LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009"

Transcriptie

1 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe, Dirk De fauw, Marleen Titeca- Decraene, Gunter Pertry, Bart Naeyaert, leden; Hilaire Ost, provinciegriffier; 1. - COOP 0203/2007/011 JJ Goedkeuring definitieve oplevering voor de tijdelijke instandhoudingswerken op het domein De Gavers te Harelbeke 2. - MINAWA Goedkeuring initiatieven campagne afvalarm winkelen Groendienst - Raversijde Rav.7.5/09/01 - Goedkeuring vernieuwing Beneluxmerk logo Walraversijde 4. - MINAWA Ondertekening overeenkomst met stad Brugge City Card 5. - Groendienst - Raversijde RAV /09 - Goedkeuring ontvangst Horeca-middenkust op provinciedomein Raversijde 6. - MINAWA DP/NME/ : goedkeuring betaling factuur loonkost gedetacheerd personeelslid NME 7. - Huishoudelijke Dienst 110/JH/590 Voorstel tot goedkeuring uitbetaling aankoop ingrediënten ten behoeve van restaurant Boeverbos Huishoudelijke Dienst 110/JH/591 Voorstel tot goedkeuring uitbetaling aankoop ingrediënten ten behoeve van restaurant Boeverbos.

2 9. - Huishoudelijke Dienst 110/JH/592 Voorstel tot goedkeuring uitbetaling aankoop ingrediënten ten behoeve van restaurant Boeverbos Huishoudelijke Dienst 110/JH/590 Voorstel tot goedkeuring uitbetaling aankoop ingrediënten ten behoeve van restaurant Boeverbos Groendienst GD_IN_03_ Vergunning volkstuintje nr. 26 provinciedomein Tillegembos MINAWA Goedkeuring promotiecampagne studenten voor de kringloopcentra Communicatie 09/COMM/0007/even-prov - Organisatie Jaarlijkse Ontvangst door de Provinciale Overheid Communicatie 2009/709/EVEN-PROV - alg. verg. WIVO 11 juni DRUM RP/DEP/09/178 - Kennisname vraag Ieper voor bijkomend regionaal bedrijventerrein en bepalen aanpak voor het bijkomend regionaal bedrijventerrein Beslissing: uitstel DRUM RP/DEP/09/179 - Proces verbaal van sluiting van openbaar onderzoek voor RUP Site Dicogel te Staden en RUP Regionaal bedrijf Lammens te Torhout DRUM RP/DEP/09/180 - Advies screeningsnota gemeentelijk RUP Hotels eerste fase (Knokke-Heist) DRUM RP/DEP/09/182 - Advies op het verzoek tot raadpleging in het kader van een onderzoek tot milieueffectrapportage van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Lijssenthoek voor de gemeente Poperinge

3 19. - DRUM RP/DEP/09/183 - Advies op het verzoek tot raadpleging in het kader van een onderzoek tot milieueffectrapportage van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Regheere bvba voor de gemeente Poperinge Dienst Vergunningen 37011/218/V/2009/2 - Kennisgeving van de brief dd. 15 mei 2009 houdende intrekking van het beroep tegen de weigering van een bouwvergunning te Pittem Beslissing: kennisgenomen Dienst Vergunningen 34042/215/B/2008/367 - Kennisgeving memorie van antwoord Beslissing: kennisgenomen Dienst Vergunningen 35029/79/B/2008/435 - Beslissing in beroep over het regulariseren plaatsen drie schuthokken voor schapen, aanleggen toegangsweg en oprichten twee poortkolommen te De Haan (Vlissegem) Beslissing: beroep gegrond Dienst Vergunningen 34027/199/V/2008/331 - Beslissing in beroep over het verkavelen van een deel van een perceel grond in 8 loten te Menen (Rekkem) Beslissing: beroep ongegrond Vl. Gem.-Cel II nr.ii:1/09/042/05 - Uitvoerbaarverklaring kohier 2009 van de Zuidijzerpolder Dienst Gebouwen 0315/2008/024 - Goedkeuring factuur herstellen CPU UVinstallatie afdeling glasgroenten - POVLT Beitem COOP 0342/2002/009/COOP35/VDT - Goekeuring bijvoegsel nr. 024 bij de verzekeringspolis "alle risico's - permanent verblijf van voorwerpen" - MuZee te Oostende COOP 0302/2005/001 GEB31/VDT - Goedkeuring VS 6 bis (tevens eindstaat) voor de werken renovatie stookplaats - Bisschopshuis te Brugge Dienst Gebouwen 0315/2008/024 - Goedkeuring facturen herstellen randelementen UV-installatie - afdeling glasgroenten POVLT

4 29. - Dienst Gebouwen 0315/2009/012 - Goedkeuring keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht vernieuwen luchtrecuperatiebatterij - labo POVLT Beitem COOP JJ goedkeuring bestek en gunning voor het leveren van onderhoudsprestaties aan de automatische deur inkom Abdijbeke Welzijn en Huisvesting Voorstel tot ondersteuning regionale vrijwilligersbeurs op 8 november Vl. Gem.-Cel II nr.ii/1/09/192/05 - Uitvoerbaarverklaring kohier 2009 van de Middenkustpolder Dienst Vergunningen Vlarem 31005/459/1/A/4 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, toevoegen en wijzigenvan voorhaven en oosterlijke achterhaven, gelegen te Zeebrugge (Brugge) Dienst Vergunningen Vlarem 36015/433/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor exploiteren van een postkantoor, gelegen te Roeselare Dienst Vergunningen Vlarem 38025/157/1/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden en toevoegen van een rund- en pluimveefokkerij, gelegen te Beauvoorde (Veurne) Dienst Vergunningen Vlarem 31005/726/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor exploiteren van een postkantoor, gelegen te Sint-Andries (Brugge) Dienst Vergunningen Vlarem 35013/294/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor exploiteren van een postkantoor, gelegen te Oostende Dienst Vergunningen Vlarem 32006/136/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een rund- en varkensfokkerij, gelegen te Houthulst

5 39. - Dienst Vergunningen Vlarem 37018/374/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor exploiteren van een metaalbewerkingsbedrijf, gelegen te Zwevezele (Wingene) Dienst Vergunningen Vlarem 31012/25/1/A/5 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een offsetdrukkerij, gelegen te Jabbeke Dienst Financiën goedkeuring staten betalingen 2009 zitting 04/06/2009 (2) Dienst Vergunningen Vlarem 38002/85/1/A/2 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoeging van een varkens- en rundveebedrijf en weigeren vroegtijdige hernieuwing en het verder exploiteren van grondwaterwinning 5 m³/d en 1128 m³/j in het Landeniaan zand, gelegen te Alveringem Dienst Vergunningen Vlarem 37018/106/3/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een varkens- en rundveehouderij, gelegen te Wingene Dienst Vergunningen Vlarem 34022/384/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor exploiteren van een postkantoor, gelegen te Kortrijk Dienst Vergunningen Vlarem 36008/39/3/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een varkensbedrijf, gelegen te Emelgem (Izegem) Welzijn en Huisvesting P09/8/5 - goedkeuring beleidsverklaring FairTradeProvincie door de provincieraad Dienst Vergunningen Vlarem 32030/36/2/A/2 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkensbedrijf en weigeren 223 m³/j in het Quartair Dek, gelegen te Lo (Lo-Reninge)

6 48. - Dienst Vergunningen Vlarem 35011/198/1/B/1 - Milieuvergunning opgeheven in beroep voor exploiteren van een inrichting voor het machinaal breken van steenpuin, gelegen te Westende (Middelkerke) Dienst Vergunningen Vlarem 34002/71/3/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een verwerkingsbedrijf van bouw- en sloopafval, gelegen te Ingooigem (Anzegem) Dienst Gebouwen 0203/2009/001 - Goedkeuring kredietvastlegging elektriciteitsverbruik domein de Gavers Dienst Gebouwen 0310/2009/000 - Goedkeuring factuur vervangen gebarsten ruit - PH Potyze Personeel - loopbaanbeheer 2009/personeel/voorsrtel resultaat interne mobiliteit medewerker (streekhuis Midden-West- Vlaanderen) dienst EG Welzijn en Huisvesting Goedkeuring van de druk van de affiches voor het nationaal event op 27 september Dienst Financiën Goedkeuring verlenen aan de bestellijst van 4 juni Dienst Vergunningen Vlarem 31040/85/3/A/3 - Milieuvergunning verlenen voor Uitbreiden en wijzigen van een mestverwerkingsinstallatie, gelegen te Aartrijke (Zedelgem) COOP JJ Keuze onderhandelingsprocedure en gunning van het contract interventie na alarm voor het streekhuis Midden-West-Vlaanderen Dienst Vergunningen Vlarem 35011/196/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in haarden en kachels, gelegen te Middelkerke Dienst Vergunningen

7 Vlarem 33021/16/1/A/4 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij, gelegen te Watou (Poperinge) Dienst Vergunningen Vlarem 34042/9/1/A/4 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de productie van staalvezelsnippers, gelegen te Moen (Zwevegem) Dienst Gebouwen 0310/2009/000 - Goedkeuring factuur vernieuwen gevelbeplating PH Potyze Dienst Financiën goedkeuring staten betalingen 2009 zitting 04/06/ Sport 09/044 - Goedkeuring aankoop publicitaire return bij 88 sportieve evenementen in Sport 09/045 - Goedkeuring toekennen label Thuisbasis voor topsporters aan de geselecteerde infrastructuren in West-Vlaanderen in het kader van het Interreg-project PROTER gedurende Dienst Vergunningen Vlarem 33021/177/1/A/3 - Verlengen behandelingstermijn milieuvergunning met 60 kalenderdagen voor het verder exploiteren en uitbreiden van een varkens- en kippenfokkerij, gelegen te Poperinge Dienst Vergunningen Vlarem 37011/117/3/M/1 - Kennis nemen van de melding overname van een varkensfokkerij, gelegen te Pittem Beslissing: kennisgenomen Dienst Vergunningen Vlarem 36019/5/4/M/1 - Kennis nemen van overname van een varkensfokkerij, gelegen te Oostnieuwkerke (Staden) Beslissing: kennisgenomen EEG-Landbouweducatie 2009/417/EC/LBE - Goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met het LTI 't Brugse Vrije vzw uit Oedelem i.k.v. "Biokriebels"

8 68. - EEG-Externe relaties 2009/ER/96 - Goedkeuring brochure i.k.v. project coördinatie Scheldemondfonds Dienst Vergunningen Vlarem - Overzichtslijst beroepen Beslissing: kennisgenomen Dienst Vergunningen RO/2009/13 - Aanpak achterstand bouw- en verkavelingsberoepen Beslissing: kennisgenomen Welzijn en Huisvesting 09-11B/20-Aanduiding bestuurder Buitengewone Algemene Vergadering erkende sociale huisvestingsmaatschappij COOP 0250/2009/002/WEG52/LDJ - Goedkeuring bestek, keuze onderhandelingsprocedure en gunning maaien van de spoorwegbeddingen in beheer van de Provincie West-Vlaanderen - zone Zuid COOP 0250/2009/001/WEG52/LDJ - Goedkeuring bestek, keuze onderhandelingsprocedure en gunning maaien van de spoorwegbeddingen in beheer van de Provincie West-Vlaanderen - zone Noord Dienst Vergunningen Vlarem 37015/188/3/A/1 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren en uitbreiden van een varkensfokkerij en weigeren grondwaterwinning 765 m³/j in het Ieperiaan Zand, gelegen te Tielt Dienst Vergunningen Vlarem 31043/143/1/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, wijzigen, uitbreiden en toevoegen van een rundveebedrijf, gelegen te Knokke-Heist Dienst Vergunningen Vlarem 34022/74/1/A/5 - Milieuvergunning verlenen voor 1 jaar op proef voor wijzigen en uitbreiden van een aannemingsbedrijf, gelegen te Kortrijk DRUM RP/DEP/09/185 - Agendering provincieraad van voorlopige vaststelling ontwerp provinciaal RUP Geeraerd NV Knokke-Heist

9 78. - Dienst Vergunningen 34002/125/B/2008/275 (b) - Beslissing in beroep over het bouwen van een woning te Anzegem (Tiegem) Beslissing: beroep gegrond COOP 0848/2006/009/WAT06/LDJ - Goedkeuring boodschap aan de Raad met ontwerp van raadsbesluit inzake de waterbeheersingswerken in het bekken van de Onledebeek - waterloop 2de categorie te Roeselare Dienst Financiën goedkeuring van de vraag tot het organiseren v/e teamdag dienst financiën op vr 19 juni Personeel - loopbaanbeheer 2009/personeel/voorstel ontwerp van boodschap aan de Raad en ontwerp van raadsbesluit aanvullende aanwervingvoorwaarden DRUM RP/DEP/09/181 - Vervanging leden in de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) Dienst Vergunningen 34042/224/B/2009/107 - Beslissing in beroep over het verbouwen van een woning te Zwevegem (Heestert) Beslissing: beroep gegrond Dienst Vergunningen 37015/405/B/2009/106 - Beslissing in beroep over het bouwen van een bijgebouw te Tielt (Schuiferskapelle) Beslissing: beroep voorwaardelijk gegrond Personeel - loopbaanbeheer 2009/personeel/voorstel vacantverklaring en examenprocedure deskundige (cultuurcommunicatie) Cultuur COOP 0460/2009/001/WEG05/LDJ - Goedkeuring bestek, onderhandelingsprocedure en gunning opdracht onderhoudswerken aan de provinciewegen van het district Zuid: maaiwerken, 2de maaibeurt (uitvoering wegbermbeheer) - dienstjaar 2009

10 87. - Griffie PR - Agendering voor provincieraad van de goedkeuring van de deontologische code voor provincieraadsleden Cultuur 829/6-011/002 - Vaststellen aandeel provincie restauratiepremie perceel 2 vml droogloodsen nv Littoral Kortrijk Dienst Vergunningen Vlarem 37012/68/2/A/6 - Milieuvergunning verlenen voor 6 maanden op proef voor verder exploiteren en toevoegen van een grondwaterwinning, gelegen te Ruiselede en deels te Tielt Griffie Agenda voor de vergadering van de provincieraad van 25 juni Dienst Financiën Agendering provincieraad van het vaststellen van de voorstellen tweede budgetwijziging Dienst Vergunningen Vlarem 34022/382/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor exploiteren van een kringloopcentrum, gelegen te Marke (Kortrijk) Dienst Vergunningen Vlarem 34027/171/1/B/1 - Ministerieel besluit houdende weigering tot het verlenen van milieuvergunning voor een kringloopcentrum gelegen te Menen Personeel - loopbaanbeheer 2009/personeel/Meedelen kandidaten bevorderingsexamen adjunct-adviseur (sectiehoofd NME) dienst MiNaWa Personeel - loopbaanbeheer 2009/personeel/Meedelen kandidaten bevorderingsexamen technisch deskundige Mobiliteit en Wegen Cultuur TiNCK keuze onderhandelingsprocedure en gunning mediaruimte cultuurcommunicatie 2009

11 97. - DRUM RP/DEP/09/184 - Advies op het verzoek tot raadpleging in het kader van een onderzoek tot milieueffectrapportage van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sint-Lodewijk voor de gemeente Deerlijk Dienst Vergunningen R.O Wijziging van de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de gemeente Roeselare Cultuur III/C-42 - Goedkeuring budget - orgenisatie Provinciale orgelconcerten 2009 i.s.m. Kathedraalconcerten Brugge DRUM RP/DEP/09/186 - Agendering provincieraad van voorlopige vaststelling ontwerp provinciaal RUP Stock Americain Diksmuide Dienst Vergunningen 31022/342/B/2008/414 - Beslissing in beroep over regularisatie en verdere opbouw schapenstal-paardenstal (gewijzigd ontwerp) te Oostkamp (Hertsberge) Beslissing: beroep ongegrond Dienst Vergunningen Vlarem 35005/140/3/A/1 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkens- en runderhouderij en weigeren uitbreiden grondwaterwinning 350 m³/j in het quartair dek, gelegen te Gistel Dienst Vergunningen Vlarem 34027/12/1/A/1 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een varkensfokkerij en weigeren verder exploiteren grondwaterwinning 4 m³/d en 1450 m³/j in het Landeniaan en verminderen grondwaterwinning 4 m³/d en 1450 m³/j in het Landeniaan, gelegen te Menen COOP JJ gunning van de dienstenopdracht: outsourcing helpdesk IT voor administratie en provincieraadsleden Cultuur 829/6-011/001 - Vaststellen aandeel provincie restauratiepremie vml droogloodsen nv Littoral Kortrijk

12 MINAWA 09BSGZW02 Agendering provincieraad van de toetreding van de provincie West-Vlaanderen tot de Bosgroep Ijzer en Leie vzw en de aanduiding van vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en de raad van bestuur COOP 0100/2009/033 MCW Goedkeuring boodschap aan de Raad met ontwerp van Raadsbesluit betreffende de aankoop van IT-apparatuur t.b.v. de Provincie & Westtoer Cultuur XIV/B-2-C - Agendering provincieraad van goedkeuring convenant met de Vlaamse Gemeenschap en kennisname van het provinciaal erfgoedbeleidsplan en het erfgoedprotocol tussen de 3 bestuursniveaus COOP 0305/2009/003/COOP00 - Goedkeuring verlenen aan de intentieverklaring m.b.t. een Olympisch Zwembad te Brugge COOP 0341/2007/008/COOP70/LP Principiële goedkeuring verlenen aan het voorstel tot invordering van de concessievergoedingen en principieel te beslissen ivm subsidie aan de WIV onder bepaalde voorwaarden Griffie Goedkeuring van het ontwerp van notulen van de zitting van de deputatie dd. 28/05/2009 Deze lijst is opgesteld aan de hand van de ontwerpnotulen en geldt onder voorbehoud van goedkeuring van deze notulen in de eerstvolgende vergadering van de deputatie.

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Gunter Pertry, Bart Naeyaert, Guido Decorte,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

13 juli 2015 GEMEENTERAAD

13 juli 2015 GEMEENTERAAD 13 juli 2015 1. Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad. Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 8 juni 2015 2. Reglementen - subsidiereglement naar aanleiding van de aankoop van defibrillatoren

Nadere informatie

Functionele groep -50-52 Handel en Ambachten

Functionele groep -50-52 Handel en Ambachten 482/634/01 Gecoordineerde provinciale verordening van 09.01.1969, 20% voor verbeteringswerken aan de in de atlas ingeschreven waterlopen. (Beslissing Provincieraad dd. 18.11.1971 : afschaffing toelagen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j.

10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 1. Provinciale Beleidsorganen 1.1. Provincieraad en Deputatie Dossiers ter voorbereiding van beleidsnota's, memoranda, enz. tot publicatie tekst 'Bestuursmemoriaal' 'Stand van het Bestuur' 1.2. Provincieraad

Nadere informatie

10 Permanent Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. D Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg

10 Permanent Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. D Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/21. ALGEMENE RICHTLIJNEN ( ) ALLE 1 dossiers inzake de invoering, wijziging en opheffing van provinciale reglementen zolang geldig diverse rubrieken.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 23/12/2010

Vergadering schepencollege van 23/12/2010 Vergadering schepencollege van 23/12/2010 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen : Peumans Jan, Cilissen

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015

23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 MET OPEN DEUREN: A-punten: 1. Voorlegging tot goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 februari

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 001 Secretariaat. Notulen cbs 16 maart 2015. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 1 en 2. 003 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege.

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 1. FINANCIËN 1.1 Beleidsnota 2013 Meerjarig financieel beleidsplan 2013-2015 Gemeentebudget 2013. Het goedkeuren van de Beleidsnota, het financieel beleidsplan

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg [...]

Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg [...] Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg [...] Datum 20/04/2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie