Notulen Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland"

Transcriptie

1 Notulen Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland 15 november 2014 Aanwezig: Thijs van den Broek (voorzitter bestuur), Dirk Kuipers (penningmeester bestuur), Ron Oei (bestuurslid), Wouter Witteveen (secretaris bestuur), Monique van Gerwen (bestuurslid), Wouter van Eck (fractievoorzitter statenfractie), Nelson Verheul (statenlid), Renske Waardenburg (statenlid), Evert Vermeulen (medewerker fractie/bestuur), Huub Bellemakers, Irma Beusink, Erik-Jan Bijleveld, Max de Blank, Niek Blonk, Cees van Bockel, Henk Boon, Leo Bosland, Jaap Bril, Andor den Brok, Jose Bruens, Frans Bruning, Roel van Cauwenberghe, Mark Coenders, Thijs de la Court, Felicitas Crutzen, Cilia Daemen, Folchert van Dijken, Joram van Donk, Peter Donkervoort, Anne Doppen, Lianne Duiven, Barth van Eeten, Greet Eijkelenboom, Tim Endeveld, Paul Fransen, Bram Friesen, Bert Geurink, Niels Geurts, Annet Glas, Rob Gort, Harold Goessens, Dirk Goldschmeding, Marlies de Groot, Tobias de Groot, Wim Haver, Karen van der Heijden (* Zuid-Holland), Mariska van Heijster, Carin Hereijgers, Lisette Hoes, Rik Hoevers, Frans Houben, Giedo Jansen, Erwin Janssen, Andre Klomp, Judith Klostermann, Jolan Knol, Natasha Kolbeek, Hanno Krijgsman, Tim de Kroon, Aart Kusters, Frans Langeveld, Joep Langeveld, Mickel Langeveld, Joris Leijten, Margreet van Loenen, Martin Machielse, Joa Maouche, Jan van der Meer, Stefan Nijhuis, Ronaldo Nobel, Barbara Nooijen Roerdinkholder, Mirjam van Oostveen, Joop Ouborg, Marije Ploeg, Marleen Poels-van Gils, Constans Pos, Paul Puntman, Alexander de Roo, Charlotte de Roo, Hanneke Roozendaal, Jan Ruyssenaars, Jacob Ruijter, Jaap Schouls, Ben Schulte, Marjoleine Snaas, Marijke Strijk, Tineke Strik, Karin Verlaan, Toon Verploegen, Eveline Vink, Volkert Vintges, Mieke Welschen, Joke van Wensem, John Westerdiep, Liesbeth Weyland, Jelle Wierda, Jan Wijnia, Ciska Wobma Totaal 98 leden, waarvan 3 niet-stemgerechtigd. Mededelingen en vaststellen agenda Geen mededelingen, wel bloemen voor de jarige Thijs de la Court. Verzoek van Judith Klostermann om het agendapunt 'voorstel campagnecomissie' te behandelen voor de stemmingen over de kandidatenlijst. Het bestuur moet dit helaas afwijzen omdat de samenstelling van de campagnecomissie deels afhankelijk is van de uitslag van de stemmingen over de kandidatenlijst. Notulen PLV 3 mei 2014 Geen opmerkingen over de notulen. Deze zijn daarmee vastgesteld.

2 Vaststelling stemprocedure kandidatenlijst Voorstel stemprocedure is meegestuurd met de agenda. Voorstel van Volkert Vintges voor aanpassing stemprocedure: op plek 10 t/m 12 staan kandidaat-gedeputeerden. In de stemprocedure is sprake van een volgordebepalende blokstemming voor de plekken 10 t/m 12. Volkert stelt voor om de leden te vragen de adviesvolgorde over te nemen als definitieve volgorde (via een stemming voor of tegen de huidige volgorde). Daarmee geeft de PLV geen voorkeur voor de kandidaat-gedeputeerden aan en is het duidelijk dat de eventuele keuze aan de fractie is. De PLV stemt in met dit amendement op de stemprocedure. De geamendeerde stemprocedure is vastgesteld. De voorzitter vraagt wie zich beschikbaar wil stellen als lid van de stemtelcommissie die in de middag de stemmen voor het vaststellen van de kandidatenlijst zullen vaststellen. Beschikbaar zijn: Joris Leijten, Margreet van Loenen, Stefan Nijhuis, Giedo Jansen, Ron Oei en Joke van Wensem. De PLV stemt in met de samenstelling van de stemtelcommissie. Verantwoording landelijk partijbestuur (met Gert-Jan Kleinpaste en David Rietveld) Gert- Jan Kleinpaste Een belangrijke opdracht van het nieuwe partijbestuur (dat sinds maart 2013 in functie is) was het terugbrengen van het enthousiasme in de vereniging. Dat lukt, er staan weer enthousiasme lokale en provinciale afdelingen. Het was ook nodig om de financiën van de partij weer op orde te brengen. Dit is penningmeester Marieke Wagter gelukt. Hiervoor was wel een tweede reorganisatieronde op het Landelijk Bureau nodig. Er is bewust gekozen voor het aanstellen van een partijbestuurslid met de portefeuille Externe Betrekkingen vanwege het verwateren van de verbinding met onder andere maatschappelijke organisaties. Deze post wordt ingevuld door Antoin Deul. Inmiddels is er een cyclus van functioneringsgesprekken (via de Toezichtraad) gestart met onze leden in de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement. David Rietveld Tijdens het aanstaande partijcongres van 7 februari 2015 zal een voorstel voor nieuwe partijstatuten en een huishoudelijk reglement worden behandeld. De basis van dit voorstel zijn de uitspraken van het partijcongres van maart De opdracht was: moderniseer de partij, uitgaand van vertrouwen en met meer ruimte voor open debat via een cyclus van partijbrede discussies en meer invloed voor de leden via het ledenreferendum. Vragen vanuit de zaal Is er landelijk beleid ten aanzien van het aangaan van lijstverbindingen? Er is geen landelijk beleid. Het is aan onze lokale en provinciale vertegenwoordigers om

3 hier verstandige keuzes in te maken. Het is van belang dat op het Landelijk Bureau de ICT-voorzieningen logisch zijn. Hier wordt in geïnvesteerd. Er is een nieuw CRM-systeem dat een stuk beter werkt dan een half jaar geleden. Daarnaast heeft ook de website een opfrisbeurt ondergaan. In de nieuwe reglementen is geen plek meer voor de Partijraad. Het staat het met de afschaffing daarvan? De afschaffing van de Partijraad werd al voorgesteld door de Commissie Van Dijk. En ook het congres heeft in maart 2013 uitgesproken dat de Partijraad afgeschaft kan worden als er het open debat in de partij op een andere manier voldoende is geborcht. De spelregelset voor de nieuwe structuur wordt op het moment ingericht. Op lokaal en provinciaal niveau wordt het voeren van functioneringsgesprekken verplicht. Kan het partijbestuur de afdelingen hierin faciliteren? De provinciale besturen worden al langere tijd voorbereid op het krijgen van meer verantwoordelijkheden. Daarom zijn bijvoorbeeld ondanks de bezuinigingen de provinciale bestuursmedewerkers in stand gehouden. Door de bezuinigingen is de Academie ingekrompen. Hoe geeft het partijbestuur het scouten van talent vorm? Er wordt gewerkt aan het opzetten van een netwerk van scouts die contact gaan houden met de afdelingen. Daarnaast staan cursussen zoals 'Zin in GroenLinks' ondanks de bezuinigingen niet ter discussie. Vaststellen verkiezingsprogramma Statenverkiezingen 2015 Verantwoording programmacommissie De commissie legt de werkwijze uit. De commissieleden hebben elk het schrijven van één of meerdere hoofdstukken op zich genomen. Er is zo veel mogelijk contact gezocht met mensen van buiten de commissie met relevante inhoudelijke expertise. Met indieners van amendementen is geprobeerd tot compromisteksten te komen. Uitslagen stemmingen amendementen Verkiezingsprogramma Hoofdstuk 1 Koploper in duurzaamheid 1. Pieter van der Ploeg aangenomen 2. Pieter van der Ploeg verworpen 3. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 4. Amendementencommissie GL Wageningen ingetrokken 5. Pieter van der Ploeg aangenomen 6. Bestuur GroenLinks Voorst ingetrokken 7. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 8. Pieter van der Ploeg aangenomen 9. Bestuur GroenLinks Voorst vervallen door aanname amendement Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 11. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen vanwege cat Pieter van der Ploeg verworpen

4 13. Pieter van der Ploeg verworpen 14. Dwars Arnhem en Dwars Nijmegen aangenomen vanwege cat Pieter van der Ploeg verworpen 16. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 17. GroenLinks de Liemers aangenomen vanwege cat Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen vanwege cat.1 Vraag van Volkert Vintges over programmapunt 1F: wordt met 'maximum' bedoelt 'zoveel mogelijk'? Verduidelijken in tekst. Geheel hoofdstuk 1 aangenomen Hoofdstuk 2 Natuur, dieren en landbouw 19. Bestuur GroenLinks Voorst verworpen 20. Bestuur GroenLinks Vorost aangenomen vanwege cat Amendementencommissie GL Wageningen verworpen 22. Amendementencommissie GL Wageningen verworpen 23. Volkert Vintges aangenomen 24. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 25. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen 26. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 27. Monique van Gerwen aangenomen 28.Pieter van der Ploeg aangenomen vanwege cat Greet Goverde aangenomen vanwege cat Volkert Vintges aangenomen 31. Pieter van der Ploeg verworpen 32. Volkert Vintges aangenomen 33. Bestuur GroenLinks Voorst ingetrokken 34. Hans-Cees Speel ingetrokken Korte discussie bij amendement 32. Neem ergens in de (toelichtende) tekst op dat het om een gedeelde verantwoordelijkheid gaat. Geheel hoofdstuk 2 aangenomen Hoofdstuk 3 (Gelders) water 35. Bestuur GroenLinks Voorst, GroenLinks De Liemers, programmacommissie aangenomen 36. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 37. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen vanwege cat Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 39. GroenLinks De Liemers vervalt vanwege aanname amendement Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 41. Dwars Arnhem en Nijmegen vervalt vanwege aanname amendement 40 Geheel hoofdstuk 3 aangenomen Hoofdstuk 4 Beter bereikbaar 42. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen vanwege cat Dwars Arnhem en Nijmegen aangenomen vanwege cat.1

5 44. Werkgroep Mobiliteit GroenLinks Nijmegen aangenomen 45. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 46. GroenLinks De Liemers aangenomen 47. Amendementencommissie GL Wageningen verworpen 48. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 49. GroenLinks Ede alternatief voorstel (zie hieronder) met akkoord van Ede aangenomen Verwijderen woord 'of' uit amendement Na Zevenaar naar Winterswijk toevoegen en van Ede naar Barneveld-Noord 50. GroenLinks Ede aangenomen 51. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen 52. Wouter Witteveen aangenomen 53. Werkgroep Mobiliteit GroenLinks Nijmegen aangenomen 54. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen Extra1. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen, discussie over geen toename, kan ook betekenen: afname: dat kan in toelichting staan. Extra2. Dwars Arnhem en Dwars Nijmegen aangenomen Geheel hoofdstuk 4 aangenomen Hoofdstuk 5 Het draait om mensen 55. Joris Leijten aangenomen 56. Joris Leijten aangenomen 57. Bestuur GroenLinks Voorst verworpen 58. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen vanwege cat Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen 60. Bestuur GroenLinks Voorst verworpen maar met toezegging (zie hieronder) toezegging: vervang overal het woord 'werklozen' door 'werkzoekenden'\ 61. Dwars Arnhem en Dwars Nijmegen aangenomen vanwege cat Tim de Kroon aangenomen 63. Bestuur GroenLinks Voorst alternatief voorstel (zie hieronder) met akkoord van Voorst aangenomen Vervangen Gemeenten die niet...dat ook niet door Gemeenten die zelfstandig willen blijven kunnen dat 64. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen vanwege cat Bestuur GroenLinks Voorst- ingetrokken Ter plekke ingediend voorstel van Joep Langeveld om hoofdstuk 5 vooraan te plaatsen als hoofdstuk 1. Het draait immers in eerste instantie om mensen. Aangenomen! Hoofdstuk 6 Financiën Na discussie wordt amendement 66 van de programmacommissie tijdens de pauze gewijzigd tot: De provincie gebruikt de NUON-reserve om stevig in te zetten (via investeringen, subsidies, revolverende middelen) op de wezenlijke investeringen in de Gelderse samenleving, zoals energietransitie, openbaar vervoer, cultuur, zorg, welzijn, natuur en landschap. Daarvoor investeert de provincie minimaal 200 miljoen in energietransitie, circulaire economie, zorg, cultuur, welzijn en landschap. 500 miljoen gaan we (waar mogelijk revolverend) inzetten in, met name, de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarnaast maakt de provincie ruimte in het meerjarig investeringsprogramma mobiliteit door 500 miljoen euro te herbestemmen voor openbaar vervoer en infrastructuur voor langzaam verkeer.

6 66. Programmacommissie aangenomen Gewijzigde versie van amendement op slide aangenomen 67. Programmacommissie In de toelichtende tekst: design, beheer, maintenance In de toelichtende tekst: kleine bedrijven In de toelichtende tekst: deskundig opdrachtgeverschap\ aangenomen 68. Programmacommissie aangenomen 69. Programmacommissie aangenomen Verantwoordelijkheid om echt te monitoren dat het lukt. In de toelichtende tekst schrijven dat dit vooraf bij de aanbesteding geregeld wordt. Geheel hoofdstuk 6 aangenomen Geheel verkiezingsprogramma aangenomen Titel: Samen Werken aan een Groener Gelderland Dank aan de programmacommissie Thijs van den Broek geeft aan dat de programmacommissie mooi werk heeft geleverd: hun concept en hun adviezen op de amendementen allemaal overgenomen. Nu nog de laatste loodjes in het afronden van de toelichtende tekst. Maar al wel voor hen een cadeautje als dank voor hun werk. Vaststellen kandidatenlijst Statenverkiezingen 2015 Toelichting vaststellen kandidatenlijst Thijs van den Broek geeft nogmaals aan hoe dit agendapunt zal verlopen en meldt de vastgestelde stemprocedure, inclusief de in de ochtend aangenomen wijziging erop. Verantwoording kandidatencommissie Joop Ouborg, voorzitter van de kandidatencommissie, ligt de werkwijze van de commissie toe. De commissie heeft met 27 kandidaten een gesprek gevoerd. De commissie heeft bij de samenstelling van de advieslijst onder andere rekening gehouden met teamsamenstelling (complementaire kwaliteiten), bereidheid om te werken in een team, spreiding van de kandidaten over de provincie. De lijst geeft geen volgorde van geschiktheid aan, maar geeft weer hoe de kandidatencommissie de ideale teamsamenstelling op basis van complementaire kwaliteiten ziet. Het is gelukt om goede kandidaten te vinden. Je kan vragen stellen bij de spreiding over de provincie. Er staan veel Nijmegenaren in de top van de lijst. Het is lastig te zeggen waarom er vanuit de andere delen van de provincie minder aanmeldingen komen.

7 Vanuit de zaal wordt een dringende oproep gedaan om bij de stemmingen over de lijst rekening te houden met de regionale spreiding. De PLV geeft het bestuur opdracht om in de komende periode actief te scouten naar talenten in de regio's van de provincie die nu op de lijst ondervertegenwoordigd zijn. Wens tot een betere man-vrouw-verhouding bij de volgende lijst. Beroepscommissie Geen enkele kandidaat heeft een beroep ingediend bij de beroepscommissie tegen de kandidatenprocedure. Presentaties kandidaten en stemmingen Stemprocedure voorziet in het eerst presenteren van alle kandidaten en daarna alle stemmingen. Voorstel vanuit de zaal om het anders te doen: afwisseling van presentatie van kandidaten en stemmingen. Eerst presentatie van alle kandidaten waarvan de beschikbaarheid start bij de lijstplek waarover gestemd zal worden, daarna stemming over die lijstplek. Vervolgens weer presentaties, enz. Het wijzigingsvoorstel wordt door de PLV goedgekeurd. Uitslagen stemmingen Plek 1 Totaal: 91 Meerderheid: 46 Nelson Verheul 86 Blanco 5 Nelson Verheul gekozen op plek 1 Plek 2 Totaal: 92 Meerderheid: 47 Anne Doppen 39 Paul Fransen 20 Mirjam van Oostveen 9 Frans Bruning 4 Felicitas Crutzen 16 Rob Gort 2 Blanco 2 Tweede ronde plek 2

8 Totaal: 93 Meerderheid: 47 Anne Doppen 62 Paul Fransen 28 Blanco 2 Anne Doppen gekozen op plek 2 Plek 3 Totaal: 93 Meerderheid: 47 Joa Maouche 36 Paul Fransen 32 Mirjam van Oostveen 4 Frans Bruning 6 Felicitas Crutzen 13 Rob Gort 1 Blanco 1 Tweede ronde plek 3 Totaal: 90 Meerderheid: 45 Joa Maouche 47 Paul Fransen 40 Blanco 2 Joa Maouche gekozen op plek 3 Plek 4 Totaal: 90 Meerderheid: 46 Paul Fransen 51 Mirjam van Oostveen 8 Joep Langeveld 15 Frans Bruning 2 Felicitas Crutzen 11 Folchert van Dijken 2 Rob Gort 1

9 Blanco 0 Paul Fransen gekozen op plek 4 Plek 5 Totaal: 89 Meerderheid: 45 Mirjam van Oostveen 33 Joep Langeveld 15 Wouter Witteveen 12 Frans Bruning 3 Natasha Kolbeek 18 Jaap Bril 0 Folchert van Dijken 1 Rob Gort 6 Blanco 0 Tweede ronde plek 5 Totaal: 86 Meerderheid: 43 Mirjam van Oostveen 62 Natasha Kolbeek 22 Blanco 1 Mirjam van Oostveen gekozen op plek 5 Plek 6 Totaal: 80 Meerderheid: 41 Joep Langeveld 38 Wouter Witteveen 16 Frans Bruning 2 Natasha Kolbeek 15 Jaap Bril 1 Folchert van Dijken 4 Rob Gort 3 Blanco 1

10 Tweede rond plek 6 Totaal: 79 Meerderheid: 40 Joep Langeveld 55 Wouter Witteveen 23 Blanco 0 Joep Langeveld is gekozen op plek 6 Plek 7 Totaal: 75 Meerderheid: 38 Wouter Witteveen 47 Frans Bruning 6 Natasha Kolbeek 15 Jaap Bril 2 Folchert van Dijken 1 Rob Gort 4 Blanco 0 Wouter Witteveen is gekozen op plek 7 Plek 8 Totaal: 72 Meerderheid: 36 Frans Bruning 25 Natasha Kolbeek 32 Jaap Bril 3 Folchert van Dijken 5 Rob Gort 4 Blanco 2 Tweede ronde plek 8 Totaal: 64 Meerderheid: 33 Frans Bruning 25

11 Natasha Kolbeek 38 Blanco 0 Natasha Kolbeek is gekozen op plek 8 Plek 9 Totaal: 63 Meerderheid: 32 Frans Bruning 39 Jaap Bril 3 Folchert van Dijken 12 Rob Gort 6 Blanco 2 Plek 10 t/m 12 (kandidaat-gedeputeerden) Goedkeuring volgorde: 10. Thijs de la Court 11. Barth van Eeten 12. Volkert Vintges Totaal: 56 Meerderheid: 29 Ja 56 Nee 0 Blanco 0 Plek 13 t/m 24 Voorstel van Jan Ruyssenaars om in één keer te stemmen over het aannemen van de rest van de advieslijst conform adviesvolgorde heeft de steun van de leden. Volgorde: Tim de Kroon Marjoleine Snaas Huub Bellemakers Dirk Kuipers Noor Hagemeier Jacob Ruijter Jaap Bril Folchert van Dijken

12 Rob Gort Andre Klomp Niek Blonk Monique van Gerwen Totaal: 53 Meerderheid: 27 Ja 48 Nee 1 Blanco 4 Einde stemmingen: de eerste 24 plekken van de lijst zijn als volgt: 1. Nelson Verheul 9. Frans Bruning 17. Noor Hagemeier 2. Anne Doppen 10. Thijs de la Court 18. Jacob Ruijter 3. Joa Maouche 11. Barth van Eeten 19. Jaap Bril 4. Paul Fransen 12. Volkert Vintges 20. Folchert van Dijken 5. Mirjam van Oostveen 13. Tim de Kroon 21. Rob Gort 6. Joep Langeveld 14. Marjoleine Snaas 22. Andre Klomp 7. Wouter Witteveen 15. Huub Bellemakers 23. Niek Blonk 8. Natasha Kolbeek 16. Dirk Kuipers 24. Monique van Gerwen Lijstduwers Het bestuur krijgt van de PLV het mandaat om de lijst aan te vullen met aansprekende lijstduwers tot maximaal plek 50. In ieder geval komen daar zeker op ereplaatsen op: Wouter van Eck en Renske Waardenburg. Lijstverbinding Het bestuur heeft het voorstel om met top van de lijst en de huidige fractie een lijstverbinding te verkennen en aan te mogen gaan. Het mandaat wordt desgevraagd aan het bestuur gegeven. Dank aan de kandidatencommissie De advieslijst is bijna ongewijzigd vastgesteld. Thijs van de Broek dankt de leden van de kandidatencommissie met een cadeautje. Voorstel campagnecommissie Ad-interim campagneleider Dirk Kuipers draagt het stokje over aan campagneleider Joep Langeveld.

13 Voorstel campagneplan goedgekeurd Speech lijsttrekker We sluiten af met een speech van Nelson Verheul, onze versgekozen lijsttrekker! En vervolgens bloemen voor de top 9 van de lijst. Sluiting van de vergadering. Volgende PLV op 18 april 2015 (onder voorbehoud)

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden

Eerste Congreskrant. Najaarscongres 9 en 10 november 2013. Leeuwarden Eerste Congreskrant Najaarscongres 9 en 10 november 2013 Leeuwarden Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 Procedures Congres/Oproepen... 5 Vacatures... 7 Internationaal Vertegenwoordiger... 7

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

3. 20.20 uur: Verantwoording afvaardiging partijcongres 27 april 2013 (verslag bijgevoegd)

3. 20.20 uur: Verantwoording afvaardiging partijcongres 27 april 2013 (verslag bijgevoegd) p/a Wim Vink D.C. Meesstraat 8 3201 RA Spijkenisse Spijkenisse/Bernisse Spijkenisse, 17 mei 2013 Aan de leden van de PvdA afdeling Spijkenisse/Bernisse Beste partijgenoten, Met onze brief van 22 april

Nadere informatie

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam

Tweede Congreskrant. Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013. Amsterdam Tweede Congreskrant Voorjaarscongres 1 en 2 juni 2013 Amsterdam Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Procedures Congres/Oproepen... 4 Programma... 5 Locaties... 6 Congreslocatie... 6 Slaaplocatie...

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Uitgave Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, afdeling Leiderdorp Nummer 2012/1, April 2012 Bestuur VVD afdeling Leiderdorp Voorzitter: De heer ir. J. (Jos) Gerrese

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De Vrije Rotterdammer

De Vrije Rotterdammer De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam.

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Handreiking. Werving en Selectie Gemeenteraadsleden

Handreiking. Werving en Selectie Gemeenteraadsleden Handreiking Werving en Selectie Gemeenteraadsleden Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling HRM Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424867 hrm@cda.nl www.cda.nl/afdelingennet (AfdelingenNet) Redactie: Rob

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie