Uit de dagboeken van Pater Benedictus Van Doninck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit de dagboeken van Pater Benedictus Van Doninck"

Transcriptie

1 Juni 1915 Dinsdag 1 juni 1915 (dag 302) Om 5 uur deze morgen heeft men een vliegtuig over Bornem zien passeren. Om 5 ½ staat meneer Van Baren ons af te wachten op weg naar het dorp, en vertelt dat de confraters in Holland het allemaal goed maken, maar dat er nog niemand aan denkt naar de abdij terug te keren. Van 7 ½ tot 12 en van 2 tot 6 uur gaat Leo naar den Bouw voor de bedeling. Een zak bonen 100 kilo kost 80 franken. Broeder koster is van de kamer van Martinus beneden aan den trap gaan wonen. Broeder Arnoldus van Val- Dieu laat aan zijn familie weten dat te Val-Dieu alles goed is en hij hoopt in de zomer op vakantie te komen. De boswachter komt een brief laten lezen van Maurits zijn zoon aan het front. Woensdag 2 juni 1915 (dag 303) Onze zwaan heeft vandaag twee van haar zes eieren uitgebroed. Om 3 uur waren twee Duitsers op onze toren aan het timmeren. Om 3 ½ gaf Placidus een paar blokken aan een arme vent en om vier uur stonden er 20 wijven van de Kleine Hei barvoets aan de deur om blokken! Gisteren betrapte broeder Fons een Duitser die onze strozolder had opengebroken om wat hooi te halen voor zijn ziek paard. Gaf aan den broeder 5 centen om er niets van te zeggen aan de Feldwebel! Donderdag 3 juni 1915 (dag 304) Om 8 ½ deze morgen zwommen 5 jonge zwaantjes in de vijver. Om 1 uur bezoek van meneer Van Baren in de calefact. Hij had horen zeggen, maar wist niet waar of van wie, dat de prelaat van Dendermonde in Engeland overleden was. Meneer Van Baren deelt de in Holland algemene zienswijze, dat België verkeerd had gedaan met den Pruis de weg te hebben willen versperren. Bepaald ze weten ginder beter dan onze Koning, ministers, kardinaal en bisschoppen, wat s lands eer en waardigheid vereist! Krämervolk! Na de middag zijn nog Duitsers der naburige forten hier om nieuwe kleren gekomen. Heel vrolijk of strijdlustig zien ze er niet uit. Af en toe hoorden we vandaag t kanon in de verte. Vrijdag 4 juni 1915 (dag 305) Leo gaat naar den Bouw van 7 tot 12 en van 1 tot 5. Om 11 ½ juist na de refter zien wij dat in onze pandhof de 'Schilpad' haren laatste adem uitblaast. Ze stierf waarschijnlijk van dorst. Een koud vol bad kon niet meer helpen. Om 3 uur werd op last der Duitse overheid door de politie bekend gemaakt dat morgen vóór 8 uren Duitse Tijd in de Kloosterstraat, Hei en Boskant putten en kelders moesten gevuld zijn en de steenhopen platgelegd op straf van boete. Na 3 uur mocht niemand meer over de Temsebrug, opschudding onder het volk. Het gerucht liep nogmaals dat aan Holland een ultimatum was gezonden, door Prentkaart van de 'Kleine Heide' de huidige Puursesteenweg. De foto werd genomen vanaf het kruispunt met de Nieuwe Kouterstraat richting Bornem-centrum

2 Engeland of door Duitsland of door Japan! dat wist men niet juist. Curieus dat sommige mensen - ook ontwikkelde paters - zich door zulke praat nog telkens kunnen laten onthutsen! Zaterdag 5 juni 1915 (dag 306) Om 8 uur bracht meneer Van Baren ons de Maasbode en Rotterdamse Courant. De gazetjongen van Mechelen vandaag niet gekomen. In het dorp is aangeplakt dat Mechelen van alle gemeenschap met den buiten is afgesloten. t volk wil er niet werken in het arsenaal. Te middag eerste aardbezien, geschenk van madame weduwe Muys. Onze primeurs zijn opgegeten door merels, lijsters en Pruisen! Onderofficier Tülecke schold broeder Alfons voor "ünchristlich und ünmenschlich uit, omdat hij een sneeke brood naar z n katten droeg en men hem, Duits onderofficier, weigerde brood te verkopen. "Leve de Katten! Daarbij is het verboden door het komiteit zijn rantsoen te verkopen! Zondag 6 juni 1915 (dag 307) Deze middag aardbeziën gegeten uit onze hof, en de Duitsers die er gisteren aangezeten hebben, zijn aangeklaagd bij de Feldwebel. Om 12 uur gaat de Prior naar Temse en komt om 6 ½ terug. Pater Bruno van Dendermonde is nog altijd daar bij zijn familie. Hij mag niet over naar Engeland en wist nog niets van de dood zijner Prelaat. Deze had hem over drie weken nog verzocht naar Engeland over te komen, waar ze bij een bisschop goed onthaald zijn en veel werk hebben. Om 4 uur werd er vóór de abdij op straat een vreemdeling aangehouden, naar de wacht en vandaar naar het fort gebracht. Kanongebulder de hele namiddag hoorbaar. Maandag 7 juni 1915 (dag 308) Aan tafel nieuwe erwtjes. Leonardus speelt met de kaarten open misere sine dolo. De timmerman legt een nieuwen vloer in de kamer van Leo en hermaakt een oude kas van t archief voor de bibliotheek. Schilpad begraven in den pandhof, aan den hulstboom voor Leonards kamer. Om 4 uren komt meneer Van Baren afscheid nemen. Hij wil morgen terug naar Holland. De 600 man werklozen zijn in 3 seriën verdeeld, die elk twee dagen ter week werk zullen vinden met wegen en grachten der gemeente in orde te brengen. Een werkman (zoon van Wardje) had zijn 4 kleine kinderen naar het gemeentehuis gebracht wegens ruzie met het comiteit! Deze middag stond op onze koer een grote bierwagen van Cammaert. Er lag een mandje kardoezen op van Duits maaksel. Om 1 uur reden ze ermee naar Boom. Zwaar kanongedommel de hele dag hoorbaar in het zuidwesten. Dinsdag 8 juni 1915 (dag 309) Deze nacht zijn er 3 wagens waaronder die van Cammaert, op de koer gekomen, geladen met munitie en geweren. Deze morgen 10 minuten voor 8 uur en om 9 ½ ontploffing gehoord in de richting van Mechelen. En deze avond vertelde men dat er het arsenaal in brand staat. Aangeplakt : verboden te vissen tot 14 juli. Van 1 tot 5 uur gaat Leo naar de bedeling van meel. Wij kregen een zak gratis, maar hij was voor ¾ bedorven. Van 2 ½ tot 5 ½ onweder. t graan in de hof lag flauw. E.H.Verbist kon gisteren te Antwerpen geen pas krijgen om naar Turnhout zieken te gaan bezoeken zijner familie. De prijs van het koren daalt en de boeren van Bornem die het hunne hadden ingehouden, komen er nu mee voor den dag. Een Duitser die op congé naar Berlijn was, vertelde dat de oogst in Branderburg slechter staat dan hier. Vlees kon men te Berlijn met moeite bekomen aan 4 mark de kilo. Woensdag 9 juni 1915 (dag 310) Om 5 ½ stond meneer Van Baren ons af te wachten. Heeft gisteren geen pas te Antwerpen kunnen bekomen. Komt om 8 uur in de abdij en zegt morgen nogmaals te gaan proberen. Om 9 ½ komt hij nogmaals en is in t geheel niet op zijn gemak, met het vooruitzicht niet meer naar Holland over te mogen. Om 4 ½ bezoek van madame de Gravin met een prentje van Adrien die zijn 1e Communie gedaan heeft verleden donderdag. Zij is reeds bezorgd dat er ons in t najaar wild zal gebracht worden. Aan den Bouw wappert een witte vlag met opschrift "Hulp en Voedingscomiteit". Er zijn reeds 750 werklozen ingeschreven. Wittock is te Hulst wegens vlassmokkelen over de grens beboet. Trein Temse Terneuzen deswegen enige dagen geschorst. Vandaag geen kanon gehoord. Donderdag 10 juni 1915 (dag 311) Van 7 tot 12 uur gaat Leo naar de bedeling in den bouw. Om 9 ½ brengt madame de Gravin een bouquet bloemen en gaat met ons wat bidden op het kerkhof. Vertrok om 10 ¼ uur. De hele dag door stilaan gedonderd. In de serre is de weeraal gestorven, met pieren overvoederd! Feldwebel Schmidt fotografeert onze zwanen, oude en jongen

3 In de schuur zit Gust van Peer Daelemans manden te maken, en Wanneske Vermeiren kuist de wijmen in de Donk. Deze middag komt men ons vertellen dat notaris Aerts op sterven ligt en Heintje Goossens is in de namiddag gestorven. Om 7 ¾ in de doodse stilte beginnen drie klokken Bornems kerk te luiden, en ook die van Rupelmonde. Vrijdag 11 juni 1915 (dag 312) In de abdijkerk circa 150 communies uitgedeeld. In de parochiekerk was er om 5 ½ een gezongen mis met assistentie voor de soldaten. De kerk was gestampt vol. Leonardus deelt onder die mis de H. Communie uit vooraleer naar het Pensionaat te gaan. Deze morgen zat meneer Van Baren om 5 uur al in onze kerk, hij was zeer mismoedigd omdat het hem gisteren nog niet was gelukt te Antwerpen een pas te krijgen. Hij zou vandaag nog eens gaan proberen. Leo gaat van 7 tot 12 naar den Bouw voor de bedeling. Meneer Prior gaat naar t gasthuis en heeft onderweg horen zeggen dat volgens een brief van de Hollandse consul door de champetter naar de abdij gebracht, de Duitsers vóór de 15e dezer maand de abdij moeten ontruimen! Frans de champetter is werkelijk gisterenavond bij de Feldwebel onze klacht komen indienen, dat er van de muur aan de bospoort een partij pannen is afgebroken, door de straatjongens om mussen te roven. Ontevredenen van Bornem zijn met klachten over het comiteit naar Antwerpen geweest, maar ze zijn van een kale reis teruggekomen. Tot straf krijgen ze nog minder rantsoen. Een dwaze superstitie doet sedert enige dagen de ronde in Bornem. Een persoon bindt een sleutel in een kerkboek vast op het Sint-Jans-Evangelie. Een tweede persoon, leest hetzelfde Evangelie uit een ander kerkboek. Blijft de sleutel vastliggen, dan is het een goed teken, nl. dat de soldaat voor wie men bidt, nog niet gesneuveld is aan het front. Valt hij eraf dan is de betreffende gedood! En brave ontwikkelde mensen nemen die proef zonder argwaan! Pater Benedictus moet zelf gezegd hebben dat het een goede devotie is!! Om 7 ¾ worden drie klokken geluid. Zaterdag 12 juni 1915 (dag 313) Deze morgen om 8 ¼ twee of drie ontploffingen gehoord in t westen. Item om 10 uur noordwest en om 4 uur westwaarts. Meneer Van Baren is vandaag niet te zien. Wij besluiten er uit dat hij de grenzen over geraakt zal zijn. Om 9 ½ staan er wel 150 mannen en vrouwen om onderstand aan de deur, waar de hele dag door kinderen komen bellen. In het dorp is aangeplakt, dat er te Mechelen in het arsenaal voldoende werkvolk zich heeft aangeboden en bijgevolg de maatregel tegen de stad genomen, wordt ingetrokken. Binnen aanzicht van de abdijkerk. Feldwebel Schmidt brengt ons een exemplaar van zijn zwanenfotografie en aanzichten van de abdij. Een zwaan die zeer wild werd, is door Leo vandaag gekortwiekt. Tegen avond komt Frans de champetter horen wat de Duitsers moeten hebben. Ze hebben over enige dagen van de gemeente steenkolen gekregen in plaats van hout om te stoken, zoals ze verlangd hadden, omdat wij klachten hadden ingediend dat ze sedert maanden van ons beste hout gebruikten. Onder de recreatie horen wij in het dorp een harmonie spelen met trommel en grosse caisse. Het is de eerste maal sedert de oorlog. Om 8 uur speelden ze nog. Zondag 13 juni 1915 (dag 314) Het muziek gisterenavond was in de hof van juffrouw Brijs waar Pruisen van hier en t omliggende rendez-vous hadden. Om 8 ½ gisterenavond hebben sommigen een Zeppelin zien passeren. Tony Cammaert, zegt men, zal naar Scheut missionaris gaan worden. Aankomst te Bornem van 4 kisten met kleren voor de werklozen. De rondhaling vandaag in de drie missen gedaan voor de basiliek van t H.Hart bracht hier ca. 15 franken op. Vandaag moest een der broeders van het dorp, een Hollander, naar het moederhuis te Gent, en seffens ging het praatje door t dorp dat de Hollanders allen weg moesten. Reeds om 5 ½ deze morgen kwam men hier vragen of het waar was

4 Het Handelsblad van Antwerpen zal niet meer verschijnen ten gevolge een beraadslaging der Antwerpse gazetschrijvers. Van de hele dag hebben we geen kanon gehoord. Maandag 14 juni 1915 (dag 315) Deze morgen is de krantenjongen van Mechelen gekomen met de N.Rott.Courant en de Kölnische Volkszeitung. Het Handelsblad zou geschorst zijn wegens een artikel waarin gezegd wordt dat België nooit meer de nek zou buigen voor vreemde overheersers! Moeder Pauwels Gering komt lamenteren dat haar jongen naar t kot moet te Mechelen wegens diefstal van blokken, een paternoster enz. in de abdij gepleegd. Ik troostte haar met te zeggen dat een zittijd te Mechelen haar jongen zou goed doen en een les voor haar 11 andere kapoenen. Om 12 uur gaat de Prior zonder pas te voet naar Londerzeel en vandaar met de tram naar Brussel-Kerniel-Colen. Meneer de notaris ligt reeds 3 dagen zonder kennis ingespoten? Wardje de timmerman had een jonge merel, uit de nest gevallen, opgeraapt om mee te nemen. Duitsers die t zagen wilden dat hij t beestje terug in de nest zette. Wardje weigert. Onderofficier Tülecke komt opspelen tegen Leo, dat het "thierquälerei" is, en in Duitsland niet zou ongestraft blijven, dat daar alle vogels in vrijheid leven, enz. Wardje presenteert hem de merel en op zijne weigering laat hij het beestje lopen voor de kat die er kort spel mee maakte. De kardinaal Mercier, zegt men, wilde persoonlijk geen pas vragen aan de Duitsers en is te voet naar Eppegem gegaan. Geen kanon vandaag. Dinsdag 15 juni 1915 (dag 316) Leo gaat om 8 ½ naar den Bouw voor de bedeling. Benedict en Leonard naar het kasteel. Oude kast van ons archief naar de bibliotheek gebracht. Gisteren stierven er twee, vandaag nog één van de 5 jonge zwaantjes. Broeder Alfons verjaart en ook een der Duitse voerlie, die een kop heeft als een gloeiende kachelpot. Een drinkebroer 1ste klas en die volgens eigen bekentenis een liter cognac met een dozijn eieren voor zijn rantsoen nodig heeft. Zijn kameraden hebben in de koestal een strooien man als Pruisische soldaat gekleed te wacht gesteld met een gelukwensing die hem toewenste binnenkort naar huis te mogen gaan, waar meer en betere schnaps te krijgen is dan hier. In het dorp is een plakkaat van de Keizer te lezen die alle Landstürmer oproept die zich nog in België ophouden. Er is ook aangeplakt dat den 21e dezer te Bornem jaarmarkt is. Toekomende zondag is het kleine kermis en de mensen hebben vandaag 2 kilo in plaats van gram dons kunnen kopen. Jan de hovenier had deze avond onder t officie in de kersenbomen de jaarlijkse nationale vlaggetjes uitgehangen, maar er waren paters die er nu meer schrik van hadden dan de mussen, en onder de recreatie moest Jantje zijne driekleurige vaantjes strijken tot betere tijden. Leo brengt van het dorp t nieuws mee dat er te Antwerpen Jezuïeten zijn opgepakt en als krijgsgevangenen naar Duitsland zijn gevoerd. Item dat de Duitsers te Antwerpen de hand hebben gelegd op levensmiddelen van het comiteit. Vandaag geen kanon gehoord. Woensdag 16 juni 1915 (dag 317) Tot 5 uur deze morgen werd er nog al hevig met t kanon geschoten. Om 7 uur luiden de klokken voor Notaris Aerts, die gisterenavond tussen 6 en 7 uur is overleden. Te Branst bij meneer pastoor zijn deze nacht 27 kiekens gestolen. Wij aten vandaag onze eerste kersen, de Belgische vaantjes in de bomen zijn vandaag vervangen door neutralen oranje-gelen. Om 4 uur bezoek van madame de Gravin met dochter Baronnes de Rosée. Deze kon te Brussel geen pas voor Holland krijgen tenzij tegen borg van Mark. Ze gaat morgen te Antwerpen proberen, en lukt het daar ook niet, dan wil ze zich oversmokkelen. De baron bevindt zich te Londen bezig met munitie te maken voor automitrailleusen. In het dorp werd verteld dat Pater Reetten te Antwerpen is gevangen en naar Duitsland gevoerd, item dat er een onzer broeders der abdij naar Holland voor het rood Kruis was vertrokken. Gisteren liet de Luitenant door de Feldwebel Schmidt vragen om 50 flessen Rijnwijn te kopen. Niet te koop! Deze nacht hebben de Pruisen de verjaardag van den paardenman Otto, bijgenaamd t Boerke" nogal luidruchtig gevierd. Het had hem toch maar 10 mark gekost, zegde hij en dat was toch zijn verjaring wel waard. Donderdag 17 juni 1915 (dag 318) Om 3 ¾ gewekt door ontploffingen ten zuidwesten. 10 minuten lang. In de kersenboom hangt een keukenmortier en een bel tot schrik van spreeuwen en Duitsers. Vinus de koperslager, om een dakgoot te repareren, zat met zijn spirituslamp verscholen, t geronk der lamp deed broeder Alfons en de Duitsers na hem, de neus in de lucht steken op zoek naar de Engelse vliegers! Om 2 uur bezoek van madame de Gravin die 10 missen bestelt voor Jacq

5 Uit de dagboeken van E.H.De Maeyer, pastoor van St-Elizabeth Schaarbeek, vraagt per kaart of hij met een jonge student als postulant mag komen zien. Door meneer Van Strijdonk ontvangt de Prior, brief van de Prelaat gedateerd 19 mei, item brief van Hugo aan Placidus en 2 brieven van Bornemse meiden te Schiedam verblijvende aan hun ouders. Vrijdag 18 juni 1915 (dag 319) Om 8 uur horen we drie of vier geweerschoten in de Barelstraat. s middags vertelt onderofficier Tülecke dat de schoten gelost zijn door een officier, per auto van Antwerpen gekomen, op rondvliegende duiven. De ringen der gesneuvelden zijn op het gemeentehuis gebracht en beboet met 2,50 frank stuk. De onderofficier Tülecke was daarmee gelast en had een uitbrander gekregen omdat hij ze niet geschoten had. De gemeentesecretaris moest er voor naar t fort om insgelijks de les te horen voorspellen. Het schieten eergisteren was te Brussel op een vlieger. Om 6 uur komt de Prior thuis van zijn reis Colen-Kerniel. Brengt aanzichtkaarten mee van Zoutleeuw en Leuven. Was te Zoutleeuw bij de familie Peeters geweest. item Prior cigaren van Brussel. In de namiddag kanongedommel hoorbaar ten zuidwesten. Peter De Bruyn SJ. zou te Antwerpen opgelicht zijn wegens soldatenwerving. Er zijn te Bornem al 825 werklozen ingeschreven. Poodts en meneer Verbist zijn maar slecht te akkoord over de ingeschrevenen. Zaterdag 19 juni 1915 (dag 320) Om 10 uur stonden 150 mensen aan de deur. Er werd gezegd dat het de laatste keer is dat men zaterdags aan de deur geven zal. De Prior gaat naar de lijkmis van notaris Aerts om 10 uur. Weinig familie tegenwoordig. Voorlopig begraven te Bornem. Aanplakbiljet met regelgeving in verband met het ringen en uitvliegen van duiven

6 De E.H.Pastoor van Sint-Amands is sedert drie weken niet meer van zijn kamer gekomen. Men vreest voor zijn zinnen. Leo ontving een kaart van de Prior van Rochefort. De trappisters eten haver in de pap, bakken dagelijks 200 kilo graan en een koe om aan de behoeftigen uit te delen. De gazettenjongen van Mechelen vertelde dat de dagbladschrijvers van Antwerpen de communiqués der verkondenen slechts gewijzigd door de Duitsers mochten drukken en daarom hun uitgave gestaakt hebben. Alleen het Vlaamse nieuws onder Duitse invloed verschijnt nog. Te Mechelen in het arsenaal had het werkvolk dat zich had aangeboden, meegenomen wat ze konden. Prof. Dr. Knoch te Luik gehaat wegens laster over de Belgische geestelijken. Vandaag weinig of niet horen schieten. Zondag 20 juni 1915 (dag 321) In de Presentatie is gisterenavond de 90-jarige Zuster Humbeline berecht. Deze morgen om 7 ¾ drie schoten of ontploffingen in t zuidwesten. Om 8 uur sprong een Duitser over de muur en pakte een paar bengels met de oren. Er zaten er wel 20 in de appelbomen van Schutters. Ze waren verraden door een andere kapoen, de 12-jarige Willaert die commissies doet voor de Duitsers, cigaretten rookt en jenever drinkt en vrij en vrank onder Duits protectoraat hier op de koer rond loopt. Om 12 ½ neemt Feldwebel Schmidt afscheid, zichtbaar aangedaan. Hij moet naar t fort Liezele. Hij zou de abdij geen kwaad aandoen. In het dorp is aangeplakt dat alle duiven van 1 tot 8 Duitse tijd mogen en van 3 tot 8 moeten uitvliegen en geringd zijn. Bangmakers zeggen dat de oogst deze week moet af zijn. Craenhals brengt de foto s gemaakt in april. Maandag 21 juni 1915 (dag 322) Af en toe kanongebulder ten zuidwesten. Deze morgen lag het vierde kleine zwaantje dood in de nest. Rest: 1 De kleine kermis is gisteren stil afgelopen. Vandaag was er varkensmarkt, de viggen gelden 4 frank de kilo. Theodoor De Maeyer, zegt men, heeft proces-verbaal gemaakt tegen den Pegger, wegens publieke laster over zijn handelwijze in het comiteit. Aan het Warregaren is de wachtpost afgeschaft, en deze middag stond er weder een aan de buitenpoort in de Kloosterstraat. Deze morgen komt de nieuwe Feldwebel hier aan uit het fort, heet ook Schmidt. Er zijn er wel 15 in de compagnie die zo heten. Wegens de droogte is er weinig hooigras. Er is order gegeven dat het hooi dadelijk moet afgemaaid worden. Om 4 uur begint ons werkvolk in de Donk vóór den Dilft. Te Hamme hebben de Duitsers verboden hooi te verkopen. Wij lieten vandaag 25 kilo kersen naar het gasthuis brengen. Groentes zijn er overvloedig zodat de hoveniers er geen blijf mee weten. Dinsdag 22 juni 1915 (dag 323) Gisterenavond was er Duitse vechtpartij in t huis van juffrouw Brijs. Vandaag in de school controol voor Belgische dienstplichtigen. Gemeente Bornem is beboet met Mark wegens diefstal van meubelen, gepleegd in het huis van een Duitser op t buitenland. Van 7 ½ tot 12 en van 1 ½ tot 5 uur gaat Leo naar den bouw voor de bedeling van meel, twee kilo per kop. Men vertelt dat er gisteren nogal veel zatlappen geweest zijn en de wijven van de Kleine Hei krentenbrood hadden in overvloed. Een winkel verkocht 4 kisten rozijnen! E.H.Pastoor van Kalmpthout, Verstraeten, oud prof van Herentals, is opgepakt en naar Duitsland gevoerd om de weg te hebben getoond aan twee mensen over de Hollandse grenzen. Te Klein Mechelen is men begonnen met versterkingen te maken. Deze avond 7 ¼ drie kanonschoten gehoord noordwaarts. In onze kersenboom hangt een oude marmit waarop alarm wordt geslagen, middels een lange ijzerendraad aan deze. Spreeuwen en merels vluchten wel maar komen telkens met meer manschappen ten aanval terug. Woensdag 23 juni 1915 (dag 324) Af en toe is er in het zuidwesten kanongedommel hoorbaar. Om 9 ½ bezoek van een generaal-majoor met adjudant per auto van Antwerpen gekomen, bezichtigen kerk en bibliotheek, hof. Vertelt dat hij zes maanden plaatscommandant was der vesting Erzeroem in Klein Azië, waar hij vele moeilijkheden te beslechten had tussen katholieke Armeniërs en Turkse mohammedanen en dat hij in verlof was te Antwerpen. Hij verwonderde zich dat de Abt en de meeste paters in Holland bleven vroeg of wij onderstand nodig hadden! Warûm die Belgische armee nicht länger Antwerpen vertheidigte? Antwoord: Antwerpen wûrde vertheidigt bis die Forten dùrch die Ubermacht. der Schwere Deutsche Artillerie zùsamnen geschossen waren, Da war es zeit. Dem Riesen.feinde zù entwischen das Kleine Belgien konnte ja doch dem Riesen nicht wiederstehen! und hat es doch Belgischer stolz!

7 Antwoord: ùnd ehrenvoller! Und wenn der Zwerz Ihr solm gewesen hätten Sie ihn gelobt ùnd hochgeschäfzt! Wir stehen nicht aùf demselben standpùnkt Hij nam beleefd afscheid. Zijn adjudant interesseerde zich meer tegenover de Prior over het inwendige kloosterleven. Om twee uur komt burgemeester Cammaert de groeten brengen van de Prelaat uit Oudenbosch. Deze verlangt zeer naar Bornem terug te komen. Onderweg Petrus gezien met een velo! Albertus en Henricus zich te middag verzoekend te Roosendaal bij meneer De Roover! Uit Holland geen uitvoer van graan mogelijk. Gerst in België 90 frank de 100 kilo, mout 150 frank. Brouwerij zal weldra stil moeten liggen reserve oud bier uitgeput. Toestand in Holland zeer gespannen. Duitse wachtposten steken de grenzen over in burgerkleding. Hij toont een Duitse Verordnung dat de pastoors altijd aan Duitse soldaten moeten toegang verlenen om op de kerktorens te klimmen, en de burgemeesters mede verantwoordelijk zijn. Item dat er beter moet gezorgd worden voor de gemeentewegenis. Donderdag 24 juni 1915 (dag 325) In de voormiddag donderwolken zonder regen. Er is verbod gekomen te Bornem hooi te verkopen in of buiten de gemeente. Wat men te veel heeft, moet worden aangeven. Ook de duiven moeten worden aangegeven. Onderofficier Tülecke heeft er deze namiddag drie in beslag genomen en in onze volière opgesloten. Ze waren niet geringd. De krijgsgevangenen kregen voor rantsoen twee Duitse patatten, maar ze gingen er met hun staart overzitten. Behoeftigen krijgen erwten en bonen van het comiteit en verkopen ze aan de duivenmelkers. De werklozen moeten dagelijks op het gemeentehuis gaan doppen op boete van 0,50 frank. Tegen negen uur voormiddag is de straat vol. Vandaag is E.H.Jos Smet als onderpastoor naar Hellegat vertrokken per velo. De Duitse kok zit in ons bosje mandoline te spelen de arme père jammert dat z n vrouw met 5 kleine kinderen armoe lijdt. Vrijdag 25 juni 1915 (dag 326) Om 7 ½ kwam hier aan E.H.De Nayer pastoor van Sint- Elizabeth Schaarbeek, met een dame met hare zoon. Ze overnachten in den Nieuwen Wereld en vertrokken om één uur. De kandidaat, Werry, 19 jaar oud, uiterlijk flink en volgens z n mama en de pastoor doorbrave jongen en geschikt voor het kloosterleven. Hij is bloedverwant van Mgr.Legraive, die hem beloofde in het seminarie te zullen aannemen. Hij heeft echter nog maar 3 Latijnse klassen gedaan in S.Louis en.. we gaven hem rendezvous in de abdij na de Retorica. Om 2 uur bezoek van madame de gravin die vertelt dat haar dochter te Antwerpen een paspoort wist te krijgen voor Holland de 19e dezer, op aandringen John en Therese zou ze wel schilderijen en kostbaarheden van het kasteel naar de bank te Brussel doen vervoeren, maar ze kan t niet over haar gemoed krijgen daartoe een permissie te vragen aan de Duitsers. Goede raad is duur zowel als de eieren die 9 centen t stuk kosten. Deze middag komen twee Pruisen bezopen binnen en krijgen een standje. Om 4 uur gaf Tülecke z n landsstürmers een nieuw soldatenliedeke te horen. " s morgens zwischen drei ünd vieren Da müssen wir soldaten marchieren tralala. Zaterdag 26 juni 1915 (dag 327) Door het bisdom gemachtigd schrijft de deken van Puurs voor de litanie van O.L.Vrouw te lezen na de mis voor regen. Om 8 ½ bezoek van madame de Gravin de Marnix. Om 10 komt juffrouw Verbist, die 2 maanden in Turnhout verbleef, vertellen dat er te Turnhout Duitsers bij de burgerij zijn ingekwartierd, en de ellende veel groter is dan hier. De Prior, die over drie weken een brief schreef aan de Prelaat, krijgt hem vandaag terug met de bemerking op de omslag "Unzùlassig!" Anderen komen niet terecht en ook niet terug. Burgemeester Cammaert, gisteren naar Boom gedaagd, werd gevraagd hoe hij naar Holland was geraakt? a. met een pas. v. waar gehaald? a. te Antwerpen! v. waarom was er verleden maandag geen paardenmarkt te Bornem? a. nooit geweest. wel Jaarmarkt, zonder paarden (op den plakbrief der gemeente hadden de Duitsers eigenhandig jaar veranderd in paarden) v. waarom zijn er geen paarden gekomen? a.weet ik niet. Het is uw schuld! Zo? Pas op, te Bornem is een slechte administratie en de gemeente zal het uitboeten! De drie reisduiven die in onze volière gebracht waren, moesten vandaag naar de Duitse keuken de casserol in. Leo heeft er de Commissaris kennis van gegeven, want

8 Uit de dagboeken van het zou niet te verwonderen zijn, dat Tülecke, alias Jan Pas, nu op duiven verlekkerd is, en ze op straat gaat dood schieten volgens behoefte of ze ongeringd op het gemeentehuis brengt en item zoveel mark doet betalen. Tülecke dankt zijn bijnaam Jan Pas aan z n iever om naar het paspoort te vragen, bijzonder aan afzonderlijke buitenmensen tot aan werklieden toe die met de beirkuip naar t veld rijden. 1 mark boete bij gebreken. Een boerenjongen van Humbeek vertelt hier te Bornem dat hij in oktober 1914 met vader en moeder kar en paard naar Vlaanderen was gevlucht. Te Gent verloren ze elkaar uit het oog. De jongen kwam alleen terug naar huis. Hij ontving deze dagen een brief van zijn ouders in Frankrijk dat ze hun kar en paard achtergelaten hadden in een klooster te Oostakker. De jongen ging deze dagen naar Oostakker en vond er kar en paard terug. Dinsdag 29 juni 1915 (dag 330) Geen volk in de missen, al heeft men verleden zondag over t misverzuiming gepreekt. Na de hoogmis gaat Leo naar den bouw voor de bedeling. item van 1 tot 5. Jan van de Vel (Eigenlo) op bezoek. Duitsers die vee komen requireren, bestatigen dat de stallen leeg gelopen zijn, de wei in. Jan Pas schildert n schets van t kapelleke van Luipegem, heeft kennis aangeknoopt met Batske de schilder van de Weert. Burgemeester Cammaert verloor verleden week zijn beste werkpaard (buikpijn) frank geschat. Assurancie frank. Zondag 27 juni 1915 (dag 328) In de gemeente grote commotie wegens het interview van de Paus met een gazetschrijver der Liberté, overgenomen door de Kölnische Volkszeitung. Ongelooflijk hoe sommige katholieken dadelijk gereed zijn om op den Paus af te geven. In onzen Bouw in t dorp heeft Heintje Van Doorslaer gisteren voor eigen rekening zijn bok geslacht. 50 pond geslagen vlees. Diederik De Maeyer ging gisteren per velo naar Boom om er z n velopas te laten vernieuwen. Deze wordt vernieuwd tegen betaling van vijf frank. Te Puurs, waar men hem op de heenreis had doorgelaten, verklaart men de pas ongeldig. Hij rijdt terug tot Boom waar dezelfde Duitser die de pas gegeven had hem nu ongeldig verklaarde. De jongen reklameert zijn vijf franken. Niets te doen, hij moest nog 0,50 frank betalen om terug naar Bornem te rijden zonder paspoort! Maandag 28 juni 1915 (dag 329) Cammaert bedankt zijn werklieden, die als werklozen gaan doppen. Er gaan zowat 600 doppers naar het gemeentehuis. Te Hingene vertelde men dat de zuster van de Hertog, religieuze Franciscane in Marocco aan typhus is overleden, aldaar begraven. Een Duitser vraagt te Hingene aan een 8-jarig meisje een polleke. "Neen,zei t jong,"ik spaaf er liever in! Deze middag wandeling door de kasteelbossen waar ten gevolge van het onderwaterzetten vele grote bomen zijn verdord, konijnen zijn niet meer te zien, fazanten raar, eenden ook niet gelukt. De boswachters dragen een stevige knuppel in plaats van geweer. Woensdag 30 juni 1915 (dag 331) Meneer Van Baren schrijft aan Placidus om zijn schilderijen van den Dilft in t droog te brengen naar het gasthuis? Het kanon dat enige dagen gezwegen heeft, is vandaag weer hoorbaar. Een visser van Branst ving vandaag een monsterkarper die hij aan Phil Pooter voor 10 frank verkocht. Twee Zusters der Presentatie zijn naar Antwerpen geweest zonder pas, maar niet zonder moeite. Er is nu aangeplakt dat men zonder pas niet verder dan 5 kilometers uit de gemeente mag gaan

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat de stad in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt erover gepraat, de mensen staan allemaal op straat. De volgende

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Mariekerke tijdens de eerste wereldoorlog

Mariekerke tijdens de eerste wereldoorlog Mariekerke tijdens de eerste wereldoorlog Voor de oorlog Mariekerke is vooral een vissersdorp waar de inwoners hun brood verdienen door op de Schelde te gaan vissen. 4 augustus 1914 : ten oorlog! Mariekerke

Nadere informatie

KACHTEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

KACHTEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG KACHTEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog De kerk van Kachtem, toen alles nog rustig was. 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat het dorp in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

MAART 1915. Uit de dagboeken van Pater Benedictus Van Doninck. Gemeentelijk Archief Bornem - 25 -

MAART 1915. Uit de dagboeken van Pater Benedictus Van Doninck. Gemeentelijk Archief Bornem - 25 - Uit de dagboeken van MAART 1915 Maandag 1 maart 1915 (dag 211) Nachtrust gestoord om 3 uur door een kort maar hevig onweder met hagelstenen. Het heeft geen schade aangericht. Leo droomde dat er zeppelins

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog MO_03 Moeders met lange rokken en schorten. Meisjes en jongens met zwarte kousen, sommige op klompen. Het lijkt gezellig op straat. Geen auto

Nadere informatie

Hij heeft een muts aan

Hij heeft een muts aan Hij heeft een muts aan Johan Mathieu Dekemper schreef dit liedje als ode aan de "gewone werkman" of als aanklacht tegen de hautaine "beau monde" als u wil. Een protestlied van rond WOI dus, waarbij in

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Uit de dagboeken van Pater Benedictus Van Doninck

Uit de dagboeken van Pater Benedictus Van Doninck APRIL 1915 (Witte) Donderdag 1 april 1915 (dag 242) Walter de Maeyer speelt t orgel. Broeder Alfons droeg t processiekruis. Edw.en Willy van Fraeyenhoven met Fonske Boeykens misdienaars. Er waren 7 mensen

Nadere informatie

A) Schrijf het verbum in de best passende tijd en vorm, eventueel met een hulpverbum

A) Schrijf het verbum in de best passende tijd en vorm, eventueel met een hulpverbum A) Schrijf het verbum in de best passende tijd en vorm, eventueel met een hulpverbum 1. Wat voor rare mensen waren dat daarstraks? (zijn) 2. Zodra we de film, zullen we je vertellen wat we ervan vonden.

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Karel de Grote Koning van het Frankische Rijk

Karel de Grote Koning van het Frankische Rijk Karel de Grote Koning van het Frankische Rijk Eén van de bekendste koningen uit de Middeleeuwen is Karel de Grote. Hij leeft zo'n 1300 jaar geleden, waar hij koning is van het Frankische rijk. Dat rijk

Nadere informatie

STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG STADEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Staden voor de oorlog STA_07 De Speyhoek in Staden, voor de oorlog. Iedereen komt naar buiten voor de fotograaf. Moeders met lange rokken en grote schorten, vaders

Nadere informatie

A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of.

A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of. A) Gebruik de volgende voegwoorden: maar, want, en, of. 1. Trek je schoenen uit moeder heeft pas schoongemaakt. 2. Ik wilde gaan tennissen mijn vrienden vonden het te warm. 3. Drink je koffie drink je

Nadere informatie

MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog MO_03 Moeders met lange rokken en schorten. Meisjes en jongens met zwarte kousen, sommige op klompen. Het lijkt gezellig op straat. Geen auto s...

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

Ruth 1. Ruth en Noömi

Ruth 1. Ruth en Noömi Ruth 1 Ruth en Noömi Elimelech en zijn familie 1 Toen de rechters het land bestuurden, was er eens hongersnood in Juda. Daarom besloot een man uit Betlehem naar het land Moab te gaan. Zijn vrouw en zijn

Nadere informatie

Vandaag terug een zeer warme dag. Ik eindig vandaag in het piepkleine dorpje Lentilles. Er is niets in het dorp, geen winkeltje, geen bakker, geen

Vandaag terug een zeer warme dag. Ik eindig vandaag in het piepkleine dorpje Lentilles. Er is niets in het dorp, geen winkeltje, geen bakker, geen Vandaag terug een zeer warme dag. Ik eindig vandaag in het piepkleine dorpje Lentilles. Er is niets in het dorp, geen winkeltje, geen bakker, geen bar of restaurant. Lentilles heeft een mooie Sint-Jacobskerk

Nadere informatie

Michichi, Alba, Canada, 24 december 1921. Vader en Broeders,

Michichi, Alba, Canada, 24 december 1921. Vader en Broeders, Michichi, Alba, Canada, 24 december 1921 Vader en Broeders, Uw brief ontvangen en ik dacht al eerder te schrijven, maar het is er altijd overheen gegaan totdat het nieuwjaar werd en nu volgens oud gebruik

Nadere informatie

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM

WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM WOUTER KLOOTWIJK ANNE, HET PAARD EN DE RIVIER MET ILLUSTRATIES VAN ENZO PÉRÈS-LABOURDETTE LEOPOLD / AMSTERDAM Eerste druk 2017 2017 tekst Wouter Klootwijk 2017 illustraties Enzo Pérès-Labourdette Boekverzorging

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Strathmore 19 december 1909. Vader en Broeders

Strathmore 19 december 1909. Vader en Broeders Strathmore 19 december 1909 Vader en Broeders Ik had wel eerder geschreven maar ik dacht, Jan gaat toch naar huis met Kerstmis maar nu gaat hij niet. Hij is bij een boer in de buurt en kan er heel den

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Dag 6 & 7: dag 6 zondag & dag 7 bezoek ver weg

Dag 6 & 7: dag 6 zondag & dag 7 bezoek ver weg Dag 6 & 7: dag 6 zondag & dag 7 bezoek ver weg Hallo beste medereisgenoten, We hebben gehoord dat jullie zaterdag een hele mooie dag gehad hebben met een mooie opbrengst. Daar zijn we blij mee. Voordat

Nadere informatie

HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Het is oorlog! Het brandweerkorps wordt snel samengeroepen voor het gemeentehuis. De brandweermannen moeten de jongens gaan waarschuwen

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen).

A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen). A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen). 1. Je tekent mooi, zeg. 2. Wat een mooi schilderij! 3. Ik heb iets moois voor jou. 4. Mijn vader is een harde werker. 5. Het

Nadere informatie

OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog de kerk van Oekene voor de Eerste Wereldoorlog 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat het dorp in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt

Nadere informatie

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog LI_07 Er is veel volk op de dorpsplaats samengekomen en overal hangen vlaggen. Niemand is aan het werken. Het is waarschijnlijk zondag, en mooi

Nadere informatie

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op vrijdag 31 juli 1914 staat Gits in rep en roer: de algemene mobilisatie wordt afgekondigd. Alle jongemannen die in aanmerking komen voor

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin.

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. 1. Ga opnemen de telefoon je? 2. Ik te laat altijd kwam in de les. 3. Wat zijn

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N O V E M B E R 2 0 1 3 N I E U W S B R I E F I N D I T N U M M E R : 1 B I N N E N K O R T 2 O P R O E P P R O J E C T M U Z I S C H E V O R - M I N G 3 B E Z O E K A A N H E T G E M E E N T E H U I S

Nadere informatie

Originele stereofoto: 'Douamont. Cheveaux morts'

Originele stereofoto: 'Douamont. Cheveaux morts' Originele stereofoto: 'Douamont. Cheveaux morts' In de conflicten voor de Eerste Wereldoorlog speelden paarden een belangrijke rol. De cavalerie was tot dan het speerpunt van de legers. Maar vanaf 1914

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Sessie 68. Meningen over Wat Tyler. Mening in 1381. Mening Nu. Niet waar of Valt niet te zeggen

Sessie 68. Meningen over Wat Tyler. Mening in 1381. Mening Nu. Niet waar of Valt niet te zeggen Sessie 68. Meningen over Wat Tyler Mening in 1381 Mening Nu Niet waar of Valt niet te zeggen Sessie 68. Uitspraken over Wat Tyler Mensen moeten niet als slaven hoeven werken alleen maar omdat ze arm zijn.

Nadere informatie

DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog DAD_02 Dadizele, voor de oorlog. De kinderen wachten op de tram. Overal in de streek liepen tramlijnen. Maar de tram maakte plaats voor de auto. Ook

Nadere informatie

Lesbrief Van Papa, voor Sammie

Lesbrief Van Papa, voor Sammie Lesbrief Van Papa, voor Sammie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Introductie 4 Tweede Wereldoorlog 5 Concentratiekamp 6 Stripverhaal (opdracht) 8 Collage maken (opdracht) 9 Colofon 10 2 Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG OOSTNIEUWKERKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog OOS_02 Oostnieuwkerke, zo n 100 jaar geleden. De mensen komen uit hun huizen om te kijken naar de fotograaf. 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31

Nadere informatie

Lancaster ED470. Wie, wat, waar en hoe?

Lancaster ED470. Wie, wat, waar en hoe? Lancaster ED470 Wie, wat, waar en hoe? Hier is het toestel neer gekomen en ontploft. Een groot gat kwam in de grond. Wat gaan we doen? Het verhaal Vliegtuigcrash. 23 september 1944 De vliegbasis Skellingthorpe

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna.

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. 100 jaar geleden t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. t Is oorlog! Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer 100 jaar geleden is een

Nadere informatie

Brieven van Ama welpen

Brieven van Ama welpen Introductie Shanti heeft heel veel vriendinnetjes in de jungle. Ze heeft ook een vriendinnetje in een land heel ver weg. Het meisje heet Ama. Ama woont in een land dat Ghana heet. Weten jullie waar dat

Nadere informatie

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK 6 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK 6 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK THEMA 4 Eindredactie: Monique Goris Leerlijnen: Hans Bulthuis Auteurs: Katrui ten Barge, Wilfried Dabekaussen, Juul Lelieveld, Frederike

Nadere informatie

Fototentoonstelling WO I

Fototentoonstelling WO I Fototentoonstelling WO I gewone dieren, bijzondere situaties Ook op de kinderboerderij zijn we de herdenking van WO I niet vergeten. Hoe kan het ook anders, bij ons staat deze in het teken van de dieren.

Nadere informatie

INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat de gemeente in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt erover gepraat. De volgende dag al moeten de dienstplichtigen

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Mysterie De vluchtende keizer

Mysterie De vluchtende keizer Mysterie De vluchtende keizer De les in een oogopslag Onderwerp: Activiteit: Tijdsduur: Doelen: Beginsituatie: Voorbereiding: Vlucht Keizer Wilhelm naar Nederland Deze mysterie- activiteit is een goede

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

LEVEN IN DE OORLOG LES 1. Het begin van de oorlog

LEVEN IN DE OORLOG LES 1. Het begin van de oorlog Wereldoorlogen en Holocaust LES 1 LEVEN IN DE OORLOG JE LEERT wat er in het begin van de Tweede Wereldoorlog gebeurt; wat er verandert in het dagelijks leven van de mensen; wat de mensen doen bij een luchtalarm.

Nadere informatie

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet.

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet. Vriendschap, Vrij en ongedwongen, Zonder vriendschap kun je iemand niet helemaal vertrouwen in je blijdschap en verdriet. Wie ben jij, wie is de ander? In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Tomaten in de puree. dag 1. Hallo,

Tomaten in de puree. dag 1. Hallo, Tomaten in de puree dag 1 Mijn naam is Valérie en ik woon in Togo, één van de kleinste landen in Afrika. Veel mensen in mijn land zijn arm. Vroeger teelden mijn mama en papa katoen. Maar toen zij het katoen

Nadere informatie

De exodus. Foto s van het materiaal

De exodus. Foto s van het materiaal De exodus Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt bij de uittocht van het volk van God (Exodus 11:1 15:21). Het verhaal is één van de heilige verhalen en behoort tot de kernpresentatie. Lesdoelen

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Goede reis Reizen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Goede reis, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

van carnaval tot kerst

van carnaval tot kerst vier kant reeks van carnaval tot kerst 20 feesten & dagen om te onthouden Driekoningen Driekoningen is elk jaar op 6 januari. Op deze dag wordt het bezoek van drie wijze mannen aan het pasgeboren kindje

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Vroeger voerden Europese landen vaak oorlog met elkaar. De laatste keer was dat met de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er zijn in die oorlog veel mensen gedood en er

Nadere informatie

PLATTEGROND. Je neemt de trap tot halverwege, gaat linksaf en volgt de pijl

PLATTEGROND. Je neemt de trap tot halverwege, gaat linksaf en volgt de pijl Lieve kinderen? In heel veel schilderijen en beelden van het Bonnefantenmuseum staan kinderen afgebeeld: kleine, grote, mooie, witte, eenzame en gezellige kinderen. Sterker nog, de naam van het museum

Nadere informatie

Julia Clarysse 100 jaar

Julia Clarysse 100 jaar Julia Clarysse 100 jaar Op 1 maart 2006 wordt Julia Clarysse 100 jaar. Ze heeft tot haar 85 ste in de Oude Molenstraat gewoond. Daarna is ze bij haar dochter Maria in Gompel ingetrokken en de laatste tien

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Vraag 4 a. De profeten- leerlingen accepteren en respecteren Elisa als de opvolger van Elia.

Vraag 4 a. De profeten- leerlingen accepteren en respecteren Elisa als de opvolger van Elia. Antwoorden 20.1: God zorgt a. Gilgal, Bethel, Jericho, de Jordaan. Elia en Elisa reisden van Gilgal naar Bethel, van Bethel naar Jericho en van Jericho naar de Jordaan. b + c a. Twee delen van zijn geest

Nadere informatie

EMELGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

EMELGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG EMELGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat het dorp in rep en roer: het is oorlog! Iedereen komt op straat en praat erover. De jonge mannen worden opgeroepen

Nadere informatie

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette?

Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Maria verscheen in Lourdes aan een meisje. Wat was haar naam? Op wat voor plaats verscheen Maria aan Bernadette? Waarmee vullen bedevaarders hun flessen aan de grot van Lourdes? Welke twee gebeden bid

Nadere informatie

Alle kerktorens zijn verschillend. Ze zitten vast aan de kerk of staan er los naast.

Alle kerktorens zijn verschillend. Ze zitten vast aan de kerk of staan er los naast. De geschiedenis van onze toren Alle kerktorens zijn verschillend. Ze zitten vast aan de kerk of staan er los naast. De vorm is spits of rond. Soms zit er een dakruiter op. Hoe ziet de kerktoren bij jou

Nadere informatie

Anne Frank, haar leven

Anne Frank, haar leven Vragen en opdrachten bij: Anne Frank, haar leven Doe meer met Leeslicht! Bij alle boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

De vorm van het verhaal

De vorm van het verhaal Over dit boek Het verhaal van Reinaart de vos is een van de oudste verhalen in het Nederlands. Het is geschreven in de 13 de eeuw door Willem. Wie die Willem precies was, weten we niet. Willem heeft het

Nadere informatie

RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog RUM_02 Koetsen en karren over de kasseien van de vooroorlogse Rumbeeksesteenweg. De straat loopt recht op de mooie, fiere kerktoren. 31 juli 1914:

Nadere informatie

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek Germa de Vos Kletsboek Een vrolijk voorleesboek 1 Het huis van de tien kinderen 1., daar kun je haast niet lopen. Overal zitten kleintjes hun vetertjes te knopen. 2., daar is het altijd feest, omdat er

Nadere informatie

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder.

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder. Over dit boek Karel en Elegast is een oud verhaal. Het gaat over trouw aan de koning en over verraad. Het is één van de eerste verhalen die in de Nederlandse taal zijn opgeschreven. De Karel in dit verhaal

Nadere informatie

London. klas 2B kompas. Dagboek: Gemaakt door Stacey Wilbrink

London. klas 2B kompas. Dagboek: Gemaakt door Stacey Wilbrink London klas 2B kompas Dagboek: Gemaakt door Stacey Wilbrink Dag 1 Klas 2b van het kompas moesten allemaal verzamelen op het station Breda. Daar werden de kinderen uitgezwaaid door hun ouders. De kinderen

Nadere informatie