Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek"

Transcriptie

1 Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek Loes van den Bremer, SOVON Vogelonderzoek Nederland m.m.v. Ronald van Harxen & Pascal Stroeken, STONE Steenuiloverleg Nederland

2 Opbouw presentatie Introductie - Achtergrond - Doelstellingen -Onderzoeksgebied Methode - Apparatuur -Veldwerk Resultaten Discussie Conclusies en aanbevelingen

3 Achtergrond : Plan van Aanpak Steenuil - broedsucces onvoldoende voor stabiele populatie (Willems et al. 2004) - één van de oorzaken: verslechterde voedselomstandigheden : Steenuil onder de pannen - STONE, VBN, LBN & SOVON - maatregelen in voorbeeldgebieden -publiciteit - maatregelencatalogus -onderzoek

4 Doelstellingen Onderzoeken wat het terreingebruik is van volwassen Steenuilen gedurende het broedseizoen. Bepalen van het dieet van verschillende paren Steenuilen gedurende het broedseizoen. Bepalen van het relatieve belang van de verschillende terreinonderdelen ten aanzien van de gevangen prooien.

5 Onderzoeksgebied Achterhoek, omgeving Noordijk en Heelweg

6 Noordijk Heelweg

7 Methode Opzet paar 1 (Noordijk): camera + zenders - paar 2 (Noordijk): zenders - paar 3 (Noordijk): zenders 2 studenten volgen uilen en kijken beelden af Opzet paar 1 (Noordijk): camera + zenders - paar 4 (Heelweg): camera + zenders - paar 5 (Aalten): camera + zenders - paar 1 & 4: ontvangststations (resp. 9 & 10) 3 studenten volgen uilen en analyseren camerabeelden

8 Terreingebruik Zenderen uilen : 2 man, 3 vrouw : 3 man en 3 vrouw Volgen in veld - 3x avond, 1x ochtend p. week

9

10 Terreingebruik Ontvangststations contact zender mannetje -Noordijk: 9 locaties - Heelweg: 10 locaties - unieke plekken in territorium - Bereik handmatig ingesteld

11 Heelweg

12 Voedselkeuze 2 camera s in nestkast : 1 broedpaar : 3 broedparen Continue opname Beelden wekelijks geanalyseerd

13

14 Verloop broedseizoen Noordijk 1 Noordijk 2 Noordijk 3 Noordijk 1 Heelweg Aalten jaar legbegin 26-apr 16-apr 10-apr 23-apr 17-apr 15-apr legselgrootte uitkomstdatum eerste ei 29-mei mei 21-mei 17-mei uitkomstsucces aantal uitgevlogen jongen

15 Resultaten terreingebruik 2007: 248 waarnemingen bij 3 paren 2008: 750 waarnemingen bij 2 paren 75% alle waarnemingen in 2008 bij Noordijk en Heelweg Noordijk 2007 (1) Noordijk 2007 (2) Noordijk 2007 (3) Noordijk 2008 (1) Heelweg 2008 Totaal periode 20 maart - 5 juni 28 maart - 19 juni 22 maart - 21 juni 20 mei - 2 juli 20 mei - 12 juni aantal volguren totaal 45,3 41,8 18,8 78,4 35,5 219,8 aantal volguren avond 36 34,6 18,8 68,9 27,5 185,8 aantal volguren ochtend 9,3 7,2 0 9, aantal waarnemingen

16 Noordijk paar 1 n=502

17 Noordijk maïs grasland paardenweide maïs gazon boomgaard boomgaard gerst paardenweide n=502

18 Terreingebruik Noordijk waarnemingen 374 foerageren 331 prooivangsten - belang gazon op erf en paardenweide - laatste weken jongenperiode: veel gefoerageerd op gazon habitattype Totaal 20 mei - 4 juni 5-18 juni 19 juni - 2 juli Eiken rond erf 29 (7.8) 2 (2.7) 18 (12.8) 9 (5.7) Gazon 182 (48.7) 10 (13.5) 71 (50.4) 101 (63.5) Paardewei 110 (29.4) 46 (62.2) 26 (18.4) 38 (23.9) Maisakker 21 (5.6) 12 (16.2) 9 (6.4) 0 (0) Gazon met fruitbomen 22 (5.9) 0 (0) 13 (9.2) 9 (5.7) Houtstapel 2 (0.5) 0 (0) 2 (1.4) 0 (0) Houtwal 1 (0.3) 1 (1.4) 0 (0) 0 (0) Opgaande begroeiing 7 (1.8) 3 (4.1) 2 (1.4) 2 (1.3) Totaal 374 (100) 74 (100) 141 (100) 159 (100)

19 Terreingebruik Noordijk 2008, Jacobs index gerst houtwal maïsakker intensief grasland paardenweide gazon boomgaard opgaande begroeiing gerst houtwal maïsakker intensief grasland paardenweide gazon boomgaard opgaande begroeiing Vanglocaties, 20 mei - 9 juni (n=61) Vanglocaties, 10 juni - 2 juli (n=270)

20 Heelweg n=356 n=356

21 Heelweg grasland weiland (koeien) weiland (koeien) grasland maïs n=356

22 Heelweg 356 waarnemingen waarvan 164 foerageerwaarnemingen aantal percentage kuilbult 8 5 gazon met fruitbomen 0 0 gazon 0 0 maisakker 1 1 solitaire boom 4 2 houtwal 4 2 mestopslag weiland grasland overig kuilbult gazon met fruitbomen gazon maïsakker solitaire boom houtwal mestopslag weiland intensief grasland mei - 13 juni (n=164)

23 Home-range & foerageerafstanden Activiteitengebied broedpaar Noordijk 7,2 ha (n=394), broedpaar Heelweg 14,6 ha (n=356) van broedpaar Heelweg (Minimum Convex Polygon, White and Garrott 1990) Mediane foerageerafstand Noordijk 50,1 m tegenover Heelweg 90,9 m.

24 Ontvangststations Noordijk Periode 19 mei t/m 29 mei (laatste 5 dagen eifase, eerste 5 dagen jongenfase) verblijfsduur aantal bezoeken open rommelschuur ruige berm houtstapel gazon met fruitbomen schuur gazon paardenweide

25 Ontvangststations Heelweg Periode 21 mei t/m 3 juni (eerste 13 dagen jongenperiode) verblijfsduur aantal bezoeken schuur met nestkast kuilbult dicht bij erf solitaire boom mestopslag houtwal langs weg ruige hoek bij kuilbult houtwal in weiland gazon met fruitbomen

26 Voedselaanvoer Noordijk 2007 Noordijk 2008 Heelweg 2008 Aalten 2008 totale periode opnamen 26-4 t/m t/m t/m t/m 22-5 opnamen legperiode 100% 100% 100% 100% opnamen broedperiode 100% 100% 79% 80% opnamen jongenperiode 3% 100% 100% 12% aantal geobserveerde prooiaanvoeren

27 Voedselaanvoer leg- en broedperiode 14% 13% 5% 2% 6% 20% 17% 28% 37% 18% Noordijk 2007 (n=195) 5% 17% 16% 22% 37% Heelweg 2008 (n=138) 5% 32% Noordijk 2008 (n=383) 7% 1% 35% 57% Aalten 2008 (n=88) insect meikever larve/rups woelmuis ware muis muis spec. regenworm vlinder kikker vogel vleermuis

28 Voedselaanvoer jongenperiode Noordijk Heelweg soort aantal percentage gewicht percentage aantal percentage gewicht percentage insect meikever larve rups regenworm vlinder woelmuis ware muis muis spec vogel spitsmuis kikker vleermuis overig onduidelijk totaal

29 Voedselaanvoer jongenperiode Noordijk Heelweg 13% 3% 13% 6% 4% 2% 7% insect meikever larve 3% 10% 23% rups regenworm vlinder woelmuis ware muis 24% muis spec. 6% vogel spitsmuis 41% 40% kikker vleermuis

30 Voedselaanvoer jongenperiode 40% biomassa regenwormen 250 Heelweg Noordijk

31 Wat wordt waar gevangen? Noordijk: 201 prooien aan habitattype gekoppeld Paardenweide Gazon Eiken rond erf Maisakker meikever rups regenworm vlinder 1 5 larve woelmuis 1 langpootmug 1 vogel 1 insect 1 totaal

32 Wat wordt waar gevangen? Noordijk: 201 prooien aan habitattype gekoppeld Gazon Paardenweide Eiken rond erf 1% 8% 11% 2% 5% 27% 2% 30% 24% Meikever Rups 13% Regenworm Vlinder 6% 35% 5% Larve Woelmuis Langpootmug Vogel 66% 23% 42%

33 Wat wordt waar gevangen? Heelweg: slecht 23 prooien kunnen koppelen aan terreingebruik - opvallende plek mestopslag: rattenstaartlarven - regenwormen uit weiland

34 Discussie (1) Terreingebruik op 2 manieren vastgelegd: - handmatig volgen voordeel: grote actieradius nadeel: (on)zichtbaarheid uilen, verplaatsingssnelheid - ontvangststations voordeel: constante registratie nadeel: beperkte actieradius Combinatie beide methoden: goed beeld van belangrijke habitattypen/landschapselementen. Resultaten betrekking op broedperiode, terrein moet jaarrond voldoende voedsel kunnen leveren.

35 Discussie (2) Voedselkeus goed in beeld gebracht: - voordeel: alle aangevoerde prooien geregistreerd, grootste deel ook op naam gebracht - nadeel: zeer arbeidsintensief, kleine steekproef Jagen op muizen in 2008 onderbelicht gebleven, mogelijk dan ander terreingebruik.

36 Conclusies Afwisseling verschillende type vegetaties (beweid, gemaaid) op korte afstand van nest van belang, zoals paardenweide en korte gazons. 95% van alle foerageerwaarnemingen binnen 300 meter van nestkast. Beschutte plaatsen als houtwallen, boomgaarden en solitaire bomen van belang om te rusten. Belang uitkijkposten om foerageerplekken te benutten.

37 Aanbevelingen Onderzoek naar voedselaanbod. Onderzoek naar habitatgebruik en voedselkeus: steekproef uitbreiden! Volgen van gebieden waar maatregelen ter verbetering van Steenuilhabitat hebben plaatsgevonden.

38 Dankwoord Vincent de Lenne (Larenstein), Suzanne Sijstermans & Niels van den Hooff (CAH Dronthe), Bas Otemans & Martijn Versluis (Helicon) Ronald van Harxen & Pascal Stroeken (STONE) Hans & Sonja Grooters, Anton Meenink (VWG Neede) Families Dassen, Ordelman, Borghijink & Johan Meinen Trees Dik Nico van den Brink (Alterra) Foto s: Peter Eekelder, Harvey van Diek, Jasja Dekker, Vincent de Lenne, Niels van den Hooff

Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek

Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek Loes van den Bremer 1, Ronald van Harxen 2 en Pascal Stroeken 2 1 SOVON Vogelonderzoek Nederland 2 STONE SteenuilenOverleg Nederland

Nadere informatie

Steenuil onder de Pannen -Samenvattingen van de voordrachten op de Landelijke Dag, 17 januari 2009 te Nijkerk-

Steenuil onder de Pannen -Samenvattingen van de voordrachten op de Landelijke Dag, 17 januari 2009 te Nijkerk- Steenuil onder de Pannen -Samenvattingen van de voordrachten op de Landelijke Dag, 17 januari 2009 te Nijkerk- Gebiedsgerichte aanpaksteenuillandschap in 6 voorbeeldgebieden - Aad van Paassen (Landschapsbeheer

Nadere informatie

Terreingebruik van Steenuil bij Neede in 2007

Terreingebruik van Steenuil bij Neede in 2007 Terreingebruik van Steenuil bij Neede in 2007 Frank Willems, Martijn Versluijs en Bas Oteman Inleiding In 2006 is het project Steenuil onder de pannen van start gegaan. Met dit project proberen Landschapsbeheer

Nadere informatie

Prooien eerste 10 dagen van de jongenperiode. Een vergelijking tussen 2009, 2008 en 2007

Prooien eerste 10 dagen van de jongenperiode. Een vergelijking tussen 2009, 2008 en 2007 Prooien eerste 10 dagen van de jongenperiode. Een vergelijking tussen 2009, 2008 en 2007 Uitkomstdag en een aantal jongen. In 2007 kwam het eerste ei op 10 mei uit. Er waren in deze periode drie jongen

Nadere informatie

Wat schaft de pot? 10 jaar tellen en analyseren van prooidierresten van de steenuil (in steenuilnesten)

Wat schaft de pot? 10 jaar tellen en analyseren van prooidierresten van de steenuil (in steenuilnesten) Wat schaft de pot? 10 jaar tellen en analyseren van prooidierresten van de steenuil (in steenuilnesten) Pascal Stroeken & Ronald van Harxen Inleiding De afname van het voedselaanbod en diversiteit in het

Nadere informatie

Prooiaanvoer bij de webcamuilen in 2009

Prooiaanvoer bij de webcamuilen in 2009 Prooiaanvoer bij de webcamuilen in 2009 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Inleiding Met Bosmuis, foto: André Eijkenaar Bij de steenuilwebcam van Beleef de Lente zijn in het broedseizoen 2009 twee fenomenale

Nadere informatie

De steenuil in Noordijk

De steenuil in Noordijk De steenuil in Noordijk Onderzoek in Noordijk Landschapbeheer Nederland, vogelbescherming Nederland, SOVON en STONE voeren het project "Naar een aantrekkelijk leefgebied voor mens en steenuil'uit. In 6

Nadere informatie

Prooiherkenning bij Steenuilen

Prooiherkenning bij Steenuilen Prooiherkenning bij Steenuilen Noteren Van belang is het te noteren: - datum (gebeurt automatisch) - tijdstip waarop de prooi binnengebracht wordt (graag zo nauwkeurig mogelijk op de minuut af) - wie brengt

Nadere informatie

De Bosuil bij Beleef De Lente 2015

De Bosuil bij Beleef De Lente 2015 De Bosuil bij Beleef De Lente 2015 Door Renée Demmenie en Leo Ballering (NESTKAST*) Bij Beleef de Lente 2015 (van Vogelbescherming Nederland) kwam voor het eerst een legsel van de Bosuil voor de camera

Nadere informatie

Broedseizoen 1999 in Achterhoek en Liemers

Broedseizoen 1999 in Achterhoek en Liemers Broedseizoen 1999 in Achterhoek en Liemers Inleiding Het aaneengesloten gebied van de Achterhoek en Liemers in Oost-Nederland vormt momenteel een van de bolwerken voor de Steenuil in Nederland. Het vormt

Nadere informatie

Meer over de steenuilen. Even voorstellen. Hier wonen ze

Meer over de steenuilen. Even voorstellen. Hier wonen ze Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Nummer 13 - december 2015 Onze contactdag van 21 november 2015 was een succes. Er waren 80 deelnemers en iedereen was tevreden over de organisatie

Nadere informatie

Actuele verspreiding, trends en broedsucces van Steenuilen in Nederland

Actuele verspreiding, trends en broedsucces van Steenuilen in Nederland Actuele verspreiding, trends en broedsucces van Steenuilen in Nederland Chris van Turnhout (Sovon) Ronald van Harxen, Pascal Stroeken en Theo Boudewijn (STONE) foto: Pete Whieldon Inleiding - Effectieve

Nadere informatie

Holenduif. Zes eieren

Holenduif. Zes eieren Weer nieuwe kasten In februari is er weer een aantal nieuwe kasten opgehangen. Ook is er een aantal kasten vervangen omdat ze van ouderdom uit elkaar vielen. Tevens zijn enkele kasten verhangen omdat de

Nadere informatie

Prooiaanvoer bij een steenuilenbroedpaar

Prooiaanvoer bij een steenuilenbroedpaar Prooiaanvoer bij een steenuilenbroedpaar Ronald van Harxen & Pascal Stroeken In Nederland is de Steenuil de afgelopen decennia drastisch in aantal achteruitgegaan en is de populatie afgenomen van 8.000-12.000

Nadere informatie

Werkbundel de steenuil Iedere Limburgse gemeente adopteerde

Werkbundel de steenuil Iedere Limburgse gemeente adopteerde Werkbundel de steenuil Iedere Limburgse gemeente adopteerde Welke soort werd geadopteerd door de hieronder vermelde gemeenten? een zeldzame planten- of diersoort. Tongeren Herstappe Steenuil Heers Borgloon

Nadere informatie

Effecten bestemmingsplanwijziging op de aanwezigheid van de steenuil in Zetten-Zuid, gemeente Overbetuwe. T.J. Boudewijn L.S.A.

Effecten bestemmingsplanwijziging op de aanwezigheid van de steenuil in Zetten-Zuid, gemeente Overbetuwe. T.J. Boudewijn L.S.A. Effecten bestemmingsplanwijziging op de aanwezigheid van de steenuil in Zetten-Zuid, gemeente Overbetuwe T.J. Boudewijn L.S.A. Anema Effecten bestemmingsplanwijziging op het voorkomen van de steenuil

Nadere informatie

Na het karteren is het zoeken van het

Na het karteren is het zoeken van het BROEDBIOLOGISCH ONDERZOEK Na het karteren is het zoeken van het nest alleen nodig als je tenminste drie maal het nest kan bezoeken voor het meten van het uitkomst- en broedsucces. Bij de nestcontroles

Nadere informatie

Projectplan steenuil. Fabrieksterrein Beckers, Meijel

Projectplan steenuil. Fabrieksterrein Beckers, Meijel Projectplan steenuil Fabrieksterrein Beckers, Meijel Arnhem, 17 maart 2015 P a g i n a 2 Colofon Titel Subtitel : Projectplan steenuil : Fabrieksterrein Beckers, Meijel Projectnummer : 14.077a Datum :

Nadere informatie

2. Biotoop ( habitat = de natuurlijke woonomgeving ) is ideaal met de volgende kenmerken:

2. Biotoop ( habitat = de natuurlijke woonomgeving ) is ideaal met de volgende kenmerken: De steenuil. 1. Paspoort: Athena noctua vidalii ( Godin van de nacht ) Vanuit de Griekse mythologie verwijzend naar Athene ( de godin van de wijsheid ). Hier komt een ondersoort van de Athena noctua noctua

Nadere informatie

De steenuil Een bijzonder tuingast die angstvallig wordt beschermd.

De steenuil Een bijzonder tuingast die angstvallig wordt beschermd. De steenuil Een bijzonder tuingast die angstvallig wordt beschermd. 1. Paspoort Athena noctua vidalii (Godin van de nacht) Vanuit de Griekse mythologie verwijzend naar Athene (de godin van de wijsheid).

Nadere informatie

Vier jaar prooiaanvoer tijdens de broedperiode bij de Steenuil

Vier jaar prooiaanvoer tijdens de broedperiode bij de Steenuil Vier jaar prooiaanvoer tijdens de broedperiode bij de Steenuil Ronald van Harxen & Pascal Stroeken steenuil 2 Foto s: Ronald van Harxen (tenzij anders vermeld) In 2007 werden in het kader van het project

Nadere informatie

Verslag RC-dag 13 maart 2010

Verslag RC-dag 13 maart 2010 Verslag RC-dag 13 maart 2010 Plaats: VBN Zeist Aanwezig: Jouke Altenburg (VBN), Jan van 't Hoff (Groningen en STONE), Alex de Smet (Zeeland), Frans Jacobs (Betuwe), Ellen de Bruin & Ricardo van Dijk (Noord-Holland),

Nadere informatie

Broedseizoen 2010. Nouvelle page 1. Page 1

Broedseizoen 2010. Nouvelle page 1. Page 1 Nouvelle page 1 Steenuilenoverleg Nederland Nummer 5, juli 2010 Broedseizoen 2010 Het broedseizoen 2010 zit er op, tijd om een eerste balans op te maken. De geluiden uit het land die ons bereikten laten

Nadere informatie

Gevreesd predator, jager-verzamelaar of Koning van het boerenerf?

Gevreesd predator, jager-verzamelaar of Koning van het boerenerf? Gevreesd predator, jager-verzamelaar of Koning van het boerenerf? Verslag van de prooiaanvoer bij het steenuilennest in 2016 STONE/Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Inhoud Inleiding Eileg Broedbegin

Nadere informatie

Ecologische beoordeling zienswijze op wijziging bestemmingsplan Dorado Beach

Ecologische beoordeling zienswijze op wijziging bestemmingsplan Dorado Beach Ecologische beoordeling zienswijze op wijziging bestemmingsplan Dorado Beach Ecologische beoordeling zienswijze op wijziging bestemmingsplan Dorado Beach Opdrachtgever: Status Gemeente Bronckhorst Postbus

Nadere informatie

Steenuilenbescherming verslag Steenuilenwerkgroep Echt-Susteren Geco Visscher Fred van Geneijgen

Steenuilenbescherming verslag Steenuilenwerkgroep Echt-Susteren Geco Visscher Fred van Geneijgen Steenuilenbescherming verslag 2013 Steenuilenwerkgroep Echt-Susteren Geco Visscher Fred van Geneijgen Dank Op de eerste plaats wil de Steenuilenwerkgroep Echt-Susteren alle erfbewoners bedanken. Zonder

Nadere informatie

Monitoring steenuil in 2012

Monitoring steenuil in 2012 Monitoring steenuil in 2012 Woord vooraf: Dit jaar was het al weer het tiende jaar dat we ons bezig houden met het monitoren van de steenuil. Al vanaf 3 houden we door middel van inventarisatie en nestkastcontroles

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Nummer 6 - juni 2014 In deze nieuwsbrief resultaten van een inventarisatie, verslag van een fietstocht en de verrassende vaststellingen van camera

Nadere informatie

Steenuilenwerkgroep Noord-Holland

Steenuilenwerkgroep Noord-Holland Steenuilenwerkgroep Noord-Holland Bescherm de steenuil met behulp van de steenuilenwerkgroep Noord-Holland De steenuil is een kleine bruine uil met een wit vlekkenpatroon. Zoals op de foto te zien is,

Nadere informatie

Foeragerende kiekendieven nabij de Lage Knarsluis in 2016 A&W-rapport 2243

Foeragerende kiekendieven nabij de Lage Knarsluis in 2016 A&W-rapport 2243 Foeragerende kiekendieven nabij de Lage Knarsluis in 2016 A&W-rapport 2243 in opdracht van Foeragerende kiekendieven nabij de Lage Knarsluis in 2016 A&W-rapport 2243 N. Beemster Foto Voorplaat Het foerageergebied

Nadere informatie

Onderzoek naar de keuze van nestplaatsen

Onderzoek naar de keuze van nestplaatsen ONDERZOEK NESTPLAATSEN Onderzoek naar de keuze van plaatsen is van groot belang. Van de meeste regio s is weinig bekend over de plaatsen waar Steenuilen broeden. Verder onderzoek zal inzicht geven in het

Nadere informatie

Introductieles. Vogels in de klas. groep 5/6. Handleiding leerkracht. Inhoud in het kort. Kerndoelen. Lesdoelen

Introductieles. Vogels in de klas. groep 5/6. Handleiding leerkracht. Inhoud in het kort. Kerndoelen. Lesdoelen Handleiding leerkracht Vogels in de klas Introductieles Inhoud in het kort Voor de groepen 5-6 bieden we, naast verbale activiteiten, een werkblad aan waarmee de leerlingen aan de slag gaan. In deze les

Nadere informatie

Steenuil. Maatregelencatalogus ter verbetering van het leefgebied van de steenuil. onder de pannen

Steenuil. Maatregelencatalogus ter verbetering van het leefgebied van de steenuil. onder de pannen Steenuil Maatregelencatalogus ter verbetering van het leefgebied van de steenuil onder de pannen Col0fon Samenstelling en tekst Frans Parmentier en Aad van Paassen Tekstbijdragen Bert Dijkstra (Landschapsbeheer

Nadere informatie

Notitie Flora en faunawet bestemmingsplan Centrum Best; Locatie ten noorden van begraafplaats

Notitie Flora en faunawet bestemmingsplan Centrum Best; Locatie ten noorden van begraafplaats Ecologica BV Rondven 22 6026 PX Maarheeze 0495-46 20 70 0495-46 20 79 info@ecologica.eu www.ecologica.eu Gemeente Best T.a.v. dhr. P. van den Broek Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best Datum: 2 april

Nadere informatie

Aanvullende informatie mitigatie Steenuil en Huismus IJsseldelta-Zuid, FF/75C/2012/0341

Aanvullende informatie mitigatie Steenuil en Huismus IJsseldelta-Zuid, FF/75C/2012/0341 Notitie Concept Contactpersoon Benjamin Flierman Datum 8 mei 2013 Aanvullende informatie mitigatie Steenuil en Huismus IJsseldelta-Zuid, FF/75C/2012/0341 In het kader van de Flora- en faunawet ontheffingsaanvraag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 3 e jaargang Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: Broedresultaten Steenuil 2013 Assistent-ringers Braakballen! LOVO Opvallende zaken Veilige drinkbak voor de steenuil in het

Nadere informatie

Romantiek en drama in een nestkast

Romantiek en drama in een nestkast 46 Romantiek en drama in een nestkast Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Sinds 2002 proberen we bij een steenuilnest in Heelweg de prooiaanvoer naar de nestjongen in beeld te brengen door middel van video-observatie

Nadere informatie

Steenuilen rond Winterswijk

Steenuilen rond Winterswijk Steenuilen rond Winterswijk Verslag broedseizoen 2012 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Inhoud Inleiding 2 Onderzoeksgebied 3 Aantal nesten 7 Het onderzoek 8 Eieren 10 Vervolglegsels 13 Jongen 15 Conditie

Nadere informatie

Voortgangsnotitie begeleiding realisatie bedrijventerrein Homoetsestraat, Maurik.

Voortgangsnotitie begeleiding realisatie bedrijventerrein Homoetsestraat, Maurik. Postbus 365 4100 AJ Culemborg tel: 0345-512710 fax: 0345-519849 www.buwa.nl Gemeente Buren T.a.v. F. Pos Postbus 23 4020 BA Maurik datum: 22 september 2010 ons kenmerk: 10-286/10.07637/PauBo uw kenmerk:

Nadere informatie

KERKUILEN WERKGROEP TWENTE

KERKUILEN WERKGROEP TWENTE KERKUILEN WERKGROEP TWENTE Broedseizoen kerkuil De start van het broedseizoen kerkuilen was zeer verrassend. Rond half maart werd er op een locatie in Oud-Ootmarsum een nestkast aangetroffen met daarin

Nadere informatie

Faunaconsult. Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl. KvK Limburg 09116138

Faunaconsult. Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl. KvK Limburg 09116138 Tegelseweg 3 5951 GK Belfeld Tel: 077-4642999 www.faunaconsult.nl info@faunaconsult.nl Faunaconsult KvK Limburg 09116138 Actualisatie Flora- en faunaonderzoek Winssensche Veld, Winssen door: J.P.M. Hovens,

Nadere informatie

Compenserende maatregelen in 2009 voor steenuilen in de Waalsprong bij Nijmegen

Compenserende maatregelen in 2009 voor steenuilen in de Waalsprong bij Nijmegen Compenserende maatregelen in 2009 voor steenuilen in de Waalsprong bij Nijmegen Overzicht van de compenserende en mitigerende maatregelen ter compensatie van het verdwijnen van nest- en foerageergelegenheid

Nadere informatie

Resultaten. Toelichting abundatiekaart en aantalsschatting Zwarte Specht Veluwe. Henk Sierdsema, Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Resultaten. Toelichting abundatiekaart en aantalsschatting Zwarte Specht Veluwe. Henk Sierdsema, Sovon Vogelonderzoek Nederland. Toelichting abundatiekaart en aantalsschatting Zwarte Specht Veluwe Henk Sierdsema, Sovon Vogelonderzoek Nederland Juni 2015 Inleiding Door de provincie Gelderland is verzocht om een update te maken van

Nadere informatie

Vogels in Berkelland

Vogels in Berkelland Speciale uitgave Vogels in Berkelland van de Vogelwerkgroep Verslag over Zwaluwen, Uilen en Weidevogels in Borculo - Ruurlo - Eibergen - Neede Huiszwaluw Steenuil met jong Kievit De broedresultaten van

Nadere informatie

Betreft: Aanvullende informative quickscan Flora & Fauna Locatie: Wijbosscheweg 107, Schijndel Kenmerk: Tm2011.099QFF BRF Datum: 19 11 2012

Betreft: Aanvullende informative quickscan Flora & Fauna Locatie: Wijbosscheweg 107, Schijndel Kenmerk: Tm2011.099QFF BRF Datum: 19 11 2012 Betreft: Aanvullende informative quickscan Flora & Fauna Locatie: Wijbosscheweg 107, Schijndel Kenmerk: Tm2011.099QFF BRF Datum: 19 11 2012 Built By Brekel T.a.v. Dhr. G. van den Brekel Sweelinckplein

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 5 e jaargang 2015 Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: * Van muis, vogel tot kannibaal * Het nut van ringen * Resultaten * Impressie broedseizoen * Uitdeelactie steenuilveilige

Nadere informatie

Muizenonderzoek. Oldenzaalsestraat 53, Denekamp. Rapportagenummer: november 2010

Muizenonderzoek. Oldenzaalsestraat 53, Denekamp. Rapportagenummer: november 2010 Muizenonderzoek Oldenzaalsestraat 53, Denekamp Rapportagenummer: 1011.01 15 november 2010 De Eik 40 7608 ES Almelo Tel: 0646111651 www.myotis.nl KvK: 51091224 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Onderzoekslocatie...

Nadere informatie

De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2009

De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2009 De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2009 A&W-rapport 1444 De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2009

Nadere informatie

Eindrapport BESCHERMDE SOORTEN TER PLAATSTE VAN EN DIRECT ROND FIETSPAD BERNHARDSTRAAT TE RUCPHEN

Eindrapport BESCHERMDE SOORTEN TER PLAATSTE VAN EN DIRECT ROND FIETSPAD BERNHARDSTRAAT TE RUCPHEN Eindrapport BESCHERMDE SOORTEN TER PLAATSTE VAN EN DIRECT ROND FIETSPAD BERNHARDSTRAAT TE RUCPHEN Eindrapport BESCHERMDE SOORTEN TER PLAATSTE VAN EN DIRECT ROND FIETSPAD BERNHARDSTRAAT TE RUCPHEN rapportnr.

Nadere informatie

Zorg voor de Steenuil. Beschermingsmogelijkheden voor het behoud van de steenuil in Overijssel

Zorg voor de Steenuil. Beschermingsmogelijkheden voor het behoud van de steenuil in Overijssel 2014 Zorg voor de Steenuil Beschermingsmogelijkheden voor het behoud van de steenuil in Overijssel Voorwoord Genieten van oude cultuurlandschappen. Veel inwoners van Overijssel, waaronder ikzelf, genieten

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Nummer 7 - september 2014 Snel inschrijven voor de contactdag is de boodschap, het aantal deelnemers is beperkt tot 80! Veel broedsels mislukken, dit

Nadere informatie

Natuurontwikkelingsplan 2014

Natuurontwikkelingsplan 2014 Natuurontwikkelingsplan 2014 Bestemmingsplan Prinsenlaan 80 Groenekan - toelichting, bijlage 2 Datum: 14 maart 2014 1. Huidige situatie Aanleiding Voorliggend natuurontwikkelingsplan vormt een nadere uitwerking

Nadere informatie

Koolmezen in Gent, Dendermonde en Sint-Niklaas: een dramatisch broedseizoen in 2015

Koolmezen in Gent, Dendermonde en Sint-Niklaas: een dramatisch broedseizoen in 2015 Koolmezen in Gent, Dendermonde en Sint-Niklaas: een dramatisch broedseizoen in 215 Het koolmezen broedseizoen 215 ligt alweer een tijdje achter ons. Algemeen kunnen we stellen dat het broedseizoen 215

Nadere informatie

De Steenuil is de kleinste in ons land

De Steenuil is de kleinste in ons land DE STEENUIL De Steenuil is de kleinste in ons land voorkomende uil met een lichaamsgrootte van 21-23 cm en een vleugelspanwijdte van 54-58 cm. Hij is daarmee 10 % kleiner dan de Ruigpootuil die met enkele

Nadere informatie

Tracébesluit 3e Kolk Prinses Beatrixsluis. Compensatieplan Steenuil

Tracébesluit 3e Kolk Prinses Beatrixsluis. Compensatieplan Steenuil Tracébesluit 3e Kolk Prinses Beatrixsluis Compensatieplan Steenuil Compensatieplan voor Steenuil (Athene noctua) in het kader van de verbreding van het Lekkanaal en bouw van de derde kolk Beatrixsluis

Nadere informatie

(uilenbescherming) De steenuil. M. Pijs. De Blauwe Klauwier jaargang 34 - nr.1 januari 2008

(uilenbescherming) De steenuil. M. Pijs. De Blauwe Klauwier jaargang 34 - nr.1 januari 2008 (uilenbescherming) M. Pijs De steenuil 18 Broedresultaten steenuil 07 Wil de Veer Nestkastenproject Het Brabants Landschap is een project opgestart om de achteruitgang van de steenuil in Noord Brabant

Nadere informatie

Wezels en marterachtigen

Wezels en marterachtigen 7 Kleine roofdieren Verschillende kleine roofdieren kunnen nuttig zijn in de bestrijding van kleine knaagdieren. Denken we aan de marterachtigen (muiswezel, hermelijn, steenmarter, boommarter, bunzing

Nadere informatie

Impressie steenuilonderzoek in Nederland 2006

Impressie steenuilonderzoek in Nederland 2006 Impressie steenuilonderzoek in Nederland 2006 Pascal Stroeken Inleiding Jaarlijks wordt er in Nederland veel veldwerk verricht aan de Steenuil. Naast een scala van beschermingsactiviteiten zoals landschapsonderhoud,

Nadere informatie

Brakona jaarboek 2013-2014 13. Twintig jaar Steenuilonderzoek in het Hageland. Philippe Smets. Jaarboek. 20 jaar Steenuilonderzoek in het Hageland

Brakona jaarboek 2013-2014 13. Twintig jaar Steenuilonderzoek in het Hageland. Philippe Smets. Jaarboek. 20 jaar Steenuilonderzoek in het Hageland Brakona jaarboek 2013-2014 13 Twintig jaar Steenuilonderzoek in het Hageland Philippe Smets Jaarboek 2013 2014 14 Brakona jaarboek 2013-2014 Twintig jaar Steenuilonderzoek in het Hageland Philippe Smets

Nadere informatie

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. De heer J. Arends. datum: 20 april quick scan flora en fauna

Briefrapport AANLEIDING EN METHODE. De heer J. Arends. datum: 20 april quick scan flora en fauna Briefrapport aan: van: ons kenmerk: De heer J. Arends SAB RIJS/110571 datum: 20 april 2012 betreft: quick scan flora en fauna AANLEIDING EN METHODE In Opheusden (gemeente Neder-Betuwe, provincie Gelderland)

Nadere informatie

Overschatting broedsucces Steenuil - het effect van controles na het ringbezoek op de berekening van het broedsucces

Overschatting broedsucces Steenuil - het effect van controles na het ringbezoek op de berekening van het broedsucces Overschatting broedsucces Steenuil - het effect van controles na het ringbezoek op de berekening van het broedsucces Pascal Stroeken & Ronald van Harxen Inleiding Het belangrijkste doel van broedbiologisch

Nadere informatie

Onderzoek beschermde natuurwaarden Hedwigepolder Onderzoek beschermde natuurwaarden Hedwigepolder 2010

Onderzoek beschermde natuurwaarden Hedwigepolder Onderzoek beschermde natuurwaarden Hedwigepolder 2010 Onderzoek beschermde natuurwaarden Hedwigepolder 2010 6 oktober 2010 1 Onderzoek beschermde natuurwaarden Hedwigepolder 2010 Opdrachtgever: Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. Adviesbureau Wieland Liniestraat

Nadere informatie

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht

Notitie. Inleiding. Methodiek. J. de Waard (Trivire Wonen) aan. van A. de Baerdemaeker. betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht Notitie aan J. de Waard (Trivire Wonen) van A. de Baerdemaeker betreft Vleermuis- en vogelonderzoek Patersweg Dordrecht project 0619 datum 2 augustus 2011 Postbus 23452 3001 KL Rotterdam telefoon: 010-436

Nadere informatie

Notitie. Inrichting bufferzone voor de Das. 1. Inleiding. 2. Das in het plangebied

Notitie. Inrichting bufferzone voor de Das. 1. Inleiding. 2. Das in het plangebied ecogroen advies bv Postbus 625, 8000 AP Zwolle t:038 423 64 64 f:038 423 64 65 info@ecogroen.nl www.ecogroen.nl Notitie Inrichting bufferzone voor de Das Auteur: M.A. (Martin ) Heinen Project: 10-001 Datum:

Nadere informatie

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Martin Heinen Vogelwerkgroep Oost-Veluwe, Apeldoorn 1 1. Inleiding De gemeente Apeldoorn heeft Vogelwerkgroep Oost-Veluwe gevraagd een inventarisatie

Nadere informatie

Soortenstandaard. Steenuil Athene noctua

Soortenstandaard. Steenuil Athene noctua Soortenstandaard Steenuil Athene noctua Inhoud Inleiding 3 Deel 1 De steenuil 7 1 Informatie over de steenuil 8 1.1 Soortkenmerken 8 1.2 Leefwijze 8 1.3 Voedsel 10 1.4 Beschrijving habitat 11 1.5 Verspreiding

Nadere informatie

De Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt

De Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt De Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt - Mensen met interesse voor Steenuilen verenigen in Vlaanderen - Periodieke digitale nieuwsbrief, er zijn al 501 inschrijvingen -Jaarlijkse contactdag, 65 deelnemers

Nadere informatie

Eindrapport HET VOORKOMEN VAN VLEERMUIZEN EN VOGELS IN EN DIRECT ROND ACHTERVELD TE LEUSDEN

Eindrapport HET VOORKOMEN VAN VLEERMUIZEN EN VOGELS IN EN DIRECT ROND ACHTERVELD TE LEUSDEN Eindrapport HET VOORKOMEN VAN VLEERMUIZEN EN VOGELS IN EN DIRECT ROND ACHTERVELD TE LEUSDEN Eindrapport HET VOORKOMEN VAN VLEERMUIZEN EN VOGELS IN EN DIRECT ROND ACHTERVELD TE LEUSDEN rapportnr. 2010.1112

Nadere informatie

Inventarisatie beschermde soorten plangebied De Grift Vlek 17

Inventarisatie beschermde soorten plangebied De Grift Vlek 17 NOTITIE Gemeente Nijmegen T. Martens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen DATUM: 19 november 2013 ONS KENMERK: UW KENMERK: AUTEUR: PROJECTLEIDER: STATUS: Versie 1.1 CONTROLE: 12-488/13.04079/GerHo VP178506 G.

Nadere informatie

Nieuwe aantalschatting van de Steenuil in Nederland

Nieuwe aantalschatting van de Steenuil in Nederland Nieuwe aantalschatting van de Steenuil in Nederland Ronald van Harxen 1 & Pascal Stroeken 1 1 STONE, de Kistenmaker 12,1852 GW Heiloo Inleiding Het schatten van aantallen broedparen van vogels op een landelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2013

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2013 NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2013 1 2013 Was een moeilijk Kerkuilen jaar In dit jaar waren er 7 broedparen op Texel 3 minder dan in 2012. In het begin van het jaar was het erg stil op Texel wat betreft kerkuilen.

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond

Quickscan flora en fauna. Deltaweg te Helmond Quickscan flora en fauna Deltaweg te Helmond A.P. Kerssemakers Voor de afdeling: SB/ROV. Gemeente Helmond. December 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2.Wettelijk kader 2 3. Plangebied 4 4. Onderzoek 7

Nadere informatie

B i j l a g e : I n v e n t a r i s a t i e H u i s m u s e n v l e e r m u i z e n i n h e t k a d e r v a n d e F l o r a - e n fau n a w e t

B i j l a g e : I n v e n t a r i s a t i e H u i s m u s e n v l e e r m u i z e n i n h e t k a d e r v a n d e F l o r a - e n fau n a w e t B i j l a g e : I n v e n t a r i s a t i e H u i s m u s e n v l e e r m u i z e n i n h e t k a d e r v a n d e F l o r a - e n fau n a w e t Rijperweg 44a in Sint Maarten Inventarisatie Huismus en vleermuizen

Nadere informatie

Aanvullende informatie mitigatie Steenuil en Huismus IJsseldelta-Zuid, FF/75C/2012/0341

Aanvullende informatie mitigatie Steenuil en Huismus IJsseldelta-Zuid, FF/75C/2012/0341 Notitie Contactpersoon Benjamin Flierman Datum 22 mei 2013 Kenmerk N011-1212596BJF-V01 Aanvullende informatie mitigatie Steenuil en Huismus IJsseldelta-Zuid, FF/75C/2012/0341 In het kader van de Flora-

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

Steenuilenwerkgroep Noord-Holland

Steenuilenwerkgroep Noord-Holland Steenuilenwerkgroep Noord-Holland Nestgelegenheid voedselaanbod en andere beschermingsmaatregelen voor Steenuilen? Een Uilen-vriendelijk erf U woont in een landelijke omgeving. U heeft een nestkast voor

Nadere informatie

Vogelwerkgroep De Kempen. Nieuwsbrief wespendievenonderzoek in de Kempen 2013.

Vogelwerkgroep De Kempen. Nieuwsbrief wespendievenonderzoek in de Kempen 2013. Vogelwerkgroep De Kempen Postadres: Kermisberg 6, 5508 DW Veldhoven Website: www.vwgdekempen.nl E-mail: info@vwgdekempen.nl Gironummer: 5859111 - Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief wespendievenonderzoek

Nadere informatie

Effecten op beschermde soorten Nimmer Dor, Laag Soeren

Effecten op beschermde soorten Nimmer Dor, Laag Soeren Effecten op beschermde soorten Nimmer Dor, Laag Soeren Natuuronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet D. Emond T.J. Boudewijn Effecten op beschermde soorten Nimmer Dor, Laag Soeren Natuuronderzoek

Nadere informatie

Vogelwerkgroep De Kempen. Nieuwsbrief. Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012.

Vogelwerkgroep De Kempen. Nieuwsbrief. Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012. Vogelwerkgroep De Kempen Postadres: Kermisberg 6, 5508 DW Veldhoven Website: www.vwgdekempen.nl Gironummer: 5859111 - Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012.

Nadere informatie

KAVEL 2 EN 3 FLORA- EN FAUNADOSSIER. Opdrachtgever: O.G.A. periode : versie: : 16 mei Auteur : M. Kuiper

KAVEL 2 EN 3 FLORA- EN FAUNADOSSIER. Opdrachtgever: O.G.A. periode : versie: : 16 mei Auteur : M. Kuiper FLORA- EN FAUNADOSSIER KAVEL 2 EN 3 Opdrachtgever: O.G.A periode : 2011-2014 versie: : 16 mei 2014 Auteur : M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen Telefoon: 06-29523020 E-mail: info@natuurbeleven.nl

Nadere informatie

Veldleeuweriken in intensief en extensief gebruikt agrarisch landschap

Veldleeuweriken in intensief en extensief gebruikt agrarisch landschap SOVON Vogelonderzoek Nederland Rijksstraatweg 178 6573 DG Beek-Ubbergen T (024) 684 81 11 F (024) 684 81 22 E info@sovon.nl I www.sovon.nl Het gaat slecht met de Veldleeuwerik in Nederland. Van alle weidevogels

Nadere informatie

Mitigatieplan steenuil, das, buizerd en vleermuizen Henslare Putten

Mitigatieplan steenuil, das, buizerd en vleermuizen Henslare Putten Mitigatieplan steenuil, das, buizerd en vleermuizen Henslare Putten Eindconcept Grontmij Nederland B.V. Waddinxveen, 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding en doel... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Aanvulling flora en fauna onderzoek

Aanvulling flora en fauna onderzoek Aanvulling flora en fauna onderzoek Overgangszone Esvelderbeek, Barneveld Projectnummer: 4062 Datum: 4-9-2012 Opgesteld: Rosalie Heins Aanleiding Voor het gebied Barneveld-Noord zijn een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

Handleiding vogeltellingen camerabeelden mosselwad

Handleiding vogeltellingen camerabeelden mosselwad Handleiding vogeltellingen camerabeelden mosselwad Colofon Samenstelling: Ernstjan Penninkhof Lay-out: Peter Eekelder Foto s omslag: Harvey van Diek Druk: PDF Eerste druk Sovon Vogelonderzoek Nederland,

Nadere informatie

Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007

Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007 Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007 Jan Schoppers Inleiding In 2007 is in opdracht van Sportcentrum Papendal en NOC*NSF een broedvogelinventarisatie uitgevoerd op het terrein. Dit is een nieuwe

Nadere informatie

Nader onderzoek huismussen. Herontwikkeling Gasthuisstraat 77 te Kaatsheuvel

Nader onderzoek huismussen. Herontwikkeling Gasthuisstraat 77 te Kaatsheuvel Nader onderzoek huismussen Herontwikkeling Gasthuisstraat 77 te Kaatsheuvel te Kaatsheuvel blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 1.1 Aanleiding en doelstelling 2 1.2 Leeswijzer 2 2 SITUATIE EN PLANVORMING

Nadere informatie

Aantal gevonden legsels in 2008

Aantal gevonden legsels in 2008 10 1 Broedpaaraantallen 2. Reproductie Na terugkomst van weidevogels in hun broedgebied vormen zich paren en kiezen de vogels een plek om te gaan broeden: de vestiging. Daarna komen twee belangrijke reproductiefasen:

Nadere informatie

De prooiaanvoer van de steenuil in de Gelderse Poort. 1 Inleiding

De prooiaanvoer van de steenuil in de Gelderse Poort. 1 Inleiding 1 Inleiding In 1998 is een driejarig onderzoek gestart naar de invloed van verontreinigingen in de uiterwaarden op de broedbiologie, voedselecologie en populatieontwikkeling van de steenuil (Boudewijn

Nadere informatie

Steenuil Athene Noctua

Steenuil Athene Noctua Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Soortenstandaard Steenuil Athene Noctua Versie 2.0, december 2014 Steenuil Athene noctua Soortenstandaard Versie 2.0 december 2014 Inhoud Leeswijzer 3 Inleiding 4

Nadere informatie

Kruiswoordpuzzel Uilen van Nederland Wat weet jij over deze bijzondere dieren?

Kruiswoordpuzzel Uilen van Nederland Wat weet jij over deze bijzondere dieren? Kruiswoordpuzzel Uilen van Nederland Wat weet jij over deze bijzondere dieren? Groep Dit werkblad is geschikt voor kinderen uit de groepen 7 en 8. Introductie en instructie voor de leerkracht Middels deze

Nadere informatie

Effecten op de boomvalk van het Bp Lelylaan te Amsterdam

Effecten op de boomvalk van het Bp Lelylaan te Amsterdam Effecten op de boomvalk van het Bp Lelylaan te Amsterdam Effecten op de boomvalk van het Bp Lelylaan te Amsterdam Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag P.J.H. van der Linden Amsterdam Nieuw

Nadere informatie

Eindrapport VLEERMUIZEN EN BROEDVOGELS IN EN DIRECT ROND DE VOERT 10 TE BERGEN

Eindrapport VLEERMUIZEN EN BROEDVOGELS IN EN DIRECT ROND DE VOERT 10 TE BERGEN Eindrapport VLEERMUIZEN EN BROEDVOGELS IN EN DIRECT ROND DE VOERT 10 TE BERGEN Eindrapport VLEERMUIZEN EN BROEDVOGELS IN EN DIRECT ROND DE VOERT 10 TE BERGEN rapportnr. 2010.1172 september 2011 In opdracht

Nadere informatie

Steenuilen Noordoost-Twente 2012

Steenuilen Noordoost-Twente 2012 Steenuilen Noordoost-Twente 2012 Wie in de Atlas van Nederlandse broedvogels (SOVON, 2002) kijkt naar de dichtheden van steenuilen, ziet in Twente met rood omlijnd weergegeven in onderstaande figuur -

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting 107 Achtergrond van het onderzoek Plaaginsekten kunnen in (fruit)boomgaarden veel schade veroorzaken. Vaak wordt het optreden van plaaginsekten in boomgaarden tegengegaan door

Nadere informatie

Marijn Nijssen, Toos van Noordwijk, Annemieke Kooijman, Herman van Oosten, Bart Wouters, Chris van Turnhout, Jasja Dekker, Michiel Wallis de Vries,

Marijn Nijssen, Toos van Noordwijk, Annemieke Kooijman, Herman van Oosten, Bart Wouters, Chris van Turnhout, Jasja Dekker, Michiel Wallis de Vries, Zijn effecten van begrazing te voorspellen? Marijn Nijssen, Toos van Noordwijk, Annemieke Kooijman, Herman van Oosten, Bart Wouters, Chris van Turnhout, Jasja Dekker, Michiel Wallis de Vries, Ingo Jansen,

Nadere informatie

5 Relatie tussen het voorkomen van de bosmuis en de rosse woelmuis en de structuur en breedte van de verbinding

5 Relatie tussen het voorkomen van de bosmuis en de rosse woelmuis en de structuur en breedte van de verbinding 5 Relatie tussen het voorkomen van de bosmuis en de rosse woelmuis en de structuur en breedte van de verbinding 5.1 Inleiding Vanuit de praktijk komen veel vragen over de optimale breedte en structuur

Nadere informatie

Werkstuk van: Paul Ostermeijer Groep: 8B School: Anne Frankschool Heemskerk KERKUILEN

Werkstuk van: Paul Ostermeijer Groep: 8B School: Anne Frankschool Heemskerk KERKUILEN Werkstuk van: Groep: 8B School: Anne Frankschool Heemskerk KERKUILEN Werkstuk Kerkuilen Blad 1 van 17 INHOUD Voorwoord.blz. 3 1. Wat zijn Kerkuilen blz. 4 2. Leefgebied van de kerkuilen....blz. 5 3. Het

Nadere informatie

Spreekbeurt roofvogels

Spreekbeurt roofvogels Spreekbeurt roofvogels Roofvogels algemeen Er zijn zo n 300 verschillende soorten roofvogels. Daarvan komen er ongeveer 30 in Nederland voor. Roofvogels zijn vogels die prooien vangen, doden, en opeten.

Nadere informatie

Enkele voorlopige resultaten van het ecotoxicologisch onderzoek aan de Steenuil Athene noctua in de Gelderse Poort en de Achterhoek in 1999.

Enkele voorlopige resultaten van het ecotoxicologisch onderzoek aan de Steenuil Athene noctua in de Gelderse Poort en de Achterhoek in 1999. Enkele voorlopige resultaten van het ecotoxicologisch onderzoek aan de Steenuil Athene noctua in de Gelderse Poort en de Achterhoek in 1999. Niko Groen, Theo Boudewijn, Ronald van Harxen en Pascal Stroeken

Nadere informatie