Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015"

Transcriptie

1 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS Geert, provinciegriffier BESLOTEN 1. Communicatie /475/EVEN/PROV Prijssetting recepties 2. MiNaWA Gunnen opdracht voorzien geoloket luchtthermografie + aanbod gemeenten 3. MiNaWA Goedkeuren uitbetalen voorschot ZonneWinDT (nu BASVZW) in het kader van de subsidieovereenkomst 4. Communicatie /COMM/EVEN-SPON/ Goedkeuren overeenkomst voor aankoop promotionele ruimte tijdens Urban Trail 2015 op zondag 18 oktober 2015 in Brugge. 5. Communicatie /COMM/EVEN-SPON/ Goedkeuren overeenkomst voor aankoop promotionele ruimte tijdens Neptunus Run 2015 op zondag 15 november 2015 in Nieuwpoort 6. Communicatie /COMM/EVEN-SPON/ Goedkeuren overeenkomst voor aankoop promotionele ruimte tijdens Davis Cup Middelkerke 2015 van 17 tot en met 19 juli Communicatie /COMM/0561/ADMIN-ALG - Uitnodiging Feest in 't Park Brugge op en Zotte Maandagfeeststoet Pittem op Beslissing: Voorstel gedeputeerde goedgekeurd 8. Gebiedsgerichte werking GGW/ Goedkeuren en gunnen van het responsive maken van de websites Westhoek.be en wo1.be Deputatie 25/06/2015 lijst besluiten 1

2 9. Communicatie /COMM/0566/EVEN-PROV - Jaarlijkse ontvangst ereleden deputatie en erevoorzitter provincieraad 10. Communicatie /COMM/EVEN-SPON/ Goedkeuren overeenkomst voor aankoop promotionele ruimte tijdens Masters at Rock 2015 op 28 en 29 augustus 2015 in Torhout 11. Communicatie /COMM/EVEN-SPON/ Goedkeuren overeenkomst voor aankoop promotionele ruimte tijdens Melkrock 2015 op 16 augustus 2015 in Tielt. 12. Gebiedsgerichte werking GGW/ Goedkeuren provinciale vertegenwoordiging in de stuurgroep voor de evaluatie van het Vlaams Instituut voor de Zee 13. Communicatie /COMM/ Hulde aan Koning Albert I en de Helden van de IJzer - Nieuwpoort, 2 augustus Gebiedsgerichte werking GGW/ Goedkeuren aankoop shelters ikv Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart 15. Ruimtelijke planning RP/DEP/15/189 - Kennis geven van de volledigheid van de screeningsnota over het gemeentelijk RUP nr 5 De Gavers (gemeente Deerlijk) 16. Ruimtelijke planning RP/DEP/15/188 - Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies over het ontwerp gemeentelijk RUP Stationswijk (stad Roeselare) 17. Ruimtelijke planning RP/DEP/15/192 - Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies over het voorontwerp GRS Oudenburg (gemeente Oudenburg) 18. Ruimtelijke planning RP/DEP/15/191 - goedkeuren van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Rustenburg (stad Brugge) 19. Ruimtelijke planning RP/DEP/15/193 - Kennis geven van de volledigheid van de screeningsnota over het gemeentelijk RUP Voetbalveld Jonkershove (gemeente Houthulst) 20. Ruimtelijke planning RP/DEP/15/194 - Verlenen van ongunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Historisch gegroeid bedrijf Agristo (stad Harelbeke) Deputatie 25/06/2015 lijst besluiten 2

3 21. Ruimtelijke planning RP/DEP/15/196 - Kennis geven van de volledigheid van de screeningsnota over het gemeentelijk RUP 20-1 Bosstraat - Galgestraat (stad Waregem) 22. Ruimtelijke planning RP/DEP/15/195 - Kennis geven van de volledigheid van de screeningsnota over het gemeentelijk RUP 19-1 Beveren Oude Plaatse (stad Waregem) 23. Ruimtelijke planning RP/DEP/15/186 - Kennisnemen van het verslag van de plenaire vergadering over het voorontwerp gemeentelijk RUP Polderstraat (gemeente Bredene) 24. Provinciebelastingen / / Voorstel om 49 aanslagen inzake de Provinciebelasting op Tweede Verblijven aanslagjaren 2012, 2013 en 2014 op vraag van de betrokkene of gevolmachtigde vrij te stellen 25. Provinciebelastingen / / Voorstel om 52 aanslagen inzake de Provinciebelasting op Tweede Verblijven aanslagjaren 2013 en 2014 op vraag van de betrokkene of gevolmachtigde gedeeltelijk of volledig vrij te stellen. 26. Sport Goedkeuring specifieke reserve voor Sportclub De Haerne en Koninklijke Sporting Kring Doven Brugge betreffende werkingstoelage G-sport PTI Goedkeuren verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen van gesubsidieerd personeelslid van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk 28. Informatietechnologie de goedkeuring van de onderhandelingsprocedure en het gunnen van de opdracht tot aankoop van printerbenodigdheden voor de administratieve processen 29. Informatietechnologie /ICT/INFR01/3 - De goedkeuring van de onderhandelingsprocedure en het gunnen van de opdracht tot aankoop van printerbenodigdheden voor raadsleden. 30. Informatietechnologie /ICT/INFR04 - goedkeuren van de onderhandelingsprocedure en het gunnen van de verlenging met 3 jaar van de netwerk licenties Autodesk Building Design Suite Standard & Premium 31. Vergunningen RvVb 2014/466 Kennisgeving antwoordnota Deputatie 25/06/2015 lijst besluiten 3

4 32. Vergunningen RvVb 2014/443 Kennisgeving antwoordnota 33. Vergunningen RvVb 2014/448 Kennisgeving antwoordnota 34. Vergunningen RvVb 2014/393 Kennisgeving antwoordnota 35. Vergunningen RvVb 2014/413 Kennisgeving antwoordnota 36. COOP /2008/ /ICT/DATA02 Goedkeuren onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van levering voor de aankoop van de kadastrale leggergegevens (toestand 01/01/2015) 37. COOP /2012/001 JJ Goedkeuren van vierde schorsing voor werkenopdracht : renovatie gebouwen domeinhoeve Bergelen, lot : elektriciteit 38. Vergunningen Vlarem 37012/216/1/B/1 - Behandelingstermijn verlengen voor het verder exploiteren en uitbreiden van een rundveefokkerij in beroep gelegen te Ruiselede 39. Vergunningen Vlarem 31004/81/1/A/2 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor uitbreiden van een tankstation, gelegen te Uitkerke (Blankenberge) (de gevraagde afwijking wordt geweigerd) 40. Vergunningen Vlarem 32003/345/1/A/3 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een varkens- en rundveehouderij (diepe winning), gelegen te Pervijze (Diksmuide) 41. Vergunningen Vlarem 35013/3/11/M/1 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een chemisch bedrijf, gelegen te Oostende 42. Vergunningen Vlarem 31003/16/3/M/1 - Akte nemen van overname van een rundvee- en varkensfokkerij, gelegen te Beernem 43. Vergunningen Vlarem 31033/3/1/A/4 - Behandelingstermijn verlengen voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij gelegen te Torhout Deputatie 25/06/2015 lijst besluiten 4

5 44. Vergunningen Vlarem 38016/156/1/B/1 - Behandelingstermijn verlengen voor het uitbreiden en wijzigen van een rundveefokkerij gelegen te Nieuwpoort 45. Vergunningen Vlarem 37002/40/2/A/2 - Milieuvergunning definitief uitdovend verlenen na proef voor verder exploiteren, uitbreiden, toevoegen en wijzigen aan een kunststofverwerkend bedrijf, gelegen te Dentergem 46. Vergunningen Vlarem 34040/314/3/M/1 - Akte nemen van overname van een windturbinepark, gelegen te Desselgem (Waregem) 47. Vergunningen Vlarem 36015/43/2/M/2 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een metaalbewerkingsbedrijf, gelegen te Roeselare 48. Vergunningen Vlarem 31033/79/2/A/7 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een varkenshouderij, gelegen te Torhout 49. Vergunningen Vlarem 31004/12/2/A/3 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een varkens- en paardenhouderij, gelegen te Blankenberge 50. Vergunningen Vlarem 31005/1038/1/B/1 - Behandelingstermijn verlengen voor het verder exploiteren, uitbreiden van een paardenhouderij, gelegen te Sint-Kruis (Brugge) 51. Welzijn Goedkeuren van de voorziene tussenkomst in de aanschaf van de koelwagen voor de logistieke ondersteuning betreffende de recuperatie van voedseloverschotten 52. Welzijn P10/8/4/03/3 : Toekennen laatste schijf infrastructuursubsidie aan voorzieningen voor kinder- en gezinszorg, nl. aan de Stad Kortrijk voor het zelfstandig kinderdagverblijf in de opvoedingswinkel 53. Welzijn P12/8/3/04/4 : Toekennen en uitbetalen laatste schijf infrastructuursubsidie aan voorziening voor kinder- en gezinszorg, nl. aan de vzw Kinderopvang Vliegend Paard te Oedelem (vipa-dossier) 54. Cultuur /Cult515 Het behandelen (goedkeuren en niet-goedkeuren) van de aanvragen voor werkingssubsidie 2015, in het kader van het reglement voor subsidiëring van erfgoedinitiatieven Deputatie 25/06/2015 lijst besluiten 5

6 55. Cultuur /Cult-540 OKWOI/Investeringsprojecten goedkeuren van de toekenning en de uitbetaling aan vzw Lange Max van een derde schijf van de investeringssubsidie betreffende een investeringsproject voor 100 jaar Groote Oorlog in West-Vlaanderen 56. Welzijn P05/8/3/04/4 : Toekennen en uitbetalen laatste schijf infrastructuursubsidie aan voorziening voor kinder- en gezinszorg, nl. aan de vzw Engelbewaarder te Izegem 57. Cultuur Goedkeuren van uitbetaling van het eerste deel van de investeringstoelage aan de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena te Brugge, voor het jaar Welzijn Toekenning subsidie aan regionale crisisnetwerken (subsidie 2015/werking 2014) 59. Cultuur OKWOI- GoneWest/168-Goedkeuring en uitbetaling factuur SABAM concerten GoneWest Anzac Day GoneWest op 25 en 26 april 2015 in Zonnebeke 60. Griffie Aanduiding verantwoordelijk ambtenaar voor de dossiers van de niet-confessionele dienstverlening en vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur Instelling Morele Dienstverlening 61. Cultuur Goedkeuren uitbetalen eerste deel van de investeringstoelage aan orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in Kortrijk, voor het jaar Welzijn /SK/ Toekennen en uitbetalen van een renovatiepremie voor woningen ingehuurd door sociaal verhuurkantoren toepassing reglement 22/12/ Welzijn P09/8/5/1501/7: Toekennen en uitbetalen 1e schijf infrastructuursubsidie aan voorziening voor bijzondere jeugdbijstand, nl. aan vzw De Witte Berken te Wervik (leefgroep Ter Beke) 64. Cultuur Toekennen toelage voor de organisatie van het Kunstenfestival aan Stichting Ijsberg vzw (voorheen vzw P'ART), in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 65. Cultuur OKWO1-GoneWest/169 Vastlegging en betaling van het tweede voorschot aan VZW kunst m.b.t. de in 2015 te verrichten productionele activiteiten voor GoneWest/ComingWorld RememberMe Deputatie 25/06/2015 lijst besluiten 6

7 66. Cultuur /DC/D7 Goedkeuren vastlegging en uitbetaling 2e kwartaalfactuur Cevi 67. Cultuur /Cult-590 Vastleggen en uitbetalen nominatieve toelage i.k.v. het transitieakkoord van de Interne Staatshervorming aan Muziekcentrum Dranouter vzw 68. Welzijn /SK/ Toekennen en uitbetalen van een renovatiepremie voor woningen ingehuurd door sociaal verhuurkantoren toepassing reglement 18/12/ Grafische dienst Goedkeuren vastlegging budget raamcontract maco - Goedkeuren voorstel tot vastleggen bijkomend krediet ifv bestaand raamcontract voor levering papier (maco) voor de periode tot en met 31/12/ Groendienst GD/TB/60/BUL/2015_ Goedkeuren van het bestek, de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en de opdracht van levering: leveren en plaatsen van diverse speeltoestellen in het provinciedomein Bulskampveld te Beernem 71. Gebiedsgerichte werking GGW/ Goedkeuren en gunnen opdracht van diensten: aanbevelingen voor het beheer van de Polderwaterlopen in het beschermd landschap 'Oudlandpolders van Lampernisse'. 72. Communicatie /COMM/EVEN-SPON/ Goedkeuren overeenkomst voor aankoop promotionele ruimte tijdens Club Soda Festival 2015 op 12 september 2015 in Avelgem 73. Communicatie /COMM/EVEN-SPON/ Goedkeuren overeenkomst voor aankoop promotionele ruimte tijdens Ostend Beach Festival 2015 op 11 en 12 juli 2015 in Oostende 74. Communicatie /COMM/EVEN-SPON/ Goedkeuren overeenkomst voor aankoop promotionele ruimte tijdens Klassiek aan Zee 2015 van 10 tem 14 juli 2015 in Oostende 75. Communicatie /COMM/EVEN-SPON/ Goedkeuren overeenkomst voor aankoop promotionele ruimte tijdens Maxifolk 2015 op 27 juni 2015 in Gits 76. Communicatie /COMM/EVEN-SPON/ Goedkeuren overeenkomst voor aankoop promotionele ruimte tijdens Guldensporen Meeting 2015 op 11 juli 2015 in Kortrijk. Deputatie 25/06/2015 lijst besluiten 7

8 77. Communicatie /COMM/EVEN-SPON/ Goedkeuren overeenkomst voor aankoop promotionele ruimte tijdens Platsedoen 2015 op 11 juli 2015 in Kuurne 78. Griffie Goedkeuren van de overeenkomst tot overdracht om niet van een bedrijfstak tussen de private stichting TUA West en de provincie West-Vlaanderen 79. Ruimtelijke planning RP/DEP/15/199 - Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Hazegras (stad Oostende) 80. Provinciebelastingen / / Voorstel om 52 aanslagen inzake de Provinciebelasting op Tweede Verblijven aanslagjaren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 op vraag van de betrokkene of gevolmachtigde vrij te stellen 81. Financiën Goedkeuring verlenen aan uitbetaling 2e schijf pensioenfonds Ethias 2015 (1e pp) 82. Personeel en HRM /Personeel/Bevordering op proef technisch hoofdmedewerker Groendienst 83. Personeel en HRM /Personeel/Bevordering op proef technisch hoofdmedewerker Groendienst 84. Personeel en HRM /personeel/Meedelen wijziging jury bevordering technisch adviseur coördinator PTI 85. Personeel en HRM /personeel/vacantverklaren 3 plaatsen geschoold arbeider groendienst 86. Financiën goedkeuring verlenen aan de bestellijst van 25 juni Personeel en HRM /personeel/Meedelen proces verbaal adjunct-adviseur School voor Bestuursrecht (IVA/SBR) 88. Personeel en HRM /Personeel/Vraag tot aanstelling geschoold arbeider ter vervanging van loopbaanvermindering dienst Accommodatie 89. Personeel en HRM /Personeel/Aanstelling technisch beambte dienst Accommodatie. Deputatie 25/06/2015 lijst besluiten 8

9 90. Personeel en HRM /personeel/kennisgeven en goedkeuren verslag vormingscommissie Vergunningen Bouwberoep 32003/536/B/2015/116 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het inrichten van een woning in bestaand landbouwbedrijfsgebouw, gelegen te Esen (Diksmuide) Beslissing: Beroep zonder voorwerp - afstand van beroep 92. Vergunningen Bouwberoep 34013/259/B/2015/108 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het functiewijzigen van een landbouwgebouw naar wonen + verbouwen en uitbreiding, gelegen te Bavikhove (Harelbeke) Beslissing: Vergunning verlenen 93. Vergunningen Bouwberoep 38008/115/B/2015/109 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het verbouwen en uitbreiden van winkelpand + horecazaak, gelegen te Adinkerke (De Panne) Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden 94. Vergunningen Bouwberoep 35006/254/B/2015/113 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het wijzigen van reliëf bodem, aanleggen verhardingen en een grond gebruiken voor het opslaan van inerte en niet-gevaarlijke afvalstoffen (regularisatie), gelegen te Ichtegem Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden 95. Vergunningen Bouwberoep 33011/635/B/2015/112 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het functiewijzigen van een bijgebouw naar 4 gastenverblijven, gelegen te Brielen (Ieper) Beslissing: Vergunning verlenen 96. Vergunningen Bouwberoep 38002/258/B/2015/114 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het uitvoeren van plaatselijk metselwerkherstel met behoud van de erfgoedwaarden, gelegen te Gijverinkhove (Alveringem) Beslissing: Vergunning verlenen 97. Vergunningen Bouwberoep 31005/1035/B/2015/106 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een kantoorgebouw, gelegen te Sint-Michiels (Brugge) Beslissing: Vergunning weigeren 98. Vergunningen Bouwberoep 35011/264/B/2015/115 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het wegwerken van enkele hinderlijke laagtes vanuit landbouwkundig oogpunt, gelegen te Schore (Middelkerke) Beslissing: Beroep zonder voorwerp - afstand van beroep 99. Vergunningen Bouwberoep 32003/546/B/2015/129 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het verkavelen van een terrein in 2 loten voor woningbouw, gelegen te Woumen (Diksmuide) Beslissing: Vergunning weigeren 100. Vergunningen Bouwberoep 31005/1037/B/2015/117 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het aanbrengen van gevelisolatie en steenstrips, gelegen te Assebroek (Brugge) Beslissing: Vergunning weigeren Deputatie 25/06/2015 lijst besluiten 9

10 101. Vergunningen Bouwberoep 36006/187/B/2015/124 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een loods en aanleggen van verharding (regularisatie), gelegen te Hooglede Beslissing: Beroep zonder voorwerp - afstand van beroep 102. Vergunningen Bouwberoep 38025/240/B/R2010/701 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het afbreken van een bestaande stalling en het bouwen van een nieuwe stalling en de regularisatie van een open berging en loopstal, gelegen te Houtem (Veurne) Beslissing: Vergunning verlenen 103. COOP /2013/007 LVG domein Raversyde : goedkeuren aankoop strook grond jegens AWV nabij rond punt Nieuwpoortsesteenweg/Kalkaertstraat 104. Waterlopen Vastleggen van een transactiekrediet voor de aanleg van een bufferbekken op de Landetbeek te Langemark-Poelkapelle 105. COOP /2013/016b MCW Goedkeuren PV vaststelling D.O. 1 lot 2 perceel 2 hvac ZNC 106. COOP /2013/014 MCW Goedkeuren PV vaststelling D.O. 1 lot 1 bouwwerken perceel 1 ruwbouw & afwerking Zwin Natuurcentrum Knokke-Heist 107. COOP /2015/005/COOP56 - goedkeuren van de erfpachtakte en de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het domein IJzerboomgaard te Diksmuide 108. COOP /2014/001 MCW Goedkeuren schorsing vernieuwen dakbedekking & dakgoten startersgebouw Kortrijk 109. COOP /2007/001 MCW Goedkeuren pv van definitieve oplevering en vrijgave saldo van de borgsom voor de opdracht van werken restauratie Lijsternest Ingooigem 110. COOP /2015/009 JJ goedkeuren verlenging van de opdracht van diensten : bewaking van de attractie Atlantikwall in provinciaal domein Raversyde Oostende 111. COOP /2010/003/JP - Goedkeuren overeenkomst veiligheidscoördinatie voor de opdracht van werken: het aanleggen van een fietspad langs de Koekelarestraat te Kortemark 112. COOP /2009/002 CDD Goedkeuren proces-verbaal van definitieve oplevering voor de opdracht van werken: Damse Vaart - overlagen rechterkant - 2e fase Deputatie 25/06/2015 lijst besluiten 10

11 113. Gebouwen /2015/000 - Goedkeuren keuze onderhandelingsprocedure en gunnen opdracht vervangen diverse radiatoren - PTI campus KdG 114. COOP /2009/009 JJ goedkeuren oplevering van de dienstenopdracht: outsourcing helpdesk IT voor administratie en provincieraadleden West-Vlaanderen 115. Economie /180/EC/DEP/VIS/FVS/SAL14 - Toekennen saldo werkingstoelage 2014 aan het Fonds voor Scheepsjongens 116. COOP /2009/011 CDD Goedkeuren proces-verbaal van definitieve oplevering voor de opdracht van werken: Damse Vaart - overlagen rechterkant - 3e fase 117. COOP /2007/001 CDD - Goedkeuren van het proces-verbaal van definitieve oplevering voor de opdracht van werken: aanleggen van een fietspad op spoorwegzate 83, vanaf de Hugo Verrieststraat tot aan de N8, grondgebied Zwevegem 118. COOP MCW Goedkeuren vastlegging voor de betaling van de facturen onroerende voorheffing 2015 voor de provinciale eigendommen 119. COOP /2012/003 CDD Goedkeuren van de eindafrekening en het PV van voorlopige oplevering voor de opdracht van werken: omgevingswerken dienstgebouw De Gavers 120. COOP /2009/002 JJ Goedkeuren uitbreiding van de opdracht van diensten : schoonmaak brigadegebouw domein d Aertrycke te Torhout 121. COOP /2015/004/COOP34/VDT - Goedkeuren verzekeringspolis voor het dienstvoertuig tractor Kubota ten behoeve van het Provinciaal Domein Bulskampveld 122. COOP /2015/001/COOP13/VDT - Aanstellen van een advocaat in gerechtelijke procedure Vergunningen Vlarem 31040/138/2/M/4 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden van een tankstation, gelegen te Zedelgem Deputatie 25/06/2015 lijst besluiten 11

12 124. Vergunningen Vlarem 31033/158/2/A/1 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een betoncentrale, gelegen te Torhout (geweigerd voor uitbreiding ondiepe grondwaterwinning) 125. Cultuur /Cult Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen het provinciebestuur en CO7 m.b.t. de tewerkstelling van een depotmedewerker voor het Regionaal Erfgoeddepot Potyze in Cultuur /Cult Goedkeuren organisatie Vierjaarlijkse Prijs voor Vormgeving van de provincie West-Vlaanderen Economie /186/EC/WES Goedkeuren uitvoeren werken op WES-site 128. Personeel en HRM /personeel/goedkeuren overname personeel WES 129. Personeel en HRM /Personeel/Goedkeuren verlenging medewerker i.f.v. de projecten m.b.t. Herdenking 100 jaar WOI (zowel GoneWest als de andere projecten) 130. Personeel en HRM /Personeel/Meedelen proces verbaal adjunct-adviseur beleidsmedewerker Noord-Frankrijk dienst EE 131. Griffie Goedkeuren afsprakennota deputatie-managementteam (2014) 132. Externe relaties EE/ Kennisname van overzicht provinciale cofinanciering in het kader van Interreg V programma s Vlaanderen-Nederland, 2 Zeeën en Noordzeeprogramma 133. COOP /2014/053/COOP13/VDT - Goedkeuren advies mbt opheffing erfdienstbaarheid van uitweg Beslissing: Voorstel gedeputeerde goedgekeurd 134. Gebiedsgerichte werking GGW/ Goedkeuren van het gunnen van een in-house opdracht aan Inagro voor het uitwerken en opvolgen van een voortraject van het streekprogramma eetbaar landschap 135. COOP /2013/002 MCW Goedkeuren verrekening 5 voor D.O. 3 buiteninrichting Zwin Natuurcentrum, lot 1 herinrichting Natuurpark Zwin: perceel 1: buitenaanleg Deputatie 25/06/2015 lijst besluiten 12

13 136. Griffie Goedkeuren van het ontwerp van notulen van de zitting van de deputatie van Deputatie 25/06/2015 lijst besluiten 13

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/03/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/03/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/03/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/06/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/06/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/06/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/06/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/08/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/08/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/08/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/08/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/08/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/08/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/09/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/09/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/09/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/05/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/05/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/05/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/08/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/08/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/08/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/01/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/01/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/01/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/10/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/10/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/10/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/09/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/09/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/09/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/11/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/11/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/11/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/04/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/04/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/04/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Decorte Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/10/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/10/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/10/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/04/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/04/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/04/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/05/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/05/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/05/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/08/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/08/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/08/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/08/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/08/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/08/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, Voorzitter,; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/11/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/11/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/11/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/10/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/10/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/10/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, VANLERBERGHE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/11/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/11/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/11/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/05/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/05/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/05/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/11/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/11/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/11/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/03/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/03/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/03/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/04/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/04/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/04/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/07/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/07/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/07/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECORTE Guido, voorzitter, ; VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/06/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/06/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/06/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/01/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/01/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/01/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/12/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/12/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/12/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/05/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/05/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/05/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/01/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/01/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/01/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/02/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/02/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/02/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/10/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/10/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/10/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 11/03/2010

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 11/03/2010 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 11/03/2010 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/03/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/03/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/03/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/07/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/07/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/07/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/07/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/07/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/07/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/09/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/09/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/09/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2011

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2011 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2011 Lijst besluiten Aanwezig: BREYNE Paul, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/01/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/01/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/01/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is niet in elke West-Vlaamse regio even sterk aanwezig. Waar de concentratie

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 donderdag 28 april 2016 7. Consulaten: Ereconsul van Maleisië 8. Consulaten: Ereconsul van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 9. Consulaten: Ereconsul van

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/08/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/08/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/08/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/09/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/09/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/09/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/03/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/03/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/03/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/09/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/09/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/09/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/01/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/01/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/01/2012 Lijst besluiten Aanwezig: BREYNE Paul, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/12/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/12/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/12/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/07/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/07/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/07/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Decorte Guido, voorzitter; VEREECKE Carl, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden; BRAET Patrick, wd. provinciegriffier

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/05/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/05/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/05/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/07/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/07/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/07/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/10/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/10/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/10/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/10/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/10/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/10/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/09/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/09/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/09/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/03/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/03/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/03/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/06/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/06/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/06/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/04/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/04/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/04/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF 1E COMMISSIE 2E COMMISSIE 3E COMMISSIE 4E COMMISSIE 5E COMMISSIE 6E COMMISSIE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/11/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/11/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/11/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/01/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/01/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/01/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/10/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/10/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/10/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam,

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/10/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/10/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/10/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe, Dirk De fauw, Marleen Titeca- Decraene,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/08/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/08/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/08/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/02/2013

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/02/2013 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/02/2013 Lijst besluiten Aanwezig: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 10/02/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 10/02/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 10/02/2011 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/06/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/06/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/06/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/03/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/03/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/03/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/04/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/04/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/04/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/10/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/10/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/10/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, VANLERBERGHE Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/11/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/11/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/11/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 4 2 juli 2015 21. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 30 april 2015. 22. VASTSTELLING van de 1ste wijziging van het budget 2015

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 17/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 17/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 17/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 23/12/2010

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 23/12/2010 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 23/12/2010 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/01/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/01/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/01/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/02/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/02/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/02/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie