Bezoekregistratie gastouderbureau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoekregistratie gastouderbureau"

Transcriptie

1 Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan TD Kolham kvk Bankrekening Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp

2 Als de GGD langskomt : 1. orginele VOG s laten zien 2. orginele diploma MBO ZW 3. Geldig EHBO certificaat laten zien 4. Geldige ID kaart / paspoort 5. RIV&G laten zien

3 Belangrijke telefoonnummers : Alarmnummer : 112 Vraagouders thuis : Mobiel moeder : Werk moeder Mobiel vader Werk vader Huisarts Tandarts Opa en oma Opa en oma Andere : : : : : : : : Gastouderbureau De Veenborg :

4 Inhoudsopgave werkmap Hoofdstuk 1 Pedagogische visie van De Veenborg 1.1Waarom een pedagogisch beleid 1.2. Pedagogische visie van DE VEENBORG 1.3 Pedagogisch beleid van DE VEENBORG 1.4 Uitvoering pedagogisch beleid van DE VEENBORG 1.5 Aanvullende kwaliteitscriteria voor gastouderopvang 1.6 Leeftijdsbeleid 1.7 Het toetsen van de uitvoering van het beleid Hoofdstuk 2 Het pedagogische beleid in de praktijk 7 regels voor omgaan met kinderen Hoofdstuk 3 Veiligheid 3.1 Risico inventarisatie bij de gastouders 3.2 Verbranding 3.3 Vallen 3.4 Deuren 3.5 Extra tips Hoofdstuk 4 Gezondheid 4.1 Hygiëne 4.2 Persoonlijke hygiëne: 4.3 Ventilatie: 4.4 Geneesmiddelen en medisch handelen 4.5 Voedselveiligheid 4.6 Protocol kindermishandeling Hoofdstuk 5 De relatie tussen gastouder en vraagouder 5.1 Kennismaking 5.2 Zakelijke relatie of vriendschappelijke 5.3 Communicatieve vaardigheden 5.4 Wennen Hoofdstuk 6 Financiële zaken 6.1 Het invullen van het urenbriefje 6.2 De Belastingdienst 6.3 Gastouders en ondernemerschap 6.4 Verzekeringen

5 Voorwoord Deze werkmap is geschreven voor de gastouders van Gastouderbureau De Veenborg. In deze map staan afspraken die wij hebben gemaakt en tips die je kunnen helpen bij het uitvoeren van je taak. Gastouderbureau De Veenborg heeft als doelstelling: Het bieden van gastouderopvang van een goede kwaliteit met veel persoonlijke aandacht voor zowel de vraagouders als de gastouders. Wanneer de kinderopvang goed geregeld is, is het gemakkelijker om het gezin en het werk met elkaar te combineren. Dat is onze uiteindelijke doelstelling! Gastouderbureau De Veenborg is op 1 april 2006 gestart, en dit werkboek is toen voor het eerst uitgegeven. Aan de ene kant is het verstrekken van informatie vanuit het bureau naar de gastouders toe zeer belangrijk, maar het is ook de bedoeling dat deze werkmap een prettig leesbaar naslagwerk is. Tips ter verbetering van dit werkboek zijn uiteraard welkom. De Veenborg is een vrij jonge organisatie, en wij willen heel graag dat onze gastouders meedenken om onze dienstverlening zo goed mogelijk te maken. Dus heb je een idee, laat van je horen.

6 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie van De Veenborg 1.1Waarom een pedagogisch beleid Wanneer een kind bij een gastouder opgevangen wordt is het belangrijk dat ouders en gastouders op één lijn zitten voor wat betreft de opvoeding en verzorging van hun kind. De ouder die de zorg van zijn/haar kind uitbesteedt wil graag weten hoe de gastouder omgaat met het kind, en de gastouder wil graag weten wat de wensen van de ouders zijn. Daarom is het in ieders belang dat de hoofdlijnen van het pedagogische beleid kunnen dienen als uitgangspunten voor het maken van afspraken over de opvang en opvoeding van het kind. Daarbinnen kan een ieder zijn eigen kleur toevoegen. Er is ruimte voor eigen kwaliteiten en vaardigheden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid van de opvoeding van het kind ligt bij de ouders, maar het is belangrijk dat een kind opgroeit tot een gelukkig en zelfstandig mens. Een goede samenwerking tussen de ouders en de gastouders levert hieraan een bijdrage Pedagogische visie van DE VEENBORG Het pedagogische doel van gastouderbureau De Veenborg is ieder kind een veilige en vertrouwde opvangomgeving te bieden, zodat de opvang kan bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Een veilige en vertrouwde omgeving is voor een kind van belang zodat een kind alle mogelijkheden kan krijgen om zijn persoonlijke aanleg, zelfvertrouwen en zelfstandigheid te kunnen ontwikkelen (persoonlijke competentie). Naast het kunnen ontwikkelen van persoonlijke competentie is het van belang dat een kind in de gastouderopvang ook leert omgaan met anderen (sociale competentie). Tot slot is het pedagogisch doel van gastouderbureau De Veenborg om een kind in de opvang de voorwaarden te bieden om te kunnen leren wat de normen en waarden zijn van de maatschappij waarin het kind leeft. De Veenborg heeft de visie dat ieder kind de wens en de drang heeft om zichzelf te ontwikkelen. Ieder kind doet dat in zijn eigen tempo en op zijn eigen unieke manier afhankelijk van aanleg en temperament. Kinderen ontwikkelen zich in een actieve wisselwerking met de omgeving. De omgeving kan op een positieve wijze bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot evenwichtige volwassenen, die vertrouwen hebben in zichzelf en anderen, hun mogelijkheden kennen en gebruiken. GOB De Veenborg streeft naar een omgeving bij de gastouders waarin dit zo optimaal mogelijk is voor ieder kind dat opgevangen wordt. 1.3 Pedagogisch beleid van DE VEENBORG Bovenstaande pedagogische visie is uitgewerkt in een pedagogisch beleid met als uitgangspunt die vier basisdoelen van dr Riksen Walraven: 1. Het bieden van veiligheid In dit kader bedoelen we met het bieden van veiligheid het bieden van emotionele veiligheid. Dit vormt de basis van elke ontwikkeling. Als er geen emotionele veiligheid geboden wordt aan een kind kan een kind niet persoonlijk en sociaal competent worden. Ook het overbrengen van normen en waarden zal niet tot het gewenste resultaat leiden. Onze gastouders hebben als basistaak het bieden van emotionele veiligheid. Hierdoor krijgt een kind zelfvertrouwen en kan het de wereld om zich heen gaan ontdekken. De gastouder draagt hier positief aan bij door voldoende tijd en aandacht te besteden aan het gastkind en oog te hebben voor zijn gevoelens en behoeftes. Daarnaast is het van belang dat gastouders in staat zijn consequent te zijn in haar omgang met kinderen. Tegelijkertijd vindt De Veenborg het belangrijk dat er rust en regelmaat is in de opvang. Dat laat zich zien in bijvoorbeeld een vaste dagindeling, terugkerende activiteiten, rituelen enz.

7 2. het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie Vanuit een emotioneel veilige omgeving kan een kind zich persoonlijk ontwikkelen. De gastouder kan hier een bijdrage aan leveren door oog te hebben voor de cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind en mogelijkheden te creëren om een kind deze ontwikkeling te laten doormaken. Het dagelijks leven biedt veel mogelijkheden om het kind spelenderwijs te stimuleren. Door het kind zoveel mogelijk zelf te laten proberen en waar nodig te helpen, ontwikkelt het kind eigen initiatieven en zelfstandigheid. De omgeving die de gastouder schept voor het kind moet een omgeving zijn waarin voldoende mogelijkheden aanwezig zijn die het kind uitdagen om zich te ontwikkelen; een veilige omgeving met leeftijdsadequaat speelgoed en materiaal voor alle verschillende ontwikkelingsgebieden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een gastouder een kind van drie, dat het leuk vindt om te helpen met karweitjes,laat helpen de tafel te dekken. De gastouder geeft het kind de ruimte om mee te helpen ook al duurt het tafeldekken daardoor veel langer. 3. het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie Vanuit een emotioneel veilige omgeving kan een kind zich sociaal ontwikkelen. Met sociaal ontwikkelen wordt onder andere bedoeld dat een kind leert rekening te houden met anderen, op zijn beurt te wachten en op te komen voor zichzelf. De gastouder leert deze vaardigheden door allereerst zelf het goede voorbeeld te geven. Zij stimuleert positief gedrag en is op de hoogte wat in de verschillende leeftijdsfasen van kinderen verwacht kan en mag worden. Zij houdt daarmee rekening met de eigenheid van het kind. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een gastouder een kind stimuleert om tegen een ander kind te zeggen wat het niet leuk vindt. Of dat een gastouder een kind een compliment geeft als het een ander kind troost als het gevallen is. 4. het bieden van de gelegenheid tot het overbrengen van normen en waarden. Door het stellen van regels geeft de gastouder overdracht van normen en waarden. Spelregels, huisregels, gedragregels zijn allemaal voorbeelden van overdracht van normen en waarden. Ook hier is de gastouder het voorbeeld voor de kinderen. Dit gebeurt vooral in de dagelijkse omgang met elkaar. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat in een gastgezin het de regel is dat je naar elkaar luistert als een ander iets verteld. Dat houdt in dat kinderen wachten met praten totdat een ander kind is uitgepraat. 1.4 Uitvoering pedagogisch beleid van DE VEENBORG 1. Kinderen van 0 tot 2 ½ jaar (babyfase) In deze fase groeit het kind heel hard en omdat groeien energie kost, heeft het kind veel behoefte om regelmatig te eten en te slapen. Het accent ligt in deze fase op het voelen, waarnemen en luisteren. Een baby vraagt om intense verzorging, dit is nodig om zich te leren hechten aan anderen. Een rijke leeromgeving is ook belangrijk, afgewisseld met perioden van rust. Variatie in speelgoed (van kunststof, hout tot stof en met en zonder geluidjes, etc) is noodzakelijk. Ook het fysiek nabij zijn is erg belangrijk voor een baby om zich veilig te voelen. O.a. via kriebelspelletjes, kirren, knuffelen en liedjes zingen, samen spelen leert het kind communiceren en komt het in aanraking met taal. Rond de zes maanden is het belangrijk om het kind in de vrije ruimte te laten bewegen. Het kind verkent zijn omgeving ook door in beweging te zijn via het zelfstandig zitten, kruipen/tijgeren, lopen en wat later d.m.v klauteren.

8 Van de gastouders verwachten we in de deze fase dat ze: - met aandacht zorg verlenen aan het kind - het kind voldoende rust en regelmaat bieden - het kind koesteren door contact te maken: knuffelen, troosten, verzorgen - samen met het kind spelen - voldoende gevarieerd en veilig speelgoed aanbieden - veel tegen het kind praten - een veilige ruimte creëren tijdens slapen, eten en spelen. - hulp, ondersteuning, begeleiding bieden - aandacht hebben voor de grove motoriek (grijpen, tijgeren, kruipen, lopen) - het kind positief stimuleren 2. Kinderen van 2 ½ tot 4 jaar (peuterfase) Deze fase staat voor een kind in het teken van het ontdekken van de wereld om zich heen. Hij wil veel dingen zelf doen. Dat doet hij door het inzetten van al zijn zintuigen en door taal te gebruiken om de omgeving te laten weten wat hij wil. De motoriek gaat van grof naar meer verfijnd. De oog-handcoördinatie kan gestimuleerd worden door het bouwen met duplo, rijgen van kralen en het maken van een puzzel. Door te knippen en plakken, zelf te eten met een vork, etc, In deze fase moeten kinderen de ruimte krijgen om zowel binnenshuis als buitenshuis de wereld en zichzelf middels het eigen lichaam te leren verkennen. Peuters hebben veel energie en beweging is erg belangrijk. Evenals het voorlezen van boekjes, samen TV kijken en het zingen van liedjes en versjes om de taal te bevorderen. Veel praten met een peuter en alles in de omgeving benoemen bevordert zijn woordenschat. Een peuter vraagt veel aandacht omdat hij zo nieuwsgierig is en zichzelf gemakkelijk overschat. Op zijn tijd rust is dan ook heel belangrijk. Aan het einde van de peuterfase is zindelijkheidstraining ook een punt van aandacht. Een peuter kan heel goed met andere kinderen spelen, maar reageert nog vooral egocentrisch. Van de gastouders verwachten we in de deze fase dat ze: - het kind verzorgen en beschermen - erop toezien dat het kind voldoende rust krijgt - activiteiten binnen- en buitenshuis organiseren die de motoriek bevorderen - het gebruik van taal stimuleren (voorlezen, alles benoemen, liedjes leren) - het kind de ruimte geven om zelfstandig handelingen te verrichten - hulp, ondersteuning, begeleiding bieden mb.t. het exploratiegedrag van het kind - het kind positief stimuleren - het kind hulp bieden tijdens de zindelijkheidstraining - het kind in contact brengen met andere kinderen - consequent zijn in het benaderen van het kind 3. Kinderen van 4 tot 8 jaar (jonge kind) Het jonge kind is speels en nieuwsgierig. Het verkent de wereld buiten zijn eigen omgeving door meer in contact te komen met de grote wereld. Een kind van vier jaar denkt nog egocentrisch, maar kan al wel rekening houden met anderen. De fijne motoriek wordt uitgebreid en het kind kan steeds meer dingen zelf. In deze fase lijken kinderen onvermoeibaar. Jonge kinderen kunnen zich al goed concentreren op een taakje en houden van duidelijke grenzen en afspraken. De taal en het communiceren met anderen is in deze fase heel erg belangrijk.

9 Woorden en begrippen krijgen een betekenis door concrete handelingen (bouwen, iets bekijken of knutselen). Het lezen mag flink gestimuleerd worden op deze leeftijd. Veel kinderen vinden het heerlijk om voorgelezen te worden of om jou voor te lezen! Kinderen leren van en met elkaar en daarom is het belangrijk om in deze fase kinderen met elkaar in contact te brengen. Een jong kind wil graag uitgedaagd worden en een rijk aanbod, gerelateerd aan de grote mensenwereld qua activiteiten en speelgoedkeuze is noodzakelijk. Van de gastouders verwachten we in de deze fase dat ze: - het kind stimuleren steeds zelfstandiger te worden - hulp en ondersteuning bieden mbt deze zelfredzaamheid - activiteiten binnen- en buitenshuis organiseren die de motoriek bevorderen (grove en fijne motoriek) - Actief gebruik van taal stimuleren (voorlezen, samen tv kijken, samen spelen, vragen stellen, dingen bekijken en er over praten, etc) - het kind bewegingsvrijheid geven, zowel binnen als buiten - samen met andere kinderen laten spelen - duidelijke grenzen stellen en afspraken maken - positief belonen (complimentjes) - het kind succeservaringen laten opdoen (gepaste taak) - gevarieerd speelgoed aanbod, o.a. gerelateerd aan de werkelijkheid. 4. Kinderen van 8 t/m 12 jaar (schoolkind) Een schoolkind is leergierig en kan zich verplaatsen in de ander. Het is energiek en kan zijn lichaam steeds beter beheersen. Hij kent zijn plek in de werkelijkheid en kan zich uitdrukken in taal en gedrag. Hij kan zijn eigen gedrag overzien en dit is dan ook bij uitstek de periode waarin er geoefend kan worden met het zich houden aan spelregels en rekening houden met anderen. Positief gedrag belonen werkt stimulerend. Het kind wordt steeds zelfstandiger en zoekt zijn eigen weg in de omgeving van huis en school. Het blijft van belang om het samen met andere kinderen spelen te stimuleren, zowel binnen als buiten. Gezonde voeding en voldoende beweging zorgen ervoor dat het kind een goede conditie behoudt. Het is ook heel zinvol om een schoolkind lid te laten worden van een (sport)clubje. Van de gastouders verwachten we in de deze fase dat ze: - het kind ondersteunen m.b.t het vergroten van zijn zelfredzaamheid - hulp, ondersteuning en begeleiding bieden - samen activiteiten ondernemen die motorisch en cognitief uitdagend zijn - sociale betrokkenheid en vaardigheden bevorderen - duidelijke afspraken maken en die consequent hanteren - taal blijven stimuleren (bibliotheek, via computerspelletjes, vertellen, redeneren en laten uitleggen) - het kind stimuleren om buiten te spelen met andere kinderen - het kind het gevoel geven competent en succesvol te zijn (aangepaste taak, complimenteren, zelf problemen laten oplossen, belonen)

10 1.5 Aanvullende kwaliteitscriteria voor gastouderopvang: De omgeving waarin het kind opgevangen wordt, speelt een grote rol bij het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen. De binnenruimte moet dusdanig ruim zijn, dat er met meerdere kinderen tegelijk samen kan worden gespeeld (minimaal 3 vierkante meter grondoppervlak per kind in bijvoorbeeld de woonkamer). Jonge kinderen hebben veel loop-en speelruimte nodig. U kunt tijdens de opvanguren grote obstakels aan de kant zetten, zodat er een grotere en veilige verblijfsruimte ontstaat. ER MAG NOOIT WORDEN GEROOKT OP DE OPVANGLOPCATIE. OOK NIET ALS DE KINDEREN IN HUN EIGEN HUIS WORDEN OPGEVANGEN! EN OOK NIET BIJV. ZATERDAGAVOND TIJDENS FEESTJES Voor kinderen tot 3 jaar is een aparte, afgescheiden slaapruimte verplicht (In een slaapkamer van 7 vierkante meter kunnen best twee kindjes tegelijk slapen in aparte bedjes) Denk ook aan het ventileren van de slaapkamer (15 minuten het raam open zetten zorgt voor voldoende frisse lucht in een gemiddelde slaapkamer). Schoolkinderen spelen of knutselen graag aan een tafel. Maak een eettafel vrij zodat er meerdere kinderen tegelijk aan kunnen werken/spelen. Ook is het handig om een computerhoek of leeshoek te creëren op een rustige plek in de woonkamer of in een aparte kamer. In iedere leeftijdsfase raden wij aan om elke dag even met het kind naar buiten te gaan! Dit geeft een kind bewegingsvrijheid, de kans om weerstand op te bouwen (om frisse lucht in te ademen) en om energie kwijt te raken. Buiten spelen hebben ze nodig om te ervaren dat ze deel uitmaken van de maatschappij en hieraan actief deel te nemen. Dit kan in een aangrenzende tuin, maar een speelveldje in de buurt is ook prima. Houd uw gastkind ten alle tijden onder toezicht. Oudere kinderen houden van competitie en kunnen ook gebruik maken van sportveldjes in de buurt om zich te meten met andere kinderen. Toon belangstelling en ga er eens kijken om aan te moedigen (of sport mee) 1.6 Leeftijdsbeleid De gastouder mag volgende de Wet kinderopvang maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen, inclusief de eigen kinderen onder de tien jaar. Met als kanttekening dat er niet meer dan 2 kinderen onder de 1 jaar mogen worden opgevangen, en maximaal 4 kinderen onder de twee jaar, maximaal 5 onder de vier jaar mogen worden opgevangen. De kinderen die door de gastouder worden opgevangen mogen in de leeftijd zijn van 0 tot 13 jaar. 1.7 Het toetsen van de uitvoering van het beleid Het gastouderbureau ziet toe dat de gastouders op de hoogte zijn van de visie van het gastouderbureau. Elke gastouder krijgt bij de start van het gastouder zijn een gesprek waarin de gastouder over visie en de uitvoering van de visie wordt geïnformeerd. Alle gastouders krijgen voordat ze beginnen met hun werkzaamheden een cursus waarin deze werkmap wordt uitgereikt. We nemen de gehele werkmap gezamenlijk door zodat een gastouder precies weet wat er van haar (of hem) verwacht wordt. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om bij vragen contact op te nemen met het gastouderbureau. Daarnaast toetst het gastouderbureau minimaal drie keer per jaar door individuele gesprekken middels een huisbezoek met de gastouders of de gastouders handelen conform de visie van het gastouderbureau. Ook worden er regelmatig themabijeenkomsten gehouden voor gastouders met als doel het verkrijgen van informatie rondom een thema en met als doel het uitwisselen van ervaringen.

11 Hoofdstuk 2 Het pedagogische beleid in het kort : de praktijk Gastouderbureau De Veenborg hanteert 7 regels die zeer belangrijk zijn voor het omgaan met jonge kinderen. 1. Prijzen en belonen Prijs het kind wanneer het iets goed doet, en niet alleen de eerste keer. De beste beloningen zijn aandacht complimenten en liefde. Snoep en cadeautjes zijn niet nodig. Stickers, stempels of sparen voor een bijzonder cadeautje kunnen helpen bij het ondersteunen van goed gedrag. 2. Consequent zijn Spreek met iedereen vaste regels af en houd je er aan. Geef niet toe omwille van de rust of omdat je er zelf last van hebt. Zorg ervoor dat alle verzorgers min of meer dezelfde lijn volgen voor wat betreft de opvoeding van de kinderen. Als kinderen dingen steeds anders moeten doen raken ze in de war. Zorg ervoor dat er altijd goed overleg is tussen de ouders en gastouder. 3. Routine Zorg voor een opgeruimd huis en voor regelmaat. Vaste tijden voor opstaan, eten en naar bed gaan zijn erg belangrijk. De routine is een kader waarbinnen best een keer afgeweken mag worden, bijvoorbeeld tijdens een feestje of vakantie. Regelmaat geeft zekerheid, herkenning en veiligheid. 4. Grenzen Kinderen hebben grenzen nodig. Het geven van complimenten is een cruciaal onderdeel van het bijbrengen van de grenzen. Grenzen geven een gevoel van veiligheid. 5. Uitleg Uitleg is tweeledig. Ten eerste weet klein kind niet hoe het zich moet gedragen als jij hem dat niet verteld. Wanneer je uitlegt waarom iets niet mag geef je het kind de gelegenheid om zijn gedrag te veranderen. Vraag of het kind begrijpt waarom iets wel of niet mag (terugkoppeling), dan weet je zeker dat het is doorgedrongen. Leg dingen op een manier uit die past bij zijn leeftijd. Verder is het belangrijk om een kind voor te bereiden wanneer iets op stapel staat, bijvoorbeeld wanneer een kind in bad moet, of wanneer je een kind op bed doet. Hiermee bevestig je routine en geef je veiligheid. 6. Zelfbeheersing Beantwoord een driftbui niet met een woedeaanval, maar blijf zelf altijd rustig. Een kind mag zijn emoties voelen, en geef begrip voor het feit dat het boos of verdrietig is. 7. Verantwoordelijkheid De kindertijd staat in het teken van opgroeien. Laat kinderen kleine karweitjes doen om hun zelfvertrouwen te stimuleren en nieuwe vaardigheden te leren. Praat niet in kindertaal, maar spreek normaal tegen de kinderen. Hierdoor wordt de taalvaardigheid gestimuleerd.

12 Hoofdstuk 3 Veiligheid 3.1 Risico inventarisatie bij de gastouders Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en wat niet mag en wat wel en wat niet gevaarlijk is. Omdat het voor de gastouder onmogelijk is om elke minuut van de dag het gedrag van de kinderen in de gaten te houden, is een veilige omgeving van groot belang. Niet alle veiligheidsrisico s kunnen worden afgedekt, maar wel moeten de risico s tot een aanvaarbaar minimum worden beperkt en de kans op ernstig letsel worden voorkomen. Ieder jaar voert het gastouderbureau in iedere woning waarin gastouderopvang plaatsvindt een risico inventarisatie Veiligheid uit. Voor deze inventarisatie gebruiken wij Veiligheidsmanagement, methode voor de gastouderopvang van de Stichting Consument en Veiligheid. Deze methode maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid en gezondheid in de gastouderopvang te waarborgen, en bevat vijf onderdelen: het uitvoeren van de risico inventarisatie registratie van ongevallen maken en uitvoeren van een actieplan controleren van de brandveiligheid schrijven van een veiligheidsverslag 3.2 VERBRANDING Brandwonden zijn zeer pijnlijk en veroorzaken vaak blijvend letsel. Het zijn met name kleine kinderen die veelvuldig het slachtoffer worden. Het merendeel van dit soort ongelukken gebeurt gewoon thuis terwijl er een volwassene aanwezig is. Veel brandwonden kunnen voorkomen worden door deze maatregelen te treffen: 1. Gebruik geen tafelkleden. 2. Zet geen kopjes of potten hete thee/koffie op plaatsen waar het kind gemakkelijk bij kan. Wanneer je thee hebt gezet, voeg dan een beetje koud water toe om de kook eraf te halen. Je proeft het verschil niet en het gevaar wordt een stuk kleiner. 3. Bewaar koffie en thee in een thermoskan. 4. Drink geen koffie of thee met het kind op schoot 5. Plaats stelen van pannen naar achteren en kook bij voorkeur op de achterste pitten of kookplaten 6. Geef het kind een speelhoekje ver bij het aanrecht vandaan 7. Controleer altijd de temperatuur van het douchewater/badwater met je hand!! Ook bij thermostaatkranen en bij thermometers die in het bad liggen!! Leer kinderen de gevaren van de hete kraan. 8. Zorg dat kinderen niet bij lucifers of aanstekers kunnen komen 9. Leer kinderen dat ze niet in de buurt van vuur mogen komen. 10. Steek geen kaarsen of olielampjes aan terwijl er oppaskinderen aanwezig zijn. 11. Op iedere verdieping moet een werkende rookmelder aanwezig zijn.

13 3.3 Vallen Kinderen worden groot met vallen en opstaan. Een aantal van deze vallen is onschuldig en niet of nauwelijks te voorkomen. Maar er zijn ook valongevallen die minder goed aflopen en ernstig letsel tot gevolg hebben zoals een val uit het raam. Een raambeveiliger zorgt ervoor dat een raam niet verder dan 10 cm open kan. Vallen van de trap is één van de meest ernstige ongevallen. Het zijn met name kinderen van één en twee jaar oud die de meeste risico s lopen. Plaats twee traphekjes één bovenaan en één onderaan de trap. Natuurlijk moet een kind ook leren traplopen. Laat het kind als jij er bij bent voor je uit aan de brede kant van de trap naar boven gaan. Leer hem zodra hij bij de leuning kan, om altijd met één hand de leuning vast te houden. Ga voor het kind uit de trap af. Het traphekje moet minsten 75 cm hoog zijn vanaf de vloer, en de ruimte eronder mag niet meer zijn dan 6 cm. Bij verticale spijlen moet de afstand tussen de 4,5 en 6,5 cm liggen. Een goedkope oplossing is gewoon een houten bord op maat te zagen, en aan iedere kant van het kozijn twee latjes te timmeren. Dan schuif je het bord er gewoon tussen. Een harmonicahekje is niet veilig! Kinderen kunnen erop klimmen, bekneld raken of ze rollen gewoon onder het harmonicahekje door. 3.4 Deuren Iedereen heeft wel eens met zijn vingers tussen de deur gezeten. Vrijwel geen kind wordt groot zonder deze pijnlijke ervaring. Meestal is het leed te overzien. Echter in een groot aantal gevallen is na een beknelling het topje van de middelvinger gekneusd of gebroken. Jaarlijks worden kinderen op de eerste hulp van een ziekenhuis behandeld omdat ze een hand of vinger tussen de deur hebben gekregen. Er bestaan een aantal mogelijkheden om dit soort ongelukken te voorkomen: 1. Een deurbuffer zorgt ervoor dat de deur niet snel dicht slaat 2. Een deurspleetbeveiliger voorkomt dat de kinderen hun vingers aan de scharnierkant beknellen 3. Voor een deur die wel open mag blijven staan zijn schuimrubberen blokjes te koop die je op de deur drukt zodat hij niet dicht valt. Of je gooit een handdoek bovenop de deur. 3.5 Extra tips Controleer de woonkamer op de aanwezigheid van sterke drank, volle asbakken en rookwaren, olielampjes en giftige planten. Til kinderen nooit aan de handen omhoog, je hebt kant dat je een zondagsarmpje krijgt, waarbij de elleboog van het kind uit de kom schiet. Kinderen mogen niet rennen in huis, dat doen ze maar buiten. Kans op uitglijden en daardoor Letsel. Check de keuken op giftige huishoudproducten. Let op, ook een emmer met sop kan gevaarlijk zijn of een potje terpentine met een gebruikte kwast. Kijk in de slaapkamer of er medicijnen liggen (de pil hoestdrank vitaminen) Let in de badkamer op cosmetica parfum en verzorgingsproducten, luchtverfrisser, wc-reiniger, toiletblokjes enz. Controleer de berging op chemische stoffen (terpentine, kwastenreiniger, verf lijm, bestrijdingsmiddelen enz.) In iedere woning is een complete EHBO doos aanwezig. De medicijnkast is op slot of zo hoog dat de kinderen er niet bij kunnen. Dit geldt ook voor apparaten in de badkamer en scheerspullen. In de keuken moeten kasten met reinigingsmiddelen op slot of deze dienen zo hoog te worden geplaatst zodat de kinderen er niet bij kunnen. Dit geld tevens voor scherpe messen, scharen enz.

14 3.6 Registratie van ongevallen We doen met z n allen ons uiterste best om ongevallen te voorkomen. Door middel van de risico inventarisatie worden alle mogelijke gevaarlijke plaatsen in kaart gebracht. Maar mocht ondanks al onze voorzorgmaatregelen toch nog een ongeval gebeuren, dan moet dit worden gemeld aan het gastouderbureau. Door middel van registratie kunnen we eventueel onze protocollen aanpassen, en ongelukken voorkomen. Registratieformulier ongevallen : Datum ongeval :.. Datum registratie :.. Ingevuld door : Volgnummer formulier: 1. Naam van het kind dat bij het ongeval was betrokken :. 2. Waren er ook andere kinderen of ouders bij betrokken : 3. Waar vond het ongeval plaats : 0 speeltuin/buiten 0 Entree/garderobe 0 Trap 0 Woonkamer 0 Slaapkamer 0 Keuken 0 Berg/wasruimte 0 Toilet 0 Badkamer 0 Anders, namelijk. 4. Hoe ontstond het letsel? 0 ergens vanaf gevallen 0 gestruikeld/uitgegleden/verstapt 0 gestoten/gebotst 0 ergens door geraakt 0 door stoeien/bijten/slaan 0 gesneden of geprikt 0 bekneld geraakt 0 gebrand 0 vergiftiging 0 (bijna) verdrinking 0 anders, namelijk 5. Waar was het kind mee bezig? 6. Beschrijf het ongeval in eigen woorden.. 7. Wat voor letsel heeft het kind opgelopen?. 8. Welk lichaamsdeel heeft het kind letsel opgelopen?. 9. Is het kind na het ongeval behandeld? 0 Nee 0 Ja, door : 0 huisarts 0 Spoedeisende hulp in ziekenhuis 0 Opgenomen in ziekenhuis 0 Anders Hoe kan het ongeval in de toekomst voorkomen worden?

15 3.7 De regels voor het vervoer van kinderen in de auto: Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto in een goedgekeurd autokinderzitje worden vervoerd. Kinderen groter dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto de autogordel om en mogen als het nodig is een zittingverhoger gebruiken. Kind voorin of achterin de auto Kinderen mogen zowel voorin als achterin de auto worden vervoerd. Dit maakt voor de veiligheid weinig verschil. Wel is het veiliger kinderen (baby s) zo lang mogelijk tegen de rijrichting in te vervoeren. Definitie autokinderzitje Een autokinderzitje is een babyautostoeltje, een kinderautostoeltje of een zittingverhoger. Een autokinderzitje moet goedgekeurd zijn volgens Europese veiligheidseisen. Airbag en vervoer kind Op een zitplaats met een airbag ervoor mag u een kind niet vervoeren in een babyautostoeltje dat tegen de rijrichting is geplaatst. Dit mag alleen als de airbag is uitgeschakeld. Daarnaast is het verstandig kinderen tot 12 jaar niet bij een ingeschakelde airbag te zetten. Kan het niet anders, zet dan de autostoel zo ver mogelijk naar achteren. Gordels en kinderzitjes goed gebruiken Het is verplicht de autogordels en autokinderzitjes te gebruiken op de door de fabrikant voorgeschreven manier. Zo zijn ze ook getest. Gordelverlenger niet toegestaan bij kinderzitje Het gebruik van een gordelverlenger bij een autokinderzitje is niet toegestaan, omdat er geen zicht is op de kwaliteit ervan. Is de gordel te kort, dan moet u een andere goedgekeurde autogordel laten monteren. Beperkt gebruik aparte gordelgeleider Een gordelgeleider (gordelclip) zorgt ervoor dat het diagonale deel van de autogordel over de schouder loopt en niet over de hals. Een gordelgeleider maakt vaak deel uit van een zittingverhoger. Er zijn ook aparte gordelgeleiders te koop. Een aparte gordelgeleider mag alleen gebruikt worden door: 1. kinderen kleiner dan 1,50 meter waarvoor geen zittingverhoger is omdat ze er te zwaar voor zijn (36 kilo of zwaarder); 2. volwassenen die kleiner zijn dan 1,50 meter. In alle andere gevallen is het gebruik van een aparte gordelgeleider verboden. Ook mag een aparte gordelgeleider alleen aan het diagonale deel van de autogordel zijn bevestigd. Een gordelgeleider die het heupdeel met het diagonale deel verbindt, is dus altijd verboden.

16 3.8 Overige regels vervoer van kinderen : 1. Fiets of snorfiets: kinderen beneden de acht jaar mogen alleen achterop de fiets vervoerd worden als ze zitten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor rug, handen en voeten. Bij het vervoer achter op een snorfiets is het dragen van een helm niet verplicht; 2. (Fiets)aanhanger: vervoer van personen in een aanhanger achter een fiets is toegestaan. Deze aanhangers mogen niet meer dan 1 meter breed zijn en ze moeten voorzien zijn van reflectoren. In een aanhanger achter een bromfiets of auto mogen geen personen worden vervoerd; 3. Bakfiets: in de wet zijn geen regels opgenomen over het vervoer in een bakfiets. U kunt als richtlijn voor veilig vervoer kijken naar de eisen die voor een fiets of bromfiets gelden; 4. Bromfiets: ook hier moeten kinderen onder de acht jaar een doelmatige en veilige zitplaats hebben met voldoende steun voor rug, handen en voeten. Bovendien moeten ook passagiers een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd. De helm moet zijn voorzien van een goedkeuringsmerk. Vervoer in de laadbak van een (bak)bromfiets of brommobiel mag niet; 5. Motor: gastouders mogen geen kinderen vervoeren met een motor. 6. Taxi: voor vervoer in de taxi gelden dezelfde regels als vervoer in de auto.

17 3.9 Verklaring vervoersregeling : Hierbij geef ik toestemming voor mijn kind(eren) om in een auto met de gastouder mee te rijden. De gastouder neemt altijd de veiligheidsregels in acht. Autogebruik door gastouders en kinderen vindt plaats tijdens de opvanguren. De gastouder heeft een ongevallen inzittenden verzekering afgesloten. Kinderen worden vervoerd volgens de regels die in de werkmap staan onder punt 3.7 en 3.8. Voor akkoord ondertekend door ouder en gastouder, Plaats en datum: Naam ouder(s)/verzorger(s) Naam gastouder: Handtekening ouder: Handtekening gastouder: kopie administratie gastouder Verklaring vervoersregeling Hierbij geef ik toestemming voor mijn kind(eren) om in een auto met de gastouder mee te rijden. De gastouder neemt altijd de veiligheidsregels in acht. Autogebruik door gastouders en kinderen vindt plaats tijdens de opvanguren. De gastouder heeft een ongevallen inzittenden verzekering afgesloten. Kinderen worden vervoerd volgens de regels die in de werkmap staan onder punt 3.7 en 3.8. Voor akkoord ondertekend door ouder en gastouder, Plaats en datum: Naam ouder(s)/verzorger(s) Naam gastouder: Handtekening ouder: Handtekening gastouder: kopie ad administratie gastouderbureau

18 Hoofdstuk 4 Gezondheid De Wet Kinder Opvang regelt dat de opvang moet bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind in een gezonde omgeving. In de wet is vastgelegd dat ook voor de gezondheid jaarlijks een risico inventarisatie uitgevoerd dient te worden. Gastouderbureau De Veenborg maakt gebruik van Gezondheidsmanagement, methode voor de gastouderopvang van het LCHV (landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid). Dit bestaat uit drie onderdelen: 1. Inventarisatie 2. Actieplan 3. Gezondheidsverslag 4.1 Hygiëne Bij iedere vorm van kinderopvang is hygiëne zeer belangrijk en worden er een aantal regels hoog in acht genomen. Als een kind ziek is en het is voor de gastouder te intensief het te verzorgen of wanneer het de gezondheid van de andere kinderen in gevaar brengt, moet het kind meteen worden opgehaald. Bij het intake gesprek wordt dit duidelijk gemeld. Tevens wordt bij het intake gesprek gevraagd naar de huisarts van het kind zodat die in geval van een noodsituatie kan worden geraadpleegd. Indien de huisarts niet aanwezig is bij benauwdheid, plotseling hoge koorts, bewusteloosheid en ongevallen zal een ambulance worden ingeschakeld. Bel dan 112 Gezondheidsrisico s kunnen worden beperkt door extra aandacht te besteden aan de hygiëne. Hierbij gaat het om een schone leefomgeving, een goede persoonlijke hygiëne en het voorkomen van risicovol gedrag waardoor bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen tot grote hoeveelheden. Door een goed beleid op het gebied van medicijnverstrekking, hygiëne en wondverzorging kunnen gezondheidsrisico s tot een minimum worden beperkt. 4.2 Persoonlijke hygiëne: Handen wassen voor: het aanraken of bereiden van voedsel het eten of meehelpen met eten wondverzorging Handen wassen na: hoesten niezen of snuiten toiletgebruik / billen afvegen het verschonen van een kind het buiten spelen schoonmaakwerkzaamheden Tijdens het handenwassen wordt gebruik gemaakt van stromend water en vloeibare zeep. Handen worden afgedroogd aan een katoenen handdoek die dagelijks wordt verschoond. Theedoeken en vaatdoeken ook dagelijks verschonen.

19 Wanneer je een washandje gebruik, ook deze dagelijks verschonen en voor ieder kind een eigen washandje gebruiken. Open wondjes worden afgedekt door een pleister De gastouder heeft kortgeknipte nagels Besmettelijke ziekten worden meteen gemeld aan het gastouderbureau Kinderen krijgen de volgende hoest en niesdiscipline aangeleerd; Hoest of nies niet in de richting van een ander Hoofd buigen en hand voor de mond tijdens het hoesten/niezen Snottebellen worden meteen afgeveegd met een tissue (geen katoenen zakdoek) en de tissue gaat meteen in de vuilnisbak Toilet hygiëne: Toilet en wastafels zijn middels een opstapje of kindertrap bereikbaar Handen wassen na ieder toiletbezoek met water en zeep. Potjes na gebruik omgooien in het toilet en naspoelen met water en zeep. Het verschonen en de voedselbereiding worden strikt gescheiden Kinderen worden verschoond op een aankleedkussen welke goed reinigbaar is Het verschoonkussen wordt na gebruik gereinigd met een nat papieren doekje Luiers worden meteen weggegooid in een daarvoor bestemde luieremmer Geen speelgoed meenemen naar het toilet Tanden poetsen : Zorg ervoor dat tandenborstels ieder kwartaal worden vervangen. Berg tandenborstels in een hoesje op, zodat ze niet tegen elkaar staan. Zorg ervoor dat de naam van het kind op de tandenborstel staat. Veilig Slapen bij de gastouder: Ieder kind heeft een eigen bedje, dus beddengoed wordt niet door verschillende kinderen gebruikt. Het beddengoed wordt wekelijks verschoond en gewassen. Ook knuffels die mee gaan in bed worden wekelijks gewassen. Leg een baby altijd op de rug te slapen. Gebruik de eerste twee jaar een slaapzak, met een lakentje of deken. Geen dekbed gebruiken. En vooral geen tuigjes om de baby of peuter is vast te leggen in verband met verstikken. Alle bedjes dienen goedgekeurd te zijn en spijlen te hebben die maximaal 5 cm uit elkaar staan. Zorg ervoor dat de omgeving van het kinderbedje vrij is en geen snoeren e.d. in de buurt hebben hangen. Let vooral op touwtjes van de luxaflex Speelgoed wassen : Hard speelgoed zoals lego moet halfjaarlijks worden gereinigd (kan gemakkelijk in een kussensloop in de wasmachine). Stoffen speelgoed zoals knuffels en verkleedkleren moeten maandelijks worden gewassen. Zwembadjes: Het water waarmee het badje gevuld wordt moet van drinkwaterkwaliteit zijn. Ververs het water bij intensief gebruik het liefst enkele keren per dag. In ieder geval dient een badje dagelijks schoongemaakt te worden en na gebruik droog opgeborgen te worden. Vloeren waarop kinderen met blote voeten lopen moeten stroef zijn om uitglijden te voorkomen.

20 De zwembadjes moeten hygiënisch en veilig zijn. Kinderen mogen niet eten en drinken in het zwembad. Kinderen altijd onder direct toezicht laten spelen in het zwembad. EEN PEUTER KAN AL IN 10 CM WATER VERDRINKEN!!! Dus ben je aan het belle, of moet even iemand naar de wc, alle kinderen uit bad en meenemen naar binnen. Zandbak: De zandbak moet een deksel hebben en afgesloten zijn als de kinderen er niet in spelen. Zand in de zandbak jaarlijks vervangen. Teken Door een tekenbeet kun je de ziekte van Lyme oplopen, als het dier besmet is met de bacterie Borrelia. Zorg dus dat je de teek snel verwijdert. In Nederland lopen jaarlijks naar schatting 1,2 miljoen mensen een tekenbeet op. Het aantal teken neemt toe, waarschijnlijk doordat steeds meer natuurgebieden aan elkaar worden gekoppeld en de teek zich makkelijker kan verspreiden. Teken worden actiever naarmate de temperatuur stijgt. De meeste tekenbeten komen voor in de maanden mei, juni en juli. Een piepklein spinnetje Een teek is een piepklein spinnetje van 1 tot 3 millimeter groot. Onvolwassen teken (nimfen) zijn waarschijnlijk de belangrijkste overbrengers van besmettingen op de mens. Teken komen vooral voor in bossen, heidevelden, weilanden en duingebieden, maar je kunt ze ook gewoon in de tuin aantreffen. De meeste tekenbeten vinden plaats in het bos en in de tuin. Tekenbeet Een tekenbeet kan op elke plek op het lichaam voorkomen. Teken hebben wel een voorkeur voor warme plaatsen, zoals de bilnaad, de liezen en de knieholtes. Ook op het hoofd en achter de oren komen ze vaak voor. De teek boort zich met zijn kop in de huid en zuigt bloed op. Daardoor kan hij opzwellen tot een bolletje van wel 1 centimeter in doorsnee. Na een paar dagen laat de teek meestal vanzelf weer los. Een teek die zich heeft volgezogen met bloed kan een doorsnee bereiken van 1 cm. Tips voor het verwijderen van een teek Gebruik, voordat je de teek verwijdert, geen alcohol, jodium, olie of andere middelen. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid beet, bij voorkeur met een puntige pincet of speciaal tekenverwijderinstrument. Probeer niet op het lijfje van de teek te drukken. Trek de teek er langzaam uit. Als een stukje van de kop van de teek in de huid achterblijft, is dat ongevaarlijk. Dat komt er op den duur vanzelf weer uit. Ontsmet het beetwondje na het verwijderen van de teek met 70% alcohol of jodium. Noteer de datum waarop je bent gebeten in je agenda. Houd daarna tot 3 maanden na de tekenbeet de huid rondom de beet in de gaten.

Pedagogisch beleid van De Veenborg

Pedagogisch beleid van De Veenborg Pedagogisch beleid van De Veenborg 1. Het bieden van veiligheid In dit kader bedoelen we met het bieden van veiligheid het bieden van emotionele veiligheid. Dit vormt de basis van elke ontwikkeling. Als

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan TisKidz

Pedagogisch beleidsplan TisKidz Pedagogisch beleidsplan TisKidz TisKidz heeft als visie: Laat het kind kind zijn! Wij streven er naar dat uw kind kan spelen en spelenderwijs kan leren. In een maatschappij van moeten vinden wij het belangrijk

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. Pedagogisch beleid 2012 Pagina 1

Pedagogisch beleid. Pedagogisch beleid 2012 Pagina 1 Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Bernespul Nederland

Pedagogisch beleidsplan Bernespul Nederland Pedagogisch beleidsplan Bernespul Nederland In dit beleidsplan geven wij onze (opvoedkundige) visie op de omgang met kinderen. Zowel onze vraagouders als gastouders dienen deze visie te delen maar ook

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau VIP Inhoudsopgave 1. Pedagogische visie 4 Het toetsen van de uitvoering van het beleid 2. De vier pedagogische basisdoelen 5-7 Sociaal-emotionele veiligheid Persoonlijke

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inleiding Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat

Nadere informatie

NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013. De verschilllende vormen van kindermishandeling:

NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013. De verschilllende vormen van kindermishandeling: NASLAGWERK THEMA AVOND SIGNALEREN EN PREVENTIE KINDERMISHANDELING 25 JUNI 2013 De verschilllende vormen van kindermishandeling: 1) Lichamelijke mishandeling: het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen,

Nadere informatie

1. Het registreren van ongevallen

1. Het registreren van ongevallen Inleiding Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken. Op jonge leeftijd zijn de kinderen zich nog niet bewust van eventuele gevaarlijke situaties. Pedagogische medewerkers kunnen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

Verklaring vervoersregeling

Verklaring vervoersregeling Hierbij geef ik toestemming voor mijn kind(eren) om in een auto met de gastouder mee te rijden. De gastouder neemt altijd de veiligheidsregels in acht. Autogebruik door gastouders en kinderen vindt plaats

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Opvang door Nanny s Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk

Nadere informatie

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC)

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 17 november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 4. 1. Aandachtspunten 4.2. Zuigelingenvoeding 4.3. Voedselallergie

Nadere informatie

Stroomschema s drie routes

Stroomschema s drie routes Stroomschema s drie routes behorende bij de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld Kinderdagverblijf, Peuteropvang, BSO en TSO (M3) april 2016 Naam locatie: Naam leidinggevende: Tel. leidinggevende:

Nadere informatie

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) KDV t Sprookjesland

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) KDV t Sprookjesland Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 27 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 4. 1. Aandachtspunten 4.2. Zuigelingenvoeding 4.3. Voedselallergie

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Protocol Gezondheid. PSZ De Buutplaats april 2011

Protocol Gezondheid. PSZ De Buutplaats april 2011 1 2 Inhoud Blz. 1. Handhygiëne voor leidsters en peuters: 3 1.1. Algemeen: 3 1. 2. Handen wassen: 3 2. Persoonlijke hygiëne / verzorging leidsters en peuters: 4 3. Toiletbezoek / verschoning van peuters:

Nadere informatie

1 Protocol gezondheid

1 Protocol gezondheid Protocol gezondheid 1 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Handen wassen 3 3. Ziektes 4 4. Schoonmaken 5 5. Klimaat op de groep 5 6. Buitenspelen 5 7. Overig 6 Bijlage 7 3 1. Inleiding Omdat wij werken met een kwetsbare

Nadere informatie

INFORMATIE EN RICHTLIJNEN VEILIGHEID EN GEZONDHEID

INFORMATIE EN RICHTLIJNEN VEILIGHEID EN GEZONDHEID INFORMATIE EN RICHTLIJNEN VEILIGHEID EN GEZONDHEID 4Kids B.V. Postadres Postbus 18 8140 AA Heino Bezoekadres Marktplein 8 8141 AG Heino T 0572-341000 F 0572-341001 E info@4kids.nl IBAN NL52 RABO 0102 0668

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

Welkom Boek. Deel 2; Pedagogisch beleid. Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat PE Oldeberkoop

Welkom Boek. Deel 2; Pedagogisch beleid. Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat PE Oldeberkoop Welkom Boek Deel 2; Pedagogisch beleid Welkom-Kind Z.O. Friesland Willinge Prinsstraat 22 8421 PE Oldeberkoop www.gastouder-friesland.nl info@welkomkindfriesland.nl 0516-850338 Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Inleiding Gastouderopvang onderscheidt zich van kinderopvang in kindercentra o.a. door: 1. Huiselijke sfeer 2. Flexibiliteit 3. Eén vaste persoon die het

Nadere informatie

BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving

BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving Laatst gewijzigd: 22 augustus 2013 Auteur: Michèle Goeman Waarom dit protocol? Veel van de regels die gelden op onze BSO liggen schriftelijk eigenlijk niet

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

Intakeformulier kinderdagverblijf

Intakeformulier kinderdagverblijf Intakeformulier kinderdagverblijf Datum intakegesprek:..- -20. ( van 1 tot 4 jaar) Algemene gegevens ouder(s)/verzorger(s) en kind Gegevens kind Achternaam Voornamen Roepnaam Geboortedatum Gegevens ouders(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :. Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de basisscholen van het Samenwerkingsverband Kampen Aanmeldformulier voor basisschool ndergetekenden

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015

BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015 BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015 Versie 1.10 Datum : 01-10-2014 Versie 1.00 Wijziging : 08-03-2015 Versie 1.10 1. Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen. 1. Leidsters wassen

Nadere informatie

Protocol Keuken & Hygiëne

Protocol Keuken & Hygiëne Protocol Keuken & Hygiëne 1. Persoonlijke hygiëne 1. De handen worden regelmatig door de gastouder gewassen met vloeibare desinfecterend zeep, in ieder geval 1. Na toiletbezoek 2. Na verschonen van een

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Risico inventarisatie Gezondheid

Risico inventarisatie Gezondheid Risico inventarisatie Gezondheid Gezondheidsrisico s door overdracht van Risico 1.Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met 2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders. Het vormt het uitgangspunt van gastouderbureau Tante Muis van waaruit de

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Telefoonnummer : Telefoonnummer 2:. Stichting penbaar nderwijs Kampen Noordweg 87 8262 BP Kampen Tel: (038) 333 22 43 www.ookkampen.nl Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Goed doorlezen en bespreken met ouders, gastouders en bemiddelingsmedewerker! Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders.

Nadere informatie

Verklaring vervoersregeling

Verklaring vervoersregeling Verklaring vervoersregeling Hierbij geef ik toestemming voor mijn kind(eren) om in een auto met de gastouder mee te rijden. Deze neemt te allen tijde de veiligheidsregels in acht. Autogebruik door gastouders

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH Niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van Gastouderbureau KidsMatch worden overgenomen of gedupliceerd. Gastouderbureau KidsMatch

Nadere informatie

SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld

SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld 2013 SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld Van Wet Meldcode via SKIPOV-beleid naar concrete stappen op de werkvloer. Versie 1.0, 11-09-2013 Inhoudsopgave 1. Meldcode bij signalen van

Nadere informatie

Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van Kind komt in contact met via ongewassen handen van 1. Handen worden gewassen voor het aanraken van voedsel 2. Handen worden gewassen voor het eten

Nadere informatie

Kinderen en vergiftiging

Kinderen en vergiftiging Kinderen en vergiftiging Elk jaar bezoeken duizenden kinderen tot twaalf jaar de huisarts of de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis wegens een (mogelijke) vergiftiging. Ongeveer 2.300 kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: acties/afspraken/controles

Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: acties/afspraken/controles Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: acties/afspraken/controles LOCATIE: DRIBBEL PEUTERSPEELZAAL 1. Gezondheidsrisico s door overdracht van Risiconummer 1 Klein Kind komt via ongewassen Regelmatig

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK RIG. : Peuterspeelgroep De Blokkendoos. Datum : 28 juli : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink

PLAN VAN AANPAK RIG. : Peuterspeelgroep De Blokkendoos. Datum : 28 juli : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink PLAN VAN AANPAK RIG Naam groep : Peuterspeelgroep De Blokkendoos : 28 juli Uitgewerkt door : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink Betreffende gezondheidsrisico Te nemen maatregel Geen

Nadere informatie

Eten, slapen & zindelijk worden

Eten, slapen & zindelijk worden Eten, slapen & zindelijk worden Informatie voor ouders Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt met deskundig advies, tips en begeleiding. Een centraal punt voor al je vragen over opvoeden en opgroeien,

Nadere informatie

Protocol. medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL

Protocol. medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL 1009 1 Soort Document: Protocol Code: WL- Gezondheid Titel: Medicijnverstrekking en medisch handelen.

Nadere informatie

Om de klassenouders te ondersteunen is in iedere klas een communicatiemap aanwezig.

Om de klassenouders te ondersteunen is in iedere klas een communicatiemap aanwezig. Om de klassenouders te ondersteunen is in iedere klas een communicatiemap aanwezig. Onderdeel van deze map is een overzicht van de activiteiten waarbij de klassenouders de leerkracht kunnen helpen. Aan

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

PROTOCOL. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen

PROTOCOL. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen PROTOCOL Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen November 2007 Inleiding De peuters die onze zalen bezoeken kunnen ziek worden. Ook worden peuterspeelzaalleidsters

Nadere informatie

Hygiëne en gezondheidsbeleid

Hygiëne en gezondheidsbeleid Hygiëne en gezondheidsbeleid 1. Ziektekiemen De pedagogisch medewerkers wassen na elke verschoning zorgvuldig hun handen. Een zieke pedagogisch medewerker is extra alert op zijn/haar handhygiëne. De handdoek

Nadere informatie

HUISREGELS BSO t SPEELVELD

HUISREGELS BSO t SPEELVELD HUISREGELS BSO t SPEELVELD Opgesteld door Dries Verstijnen. Deze regels zijn opgesteld aan de hand van veiligheids- en gezondheidsrisico inventarisatielijsten en de daarbij behorende oplossingsmogelijkheden

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan gastouder

Pedagogisch werkplan gastouder Pedagogisch werkplan gastouder Versie 2017 Het pedagogisch werkplan beschrijft wat je doet als gastouder op de werkvloer, hoe je het doet en waarom je het zo doet. Pedagogisch werkplan gastouder De Wet

Nadere informatie

Formulieren en verklaringen

Formulieren en verklaringen Formulieren en verklaringen Verklaring medicijnverstrekking Verklaring vervoer Achterwachtformulier Bijna ongevallenregistratieformulier Verklaring buikslapen Toestemmingsformulier sieraden Verklaring

Nadere informatie

Verklaring Vervoersregeling

Verklaring Vervoersregeling Onderdeel 9 - pagina 1 Verklaring Vervoersregeling Versie: 1.01 (DKK / S) Datum: 18 februari 2015 Pagina s: 1 Copyright 2015 Gastouderbureau De Kleine Kroon Sinds 1 mei 2008 zijn de regels voor het vervoer

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Protocol overdracht ziektekiemen

Protocol overdracht ziektekiemen Protocol overdracht ziektekiemen Aanleren hoest- en niesdiscipline Ziektekiemen uit de neus, mond en keel kunnen zich op verschillende manieren verspreiden. Om risico's te beperken zijn de volgende zaken

Nadere informatie

Beleid. Hygiëne en voeding. Datum: 14/11/2011 Versie: 003

Beleid. Hygiëne en voeding. Datum: 14/11/2011 Versie: 003 Beleid Hygiëne en voeding Datum: 14/11/2011 Versie: 003 Inhoud Inleiding 3 Hygiëne 4 Toilethygiëne en verschonen 4 Schoonmaken 5 Zandbakken 5 Huisdieren en ongedierte 5 Voeding en hygiëne 6 Bijbehorende

Nadere informatie

Protocol. Verstrekken van geneesmiddelen op verzoek

Protocol. Verstrekken van geneesmiddelen op verzoek Protocol Verstrekken van geneesmiddelen op verzoek Inleiding Peuters op de peuterspeelzaal kunnen ziek worden. De Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk is dan niet in staat uw zieke peuter op te vangen

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Aanmelding van leerlingen op een basisschool

Aanmelding van leerlingen op een basisschool Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden. Voor

Nadere informatie

Handen wassen: Wondjes, blaasjes, pus: Bloed: Zieke pedagogisch medewerker: Protocol Gezondheid. Zie protocol handen wassen

Handen wassen: Wondjes, blaasjes, pus: Bloed: Zieke pedagogisch medewerker: Protocol Gezondheid. Zie protocol handen wassen Protocol Hygiëne Handen wassen: Zie protocol handen wassen Wondjes, blaasjes, pus: Bloed: Pus/wondvocht wordt voordat het gaat lekken met een wattenstaafje gedept. Materialen die in aanraking zijn geweest

Nadere informatie

Gastouder opvang Het Tovenaartje

Gastouder opvang Het Tovenaartje Gastouder opvang Het Tovenaartje Ik ben geboren 13-07-1981 en moeder van 2 jongens Quinten & Cees. Mijn partner heet Robert en met ze alle wonen in Zoeterwoude drop. We hebben ook een kat (Kiki) en 2 vissen

Nadere informatie

Ongevallenregistratieformulier. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang

Ongevallenregistratieformulier. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang Ongevallenregistratieformulier Gastouderbureau MijnGastouderopvang Versie 06-09-2016 1 KvK 34303611 Rabobank 149148119 Inleiding Als geregistreerd gastouderbureau is MijnGastouderopvang wettelijk verplicht

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, INTAKEFORMULIER Parel 9 t/m 12 School Alex Beste ouders/verzorgers, Dit intakeformulier is bedoeld om die informatie te verkrijgen die wij nodig hebben om nieuwe kleuters zo goed mogelijk op te vangen

Nadere informatie

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door mdw Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor basisschool, Sint Franciscus, Weiteveen.

Aanmeldformulier voor basisschool, Sint Franciscus, Weiteveen. Inleveren bij de directeur: uiterlijk. Aanmeldformulier voor basisschool, Sint Franciscus, Weiteveen. ndergetekenden melden hun kind aan bij Basisschool, Sint Franciscus, Zuidersloot 61 te Weiteveen Gegevens

Nadere informatie

Gastouderbureau MijnGastouderopvang

Gastouderbureau MijnGastouderopvang Hoe gaat het met mijn gast- of oppaskind? Gastouderbureau MijnGastouderopvang Observatielijst voor de ontwikkeling van kinderen in de gastouderopvang Iedere gastouder kent 'haar' gastkind na tijdje behoorlijk

Nadere informatie

Huisregels KDV STOFFEL Door: Directie, het team van Kdv Stoffel en de oudercommissie. Huisregels kdv Stoffel mrt. 2013 versie 1 Pagina 1 van 13

Huisregels KDV STOFFEL Door: Directie, het team van Kdv Stoffel en de oudercommissie. Huisregels kdv Stoffel mrt. 2013 versie 1 Pagina 1 van 13 Huisregels KDV STOFFEL Door: Directie, het team van Kdv Stoffel en de oudercommissie. Huisregels kdv Stoffel mrt. 2013 versie 1 Pagina 1 van 13 In ons pedagogisch plan heeft u kunnen lezen dat wij een

Nadere informatie

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan gaat over wat Regionaal Gastouderbureau Harlekijn belangrijk vindt met betrekking tot het opvoeden van kinderen binnen de gastouderopvang. Hierbij maakt Regionaal

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk is voor alle kinderen

Nadere informatie

slaap veilig slaap lekker

slaap veilig slaap lekker slaap veilig slaap lekker waarom deze folder? Soms overlijden kinderen tussen de 0 en 2 jaar onverwacht in hun slaap. Die kinderen leken gezond. Dat heet wiegendood. Er is veel onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Protocol Zieke kinderen en medicijngebruik

Protocol Zieke kinderen en medicijngebruik Protocol Zieke kinderen en medicijngebruik Inhoudsopgave 1 Kinderziektes 2 Het kind wordt ziek bij de gastouder 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 Medische handelingen 5 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Gastouder

Pedagogisch Werkplan Gastouder Pedagogisch Werkplan Gastouder Versie Januari 2016 Pedagogisch werkplan gastouder De Wet Kinderopvang stelt als eis dat één keer per jaar het pedagogisch beleid met de gastouder wordt besproken. Het Pedagogisch

Nadere informatie

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende het verblijf op de basisschool kunnen de ouders hun zeggenschap over de toediening van de medicamenten

Nadere informatie

Risicoinventarisatie gezondheid

Risicoinventarisatie gezondheid Gezondheidsrisico s door overdracht van 1 Kind komt via ongewassen handen van gastouder in contact met 2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van gastouder in contact met 3 Kind komt in contact met

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan

Pedagogisch Werkplan Pedagogisch Werkplan 2017 1.1 Ramona Bruil van Starkenborghstraat 102 7002 EH Doetinchem E-mail: info@gastouderramona.nl Telefoon: 0314-840089 LRKP: 946772885 1. Wie ben ik? Ik ben Ramona (08-12-'81),

Nadere informatie

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V*

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V* ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER Als geregistreerd gastouderbureau is BSO Nederland wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie is noodzakelijk

Nadere informatie

Protocol Hygiëne en gezondheid

Protocol Hygiëne en gezondheid Protocol Hygiëne en gezondheid Protocol Hygiëne en gezondheid Handen wassen: Zie protocol handen wassen Wondjes, blaasjes, pus: Pus/wondvocht wordt voordat het gaat lekken met een wattenstaafje gedept.

Nadere informatie

Informatiebrief Hand-, voet- en mondziekte

Informatiebrief Hand-, voet- en mondziekte Informatiebrief Hand-, voet- en mondziekte Wat is hand-, voet- en mondziekte? Hand-, voet- en mondziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een virus. De ziekte is meestal niet ernstig

Nadere informatie

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Gastouderbureau Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Inhoud Welkom Start je eigen kinderopvang! Wat is gastouderopvang? Wat

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Risico inventarisatie Gezondheid Naam Gastouder: Adres: Datum: 1 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen.

Risico inventarisatie Gezondheid Naam Gastouder: Adres: Datum: 1 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen. inventarisatie Gezondheid Naam Gastouder: Adres: Datum: 1 Gezondheidsrisico s door overdracht van 1 Kind komt via ongewassen handen van gastouder in contact met 2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen

Nadere informatie

Protocol: Ongevallen Registratie

Protocol: Ongevallen Registratie Protocol: Ongevallen Registratie Deurne, april 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 1. Wat wordt verstaan onder ongevallen... 3 2. Registratie van ongevallen... 4 3.1. Wanneer invullen... 4 3.2. Hoe invullen...

Nadere informatie

Protocol Hygiëne thuiszorg

Protocol Hygiëne thuiszorg Protocol Hygiëne thuiszorg Algemene hygiëne De woning van de cliënt mag niet zodanig vervuild zijn dat de zorgverlener of het zorgverleningsproces wordt geschaad. Als de algemene hygiënische omstandigheden

Nadere informatie

Eerste hulp hulp bij brandwonden

Eerste hulp hulp bij brandwonden Eerst water, water, de rest de komt rest later! ko Klik hier voor tips! Eerste hulp hulp bij brandwonden 1 Koel met met lauw water lauw water 5 Smeer niets op de 5 wond Smeer niets op 2 Koel alleen alleen

Nadere informatie

Kinderhuis de Fuut HUISREGELS. Regels en afspraken ten aanzien van de zorg voor kinderen in de binnenlocatie

Kinderhuis de Fuut HUISREGELS. Regels en afspraken ten aanzien van de zorg voor kinderen in de binnenlocatie Kinderhuis de Fuut HUISREGELS Regels en afspraken ten aanzien van de zorg voor kinderen in de binnenlocatie Door: Nina van der Hoek Versie: 7 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Personeel en invalkrachten

Nadere informatie

Huisregels. voor. kinderen

Huisregels. voor. kinderen Huisregels voor. kinderen Versie september 2014 Inhoudsopgave Huisregels Dreumesen HD pagina 3 Huisregels Peuters HP.pagina 4 2 Huisregels Dreumesen We willen kinderen zoveel mogelijk op positieve wijze

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Aandachtspunten die belangrijk zijn bij het toedienen van geneesmiddelen op recept en zelfzorgmiddelen zonder recept:

Aandachtspunten die belangrijk zijn bij het toedienen van geneesmiddelen op recept en zelfzorgmiddelen zonder recept: Geneesmiddelen Regelmatig wordt een gastouder verzocht om geneesmiddelen toe te dienen. Belangrijk is het om je af te vragen om welke geneesmiddelen het gaat en hoe deze toegediend moeten worden. Kinderen

Nadere informatie

Protocol Voeding en hygiene Kinderdagverblijf Robbedoes en BSO de Speelark:

Protocol Voeding en hygiene Kinderdagverblijf Robbedoes en BSO de Speelark: Protocol Voeding en hygiene Kinderdagverblijf Robbedoes en BSO de Speelark: Inhoud 1. Handen wassen; kinderen 2. Handen wassen; leiding 3. Wondjes/wondverzorging 4. Niezen 5. Verschonen 6. Voeding 7. Gebruik

Nadere informatie

Stichting De Lotus kinderopvang/bso Protocol hygiëne.

Stichting De Lotus kinderopvang/bso Protocol hygiëne. Stichting De Lotus kinderopvang/bso Protocol hygiëne. Kinderopvang is aan kwaliteitsregels gebonden. Gelukkig maar want ouders willen graag het beste voor hun kind en daar komt hygiëne ook bij kijken.

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inhoud Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie van Mare 3 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang 4 4. Respect en aandacht 5 5. Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

EHBébé. Ongevallengids voor kinderen tussen 0 en 3 jaar

EHBébé. Ongevallengids voor kinderen tussen 0 en 3 jaar EHBébé Ongevallengids voor kinderen tussen 0 en 3 jaar Bij baby s en peuters moet je vaak ogen op je rug hebben. Jammer genoeg ontsnappen ze al eens aan onze waakzame blik, soms met de nodige blutsen,

Nadere informatie

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders.

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders. Reglement Algemeen! De opvang vindt plaats bij de gastouder thuis in een veilige, hygiënische en kindvriendelijke omgeving. Een kind wordt door de ouder gebracht en gehaald.! Een gastouder mag maximaal

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak Verantwoordelijk uitvoer of implementatie ZIEKTE KIEMEN. Is opgenomen in het protocol

Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak Verantwoordelijk uitvoer of implementatie ZIEKTE KIEMEN. Is opgenomen in het protocol RIE en ACTIEPLAN VEILIGHEID 2012 Datum inventarisatie:april 2012 Datum goedgekeurd: sept. Definitieve datum actieplan gereed: juni 2012 Codes: U= uitgesloten A: kans is groot dat het kan gebeuren B: kans

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie