NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING KLEINE VEREN VAN KOOLSTOFSTAAL

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING KLEINE VEREN VAN KOOLSTOFSTAAL"

Transcriptie

1 NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING D - 3 KLEINE VEREN VAN KOOLSTOFSTAAL Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out is aangepast UITGAVE : 08/1965

2 Index VOORWERP VOORWAARDEN VAN VERVAARDIGING MATERIAAL WIJZE VAN VERVAARDIGING UITZICHT TOLERANTIES OP DE AFMETINGEN Bandstaal Ronde draad VOORWAARDEN VAN KEURING AANBIEDING TER KEURING VERHOUDINGEN DER PROEVEN PROEVEN OP VEREN Buigzaamheidproef Controle van de elasticiteitsgrens BANDSTAAL EN VEREN UIT BANDSTAAL Hardheidsproef Vickers (volgens NBN ) Vervormingsproef VEREN UIT DRAAD CD MET EEN DIAMETER VAN MINDER DAN 3 MM Trekproef Wringproef VEREN UIT DRAAD GD MET EEN DIAMETER VAN 3 MM EN GROTER Hardheidsproef Vickers (volgens NBN ) Vervormingsproef Wringproef VEREN UIT DRAAD HWD DRAAD UIT STAAL VOOR VEREN, KLASSEN GD EN HWD Trekproef (volgens NBN ) Wringproef Plooiproef BESCHERMING TEGEN OXYDATIE VEREN DIE WERKEN ONDER BESCHUTTING TEGEN WEERSINVLOEDEN ANDERE VEREN CONTROLE...8 BIJLAGE : TOLERANTIES TOEPASSELIJK OP DE DRUK- EN TREKVEREN MET EEN DRAAD DIAM. < 10 MM...9 Pagina 2 van 11

3 VOORWERP Onderhavige technische bepaling heeft betrekking op staalsoorten voor veren uit bandstaal van 3 dikte of minder ofwel uit gewone draad (GD) of draad met hoge weerstand (HWD). Zij geldt eveneens voor de veren die uit genoemde staalsoorten vervaardigd zijn. 1. VOORWAARDEN VAN VERVAARDIGING 1.1. Materiaal Behoudens andere aanwijzing in de bestelling of op de tekening, mag de draad gehard zijn door een thermische behandeling of door trekken. Het bandstaal moet door een thermische behandeling gehard zijn Wijze van vervaardiging De installaties voor thermische behandeling moeten geperfectioneerde ovens hebben, die worden gecontroleerd door middel van pyrometers en die ingericht zijn om het oppervlak van het metaal niet te ontkolen noch te oxideren. De behandeling moet onder de beste voorwaarden geschieden. De drukschroefveren worden tijdens de vervaardiging één of verscheidene malen volledig samengedrukt om, binnen de grenzen van de voorgeschreven toleranties, de eindhoogte onder belasting of de hoogte in de onbelaste stand te bereiken volgens hetgeen voorgeschreven is. De trekschroefveren zijn normaal met aansluitende windingen in de onbelaste stand. Behoudens andere aanwijzing op de tekening moet de voorafgaande drukspanning tussen de windingen betrekkelijk gering zijn. Er wordt eventueel een trekkracht op de afgewerkte veer uitgeoefend om de hoogte onder de voorgeschreven belasting te bekomen, doch zo, dat de windingen van de veer, in onbelaste toestand, steeds aansluitend zijn. De andere veren worden, door koudvervorming, gebracht tot de vorm in de onbelaste stand welke bij de tekening is opgegeven, en worden met het oog op hun stabilisatie, ten minste eenmaal onderworpen aan de werkbelasting wanneer deze op de tekening voorkomt. Pagina 3 van 11

4 1.3. Uitzicht De veren mogen geen barst, schilfer, braam, lijnen in de langsrichting, tekort aan materiaal of om het even welk gebrek vertonen dat aan het gebruik ervan kan schaden. Hun oppervlak moet glad en regelmatig zijn. De veren van behandeld staal moeten een oppervlak hebben dat vrij is van oppervlakkige ontkoling. De eindwindingen der drukveren moeten derwijze worden gericht dat het draagvlak volledig plat is en dat het loodrecht staat op de aslijn van de veer binnen de vastgestelde tolerantiegrenzen. De scherpe kanten van het uiteinde van elke eindwinding worden lichtjes afgerond om ongevallen bij de behandeling te voorkomen. De ogen van de trekveren worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van de tekening. De verbindingsstraal van de laatste winding op de plaats waar het oog begint moet zo groot mogelijk zijn Toleranties op de afmetingen Bandstaal Ronde draad Zie bijlage. DIKTE MM OP DE DIKTE OP DE BREEDTE minder dan 1 +/- 0,08 +/- 0,2 1 tot dan 3 +/- 0,10 +/- 0,3 3 +/- 0,15 +/- 0,3 2. VOORWAARDEN VAN KEURING 2.1. Aanbieding ter keuring De veren worden ter keuring aangeboden bij partijen waarin alleen identieke stukken of stukken met nagenoeg gelijke vormen en afmetingen zijn opgenomen. De draad en bandstaal uit staal voor veren dienen gegroepeerd bij partijen met dezelfde dwarsafmetingen. Pagina 4 van 11

5 2.2. Verhoudingen der proeven De proeven op veren, indien deze bij de tekening of bij de bestelling zijn bepaald, worden uitgevoerd in de fabriek naar rato van 2 proeven per ter keuring aangeboden partij. De controle van de hoedanigheid van het staal (punten 2.4 tot 2.7) geschiedt door de zorgen van de NMBS. 2 veren nemen voor de partijen van minder dan 100 veren en 3 veren voor de grotere partijen. Voor de draad en het bandstaal een reeks proeven per partij uitvoeren Proeven op veren Buigzaamheidproef Voor de veren uit ronde draad zijn de toleranties op de buigzaamheid aangegeven in de bijlage. Voor de andere komen ze eventueel voor op de tekening Controle van de elasticiteitsgrens Voor het bepalen van de elasticiteitsgrens worden de drukveren ingedrukt tot de windingen elkaar raken. De andere veren worden gevormd tot de spanning op het meest belaste punt 50 kg/ 2 bereikt. Na dien proeven moet de oorspronkelijke vorm opnieuw bekomen worden op de tolerantie na Bandstaal en veren uit bandstaal Hardheidsproef Vickers (volgens NBN ) HV = 400 tot Vervormingsproef Zo nodig de veren vóór de proef richten. Plooien over een straal = 4a tot een hoek van 90 : er mag zich geen volledige breuk voordoen Veren uit draad CD met een diameter van minder dan Trekproef Na afrollen en richten van de draad een trekproef uitvoeren volgens NBN De treksterkte moet ten minste 130 kg/ 2 bedragen. De insnoering moet ten minste die zijn welke voorkomt onder verminderd met 10 %. Pagina 5 van 11

6 Wringproef Na afrollen, de draad richten en hem wringen tot hij breekt : geen enkel treklijn mag voorkomen Veren uit draad GD met een diameter van 3 en groter Hardheidsproef Vickers (volgens NBN ) HV = 380 tot Vervormingsproef Een winding afsnijden. Die dan plooien op 90 en daarbij de opening van de winding plaatsen in een vlak loodrecht op de plooiaslijn, de straal van de doorn gelijk zijnde aan de diameter van de draad : er mag zich geen enkele scheur voordoen Wringproef Een winding afsnijden en de uiteinden derwijze verwijderen totdat een voldoende wringing bekomen wordt : geen enkel treklijn mag voorkomen Veren uit draad HWD De controle geschiedt op een niet bewerkt stuk draad. De te bekomen resultaten komen voor onder 2.8. Pagina 6 van 11

7 2.8. Draad uit staal voor veren, klassen GD en HWD Trekproef (volgens NBN ) In volgende tabel zijn de minimale waarden aangegeven welke dienen bekomen voor de treksterkte R en de insnoering Z. Diameter R kg/ 2 Z % GD HWD GD HWD < 0, ,5 tot < tot < 1, ,5 tot < tot < 2, ,5 tot < tot < tot < tot < tot < tot < Wringproef De draad voldoende wringen : er mag geen treklijn voorkomen Plooiproef Draad met een diameter van 3 en meer. Op 90 plooien waarbij de straal van de doorn gelijk is aan de diameter van de draad : er mag zich geen enkele scheur voordoen. 3. BESCHERMING TEGEN OXYDATIE Behoudens andere aanwijzing op de tekening of bij de bestelling, moeten volgende handelswijzen worden toegepast Veren die werken onder beschutting tegen weersinvloeden Grondige fosfatering gevolgd door invetting met vaseline. Pagina 7 van 11

8 3.2. Andere veren Fosfatering gevolgd door siccatieflakking volgens de technische bepaling C-6. Indien bij de tekening het vercadmiuen is voorgeschreven, wordt het uitgevoerd volgens de technische bepaling C-6. Zo bovendien de middellijn van de draad kleiner is dan 2,5 of indien de dikte van het bandstaal kleiner is dan 2, worden de vercadmiumde veren gedurende 1 uur gedompeld in een bad kokend water of gedurende ½ uur in een oliebad op 200 C Controle De controle geschiedt in het laboratorium van de NMBS, vóór dat de materiaalbeproevingen worden uitgevoerd. De gefosfateerde veren die alleen ingevet zijn, worden eerst ontvet en vervolgens gedurende een uur onderworpen aan de inwerking van mist met een zoutgehalte van 3 %; na dat tijdsverloop mogen zij geen roestvlekken vertonen. De volgens C-6 gefosfateerde of vercadmiumde veren worden gecontroleerd volgens de bedoelde technische bepaling. Pagina 8 van 11

9 BIJLAGE : TOLERANTIES TOEPASSELIJK OP DE DRUK- EN TREKVEREN MET EEN DRAAD DIAM. < 10 MM Pagina 9 van 11

10 Di in Verhouding Dm d 1 en minder diam. hard getrokken staaldraad 1 tot 3,20 3,20 tot 6,35 6,35 en minder dan 10 diam. gewalste en gekal de staaldraad 4 tot minder dan 10 minder dan 8 +/- 0,2 +/- 0,3 +/- 0,4 +/- 0,65 +/- 1,2 8 tot 15 +/- 0,3 +/- 0,65 +/- 1,1 +/- 1,6 +/- 1,8 15 +/- 0,65 +/- 1,1 +/- 1,6 +/- 2 +/- 2,5 Indien de veer in en uitboring geplaatst moet worden, moet voor het bepalen van de Di rekening gehouden worden met de toleranties op deze laatste en de toleranties op de draaddiameter d. L in Verhouding Dm d 13 en minder Veren voor toestellen Lengten 13 tot 25 meer dan 25 tot 50 meer dan 50 tot tot Remwerkveren Lengten 25 en minder meer dan 25 tot 100 meer dan 100 tot minder dan 8 +/- 0,65 +/- 1 +/- 1,25 +/- 1,5 +/- 2 +/- 1 % +/- 1,5 +/- 2 +/- 3 +/- 1,5 % 8 tot 15 +/- 1 +/- 1,5 +/- 1,75 +/- 2,5 +/- 3 +/- 1,5 % +/- 1,75 +/- 3 +/- 4,75 +/- 2,5 % 15 +/- 1,5 +/- 2 +/- 2,5 +/- 3 +/- 4 +/- 2 % +/- 2 +/- 4 +/- 5 +/- 2,5 % Principieel gelden deze toleranties voor de lengte, gemeten onder normale werklast. Indien deze aanduiding ontbreekt, gelden de toleranties voor de lengte in vrije toestand Pagina 10 van 11

11 d in Draadtype Hard getrokken staaldraad Gewalste en gekalibreerde staaldraad 0,80 en minder 0,80 tot 1,40 1,40 tot 1,90 diam. draad 1,90 tot 3,20 3,20 tot 5,60 5,60 tot 8,5 8,5 tot 10 4 tot minder dan 10 +/- 0,02 +/- 0,03 +/- 0,04 +/- 0,05 +/- 0,07 +/- 0,08 +/- 0, /- 0,10 Buigzaamhei d en doorbuiging Aantal nuttige windingen 3 en minder 3 tot 9 9 tot Buigzaamheid +/- 15 % +/- 10 % +/- 8 % +/- 7 % Doorbuiging +/- 10 % +/- 8 % +/- 6 % +/- 5 % Indien de 2 waarden op de tekening aangeduid zijn, dient de tolerantie op de doorbuiging nageleefd te worden Pagina 11 van 11

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING H - 3 HARDE HOUTVEZELPLATEN UITGAVE : 1967 Index 1. VOORWAARDEN VAN VERVAARDIGING...3 10. UITZICHT...3 11. KWALITEIT...3 12. AFMETINGEN...3

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 31 ROESTVRIJ STAAL UITGAVE : 08/1974 Index 1. Classificatie...3 2. Fabricatievoorwaarden...3 2.1. Samenstelling...3 2.2. Warmtebehandeling...4

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING D - 16 TOEVOEGMETAAL VOOR HET LASSEN IN EEN ATMOSFEER VAN INERT GAS VAN ALUMINIUMLEGERINGEN Al Mg Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd,

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 18 NORMALE SCHROEVEN, TAPEINDEN EN MOEREN UITGAVE: 1974 Index HOOFDSTUK I SCHROEVEN, TAPEINDEN EN MOEREN VAN STAAL... 3 Voorwerp...

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 4 KOOLSTOFSTAAL VOOR COURANT GEBRUIK, BESTEMD OM TE WORDEN GESMEED UITGAVE: 02/1979 Index I. ONDERWERP...3 II. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN...4

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING DRAAD EN MEERGELEIDERKABEL MET THERMOPLASTISCHE ISOLATIE

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING DRAAD EN MEERGELEIDERKABEL MET THERMOPLASTISCHE ISOLATIE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 52 DRAAD EN MEERGELEIDERKABEL MET THERMOPLASTISCHE ISOLATIE Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out is aangepast

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING ELEKTRODEN VOOR HANDBOOGLASSEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING ELEKTRODEN VOOR HANDBOOGLASSEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING D - 7 ELEKTRODEN VOOR HANDBOOGLASSEN UITGAVE : 02/98 Technische Bepaling D-7 Uitgave 02/98 Index. VOORWERP...3.. Algemeenheden...3.2.

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 2 STAALSOORTEN VOOR THERMISCHE BEHANDELING EN THERMISCH BEHANDELDE STUKKEN UITGAVE: 12/1983 Index Voorwerp...4 Documenten...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING D - 10 LASMETALEN VOOR HET LASSEN MET DE ACETYLEEN-ZUURSTOFVLAM UITGAVE : 05/1959 Index 1. GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN VOOR AL DE

Nadere informatie

VOORSPANSTAAL. Koudgetrokken Draad

VOORSPANSTAAL. Koudgetrokken Draad Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com PTV 1 Herz. 2 2001/11 PTV 1-2 (2001) VOORSPANSTAAL Koudgetrokken Draad HERZIENING 2

Nadere informatie

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 302 Herz. 7 2015/6 PTV 302/7 2015 BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-RINGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-RINGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 84 O-RINGEN UITGAVE: 07/2005 Index DEEL I - ALGEMENE VOORWAARDEN...3 1. UITZICHT...3 2. AFMETINGEN - TOEGESTANE AFWIJKINGEN...3 3.

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING C - 5 WITMETAAL UITGAVE: 1996 Index 1. Onderwerp...3 2. Eigenschappen...3 2.1. Metaalsoorten...3 2.1.1. Chemische samenstelling (in %)...3

Nadere informatie

VOORSPANSTAAL - KOUDGETROKKEN DRADEN

VOORSPANSTAAL - KOUDGETROKKEN DRADEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com PTV 1 Herz. 2012/ PTV 1/ 2012 VOORSPANSTAAL - KOUDGETROKKEN DRADEN HERZIENING BENOR vzw Goedgekeurd door de Raad van Bestuur

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 303 Herz. 4 2013/12 PTV 303/4 2013 GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD HERZIENING

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

BE 500 ES. Nieuwe staalsoort met hoge ductiliteit: BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD

BE 500 ES. Nieuwe staalsoort met hoge ductiliteit: BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 302 Herz. 6 2015/3 BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD HERZIENING

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Bouwdienst

Rijkswaterstaat Bouwdienst Leveringsvoorwaarden, kwaliteitseisen en pagina : 1 van 11 EISEN STAALKABELS Leveringsvoorwaarden, kwaliteitseisen en keuringseisen voor staalkabels. document : NBD 00639 uitgave : 10-03-2005 afd./opsteller

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING KOOLSTOFSTAAL VOOR COURANT GEBRUIK IN DE WERKTUIGBOUW & MECHANISCHE STUKKEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING KOOLSTOFSTAAL VOOR COURANT GEBRUIK IN DE WERKTUIGBOUW & MECHANISCHE STUKKEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 3 KOOLSTOFSTAAL VOOR COURANT GEBRUIK IN DE WERKTUIGBOUW & MECHANISCHE STUKKEN UITGAVE: 1979 Index VOORWERP...3 I. STOFFEN...4 1.

Nadere informatie

VOORSPANSTAAL - STRENGEN

VOORSPANSTAAL - STRENGEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 311 Herz. 5 2012/6 PTV 311/5 2012 VOORSPANSTAAL - STRENGEN HERZIENING 5 BENOR vzw Goedgekeurd

Nadere informatie

VOORSPANSTAAL STRENGEN

VOORSPANSTAAL STRENGEN Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com PTV 311 Herz. 3 2001/11 PTV 311-3 (2001) VOORSPANSTAAL STRENGEN HERZIENING 3 Goedgekeurd

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL. BEWERKEN VAN BETONSTAAL (rechten, knippen, plooien, schikken en lassen)

GEWAPEND BETONSTAAL. BEWERKEN VAN BETONSTAAL (rechten, knippen, plooien, schikken en lassen) OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Pleinlaan 5 B 1050 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 306 Herz. 2 2010/6 PTV 306/2 2010 GEWAPEND BETONSTAAL BEWERKEN VAN BETONSTAAL (rechten, knippen,

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 90 LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS UITGAVE : 05/2004 Index 1. INLEIDING...3 2. FABRICATIEVOORWAARDEN...3 2.1. VERWERKING VAN HET

Nadere informatie

De trekproef. De trekproef - inleiding. De trekproef - inleiding. De trekproef - inleiding. Principe. Bepalen van materiaaleigenschappen

De trekproef. De trekproef - inleiding. De trekproef - inleiding. De trekproef - inleiding. Principe. Bepalen van materiaaleigenschappen De trekproef Principe Materiaal inklemmen tussen klemmen welke met een constante snelheid uit elkaar bewegen Hoe belangrijk is het om materiaaleigenschappen te kennen? Uitvoering: volgens genormaliseerde

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 8 Sterkteleer (deel 1) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Doel van de sterkteleer Berekenen van de vereiste afmetingen van constructieonderdelen

Nadere informatie

STALEN VANGRAILS: EISEN

STALEN VANGRAILS: EISEN COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten Dendermondsestraat 168-1083 BRUSSEL 02 468 00 95 02 469 10 19 info@copro.eu BTW BE 424.377.275 KBC 426-4079801-56 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING D - 1 STAVEN VOOR DRUKSCHROEFVEREN EN DRUKSCHROEFVEREN VOOR ROLLEND SPOORWEGMATERIEEL UITGAVE: 03/1997 Index ALGEMENE VOORWAARDEN...4

Nadere informatie

afdeling Watertechnologie - cel Materialentechnologie (+ stalen laskragen) PN 10/PN 16

afdeling Watertechnologie - cel Materialentechnologie (+ stalen laskragen) PN 10/PN 16 TECHNISCHE STEEKKAART afdeling Watertechnologie - cel Materialentechnologie Nr. T.V./054/1-H Datum: 08.09.20015 Aantal bladzijden: 5. STALEN, ROESTVAST STALEN EN GIETIJZEREN FLENZEN EN BLINDE FLENZEN (+

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A -14 LEVERING VAN ASSEN VOOR GESLEEPT EN TRAKTIEMATERIEEL LEVERING VAN BLOOMS EN RONDE STAVEN VOOR ASSEN UITGAVE: 01/2002 Index Deel

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 93 CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out

Nadere informatie

SIGMAFOR -MUURWAPENING

SIGMAFOR -MUURWAPENING SIGMAFOR -MUURWAPENING Ronde gegalvaniseerde uitvoering voor metselwerk Ronde Sigmafor wordt gebruikt bij mortelvoegen. (gewoon metselwerk) Sigmafor is een geprefabriceerde muurwapening van verzinkt staaldraad,

Nadere informatie

N0602 DRUKVEER MET RONDE DOORSNEDE 241.02

N0602 DRUKVEER MET RONDE DOORSNEDE 241.02 1 Ø D m L 0 Voorspanweg Course Voorspanweg initiale L 1 L 2 Tension initiale L Bl F 1 MATERIAAL : getrokken veerstaal klasse C volgens DIN 17223. UITVOERING : eindspiralen aangelegd en geslepen, verstevigd

Nadere informatie

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 17 van de IJkverordening

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 17 van de IJkverordening Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 17 van de IJkverordening Citeertitel: Lengtematenbesluit Vindplaats : AB 1988 no. 26 Wijzigingen: Geen = 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL HERZIENING 1. Goedgekeurd door het Comité van het Merk

GEWAPEND BETONSTAAL HERZIENING 1. Goedgekeurd door het Comité van het Merk Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com PTV 306 Herz. 1 2002/12 PTV 306-1 (2002) GEWAPEND BETONSTAAL BEWERKEN van betonstaal

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 292 Herz. 0 2001/11 TRA 292/0 2001 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE WARMGEWALSTE STAVEN EN DRAAD

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE WARMGEWALSTE STAVEN EN DRAAD Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 302 Herz. 2 2009/3 PTV 302/2 2009 GEWAPEND BETONSTAAL

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL GELASTE WAPENINGSNETTEN

GEWAPEND BETONSTAAL GELASTE WAPENINGSNETTEN Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com PTV 304 Herz. 0 1998/11 PTV 304-0 (1998) GEWAPEND BETONSTAAL GELASTE WAPENINGSNETTEN

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden UDC 621.86:672.61 Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden Calibrated, short link hoist chains for use in appliances with

Nadere informatie

BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN

BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN Versie 09/2013 G2/04 BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN INHOUD 1. ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED... 3 2.

Nadere informatie

BETONSTAAL - GELASTE WAPENINGSNETTEN

BETONSTAAL - GELASTE WAPENINGSNETTEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 304 Herz. 4 2016/3 PTV 304/4 2016 BETONSTAAL - GELASTE WAPENINGSNETTEN HERZIENING 4

Nadere informatie

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis!

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! Holle vloerplaten van spanbeton Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! 1. Algemeen Betonnen vloeren, die men holle vloerplaten noemt, zijn tegenwoordig onmisbare elementen

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 103

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 103 PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 1040 BRUSSEL Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

I T +31 (0) E INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1: Mechanische eigenschappen gewalste producten

I  T +31 (0) E INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1: Mechanische eigenschappen gewalste producten INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Mechanische eigenschappen gewalste producten pag 1.1 Warmgewalste/ warmvervaardigde producten 1.1.1 Warmgewalst ongelegeerd constructiestaal, onbehandeld (+U) (EN 10025-2) 2

Nadere informatie

HDPE KABELBESCHERMBUIS

HDPE KABELBESCHERMBUIS HDPE KABELBESCHERMBUIS PRODUCT SPECIFICATIE Januari 2008 16-01-2008 specificatie kabelbeschermingsbuizen van PE 1 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1.1 Toepassingsgebied... 3 1.2 Documentverwijzing...

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BATTERIJ-ELEMENTEN VOOR SEININSTALLATIES

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BATTERIJ-ELEMENTEN VOOR SEININSTALLATIES NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 8 BATTERIJ-ELEMENTEN VOOR SEININSTALLATIES Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out is aangepast UITGAVE : 1984

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL GELASTE WAPENINGSNETTEN

GEWAPEND BETONSTAAL GELASTE WAPENINGSNETTEN Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com PTV 304 Herz. 1 2004/09 PTV 304-1 (2004) GEWAPEND BETONSTAAL GELASTE WAPENINGSNETTEN

Nadere informatie

Zoning industriel - Route d Assenois 6600 BASTOGNE. Tel. 061/ Fax : 061/

Zoning industriel - Route d Assenois 6600 BASTOGNE. Tel. 061/ Fax : 061/ BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw c/o Ministerie van Verkeer en Infrastructuur Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur, Dienst kwaliteit van de bouw Directie Goedkeuring en

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02)

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 1040 BRUSSEL Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN LUCHTFILTERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL VAN DE NMBS

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN LUCHTFILTERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL VAN DE NMBS NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L -80 LEVERING VAN LUCHTFILTERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL VAN DE NMBS UITGAVE : 0304/2004 Index 1. INLEIDING... 3 1.1. Voorwerp en toepassingsgebied...

Nadere informatie

TAKELS, VIJZELS EN DOMMEKRACHTEN 1984 blz.1

TAKELS, VIJZELS EN DOMMEKRACHTEN 1984 blz.1 blz.1 1. INLEIDING Vrij regelmatig verzoeken fabrikanten, leveranciers en gebruikers van takels, vijzels en dommekrachten de Arbeidsinspectie, deze hefwerktuigen uit een oogpunt van veiligheid aan een

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 1040 BRUSSEL Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

Basic Creative Engineering Skills

Basic Creative Engineering Skills Mechanica: Sterkteleer Januari 2015 Theaterschool OTT-1 1 Sterkteleer Sterkteleer legt een relatie tussen uitwendige krachten (MEC1-A) en inwendige krachten Waarom lopen de balken taps toe? Materiaaleigenschappen

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) RONDE DRAINEERBUIZEN VAN BETON

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) RONDE DRAINEERBUIZEN VAN BETON PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 1040 BRUSSEL Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

Stempelveren van topkwaliteit

Stempelveren van topkwaliteit Stempelveren van topkwaliteit De SuperSprings Story Wij nemen de stempelveer serieus daarom hebben wij de modernste fabriek ter wereld gebouwd voor de fabricage van stempelveren. Een betere stempelveer

Nadere informatie

Voorspandraad op lengte

Voorspandraad op lengte Voorspandraad op lengte NEDRI Product Range: Voorspandraad op lengte Het voorspandraad op lengte van NEDRI garandeert duurzaamheid en kwaliteit. De voornaamste toepassing is voorgespannen betonnen dwarsliggers

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com PTV 303 Herz. 2 1998/11 PTV 303-2 (1998) GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL, GERIBDE WARMGEWALSTE EN GERIBDE KOUDVERVORMDE STAVEN EN DRAAD, TREKPROEF NA HEEN- EN TERUGBUIGEN

GEWAPEND BETONSTAAL, GERIBDE WARMGEWALSTE EN GERIBDE KOUDVERVORMDE STAVEN EN DRAAD, TREKPROEF NA HEEN- EN TERUGBUIGEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 310 Herz. 2 2018/5 PTV 310/2 2018 GEWAPEND BETONSTAAL, GERIBDE WARMGEWALSTE EN GERIBDE

Nadere informatie

Aanbevelingen voor de installatie van Svensson schermdoeken Schuivende installaties

Aanbevelingen voor de installatie van Svensson schermdoeken Schuivende installaties De juiste breedte en lengte bestellen Breedte De standaardbreedtes van onze schermdoeken zijn dusdanig gekozen dat ze aansluiten bij de gebruikelijke vakmaten van de kas. Zie onderstaande tabel: Standaardbreedte

Nadere informatie

AFDEKKINGS- EN AFSLUITINGSINRICHTINGEN VAN GIETIJZER OF GIETSTAAL : EISEN

AFDEKKINGS- EN AFSLUITINGSINRICHTINGEN VAN GIETIJZER OF GIETSTAAL : EISEN COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten Dendermondsestraat 168-1083 BRUSSEL Tel : 02/468.00.95 Fax : 02/469.10.19 e-mail : copro@cobonet.be BTW BE 424.377.275 PCR 000-1497262-67

Nadere informatie

Elke afwijking van de principetekening en de toegepaste technieken moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de keuringsdienst van de VMW.

Elke afwijking van de principetekening en de toegepaste technieken moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de keuringsdienst van de VMW. Nr. T.V./018/1-B Datum: 21.11.2002 Aantal bladzijden: 5 afdeling Watertechnologie cel Materialentechnologie TECHNISCHE STEEKKAART ENKEL VOOR BESTELLING VAN ONDERDELEN VAN DE BESTAANDE MESSING STOPKRAAN

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 1040 BRUSSEL Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

Algemeen: Het onderbord wordt voorzien van : - de tekst Bij verontreiniging bel: noodnummer - het logo van het waterbedrijf

Algemeen: Het onderbord wordt voorzien van : - de tekst Bij verontreiniging bel: noodnummer - het logo van het waterbedrijf Algemeen: - 2 - De signalisatiematerialen (aanwijzingsborden, onderborden, steunpalen en bevestigingsbeugels) waarvan sprake in onderhavig document, moeten voldoen aan de algemene omzendbrief nopens de

Nadere informatie

Alcomex Veren B.V. PB 68, 1715 ZH Spanbroek telefoon 0226-351122 fax 0226-354027 e-mail info@alcomex.nl

Alcomex Veren B.V. PB 68, 1715 ZH Spanbroek telefoon 0226-351122 fax 0226-354027 e-mail info@alcomex.nl Alcomex Veren.V. P 68, 1715 ZH Spanbroek RUIM ASSORTIMT. Met bescheiden trots presenteren wij u ons programma van voorraadveren. Trots, vanwege ons uitgebreide assortiment van maar liefst 10.000 verschillende

Nadere informatie

Metaalkunde in de. Lastechniek. H.Schrijen 1. Lasgroep Zuid Limburg. Mechanische Eigenschappen. Trekproef. Metaalkunde en Lastechniek

Metaalkunde in de. Lastechniek. H.Schrijen 1. Lasgroep Zuid Limburg. Mechanische Eigenschappen. Trekproef. Metaalkunde en Lastechniek Lasgroep Zuid Limburg Lasgroep Zuid Limburg Metaalkunde in de Lastechniek Mechanische Eigenschappen Metaalkunde en Lastechniek LZL - 2010 Trekproef Ronde staven Platte staven Trekproef H.Schrijen 1 Algemeen

Nadere informatie

STEMPELVEREN ISO 10243

STEMPELVEREN ISO 10243 S 1 S 2 S 3 S st F L o L 1 L 2 L 3 L st B Max. samendrukking voor lange levensduur Max. samendrukking voor mediumlevensduur Max. samendrukking bij pulserende belasting Totale samendrukking A Er is een

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op komkommers van de variëteiten (cultivars)

Nadere informatie

5,7. Werkstuk door een scholier 1983 woorden 20 februari keer beoordeeld. Scheikunde. 2 Inleiding Materialen:

5,7. Werkstuk door een scholier 1983 woorden 20 februari keer beoordeeld. Scheikunde. 2 Inleiding Materialen: Werkstuk door een scholier 1983 woorden 20 februari 2002 5,7 98 keer beoordeeld Vak Scheikunde 2 Inleiding Materialen: De mens zoekt al sinds oudheid naar materialen die bruikbaar zijn voor het vervaardigen

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING I - 16 LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL STOFFEN VOOR HET NIEUWE MATERIEEL, HET GEMODERNISEERDE

Nadere informatie

SCHILTZ N0705 UITWERPER MET CILINDRISCHE KOP, GEHARD - ISO 6751 / DIN VORM A / NFE E.AH

SCHILTZ N0705 UITWERPER MET CILINDRISCHE KOP, GEHARD - ISO 6751 / DIN VORM A / NFE E.AH UITWERPER MET CILINDRISCHE KOP, GEHARD - ISO 6751 / DIN 1530 - VORM A / NFE 63501 E.AH 1 MATERIAAL: WS : gelegeerd chroom vanadium tungstene staal. Voor spuitmatrijzen tot 200 C HARDHEID : lichaam 60-64

Nadere informatie

Afwerking & Uitzicht: Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.

Afwerking & Uitzicht: Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur. Product data blad Grondstof: Het materiaal bestaat voor 100% uit gerecycleerde kunststofoverschotten van hoge kwaliteit. In hoofdzaak afkomstig uit de voedings- en verpakkingsindustrie Samenstelling: De

Nadere informatie

We willen dat de magnetische inductie in het punt K gelijk aan rul zou worden. Daartoe moet men door de draad AB een stroom sturen die gelijk is aan

We willen dat de magnetische inductie in het punt K gelijk aan rul zou worden. Daartoe moet men door de draad AB een stroom sturen die gelijk is aan jaar: 1995 nummer: 28 Twee zeer lange draden zijn evenwijdig opgesteld. De stroom door de linkse draad ( zie figuur) is in grootte gelijk aan 30 A en de zin ervan wordt aangegeven door de pijl. We willen

Nadere informatie

Werkstuk Natuurkunde Trekproef, buigproef en de afschuifproef

Werkstuk Natuurkunde Trekproef, buigproef en de afschuifproef Werkstuk Natuurkunde Trekproef, buigproef en de afschuifproef Werkstuk door een scholier 2017 woorden 30 juni 2004 6,8 79 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Inhoud Doel van de proeven De trekproef De buigproef

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 11 LEVERING VAN WIELLICHAMEN VOOR TRACTIE EN GESLEEPT MATERIEEL UITGAVE: 05/1996 Index I. WIELLICHAMEN IN GIETSTAAL... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Witzenmann Benelux norm

Witzenmann Benelux norm Witzenmann Benelux norm Doel Borgen dat elementen die niet volgens een externe norm, klanteneisen en/of opgegeven toleranties vervaardigd en gecontroleerd worden, zich binnen bepaalde tolerantiegrenzen

Nadere informatie

TORSIEVEREN SF-VFR, SF-VFDR

TORSIEVEREN SF-VFR, SF-VFDR SF-VFR, SF-VFDR D t D i Positie poken bij onbelaste veer. A B M n C D A A L o Draairichting naar rechts Draairichting naar links As [ Cilindrisch gewikkelde torsieveren worden gebruikt voor axiale belasting,

Nadere informatie

SCHILTZ N0800 HUS VOELERBAND OP ROL - OVERZICHT

SCHILTZ N0800 HUS VOELERBAND OP ROL - OVERZICHT VOELERBAND OP ROL - OVERZICHT EENVOUDIGE GEBRUIK : De meeste van deze banden worden verpakt in kunststoffen dozen die de producten beschermen tegen oxydatie en onreinheden. Deze dozen bevatten een boord

Nadere informatie

7.6 Bereiding en verpakking van aardappelen

7.6 Bereiding en verpakking van aardappelen 7.6 Bereiding en verpakking van aardappelen A. Eisen in verband met de installaties waarover aardappelenbereiders (en verpakkers) moeten beschikken De bereider van aardappelen dient persoonlijk te beschikken

Nadere informatie

TREKVEREN. Alcomex Veren B.V. PB 68, 1715 ZH Spanbroek telefoon fax

TREKVEREN. Alcomex Veren B.V. PB 68, 1715 ZH Spanbroek telefoon fax Alle trekveren in dit voorraadprogramma zijn gestandaardiseerd. Alle benodigde technische gegevens zijn reeds voor u berekend en op overzichtelijke wijze in deze catalogus vermeld. ledere veer heeft een

Nadere informatie

vloerplaten P3 Vloerplaten

vloerplaten P3 Vloerplaten P.3.0 Algemeen P.3.0.01 Afmetingen / toleranties / opleg P.3.0.02 Profielen P.3.0.03 Belasting P.3.0.04 Doorbuiging P.3.0.05 Brandweerstand P.3.0.06 Thermische isolatie P.3.0.07 Akoestische isolatie P.3.0.08

Nadere informatie

AF - document nr. T.V./071/1-D bladzijde 2.

AF - document nr. T.V./071/1-D bladzijde 2. 3. DE VORM EN AFMETINGEN VAN DE STRAATPOTTEN: 3.1. Straatpot voor brandkraan: a) Gietijzeren straatpot volgens bijlagen 1.a. b) Kunststof straatpot volgens bijlage 2.a. 3.2. Gietijzeren of kunststof straatpot

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING SLUITINGEN

GEBRUIKSAANWIJZING SLUITINGEN GEBRUIKSAANWIJZING SLUITINGEN HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V. NIJVERHEIDSWEG 21 POSTBUS 827 3160 AA RHOON 010-5018000 010 5013843 Gebruiksaanwijzing sluitingen: Sluitingen worden gebruikt bij hijswerkzaamheden

Nadere informatie

Chassisframes. Assortiment chassisframes van Scania

Chassisframes. Assortiment chassisframes van Scania Assortiment chassisframes van Scania Het chassisframe bestaat uit 2 framelangsbalken. Assortiment chassisframes van Scania Meer informatie over een specifiek chassis vindt u in de Individuele chassisspecificatie

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING 2B - 4 HARDMETALEN WISSELPLATEN UITGAVE : 10/1996 Index 1. Vormen, afmetingen en codesleutels...3 1.1. Algemeen...3 1.2. Draadsnijwisselplaten...3

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS

GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 305 Herz. 1 2000/03 PTV 305-1 (2000) GEWAPEND BETONSTAAL

Nadere informatie

NEDRI Product Range: voorspandraad. Scala van afmetingen. Type. Relaxatie. Oppervlakte. Profiel. Coil / ringgewicht. Ring afmetingen.

NEDRI Product Range: voorspandraad. Scala van afmetingen. Type. Relaxatie. Oppervlakte. Profiel. Coil / ringgewicht. Ring afmetingen. NEDRI Product Range: voorspandraad Voorspandraad Het voorspandraad van NEDRI garandeert duurzaamheid en kwaliteit voor de prefabbouw, infrastructurele en grote industriële projecten zowel on- als offshore,

Nadere informatie

NEDRI Product Range: voorspandraad. Scala van afmetingen. Type. Relaxatie. Oppervlakte. Profiel. Coil / ringgewicht. Ring afmetingen.

NEDRI Product Range: voorspandraad. Scala van afmetingen. Type. Relaxatie. Oppervlakte. Profiel. Coil / ringgewicht. Ring afmetingen. NEDRI Product Range: voorspandraad Voorspandraad Het voorspandraad van NEDRI garandeert duurzaamheid en kwaliteit voor de prefabbouw, infrastructurele en grote industriële projecten zowel on- als offshore,

Nadere informatie

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen D.C.: 669.14-422.1:691.328 Februari 1979 Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen EURONORM 82-79 Deel 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED 2 DEFINITIES 3 AANDUIDING

Nadere informatie

De RACI-Spacers voldoen ruimschoots aan deze eisen en bieden bovendien de volgende extra voordelen:

De RACI-Spacers voldoen ruimschoots aan deze eisen en bieden bovendien de volgende extra voordelen: raci-spacers INLEIDING In veel landen is het een voorschrift, dat bij pijpleidingen die wegen of dijken kruisen, gebruik gemaakt wordt van mantelbuizen. Om te voorkomen dat er contact ontstaat tussen de

Nadere informatie

OP MAAT TOPSPECIALIST IN RIJ- EN STEMPELPLATEN KUNSTSTOF RIJPLATEN ATS-RIJPLATEN.NL T STALEN RIJPLATEN STEMPELPLATEN

OP MAAT TOPSPECIALIST IN RIJ- EN STEMPELPLATEN KUNSTSTOF RIJPLATEN ATS-RIJPLATEN.NL T STALEN RIJPLATEN STEMPELPLATEN OP MAAT OOK LEVERBAAR TOPSPECIALIST IN RIJ- EN STEMPELPLATEN KUNSTSTOF RIJPLATEN STALEN RIJPLATEN STEMPELPLATEN T 010 437 71 01 ATS-RIJPLATEN.NL ATS Trading is al jaren met veel succes actief als leverancier

Nadere informatie

Schuimrubber. Keuringsmethoden. Flexible cellular rubber. Test methods

Schuimrubber. Keuringsmethoden. Flexible cellular rubber. Test methods UDC 678.4.01-405.8 Schuimrubber Keuringsmethoden NEDERLANDSE NORM NEN 3118 1 Onderwerp Flexible cellular rubber. Test methods Deze norm bevat keuringsmethoden voor schuimrubber. 2 Toepassingsgebied 2e

Nadere informatie

RIOLERINGSONDERDELEN EN TOESTELLEN UIT GIETIJZER BESTEMD VOOR OPVANG EN AFVOER VAN WATER: KWALITEITSEISEN

RIOLERINGSONDERDELEN EN TOESTELLEN UIT GIETIJZER BESTEMD VOOR OPVANG EN AFVOER VAN WATER: KWALITEITSEISEN COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten Dendermondsestraat 168-1083 BRUSSEL 02 468 00 95 02 469 10 19 info@copro.eu BTW BE 0424.377.275 KBC 426-4079801-56 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 10 BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN UITGAVE : 2003 Index 1. INLEIDING...3 1.1. ONDERWERP...3 1.2. TOEPASSINGSDOMEIN...3 1.3. DOCUMENTEN

Nadere informatie

Pagina's : 6 Tabellen : 1 Figuren : 11 Bijlagen : -

Pagina's : 6 Tabellen : 1 Figuren : 11 Bijlagen : - 05-CVB-R0321 ORIENTEREND ONDERZOEK NAAR HET GEDRAG BIJ BRAND VAN EEN HOUTEN VLOER-PLAFONDCONSTRUC- TIE MET EEN PLAFOND VAN LEEM OP RIET 22 december 2005 WTJB/GTTB Opdrachtgever: Leembouw Nederland Van

Nadere informatie

Voorbeeld toets opgaven Productie 1a 2013

Voorbeeld toets opgaven Productie 1a 2013 Voorbeeld toets opgaven Productie 1a 2013 Omdat we dit jaar voor het eerst met het nieuwe onderwijs model werken is er geen oude toets beschikbaar voor Productie 1a. Onderstaande vragen zijn wel representatief

Nadere informatie

20 De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt in de onderstaande tekst, zijn steeds deze met de recentste versie.

20 De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt in de onderstaande tekst, zijn steeds deze met de recentste versie. BELANGRIJKE OPMERKING: 10 Deze voorschriften vervangen in het geheel alle andere specificaties met betrekking op het behandeld onderwerp. Dit document stemt overeen met het SVW -document nr. T. V J093/I-A

Nadere informatie