlijkheid richting de heer Faas gemaakt. Als de Raad van Commissarissen zegt dat de heer Faas prima heeft gepresteerd in het verleden, de onderneming heeft gebracht waar die nu staat met alle moeilijke tegenwinden, er niets op de persoon is aan te merken en het een aimabele, vriendelijke man is De voorzitter vindt dat de heer Jorna hem woorden in de mond legt die hij niet heeft gebruikt. De voorzitter vindt het storend dat de heer Jorna dat voortdurend doet. De heer Jorna merkt op dat de voorzitter de opmerking bestrijdt die hij uit het rechtbankverslag heeft gehaald. De voorzitter ontkent dat. De heer Jorna zegt dat als daaruit zou blijken dat er een aanmerking is op de persoon van iemand, wat niet gaat over karakter maar over functioneren, dat een misdraging zou zijn. Dat is niet waar omdat het totaal verschillende dingen zijn. De heer Jorna wil weten wat de aanleiding tot het schorsen van de heer Faas is geweest. De heer De Vries heeft immers aangegeven dat hierop tijdens de vergadering teruggekomen zou worden. De heer Faas vindt dit niet meer relevant omdat er geschikt is. De heer Jorna wil voor de notulen weten wat de aanleiding van de Raad van Commissarissen is geweest om over te gaan tot schorsing. Hij vraagt of de Raad van Commissarissen bij het standpunt blijft dat hij hierover geen mededelingen aan de s wil doen omdat hij gebonden is aan een afspraak met de heer Faas in het kader van geheimhouding. De voorzitter wil het anders formuleren. Het is niet zo dat de Raad van Commissarissen geen opmerkingen wil maken omdat er geheimhouding is overeengekomen. De Raad wil dit niet omdat het niet goed is voor de vennootschap. De heer Jorna vraagt of de Raad van Commissarissen ook decharge zou hebben gevraagd als er niet geschikt was met de heer Faas. De voorzitter gaat niet in op hypothetische stellingen. De heer Jorna vraagt zich af hoe respectvol de Raad van Commissarissen in dezen omgaat met zijn s. De voorzitter is van mening dat de Raad van Commissarissen de s heel respectvol behandelt omdat deze doet wat het beste is voor de vennootschap en dus ook voor de s. d.d pagina 7/11

8 De heer Jorna concludeert dat, als dat de stelling zou zijn, de Raad van Commissarissen op de volgende vergadering niets vertelt omdat dat in het belang is van de vennootschap. De voorzitter begrijpt dat de heer Jorna meer wil weten maar het antwoord blijft hetzelfde. Er worden geen verdere mededelingen gedaan over het vertrek van de heer Faas. Het heeft in goed overleg plaatsgevonden en dat is dan ook de reden dat nu decharge wordt gevraagd. Wanneer dat nu niet zou worden gevraagd, zou het tijdens de eerstvolgende Vergadering van Aandeelhouders aan de orde zijn. De heer Jorna merkt op dat decharge ook niet gevraagd had kunnen worden. De voorzitter zegt dat dit dus niet het geval is. De heer Jorna vraagt of hij het zo mag formuleren dat de reden voor het vertrek van de heer Faas voor de Raad van Commissarissen niet zo zwaar is dat deze geen decharge voorstelt. De voorzitter bevestigt dat de heer Jorna het op die manier mag formuleren. De heer Jorna vindt het onbevredigend dat de Raad van Commissarissen zijn s niet verder wil informeren. De voorzitter spijt dat. De heer Doyer heeft eerder gepleit voor het niet continueren van het dienstverband van de heer Faas. Hij is blij dat in het contract met de heer Vink een opzegtermijn van zes maanden is opgenomen. Destijds heeft de heer Doyer voorgesteld om dat bij de heer Faas ook te doen maar daaraan is geen gehoor gegeven. Evenals de heer Jorna vindt de heer Doyer het merkwaardig dat de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders decharge vraagt zonder dat deze bekend is met de inhoud en zonder dat er enige vorm van verslaglegging is over de inhoudelijkheid van wat er met Witte Molen is gebeurd tot aan het einde van het jaar. De voorzitter begrijpt de opmerking van de heer Doyer. Er is wel enige informatie beschikbaar over het verloop van vorig jaar en van de eerste maanden van dit jaar maar er ligt op dit moment geen jaarverslag over 2012, zoals gebruikelijk zou zijn bij decharge. De heer Doyer merkt op dat een zich dan een oordeel zou kunnen vormen of het over vorm en stijl gaat of dat het over inhoudelijke zaken gaat. De voorzitter geeft het woord aan de heer Faas, die een vraag wil stellen. De heer Faas voelt zich eerder benadeeld dan bevoordeeld door de geheimhoudingsverklaring. Hij respecteert deze wel maar voor zijn gevoel blijft er toch een soort zweem boven de markt hangen alsof er iets verschrikkelijks zou zijn gebeurd. De heer Faas is van mening dat de voorzitter openheid van zaken mag geven. De voorzitter verwijst de heer Faas naar de afspraken die hierover zijn gemaakt en zegt dat alle partijen zich daaraan dienen te houden omdat dat in het belang is van de vennootschap. Wat hij op dit moment kan zeggen, is dat er een verschil van inzicht is ontstaan tussen de Raad van Commissarissen en de heer Faas. De heer Faas vindt dat de voorzitter suggereert dat er iets verschrikkelijks is gebeurd. De voorzitter geeft aan dat de geheimhouding niet is bedoeld ter bescherming van de heer Faas maar ter bescherming van de vennootschap en hij sluit hiermee de discussie over dit onderwerp. De heer Faas vraagt Value8 om zich te onthouden van stemming. Hij vindt het hypocriet als Value8 een stem uitbrengt gezien de rol die zij in dit proces heeft gespeeld. De heer De Vries gaat terug naar de oorsprong. Value8 is in april 2010 bij Witte Molen geworden. Vanaf dat moment heeft zij de meerderheid in de svergadering. Value8 d.d pagina 8/11

9 heeft nooit een besluit of aanzet tot een besluit genomen met betrekking tot het vertrek van de heer Faas. Zij had de intentie om tot einde contractdatum met de heer Faas door te gaan. Nu ligt het verzoekt tot decharge voor. Value8 is geen partij in het conflict dat is ontstaan. Met het oog op datgene wat nu bekend is over het vertrek van de heer Faas zal Value8 geen decharge verlenen en dus tegen stemmen. De manier waarop de heer Faas zich tijdens deze vergadering opstelt, speelt daarbij voor Value8 ook een rol. De voorzitter brengt het voorstel tot het verlenen van decharge in stemming. Aantal stemmen voor: 0 Aantal stemmen tegen : 1 (Value8) Onthouding van stemmen: 3 (de heren Doyer, Faas en Jorna) 4. Rondvraag De voorzitter verzoekt de heer Vink om de vandaag uitgebrachte trading update toe te lichten. De heer Vink licht toe dat Witte Molen over 2012 uit de operationele activiteiten een licht positief resultaat heeft behaald. Na de eenmalige afkoopsom van de voormalig bestuurder is er een verlies geleden van ,--. Dat was in ,--. De omzet in 2012 bedraagt 2,8 miljoen. Dat is enigszins lager dan in De eerste twee maanden van 2013 zijn in lijn met de verwachtingen. Het is lastig te voorspellen wat de ontwikkelingen in de rest van dit jaar zullen zijn. Het is een woelige markt met veel concurrentiedruk. De heer Faas vult aan dat de eenmalige afkoopsom inclusief juridische kosten is. De voorzitter geeft aan dat de overeenstemming die is bereikt tussen Witte Molen en Laroy Duvo. wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 mei Witte Molen NV verkoopt al haar activiteiten aan Laroy Duvo, met uitzondering van het onroerend goed zowel in Meeuwen als in Hongarije. In totaal bedraagt dit circa 5,4 miljoen. Dit leidt tot een waardering per aandeel van 5,-- tot 5,50. De beurskoers stond gisteren (21 maart) op 4,75. Naar de mening van de Raad van Commissarissen is deze ontwikkeling gunstig voor alle stakeholders. De heer Vink vult aan dat er door de verkoop van de activiteiten van Witte Molen aan Laroy Duvo een sterk, groter bedrijf ontstaat met een financieel sterke basis. Deze situatie biedt perspectief voor het personeel van Witte Molen, voor de s, voor de huidige afnemers van Witte Molen en voor de afnemers van Laroy Duvo. Laatstgenoemde is sterk in een groot deel van België en in een klein gedeelte van Duitsland en van Frankrijk. Witte Molen kan daar nu groeien. Laroy Duvo kan groeien over de grenzen heen, met name in de Zuid-Europese landen en in een aantal landen buiten Europa omdat Witte Molen gemakkelijk internationaal te verkopen is. Het is bovendien goed voor de gemeenschap in Meeuwen omdat de mensen daar kunnen blijven werken en voor de inkoop omdat er als grote partij scherper ingekocht kan worden. De heer Jorna vraagt of Witte Molen in de huidige vorm blijft voortbestaan en of Value8 het aandelenpakket gaat overdragen. De voorzitter licht toe dat de verkoop alle activiteiten betreft behalve het onroerend goed. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 mei wordt de toekomstvisie aan de s voorgelegd. De heer Doyer wil graag weten of de naam Witte Molen wordt mee verkocht. De voorzitter bevestigt dit. De heer Van Westen vult aan dat de vennootschap ook de naam moet veranderen. De heer Jorna merkt op dat dit iets is wat al jaren aan de s is voorgespiegeld. Hij vraagt of het een bewuste keuze van de Raad van Commissarissen is geweest om dit niet via een persbericht direct na de rechtszaak kenbaar te maken. d.d pagina 9/11

10 De voorzitter zegt dat dit inderdaad bewust is gedaan. Toen vorig jaar de Raad van Commissarissen opnieuw werd benoemd, heeft zij gemeend te moeten streven naar een structurele oplossing voor Witte Molen. Vanaf dat moment is actief gezocht naar mogelijkheden hiervoor en zijn met vele partijen gesprekken gevoerd. Omdat er nog niets concreet te melden was, werd hierover niet naar buiten gecommuniceerd. Tijdens de rechtszaak is dit aan de orde gekomen, wat zeer ongelukkig was omdat gesprekken op dat moment niet in een stadium waren om ermee naar buiten te gaan. De Raad van Commissarissen heeft gewacht op een moment dat de ontwikkelingen dusdanig concreet waren dat er naar buiten gecommuniceerd kon worden. De heer Jorna verwijst naar de rondleiding die, met behulp van een bemiddelingsbureau, heeft plaatsgevonden bij Witte Molen en vraagt wanneer deze heeft plaatsgevonden. De voorzitter weet dat niet exact. Ook met andere partijen dan Laroy Duvo is het bedrijf bezichtigd. De heer Jorna vraagt de voorzitter of hij zich aangesproken voelt als de heer Jorna zegt dat hij koersgevoelige informatie heeft achtergehouden. De voorzitter ontkent dit. De heer Jorna concludeert dat het ongelukkig was dat het bij rechtszaak naar buiten kwam. De voorzitter bevestigt dat en zegt dat dit niet het geschikte moment was. De heer Jorna merkt op dat de voorzitter heeft aangegeven dat hij de vennootschap wil beschermen tegen verkeerde informatie. Derhalve vindt hij het vreemd dat de schikking met de heer Faas binnen enkele uren getroffen was. Hij vraagt zich af of het gemakkelijker was geweest om de schikking daarvóór te treffen. De voorzitter merkt op dat het altijd beter is om zo vroeg mogelijk een schikking te treffen en zeker voordat de gang naar de rechter wordt gemaakt maar dat dit niet altijd mogelijk is. De heer De Vries vraagt of de heer Jorna doelt op chantage. De heer Jorna antwoordt dat het zo niet is bedoeld. De voorzitter vindt het voor alle partijen vervelend om voor een rechter te moeten staan. Als het anders had gekund, had de Raad van Commissarissen dat gedaan. De heer Doyer informeert naar de industriële activiteiten van Laroy Duvo en vraagt de heer Vink daar wat meer over te vertellen. De heer Vink vraagt wat de heer Doyer bedoelt met industriële activiteiten. De heer Doyer bedoelt hiermee de fabriekskant. De heer Vink licht toe dat Laroy Duvo een groothandel heeft en een dochterbedrijf dat een klein fabriekje is. Laroy Duvo koopt nu granen, zaden in zakken, en laat dat elders maken. Op termijn kan worden bespaard op de marge door de productie bij Witte Molen onder te brengen. De heer Doyer informeert of Laroy Duvo geen productie onderbrengt bij Witte Molen. De heer Vink bevestigt dat dit het geval is. In het verleden is dat wel gebeurd. Voor de toekomst zou het een enorme verbetering voor Witte Molen op de Belgische markt kunnen zijn. De heer Doyer vraagt wat de percentages eigen merk en merken van anderen zijn. De heer Vink legt uit dat Laroy Duvo voornamelijk handelt in merken van anderen. Het percentage eigen merk is minder dan vijf. d.d pagina 10/11

11 De heer Doyer wil graag weten wat de gevolgen zijn voor het personeel en voor de waarde van het onroerend goed. De voorzitter licht toe dat is afgesproken dat Laroy Duvo de fabriek voor drie jaar huurt. Uiteraard is gekeken naar de belangen van het personeel. Deze laten een positief beeld zien, juist omdat de basis voor Witte Molen heel smal was geworden en er steeds minder mensen werkzaam waren. Normaliter ontstaat er nu een situatie waarin het personeel voor jaren verzekerd is van werk, calamiteiten daar gelaten. Het is zelfs waarschijnlijk dat er werk naar Witte Molen toekomt. De heer Vink vult aan dat Laroy Duvo producten koopt die niet per se onder eigen merk worden gevoerd maar waarvan het mogelijk is dat de productie bij Witte Molen wordt neergelegd. De heer Doyer vraagt op welke volumestroom Laroy Duvo grip heeft. De heer Vink antwoordt dat dit dertig procent is. De heer Faas was een warm voorstander van de samenwerking met Laroy Duvo. De gesprekken over de overname vonden al plaats voordat hij geschorst werd. De heer Faas heeft het hele dossier destijds gedeponeerd bij AFM die het niet nodig vond dat het dossier naar buiten kwam. De voorzitter dankt de heer Faas voor deze toevoeging. De heer De Vries heeft artikelen in de krant gelezen waar de naam van Value8 bij stond en die evident niet juist zijn. In oktober heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden waarbij hij aanwezig was. Dit was een oppervlakkig kennismakingsgesprek waarbij in zeer algemene termen is gesproken over de activiteiten die het bedrijf ontplooide en ook Value8 ontplooide. Dat betekent dat er op dat moment, waar ook de naam van Laroy Duvo in de is krant gekomen, niets was dat zou wijzen op een eventuele toekomstige transactie. Toen Value8 besloot een bod te doen op de aandelen van Witte Molen en een meerderheidspositie verkreeg, heeft Value8 aangegeven dat zij schoolvergroting noodzakelijk achtte en zou proberen dit te stimuleren en te ondersteunen. In dat kader is Value8 door veel partijen uit de branche benaderd voor introductiegesprekken. De heer De Vries vindt het buitengewoon betreurenswaardig dat de naam van Laroy Duvo in de krant is gekomen en is blij dat dit het proces niet heeft gehinderd. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 5. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om uur. d.d pagina 11/11

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

MTY Holdings N.V. Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders

MTY Holdings N.V. Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders MTY Holdings N.V. Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders Datum: 13 augustus 2013 Locatie: Verslag: Hotel Mitland (Ariënslaan 1, 3573 PT) te Utrecht Manuela Geurts van Het Notuleercentrum Aanwezig: De

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 december 2014

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 december 2014 Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 december 2014 Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer drs. P.C. van der Linden, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer drs. P.C. van der Linden, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag om 13.00 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade 71 te

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap VastNed Retail N.V. op vrijdag 15 mei 2009 om 11.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark 1. Opening en

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 zoals opgenomen in een notariële akte van proces-verbaal, verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene vergadering. van Aandeelhouders van Novisource

Notulen. Buitengewone Algemene vergadering. van Aandeelhouders van Novisource Notulen Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders van Novisource Datum : 29 november 2016 Tijdstip : 14.05-14.50 uur Plaats : NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein 1. Opening De heer Van

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V.

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. 1 PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. Op zes oktober tweeduizend vijftien vanaf vier uur post meridium, heb ik, mr. Dirk- Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, ten

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie ons kenmerk: afdeling: WEB0704616/27 Economie bijlage(n): behandeld door: 2 (statenvoorstel + statuten)

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen.

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen. 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 2 april 2015, s morgens om 11.00 uur in het NHOW Hotel

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 NV

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 NV Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 NV Datum 15 juni 2011 Plaats Beursplein 5, Amsterdam Raad van Commissarissen drs. P.C. van der Lugt (voorzitter), prof. dr. J.J. van

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie

Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie Wolters Kluwer Nederland B.V. Reglement Sociale Pensioencommissie In werking 01-07-2014 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Assen 23 Augustus 2017 Welkom & Agenda 1. Opening en Presentielijst 2. Mededelingen 3. Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen,

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur.

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur. Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot, gehouden op dinsdag 1 maart 2011 om 16.00 uur te s-hertogenbosch Aanwezig: het voltallige bestuur van de Stichting

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 122 d.d. 1 juli 2010 (mr. J. Wortel, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en de heer H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 17.45 uur en heet

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

Rapport Datum: 6 juni 2013 Rapportnummer: 2013/062

Rapport Datum: 6 juni 2013 Rapportnummer: 2013/062 Rapport Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) uit Rotterdam. Datum: 6 juni 2013 Rapportnummer: 2013/062 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk

Nadere informatie

van Aandeelhouders 12 maart 2008

van Aandeelhouders 12 maart 2008 Algemene vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel. Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-384 d.d. 23 oktober 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. J.W.M. Lenting en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. E.C. Aarts, secretaris)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN

AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN 205722 PERSBERICHT AEGON STELT WIJZGINGEN IN CORPORATE GOVERNANCE VOOR OM ZEGGENSCHAP AANDEELHOUDERS TE VERSTERKEN STRUCTUURREGIME VERLATEN; STEMRECHT VERENIGING AEGON TERUGGEBRACHT AEGON N.V. is van plan

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008.

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008. GENDA AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DNC De Nederlanden Compagnie N.V. ( DNC ) wordt gehouden op 4 november 2008

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie