Na het karteren is het zoeken van het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na het karteren is het zoeken van het"

Transcriptie

1 BROEDBIOLOGISCH ONDERZOEK Na het karteren is het zoeken van het nest alleen nodig als je tenminste drie maal het nest kan bezoeken voor het meten van het uitkomst- en broedsucces. Bij de nestcontroles komen aspecten als legselgrootte, nestsucces en broedsucces aan de orde. Het meten van de reproductie is onder meer van belang bij het bepalen van de vitaliteit van een populatie; dit geeft inzicht in de populatieontwikkeling die op grond van karteringen is vastgesteld. CONTROLE VAN DE NESTEN Voor een goede vergelijking tussen onderzoeksgebieden is het van belang de methode van onderzoek te standaardiseren. Parameters die onderzocht kunnen worden zijn: de legselstart (eerste eidatum), de legselgrootte, het, broedsucces en jongensterfte. Kleine jongen Controleer de kleine jongen in de leeftijd van 0 tot 7 dagen. Deze controle is bedoeld om het vast te stellen. Plan je bezoek in de derde en vierde week van mei. Omdat je in veel gevallen niet weet wanneer het eerste ei is gelegd en wanneer met broeden is gestart, is het tijdstip van deze controle niet nauwkeuriger te plannen. Wanneer je bij deze tweede controle nog eieren aantreft heb je in ieder geval wel extra informatie voor het vaststellen van de legselgrootte. Let goed op of er aanwijzingen zijn dat de eieren op het punt van uitkomen staan. Indicaties zijn: piepende jongen in de eieren, barstjes in de eischaal en veel voedsel in de nestholte. De volgende vijf controlemomenten zijn aan te bevelen en geven, mits in de juiste periode uitgevoerd, een goed beeld van het broedproces: eifase; kleine jongen zijn aanwezig; halfwas jongen zijn aanwezig; volgroeide jongen zijn aanwezig; uitgevlogen jongen. Eifase De eerste nestcontrole is bedoeld om de legselgrootte vast te stellen. Plan je bezoek in de tweede week van mei; de meeste Steenuilen hebben dan een volledig legsel. Tref je tijdens deze controle maar 1 of 2 eieren aan, stel dan vast of de eieren bebroed zijn door voorzichtig met de vingertoppen te voelen of de eieren warm zijn. Niet bebroede eieren voelen koud aan. Een tweede controle, één of twee weken later, is dan noodzakelijk. Overigens geven warme eieren niet de garantie dat het legsel al compleet is. Meestal wordt immers met broeden begonnen voordat het legsel compleet is. Nesten waar je geen eieren in aantreft, kun je na twee of drie weken nogmaals controleren op eieren. Soms is de mate van vuil op de eieren een indicatie van de broedduur maar dat hangt sterk samen met de omstandigheden (hoe schoon het nest is etc.). 31

2 DE STEENUIL ONDERZOEK CONTROLEMOMENTEN Halfwas jongen Deze controle is bedoeld om de halfwas jongen van ongeveer 14 dagen oud te onderzoeken. De jongen kunnen worden geringd, sterfte kan worden vastgesteld en op basis van de vleugellengte kan de definitieve leeftijdsbepaling plaatsvinden. Deze controle is meestal in de laatste week van mei en de eerste twee weken van juni. Op grond van de leeftijd van de jongen bij de eerste controle, ingeschat op basis van gewicht en de vleugellengte, is deze controle goed te plannen. 32 BESCHERMING Volgroeide jongen Veel onderzoekers controleren een nest niet meer nadat de jongen zijn geringd. Uit onderzoek blijkt echter dat het aantal uitvliegende jongen aanzienlijk kan verschillen van het aantal geringde jongen. Met name in jaren met voedselschaarste is dit het geval. Soms treedt er in de latere jongenfase nog sterfte op door voedselgebrek, soms gaat zelfs het hele nest verloren. Aangenomen dat de meeste jongen vanaf hun 30e levensdag de nestholte verlaten, is het zinvol om het nest te Mei week 2 Juni week 3 week 4 Legselgrootte bepalen Legselgrootte bepalen als het legsel bij de eerste controle niet compleet was Legselgrootte bepalen Legselgrootte bepalen Vaststellen als het legsel bij de eerste controle niet compleet was Vaststellen Vaststellen of de nestplaats bezet is Markeren van net Markeren van net week 1 Vaststellen Markeren net jongen te

3 bezoeken als de jongen tussen 25 en 30 dagen oud zijn. Soms verlaten enkele of alle jongen al vanaf hun vijfentwintigste levensdag het nest, waarschijnlijk vooral in jaren met voedselschaarste of als het nest nat is en bij grote hitte. Het is dan moeilijk vast te stellen of de jongen zijn gestorven of dat ze het nest voortijdig hebben verlaten. Uitgevlogen jongen Idealiter zou elk nestonderzoek afgesloten moeten worden met een controle om vast te stellen of er nog dode jongen in het nest zijn achtergebleven. Pluis de nestplaats hier goed voor uit. Soms vind je alleen nog een poot (met ring!) terug. Vitale jongen die je tijdens de laatste controle opnieuw in het nest aantreft kunnen worden beschouwd als zijnde uitgevlogen. De nacontrole is zinvol vanaf het moment dat het jongste jong 40 dagen of ouder is. Dit moment kun je uit de biometrische data berekenen en is daarmee goed te plannen. Over de overleving van de jongen na het verlaten van het nest kan zonder de hulp van zenders of langdurige observaties weinig informatie worden verkregen. Het valt buiten de doelstelling van deze handleiding hier dieper op in te gaan. AANDACHTSPUNTEN BIJ DE NESTCONTROLES Tijdens het controleren van de nesten zijn een aantal zaken van belang: Om te voorkomen dat de uilen de nestkast verlaten: voor het openen van het nest eerst de vliegopening met een doek afsluiten, op het moment van afsluiten lopen de aanwezige Steenuilen van de vliegopening af naar de achterzijde van de kast. Denk eraan de doek na de controle weer te verwijderen! Eieren bekijken op versheid. Oude eieren van het jaar ervoor kunnen nog intact zijn maar zijn minder wit en voelen extreem licht aan (ingedroogd, gewicht minder dan 10 gram). Geen nestcontroles uitvoeren tijdens slecht weer; jongen of eieren mogen beslist niet nat worden of te veel afkoelen. Meet en weeg de uilen bij voorkeur in de beschutting van een gebouw, vooral bij gebruik van een elektronische balans. Gebruik een geïsoleerd kistje/doosje voor de (kleine) jongen om afkoeling tijdens werkzaamheden te voorkomen. Zorg dat de jongen elkaar niet kunnen verwonden. Bewaar de oude vogels gescheiden van de jongen. Halfwas jongen kunnen hard wegrennen en onder hout, fundering of anderszins wegkruipen. Gebruik daarom een gesloten kistje en let ook tijdens het meten en wegen goed op. Controleer geen nesten waar je niet goed bij kunt, of als de kans klein is dat je de jonge vogels kunt pakken. Probeer de controles zo kort mogelijke te houden en rond een nestcontrole af binnen 10 minuten, om verstoring van het nest te voorkomen. Benader de kast voorzichtig; maak wel wat geluid om de uilen van het vlieggat weg te krijgen. Juni week 2 week 3 week 4 Juli week 1 week 2 jongen jongen bij late legsels Controle van 25 tot 30 dagen oude jongen op overleving Controle van 25 tot 30 dagen oude jongen op overleving alle jongen het nest Controle van dagen oude jongen op overleving Controle van dagen oude jongen op overleving 33

4 Als een week na het uitkomen van het laatste jong een ei nog niet uitgekomen is, kun je het als niet uitgekomen beschouwen Legsels die niet uitkomen worden soms 40 dagen of meer bebroed; het vrouwtje verlaat op een gegeven moment het nest en de eieren worden koud. Tijdens de nacontrole deze nesten alsnog inspecteren. BROEDBIOLOGISCHE BEGRIPPEN De reproductie wordt gemeten en vergeleken op grond van enkele parameters. In principe zul je op grond van de hier beschreven nestcontroles (bij een aantal nesten in je onderzoeksgebied) voldoende gegevens kunnen verzamelen om de benodigde parameters vast te kunnen stellen. Hieronder wordt een toelichting op de parameters gegeven en hoe je deze vaststelt. Legselgrootte Het maximum aantal eieren dat tijdens controle(s) in de eifase wordt vastgesteld. De legselgrootte mag niet worden berekend (bijv. 3 jongen plus 1 niet uitgekomen ei is dus niet een legselgrootte van 4). geteld. Uit de berekening: datum van de meting minus leeftijd oudste jong minus broedduur minus eieren x interval volgt dat het eerste ei op 17 april werd gelegd. datummeting leeftijd oudste jong e uitkomstdatum 1 jong broedduur aantal eieren (5 2) leginterval eieren X interval EED 25-mei 6 dagen 19-mei 26 dagen 3 2 dagen 6 dagen 17-apr Nestsucces Een nest geldt als succesvol als er ten minste één jong uitvliegt. Uitkomstsucces eieren Het is het percentage van de eieren (maximale legselgrootte) dat is Legselstart / eerste eidatum (EED) Dit is vrijwel niet in het veld vast te stellen. Ook wanneer je een nest aantreft met slechts één ei kan dat ei immers zowel op de controledag, de dag ervoor of twee dagen ervoor zijn gelegd. De legselstart wordt dan ook bepaald op basis van een berekening. Dit geeft slechts een indicatie van de legselstart, maar als dezelfde berekeningswijze wordt gehanteerd, worden onderling vergelijkbare gegevens verkregen. Deze indirecte methode is alleen bruikbaar onder de volgende voorwaarden: de legselgrootte is bekend, er moet sprake zijn van uitgekomen eieren en de leeftijd van het oudste jong is bepaald op basis van de biometrische gegevens. Er wordt uitgegaan van een broedduur van 26 dagen, een leginterval van 2 dagen en een broedbegin bij het voorlaatste ei. Ter verduidelijking en voorbeeld Op 25 mei worden 4 jongen aangetroffen. Het oudste jong wordt op basis van de vleugelmeting geschat op 6 dagen (zie Lichaamskenmerken en sexeverschillen, pagina 36). Tijdens de eerdere controle werden 5 eieren 34

5 uitgekomen. Het is alleen te bepalen als de legselgrootte bekend is. Als niet uitgekomen eieren gelden die eieren die nog in het nest aanwezig zijn op het moment dat er al jongen zijn; verdwenen eieren mogen niet meegerekend worden. Van een verdwenen ei weet je niet of het uitgekomen is en mag dan ook niet meegeteld worden in de berekening van het. Broedsucces Het broedsucces is het percentage van de eieren dat uitgevlogen jongen oplevert. Als bijvoorbeeld een legselgrootte van 4 eieren 2 uitgevlogen jongen oplevert, is het broedsucces (4/2) x 100 % = 50 %. Als van de totale populatie het aantal legsels x aantal eieren 60 is en het aantal uitgevlogen jongen 36 dan is het broedsucces voor deze populatie (36/60) x 100 % = 60 %. Vaak is het niet mogelijk om het exacte aantal uitgevlogen jongen te bepalen omdat de jongen bij de laatste controle uit het nest zijn. De beste benadering is het gemiddelde te nemen van het aantal jongen tijdens het ringen en het aantal bij de laatste controle. Als voorbeeld bekijken we een nest met vier jongen die op dag 12 zijn geringd, waarvan op dag 30 nog twee bijna vliegvlugge jongen in het nest aanwezig zijn én een poot met ring (van juveniel). Als de kast leeg is op dag 40 en er ook geen sporen of resten zijn van achtergebleven Steenuilen, dan is het aantal uitgevlogen jongen 3 (4 + 2 = 6 /2). Dit getal geeft misschien een iets te rooskleurig beeld maar blijkt in de praktijk toch betrouwbaar, omdat kuikens van 8 tot 30 dagen al regelmatig de kast uitgaan en dus kunnen worden gemist bij de controle. In dat geval zou de schatting van het broedsucces te laag zijn als men alleen de kuikens bij de laatste controle als het broedsucces zou beschouwen. NOTEREN VAN DE GEGEVENS Maak aan het begin van het broedseizoen voorgedrukte veldformulieren waarop alle relevante broedbiologische gegevens genoteerd kunnen worden. Per nest hanteer je één formulier voor het gehele broedseizoen. Noteer daarop ook de algemene gegevens die je nodig hebt voor het invullen van de SOVONnestkaart (atlasblok en km-hok, Amersfoortcoordinaten, de codes voor habitat, nestplaats, nest en nesthoogte en hoe het nest gevonden is). Dit kan worden aangevuld met een gedetailleerde omschrijving van de nestplaats. Ook de meer specifieke gegevens voor de SOVON-nestkaart kun je op het veldformulier vermelden: broedstadium, broedsucces, het moment van mislukken, datum eerste ei en ringdatum. Dit bespaart na afloop van het veldseizoen veel werk bij het invullen van de SOVON-nestkaarten. Voeg bij het veldformulier een kopie met de codes van de SOVON-nestkaart, zodat je in het veld de juiste codes van het broedstadium kunt noteren. In bijlage 2 is een voorbeeldformulier opgenomen. Pascal Stroeken, Ronald van Harxen en Niko Groen 35

Overschatting broedsucces Steenuil - het effect van controles na het ringbezoek op de berekening van het broedsucces

Overschatting broedsucces Steenuil - het effect van controles na het ringbezoek op de berekening van het broedsucces Overschatting broedsucces Steenuil - het effect van controles na het ringbezoek op de berekening van het broedsucces Pascal Stroeken & Ronald van Harxen Inleiding Het belangrijkste doel van broedbiologisch

Nadere informatie

Steenuilenbescherming verslag Steenuilenwerkgroep Echt-Susteren Geco Visscher Fred van Geneijgen

Steenuilenbescherming verslag Steenuilenwerkgroep Echt-Susteren Geco Visscher Fred van Geneijgen Steenuilenbescherming verslag 2013 Steenuilenwerkgroep Echt-Susteren Geco Visscher Fred van Geneijgen Dank Op de eerste plaats wil de Steenuilenwerkgroep Echt-Susteren alle erfbewoners bedanken. Zonder

Nadere informatie

Actuele verspreiding, trends en broedsucces van Steenuilen in Nederland

Actuele verspreiding, trends en broedsucces van Steenuilen in Nederland Actuele verspreiding, trends en broedsucces van Steenuilen in Nederland Chris van Turnhout (Sovon) Ronald van Harxen, Pascal Stroeken en Theo Boudewijn (STONE) foto: Pete Whieldon Inleiding - Effectieve

Nadere informatie

Een methode voor de leeftijdsbepaling van steenuiljongen

Een methode voor de leeftijdsbepaling van steenuiljongen Een methode voor de leeftijdsbepaling van steenuiljongen Pascal Stroeken 1 & Ronald van Harxen 2 Inleiding Ten behoeve van het broedbiologisch onderzoek aan Steenuilen is het zinvol om de leeftijd van

Nadere informatie

Broedseizoen 1999 in Achterhoek en Liemers

Broedseizoen 1999 in Achterhoek en Liemers Broedseizoen 1999 in Achterhoek en Liemers Inleiding Het aaneengesloten gebied van de Achterhoek en Liemers in Oost-Nederland vormt momenteel een van de bolwerken voor de Steenuil in Nederland. Het vormt

Nadere informatie

Handleiding broedbiologisch onderzoek

Handleiding broedbiologisch onderzoek Handleiding broedbiologisch onderzoek Steenuil Gedragscode Leeftijdbepaling nestjongen Gewicht en conditie nestjongen Berekening legselstart Registratie mislukte broedsels Onderzoek naar niet-uitgekomen

Nadere informatie

K.N.N.V. afd. Vriezenveen

K.N.N.V. afd. Vriezenveen K.N.N.V. afd. Vriezenveen Project: Torenvalk 2017 (foto: G. Schepers) Contactadres: Johan Nipuis Westeinde 230 7671 CJ Vriezenveen Tel. 0546-565872 Verslag activiteiten en resultaten van het Torenvalkproject

Nadere informatie

Meer over de steenuilen. Even voorstellen. Hier wonen ze

Meer over de steenuilen. Even voorstellen. Hier wonen ze Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen.

Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen. Handleiding tellingen Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen. Als er onduidelijkheden zijn over

Nadere informatie

Onderzoek naar de keuze van nestplaatsen

Onderzoek naar de keuze van nestplaatsen ONDERZOEK NESTPLAATSEN Onderzoek naar de keuze van plaatsen is van groot belang. Van de meeste regio s is weinig bekend over de plaatsen waar Steenuilen broeden. Verder onderzoek zal inzicht geven in het

Nadere informatie

Aantal gevonden legsels in 2008

Aantal gevonden legsels in 2008 10 1 Broedpaaraantallen 2. Reproductie Na terugkomst van weidevogels in hun broedgebied vormen zich paren en kiezen de vogels een plek om te gaan broeden: de vestiging. Daarna komen twee belangrijke reproductiefasen:

Nadere informatie

Holenduif. Zes eieren

Holenduif. Zes eieren Weer nieuwe kasten In februari is er weer een aantal nieuwe kasten opgehangen. Ook is er een aantal kasten vervangen omdat ze van ouderdom uit elkaar vielen. Tevens zijn enkele kasten verhangen omdat de

Nadere informatie

KERKUILEN WERKGROEP TWENTE

KERKUILEN WERKGROEP TWENTE KERKUILEN WERKGROEP TWENTE Broedseizoen kerkuil De start van het broedseizoen kerkuilen was zeer verrassend. Rond half maart werd er op een locatie in Oud-Ootmarsum een nestkast aangetroffen met daarin

Nadere informatie

Groeicurves van Steenuiljongen; een eerste aanzet

Groeicurves van Steenuiljongen; een eerste aanzet Groeicurves van Steenuiljongen; een eerste aanzet Pascal Stroeken en Ronald van Harxen Groeicurves zijn tabellen of grafieken die de lichamelijke ontwikkeling van jongen per leeftijdsdag (geboortedag =

Nadere informatie

Vogelwacht Akkerwoude e.o.

Vogelwacht Akkerwoude e.o. NESTKASTINVENTARISATIE FERMANJEBOSK 2010 Tijdens de gure sneeuwwinter waren er in dit bos twee grote zilverreigers aanwezig, welke bij de opengebleven plekken in de sloten (bij de duikers) hun dagelijkse

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 3 e jaargang Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: Broedresultaten Steenuil 2013 Assistent-ringers Braakballen! LOVO Opvallende zaken Veilige drinkbak voor de steenuil in het

Nadere informatie

Effecten van verontreinigingen op vogels. in rivierecosysytemen

Effecten van verontreinigingen op vogels. in rivierecosysytemen Effecten van verontreinigingen op vogels in rivierecosysytemen deel 3: Rapportage van het steenuilenonderzoek in 1999 Niko Groen, Theo Boudewijn & Jolande de Jonge Riza werkdocument 2000.125 X Effecten

Nadere informatie

Gebruikte coderingen voor de Digitale Nestkaart

Gebruikte coderingen voor de Digitale Nestkaart Gebruikte coderingen voor de Digitale Nestkaart De codes staan weergegeven per tabblad. Een deel van de codes kan zelf worden gebruikt, de overige codes worden door het programma gebruikt zonder dat de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 4 e jaargang 2014 Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: * Verslag broedseizoen 2014 * Broedresultaten steenuil 2014 * Terugmeldingen geringde vogels * Oorkonde vijf jaar broeden

Nadere informatie

Achterhoek en Liemers Nestkaarten Ronald van Harxen & Sonja Grooters

Achterhoek en Liemers Nestkaarten Ronald van Harxen & Sonja Grooters Achterhoek en Liemers Nestkaarten 2007 14-3-2008 Ronald van Harxen & Sonja Grooters INHOUD 1. Inleiding 2. Gebiedsbeschrijving 3. Nestkaarten 2007 4. Legselgrootte 5. Nestsucces en broedsucces 6. Verliesoorzaken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 5 e jaargang 2015 Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: * Van muis, vogel tot kannibaal * Het nut van ringen * Resultaten * Impressie broedseizoen * Uitdeelactie steenuilveilige

Nadere informatie

N.O.P. Papegaaienpark

N.O.P. Papegaaienpark (nestkastproject) M. Sloendregt N.O.P. Papegaaienpark 2 Nestkasten verslag Papegaaienpark Stichting N.O.P. 28 Wil de Veer INLEIDING Op verzoek van de eigenaar van het Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien,

Nadere informatie

Verslag Nestkasten 2010 Fûgel en Natoerbeskermingswacht Eastermar

Verslag Nestkasten 2010 Fûgel en Natoerbeskermingswacht Eastermar Verslag Nestkasten 2010 Fûgel en Natoerbeskermingswacht Eastermar Foto: Gekraagde roodstaart. ( broedend ) Algemeen. De Fugel en Natoerbeskermingwacht Eastermar begon in 1982 met het ophangen en controleren

Nadere informatie

Nestkastencontrole op landgoed Het Jagershuis periode

Nestkastencontrole op landgoed Het Jagershuis periode Nestkastencontrole op landgoed Het Jagershuis periode 2008-2012 Inleiding In 2008 ben ik begonnen met het controleren van nestkastjes voor holenbroeders op landgoed t Jagershuis in Wehl. De aanleiding

Nadere informatie

Handleiding voor het werken met ringgegevens in de Digitale Nestkaart versie 5 oktober 2016

Handleiding voor het werken met ringgegevens in de Digitale Nestkaart versie 5 oktober 2016 Handleiding voor het werken met ringgegevens in de Digitale Nestkaart versie 5 oktober 2016 In deze handleiding wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor het werken met ringgegevens in de Digitale

Nadere informatie

RUSTIG OP WEG NAAR SUCCES!

RUSTIG OP WEG NAAR SUCCES! RUSTIG OP WEG NAAR SUCCES! Het kweken van vijgpapegaaien in Weltvogelpark Walsrode Door: Anne Hoppmann, Norbert Neumann (Duitsland) Met hun maximum grootte van 20 cm, behoren vijgpapegaaien (Tribe Cyclopsittacini)

Nadere informatie

De Bosuil bij Beleef De Lente 2015

De Bosuil bij Beleef De Lente 2015 De Bosuil bij Beleef De Lente 2015 Door Renée Demmenie en Leo Ballering (NESTKAST*) Bij Beleef de Lente 2015 (van Vogelbescherming Nederland) kwam voor het eerst een legsel van de Bosuil voor de camera

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2012

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2012 Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en. NIEUWSBRIEF 1 2012 Was wederom een succesvol Kerkuilen jaar In dit jaar

Nadere informatie

Wat schaft de pot? 10 jaar tellen en analyseren van prooidierresten van de steenuil (in steenuilnesten)

Wat schaft de pot? 10 jaar tellen en analyseren van prooidierresten van de steenuil (in steenuilnesten) Wat schaft de pot? 10 jaar tellen en analyseren van prooidierresten van de steenuil (in steenuilnesten) Pascal Stroeken & Ronald van Harxen Inleiding De afname van het voedselaanbod en diversiteit in het

Nadere informatie

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2013 en 2014. Jongen uitgevlogen totaal

In het hieronder staande overzicht worden de resultaten weergegeven, van 2013 en 2014. Jongen uitgevlogen totaal NESTKASTENVERSLAG 2014 NATUUR- EN VOGELWERKGROEP DE GRUTTO Inleiding: Ook dit broedseizoen werden op verschillende locaties weer talrijke en op hun inhoud gecontroleerd. Door een combinatie van factoren

Nadere informatie

De kerkuil is laat dit jaar, alle reacties op een rij.

De kerkuil is laat dit jaar, alle reacties op een rij. De kerkuil is laat dit jaar, alle reacties op een rij. Beste mensen, De kerkuil is laat dit jaar! Uit vele regio's komen berichten over weinig bezette kasten of als ze wel bezet zijn pas de eerste eieren.

Nadere informatie

STEENUILEN ROND WIJK BIJ DUURSTEDE

STEENUILEN ROND WIJK BIJ DUURSTEDE STEENUILEN ROND WIJK BIJ DUURSTEDE Ton Janssen Bij het afscheid van mijn werk, toen ik met pensioen ging, werd mij door Joep van der Laar gevraagd wat ik met al mijn vrije tijd ging doen. Ik zei dat ik

Nadere informatie

Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek

Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek Loes van den Bremer, SOVON Vogelonderzoek Nederland m.m.v. Ronald van Harxen & Pascal Stroeken, STONE Steenuiloverleg Nederland Opbouw

Nadere informatie

Nestkasten op het Landgoed Dorth in 2010

Nestkasten op het Landgoed Dorth in 2010 Nestkasten op het Landgoed Dorth in 2010 Nestkasten Monitoring Project Wim Verholt, Wouter Boere, Herman Hannink en Jacques Blaauw Een uitgave van Vogelwerkgroep De IJsselstreek Colofon Vogelwerkgroep

Nadere informatie

Koolmezen in Gent, Dendermonde en Sint-Niklaas: een dramatisch broedseizoen in 2015

Koolmezen in Gent, Dendermonde en Sint-Niklaas: een dramatisch broedseizoen in 2015 Koolmezen in Gent, Dendermonde en Sint-Niklaas: een dramatisch broedseizoen in 215 Het koolmezen broedseizoen 215 ligt alweer een tijdje achter ons. Algemeen kunnen we stellen dat het broedseizoen 215

Nadere informatie

Dutch summary Nederlandse samenvatting

Dutch summary Nederlandse samenvatting Dutch summary Nederlandse samenvatting In mei leggen alle vogels een ei. Is dit nu wel zo? Leggen alle vogels in mei een ei? Leggen alle vogels alleen in mei een ei? Leggen alle vogels één ei? Het moge

Nadere informatie

Handleiding voor het werken met ringgegevens in de Digitale Nestkaart versie 28 mei 2017

Handleiding voor het werken met ringgegevens in de Digitale Nestkaart versie 28 mei 2017 Handleiding voor het werken met ringgegevens in de Digitale Nestkaart versie 28 mei 2017 In deze handleiding wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor het werken met ringgegevens in de Digitale

Nadere informatie

Uilenwerkgroep Waasland

Uilenwerkgroep Waasland Uilenwerkgroep Waasland Kerkuil doet het in 2012 nog beter dan in 2011! Herinnert u zich nog de titel Kerkuil doet het goed in 2011 1 waarin we fier berichtten over een topjaar voor de Kerkuil (Tyto alba)

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Gierzwaluwbescherming Nederland 1

INHOUDSOPGAVE. Gierzwaluwbescherming Nederland 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz 2 Het tellen van vliegende gierzwaluwen blz 3 Het tellen van invlieggaten blz 4 Buurtbewoners inschakelen blz 4 Het project camera monitoring blz 5 Observatie-nestkasten blz

Nadere informatie

Nestkasten op het Landgoed Dorth in 2008

Nestkasten op het Landgoed Dorth in 2008 Nestkasten op het Landgoed Dorth in 2008 Nestkasten Monitoring Project Wim Verholt, Wouter Boere, Herman Hannink en Jaques Blaauw Een uitgave van Vogelwerkgroep De IJsselstreek Colofon Vogelwerkgroep de

Nadere informatie

Impressie steenuilonderzoek in Nederland 2006

Impressie steenuilonderzoek in Nederland 2006 Impressie steenuilonderzoek in Nederland 2006 Pascal Stroeken Inleiding Jaarlijks wordt er in Nederland veel veldwerk verricht aan de Steenuil. Naast een scala van beschermingsactiviteiten zoals landschapsonderhoud,

Nadere informatie

Nestkasten Landgoed Dorth in 2014

Nestkasten Landgoed Dorth in 2014 Nestkasten Landgoed Dorth in 2014 Gerard en Wouter Boere, Marcel Hutten, Jacques Blaauw en Herman Hannink Nestkasten Monitoring Project; inclusief avond controles in de winter Colofon Vogelwerkgroep de

Nadere informatie

Inventarisatie van Gierzwaluwen

Inventarisatie van Gierzwaluwen Inventarisatie van Gierzwaluwen 2 Van gierzwaluwen is nog veel onbekend. Het inventariseren van gierzwaluwen is belangrijk omdat daarmee kan worden vastgesteld hoe groot de populatie in Nederland is en

Nadere informatie

Romantiek en drama in een nestkast

Romantiek en drama in een nestkast 46 Romantiek en drama in een nestkast Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Sinds 2002 proberen we bij een steenuilnest in Heelweg de prooiaanvoer naar de nestjongen in beeld te brengen door middel van video-observatie

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Referentienummer Datum Kenmerk PN mei Betreft Roofvogel onderzoek (BMP-R methode)

Notitie. 1 Inleiding. Referentienummer Datum Kenmerk PN mei Betreft Roofvogel onderzoek (BMP-R methode) Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 20 mei 2014 Betreft Roofvogel onderzoek (BMP-R methode) 1 Inleiding 1.1 Kader van het onderzoek Projecten of handelingen dienen te worden getoetst aan de wet- en

Nadere informatie

Cursus Roofvogelnestkartering. Werkgroep Roofvogels Zeeland

Cursus Roofvogelnestkartering. Werkgroep Roofvogels Zeeland Cursus Roofvogelnestkartering Werkgroep Roofvogels Zeeland Wat is nestkartering? Elke (roof)vogel heeft in het broedseizoen een territorium. Tijdens een aantal bezoeken worden alle waarnemingen van (roof)vogels

Nadere informatie

Eenvoudige uitleg voor het invoeren van nestgegevens in de Digitale Nestkaart

Eenvoudige uitleg voor het invoeren van nestgegevens in de Digitale Nestkaart 1 Eenvoudige uitleg invoeren Digitale Nestkaart Eenvoudige uitleg voor het invoeren van nestgegevens in de Digitale Nestkaart Door Peter Boelee www.natuurbelevenis.nl Laatste wijziging 18 juli 2012 Deze

Nadere informatie

Op Europees niveau is de soort in de periode 1980-2011 met 52% afgenomen, en ten opzichte van 1990 met 6%.

Op Europees niveau is de soort in de periode 1980-2011 met 52% afgenomen, en ten opzichte van 1990 met 6%. 1 De spreeuwenstand gaat vanaf eind jaren zeventig achteruit. Over de periode 1984-2012 is de broedpopulatie in Nederland zelfs met gemiddeld 4% per jaar afgenomen. Daardoor resteert momenteel minder dan

Nadere informatie

Steenuilen rond Winterswijk

Steenuilen rond Winterswijk Steenuilen rond Winterswijk Verslag broedseizoen 2012 Ronald van Harxen & Pascal Stroeken Inhoud Inleiding 2 Onderzoeksgebied 3 Aantal nesten 7 Het onderzoek 8 Eieren 10 Vervolglegsels 13 Jongen 15 Conditie

Nadere informatie

meeuwen in het duin meeuwen in de stad Frits van der Sluis

meeuwen in het duin meeuwen in de stad Frits van der Sluis meeuwen in het duin meeuwen in de stad Frits van der Sluis Leiden aan zee meeuwen in Nederland (1998 2000) zilvermeeuw kleine mantelmeeuw meeuwen in het Wassenaarse duin meeuwen in het Wassenaarse duin

Nadere informatie

nestkaart.nl een webapp voor vogelwerkgroepen

nestkaart.nl een webapp voor vogelwerkgroepen nestkaart.nl een webapp voor vogelwerkgroepen Handleiding Versie 0.8-25 juni 2017 De nestkaart-app kent 2 soorten kaarten: Losse KAART Nestkaart voor een KAST Voor nestkasten die in het systeem staan kunnen

Nadere informatie

Van ei tot vogel. Rekenen met eieren. 24, 33 & 40 kerndoel. voor de leerkracht. Instructie & Introductie. Opwarmopdracht. Junior.

Van ei tot vogel. Rekenen met eieren. 24, 33 & 40 kerndoel. voor de leerkracht. Instructie & Introductie. Opwarmopdracht. Junior. Rekenen met eieren, & 0 kerndoel Instructie & Introductie Het proces van ei tot zelfstandige, volwassen vogel is heel anders dan het volwassen worden van mensen; het gaat veel sneller. Het broedseizoen

Nadere informatie

Wilde Eend in duikvlucht?

Wilde Eend in duikvlucht? Wilde Eend in duikvlucht? Populatieontwikkeling Wilde Eend en Krakeend onder de loep Julia Stahl, Loes van den Bremer, Hans Schekkerman, Henk van der Jeugd & Chris van Turnhout Foto: Harvey van Diek Verdwijnt

Nadere informatie

Enkele voorlopige resultaten van het ecotoxicologisch onderzoek aan de Steenuil Athene noctua in de Gelderse Poort en de Achterhoek in 1999.

Enkele voorlopige resultaten van het ecotoxicologisch onderzoek aan de Steenuil Athene noctua in de Gelderse Poort en de Achterhoek in 1999. Enkele voorlopige resultaten van het ecotoxicologisch onderzoek aan de Steenuil Athene noctua in de Gelderse Poort en de Achterhoek in 1999. Niko Groen, Theo Boudewijn, Ronald van Harxen en Pascal Stroeken

Nadere informatie

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap (nestkastenproject) Golfbaan Welschap 4 Nestkastenverslag Golfbaan Welschap, 27 Wil de Veer In het voorjaar werd samen met diverse vrijwilligers begonnen met de noodzakelijke schoonmaak van de nestkasten.

Nadere informatie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreid Broedseizoen 2013 zit er weer op. Tijd om de balans op te maken en dit met jullie te delen. We hebben qua aantallen

Nadere informatie

Verslag 2016 Uilenwerkgroep Zutphen de Oelenwappers

Verslag 2016 Uilenwerkgroep Zutphen de Oelenwappers Verslag 2016 Uilenwerkgroep Zutphen de Oelenwappers Het broedseizoen verliep na een aarzelend begin goed. Steenuil en vooral kerkuil hebben voor een mooi nageslacht gezorgd. Bij de torenvalk viel het broedresultaat

Nadere informatie

2013 wordt het jaar van de Patrijs.

2013 wordt het jaar van de Patrijs. 2013 wordt het jaar van de Patrijs. 1 Waarom? De soort kwam vroeger in grote aantallen voor in NL; er werd zelfs op gejaagd (en in sommige landen nog steeds) Bijna iedereen heeft de vogel wel eens gezien

Nadere informatie

(uilenbescherming) De steenuil. M. Pijs. De Blauwe Klauwier jaargang 34 - nr.1 januari 2008

(uilenbescherming) De steenuil. M. Pijs. De Blauwe Klauwier jaargang 34 - nr.1 januari 2008 (uilenbescherming) M. Pijs De steenuil 18 Broedresultaten steenuil 07 Wil de Veer Nestkastenproject Het Brabants Landschap is een project opgestart om de achteruitgang van de steenuil in Noord Brabant

Nadere informatie

Verslag over de roofvogelstand in de. Amsterdamse Waterleidingduinen dagen later begonnen met het leggen. ongunstig en

Verslag over de roofvogelstand in de. Amsterdamse Waterleidingduinen dagen later begonnen met het leggen. ongunstig en 11 Verslag over de roofvogelstand in de Amsterdamse Waterleidingduinen 1976 Het voorjaar van 1976 werd gekenmerkt door extreem lage temperaturen tot ver in de maand mei. Dit had tot gevolg dat de uilen

Nadere informatie

De Nationale Week van de Nestkast 2006

De Nationale Week van de Nestkast 2006 De Nationale Week van de Nestkast 06 De resultaten De Nationale Week van de Nestkast is een groot succes! Veel mensen hebben één of meerdere nestkasten aangemeld en ook de broedresultaten aan ons doorgegeven.

Nadere informatie

Kengetallen. E-13 Voortplanting

Kengetallen. E-13 Voortplanting Kengetallen E-13 Voortplanting Inleiding Op melkveebedrijven wordt jaarlijks een aanzienlijke schade geleden als gevolg van een niet optimale tussenkalftijd en een voortijdige afvoer van koeien die niet

Nadere informatie

Steenuil onder de Pannen -Samenvattingen van de voordrachten op de Landelijke Dag, 17 januari 2009 te Nijkerk-

Steenuil onder de Pannen -Samenvattingen van de voordrachten op de Landelijke Dag, 17 januari 2009 te Nijkerk- Steenuil onder de Pannen -Samenvattingen van de voordrachten op de Landelijke Dag, 17 januari 2009 te Nijkerk- Gebiedsgerichte aanpaksteenuillandschap in 6 voorbeeldgebieden - Aad van Paassen (Landschapsbeheer

Nadere informatie

Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland. Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013

Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland. Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013 Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland Verslag van monitoring van aantallen en broedsucces in 2013 Veenweiden steeds belangrijker voor Zwarte sterns in Zuid-Holland Verslag

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van geluid voor het lokken van Gierzwaluwen Plus vragenlijst

Handleiding bij het gebruik van geluid voor het lokken van Gierzwaluwen Plus vragenlijst Handleiding bij het gebruik van geluid voor het lokken van Gierzwaluwen Plus vragenlijst 5 Van gierzwaluwen is nog veel onbekend. Het inventariseren van gierzwaluwen is belangrijk omdat daarmee kan worden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.19 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

!!!!"### " $% + " $% -""!. /"0%. + %"" 1 "" 3 '$ + * + + * +1 5*!! 1"! '!' 5%!.* " " "!.%%"!%%!-8! " $% *8! %! 9: $% !$!!

!!!!###  $% +  $% -!. /0%. + % 1  3 '$ + * + + * +1 5*!! 1! '!' 5%!.*   !.%%!%%!-8!  $% *8! %! 9: $% !$!! 1 !!!!"### #$% $% &'() " $% %""*$ +, " $% %""* -""!. /"0%.!*% + %"" 1 "" 2 3 '$ + * + " $% + + * ++ 4""% +1 5*!! +2 4""*! 1"! '!' '() $""" '()6 "%##!& 4&*!7 5%!.* " " "!.%%"!%%!-8!!'() 8%!!""" %"" $% *8!

Nadere informatie

16 Broedsucces van sternen in de Zeebrugse voorhaven

16 Broedsucces van sternen in de Zeebrugse voorhaven 16 Broedsucces van sternen in de Zeebrugse voorhaven Inleiding Sinds 1997 wordt door het Instituut voor Natuurbehoud (IN) in de Voorhaven te Zeebrugge broedbiologisch onderzoek naar sternen en meeuwen

Nadere informatie

Nestkasten op het Landgoed Dorth in 2009

Nestkasten op het Landgoed Dorth in 2009 Nestkasten op het Landgoed Dorth in 2009 Nestkasten Monitoring Project Wim Verholt, Wouter Boere, Herman Hannink en Jaques Blaauw Een uitgave van Vogelwerkgroep De IJsselstreek Colofon Vogelwerkgroep de

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie(K.B.O.F.) N.L.V.K. DE GOUDVINK LOMMEL Naam v/h werkgebied: Blekerheide Nestkasten verzamelstaat 2015

Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie(K.B.O.F.) N.L.V.K. DE GOUDVINK LOMMEL Naam v/h werkgebied: Blekerheide Nestkasten verzamelstaat 2015 Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie(K.B.O.F.) N.L.V.K. DE GOUDVINK LOMMEL Naam v/h werkgebied: Blekerheide Nestkasten verzamelstaat 2015 controle controle controle controle controle naam vogel

Nadere informatie

Bijeneters 2013 Hoe verliep het verder?

Bijeneters 2013 Hoe verliep het verder? Bijeneters 2013 Na een geslaagd broedgeval in 2012 keken wij reikhalzend uit naar de komst van de bijeneters uit Afrika. Zouden ze terugkeren of verkiezen ze andere oorden? In de wintermaanden was de steilwand,

Nadere informatie

Het broedsucces van de Huismus in Leek en Lettelbert

Het broedsucces van de Huismus in Leek en Lettelbert Het broedsucces van de Huismus in Leek en Lettelbert René Oosterhuis De Huismus Passer domesticus is in de afgelopen decennia in aantal achteruit gegaan in Nederland. Ten opzichte van 1990 is de populatie

Nadere informatie

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Kansen voor de kievit?

Kansen voor de kievit? Kansen voor de kievit? Maatregelen voor de kievit op bouwlandpercelen Weidevogelwerkgroep VANL TCW ca. 100 vrijwilligers Ca. 110 bedrijven Geldermalsen: 67 ha gras, 30 ha bouwland Buren-Culemborg: 661

Nadere informatie

Eind april veel spreeuwenactiviteiten. Nesten worden gesloopt (en door ons weer vastgeplakt) en uit de kasten geduwd.

Eind april veel spreeuwenactiviteiten. Nesten worden gesloopt (en door ons weer vastgeplakt) en uit de kasten geduwd. Eind april veel spreeuwenactiviteiten. Nesten worden gesloopt (en door ons weer vastgeplakt) en uit de kasten geduwd. 2 mei 2014 3 mei, de eerste gierzwaluwen kast 10 en 13 4 mei 5 mei, 5.25 Gierzwaluw

Nadere informatie

De nestkaart: hoe, wat, waar, waarom

De nestkaart: hoe, wat, waar, waarom De nestkaart: hoe wat waar waarom Zevende versie maart 2011 Uitgave: SOVON Nijmegen Colofon SOVON Vogelonderzoek Nederland 2011 Tekst: Rob G. Bijlsma Tekeningen: Rob G. Bijlsma & Willem van Manen Redactie:

Nadere informatie

Grutto Onderzoek Workumerwaard

Grutto Onderzoek Workumerwaard Grutto Onderzoek Workumerwaard Nieuwsbrief 2004 Onderzoek Er is geen vogelsoort waarvoor Nederland internationaal zo n essentiële rol speelt als de Grutto. Lange tijd broedde niet minder dan 80% van de

Nadere informatie

De volgende grafiek laat zien hoe het totaal van alle aangemelde nestkasten is verdeeld over de verschillende gebieden. 36%

De volgende grafiek laat zien hoe het totaal van alle aangemelde nestkasten is verdeeld over de verschillende gebieden. 36% Nationale Week van de Nestkast 2010 de resultaten! Veel mensen hebben weer één of meerdere nestkasten aangemeld en de broedresultaten aan ons doorgegeven. Aan de hand van deze informatie kunnen wij volgende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 2 e jaargang Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: Broedresultaten Steenuil 2012 Foto: André Eijkenaar Contact en informatie: Gebiedscoördinator: Anita van Dooren jmvandooren@home.nl

Nadere informatie

Monitoring steenuil in 2012

Monitoring steenuil in 2012 Monitoring steenuil in 2012 Woord vooraf: Dit jaar was het al weer het tiende jaar dat we ons bezig houden met het monitoren van de steenuil. Al vanaf 3 houden we door middel van inventarisatie en nestkastcontroles

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 1 e jaargang Editie steenuil Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Inhoud: Broedresultaten Steenuil Contact en informatie: Gebiedscoördinator: Anita van Dooren, jmvandooren@home.nl tel:013-5216829

Nadere informatie

Prooiherkenning bij Steenuilen

Prooiherkenning bij Steenuilen Prooiherkenning bij Steenuilen Noteren Van belang is het te noteren: - datum (gebeurt automatisch) - tijdstip waarop de prooi binnengebracht wordt (graag zo nauwkeurig mogelijk op de minuut af) - wie brengt

Nadere informatie

naar sporen Forensisch expert worden

naar sporen Forensisch expert worden Speuren B naar sporen Forensisch expert worden 1. Vaststellen tijdstip van overlijden Deze les ga je je verdiepen in één specifiek forensisch onderzoeksgebied. Je wordt als het ware zelf een beetje forensisch

Nadere informatie

Verslag activiteiten en resultaten van het project Torenvalk 2016.

Verslag activiteiten en resultaten van het project Torenvalk 2016. K.N.N.V. afd. Vriezenveen Project: Torenvalk 2016. (foto: G. Schepers) Contactadres: Johan Niphuis Westeinde 230 7671 CJ Vriezenveen Tel.: 0546-565872 Verslag activiteiten en resultaten van het project

Nadere informatie

Flora en faunascan Beatrixpark Gemeente Amsterdam

Flora en faunascan Beatrixpark Gemeente Amsterdam Flora en faunascan Beatrixpark Gemeente Amsterdam Colofon Project: Flora en faunascan, Beatrixpark Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Onderzoeker: Dick van der Poel Ecoloog, niveau 4 gecertificeerd Telefoon:

Nadere informatie

(uilenbescherming) De kerkuil. K. van Limpt. De Blauwe Klauwier jaargang 34 - nr.3 oktober 2008

(uilenbescherming) De kerkuil. K. van Limpt. De Blauwe Klauwier jaargang 34 - nr.3 oktober 2008 (uilenbescherming) De kerkuil K. van Limpt 8 Kerkuilen in een dal- en topjaar, 2006-2007 Mark Sloendregt De eerste broedresultaten uit de Kempen, zoals beschreven in het archief van Kerkuilenwerkgroep

Nadere informatie

De steenuil in Noordijk

De steenuil in Noordijk De steenuil in Noordijk Onderzoek in Noordijk Landschapbeheer Nederland, vogelbescherming Nederland, SOVON en STONE voeren het project "Naar een aantrekkelijk leefgebied voor mens en steenuil'uit. In 6

Nadere informatie

Mahlerlaan Amsterdam. Roofvogelonderzoek. Opdrachtgever: O.G.A. Tussentijdsverslag : 2 september 2015

Mahlerlaan Amsterdam. Roofvogelonderzoek. Opdrachtgever: O.G.A. Tussentijdsverslag : 2 september 2015 Roofvogelonderzoek Mahlerlaan Amsterdam Opdrachtgever: O.G.A Tussentijdsverslag : 2 september 2015 Onderzoek : drs. Lex van Groningen, dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen Telefoon: 06-29523020

Nadere informatie

Historische Boerenzwaluwgegevens ondergebracht in het Meetnet Nestkaarten

Historische Boerenzwaluwgegevens ondergebracht in het Meetnet Nestkaarten 1 Historische Boerenzwaluwgegevens ondergebracht in het Meetnet Nestkaarten Chris van Turnhout, SOVON, dec 09 In de jaren 90 is in het kader van het internationale European Swallow Project, en nationale

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2013

NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2013 NIEUWSBRIEF OVER HET JAAR 2013 1 2013 Was een moeilijk Kerkuilen jaar In dit jaar waren er 7 broedparen op Texel 3 minder dan in 2012. In het begin van het jaar was het erg stil op Texel wat betreft kerkuilen.

Nadere informatie

Kievitseieren en kuikens in de kou

Kievitseieren en kuikens in de kou Kievitseieren en kuikens in de kou A.J. Beintema 1. Inleiding In vogelbeschermingskringen heerst, vooral in Friesland, een controverse over de wenselijkheid het wegnemen vroeggelegde kievitseieren. Onder

Nadere informatie

Steenuilen in de Midden-Betuwe

Steenuilen in de Midden-Betuwe Steenuilen in de Midden-Betuwe Frans Jacobs Inleiding In 2007 zijn er voor het zevende achtereenvolgende jaar Steenuilterritoria gekarteerd in de Midden-Betuwe. Na een record zachte winter volgde een eveneens

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.18 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

Handleiding nestkastenmodule voor opvolging van eikelmuisnestkasten

Handleiding nestkastenmodule voor opvolging van eikelmuisnestkasten Handleiding nestkastenmodule voor opvolging van eikelmuisnestkasten Laatste wijziging: 20/1/2017 De Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt raadt aan om eikelmuisnestkasten en de controles ervan te registreren

Nadere informatie

Richtlijnen voor het schatten van de aantallen per soort voor het Basisjaar (1) en het maken van de Eindschattingen na de drie veldjaren (2)

Richtlijnen voor het schatten van de aantallen per soort voor het Basisjaar (1) en het maken van de Eindschattingen na de drie veldjaren (2) Richtlijnen voor het schatten van de aantallen per soort voor het Basisjaar (1) en het maken van de Eindschattingen na de drie veldjaren (2) Maak een keuze Heb je het atlasblok nog niet geschat en ingestuurd

Nadere informatie

Invoeren nestgegevens en gedragswaarnemingen

Invoeren nestgegevens en gedragswaarnemingen Invoeren nestgegevens en gedragswaarnemingen Bij Landschapsbeheer Nederland wordt geprobeerd centraal zoveel mogelijk gegevens bij te houden over het gedrag en broedsucces van weidevogels. Om dit zo nauwkeurig

Nadere informatie

Op 5 mei begonnen we dit jaar onze controleronde langs alle 59 (!) kasten. In deze periode zijn de meeste vrouwtjes aan het broeden.

Op 5 mei begonnen we dit jaar onze controleronde langs alle 59 (!) kasten. In deze periode zijn de meeste vrouwtjes aan het broeden. Kop eraf Begin maart werden we opgebeld door een steenuilkast bezitter. Er zaten kauwtjes rond de vliegopening. We waren bang dat de kauwtjes de steenuil zouden verstoren. Aangezien deze kast een vrij

Nadere informatie