Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Brandbestrijding Basisopleiding BHV

2 Brandbestrijding 1. brand en de gevaren 2. taak BHV er Selecteer een hoofdstuk naar keuze B

3 Brand en de gevaren 1. brand 2. branddriehoek 3. gevaren 4. soorten branden Selecteer een paragraaf naar keuze B Brand en de gevaren

4 Taak BHV er 1. controle melding 2. mogelijke situaties 3. blusregels 4. brandslanghaspel 5. blusdekens 6. (sproei) schuimblussers 7. poederblussers 8. CO2- blussers 9. vaste blusvoorzieningen Selecteer een paragraaf naar keuze B Taak BHV er

5 Brandbestrijding B - brand en de gevaren - brand (1 van 3)

6 Verschijnselen brand (1) Om te weten hoe een brand op een juiste manier kan worden geblust, moet u weten wat een brand eigenlijk is en hoe een brand kan ontstaan. Brand is vuur dat ongewenst is schade of gevaar veroorzaakt zich ongehinderd kan uitbreiden. B - brand en de gevaren - brand (2 van 3)

7 Verschijnselen brand (2) U merkt dat er brand is doordat u: licht, vlammen en rook ziet het knetteren van de brand hoort de warmte/hitte voelt een brandlucht ruikt. B - brand en de gevaren - brand (3 van 3)

8 De branddriehoek Er zijn drie factoren nodig voor brand: een brandbare stof zuurstof een ontbrandingstemperatuur. Als deze drie factoren in de juiste verhouding aanwezig zijn, ontstaat er brand. De factoren worden weergegeven met de branddriehoek. Alle zijden van de branddriehoek moeten aanwezig zijn om brand te krijgen. Als een van de zijden wordt weggehaald, gaat de brand uit. Blussen is weghalen van minstens één van de zijden van de branddriehoek. B - brand en de gevaren branddriehoek (1 van 6)

9 Een voorbeeld Een beeldscherm raakt in de brand door kortsluiting. De drie zijden van de branddriehoek bij deze brand zijn: de brandbare stof: het beeldscherm zelf en de daarin aanwezige stoffen de zuurstof die altijd aanwezig is in de lucht (ongeveer 21 %) de hoge temperatuur die nodig is om de brand te starten, ontstaan door kortsluiting. B - brand en de gevaren - branddriehoek (2 van 6)

10 Brandbestrijding door het weghalen van zuurstof Door de brand te verstikken kan er geen zuurstof meer bij de brand komen. Voorbeeld: een brandende prullenbak blussen met een blusdeken. brandbare stof B - brand en de gevaren - branddriehoek (3 van 6)

11 Brandbestrijding door het weghalen van de brandbare stof Weghalen van de brandbare stof is voor de meeste branden erg moeilijk. Bij gasbranden is het de enige manier van blussen. Door het uitdraaien van de gastoevoer wordt de brandbare stof weggehaald en gaat de brand uit. Een brand zal ook uitgaan als de brandbare stof op is. brandbare stof B - brand en de gevaren - branddriehoek (4 van 6)

12 Brandbestrijding door verlagen van de temperatuur De temperatuur kan worden verlaagd door een blusmiddel op de brand te spuiten. Zo wordt de temperatuurzijde van de branddriehoek weggehaald en de brand geblust. Water is hét voorbeeld van een blusmiddel dat de temperatuur verlaagt. brandbare stof B - brand en de gevaren branddriehoek (5 van 6)

13 Een begin van brand Een BHV er wordt opgeleid om een begin van brand te blussen. Met een begin van brand wordt bedoeld dat de brand zich nog bevindt op de plaats waar de brand is ontstaan. Bijvoorbeeld: de brand beperkt zich tot de prullenbak en de omgeving (meubilair, vitrages, zonwering) heeft nog geen vlam gevat. B - brand en de gevaren - branddriehoek (6 van 6)

14 Eigen veiligheid eerst! Een gouden regel voor een BHV er is: eigen veiligheid eerst! Als er brand wordt ontdekt in het bedrijf kan de eerste reactie zijn erop af en blussen. Dit geldt zeker als er mensen in gevaar zijn. Ook in die situatie blijft echter gelden: eigen veiligheid eerst. B - brand en de gevaren - gevaren (1 van 9)

15 Gevaren bij brand Bij brand kunt u te maken krijgen met een aantal gevaren: rook hitte koolmonoxide elektriciteitskasten gevaarlijke stoffen B - brand en de gevaren - gevaren (2 van 9)

16 Gevaar van rook Bij brand zal de rookontwikkeling en rookverspreiding meestal sneller verlopen dan de uitbreiding van het vuur. Het grootste gevaar van rook is het inademen van hete rook met als gevolg verbranding van de luchtwegen. De meeste slachtoffers bij brand overlijden door de rook en niet door het vuur. Rook is altijd giftig. Rook is levensbedreigend, daarom moet worden voorkomen dat mensen rook inademen. De gevaren van rook gelden óók voor de BHV. Waar rook is, horen dan ook géén BHV ers te zijn. B - brand en de gevaren - gevaren (3 van 9)

17 Gevaar van hitte Bij vuur hoort temperatuursverhoging. Als een vuur al wat langer brandt, kan de hitte zich bovenin de ruimte ophopen. In hoge ruimten merkt men in eerste instantie niet zo veel van deze hitte en rook. De hitte daalt als een deken naar beneden en leidt tot brandwonden bij de in de ruimte aanwezige personen. Hitte kan ook materialen in de ruimte in brand zetten en zo leiden tot snelle uitbreiding van een brand. B - brand en de gevaren - gevaren (4 van 9)

18 Gevaar van koolmonoxide Koolmonoxide komt altijd voor bij brand. Koolmonoxide ontstaat vooral bij het begin van brand. Koolmonoxide is onzichtbaar, reukloos en smaakloos. Koolmonoxide leidt na enige tijd tot zuurstofgebrek en verstikking. B - brand en de gevaren - gevaren (5 van 9)

19 Gevaar elektriciteitskasten Elektriciteitskasten zijn in elk bedrijf aanwezig. Een elektriciteitskast is de plek waar de elektriciteit binnenkomt: het is dus niet altijd de meterkast. Een elektriciteitskast kan onder spanning staan door de nog aanwezige elektriciteit. Op een elektriciteitskast moet altijd een pictogram zijn aangebracht, dat aangeeft dat blussen met water gevaarlijk is. B - brand en de gevaren - gevaren (6 van 9)

20 Handelen bij brand in een elektriciteitskast Schakel voordat wordt begonnen met blussen, indien mogelijk de elektriciteit uit. Gebruik nooit water om te blussen, omdat water elektriciteit geleidt. Als u blust met water kunt u onder spanning komen te staan! Gebruik bij voorkeur CO 2 om een brand in een elektriciteitskast te blussen. Gebruik sproeischuim als er geen CO 2 -blusser beschikbaar is. Op de sproeischuimblusser moet dan wel staan dat deze geschikt is voor branden met elektriciteit. Als er ook geen sproeischuim beschikbaar is, kunt u een poederblusser gebruiken. Let bij gebruik van poeder op gevolgschade. Waarschuw bij brand in een elektriciteitskast de brandweer. De brandweer controleert ook of er brand is ontstaan in de elektriciteitsleidingen. B - brand en de gevaren - gevaren (7 van 9)

21 Gevaarlijke stoffen In elk bedrijf komen gevaarlijke stoffen voor. Waarschuw indien nodig deskundige hulp. Neem zo mogelijk een etiket of veiligheidsinformatieblad van de betreffende stof mee. Gevaarsetiketten op de verpakking geven de gevaren aan. De Europese regelgeving (EU-Global Harmonized System) heeft nieuwe gevaaretiketten geïntroduceerd. Oude pictogram ontplo6aar oxiderend (zeer) licht ontvlambaar Nieuwe pictogram explosief oxiderend ontvlambaar schadelijk irriterend, sensibiliserend, schadelijk B - brand en de gevaren - gevaren (8 van 9)

22 Gevaarlijke stoffen Oude pictogram Nieuwe pictogram bijtend corrosief gi?ig gi?ig milieugevaarlijk gevaarlijk voor het aquaasche milieu gassen onder druk lange termijn gezondheidsgevaarlijk B - brand en de gevaren - gevaren (9 van 9)

23 Soorten branden Voordat u gaat blussen, moet u weten wat er brandt zodat u het juiste blusmiddel kunt kiezen. Controleer altijd voordat u gaat blussen of u het juiste blusmiddel gebruikt. Gebruik van een verkeerd blusmiddel kan leiden tot gevaarlijke situaties. De werking van blusstoffen berust op één of meer blusprincipes uit de branddriehoek. Er zijn verschillende soorten blusstoffen met elk hun eigen toepassingen. De toepassing is afhankelijk van de brandende stof. De stof die brandt, bepaalt dus welke blusstof het meest geschikt is. B - brand en de gevaren soorten branden (1 van 4)

24 Indeling brandklassen Branden worden ingedeeld in brandklassen A t/m F die worden aangegeven met een pictogram en/of een letter. Deze pictogrammen worden internationaal gebruikt op draagbare blustoestellen. Het pictogram geeft aan voor welke brandklasse een blustoestel geschikt is. B - brand en de gevaren soorten branden (2 van 4)

25 Brandklassen (1) Klasse A-branden Branden van vastestoffen: bijvoorbeeld hout, papier, textiel. Voorbeelden: in brand staande gordijnen of meubels. Klasse B-branden Branden van vloeistoffen en bij temperatuurverhoging vloeibaar wordende stoffen. Voorbeelden: branden met dieselolie, wasbenzine, terpentine, stookolie, aceton, kaarsen. Klasse C-branden Branden van gassen. Voorbeelden: branden met aardgas, LPG, butagas of propaan. Bij branden met gassen is gevaar voor explosie aanwezig. B - brand en de gevaren soorten branden (3 van 4)

26 Brandklassen (2) Klasse D-branden Branden van metalen. Voorbeelden: branden met aluminium, licht metalenvelgen van auto s of natrium. Klasse F-branden Branden met vetten en oliën. Voorbeelden: branden met bakolie of frituurvet. B - brand en de gevaren soorten branden (4 van 4)

27 Controleren van een brandmelding Controleren van een brandmelding B taak BHV er controle melding (1 van 3)

28 Video: Controle van een brandmelding B taak BHV er controle melding (2 van 3)

29 Controleren brandmelding 1 2 B taak BHV er controle melding (3 van 3)

30 Aandachtspunten controleren brandmelding Controleer een brandmelding bij voorkeur met twee personen. Neem een blusmiddel mee om zo mogelijk een bluspoging te doen. Schat ter plaatse in of het veilig is te blussen. Kijken, denken, doen. Uw eigen veiligheid gaat altijd voor! Start zo nodig met ontruimen en alarmeer de brandweer. B taak BHV er controle melding (3 van 3)

31 Benaderen brandhaard Bij het benaderen van de plek waar brand wordt vermoed, zijn er verschillende situaties denkbaar: de brand is zichtbaar de brand is niet zichtbaar, maar bevindt zich achter een gesloten deur. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (1 van 15)

32 De brand is zichtbaar Schat in of u de brand kunt blussen. Als u de brand niet kunt blussen, sluit dan de deur van de ruimte. Start indien nodig met ontruimen en alarmeer de brandweer, als dit nog niet is gedaan. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (2 van 15)

33 De brand is niet zichtbaar, maar bevindt zich achter een gesloten deur. Er zijn verschillende situaties mogelijk. U ziet rook. U ziet geen rook, maar de alarmindicator boven de deur brandt. Ga niet naar binnen en houd de deur dicht. Het lampje gee? aan dat een brandmelder achter de deur is aangesproken. Ga niet zo maar naar binnen, maar handel volgens de deurprocedure. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (3 van 15)

34 Deurprocedure bij een vermoeden van brand Deuren waarachter mogelijk brand is, moeten eerst worden gecontroleerd Sluit de deur nadat de ruimte is gecontroleerd. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (4 van 15)

35 Video: Openen van een afdraaiende deur B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (5 van 15)

36 Video: Openen van een toedraaiende deur B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (6 van 15)

37 Handelen bij een warme deur Als de deur warm aanvoelt, laat de deur dan dicht en blijf in veilig gebied. Roep of er iemand is achter de deur. Als er wordt gereageerd op uw aanroepen, geef het slachtoffer dan opdracht in de richting van uw geroep te kruipen. Blijf het slachtoffer aanroepen. Probeer uit te vinden waar het slachtoffer is door gericht vragen te stellen: Zit je achter in de kamer? Bij het raam? Aan de gangzijde? Waarschuw de omgeving. Alarmeer via het interne alarmnummer de brandweer en geef door of er slachtoffers zijn. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (7 van 15)

38 Handelen bij een koude deur, er is rook of vuur te zien Na het openen van de deur ziet u rook of vuur. Roep of er iemand is. Als er wordt gereageerd op uw roepen, geef het slachtoffer dan opdracht in de richting van uw geroep te kruipen. Blijf het slachtoffer aanroepen. Probeer uit te vinden waar het slachtoffer is door gericht vragen te stellen: Zit je achter in de kamer? Bij het raam? Aan de gangzijde? Waarschuw de omgeving. Alarmeer het interne alarmnummer of direct de brandweer en geef door of er slachtoffers zijn. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (8 van 15)

39 Eigen veiligheid eerst Ga alleen naar binnen als er géén rook is en u de ruimte volledig kunt overzien. In alle andere situaties is het te gevaarlijk voor de BHV. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (9 van 15)

40 Controleren deuren 1 2 B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (10 van 15)

41 Aandachtspunten controleren deuren Controleer de deur voordat u de deur opent. Warme deur!hoge temperatuur achter deur. Koude deur! mogelijk brand achter deur. Houd de rug van de handen bij de deur. Houd enige afstand. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (11 van 15)

42 Openen toedraaiende deur B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (12 van 15)

43 Aandachtspunten bij openen toedraaiende deur Kniel achter de deur. Zet een voet dwars op enkele centimeters van de deur. Open de deur voorzichtig met het hoofd afgewend. Wacht enkele seconden. Kijk naar de bovenzijde van de deur of u vlammen of rook ziet. Open de deur, houd de klink vast. Roep of er iemand is. Blijf laag. Kijk of u brand of rook ziet. Schat in of het veilig is om een bluspoging te doen. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (13 van 15)

44 Openen afdraaiende deur 1 2 B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (14 van 15)

45 Aandachtspunten bij openen afdraaiende deur Kniel achter de muur naast de deurklink. Open de deur voorzichtig met het hoofd afgewend. Wacht enkele seconden. Kijk naar de bovenzijde van de deur of u vlammen of rook ziet. Open de deur, houdt de klink vast. Roep of er iemand is. Blijf laag. Kijk of u brand of rook ziet. Schat in of het veilig is om een bluspoging te doen. B taak BHV er mogelijke situaties bij brand (15 van 15)

46 Algemene regels bij het blussen Handel bij het benaderen van een brand altijd volgens de algemene regels bij het blussen. Bij elke bluspoging geldt: eerst kijken, dan denken en dan pas doen. Let op eigen veiligheid. Neem een blusmiddel mee. Benader een brand bij voorkeur met twee BHV ers. B taak BHV er blusregels (1 van 6)

47 Benaderen van een brand Benader de brand tot op een veilige afstand, dat wil zeggen: u heeft goed zicht en er is géén rook en géén hitte. Blijf laag. Kijk wat er brandt. Schat in of er sprake is van een beginnende brand. Beoordeel of u de brand kunt benaderen en of de temperatuur niet te hoog is. Schat in of u de brand kunt blussen. Als u niet kunt blussen, sluit dan de deur van de ruimte om branduitbreiding te voorkomen/ beperken. B taak BHV er blusregels (2 van 6)

48 Algemene aandachtspunten bij het blussen Controleer of u het juiste blusmiddel heeft. Controleer of u de brand met het aanwezige blusmiddel kunt blussen. Test het blusmiddel voor het gebruik door het geven van een proefstoot. Als u gaat blussen, blijf dan laag en blus op veilige afstand. Zorg door laag te blijven dat u bij het blussen geen rook binnenkrijgt. Blus bij een buitenbrand altijd met de wind mee. Maak gebruik van de worplengte van de blusstof. De worplengte bepaalt de veilige afstand. Ga het brandend object nooit voorbij. Zorg altijd voor een goede vluchtroute. Ga door met blussen tot de brand volledig uit is. B taak BHV er blusregels (3 van 6)

49 Algemene aandachtspunten bij een nacontrole Voer altijd een nacontrole uit. Kijk of de omgeving vlam heeft gevat: gordijnen, zonwering, bureaus, bureaustoelen en ander brandbaar materiaal. Verplaats voorwerpen om te kijken of de vloerbedekking eronder in brand staat. Blijf op een veilige afstand controleren of de brand niet opnieuw oplaait. Sluit de deur als u de ruimte verlaat. Blus bij een buitenbrand met de wind mee. B taak BHV er blusregels (4 van 6)

50 Video: Wat te doen bij brand B taak BHV er blusregels (5 van 6)

51 Video: Wat niet te doen bij brand B taak BHV er blusregels (6 van 6)

52 De brandslanghaspel De lengte van de meeste brandslangen is 25 tot 30 meter. Het minimale bereik van de waterstraal van een brandslanghaspel is 5 meter. Blussende werking Water is nog steeds de meest gebruikte blusstof. Water is vooral geschikt voor het blussen van vastestoffenbranden (klasse A). De sproeistraal van de brandslanghaspel vernevelt het water in kleine druppeltjes. Het contactoppervlakte van water met de hitte wordt daardoor groter. De verdamping en daarmee de afkoeling is dan ook groter. Door de nevelstraal neemt de hitte af en kan de brandhaard veilig worden benaderd. brandbare stof B taak BHV er brandslanghaspel (1 van 10)

53 Voor- en nadelen water Een nadeel van het blussen met water is de waterschade. Een voordeel van water is dat het onbeperkt aanwezig is. Gebruik geen water bij branden met elektriciteit. U kunt bij het blussen onder spanning komen te staan. bij brandende olie of vet. Water op brandende olie of vet geeft een enorme steekvlam. B taak BHV er brandslanghaspel (2 van 10)

54 Video: Afrollen van de brandslang B taak BHV er brandslanghaspel (3 van 10)

55 Video: Blussen met de brandslang B taak BHV er brandslanghaspel (4 van 10)

56 Eigen veiligheid Het is niet langer verantwoord in een ruimte met de brand te blijven als: stoomvorming het zicht op de brand ontneemt of als de bluspoging niet lukt en warmte en rook toenemen. Trek u dan terug en laat het blussen verder over aan de brandweer. B taak BHV er brandslanghaspel (5 van 10)

57 Video: Oprollen van de brandslang B taak BHV er brandslanghaspel (6 van 10)

58 Afrollen en oprollen brandslanghaspel 1 2 B taak BHV er brandslanghaspel (7 van 10)

59 Aandachtspunten bij afrollen en oprollen brandslanghaspel Afrollen brandslanghaspel Rol de slang zo n twee meter af. Draai de hoofdafsluiter volledig open. Open de straalpijp gedurende enkele seconden. Controleer of er water uit de slang komt. Zo ja, rol de slang dan uit in de richting van de brand. Leg de straalpijp op een veilige plaats in de richting van de brand. Oprollen brandslanghaspel Leg de straalpijp onder de haspel. Leg de slang in lussen neer. Rol de slang onder druk op. Sluit de hoofdafsluiter en haal de druk van de slang. B taak BHV er brandslanghaspel (8 van 10)

60 Blustechniek brandslanghaspel B taak BHV er brandslanghaspel (9 van 10)

61 Aandachtspunten blustechniek brandslanghaspel Benader de brand laag achter een brede sproeistraal. Begin op veilige afstand (ongeveer 10 meter) met het benaderen van de brand. Draai de sproeistraal naar een minder brede sproeistraal. Richt op de onderkant van de vlammen. Ga indien mogelijk over tot een gebonden straal. Blus na met een middelgrote sproeistraal. Voer een nacontrole uit: kijk links en rechts van de brandhaard en luister. Let op knetteren, vuur of rook en herontsteking. B taak BHV er brandslanghaspel (10 van 10)

62 Blusdekens zijn gemaakt van onbrandbare stoffen zijn er in verschillende afmetingen worden opgeborgen in speciale houders. Gebruik een blusdeken volgens het voorschrift van de fabrikant. B taak BHV er blusdeken (1 van 6)

63 Gebruik blusdekens Blusdekens zijn geschikt voor het blussen van: kleine brandjes met vastestoffen (klasse A) en vloeistoffen (klasse B) in brand staande personen brand in onder spanning staande elektrische apparaten (monitor of tv) vlam in de pan als alternatief voor een deksel. B taak BHV er blusdeken (2 van 6)

64 Blussende werking De blusdeken verstikt de brand: de deken sluit het vuur af van de lucht. De blusdeken neemt dus de zuurstof weg uit de branddriehoek. brandbare stof B taak BHV er blusdeken (3 van 6)

65 Video: Blussen met een blusdeken B taak BHV er blusdeken (4 van 6)

66 Koelen slachtoffer als de brand geblust is, koel het slachtoffer dan met water. Als de brand nog niet geblust is, leg de deken dan onmiddellijk weer terug en wrijf de lucht onder de deken vandaan. B taak BHV er blusdeken (5 van 6)

67 Blustechniek blusdeken B taak BHV er blusdeken (6 van 6)

68 Aandachtspunten blustechniek blusdeken Bescherm uw handen met de deken. Houd de deken schuin voor u (struikelgevaar). Houd de deken als bescherming voor u. Benader het slachtoffer aan de zijkant, ter hoogte van de schouder van het slachtoffer. Dek de brandhaard af met de deken. Leun niet te zwaar op het slachtoffer. Wrijf de lucht onder de deken vandaan. Stop de deken aan weerszijden onder het lichaam en in het kruis. Neem de deken af in omgekeerde volgorde. B taak BHV er blusdeken (6 van 6)

69 (Sproei)schuimblussers (Sproei)schuimblussers zijn gevuld met water waaraan een schuimvormend middel is toegevoegd. hebben een speciale straalpijp, waardoor het water/schuimmengsel wordt verneveld in zeer kleine druppels. B taak BHV er (sproei)schuimblussers (1 van 10)

70 Gebruik sproeischuimblussers Sproeischuimblussers zijn geschikt voor het blussen van: brandende met vastestoffen (klasse A) zoals papier, hout en textiel. vloeistofbranden (klasse B). De schuimlaag over de brandende vloeistof dekt de brand af. Brand in onder spanning staande apparaten, mits op de blusser staat aangegeven dat deze hiervoor geschikt is. De nevel van heel kleine druppeltjes geleidt de stroom niet waardoor de blussende persoon niet onder spanning komt te staan. B taak BHV er (sproei)schuimblussers (2 van 10)

71 Blussende werking bij vastestoffenbranden Bij branden met vastestoffen: koelen door de nevel van schuim en water. (Sproei)schuim neemt de temperatuur weg uit de branddriehoek. Sproeischuim dringt snel door in vastestoffen en heeft een groot koelend en indringend vermogen. brandbare stof B taak BHV er (sproei)schuimblussers (3 van 10)

72 Blussende werking bij vloeistofbranden Bij vloeistofbranden vormt het sproeischuim een afsluitend schuimlaagje en dekt de brand af. brandbare stof B taak BHV er (sproei)schuimblussers (4 van 10)

73 Video: Blussen prullenbakbrand sproeischuimblusser B taak BHV er (sproei)schuimblussers (5 van 10)

74 Gevaar van herontsteking Blijf ook als de brand geblust is het gebluste object in de gaten houden. Bij een vastestoffenbrand kan de brand herontsteken door hitte in het materiaal (gloeiende delen of kleine vlammetjes) B taak BHV er (sproei)schuimblussers (6 van 10)

75 Video: Blussen brand stapel hout sproeischuimblusser B taak BHV er (sproei)schuimblussers (7 van 10)

76 Video: Blussen vloeistofbrand sproeischuimblusser B taak BHV er (sproei)schuimblussers (8 van 10)

77 Gevaar van herontsteking Blijf ook als de brand geblust is het gebluste object in de gaten houden. Bij een vloeistofbrand kan de brand herontsteken doordat de vloeistof zo heet is dat de damplaag boven de vloeistof zichzelf ontbrandt. B taak BHV er (sproei)schuimblussers (9 van 10)

78 Blustechniek (sproei)schuimblusser B taak BHV er (sproei)schuimblussers (10 van 12)

79 Aandachtspunten blustechniek sproeischuimblusser Verbreek de verzegeling. Geef een proefstoot. Benader de brand laag. Maak gebruik van de worplengte (5 meter). Benader de brandhaard totdat het blusmiddel de brandhaard kan raken en de brand goed geblust kan worden. B taak BHV er (sproei)schuimblussers (11 van 12)

80 Overige aandachtspunten blustechniek sproeischuimblusser Vaste stoffenbrand Verdeel het sproeischuim over het object totdat er geen vlamverschijnselen meer zichtbaar zijn. Blus van diverse zijden. Vloeistofbrand Laat de schuimlaag zich rustig verspreiden zodat er een gesloten schuimlaag ontstaat. Richt de blusstraal niet van een te korte afstand op de vloeistof om verspreiding van de brand te voorkomen. Blijf continu blussen totdat de vlammen uit zijn. Voer een nacontrole uit (let op knetteren, vuur of rook en herontsteking). B taak BHV er (sproei)schuimblussers (12 van 12)

81 Poederblussers Soorten poeder ABC-poeder BC-poeder D-poeder. De letters geven aan voor welke brandklassen de blusser kan worden gebruikt. B taak BHV er poederblussers (1 van 10)

82 Gebruik poederblussers Poederblussers zijn afhankelijk van het type geschikt voor het blussen van: vastestoffenbranden (klasse A) vloeistofbranden (klasse B) gasbranden (klasse C) voor branden met onder spanning staande elektrische apparatuur. B taak BHV er poederblussers (2 van 10)

83 Blussende werking Bluspoeder beïnvloedt de brand zelf en verwijdert géén van de zijden van de branddriehoek. Poeder bevat stoffen die de verbinding van de brandbare stof met zuurstof vertragen, waardoor de vlammen worden gedoofd. B taak BHV er poederblussers (3 van 10)

84 Voor- en nadelen van poeder Voordeel van poeder Heeft een groot blusvermogen. Geleidt geen elektriciteit. Nadeel van poeder Veroorzaakt veel schade. Doordat het poeder heel fijn is, verspreidt het zich gemakkelijk in de omgeving. B taak BHV er poederblussers (4 van 10)

85 Video: Blussen met een poederblusser B taak BHV er poederblussers (5 van 10)

86 Gevaar van herontsteking Blijf ook als de brand geblust is het gebluste object in de gaten houden. Bij een vastestoffenbrand kan de brand herontsteken door hitte in het materiaal, (gloeiende delen of kleine vlammetjes). Blussen van gasbranden Bij branden met gassen is blussen pas zinvol, als de gastoevoer kan worden afgesloten. Als dat niet gebeurt, kan het gas zich door de ruimte verspreiden met kans op explosie. B taak BHV er poederblussers (6 van 10)

87 Verschillende bluswijzen met de poederblusser Let op: er is een verschil in bluswijze bij een vastestoffenbrand en een vloeistofbrand. Geef bij een vastestoffenbrand een stoot poeder. Blijf stootsgewijs blussen totdat u geen vlammen of gloed meer ziet. Blijf bij een vloeistofbrand ononderbroken blussen, totdat u geen vlammen meer ziet. Richt de blusstraal niet van een te korte afstand op de vloeistof. De vloeistof kan hierdoor opspatten waardoor de brand zich verspreidt. B taak BHV er poederblussers (7 van 10)

88 Blustechniek poederblusser B taak BHV er poederblussers (8 van 10)

89 Aandachtspunten blustechniek poederblusser Verbreek de verzegeling. Geef een proefstoot en bepaal de juiste blusrichting. Benader de brand laag. Maak gebruik van de worplengte (5 tot 7 meter). Ga van links naar rechts en van weer terug over de onderkant van de vlammen. Pak de brandhaard helemaal in. Blus de brand van diverse zijden. Let op herontsteking. Voer een nacontrole uit: kijk links en rechts van de brandhaard. B taak BHV er poederblussers (9 van 10)

90 Overige aandachtspunten blustechniek poederschuimblusser Vaste stoffenbrand Spuit een aantal keer stootsgewijs. Vloeistoffenbrand Richt een onafgebroken straal op de onderkant van de vlammen. Richt nooit een poederstraal in een vloeistof. Gasbrand Blussen pas zinvol, als gastoevoer kan worden afgesloten. Let op explosiegevaar. B taak BHV er poederblussers (10 van 10)

91 CO2-blussers of koolzuursneeuwblussers CO 2 -blussers zijn te herkennen aan de grote bluskoker CO 2 is in de blusser als vloeistof aanwezig tijdens de blussing verlaat de CO 2 met vrij veel lawaai de blusser de koude CO 2 -wolk is goed zichtbaar als het geluid van de blusser omhoog gaat, is de blusser zo goed als leeg. B taak BHV er CO 2 -blussers (1 van 8)

92 Gebruik CO2-blusser CO 2 -blussers zijn geschikt voor het blussen van: vloeistofbranden (klasse B) brand in onder spanning staande elektrische apparatuur branden met oliën en vetten. CO 2 -blussers worden vooral gebruikt op plaatsen waar andere blusstoffen veel schade geven of gevaar voor de gebruiker opleveren. B taak BHV er CO 2 -blussers (2 van 8)

93 Blussende werking CO 2 verdrijft de zuurstof in de omgeving van het vuur waardoor de vlammen doven. CO 2 neemt de zuurstof weg uit de branddriehoek. brandbare stof B taak BHV er CO 2 -blussers (3 van 8)

94 Gevaren CO 2 Verdringing van zuurstof. In kleine en lage gesloten ruimten kan zuurstofgebrek ontstaan door de verdringing door CO 2. Bevriezingsverschijnselen. De wolk uit de blusser is zeer koud. De bluskoker kan ongeveer - 80 C worden. Houd de bluskoker alleen vast bij het handvat. Richt de CO 2 -wolk nooit op mensen. Voordeel CO 2 Vergeleken met andere blusstoffen veroorzaakt een CO 2 -blusser weinig of geen nevenschade. B taak BHV er CO 2 -blussers (4 van 8)

95 Video: Blussen met een CO 2 -blusser B taak BHV er CO 2 -blussers (5 van 8)

96 Blustechniek CO2-blusser B taak BHV er CO2-blussers (6 van 8)

97 Aandachtspunten blustechniek CO2-blusser Verbreek de verzegeling. Geef een proefstoot, richt de bluskoker naar de grond. Benader de brand laag, totdat de straalpijp tot op ongeveer 1 meter van de brand is. Maak gebruik van de worplengte (1meter). Blus van links naar rechts en weer terug over de onderkant van de vlammen. Blus ononderbroken. Zorg dat de CO2 de brandhaard geheel bedekt. Voer een nacontrole uit: kijk links en rechts van de brandhaard. B taak BHV er CO 2 -blussers (7 van 8)

98 Overige aandachtspunten blustechniek CO2-blusser Let op herontsteking. Houd de bluskoker alleen vast bij het handvat. Richt niet op mensen. Vloeistofbrand Richt de blusstraal niet van een te korte afstand op een vloeistof om verspreiding van de brand te voorkomen. B taak BHV er CO 2 -blussers (8 van 8)

99 Vaste blusvoorzieningen In sommige bedrijven komen vaste blusvoorzieningen voor: de droge blusleiding en sprinklerinstallaties. B taak BHV er vaste blusvoorzieningen (1 van 3)

100 Droge blusleidingen Droge blusleidingen komen voor in hoge, diepe en grote bedrijfscomplexen. U moet weten waar ze zich bevinden, zodat u ze de brandweer kunt aanwijzen. De droge blusleiding is een pijp in, aan of onder een gebouw of terrein. Op elke verdieping of op bepaalde afstanden zitten afsluiters met een aftappunt. Op een plaats waar de brandweer dicht bij het gebouw kan komen, zit een aansluitpunt om de brandslangen aan te sluiten. Door gebruik van de droge blusleidingen is er snel op elke plaats in het gebouw water beschikbaar. Er hoeven geen slangen door trappenhuizen te worden gelegd. Zo kan de doorgang worden vrijgehouden en kan er snel worden gewerkt. B taak BHV er vaste blusvoorzieningen (2 van 3)

101 Sprinklerinstallaties In sommige bedrijven is een sprinklerinstallatie aanwezig. Een sprinklerinstallatie is een vast aangebrachte brandblusinstallatie om een beginnende brand te detecteren, te signaleren en te beheersen dan wel te blussen. De installatie maakt gebruikt van sproeikoppen (sprinklers) aan het dak of plafond die bij een bepaalde temperatuur water gaan sproeien. B taak BHV er vaste blusvoorzieningen (3 van 3)

102 Brandbestrijding Basisopleiding BHV

Reader Brandveiligheid

Reader Brandveiligheid Sp rt,dienstverlening Veiligheid Reader Brandveiligheid SDV Beperken en bestrijden van een beginnende brand In elk bedrijf kan brand ontstaan. De kans dat er brand uitbreekt is afhankelijk van het brandrisico

Nadere informatie

Brand In het gedeelte brand gaan we in op het ontstaan van brand, het bestrijden van brand en de ontruiming bij een brandmelding.

Brand In het gedeelte brand gaan we in op het ontstaan van brand, het bestrijden van brand en de ontruiming bij een brandmelding. Hand-out BHV-herhaling Bedankt dat u heeft deelgenomen aan de BHV-herhalingscursus. Bij deze ontvangt u de hand-out van de les. Het eerste gedeelte van de hand-out bevat het gedeelte brand en het tweede

Nadere informatie

BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENING Brand

BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENING Brand INHOUDSOPGAVE 4... - 2-4.1... - 2 - Definitie van brand... - 2 - De branddriehoek... - 2 - Een brand blussen... - 3 - Gevaren bij brand... - 4 - Controleren op brand... - 6 - Deurprocedure... - 7 - Soorten

Nadere informatie

Brand. Voor het ontstaan van brand heb je 3 zaken nodig. Dit noemt men de branddriehoek. - Brandbare stof - Zuurstof - Een ontbrandingstemperatuur

Brand. Voor het ontstaan van brand heb je 3 zaken nodig. Dit noemt men de branddriehoek. - Brandbare stof - Zuurstof - Een ontbrandingstemperatuur Brand Opleiding: BHV in de binnenvaart Overal kan brand ontstaan. De meeste branden ontstaan doordat machines falen of door menselijke fouten. Denk hierbij bv aan het broeien van afvalproducten, onvoorzichtigheid

Nadere informatie

Oefentoets-Brandpreventie en brandbestrijding-2016

Oefentoets-Brandpreventie en brandbestrijding-2016 Projecttitel: Oefentoets-Brandpreventie en brandbestrijding-2016 Aantal items: 25 Max. aantal punten: 30 1 Bij welke letters horen de brandklassen? Match de letters in de rechterkolom met de juiste brandklasse

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

CURSUSBOEKJE HERHALING BEDRIJFSHULPVERLENING 2019

CURSUSBOEKJE HERHALING BEDRIJFSHULPVERLENING 2019 CURSUSBOEKJE HERHALING BEDRIJFSHULPVERLENING 2019 BASISSCHOLEN STICHTING TABIJN INHOUDSOPGAVE: De Bedrijfshulpverlener en brandpreventie Blad 2 en 3 Gevaren bij brand Blad 4 Gevaarlijke stoffen Blad 5

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie.

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie. Brandpreventie Om verbranding mogelijk te maken zijn er altijd 3 elementen nodig: Zuurstof Energiebron Brandbaar product (vaste stof / vloeistof / gas) Oxidatiemiddel (meestal zuurstof; 21% in de lucht)

Nadere informatie

BHV DOE JE ZO. CdB EHBO. CdB EHBO Jordensmarke AD Zwolle

BHV DOE JE ZO. CdB EHBO. CdB EHBO Jordensmarke AD Zwolle BHV DOE JE ZO CdB EHBO CdB EHBO Jordensmarke 12 8016 AD Zwolle www.cdbehbo.nl INHOUDS OPGAVE Brand!?! Vuur of brand... 1 Brand en nu... 2 Gevaren van brand... 2 Welke soorten brand kennen we... 3 Welke

Nadere informatie

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Er zijn de laatste tijd veel nieuwe blusstoffen ontwikkeld. De

Nadere informatie

BHV DOE JE ZO. CdB EHBO. CdB EHBO Jordensmarke AD Zwolle

BHV DOE JE ZO. CdB EHBO. CdB EHBO Jordensmarke AD Zwolle BHV DOE JE ZO CdB EHBO CdB EHBO Jordensmarke 12 8016 AD Zwolle www.cdbehbo.nl INHOUDS OPGAVE Brand!?! Vuur of brand?... 1 Brand en nu?... 2 Gevaren van brand... 2 Welke soorten brand kennen we- brandklassen...3

Nadere informatie

Primaire blusmiddelen

Primaire blusmiddelen SEPTEM Katholieke Scholengemeenschap Groot-Evergem e-mail: sg.septem@telenet.be Primaire blusmiddelen Bij het vaststellen van een beginnende brand moet men onmiddellijk optreden. De eerste interventie

Nadere informatie

Wat is een explosie? Een explosie is een zeer snel verlopende brand met een vrijkomende (verwoestende) drukgolf.

Wat is een explosie? Een explosie is een zeer snel verlopende brand met een vrijkomende (verwoestende) drukgolf. Toolbox: Brand en Explosie Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is brand? Brand is een chemische reactie van

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011. Branden worden volgens NEN-EN 2 in de volgende klassen onderverdeeld:

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011. Branden worden volgens NEN-EN 2 in de volgende klassen onderverdeeld: Hoofdstuk 9 - Kleine blusmiddelen Inleiding Ieder bedrijf moet beschikken over middelen waarmee het zelf bij een beginnende brand de brandbestrijding ter hand kan nemen. Deze middelen worden kleine blusmiddelen

Nadere informatie

7.2 Brand voorkomen en bestrijden

7.2 Brand voorkomen en bestrijden 7.2 Brand voorkomen en bestrijden Oriëntatie Hopelijk krijg je nooit te maken met brand op je bedrijf. Toch moet je weten hoe je bij brand moet handelen. Immers, een brand kondigt zich nooit van te voren

Nadere informatie

Introductie Brandveiligheid

Introductie Brandveiligheid Introductie Brandveiligheid Arbo- en milieudienst W&N Jeroen Haars Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INTRODUCTIE Brand Blusstoffen Blusmiddelen Hoe te handelen

Nadere informatie

KLEINE BLUSMIDDELEN SOORTEN, TOEPASSING EN ONDERHOUD

KLEINE BLUSMIDDELEN SOORTEN, TOEPASSING EN ONDERHOUD KLEINE BLUSMIDDELEN SOORTEN, TOEPASSING EN ONDERHOUD INHOUD Poederblusser 1 (Sproei)schuimblusser 3 CO2/koolzuursneeuwblusser 6 Vetbrandblusser 9 Brand-/blusdeken 10 Brandslanghaspel 12 Poederblusser Een

Nadere informatie

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde:

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Brandbestrijding Onderwerp Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Beperken en bestrijden van een beginnende brand Blusmiddelen Ontruiming Definities

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

A B C D F 100.10. Poederblussers

A B C D F 100.10. Poederblussers 100.10 Poederblussers Poederblussers met bluspoeder zijn geschikt voor het blussen van zowel vaste stof als vloeistofbranden, gasbranden en branden van onderspanning staande apparatuur. e blussende werking

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

Rookmelders en brandblussers

Rookmelders en brandblussers 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Rookmelders en brandblussers Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een van de grote drama s

Nadere informatie

Introductie Brandveiligheid

Introductie Brandveiligheid Introductie Brandveiligheid Jeroen Haars Arbo en Milieudienst W&N Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INTRODUCTIE Brand Blusstoffen Blusmiddelen Hoe te handelen

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

info kleine blustoestellen, gebruik en keuring

info kleine blustoestellen, gebruik en keuring info kleine blustoestellen, gebruik en keuring Kleine blustoestellen zijn de toestellen die bestemd zijn voor het blussen van branden in de beginfase. ls vuistregel kunnen we stellen dat er per lokaal/ruimte

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB2-v3.indd 1 20-06-17

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. OVER VUUR

HOOFDSTUK 3. OVER VUUR 3.1 DE PROEVEN MET VUUR HOOFDSTUK 3. OVER VUUR 1. Voor deze proef heb je een waxinelichtje en een petrischaaltje (rond glazen schaaltje) nodig. Zet het waxinelichtje in het petrischaaltje. Steek deze aan.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening Proefexamen Brandbestrijding en Ontruiming 1. Een bedrijfshulpverlener moet als hij een brandmelding krijgt, werken volgens de algemene hulpverleningsregels. Wat heeft daarbij de HOOGSTE prioriteit? a.

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB1-v4.indd

Nadere informatie

WHITEPAPER WATERMIST. Whitepaper Watermist in draagbare blusmiddelen. Wim Kwakkenbos (Manager Technology SK FireSafety Group)

WHITEPAPER WATERMIST. Whitepaper Watermist in draagbare blusmiddelen. Wim Kwakkenbos (Manager Technology SK FireSafety Group) WHITEPAPER WATERMIST Titel: Auteur: Whitepaper Watermist in draagbare blusmiddelen Wim Kwakkenbos (Manager Technology SK FireSafety Group) Datum: November 2018 WATER - WONDERMIDDEL? Water is het oudste

Nadere informatie

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst!

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Veilig verzorgen van kleinkinderen Dominotheorie Ongevallen

Nadere informatie

Hoe veilig is jouw woning?

Hoe veilig is jouw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is jouw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. Je kunt veel doen om brand in jouw woning te voorkomen. Als je je bewust bent van de risico s van

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Interpretatievraagstukken normalisatie kleine blusmiddelen

Interpretatievraagstukken normalisatie kleine blusmiddelen Interpretatievraagstukken normalisatie kleine blusmiddelen 2014-09 FAQ Wijziging referentie in NEN 4001 Wat verandert er in NEN 4001 nu NEN-EN-ISO 7010 is gepubliceerd? In NEN 4001 staat een normatieve

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

4-2-2015. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem.

4-2-2015. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. p.162 Lt. Geert DERLYN Aflegsysteem: - werken in teamverband - bevelvoerder bepaald tactiek - beslissing op basis van verkenning Aflegsystemen: bij brand technische hulpverlening I.G.S. 1 Eenheidscommando

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Hoe veilig is uw woning?

Hoe veilig is uw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is uw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. U kunt veel doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico s van brand

Nadere informatie

Vluchtplan van Gastouder:..

Vluchtplan van Gastouder:.. Vluchtplan van Gastouder:.. Stap 1 Bespreek samen de mogelijke vluchtroutes als er brand uitbreekt en schrijf op hoe u dan vlucht (via het raam, de dakgoot, het balkon, etc.). BRAND OP DE:.. IK VLUCHT

Nadere informatie

Hulpverlenen doe je zo!

Hulpverlenen doe je zo! Hulpverlenen doe je zo! Hulpverlenen doe je zo! HULPVERLENEN DOE JE ZO! 1 Samenstellers Afdeling opleidingen Inprevo Afdeling marketing en communicatie Inprevo Drukwerk Samplonius & Samplonius B.V. Titel

Nadere informatie

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

- 1 - Informatie over voorkoming & bestrijding van brand- en explosiegevaar

- 1 - Informatie over voorkoming & bestrijding van brand- en explosiegevaar - 1 - Informatie over voorkoming & bestrijding van brand- en explosiegevaar Brand voorkomen Helaas ontstaan de meeste branden nog steeds door menselijke fouten en onzorgvuldigheid. Niet goed opletten,

Nadere informatie

Brandbestrijding in het onderwijs. Lt. Jörge Engels technicus brandvoorkoming, interventieplanning, jeugdbrandweer

Brandbestrijding in het onderwijs. Lt. Jörge Engels technicus brandvoorkoming, interventieplanning, jeugdbrandweer Brandbestrijding in het onderwijs Lt. Jörge Engels technicus brandvoorkoming, interventieplanning, jeugdbrandweer Inhoud en structuur Brandfenomenen Flashover Backdraft Fire Gas Ignition Rook Gevaren Rookschade

Nadere informatie

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Telefoon opladen? Leg de telefoon op een tafel of (nacht)kastje, niet op bank of bed. Stof kan door hitte vlam vatten. Elektrische apparaten moeten hun

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING De CO 2 -generator wordt gebruikt om de CO 2 -waarde op niveau te houden. WAARSCHUWING De CO 2 -generator werkt

Nadere informatie

Deurprocedure. Voor binnentreden pand: schuimmengsel controleren. Controleer de deur, alleen bij een warme deur deurprocedure toepassen.

Deurprocedure. Voor binnentreden pand: schuimmengsel controleren. Controleer de deur, alleen bij een warme deur deurprocedure toepassen. Deurprocedure Voor binnentreden pand: schuimmengsel controleren. Controleer de deur, alleen bij een warme deur deurprocedure toepassen. De positionering : nr. 2 moet gedekt wordt door de deur (bij toe

Nadere informatie

Brandpreventie voor jongeren

Brandpreventie voor jongeren 13 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie voor jongeren Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een brand, al is het een

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

4 Verbranding. Bij gele vlammen ontstaat roet (4.1)

4 Verbranding. Bij gele vlammen ontstaat roet (4.1) 4 Verbranding Verbrandingsverschijnselen (4.1) Bij een verbranding treden altijd een of meer van de volgende verschijnselen op: rookontwikkeling, roetontwikkeling, warmteontwikkeling, vlammen, vonken.

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid thuis

Checklist brandveiligheid thuis Checklist brandveiligheid thuis U kunt veel zelf doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico's van brand en als u weet waar u op moet letten, wordt uw woning een stuk

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

brand veiligheid kraakpanden

brand veiligheid kraakpanden brand veiligheid in kraakpanden brandveiligheid in kraakpanden Doel van de folder: Mensen bewust maken van de risico s van brand. En mensen leren wat ze kunnen doen en vooral moeten laten in geval van

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, voordat je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op de juiste wijze

Nadere informatie

Hulpverlenen doe je zo!

Hulpverlenen doe je zo! Iedereen vindt hulpverlenen belangrijk. Niet toekijken, maar doen, als de nood aan de man of vrouw is. Dit boek is geschreven voor iedereen die meer wil weten van Bedrijfshulpverlening en wil handelen

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, alvorens je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op juiste wijze

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Ontruimingsplan

CBS De Akker Protocol Ontruimingsplan CBS De Akker Protocol Ontruimingsplan Datum eerste versie 20-10-2003 Datum laatste versie 26-09-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016 Datum volgende borging

Nadere informatie

BRANDBLUSAPPARATUUR. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten.

BRANDBLUSAPPARATUUR. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten. MB Safety levert en onderhoudt brandblussers, brandhaspels, noodverlichting en BHV-producten. Onderhoud wordt uitgevoerd door een REOB erkend bedrijf Voordelige tarieven i.c.m. onderhoudsabonnementen brandblussers

Nadere informatie

Hulpverlenen doe je zo!

Hulpverlenen doe je zo! Iedereen vindt hulpverlenen belangrijk. Niet toekijken, maar doen, als de nood aan de man of vrouw is. Dit boek is geschreven voor iedereen die meer wil weten van Bedrijfshulpverlening en wil handelen

Nadere informatie

6,6. Werkstuk door een scholier 2164 woorden 1 februari keer beoordeeld

6,6. Werkstuk door een scholier 2164 woorden 1 februari keer beoordeeld Werkstuk door een scholier 2164 woorden 1 februari 1999 6,6 207 keer beoordeeld Vak Techniek Brand is verraderlijk. Op de meest onverwachte ogenblikken kan men worden geconfronteerd met dit gevaar. Wie

Nadere informatie

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar www.speelnietmetvuur.be Reageren Omgaan met op brandgevaar Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen door een aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt

Nadere informatie

brandbare stof zuurstof ontstekingsbron

brandbare stof zuurstof ontstekingsbron DE VUURDRIEHOEK Bijna iedereen onderschat de verwoestende kracht van vuur. Een brand moet je in eerste instantie proberen te voorkomen. Als je weet hoe een brand kan ontstaan, ben je al een hele stap verder.

Nadere informatie

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg Inhoud Maak een vluchtplan................ 4 Veilig omgaan met elektriciteit en apparatuur........................ 6 Veilige gasinstallaties................

Nadere informatie

Een mengsel van lucht, hete verbrandingsgassen en kleine deeltjes vaste stof In rook zitten ook soms vonken

Een mengsel van lucht, hete verbrandingsgassen en kleine deeltjes vaste stof In rook zitten ook soms vonken Hoofdstuk 5 In vuur en vlam 5.1 Brand! Voorwaarden voor verbranding Ontbrandingstemperatuur De temperatuur waarbij een stof gaat branden De ontbrandingstemperatuur is ook een stofeigenschap. Er zijn drie

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid thuis

Checklist brandveiligheid thuis Checklist brandveiligheid thuis U kunt veel zelf doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico's van brand en als u weet waar u op moet letten, wordt uw woning een stuk

Nadere informatie

BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENER

BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENER BHV BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENER BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENER Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijk toestemming

Nadere informatie

Soorten en maten blusmiddelen

Soorten en maten blusmiddelen Soorten en maten blusmiddelen 1. Poederblussers 2. Schuimblussers 3. Koolzuursneeuwblussers 4. Slanghaspels 5. Blusdekens 6. Rookmelders 7. Aqualarm 8. Jaarcontrole 9. Overzicht POEDERBLUSSERS Poederblussers

Nadere informatie

Wat als de rook...geen disco rook is. Bewust veilig werken

Wat als de rook...geen disco rook is. Bewust veilig werken Wat als de rook....geen disco rook is. Bewust veilig werken 17-11-2015 1 Joost Ebus Brandveiligheidszorg bevelvoerder - brandonderzoeker 2 3 Programma Brandonderzoek door de brandweer Digitale table-top

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Theoretische geschiktheid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime!

Theoretische geschiktheid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime! Theoretische heid van blusstoffen volgens de branche voor leveranciers van blusmiddelen u aangeboden door OK Maritime! Brandklasse in combinatie met overige Water Sproei schuim (aff) ABC poeder CO2 D poeder

Nadere informatie

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer Brandveilig op kamers Tips voor een brandveilige kamer Een brand overkomt mij niet. Wat je kunt doen Plaats een rookmelder op elke verdieping in de gangen en bij voorkeur ook in je eigen kamer. Bepaal

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

Tips voor een brandveilig verblijf

Tips voor een brandveilig verblijf Tips voor een brandveilig verblijf Ga je deze zomer op weekend of op kamp met je vereniging? Gezellig barbecueën, liedjes zingen rond het kampvuur, kamperen,... Dat is allemaal heel gezellig maar het is

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Factsheet brandblusdekens

Factsheet brandblusdekens Factsheet brandblusdekens Versie 01 Datum 6 december 2013 NVWA Ruud Nieuwenhuijs Brandblusdekens 3 december 2013 Inhoud Inleiding...5 1 Opzet onderzoek... 6 2 Resultaten... 7 3 Conclusies... 8 Pagina

Nadere informatie

OEFENVRAGEN BHV. 1. Met welke methode beademt u een slachtoffer onder normale omstandigheden? A. De dokter Phil methode. B.

OEFENVRAGEN BHV. 1. Met welke methode beademt u een slachtoffer onder normale omstandigheden? A. De dokter Phil methode. B. OEFENVRAGEN BHV 1. Met welke methode beademt u een slachtoffer onder normale omstandigheden? A. De dokter Phil methode B. Mond op mond C. Mond op neus 2. Wat gebeurd er als de circulatie wegvalt? A. De

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

BIC WERKBOEKJE. Naam: Voornaam: Brandweer Informatie Centrum

BIC WERKBOEKJE. Naam: Voornaam: Brandweer Informatie Centrum BIC Brandweer Informatie Centrum WERKBOEKJE Naam: Voornaam: Klas: School: 2609562_BW_BIC_Werkboekje_V4.indd 1 20/06/13 15:22 INHOUD Op interventie 4 Een goede noodoproep 6 Verbrande voorwerpen en brandweermateriaal

Nadere informatie

Blusmiddelen. Brandblussers. CO2 blussers. Schuimblusser. Brandblussers van aluminium met koolzuursneeuw. Brandblussers van staal met permanente druk.

Blusmiddelen. Brandblussers. CO2 blussers. Schuimblusser. Brandblussers van aluminium met koolzuursneeuw. Brandblussers van staal met permanente druk. Brandblussers CO2 blussers Brandblussers van aluminium met koolzuursneeuw. Geschikt voor brandklasse B, C. Blusmiddel met weinig neveneffecten. Wordt geleverd inclusief wandbeugel. Schuimblusser Brandblussers

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt.

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Op je werk, maar ook thuis zijn veel meer gevaarlijke stoffen dan je denkt. Giftig Een stof is giftig als deze

Nadere informatie

Brandveiligheidsverslag

Brandveiligheidsverslag Brandveiligheidsverslag 1. Nuttige telefoonnummers 2. Brandvoorkoming 3. Brandveiligheid algemeen 4. Brandsoorten 5. Branddeuren 6. Reddingsborden 7. Kleine blusmiddelen (basisprincipes) 8. Instructies

Nadere informatie

Zo kiest u de juiste brandbeveiliging

Zo kiest u de juiste brandbeveiliging beveiliging Zo kiest u de juiste brandbeveiliging Overzicht rookmelders Overzicht koolmonoxide melders Overzicht brandblussystemen Brand Brand, en daarmee rookontwikkeling, ontstaat vaak zonder dat de

Nadere informatie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Enkele cijfers Woonkamer 27% Keukens 24% Garage/atelier 13% Zolders 9% Stookplaatsen 7% Slaapkamers 6% Oorzaken van brand in de woning Brandstichting

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Brandbestrijding & Branddetectie

Brandbestrijding & Branddetectie Brandbestrijding & Branddetectie Poederblussers met inwendig drukpatroon Deze -poederblusser met inwendig drukpatroon- hebben een geweldige bluskracht en zijn inzetbaar bij branden met vaste stoffen, Voorzien

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Vuur De geschiedenis van het vuur Vuur is niet iets dat uitgevonden is. Het was er altijd al. Vroeger dachten de ouden Grieken dat de goden het aan de mensen hadden gegeven. In de oertijd was vuur een

Nadere informatie

Alarmeren en hulpverleningsregels

Alarmeren en hulpverleningsregels Alarmeren en hulpverleningsregels Basisopleiding BHV Alarmering en Hulpverleningsregels 1. alarmeren BHV 2. hulpverleningsregels Selecteer een paragraaf naar keuze 3. slachtoffer gerust stellen 4. omstanders

Nadere informatie

LESPAKKET BRANDGEVAAR

LESPAKKET BRANDGEVAAR # LESPAKKET BRANDGEVAAR Dit lespakket diept een aantal thema s uit het stripboek verder uit. Het is er op gericht leerlingen kennis te laten verwerven over brandveiligheid en de oorzaken en gevolgen van

Nadere informatie