Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015"

Transcriptie

1 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, VANLERBERGHE Myriam, gedeputeerden; ANTHIERENS Geert, provinciegriffier BESLOTEN 1. Gebiedsgerichte werking GGW/ Kennisgeving van het rapport van de locatie verantwoordelijke omtrent de behandeling van de reservatieaanvragen van organisaties waarvoor delegatie werd verleend in de streekhuizen 2. Groendienst GD_90_HOG_1502 Aanvraag gebruik tuin 't Hooghe voor het houden van concerten Beslissing: Aanvraag weigeren 3. MiNaWA cevi01ZT goedkeuring prijsopgave voor onderhoudskosten verbonden aan Ceinvent 4. Groendienst GD_90_STE_1502 Organisatie oldtimer rally Sterrebos op 18 april 2015 Beslissing: Aanvraag weigeren 5. Groendienst GD_FK_31_L63_1509 de vraag van Fluxys om ter hoogte van de Rekestraat te Staden de vrijbosroute te kruisen met een HD gasleiding en tevens ter hoogte van de Soetestraat te Staden een beperkte passage over het grondgebied van de vrijbosroute te mogen realiseren 6. Gebiedsgerichte werking GGW Ondertekenen van de overeenkomst voor gratis gebruik van de zaalaccommodatie van het Ontmoetingscentrum d Annexe te De Haan voor het Kustforum op 17 maart Groendienst GD_FK_31_L62_1510 de vraag van Infrax voor het aanleggen van nutsleidingen in kruising met Groene 62 ter hoogte van de Moerdijkstraat te Gistel Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 1

2 8. Accommodatie BB/2015/12 -Weigeren vrijstelling gebruiksvergoeding van de vergaderaccommodatie Boeverbos op vrijdag,12 juni 2015 door de vzw Confederatie Bouw West-Vlaanderen 9. Accommodatie /AC/TH14 Voorstel tot afstaan van buiten dienst gestelde dienst- en huurfietsen 10. MiNaWA PDNME/15ZIT06ZT Principiële goedkeuring organisatie en aanpak Week van de Zee Vergunningen Vergunningen MOW/2015/014 - Gedeeltelijke afschaffing buurtweg 22 en verlegging buurtweg 7 te Ardooie 12. Vergunningen Vergunningen MOW_2015_058 - Gedeeltelijke verlegging van de voetweg nr. 49 te Aarsele 13. Ruimtelijke planning RP/DEP/2015/052 - Kennis geven van een aantal ontbrekende elementen in de screeningsnota over het gemeentelijk RUP Site Olivier (gemeente Hooglede) 14. Ruimtelijke planning RP/DEP/2015/055 - Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies over het ontwerp gemeentelijk RUP Ambachtelijke zone West (stad Blankenberge) 15. Ruimtelijke planning RP/DEP/2015/056 - Kennis nemen van het verslag over het beheer van de financiële middelen 2014 van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) 16. Ruimtelijke planning RP/DEP/2015/057 - Verlenen van voorwaardelijk gunstig advies over het voorontwerp gemeentelijk RUP Zonevreemde bedrijven fase 1 (stad Wervik) 17. Ruimtelijke planning RP/DEP/2015/059 - gedeeltelijke goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostrozebekestraat (gemeente Ingelmunster) Beslissing: Uitgesteld 18. Ruimtelijke planning RP/DEP/2015/054 - Goedkeuren van toepassing schorsingsbevoegdheid bij gemeentelijke RUP s 19. Cultuur - Onderwijs /C-413:Toekennen en uitbetalen van het saldo voor de diverse projecten van de Techniekacademies in het kader van de subsidiering van flankerende onderwijsprojecten Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 2

3 20. IDPB Aanvaarden van het ongeval met dossiernummer AO als arbeidsongeval 21. IDPB Aanvaarden van het ongeval met dossiernummer WEG als arbeidsongeval 22. IDPB Aanvaarden van het ongeval met dossiernummer AO als arbeidsongeval 23. IDPB Aanvaarden van het ongeval met dossiernummer WEG als arbeidsongeval 24. IDPB Kennisnemen van akkoordverklaring betrokkene en goedkeuren ontwerpbesluit i.v.m. arbeidsongeval met dossiernummer AO IDPB Kennisnemen van akkoordverklaring betrokkene en goedkeuren ontwerpbesluit i.v.m. arbeidsongeval met dossiernummer WEG IDPB Kennisnemen van akkoordverklaring betrokkene en goedkeuren ontwerpbesluit i.v.m. arbeidsongeval met dossiernummer AO IDPB Kennisnemen van akkoordverklaring betrokkene en goedkeuren ontwerpbesluit i.v.m. arbeidsongeval met dossiernummer AO Provinciebelastingen Uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen voor een aantal niet-fiscale vorderingen 29. Vergunningen Bouwberoep 34041/334/B/2014/441 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing, gelegen te Wevelgem Beslissing: Beroep 1: vergunning weigeren Beroep 2: onontvankelijk 30. Vergunningen Bouwberoep 33029/210/B/2014/442 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een woning, gelegen te Wervik Beslissing: Vergunning weigeren 31. Vergunningen Bouwberoep 34022/526/B/2014/447 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een eengezinswoning, gelegen te Kortrijk Beslissing: Vergunning weigeren Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 3

4 32. Vergunningen Bouwberoep 34003/89/B/2014/452 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het regulariseren bestemmingswijziging loods naar tijdelijke noodwoning voor 5 jaar., gelegen te Avelgem Beslissing: Vergunning weigeren 33. Vergunningen Bouwberoep 36008/290/B/2015/14 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het regulariseren van het plaatsen van een ventilatiekanaal op een bestaand magazijn, gelegen te Emelgem (Izegem) Beslissing: Beroep zonder voorwerp - afstand van beroep 34. Vergunningen Bouwberoep 34042/283/B/2015/6 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor de nieuwbouw van 68 assistentiewoningen met gemeenschapsruimte met 52 ondergrondse en 10 bovengrondse parkeerplaatsen, gelegen te Zwevegem Beslissing: Beroep onontvankelijk 35. Vergunningen Bouwberoep 34023/137/B/2015/18 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het herbouwen van een loods, gelegen te Kuurne Beslissing: Beroep onontvankelijk 36. Vergunningen Bouwberoep 31022/422/B/2015/21 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het regulariseren van een tuinhuisje in hout, een toilethok in hout en een badkamertje in hout, gelegen te Hertsberge (Oostkamp) Beslissing: Beroep onontvankelijk 37. Economie /44/EC/DEP/LDB/LDBKA/HERSST - Goedkeuren van de zetelverdeling van de algemene landbouworganisaties, de voordracht van gespecialiseerde landbouworganisaties en de aanduiding van de provinciale vertegenwoordiging i.k.v. de hersamenstelling van de Provinciale Landbouwkamer 38. COOP /2015/002 MCW Goedkeuren bestek, onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van levering voor de aankoop van een modulaire opbouwbare tent tbv PSNC De Gavers 39. COOP /2014/001 JJ Goedkeuren onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en gunning opdracht van diensten: organiseren van circusateliers in de Provincie West- Vlaanderen Gebouwen /2013/004 - Goedkeuren kredietvastlegging restauratie Steenakkermolen te Langemark-Poelkapelle - V.S COOP /2013/016b MCW Goedkeuren PV vaststelling D.O. 1 lot 2 perceel 2 hvac ZNC Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 4

5 42. Waterlopen Vastleggen van een transactiekrediet voor de onderhoudswerken dienstjaar 2014 die uitgevoerd worden door de Oostkustpolder 43. COOP /2015/001/COOP68 - goedkeuren overeenkomst tot ingebruikgeving met betrekking tot een perceeltje grond in het provinciedomein d'aertrycke waarop een schapenhok van een aanpalende deels werd opgericht 44. COOP /2014/002 JJ Goedkeuren onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en gunning opdracht van diensten: ontwikkelen van een sociaal-artistieke werking in de Provincie West-Vlaanderen Vergunningen Vlarem 31005/741/2/B/1 - Ministerieel besluit houdende wijziging tot het verlenen van milieuvergunning voor een mortelcentrale met vergistingsinstallatie, gelegen te Brugge 46. Vergunningen Vlarem 31004/78/1/B/3 - Ministerieel besluit houdende bevestiging van weigering van milieuvergunning voor een tankstation, gelegen te Uitkerke (Blankenberge) 47. Vergunningen Vlarem 31033/194/2/B/2 - Ministerieel besluit houdende bevestiging van milieuvergunning verlenen voor een varkens- en rundveefokkerij, gelegen te Torhout 48. Vergunningen Vlarem 31022/167/2/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een tankstation, gelegen te Oostkamp 49. Vergunningen Vlarem 32003/68/2/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een varkenshouderij, gelegen te Vladslo (Diksmuide) 50. Vergunningen Vlarem 38025/273/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een rundveebedrijf, gelegen te Houtem (Veurne) 51. Vergunningen Vlarem 33011/176/2/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een varkens- en rundveefokkerij, gelegen te Dikkebus (Ieper) 52. Cultuur /Cult 419 Goedkeuring vastlegging saldo subsidie artistiek-culturele initiatieven in het kader van het provinciaal reglement artistiek-culturele initiatieven Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 5

6 53. Welzijn /I/37 - Toekennen en uitbetalen voorschot impulssubsidie 54. Personeel en HRM /Personeel/Aanstellen gelegenheidspersoneel domein Raversyde 55. IVA SBR Kennisgeving van verslag en adviezen SRC IVA SBR - Bijeenkomst van 8 december Financiën Goedkeuring verlenen aan de bestellijst van 26 februari Personeel en HRM /Personeel/Aanstelling technisch beambte in contractueel verband dienst Accommodatie 58. Vergunningen Bouwberoep 33011/629/B/2014/450 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het regulariseren van een houten afsluiten ter hoogte van de eerste verdieping, gelegen te Ieper Beslissing: Vergunning weigeren 59. Vergunningen Bouwberoep 36010/122/B/2014/449 stedenbouwkundige vergunning verlenen voor het bouwen van een exploitatiewoning plus smart repair centre bij een bestaand autoschadebedrijf, gelegen te Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) Beslissing: Vergunning verlenen onder voorwaarden 60. COOP /2011/001/GEB22/VDT - Goedkeuren verrekening nr. 6 voor de opdracht van werken : restauratie interieur fase 5.2 lot 1 : restauratie muren en gewelven + pleister- en schilderwerken in de Sint -Salvatorsktathedraal te Brugge 61. COOP /2009/036 MCW Goedkeuren PV van definitieve oplevering en vrijgave saldo borgsom voor de opdracht van werken lot 5 lift van de verbouwingswerken starterscentrum Oude Bottelarij site Rodenbach Roeselare 62. Cultuur /Cult 415:Goedkeuring van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als gunningswijze van de opdracht voor de levering van 20 actieve klankboxen ten behoeve van de provinciale uitleendienst 63. Cultuur /Cult-417: Goedkeuring van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als gunningswijze van de opdracht voor de levering van een lot klemspots met arm ten behoeve van de provinciale uitleendienst Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 6

7 64. Cultuur /Cult-418: Goedkeuring van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als gunningswijze van de opdracht voor de levering van een lot ledcubes ten behoeve van de provinciale uitleendienst 65. Groendienst GD_SD_70_1504_ALG_Draagbare lier - Goedkeuren van bestek, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en gunning opdracht levering van 4 draagbare lieren tbv verschillende provinciedomeinen 66. COOP /2014/072 JJ goedkeuren onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van diensten : opmaak plan-milieueffectbeoordeling provinciaal RUP Regionaal bedrijventerrein Menen - Wervik 67. Vergunningen Vergunningen GAS 2015/01 - Gunstig advies verlenen voor aansluiting en vervoer van gas naar een afnemer met een inrichting gelegen te Langemark-Poelkapelle 68. COOP /2012/002 JJ Goedkeuren van de verrekening 1 in meer en verlenging uitvoeringstermijn voor de opdracht van werken: omgevingswerken watersportgebouw domein De Gavers te Harelbeke 69. COOP /2012/002 JJ Goedkeuren van de verrekening 2 in meer en verlenging uitvoeringstermijn voor de opdracht van werken: omgevingswerken watersportgebouw domein De Gavers te Harelbeke 70. Vergunningen Vlarem 33021/22/1/A/4 - Behandelingstermijn verlengen voor het uitbreiden en wijzigen van een varkens- en rundveefokkerij gelegen te Poperinge 71. Vergunningen Vlarem 32011/27/3/B/2 - Ministerieel besluit houdende wijziging tot het verlenen van milieuvergunningvoor een afvalverwerkend bedrijf, gelegen te Kortemark 72. Vergunningen Vlarem 32011/280/2/B/1 - Ministerieel besluit houdende wijziging tot het gedeeltelijk inwilligen van de vraag tot wijzigen van de voorwaarden met betrekking tot de opvulling van een kleigroeve, gelegen te Kortemark 73. Vergunningen Vlarem 37017/19/4/B/1 - Ministerieel besluit houdende wijziging tot het verlenen van milieuvergunning voor een houtbewerkingsbedrijf, gelegen te Wielsbeke Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 7

8 74. Vergunningen Vlarem 38025/30/2/A/1 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren van een diepe grondwaterwinning en uitbreiden en wijzigen van een kippenhouderij, gelegen te Veurne (deel diep grondwater geweigerd) 75. Vergunningen Vlarem 32006/104/2/A/3 - Milieuvergunning definitief na proef verlengen voor verder exploiteren van een monostortplaats voor baggerspecie, gelegen te Houthulst (1 jaar op proef) 76. Vergunningen Vlarem 36019/164/2/A/1 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een varkenshouderij, gelegen te Staden (deel grondwater en deel biggen geweigerd) 77. Vergunningen Vlarem 31005/372/1/M/2 - Milieuvergunning verlenen voor uitbreiden van een technologisch bedrijf, gelegen te Sint-Andries (Brugge) 78. Vergunningen Vlarem 34022/205/4/M/1 - Kennis nemen van overname van milieuvergunning van een electronicabedrijf, gelegen te Kortrijk 79. Vergunningen Vlarem - Openstaande beroepen bij de Minister stand februari Welzijn Kennisgeving van de organisatie van activiteiten in het kader van de Internationale Vrouwendag op 8 maart Externe relaties EE/ Goedkeuren eindrapport en aanvraag saldobetaling van Europe Direct m.b.t. het werkingsjaar Welzijn Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West- Vlaanderen en de Link vzw - TAO omtrent het inschakelen van een ervaringsdeskundige in de armoede ten behoeve van het provinciaal beleid. 83. Cultuur /Cult-416/WINOB/D5 - goedkeuren van de offerte voor coaching binnen het traject Delphi 84. Cultuur /D12/DC/Goedkeuren integratie van spelmaterialen van spelotheek Mobiele Stokpop in PBS via OB Poperinge Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 8

9 85. Cultuur OKWOI-GoneWest/ 141- Vastlegging bedrag voor luik 2015 digitale communicatie GoneWest voor perceel 5 mobile app development en gaming 86. Cultuur OKWOI-GoneWest/144-Goedkeuren onderhandelingsprocedure en gunnen van opdracht van diensten uitzenden TV-spots in het kader van de Marketing- en Communicatiecampagne bij de lancering van GoneWest editie Welzijn /SK/ Definitief goedkeuren van de aanvraag voor het verkrijgen van een renovatiepremie voor woningen ingehuurd door sociaal verhuurkantoren toepassing reglement 18/12/ Welzijn /SK/ Definitief goedkeuren van de aanvraag voor het verkrijgen van een renovatiepremie voor woningen ingehuurd door sociaal verhuurkantoren toepassing reglement 18/12/ Welzijn /SK/ Definitief goedkeuren van de aanvraag voor het verkrijgen van een renovatiepremie voor woningen ingehuurd door sociaal verhuurkantoren toepassing reglement 18/12/ Welzijn P11/8/5/1501/1: Toekennen en uitbetalen laatste schijf infrastructuursubsidie aan voorziening voor bijzondere jeugdbijstand, nl. aan vzw Nieuwland te St.-Kruis/Brugge 91. Personeel en HRM /Personeel/Jobstudenten Vergunningen Vlarem 32006/67/1/A/4 - Behandelingstermijn verlengen voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij gelegen te Houthulst 93. Griffie Goedkeuren van het ontwerp van notulen van de zitting van de deputatie van Deputatie 26/02/2015 lijst besluiten 9

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 25/06/2015 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 06/12/2012 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Gunter Pertry, Bart Naeyaert, Guido Decorte,

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

13 juli 2015 GEMEENTERAAD

13 juli 2015 GEMEENTERAAD 13 juli 2015 1. Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad. Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 8 juni 2015 2. Reglementen - subsidiereglement naar aanleiding van de aankoop van defibrillatoren

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 001 Secretariaat. Notulen cbs 16 maart 2015. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 1 en 2. 003 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege.

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1

Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1 371 372 Bestuurlijke Organisatie 01.01 Ondersteunen van de werking van de

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke,

GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012. Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter. Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, 30 GEMEENTERAADSZITTING 23 APRIL 2012 Aanwezig: Hugo Leroy, Burgemeester-Voorzitter Willy Benoot, Karel Hubau, Denis Dierick, Nadine De Stercke, Willy Van Hove Schepenen Marc Van Wittenberge, Willy Demoor,

Nadere informatie

Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg [...]

Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg [...] Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg [...] Datum 20/04/2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie