Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012"

Transcriptie

1 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS Geert, provinciegriffier BESLOTEN 1. MiNaWA Goedkeuren van bestek, onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van diensten: aanbieden doorlichting monumentverlichting aan gemeentebesturen 2. Groendienst GD_SD_30_PAL_Afsluitingen_METAAL - Goedkeuren onderhandelingsprocedure en gunnen opdracht leveren weideafsluitingen met toebehoren tbv provinciedomein De Palingbeek 3. Communicatie /comm/0876/huisstijl Gunning dienstenopdracht i.k.v. evalueren en actualiseren van de provinciale corporate huisstijl 4. Communicatie /COMM/1284/TOLHUIS/Goedkeuren onderhandelingsprocedure en het gunnen van de opdracht tot het leveren van vier solid state players in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis 5. Communicatie /comm/0200/camp-rm Goedkeuren onderhandelingsprocedure en gunnen van een dienstenopdracht i.k.v. de uitbreiding van de mobiele app Iedereen West-Vlaams 6. Accommodatie /AC 732 Voorstel tot goedkeuring van de factuur van CWS BOCO voor aankoop en onderhoud werkkledij voor maand September. 7. Grafische dienst GD12/Z05 - Goedkeuring aankoop upgrade-software en hardware voor prepress Grafische Dienst Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 1

2 8. Grafische dienst GD12/Z06 - Aankoop palletformlifters voor heffen palletten drukwerk 9. MiNaWA Goedkeuren vastleggen en uitbetalen zitpenningen en kmvergoedingen Minaraad Accommodatie /AC 734 voorstel tot goedkeuring van de offerte voor de aankoop van een Mixer Dynamic MF 2000 Combi met toebehoren. 11. Accommodatie /AC 735 voorstel tot goedkeuring van de offerte voor de aankoop van koffietassen ten behoeve van het restaurant Boeverbos 12. Accommodatie /AC Voorstel tot goedkeuring van de bijkomende bestelling bij de firma CWS/BOCO voor de laatste 3 maanden van 2012 voor de huur en onderhoud van werkkledij t.b.v het provinciepersoneel 13. Accommodatie /AC 737 Voorstel tot goedkeuring van de bijkomende bestelling bij bpost voor de laatste 3 maanden van Accommodatie /AC 739 Voorstel tot goedkeuren factuur voor de aankoop van een projector. 15. Accommodatie /AC 733 Voorstel tot goedkeuring van de offerte voor de aankoop van twee plasma tv's met toebehoren van de firma Timewind ten behoeve van vergaderzalen Provinciehuis Boeverbos. 16. Communicatie /COMM/0004/even-prov - Organisatie nieuwjaarsreceptie Concertgebouw Brugge, mits aanpassing programma 17. Communicatie /COMM/EVEN-SPON/0050 Goedkeuren van de vraag voor bloemen voor het kampioenschap voor vinkenzang van West-Vlaanderen in Tielt op 2 juni Beslissing: Voorstel gedeputeerde goedgekeurd 18. Ruimtelijke planning DP/RP/ : betaling facturen ivm publicaties van PRUP's 19. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/442 - Kennis geven van de volledigheid van de screeningsnota over het gemeentelijk RUP Zwarte Gat - herziening (gemeente Oostkamp) 20. Ruimtelijke planning Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 2

3 DP/RP/ : hernemen vastlegging Mobiliteit en weginfrastructuur Goedkeuren van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst Fietsfonds afgesloten tussen de provincie en het Vlaams gewest. 22. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/447 - Verlenen van ongunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Wijnendalekapel (stad Torhout) mits aanpassing cfr. voorstel gedeputeerde 23. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/446 - Verlenen van ongunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Vanpeteghem (gemeente Staden) 24. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/445 - Verlenen van ongunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Alheembouw (gemeente Staden) 25. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/444 - Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Erogal (gemeente Staden) 26. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/448 - Verlenen van gunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Bootweg (stad Wervik) 27. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/451 - Aanduiden van de dienst ruimtelijke planning als vertegenwoordiger van de deputatie op de plenaire vergadering over het voorontwerp gemeentelijk RUP Leiselehoek (stad Brugge) 28. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/450 - Aanduiden van de dienst ruimtelijke planning als vertegenwoordiger van de deputatie op de plenaire vergadering over het voorontwerp gemeentelijk RUP Christus Koning Zuid-West (stad Brugge) 29. Sport /096 - Goedkeuring aankoop van vijf eenpersoons kajaks en twee vierpersoons kajaks met peddels ten behoeve van het Provinciaal Sport en Natuurcentrum De Gavers in Harelbeke 30. Personeel en HRM /personeel/goedkeuren publicatiebericht december Informatietechnologie /ICT-TA/AP1/64 - onderhandelingsprocedure en het gunnen van de aankoop van 15 notebooks type standaard ten behoeve van de personeelsdienst voor het organiseren van examens. Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 3

4 32. PTI Toelating rustpensioen personeelslid van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk 33. Informatietechnologie /ICT-TA/AP1/65 - onderhandelingsprocedure en het gunnen van de aankoop van 4 notebooks met extra opties ten behoeve van de nieuw verkozen gedeputeerden. 34. Informatietechnologie _ICT_IA_AP1_11_Externe technische bijstand Sharepoint 35. Informatietechnologie /ICT-IA/AP1/11 - Externe technische bijstand Access 36. PTI PTI-ECO-Vraag tot goedkeuring aankoop kleine zuren en basenkast voor de afdeling elektriciteit. 37. Provinciebelastingen AZ/12/437 - Uitvoerbaar verklaren van het eerste kohier inzake de provinciebelasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar Informatietechnologie /ICT-TA/AP1/66 - Bijkomende licenties Microsoft CRM 39. PCVO Softwarelicenties Adobe Photoshop CS6 Extended 13 NL 40. Informatietechnologie /ICT-IA/AP2/03 - Opmaak kubus Onderwijs PTI PTI-ECO-Organisatie nieuwjaarsreceptie voor onderwijzend personeel PTI. Beslissing: Uitgesteld 42. PTI PTI-ECO-Aankoop paswoord plug-in voor office PCVO Aankoop 2 "activboard" voor gebruik in de klaslokalen van PCVO West-Vlaanderen 44. PTI PTI-ECO-Comenius Schoolpartnership - Bezoek België en uitwisseling met Frankrijk. 45. PTI PTI-ECO-Comenius Schoolpartnership - Mobiliteit naar Roemenië van 26 tem 31 januari Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 4

5 46. Personeel en HRM /personeel/Ontslag van een technisch beambte 47. PCVO Aankoop software tuinontwerpen voor PCVO West-Vlaanderen 48. Informatietechnologie /ICT-TA/AP1/ onderhandelingsprocedure en het gunnen van het aanpassen van de harde schijven van de secundaire opslag van de Enterprise Virtual Array (EVA) 6400 SAN 49. Personeel en HRM /Personeel/Voorstel tot toekennen van een uittredingsvergoeding aan gewezen leden deputatie 50. Personeel en HRM /personeel/voorleggen notulen BOC-HOC 51. Personeel en HRM /Personeel/Voorstel tot vervanging administratief medewerker tbv dienst Vergunning 52. Personeel en HRM /personeel/Aanstelling technisch beambte schoonmaak 53. Personeel en HRM /Personeel/Meedelen loopbaanonderbrekingen en -verminderingen 54. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure en gunnen opdracht herstellen rookgasafvoer stookplaats PH Boeverbos 55. COOP /2009/032 MCW Goedkeuren plaatsbeschrijving voor de opdracht van werken lot ruwbouw & afwerking verbouwen Oude Bottelarij, site Rodenbach te Roeselare 56. Gebouwen /2012/010 - Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure en gunnen opdracht vervangen elektrische buitenkasten - domein Raversijde 57. COOP /2012/021 MCW Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure & gunning opdracht van levering voor aankoop van een autoclaaf PTI Kortrijk 58. COOP Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 5

6 /2012/023 MCW Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure voor de opdracht van levering: aankoop van een lenoweefmachine tbv textielafdeling PTI Kortrijk 59. COOP /2012/024 MCW Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure en gunning voor de opdracht van levering: aankoop van 13 tv's tbv PTI Kortrijk 60. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren heropname transactiekredieten COOP /2012/008 MCW Goedkeuring bestek, keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van levering van hoogstambomen voor diverse provinciedomeinen 62. Gebouwen /2012/001 - Goedkeuren bijkomende kredietvastlegging elektriciteitsverbruik 2012 in het PH-Boeverbos 63. Economie /139/EC/DEP/LA/SGZ/TOEL/D2 - Goedkeuren van de 2e schijf (saldo) van de werkingstoelage 2012 aan Steunpunt Groene Zorg vzw 64. Waterlopen /2012/004 Vastleggen transactiekrediet voor de onderhoudswerken (deel polder St. Trudoledeken) dienstjaar 2012 uitgevoerd door de Oostkustpolder. 65. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren heropname transactiekredieten Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren heropname transactiekredieten Waterlopen Kennisnemen en uitbetalen van de factuur van de firma COOr voor de bijdrage van de kosten in de veiligheidscoördinatie inzake het project Vaarnewijkbeek te kuurne 68. Gebouwen /2011/000 - Goedkeuren factuur diverse herstellingswerken domein Raversijde 69. Economie _433_EC_LA_ILVO goedkeuren projecttoelage schijf 2012 EV-ILVO voor het project 'Ontwikkelen van een actuele beoordelingsmethodiek voor geuremissies in de intensieve veehouderij' 70. Groendienst GD_IN_30_DAV_Onderhoud_ Goedkeuren vastlegging krediet en uitbetaling factuur meerkost onderhoudswerken recreatiegebied Damse Vaart Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 6

7 71. Economie /444/EC/DEP/LA/WHH/TOEL Goedkeuring verlenen aan de werkingstoelage 2012 voor de vzw WESTHOEK HOLSTEINS 72. Gebouwen /2012/001 - Goedkeuren bijkomende kredietvastlegging nutsverbruik 2012 site De Palingbeek 73. Gebouwen /2011/003 - Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure en gunnen opdracht uitvoeren afbraakwerken domein IJzerboomgaard 74. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren factuur vernieuwen buitendeur klooster - Grootseminarie 75. Economie _421_EC_DEP_SB_VLAKWA_LIDG goedkeuring en betaling lidgeld VLAKWA vzw periode 1/10/ /09/ Economie _450_DEP_EC_LA_VH_UGENT heropname eerder aangegane verbintenis (2011) voor het uitvoeren van een studie 'de varkenssector in West-Vlaanderen' 77. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren factuur leveren en plaatsen branddeur Starterscentrum Oostende 78. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren facturen leveren en plaatsen keukentoestellen Starterscentrum Ieper 79. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren heropname transactiekredieten Vergunningen Vlarem 37015/94/3/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een struisvogelhouderij, gelegen te Aarsele (Tielt) 81. Vergunningen Vlarem 33011/132/1/A/9 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een metaalbedrijf, gelegen te Ieper 82. Vergunningen Vlarem 34022/250/1/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een school, gelegen te Kortrijk Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 7

8 83. Vergunningen Vlarem 37007/188/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een tankstation, gelegen te Meulebeke 84. Vergunningen Vlarem 34009/126/1/A/2 - Milieuvergunning definitief verlenen voor exploiteren van een metaalverwerkend bedrijf, gelegen te Deerlijk 85. Vergunningen Vlarem 34040/185/4/M/2 - Milieuvergunning verlenen voor wijzigen van een aluminium en kunststofverwerkend bedrijf, gelegen te Waregem 86. Vergunningen Vlarem 35013/352/1/M/1 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een tanksstation, gelegen te Zandvoorde (Oostende) 87. Vergunningen Vlarem 37011/131/1/M/2 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden van een verlichtings- en reclamebedrijf, gelegen te Pittem 88. Vergunningen Vlarem 37015/210/2/M/2 - Milieuvergunning verlenen voor wijzigen van een rundvee- en varkensfokkerij, gelegen te Tielt 89. Vergunningen Vlarem 32003/397/1/M/1 - Milieuvergunning verlenen voor wijzigen van een rundvee- en varkensfokkerij, gelegen te Leke (Diksmuide) 90. Vergunningen Vlarem 33039/63/1/A/3 - Behandelingstermijn verlengen voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkenshouderij, gelegen te Heuvelland 91. Vergunningen Vlarem 36006/39/1/B/4 - Milieuvergunning geweigerd in beroep voor verder exploiteren van een varkensfokkerij en een handel in brandstoffen en meststoffen, gelegen te Gits (Hooglede) 92. Welzijn Saldo toekennen aan dossier NZ (projecten in het zuiden) 93. Economie /442/EC/DEP/S&B/PEI/277/ Goedkeuren van de doorstorting van de ontvangen EFRO-steun en van de provinciale cofinanciering aan de partners in het Doelstelling2-project 277 Actie voor Starters Immaterieel 94. Externe relaties Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 8

9 ER/ : Goedkeuring aanduiding nieuwe vertegenwoordiger van de Provincie West-Vlaanderen in het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 95. Economie /448/EC/DEP/S&B/PEI/460/ Goedkeuren van de doorstorting van de ontvangen EFRO- en HERMES-steun en van de provinciale cofinanciering aan de partners in het Doelstelling 2-project 460 Thought 4 Food 96. Externe relaties ER/2012/238 - Aanduiden vervanger voor vertegenwoordiging organen Europese Programma's 97. Gebiedsgerichte werking GGW/ Goedkeuren en uitbetalen factuur voor opmaak inventaris en afwegingskader spoorwegerfgoed langs provinciale groene assen 98. Communicatie /COMM/ Sporttrofee - gunning ontwerp en aanmaak trofeeën MiNaWA AL03 provinciaal advies m.b.t. ministerieel besluit tot voorlopige aanduiding van de ankerplaats Polygoonbos en Reutelbeekvallei op grondgebied Zonnebeke 100. MiNaWA AL04ZT provinciaal advies mbt ministerieel besluit tot voorlopige aanduiding van de ankerplaats Ieperse vestingen en omgeving op grondgebieden Ieper, Heuvelland, Mesen en Zonnebeke 101. Personeel en HRM /personeel/Benoeming technisch deskundige op proef ten behoeve van de Groendienst 102. PTI Aanstelling lerares in tijdelijk verband in een vacant en een niet-vacant ambt aan het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk 103. PTI Aanstelling lerares in tijdelijk verband in een vacant ambt aan het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk 104. PTI Aanstelling leraar en opvoeder in tijdelijk verband in een vacant en een niet-vacant ambt aan het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk 105. PTI Aanstelling leraar in tijdelijk verband in een vacant en een niet-vacant ambt aan het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 9

10 106. PTI Aanstelling leraar in tijdelijk verband in een vacant ambt aan het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk 107. PTI PTI-ECO-Goedkeuren licentie Edgecam voor de afdeling mechanica PTI PTI-ECO-Goedkeuren aankoop secretariaatsrekken campus KDG PTI PTI-ECO-Aankoop stapelrekken voor de diverse afdelingen van het PTI PCVO Aankoop strijkijzer voor de modeafdeling van PCVO West-Vlaanderen 111. Personeel en HRM /personeel/Meedelen proces verbaal adjunct-adviseur/deskundige Gebiedswerking ten behoeve van de dienst EG 112. Financiën Goedkeuren uitbetalen aanvullend voorschot kasprovisies dienst Leefomgeving Personeel en HRM /personeel/Meedelen ingeschreven kandidaten directeur-regiocoördinator Westhoek dienst EG 114. Personeel en HRM /Personeel&RHM/Meedelen proces-verbaal adjunct-adviseur/ruimtelijk planner ten behoeve van de dienst Ruimtelijke Planning 115. Financiën Goedkeuren van de vastlegging van de 2e schijf 2012 werkgevers en werknemersbijdrage eerste pensioenpijler en de vastlegging van de enige schijf 2012 werkgeversbijdrage tweede pensioenpijler 116. Financiën Goedkeuring verlenen aan de bestellijst van 6 december Financiën goedkeuren betaalstaten 06/12/ Vergunningen vergunningen: RO/2012/13: delegatiebesluit hoorzittingen 119. Personeel en HRM Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 10

11 /Personeel/Meedelen vraag selectie technisch beambten schoonmaak 120. Financiën Goedkeuring voor betaling factuur ivm het jaarlijks abonnement op Insito (Finance Active) 121. Vergunningen Bouwberoep 36006/181/B/2012/369 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het plaatsen van een omheining, gelegen te Gits (Hooglede) Beslissing: Vergunning weigeren 122. Vergunningen Bouwberoep 34013/231/B/2012/372 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het verbouwen van een rijwoning en het bouwen van een bijgebouw, gelegen te Hulste (Harelbeke) Beslissing: Vergunning verlenen 123. Vergunningen Bouwberoep 36011/207/B/2012/374 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften, gelegen te Lichtervelde Beslissing: Vergunning weigeren 124. Vergunningen Bouwberoep 31003/263/B/2012/375 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een stalling met permanent karakter (regularisatie), gelegen te Oedelem (Beernem) Beslissing: Vergunning verlenen mits voorwaarden 125. Vergunningen Bouwberoep 31040/349/B/2012/370 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het herbouwen van een stalling, het bouwen van een mestvaalt en het regulariseren van een buitenpiste, gelegen te Veldegem (Zedelgem) Beslissing: Vergunning verlenen 126. Vergunningen Bouwberoep 36015/522/B/2012/377 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een loods voor het bewerken en verhandelen van wol, gelegen te Beveren (Roeselare) Beslissing: Vergunning verlenen 127. COOP /2010/001/WEG92/LDJ - Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst werken - doortocht N36 - Ingooigem 128. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren vastlegging t.b.v. lichten aankoopoptie grond site Wingene i.k.v. P Welzijn goedkeuring vernieuwing Millenniumtentoonstelling 130. Externe relaties ER/ Ondertekening samenwerkingsovereenkomst en begeleidende brief + vastlegging voorschotten Microproject TRI SOUNDSCAPE - Le ciel comme salle de concert / De hemel als concertzaal Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 11

12 131. Externe relaties ER/ Goedkeuren toelagebesluit voor het project 1.52" Grenzeloze Logistiek" van het Interreg IVA-programma Vlaanderen-Nederland 132. Gebiedsgerichte werking GGW/ Goedkeuren van de wijzigingen die zullen aangevraagd worden voor het Interreg IVA-project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief en ondertekenen van de aanvraag projectwijzigingen 133. Externe relaties ER/ Ondertekening samenwerkingsovereenkomst + begeleidende brief projectleider en vastleggen voorschotten mbt Microproject TRI REVE 134. Externe relaties ER/2012/240 - Principieel goedkeuren ophoging provinciale cofinanciering project Tendenzen zonder Grenzen Interreg IVA Vlaanderen-Nederland 135. Welzijn Toekennen subsidies dagverzorgingcentra 136. Welzijn Organiseren Algemene Vergadering WOAS Welzijn Samenwerking met Dag van Zorg vzw 138. Cultuur /C VII/1-2 Oorlog en Vrede in de Westhoek toekennen van de provinciale bijdrage in de samenwerkingsovereenkomst met vzw Westhoek 139. Cultuur /C VII/1-2 Oorlog en Vrede in de Westhoek goedkeuren bijkomende vastlegging voor KATHO voor organisatie educatief colloquium 140. Gebiedsgerichte werking GGW/ Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomsten voor beeldmateriaal en getuigeninterviews in het kader van het erfgoedproject Kinderen van toen Senioren van nu' 141. Cultuur /C VII/1-2 Oorlog en Vrede in de Westhoek kennisgeven aanpassing project Leren uit de Groote Oorlog 142. Cultuur /CIII/H-4 Goedkeuren teamdag sectie cultuurcommunicatie Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 12

13 143. Welzijn P12/8/2/17 - Saldofinanciering 2e projectjaar uitrol e-zorgplan ihkv de werking van de diensten gezinszorg 144. Cultuur GoneWest - goedkeuren vastlegging gunningbedrag consulting distributietechnologie van de data met het oog op technologische integratie in nieuwe digitale media en innovatie en goedkeuring vastlegging bijkomend bedrag voor proefprojecten 145. Cultuur Goedkeuren banneringcampagne UiT in West-Vlaanderen ihkv de bovenregionale cultuurcommunicatie 146. Griffie Goedkeuren ontwerp van raadsbesluit aantal, samenstelling en bevoegdheden raadscommissies 147. Personeel en HRM /personeel/voorleggen stand van zaken tuchtdossier directeur PCVO 148. Griffie Goedkeuren van het ontwerp van provincieraadsbesluit tot toekennen van eretitels 149. Griffie PR - Aanduiding van de proviniale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de verzelfstandigde agentschappen en een aatal andere verenigingen waarin de provincie vertegenwoordigd is 150. Griffie Wijziging agenda provincieraad 20 december Personeel en HRM / personeel / aanstelling projectcoördinator in contractueel verband ten behoeve van de dienst EG (project DOSTRADE) 152. Personeel en HRM /personeel/vacantverklaren adjunct-adviseur/deskundige projectcoordinator dienst EG 153. Griffie Goedkeuren van het ontwerp van notulen van de zitting van de deputatie van Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 13

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Gunter Pertry, Bart Naeyaert, Guido Decorte,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

10 Permanent Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. D Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg

10 Permanent Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. D Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/21. ALGEMENE RICHTLIJNEN ( ) ALLE 1 dossiers inzake de invoering, wijziging en opheffing van provinciale reglementen zolang geldig diverse rubrieken.

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 9 februari 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Drukkerij Sint-Joris, Gent

Drukkerij Sint-Joris, Gent JAARVERSLAG 2011 2 COLOFON Intercommunale Leiedal - Jaarverslag 2011 Verslagen van de raad van bestuur en de commissaris-revisor aan de jaarvergadering van vennoten gehouden te Kortrijk op 22 mei 2012.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 1. FINANCIËN 1.1 Beleidsnota 2013 Meerjarig financieel beleidsplan 2013-2015 Gemeentebudget 2013. Het goedkeuren van de Beleidsnota, het financieel beleidsplan

Nadere informatie