Notulen Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland"

Transcriptie

1 Notulen Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland 15 november 2014 Aanwezig: Thijs van den Broek (voorzitter bestuur), Dirk Kuipers (penningmeester bestuur), Ron Oei (bestuurslid), Wouter Witteveen (secretaris bestuur), Monique van Gerwen (bestuurslid), Wouter van Eck (fractievoorzitter statenfractie), Nelson Verheul (statenlid), Renske Waardenburg (statenlid), Evert Vermeulen (medewerker fractie/bestuur), Huub Bellemakers, Irma Beusink, Erik-Jan Bijleveld, Max de Blank, Niek Blonk, Cees van Bockel, Henk Boon, Leo Bosland, Jaap Bril, Andor den Brok, Jose Bruens, Frans Bruning, Roel van Cauwenberghe, Mark Coenders, Thijs de la Court, Felicitas Crutzen, Cilia Daemen, Folchert van Dijken, Joram van Donk, Peter Donkervoort, Anne Doppen, Lianne Duiven, Barth van Eeten, Greet Eijkelenboom, Tim Endeveld, Paul Fransen, Bram Friesen, Bert Geurink, Niels Geurts, Annet Glas, Rob Gort, Harold Goessens, Dirk Goldschmeding, Marlies de Groot, Tobias de Groot, Wim Haver, Karen van der Heijden (* Zuid-Holland), Mariska van Heijster, Carin Hereijgers, Lisette Hoes, Rik Hoevers, Frans Houben, Giedo Jansen, Erwin Janssen, Andre Klomp, Judith Klostermann, Jolan Knol, Natasha Kolbeek, Hanno Krijgsman, Tim de Kroon, Aart Kusters, Frans Langeveld, Joep Langeveld, Mickel Langeveld, Joris Leijten, Margreet van Loenen, Martin Machielse, Joa Maouche, Jan van der Meer, Stefan Nijhuis, Ronaldo Nobel, Barbara Nooijen Roerdinkholder, Mirjam van Oostveen, Joop Ouborg, Marije Ploeg, Marleen Poels-van Gils, Constans Pos, Paul Puntman, Alexander de Roo, Charlotte de Roo, Hanneke Roozendaal, Jan Ruyssenaars, Jacob Ruijter, Jaap Schouls, Ben Schulte, Marjoleine Snaas, Marijke Strijk, Tineke Strik, Karin Verlaan, Toon Verploegen, Eveline Vink, Volkert Vintges, Mieke Welschen, Joke van Wensem, John Westerdiep, Liesbeth Weyland, Jelle Wierda, Jan Wijnia, Ciska Wobma Totaal 98 leden, waarvan 3 niet-stemgerechtigd. Mededelingen en vaststellen agenda Geen mededelingen, wel bloemen voor de jarige Thijs de la Court. Verzoek van Judith Klostermann om het agendapunt 'voorstel campagnecomissie' te behandelen voor de stemmingen over de kandidatenlijst. Het bestuur moet dit helaas afwijzen omdat de samenstelling van de campagnecomissie deels afhankelijk is van de uitslag van de stemmingen over de kandidatenlijst. Notulen PLV 3 mei 2014 Geen opmerkingen over de notulen. Deze zijn daarmee vastgesteld.

2 Vaststelling stemprocedure kandidatenlijst Voorstel stemprocedure is meegestuurd met de agenda. Voorstel van Volkert Vintges voor aanpassing stemprocedure: op plek 10 t/m 12 staan kandidaat-gedeputeerden. In de stemprocedure is sprake van een volgordebepalende blokstemming voor de plekken 10 t/m 12. Volkert stelt voor om de leden te vragen de adviesvolgorde over te nemen als definitieve volgorde (via een stemming voor of tegen de huidige volgorde). Daarmee geeft de PLV geen voorkeur voor de kandidaat-gedeputeerden aan en is het duidelijk dat de eventuele keuze aan de fractie is. De PLV stemt in met dit amendement op de stemprocedure. De geamendeerde stemprocedure is vastgesteld. De voorzitter vraagt wie zich beschikbaar wil stellen als lid van de stemtelcommissie die in de middag de stemmen voor het vaststellen van de kandidatenlijst zullen vaststellen. Beschikbaar zijn: Joris Leijten, Margreet van Loenen, Stefan Nijhuis, Giedo Jansen, Ron Oei en Joke van Wensem. De PLV stemt in met de samenstelling van de stemtelcommissie. Verantwoording landelijk partijbestuur (met Gert-Jan Kleinpaste en David Rietveld) Gert- Jan Kleinpaste Een belangrijke opdracht van het nieuwe partijbestuur (dat sinds maart 2013 in functie is) was het terugbrengen van het enthousiasme in de vereniging. Dat lukt, er staan weer enthousiasme lokale en provinciale afdelingen. Het was ook nodig om de financiën van de partij weer op orde te brengen. Dit is penningmeester Marieke Wagter gelukt. Hiervoor was wel een tweede reorganisatieronde op het Landelijk Bureau nodig. Er is bewust gekozen voor het aanstellen van een partijbestuurslid met de portefeuille Externe Betrekkingen vanwege het verwateren van de verbinding met onder andere maatschappelijke organisaties. Deze post wordt ingevuld door Antoin Deul. Inmiddels is er een cyclus van functioneringsgesprekken (via de Toezichtraad) gestart met onze leden in de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement. David Rietveld Tijdens het aanstaande partijcongres van 7 februari 2015 zal een voorstel voor nieuwe partijstatuten en een huishoudelijk reglement worden behandeld. De basis van dit voorstel zijn de uitspraken van het partijcongres van maart De opdracht was: moderniseer de partij, uitgaand van vertrouwen en met meer ruimte voor open debat via een cyclus van partijbrede discussies en meer invloed voor de leden via het ledenreferendum. Vragen vanuit de zaal Is er landelijk beleid ten aanzien van het aangaan van lijstverbindingen? Er is geen landelijk beleid. Het is aan onze lokale en provinciale vertegenwoordigers om

3 hier verstandige keuzes in te maken. Het is van belang dat op het Landelijk Bureau de ICT-voorzieningen logisch zijn. Hier wordt in geïnvesteerd. Er is een nieuw CRM-systeem dat een stuk beter werkt dan een half jaar geleden. Daarnaast heeft ook de website een opfrisbeurt ondergaan. In de nieuwe reglementen is geen plek meer voor de Partijraad. Het staat het met de afschaffing daarvan? De afschaffing van de Partijraad werd al voorgesteld door de Commissie Van Dijk. En ook het congres heeft in maart 2013 uitgesproken dat de Partijraad afgeschaft kan worden als er het open debat in de partij op een andere manier voldoende is geborcht. De spelregelset voor de nieuwe structuur wordt op het moment ingericht. Op lokaal en provinciaal niveau wordt het voeren van functioneringsgesprekken verplicht. Kan het partijbestuur de afdelingen hierin faciliteren? De provinciale besturen worden al langere tijd voorbereid op het krijgen van meer verantwoordelijkheden. Daarom zijn bijvoorbeeld ondanks de bezuinigingen de provinciale bestuursmedewerkers in stand gehouden. Door de bezuinigingen is de Academie ingekrompen. Hoe geeft het partijbestuur het scouten van talent vorm? Er wordt gewerkt aan het opzetten van een netwerk van scouts die contact gaan houden met de afdelingen. Daarnaast staan cursussen zoals 'Zin in GroenLinks' ondanks de bezuinigingen niet ter discussie. Vaststellen verkiezingsprogramma Statenverkiezingen 2015 Verantwoording programmacommissie De commissie legt de werkwijze uit. De commissieleden hebben elk het schrijven van één of meerdere hoofdstukken op zich genomen. Er is zo veel mogelijk contact gezocht met mensen van buiten de commissie met relevante inhoudelijke expertise. Met indieners van amendementen is geprobeerd tot compromisteksten te komen. Uitslagen stemmingen amendementen Verkiezingsprogramma Hoofdstuk 1 Koploper in duurzaamheid 1. Pieter van der Ploeg aangenomen 2. Pieter van der Ploeg verworpen 3. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 4. Amendementencommissie GL Wageningen ingetrokken 5. Pieter van der Ploeg aangenomen 6. Bestuur GroenLinks Voorst ingetrokken 7. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 8. Pieter van der Ploeg aangenomen 9. Bestuur GroenLinks Voorst vervallen door aanname amendement Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 11. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen vanwege cat Pieter van der Ploeg verworpen

4 13. Pieter van der Ploeg verworpen 14. Dwars Arnhem en Dwars Nijmegen aangenomen vanwege cat Pieter van der Ploeg verworpen 16. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 17. GroenLinks de Liemers aangenomen vanwege cat Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen vanwege cat.1 Vraag van Volkert Vintges over programmapunt 1F: wordt met 'maximum' bedoelt 'zoveel mogelijk'? Verduidelijken in tekst. Geheel hoofdstuk 1 aangenomen Hoofdstuk 2 Natuur, dieren en landbouw 19. Bestuur GroenLinks Voorst verworpen 20. Bestuur GroenLinks Vorost aangenomen vanwege cat Amendementencommissie GL Wageningen verworpen 22. Amendementencommissie GL Wageningen verworpen 23. Volkert Vintges aangenomen 24. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 25. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen 26. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 27. Monique van Gerwen aangenomen 28.Pieter van der Ploeg aangenomen vanwege cat Greet Goverde aangenomen vanwege cat Volkert Vintges aangenomen 31. Pieter van der Ploeg verworpen 32. Volkert Vintges aangenomen 33. Bestuur GroenLinks Voorst ingetrokken 34. Hans-Cees Speel ingetrokken Korte discussie bij amendement 32. Neem ergens in de (toelichtende) tekst op dat het om een gedeelde verantwoordelijkheid gaat. Geheel hoofdstuk 2 aangenomen Hoofdstuk 3 (Gelders) water 35. Bestuur GroenLinks Voorst, GroenLinks De Liemers, programmacommissie aangenomen 36. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 37. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen vanwege cat Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 39. GroenLinks De Liemers vervalt vanwege aanname amendement Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 41. Dwars Arnhem en Nijmegen vervalt vanwege aanname amendement 40 Geheel hoofdstuk 3 aangenomen Hoofdstuk 4 Beter bereikbaar 42. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen vanwege cat Dwars Arnhem en Nijmegen aangenomen vanwege cat.1

5 44. Werkgroep Mobiliteit GroenLinks Nijmegen aangenomen 45. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 46. GroenLinks De Liemers aangenomen 47. Amendementencommissie GL Wageningen verworpen 48. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen 49. GroenLinks Ede alternatief voorstel (zie hieronder) met akkoord van Ede aangenomen Verwijderen woord 'of' uit amendement Na Zevenaar naar Winterswijk toevoegen en van Ede naar Barneveld-Noord 50. GroenLinks Ede aangenomen 51. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen 52. Wouter Witteveen aangenomen 53. Werkgroep Mobiliteit GroenLinks Nijmegen aangenomen 54. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen Extra1. Amendementencommissie GL Wageningen aangenomen, discussie over geen toename, kan ook betekenen: afname: dat kan in toelichting staan. Extra2. Dwars Arnhem en Dwars Nijmegen aangenomen Geheel hoofdstuk 4 aangenomen Hoofdstuk 5 Het draait om mensen 55. Joris Leijten aangenomen 56. Joris Leijten aangenomen 57. Bestuur GroenLinks Voorst verworpen 58. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen vanwege cat Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen 60. Bestuur GroenLinks Voorst verworpen maar met toezegging (zie hieronder) toezegging: vervang overal het woord 'werklozen' door 'werkzoekenden'\ 61. Dwars Arnhem en Dwars Nijmegen aangenomen vanwege cat Tim de Kroon aangenomen 63. Bestuur GroenLinks Voorst alternatief voorstel (zie hieronder) met akkoord van Voorst aangenomen Vervangen Gemeenten die niet...dat ook niet door Gemeenten die zelfstandig willen blijven kunnen dat 64. Bestuur GroenLinks Voorst aangenomen vanwege cat Bestuur GroenLinks Voorst- ingetrokken Ter plekke ingediend voorstel van Joep Langeveld om hoofdstuk 5 vooraan te plaatsen als hoofdstuk 1. Het draait immers in eerste instantie om mensen. Aangenomen! Hoofdstuk 6 Financiën Na discussie wordt amendement 66 van de programmacommissie tijdens de pauze gewijzigd tot: De provincie gebruikt de NUON-reserve om stevig in te zetten (via investeringen, subsidies, revolverende middelen) op de wezenlijke investeringen in de Gelderse samenleving, zoals energietransitie, openbaar vervoer, cultuur, zorg, welzijn, natuur en landschap. Daarvoor investeert de provincie minimaal 200 miljoen in energietransitie, circulaire economie, zorg, cultuur, welzijn en landschap. 500 miljoen gaan we (waar mogelijk revolverend) inzetten in, met name, de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarnaast maakt de provincie ruimte in het meerjarig investeringsprogramma mobiliteit door 500 miljoen euro te herbestemmen voor openbaar vervoer en infrastructuur voor langzaam verkeer.

6 66. Programmacommissie aangenomen Gewijzigde versie van amendement op slide aangenomen 67. Programmacommissie In de toelichtende tekst: design, beheer, maintenance In de toelichtende tekst: kleine bedrijven In de toelichtende tekst: deskundig opdrachtgeverschap\ aangenomen 68. Programmacommissie aangenomen 69. Programmacommissie aangenomen Verantwoordelijkheid om echt te monitoren dat het lukt. In de toelichtende tekst schrijven dat dit vooraf bij de aanbesteding geregeld wordt. Geheel hoofdstuk 6 aangenomen Geheel verkiezingsprogramma aangenomen Titel: Samen Werken aan een Groener Gelderland Dank aan de programmacommissie Thijs van den Broek geeft aan dat de programmacommissie mooi werk heeft geleverd: hun concept en hun adviezen op de amendementen allemaal overgenomen. Nu nog de laatste loodjes in het afronden van de toelichtende tekst. Maar al wel voor hen een cadeautje als dank voor hun werk. Vaststellen kandidatenlijst Statenverkiezingen 2015 Toelichting vaststellen kandidatenlijst Thijs van den Broek geeft nogmaals aan hoe dit agendapunt zal verlopen en meldt de vastgestelde stemprocedure, inclusief de in de ochtend aangenomen wijziging erop. Verantwoording kandidatencommissie Joop Ouborg, voorzitter van de kandidatencommissie, ligt de werkwijze van de commissie toe. De commissie heeft met 27 kandidaten een gesprek gevoerd. De commissie heeft bij de samenstelling van de advieslijst onder andere rekening gehouden met teamsamenstelling (complementaire kwaliteiten), bereidheid om te werken in een team, spreiding van de kandidaten over de provincie. De lijst geeft geen volgorde van geschiktheid aan, maar geeft weer hoe de kandidatencommissie de ideale teamsamenstelling op basis van complementaire kwaliteiten ziet. Het is gelukt om goede kandidaten te vinden. Je kan vragen stellen bij de spreiding over de provincie. Er staan veel Nijmegenaren in de top van de lijst. Het is lastig te zeggen waarom er vanuit de andere delen van de provincie minder aanmeldingen komen.

7 Vanuit de zaal wordt een dringende oproep gedaan om bij de stemmingen over de lijst rekening te houden met de regionale spreiding. De PLV geeft het bestuur opdracht om in de komende periode actief te scouten naar talenten in de regio's van de provincie die nu op de lijst ondervertegenwoordigd zijn. Wens tot een betere man-vrouw-verhouding bij de volgende lijst. Beroepscommissie Geen enkele kandidaat heeft een beroep ingediend bij de beroepscommissie tegen de kandidatenprocedure. Presentaties kandidaten en stemmingen Stemprocedure voorziet in het eerst presenteren van alle kandidaten en daarna alle stemmingen. Voorstel vanuit de zaal om het anders te doen: afwisseling van presentatie van kandidaten en stemmingen. Eerst presentatie van alle kandidaten waarvan de beschikbaarheid start bij de lijstplek waarover gestemd zal worden, daarna stemming over die lijstplek. Vervolgens weer presentaties, enz. Het wijzigingsvoorstel wordt door de PLV goedgekeurd. Uitslagen stemmingen Plek 1 Totaal: 91 Meerderheid: 46 Nelson Verheul 86 Blanco 5 Nelson Verheul gekozen op plek 1 Plek 2 Totaal: 92 Meerderheid: 47 Anne Doppen 39 Paul Fransen 20 Mirjam van Oostveen 9 Frans Bruning 4 Felicitas Crutzen 16 Rob Gort 2 Blanco 2 Tweede ronde plek 2

8 Totaal: 93 Meerderheid: 47 Anne Doppen 62 Paul Fransen 28 Blanco 2 Anne Doppen gekozen op plek 2 Plek 3 Totaal: 93 Meerderheid: 47 Joa Maouche 36 Paul Fransen 32 Mirjam van Oostveen 4 Frans Bruning 6 Felicitas Crutzen 13 Rob Gort 1 Blanco 1 Tweede ronde plek 3 Totaal: 90 Meerderheid: 45 Joa Maouche 47 Paul Fransen 40 Blanco 2 Joa Maouche gekozen op plek 3 Plek 4 Totaal: 90 Meerderheid: 46 Paul Fransen 51 Mirjam van Oostveen 8 Joep Langeveld 15 Frans Bruning 2 Felicitas Crutzen 11 Folchert van Dijken 2 Rob Gort 1

9 Blanco 0 Paul Fransen gekozen op plek 4 Plek 5 Totaal: 89 Meerderheid: 45 Mirjam van Oostveen 33 Joep Langeveld 15 Wouter Witteveen 12 Frans Bruning 3 Natasha Kolbeek 18 Jaap Bril 0 Folchert van Dijken 1 Rob Gort 6 Blanco 0 Tweede ronde plek 5 Totaal: 86 Meerderheid: 43 Mirjam van Oostveen 62 Natasha Kolbeek 22 Blanco 1 Mirjam van Oostveen gekozen op plek 5 Plek 6 Totaal: 80 Meerderheid: 41 Joep Langeveld 38 Wouter Witteveen 16 Frans Bruning 2 Natasha Kolbeek 15 Jaap Bril 1 Folchert van Dijken 4 Rob Gort 3 Blanco 1

10 Tweede rond plek 6 Totaal: 79 Meerderheid: 40 Joep Langeveld 55 Wouter Witteveen 23 Blanco 0 Joep Langeveld is gekozen op plek 6 Plek 7 Totaal: 75 Meerderheid: 38 Wouter Witteveen 47 Frans Bruning 6 Natasha Kolbeek 15 Jaap Bril 2 Folchert van Dijken 1 Rob Gort 4 Blanco 0 Wouter Witteveen is gekozen op plek 7 Plek 8 Totaal: 72 Meerderheid: 36 Frans Bruning 25 Natasha Kolbeek 32 Jaap Bril 3 Folchert van Dijken 5 Rob Gort 4 Blanco 2 Tweede ronde plek 8 Totaal: 64 Meerderheid: 33 Frans Bruning 25

11 Natasha Kolbeek 38 Blanco 0 Natasha Kolbeek is gekozen op plek 8 Plek 9 Totaal: 63 Meerderheid: 32 Frans Bruning 39 Jaap Bril 3 Folchert van Dijken 12 Rob Gort 6 Blanco 2 Plek 10 t/m 12 (kandidaat-gedeputeerden) Goedkeuring volgorde: 10. Thijs de la Court 11. Barth van Eeten 12. Volkert Vintges Totaal: 56 Meerderheid: 29 Ja 56 Nee 0 Blanco 0 Plek 13 t/m 24 Voorstel van Jan Ruyssenaars om in één keer te stemmen over het aannemen van de rest van de advieslijst conform adviesvolgorde heeft de steun van de leden. Volgorde: Tim de Kroon Marjoleine Snaas Huub Bellemakers Dirk Kuipers Noor Hagemeier Jacob Ruijter Jaap Bril Folchert van Dijken

12 Rob Gort Andre Klomp Niek Blonk Monique van Gerwen Totaal: 53 Meerderheid: 27 Ja 48 Nee 1 Blanco 4 Einde stemmingen: de eerste 24 plekken van de lijst zijn als volgt: 1. Nelson Verheul 9. Frans Bruning 17. Noor Hagemeier 2. Anne Doppen 10. Thijs de la Court 18. Jacob Ruijter 3. Joa Maouche 11. Barth van Eeten 19. Jaap Bril 4. Paul Fransen 12. Volkert Vintges 20. Folchert van Dijken 5. Mirjam van Oostveen 13. Tim de Kroon 21. Rob Gort 6. Joep Langeveld 14. Marjoleine Snaas 22. Andre Klomp 7. Wouter Witteveen 15. Huub Bellemakers 23. Niek Blonk 8. Natasha Kolbeek 16. Dirk Kuipers 24. Monique van Gerwen Lijstduwers Het bestuur krijgt van de PLV het mandaat om de lijst aan te vullen met aansprekende lijstduwers tot maximaal plek 50. In ieder geval komen daar zeker op ereplaatsen op: Wouter van Eck en Renske Waardenburg. Lijstverbinding Het bestuur heeft het voorstel om met top van de lijst en de huidige fractie een lijstverbinding te verkennen en aan te mogen gaan. Het mandaat wordt desgevraagd aan het bestuur gegeven. Dank aan de kandidatencommissie De advieslijst is bijna ongewijzigd vastgesteld. Thijs van de Broek dankt de leden van de kandidatencommissie met een cadeautje. Voorstel campagnecommissie Ad-interim campagneleider Dirk Kuipers draagt het stokje over aan campagneleider Joep Langeveld.

13 Voorstel campagneplan goedgekeurd Speech lijsttrekker We sluiten af met een speech van Nelson Verheul, onze versgekozen lijsttrekker! En vervolgens bloemen voor de top 9 van de lijst. Sluiting van de vergadering. Volgende PLV op 18 april 2015 (onder voorbehoud)

Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland

Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland Opdracht Op 13 augustus 2013 heeft het voltallige bestuur van de Gelderse afdeling van GroenLinks haar functie te beschikking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT GROENLINKS ZUID-HOLLAND Artikel 1. Algemeen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt onder bestuur, voorzitter en penningmeester verstaan het bestuur van de provinciale afdeling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN

AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN AFDELINGSREGLEMENT D66 VLAARDINGEN De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Vlaardingen, op maandag 16 januari 2017 bijeen, heeft besloten dat voor de afdeling D66 Vlaardingen het standaard afdelingsreglement

Nadere informatie

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per

procedurebeschrijving de advieslijsten, de groslijsten, de verkiezingsprogramma s, de weging per Aan: de voorzitters en secretarissen van de lokale Brabantse CDA afdelingen i.a.a. : de leden van CDA Brabant Betreft : verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2015 Inleiding. Tijdens onze ALV

Nadere informatie

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur.

Datum: 17 juni 2017 Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum. 6. Moties De vicevoorzitter opent het openbare gedeelte van de vergadering om uur. Notulen (concept) Algemene Leden Vergadering (openbaar) Datum: 17 juni 2017 Locatie: Aanwezig: Theater Gooiland, Emmastraat 2 Hilversum Jan Nagel (voorzitter) Maurice Koopman (HB-vicevoorzitter) Hans Cornet

Nadere informatie

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht

DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht AFDELINGSREGLEMENT DEMOCRATEN 66, afdeling Utrecht Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Afdelingsvergadering van D66, afdeling Utrecht op XXXXXXXX 2016. Dit reglement is een aanvulling op de Statuten

Nadere informatie

1 GROENLINKS ARNHEM

1 GROENLINKS ARNHEM Huishoudelijk Reglement 1. ALGEMEEN artikel 1 1. De afdeling GroenLinks in Arnhem is onderdeel van de Landelijke politieke partij GroenLinks. 2. Leden van de Vereniging GroenLinks die in het werkgebied

Nadere informatie

Afdelingsreglement GroenLinks Noord-Brabant Vastgesteld door de ledenvergadering op 13 mei 2017

Afdelingsreglement GroenLinks Noord-Brabant Vastgesteld door de ledenvergadering op 13 mei 2017 Afdelingsreglement GroenLinks Noord-Brabant Vastgesteld door de ledenvergadering op 13 mei 2017 Werving en selectie afdelingsbestuur 1. Vacatures 1.1 Het bestuur maakt en actualiseert wanneer nodig profielschetsen

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Openbare bijeenkomst. Zorg en Welzijn Keldonk

Openbare bijeenkomst. Zorg en Welzijn Keldonk Openbare bijeenkomst Zorg en Welzijn Keldonk 14 mei 2014 Openbare bijeenkomst Zorg en Welzijn Keldonk, 14 mei 2014 Keldonk Welkom Agenda Inleiding Doel van de avond Presentatie Hannie Penninx Pauze Discussie

Nadere informatie

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement

a. Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het congres vastgestelde Statuten en Huishoudelijk Reglement AFDELINGSREGLEMENT D66 Eindhoven Dit is het afdelingsreglement van D66 Eindhoven. Het reglement is gebaseerd op het standaardreglement dat is vastgesteld door het vastgesteld door het Landelijk bestuur

Nadere informatie

GROENLINKSPROVINCIEUTRECHT Secretarieel Jaarverslag GroenLinks Provincie Utrecht 2014

GROENLINKSPROVINCIEUTRECHT Secretarieel Jaarverslag GroenLinks Provincie Utrecht 2014 GROENLINKSPROVINCIEUTRECHT Secretarieel Jaarverslag GroenLinks Provincie Utrecht 2014 Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van het provinciale bestuur in 2014. Het verslag volgt de indeling

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, januari 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, januari 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur José Hilgersom Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit Gemma Smid-Marsman Directie Leefomgeving

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

UISHOUDELIJK EGLEMENT

UISHOUDELIJK EGLEMENT UISHOUDELIJK EGLEMENT mei 2017 2 INHOUD 1. LIDMAATSCHAP 5 2. CONTRIBUTIE 5 3. OPRICHTING, OPHEFFING EN BEGRENZING VAN AFDELINGEN 5 4. DE LEDENVERGADERING 5 5. HET AFDELINGSBESTUUR 6 6. DE REGIOCONFERENTIE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING

HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING STATUTEN GROENLINKS met amendementen, zoals aanvaard op het congres van 7 februari 2015 HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Artikel 1. Naam, zetel 1. De vereniging draagt de naam: GroenLinks. 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort

Preambule AFDELINGSREGLEMENT. DEMOCRATEN 66, Afdeling Amersfoort Preambule Dit reglement is gemaakt voor de D66-leden van de afdeling Amersfoort. D66 is een ledenpartij. Op alle niveaus binnen de partij landelijk, regionaal en afdeling bepalen de leden met elkaar wat

Nadere informatie

Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 5 juni 2014 notulen zijn vastgesteld

Vaststellen van de notulen van de ALV d.d. 5 juni 2014 notulen zijn vastgesteld Notulen Algemene Leden Vergadering GroenLinks Amsterdam 25-09-2014 Opening Marieke, Andree en Yvette hebben zich afgemeld Vaststellen van de agenda. De agenda is aangenomen Vaststellen van de notulen van

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 april 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 april 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur Jan Herman de Baas (a.i.) Concern Control Leny Werkhoven-Verheij Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 december 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 december 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur Jan Herman de Baas (a.i.) Concern Control Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit Gemma Smid-Marsman

Nadere informatie

Activiteitenplan GroenLinks Gelderland 2016

Activiteitenplan GroenLinks Gelderland 2016 plan GroenLinks Gelderland 2016 Dit is het activiteitenplan van GroenLinks Gelderland voor 2016. Houdt bouwt voort op de manier waarop we deze in 2015 vorm hebben gegeven. We denken namelijk nog hetzelfde

Nadere informatie

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014

Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014 Jaarverslag PvdA Amsterdam West 2014 1 Inleiding Dit jaarverslag 2014 van de PvdA Amsterdam West blikt terug op de activiteiten en resultaten in het afgelopen jaar. Het raakt alle onderdelen van de afdeling.

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Advies Voordracht Kandidaten Toezichtraad

Advies Voordracht Kandidaten Toezichtraad Advies Voordracht Kandidaten Toezichtraad 2016-2020 Vooraf Hierbij presenteren wij als Kandidatencommissie Intern van GroenLinks ons advies t.a.v. de kandidaten voor de nieuwe Toezichtraad voor de periode

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

uishoudelijk eglement

uishoudelijk eglement uishoudelijk eglement an de SP mei 2009 2 mei 2009 Huishoudelijk reglement van de SP 4 Huishoudelijk reglement van de SP Inhoudsopgave 1. Lidmaatschap 6 2. Contributie 6 3. Oprichting, opheffing en begrenzing

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement Lokaal Tilburg Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017 Hoofdstuk 1. DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN Lokaal Tilburg. 1.1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Nadere informatie

GROENLINKS/PE. n i e u w s b r i e f. Juni 2010

GROENLINKS/PE. n i e u w s b r i e f. Juni 2010 GROENLINKS/PE n i e u w s b r i e f Juni 2010 Voorwoord In de week van de verkiezingen hierbij de nieuwsbrief van GroenLinks/PE. Aanstaande woensdag 9 juni is het zover. We mogen weer stemmen. Wie de jeugd

Nadere informatie

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014

Verslag OPR vergadering 7 juli 2014 Verslag OPR vergadering 7 juli Aanwezig: Arjan Breijer, Michelle in den Bosch, Christiaan Potjer, Gijs-Jan Bornebroek, Cathalyne Damen, Marieke Kruidhof, Dominik Westerman (voorzitter), Margreet Drijvers,

Nadere informatie

Veldhovens Driebanden Toernooi Uitslagen Ronde 1

Veldhovens Driebanden Toernooi Uitslagen Ronde 1 Veldhovens Driebanden Toernooi 2017-2018 Uitslagen Ronde 1 Eindstand Poule - 1 Datum: 30-08-17 1 Mark Faassen ** 36 38 90 3 0.422 31.66 4.00 35.66 105.500% 2 Joop van Baren ** 42 42 90 4 0.467 30.00 6.00

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

Waarde kandidaten van het referendum voor de kandidatenlijst Tweede Kamer,

Waarde kandidaten van het referendum voor de kandidatenlijst Tweede Kamer, Utrecht 20 december 2016. Waarde kandidaten van het referendum voor de kandidatenlijst Tweede Kamer, Na de bekendmaking van de uitslag hebben we van veel kanten de vraag gekregen hoeveel stemmen er op

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017 Procedure Kandidaatstelling GroenLinks Amsterdam Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil GroenLinks Amsterdam met een sterke, gevarieerde en aansprekende kandidatenlijst komen. Deze lijst zal worden

Nadere informatie

Profielen kandidatenlijst Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012

Profielen kandidatenlijst Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012 Profielen kandidatenlijst Partij voor de Dieren Tweede Kamerverkiezingen 2012 1. Marianne Thieme (Utrecht, Maarssen) Marianne Thieme (1972) is één van de oprichters van de Partij voor de Dieren en zij

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw

Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Model van Reglement van Inwendige Orde (RIO) voor de afdelingen en groepen van de HVV vzw Inleiding In uitvoering van Titel VI artikels 24 en 25 van de statuten van de vzw HVV en van Titel 3: punten 1,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014 Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Driesprong 2013-2014 Algemeen - De MR van de Driesprong bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten

Nadere informatie

GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN. Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN

GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN. Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN GROENLINKS SÚDWEST- FRYSLÂN Huishoudelijk Reglement ALGEMEEN Artikel 1 1. Met afdeling wordt bedoeld de afdeling GroenLinks in Súdwest-Fryslân (SWF), bestaande uit leden woonachtig in deze gemeente. 2.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ)

Pilaster VvE Beheer B.V. - uw VvE beheerder op internet. (PTWQ) pagina 1 van 5 16-002 - Pootlaan, Huibert (86/244), gevestigd te Alkmaar Besluiten 15 juni 2010 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 30 juni, 27 augustus en 22 september 2009. Benoeming bestuur

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 13-12-2011. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering der Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten. Datum: 1 oktober 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering der Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten. Datum: 1 oktober 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering der Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten Datum: 1 oktober 2009 Locatie: Langeveld E036, Langeveldgebouw, Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht Aanwezig: Tineke

Nadere informatie

Bondsnr Achternaam Roepnaam Telefoon Aikema Gerard Aikema Roy

Bondsnr Achternaam Roepnaam Telefoon Aikema Gerard Aikema Roy Bondsnr Achternaam Roepnaam Telefoon Email 13033093 Aikema Gerard 0224-221510 19986416 Aikema Roy 224221510 g.aikema@quicknet.nl 28629809 Bakker Jolanda 0224-752557 26848996 Bakker Michel 0224-291692 info@hooijberg.nl

Nadere informatie

VOORSTEL tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor het Congres van GroenLinks op 23 april 2016

VOORSTEL tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor het Congres van GroenLinks op 23 april 2016 VOORSTEL tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor het Congres van GroenLinks op 23 april 2016 Inleiding In februari 2015 zijn nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Referendum kandidaten Tweede Kamer

Referendum kandidaten Tweede Kamer Aantal stemgerechtigden 21.713 Aantal stemgerechtigden 21.713 aantal kiezers 7.508 Aantal stemgerechtigden 21.713 aantal kiezers 7.508 opkomst 34,57% Aantal kiezers 7.508 Aantal kiezers 7.508 via internet

Nadere informatie

GLA/170110/4 10 januari 2017

GLA/170110/4 10 januari 2017 GLA/170110/4 10 januari 2017 KANDIDATENCOMMISSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is een kandidatenlijst nodig. Kandidaatstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant

Huishoudelijk reglementcollectief Midden Brabant Huishoudelijk reglement Op te nemen/ behorende bij Bijlage 1.3 Kwaliteitshandboek Midden Brabant Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: o Het Collectief: de Coöperatief Collectief Agrarisch

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 juni 2016

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 juni 2016 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur Jan Herman de Baas Concern Control Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit Gemma Smid-Marsman Directie

Nadere informatie

Reglement van de afdeling GroenLinks Alphen aan den Rijn

Reglement van de afdeling GroenLinks Alphen aan den Rijn Reglement van de afdeling GroenLinks Alphen aan den Rijn INTRODUCTIE Afdelingen van GroenLinks zijn gerechtigd een eigen afdelingsreglement op te stellen, mits dat niet in strijd is met de landelijke Statuten

Nadere informatie

Stemmen. De Duurzame VvE: quick guide Stap 4.1 / stap 6.1: Stemmen in de VvE

Stemmen. De Duurzame VvE: quick guide Stap 4.1 / stap 6.1: Stemmen in de VvE : quick guide Stap 4.1 / stap 6.1: Stemmen in de VvE Esther van Bentum (Backhoom), Remko Cremers (Alliander), Nicole de Koning (TNO), Jeroen Kwant (VvE Metea), John van Winden (vb&t vve diensten), Christiaan

Nadere informatie

CONCEPT KANDIDATENLIJST GROENLINKS ZEELAND

CONCEPT KANDIDATENLIJST GROENLINKS ZEELAND CONCEPT KANDIDATENLIJST GROENLINKS ZEELAND VERSLAG EN ADVIES KANDIDATENCOMMISSIE Beste leden van GroenLinks Zeeland, Op de Provinciale Ledenvergadering van 16 april 2014 werd een kandidatencommissie ingesteld,

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn.

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Artikel 1. Begrippen. 1. Deze statuten verstaan onder: a. School: Openbare school (OBS) Isandra, J.R. Zeemanstraat 10, 4053 JN IJzendoorn b. Ouderraad:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering GroenLinks Amsterdam 9 februari 2017, Meevaart, Amsterdam

Notulen Algemene Ledenvergadering GroenLinks Amsterdam 9 februari 2017, Meevaart, Amsterdam Bij de start zijn er 49 leden aanwezig. Voorzitter: Tania Barkhuis, Notulist: Joeri van der Hoff en Mette Raaphorst. Welkom Tania opent de vergadering om 20:00, heet de leden welkom en stelt het bestuur

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 30 januari 2012 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Bert van Beek Janneke Hilbrands later Paul

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur

Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Voorstellen van het Hoofdbestuur (HB) mede op basis van de aanbevelingen door de Commissie Toekomst van de VVD-structuur Aanbeveling 1: Er moet nu worden doorgepakt met het hervormen van de partijorganisatie

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN OBS DE VIOLIER

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN OBS DE VIOLIER HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VAN OBS DE VIOLIER Behorende tot de Stichting Primair Openbaar Onderwijs (Primo) Schiedam Vastgesteld door de Medezeggenschapsraad op 14 september 2016

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Concept Besluitenlijst Nivonraad 1

Concept Besluitenlijst Nivonraad 1 Concept Besluitenlijst Nivonraad 1 Datum :21 november 2015 vergadercentrum Vredenburg Utrecht Afwezig CB :Erik Bouman Aanwezig leden met stemrecht :34 Aanwezig leden :38 Aanwezig bureau :Ron Manuel en

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

www.d66limburg.nl Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 12 juni 2014 te Venlo

www.d66limburg.nl Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 12 juni 2014 te Venlo Verslag van de ARV van D66 Limburg d.d. 12 juni 2014 te Venlo 1. Opening en mededelingen Voorzitter Frans van der Avert opent de vergadering. Hij deelt mee berichten van verhindering te hebben ontvangen

Nadere informatie

VERKIEZING PARTIJBESTUUR ADVIES KANDIDATENCOMMISSIE PARTIJBESTUUR JANUARI 2015

VERKIEZING PARTIJBESTUUR ADVIES KANDIDATENCOMMISSIE PARTIJBESTUUR JANUARI 2015 VERKIEZING PARTIJBESTUUR ADVIES KANDIDATENCOMMISSIE PARTIJBESTUUR JANUARI 2015 VERKIEZING PARTIJBE- STUURSLEDEN ADVIES KANDIDATENCOMMISSIE PARTIJBE- STUUR 2015 VACATURES FINANCIEEL BELEID EN INTERNE PARTIJ

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Reglement Congres 103

Reglement Congres 103 Onderstaand congresreglement is van toepassing op het D66 congres van zaterdag 16 april 2016. Conform artikel 4.7 van het Huishoudelijk Reglement is dit congresreglement door het Landelijk Bestuur ter

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. van OBS Bargerpaske HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van OBS Bargerpaske behorend tot de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) Versie datum: 24-6-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd.

1. De ChristenUnie kent een partijbreed databestand waarin kwalitatieve gegevens van leden worden beheerd. Ingaande per 17 november 2007, gewijzigd op 14 mei 2011 (art. 2, waterschapsverkiezingen), op 13 april 2013 (art. 2, Eerste Kamerverkiezingen), op 21 juni 2014 (artt. 2, 6 en 19, invoering Partijcongres

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen:

Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal. Afdeling I: Algemene onderwerpen: Huishoudelijk Reglement Lokaal Veenendaal Afdeling I: Algemene onderwerpen: Artikel 1: Artikel 1.1: Leden van Lokaal Veenendaal zijn binnen de gemeente Veenendaal niet politiek actief anders dan voor Lokaal

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557;

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2013 Nummer 6557 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 We willen zo vroeg mogelijk beginnen met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de ALV willen we als bestuur met de leden van gedachte willen wisselen

Nadere informatie

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 20 gemeenten (en Druten) 738.000 inwoners 1.000 km2 Stadsregio is regionale samenwerking Kerntaken: WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

De punten 1, 2, 3 en 4 worden voorgelegd ter vaststelling, punt 5 ter informatie

De punten 1, 2, 3 en 4 worden voorgelegd ter vaststelling, punt 5 ter informatie Conform het Reglement Kandidaatstelling stelt het Landelijk Bestuur de af te leggen route naar de TKverkiezingen -die uiterlijk op 15 maart 2017 zullen plaatsvinden- aan de orde. Op basis van art. 4 lid

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder. VOORBEREIDINGEN: ledenvergadering ledenvergadering

Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder. VOORBEREIDINGEN: ledenvergadering ledenvergadering Draaiboek Gemeenteraadsverkiezingen 2018 PvdA Den Helder VOORBEREIDINGEN: 01-06-2017. 01-06-2017 01-06-2017 Het afdelingsbestuur legt op de afdelingsvergadering ter vaststelling voor: voorstel tot deelname

Nadere informatie

>> VOORJAAR Pagina 1. Bestuur en evt Kandidaten-commissie. WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur. Voorjaar najaar 2017

>> VOORJAAR Pagina 1. Bestuur en evt Kandidaten-commissie. WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur. Voorjaar najaar 2017 TIJDLIJN VOORBEREIDING GEMEEN WIE bestuur bestuur Campagneleider Bestuur Bestuur en evt Kandidaten-commissie WANNEER Voorjaar 2016 Voorjaar zomer 2016 Vanaf voorjaar 2016 Voorjaar 2016 Voorjaar 2016 -

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie