INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS. Heylen ir Dirk Dupont 05/12/06 s 26/10/06. ing. e.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS. Heylen ir Dirk Dupont 05/12/06 s 26/10/06. ing. e."

Transcriptie

1 INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS Technisch voorstel Administratief voorstel Voorgesteld op de werkgroep aankopen Nazicht vertaling Vrijgave Naam Datum Handtekening Emmanuel 30/11/06 s Heylen ir Dirk Dupont 05/12/06 s ir 26/10/06 Rony Borny ing Jan Mys e.ir 01/12/06 s 06/12/06 s Uitgave : 2006

2 Tabel der wijzigingen Uitgave Belangrijkste wijzigingen

3 - 1 - INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL INLEIDING Voorwerp Toepassingsgebied Toegepaste documenten Typeplannen Fabricatieplannen Referenties Normen Andere documenten Rangschikking van de documenten Definities Basisbegrippen Afkortingen KWALIFICATIE Kwalificatie van het product Kwalificatie van de leverancier Technisch niveau en kwaliteitsniveau Type-proeven Levering van een proefbestelling Geldigheid van de kwalificatie KARAKTERISTIEKEN Samenstellende materialen Beton Granulaten Cement (NBN EN 197, NBN EN 196) Aanmaakwater Hulpstoffen Toevoegproducten Karakteristieken van het beton Metalen Staal voor gewapend beton Voorspanwapening Schouderstukken (NBN EN 1563) Onderleggers voor spoorstaven Andere materialen Fabricatie-karakteristieken Opslag van de basismaterialen Granulaten Cement Hulpstoffen Wapeningen Aanbrengen van de wapeningen Staal voor gewapend beton Staal voor voorgespannen beton Schouderstukken Betonnering Dosering Betonnering bij koud weer Thermische behandeling van het beton Ontkisting - Verharding Voorzorgen te nemen bij koud of warm weer Overbrengen van de voorspanning Opslag...13

4 Meetkundige karakteristieken en uitzicht Meetkundige karakteristieken Karakteristieken van het uitzicht Uitzicht Merktekening Fysische en chemische karakteristieken Algemeenheden Symbolen en eenheden Eenheden Symboles Proefopstellingen (voor statische, dynamische en vermoeiingsproeven) Proef onder de spoorstaf Proef op het centrale gedeelte Definitie van de referentiebelastingen Proef onder de spoorstaaf Proef voor het centrale gedeelte Toegepaste belastingsdiagrammen Statische proeven Dynamische proeven Vermoeiingsproef Vereiste resultaten Typeproeven Statische proeven Dynamische proeven Vermoeiingsproef Overzichttabellen van de vereiste resultaten Uitrukkingsproef van de schouderstukken Vereiste resulaten Seriebuigproef Buigproef zonder scheurvorming Gedragskarakteristieken Vorstbestendigheidsproef Wateropslorping Bijkomende proeven CONTROLES EN PROEVEN Typeproeven Controles en Serieproeven Uit te voeren proeven Resultaten van de proeven en frequentie KWALITEITSVERZEKERING Kwaliteitsdocumenten Kwaliteitsaudit Toezicht op de kwaliteit Opvolging van de interne controle en controles van het product Evaluatie van de interne controle Verweermiddelen van Infrabel LEVERING, VREPAKKING, MARKERING Keuringen Voorafgaandelijke technische keuring Gedeeltelijke voorlopige keuring Volledige keuring Definitieve keuring Verzending WAARBORG...30 BIJLAGEN

5 - 3-1 INLEIDING 1.1. Voorwerp Deze bepaling bepaalt de karakteristieken van de producten en de fabricatieprocédés, de kwalificatieprocedure, de methodes voor het toezicht op de kwaliteit en op de op het net van de NMBS gebruikte betonnen monobloc-dwarsliggers uit te voeren proeven Toepassingsgebied De hieronderstaande tabel bepaalt de standaard gebruiksvoorwaarden van de dwarsliggers: Dwarsligger MonoblokM41 Spoorstaaf (volgens TB Spoorstaven A 52) 50E2; 60E1; 50E2T1 in lengten van 18, 27, 36, 60, 75, 100 m of langgelaste spoorstaaf Raveling 0,60 m 0,75 m voor bijsporen als V 40 km/u Ballast (volgens TB L-11) (dikte onder de dwarsligger ter hoogte van de spoorstaaf) kaliber 31,5/50 min. dikte = 30 cm min. dikte = 35 cm voor V > 220 km/u in bijsporen : kaliber 31,5/50 of 20/32 min. dikte = 20 cm Onderleggers voor spoorstaven (volgens TB L 63) dikte : 10 mm soepele elastische onderleggers met straal < 400 m : harde onderleggers Verkanting Gebrek aan verkanting max. = 180 mm max. = 110 mm Last per as bij V max (fiche UIC 700) 22,5 ton 20 ton voor V > 220 km/u Dynamische belasting per wiel (normaal maximum) 17 ton Maximale snelheid 350 km/u

6 - 4 - Dwarsligger M41 voor geleidespoorstaaf : Een zeker aantal dwarsliggers (te bepalen bij de bestelling) moet worden uitgerust met bijkomende schouderstukken en twee bijkomende steunvlakken, bestemd om een derde en/of een vierde spoorstaaf te kunnen dragen Toegepaste documenten Typeplannen Fabricatieplannen Referenties Normen Alle technische documenten, documenten betreffende de kwaliteit en andere, zijn ofwel in het Frans, ofwel in het Nederlands te verstrekken. De dwarsliggers, hun schouderstukken en hun onderleggers zijn conform aan de door Infrabel goedgekeurde plannen. De volgende typeplannen zijn van toepassing : - plan Infrabel n Dwarsligger M 41 - plan Infrabel n /4/6 - Schouderstuk voor M 41 De fabrikanten tekenen fabricatieplannen, die de uitvoeringsdetails en de berekeningsnota's conform aan deze technische bepaling en de geldende normen omvatten. In tegenstelling tot de UIC code 713 R wordt er geen enkele trekkracht toegelaten bij ontwerpmomenten. Deze plannen en berekeningsnota's worden in ZES exemplaren naar de dienst Aankopen van Infrabel gestuurd. Een ondertekend exemplaar wordt binnen de 30 dagen teruggezonden naar de fabrikant. Geen enkele productie mag worden aangevat vooraleer de fabricatieplannen en de berekeningsnota's werden goedgekeurd door Infrabel en de in hoofdstuk 3 hieronder voorziene kwalificatie niet werd bekomen. Elke wijziging aan de plannen moet voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan Infrabel. Afhankelijk van de voorgestelde wijziging beslist Infrabel of een nieuwe kwalificatie al dan niet nodig is, conform aan punt 2.2 hieronder. Niet-beperkende lijst De volgende reeksen normen zijn van toepassing (laatste uitgaven) : - NBN EN : Bielzen en dragers van beton - NBN A à 304, NBN ENV Staal voor gewapend beton - NBN EN ISO Staal voor de wapening en voorspanning van beton - Beproevingsmethoden - NBN I 10 - voorspanwapeningen - NBN EN 932, NBN EN 933, NBN EN 12620, NBN EN 1097, NBN EN granulaten en zand - NBN EN 197, NBN EN 196, NBN B , NBN B , NBN B cement - NBN EN 206-1, NBN B , NBN B , NBN EN beton - NBN - T 61, EN 480 et NBN EN 934 hulpstoffen voor beton

7 NBN EN ISO Kwaliteitsmanagementsystemen - EN 1563 gietijzer met sferoïdale grafiet - NBN X Kwaliteitshandboek - NBN EN 1008 Aamaakwater voor beton Andere documenten - TB L 63 van Infrabel met betrekking op de levering van onderleggers voor spoorstaven - TB Q1 van Infrabel met betrekking op de kwalificatie van de leveranciers - PTV 302, 303, 304, 311, 312, 314 staal voor beton - PTV granulaten - PTV cement - CUR 38 - maatregelen om schade aan beton door de alkali-silicareaktie te voorkomen - Code UIC 713 R Design of monoblock concrete sleepers Rangschikking van de documenten De Europese richtlijnen en de van kracht zijnde Belgische wetgeving zijn rechtsgeldig, gevolgd door de plannen en de technische bepalingen, de Europese normen, Belgische en vreemde Definities Basisbegrippen Afkortingen - Dwarsligger : onder de spoorstaven geplaatst element en haaks op deze, bestemd om hun spoorbreedte te behouden en de verdeling van de lasten op de ballast te verzekeren. - Monoblok dwarsligger : dwarsligger samengesteld uit één stuk. - Schouderstuk : in het beton verankerd metalen (gietijzer) insteekstuk dat de bevestiging van de spoorstaven op de dwarsligger toelaat. - Spoorbreedte : afstand tussen de binnenkanten van de spoorstaafkoppen, gemeten 14 mm onder het rolvlak. - Helling : helling van de as van de spoorstaaf ten opzichte van een verticale lijn met de dwarsligger. - EN = Europese normen - TB = Technische bepaling - NBN = normes belges - Belgische normen - NF = Franse normen - BENOR = door het Belgisch Instituut voor Normalisatie erkend kwaliteitsmerk - PTV = prescriptions techniques - technische voorschriften (OCCN) - TRA = toepassingsreglement règlement d application (OCCN) - OCCN = Onderzoekscentrum van de Cementnijverheid - TD = technisch dossier, in te dienen door de fabrikant (zie 2.1.2) - LCPC = laboratoire central des ponts et chaussées (Frankrijk) - ARAB = Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming - MVI = Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. - ISO = International Standard Organisation - NTN = Notice technique/technische nota.

8 - 6-2 KWALIFICATIE 2.1. Kwalificatie van het product De fabrikant van de dwarsliggers moet elk van zijn producten per productieplaats laten kwalificeren, conform aan de bepaling Q1 van Infrabel. Voor deze kwalificatie (zie bepaling Q1), wordt de gebruiksgeschiktheid op drie niveau's (leverancier, techniek, proefbestelling) gecontroleerd zoals hieronder beschreven. De duur van de kwalificatieprocedure bedraagt maximum 2 jaar, na deze termijn dient een nieuwe volledige procedure ondernomen. Voorafgaand aan een bezoek aan de fabricatieplaats moet de leverancier aan Infrabel een technisch dossier overmaken, dat de volgende elementen bevat: - Een beschrijving van de voorgestelde dwarsliggers (met plans en berekeningsnota's). - Beschrijving en karakteristieken van alle bestanddelen nodig voor de productie van de dwarsliggers (zand, granulaten, cement, staal, schouderstukken,...). - Dosering, samenstelling en karakteristieken van het beton (verhouding water/cement en zijn tolerantie, massagewicht van alle samenstellende delen en de tolerantie, korrelgrootte-verdeling van elke granulaat, eigenschappen van het beton na 7 en 28 dagen, maximale relaxatie van de voorspanwapeningen na 1000 uren, betonweerstand bij het aanbrengen van de voorspanning ). - Een beschrijving van de bij de fabricatie van de dwarsliggers tussen- komende bewerkingen (voorspanningsysteem, voorspanningkracht en zijn tolerantie, trillingsmethode, verhardingstijd, temperatuurcyclus, methode om de voorspankracht over te dragen ). - De controlemogelijkheden van het laboratorium. - De karakteristieken van de opslag (opslagvoorschriften, ) van de dwarsliggers en verzending. - het toegepaste controle-systeem - Een kwaliteitshandboek of een beschrijving van het toegepaste kwaliteitssysteem. Alle kosten veroorzaakt door de in principe door 2 ingenieurs van Infrabel uitgevoerde bezoeken zijn ten laste van de aanvrager zoals bepaald in de TB Q1. Bovendien dient voorafgaandelijk aan dit bezoek een forfaitair bedrag van 2500 EUR betaald met het oog op het dekken van de onkosten verbonden aan het onderzoek van het dossier. Om de leverancier te kunnen kwalificeren zijn de verplichte bezoeken van de productiemiddelen en de toepassing van het kwaliteitssysteem nodig op de plaats van productie waarvoor de kwalificatie aangevraagd wordt Kwalificatie van de leverancier Zie bepaling Q Technisch niveau en kwaliteitsniveau Bij de bepaling Q1 voorziene technische documentatie wordt een "Technisch Dossier", dat alle door onderhavige bepaling en de NBN EN en -2 geëiste inlichtingen bevat, gevoegd. De documenten "kwaliteit" worden eveneens bijgevoegd (zie punt 5.1.). Na onderzoek worden, in geval van een positieve beslissing over de voortzetting van de procedure, de "type-proeven" (zie ) uitgevoerd.

9 Type-proeven Daarvoor verwezenlijkt, identificeert en levert (bepaling Q1) de fabrikant 20 prototypedwarsliggers waarvan er : * 2 door de fabrikant worden bewaard als referentie-dwarsliggers qua uitzicht, * 18 worden gebruikt voor de proeven. De selectie en de verdeling van de 20 prototype-dwarsliggers worden uitgevoerd door een afgevaardigde van Infrabel. De in de tabel van hoofdstuk 4.3 vermelde proeven worden uitgevoerd op kosten van de fabrikant door een in onderling akkoord gekozen onafhankelijk laboratorium (zie punt 4.1). De verplaatsings- en prestatie-onkosten van Infrabel veroorzaakt door het toezicht op deze type-proeven zijn ten laste van de fabrikant, overeenkomstig de bepaling Q Levering van een proefbestelling Na afloop van een proefbestelling van dwarsliggers die op een doorlopende wijze voldoen aan de "serie-proeven" vermeld in tabel 4.3. en aan de controles vermeld in de bijlagen 1 tot 6, wordt de kwalificatie bevestigd. Indien de voor de bestelling van de proefbestelling ingediende prijzen overdreven zijn ten opzichte van de marktprijs, behoudt Infrabel het recht om af te zien van de proefbestelling en bijgevolg de kwalificatie-procedure te onderbreken Geldigheid van de kwalificatie In het geval van wijziging van één van de karakteristieken (bestanddelen met inbegrip van de hulpstoffen, afmetingen) van de dwarsligger, van de opvatting of van het fabrikatie- of opslagprocédé, verwittigt de fabrikant schriftelijk vooraf Infrabel. Infrabel heeft het alleenrecht na onderzoek van de voorgestelde aanpassingen om een nieuwe kwalificatie aan te vragen (zie hfst. 3 - opmerking). Indien nodig, worden er twee nieuwe referentie-dwarsliggers voorzien. Elke gefabriceerde dwarsligger die niet conform is aan de gekwalificeerde referentieprototypes zal door Infrabel kunnen geweigerd worden.

10 - 8-3 KARAKTERISTIEKEN VOORAFGAANDE OPMERKING : De fabrikant mag suggesties doen, deze zijn echter onderworpen aan het indienen van een volledig, met plannen en berekeningsnota's gestaafd, technisch en economisch dossier. Alleen Infrabel beslist over het aanvaarden van een suggestie en het nodig zijn van een nieuwe kwalificatie (geheel of gedeeltelijk), conform aan punt 2.2 hiervoor. Al de hierna vermelde karakteristieken worden op een algemene wijze hernomen in het TD Samenstellende materialen Beton Granulaten De granulaten zijn conform aan de PTV 411 van het OCCN. Alle eisen van de PTV zijn toepasselijk, de hierna vermelde bijzondere gegevens bepalen de minimum eisen, andere karakteristieken werden opgelegd door de PTV. Codificatie van de grove granulaten : Bb III f 3 CA SA Codificatie van de zanden : MF B f 3 a CA SA De fabrikant zal een petrografische analyse overmaken die elke twee jaar en bij elke verandering van groeve opnieuw zal worden uitgevoerd. Deze zal de waarschijnlijkheid t.o.v. de alcali-silica-reactie en de alcali-carbonaat-reactie bepalen, zowel als de aanwezigheid van deeltjes die tot een lage sleetweerstand kunnen leiden en hydrofiele deeltjes tot vorstschade kunnen leiden. Hij zal tevens een korrelverdelingskromme en een chemische analyse leveren die het gehalte aan chloriden, sulfaten en organische materialen weergeeft. Het gebruik van granulaten van onnatuurlijke oorsprong is verboden Cement (NBN EN 197, NBN EN 196) Aanmaakwater Hulpstoffen Behalve in geval van afwijking toegestaan door Infrabel op basis van een gerechtvaardigde aanvraag, moet het cement een Portland LA cement zijn van een klasse gelijk aan of hoger dan 42,5 : CEM I 42,5 R LA of CEM I 42,5 R HSR LA. Indien het aanmaakwater afkomstig is van het verdeelnet (behalve wanneer het chloorgehalte hoog is), wordt een verklaring van de verdeler bij het TD gevoegd. Bij gebruik van water dat niet afkomstig is van het verdeelnet, wordt een volledige ontleding uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium dat verklaart dat dit water bruikbaar is voor de fabricatie van het beton volgens NBN EN 1008.

11 - 9 - De eventuele hulpstoffen zijn conform aan de norm NBN EN Toevoegproducten Het gebruik van toevoegproducten wordt niet toegelaten Karakteristieken van het beton Metalen De fabrikant stelt een betonsamenstelling (hulpstoffen inbegrepen) voor, die beantwoordt aan de specificaties van de NBN EN et NBN B : - C 50/60 - BP EA In de omgevingsklasse EA3, is het gebruik van een beschermingsbekledij niet nodig. In tegenstelling tot de NBN B15-002, zal de dekking aan de NBN EN conform zijn. Deze samenstelling wordt hernomen in het TD van de fabrikant met een beschrijving van : de aard, de oorsprong, de dosering en de karakteristieken van alle bestanddelen; de karakteristieken van de verwerking (consistentie, trillingen : duur, frekwentie, amplitude); de trek- en samendrukkingsweerstanden bij het voorspannen en na 28 dagen. Een statistische behandeling van de resultaten van de drukproeven wordt door de fabrikant uitgevoerd. De fabrikant voegt hierbij een dossier dat de ongevoeligheid van zijn beton aan de alcaligranulaten reacties en secundaire etringietvorming behandelt Staal voor gewapend beton Het staal is van de kwaliteit BE 500 S, BE 500TS of DE 500 BS. Het staal (staven of draden, glad of met verbeterde hechting) zijn conform aan de normen NBN A tot 303 en NBN ENV en overeenkomstige PTV s. De gelaste wapeningsnetten zijn conform aan de normen NBN A en NBN EN en overeenkomstige PTV s Voorspanwapening De draden en de strengen volgens NBN I en I en overeenkomstige PTV s mogen gebruikt worden Schouderstukken (NBN EN 1563) De levering van de schouderstukken mag slechts gebeuren bij een firma met de kwalificatie Q 1 van Infrabel. Om gekwalificeerd te worden, legt de producent een volledig technisch dossier voor, waarin in detail de productiemethode, de kwaliteitsopvolging en de metallografische karakteristieken van het product worden beschreven. Een bezoek aan de productiesite wordt vervolgens georganiseerd. De hierna beschreven proeven worden uitgevoerd door de kwaliteitsdienst van de producent met volgende frequentie: - controle van de nodulariteit bij elke gietpan; - mechanische proeven bij elke ovenlading.

12 Infrabel behoudt zich het recht voor, op haar kosten, alle bijkomende kontrolemetingen uit te voeren die ze nodig acht. Indien belangrijke en/of herhaalde afwijkingen vastgesteld worden tussen de resultaten van de interne controle van de producent en de eigen Infrabel controles kan : - een externe controle opgelegd worden (op kosten van de producent); - de kwalificatie ingetrokken worden. De schouderstukken zijn van gietijzer met sferoïdale grafiet waarvan de karakteristieken hierna gegeven worden: Staalsoort EN-GJS of EN-GJS (volgens NBN EN 1563) Er worden geen kerfslag-proeven geëist. De trekproef wordt uitgevoerd op proefstaven vervaardigd uit de apart gegoten monsters (cfr. - Figuur 3, norm EN 1563). De hardheidsproef wordt uitgevoerd op het bovenste deel van het schouderstuk (zoals geplaatst in de betonnen dwarsligger). Het grafiet heeft een sferoïdale structuur met een maximum van 5% aan lamellair grafiet. De stukken mogen geen enkel gebrek vertonen dat hun gebruik of verwerking kan schaden. Zij worden zorgvuldig ontzand, ontdaan van alle verwijderbare roest en vrijgemaakt van gietspatten, openingen, gietkoppen. Alle gietnaden en uitsprongen worden verwijderd op het gedeelte van het stuk dat niet in het beton ligt. Geen enkele herstelling wordt toegelaten Onderleggers voor spoorstaven Andere materialen De dwarsliggers worden met voorgemonteerde onderleggers voor rijspoorstaven geleverd. Het gaat om onderleggers met lippen die een mechanische verankering tussen de schouderstukken verzekert. De levering van de onderleggers mag slechts gebeuren bij een firma met de kwalificatie Q 1 van Infrabel. De leverancier dient in de prijsofferte voor de dwarsliggersovereenkomst gemeld worden. Behalve in geval van afwijking toegestaan door Infrabel op basis van een gerechtvaardigde aanvraag, kan de fabrikant in de loop van de overeenkomst niet van onderleggersleverancier veranderen. De karakteristieken van andere materialen welke zowel op occasionele als op systematische wijze kunnen aangewend worden voor de verwezenlijking van de dwarsliggers, zoals verdeelplaten, kabel-verbindingen of actieve verankeringselementen zullen door de fabrikant worden voorgesteld aan Infrabel voor goedkeuring (plan, karakteristieken, berekeningsnota) Fabricatie-karakteristieken Voorafgaande opmerkingen :

13 De fabrikant is er toe gehouden te werken volgens de regels van de kunst in overeenstemming met zijn Kwaliteitshandboek en zijn TD (en zijn aanhangsels). Hieronder worden slechts enkele essentiële eisen met betrekking tot de fabricatie van de dwarsliggers vermeld. Algemeen genomen wordt elke wijziging van de karakteristieken van de fabricatie vermeld in de daartoe voorziene documenten en voor onderzoek en voorafgaandelijk akkoord voorgelegd aan Infrabel. De bijlagen 2 en 3 vullen dit hoofdstuk aan wat betreft de organisatie van de controles tijdens de fabricatie. De voorschriften van de norm NBN EN zijn integraal van toepassing rekening houdend met de bijzonderheden van onderhavige bepaling Opslag van de basismaterialen Granulaten Cement Hulpstoffen Wapeningen Alle materialen worden zo opgeslagen dat zij zeer duidelijk kunnen worden geïdentificeerd. De vervuiling door elk element van buitenaf, door andere bestanddelen is te vermijden. Het buiten opslaan wordt toegelaten, de opslagbodem belet de vervuiling en is goed gedraineerd. Het cement wordt droog opgeslagen in gesloten silo's. De eventuele hulpstoffen worden opgeslagen in een afgesloten recipiënt, voorbehouden voor dit doel of in hun oorspronkelijke verpakkingen. - De corrosie van de voorgespannen wapeningen is verboden. - De wapeningen en schouderstukken dienen beschut opgeslagen Aanbrengen van de wapeningen Staal voor gewapend beton Deze wapeningen worden zo in de gietvorm geplaatst dat elke verplaatsing vermeden wordt. De tolerantie op de positionering bedraagt + 5 mm, deze wapeningen zijn bewerkt, conform de plans. Aan de onderzijde wordt een dekking van 25 mm geëist, voor de andere zijden wordt een minimale dekking van 20 mm vereist Staal voor voorgespannen beton - De toleranties voor de plaatsing van de wapeningen zijn beperkt tot + 6 mm in vergelijking met hun theoretische ligging. - In geval van wapeningen met kleef dient het contact van de wapeningen met de ontkistingsolie tot een strikt minimum beperkt. - De minimale dekking bedraagt 30 mm voor de onderzijde en 20 mm voor de andere zijden. De minimale dekking dient bepaald in het TD en de berekeningsnota s. - De tolerantie op de voorspankracht bedraagt maximum + 5%. (te vermelden in het technisch dossier).

14 Schouderstukken Betonnering Dosering - Deze worden stevig ondersteund ten einde elke verplaatsing bij het betonneren en het manipuleren te vermijden. De dosering van de onder punt beschreven samenstelling situeert zich binnen de toleranties zoals gedefinieerd in de NBN cement : + 3 %. - granulaten : + 3% voor het geheel - hulpstoffen : + 5% - water : + 3 % Het transport van het beton wordt zo georganiseerd dat de segregatie van de elementen, het begin van de harding vóór het verwerken, de vervuiling door vreemde stoffen en overdreven verdamping vermeden worden. Het beton wordt verspreid door het trillen van de gietvormen, deze bewerking wordt uitgevoerd in een beschutte plaats Betonnering bij koud weer De betonnering mag slechts worden uitgevoerd bij aanvaardbare temperatuursvoorwaarden rekening houdend met de bescherming tegen de koude en de verwarmingsmiddelen van de hal. Deze voorwaarden kunnen dus variëren van de ene installatie tot de andere. In alle gevallen mogen de bestanddelen niet bevroren, noch bedekt met ijs of sneeuw zijn. In het geval dat het water en/of de granulaten opgewarmd wordt de maximum temperatuur van elk bestanddeel begrensd tot 30 C In het geval dat de buitentemperatuur lager is dan 5 C op het ogenblik van het betonneren, is de fabrikant verplicht Infrabel per fax in te lichten van de buiten en in de installaties opgemeten temperaturen. De fabrikant duidt aan dat hij al of niet overgaat tot de fabricatie; in het eerste geval garandeert hij dat alle voorwaarden aanvaardbaar zijn, in het bijzonder de toestand van de gebruikte materialen en andere atmosferische voorwaarden dan de temperatuur. Infrabel heeft het recht om de fabricatie te onderbreken. In dit geval dient haar beslissing gemotiveerd Thermische behandeling van het beton De maximum temperatuur van het beton mag in geen enkel punt hoger liggen dan de waarde vermeld op de schets die zich bevindt in de NBN EN Deze temperatuur wordt gemeten in het beton, op een na gemeenschappelijk overleg bepaalde plaats rekening houdend de aanbevelingen van de norm Ontkisting - Verharding Het ontkisten wordt voorzichtig uitgevoerd, zo dat geen enkele vervorming, geen beginnend scheurtje of afschilfering kan worden veroorzaakt bij het beton.

15 Voorzorgen te nemen bij koud of warm weer Indien de buitentemperatuur lager is dan 0 C (om 7u 's morgens), mogen de dwarsliggers slechts buiten worden opgeslagen na een termijn van 36 uren na hun betonnering en worden ze daarna beschermd tegen de directe inwerking van de koude. Bij warm weer en volgens de andere atmosferische omstandigheden (aantal zonne-uren, wind, luchtvochtigheid) neemt de fabrikant de nodige maatregelen om een te snelle uitdroging van de betonoppervlakken en de vorming van gebreken zoals microscheurtjes of afschilferingen te vermijden, in het bijzonder door het beschermen van de oppervlakken of door hen regelmatig te besproeien met water gedurende een aan de atmosferische omstandigheden aangepaste periode Overbrengen van de voorspanning Opslag - Het overbrengen van de voorspanning mag slechts worden uitgevoerd wanneer het beton in het technische dossier te bepalen voldoende weerstand heeft, het overbrengen wordt zo uitgevoerd dat elke asymmetrie van de voorspanning vermeden wordt. - Het snijden van de strengen of de draden wordt uitgevoerd zonder de uiteinden van de dwarsliggers te beschadigen. Het snijden met de snijbrander is verboden. Na het verstrijken van de hierboven vermelde termijnen, mogen de dwarsliggers worden opgeslagen in open lucht op een beklede en/of verdichte ondergrond en van gelijk niveau. De fabrikant zal een opslagruimte voorzien, voldoende om het voorziene fabrikatieprogramma te eerbiedigen. Zij worden op elkaar gestapeld tot op een maximum hoogte van 16 dwarsliggers; elke laag wordt van de vorige gescheiden door keperlatten van zacht hout, geplaatst op de bovenzijde van de dwarsligger naast de schouderstukken maar buiten de steunvlakken (keperlatten te leveren door de fabrikant). De dwarsliggerfabrikant heeft de vrijheid om de onderleggers op het meest geschikte moment voor hem te plaatsen : - ofwel bij de ontkisting - ofwel bij het laden In geen enkel geval kunnen de keperlatten voor de opslag op de onderleggers gelegd worden. Elk kontakt tussen de onderzijde van de bovenste dwarsligger en het schouderstuk van de lagere dwarsligger is verboden. Een opslagplan met aanduiding van de plaats van elk lot en van het aantal dwarsliggers wordt voortdurend bijgewerkt en maakt het voorwerp uit van een doorlopende registratie vast te leggen in het kwaliteitsplan. De niet conforme dwarsliggers, opgespoord door de fabrikant of Infrabel, worden duidelijk geïdentificeerd en apart opgeslagen. De identificatie bestaat uit rode merktekens, aangebracht op de twee buitenste zijden van de dwarsliggers. De schikkingen betreffende de identificatie en de afzonderlijke opslag van de dwarsliggers zullen worden hernomen in het kwaliteitsplan (of een ander kwaliteitsdocument) Meetkundige karakteristieken en uitzicht Meetkundige karakteristieken VOORAFGAANDE OPMERKING :

16 De frekwentie van de kontroles is overeenkomstig bijlage 4. De maten worden opgemeten op een horizontaal oppervlak. De kontrolekalibers worden minstens één keer per jaar nagekeken door een in gemeenschappelijk akkoord met Infrabel erkend organisme. Deze kalibers worden geleverd door de fabrikant en moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan Infrabel. De nominale functionele maten en hun toleranties worden hierna gegeven in de volgende tabellen (maten uitgedrukt in millimeters). Maat Benaming M 41 L Totale lengte b1 Breedte aan de basis 285 à b2 Breedte aan het steunvlak van de spoorstaf b3 Breedte in het midden van 200 tot h1 Hoogte van de dwarsligger - aan het uiteinde van 180 tot h2 - in de as van het steunvlak van 200 tot h3 - in het midden van 160 tot d1 Afstand tussen het uiteinde en de as van het steunvlak d2 Afstand tussen het uiteinde en de as in het boven-vlak >450 E* Afstand tussen de buitenste schouderstukken i Helling van het steunvlak 1/20 + 0,25 e1* Afstand tussen de binnenkanten van de schouderstukken ,5-0,5 e2* Hoogte van de schouderstukken Dh Spanhoogte van de klauw volgens te bepalen kaliber p Vlakheid van de steunvlakken 1 mm op en basis van 150 mm T Relatieve torsie tussen de steunvlakken van de spoorstaven 0 + 0,7 mm M Massa van de dwarsligger In de TD voorzien + 5%

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 90 LEVERING VAN METALEN DWARSLIGGERS UITGAVE : 05/2004 Index 1. INLEIDING...3 2. FABRICATIEVOORWAARDEN...3 2.1. VERWERKING VAN HET

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 10 BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN UITGAVE : 2003 Index 1. INLEIDING...3 1.1. ONDERWERP...3 1.2. TOEPASSINGSDOMEIN...3 1.3. DOCUMENTEN

Nadere informatie

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 302 Herz. 7 2015/6 PTV 302/7 2015 BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN LUCHTFILTERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL VAN DE NMBS

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN LUCHTFILTERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL VAN DE NMBS NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L -80 LEVERING VAN LUCHTFILTERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL VAN DE NMBS UITGAVE : 0304/2004 Index 1. INLEIDING... 3 1.1. Voorwerp en toepassingsgebied...

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD

GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 303 Herz. 4 2013/12 PTV 303/4 2013 GEWAPEND BETONSTAAL GERIBDE KOUDVERVORMDE DRAAD HERZIENING

Nadere informatie

VOORSPANSTAAL - STRENGEN

VOORSPANSTAAL - STRENGEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 311 Herz. 5 2012/6 PTV 311/5 2012 VOORSPANSTAAL - STRENGEN HERZIENING 5 BENOR vzw Goedgekeurd

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE)

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L -88 VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) UITGAVE : 02/2007 Index 1. Voorwerp en toepassingsgebied... 3 2.

Nadere informatie

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L - 24 - I FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONPRODUCTEN

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L - 24 - I FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONPRODUCTEN INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L - 24 - I FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONPRODUCTEN Naam Datum Handtekening Technisch voorstel Ronny Borny ing 1/04/2011 Getekend Administratief voorstel Dirk Dupont

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS

GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Pleinlaan 5 B 1050 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 305 Herz. 3 2009/3 PTV 305/3 2009 GEWAPEND BETONSTAAL TRALIELIGGERS HERZIENING 3 Goedgekeurd

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-15 HYDRAULISCHE DEMPERS VOOR HET ROLLEND MATERIEEL UITGAVE: 2014 [Tekst] Deze uitgave vervangt elke vorige versie INHOUD Normatieve

Nadere informatie

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 63 I LEVERING VAN ONDERLEGGERS VOOR SPOORSTAVEN. Naam Datum Handtekening. ir Dirk Dupont 22-02-08 s 18-02-08.

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 63 I LEVERING VAN ONDERLEGGERS VOOR SPOORSTAVEN. Naam Datum Handtekening. ir Dirk Dupont 22-02-08 s 18-02-08. INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 63 I LEVERING VAN ONDERLEGGERS VOOR SPOORSTAVEN Technisch voorstel Administratief voorstel Voorgesteld op de werkgroep aankopen Nazicht vertaling Vrijgave Naam Datum

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TR 105 BENOR

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TR 105 BENOR PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 / B9 B-1040 Brussel Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

BETONSTAAL - GELASTE WAPENINGSNETTEN

BETONSTAAL - GELASTE WAPENINGSNETTEN OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 304 Herz. 4 2016/3 PTV 304/4 2016 BETONSTAAL - GELASTE WAPENINGSNETTEN HERZIENING 4

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING SLEEPSTUKKEN VOOR PANTOGRAFEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING SLEEPSTUKKEN VOOR PANTOGRAFEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING 74710999 SLEEPSTUKKEN VOOR PANTOGRAFEN Nieuwe versie - addendum Wijzigingen tegenover de vorige versie staan aangeduid in het rood UITGAVE:

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 292 Herz. 0 2001/11 TRA 292/0 2001 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN

Nadere informatie

BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN

BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN Versie 09/2013 G2/04 BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN INHOUD 1. ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED... 3 2.

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-RINGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-RINGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 84 O-RINGEN UITGAVE: 07/2005 Index DEEL I - ALGEMENE VOORWAARDEN...3 1. UITZICHT...3 2. AFMETINGEN - TOEGESTANE AFWIJKINGEN...3 3.

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 4 KOOLSTOFSTAAL VOOR COURANT GEBRUIK, BESTEMD OM TE WORDEN GESMEED UITGAVE: 02/1979 Index I. ONDERWERP...3 II. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN...4

Nadere informatie

TOEPASSING VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Producenten van Voorspanstaal

TOEPASSING VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Producenten van Voorspanstaal OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Pleinlaan 5 B 1050 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com CONTROLEUITRUSTING ECU 625 Herz. 1 2010/12 ECU 625/1 2010 TOEPASSING VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 18 NORMALE SCHROEVEN, TAPEINDEN EN MOEREN UITGAVE: 1974 Index HOOFDSTUK I SCHROEVEN, TAPEINDEN EN MOEREN VAN STAAL... 3 Voorwerp...

Nadere informatie

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) 2 645.52.41 Fax: +32 (0) 2 645. 52.61 E-mail: certif@be-cert.be BIJLAGE ETA Bijlage: Aanvullende keuring voor de beoordeling van de overeenkomstigheid volgens

Nadere informatie

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken B1 Bestekteksten B1 bestekteksten 35 B.1 Bestekteksten In dit hoofdstuk zijn alle beschikbare bestekteksten opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstukken B3 Verwerking en B.4 Technische

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0)

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0)

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 31 ROESTVRIJ STAAL UITGAVE : 08/1974 Index 1. Classificatie...3 2. Fabricatievoorwaarden...3 2.1. Samenstelling...3 2.2. Warmtebehandeling...4

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02)

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten - Aarlenstraat 53 - B9 1040 BRUSSEL Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING I - 16 LEVERING VAN DE BEKLEDINGSSTOFFEN VOOR DE ZITPLAATSEN VAN HET REIZIGERSMATERIEEL STOFFEN VOOR HET NIEUWE MATERIEEL, HET GEMODERNISEERDE

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Bouwdienst

Rijkswaterstaat Bouwdienst Leveringsvoorwaarden, kwaliteitseisen en pagina : 1 van 11 EISEN STAALKABELS Leveringsvoorwaarden, kwaliteitseisen en keuringseisen voor staalkabels. document : NBD 00639 uitgave : 10-03-2005 afd./opsteller

Nadere informatie

technische fiche gewapende holle gladde welfsels

technische fiche gewapende holle gladde welfsels technische fiche gewapende holle gladde welfsels Bestekomschrijving Elementen in gewapend beton met een gladde onderzijde met een hoogte van 13cm of 17cm en 60cm breed. Na plaatsing worden de voegen gevuld

Nadere informatie

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis!

Holle vloerplaten van spanbeton. Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! Holle vloerplaten van spanbeton Holle vloerplaten zijn onmisbaar bij het ontwerpen van een modern huis! 1. Algemeen Betonnen vloeren, die men holle vloerplaten noemt, zijn tegenwoordig onmisbare elementen

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BATTERIJ-ELEMENTEN VOOR SEININSTALLATIES

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BATTERIJ-ELEMENTEN VOOR SEININSTALLATIES NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 8 BATTERIJ-ELEMENTEN VOOR SEININSTALLATIES Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out is aangepast UITGAVE : 1984

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING KLEINE VEREN VAN KOOLSTOFSTAAL

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING KLEINE VEREN VAN KOOLSTOFSTAAL NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING D - 3 KLEINE VEREN VAN KOOLSTOFSTAAL Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out is aangepast UITGAVE : 08/1965 Index

Nadere informatie

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 832 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN COPROO GIETIJZEREN DEKSELS: OPLEGGINGEN VAN ELASTOMEER - GEVULKANISEERDE RUBBERR Versie 1.0 van 2013-05-13 Goedgekeurd door de Adviesraad rubber op 24-05-2013 Bekrachtigd

Nadere informatie

Voorspandraad op lengte

Voorspandraad op lengte Voorspandraad op lengte NEDRI Product Range: Voorspandraad op lengte Het voorspandraad op lengte van NEDRI garandeert duurzaamheid en kwaliteit. De voornaamste toepassing is voorgespannen betonnen dwarsliggers

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

Tijdens het proces van routine-onderhoud en reparatie van IBC s wordt een inspectie uitgevoerd conform de 5-jaarlijkse inspectie van IBC s.

Tijdens het proces van routine-onderhoud en reparatie van IBC s wordt een inspectie uitgevoerd conform de 5-jaarlijkse inspectie van IBC s. Annex 2 T&CPI Minimale eisen aan het kwaliteitsplan van het kwaliteitsborgingssysteem bij het bewerken (reconditionering, ombouw, routine onderhoud en reparatie) van verpakkingen (inclusief IBC s en Grote

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 50 RUBBEREN DICHTINGEN VOOR DEUREN EN RAMEN (ROLLEND MATERIEEL VOOR REIZIGERS EN LOCOMOTIEVEN) UITGAVE: 09/2012 Pagina 2 van 5 Technische

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING C - 5 WITMETAAL UITGAVE: 1996 Index 1. Onderwerp...3 2. Eigenschappen...3 2.1. Metaalsoorten...3 2.1.1. Chemische samenstelling (in %)...3

Nadere informatie

Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie

Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie Sylvie Smets Head of Certification Body, CRIC-OCCN Olivier Germain Head of Testing Department a.i., CRIC-OCCN Betondag 18-10-2012 Overzicht Introductie

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING ELEKTRODEN VOOR HANDBOOGLASSEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING ELEKTRODEN VOOR HANDBOOGLASSEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING D - 7 ELEKTRODEN VOOR HANDBOOGLASSEN UITGAVE : 02/98 Technische Bepaling D-7 Uitgave 02/98 Index. VOORWERP...3.. Algemeenheden...3.2.

Nadere informatie

Tel. +32 (0) Fax +32 (0) GEPREFABRICEERDE BETONPRODUCTEN LIJNVORMIGE DRAGENDE ELEMENTEN

Tel. +32 (0) Fax +32 (0) GEPREFABRICEERDE BETONPRODUCTEN LIJNVORMIGE DRAGENDE ELEMENTEN PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 / B9 B-1040 Brussel Tel. +32 (0)2 237 60 20 Fax +32 (0)2 735 63 56 e-mail : mail@probeton.be

Nadere informatie

beheersorganisme voor de contro le van de betonproducten Tel Fax

beheersorganisme voor de contro le van de betonproducten Tel Fax PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de contro le van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 1040 BRUSSEL Tel. +32 2 237 60 20 Fax +32 2 735 63 56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 93 CONDENSATOREN GEBRUIKT IN DE STROOMKRINGEN VAN DE SEININRICHTING Heruitgave Deze versie werd niet gewijzigd, enkel de lay-out

Nadere informatie

PROBETON BETONSTRAATSTENEN MET GEKLIEFD ZICHTVLAK. beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PTV 125 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

PROBETON BETONSTRAATSTENEN MET GEKLIEFD ZICHTVLAK. beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PTV 125 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 B-1040 Brussel Tel. +32 2 237 60 20 Fax +32 2 735 63 56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

CE-markering en Vrijwillige Certificatie

CE-markering en Vrijwillige Certificatie CE-markering en Vrijwillige Certificatie J. DEFOURNY, P-H.. BESEM, J-J.. POLEN, G. COOLS, P. MASSART Conformiteitsbeoordeling Verwerven van zekerheid over de kwaliteit en de geschiktheid van het geleverde

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING I - 16 LEVERING VAN STOFFEN VOOR ZITPLAATSEN IN NIEUW REIZIGERSMATERIEEL UITGAVE: 01/2000 Index ONDERWERP...3 DESIGN EN KLEUREN...3 LEVEREN

Nadere informatie

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS

Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS Vo (EG) Nr. 1677/88, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 888/97 en Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 KOMKOMMERS I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op komkommers van de variëteiten (cultivars)

Nadere informatie

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA A/G 9 Dit tarief vervangt het vorige van 0-06-00 Geldig vanaf 0-06-00 Goedkeuringskosten A. ATG-goedkeuring Dit

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING H - 3 HARDE HOUTVEZELPLATEN UITGAVE : 1967 Index 1. VOORWAARDEN VAN VERVAARDIGING...3 10. UITZICHT...3 11. KWALITEIT...3 12. AFMETINGEN...3

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering Nec.doc - 2002-12-06 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING A - 47 KEURING VAN HARTEN VAN PUNT- OF KRUISSTUKKEN IN GEGOTEN MANGAANSTAAL UITGAVE: 05/2001 Index INLEIDING...4 1. FABRIKATIEVOORWAARDEN...5

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen

Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen D.C.: 669.14-422.1:691.328 Februari 1979 Betonstaal met betere aanhechting Afmetingen, massa, toelaatbare afwijkingen Algemene eisen EURONORM 82-79 Deel 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED 2 DEFINITIES 3 AANDUIDING

Nadere informatie

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende:

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09 Aanvraagformulier Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: In eigen naam In naam van het bedrijf: Bedrijf dat aangegeven dient te

Nadere informatie

De definitieve beveiliging van uw platte daken

De definitieve beveiliging van uw platte daken ACCESS PLATFORMS NV Boudewijnlaan 5c 2243 Pulle ( Zandhoven) Tel.: 03/484 65 65 Fax.: 03/484 65 70 www.accessplatforms.be info@accessplatforms.be De definitieve beveiliging van uw platte daken De Europese

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

Certificatie van Wegenisbeton nu en straks

Certificatie van Wegenisbeton nu en straks Certificatie van Wegenisbeton nu en straks Dirk Van Loo, COPRO Jean Wustenberghs, CRIC-OCCN Certificatie? Nieuwe reglementering Overheidsopdrachten KB Uitvoering 1/07/2013, art.41/42: De producten mogen

Nadere informatie

Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK

Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK Het doel van de aanneming is mede, bij de herstelling van wegvakken, de ingebruikname van cementbetonverhardingen te verkorten tot 36 uur na de aanleg door gebruik te maken

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Prefab betonelement met geïntegreerde voorzetwand Deze bestekbeschrijving is geënt op het Typebestek 250, versie 2.2. en dient aangepast te worden overeenkomstig

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0)

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TOEPASSINGSREGLEMENT

Nadere informatie

NEDRI Product Range: voorspandraad. Scala van afmetingen. Type. Relaxatie. Oppervlakte. Profiel. Coil / ringgewicht. Ring afmetingen.

NEDRI Product Range: voorspandraad. Scala van afmetingen. Type. Relaxatie. Oppervlakte. Profiel. Coil / ringgewicht. Ring afmetingen. NEDRI Product Range: voorspandraad Voorspandraad Het voorspandraad van NEDRI garandeert duurzaamheid en kwaliteit voor de prefabbouw, infrastructurele en grote industriële projecten zowel on- als offshore,

Nadere informatie

1. Aanpassingen TRA 17: Omzendbrief Copro dd. 29/10/2010

1. Aanpassingen TRA 17: Omzendbrief Copro dd. 29/10/2010 OMZENDBRIEF aan de gebruikers van het COPRO-merk voor GEREINIGDE GRANULATEN AFKOMSTIG VAN DE FYSICO- CHEMISCHE REINIGING VAN UITGEGRAVEN BODEM OF VAN GELIJKAARDIGE AFVALSTOFFEN volgens TRA17 Deze omzendbrief

Nadere informatie

Goedkeuringskosten. A. ATG-goedkeuring

Goedkeuringskosten. A. ATG-goedkeuring R Goedkeuringskosten Opmerking: Onderhavige bepalingen zijn afkomstig van het BUtgb document A/G-9 dd. 00-06-0. Bij haar oprichting bevestigde de BUtgb vzw, tijdens de eerste vergadering van de Raad van

Nadere informatie

GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON

GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON Voor de beste betonproducten Pour les meilleurs produits en béton TOEPASSINGSREGLEMENT BENOR TR 21-601 Uitgave 4 2016 GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON www.probeton.be INHOUD INHOUD

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

HULPSTUKKEN - ETERFLEX LOODVERVANGER TECHNISCHE FICHE

HULPSTUKKEN - ETERFLEX LOODVERVANGER TECHNISCHE FICHE 1 OMSCHRIJVING EN GEBRUIK HULPSTUKKEN - ETERFLEX LOODVERVANGER Dakvensters, schoorstenen, slabben, zijn allemaal onderdelen van het dak die met de nodige aandacht moeten afgewerkt worden. De Eterflex band

Nadere informatie

20 De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt in de onderstaande tekst, zijn steeds deze met de recentste versie.

20 De normen en voorschriften waar naar verwezen wordt in de onderstaande tekst, zijn steeds deze met de recentste versie. BELANGRIJKE OPMERKING: 10 Deze voorschriften vervangen in het geheel alle andere specificaties met betrekking op het behandeld onderwerp. Dit document stemt overeen met het SVW -document nr. T. V J093/I-A

Nadere informatie

Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet

Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Fabrikant maakt product en zet de afgebakende partij op voorraad. COPRO komt uit die partij

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE VAN HET MERK BENOR VAN OVEREENKOMSTIGHEID MET DE NORMEN HERZIENING 1

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE VAN HET MERK BENOR VAN OVEREENKOMSTIGHEID MET DE NORMEN HERZIENING 1 Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com ALGEMEEN REGLEMENT ARG CM10 Herz. 1 1998/12 ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 200

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 200 PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 B9 1040 BRUSSEL Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 email : mail@probeton.be website :

Nadere informatie

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA

Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :... C NC Punten NA Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... 209: Groothandel van materialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te

Nadere informatie

welfsels tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be

welfsels tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be welfsels MEGATON PREFA SYSTEMS Industriezone 2 Nederwijk-Oost 279-9400 Ninove tel: +32 (0)54 33 45 11 fax: +32 (0)54 32 60 47 e-mail: info@megaton.be www.megaton.be welfsels draagstructuur brugdekliggers

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL. Controlemodaliteiten toepasselijk

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL. Controlemodaliteiten toepasselijk OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Ravensteinstraat 4 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 551 Herz. 1 2017/9 TRA 551/1 2017 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN

Nadere informatie

1. Beschrijving. 1.1 Algemeen. 1.2 De verschillende soorten leuningen

1. Beschrijving. 1.1 Algemeen. 1.2 De verschillende soorten leuningen Preventiefiche Gebruik van een systeem van tijdelijke randbeveiligingen 1. Beschrijving Een systeem van tijdelijke randbeveiliging is een tijdelijk collectief beschermingsmiddel dat als belangrijkste functie

Nadere informatie

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton. Willy Naessens 75

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton. Willy Naessens 75 Dakelementen (TT) in voorgespannen beton Willy Naessens 75 Algemene beschrijving Waarom TT-dakelementen kiezen De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel in de erkende onderhoudsbedrijven voor luchtvaartuigen.

CIRCULAIRE. Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel in de erkende onderhoudsbedrijven voor luchtvaartuigen. KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/AIRW-19 Datum : 11/05/01 Editie : 1 Betreft : Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel

Nadere informatie

van ruimte m² te winnen

van ruimte m² te winnen nr 1. fabrikant van ruimte OM EENVOUDIG m² te winnen De tussenvloer met grote overspanning DE VLOERCONSTRUCTIES PROPLUS LP: Creëren ruimte op de begane grond Zijn voordelig op alle gebieden: verwarming,

Nadere informatie

Plakatube Ronde verloren kolombekisting

Plakatube Ronde verloren kolombekisting Plakatube Ronde verloren kolombekisting Plakatube Ronde verloren kolombekisting Plakatube is een bekisting voor het realiseren van ronde kolommen. Deze verloren bekisting is heel licht en kan daardoor

Nadere informatie

Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB)

Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB) Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB) Betonstorten en nabehandeling ir. Bram Dooms Uitvoering van betonconstructies - 06/11/2013 - Pagina 1 Betonstorten en nabehandeling

Nadere informatie

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel P. : 1/5 Opsteller: AM Vanherle Verificateur :P. Cliquet, C.Graide Vertaler : AM Vanherle Goedkeuring Naam Functie Handtekening Datum Goedgekeurd door : H. Van Oyen Operationele directeur 29/08/2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

Striping van de fietsen van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Striping van de fietsen van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Striping van de fietsen van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Normatieve technische benadering De materiële uitrusting die we hierna beschrijven valt onder de noemer striping van

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

NIET OFFICIEEL DEEL VAN HET RID. Voorschriften voor kunststof recipiënten

NIET OFFICIEEL DEEL VAN HET RID. Voorschriften voor kunststof recipiënten NIET OFFICIEEL DEEL VAN HET RID Voorschriften voor kunststof recipiënten 1 Voorschriften voor de beproeving van kunststof recipiënten Richtlijnen bij paragraaf 6.1.5.2.7 of 6.5.4.3.6 Laboratoriumproeven

Nadere informatie

GEWAPEND BETONSTAAL. BEWERKEN VAN BETONSTAAL (rechten, knippen, plooien, schikken en lassen)

GEWAPEND BETONSTAAL. BEWERKEN VAN BETONSTAAL (rechten, knippen, plooien, schikken en lassen) OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Pleinlaan 5 B 1050 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 306 Herz. 2 2010/6 PTV 306/2 2010 GEWAPEND BETONSTAAL BEWERKEN VAN BETONSTAAL (rechten, knippen,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

16. Staalstructuur en beplating

16. Staalstructuur en beplating 16. Staalstructuur en beplating 16.1. Staalstructuur Volgens de bepalingen van Aquafin bestek voor het uitvoeren van betonconstructies in rioolwaterzuiveringsinfrastructuur Hoofdstuk IV.7 16.2. Gevelbekleding

Nadere informatie

Technische specificaties: Verkrijgen van een gelijkvormigheidsattest of goedgekeurd forfait. C4/8 04/2010

Technische specificaties: Verkrijgen van een gelijkvormigheidsattest of goedgekeurd forfait. C4/8 04/2010 Technische specificaties: Verkrijgen van een gelijkvormigheidsattest of goedgekeurd forfait. C4/8 04/2010 copyright SYNERGRID 2010 pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1. TOEPASSINGSDOMEIN... 3 2. PROCEDURE...

Nadere informatie

7.6 Bereiding en verpakking van aardappelen

7.6 Bereiding en verpakking van aardappelen 7.6 Bereiding en verpakking van aardappelen A. Eisen in verband met de installaties waarover aardappelenbereiders (en verpakkers) moeten beschikken De bereider van aardappelen dient persoonlijk te beschikken

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

EU, WOR WORTELEN I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT

EU, WOR WORTELEN I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Vo (EG) 730/99, gewijzigd bij Vo (EG) Nr. 46/03, Vo (EG) Nr. 907/04 WORTELEN I. DEFINITIE VAN HET PRODUCT Deze norm heeft betrekking op wortelen van variëteiten (cultivars) afgeleid van Daucus carota L.,

Nadere informatie

PassePartout. Vloer voor speciale toepassingen

PassePartout. Vloer voor speciale toepassingen PassePartout Vloer voor speciale toepassingen PARTNER IN VLOEROPLOSSINGEN VAN ONTWERP TOT REALISATIE Productomschrijving De PassePartout wordt gebruikt in combinatie met holle vloerelementen voor het realiseren

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie