INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 63 I LEVERING VAN ONDERLEGGERS VOOR SPOORSTAVEN. Naam Datum Handtekening. ir Dirk Dupont s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 63 I LEVERING VAN ONDERLEGGERS VOOR SPOORSTAVEN. Naam Datum Handtekening. ir Dirk Dupont 22-02-08 s 18-02-08."

Transcriptie

1 INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 63 I LEVERING VAN ONDERLEGGERS VOOR SPOORSTAVEN Technisch voorstel Administratief voorstel Voorgesteld op de werkgroep aankopen Nazicht vertaling Vrijgave Naam Datum Handtekening Emmanuel Heylen s ir Dirk Dupont s ir Ronny Borny ing Jan Mys ir s s Uitgave: 2008 TB L63-I /04/2008

2 Tabel der wijzigingen Uitgave Belangrijkste wijzigingen 2008 Afschaffing samendrukkingsproef op EVA-onderleggers TB L63-I /04/2008

3 p1 0. Inhoudstafel 1. Inleiding 1.1. Voorwerp 1.2. Toepassingsgebied 1.3. Referentiedocumenten 2. Kwalificatieprocedure 2.1. Kwalificatie 2.2. Evaluatiebezoek 2.3. Onderleggers EVA 2.4. Elastische onderleggers 3. Kenmerken 3.1. Materialen Onderleggers EVA Elastische onderleggers 3.2. Fabricagekenmerken 3.3. Geometrische kenmerken en uitzicht Geometrische kenmerken Uitzicht 4. Beschrijving van de proeven Beoogde² resultaten 4.1. Aard en aandeel van de proeven 4.2. Onderleggers EVA Typeproeven Serieproeven 4.3. Elastische onderleggers Typeproeven Serieproeven 5. Kwaliteitsgarantie en -controle 5.1. Kwaliteitsdocumenten Kwaliteitsplan Interne controle 5.2. Keuringsvoorwaarden Keuring bij de fabrikant Controle door het laboratorium van NMBS Holding

4 p2 6. Levering, verpakking, merking 6.1. Verpakking 6.2. Merktekens 7. Waarborg

5 p3 1. INLEIDING 1.1. Voorwerp Onderhavige bepaling heeft betrekking op de levering van onderleggers onder spoorstaven. Zij verwijst naar UIC-fiche O (4 de uitgave ), vult ze aan en verduidelijkt ze, alsook naar de Europese norm NBN EN De vermelde nummers hebben betrekking op de hoofdstukken en paragrafen van UIC-fiche O. De voorafgaande kwalificatie van de fabrikant wordt volgens de technische bepaling Q1 gevraagd Toepassingsgebied De onderleggers zullen tussen de spoorstaven en de dwarsliggers geplaatst worden. Er worden hoofdzakelijk drie types onderleggers gebruikt op het INFRABEL-net: - onderleggers van 5 mm dik van ethyleen-vinylacetaat (EVA); - onderleggers van 10 mm dik van ethyleen-vinylacetaat (EVA); - elastische onderleggers van 10 mm dik. Gebruiksgrenzen: onderlegger EVA: V 160 km/u; aslast: 22,5 t elastische onderlegger 10 mm: tot V = 200 km/u; aslast: 22,5 t voor V > 200 km/u; aslast: < 19 t 1.3. Referentiedocumenten - UIC-fiche O (uitgave 1986) - Technische bepaling Q1 (uitgave 10/2006) - Europese norm NBN EN

6 p4 2. KWALIFICATIEPROCEDURE 2.1. Kwalificatie De kwalificatie wordt volgens technische bepaling Q1 per product, per fabrikant en per productie-eenheid toegekend. Zij omvat minstens: - de punten hernomen in punt 3 en 4 van dit document; - elk document dat kan bijdragen tot de beoordeling van het product (onderzoeksresultaten, proeven uitgevoerd door laboratoria of ter plaatse, berekeningsnota's, gelijkaardige toepassingen ); - opvolging gedurende een periode van minstens 12 maanden met het oog op de gratis levering van (ten minste 200) prototypes. Indien de onderdelen na een plaatsingsperiode van 12 maand in het spoor geen gebreken vertonen, wordt de definitieve kwalificatie toegekend. Wanneer de onderdelen identiek zijn aan een product dat eerder al werd aan INFRABEL geleverd en deze voldoening gaf bij gebruik en goedgekeurd werd, dan is de proef in spoor niet verplicht. De fabrikant bekostigt de kwalificatieproeven. Zonder voorafgaande kwalificatie is er geen enkele serieproductie toegelaten Evaluatiebezoek Tijdens het evaluatiebezoek verstrekt de fabrikant aan INFRABEL alle inlichtingen en informatie betreffende de voor de fabricatie van de onderleggers (door injectie, door persen of door extrusie met versnijden) aangewende types van machines. De fabrikant draagt de kosten van dit bezoek Onderleggers EVA De leverancier moet vooraf zorgen voor een kwalificatie van: - zijn grondstof, waarvan de identificatie formeel is vastgelegd - 20 plaatjes geïnjecteerd met koolstof-zwart - 3 plaatjes geïnjecteerd met enkel copolymeer 2.4. Elastische onderleggers De leverancier moet voor een kwalificatie van zijn grondstof, waarvan de identificatie formeel is vastgelegd, zorgen. De leverancier dient referenties met bijgevoegd klantenattest in verband met de levering van gelijkaardige producten voor identieke toepassingen op lijnen die minstens tegen 160 km/u bereden worden met een asbelasting tot 25 ton, voor te leggen. 3. KENMERKEN

7 p5 3.1 Materiaal Onderleggers EVA Zie bijlage 2 van de UIC-fiche O, als volgt gewijzigd: De te gebruiken grondstof is een zuiver copolymeer ethyleenvinylacetaat met ,5% vinylacetaat. Men voegt koolstof-zwart toe waarvan het uiteindelijke gehalte tussen 1,2 en 1,5 gewichtsprocenten dient te liggen. Het is verboden meerdere EVA copolymeren met een verschillend gehalte aan vinylacetaat te mengen om, na injectie, een opgelegd gehalte te bekomen. De gehomologeerde grondstoffen zijn vermeld in bijlage 1. Andere grondstoffen kunnen door INFRABEL worden erkend. In dat geval dient de grondstoffabrikant een aanvraag in bij de dienst Aankopen van INFRABEL Elastische onderleggers Indien de gebruikte grondstof overeenstemt met één van de in de bijlagen 1,2 of 3 van UIC-fiche O beschreven samenstellingen, moet deze er de eigenschappen van bezitten. Indien men een andere grondstof voorstelt, zal deze bestudeerd worden opdat: - de onderleggers hun eigenschappen behouden bij temperaturen variërend van - 30 C tot + 60 C. - de onderleggers een goede weerstand bieden tegen verandering tengevolge van de weersomstandigheden (o.a. een uitstekende weerstand tegen zonnestraling en in spoorwegomgeving). - de levensduur van de onderleggers minstens 20 jaar bedraagt voor een totaal verkeer van minstens 400 miljoen ton. 3.2 Fabricagekenmerken Voor het aanvangen van elke nieuwe serieproductie vervaardigt de fabrikant een honderdtal onderleggers die hij ter goedkeuring voorlegt aan INFRABEL. De onderleggers worden vervaardigd met dezelfde machine-instellingen als die waarmee de eerste serieproductie zal worden gefabriceerd. Bovendien levert de fabrikant het bewijs dat de fabricagevoorwaarden voortdurend onder controle blijven en dat elke afwijking, afgezien van een vooraf vastgelegd tolerantieveld, onmiddellijk gemeld en verbeterd wordt Geometrische kenmerken en uitzicht Geometrische kenmerken Volgende tekeningen dienen als referentie: - plan nr plan nr plan nr

8 p6 - plan nr plan nr De maatafwijkingen zijn vermeld op de tekeningen Uitzicht Volgens de aard van de onderlegger, kan het oppervlak niet glad zijn. 4. BESCHRIJVING VAN DE PROEVEN Te bekomen resultaten 4.1. Aard en omvang van de proeven Er worden twee types proeven uitgevoerd: serieproeven, uit te voeren door de fabrikant, en typeproeven, uit te voeren door het laboratorium van NMBS Holding of, in voorkomend geval, door een door INFRABEL vooraf erkend lab. Deze proeven hebben betrekking op een minimum van minstens twintig willekeurig gekozen stuks. - serieproeven: ten minste om de stuks of volgens een met de fabrikant overeen te komen periodiciteit. Voor de dynamische proef, vermeld onder g, ten minste één per onderleggers. - typeproeven: bij de kwalificatie van de leverancier en, later, in geval van een afwijking of wijziging in het fabricageproces en ook bij wijziging van de controleprocedures. Indien een van de resultaten van de in het lab van de NMBS-Holding uitgevoerde proeven of eventueel door een vooraf door INFRABEL erkend laboratorium, geen voldoening geeft, wordt de ter keuring aangeboden hoeveelheid afgewezen. Wat betreft de serieproeven, wordt de ter keuring aangeboden hoeveelheid onderleggers geweigerd indien meer dan 1% van de op de plaats van fabricatie nageziene onderleggers buiten de dimensionele maatafwijkingen of buiten de in 3 en 4 opgelegde waarden vallen. Behalve de in de bijlagen van UIC-fiche beschreven proeven in functie van het type product, worden de volgende complementaire proeven uitgevoerd: 4.2 Onderleggers EVA Typeproeven De op de grondstof uit te voeren verificaties en proeven zijn de volgende: a) homogeniteit van het granulaat (kleur, glans, doorzichtigheid) b) controle van het gehalte aan vinylacetaat door middel van differentiële scanning calorimetrie en van gekalibreerde ijkmonsters (zuivere copolymeren). De op de onderleggers of de op de uit de onderleggers vervaardigde proefmonsters uit te voeren verificaties en proeven zijn de volgende:

9 p7 c) volledige dimensionele controle; d) controle op het gehalte aan vinylacetaat door middel van differentiële scanning calorimetrie en van gekalibreerde ijkmonsters met een gehalte aan koolstofzwart van 1,5 + O,2 gewichtsprocent. e) gehalte aan koolstofzwart volgens ASTM D of gelijkwaardig; f) hardheid shore D volgens ISO 868: de hardheid bedraagt eenheden; h) elektrische isolatie volgens UIC 864-5, weerstand hoger dan Ohms Serieproeven a) volledige dimensionele controle; b) homogeniteit van het granulaat (kleur, glans, doorzichtigheid) c) hardheid shore D volgens ISO 868: Elastische onderleggers Typeproeven a) Materie-eigenschappen Om het voorgestelde materiaal te identificeren, worden de volgende analyses en proeven uitgevoerd: - DIDC-hardheid bij nieuwe en verouderde toestand volgens norm ISO48 moet conform UIC-fiche zijn. - Spanning en rek bij breuk in nieuwe en verouderde toestand volgens norm ISO37 (proefmonster type 2) moet conform UIC-fiche zijn. - Weerstand tegen veroudering en warmte volgens norm ISO 188: Veroudering van 7 dagen bij 70 C moet conform UIC-fiche zijn. - Percentage van met ultrasonisch bad extraheerbare materie volgens de NMBS Holding-procedure (Chloroform/aceton 50/50 v/v 1 uur bij 50 C) - GC-MS-analyse van de additieven en mengelingen uitgeloogd volgens de NMBS Holding-procedure PAH_Scan - Identificatie van de elastomeren door pyr-gc-fid volgens ISOnorm 7270 b) Demping van het slageffect Deze proef wordt volgens de procedure bepaald in de Europese norm NBN EN uitgevoerd. De gemeten waarde van de demping a, volgens de referentieprocedure ( 7 van de NBN EN ) is a 30 %, of volgens de alternatieve methode ( 8 van de NBN EN ) is a 15 %. c) Elektrische isolatie Elektrische isolatie volgens UIC 864-5, De weerstand moet groter zijn dan 10 8 Ohms. d) Weerstand tegen externe invloeden

10 p8 De fabrikant levert de getuigschriften die de weerstand van de grondstof bevestigen tegen de gecombineerde inwerking van externe invloeden zoals oliën, vetten, water, zonnestraling en temperatuur. e) Volledige dimensionele controle De dikte wordt gemeten op minstens vier onderleggers met een nauwkeurigheid van 1/100ste mm (het gemiddelde van de metingen genomen op de vier plaatsen aangeduid op onderstaand schema). f) Bepaling van de statische stijfheid van de snijlijn De kromme kracht-vervorming wordt bepaald door een statische proef onder verticale belasting. De volledige onderlegger wordt op een plaat geplaatst. De belasting wordt op de onderlegger via een bovenplaat van 150 x 190 mm (oppervlakte van de spoorstaafvoet UIC 60) volgens onderstaand schema nr. 1 overgebracht. Beide platen zijn evenwijdig. De onderlegger wordt onderworpen aan: - Voorbereiding: 6 belastingscycli tussen 0,5 en 90 kn (18 kn/sec), onmiddellijk gevolgd door: - Vervormingsbelasting: 1 belastingscyclus tussen 0,5 en 90 kn (50 kn/min) volgens onderstaand schema nr. 2. De statische stijfheid van de snijlijn wordt bepaald door: C St = d 90 - d 15 [kn/mm] d 90 = indringing bij 90 kn d 15 = indringing bij 15 kn De waarde C St is lager dan 100 kn/mm en hoger dan 50 kn/mm. Tolerantie ten opzichte van de gehomologeerde statische stijfheid: + 20 % Geen enkele individuele waarde is kleiner dan 50 kn/mm of groter dan 100 kn/mm.

11 p9 g) Bepaling van de dynamische stijfheid bij 4 Hz De proefstelling is dezelfde als die onder f C dyn4hz = d 90 - d 15 [kn/mm] De onderlegger wordt onderworpen aan 1500 cycli. Door optekening van de hysteresislus, tijdens de laatste cyclus, leidt men de vervormingswaarden tussen 15 en 90 kn af alsook de dynamische module van de snijlijn. De C dyn -waarde is begrepen tussen de waarde C statisch en 200 kn/mm. De tolerantie ten opzichte van de gehomologeerde dynamische stijfheid: + 20 % Geen enkele individuele waarde is lager dan de gehomologeerde statische stijfheid, noch groter dan 200 kn/mm. h) Vermoeiingsproef Een vermoeiingsproef van 3 miljoen cycli, volgens een sinusoïdale functie en met een frequentie van 4 Hz, wordt bij een belasting tussen 15 kn en 90 kn bij een temperatuur van 20 + of -5 C uitgevoerd. De proefopstelling is volgens deze van f. Na de vermoeiingsproef (stabilisatietermijn van minstens 12 uren) gaat men over tot volgende proeven: - dimensionele controle volgens e. : het dikteverlies bedraagt minder dan 10%; - statische en dynamische stijfheden volgens f. en g. : afwijkingen lager dan 40 % ten opzichte van de gehomologeerde waarden verkregen tijdens proeven f. en g. en lager dan 25% ten opzichte van de maximumwaarden toegestaan in f. (100 Kn/mm) en g. (200 Kn/mm); - demping van het slageffect: afwijking lager dan 25% ten opzichte van de gehomologeerde waarde;

12 p10 - uitzicht van de onderlegger: deze vertoont geen abnormale slijtage noch bijzondere beschadiging die de normale werking zou kunnen hinderen Serieproeven a) Volledige dimensionele controle Zie punt e hiervoor. b) Statische stijfheid van de snijlijn Zie punt f hiervoor. c) Dynamische stijfheid bij 4 Hz Zie punt g hiervoor. d) Elektrische isolatie Zie punt c hiervoor. 5. KWALITEITSPLAN EN SPECIFIEKE KEURINGSVOORWAARDEN: 5.1. Kwaliteitsplan: Voor de bestelling van dit product is de technische bepaling QP van toepassing. Vooraleer de fabrikant een serieproductie start, dient hij een kwaliteitsplan conform de vereisten van de technische bepaling QP op te stellen. INFRABEL kan een audit om het kwaliteitsplan en de toepassing ervan te controleren uitvoeren (conform de technische bepaling QP). De fabrikant verbindt zich ertoe alle verbeterende maatregelen binnen de vooropgestelde termijnen te treffen. De fabrikant dient in zijn kwaliteitsplan een intern controlesysteem op te nemen en toe te passen (conform de technische bepaling QP) waarbij de belangrijkste parameters tijdens het fabricageproces en de kenmerken van het eindproduct gecontroleerd worden. De controle van het eindproduct moet minstens de serieproeven omvatten (4.2.2 of 4.3.2). De fabrikant moet bij elke levering een certificaat 3.1 overeenkomstig EN10204 waarin minstens de resultaten van de controles op het eindproduct opgenomen zijn, voorleggen Interne controle (op te nemen in het kwaliteitsplan) De fabrikant moet een intern controlesysteem, gebaseerd op een regelmatige monsterneming tijdens de productie en de onmiddellijke verwezenlijking van bepaalde controles en proeven, toepassen. De frequentie van de monsterneming (zie 5.2.3) en de modaliteiten van de uit te voeren controles en proeven worden in gemeen overleg bepaald tussen de fabrikant en INFRABEL, met een minimum van 5000 stuks of volgens een overeen te komen tijdsinterval, bij de evaluatie van het kwaliteitsplan.

13 p11 De monsters die voor de controles en proeven werden gebruikt, worden dagelijks geklasseerd en dragen een identificatie-etiket met vermelding van: - de datum van monsterneming; - de referentie van het lot van de gebruikte grondstof; - de identificatie van de machines, gebruikt voor de fabricatie; - de naam van de persoon die de monsterneming heeft uitgevoerd Specifieke keuringsvoorwaarden Keuring bij de fabrikant Per keuringsaanvraag wordt het aantal van de ter keuring aan te bieden onderleggers overgelaten aan het oordeel van de fabrikant. Het mag echter niet meer bedragen dan stuks, noch minder zijn dan , behalve voor saldo van de overeenkomst. Tijdens de keuring gaat de keurder van INFRABEL de toepassing van het kwaliteitsplan na en toont de fabrikant hem de controledocumenten (zie technische bepaling QP). Op de monsters, die door de fabrikant bewaard werden, voert de keurder opnieuw de serieproeven uit (zie 4.) Controle door het laboratorium van de NMBS-Holding Telkens wanneer er bij de fabrikant een keuring plaats heeft, kan de keurder van INFRABEL uit de onderleggers die klaar liggen voor verzending, een willekeurig monster nemen van 20 stuks per , representatief voor verschillende productiedagen. Voor de onderleggers uit EVA, neemt hij nog eens een monster van 100 gr van de voor de fabricage aan te wenden grondstoffen. Zowel de onderleggers als de monsters worden ter analyse naar het laboratorium van de NMBS-Holding gestuurd. Met behulp van die analyses kan men de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van het materiaal met de waarden die tijdens de typeproeven werden vastgesteld, vergelijken. 6. LEVERING VERPAKKING MERKING 6.1. Verpakking De onderleggers van 5 mm dik worden vlakgestapeld, samengebonden met 2 plastieken linten, in pakken van 100 stuks geleverd. De onderleggers van 10 mm dik worden in pakken van 40 stuks en samengebonden zoals hiervoor geleverd. Elk pak is van een etiket met volgende vermeldingen voorzien: - het nummer van de bestelling; - het naamlijstnummer van INFRABEL; - de fabricagedatum; - de referenties eigen aan de fabrikant (zie 6.2.) De pakken worden geladen op europaletten. Ze worden gelijkmatig over het palletoppervlak verdeeld. Vervolgens worden de pakken op de

14 p12 pallet met krimpfolie omwikkeld en toegetrokken (dikte van de krimpfolie mm). Onder de folie, bovenop de lading, bevestigt de leverancier een etiket, formaat A4, met de bovengenoemde vermeldingen Merktekens Naast de initialen van de leverancier, gevolgd door het jaartal, wordt op elke onderlegger ook een identificatienummer van het lot of van de bestelling aangebracht. Deze twee onderscheiden merktekens worden verzonken of verheven in de linker- en rechterhoeken van de langste zijde van de onderlegger en dit op een afstand van 10 mm van de rand aangebracht. Elke andere manier van merken moet vooraf door INFRABEL aanvaard worden. 7. WAARBORG De leverancier waarborgt zijn leveringen tegen alle gebreken te wijten aan de fabricatie en aan de grondstof, en dit gedurende een periode die loopt tot 31 december van het derde jaar dat volgt op het jaar van fabricatie aangeduid op de stukken. Noch het toezicht van de bedienden afgevaardigd door het net, noch de tijdens de keuring uitgevoerde proeven verminderen in enige mate de verantwoordelijkheid van de leverancier.

15 Bijlage I p.1 De gehomologeerde grondstoffen voor de onderleggers EVA zijn: - ESCORENE ULTRA UL EVATANE 1040 VN 4

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 10 BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN UITGAVE : 2003 Index 1. INLEIDING...3 1.1. ONDERWERP...3 1.2. TOEPASSINGSDOMEIN...3 1.3. DOCUMENTEN

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN LUCHTFILTERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL VAN DE NMBS

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN LUCHTFILTERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL VAN DE NMBS NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L -80 LEVERING VAN LUCHTFILTERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL VAN DE NMBS UITGAVE : 0304/2004 Index 1. INLEIDING... 3 1.1. Voorwerp en toepassingsgebied...

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 90 LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS UITGAVE : 05/2004 Index 1. INLEIDING...3 2. FABRICATIEVOORWAARDEN...3 2.1. VERWERKING VAN HET

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 50 RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN (ROLLEND MATERIEEL VOOR REIZIGERS EN LOCOMOTIEVEN) UITGAVE: 09/2012 Pagina 2 van 5 Technische

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 93 CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L-70 RUBBERSTUKKEN VOOR OPHANGINGSORGANEN, DE TRANSMISSIE EN DE MEENEEMINRICHTING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L-70 RUBBERSTUKKEN VOOR OPHANGINGSORGANEN, DE TRANSMISSIE EN DE MEENEEMINRICHTING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L-70 RUBBERSTUKKEN VOOR OPHANGINGSORGANEN, DE TRANSMISSIE EN DE MEENEEMINRICHTING UITGAVE: 2005 Versie 12/07/2005 -1- TECHNISCHE BEPALING

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-RINGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-RINGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 84 O-RINGEN UITGAVE: 07/2005 Index DEEL I - ALGEMENE VOORWAARDEN...3 1. UITZICHT...3 2. AFMETINGEN - TOEGESTANE AFWIJKINGEN...3 3.

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING SLEEPSTUKKEN VOOR PANTOGRAFEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING SLEEPSTUKKEN VOOR PANTOGRAFEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING 74710999 SLEEPSTUKKEN VOOR PANTOGRAFEN Nieuwe versie - addendum Wijzigingen tegenover de vorige versie staan aangeduid in het rood UITGAVE:

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BATTERIJ-ELEMENTEN VOOR SEININSTALLATIES

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BATTERIJ-ELEMENTEN VOOR SEININSTALLATIES NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 8 BATTERIJ-ELEMENTEN VOOR SEININSTALLATIES Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out is aangepast UITGAVE : 1984

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE)

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L -88 VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) UITGAVE : 02/2007 Index 1. Voorwerp en toepassingsgebied... 3 2.

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-15 HYDRAULISCHE DEMPERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL UITGAVE: 2014 [Tekst] Deze uitgave vervangt elke vorige versie INHOUD Normatieve

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING C - 5 WITMETAAL UITGAVE: 1996 Index 1. Onderwerp...3 2. Eigenschappen...3 2.1. Metaalsoorten...3 2.1.1. Chemische samenstelling (in %)...3

Nadere informatie

20 De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt in de onderstaande tekst, zijn steeds deze met de recentste versie.

20 De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt in de onderstaande tekst, zijn steeds deze met de recentste versie. BELANGRIJKE OPMERKING: 10 Deze voorschriften vervangen in het geheel alle andere specificaties met betrekking op het behandeld onderwerp. Dit document stemt overeen met het SVW -document nr. T. V J093/I-A

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING I - 16 LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL STOFFEN VOOR HET NIEUWE MATERIEEL, HET GEMODERNISEERDE

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 292 Herz. 0 2001/11 TRA 292/0 2001 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN

Nadere informatie

BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN

BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN Versie 09/2013 G2/04 BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN INHOUD 1. ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED... 3 2.

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING I - 16 LEVERING VAN STOFFEN VOOR ZITPLAATSEN IN NIEUW REIZIGERSMATERIEEL UITGAVE: 01/2000 Index ONDERWERP...3 DESIGN EN KLEUREN...3 LEVEREN

Nadere informatie

2 De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt in de onderstaande tekst, zijn steeds deze met de recentste versie.

2 De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt in de onderstaande tekst, zijn steeds deze met de recentste versie. TECHNISCHE STEEKKAART afdeling Watertechnologie - cel Materialentechnologie Nr. T.V./056/1-K Datum: 17.06.2014 Aantal bladzijden: 6 + 3 bijlagen VLAKKE DICHTINGEN VOOR FLENZEN PN 10 / PN 16 VOLGENS NBN

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 4 KOOLSTOFSTAAL VOOR COURANT GEBRUIK, BESTEMD OM TE WORDEN GESMEED UITGAVE: 02/1979 Index I. ONDERWERP...3 II. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN...4

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 18 NORMALE SCHROEVEN, TAPEINDEN EN MOEREN UITGAVE: 1974 Index HOOFDSTUK I SCHROEVEN, TAPEINDEN EN MOEREN VAN STAAL... 3 Voorwerp...

Nadere informatie

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS. Heylen ir Dirk Dupont 05/12/06 s 26/10/06. ing. e.

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS. Heylen ir Dirk Dupont 05/12/06 s 26/10/06. ing. e. INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS Technisch voorstel Administratief voorstel Voorgesteld op de werkgroep aankopen Nazicht vertaling Vrijgave

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR DE TECHNISCHE GOEDKEURING ATG BITUMINEUZE KOUDLIJMEN DAKAFDICHTINGEN

LEIDRAAD VOOR DE TECHNISCHE GOEDKEURING ATG BITUMINEUZE KOUDLIJMEN DAKAFDICHTINGEN LEIDRAAD VOOR DE TECHNISCHE GOEDKEURING ATG BITUMINEUZE KOUDLIJMEN DAKAFDICHTINGEN Goedgekeurd door de Gespecialiseerde groep "Daken" dd. 11-03-2014 index 0 dd. 04-06-1998 Index E dd. 04-02-2014 1. ONDERWERP

Nadere informatie

Tekst Inhoudstafel Begin

Tekst Inhoudstafel Begin 27 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximum-gehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen. (NOTA : Raadpleging

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING DRAAD EN MEERGELEIDERKABEL MET THERMOPLASTISCHE ISOLATIE

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING DRAAD EN MEERGELEIDERKABEL MET THERMOPLASTISCHE ISOLATIE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 52 DRAAD EN MEERGELEIDERKABEL MET THERMOPLASTISCHE ISOLATIE Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out is aangepast

Nadere informatie

GRAFITACK 100 SERIE GLANZENDE KLEUREN

GRAFITACK 100 SERIE GLANZENDE KLEUREN PRODUCT DATA SHEET GRAFITACK 100 SERIE GLANZENDE KLEUREN REFERENTIES 160 tot 195 Opgemaakt op 1 juli 2006 Beschrijving De Grafitack 100 serie is een zachte cadmiumvrije monomere gekalanderde PVCfilm, voorzien

Nadere informatie

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 302 Herz. 7 2015/6 PTV 302/7 2015 BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 89 PRODUCTEN EN GEVAARLIJKE PREPARATEN GEKLASSEERD VAN A TOT Z UITGAVE: 03/2003 Index 1. Voorwerp en toepassingsgebied...3 2. Referentiedocumenten...3

Nadere informatie

VOORSPANSTAAL - STRENGEN

VOORSPANSTAAL - STRENGEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 311 Herz. 5 2012/6 PTV 311/5 2012 VOORSPANSTAAL - STRENGEN HERZIENING 5 BENOR vzw Goedgekeurd

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING KLEINE VEREN VAN KOOLSTOFSTAAL

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING KLEINE VEREN VAN KOOLSTOFSTAAL NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING D - 3 KLEINE VEREN VAN KOOLSTOFSTAAL Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out is aangepast UITGAVE : 08/1965 Index

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING VERSCHILLENDE OLIEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING VERSCHILLENDE OLIEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 32 VERSCHILLENDE OLIEN UITGAVE : 07/1984 Index ALGEMEENHEDEN...3 AANVAARDING...3 FABRIKATIEVEREISTEN...3 MERKEN DER VATEN...3 KEURINGSVOORSCHRIFTEN...4

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 47 KEURING VAN HARTEN VAN PUNT- OF KRUISSTUKKEN IN GEGOTEN MANGAANSTAAL UITGAVE: 05/2001 Index INLEIDING...4 1. FABRIKATIEVOORWAARDEN...5

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 88 VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC'S (TGV EN GELIJKGESTELDE) UITGAVE : 03/2003 Index 1. Voorwerp en toepassingsgebied...3 2.

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING H - 3 HARDE HOUTVEZELPLATEN UITGAVE : 1967 Index 1. VOORWAARDEN VAN VERVAARDIGING...3 10. UITZICHT...3 11. KWALITEIT...3 12. AFMETINGEN...3

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02)

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten - Aarlenstraat 53 - B9 1040 BRUSSEL Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

TOEPASSING VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Producenten van Voorspanstaal

TOEPASSING VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Producenten van Voorspanstaal OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Pleinlaan 5 B 1050 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com CONTROLEUITRUSTING ECU 625 Herz. 1 2010/12 ECU 625/1 2010 TOEPASSING VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING HYDRAULISCHE SCHOKDEMPERS

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING HYDRAULISCHE SCHOKDEMPERS NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O - 15 HYDRAULISCHE SCHOKDEMPERS UITGAVE: 12/2000 Index 1. ONDERWERP... 3 2. KWALIFICATIE... 3 3. KARAKTERISTIEKEN... 3 3.1. Kracht -

Nadere informatie

GRAFITACK 200/300 Plus SERIE GLANZENDE KLEUREN

GRAFITACK 200/300 Plus SERIE GLANZENDE KLEUREN PRODUCT DATA SHEET DVM20150916 GRAFITACK 200/300 Plus SERIE GLANZENDE KLEUREN REFERENTIES 210 tot 268 en 328 tot 339 (behalve 217, 218, 225, 226, 334, 335 & 336) Opgemaakt op 16 september 2015 Beschrijving

Nadere informatie

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 832 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN COPROO GIETIJZEREN DEKSELS: OPLEGGINGEN VAN ELASTOMEER - GEVULKANISEERDE RUBBERR Versie 1.0 van 2013-05-13 Goedgekeurd door de Adviesraad rubber op 24-05-2013 Bekrachtigd

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. Ni-Cd-ACCUMULATOREN VOOR DE ELEKTRISCHE TRACTIE EN VOOR SPOORWEGRIJTUIGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. Ni-Cd-ACCUMULATOREN VOOR DE ELEKTRISCHE TRACTIE EN VOOR SPOORWEGRIJTUIGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S -55 Ni-Cd-ACCUMULATOREN VOOR DE ELEKTRISCHE TRACTIE EN VOOR SPOORWEGRIJTUIGEN UITGAVE : 02/2005 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderwerp...

Nadere informatie

PROBETON BETONSTRAATSTENEN MET GEKLIEFD ZICHTVLAK. beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PTV 125 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

PROBETON BETONSTRAATSTENEN MET GEKLIEFD ZICHTVLAK. beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PTV 125 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 B-1040 Brussel Tel. +32 2 237 60 20 Fax +32 2 735 63 56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING ELEKTRODEN VOOR HANDBOOGLASSEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING ELEKTRODEN VOOR HANDBOOGLASSEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING D - 7 ELEKTRODEN VOOR HANDBOOGLASSEN UITGAVE : 02/98 Technische Bepaling D-7 Uitgave 02/98 Index. VOORWERP...3.. Algemeenheden...3.2.

Nadere informatie

Staalvezelbeton Certificatie en kwaliteitsborging. Studiedag 28 november 2012

Staalvezelbeton Certificatie en kwaliteitsborging. Studiedag 28 november 2012 Staalvezelbeton Certificatie en kwaliteitsborging Studiedag 28 november 2012 Overzicht 1 2 3 en vrijwillige markering 4 SECO-attest voor staalvezelbeton 5 Te volgen stappen voor bekomen van het attest

Nadere informatie

INDUSTRIELE CICHOREI

INDUSTRIELE CICHOREI 23/05/2002 COMITE VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE NATIONALE RASSENCATALOGUS VOOR LANDBOUWGEWASSEN Criteria voor het onderzoek van rassen met het oog op hun toelating tot de catalogus INDUSTRIELE CICHOREI

Nadere informatie

1. Aanpassingen TRA 17: Omzendbrief Copro dd. 29/10/2010

1. Aanpassingen TRA 17: Omzendbrief Copro dd. 29/10/2010 OMZENDBRIEF aan de gebruikers van het COPRO-merk voor GEREINIGDE GRANULATEN AFKOMSTIG VAN DE FYSICO- CHEMISCHE REINIGING VAN UITGEGRAVEN BODEM OF VAN GELIJKAARDIGE AFVALSTOFFEN volgens TRA17 Deze omzendbrief

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op komkommers van de variëteiten (cultivars)

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 303 Herz. 4 2013/12 PTV 303/4 2013 GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD HERZIENING

Nadere informatie

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN 1 / 8 SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN Contact : Marc Vandenput marc.vandenput@lv.vlaanderen.be 02/552 74 11 Veerle Huysse veerle.huysse@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) 2 645.52.41 Fax: +32 (0) 2 645. 52.61 E-mail: certif@be-cert.be BIJLAGE ETA Bijlage: Aanvullende keuring voor de beoordeling van de overeenkomstigheid volgens

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 11 LEVERING VAN WIELLICHAMEN VOOR TRACTIE EN GESLEEPT MATERIEEL UITGAVE: 05/1996 Index I. WIELLICHAMEN IN GIETSTAAL... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie

Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie Sylvie Smets Head of Certification Body, CRIC-OCCN Olivier Germain Head of Testing Department a.i., CRIC-OCCN Betondag 18-10-2012 Overzicht Introductie

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING KOPRUITEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING KOPRUITEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 47 KOPRUITEN Nieuwe versie - addendum Wijzigingen tegenover de vorige versie staan aangeduid in het rood UITGAVE : 05/2004 Index

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 05 Datum van

Nadere informatie

KVBG/ /2002

KVBG/ /2002 Versie 10/2002 KVBG/2000.60.01 Lastenboek voor de controle van de dichtheid van de binneninstallaties voor brandbaar gas lichter dan lucht,verdeeld door leidingen, bij de opening van de gasmeter 1/7 1.

Nadere informatie

Bepaling van de elektrische geleidbaarheid

Bepaling van de elektrische geleidbaarheid Bepaling van de elektrische geleidbaarheid april 2006 Pagina 1 van 8 WAC/III/A/004 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 2.1 SPECIFIEKE GELEIDBAARHEID, ELEKTRISCHE GELEIDBAARHEID (γ)... 3 2.2

Nadere informatie

Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet

Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Fabrikant maakt product en zet de afgebakende partij op voorraad. COPRO komt uit die partij

Nadere informatie

Onder de dekvloer Demtec ES Onder dekvloeren, hout en beton. Onder dekvloeren, hout en beton. . Soms wordt ook de (oude) ΔL w

Onder de dekvloer Demtec ES Onder dekvloeren, hout en beton. Onder dekvloeren, hout en beton. . Soms wordt ook de (oude) ΔL w GRANISOVLOERen Vilton Granisovloeren zijn dunne geluidisolerende vloersystemen voor zwevende dekvloeren. De akoestische vloeren zijn vervaardigd uit gerecycled rubbergranulaat. Er zijn verschillende soorten

Nadere informatie

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER GELEIDBAARHEID

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER GELEIDBAARHEID 1 TOEPASSINGSGEBIED GELEIDBAARHEID Deze procedure beschrijft de bepaling van de elektrische geleidbaarheid in water (bijvoorbeeld grondwater, eluaten, ). De beschreven methode is bruikbaar voor alle types

Nadere informatie

Vergelijkende tests van Aluthermo Quattro vs glaswol in een gesimuleerde dakomgeving.

Vergelijkende tests van Aluthermo Quattro vs glaswol in een gesimuleerde dakomgeving. Vergelijkende tests van Aluthermo Quattro vs glaswol in een gesimuleerde dakomgeving. Technish contact Thibault Boulanger Facturatiecontact Julien Thiry ELIOSYS sa ELIOSYS sa Boulevard de Colonster, 4

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING D - 1 STAVEN VOOR DRUKSCHROEFVEREN EN DRUKSCHROEFVEREN VOOR ROLLEND SPOORWEGMATERIEEL UITGAVE: 03/1997 Index ALGEMENE VOORWAARDEN...4

Nadere informatie

CE-markering en Vrijwillige Certificatie

CE-markering en Vrijwillige Certificatie CE-markering en Vrijwillige Certificatie J. DEFOURNY, P-H.. BESEM, J-J.. POLEN, G. COOLS, P. MASSART Conformiteitsbeoordeling Verwerven van zekerheid over de kwaliteit en de geschiktheid van het geleverde

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING F - 1 LEVERING VAN UITRUSTINGEN MET OMVORMERS VOOR DE VOEDING VAN KOPLICHTEN 24 V 80 W MET EEN INGEBOUWDE KNIPPERINRICHTING EN VOOR DE

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 31 ROESTVRIJ STAAL UITGAVE : 08/1974 Index 1. Classificatie...3 2. Fabricatievoorwaarden...3 2.1. Samenstelling...3 2.2. Warmtebehandeling...4

Nadere informatie

beheersorganisme voor de contro le van de betonproducten Tel Fax

beheersorganisme voor de contro le van de betonproducten Tel Fax PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de contro le van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 1040 BRUSSEL Tel. +32 2 237 60 20 Fax +32 2 735 63 56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MATERIAAL VOORSCHRIFTEN

GEMEENSCHAPPELIJKE MATERIAAL VOORSCHRIFTEN ~ GEMEENSCHAPPELIJKE MATERIAAL VOORSCHRIFTEN A WW - IMWV ISWA IWV A - IWVB PWPA TMVW VMW WERKGROEP MATERIALEN Document nummer: T. V./O92/l-A üpmaakdatum: 29.11.01 Aantal bladzijden: 13 BOUTEN, MOEREN EN

Nadere informatie

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende:

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09 Aanvraagformulier Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: In eigen naam In naam van het bedrijf: Bedrijf dat aangegeven dient te

Nadere informatie

GRAFITACK 200/300 Plus SERIE GLANZENDE KLEUREN

GRAFITACK 200/300 Plus SERIE GLANZENDE KLEUREN PRODUCT DATA SHEET GRAFITACK 200/300 Plus SERIE GLANZENDE KLEUREN REFERENTIES 210 tot 268 (behalve 225 & 226) en 328 tot 337 Opgemaakt op 20 maart 2009 Beschrijving De Grafitack 200/300 serie is een zachte

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING VOORWERPEN VAN GEVULKANISEERD RUBBER EN THERMOPLASTISCH RUBBER

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING VOORWERPEN VAN GEVULKANISEERD RUBBER EN THERMOPLASTISCH RUBBER NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 21 VOORWERPEN VAN GEVULKANISEERD RUBBER EN THERMOPLASTISCH RUBBER UITGAVE : 06/2005 Index 1. Onderwerp...3 2. Vergelijkende tabel...3

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

REFERENTIESYSTEEM VOOR HET CERTIFICAAT INDUSTRIELE SCHILDER VOOR CORROSIEWEREND SCHILDERWERK

REFERENTIESYSTEEM VOOR HET CERTIFICAAT INDUSTRIELE SCHILDER VOOR CORROSIEWEREND SCHILDERWERK Blad 1 van 7 REFERENTIESYSTEEM VOOR HET CERTIFICAAT VOOR CORROSIEWEREND SCHILDERWERK Niveau 1: Certificatie van industriële schilders Deel 1: Basiscertificaat Manueel ontroesten en schilderen 1. TOEPASSINGSDOMEIN

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen Miinimale afmeting 250 mm 5.5.1 Afgeschaft Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen 5.5.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot laadtransporteenheden onder fumigatie (UN-nummer 3359) 5.5.2.1 Algemeenheden

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING D - 10 LASMETALEN VOOR HET LASSEN MET DE ACETYLEEN-ZUURSTOFVLAM UITGAVE : 05/1959 Index 1. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN VOOR AL DE

Nadere informatie

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning)

Stellingvergunning. BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4. Stellingvergunning (S-vergunning) Documenten KWM - Stellingvergunning (S-vergunning) (revisie 5, 30/04/2009 09:40:01) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 09 Procesbeheersing Profiel:

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING TANDWIELEN EN RONDSELS MET GECEMENTEERDE VERTANDING UITGAVE: 12/2010

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING TANDWIELEN EN RONDSELS MET GECEMENTEERDE VERTANDING UITGAVE: 12/2010 NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O -11 TANDWIELEN EN RONDSELS MET GECEMENTEERDE VERTANDING UITGAVE: 1/010 (vervangt UITGAVE: 08/1997) Wijziging van: Onderwerp van de

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

WEGENVERVEN. COPRO vzw TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 883. Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten

WEGENVERVEN. COPRO vzw TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 883. Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten Z.1 Researchpark - Kranenberg 190-1731 Zellik 02 468 00 95 info@copro.eu BTW BE 0424.377.275 02 469 10 19 www.copro.eu KBC BE20 4264

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L 9. LAKKEN OP BASIS VAN ALKYDHARSEN (Vroeger oleoglyceroftaalverven Groep 2)

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L 9. LAKKEN OP BASIS VAN ALKYDHARSEN (Vroeger oleoglyceroftaalverven Groep 2) NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L 9 LAKKEN OP BASIS VAN ALKYDHARSEN (Vroeger oleoglyceroftaalverven Groep 2) UITGAVE: 11/2009 Inhoud INHOUD... 2 1. TOEPASSINGSGEBIED...

Nadere informatie

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L - 24 - I FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONPRODUCTEN

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L - 24 - I FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONPRODUCTEN INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L - 24 - I FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONPRODUCTEN Naam Datum Handtekening Technisch voorstel Ronny Borny ing 1/04/2011 Getekend Administratief voorstel Dirk Dupont

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

TECHNISCHE STEEKKAART nr FTS 40/01-A. Bouten, moeren en sluitringen in roestvrij staal

TECHNISCHE STEEKKAART nr FTS 40/01-A. Bouten, moeren en sluitringen in roestvrij staal Belgische Federatie voor de Watersector vereniging zonder winstoogmerk Kolonel Bourgstraat, 127 BE - 1140 Brussel Tel: + 32 (0)2 706 40 90 - Fax: + 32 (0)2 706 40 99 E-mail: info@belgaqua.be http//:www.belgaqua.be

Nadere informatie

KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN VAN ONGEPLASTICEERD POLY VINYL CHLORIDE (PVC-U) VOOR DRINKWATERVOORZIENINGEN EN VOOR BOVEN- EN ONDERGRONDSE RIOOLPERSLEIDING

KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN VAN ONGEPLASTICEERD POLY VINYL CHLORIDE (PVC-U) VOOR DRINKWATERVOORZIENINGEN EN VOOR BOVEN- EN ONDERGRONDSE RIOOLPERSLEIDING BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION Stichters: WTCB en SECO Aarlenstraat 53 B-1040 Brussel Tel. + 32 (0) 2 238.24.11 Fax. + 32 (0) 2 238.24.01 www.bcca.be info@bcca.be TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

VRAGENLIJST TER BEOORDELING VAN DE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN VOOR DE NMBS

VRAGENLIJST TER BEOORDELING VAN DE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN VOOR DE NMBS Blz 1 / 25 Bijlage 1 BIJLAGE 1: KWALIFICATIE VAN DE LEVERANCIERS NMBS Dienst Central Support Bureau.213 sectie 13/2 Hallepoortlaan 40 1060 BRUSSEL KWALIFICATIE VAN DE LEVERANCIERS Door de kandidaat te

Nadere informatie

- zijn afgevaardigde: de Directeur-generaal van de Administratie van de arbeidshygiëne en - geneeskunde;

- zijn afgevaardigde: de Directeur-generaal van de Administratie van de arbeidshygiëne en - geneeskunde; Koninklijk besluit van 31 maart 1992 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden alsmede de criteria voor de uitrusting en werking van de laboratoria en diensten bedoeld in artikel 148decies, 1, 6, tweede

Nadere informatie

KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 10.11.2012

KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 10.11.2012 KEURINGSREGLEMENT MODELSTOOMKETELS 10 NOVEMBER 2012 1 INHOUD Inleiding De paragrafen in de PED welke voor ons van belang zijn. De inhoud van het keuringsreglement Koperen ketels in Cat. I en II Uitvoering

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 2 STAALSOORTEN VOOR THERMISCHE BEHANDELING EN THERMISCH BEHANDELDE STUKKEN UITGAVE: 12/1983 Index Voorwerp...4 Documenten...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

WWW.MMBTOOLS.NL INFO@MMBTOOLS.NL. Wat is Hardmetaal?

WWW.MMBTOOLS.NL INFO@MMBTOOLS.NL. Wat is Hardmetaal? WWW.MMBTOOLS.NL INFO@MMBTOOLS.NL Wat is Hardmetaal? MMB TOOLS 2015 Wat is Hardmetaal? Hardmetaal is een composiet wat bestaat uit een combinatie van harde, slijtvaste carbidedie zijn opgenomen in een bindmiddel.

Nadere informatie

Technische Goedkeuring

Technische Goedkeuring Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Technische Goedkeuring Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 13/ H726 Verbindingssystemen Aliplast voor de vervaardiging van aluminium profielen met thermische

Nadere informatie

IJking, kalibratie en controle van meet- en beproevingsuitrusting

IJking, kalibratie en controle van meet- en beproevingsuitrusting BE-CERT www.be-cert.be certif@be-cert.be Tel. : + 32 2 645 52 41 Fax : +32 2 645 52 61 Reglementaire nota - RNR 02 Sector metselmortel IJking, kalibratie en controle van meet- en beproevingsuitrusting

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

HENGSTEN- PLAN. Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2016. Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw

HENGSTEN- PLAN. Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2016. Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw HENGSTEN- PLAN Inwendig Reglement van toepassing voor de Officiële Hengstenkeuring 2016 Het Belgisch Fjordenpaardenstamboek vzw ALGEMEEN REGLEMENT Komen in aanmerking voor opfok van dekhengsten in openbare

Nadere informatie

Tijdens het proces van routine-onderhoud en reparatie van IBC s wordt een inspectie uitgevoerd conform de 5-jaarlijkse inspectie van IBC s.

Tijdens het proces van routine-onderhoud en reparatie van IBC s wordt een inspectie uitgevoerd conform de 5-jaarlijkse inspectie van IBC s. Annex 2 T&CPI Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteitsborgingssysteem bij het bewerken (reconditionering, ombouw, routine onderhoud en reparatie) van verpakkingen (inclusief IBC s en Grote

Nadere informatie

REFERENTIESYSTEEM VOOR HET CERTIFICAAT INDUSTRIELE SCHILDER VOOR CORROSIEWEREND SCHILDERWERK

REFERENTIESYSTEEM VOOR HET CERTIFICAAT INDUSTRIELE SCHILDER VOOR CORROSIEWEREND SCHILDERWERK Blad 1 van 7 REFERENTIESYSTEEM VOOR HET CERTIFICAAT VOOR CORROSIEWEREND SCHILDERWERK Niveau 1 : Certificatie van industriële schilders Deel 3 : Certificaat Pistoolschilder 1. TOEPASSINGSDOMEIN Dit document

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Voorspandraad op lengte

Voorspandraad op lengte Voorspandraad op lengte NEDRI Product Range: Voorspandraad op lengte Het voorspandraad op lengte van NEDRI garandeert duurzaamheid en kwaliteit. De voornaamste toepassing is voorgespannen betonnen dwarsliggers

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_19920918 / 2009-07-11 Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Reglementering en Controlebeleid Wettelijke Metrologie Metrologische Reglementering 18 SEPTEMBER 1992. - Koninklijk besluit betreffende de benamingen

Nadere informatie