LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009"

Transcriptie

1 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry, Guido Decorte, leden; Hilaire Ost, provinciegriffier; 1. - EEG 2009/740/EC/GIS/Vastlegging toelage 2009 aan de Intercommunale Leiedal met betrekking tot electronische dienstverening in het kader van e-government ("govmaps") 2. - Dienst Wegen 0403/2009/005/weg43 - Verlenen van ongunstig advies tot het plaatsen van één dubbele wegwijzers langs de provincieweg III: Jabbeke Den Os 3. - EEG-Economie 2009/669/EC/0_Dep/2_TDL - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst organisatie Cruise Conferentie 4. - Cultuur X/M-1-a - Verlenen van gunstig advies over de bescherming als monument van houtig erfgoed Beslissing: uitstel 5. - Cultuur XII/A-1 - Goedkeuring van de verlenging van reeds bestaande tijdschriftabonnementen voor het jaar 2009 ten behoeve van de Provinciale bibliotheek en de diensten van het provinciebestuur 6. - Cultuur XXI/B-3 - Goedkeuren van uitbetaling saldo exploitatietoelage aan orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze, voor het jaar Personeel - loopbaanbeheer 2009/personeel/Aanstellen in contractueel verband van een deskundige dienst EG

2 8. - Personeel - loopbaanbeheer 2009/personeel/Benoemen van een technsich deskundige op proef ten behoeve van de dienst waterlopen-noord 9. - Dienst Vergunningen Vlarem 31004/13/2/A/3 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, wijzigen en uitbreiden van een varkensfokkerij, gelegen te Blankenberge Dienst Vergunningen Vlarem 33021/132/1/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, wijzigen, toevoegen en uitbreiden van een varkensfokkerij, gelegen te Poperinge Dienst Vergunningen Vlarem 32030/50/2/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren en uitbreiden van een varkens- en rundveefokkerij, gelegen te Reninge (Lo-Reninge) Dienst Vergunningen Vlarem 37015/310/1/A/2 - Milieuvergunning gedeeltelijk verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een rundvee- & pluimveefokkerij en weigeren uitbreiden grondwaterwinning 375 m³/j in het Ieperiaan zand, gelegen te Kanegem (Tielt) Dienst Vergunningen Vlarem 36012/66/2/A/1 - Milieuvergunning verlenen voor het uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een varkens- en rundveebedrijf, gelegen te Moorslede Dienst Vergunningen Vlarem 31033/228/1/A/1 - Verlengen behandelingstermijn milieuvergunning met 60 kalenderdagen voor het exploiteren van een windmolenpark, gelegen te Torhout Dienst Vergunningen Vlarem 38002/66/2/M/2 - Aktename mededeling kleine verandering voor uitbreiden en wijzigen van een varkens- en kippenfokkerij, gelegen te Alveringem Dienst Vergunningen Vlarem 35013/279/1/M/1 - Aktename mededeling kleine verandering voor uitbreiden en wijzigen van een spinnerij, gelegen te Zandvoorde (Oostende) Dienst Vergunningen Vlarem 33021/47/1/M/4 - Aktename mededeling kleine verandering voor wijzigen van een varkens- en kippenfokkerij, gelegen te Poperinge

3 18. - Dienst Vergunningen Vlarem 36006/120/2/M/2 - Aktename mededeling kleine verandering voor uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij, gelegen te Hooglede Dienst Vergunningen Vlarem 32006/98/2/M/2 - Aktename mededeling kleine verandering voor uitbreiden van een garage met tankstation, gelegen te Houthulst Dienst Vergunningen Vlarem 31022/284/1/M/1 - Aktename mededeling kleine verandering voor uitbreiden en wijzigen van een rundvee- en varkensfokkerij, gelegen te Ruddervoorde (Oostkamp) Dienst Vergunningen Vlarem 36015/390/1/A/2 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen (5j jaar diepe winning) van een varkenshouderij, gelegen te Roeselare Dienst Vergunningen 34041/280/B/2009/182 - Beslissing in beroep over het bouwen eengezinswoning te Wevelgem (Moorsele) Dienst Vergunningen 34042/227/B/2009/178 - Beslissing in beroep over het maken dakterras met omheining te Zwevegem Dienst Vergunningen Vlarem 32003/60/1/M/4 - Aktename mededeling kleine verandering voor wijzigen van een varkensfokkerij, gelegen te Pervijze (Diksmuide) Dienst Vergunningen RO/Algemeen - Brief aan de gemeenten m.b.t. de inwerkingtreding Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Dienst Vergunningen 31033/227/B/2009/79 - Beslissing in beroep over het verbouwen van een woning te Torhout Beslissing: beroep gegrond Dienst Vergunningen

4 31022/347/B/2009/57 - Beslissing in beroep over het bouwen van een eengezinswoning te Oostkamp Beslissing: beroep gegrond COOP 0300/2009/023 MCW Goedkeuren bestek en gunningswijze (openbare aanbesteding) van de opdracht van werken: lot 3 sanitaire installatie voor het bouwen van 3 loodsen en kantoorgebouw in het kader van de startersinfrastructuur Kaaskerke te Diksmuide Dienst Vergunningen Vlarem 38002/21/2/M/2 - Aktename mededeling kleine verandering voor wijzigen van een rundvee- en varkensfokkerij, gelegen te Stavele (Alveringem) Dienst Vergunningen 33011/541/B /2009/185 - Beslissing in beroep over het uitbreiden garage te Ieper Dienst Vergunningen Vlarem 32003/53/1/M/1 - Aktename mededeling kleine verandering voor wijzigen van een varkensfokkerij, gelegen te Leke (Diksmuide) Dienst Financiën goedkeuringsstaten betalingen 2009 zitting 17/9/ Dienst IT 2009/RAADSL/06 - Goedkeuren van de prijsbepaling voor de overname van IT-toestellen door de deputatie COOP 0100/2002/006 JJ goedkeuring van de factuur voor correctief onderhoud van de brugsimulator van het centrum voor maritieme opleidingen te Zeebrugge Dienst Financiën Goedkeuring verlenen aan de bestellijst van 17 september COOP 0100/2008/002 JJ Goedkeuren onderhandelingsprocedure en gunning 3 opdrachten van diensten voor de campagne baarmoederhalskankeropsporing in de regio Zuid-West- Vlaanderen

5 37. - COOP 0304/2008/013 JJ Goedkeuren van bestek, onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van diensten : onderhoud aan platte daken in het provinciehuis Boeverbos Welzijn en Huisvesting P09/8/8/1 - Goedkeuren organisatie van een teamdag voor de dienst welzijn op vrijdag 25 september Dienst Vergunningen Vlarem 36011/91/3/M/2 - Aktename mededeling kleine verandering voor uitbreiden en wijzigen van een mestverwerkingsinstallatie, gelegen te Lichtervelde Dienst Vergunningen Vlarem 31005/733/1/M/1 - Aktename mededeling kleine verandering voor uitbreiden van een containerpark, gelegen te Sint-Michiels (Brugge) Dienst Vergunningen 31012/178/V/2009/11 - Beslissing in beroep over het verkavelen van grond (wijziging) te Jabbeke (Varsenare) DRUM RP/DEP/09/307 - Kennis geven van de volledigheid van de screeningsnota over het gemeentelijk RUP Sport Kachtem (gemeente Izegem) Dienst Vergunningen Vlarem 31003/136/4/W/1 - Gedeeltelijk inwilligen van de vraag tot wijzigen van de lozingsnormen van een wasserijbedrijven, linnenservice- en verhuurgroep, gelegen te Oedelem (Beernem) DRUM RP/DEP/09/309 - Goedkeuren gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sportvelden Sint- Lodewijk (gemeente Deerlijk) DRUM RP/DEP/09/308 - Verlenen van gunstig advies over het ontwerp gemeentelijk RUP Schrappen Woonuitbreidingsgebied (gemeente Moorslede) Welzijn en Huisvesting GZH/4528 e.a.(200804) - Afwijzen tegemoetkoming in de kosten van verstrekte gezinszorg.

6 47. - Welzijn en Huisvesting Goedkeuren samenstelling van de adviesgroep i.k.v. het provinciaal reglement houdende de toekenning van een impulspremie voor de sector welzijn en/of gelijke kansen, dd Provincieraad 26/03/ Welzijn en Huisvesting P09/8/2/5 - Goedkeuren ter beschikking stellen accommodatie studiedag dementie 02/10/ Cultuur Principieel goedkeuren samenwerking Vlaamse Cultuurprijzen 2009 georganiseerd door CultuurNet Vlaanderen Welzijn en Huisvesting P07/8/1/0508/6 : Toekennen enige schijf infrastructuursubsidie aan voorzieningen voor personen met een handicap, nl. aan de vzw Ons Tehuis te Brugge Welzijn en Huisvesting P07/8/1/0508/1 : Toekenning 2e schijf infrastructuursubsidie aan voorzieningen voor personen met een handicap, nl. aan de vzw De Lovie te Poperinge COOP 0216/2009/004/COOP13/VDT - Goedkeuren van de betalingsaanvraag ereloonnota advocaat EEG-Externe relaties ER/ Goedkeuring verlenen voor onkosten hosting en onderhoudscontract voor website (1 jaar) Cultuur I/C-20 - Goedkeuren van de subsidie aan de vzw Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers voor de uitgave van deel 3 van het "Lexicon van West-Vlaamse Schrijvers" Welzijn en Huisvesting goedkeuren samenstelling provinciale beoordelingscommissie 'Wonen in eigen streek' uitvoering artikel boek 5 grond-en pandendecreet van 27 maart MINAWA

7 Minawa/ goedkeuring advies kennisgevingsdossier plan-mer "geintegreerd kustveiligheidsplan" COOP 0100/2008/010 JJ goedkeuren van het bestek en de algemene offertevraag als gunningswijze betreffende de opdracht van diensten: natuur- en bosbeheer in de domeinen en groene assen van het provinciebestuur West-Vlaanderen Welzijn en Huisvesting P09/8/05 - goedkeuren organisatie projectenbeurs op 20 september in het PNZC te Roeselare COOP 0204/2009/011/WEG12/LDJ - Goedkeuren van bestek, onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van werken: aanleggen steenslagverharding ruiterpad (2de fase) in het Provinciaal Domein Bulskampveld te Beernem Dienst Vergunningen Vlarem 36007/2/1/M/3 - Aktename mededeling kleine verandering voor uitbreiden van een inrichting voor de opslag en overslag van afvalolie, gelegen te Ingelmunster Welzijn en Huisvesting GZH/3 e.a.(200901) - Toekenning tegemoetkoming in de kosten van verstrekte gezinshulp EEG-Economie 2009/767/EC/0_dep/D2 proj330 - Izegem: bekommernissen buurtbewoners site Boucherie Dienst Vergunningen Vlarem 31022/52/2/M/5 - Aktename mededeling kleine verandering voor uitbreiden en wijzigen van een suikerfabriek, gelegen te Oostkamp Welzijn en Huisvesting P05/8/1/0508/9 :Toekenning 3e schijf infrastructuursubsidie aan voorzieningen voor personen met een handicap, nl. aan de vzw Gehandicaptenzorg Maria ter Engelen te Klerken Welzijn en Huisvesting GZH/2291 e.a.(200810) - Toekenning tegemoetkoming in de kosten van verstrekte gezinshulp.

8 66. - EEG-Economie 2009/212/EC/EAS/TOEL - Toekenning toelage 2009 aan European Aquaculture Society COOP 0100/2009/047 JJ goedkeuren van het bestek en de onderhandelingsprocedure betreffende de opdracht van diensten: mobiliteit tussen Leie en Schelde, analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het interfluvium COOP 0300/2009/ /2009/015 Goedkeuren van de bestekken en de gunningswijze (openbare aanbesteding) betreffende de levering van elektrisch vermogen (hoog- en laagspanning) voor een periode van 3 jaar voor de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer COOP 0100/2004/073/COOP35/VDT - Goedkeuren verzekeringspolis alle risico's voor de tijdelijke tentoonstelling 'Een bos vol geheimen' in het Provinciaal domein De Palingbeek Welzijn en Huisvesting P99/8/2/06/3 : Toekenning 11e schijf infrastructuursubsidie rusthuizen aan het OCMW Oostende EEG-Economie 2009/774/EC/AZ - Goedkeuring nominatieve lijst personeelsleden dienst Economie voor ééndaagse buitenlandse dienstreizen Communicatie 2009/COMM/1194/EVEN-PROV/goedkeuren Teambuildingdag tbv personeelsleden in Kortrijk op 5 oktober 2009 en de daaraangekoppelde kostenraming Cultuur XII/A-1 - Goedkeuring van de verlenging van reeds bestaande tijdschriftabonnementen voor het jaar 2009 ten behoeve van de Provinciale bibliotheek en de diensten van het provinciebestuur MINAWA Goedkeuren campagne "oktober hou het sober" DRUM RP/DEP/09/304 - Kennis geven van de volledigheid van de screeningsnota over het BPA Nieuwpoort Bad (gemeente Nieuwpoort)

9 76. - DRUM RP/DEP/09/305 - Kennis geven van een aantal ontbrekende elementen in de screeningsnota over het gewestelijk RUP gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek (gemeente Zonnebeke) DRUM RP/DEP/09/306 - Kennis geven van een aantal ontbrekende elementen in de screeningsnota over het gemeentelijk RUP Proven centrum (gemeente Poperinge) Federale-Riddersstraat 2009/T/8 - Goedkeuring aan vzw Koninklijke Sportieve Vereniging KSV Deerlijk tot het inrichten van een tombola Dienst Vergunningen 38002/220/B/2009/156 - Beslissing in beroep over het plaatsen garagepoort te Alveringem (Leisele) Dienst Vergunningen 32010/172/B/2009/138 - Kennisgeving van de brief dd. 1 september 2009 houdende intrekking van het beroep tegen de beslissing van een bouwvergunning te Koekelare Dienst Vergunningen 32011/247/B/2009/136 - Kennisgeving van de brief dd. 31 augustus 2009 houdende intrekking van het beroep tegen de beslissing van een bouwvergunning te Zarren (Kortermark) Dienst Vergunningen 36008/218/V/2009/9 - Beslissing in beroep over het verkavelen van grond te Izegem Dienst Vergunningen 36008/217/B/2009/105 - Beslissing in beroep over het verbouwen van een bestaand gebouw tot een appartement met drie woongelegenheden boven een bestaande winkelruimte op het gelijkvloers te Izegem Dienst Vergunningen R.O Wijziging van de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van de gemeente Damme

10 85. - Dienst Vergunningen R.O Wijziging van de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruilmtelijke ordening van de gemeente Nieuwpoort COOP 0203/2009/009/LDJ - Goedkeuren van bestek, onderhandelingsprocedure en gunning van de opdracht van levering: leveren van een tractor 50 PK ten behoeve van het provinciedomein De Gavers te Harelbeke MINAWA PDNME/09ZIT47ZT - Goedkeuring organisatie provinciale Natuurouderdag op 17/09/2009 in het Provinciedomein De Palingbeek Dienst Vergunningen Vlarem 36012/38/1/A/7 - Milieuvergunning verlenen voor verder exploiteren, uitbreiden, toevoegen en wijzigen van een varkensfokkerij, gelegen te Moorslede MINAWA MiNaWa-NME/ZIT/09ZIT49ZT - Goedkeuring programma opendeurdag provinciedomein Bulskampveld Beernem, een samenwerking van de provincie West-Vlaanderen, de andere partners van het domein en diverse regionale verenigingen op 27 september EEG-Externe relaties er/ Goedkeuren dienstreis zusterregio s Békés (Hongarije), Arad en Bihor (Roemenië) EEG-Economie 2009/775/EC/0_Dep goedkeuring protocol Flanders' FOOD Cultuur IX-k-1-b - verlenen van gunstig advies i;v,m, keuze onderhandelingsprocedure en gunning opdracht ontwerp en drukwerk Prijs Kunstambachten COOP 0312/2009/022 JJ Goedkeuren van onderhandelingsprocedure en gunning opdracht van leveringen : industriële gassen voor het PTI te Kortrijk Cultuur

11 II/D-1/D47 - Goedkeuren van verlenging hosting van de Service Desk van het Provinciaal Bibliotheek Systeem op een "virtual server" (1 jaar) Cultuur XVI-A-2 - Beslissen omtrent de aankoop van een nearly new XdcamHD studiorecorder voor de provinciale videocel EEG-Externe relaties ER/2009/ Goedkeuren verkennend werkbezoek Leadersamenwerking Lubelskie, Polen EEG ER/ Goedkeuren geactualiseerde lijst personeel voor ééndaagse buitenlandse dienstreizen Cultuur II/D-1/D48 - Goedkeuren van verlenging hosting van de WINOB website ( 1 jaar ) EEG er/2009/137 - goedkeuring deelname Strategische Werkgroep van het Interreg IVB Noordzeeprogramma, september Personeel - loopbaanbeheer Personeel/2009/Verlenen ontslag aan assistent huishoudelijke dienst DRUM RP/DEP/09/310 - Versturen van brief naar minister Muyters inzake het PRUP Floralux (Moorslede) Cultuur 808/2-057/001 - Toekennen 2e voorschot restauratiepremie 'De Gouden Schaar', Genthof 33, Brugge Personeel - loopbaanbeheer 2009/Personeel/Aanstellen van een deskundige in contractueel verband met voltijdse prestaties voor 1 jaar (startbaanovereenkomst) ten behoeve van de dienst Communicatie Personeel - loopbaanbeheer

12 2009/Personeel/Aanstellen van een adjunct-adviseur in contractueel verband met voltijdse prestaties voor 1 jaar (startbaanovereenkomst) ten behoeve van de Archiefdienst Personeel - loopbaanbeheer Personeel/2009/Opzeggen arbeidsdovereenkomst assistent dienst wegen Personeel - loopbaanbeheer Personeel/2009/Toekennen verlof voor opdracht adjunct-adviseur dienst MiNaWa Personeel - loopbaanbeheer 2009/Personeel/Meedelen van de kandidaturen voor het examen van technisch medewerker ten behoeve van de Grafische dienst COOP 0300/2009/013/COOP64/LP- Goedkeuren van de wijziging aan de huurovereenkomst startercentrum Veurne tussen Syntra West, Vormingplus en de Provincie West-Vlaanderen Cultuur KR/bk/prijs - Goedkeuren toekenning Prijs van de Provincie West-Vlaanderen aan vzw Jeugdfilmfestival Brugge Dienst Gebouwen 0333/2008/000 - Goedkeuren factuur bijkomende werken aanpassen bliksembeveiliging + elektrische installatie Esenkasteel EEG-Externe relaties ER/ Interreg III FWV Goedkeuren wijziging financiering technische bijstand Interreg III Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen Griffie Gemeentelijke Holding Dexia voorstel kapitaalsverhoging Griffie Ontwerp brief ivm Brugsesteenweg Roeselare Griffie Goedkeuren van het ontwerp van notulen van de zitting van de deputatie dd. 14 september 2009

13 Deze lijst is opgesteld aan de hand van de ontwerpnotulen en geldt onder voorbehoud van goedkeuring van deze notulen in de eerstvolgende vergadering van de deputatie.

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Gunter Pertry, Bart Naeyaert, Guido Decorte,

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Dagorde Zitting van 6 oktober 2014 VINCENT VAN QUICKENBORNE Communicatie en Recht 1 2014_CBS_02280 Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - Overweging tot

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020

Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020 LEADER Westhoek Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 Tot stand komen van het document... 2 LEADERgebied... 7 Afbakening van het LEADERgebied... 7 Bevolking... 9 Coherentie

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/06/2007 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 14/05/2007 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie