Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 Gegevens onderneming : Autobedrijf Van Rossem Dronten B.V., gevestigd te Dronten Faillissementsnummer : 07/07/261 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 Gegevens onderneming : Autobedrijf Van Rossem Emmeloord B.V., gevestigd te Emmeloord Faillissementsnummer : 07/262 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 Gegevens onderneming : Autobedrijf Van Rossem Lelystad L B.V., gevestigd te Lelystad Faillissementsnummer : 07/263 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 Gegevens onderneming : Autobedrijf Van Rossem Putten B.V., gevestigd te Putten Faillissementsnummer : 07/230 F (rechtbank Zutphen) Datum uitspraak : 30 augustus 2007 Gegevens onderneming : Van Rossem Groep B.V., gevestigd te Putten Faillissementsnummer : 07/231 F (rechtbank Zutphen) Datum uitspraak : 30 augustus 2007 Gegevens onderneming : Autobedrijf Van Rossem Harderwijk B.V., gevestigd te Harderwijk Faillissementsnummer : 07/241 F (rechtbank Zutphen) Datum uitspraak : 5 september 2007 Gegevens onderneming : MCD Harderwijk B.V., gevestigd te Harderwijk Faillissementsnummer : 07/242 F (rechtbank Zutphen) Datum uitspraak : 5 september 2007

2 Gegevens onderneming : Autoschade Van Rossem B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/286 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 5 september 2007 Gegevens onderneming : MCD Lelystad B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/287 F (rechtbank Zwolle-Lelystad Datum uitspraak : 5 september 2007 Gegevens onderneming : Mobiliteitscentrum Van Rossem (MCD) Dronten B.V., gevestigd te Dronten Faillissementsnummer : 07/288 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 5 september 2007 Curatoren : mr. F.W. Aartsen en mr. C. Bijl Rechter-commissaris : mr. C.A. Peterzon, rechtbank Zwolle-Lelystad Omzetgegevens 2005 : Vestiging 2005 Van Rossem Groep (gecons.) onbekend Autoschade Van Rossem 0 MCD Groep 0 Van Rossem Dronten Van Rossem Emmeloord Van Rossem Lelystad Van Rossem Putten Van Rossem Harderwijk MCD Harderwijk MCD Lelystad 4.081,112 MCD Dronten Personeel gemiddeld aantal : 68 Verslagperiode : resp. 22 augustus, 30 augustus en 5 september 2007 tot en met 12 oktober 2007 Bestede uren verslagperiode : 358 uur en 20 minuten Bestede uren totaal : 358 uur en 20 minuten 2

3 INLEIDING In dit verslag rapporteren de curatoren over hun bevindingen en verrichtingen in de hierboven genoemde faillissementen van (verkort aangeduid): Van Rossem Groep en haar dochtervennootschap Autoschade Van Rossem en MCD Groep en haar dochtervennootschappen MCD Harderwijk, MCD Dronten ten, MCD Lelystad, Van Rossem Putten, Van Rossem Harderwijk, Van Rossem Lelystad, Van Rossem Emmeloord en Van Rossem Dronten ten. De laatstgenoemde dochtervennootschappen zullen in het navolgende gezamenlijk kort worden aangeduid met de Autobedrijven en, onderscheidenlijk naar het gevoerde merk (MCD voert het Nissan-merk, Van Rossem het Renault-merk) respectievelijk de MCD-auto autobedrijven bedrijven en de Van Rossem-auto autobedrijven bedrijven. Het gehele conglomeraat van vennootschappen zal hierna kort worden aangeduid met de Groep. Met nadruk zij erop gewezen dat de in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie nog onderwerp is van nader onderzoek. Dat brengt met zich mee dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat gegevens moeten worden aangepast. Vanwege de sterke onderlinge verwevenheid van de gefailleerde vennootschappen, waardoor het praktisch niet mogelijk is de werkzaamheden van de curatoren per vennootschap toe te rekenen, is met de rechter-commissaris afgesproken dat de werkzaamheden van de curatoren in verband met het beheer en het vereffenen van de failliete boedels door hen als één geheel zullen worden geadministreerd en ten laste zullen worden gebracht van het totale, geconsolideerde actief. Bij dit verslag voegen de curatoren een geconsolideerd financieel tussentijds verslag (Bijlage1 ijlage1) en voor elke gefailleerde vennootschap afzonderlijke tussentijdse financiële verslagen (Bijlage ). Omdat de Groep 10 actieve en één inactieve vennootschap (Autoschade Van Rossem) telt, zijn de rente en boedelkosten voor één tiende (1/10) aan elke vennootschap (dus uitgezonderd Autoschade Van Rossem) toegerekend. 1. INVENTARISATIE 1.1 Directie en organisatie: MCD Groep en haar dochtervennootschappen: Alle aandelen in de Autobedrijven zijn voor 100% in handen van MCD Groep. Aandeelhouders van MCD Groep zijn (voor 20%) Van Rossem Groep en (voor 80%) de besloten vennootschap Fungi Groep B.V. te Etten Leur. Overigens heeft 3

4 MCD Groep pas zeer onlangs de aandelen verworven van de Van Rossemautobedrijven; op 30 juli 2007 zijn deze aandelen door Van Rossem Groep overgedragen aan MCD Groep. De reden die hiervoor door de bestuurders wordt gegeven is dat zij de genoemde dochtervennootschappen van Van Rossem Groep door dit verhangen buiten de gevarenzone van het op dat moment kennelijk dreigende faillissement van Van Rossem Groep hebben willen houden. De curatoren onderzoeken deze kwestie nog. Bestuurder Van MCD Harderwijk, MCD Dronten en MCD Lelystad is MCD Groep, bestuurder van Van Rossem Harderwijk, Van Rossem Lelystad, Van Rossem Emmeloord, Van Rossem Dronten en Van Rossem Putten is Van Rossem Groep. Bestuurders van MCD Groep zijn de heer J.E. Kastrop en mevrouw E.M. Kastrop- Montauban, beiden wonende te Zeewolde aan de Patroonsweg 22. Er is bij geen enkele gefailleerde vennootschap een raad van commissarissen ingesteld. Van Rossem Groep en haar dochtervennootschap(pen): Van Rossem Groep is 100% aandeelhoudster van Autoschade Van Rossem en (het niet gefailleerde) Automobielbedrijf De Veluwe B.V. (voorheen genoemd Autobedrijf Van Rossem Elburg B.V.) De aandelen van Van Rossem Groep worden gehouden door de op 26 juni 2007 opgerichte Stichting Administratiekantoor VRM, waarvan sedert 16 juli 2007 de bestuurders zijn B. Kastrop en M. Kastrop, de zoons van J.E. Kastrop en E.M. Kastrop-Montauban. Bestuurder van Autoschade Van Rossem en (het niet gefailleerde) Automobielbedrijf De Veluwe B.V. is Van Rossem Groep. Bestuurders van Van Rossem Groep zijn J.E. Kastrop en Kastrop en E.M. Kastrop- Montauban voornoemd. Er is bij geen enkele gefailleerde vennootschap een raad van commissarissen ingesteld. De curatoren verwijzen naar het bij dit verslag gevoegde organigram (Bijlage 13). 1.2 Activiteiten onderneming Volgens de beschrijving van de Kamer van Koophandel waren de bedrijfsactiviteiten van Van Rossem Groep het verkrijgen en beheren van, het beleggen in, alsmede de handel in effecten, onroerende goederen en/of andere duurzame vermogensobjecten. 4

5 De activiteiten van MCD Groep worden omschreven als het beleggen van vastgoed. In de praktijk hielden deze vennootschappen zich bezig met het besturen van de genoemde (dochter)vennootschappen, daarbij vertegenwoordigd door de heer J.E. Kastrop en mevrouw E.M. Kastrop- Montauban als feitelijk bestuurders (hierna kort aangeduid met de bestuurders ) Het handelsregister noemt als bedrijfsomschrijving van de acht Autobedrijven het beheer van eigen vermogen. Feitelijk bestonden deze activiteiten in het bijzonder uit inkoop, verkoop, verhuur, onderhoud en reparatie van auto s. De MCD-autobedrijven voeren het merk Nissan, de Van Rossem-bedrijven voeren het merk Renault. 1.3 Winst en verlies: Volgens de jaarcijfers van 2005 waren de resultaten na belasting over de jaren 2004 en 2005 als volgt: Vestiging Van Rossem Groep (geconsolideerd) / /- Autoschade Van Rossem /- MCD Groep 94 -/ /- Van Rossem Dronten / /- Van Rossem Emmeloord /- Van Rossem Lelystad 29 -/ Van Rossem Putten / /- Van Rossem Harderwijk / /- MCD Harderwijk / /- MCD Lelystad 47 -/ /- MCD Dronten / /- 1.4 Balanstotaal: Blijkens de jaarcijfers van 2005 was het balanstotaal van 2004 en 2005: Vestiging Van Rossem Groep (geconsolideerd) Autoschade Van Rossem MCD Groep Van Rossem Dronten Van Rossem Emmeloord Van Rossem Lelystad Van Rossem Putten Van Rossem Harderwijk MCD Harderwijk MCD Lelystad MCD Dronten

6 1.5 Lopende procedures: Van Rossem Groep en de vijf Van Rossem-autobedrijven zijn bij exploit van 1 augustus 2007 samen met (het niet gefailleerde) Autobedrijf De Veluwe B.V. in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 2 mei 2007 waarbij zij zijn veroordeeld tot betaling van in totaal in hoofdsom groot een bedrag van ,-- aan ADW Zeewolde B.V. terzake van accountantskosten en waarvoor door ABN AMRO een bankgarantie is gesteld, waarvan zij de met contragarantie verbandhoudende voorwaardelijke schuld reeds heeft afgelost uit de veilingopbrengst. Appellanten menen dat hun tegenvordering van ongeveer ,-- ten onrechte is afgewezen. De curatoren hebben de stukken enkele dagen geleden van de advocaat van de gefailleerde vennootschappen (die nu nog slechts optreedt voor Automobielbedrijf De Veluwe B.V.) ontvangen en beraden zich op de positie van de gefailleerde vennootschappen. De zaak dient op 30 oktober Voorts hebben de curatoren omvangrijke dossiers ontvangen van procedures die in hoger beroep aanhangig zijn tussen Autobedrijf De Veluwe B.V. enerzijds en Automobielbedrijf Gebroeders Zoet B.V. en de heren G. Zoet en W. Zoet (in wisselende samenstelling) anderzijds. De procedures staan, voor zover de curatoren thans bekend, allemaal op de slaaprol en de curatoren beraden zich als aandeelhouders en bestuurders van Autobedrijf De Veluwe op deze procedures. Bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, sector kanton locatie Harderwijk, was een kort geding aanhangig tussen Van Rossem Harderwijk en de verhuurder van het bedrijfspand te Harderwijk aan de Snelliusstraat 2A, de heer J.J.M. Moorkamp, waarin de laatste ontruiming had gevorderd. Na een eerste aanhouding van de behandeling is het kort geding op 3 oktober 2007 ingetrokken. Bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, sector kanton locatie Harderwijk, was eveneens een kort geding aanhangig tussen MCD Harderwijk en de verhuurder van het bedrijfspand aan de Snelliusstraat 3 te Harderwijk, de heer T.J. van Hees, waarin eveneens ontruiming werd gevorderd. Dit kort geding is vanwege het faillissement geschorst. De curatoren verwachten dat de procedure binnenkort zal kunnen worden geroyeerd nu het bedrijfspand reeds door een nieuwe huurder is betrokken, aan wie de activa zijn verkocht. 1.6 Verzekeringen: De gefailleerde vennootschappen hadden bij de verzekeraars forse premie achterstanden. De voorraden en inventaris die de curatoren om hierna te noemen redenen nog niet te gelde hebben kunnen maken, hebben zij via FDR & Associés te Amsterdam ( FDR FDR ) laten verzekeren, de nog niet verkochte voertuigen zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd bij Bovemij. Voor beide verzekeringen geldt dat deze maandelijks kunnen worden beëindigd. 6

7 1.7 Huur: De Autobedrijven zijn allen gevestigd in huurpanden die bestaan uit showroom, kantoor, kantine, werkplaats en magazijn. MCD Groep en Van Rossem Groep huren kantoorruimte van J.E. Kastrop en E.M. Kastrop-Montauban aan het Gildenveld 37 te Zeewolde. Van Rossem Dronten huurt, blijkens de administratie, de bedrijfsruimte van Van Rossem Groep, voor 2.500,-- per maand. De bestuurders hebben de curatoren medegedeeld dat de huur vóór faillissementsdatum door opzegging is beëindigd. De curatoren hebben ondanks hun verzoek tot op heden nog geen bewijsstukken van de huur en de huurbeëindiging ontvangen. Van Rossem Harderwijk huurt de bedrijfsruimte aan de Snelliusstraat 2a te Harderwijk van de heer Moorkamp voor een bedrag van 4.696,78 per maand. De verhuurder heeft bij brief van 21 september 2007 de huur opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn ex art. 39 lid 1 Fw. De huur eindigt derhalve uiterlijk 1 januari Reeds voor het faillissement van Van Rossem Harderwijk heeft de verhuurder (merkwaardigerwijs) een nieuwe huurovereenkomst gesloten met Segerink & Wolbers B.V., met welke vennootschap de curatoren in het kader van de verkoop van activa met medewerking van de verhuurder per 24 september 2007 beschikbaarstelling van het gehuurde zijn overeengekomen. Ondanks de formele voortduring van de huur is de boedel derhalve geen huur verschuldigd. Dat de curatoren het huurrecht voorshands nog niet hebben prijsgegeven heeft te maken met een koopoptie in de huurovereenkomst waarop de curatoren zich nog beraden. Van Rossem Putten huurt bedrijfsruimte aan de Achterstraat 18, 20 en 35 te Putten voor een huurprijs van 4.217,26 per maand. Bij brief van 28 september 2007 heeft de verhuurder de huur met inachtneming van de termijnen in art. 39 lid 1 Fw opgezegd. Van Rossem Lelystad huurt van BMF Lelystad B.V. bedrijfsruimte aan de Artemisweg 1 te Lelystad voor de huurprijs van ,-- per maand. BMF Lelystad B.V. is een dochter van BMF Vastgoed B.V., van welke vennootschap de heer J.E. Kastrop en mevrouw E.M. Kastrop-Montauban (via een Administratiekantoor) eigenaar zijn. Bij schrijven van 29 juli 2007 heeft BMF Lelystad aan Van Rossem Lelystad de huur opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, welke opzegging Van Rossem Lelystad (in de personen van de heer en mevrouw Kastrop) heeft aanvaard. Uitgaande van deze opzegging zou de huur per 1 september zijn geëindigd. Van Rossem Emmeloord huurt van J.E. Kastrop de bedrijfsruimte aan de Bedrijfsweg 3 te Emmeloord van Van Rossem Groep voor een bedrag van 7

8 4.508,-- per maand. Volgens de bestuurders is ook deze huur door opzegging geëindigd. De curatoren hebben ondanks hun verzoek tot op heden nog geen bewijsstukken van de huur en de huurbeëindiging ontvangen. MCD Dronten huurt de bedrijfsruimte aan de Handelsweg te Dronten van Autobedrijf J.A.M. Hagen B.V. te Dronten voor de prijs van 3.960,50 per maand. Per 1 oktober 2007 is het bedrijfspand eigendom van Bol Handelsonderneming B.V. te Dronten. De huur is nog niet opgezegd. MCD Harderwijk huurde de bedrijfsruimte aan de Snelliusstraat 3 te Harderwijk van de heer Van Hees te Harderwijk voor de prijs van 6.447,43 per maand. In het kader van de activatransactie met Autobedrijf A. Visser B.V., de nieuwe huurder van het bedrijfspand, is de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden geëindigd per 21 september MCD Lelystad huurt de bedrijfsruimte aan de Ketelmeerstraat 100 te Lelystad van J.E. Kastrop -volgens de administratie- voor de prijs van 6.080,-- per maand. Volgens informatie van de bestuurders is de huur door opzegging geëindigd. De curatoren hebben ondanks hun verzoek tot op heden nog geen bewijsstukken van de huur en de huurbeëindiging ontvangen. Met betrekking tot de huurovereenkomsten van MCD Groep, Van Rossem Groep en Autoschade Van Rossem hebben de curatoren aan de bestuurders de bewijsstukken gevraagd, doch niet ontvangen. 1.8 Oorzaak faillissement: Blijkens informatie van de bestuurders en de huisbankier, ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ), blijkt dat er tussen beide vanaf medio 2005 een moeizame relatie bestond. Er was een krediet in rekening-courant van maximaal ,--, waarvoor ABN AMRO als zekerheid pandrecht had op voorraden (met name auto s), vorderingen en inventaris. Uit de onder 1.2 weergegeven resultaten blijkt dat de Groep in 2004 een geconsolideerd verlies heeft geleden van ,-- en in 2005 van ,--. Door liquiditeitstekorten ontstonden er overstanden, waardoor de totale financiering onder beheer kwam van de afdeling Financial Restructuring van ABN AMRO. De Groep heeft mogelijkheden gezocht voor herfinanciering, waarbij ABN AMRO integraal zou worden afgelost. Deze herfinanciering liet lange tijd op zich wachten, doch ABN AMRO heeft begin 2007 nog de bereidheid uitgesproken de debetstand in rekening-courant tot een maximum van ,-- te gedogen tot uiterlijk 15 februari 2007 onder meer onder de voorwaarde dat J.E. Kastrop in privé een borgstelling zou tekenen van ,--. Zo niet, dan zou ABN AMRO slechts de financiering continueren onder vestiging van nieuwe (hypothecaire) zekerheden. De borgstelling is overigens verstrekt. 8

9 De herfinanciering liet (te) lang op zich wachten, waardoor ABN AMRO het krediet heeft opgezegd en is overgegaan tot pandbeslag. Dit bestond in eerste instantie uit inbeslagname van de kentekenbewijzen van de verpande voertuigen. Daarnaast heeft ABN AMRO enkele (grotere) debiteuren aangeschreven. Dat laatste heeft, naar de bestuurders hebben medegedeeld, RCI Financial Services, de financier van voertuigen en onderdelen, kort aangeduid met RCI RCI ertoe gebracht zesendertig nieuwe, aan Renault-klanten uit te leveren, auto s in beslag te nemen. RCI pretendeerde, net als ABN AMRO, het eerste pandrecht. Door deze actie besloot ABN AMRO alle op de vestigingen aanwezige auto s te veilen. De kijkdagen werden gehouden op de vestigingen, de veiling verliep via internet. Uiteindelijk zijn ABN AMRO en RCI tot overeenstemming gekomen over het gezamenlijk veilen van de voorraad-auto s. Tot zekerheid van haar verhaal had ABN AMRO tevens beslag laten leggen op het saldo van de Raborekening ten bedrag van ,--. Volgens informatie van de bestuurders was met ABN AMRO overeengekomen dat de bestuurders opdracht zou geven aan Rabobank om dit bedrag over te maken naar ABN AMRO en dat ABN AMRO gelijktijdig het beslag zou opheffen. De overboeking zou de bestuurders in staat moeten stellen loonbetalingen te doen aan personeel. Nadat het bedrag door Rabobank was overgemaakt kon het niet worden aangewend voor loonbetalingen, maar heeft ABN AMRO het in mindering gebracht op de openstaande schuld. Deze uitleg stemt overigens niet overeen met de informatie die de curatoren van ABN AMRO ontvangen. De curatoren onderzoeken momenteel deze gang van zaken. Feit is dat de lonen van de maanden juni en juli niet werden betaald, dat veel personeelsleden hun dienstverband opzegden en elders aan de slag gingen en dat personeelsleden de faillissementen aanvroegen van MCD Groep, Van Rossem Dronten, Van Rossem Emmeloord en Van Rossem Lelystad, die door de rechtbank Zwolle op 22 augustus 2007 werden uitgesproken, de faillissementen van Van Rossem Groep en Van Rossem Putten die op 30 augustus 2007 door de rechtbank Zutphen werden uitgesproken en het faillissement van Autoschade Van Rossem dat op 5 september 2007 door de rechtbank Zwolle-Lelystad werd uitgesproken. De curatoren hebben vervolgens in het faillissement van MCD Groep als aandeelhouders en in het faillissement van Van Rossem Groep als bestuurders eigen aangifte gedaan van faillietverklaring van MCD Lelystad en MCD Dronten, beide door de rechtbank Zwolle-Lelystad uitgesproken op 5 september 2007 en van de faillietverklaring van MCD Harderwijk en Van Rossem Harderwijk, beide uitgesproken door de rechtbank Zutphen op 5 september PERSONEEL 2.1 Aantal ten tijde van faillissement: 68 personeelsleden. 9

10 2.2 Aantal in jaar vóór faillissement: 97 personeelsleden. 2.3 Datum ontslagaanzegging: Naar aanleiding van de faillissementen die op 22 augustus, 30 augustus en 5 september 2007 zijn uitgesproken is aan de werknemers van de gefailleerde bedrijven op 24 augustus, 31 augustus en 10 september 2007 ontslag aangezegd. Werkzaamheden in verslagperiode 1: Uit informatie van werknemers en bestuurders bleek dat de lonen vanaf juni 2007 niet waren betaald. Omdat de gefailleerde vennootschappen niet aan hun loonverplichtingen konden voldoen en de bedrijfsactiviteiten in feite al vanaf juli stillagen, zijn met toestemming van de rechter-commissaris de arbeidsovereenkomsten opgezegd en hebben op 29 augustus en 6 september 2007 bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij de opzegging nader is toegelicht en door de heren Grandia en Slob, buitendienstmedewerkers van UWV, de administratieve afhandeling van de loongarantieregelingen is verzorgd. De administratie van de gefailleerde vennootschappen geeft volstrekt geen duidelijkheid over de vraag waar welke personeelsleden nu precies in dienst zijn. Op veel arbeidscontracten wordt vermeld dat werknemers in dienst zijn bij Van Rossem Groep B.V. terwijl op hun salarisspecificatie één van de autobedrijven als werkgever wordt vermeld. Soms komt het dan ook nog eens voor dat de werknemer via een andere vennootschap werd verloond. Gevolg van deze onduidelijkheid is niet alleen veel discussies en vragen, die de curatoren veel werk hebben bezorgd, maar ook grote verwevenheid tussen de gefailleerde vennootschappen die het voor de curatoren niet eenvoudig zal maken vast te stellen welke door de UWV in te dienen boedelvordering nu precies aan welke gefailleerde vennootschap moet worden toebedeeld. 3. ACTIVA Onroerende zaken: 3.1 Beschrijving: 3.2 Verkoopopbrengst: 3.3 Hoogte hypotheek: 10

11 3.4 Boedelbijdrage: Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Van Rossem Groep en MCD Groep Van Rossem Groep had in elk geval tot kort voor het faillissement bedrijfsmiddelen in eigendom. Aan de hand van in de administratie aangetroffen betalingen en facturen hebben de curatoren bij de bestuurders navraag gedaan naar de verkoop van inventaris op 20 augustus 2007, derhalve tien dagen voor het faillissement. De bestuurders toonden een overeenkomst tussen Van Rossem Groep en Agezo Holding B.V. te Zeewolde ( Agezo Agezo ) houdende verkoop en levering van alle inventarissen, waaronder divers klein materiaal, kantoormeubilair en pc s etc. Het bezit zou aan koper zijn verschaft, de eigenaar van de panden (lees: J.E. Kastrop) zou de goederen voor de koper beheren. De curatoren hebben in de kantoorruimten van MCD Groep en Van Rossem Groep aan het Gildenveld 37 te Zeewolde nog enig kantoormeubilair, computerapparatuur en een printer aangetroffen. Naar de aanwezigheid van de bedrijfsmiddelen doen de curatoren nog onderzoek; volgens de bestuurders zou slechts de computerserver en een accu eigendom zijn van MCD Groep, de curatoren beschikken echter over processen-verbaal van conservatoire beslaglegging door de Belastingdienst waaruit blijkt dat ten laste van MCD Groep grote hoeveelheden kantoorinventaris in beslag zijn genomen. Volgens de bestuurders zou daartegen verzet zijn ingesteld hetgeen zou moeten blijken uit een namens MCD Groep ingediend verzetschrift. Dit wordt door de Belastingdienst ontkend. De Autobedrijven De bedrijfsmiddelen die zich in de acht vestigingen van de autobedrijven bevinden bestaan uit showroominventaris, kantoormeubilair en apparatuur, magazijnstellingen en kasten, kantine-inventaris, zoals tafels en stoelen, en werkplaatsinrichting, waaronder bruggen, gereedschappen en garage-apparatuur. De curatoren doen nog onderzoek naar de bedrijfsmiddelen, in het bijzonder die van Van Rossem Lelystad, Van Rossem Dronten, Van Rossem Emmeloord, MCD Lelystad en MCD Dronten. Op 20 augustus 2007 hebben de genoemde vennootschappen met Agezo eenzelfde soort overeenkomst gesloten als hiervoor genoemd, waarbij zijn verkocht en geleverd alle inventarissen, waaronder de bruggen, divers klein gereedschap, vlaggenmasten, magazijnstellingen, kantoormeubilair en groot materiaal etc. Agezo zou in het bezit zijn gesteld van deze goederen en partijen zijn overeengekomen dat de eigenaar van de panden 11

12 de goederen beheert. Van vier panden is BMF Lelystad c.q. J.E. Kastrop de eigenaar, alleen van MCD Dronten is een derde eigenaar, te weten Bol Handelsonderneming B.V. De curatoren hebben op 6 september 2007 het taxatiebureau FDR de inventaris en voorraden laten taxeren van Van Rossem Harderwijk, MCD Harderwijk, Van Rossem Putten en MCD Dronten, die zijn gevestigd in de panden waar de curatoren toegang hebben. Op 14 september 2007 hebben de curatoren, na van de rechter-commissaris verkregen machtiging tot binnentreden, zich toegang verschaft tot het bedrijfspand van Van Rossem Lelystad aan de Artemisweg 1 te Lelystad en aldaar en vervolgens met medewerking van de bestuurders bij MCD Lelystad, Van Rossem Dronten en Van Rossem Emmeloord de inventaris en voorraden laten taxeren. De curatoren merken in dit verband nog op dat bij een inbraak op 21 september 2007 uit het bedrijfspand aan de Handelsweg te Dronten een sleutelkluis van MCD Dronten is ontvreemd. Daarvan is aangifte gedaan bij de politie Dronten en melding bij de verzekeraar. De bedrijfsmiddelen van Van Rossem Harderwijk, door FDR getaxeerd op een liquidatiewaarde van ,--, zijn door de curatoren verkocht aan Segerink & Wolbers te Apeldoorn en Deventer, voor een bedrag van ,-- exclusief BTW als onderdeel van een activatransactie. De bedrijfsmiddelen van MCD Harderwijk, door FDR getaxeerd op een liquidatiewaarde van ,--, zijn door de curatoren aan Autobedrijf A. Visser B.V. te Nijkerk verkocht voor het bedrag van ,-- exclusief BTW als onderdeel van een activatransactie. De bedrijfsmiddelen van Van Rossem Putten zullen binnenkort door de curatoren onderhands worden verkocht c.q. geveild. 3.6 Verkoopopbrengst: De verkoop van bedrijfsmiddelen heeft in totaal inclusief BTW een bedrag van ,75 opgeleverd, welk bedrag op de faillissementsrekening is bijgeschreven. 3.7 Boedelbijdrage: 12

13 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: De Belastingdienst heeft belastingvorderingen ex art. 22 lid 3 Iw, doch dat is zonder betekenis nu ABN AMRO van haar pandrechten afstand heeft gedaan. De curatoren komen hierop onder 5.4 nog terug. Werkzaamheden in verslagperiode 1: De curatoren hebben diverse bezoeken gebracht aan de bestuurders in Zeewolde. Doordat de faillissementen in drie fasen werden uitgesproken, heeft het aanvankelijk enige tijd geduurd voor zij de volledige administratie onder zich konden nemen. De curatoren hebben contacten gehad met FDR, hebben de bedrijfpanden in verband met een eerste inventarisatie en (later) in verband met taxatie bezocht, hebben zich beziggehouden met de onderhandelingen met kopers van de inventaris, een vergadering belegd met Belastingdienst en pandhoudster RCI, en daarnaast veel telefonisch en schriftelijk overleg gevoerd met pandhoudster ABN AMRO en de advocaten van de bestuurders. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving: Voorraden Alle acht autobedrijven hebben voorraden in eigendom, deze bestaan uit onderdelen en autobanden die zijn opgeslagen in het magazijn en uit nieuwe en gebruikte auto s. De voorraden zijn, zo wordt ook door de bestuurders erkend, niet aan Agezo verkocht. De voorraden zijn op de vooromschreven wijze door FDR op 6 september en 14 september 2007 getaxeerd. De voorraden van Van Rossem Harderwijk, waarvan door FDR de liquidatiewaarde is vastgesteld op 5.000,--, zijn door de curatoren aan Segerink & Wolbers verkocht voor een bedrag van 7.000,-- exclusief BTW als onderdeel van de activatransactie. De voorraden van MCD Harderwijk, door FDR getaxeerd op een liquidatiewaarde van 2.500,--, zijn door de curatoren aan Autobedrijf A. Visser B.V. te Nijkerk verkocht voor een bedrag van 2.500,-- exclusief BTW als onderdeel van de activatransactie. Zoals onder 1.7 vermeld, heeft ABN AMRO voor faillissement de kentekens van de auto s die zich in de voorraad van de autobedrijven bevonden in beslaggenomen en de auto s vervolgens samen met pandhoudster RCI geveild. Tussen het moment van beslaglegging en het moment van veiling hebben Van Rossem 13

14 Lelystad, Van Rossem Putten, Van Rossem Dronten en Van Rossem Harderwijk aan Agezo en aan Autobedrijf Smaling V.O.F. te Apeldoorn diverse auto s verkocht. De curatoren hebben die kwestie in onderzoek. Een aantal auto s is door de pandhouders niet geveild. Deze bevonden zich ten tijde van de veiling bij klanten of bij personeel of stonden in consignatie bij collega-bedrijven. Het achterhalen van deze auto s vergt veel onderzoek. Uit overzichten van RDW en Belastingdienst hebben de curatoren inzicht in de kentekens die op naam van de gefailleerde vennootschappen hebben gestaan en nog staan. De bestuurders weten echter niet van alle auto s exact aan te geven waar deze zich bevinden. De curatoren zetten hun onderzoek voort. De curatoren merken op dat bij de hiervoor vermelde inbraak in het bedrijfspand aan de Handelsweg te Dronten een zijruit van een in dat pand geparkeerde auto is ingeslagen. De curatoren hebben aangifte gedaan en de schade bij de verzekeraar gemeld. Net als de voorraden zijn de auto s op 6 en 14 september 2007 door FDR getaxeerd. Afkoelingsperiode Vanwege de vele aanspraken van derden -pandhouders, eigendomsclaimantenop activa heeft de rechtbank op verzoek van de curatoren bij beschikking van 5 september 2007 een afkoelingsperiode gelast van 2 maanden. Onderhanden werk De curatoren hebben op diverse vestigingen werkbonnen verzameld en zullen eerdaags samen met een voormalig werknemer van Van Rossem Harderwijk deze werkbonnen onderzoeken en het onderhanden werk eventueel uitfactureren Verkoopopbrengst: De opbrengst van de voorraden van Van Rossem Harderwijk en MCD Harderwijk inclusief BTW bedraagt ,--, welk bedrag op de faillissementrekening is ontvangen. De curatoren onderzoeken nog de mogelijkheden van verkoop van de overige voorraden en auto s Boedelbijdrage: Werkzaamheden in verslagperiode 1: De curatoren hebben diverse bezoeken gebracht aan de bestuurders in Zeewolde. Doordat de faillissementen in drie fasen werden uitgesproken, heeft het aanvankelijk enige tijd geduurd voor zij de administratie onder zich konden nemen. De curatoren hebben contacten gehad met FDR, hebben de bedrijfpanden 14

15 in verband met een eerste inventarisatie en (later) in verband met taxatie bezocht, hebben zich beziggehouden met de onderhandelingen met kopers van de inventaris, een vergadering belegd met Belastingdienst en pandhoudster RCI, als ook veel telefonisch en schriftelijk overleg gevoerd met pandhoudster ABN AMRO en (de advocaten van) de bestuurders. Andere activa 3.12 Immateriële activa Als onderdeel van de activatransactie hebben de curatoren aan Segerink & Wolbers overgedragen het huurdersbelang en de goodwill voor een bedrag van respectievelijk 5.000,-- en ,-- exclusief BTW. Als onderdeel van de activatransactie hebben de curatoren van MCD Harderwijk aan Autobedrijf A. Visser B.V. overgedragen het huurdersbelang en de goodwill ten bedrage van respectievelijk 5.000,-- en 2.775,-- exclusief BTW. Het totale bedrag van ,25 is op de faillissementsrekening ontvangen. De curatoren zijn met Segerink & Wolbers de overdracht overeengekomen van het klantenbestand met voertuighistorie van Van Rossem Harderwijk en Van Rossem Putten voor het bedrag van 7.000,-- exclusief BTW. Ontbindende voorwaarde is dat de bestanden binnen veertien dagen na ondertekening van de overeenkomst niet daadwerkelijk werkzaam zullen zijn. De curatoren wachten het aflopen van de genoemde termijn af. Deelneming: Van Rossem Groep is, zoals vermeld, 100% aandeelhouder van het voorheen in Elburg gevestigde Automobielbedrijf De Veluwe B.V. Dit bedrijf is sinds 2004 niet actief, maar is niet gefailleerd. Het belangrijkste actief zou kunnen bestaan uit een vordering waarover tegen Automobielbedrijf Gebroeders Zoet B.V. en de heren G. Zoet en W. Zoet wordt geprocedeerd. De curatoren onderzoeken de waarde van de deelneming. Rente: In de verslagperiode is op de faillissementsrekening een rente bijgeschreven van 128,42. Bedrijfsrekeningen: Door de Groep werd op naam van Van Rossem Putten bij Rabobank een rekening aangehouden met het nummer , waarvan het saldo per 30 augustus 2007, de datum waarop Van Rossem Putten in staat van faillissement werd 15

16 verklaard, 2.366,09 credit was. Dit bedrag is in het tussentijds financieel verslag geboekt als kasgeld van Van Rossem Putten. Op de Raborekening zijn na faillissementsdatum nog diverse bedragen ontvangen van ondermeer handelsdebiteuren, die zijn vermeld in het tussentijdse financiële verslag van de rechthebbende vennootschap. Na faillissementsdatum zijn ook ten onrechte bedragen afgeschreven die de curatoren voorzover mogelijk nog zullen terugvorderen. Deze zijn opgenomen in het tussentijds financieel verslag van Van Rossem Putten. De saldi van de bedragen waarmee de Raborekening na faillissementsdatum is vermeerderd c.q. verminderd zijn op 7 september (een bedrag van 8.302,39) en op 26 september (een bedrag van ,82) naar de faillissementsrekening overgemaakt. Ter toelichting op de totstandkoming van deze saldi leggen de curatoren de dagafschriften over van de Raborekening, beginnend met (per faillissementsdatum) de stand van 2.366,09 en eindigend (na doorbetaling van het tweede saldo) op nihil (Bijlage 14). Na de laatste doorbetaling hebben op de Raborekening weer nieuwe mutaties plaatsgevonden. Per 10 oktober 2007 is het saldo van de Raborekening 623,42 credit. Boedelrekening: In verband met de afwikkeling van dit faillissement houdt de curator bij Fortis Bank een faillissementsrekening aan met het nummer De stand van de faillissementsrekening per 11 oktober 2007 bedraagt ,54. De dagafschriften van de faillissementsrekening over de verslagperiode worden in kopie als Bijlage 15 bij dit verslag gevoegd. Werkzaamheden in verslagperiode 1: De curatoren hebben onderhandelingen gevoerd met Segerink & Wolbers en Autobedrijf A. Visser en overleg gehad met ADP, het automatiseringsbedrijf dat autodealers bedient, over het uitsplitsen en overzetten van databestanden, selectiecriteria etc. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren: Volgens opgave van de bestuurders bedroegen per 23 augustus 2007 vorderingen op handelsdebiteuren van: Van Rossem Emmeloord ,83 Van Rossem Dronten ,06 Van Rossem Lelystad ,60 Van Rossem Harderwijk ,39 Van Rossem Putten ,97 de 16

17 Volgens dezelfde informatiebron bedroegen de vorderingen op handels debiteuren van de MCD-autobedrijven in totaal ,85. Een eerste aanschrijving van (± 950) debiteuren heeft reeds duidelijk gemaakt dat de lijsten niet zijn bijgewerkt; vele debiteuren konden aantonen dat facturen reeds contant of per pin waren betaald. Voorts komen in de lijst van de MCD-autobedrijven facturen voor op Van Rossem Harderwijk, Van Rossem Putten en Van Rossem Dronten met een totaalbedrag van , Opbrengst: De curatoren hebben geen inzicht in de betalingen van debiteuren op de bedrijfsrekeningen bij ABN AMRO Bank; de curatoren hebben deze bank verzocht om hen inzicht in het verloop van de deze rekeningen te verschaffen, doch dienen de gevraagde stukken nog te ontvangen. De bedragen die van handelsdebiteuren zijn ontvangen op de Raborekening en faillissementsrekening - in totaal ,61 - zijn: Van Rossem Groep Autoschade Van Rossem Faillissementsrekening Raborekening MCD Groep 117,96 Van Rossen Dronten 7.072, ,62 Van Rossem Emmeloord 3.243,61 543,27 Van Rossem Lelystad 3.151, ,99 Van Rossem Putten 5.752,81 198,52 Van Rossen Harderwijk 6.756, ,59 MCD Harderwijk 4.219,45 MCD Lelystad 4.587,06 MCD Emmeloord 123,-- MCD Dronten 2.924, , , Boedelbijdrage: Niet van toepassing Werkzaamheden in verslagperiode 1: De curatoren hebben intensief overleg gevoerd met de bestuurders over de debiteurenvorderingen, alle debiteuren aangeschreven en een stortvloed aan reacties ontvangen over gedane betalingen, het inroepen van garanties, klachten etc. 17

18 5. BANK/ ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en): De gefailleerde vennootschappen houden bij ABN AMRO Bank rekeningen aan met de navolgende saldi per 31 augustus 2007: Van Rossem Groep ,01 MCD Groep ,84 -/- Van Rossem Dronten ,47 -/- Van Rossem Emmeloord ,01 Van Rossem Lelystad ,41 -/- Van Rossem Putten ,99 Van Rossem Harderwijk ,42 MCD Harderwijk ,75 MCD Lelystad ,43 -/- MCD Dronten ,62 -/- Salarisrekening ,69 -/- Personeelsvereniging ,49 Totaal ,98 -/- ABN AMRO Bank heeft aangegeven dat haar vordering is voldaan, waarbij zij blijkbaar rekening houdt met de door haar van debiteuren ontvangen bedragen, met hetgeen zij heeft ontvangen uit de veilingopbrengst, te weten het bedrag van ,35, verminderd met de in verband met executie gemaakte kosten ad ,43. De curatoren hebben tot op heden nog geen afrekening ontvangen waaruit de van debiteuren geïncasseerde bedragen blijken, maar gaan uit van de bevestiging van ABN AMRO Bank dat haar vorderingen volledig zijn voldaan. 5.2 Leasecontracten: Voorzover de curatoren bekend, lopen er geen leasecontracten. 5.3 Beschrijving zekerheden: Zoals in het voorgaande reeds aangegeven, heeft ABN AMRO tot zekerheid van het krediet van ,-- stil pandrecht gevestigd op voorraden (waaronder auto s), inventaris en vorderingen. ABN AMRO is uit de veilingopbrengst volledig voldaan en heeft schriftelijk bevestigd bij bericht van 30 augustus 2007 dat de curatoren kunnen overgaan tot het aanschrijven van de debiteuren, nu de Bank is voldaan en haar resterende zekerheden zijn vervallen. Na ontvangst van deze bevestiging dat ABN AMRO afstand had gedaan van haar pandrechten, hebben de curatoren de debiteuren aangeschreven en zijn zij overgegaan tot het taxeren van de aangetroffen activa. 18

19 Ook RCI heeft tot zekerheid van een per faillissementsdatum openstaande vordering van ,64 stil pandrecht gevestigd op (verkort weergegeven): - vorderingen van de autobedrijven jegens de importeur of derden uit hoofde van de dealerovereenkomst of andere overeenkomsten met de importeur, alsmede vorderingen jegens verzekeraars uit hoofde van het dealercontract; - huidige en toekomstige nieuwe auto s, demo-auto s, auto s voor vervangend vervoer, huurauto s, occasions, ex-lease-auto s, inventaris, onderdelen en signalisatie (reclame-uitingen) alles voorzover door RCI gefinancierd en ongeacht waar deze zaken zich bevinden. In de discussie die tussen ABN AMRO en RCI is gevoerd over hun pandrecht op auto s heeft ABN AMRO RCI kunnen overtuigen dat de bank de oudste pandrechten heeft op nieuwe en gebruikte auto s. De pandhouders hebben besloten om samen de voorraad auto s van de autobedrijven te veilen, waarbij begonnen is met gebruikte auto s en, toen de opbrengst daarvan nog ontoereikend bleek, is overgegaan tot het veilen van nieuwe auto s totdat ABN AMRO was voldaan. De resterende veilingopbrengst van nieuwe auto s van ,35 is ten goede gekomen aan RCI. Met deze opbrengst is overigens reeds rekening gehouden in de bovenstaande opgave van de schuld per faillissementsdatum. De curatoren hebben met RCI gediscussieerd over de betekenis van de opmerking dat het pandrecht is gevestigd op de voorraden voorzover door RCI gefinancierd. Er zijn per ingekochte auto financieringen aangegaan (objectfinancieringen) die werden afgelost door betalingen van de Autobedrijven, maar ook uit een rekening-courant-krediet met RCI. De curatoren hebben zich op het standpunt gesteld dat van elke auto het pandrecht vervalt zodra de objectfinanciering is afgelost, RCI is van mening dat daarvan pas sprake is indien ook het deel van de schuld in rekening-courant, waarmee de betreffende auto is afgelost, is voldaan. Een andere discussie betrof de door RCI aan de boedel te betalen bijdrage voor het opsturen, inzamelen en verkopen van de nog niet geveilde auto s. De curatoren hebben, met verwijzing naar de separatistenregeling, een bijdrage bedongen van 10%, vermeerderd met de externe kosten. RCI was niet bereid deze te voldoen. Uiteindelijk heeft RCI besloten en de curatoren op 10 oktober 2007 schriftelijke bevestigd dat zij niet van haar recht van parate executie gebruik wenst te maken. De curatoren zullen derhalve de in de boedel aangetroffen inventaris, voorraden, waaronder auto s, onderhands danwel openbaar te verkopen. Zij vervolgen hun verkoopinspanningen. 19

20 5.4 Separatistenpositie: De curatoren verwijzen naar het onder 5.3 gestelde. 5.5 Boedelbijdrage: 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Enkele crediteuren hebben zich op eigendomsvoorbehoud beroepen, de curatoren hebben deze aanspraken in onderzoek. 5.7 Reclamerechten: 5.8 Retentierechten: Op de voorraden van Van Rossem Dronten, Van Rossem Emmeloord, Van Rossem Lelystad en MCD Lelystad hebben de verhuurders (BMF Lelystad B.V. en J.E. Kastrop) retentierecht ingeroepen vanwege openstaande huurvorderingen. De curatoren zijn van mening dat de door de verhuurders ingeroepen bevoegdheid niet op de wet is gebaseerd. Bovendien zijn de vorderingen van de verhuurder pré-faillissementsvorderingen (de huurovereenkomsten zijn immers voor faillissement geëindigd), zodat de verhuurder jegens de boedel geen vordering heeft op basis waarvan hij gerechtigd is afgifte op te schorten. 6. DOORSTART/ VOORTZETTEN Voortzetten 6.1 Exploitatie/ zekerheden: 6.2 Financiële verslaglegging: Doorstart 6.3 Beschrijving: 6.4 Verantwoording: 6.5 Opbrengst: 20

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T. Pagina 1 van 14 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curatoren Rechter-commissaris : Weyl Beef Products B.V. : 10.220 F : 19

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven in (een deel van) de Autodrome-faillissementen. De curatoren baseren zich

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014 V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N I ERS EL LUCHTMAN, FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 Faillissement Uitgesproken Insolventienummer Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 6 januari 2014 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV d.d. 29 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap Sepatec BV : 16/13/198 F Datum uitspraak : 19 februari

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie