KMO-management Bedrijfsmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KMO-management 2013-2014 21. Bedrijfsmanagement"

Transcriptie

1 Bedrijfsmanagement KMO-management Aangeboden op campus Aalst campus Schoonmeersen Gent KMO-management is een praktijkgerichte & zeer boeiende all-round opleiding voor M/V met een uitgesproken ambitie om manager of ondernemer te worden. Financiële pijler: Je krijgt inzicht in de financiële en administratieve bedrijfsprocessen, balans en jaarrekening van een onderneming en je weet welke financieringsvormen je moet aanwenden. Je raakt vertrouwd met kasplanning, beheer van bedrijfskapitaal, investeringsanalyse, dividendpolitiek, beleggingspolitiek en instrumenten. Je leert je indekken tegen commerciële, politieke, wisselkoers- en renterisico s. KMO richt zich bijgevolg tot creatieve talenten. Teamspelers met een drive voor ondernemen & managen. Doorzetters die gaan voor succes en een sterk resultaat. Dynamische geesten met een feeling voor business. Problem solvers die buiten de lijntjes durven te kleuren en van alle markten thuis zijn. Via je KMO-training krijg je klaar inzicht in alle relevante aspecten van het zakelijk ondernemen: strategische en duurzame aanpak, bedrijfsprocessen, organisatie, juridisch beleid, financieel management, HRM, logistiek, marketing & communicatie. Zo leer je de samenhang zien vanuit een overkoepelend perspectief zonder natuurlijk de soms belangrijke details uit het oog te verliezen. En: ook de persoonlijke & psychologische aspecten van een succesvol ondernemerschap staan op het menu. Opbouw De opleiding KMO-management is opgebouwd rond een 6-tal grote pijlers Commerciële pijler: Je verwerft inzicht in de verschillende communicatietools van een onderneming. Je leert prijzen berekenen op basis van kostencalculatie. Je maakt kennis met dienstenmarketing, inkoopbeleid en technieken en leert de opportuniteiten en gevaren van internationaal zakendoen inschatten. Je leert via een aantal onderhandelingstechnieken om een inkoop- en verkoopgesprek te voeren. Je leert op een vlotte manier communiceren in het Frans en het Engels. Fiscale pijler: Je verwerft een algemeen inzicht in de grondregels van het Belgisch fiscaal recht en de indeling van de belastingen. Je leert het aangifteformulier correct in te vullen en belastingen te berekenen met fiscale software. Juridische pijler: Je raakt vertrouwd met de verschillende vennootschapsvormen, sociale wetgeving, milieuwetgeving en veiligheid, erfrecht en successierecht. Management-skills pijler: Gedurende de opleiding is er heel wat aandacht voor de ontwikkeling van je managementvaardigheden: je leert functioneren in team en je onderzoeksvaardigheden, leidinggevende en zelfstuderende competenties worden ontwikkeld. Ondernemerschap pijler: Bedoeling van de opleiding is dat jij een succesvol ondernemer of manager wordt. Hoe je die ambitie concreet realiseert, leer je best door de know how uit de verschillende vakken om te zetten in de praktijk en het gewoon zelf te gaan doen. Tijdens je opleiding je dan ook mee aan verschillende businessprojecten die je alle aspecten van het ondernemen geïntegreerd laten ontdekken in een real life setting. Op het einde van je opleiding loop je stage gedurende een doorlopende periode van 12 weken. Dit vormt samen met de bachelorproef het sluitstuk van de opleiding. Er is daarbij ook heel wat aandacht voor de keuze van de stageplaats via de opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan: een handige tool om uit te maken welke richting je precies uit wil met je professionele loopbaan. KMO-management: opbouw

2 KMO-management: opleidingstabel 1 2 KMO-management opleidingsonderdelen semester uren per week studiepunten totaal 60 ICT (keuze Nederlands/ Engels) Onderzoeksvaardigheden I Communicatievaardigheden Frans Engels Financiële en bedrijfskundige administratie I Strategisch management (keuze Nederlands/Engels) Juridische basisvorming Onderzoeksvaardigheden II Beroepsgericht Frans I Beroepsgericht Engels I Economie Financiële en bedrijfskundige administratie II Juridische vorming voor ondernemers I 2 5 partim Handelsrecht 2 2 partim Sociale wetgeving 2 2 Businessproject: managementcases partim Businessproject: managementcases 2 project partim Competentie- en talentmanagement I coaching opleidingsonderdelen semester uren per week studiepunten totaal 60 Business Process Management Beroepsgericht Frans II Marketingmanagement Businessproject: onderhandelen 1 project 3 Financiële analyse en kredieten Juridische vorming voor ondernemers II 1 5 partim Milieu en Veiligheid 1 2 partim Vennootschapswetgeving 1 2 Supply Chain Management (keuze Nederlands/ Engels) HRM (keuze Nederlands/ Engels) Personenbelasting Beroepsgericht Frans III Beroepsgericht Engels II Prijsbeleid en kostencalculatie Businessproject: strategische planning partim Businessproject: strategische planning 1 project partim Competentie- en talentmanagement II coaching Businessproject: implementatie 2 project 5 22

3 Bedrijfsmanagement 3 opleidingsonderdelen semester uren per week studiepunten totaal 60 Business Software (keuze Nederlands/ Engels) Vennootschapsbelasting Beroepsgericht Frans IV Beroepsgericht Engels III Financieel Management Strategie en Quality Management Internationale marketing Businessproject: integrale marketingcase 1 project 4 Businessproject: integrale managementcases 1 of 2 project 5 Internationaal paspoort 1 of 2 project 3 Voorbereiding Stage en Bachelorproef 1 of 2 project 3 partim Voorbereiding Stage en Bachelorproef 1 of 2 project partim Competentie- en talentmanagement III 1 of 2 coaching Stage 1 of 2 veld 12 Bachelorproef 1 of 2 veld 6 KM3 - keuzeopleidingsonderdeel - 1 of 2 1 opleidingsonderdeel kiezen ander opleidingsonderdeel na goedkeuring 1 of 2 3 studium Generale 1 of 2 lezingen 3 webdesign (keuze Nederlands/Engels) vermogensplanning trendanalyse De meest recente versies van de lestabellen vind je op KMO-management: opleidingstabel

4 KMO-management: opleidingsonderdelen Inhoud opleidingsonderdelen Financiële en bedrijfskundige administratie I en II Je wordt vertrouwd gemaakt met de documenten waarmee een onderneming geconfronteerd wordt. Je verwerft een goed inzicht in de wettelijke bepalingen, de gebruikte terminologie en de wijze waarop de documenten worden opgesteld. Daarna leer je op welke wijze de documenten die tot stand komen bij de voornaamste ondernemingsgebeurtenissen boekhoudkundig worden vert. Je maakt kennis met de boekhoudprincipes, de waarderingsregels en de boekhoudtechniek. Je krijgt een elementair inzicht in de jaarrekening en de wijze waarop deze tot stand komt. Onderzoeksvaardigheden I en II In deze opleidingsonderdelen leer je een veldgebonden probleem definiëren en vertalen in relevante onderzoeksvragen. Je leert er om gericht relevante informatie te verzamelen en de juiste bronnen te raadplegen, informatie (statistisch) te veren, en conclusies te formuleren en te rapporteren. Communicatievaardigheden Dit opleidingsonderdeel biedt jou een theoretische basis rond efficiënt en effectief communiceren. Maar de nadruk ligt op praktische vaardigheid in professionele communicatie. Communicatieve en sociale vaardigheden zijn onontbeerlijk in het maatschappelijke leven en essentieel om de andere opleidingsonderdelen in de opleiding tot een goed einde te brengen. Daarom moet je deze vaardigheden integreren zodat ze in de hele opleiding, in de latere kring en in je sociale vaardigheden kunnen worden toegepast. Een training tot mondigheid en tot levenslang leren, doet de mens uitstijgen boven de techneut. Frans en Engels Het eerste semester vormt de schakel tussen wat je leerde in het secundair onderwijs en de beroepsgerichte competenties die in het tweede semester en de verdere jaren zullen worden uitgebouwd. Er is aandacht voor de vier vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) en voor attitudevorming (streven naar kwaliteit, precisie en nauwkeurigheid, zelfvertrouwen). Je leert en oefent economische en commerciële woordenschat aan de hand van teksten of woordenlijsten over thema s die aan het beroepsveld gelinkt zijn. Er is aandacht voor vaardigheidsoefeningen en herhaling van de spraakkunst met extra oefeningen rond de knelpunten. Economie Een student Bedrijfsmanagement moet een minimale economische kennis hebben en moet een brug kunnen slaan tussen de economische theorie en de realiteit. In dit opleidingonderdeel leer je economische informatie (over macro-economische grootheden zoals bbp, bnp, nationaal inkomen, inflatie, economische groei,...) opsporen, selecteren, structureren en analyseren. Strategisch management In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de basisprincipes van strategisch management in een onderneming. Je bestudeert hoe ondernemingen hun doelen op lange termijn effectief en efficiënt kunnen realiseren en je leert de verschillende componenten van een ondernemingsplan kennen, het fundament van elke onderneming. ICT In ICT leer je een aantal essentiële professionele softwarepakketten snel en vakkundig te gebruiken. Dit is onontbeerlijk binnen een geïnformatiseerde omgeving. Je leert en met een tekstveringsprogramma, een presentatiepakket en het internet. Je maakt ook kennis met spreadsheets, met de bedoeling de software zo efficiënt mogelijk te gebruiken in bedrijfseconomische toepassingen. De vaardigheden die je leert in het onderdeel spreadsheettoepassingen zal je later nodig hebben in beroepsgerichte opleidingsonderdelen of in je professionele leven. 24

5 Bedrijfsmanagement Businessproject: managementcases In het eerste jaar word je enerzijds via reallife Business Cases ondergedompeld in de strategische aanpak van bedrijven en leer je wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is. Businessproject: onderhandelen In dit hands-on project leer je via een aantal onderhandelingstechnieken om een inkoop- en verkoopgesprek te voeren. Businessproject: strategische planning & Businessproject: implementatie In het tweede jaar je in groep een ondernemingsplan uit. De focus ligt hierbij op de strategische aanpak, de communicatie en de financiële planning. Naast het business aspect wordt ook veel aandacht besteed aan team spirit, creativiteit en communicatievaardigheden specifiek nodig bij het managen van dergelijke projecten (bijvoorbeeld vergadertechnieken). Volgende stap is dan je ondernemingsplan in de praktijk omzetten & een Student Company oprichten. Commerciële vaardigheden kan je nu effectief gaan trainen in verkoopgesprekken en je verwerft de nodige financiële competenties door te functioneren in een real life administratie. Gedurende het project krijg je ook de kans om een stevig net op te bouwen. Belangrijk is ook dat dit project zowel focust op zakelijk als op persoonlijk ondernemerschap. Business Process Management In dit opleidingsonderdeel leer je wat processen zijn, hoe je processen op een professionele manier kan uittekenen via specifieke software en hoe je bedrijfsprocessen kan optimaliseren. Supply Chain Management Het rationaliseren van de goederenstromen binnen en buiten het bedrijf krijgt steeds meer aandacht in het bedrijfsleven. De problematiek van de productielogistiek, net als voorraadbeheer en transport komen aan bod in dit opleidingsonderdeel. Businessproject: integrale marketingcase Dit opleidingsonderdeel vormt het sluitstuk van de commerciële pijler van de opleiding KMO-Management. In dit opleidingsonderdeel verwerf je via een opdracht strategisch inzicht in de specifieke karakteristieken van e-marketing en van marketing in een business-to-businessomgeving. Businessproject: integrale managementcases In het derde jaar leer je via reallife Business Cases een intelligente analyse maken van de verschillende bedrijfsprocessen. Je wordt getraind op het formuleren van verbetervoorstellen en hoe je ze best in een managementsysteem kan opnemen. Je kritisch & probleemoplossend denken en je creatieve insteek zijn een absolute toegevoegde waarde om je businessconcepten gestructureerd en succesvol af te ronden. Internationaal paspoort In dit opleidingsonderdeel krijg je de kans om internationale en interculturele competenties te verwerven. Door het contact met lesgevers, studenten, bedrijven, instellingen en organisaties in het binnen- en buitenland verbreed je de kennis, inzichten en andere competenties die je al verwierf. Dit opleidingsonderdeel biedt je een grote meerwaarde op het vlak van intermenselijke, interculturele en communicatieve vaardigheden. Je bouwt een net op van internationale contacten die nuttig kunnen zijn in je latere professionele leven. Business Software In dit opleidingsonderdeel leer je via een case en met een geïntegreerd softwarepakket (ERP-pakket). KMO-management: opleidingsonderdelen HRM Uiteraard krijgt het personeelsbeleid in al zijn facetten (werving en selectie, vorming en opleiding, remuneratiebeleid, motivatie, ) ruime aandacht in het opleidingsprogramma

6 KMO-management: afgestudeerd en nu? Afgestudeerd. En nu? Verder studeren Ook als je al een diploma hoger onderwijs op zak hebt, kan je overwegen om een extra opleiding te volgen. Continu bijscholen en specialiseren is immers een must, ook voor hogeropgeleiden. De HoGent biedt je tientallen mogelijkheden om je competenties te verbreden of zelfs een volledig nieuwe weg in te slaan. We bieden postgraduaten, bachelor-na-bacheloropleidingen en een hele resem navormingen aan. Op die manier verhoog je je kans op een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt. Aan het Je kan je eigen business lanceren als startend zelfstandig ondernemer of je kan ook gaan voor bedrijfsopvolger, bijvoorbeeld in een familiebedrijf. Je opleiding is daarbij je allerbelangrijkste troefkaart. Uiteraard in combinatie met je gedrevenheid, je zakelijk & creatief potentieel en je stressbestendigheid. Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd als nemer in een kmo aan de slag en het spectrum aan jobs in onze branche is heel erg groot en gevarieerd. Want vergeet niet: kleine en middelgrote ondernemingen zijn de trekkers van elke economie. Zeker in Vlaanderen: de KMO-regio bij uitstek. Er zijn dus meer dan genoeg mogelijkheden voor degelijk geschoolde KMO-talenten: de veelzijdige competenties die je bij ons verwerft zijn namelijk een absoluut pluspunt bij sollicitaties, juist omdat binnen de organisatiestructuur van een KMO de taken zelden echt strikt verdeeld zijn. Het veld is dus constant op zoek naar het profiel dat jij met je diploma perfect kan invullen, namelijk meerzijdige, professionele, ondernemende medeers, managers en stafmedeers. Getuigenissen Mik Deraeve Purchase Officer bij Prosafco NV "De twaalf weken stage als afsluiter van de opleiding KMO-management waren een aangename belevenis. Ik mocht starten in het magazijn van het bedrijf waar ik een eerste keer van dichtbij kon kennismaken met het volledige productassortiment. Na enige tijd kreeg ik een bureautje op de aankoopdienst. Daar leerde ik hoe je moet omgaan met de verschillende leveranciers, vaak in andere talen, wat niet altijd even eenvoudig was. Ook leveranciersbezoeken en een beursbezoek in China stonden op het programma. Dit was een onvergetelijke en uiterst leerrijke belevenis. De praktijkervaring die ik tijdens deze twaalf weken opdeed, is een mooie bagage voor de toekomst. Mijn stagebegeleider zag mijn interesse en inzet in het bedrijf, speelde deze info door aan het management en ze vroegen mij of ik geïnteresseerd was in een vaste job. En nu ik dus als Purchase Officer van Prosafco NV." Niels De Block zaakvoerder James BVBA "In september 2012 hebben mijn vriend Robin Vergauwen en ikzelf James BVBA opgericht met als core business het verhuren van privé chauffeurs. Op dat moment waren we nog twee studenten KMO-management met een droom, veel ambitie en een strak plan. We hebben de sprong gewaagd. En wat we ondertussen wel zeker weten: het is voor een groot stuk aan onze studies te danken dat ons project nu zo fantastisch draait. We hebben alle noodzakelijke bagage meegekregen. En het is die background die ons van pas komt bij de dagelijkse ing van James. Alle verschillende aspecten van een business worden aangekaart wat de realiteit van het ondernemen het best benadert. Dat sprak ons beiden onmiddellijk aan. Je krijgt een globaal beeld van hoe een bedrijf t en dat was voor ons relevanter dan de uitdieping van 1 specifieke piste. Conclusie: wil je op termijn als zelfstandig ondernemer je eigen zaak oprichten of een zaak overnemen, dan bestaat er nergens een betere studierichting. Boeiend, inspirerend en super praktijkgericht. Ook de steun in raad en daad die we gekregen hebben van zowel docenten als de Hogent zelf heeft concreet bijgedragen tot ons succesverhaal. Waarvoor bij deze nogmaals onze dank." 26

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING DIGITAL MARKETING / ENTERTAINMENT MARKETING* / INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

bedrijfsmanagement BACHELOR

bedrijfsmanagement BACHELOR BACHELOR bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen kmo-management logistiek management marketing rechtspraktijk Wil jij het maken in de bedrijfswereld

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge Office management management assistant / medical management assistant Bachelor Brugge howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit voor alles Howest is een

Nadere informatie

NETWERKECONOMIE BACHELOR IN DE NETWERKECONOMIE UNIEK IN VLAANDEREN

NETWERKECONOMIE BACHELOR IN DE NETWERKECONOMIE UNIEK IN VLAANDEREN NETWERKECONOMIE BACHELOR IN DE NETWERKECONOMIE BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN PROFIEL Het bedrijfsleven boeit je. Je bent een ondernemer. Uitdagingen schrikken je niet af. De moderne media spreken je aan.

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (tso)

STUDIEGEBIED HANDEL (tso) STUDIEGEBIED HANDEL (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT

INFORMATIEBROCHURE. Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT INFORMATIEBROCHURE Opleiding HOTEL EN CATERINGMANAGEMENT 1. Voor wie? In het complexe gegeven van hotelketens, recreatieparken, evenementenhallen, restaurants, cateringbedrijven en sportcentra, kortom

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Verder studeren K H L E u v E n

Verder studeren K H L E u v E n Verder studeren KHLEuven aangename KENNISMAKING Hallo! Misschien kennen we mekaar al, of misschien nog niet, maar maak je geen zorgen: heb je plannen om verder te studeren, dan zit je goed bij de Katholieke

Nadere informatie

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be

Henleykaai 83 9000 GENT. tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 e-mail: info@phtigent.be website: www.phtigent.be studiegebied Handel Inhoudstafel 2 de graad Handel tso...

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen Logistiek management Marketing 2013 Mechelen

bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen Logistiek management Marketing 2013 Mechelen bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen Logistiek management Marketing K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en worden more: Thomas More.

Nadere informatie