Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014"

Transcriptie

1 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS Geert, provinciegriffier BESLOTEN 1. MiNaWA Goedkeuren uitbetalen 2de schijf WMF Samenwerkingsovereenkomst MiNaWA KRT01ZT goedkeuring gunning opdracht landschapsinrichting en grondwerken regio Zuid- en Midden West-Vlaanderen 3. Accommodatie AC/110 PH/14076: vraag om korting op de huur van het Provinciaal Hof van Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo vzw dd. 4 januari 2015 Beslissing: Geweigerd 4. Accommodatie AC/110 PH/14018: vraag om korting op de huur van het Provinciaal Hof van het agentschap binnenlands bestuur afdeling West-Vlaanderen dd. 15 december MiNaWA OVKP06ZT inrichtingsovereenkomsten voor de uitvoering van inrichtingswerken, landschapsbedrijfsplannen in de provinciale aandachtsgebieden en/of overeenkomsten in het kader van duurzame projecten 6. MiNaWA Goedkeuren voorstel Boerenbond nieuwe vertegenwoordigers in Provinciale Minaraad 7. Griffie Mededeling van de afwezigheid van de heer gouverneur tijdens de zitting van deputatie dd Ruimtelijke planning RP/DEP/14/284 - Instemmen met het voorstel tot de aanleg van een fietspad ter hoogte van slachterij volgens route 3 (Torhout) Deputatie 18/09/2014 lijst besluiten 1

2 9. Ruimtelijke planning RP/DEP/14/286 - Kennis geven van een aantal ontbrekende elementen in de screeningsnota over het gemeentelijk planologisch attest (gemeente Dentergem) 10. Ruimtelijke planning RP/DEP/14/287 - Kennis geven van een aantal ontbrekende elementen in de screeningsnota over het gemeentelijk planologisch attest DEMEYER NV (gemeente Dentergem) 11. Ruimtelijke planning RP/DEP/14/280 - Delegatievraag aan Vlaamse regering voor het opmaken van PRUP De Gavers (Harelbeke/Deerlijk) Beslissing: Uitgesteld 12. Ruimtelijke planning RP/DEP/14/285 - goedkeuren GRUP zonevreemde lokale en recreatieve bedrijven, handels- en horecazaken (gemeente De Panne) 13. Ruimtelijke planning RP/DEP/14/288 - Goedkeuren organisatie 2e openbaar onderzoek PRUP regionaal bedrijventerrein Ieper 14. Ruimtelijke planning RP/DEP/14/291 - Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Hoogweg - Koolstraat (gemeente Wingene) 15. Personeel en HRM /personeel/ vacant verklaren technisch medewerker Dienst Waterlopen bevordering en interne mobiliteit 16. Vergunningen Vlarem 37018/26/3/M/1 - Akte nemen van gedeeltelijke overname van een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie, gelegen te Wingene 17. Vergunningen Vlarem 32003/298/1/A/4 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een rundveebedrijf, gelegen te Diksmuide (18 m op proef diepe winning) 18. Vergunningen Vlarem 32003/533/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een tankstation met verkoop en onderhoud van motorvoertuigen, gelegen te Esen (Diksmuide) 19. Vergunningen Vlarem 32030/165/1/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een rundveebedrijf, gelegen te Reninge (Lo-Reninge) Deputatie 18/09/2014 lijst besluiten 2

3 20. Vergunningen Vlarem 32006/105/5/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een kunststofverwerkend bedrijf, gelegen te Houthulst 21. Vergunningen Vlarem 31040/44/4/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een tankstation, gelegen te Zedelgem 22. Vergunningen Vlarem - Openstaande beroepen bij de Minister stand september Vergunningen Vlarem 35006/59/2/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een varkensfokkerij, gelegen te Ichtegem 24. Vergunningen Vlarem 35011/95/1/A/5 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden van een aannemingsbedrijf, gelegen te Westende (Middelkerke) 25. Vergunningen Vlarem 34022/71/1/A/2 - Behandelingstermijn verlengen voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een tankstation gelegen te Kortrijk 26. Groendienst GD_FK_31_L63_1407 toekennen precaire vergunning voor het dwarsen van de vrijbosroute in uitvoering van verkaveling zuiderpark 27. COOP /2010/021/COOP65/LP - Goedkeuring verlenen aan de wijziging van de huurprijs voor de woning Plasstraat 9 te Rumbeke. 28. Accommodatie BB/2014/40 - Goedkeuren van de aanvraag voor het gebruik van vergaderaccommodatie Boeverbos op 22 oktober 2014 door het Westvlaamse Consultatiebureau vzw 29. Accommodatie Voorstel tot goedkeuring van de factuur voor verlenging van het onderhoudscontract voor het conferentiesysteem in de raadszaal Boeverbos 30. Provinciebelastingen / /20698/KD - Beslissen om diverse bezwaarschriften inzake de provinciebelasting op bedrijven niet in te willigen, onontvankelijk te verklaren of akkoord te gaan met de verzaking 31. Cultuur - Onderwijs /Cult-305 : BW2014/03 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het POV en de Provincie Deputatie 18/09/2014 lijst besluiten 3

4 32. Personeel en HRM /personeel/Voorstel tot goedkeuring evaluatoren functie directeur en adjunctdirecteur PCVO 33. Personeel en HRM /Personeel & HRM/ vacant verklaren geschoold arbeider groenbrigade De Gavers 34. Provinciebelastingen / /10762/EC - inwilligen van het verzoek om volledige of gedeeltelijke ontheffing van de provinciebelasting op bedrijven op vraag van de betrokkene of de gevolmachtigde 35. PTI PTI-ECO-Comenius Schoolpartnership ste uitwisseling met Polen 36. Provinciebelastingen / / Aanvraag om 50 aanslagen in de Algemene Provinciebelasting aanslagjaar 2014 op vraag van de betrokkene of gevolmachtigde vrij te stellen 37. Cultuur - Onderwijs /CULT-319 : Goedkeuren voorstel evaluatoren gesubsidieerd onderwijzend personeel tewerkgesteld bij het PCVO West-Vlaanderen 38. Personeel en HRM /Personeel/Disponibiliteit 39. Personeel en HRM /Personeel/Verlenging aanstelling adjunct-adviseur (verv. LBO) ten behoeve van de Sportdienst. 40. Financiën Goedkeuring verlenen aan de bestellijst van 18 september Personeel en HRM /Personeel/Toelating rustpensioen - geschoold arbeider Groendienst - Lippensgoed-Bulskampveld 42. Personeel en HRM /Personeel/Vraag tot vervanging adjunct-adviseur dienst Vergunningen. 43. Personeel en HRM /Personeel & HRM/Vraag tot vervanging technisch beambte dienst Accommodatie - Cleaning 44. Personeel en HRM /Personeel/Vraag tot vervanging museumwachter dienst Cultuur - Be-part Deputatie 18/09/2014 lijst besluiten 4

5 45. Personeel en HRM /Personeel & HRM/ Vacant verklaren technisch beambte dienst Accommodatie De Gavers 46. Personeel en HRM /Personeel/Aanstelling adjunct-adviseur in contractueel verband dienst Griffie. 47. Personeel en HRM /Personeel/Aanstelling adjunct-adviseur in contractueel verband dienst Boekhouding. 48. Financiën Goedkeuring verlenen en uitbetalen 2e voorschot kasprovisies 2014 PTI 49. Vergunningen Diksmuide - Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op de perceelsafscheiding en de verharding van de voortuinstrook 50. Vergunningen RvVb 2014/67 Kennisgeving antwoordnota 51. Vergunningen Rechtzetting notuleren van beslissing in bouwberoep 30022/421/B/R2010/ Vergunningen Bouwberoep 35013/402/B/2014/212 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het regulariseren van de bestemmingswijziging van de benedenverdieping van handelszaak naar wooneenheid en de herinrichting van de vierde en de vijfde verdieping, gelegen te Oostende Beslissing: Beroep zonder voorwerp 53. Vergunningen Bouwberoep 38014/283/B/2014/218 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een koppelwoning, gelegen te Oostduinkerke (Koksijde) Beslissing: Vergunning weigeren 54. Vergunningen Bouwberoep 32003/536/B/2014/264 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het inrichten van een woning in een bestaand bedrijfsgebouw en uitbreiden met een wintertuin, gelegen te Esen (Diksmuide) Beslissing: Beroep onontvankelijk 55. Vergunningen Bouwberoep 31004/118/B/2014/276 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het herinrichten van de Kerkstraat en de Scarphoutstraat, gelegen te Blankenberge Beslissing: Beroep zonder voorwerp 56. Vergunningen Bouwberoep 31043/228/B/2014/234 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een meergezinswoning na afbraak bestaande, gelegen te Heist-aan-Zee (Knokke-Heist) Beslissing: Beroep zonder voorwerp Deputatie 18/09/2014 lijst besluiten 5

6 57. Vergunningen Bouwberoep 36015/561/B/2014/210 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een appartementsgebouw na het slopen van bestaande bebouwing, gelegen te Roeselare Beslissing: Beroep onontvankelijk 58. Vergunningen Bouwberoep 34022/516/B/2014/196 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een veranda, gelegen te Bellegem (Kortrijk) Beslissing: Vergunning weigeren 59. Vergunningen Bouwberoep 36015/560/B/2014/207 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een rundveefokkerij met woning, stallen en schuur, gelegen te Roeselare Beslissing: Vergunning weigeren 60. Vergunningen Bouwberoep 36015/562/B/2014/214 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het uitbreiden van een bestaande woning, gelegen te Roeselare Beslissing: Vergunning verlenen mits licht aangepaste plannen 61. COOP /2012/057 JJ goedkeuren oplevering van de dienstenopdracht: hosting, ontwikkeling en implementatie van een web-applicatie met een portaal-, dashboard- en vraagregistratiefunctie voor de West-Vlaamse openbare bibliotheken WINOB DIGITAAL 62. Waterlopen /2008/012 Verlenen van een toelage aan de Nieuwe Polder van Blankenberge voor herinrichtingswerken Bredewegzwin fase COOP /2009/034 MCW Goedkeuren PV van definitieve oplevering en vrijgave saldo borgsom voor de opdracht van werken lot 3 sanitair fase 1 van de verbouwingswerken starterscentrum Oude Bottelarij site Rodenbach Roeselare 64. COOP /2014/057 JJ Goedkeuren onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van diensten : onderzoeken van de grensspecifieke problematieken inzake arbeidsmobiliteit voor specifieke profielen van hoger opgeleide zowel als arbeidersprofielen in de secundaire sector 65. COOP /2014/010 CDD Goedkeuren van het bestek, de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en de opdracht van levering: leveren van een klepelmaaier met opvangbak en hooglossysteem tbv provinciedomein Bulskampveld 66. COOP /2014/008 CDD Goedkeuren van het bestek, de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en de opdracht van levering: leveren van een hakselaar op aanhangwagen tbv de brigade domein d'aertrycke Deputatie 18/09/2014 lijst besluiten 6

7 67. COOP /2013/003/COOP62/LP - Goedkeuring verlenen aan de overeenkomst voor de aankoop van 2 percelen grond ter uitbreiding van het provinciedomein Kemmelberg 68. COOP /2010/010 JJ goedkeuren van eerste schorsing voor werkenopdracht : renovatie domeinhoeve Tillegem, lot : ruwbouw en binnenafwerking 69. COOP /2003/003/COOP56 - goedkeuren akte tot wijziging (uitbreiding) van de erfpacht afgesloten met Howest m.b.t. gronden en gebouwen gelegen te Kortrijk 70. Vergunningen Vlarem 31040/204/1/A/6 - Milieuvergunningstoestand R.T.S. Zedelgem 71. Vergunningen Vlarem 38014/3/1/A/4 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren van een grondwaterwinning en wijzigen van een varkenshouderij, gelegen te Wulpen (Koksijde) (18 maanden op proef diepe winning) 72. Vergunningen Vlarem 35014/3/3/A/1 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een rundveebedrijf (grondwaterwinning), gelegen te Oudenburg (deel diep grondwater geweigerd - deel 2 jaar op proef) 73. Vergunningen Vlarem 37018/326/1/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een kunststofspuitgieterij, gelegen te Zwevezele (Wingene) 74. Vergunningen Vlarem 34040/74/5/M/6 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor het fabriceren van islatiematerialen, gelegen te Desselgem (Waregem) 75. Vergunningen Vlarem 38002/39/3/A/2 - Milieuvergunning definitief verlenen voor verder exploiteren (grondwater) van een varkenshouderij, gelegen te Alveringem 76. Vergunningen Vlarem 31006/225/1/A/3 - Milieuvergunning definitief verlenen voor exploiteren van een golfclub, gelegen te Sijsele (Damme) 77. Vergunningen Vlarem 34009/69/1/W/3 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor wijzigen van de lozingsnormen van een schrootverwerkend bedrijf, gelegen te Deerlijk (beperkt in tijd tot 3 jaar) Deputatie 18/09/2014 lijst besluiten 7

8 78. Vergunningen Vlarem 35013/3/11/W/3 - Milieuvergunning verlenen op proef voor wijzigen van de lozingsnormen voor een chemisch bedrijf, gelegen te Oostende (2 jaar) 79. Vergunningen Vlarem 34013/241/2/A/2 - Milieuvergunning definitief verlenen na proef voor verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een tuinbouwbedrijf, gelegen te Hulste (Harelbeke) 80. Vergunningen Vlarem 34042/278/1/A/1 - Milieuvergunning weigeren voor exploiteren van een tankstation met shop, gelegen te Zwevegem Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden 81. Externe relaties EE/ goedkeuren programma PNZC september - oktober Externe relaties EE/ : Goedkeuren organisatie seminarie en netwerkevents tijdens de Academic Tour CHINA Externe relaties EE/ Kennisgeving en vastlegging van de kosten voor de grensoverschrijdende Algemene Vergadering en het daaropvolgend bezoek aan het In Flanders Fields Museum op 21 november Welzijn Goedkeuren organisatie 6e vormings- en ontmoetingsdag op donderdag 9 oktober 2014 voor de vrijwilligers in de palliatieve zorg 85. Cultuur Kunst en transitie - samenwerkingsovereenkomst tussen Provincies West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen 86. Welzijn Goedkeuren van het voorgezet traject voor vrijwilligerscoördinatoren 87. Cultuur /Cult 290 Goedkeuren van aankopen van meubilair en huisraad voor de inrichting van de schrijversresidentie het Lijsternest 88. Cultuur /CULT OKWOI/2014/Oorlog en Vrede goedkeuren vertalingen infobakens en infoborden WOI niveau II voor de ontsluiting van de Wereldoorlog I sites 89. Cultuur /Cult Goedkeuren uitbetalen shared costs voor het project WWII Heritage aan leadpartner Provincie Zeeland Deputatie 18/09/2014 lijst besluiten 8

9 90. Cultuur /CULT OKWOI/2014/Oorlog en Vrede goedkeuren uitbreiding applicatie herinneringseducatie secundair onderwijs 91. Welzijn Goedkeuren voor de ondersteuning van het Congres Konekt op 13/11/ Cultuur OKWOI GoneWest/ 96 - Goedkeuring toekenning en uitbetaling aan vzw Kunst van het tweede voorschot van de projectsubsidie m.b.t. de in 2014 te verrichten productionele activiteiten voor GoneWest ComingWorld/RememberMe 93. Cultuur /CULT OKWOI/2014/Oorlog en Vrede goedkeuren organisatie ontvangst internationale jongeren Lichtfront 17 oktober Externe relaties EE/ Principiële goedkeuring noodhulp strijd tegen Ebola epidemie 95. Cultuur /CULT OKWOI/2014/Oorlog en Vrede goedkeuren aankoop LED-lampjes voor Lichtfront Ruimtelijke planning RP/DEP/14/283 - Kennis geven van de volledigheid van de screeningsnota over het gemeentelijk RUP Hoogweg - Koolstraat (gemeente Wingene) 97. IVA SDP IVA SDP - Kennisname jaarverslag 2013 en jaarprogramma 2015 en goedkeuren principe waarbij de tarieven voor deelname aan de activiteiten die georganiseerd worden door IVA SDP in kalenderjaar 2015, zullen worden bepaald 98. Personeel en HRM /personeel/Meedelen jury bevordering deskundige (patrimonium) dienst coop 99. Personeel en HRM /personeel & hrm/goedkeuren beëindigen vrijwilligersovereenkomst en aangaan nieuwe vrijwilligersovereenkomst archief 100. Vergunningen Bouwberoep 31022/419/B/2014/211 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het regulariseren van een stal, buitenpiste, herbouw berging en sloop deel schuur, gelegen te Waardamme (Oostkamp) Beslissing: Vergunning weigeren 101. Griffie Goedkeuren van het ontwerp van notulen van de zitting van de deputatie van Deputatie 18/09/2014 lijst besluiten 9

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/09/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/09/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/09/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/08/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/08/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/08/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/01/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/01/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/01/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/08/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/08/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/08/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/03/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/03/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/03/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/01/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/01/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/01/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/11/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/11/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/11/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/06/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/06/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/05/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/05/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/05/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/08/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/08/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/08/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, Voorzitter,; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/08/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/08/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/08/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/06/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/06/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/10/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/10/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/10/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/10/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/10/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/10/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/01/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/01/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/01/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/04/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/04/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/04/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/06/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/06/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/06/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/08/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/08/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/08/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/04/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/04/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/04/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Decorte Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2011

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2011 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2011 Lijst besluiten Aanwezig: BREYNE Paul, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/11/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/11/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/11/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 11/03/2010

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 11/03/2010 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 11/03/2010 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/01/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/01/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/01/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/10/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/10/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/10/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, VANLERBERGHE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/05/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/05/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/05/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/09/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/09/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/09/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/04/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/04/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/04/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/03/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/03/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/03/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/07/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/07/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/07/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECORTE Guido, voorzitter, ; VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/11/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/11/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/11/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/03/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/03/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/03/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/03/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/03/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/03/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/09/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/09/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/09/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/05/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/05/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/05/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/05/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/05/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/05/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/07/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/07/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/07/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/10/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/10/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/10/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/12/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/12/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/12/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/01/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/01/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/01/2012 Lijst besluiten Aanwezig: BREYNE Paul, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/09/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/09/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/09/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/08/2013

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/08/2013 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/08/2013 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/10/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/10/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/10/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 donderdag 28 april 2016 7. Consulaten: Ereconsul van Maleisië 8. Consulaten: Ereconsul van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 9. Consulaten: Ereconsul van

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/07/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/07/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/07/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe, Dirk De fauw, Marleen Titeca- Decraene,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 29/04/2010

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 29/04/2010 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 29/04/2010 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN VAN 06/01/2005

LIJST BESLUITEN VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN VAN 06/01/2005 LIJST BESLUITEN VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN VAN 06/01/2005 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Patrick Van Gheluwe, Gabriël Kindt, Dirk De fauw, Gunter

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/10/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/10/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/10/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/06/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/06/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/06/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 23/12/2010

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 23/12/2010 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 23/12/2010 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/11/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/11/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/11/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 10/02/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 10/02/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 10/02/2011 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/08/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/08/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/08/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/03/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/03/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/03/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/10/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/10/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/10/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/03/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/03/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/03/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/09/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/09/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/09/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/03/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/03/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/03/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/01/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/01/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/01/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/10/2013

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/10/2013 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/10/2013 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 17/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 17/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 17/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/07/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/07/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/07/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 4 2 juli 2015 21. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 30 april 2015. 22. VASTSTELLING van de 1ste wijziging van het budget 2015

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/08/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/08/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/08/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/11/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/11/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/11/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/07/2013

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/07/2013 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/07/2013 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam,

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/01/2013

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/01/2013 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/01/2013 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/02/2013

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/02/2013 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/02/2013 Lijst besluiten Aanwezig: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/11/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/11/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/11/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/02/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/02/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/02/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/09/2013

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/09/2013 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/09/2013 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, Voorzitter DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/01/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/01/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/01/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido,-voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/04/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/04/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/04/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/02/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/02/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/02/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/03/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/03/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/03/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, NAEYAERT Bart, DECORTE

Nadere informatie