Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012"

Transcriptie

1 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS Geert, provinciegriffier BESLOTEN 1. MiNaWA Goedkeuren van bestek, onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van diensten: aanbieden doorlichting monumentverlichting aan gemeentebesturen 2. Groendienst GD_SD_30_PAL_Afsluitingen_METAAL - Goedkeuren onderhandelingsprocedure en gunnen opdracht leveren weideafsluitingen met toebehoren tbv provinciedomein De Palingbeek 3. Communicatie /comm/0876/huisstijl Gunning dienstenopdracht i.k.v. evalueren en actualiseren van de provinciale corporate huisstijl 4. Communicatie /COMM/1284/TOLHUIS/Goedkeuren onderhandelingsprocedure en het gunnen van de opdracht tot het leveren van vier solid state players in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis 5. Communicatie /comm/0200/camp-rm Goedkeuren onderhandelingsprocedure en gunnen van een dienstenopdracht i.k.v. de uitbreiding van de mobiele app Iedereen West-Vlaams 6. Accommodatie /AC 732 Voorstel tot goedkeuring van de factuur van CWS BOCO voor aankoop en onderhoud werkkledij voor maand September. 7. Grafische dienst GD12/Z05 - Goedkeuring aankoop upgrade-software en hardware voor prepress Grafische Dienst Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 1

2 8. Grafische dienst GD12/Z06 - Aankoop palletformlifters voor heffen palletten drukwerk 9. MiNaWA Goedkeuren vastleggen en uitbetalen zitpenningen en kmvergoedingen Minaraad Accommodatie /AC 734 voorstel tot goedkeuring van de offerte voor de aankoop van een Mixer Dynamic MF 2000 Combi met toebehoren. 11. Accommodatie /AC 735 voorstel tot goedkeuring van de offerte voor de aankoop van koffietassen ten behoeve van het restaurant Boeverbos 12. Accommodatie /AC Voorstel tot goedkeuring van de bijkomende bestelling bij de firma CWS/BOCO voor de laatste 3 maanden van 2012 voor de huur en onderhoud van werkkledij t.b.v het provinciepersoneel 13. Accommodatie /AC 737 Voorstel tot goedkeuring van de bijkomende bestelling bij bpost voor de laatste 3 maanden van Accommodatie /AC 739 Voorstel tot goedkeuren factuur voor de aankoop van een projector. 15. Accommodatie /AC 733 Voorstel tot goedkeuring van de offerte voor de aankoop van twee plasma tv's met toebehoren van de firma Timewind ten behoeve van vergaderzalen Provinciehuis Boeverbos. 16. Communicatie /COMM/0004/even-prov - Organisatie nieuwjaarsreceptie Concertgebouw Brugge, mits aanpassing programma 17. Communicatie /COMM/EVEN-SPON/0050 Goedkeuren van de vraag voor bloemen voor het kampioenschap voor vinkenzang van West-Vlaanderen in Tielt op 2 juni Beslissing: Voorstel gedeputeerde goedgekeurd 18. Ruimtelijke planning DP/RP/ : betaling facturen ivm publicaties van PRUP's 19. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/442 - Kennis geven van de volledigheid van de screeningsnota over het gemeentelijk RUP Zwarte Gat - herziening (gemeente Oostkamp) 20. Ruimtelijke planning Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 2

3 DP/RP/ : hernemen vastlegging Mobiliteit en weginfrastructuur Goedkeuren van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst Fietsfonds afgesloten tussen de provincie en het Vlaams gewest. 22. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/447 - Verlenen van ongunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Wijnendalekapel (stad Torhout) mits aanpassing cfr. voorstel gedeputeerde 23. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/446 - Verlenen van ongunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Vanpeteghem (gemeente Staden) 24. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/445 - Verlenen van ongunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Alheembouw (gemeente Staden) 25. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/444 - Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Erogal (gemeente Staden) 26. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/448 - Verlenen van gunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Bootweg (stad Wervik) 27. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/451 - Aanduiden van de dienst ruimtelijke planning als vertegenwoordiger van de deputatie op de plenaire vergadering over het voorontwerp gemeentelijk RUP Leiselehoek (stad Brugge) 28. Ruimtelijke planning RP/DEP/12/450 - Aanduiden van de dienst ruimtelijke planning als vertegenwoordiger van de deputatie op de plenaire vergadering over het voorontwerp gemeentelijk RUP Christus Koning Zuid-West (stad Brugge) 29. Sport /096 - Goedkeuring aankoop van vijf eenpersoons kajaks en twee vierpersoons kajaks met peddels ten behoeve van het Provinciaal Sport en Natuurcentrum De Gavers in Harelbeke 30. Personeel en HRM /personeel/goedkeuren publicatiebericht december Informatietechnologie /ICT-TA/AP1/64 - onderhandelingsprocedure en het gunnen van de aankoop van 15 notebooks type standaard ten behoeve van de personeelsdienst voor het organiseren van examens. Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 3

4 32. PTI Toelating rustpensioen personeelslid van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk 33. Informatietechnologie /ICT-TA/AP1/65 - onderhandelingsprocedure en het gunnen van de aankoop van 4 notebooks met extra opties ten behoeve van de nieuw verkozen gedeputeerden. 34. Informatietechnologie _ICT_IA_AP1_11_Externe technische bijstand Sharepoint 35. Informatietechnologie /ICT-IA/AP1/11 - Externe technische bijstand Access 36. PTI PTI-ECO-Vraag tot goedkeuring aankoop kleine zuren en basenkast voor de afdeling elektriciteit. 37. Provinciebelastingen AZ/12/437 - Uitvoerbaar verklaren van het eerste kohier inzake de provinciebelasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar Informatietechnologie /ICT-TA/AP1/66 - Bijkomende licenties Microsoft CRM 39. PCVO Softwarelicenties Adobe Photoshop CS6 Extended 13 NL 40. Informatietechnologie /ICT-IA/AP2/03 - Opmaak kubus Onderwijs PTI PTI-ECO-Organisatie nieuwjaarsreceptie voor onderwijzend personeel PTI. Beslissing: Uitgesteld 42. PTI PTI-ECO-Aankoop paswoord plug-in voor office PCVO Aankoop 2 "activboard" voor gebruik in de klaslokalen van PCVO West-Vlaanderen 44. PTI PTI-ECO-Comenius Schoolpartnership - Bezoek België en uitwisseling met Frankrijk. 45. PTI PTI-ECO-Comenius Schoolpartnership - Mobiliteit naar Roemenië van 26 tem 31 januari Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 4

5 46. Personeel en HRM /personeel/Ontslag van een technisch beambte 47. PCVO Aankoop software tuinontwerpen voor PCVO West-Vlaanderen 48. Informatietechnologie /ICT-TA/AP1/ onderhandelingsprocedure en het gunnen van het aanpassen van de harde schijven van de secundaire opslag van de Enterprise Virtual Array (EVA) 6400 SAN 49. Personeel en HRM /Personeel/Voorstel tot toekennen van een uittredingsvergoeding aan gewezen leden deputatie 50. Personeel en HRM /personeel/voorleggen notulen BOC-HOC 51. Personeel en HRM /Personeel/Voorstel tot vervanging administratief medewerker tbv dienst Vergunning 52. Personeel en HRM /personeel/Aanstelling technisch beambte schoonmaak 53. Personeel en HRM /Personeel/Meedelen loopbaanonderbrekingen en -verminderingen 54. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure en gunnen opdracht herstellen rookgasafvoer stookplaats PH Boeverbos 55. COOP /2009/032 MCW Goedkeuren plaatsbeschrijving voor de opdracht van werken lot ruwbouw & afwerking verbouwen Oude Bottelarij, site Rodenbach te Roeselare 56. Gebouwen /2012/010 - Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure en gunnen opdracht vervangen elektrische buitenkasten - domein Raversijde 57. COOP /2012/021 MCW Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure & gunning opdracht van levering voor aankoop van een autoclaaf PTI Kortrijk 58. COOP Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 5

6 /2012/023 MCW Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure voor de opdracht van levering: aankoop van een lenoweefmachine tbv textielafdeling PTI Kortrijk 59. COOP /2012/024 MCW Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure en gunning voor de opdracht van levering: aankoop van 13 tv's tbv PTI Kortrijk 60. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren heropname transactiekredieten COOP /2012/008 MCW Goedkeuring bestek, keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van levering van hoogstambomen voor diverse provinciedomeinen 62. Gebouwen /2012/001 - Goedkeuren bijkomende kredietvastlegging elektriciteitsverbruik 2012 in het PH-Boeverbos 63. Economie /139/EC/DEP/LA/SGZ/TOEL/D2 - Goedkeuren van de 2e schijf (saldo) van de werkingstoelage 2012 aan Steunpunt Groene Zorg vzw 64. Waterlopen /2012/004 Vastleggen transactiekrediet voor de onderhoudswerken (deel polder St. Trudoledeken) dienstjaar 2012 uitgevoerd door de Oostkustpolder. 65. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren heropname transactiekredieten Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren heropname transactiekredieten Waterlopen Kennisnemen en uitbetalen van de factuur van de firma COOr voor de bijdrage van de kosten in de veiligheidscoördinatie inzake het project Vaarnewijkbeek te kuurne 68. Gebouwen /2011/000 - Goedkeuren factuur diverse herstellingswerken domein Raversijde 69. Economie _433_EC_LA_ILVO goedkeuren projecttoelage schijf 2012 EV-ILVO voor het project 'Ontwikkelen van een actuele beoordelingsmethodiek voor geuremissies in de intensieve veehouderij' 70. Groendienst GD_IN_30_DAV_Onderhoud_ Goedkeuren vastlegging krediet en uitbetaling factuur meerkost onderhoudswerken recreatiegebied Damse Vaart Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 6

7 71. Economie /444/EC/DEP/LA/WHH/TOEL Goedkeuring verlenen aan de werkingstoelage 2012 voor de vzw WESTHOEK HOLSTEINS 72. Gebouwen /2012/001 - Goedkeuren bijkomende kredietvastlegging nutsverbruik 2012 site De Palingbeek 73. Gebouwen /2011/003 - Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure en gunnen opdracht uitvoeren afbraakwerken domein IJzerboomgaard 74. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren factuur vernieuwen buitendeur klooster - Grootseminarie 75. Economie _421_EC_DEP_SB_VLAKWA_LIDG goedkeuring en betaling lidgeld VLAKWA vzw periode 1/10/ /09/ Economie _450_DEP_EC_LA_VH_UGENT heropname eerder aangegane verbintenis (2011) voor het uitvoeren van een studie 'de varkenssector in West-Vlaanderen' 77. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren factuur leveren en plaatsen branddeur Starterscentrum Oostende 78. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren facturen leveren en plaatsen keukentoestellen Starterscentrum Ieper 79. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren heropname transactiekredieten Vergunningen Vlarem 37015/94/3/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een struisvogelhouderij, gelegen te Aarsele (Tielt) 81. Vergunningen Vlarem 33011/132/1/A/9 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een metaalbedrijf, gelegen te Ieper 82. Vergunningen Vlarem 34022/250/1/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een school, gelegen te Kortrijk Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 7

8 83. Vergunningen Vlarem 37007/188/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een tankstation, gelegen te Meulebeke 84. Vergunningen Vlarem 34009/126/1/A/2 - Milieuvergunning definitief verlenen voor exploiteren van een metaalverwerkend bedrijf, gelegen te Deerlijk 85. Vergunningen Vlarem 34040/185/4/M/2 - Milieuvergunning verlenen voor wijzigen van een aluminium en kunststofverwerkend bedrijf, gelegen te Waregem 86. Vergunningen Vlarem 35013/352/1/M/1 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een tanksstation, gelegen te Zandvoorde (Oostende) 87. Vergunningen Vlarem 37011/131/1/M/2 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden van een verlichtings- en reclamebedrijf, gelegen te Pittem 88. Vergunningen Vlarem 37015/210/2/M/2 - Milieuvergunning verlenen voor wijzigen van een rundvee- en varkensfokkerij, gelegen te Tielt 89. Vergunningen Vlarem 32003/397/1/M/1 - Milieuvergunning verlenen voor wijzigen van een rundvee- en varkensfokkerij, gelegen te Leke (Diksmuide) 90. Vergunningen Vlarem 33039/63/1/A/3 - Behandelingstermijn verlengen voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkenshouderij, gelegen te Heuvelland 91. Vergunningen Vlarem 36006/39/1/B/4 - Milieuvergunning geweigerd in beroep voor verder exploiteren van een varkensfokkerij en een handel in brandstoffen en meststoffen, gelegen te Gits (Hooglede) 92. Welzijn Saldo toekennen aan dossier NZ (projecten in het zuiden) 93. Economie /442/EC/DEP/S&B/PEI/277/ Goedkeuren van de doorstorting van de ontvangen EFRO-steun en van de provinciale cofinanciering aan de partners in het Doelstelling2-project 277 Actie voor Starters Immaterieel 94. Externe relaties Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 8

9 ER/ : Goedkeuring aanduiding nieuwe vertegenwoordiger van de Provincie West-Vlaanderen in het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 95. Economie /448/EC/DEP/S&B/PEI/460/ Goedkeuren van de doorstorting van de ontvangen EFRO- en HERMES-steun en van de provinciale cofinanciering aan de partners in het Doelstelling 2-project 460 Thought 4 Food 96. Externe relaties ER/2012/238 - Aanduiden vervanger voor vertegenwoordiging organen Europese Programma's 97. Gebiedsgerichte werking GGW/ Goedkeuren en uitbetalen factuur voor opmaak inventaris en afwegingskader spoorwegerfgoed langs provinciale groene assen 98. Communicatie /COMM/ Sporttrofee - gunning ontwerp en aanmaak trofeeën MiNaWA AL03 provinciaal advies m.b.t. ministerieel besluit tot voorlopige aanduiding van de ankerplaats Polygoonbos en Reutelbeekvallei op grondgebied Zonnebeke 100. MiNaWA AL04ZT provinciaal advies mbt ministerieel besluit tot voorlopige aanduiding van de ankerplaats Ieperse vestingen en omgeving op grondgebieden Ieper, Heuvelland, Mesen en Zonnebeke 101. Personeel en HRM /personeel/Benoeming technisch deskundige op proef ten behoeve van de Groendienst 102. PTI Aanstelling lerares in tijdelijk verband in een vacant en een niet-vacant ambt aan het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk 103. PTI Aanstelling lerares in tijdelijk verband in een vacant ambt aan het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk 104. PTI Aanstelling leraar en opvoeder in tijdelijk verband in een vacant en een niet-vacant ambt aan het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk 105. PTI Aanstelling leraar in tijdelijk verband in een vacant en een niet-vacant ambt aan het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 9

10 106. PTI Aanstelling leraar in tijdelijk verband in een vacant ambt aan het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk 107. PTI PTI-ECO-Goedkeuren licentie Edgecam voor de afdeling mechanica PTI PTI-ECO-Goedkeuren aankoop secretariaatsrekken campus KDG PTI PTI-ECO-Aankoop stapelrekken voor de diverse afdelingen van het PTI PCVO Aankoop strijkijzer voor de modeafdeling van PCVO West-Vlaanderen 111. Personeel en HRM /personeel/Meedelen proces verbaal adjunct-adviseur/deskundige Gebiedswerking ten behoeve van de dienst EG 112. Financiën Goedkeuren uitbetalen aanvullend voorschot kasprovisies dienst Leefomgeving Personeel en HRM /personeel/Meedelen ingeschreven kandidaten directeur-regiocoördinator Westhoek dienst EG 114. Personeel en HRM /Personeel&RHM/Meedelen proces-verbaal adjunct-adviseur/ruimtelijk planner ten behoeve van de dienst Ruimtelijke Planning 115. Financiën Goedkeuren van de vastlegging van de 2e schijf 2012 werkgevers en werknemersbijdrage eerste pensioenpijler en de vastlegging van de enige schijf 2012 werkgeversbijdrage tweede pensioenpijler 116. Financiën Goedkeuring verlenen aan de bestellijst van 6 december Financiën goedkeuren betaalstaten 06/12/ Vergunningen vergunningen: RO/2012/13: delegatiebesluit hoorzittingen 119. Personeel en HRM Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 10

11 /Personeel/Meedelen vraag selectie technisch beambten schoonmaak 120. Financiën Goedkeuring voor betaling factuur ivm het jaarlijks abonnement op Insito (Finance Active) 121. Vergunningen Bouwberoep 36006/181/B/2012/369 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het plaatsen van een omheining, gelegen te Gits (Hooglede) Beslissing: Vergunning weigeren 122. Vergunningen Bouwberoep 34013/231/B/2012/372 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het verbouwen van een rijwoning en het bouwen van een bijgebouw, gelegen te Hulste (Harelbeke) Beslissing: Vergunning verlenen 123. Vergunningen Bouwberoep 36011/207/B/2012/374 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften, gelegen te Lichtervelde Beslissing: Vergunning weigeren 124. Vergunningen Bouwberoep 31003/263/B/2012/375 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een stalling met permanent karakter (regularisatie), gelegen te Oedelem (Beernem) Beslissing: Vergunning verlenen mits voorwaarden 125. Vergunningen Bouwberoep 31040/349/B/2012/370 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het herbouwen van een stalling, het bouwen van een mestvaalt en het regulariseren van een buitenpiste, gelegen te Veldegem (Zedelgem) Beslissing: Vergunning verlenen 126. Vergunningen Bouwberoep 36015/522/B/2012/377 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een loods voor het bewerken en verhandelen van wol, gelegen te Beveren (Roeselare) Beslissing: Vergunning verlenen 127. COOP /2010/001/WEG92/LDJ - Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst werken - doortocht N36 - Ingooigem 128. Gebouwen /2012/000 - Goedkeuren vastlegging t.b.v. lichten aankoopoptie grond site Wingene i.k.v. P Welzijn goedkeuring vernieuwing Millenniumtentoonstelling 130. Externe relaties ER/ Ondertekening samenwerkingsovereenkomst en begeleidende brief + vastlegging voorschotten Microproject TRI SOUNDSCAPE - Le ciel comme salle de concert / De hemel als concertzaal Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 11

12 131. Externe relaties ER/ Goedkeuren toelagebesluit voor het project 1.52" Grenzeloze Logistiek" van het Interreg IVA-programma Vlaanderen-Nederland 132. Gebiedsgerichte werking GGW/ Goedkeuren van de wijzigingen die zullen aangevraagd worden voor het Interreg IVA-project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief en ondertekenen van de aanvraag projectwijzigingen 133. Externe relaties ER/ Ondertekening samenwerkingsovereenkomst + begeleidende brief projectleider en vastleggen voorschotten mbt Microproject TRI REVE 134. Externe relaties ER/2012/240 - Principieel goedkeuren ophoging provinciale cofinanciering project Tendenzen zonder Grenzen Interreg IVA Vlaanderen-Nederland 135. Welzijn Toekennen subsidies dagverzorgingcentra 136. Welzijn Organiseren Algemene Vergadering WOAS Welzijn Samenwerking met Dag van Zorg vzw 138. Cultuur /C VII/1-2 Oorlog en Vrede in de Westhoek toekennen van de provinciale bijdrage in de samenwerkingsovereenkomst met vzw Westhoek 139. Cultuur /C VII/1-2 Oorlog en Vrede in de Westhoek goedkeuren bijkomende vastlegging voor KATHO voor organisatie educatief colloquium 140. Gebiedsgerichte werking GGW/ Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomsten voor beeldmateriaal en getuigeninterviews in het kader van het erfgoedproject Kinderen van toen Senioren van nu' 141. Cultuur /C VII/1-2 Oorlog en Vrede in de Westhoek kennisgeven aanpassing project Leren uit de Groote Oorlog 142. Cultuur /CIII/H-4 Goedkeuren teamdag sectie cultuurcommunicatie Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 12

13 143. Welzijn P12/8/2/17 - Saldofinanciering 2e projectjaar uitrol e-zorgplan ihkv de werking van de diensten gezinszorg 144. Cultuur GoneWest - goedkeuren vastlegging gunningbedrag consulting distributietechnologie van de data met het oog op technologische integratie in nieuwe digitale media en innovatie en goedkeuring vastlegging bijkomend bedrag voor proefprojecten 145. Cultuur Goedkeuren banneringcampagne UiT in West-Vlaanderen ihkv de bovenregionale cultuurcommunicatie 146. Griffie Goedkeuren ontwerp van raadsbesluit aantal, samenstelling en bevoegdheden raadscommissies 147. Personeel en HRM /personeel/voorleggen stand van zaken tuchtdossier directeur PCVO 148. Griffie Goedkeuren van het ontwerp van provincieraadsbesluit tot toekennen van eretitels 149. Griffie PR - Aanduiding van de proviniale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de verzelfstandigde agentschappen en een aatal andere verenigingen waarin de provincie vertegenwoordigd is 150. Griffie Wijziging agenda provincieraad 20 december Personeel en HRM / personeel / aanstelling projectcoördinator in contractueel verband ten behoeve van de dienst EG (project DOSTRADE) 152. Personeel en HRM /personeel/vacantverklaren adjunct-adviseur/deskundige projectcoordinator dienst EG 153. Griffie Goedkeuren van het ontwerp van notulen van de zitting van de deputatie van Deputatie 06/12/2012 lijst besluiten 13

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/03/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/03/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/03/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/08/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/08/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/08/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/09/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/09/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/09/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/08/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/08/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/08/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/06/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/06/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2011

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2011 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2011 Lijst besluiten Aanwezig: BREYNE Paul, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/06/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/06/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/11/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/11/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/11/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/01/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/01/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/01/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/08/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/08/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/08/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/05/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/05/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/05/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/01/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/01/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/01/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/08/2013

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/08/2013 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/08/2013 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/08/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/08/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/08/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, Voorzitter,; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 11/03/2010

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 11/03/2010 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 11/03/2010 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/01/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/01/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/01/2012 Lijst besluiten Aanwezig: BREYNE Paul, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/03/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/03/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/03/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/10/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/10/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/10/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/12/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/12/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/12/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/04/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/04/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/04/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Decorte Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/03/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/03/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/03/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/11/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/11/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/11/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/10/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/10/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/10/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/06/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/06/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/06/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/03/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/03/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/03/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/10/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/10/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/10/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, VANLERBERGHE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/08/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/08/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/08/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 donderdag 28 april 2016 7. Consulaten: Ereconsul van Maleisië 8. Consulaten: Ereconsul van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 9. Consulaten: Ereconsul van

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/04/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/04/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/04/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/03/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/03/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/03/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/07/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/07/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/07/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/01/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/01/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/01/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/05/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/05/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/05/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 23/12/2010

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 23/12/2010 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 23/12/2010 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/05/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/05/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/05/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/03/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/03/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/03/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, NAEYAERT Bart, DECORTE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/07/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/07/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/07/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECORTE Guido, voorzitter, ; VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/09/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/09/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/09/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/09/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/09/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/09/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/01/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/01/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/01/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/05/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/05/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/05/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/08/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/08/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/08/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/04/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/04/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/04/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/12/2011

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/12/2011 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/12/2011 Lijst besluiten Aanwezig: BREYNE Paul, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/10/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/10/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/10/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/11/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/11/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/11/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/11/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/11/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/11/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DE FAUW Dirk, voorzitter; VAN GHELUWE Patrick, PERTRY Gunter, NAEYAERT Bart, DECORTE Guido, leden; ANTHIERENS Geert,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/10/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/10/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/10/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 31/05/2007

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 31/05/2007 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 31/05/2007 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe, Dirk De fauw, Marleen Titeca- Decraene,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/02/2013

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/02/2013 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/02/2013 Lijst besluiten Aanwezig: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/09/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/09/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/09/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/02/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/02/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/02/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/09/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/09/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/09/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe, Dirk De fauw, Marleen Titeca- Decraene,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 13/01/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 13/01/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 13/01/2011 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/10/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/10/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/10/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/12/2011

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/12/2011 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/12/2011 Lijst besluiten Aanwezig: BREYNE Paul, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 10/02/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 10/02/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 10/02/2011 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 18/11/2010

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 18/11/2010 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 18/11/2010 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 28/04/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 28/04/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 28/04/2011 Aanwezigen: Dirk De fauw, voorzitter; Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry, Bart Naeyaert, Guido

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/09/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/09/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/09/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/01/2013

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/01/2013 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/01/2013 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/08/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/08/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/08/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 29/04/2010

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 29/04/2010 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 29/04/2010 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 07/07/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 07/07/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 07/07/2011 Aanwezigen: Dirk De fauw, Voorzitter Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry, Guido Decorte, leden;

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/04/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/04/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/04/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 16/12/2010

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 16/12/2010 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 16/12/2010 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/01/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/01/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/01/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/07/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/07/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/07/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Decorte Guido, voorzitter; VEREECKE Carl, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden; BRAET Patrick, wd. provinciegriffier

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/03/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/03/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/03/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, DECORTE Guido, leden;

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 02/12/2010

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 02/12/2010 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 02/12/2010 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 17/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 17/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 17/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/06/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/06/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/06/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 5 3 oktober 2016 17. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 september 2016. 18. Interpretatie van de artikelen 2 B1 en 3 B2

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Gunter Pertry, Bart Naeyaert, Guido Decorte,

Nadere informatie