Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Brandbestrijding Basisopleiding BHV

2 Brandbestrijding 1. brand en de gevaren 2. taak BHV er Selecteer een hoofdstuk naar keuze B

3 Brand en de gevaren 1. brand 2. branddriehoek 3. gevaren 4. soorten branden Selecteer een paragraaf naar keuze B Brand en de gevaren

4 Taak BHV er 1. controle melding 2. mogelijke situaties 3. blusregels 4. brandslanghaspel 5. blusdekens 6. (sproei) schuimblussers 7. poederblussers 8. CO2- blussers 9. vaste blusvoorzieningen Selecteer een paragraaf naar keuze B Taak BHV er

5 Brandbestrijding B - brand en de gevaren - brand (1 van 3)

6 Verschijnselen brand (1) Om te weten hoe een brand op een juiste manier kan worden geblust, moet u weten wat een brand eigenlijk is en hoe een brand kan ontstaan. Brand is vuur dat ongewenst is schade of gevaar veroorzaakt zich ongehinderd kan uitbreiden. B - brand en de gevaren - brand (2 van 3)

7 Verschijnselen brand (2) U merkt dat er brand is doordat u: licht, vlammen en rook ziet het knetteren van de brand hoort de warmte/hitte voelt een brandlucht ruikt. B - brand en de gevaren - brand (3 van 3)

8 De branddriehoek Er zijn drie factoren nodig voor brand: een brandbare stof zuurstof een ontbrandingstemperatuur. Als deze drie factoren in de juiste verhouding aanwezig zijn, ontstaat er brand. De factoren worden weergegeven met de branddriehoek. Alle zijden van de branddriehoek moeten aanwezig zijn om brand te krijgen. Als een van de zijden wordt weggehaald, gaat de brand uit. Blussen is weghalen van minstens één van de zijden van de branddriehoek. B - brand en de gevaren branddriehoek (1 van 6)

9 Een voorbeeld Een beeldscherm raakt in de brand door kortsluiting. De drie zijden van de branddriehoek bij deze brand zijn: de brandbare stof: het beeldscherm zelf en de daarin aanwezige stoffen de zuurstof die altijd aanwezig is in de lucht (ongeveer 21 %) de hoge temperatuur die nodig is om de brand te starten, ontstaan door kortsluiting. B - brand en de gevaren - branddriehoek (2 van 6)

10 Brandbestrijding door het weghalen van zuurstof Door de brand te verstikken kan er geen zuurstof meer bij de brand komen. Voorbeeld: een brandende prullenbak blussen met een blusdeken. brandbare stof B - brand en de gevaren - branddriehoek (3 van 6)

11 Brandbestrijding door het weghalen van de brandbare stof Weghalen van de brandbare stof is voor de meeste branden erg moeilijk. Bij gasbranden is het de enige manier van blussen. Door het uitdraaien van de gastoevoer wordt de brandbare stof weggehaald en gaat de brand uit. Een brand zal ook uitgaan als de brandbare stof op is. brandbare stof B - brand en de gevaren - branddriehoek (4 van 6)

12 Brandbestrijding door verlagen van de temperatuur De temperatuur kan worden verlaagd door een blusmiddel op de brand te spuiten. Zo wordt de temperatuurzijde van de branddriehoek weggehaald en de brand geblust. Water is hét voorbeeld van een blusmiddel dat de temperatuur verlaagt. brandbare stof B - brand en de gevaren branddriehoek (5 van 6)

13 Een begin van brand Een BHV er wordt opgeleid om een begin van brand te blussen. Met een begin van brand wordt bedoeld dat de brand zich nog bevindt op de plaats waar de brand is ontstaan. Bijvoorbeeld: de brand beperkt zich tot de prullenbak en de omgeving (meubilair, vitrages, zonwering) heeft nog geen vlam gevat. B - brand en de gevaren - branddriehoek (6 van 6)

14 Eigen veiligheid eerst! Een gouden regel voor een BHV er is: eigen veiligheid eerst! Als er brand wordt ontdekt in het bedrijf kan de eerste reactie zijn erop af en blussen. Dit geldt zeker als er mensen in gevaar zijn. Ook in die situatie blijft echter gelden: eigen veiligheid eerst. B - brand en de gevaren - gevaren (1 van 9)

15 Gevaren bij brand Bij brand kunt u te maken krijgen met een aantal gevaren: rook hitte koolmonoxide elektriciteitskasten gevaarlijke stoffen B - brand en de gevaren - gevaren (2 van 9)

16 Gevaar van rook Bij brand zal de rookontwikkeling en rookverspreiding meestal sneller verlopen dan de uitbreiding van het vuur. Het grootste gevaar van rook is het inademen van hete rook met als gevolg verbranding van de luchtwegen. De meeste slachtoffers bij brand overlijden door de rook en niet door het vuur. Rook is altijd giftig. Rook is levensbedreigend, daarom moet worden voorkomen dat mensen rook inademen. De gevaren van rook gelden óók voor de BHV. Waar rook is, horen dan ook géén BHV ers te zijn. B - brand en de gevaren - gevaren (3 van 9)

17 Gevaar van hitte Bij vuur hoort temperatuursverhoging. Als een vuur al wat langer brandt, kan de hitte zich bovenin de ruimte ophopen. In hoge ruimten merkt men in eerste instantie niet zo veel van deze hitte en rook. De hitte daalt als een deken naar beneden en leidt tot brandwonden bij de in de ruimte aanwezige personen. Hitte kan ook materialen in de ruimte in brand zetten en zo leiden tot snelle uitbreiding van een brand. B - brand en de gevaren - gevaren (4 van 9)

18 Gevaar van koolmonoxide Koolmonoxide komt altijd voor bij brand. Koolmonoxide ontstaat vooral bij het begin van brand. Koolmonoxide is onzichtbaar, reukloos en smaakloos. Koolmonoxide leidt na enige tijd tot zuurstofgebrek en verstikking. B - brand en de gevaren - gevaren (5 van 9)

19 Gevaar elektriciteitskasten Elektriciteitskasten zijn in elk bedrijf aanwezig. Een elektriciteitskast is de plek waar de elektriciteit binnenkomt: het is dus niet altijd de meterkast. Een elektriciteitskast kan onder spanning staan door de nog aanwezige elektriciteit. Op een elektriciteitskast moet altijd een pictogram zijn aangebracht, dat aangeeft dat blussen met water gevaarlijk is. B - brand en de gevaren - gevaren (6 van 9)

20 Handelen bij brand in een elektriciteitskast Schakel voordat wordt begonnen met blussen, indien mogelijk de elektriciteit uit. Gebruik nooit water om te blussen, omdat water elektriciteit geleidt. Als u blust met water kunt u onder spanning komen te staan! Gebruik bij voorkeur CO 2 om een brand in een elektriciteitskast te blussen. Gebruik sproeischuim als er geen CO 2 -blusser beschikbaar is. Op de sproeischuimblusser moet dan wel staan dat deze geschikt is voor branden met elektriciteit. Als er ook geen sproeischuim beschikbaar is, kunt u een poederblusser gebruiken. Let bij gebruik van poeder op gevolgschade. Waarschuw bij brand in een elektriciteitskast de brandweer. De brandweer controleert ook of er brand is ontstaan in de elektriciteitsleidingen. B - brand en de gevaren - gevaren (7 van 9)

21 Gevaarlijke stoffen In elk bedrijf komen gevaarlijke stoffen voor. Waarschuw indien nodig deskundige hulp. Neem zo mogelijk een etiket of veiligheidsinformatieblad van de betreffende stof mee. Gevaarsetiketten op de verpakking geven de gevaren aan. De Europese regelgeving (EU-Global Harmonized System) heeft nieuwe gevaaretiketten geïntroduceerd. Oude pictogram ontplo6aar oxiderend (zeer) licht ontvlambaar Nieuwe pictogram explosief oxiderend ontvlambaar schadelijk irriterend, sensibiliserend, schadelijk B - brand en de gevaren - gevaren (8 van 9)

22 Gevaarlijke stoffen Oude pictogram Nieuwe pictogram bijtend corrosief gi?ig gi?ig milieugevaarlijk gevaarlijk voor het aquaasche milieu gassen onder druk lange termijn gezondheidsgevaarlijk B - brand en de gevaren - gevaren (9 van 9)

23 Soorten branden Voordat u gaat blussen, moet u weten wat er brandt zodat u het juiste blusmiddel kunt kiezen. Controleer altijd voordat u gaat blussen of u het juiste blusmiddel gebruikt. Gebruik van een verkeerd blusmiddel kan leiden tot gevaarlijke situaties. De werking van blusstoffen berust op één of meer blusprincipes uit de branddriehoek. Er zijn verschillende soorten blusstoffen met elk hun eigen toepassingen. De toepassing is afhankelijk van de brandende stof. De stof die brandt, bepaalt dus welke blusstof het meest geschikt is. B - brand en de gevaren soorten branden (1 van 4)

24 Indeling brandklassen Branden worden ingedeeld in brandklassen A t/m F die worden aangegeven met een pictogram en/of een letter. Deze pictogrammen worden internationaal gebruikt op draagbare blustoestellen. Het pictogram geeft aan voor welke brandklasse een blustoestel geschikt is. B - brand en de gevaren soorten branden (2 van 4)

25 Brandklassen (1) Klasse A-branden Branden van vastestoffen: bijvoorbeeld hout, papier, textiel. Voorbeelden: in brand staande gordijnen of meubels. Klasse B-branden Branden van vloeistoffen en bij temperatuurverhoging vloeibaar wordende stoffen. Voorbeelden: branden met dieselolie, wasbenzine, terpentine, stookolie, aceton, kaarsen. Klasse C-branden Branden van gassen. Voorbeelden: branden met aardgas, LPG, butagas of propaan. Bij branden met gassen is gevaar voor explosie aanwezig. B - brand en de gevaren soorten branden (3 van 4)

26 Brandklassen (2) Klasse D-branden Branden van metalen. Voorbeelden: branden met aluminium, licht metalenvelgen van auto s of natrium. Klasse F-branden Branden met vetten en oliën. Voorbeelden: branden met bakolie of frituurvet. B - brand en de gevaren soorten branden (4 van 4)

27 Controleren van een brandmelding Controleren van een brandmelding B taak BHV er controle melding (1 van 3)

28 Video: Controle van een brandmelding B taak BHV er controle melding (2 van 3)

29 Controleren brandmelding 1 2 B taak BHV er controle melding (3 van 3)

30 Aandachtspunten controleren brandmelding Controleer een brandmelding bij voorkeur met twee personen. Neem een blusmiddel mee om zo mogelijk een bluspoging te doen. Schat ter plaatse in of het veilig is te blussen. Kijken, denken, doen. Uw eigen veiligheid gaat altijd voor! Start zo nodig met ontruimen en alarmeer de brandweer. B taak BHV er controle melding (3 van 3)

31 Benaderen brandhaard Bij het benaderen van de plek waar brand wordt vermoed, zijn er verschillende situaties denkbaar: de brand is zichtbaar de brand is niet zichtbaar, maar bevindt zich achter een gesloten deur. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (1 van 15)

32 De brand is zichtbaar Schat in of u de brand kunt blussen. Als u de brand niet kunt blussen, sluit dan de deur van de ruimte. Start indien nodig met ontruimen en alarmeer de brandweer, als dit nog niet is gedaan. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (2 van 15)

33 De brand is niet zichtbaar, maar bevindt zich achter een gesloten deur. Er zijn verschillende situaties mogelijk. U ziet rook. U ziet geen rook, maar de alarmindicator boven de deur brandt. Ga niet naar binnen en houd de deur dicht. Het lampje gee? aan dat een brandmelder achter de deur is aangesproken. Ga niet zo maar naar binnen, maar handel volgens de deurprocedure. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (3 van 15)

34 Deurprocedure bij een vermoeden van brand Deuren waarachter mogelijk brand is, moeten eerst worden gecontroleerd Sluit de deur nadat de ruimte is gecontroleerd. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (4 van 15)

35 Video: Openen van een afdraaiende deur B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (5 van 15)

36 Video: Openen van een toedraaiende deur B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (6 van 15)

37 Handelen bij een warme deur Als de deur warm aanvoelt, laat de deur dan dicht en blijf in veilig gebied. Roep of er iemand is achter de deur. Als er wordt gereageerd op uw aanroepen, geef het slachtoffer dan opdracht in de richting van uw geroep te kruipen. Blijf het slachtoffer aanroepen. Probeer uit te vinden waar het slachtoffer is door gericht vragen te stellen: Zit je achter in de kamer? Bij het raam? Aan de gangzijde? Waarschuw de omgeving. Alarmeer via het interne alarmnummer de brandweer en geef door of er slachtoffers zijn. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (7 van 15)

38 Handelen bij een koude deur, er is rook of vuur te zien Na het openen van de deur ziet u rook of vuur. Roep of er iemand is. Als er wordt gereageerd op uw roepen, geef het slachtoffer dan opdracht in de richting van uw geroep te kruipen. Blijf het slachtoffer aanroepen. Probeer uit te vinden waar het slachtoffer is door gericht vragen te stellen: Zit je achter in de kamer? Bij het raam? Aan de gangzijde? Waarschuw de omgeving. Alarmeer het interne alarmnummer of direct de brandweer en geef door of er slachtoffers zijn. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (8 van 15)

39 Eigen veiligheid eerst Ga alleen naar binnen als er géén rook is en u de ruimte volledig kunt overzien. In alle andere situaties is het te gevaarlijk voor de BHV. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (9 van 15)

40 Controleren deuren 1 2 B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (10 van 15)

41 Aandachtspunten controleren deuren Controleer de deur voordat u de deur opent. Warme deur!hoge temperatuur achter deur. Koude deur! mogelijk brand achter deur. Houd de rug van de handen bij de deur. Houd enige afstand. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (11 van 15)

42 Openen toedraaiende deur B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (12 van 15)

43 Aandachtspunten bij openen toedraaiende deur Kniel achter de deur. Zet een voet dwars op enkele centimeters van de deur. Open de deur voorzichtig met het hoofd afgewend. Wacht enkele seconden. Kijk naar de bovenzijde van de deur of u vlammen of rook ziet. Open de deur, houd de klink vast. Roep of er iemand is. Blijf laag. Kijk of u brand of rook ziet. Schat in of het veilig is om een bluspoging te doen. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (13 van 15)

44 Openen afdraaiende deur 1 2 B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (14 van 15)

45 Aandachtspunten bij openen afdraaiende deur Kniel achter de muur naast de deurklink. Open de deur voorzichtig met het hoofd afgewend. Wacht enkele seconden. Kijk naar de bovenzijde van de deur of u vlammen of rook ziet. Open de deur, houdt de klink vast. Roep of er iemand is. Blijf laag. Kijk of u brand of rook ziet. Schat in of het veilig is om een bluspoging te doen. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (15 van 15)

46 Algemene regels bij het blussen Handel bij het benaderen van een brand altijd volgens de algemene regels bij het blussen. Bij elke bluspoging geldt: eerst kijken, dan denken en dan pas doen. Let op eigen veiligheid. Neem een blusmiddel mee. Benader een brand bij voorkeur met twee BHV ers. B taak BHV er blusregels (1 van 6)

47 Benaderen van een brand Benader de brand tot op een veilige afstand, dat wil zeggen: u heeft goed zicht en er is géén rook en géén hitte. Blijf laag. Kijk wat er brandt. Schat in of er sprake is van een beginnende brand. Beoordeel of u de brand kunt benaderen en of de temperatuur niet te hoog is. Schat in of u de brand kunt blussen. Als u niet kunt blussen, sluit dan de deur van de ruimte om branduitbreiding te voorkomen/ beperken. B taak BHV er blusregels (2 van 6)

48 Algemene aandachtspunten bij het blussen Controleer of u het juiste blusmiddel heeft. Controleer of u de brand met het aanwezige blusmiddel kunt blussen. Test het blusmiddel voor het gebruik door het geven van een proefstoot. Als u gaat blussen, blijf dan laag en blus op veilige afstand. Zorg door laag te blijven dat u bij het blussen geen rook binnenkrijgt. Blus bij een buitenbrand altijd met de wind mee. Maak gebruik van de worplengte van de blusstof. De worplengte bepaalt de veilige afstand. Ga het brandend object nooit voorbij. Zorg altijd voor een goede vluchtroute. Ga door met blussen tot de brand volledig uit is. B taak BHV er blusregels (3 van 6)

49 Algemene aandachtspunten bij een nacontrole Voer altijd een nacontrole uit. Kijk of de omgeving vlam heeft gevat: gordijnen, zonwering, bureaus, bureaustoelen en ander brandbaar materiaal. Verplaats voorwerpen om te kijken of de vloerbedekking eronder in brand staat. Blijf op een veilige afstand controleren of de brand niet opnieuw oplaait. Sluit de deur als u de ruimte verlaat. Blus bij een buitenbrand met de wind mee. B taak BHV er blusregels (4 van 6)

50 Video: Wat te doen bij brand B taak BHV er blusregels (5 van 6)

51 Video: Wat niet te doen bij brand B taak BHV er blusregels (6 van 6)

52 De brandslanghaspel De lengte van de meeste brandslangen is 25 tot 30 meter. Het minimale bereik van de waterstraal van een brandslanghaspel is 5 meter. Blussende werking Water is nog steeds de meest gebruikte blusstof. Water is vooral geschikt voor het blussen van vastestoffenbranden (klasse A). De sproeistraal van de brandslanghaspel vernevelt het water in kleine druppeltjes. Het contactoppervlakte van water met de hitte wordt daardoor groter. De verdamping en daarmee de afkoeling is dan ook groter. Door de nevelstraal neemt de hitte af en kan de brandhaard veilig worden benaderd. brandbare stof B taak BHV er brandslanghaspel (1 van 10)

53 Voor- en nadelen water Een nadeel van het blussen met water is de waterschade. Een voordeel van water is dat het onbeperkt aanwezig is. Gebruik geen water bij branden met elektriciteit. U kunt bij het blussen onder spanning komen te staan. bij brandende olie of vet. Water op brandende olie of vet geeft een enorme steekvlam. B taak BHV er brandslanghaspel (2 van 10)

54 Video: Afrollen van de brandslang B taak BHV er brandslanghaspel (3 van 10)

55 Video: Blussen met de brandslang B taak BHV er brandslanghaspel (4 van 10)

56 Eigen veiligheid Het is niet langer verantwoord in een ruimte met de brand te blijven als: stoomvorming het zicht op de brand ontneemt of als de bluspoging niet lukt en warmte en rook toenemen. Trek u dan terug en laat het blussen verder over aan de brandweer. B taak BHV er brandslanghaspel (5 van 10)

57 Video: Oprollen van de brandslang B taak BHV er brandslanghaspel (6 van 10)

58 Afrollen en oprollen brandslanghaspel 1 2 B taak BHV er brandslanghaspel (7 van 10)

59 Aandachtspunten bij afrollen en oprollen brandslanghaspel Afrollen brandslanghaspel Rol de slang zo n twee meter af. Draai de hoofdafsluiter volledig open. Open de straalpijp gedurende enkele seconden. Controleer of er water uit de slang komt. Zo ja, rol de slang dan uit in de richting van de brand. Leg de straalpijp op een veilige plaats in de richting van de brand. Oprollen brandslanghaspel Leg de straalpijp onder de haspel. Leg de slang in lussen neer. Rol de slang onder druk op. Sluit de hoofdafsluiter en haal de druk van de slang. B taak BHV er brandslanghaspel (8 van 10)

60 Blustechniek brandslanghaspel B taak BHV er brandslanghaspel (9 van 10)

61 Aandachtspunten blustechniek brandslanghaspel Benader de brand laag achter een brede sproeistraal. Begin op veilige afstand (ongeveer 10 meter) met het benaderen van de brand. Draai de sproeistraal naar een minder brede sproeistraal. Richt op de onderkant van de vlammen. Ga indien mogelijk over tot een gebonden straal. Blus na met een middelgrote sproeistraal. Voer een nacontrole uit: kijk links en rechts van de brandhaard en luister. Let op knetteren, vuur of rook en herontsteking. B taak BHV er brandslanghaspel (10 van 10)

62 Blusdekens zijn gemaakt van onbrandbare stoffen zijn er in verschillende afmetingen worden opgeborgen in speciale houders. Gebruik een blusdeken volgens het voorschrift van de fabrikant. B taak BHV er blusdeken (1 van 6)

63 Gebruik blusdekens Blusdekens zijn geschikt voor het blussen van: kleine brandjes met vastestoffen (klasse A) en vloeistoffen (klasse B) in brand staande personen brand in onder spanning staande elektrische apparaten (monitor of tv) vlam in de pan als alternatief voor een deksel. B taak BHV er blusdeken (2 van 6)

64 Blussende werking De blusdeken verstikt de brand: de deken sluit het vuur af van de lucht. De blusdeken neemt dus de zuurstof weg uit de branddriehoek. brandbare stof B taak BHV er blusdeken (3 van 6)

65 Video: Blussen met een blusdeken B taak BHV er blusdeken (4 van 6)

66 Koelen slachtoffer als de brand geblust is, koel het slachtoffer dan met water. Als de brand nog niet geblust is, leg de deken dan onmiddellijk weer terug en wrijf de lucht onder de deken vandaan. B taak BHV er blusdeken (5 van 6)

67 Blustechniek blusdeken B taak BHV er blusdeken (6 van 6)

68 Aandachtspunten blustechniek blusdeken Bescherm uw handen met de deken. Houd de deken schuin voor u (struikelgevaar). Houd de deken als bescherming voor u. Benader het slachtoffer aan de zijkant, ter hoogte van de schouder van het slachtoffer. Dek de brandhaard af met de deken. Leun niet te zwaar op het slachtoffer. Wrijf de lucht onder de deken vandaan. Stop de deken aan weerszijden onder het lichaam en in het kruis. Neem de deken af in omgekeerde volgorde. B taak BHV er blusdeken (6 van 6)

69 (Sproei)schuimblussers (Sproei)schuimblussers zijn gevuld met water waaraan een schuimvormend middel is toegevoegd. hebben een speciale straalpijp, waardoor het water/schuimmengsel wordt verneveld in zeer kleine druppels. B taak BHV er (sproei)schuimblussers (1 van 10)

70 Gebruik sproeischuimblussers Sproeischuimblussers zijn geschikt voor het blussen van: brandende met vastestoffen (klasse A) zoals papier, hout en textiel. vloeistofbranden (klasse B). De schuimlaag over de brandende vloeistof dekt de brand af. Brand in onder spanning staande apparaten, mits op de blusser staat aangegeven dat deze hiervoor geschikt is. De nevel van heel kleine druppeltjes geleidt de stroom niet waardoor de blussende persoon niet onder spanning komt te staan. B taak BHV er (sproei)schuimblussers (2 van 10)

71 Blussende werking bij vastestoffenbranden Bij branden met vastestoffen: koelen door de nevel van schuim en water. (Sproei)schuim neemt de temperatuur weg uit de branddriehoek. Sproeischuim dringt snel door in vastestoffen en heeft een groot koelend en indringend vermogen. brandbare stof B taak BHV er (sproei)schuimblussers (3 van 10)

72 Blussende werking bij vloeistofbranden Bij vloeistofbranden vormt het sproeischuim een afsluitend schuimlaagje en dekt de brand af. brandbare stof B taak BHV er (sproei)schuimblussers (4 van 10)

73 Video: Blussen prullenbakbrand sproeischuimblusser B taak BHV er (sproei)schuimblussers (5 van 10)

74 Gevaar van herontsteking Blijf ook als de brand geblust is het gebluste object in de gaten houden. Bij een vastestoffenbrand kan de brand herontsteken door hitte in het materiaal (gloeiende delen of kleine vlammetjes) B taak BHV er (sproei)schuimblussers (6 van 10)

75 Video: Blussen brand stapel hout sproeischuimblusser B taak BHV er (sproei)schuimblussers (7 van 10)

76 Video: Blussen vloeistofbrand sproeischuimblusser B taak BHV er (sproei)schuimblussers (8 van 10)

77 Gevaar van herontsteking Blijf ook als de brand geblust is het gebluste object in de gaten houden. Bij een vloeistofbrand kan de brand herontsteken doordat de vloeistof zo heet is dat de damplaag boven de vloeistof zichzelf ontbrandt. B taak BHV er (sproei)schuimblussers (9 van 10)

78 Blustechniek (sproei)schuimblusser B taak BHV er (sproei)schuimblussers (10 van 12)

79 Aandachtspunten blustechniek sproeischuimblusser Verbreek de verzegeling. Geef een proefstoot. Benader de brand laag. Maak gebruik van de worplengte (5 meter). Benader de brandhaard totdat het blusmiddel de brandhaard kan raken en de brand goed geblust kan worden. B taak BHV er (sproei)schuimblussers (11 van 12)

80 Overige aandachtspunten blustechniek sproeischuimblusser Vaste stoffenbrand Verdeel het sproeischuim over het object totdat er geen vlamverschijnselen meer zichtbaar zijn. Blus van diverse zijden. Vloeistofbrand Laat de schuimlaag zich rustig verspreiden zodat er een gesloten schuimlaag ontstaat. Richt de blusstraal niet van een te korte afstand op de vloeistof om verspreiding van de brand te voorkomen. Blijf continu blussen totdat de vlammen uit zijn. Voer een nacontrole uit (let op knetteren, vuur of rook en herontsteking). B taak BHV er (sproei)schuimblussers (12 van 12)

81 Poederblussers Soorten poeder ABC-poeder BC-poeder D-poeder. De letters geven aan voor welke brandklassen de blusser kan worden gebruikt. B taak BHV er poederblussers (1 van 10)

82 Gebruik poederblussers Poederblussers zijn afhankelijk van het type geschikt voor het blussen van: vastestoffenbranden (klasse A) vloeistofbranden (klasse B) gasbranden (klasse C) voor branden met onder spanning staande elektrische apparatuur. B taak BHV er poederblussers (2 van 10)

83 Blussende werking Bluspoeder beïnvloedt de brand zelf en verwijdert géén van de zijden van de branddriehoek. Poeder bevat stoffen die de verbinding van de brandbare stof met zuurstof vertragen, waardoor de vlammen worden gedoofd. B taak BHV er poederblussers (3 van 10)

84 Voor- en nadelen van poeder Voordeel van poeder Heeft een groot blusvermogen. Geleidt geen elektriciteit. Nadeel van poeder Veroorzaakt veel schade. Doordat het poeder heel fijn is, verspreidt het zich gemakkelijk in de omgeving. B taak BHV er poederblussers (4 van 10)

85 Video: Blussen met een poederblusser B taak BHV er poederblussers (5 van 10)

86 Gevaar van herontsteking Blijf ook als de brand geblust is het gebluste object in de gaten houden. Bij een vastestoffenbrand kan de brand herontsteken door hitte in het materiaal, (gloeiende delen of kleine vlammetjes). Blussen van gasbranden Bij branden met gassen is blussen pas zinvol, als de gastoevoer kan worden afgesloten. Als dat niet gebeurt, kan het gas zich door de ruimte verspreiden met kans op explosie. B taak BHV er poederblussers (6 van 10)

87 Verschillende bluswijzen met de poederblusser Let op: er is een verschil in bluswijze bij een vastestoffenbrand en een vloeistofbrand. Geef bij een vastestoffenbrand een stoot poeder. Blijf stootsgewijs blussen totdat u geen vlammen of gloed meer ziet. Blijf bij een vloeistofbrand ononderbroken blussen, totdat u geen vlammen meer ziet. Richt de blusstraal niet van een te korte afstand op de vloeistof. De vloeistof kan hierdoor opspatten waardoor de brand zich verspreidt. B taak BHV er poederblussers (7 van 10)

88 Blustechniek poederblusser B taak BHV er poederblussers (8 van 10)

89 Aandachtspunten blustechniek poederblusser Verbreek de verzegeling. Geef een proefstoot en bepaal de juiste blusrichting. Benader de brand laag. Maak gebruik van de worplengte (5 tot 7 meter). Ga van links naar rechts en van weer terug over de onderkant van de vlammen. Pak de brandhaard helemaal in. Blus de brand van diverse zijden. Let op herontsteking. Voer een nacontrole uit: kijk links en rechts van de brandhaard. B taak BHV er poederblussers (9 van 10)

90 Overige aandachtspunten blustechniek poederschuimblusser Vaste stoffenbrand Spuit een aantal keer stootsgewijs. Vloeistoffenbrand Richt een onafgebroken straal op de onderkant van de vlammen. Richt nooit een poederstraal in een vloeistof. Gasbrand Blussen pas zinvol, als gastoevoer kan worden afgesloten. Let op explosiegevaar. B taak BHV er poederblussers (10 van 10)

91 CO2-blussers of koolzuursneeuwblussers CO 2 -blussers zijn te herkennen aan de grote bluskoker CO 2 is in de blusser als vloeistof aanwezig tijdens de blussing verlaat de CO 2 met vrij veel lawaai de blusser de koude CO 2 -wolk is goed zichtbaar als het geluid van de blusser omhoog gaat, is de blusser zo goed als leeg. B taak BHV er CO 2 -blussers (1 van 8)

92 Gebruik CO2-blusser CO 2 -blussers zijn geschikt voor het blussen van: vloeistofbranden (klasse B) brand in onder spanning staande elektrische apparatuur branden met oliën en vetten. CO 2 -blussers worden vooral gebruikt op plaatsen waar andere blusstoffen veel schade geven of gevaar voor de gebruiker opleveren. B taak BHV er CO 2 -blussers (2 van 8)

93 Blussende werking CO 2 verdrijft de zuurstof in de omgeving van het vuur waardoor de vlammen doven. CO 2 neemt de zuurstof weg uit de branddriehoek. brandbare stof B taak BHV er CO 2 -blussers (3 van 8)

94 Gevaren CO 2 Verdringing van zuurstof. In kleine en lage gesloten ruimten kan zuurstofgebrek ontstaan door de verdringing door CO 2. Bevriezingsverschijnselen. De wolk uit de blusser is zeer koud. De bluskoker kan ongeveer - 80 C worden. Houd de bluskoker alleen vast bij het handvat. Richt de CO 2 -wolk nooit op mensen. Voordeel CO 2 Vergeleken met andere blusstoffen veroorzaakt een CO 2 -blusser weinig of geen nevenschade. B taak BHV er CO 2 -blussers (4 van 8)

95 Video: Blussen met een CO 2 -blusser B taak BHV er CO 2 -blussers (5 van 8)

96 Blustechniek CO2-blusser B taak BHV er CO2-blussers (6 van 8)

97 Aandachtspunten blustechniek CO2-blusser Verbreek de verzegeling. Geef een proefstoot, richt de bluskoker naar de grond. Benader de brand laag, totdat de straalpijp tot op ongeveer 1 meter van de brand is. Maak gebruik van de worplengte (1meter). Blus van links naar rechts en weer terug over de onderkant van de vlammen. Blus ononderbroken. Zorg dat de CO2 de brandhaard geheel bedekt. Voer een nacontrole uit: kijk links en rechts van de brandhaard. B taak BHV er CO 2 -blussers (7 van 8)

98 Overige aandachtspunten blustechniek CO2-blusser Let op herontsteking. Houd de bluskoker alleen vast bij het handvat. Richt niet op mensen. Vloeistofbrand Richt de blusstraal niet van een te korte afstand op een vloeistof om verspreiding van de brand te voorkomen. B taak BHV er CO 2 -blussers (8 van 8)

99 Vaste blusvoorzieningen In sommige bedrijven komen vaste blusvoorzieningen voor: de droge blusleiding en sprinklerinstallaties. B taak BHV er vaste blusvoorzieningen (1 van 3)

100 Droge blusleidingen Droge blusleidingen komen voor in hoge, diepe en grote bedrijfscomplexen. U moet weten waar ze zich bevinden, zodat u ze de brandweer kunt aanwijzen. De droge blusleiding is een pijp in, aan of onder een gebouw of terrein. Op elke verdieping of op bepaalde afstanden zitten afsluiters met een aftappunt. Op een plaats waar de brandweer dicht bij het gebouw kan komen, zit een aansluitpunt om de brandslangen aan te sluiten. Door gebruik van de droge blusleidingen is er snel op elke plaats in het gebouw water beschikbaar. Er hoeven geen slangen door trappenhuizen te worden gelegd. Zo kan de doorgang worden vrijgehouden en kan er snel worden gewerkt. B taak BHV er vaste blusvoorzieningen (2 van 3)

101 Sprinklerinstallaties In sommige bedrijven is een sprinklerinstallatie aanwezig. Een sprinklerinstallatie is een vast aangebrachte brandblusinstallatie om een beginnende brand te detecteren, te signaleren en te beheersen dan wel te blussen. De installatie maakt gebruikt van sproeikoppen (sprinklers) aan het dak of plafond die bij een bepaalde temperatuur water gaan sproeien. B taak BHV er vaste blusvoorzieningen (3 van 3)

102 Brandbestrijding Basisopleiding BHV

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid thuis

Controlelijst brandveiligheid thuis 11 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Controlelijst brandveiligheid thuis Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op Internet www.brandweer.nl Elk jaar

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus

Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Woonverzekering Woonhuis Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 16 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus Checklist

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2

Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Gebruikershandleiding ééngezinswoningen Olykampen naar aanleiding van uitgevoerd Groot Onderhoud in 2014 Wooninformatie ééngezinswoningen Olykampen Raalte 2014 2 Raalte, 16 april 2014 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij:

Calamiteitenwijzer Wat te doen bij: Schade aan voorwerpen Diefstal, vermoeden van diefstal Gaslek Stroomstoring Waterschade Medische noodsituaties Brand Overval Bommelding Aanslag met zuur / schadelijke stoffen Calamiteitenwijzer: voor wie

Nadere informatie

118 brandveiligheids. Feestversiering? Het kan en moet veilig! Brandveilig feestvieren INFO

118 brandveiligheids. Feestversiering? Het kan en moet veilig! Brandveilig feestvieren INFO 118 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Feestversiering? Het kan en moet veilig! Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op Internet www.brandweer.nl

Nadere informatie

13 Ergonomie. 1 Inleiding

13 Ergonomie. 1 Inleiding DC 13 Ergonomie 1 Inleiding Ergonomie gaat over fysieke en sociale omstandigheden en je gezondheid. In feite gaat ergonomie over alle situaties, ook die bij je thuis. In dit thema hebben we het echter

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Basale reanimatie van volwassenen

Basale reanimatie van volwassenen Basale reanimatie van volwassenen 14 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen basale reanimatie van volwassenen voor een hulpverlener, buiten

Nadere informatie

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker?

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker? Koelinstallaties Wat moet ik weten als gebruiker? 2 Koelinstallaties, wat moet ik weten als gebruiker? 1 Informatie voor de gebruikers van koel- en vriesinstallaties Gebruikt u binnen uw organisatie een

Nadere informatie

Rook- en hittemelder Gebruikershandleiding

Rook- en hittemelder Gebruikershandleiding Rook- en hittemelder Gebruikershandleiding voor onderstaande typen koppelbare 230Volt rookmelders: optische rookmelder: type 2SF23/9HI Keurmerkinstituut attestnummer 2010 type 2SF23/9HIR Keurmerkinstituut

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS141

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering WHS141 London Verzekeringen Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam Postbus 60, 3000 AB Rotterdam Tel 088-577 26 02, fax 088-577 86 80 www.london.nl IBAN NL17INGB0000022800 Inschrijfnummer KvK 59395435 London Verzekeringen

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Brand aan boord van visserschip Johanna Maria. Versie: 1.3, 16 februari 2015

Brand aan boord van visserschip Johanna Maria. Versie: 1.3, 16 februari 2015 Brand aan boord van visserschip Johanna Maria Versie: 1.3, 16 februari 2015 Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl Colofon Contactpersoon: Rijk

Nadere informatie

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO 17 brandveiligheids INFO Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Ook

Nadere informatie

Elektriciteit en brandgevaar

Elektriciteit en brandgevaar Elektriciteit en brandgevaar Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland, november 2005 Voorwoord Elektriciteit is een natuurkundig verschijnsel dat al miljoenen jaren op aarde voorkomt

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Feestversiering? Het kan en moet veilig!

Feestversiering? Het kan en moet veilig! 18 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Feestversiering? Het kan en moet veilig! Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op Internet www.brandweer.nl BRANDVEILIG

Nadere informatie

Eerst water, de rest komt later!

Eerst water, de rest komt later! Eerst water, de rest komt later! Brandwonden bij kinderen voorkomen De meeste ongevallen met brandwonden gebeuren thuis. Elke kamer kent haar eigen risicosituaties. Met enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie