Marketing. Opbouw. Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marketing. Opbouw. Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent"

Transcriptie

1 marketing: opbouw Marketing Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent De afstudeerrichting Marketing is een brede, maar tegelijkertijd diepgaande en boeiende praktijkgerichte opleiding. Marketing is de drijfveer van elke onderneming. Marketing zorgt ervoor dat producten en diensten succesvol op de markt worden gelanceerd. Dat ze succesvol blijven. Dat ze koopbaar en verkoopbaar zijn. Marketing maakt van producten merken. Brands. Marketing zorgt dat merken afgestemd zijn op de behoeften. Dat ze efficiënt gedistribueerd worden. Dat ze verstandig en origineel gecommuniceerd worden via reclamecampagnes, interactieve sites en bijvoorbeeld ook Facebook & Twitter. Passie voor alles wat met merken & mensen te maken heeft staat hier voorop. Marketing studeren aan de HoGent stimuleert dan ook teamspirit, initiatief en een creatieve, dynamische out-of-the box attitude. Goeie marketeers zijn harde ers. Ze zorgen er namelijk voor dat een business draait. Dat de producten en diensten goed verkopen. Dat iedereen over die fantastische reclamecampagne spreekt. Marketeers brengen het juiste verhaal op de juiste manier op het juiste moment. Marketeers zijn heel erg gegeerd op de arbeidsmarkt. Ze hebben dan ook gegarandeerd carrièrekansen. Wil jij een marketeer worden? Studeer dan aan de HoGent. En onthou: je succes hangt eigenlijk niet zo erg af van welke richting je tijdens je secundaire studies hebt gevolgd. Je hebt wel wat flair voor talen, je bent vrij van computerangst en je kan analytisch denken. Maar wat vooral niet mag ontbreken is je zin om er voluit in te vliegen: projecten aanpakken, verzetten, in team en. Werkplanning wordt hier het codewoord. Opbouw Je opleiding vertoont een evenwichtige verdeling tussen praktijk en theorie. Knowhow wordt in alle vakken boeiend en zeer up-to-date toegelicht door cases en marketingmensen uit de praktijk. Er wordt ook vaak in teams get aan concrete opdrachten & projecten. In het derde jaar kan je kiezen tussen ofwel een verdere uitdieping van het communicatiegebeuren voor wie bijvoorbeeld een job als account executive in een communicatiebureau wil of de media ambieert. Ofwel ga je voor het verkoopgebeuren voor wie een sales loopbaan (of start) zou plannen. Tijdens het tweede van dat laatste jaar ga je ook voor een echte onderneming in team een marketingplan schrijven. Je sluit je studies af met een stageperiode van 12 weken in binnen- of buitenland. Daarvoor zal je alle zeilen moeten bijzetten, en nog eentje meer misschien. Maar het loont de moeite, want het is voor écht. 34

2 Bedrijfsmanagement 1 2 Marketing totaal 60 Bedrijfsmanagement 1 6 partim Strategisch management 1 2 (keuze Nederlands/ Engels) partim Handel en financiële rapportering 1 3 Economie Communicatievaardigheden 1 5 partim Communicatievaardigheden Nederlands 1 2 partim ICT I 1 2 Frans Engels Marketingstrategie I Marktonderzoek I Algemeen, burgerlijk en handelsrecht 2 5 partim Algemeen en burgerlijk recht partim Handelsrecht Beroepsgericht Frans I Beroepsgericht Engels I Marketingstrategie II partim Marketingstrategie II (incl businessgame) 2 2 partim Competentie- en talentmanagement I coaching Consumentenpsychologie Marktonderzoek II Keuzeopleidingsonderdeel (student kiest 1 opleidingsonderdeel) duits I spaans I trendanalyse (campus Gent) europakunde (campus Aalst) totaal 60 Marketingstrategie III Prijsbeleid Distributie ICT II: Data-analyse Interdisciplinair project 1 project 4 Beroepsgericht Frans II Beroepsgericht Engels II Marketingcommunicatie I Project marketingcommunicatie 2 project 3 Dienstenmarketing Business-to-business marketing Verkooptechnieken partim Verkooptechnieken 1 3 partim Competentie- en talentmanagement II coaching marketing: opleidingstabel

3 rechtspraktijk marketing: opleidingstabel 2 3 vervolg vorige pagina ICT III: Databasebeheer (keuze Nederlands/Engels) Beroepsgericht Frans III Beroepsgericht Engels III Keuzeopleidingsonderdeel (student kiest 1 opleidingsonderdeel) duits II spaans II statistische technieken marktonderzoek juridische aspecten van marketing grafisch design (keuze Nederlands/Engels) totaal 60 Internationale marketing (keuze Nederlands/Engels) E-marketing (keuze Nederlands/Engels) Beroepsgericht Frans IV Beroepsgericht Engels IV Marketingproject partim Strategische analyse en implementatie project van een marketingplan partim Frans 2 project partim Marketinglexicon partim Compententie- en talentmanagement III 1 zelfstudie coaching Stage 2 veld 13 Bachelorproef 2 veld 7 MK3 - keuzeopleidingsonderdeel ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 1 of 2 3 duits III spaans III webdesign (keuze Nederlands/Engels) cross Cultural Communication studium Generale 1 of 2 lezingen 3 Traject Communicatie Marketingcommunicatie vervolmaking 1 8 partim Direct marketing 1 4 partim marketingcommunicatie II 1 4 Databasebeheer vervolmaking Traject Verkoop Verkoop- en accountmanagement 1 8 partim Verkoopmanagement 1 4 partim Accountmanagement 1 4 Inkoopmanagement De meest recente versies van de lestabellen vind je op 36

4 Bedrijfsmanagement Inhoud Je bestudeert de diverse distributievormen (toepassingsgebied van de dienstensector) en de specifieke invulling van de marketingmix bij retailers. Marktonderzoek Marktonderzoek bestaat erin om op een effectieve en efficiënte wijze informatie te verzamelen, te veren en te interpreteren. Die informatie laat toe in verschillende marketingdomeinen beslissingen te nemen. Je leert de bouwstenen kennen waaruit een marktonderzoek kan bestaan (de globale structuur, desk en field research). En je leert omgaan met de nodige statistische technieken. Zowel beschrijvend als verklarend onderzoek komt aan bod. Je zal trouwens in je hele opleiding marktonderzoek toepassen. Marketingstrategie Een strategische analyse geeft je inzicht in de externe en interne omgeving van de onderneming. Je toetst de verschillende topics af aan de hand van best practices in marketing management cases. Je oefent de ingestudeerde kennis aan de hand van een businessgame. Je bouwt je kennis op en dit resulteert in de uiting van een strategisch marketingplan voor een bestaand bedrijf dat je maakt in het derde jaar van je opleiding. Consumentenpsychologie Inzicht in de waarneming, de beoordeling en de besluitvorming van de consument bij de aanschaf van een product is voor de marketeer onontbeerlijk. Praktijksituaties maken duidelijk hoe het marketinggebeuren van een organisatie in elkaar zit. Marketingstrategie III & Prijsbeleid Vertrekkend vanuit de algemene basis bekijk je in je opleiding alle sleutels die leiden naar een optimale marketingaanpak. In het vak prijsbeleid verneem je hoe prijsdimensie een belangrijke rol speelt binnen marketingimplementatie. Je bestudeert de aspecten die bepalend zijn voor een winstgevende prijszetting, je leert ze toepassen en kritisch beoordelen. Distributie & Dienstenmarketing Je verwerft inzicht in de basiselementen van marketingplanning voor dienstverlenende organisaties (het concept, de strategische issues en de invulling van de marketingmix, met de nadruk op personeel). Trendanalyse Heel wat tijdschriften en kranten hebben het over trends. Trends hebben een enorme invloed op de manier waarop we consumeren. Trendwatchers hebben het erg druk met uiteenzettingen over de maatschappelijke trends, markttrends, consumententrends en producttrends. In het opleidingsonderdeel trendanalyse zal je als student trends kunnen spotten en onderzoeken. Je krijgt ook de kans om samen te en met een jongerentrendbureau die jou aanleert hoe trends te implementeren in een bedrijfsstrategie. Als toekomstig marketeer zullen trends je een meerwaarde geven bij de ontwikkeling van nieuwe producten, hippe marketingcommunicatiecampagnes en andere succesvolle innovaties. Marketingcommunicatie Je bestudeert de technieken van een marketingcommunicatieplan: doelgroepen, doelstellingen, strategie, budget, nieuwe media, medialandschap en effectmeting. Ook de kennis over digitale media wordt aangescherpt. Je leert om zelfstandig een communicatieplan op te stellen. Uiteraard zorgen we voor de link met de plaats en de functie van marketingcommunicatie binnen het globale marketing- en ondernemingsreferentiekader. Business to Business & verkooptechnieken Je krijgt inzicht in de karakteristieken van marketing in een business-to-businessomgeving (B2B), met name de industriële marktsegmentatie, market targeting en positionering. Je leert ze toepassen en de instrumenten van de B2B-mix hanteren. Daarnaast benader je de persoonlijke verkoop ook als het communicatiehulpmiddel bij uitstek, zowel vanuit het standpunt van de afnemer als dat van de verkoper. We bespreken klantentypologieën, maken een profielschets van persoonlijkheidskenmerken en nog veel meer. Ook bestuderen we de praktische opbouw van een verkoopsgesprek en passen al deze kennis toe in cases. marketing:

5 ICT Je t met de belangrijkste office tools. En je gaat verder in data-analyse en databasebeheer. Je leert met Access deskundig databases aanmaken en gebruiken: tabellen aanmaken, gegevens invoeren, importeren en exporteren, query s ontwerpen, en met formulieren en rapporten. - verkoop- en accountmanagement Je leert een verkoopplan opstellen als strategisch hulpmiddel in een onderneming, en oefent je in de planning van het verkoopteam, accountmanagement, timemanagement, motivatietechnieken, enz. Voorts leer je inkoopen verkoopgesprekken te voeren, te onderhandelen, te argumenteren, marketing: Interdisciplinair project Hierbinnen worden de competenties in strategische analyse en communicatieve vaardigheden getraind door je (in teamverband) te laten verdiepen in een probleem, de cijfers van een marketingsituatie te laten analyseren, te evalueren, je er duidelijk rond te laten communiceren, adviezen voor te stellen en je ook nog blijk te laten geven van kritische ingesteldheid en beoordelingsvermogen. Grafisch design Je leert via een lay-outprogramma op een deskundige manier een publicatie aanmaken, opmaken en afdrukken. Internationale marketing Je leert producten en diensten op internationaal niveau te commercialiseren. Je leert alle beïnvloedende omgevingsfactoren in vreemde markten kennen en de culturele dimensie die hierbij een belangrijke rol speelt. Daarnaast belichten we de verschillende marketingmixcomponenten in een internationale context. E-marketing Je past de methoden en technieken van strategische marketing toe op de nieuwe media en nieuwe telecommunicatiemethodes. Het is de bedoeling de nodige competenties te verwerven om met succes het hoofd te bieden aan de uitdagingen die dit oplevert. Keuzetraject derde jaar Je specialiseert je in communicatie of verkoopen accountmanagement. - marketingcommunicatie en databasebeheer vervolmaking Je bestudeert het communicatielandschap. Je krijgt ook inzicht in het globale direct marketingdenken en de specifieke direct marketingaanpak. Marketingproject Het marketingproject is een strategische analyse van een bestaande organisatie. Je team verzamelt informatie over de interne en externe omgeving en vert die input in een SWOT-analyse. Vervolgens stel je een strategisch marketingplan op, met concrete voorstellen voor de bedrijfsstrategie. Dat plan diep je in functie van de gekozen module (communicatie of verkoop) verder uit. Verschillende teams en als concurrenten van elkaar en presenteren en verdedigen hun project in het Frans voor een jury, samengesteld uit de verantwoordelijken van het bedrijf en een aantal betrokken lectoren. Stage en bachelorproef De stage vormt het sluitstuk van de opleiding. Binnen een stage functioneer je in een reële situatie waarbij je aan dezelfde eisen als de nemers moet voldoen. Er zijn ook projectstages waarbij je in een studententeam als junior marktonderzoeker t. Daarnaast maak je ook een bachelorproef, die bestaat uit een praktische studie die aansluit bij jouw afstudeerrichting. Getuigenis An De Volder Sales manager Chocolate Out of Home Channels "Een succesvolle opleiding? Ik ben ervan overtuigd! Voor mij is marketing een rijke opleiding die vele topics behandelt, een goede basis van theoretische knowledge maar met een erg down to earth-attitude die op de arbeidsmarkt van vandaag echt nodig is om succesvol te zijn. Na de opleiding ben ik terecht gekomen bij Mars Belgium waar ik een carrière heb kunnen uitbouwen in verschillende rollen in sales & trademarketing. Vandaag ben ik verantwoordelijk voor out of home sales chocolate in België, een rol die een combinatie is van business-, customer- & people management." 38

6 Bedrijfsmanagement Afgestudeerd. En nu? Verder studeren Ook als je al een diploma hoger onderwijs op zak hebt, kan je overwegen om een extra opleiding te volgen. Continu bijscholen en specialiseren is immers een must, ook voor hogeropgeleiden. De HoGent biedt je tientallen mogelijkheden om je competenties te verbreden of zelfs een volledig nieuwe weg in te slaan. We bieden postgraduaten, bachelor-na-bachelor-opleidingen en een hele resem navormingen aan. Op die manier verhoog je je kans op een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt. Aan het Als marketeer heb je prachtige perspectieven en carrièremogelijkheden. Onze marketeers gaan namelijk alle kanten uit omdat ze door zo veel bedrijven en organisaties zo gegeerd zijn. De vraag vanuit het veld naar goede krachten is dan een stuk groter dan het aantal afgestudeerden dat jaarlijks onze schoolbanken verlaat. Ken jezelf en bekijk of dit je natuurlijke biotoop is: veel omgaan met veel mensen, veel organiseren, flexibel en creatief zijn. Maar één ding is nu al zeker: je zal niet in een vlakke loopbaan terechtkomen. Wie ambitie en persoonlijkheid heeft, zal met dit diploma gegarandeerd carrière maken. Je hebt de pure marketingjobs, maar er zijn ook heel wat opportuniteiten in verkoop en distributie of in de media & reclame en de communicatiediensten van alle bedrijven/organisaties. Daarnaast biedt het marktonderzoek heel wat perspectieven en zijn ook goed geschoolde commerciële medeers altijd in trek. En dit in de wereld van frisdranken tot banken, van artisanale bieren tot industriële pompen. Dus voldoende keuze. Een greep uit de vele mogelijkheden: account manager advertising manager brand manager commercieel medeer communicatiemanager exportmanager conversation manager inkoper kostprijsberekenaar marktonderzoeker productmanager promotieverantwoordelijke reclame- /DM-medeer sales representative Getuigenis Nico Cornelis account manager bij Dallas Antwerp "Waarom ik graag in de reclame? Omdat ik graag met mensen samen. Samen door de storm. Met de klant en met het team. Samen een briefing analyseren,luisteren wat de klant echt nodig heeft. Een neus hebben voor wat leeft en wat mensen raakt recht in het hart. Samen met strategen vanuit insights redeneren naar slimme concepten waar onze creatieven dan mee aan de slag kunnen. Verbeelding aan de macht. Maar altijd strak voor ogen het doel en de praktische bezwaren tussen droom en daad. Een fantastisch boeiende en soms ook slopende pingpong die een gepolierde diamant moet opleveren. Vanuit alle kanten en invalshoeken bekeken, gewogen en gekeurd. De volgende stap is dan het aftoetsen met de klant. Met vuur een concept verdedigen waar je met het hele team frontaal achter staat. Gaan voor de GO en je collectieve ideeën concreet vorm zien krijgen via de productie.tot de campagne finaal wordt losgelaten en je die hilarische tv-spot ziet tijdens je favoriete programma of dat youtubefilmpje dat op social ontvlamt en zowaar een miljoen views krijgt...euforie. Trots. Een teamgevoel even hecht als een perfect op mekaar afgestemd voetbalelftal dat voor de beker gaat. Wij hebben samen het verschil gemaakt. Mijn opleiding marketing aan HoGent heeft mij goed voorbereid. Sterke resultaten neerpoten samen met een team. Dat had ik al grondig kunnen oefenen. Jezelf volledig kunnen uitleven in een project met veel facetten van analyse over creativiteit tot organisatie en practische implementatie: daar word je op getraind door de vele praktijkopdrachten in samening met het veld. Ik heb nu de job van mijn leven en mijn studies aan de Hogent waren daarbij - om het in reclametermen uit te drukken - strategisch een slimme zet." marketing: afgestudeerd en nu?

KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement

KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement Bedrijfsmanagement KMO-management Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent KMO-management is een praktijkgerichte & zeer boeiende all-round opleiding voor M/V met een uitgesproken ambitie om

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING DIGITAL MARKETING / ENTERTAINMENT MARKETING* / INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest?

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat kun je in het vervolg doen met het uitstroomprofiel marketing? Auteur: Nikki Bleijerveld 1 Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

BACHELOR. communicatiemanagement

BACHELOR. communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement Heb jij een uitgesproken mening over de communicatie van bedrijven, organisaties of overheden? Is een reclameblok op tv voor jou meer fascinatie dan irritatie? Ben je benieuwd

Nadere informatie

TOP. Talent Ontwikkeling Plan

TOP. Talent Ontwikkeling Plan TOP Talent Ontwikkeling Plan Student: Studentnummer: 2033839 Opleiding: Advanced Business Creation Coach: Koen Demouge Inleverdatum: 18-2-2012 1 Inhoudsopgave pagina 1. Wie ben ik 3 1.1 Curriculum Vitae

Nadere informatie

Kom leren van mensen met. de kennis én de ervaring. Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie EDUCATION

Kom leren van mensen met. de kennis én de ervaring. Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie EDUCATION Kom leren van mensen met Interactieve opleidingen in marketing, sales en communicatie de kennis én de ervaring EDUCATION 2 Kom met de Opleidingsadviseur STIMA EDUCATION Laurent Lejeune EDUCATION INTERACTIEVE

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

bedrijfsmanagement BACHELOR

bedrijfsmanagement BACHELOR BACHELOR bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen kmo-management logistiek management marketing rechtspraktijk Wil jij het maken in de bedrijfswereld

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

bedrijfsmanagement BACHELOR

bedrijfsmanagement BACHELOR BACHELOR bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen kmo-management logistiek management marketing rechtspraktijk Wil jij het maken in de bedrijfswereld

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Business & administration College

Business & administration College Business & administration College Ben je ondernemend en ambitieus? Wil je zelfstandig ondernemen, je verdiepen in juridische of boekhoudkundige zaken, carrière maken bij prachtige bedrijven? Stap dan in

Nadere informatie

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT INFORMATIEBROCHURE Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT 1. Voor wie? In het complexe gegeven van hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, kortom

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS STIJN OERLEMANS eerstejaarsstudent CE Digital Business Concepts Ik heb tijdens mijn jaar bij Interpolis gezien dat dit werkveld echt de toekomst is 2 Waarom heb je

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie