Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015"

Transcriptie

1 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS Geert, provinciegriffier BESLOTEN 1. Gebiedsgerichte werking GGW/ Kennisgeving van het rapport van de locatie verantwoordelijke omtrent de behandeling van de reservatieaanvragen van organisaties waarvoor delegatie werd verleend in de streekhuizen 2. Groendienst GD_90_HOG_1502 Aanvraag gebruik tuin 't Hooghe voor het houden van concerten Beslissing: Aanvraag weigeren 3. MiNaWA cevi01ZT goedkeuring prijsopgave voor onderhoudskosten verbonden aan Ceinvent 4. Groendienst GD_90_STE_1502 Organisatie oldtimer rally Sterrebos op 18 april 2015 Beslissing: Aanvraag weigeren 5. Groendienst GD_FK_31_L63_1509 de vraag van Fluxys om ter hoogte van de Rekestraat te Staden de vrijbosroute te kruisen met een HD gasleiding en tevens ter hoogte van de Soetestraat te Staden een beperkte passage over het grondgebied van de vrijbosroute te mogen realiseren 6. Gebiedsgerichte werking GGW Ondertekenen van de overeenkomst voor gratis gebruik van de zaalaccommodatie van het Ontmoetingscentrum d Annexe te De Haan voor het Kustforum op 17 maart Groendienst GD_FK_31_L62_1510 de vraag van Infrax voor het aanleggen van nutsleidingen in kruising met Groene 62 ter hoogte van de Moerdijkstraat te Gistel Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 1

2 8. Accommodatie BB/2015/12 -Weigeren vrijstelling gebruiksvergoeding van de vergaderaccommodatie Boeverbos op vrijdag,12 juni 2015 door de vzw Confederatie Bouw West-Vlaanderen 9. Accommodatie /AC/TH14 Voorstel tot afstaan van buiten dienst gestelde dienst- en huurfietsen 10. MiNaWA PDNME/15ZIT06ZT Principiële goedkeuring organisatie en aanpak Week van de Zee Vergunningen Vergunningen MOW/2015/014 - Gedeeltelijke afschaffing buurtweg 22 en verlegging buurtweg 7 te Ardooie 12. Vergunningen Vergunningen MOW_2015_058 - Gedeeltelijke verlegging van de voetweg nr. 49 te Aarsele 13. Ruimtelijke planning RP/DEP/2015/052 - Kennis geven van een aantal ontbrekende elementen in de screeningsnota over het gemeentelijk RUP Site Olivier (gemeente Hooglede) 14. Ruimtelijke planning RP/DEP/2015/055 - Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies over het ontwerp gemeentelijk RUP Ambachtelijke zone West (stad Blankenberge) 15. Ruimtelijke planning RP/DEP/2015/056 - Kennis nemen van het verslag over het beheer van de financiële middelen 2014 van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) 16. Ruimtelijke planning RP/DEP/2015/057 - Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Zonevreemde bedrijven fase 1 (stad Wervik) 17. Ruimtelijke planning RP/DEP/2015/059 - gedeeltelijke goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostrozebekestraat (gemeente Ingelmunster) Beslissing: Uitgesteld 18. Ruimtelijke planning RP/DEP/2015/054 - Goedkeuren van toepassing schorsingsbevoegdheid bij gemeentelijke RUP s 19. Cultuur - Onderwijs /C-413:Toekennen en uitbetalen van het saldo voor de diverse projecten van de Techniekacademies in het kader van de subsidiering van flankerende onderwijsprojecten Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 2

3 20. IDPB Aanvaarden van het ongeval met dossiernummer AO als arbeidsongeval 21. IDPB Aanvaarden van het ongeval met dossiernummer WEG als arbeidsongeval 22. IDPB Aanvaarden van het ongeval met dossiernummer AO als arbeidsongeval 23. IDPB Aanvaarden van het ongeval met dossiernummer WEG als arbeidsongeval 24. IDPB Kennisnemen van akkoordverklaring betrokkene en goedkeuren ontwerpbesluit i.v.m. arbeidsongeval met dossiernummer AO IDPB Kennisnemen van akkoordverklaring betrokkene en goedkeuren ontwerpbesluit i.v.m. arbeidsongeval met dossiernummer WEG IDPB Kennisnemen van akkoordverklaring betrokkene en goedkeuren ontwerpbesluit i.v.m. arbeidsongeval met dossiernummer AO IDPB Kennisnemen van akkoordverklaring betrokkene en goedkeuren ontwerpbesluit i.v.m. arbeidsongeval met dossiernummer AO Provinciebelastingen Uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen voor een aantal niet-fiscale vorderingen 29. Vergunningen Bouwberoep 34041/334/B/2014/441 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing, gelegen te Wevelgem Beslissing: Beroep 1: vergunning weigeren Beroep 2: onontvankelijk 30. Vergunningen Bouwberoep 33029/210/B/2014/442 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een woning, gelegen te Wervik Beslissing: Vergunning weigeren 31. Vergunningen Bouwberoep 34022/526/B/2014/447 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Kortrijk Beslissing: Vergunning weigeren Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 3

4 32. Vergunningen Bouwberoep 34003/89/B/2014/452 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het regulariseren bestemmingswijziging loods naar tijdelijke noodwoning voor 5 jaar., gelegen te Avelgem Beslissing: Vergunning weigeren 33. Vergunningen Bouwberoep 36008/290/B/2015/14 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het regulariseren van het plaatsen van een ventilatiekanaal op een bestaand magazijn, gelegen te Emelgem (Izegem) Beslissing: Beroep zonder voorwerp - afstand van beroep 34. Vergunningen Bouwberoep 34042/283/B/2015/6 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor de nieuwbouw van 68 assistentiewoningen met gemeenschapsruimte met 52 ondergrondse en 10 bovengrondse parkeerplaatsen, gelegen te Zwevegem Beslissing: Beroep onontvankelijk 35. Vergunningen Bouwberoep 34023/137/B/2015/18 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het herbouwen van een loods, gelegen te Kuurne Beslissing: Beroep onontvankelijk 36. Vergunningen Bouwberoep 31022/422/B/2015/21 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het regulariseren van een tuinhuisje in hout, een toilethok in hout en een badkamertje in hout, gelegen te Hertsberge (Oostkamp) Beslissing: Beroep onontvankelijk 37. Economie /44/EC/DEP/LDB/LDBKA/HERSST - Goedkeuren van de zetelverdeling van de algemene landbouworganisaties, de voordracht van gespecialiseerde landbouworganisaties en de aanduiding van de provinciale vertegenwoordiging i.k.v. de hersamenstelling van de Provinciale Landbouwkamer 38. COOP /2015/002 MCW Goedkeuren bestek, onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van levering voor de aankoop van een modulaire opbouwbare tent tbv PSNC De Gavers 39. COOP /2014/001 JJ Goedkeuren onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en gunning opdracht van diensten: organiseren van circusateliers in de Provincie West- Vlaanderen Gebouwen /2013/004 - Goedkeuren kredietvastlegging restauratie Steenakkermolen te Langemark-Poelkapelle - V.S COOP /2013/016b MCW Goedkeuren PV vaststelling D.O. 1 lot 2 perceel 2 hvac ZNC Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 4

5 42. Waterlopen Vastleggen van een transactiekrediet voor de onderhoudswerken dienstjaar 2014 die uitgevoerd worden door de Oostkustpolder 43. COOP /2015/001/COOP68 - goedkeuren overeenkomst tot ingebruikgeving met betrekking tot een perceeltje grond in het provinciedomein d'aertrycke waarop een schapenhok van een aanpalende deels werd opgericht 44. COOP /2014/002 JJ Goedkeuren onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en gunning opdracht van diensten: ontwikkelen van een sociaal-artistieke werking in de Provincie West-Vlaanderen Vergunningen Vlarem 31005/741/2/B/1 - Ministerieel besluit houdende wijziging tot het verlenen van milieuvergunning voor een mortelcentrale met vergistingsinstallatie, gelegen te Brugge 46. Vergunningen Vlarem 31004/78/1/B/3 - Ministerieel besluit houdende bevestiging van weigering van milieuvergunning voor een tankstation, gelegen te Uitkerke (Blankenberge) 47. Vergunningen Vlarem 31033/194/2/B/2 - Ministerieel besluit houdende bevestiging van milieuvergunning verlenen voor een varkens- en rundveefokkerij, gelegen te Torhout 48. Vergunningen Vlarem 31022/167/2/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een tankstation, gelegen te Oostkamp 49. Vergunningen Vlarem 32003/68/2/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een varkenshouderij, gelegen te Vladslo (Diksmuide) 50. Vergunningen Vlarem 38025/273/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een rundveebedrijf, gelegen te Houtem (Veurne) 51. Vergunningen Vlarem 33011/176/2/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een varkens- en rundveefokkerij, gelegen te Dikkebus (Ieper) 52. Cultuur /Cult 419 Goedkeuring vastlegging saldo subsidie artistiek-culturele initiatieven in het kader van het provinciaal reglement artistiek-culturele initiatieven Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 5

6 53. Welzijn /I/37 - Toekennen en uitbetalen voorschot impulssubsidie 54. Personeel en HRM /Personeel/Aanstellen gelegenheidspersoneel domein Raversyde 55. IVA SBR Kennisgeving van verslag en adviezen SRC IVA SBR - Bijeenkomst van 8 december Financiën Goedkeuring verlenen aan de bestellijst van 26 februari Personeel en HRM /Personeel/Aanstelling technisch beambte in contractueel verband dienst Accommodatie 58. Vergunningen Bouwberoep 33011/629/B/2014/450 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het regulariseren van een houten afsluiten ter hoogte van de eerste verdieping, gelegen te Ieper Beslissing: Vergunning weigeren 59. Vergunningen Bouwberoep 36010/122/B/2014/449 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een exploitatiewoning plus smart repair centre bij een bestaand autoschadebedrijf, gelegen te Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden 60. COOP /2011/001/GEB22/VDT - Goedkeuren verrekening nr. 6 voor de opdracht van werken : restauratie interieur fase 5.2 lot 1 : restauratie muren en gewelven + pleister- en schilderwerken in de Sint -Salvatorsktathedraal te Brugge 61. COOP /2009/036 MCW Goedkeuren PV van definitieve oplevering en vrijgave saldo borgsom voor de opdracht van werken lot 5 lift van de verbouwingswerken starterscentrum Oude Bottelarij site Rodenbach Roeselare 62. Cultuur /Cult 415:Goedkeuring van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als gunningswijze van de opdracht voor de levering van 20 actieve klankboxen ten behoeve van de provinciale uitleendienst 63. Cultuur /Cult-417: Goedkeuring van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als gunningswijze van de opdracht voor de levering van een lot klemspots met arm ten behoeve van de provinciale uitleendienst Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 6

7 64. Cultuur /Cult-418: Goedkeuring van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als gunningswijze van de opdracht voor de levering van een lot ledcubes ten behoeve van de provinciale uitleendienst 65. Groendienst GD_SD_70_1504_ALG_Draagbare lier - Goedkeuren van bestek, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en gunning opdracht levering van 4 draagbare lieren tbv verschillende provinciedomeinen 66. COOP /2014/072 JJ goedkeuren onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van diensten : opmaak plan-milieueffectbeoordeling provinciaal RUP Regionaal bedrijventerrein Menen - Wervik 67. Vergunningen Vergunningen GAS 2015/01 - Gunstig advies verlenen voor aansluiting en vervoer van gas naar een afnemer met een inrichting gelegen te Langemark-Poelkapelle 68. COOP /2012/002 JJ Goedkeuren van de verrekening 1 in meer en verlenging uitvoeringstermijn voor de opdracht van werken: omgevingswerken watersportgebouw domein De Gavers te Harelbeke 69. COOP /2012/002 JJ Goedkeuren van de verrekening 2 in meer en verlenging uitvoeringstermijn voor de opdracht van werken: omgevingswerken watersportgebouw domein De Gavers te Harelbeke 70. Vergunningen Vlarem 33021/22/1/A/4 - Behandelingstermijn verlengen voor het uitbreiden en wijzigen van een varkens- en rundveefokkerij gelegen te Poperinge 71. Vergunningen Vlarem 32011/27/3/B/2 - Ministerieel besluit houdende wijziging tot het verlenen van milieuvergunningvoor een afvalverwerkend bedrijf, gelegen te Kortemark 72. Vergunningen Vlarem 32011/280/2/B/1 - Ministerieel besluit houdende wijziging tot het gedeeltelijk inwilligen van de vraag tot wijzigen van de voorwaarden met betrekking tot de opvulling van een kleigroeve, gelegen te Kortemark 73. Vergunningen Vlarem 37017/19/4/B/1 - Ministerieel besluit houdende wijziging tot het verlenen van milieuvergunning voor een houtbewerkingsbedrijf, gelegen te Wielsbeke Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 7

8 74. Vergunningen Vlarem 38025/30/2/A/1 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren van een diepe grondwaterwinning en uitbreiden en wijzigen van een kippenhouderij, gelegen te Veurne (deel diep grondwater geweigerd) 75. Vergunningen Vlarem 32006/104/2/A/3 - Milieuvergunning definitief na proef verlengen voor verder exploiteren van een monostortplaats voor baggerspecie, gelegen te Houthulst (1 jaar op proef) 76. Vergunningen Vlarem 36019/164/2/A/1 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een varkenshouderij, gelegen te Staden (deel grondwater en deel biggen geweigerd) 77. Vergunningen Vlarem 31005/372/1/M/2 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden van een technologisch bedrijf, gelegen te Sint-Andries (Brugge) 78. Vergunningen Vlarem 34022/205/4/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een electronicabedrijf, gelegen te Kortrijk 79. Vergunningen Vlarem - Openstaande beroepen bij de Minister stand februari Welzijn Kennisgeving van de organisatie van activiteiten in het kader van de Internationale Vrouwendag op 8 maart Externe relaties EE/ Goedkeuren eindrapport en aanvraag saldobetaling van Europe Direct m.b.t. het werkingsjaar Welzijn Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West- Vlaanderen en de Link vzw - TAO omtrent het inschakelen van een ervaringsdeskundige in de armoede ten behoeve van het provinciaal beleid. 83. Cultuur /Cult-416/WINOB/D5 - goedkeuren van de offerte voor coaching binnen het traject Delphi 84. Cultuur /D12/DC/Goedkeuren integratie van spelmaterialen van spelotheek Mobiele Stokpop in PBS via OB Poperinge Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 8

9 85. Cultuur OKWOI-GoneWest/ 141- Vastlegging bedrag voor luik 2015 digitale communicatie GoneWest voor perceel 5 mobile app development en gaming 86. Cultuur OKWOI-GoneWest/144-Goedkeuren onderhandelingsprocedure en gunnen van opdracht van diensten uitzenden TV-spots in het kader van de Marketing- en Communicatiecampagne bij de lancering van GoneWest editie Welzijn /SK/ Definitief goedkeuren van de aanvraag voor het verkrijgen van een renovatiepremie voor woningen ingehuurd door sociaal verhuurkantoren toepassing reglement 18/12/ Welzijn /SK/ Definitief goedkeuren van de aanvraag voor het verkrijgen van een renovatiepremie voor woningen ingehuurd door sociaal verhuurkantoren toepassing reglement 18/12/ Welzijn /SK/ Definitief goedkeuren van de aanvraag voor het verkrijgen van een renovatiepremie voor woningen ingehuurd door sociaal verhuurkantoren toepassing reglement 18/12/ Welzijn P11/8/5/1501/1: Toekennen en uitbetalen laatste schijf infrastructuursubsidie aan voorziening voor bijzondere jeugdbijstand, nl. aan vzw Nieuwland te St.-Kruis/Brugge 91. Personeel en HRM /Personeel/Jobstudenten Vergunningen Vlarem 32006/67/1/A/4 - Behandelingstermijn verlengen voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij gelegen te Houthulst 93. Griffie Goedkeuren van het ontwerp van notulen van de zitting van de deputatie van Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 9

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/03/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/03/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 19/03/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/08/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/08/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/08/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/10/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/10/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/10/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/08/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/08/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/08/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/11/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/11/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/11/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/09/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/09/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/09/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/02/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/01/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/01/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/01/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/04/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/04/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/04/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Decorte Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/09/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/09/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/09/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/01/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/01/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/01/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/05/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/05/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/05/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/08/2013

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/08/2013 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/08/2013 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/06/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/06/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 11/03/2010

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 11/03/2010 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 11/03/2010 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/06/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/06/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/04/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/04/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/04/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/10/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/10/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/10/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, VANLERBERGHE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/08/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/08/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/08/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/03/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/03/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/03/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/10/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/10/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/10/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/05/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/05/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/05/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/01/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/01/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/01/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/05/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/05/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/05/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2011

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2011 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2011 Lijst besluiten Aanwezig: BREYNE Paul, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/09/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/09/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/09/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/08/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/08/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 31/08/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, Voorzitter,; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/01/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/01/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/01/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/08/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/08/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/08/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/01/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/01/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/01/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/07/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/07/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/07/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECORTE Guido, voorzitter, ; VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 17/09/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 17/09/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 17/09/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/03/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/03/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/03/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/11/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/11/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/11/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/02/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/02/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/02/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/10/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/10/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/10/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/07/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/07/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 03/07/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECORTE Guido, voorzitter, ; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/10/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/10/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/10/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/11/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/11/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/11/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/09/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/09/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/09/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/06/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/06/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 12/06/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/11/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/11/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 10/11/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/12/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/12/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 11/12/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/01/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/01/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/01/2015 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/04/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/04/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 21/04/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 donderdag 28 april 2016 7. Consulaten: Ereconsul van Maleisië 8. Consulaten: Ereconsul van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 9. Consulaten: Ereconsul van

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/05/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/05/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 08/05/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/02/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/02/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/02/2011 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/07/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/07/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 13/07/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden;

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/08/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/08/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/08/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/02/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/02/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/02/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/09/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/09/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 07/09/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/06/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/06/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/06/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/08/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/08/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/08/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/10/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/10/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/10/2017 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/11/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/11/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/11/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/10/2014 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/12/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/12/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 01/12/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/01/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/01/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 05/01/2012 Lijst besluiten Aanwezig: BREYNE Paul, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/03/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/03/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/03/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, NAEYAERT

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/03/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/03/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 27/03/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/03/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/03/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/03/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/07/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/07/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 20/07/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; VEREECKE Carl, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam, gedeputeerden; Vannieuwenhuyze

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 09/09/2010

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 09/09/2010 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 09/09/2010 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Bart Naeyaert,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 02/07/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 02/07/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 02/07/2009 Aanwezigen: Jan Durnez, voorzitter; Patrick Van Gheluwe, Dirk De fauw, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry, Bart Naeyaert,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/07/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/07/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/07/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; Decorte Guido, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, Vanlerberghe Myriam,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/04/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/04/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/04/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DE BLOCK Franky, voorzitter; VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN VAN 06/01/2005

LIJST BESLUITEN VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN VAN 06/01/2005 LIJST BESLUITEN VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN VAN 06/01/2005 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Patrick Van Gheluwe, Gabriël Kindt, Dirk De fauw, Gunter

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/11/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/11/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 09/11/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is niet in elke West-Vlaamse regio even sterk aanwezig. Waar de concentratie

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/03/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/03/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 29/03/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, PERTRY Gunter, DECORTE Guido, leden;

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 04/06/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe, Dirk De fauw, Marleen Titeca- Decraene,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/03/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/03/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/03/2016 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/02/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/02/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 02/02/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/01/2013

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/01/2013 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/01/2013 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/03/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/03/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 15/03/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWÉ Carl, gouverneur-voorzitter; DE FAUW Dirk, VAN GHELUWE Patrick, TITECA-DECRAENE Marleen, NAEYAERT Bart, DECORTE

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/04/2016

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/04/2016 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 28/04/2016 Lijst besluiten Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: DECORTE Guido, voorzitter; DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Digitale Economische Kaart

Digitale Economische Kaart Digitale Economische Kaart Lode Vanden Bussche, dienst Economie Provincie West-Vlaanderen Studienamiddag GIS Provinciaal Hof Brugge 18/11/2008 19-11-2008 dienst Economie- Digitale Economische Kaart 1 Situering

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 13/01/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 13/01/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 13/01/2011 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 28/04/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 28/04/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 28/04/2011 Aanwezigen: Dirk De fauw, voorzitter; Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry, Bart Naeyaert, Guido

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/11/2017

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/11/2017 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/11/2017 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/12/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie