Notulen Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland"

Transcriptie

1 Notulen Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland 15 november 2014 Aanwezig: Thijs van den Broek (voorzitter bestuur), Dirk Kuipers (penningmeester bestuur), Ron Oei (bestuurslid), Wouter Witteveen (secretaris bestuur), Monique van Gerwen (bestuurslid), Wouter van Eck (fractievoorzitter statenfractie), Nelson Verheul (statenlid), Renske Waardenburg (statenlid), Evert Vermeulen (medewerker fractie/bestuur), Huub Bellemakers, Irma Beusink, Erik-Jan Bijleveld, Max de Blank, Niek Blonk, Cees van Bockel, Henk Boon, Leo Bosland, Jaap Bril, Andor den Brok, Jose Bruens, Frans Bruning, Roel van Cauwenberghe, Mark Coenders, Thijs de la Court, Felicitas Crutzen, Cilia Daemen, Folchert van Dijken, Joram van Donk, Peter Donkervoort, Anne Doppen, Lianne Duiven, Barth van Eeten, Greet Eijkelenboom, Tim Endeveld, Paul Fransen, Bram Friesen, Bert Geurink, Niels Geurts, Annet Glas, Rob Gort, Harold Goessens, Dirk Goldschmeding, Marlies de Groot, Tobias de Groot, Wim Haver, Karen van der Heijden (* Zuid-Holland), Mariska van Heijster, Carin Hereijgers, Lisette Hoes, Rik Hoevers, Frans Houben, Giedo Jansen, Erwin Janssen, Andre Klomp, Judith Klostermann, Jolan Knol, Natasha Kolbeek, Hanno Krijgsman, Tim de Kroon, Aart Kusters, Frans Langeveld, Joep Langeveld, Mickel Langeveld, Joris Leijten, Margreet van Loenen, Martin Machielse, Joa Maouche, Jan van der Meer, Stefan Nijhuis, Ronaldo Nobel, Barbara Nooijen Roerdinkholder, Mirjam van Oostveen, Joop Ouborg, Marije Ploeg, Marleen Poels-van Gils, Constans Pos, Paul Puntman, Alexander de Roo, Charlotte de Roo, Hanneke Roozendaal, Jan Ruyssenaars, Jacob Ruijter, Jaap Schouls, Ben Schulte, Marjoleine Snaas, Marijke Strijk, Tineke Strik, Karin Verlaan, Toon Verploegen, Eveline Vink, Volkert Vintges, Mieke Welschen, Joke van Wensem, John Westerdiep, Liesbeth Weyland, Jelle Wierda, Jan Wijnia, Ciska Wobma Totaal 98 leden, waarvan 3 niet-stemgerechtigd. Mededelingen en vaststellen agenda Geen mededelingen, wel bloemen voor de jarige Thijs de la Court. Verzoek van Judith Klostermann om het agendapunt 'voorstel campagnecomissie' te behandelen voor de stemmingen over de kandidatenlijst. Het bestuur moet dit helaas afwijzen omdat de samenstelling van de campagnecomissie deels afhankelijk is van de uitslag van de stemmingen over de kandidatenlijst. Notulen PLV 3 mei 2014 Geen opmerkingen over de notulen. Deze zijn daarmee vastgesteld.

2 Vaststelling stemprocedure kandidatenlijst Voorstel stemprocedure is meegestuurd met de agenda. Voorstel van Volkert Vintges voor aanpassing stemprocedure: op plek 10 t/m 12 staan kandidaat-gedeputeerden. In de stemprocedure is sprake van een volgordebepalende blokstemming voor de plekken 10 t/m 12. Volkert stelt voor om de leden te vragen de adviesvolgorde over te nemen als definitieve volgorde (via een stemming voor of tegen de huidige volgorde). Daarmee geeft de PLV geen voorkeur voor de kandidaat-gedeputeerden aan en is het duidelijk dat de eventuele keuze aan de fractie is. De PLV stemt in met dit amendement op de stemprocedure. De geamendeerde stemprocedure is vastgesteld. De voorzitter vraagt wie zich beschikbaar wil stellen als lid van de stemtelcommissie die in de middag de stemmen voor het vaststellen van de kandidatenlijst zullen vaststellen. Beschikbaar zijn: Joris Leijten, Margreet van Loenen, Stefan Nijhuis, Giedo Jansen, Ron Oei en Joke van Wensem. De PLV stemt in met de samenstelling van de stemtelcommissie. Verantwoording landelijk partijbestuur (met Gert-Jan Kleinpaste en David Rietveld) Gert- Jan Kleinpaste Een belangrijke opdracht van het nieuwe partijbestuur (dat sinds maart 2013 in functie is) was het terugbrengen van het enthousiasme in de vereniging. Dat lukt, er staan weer enthousiasme lokale en provinciale afdelingen. Het was ook nodig om de financiën van de partij weer op orde te brengen. Dit is penningmeester Marieke Wagter gelukt. Hiervoor was wel een tweede reorganisatieronde op het Landelijk Bureau nodig. Er is bewust gekozen voor het aanstellen van een partijbestuurslid met de portefeuille Externe Betrekkingen vanwege het verwateren van de verbinding met onder andere maatschappelijke organisaties. Deze post wordt ingevuld door Antoin Deul. Inmiddels is er een cyclus van functioneringsgesprekken (via de Toezichtraad) gestart met onze leden in de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement. David Rietveld Tijdens het aanstaande partijcongres van 7 februari 2015 zal een voorstel voor nieuwe partijstatuten en een huishoudelijk reglement worden behandeld. De basis van dit voorstel zijn de uitspraken van het partijcongres van maart De opdracht was: moderniseer de partij, uitgaand van vertrouwen en met meer ruimte voor open debat via een cyclus van partijbrede discussies en meer invloed voor de leden via het ledenreferendum. Vragen vanuit de zaal Is er landelijk beleid ten aanzien van het aangaan van lijstverbindingen? Er is geen landelijk beleid. Het is aan onze lokale en provinciale vertegenwoordigers om

3 hier verstandige keuzes in te maken. Het is van belang dat op het Landelijk Bureau de ICT-voorzieningen logisch zijn. Hier wordt in geïnvesteerd. Er is een nieuw CRM-systeem dat een stuk beter werkt dan een half jaar geleden. Daarnaast heeft ook de website een opfrisbeurt ondergaan. In de nieuwe reglementen is geen plek meer voor de Partijraad. Het staat het met de afschaffing daarvan? De afschaffing van de Partijraad werd al voorgesteld door de Commissie Van Dijk. En ook het congres heeft in maart 2013 uitgesproken dat de Partijraad afgeschaft kan worden als er het open debat in de partij op een andere manier voldoende is geborcht. De spelregelset voor de nieuwe structuur wordt op het moment ingericht. Op lokaal en provinciaal niveau wordt het voeren van functioneringsgesprekken verplicht. Kan het partijbestuur de afdelingen hierin faciliteren? De provinciale besturen worden al langere tijd voorbereid op het krijgen van meer verantwoordelijkheden. Daarom zijn bijvoorbeeld ondanks de bezuinigingen de provinciale bestuursmedewerkers in stand gehouden. Door de bezuinigingen is de Academie ingekrompen. Hoe geeft het partijbestuur het scouten van talent vorm? Er wordt gewerkt aan het opzetten van een netwerk van scouts die contact gaan houden met de afdelingen. Daarnaast staan cursussen zoals 'Zin in GroenLinks' ondanks de bezuinigingen niet ter discussie. Vaststellen verkiezingsprogramma Statenverkiezingen 2015 Verantwoording programmacommissie De commissie legt de werkwijze uit. De commissieleden hebben elk het schrijven van één of meerdere hoofdstukken op zich genomen. Er is zo veel mogelijk contact gezocht met mensen van buiten de commissie met relevante inhoudelijke expertise. Met indieners van amendementen is geprobeerd tot compromisteksten te komen. Uitslagen stemmingen amendementen Verkiezingsprogramma Hoofdstuk 1 Koploper in duurzaamheid 1. Pieter van der Ploeg aangenomen 2. Pieter van der Ploeg verworpen 3. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 4. Amendementencommissie GL Wageningen ingetrokken 5. Pieter van der Ploeg aangenomen 6. Bestuur GroenLinks Voorst ingetrokken 7. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 8. Pieter van der Ploeg aangenomen 9. Bestuur GroenLinks Voorst vervallen door aanname amendement Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 11. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen vanwege cat Pieter van der Ploeg verworpen

4 13. Pieter van der Ploeg verworpen 14. Dwars Arnhem en Dwars Nijmegen aangenomen vanwege cat Pieter van der Ploeg verworpen 16. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 17. GroenLinks de Liemers aangenomen vanwege cat Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen vanwege cat.1 Vraag van Volkert Vintges over programmapunt 1F: wordt met 'maximum' bedoelt 'zoveel mogelijk'? Verduidelijken in tekst. Geheel hoofdstuk 1 aangenomen Hoofdstuk 2 Natuur, dieren en landbouw 19. Bestuur GroenLinks Voorst verworpen 20. Bestuur GroenLinks Vorost aangenomen vanwege cat Amendementencommissie GL Wageningen verworpen 22. Amendementencommissie GL Wageningen verworpen 23. Volkert Vintges aangenomen 24. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 25. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen 26. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 27. Monique van Gerwen aangenomen 28.Pieter van der Ploeg aangenomen vanwege cat Greet Goverde aangenomen vanwege cat Volkert Vintges aangenomen 31. Pieter van der Ploeg verworpen 32. Volkert Vintges aangenomen 33. Bestuur GroenLinks Voorst ingetrokken 34. Hans-Cees Speel ingetrokken Korte discussie bij amendement 32. Neem ergens in de (toelichtende) tekst op dat het om een gedeelde verantwoordelijkheid gaat. Geheel hoofdstuk 2 aangenomen Hoofdstuk 3 (Gelders) water 35. Bestuur GroenLinks Voorst, GroenLinks De Liemers, programmacommissie aangenomen 36. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 37. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen vanwege cat Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 39. GroenLinks De Liemers vervalt vanwege aanname amendement Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 41. Dwars Arnhem en Nijmegen vervalt vanwege aanname amendement 40 Geheel hoofdstuk 3 aangenomen Hoofdstuk 4 Beter bereikbaar 42. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen vanwege cat Dwars Arnhem en Nijmegen aangenomen vanwege cat.1

5 44. Werkgroep Mobiliteit GroenLinks Nijmegen aangenomen 45. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 46. GroenLinks De Liemers aangenomen 47. Amendementencommissie GL Wageningen verworpen 48. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 49. GroenLinks Ede alternatief voorstel (zie hieronder) met akkoord van Ede aangenomen Verwijderen woord 'of' uit amendement Na Zevenaar naar Winterswijk toevoegen en van Ede naar Barneveld-Noord 50. GroenLinks Ede aangenomen 51. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen 52. Wouter Witteveen aangenomen 53. Werkgroep Mobiliteit GroenLinks Nijmegen aangenomen 54. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen Extra1. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen, discussie over geen toename, kan ook betekenen: afname: dat kan in toelichting staan. Extra2. Dwars Arnhem en Dwars Nijmegen aangenomen Geheel hoofdstuk 4 aangenomen Hoofdstuk 5 Het draait om mensen 55. Joris Leijten aangenomen 56. Joris Leijten aangenomen 57. Bestuur GroenLinks Voorst verworpen 58. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen vanwege cat Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen 60. Bestuur GroenLinks Voorst verworpen maar met toezegging (zie hieronder) toezegging: vervang overal het woord 'werklozen' door 'werkzoekenden'\ 61. Dwars Arnhem en Dwars Nijmegen aangenomen vanwege cat Tim de Kroon aangenomen 63. Bestuur GroenLinks Voorst alternatief voorstel (zie hieronder) met akkoord van Voorst aangenomen Vervangen Gemeenten die niet...dat ook niet door Gemeenten die zelfstandig willen blijven kunnen dat 64. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen vanwege cat Bestuur GroenLinks Voorst- ingetrokken Ter plekke ingediend voorstel van Joep Langeveld om hoofdstuk 5 vooraan te plaatsen als hoofdstuk 1. Het draait immers in eerste instantie om mensen. Aangenomen! Hoofdstuk 6 Financiën Na discussie wordt amendement 66 van de programmacommissie tijdens de pauze gewijzigd tot: De provincie gebruikt de NUON-reserve om stevig in te zetten (via investeringen, subsidies, revolverende middelen) op de wezenlijke investeringen in de Gelderse samenleving, zoals energietransitie, openbaar vervoer, cultuur, zorg, welzijn, natuur en landschap. Daarvoor investeert de provincie minimaal 200 miljoen in energietransitie, circulaire economie, zorg, cultuur, welzijn en landschap. 500 miljoen gaan we (waar mogelijk revolverend) inzetten in, met name, de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarnaast maakt de provincie ruimte in het meerjarig investeringsprogramma mobiliteit door 500 miljoen euro te herbestemmen voor openbaar vervoer en infrastructuur voor langzaam verkeer.

6 66. Programmacommissie aangenomen Gewijzigde versie van amendement op slide aangenomen 67. Programmacommissie In de toelichtende tekst: design, beheer, maintenance In de toelichtende tekst: kleine bedrijven In de toelichtende tekst: deskundig opdrachtgeverschap\ aangenomen 68. Programmacommissie aangenomen 69. Programmacommissie aangenomen Verantwoordelijkheid om echt te monitoren dat het lukt. In de toelichtende tekst schrijven dat dit vooraf bij de aanbesteding geregeld wordt. Geheel hoofdstuk 6 aangenomen Geheel verkiezingsprogramma aangenomen Titel: Samen Werken aan een Groener Gelderland Dank aan de programmacommissie Thijs van den Broek geeft aan dat de programmacommissie mooi werk heeft geleverd: hun concept en hun adviezen op de amendementen allemaal overgenomen. Nu nog de laatste loodjes in het afronden van de toelichtende tekst. Maar al wel voor hen een cadeautje als dank voor hun werk. Vaststellen kandidatenlijst Statenverkiezingen 2015 Toelichting vaststellen kandidatenlijst Thijs van den Broek geeft nogmaals aan hoe dit agendapunt zal verlopen en meldt de vastgestelde stemprocedure, inclusief de in de ochtend aangenomen wijziging erop. Verantwoording kandidatencommissie Joop Ouborg, voorzitter van de kandidatencommissie, ligt de werkwijze van de commissie toe. De commissie heeft met 27 kandidaten een gesprek gevoerd. De commissie heeft bij de samenstelling van de advieslijst onder andere rekening gehouden met teamsamenstelling (complementaire kwaliteiten), bereidheid om te werken in een team, spreiding van de kandidaten over de provincie. De lijst geeft geen volgorde van geschiktheid aan, maar geeft weer hoe de kandidatencommissie de ideale teamsamenstelling op basis van complementaire kwaliteiten ziet. Het is gelukt om goede kandidaten te vinden. Je kan vragen stellen bij de spreiding over de provincie. Er staan veel Nijmegenaren in de top van de lijst. Het is lastig te zeggen waarom er vanuit de andere delen van de provincie minder aanmeldingen komen.

7 Vanuit de zaal wordt een dringende oproep gedaan om bij de stemmingen over de lijst rekening te houden met de regionale spreiding. De PLV geeft het bestuur opdracht om in de komende periode actief te scouten naar talenten in de regio's van de provincie die nu op de lijst ondervertegenwoordigd zijn. Wens tot een betere man-vrouw-verhouding bij de volgende lijst. Beroepscommissie Geen enkele kandidaat heeft een beroep ingediend bij de beroepscommissie tegen de kandidatenprocedure. Presentaties kandidaten en stemmingen Stemprocedure voorziet in het eerst presenteren van alle kandidaten en daarna alle stemmingen. Voorstel vanuit de zaal om het anders te doen: afwisseling van presentatie van kandidaten en stemmingen. Eerst presentatie van alle kandidaten waarvan de beschikbaarheid start bij de lijstplek waarover gestemd zal worden, daarna stemming over die lijstplek. Vervolgens weer presentaties, enz. Het wijzigingsvoorstel wordt door de PLV goedgekeurd. Uitslagen stemmingen Plek 1 Totaal: 91 Meerderheid: 46 Nelson Verheul 86 Blanco 5 Nelson Verheul gekozen op plek 1 Plek 2 Totaal: 92 Meerderheid: 47 Anne Doppen 39 Paul Fransen 20 Mirjam van Oostveen 9 Frans Bruning 4 Felicitas Crutzen 16 Rob Gort 2 Blanco 2 Tweede ronde plek 2

8 Totaal: 93 Meerderheid: 47 Anne Doppen 62 Paul Fransen 28 Blanco 2 Anne Doppen gekozen op plek 2 Plek 3 Totaal: 93 Meerderheid: 47 Joa Maouche 36 Paul Fransen 32 Mirjam van Oostveen 4 Frans Bruning 6 Felicitas Crutzen 13 Rob Gort 1 Blanco 1 Tweede ronde plek 3 Totaal: 90 Meerderheid: 45 Joa Maouche 47 Paul Fransen 40 Blanco 2 Joa Maouche gekozen op plek 3 Plek 4 Totaal: 90 Meerderheid: 46 Paul Fransen 51 Mirjam van Oostveen 8 Joep Langeveld 15 Frans Bruning 2 Felicitas Crutzen 11 Folchert van Dijken 2 Rob Gort 1

9 Blanco 0 Paul Fransen gekozen op plek 4 Plek 5 Totaal: 89 Meerderheid: 45 Mirjam van Oostveen 33 Joep Langeveld 15 Wouter Witteveen 12 Frans Bruning 3 Natasha Kolbeek 18 Jaap Bril 0 Folchert van Dijken 1 Rob Gort 6 Blanco 0 Tweede ronde plek 5 Totaal: 86 Meerderheid: 43 Mirjam van Oostveen 62 Natasha Kolbeek 22 Blanco 1 Mirjam van Oostveen gekozen op plek 5 Plek 6 Totaal: 80 Meerderheid: 41 Joep Langeveld 38 Wouter Witteveen 16 Frans Bruning 2 Natasha Kolbeek 15 Jaap Bril 1 Folchert van Dijken 4 Rob Gort 3 Blanco 1

10 Tweede rond plek 6 Totaal: 79 Meerderheid: 40 Joep Langeveld 55 Wouter Witteveen 23 Blanco 0 Joep Langeveld is gekozen op plek 6 Plek 7 Totaal: 75 Meerderheid: 38 Wouter Witteveen 47 Frans Bruning 6 Natasha Kolbeek 15 Jaap Bril 2 Folchert van Dijken 1 Rob Gort 4 Blanco 0 Wouter Witteveen is gekozen op plek 7 Plek 8 Totaal: 72 Meerderheid: 36 Frans Bruning 25 Natasha Kolbeek 32 Jaap Bril 3 Folchert van Dijken 5 Rob Gort 4 Blanco 2 Tweede ronde plek 8 Totaal: 64 Meerderheid: 33 Frans Bruning 25

11 Natasha Kolbeek 38 Blanco 0 Natasha Kolbeek is gekozen op plek 8 Plek 9 Totaal: 63 Meerderheid: 32 Frans Bruning 39 Jaap Bril 3 Folchert van Dijken 12 Rob Gort 6 Blanco 2 Plek 10 t/m 12 (kandidaat-gedeputeerden) Goedkeuring volgorde: 10. Thijs de la Court 11. Barth van Eeten 12. Volkert Vintges Totaal: 56 Meerderheid: 29 Ja 56 Nee 0 Blanco 0 Plek 13 t/m 24 Voorstel van Jan Ruyssenaars om in één keer te stemmen over het aannemen van de rest van de advieslijst conform adviesvolgorde heeft de steun van de leden. Volgorde: Tim de Kroon Marjoleine Snaas Huub Bellemakers Dirk Kuipers Noor Hagemeier Jacob Ruijter Jaap Bril Folchert van Dijken

12 Rob Gort Andre Klomp Niek Blonk Monique van Gerwen Totaal: 53 Meerderheid: 27 Ja 48 Nee 1 Blanco 4 Einde stemmingen: de eerste 24 plekken van de lijst zijn als volgt: 1. Nelson Verheul 9. Frans Bruning 17. Noor Hagemeier 2. Anne Doppen 10. Thijs de la Court 18. Jacob Ruijter 3. Joa Maouche 11. Barth van Eeten 19. Jaap Bril 4. Paul Fransen 12. Volkert Vintges 20. Folchert van Dijken 5. Mirjam van Oostveen 13. Tim de Kroon 21. Rob Gort 6. Joep Langeveld 14. Marjoleine Snaas 22. Andre Klomp 7. Wouter Witteveen 15. Huub Bellemakers 23. Niek Blonk 8. Natasha Kolbeek 16. Dirk Kuipers 24. Monique van Gerwen Lijstduwers Het bestuur krijgt van de PLV het mandaat om de lijst aan te vullen met aansprekende lijstduwers tot maximaal plek 50. In ieder geval komen daar zeker op ereplaatsen op: Wouter van Eck en Renske Waardenburg. Lijstverbinding Het bestuur heeft het voorstel om met top van de lijst en de huidige fractie een lijstverbinding te verkennen en aan te mogen gaan. Het mandaat wordt desgevraagd aan het bestuur gegeven. Dank aan de kandidatencommissie De advieslijst is bijna ongewijzigd vastgesteld. Thijs van de Broek dankt de leden van de kandidatencommissie met een cadeautje. Voorstel campagnecommissie Ad-interim campagneleider Dirk Kuipers draagt het stokje over aan campagneleider Joep Langeveld.

13 Voorstel campagneplan goedgekeurd Speech lijsttrekker We sluiten af met een speech van Nelson Verheul, onze versgekozen lijsttrekker! En vervolgens bloemen voor de top 9 van de lijst. Sluiting van de vergadering. Volgende PLV op 18 april 2015 (onder voorbehoud)

Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland

Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland Opdracht Op 13 augustus 2013 heeft het voltallige bestuur van de Gelderse afdeling van GroenLinks haar functie te beschikking

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING STATUTEN GROENLINKS met amendementen, zoals aanvaard op het congres van 7 februari 2015 HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Artikel 1. Naam, zetel 1. De vereniging draagt de naam: GroenLinks. 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 5 juni 2014 notulen zijn vastgesteld

Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 5 juni 2014 notulen zijn vastgesteld Notulen Algemene Leden Vergadering GroenLinks Amsterdam 25-09-2014 Opening Marieke, Andree en Yvette hebben zich afgemeld Vaststellen van de agenda. De agenda is aangenomen Vaststellen van de notulen van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014 Verslag OPR vergadering 7 juli Aanwezig: Arjan Breijer, Michelle in den Bosch, Christiaan Potjer, Gijs-Jan Bornebroek, Cathalyne Damen, Marieke Kruidhof, Dominik Westerman (voorzitter), Margreet Drijvers,

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, januari 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, januari 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur José Hilgersom Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit Gemma Smid-Marsman Directie Leefomgeving

Nadere informatie

Openbare bijeenkomst. Zorg en Welzijn Keldonk

Openbare bijeenkomst. Zorg en Welzijn Keldonk Openbare bijeenkomst Zorg en Welzijn Keldonk 14 mei 2014 Openbare bijeenkomst Zorg en Welzijn Keldonk, 14 mei 2014 Keldonk Welkom Agenda Inleiding Doel van de avond Presentatie Hannie Penninx Pauze Discussie

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 april 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 april 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur Jan Herman de Baas (a.i.) Concern Control Leny Werkhoven-Verheij Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit

Nadere informatie

VERKIEZING PARTIJBESTUUR ADVIES KANDIDATENCOMMISSIE PARTIJBESTUUR JANUARI 2015

VERKIEZING PARTIJBESTUUR ADVIES KANDIDATENCOMMISSIE PARTIJBESTUUR JANUARI 2015 VERKIEZING PARTIJBESTUUR ADVIES KANDIDATENCOMMISSIE PARTIJBESTUUR JANUARI 2015 VERKIEZING PARTIJBE- STUURSLEDEN ADVIES KANDIDATENCOMMISSIE PARTIJBE- STUUR 2015 VACATURES FINANCIEEL BELEID EN INTERNE PARTIJ

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 december 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 december 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur Jan Herman de Baas (a.i.) Concern Control Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit Gemma Smid-Marsman

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd.

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd. Ingaande per 17 november 2007, gewijzigd op 14 mei 2011 (art. 2, waterschapsverkiezingen), op 13 april 2013 (art. 2, Eerste Kamerverkiezingen), op 21 juni 2014 (artt. 2, 6 en 19, invoering Partijcongres

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

GROENLINKS/PE. n i e u w s b r i e f. Juni 2010

GROENLINKS/PE. n i e u w s b r i e f. Juni 2010 GROENLINKS/PE n i e u w s b r i e f Juni 2010 Voorwoord In de week van de verkiezingen hierbij de nieuwsbrief van GroenLinks/PE. Aanstaande woensdag 9 juni is het zover. We mogen weer stemmen. Wie de jeugd

Nadere informatie

Concept Besluitenlijst Nivonraad 1

Concept Besluitenlijst Nivonraad 1 Concept Besluitenlijst Nivonraad 1 Datum :21 november 2015 vergadercentrum Vredenburg Utrecht Afwezig CB :Erik Bouman Aanwezig leden met stemrecht :34 Aanwezig leden :38 Aanwezig bureau :Ron Manuel en

Nadere informatie

www.d66limburg.nl Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 12 juni 2014 te Venlo

www.d66limburg.nl Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 12 juni 2014 te Venlo Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 12 juni 2014 te Venlo 1. Opening en mededelingen Voorzitter Frans van der Avert opent de vergadering. Hij deelt mee berichten van verhindering te hebben ontvangen

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 5 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Besluiten 15 juni 2010 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 30 juni, 27 augustus en 22 september 2009. Benoeming bestuur

Nadere informatie

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Aanbeveling 1: Er moet nu worden doorgepakt met het hervormen van de partijorganisatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014 Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014 Algemeen - De MR van de Driesprong bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten

Nadere informatie

I. Vooraf. ΙΙ. Politiek/Bestuurlijke context

I. Vooraf. ΙΙ. Politiek/Bestuurlijke context Opdracht Kandidatencommissie Intern voor de werving, selectie & voordracht van kandidaten voor het Partijbestuur voor het Congres van 9 april 2016 definitieve versie, na bespreking in Toezichtrraad 24

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 13-12-2011. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht

Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht Notulen Najaarsledenvergadering Afd.Utrecht Datum: 19 oktober 2015 Locatie: PHV D.O.S. te Zeist Bestuur: Vacature (voorzitter) Jeroen Vunderink (secretaris en ad interim voorzitter) Bert van Ede (penningmeester)

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

DISTRICT VOORJAARSCOMPETITIE TV HET VENNEWATER 2015 TEAMINDELING. Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 7/6

DISTRICT VOORJAARSCOMPETITIE TV HET VENNEWATER 2015 TEAMINDELING. Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 7/6 TEAMINDELING Dubbel 17+ (laagste klasse: 2 e ) Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 1410 Dubbel 17+ (laagste klasse: 2 e ) 1409 Marianne van Vliet (072-5331597) Ilonka Groenewegen Yvonne van den Burg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 30 januari 2012 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Bert van Beek Janneke Hilbrands later Paul

Nadere informatie

Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018

Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018 Routekaart gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2018 concept 17-8-16 college-onderhandelingen STAP 9 21 maart 2018 STAP 8 verkiezingen 6 februari 2018 STAP 7 inleveren kandidatenlijst STAP 5 kandidatencommissie

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014.

Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Concept Kandidatenlijst PvdA afdeling De Marne Gemeenteraadsverkiezingen19 maart 2014. Toelichting op de kandidatenlijst: In de vergadering van 5 maart jl. heeft de ledenvergadering niet alleen de samenstelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van OBS Bargerpaske behorend tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) Versie datum: 24-6-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling

Nadere informatie

Versterking ledenparticipatie en wijziging interne partijstructuur.

Versterking ledenparticipatie en wijziging interne partijstructuur. Versterking ledenparticipatie en wijziging interne partijstructuur. 1. Aanleiding. Het GroenLinks congres van 3 maart 2013 heeft een aantal uitspraken gedaan, waarin opdracht wordt gegeven aan het partijbestuur

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Water Natuurlijk voldoet aan de ANBI voorwaarden 2015 voor goede doelen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat wij een organisatie zijn die het algemeen nut dienen. Daarom zijn giften aan

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen:

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen: Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal Afdeling I: Algemene onderwerpen: Artikel 1: Artikel 1.1: Leden van Lokaal Veenendaal zijn binnen de gemeente Veenendaal niet politiek actief anders dan voor Lokaal

Nadere informatie

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam

AGENDA VVD-CONGRES. 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam AGENDA VVD-CONGRES 28 november 2015 Van Nelle-fabriek Rotterdam Aanmelden voor het VVD-congres Aanmelden via MijnVVD van 18 september tot vrijdag 20 november Aanmelden kan via MijnVVD vanaf vrijdag 18

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Versie 4.1 2007 Vastgesteld in bestuursvergadering van 02 oktober 2007 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat

Nadere informatie

INTERACTIEF GELDERLAND

INTERACTIEF GELDERLAND INTERACTIEF GELDERLAND View this email in your browser Interactief Gelderland mei 2016, nummer 2 mei 2016, - Evert Vermeulen, bestuursmedewerker GroenLinks Gelderland Inhoudsopgave: Nieuws uit het land:

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

VERKIEZINGEN 2014. Draaiboek. Inhoud: - Inleiding - Planning - Budget - Opdracht kandidatencommissie - Profielen

VERKIEZINGEN 2014. Draaiboek. Inhoud: - Inleiding - Planning - Budget - Opdracht kandidatencommissie - Profielen VERKIEZINGEN 2014 Draaiboek Inhoud: - Inleiding - Planning - Budget - Opdracht kandidatencommissie - Profielen 5 e concept 20 maart 2013 Inleiding In deze notitie zijn de belangrijkste acties in de aanloop

Nadere informatie

The Haque Road Runners. Algemene. Leden vergadering. Bestuur. Wedstrijdsecretaris. Izaak Luteijn. Versie 21-09-2015 pagina 1

The Haque Road Runners. Algemene. Leden vergadering. Bestuur. Wedstrijdsecretaris. Izaak Luteijn. Versie 21-09-2015 pagina 1 The Haque Road Runners Algemene Leden vergadering Bestuur BCO Voorzitters commissies Voorzitter Toon de Graauw Secretaris vacature Penningmeester Gert-Jan Smit Wedstrijdsecretaris Accommodatie wnd Toon

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen 541 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 9 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert en Jan Bertels over het ontwerp van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009

Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009 Huishoudelijk Regelement Actualisering 12 mei 2009 Kandidaatleden Artikel 1 1.1 Een ieder kan, als vertegenwoordiger van het huishouden waartoe hij behoort, kandidaatlid van de vereniging worden door het

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

Partijraad PR 10-018. Bijlagen Persoonlijke motivatie en algemene informatie kandidaten. Status Ter besluitvorming

Partijraad PR 10-018. Bijlagen Persoonlijke motivatie en algemene informatie kandidaten. Status Ter besluitvorming PR 10-018 Onderwerp Verkiezing Partijraadsbestuur Van Landelijk Bureau GroenLinks Datum 6 oktober 2010 Status Ter besluitvorming Partijraad Aanleiding In het Huishoudelijk Reglement is bepaald dat de partijraad

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Advies kandidaten verkiezingen Partijbestuur en EGP delegatie Kandidatencommissie Partijbestuur, 26 september 2009

Advies kandidaten verkiezingen Partijbestuur en EGP delegatie Kandidatencommissie Partijbestuur, 26 september 2009 Advies kandidaten verkiezingen Partijbestuur en EGP delegatie Kandidatencommissie Partijbestuur, 26 september 2009 1. Inleiding Op het congres van 28 november 2009 wordt een nieuw partijbestuur en een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement oudercommissie

Huishoudelijk reglement oudercommissie Huishoudelijk reglement oudercommissie 27 augustus 2014 1 2 A. Werkwijze oudercommissie 1. Samenstelling oudercommissie a) Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie; b) Bij de

Nadere informatie

Gelderland Algemene Ledenvergadering

Gelderland Algemene Ledenvergadering Gelderland Algemene Ledenvergadering De volgende personen worden door het bestuur voorgedragen Voor de functie van vicevoorzitter Mevr. J.H.A (Anita) Sørensen uit Culemborg Beroep: Fractievoorzitter CDA

Nadere informatie

Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 15 november 2014 te Roermond

Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 15 november 2014 te Roermond Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 15 november 2014 te Roermond 1. Opening en mededelingen De regiovoorzitter, Frans van der Avert, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken

Huishoudelijk reglement. Medezeggenschapsraad. RKBS Het Baken Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad RKBS Het Baken Datum: 1 Oktober 2015 Versie: 1.0 Status: definitief PAGINA 1 VAN 8 1. Strekking Dit Huishoudelijk Reglement van de Medezeggenschapsraad van

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 14-04-2010/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 14-04-2010/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 14-04-2010. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Erica Jacobs, Jeanette

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Ruben Maes opent de vergadering. Hij bedankt de KS voor de ontvangst.

Ruben Maes opent de vergadering. Hij bedankt de KS voor de ontvangst. DP Den Haag ledenvergadering 11 januari 2013 Locatie: Koninklijke Schouwburg, aanvang 15.00 uur Aanwezig: Jacqueline Meijer, Erik Pals, Cees Debets, Gerrit Dijkstra, Walter Ligthart, Hedwig Verhoeven,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering Volleybal Vereniging Amsterdam

Notulen Algemene ledenvergadering Volleybal Vereniging Amsterdam Notulen Algemene ledenvergadering Volleybal Vereniging Amsterdam 11-6-2013 Aanwezig (volgens presentielijst): Moniek Lucassen, Miriam Lucassen, Martine Beurskens, Masja Gielstra, Frans Wessels, Meike Oldenbeuving,

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Zuid-Holland. Artikel 2. Geldigheid Dit reglement geldt voor de regio Zuid-Holland. De regio beslaat het grondgebied van de provincie Zuid- Holland.

Zuid-Holland. Artikel 2. Geldigheid Dit reglement geldt voor de regio Zuid-Holland. De regio beslaat het grondgebied van de provincie Zuid- Holland. Zuid-Holland Regioreglement Vastgesteld: 22 september 2009 Artikel 1. Definities In dit reglement gelden de definities als opgenomen in het huishoudelijk reglement van D66. Onder fractie wordt verstaan

Nadere informatie

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in.

4 Vakantierooster 2015-2016 De BOV komt met een voorstel. Dit is overgenomen door Kiem. De GMR stemt hiermee in. Notulen van de GMR-vergadering van 26-02-2015 Aanwezig: Mark Bernards, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der

Nadere informatie

Van idee naar congres

Van idee naar congres Van idee naar congres Voorstel voor de uitwerking van de resolutie ledendemocratie Ideeën leden en voorstellen Partijbestuur We kennen verschillende manieren waarop een idee in een congresbesluit vastgelegd

Nadere informatie

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Kandidaatstellingsformulier lijsttrekker Ondergetekende stelt zich kandidaat als lijsttrekker voor

Nadere informatie

KYNOLOGENCLUB BRUMMEN EN OMSTREKEN Opgericht 1 oktober 1946

KYNOLOGENCLUB BRUMMEN EN OMSTREKEN Opgericht 1 oktober 1946 KYNOLOGENCLUB BRUMMEN EN OMSTREKEN Opgericht 1 oktober 1946 Notulen algemene leden vergadering 2 april 2012 Aanwezig: Martin Wigbold, Martin Bosman, Debbie voor de Poorte, Alex Kolbeek, Roely Kolbeek,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering ZZ en PC de IJsselmeeuwen d.d. 17-4-2013 Afwezig met Kennisgeving: Yolanda Leunk, Linda van den Broek, Dorinda Veenstra, Joke Ruysink, Marina Baars Aanwezig: 24 leden

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Dit is het huishoudelijk reglement van de MR van Interconfessionele Basisschool WormerWieken te Wormer. Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG

BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG Notulen Algemene Ledenvergadering 2014 Aan: leden Bewonersvereniging Zomertaling Culemborg Datum: 23 september 2014 Locatie: Kantine Focus, Prijsseweg 14A, 4105

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl

Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl Genootschap Hoofdredacteuren www.genootschapvanhoofdredacteuren.nl cvanderwild@tiscali.nl; huub.elzerman@planet.nl; l.pronk96@upcmail.nl; ronabram@hetnet.nl; Ydens@zeelandnet.nl; Raad voor de journalistiek

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 16 november 2011 Tijd: 20:00 22:00 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Marije Wildschut Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie