Brandveiligheidsverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandveiligheidsverslag"

Transcriptie

1 Brandveiligheidsverslag 1. Nuttige telefoonnummers 2. Brandvoorkoming 3. Brandveiligheid algemeen 4. Brandsoorten 5. Branddeuren 6. Reddingsborden 7. Kleine blusmiddelen (basisprincipes) 8. Instructies voor het werken met kleine blusmiddelen 9. Brandbestrijdingsborden 10. Attesten (branddeuren, brandweerstand, brandcentrale, )

2 1. Nuttige telefoonnummers Ambulance/brandweer: 100 GSM Europees noodnummer: 112 Politie: 101 Antigifcentrum: 070/ Wachtdiensten geneesheren 078/ (centraal oproepnr. Groot Brugge) vanaf 19u-8u s morgens Wachtdiensten apothekers vanaf 18.30u-22u 0900/ na 22u-9u 050/ Cardstop 070/ Kotbaas Matthias Vermeersch 0495/ Bij nood de noodtelefoon in de inkom van het gebouw gebruiken

3 2. Brandvoorkoming Alle studenten kunnen actief deelnemen aan de voorkoming en de uitbreiding van brand. Het volstaat een aantal logische maatregelen te treffen om de gelijktijdige aanwezigheid van de elementen van de branddriehoek te vermijden. Brandverspreiding in een gebouw wordt voornamelijk tegengegaan door compartimentering van het gebouw. Branddeuren hebben als voornaamste taak een deel van het gebouw (het compartiment, het trappenhuis, de gang) op een veilige wijze en gedurende een bepaalde tijd van een bestaande vuurhaard af te sluiten. Enige maatregelen m.b.t. het gebruik van brandbare stoffen: * regelmatig de afval elimineren en opruimen, de lokalen ordelijk schikken; * de opstapeling van stof voorkomen; * geen brandbare stoffen bewaren nabij ontstekingsbronnen; * brandbare producten verwijderen uit de zone waar eventueel gloeiende deeltjes kunnen geprojecteerd worden; * het gebruik van brandbare materialen beperken. Voornamelijk het stockeren van licht ontvlambare vloeistoffen (ontvlammingspunt 21 C) en van gasrecipiënten dient tot het strikte minimum beperkt te worden; bij gebruik van ontvlambare vloeistoffen zorgen voor een goede verluchting; * geen ontvlambare vloeistoffen in de omgeving van ontstekingsbronnen gebruiken; * geen ontvlambare vloeistoffen bewaren in koelkasten dewelke niet ex* plosie beveiligd zijn; * rekening houden met het feit dat gassen en dampen die zwaarder dan lucht zijn kunnen ontstoken worden ver van de plaats waar ze ontsnappen; * nooit gaslekken opsporen met een vlam. Enige maatregelen op het niveau van de ontvlammingsbronnen: * Niet roken, niet binnentreden met verhitte voorwerpen, geen vuur maken in lokalen waar ontvlambare vloeistoffen aanwezig zijn; * komforen, kooktoestellen, hittebronnen in het algemeen, niet neerzetten in de nabijheid van ontvlambare en brandbare stoffen; * linnen en kleren niet te dicht bij een kachel of radiator laten drogen; * nooit producten onbewaakt op om het even welke vuurhaard achterlaten; * vermijden om recipiënten die ontvlambare vloeistoffen bevatten, te plaatsen vóór een doorschijnend oppervlak dat blootstaat aan de zonnestralen; * Gebruik een snoer van een kabel-haspel alleen uitgerold. Als hij opgerold is kan hij warm worden en in brand vliegen. Enkel elektrische apparaten en onderdelen gebruiken die CE gemarkeerd zijn

4 3. Brandveiligheid algemeen Brand Een verbranding is een scheikundige reactie van een brandbare stof met zuurstof onder afgifte van warmte en vuurverschijnselen. Een brand is het geheel van fenomenen die veroorzaakt worden door een ongecontroleerde verbranding. De voornaamste parameters bij een brand zijn hieronder weergegeven en ook voorgesteld in de Branddriehoek een stof die de verbranding teweegbrengt; praktisch zuurstof uit de omgevingslucht; een hoeveelheid energie geleverd door een ontvlammingsbron. De reactiesnelheid hangt af van het contactoppervlak tussen de reagerende stoffen, de toevoer van zuurstof naar de brandhaard en van de temperatuur van de reagerende stoffen. Gewoonlijk worden de drie elementen die nodig zijn om een brand te doen ontstaan voorgesteld onder de vorm van een driehoek; de zogenaamde branddriehoek. De analyse van de branddriehoek verklaart verschillende types van branden. Om een brand te doven volstaat het één van de elementen van de branddriehoek te verwijderen. Rook en zuurstofgebrek De rook veroorzaakt door brand is gevaarlijk door de warmte die hij vervoert, door de vermindering van de zichtbaarheid die hij met zich meebrengt en door de agressiviteit van sommige bestanddelen. De warmte die door rook vervoerd wordt, kan de temperatuur van de omgevingslucht dermate verhogen dat deze ongeschikt wordt voor de ademhaling. Deze afgevoerde warmte kan tevens nieuwe brandhaarden veroorzaken. De vermindering van de zichtbaarheid kan aanleiding geven tot verlies van het oriëntatievermogen waardoor de evacuatie gehinderd wordt of er zelfs paniek ontstaat. De rook kan zeer giftig zijn door het aanwezige koolstofmonoxide en andere toxische verbrandingsproducten. Meer en meer blijkt de rookvorming verantwoordelijk te zijn voor slachtoffers bij brandrampen. Kruip daarom zo laag mogelijk bij de grond. In de nabijheid van vuur wordt de omringende lucht armer aan zuurstof aangezien dit element bij de brandreactie verbruikt wordt. Hierdoor kan bij sommige personen het gevaar voor anoxie bestaan.

5 3. Brandveiligheid algemeen Brandvoorkoming Alle studenten kunnen actief deelnemen aan de voorkoming en de uitbreiding van brand. Het volstaat een aantal logische maatregelen te treffen om de gelijktijdige aanwezigheid van de elementen van de branddriehoek te vermijden. Brandverspreiding Brandverspreiding in een gebouw wordt voornamelijk tegengegaan door compartimentering van het gebouw. Branddeuren hebben als voornaamste taak een deel van het gebouw (het compartiment, het trappenhuis, de gang) op een veilige wijze en gedurende een bepaalde tijd van een bestaande vuurhaard af te sluiten. Daarenboven verhinderen de branddeuren de verspreiding van de rookgassen doorheen het ganse gebouw. Branddeuren moeten bij voorkeur (en soms verplicht) zelfsluitend zijn zodat zij bij het begin van een brand onmiddellijk functioneel zijn. Evacuatie Het is belangrijk dat elk begin van brand zo snel mogelijk gesignaleerd wordt opdat vlug en doeltreffend zou kunnen ingegrepen worden. In sommige lokalen werden rookdetectoren gemonteerd zodat een eventuele rookontwikkeling onmiddellijk aan de bewaking gesignaleerd wordt. Zo u een brand, rookontwikkeling of brandgeur vaststelt, verwittig dan onmiddellijk telefonisch de bevoegde personen via het noodnummer en indien een uitbreiding te vrezen is, sla een brandmelder in teneinde de alarmeringsmiddelen in werking te stellen en de medewerknemers te verwittigen. Indien er geen alarminstallatie aanwezig is, verwittig mondeling de medewerknemers. Bij een brandmelding moet iedereen het gebouw via de evacuatiewegen verlaten. Volg hiervoor de reddingsborden met een rechthoekige of vierkante vorm en met wit een pictogram op een groene achtergrond. In de evacuatiewegen wordt de noodverlichting automatisch gestart wanneer de elektriciteit uitvalt. Ter hoogte van de nooddeuren is er een noodverlichtingsarmatuur met eventueel een tekstaanduiding "NOODUITGANG" of "EXIT". Vermijd opstapeling van goederen voor een branddeur! De rook veroorzaakt door brand is gevaarlijk door de warmte die hij vervoert, door de vermindering van de zichtbaarheid die hij met zich meebrengt en door de agressiviteit van sommige bestanddelen. Om deze redenen is het onverantwoord om in de evacuatiewegen hindernissen achter te laten welke aanleiding geven tot verlies van het oriëntatievermogen waardoor de evacuatie gehinderd wordt of er zelfs paniek ontstaat.

6 3. Brandveiligheid algemeen Brandbestrijding Hoger is het belang onderlijnd van de melding van een (begin van) brand en van de alarmering. Een kleine brand kan eventueel nog tijdig geblust worden. U kan derhalve altijd trachten een dergelijke kleine brand te blussen met aanwezige kleine blusmiddelen: een snelblusser, een muurhaspel, een recipiënt met water e.d.. Het is aangeraden om de instructies voor het werken met kleine blusmiddelen regelmatig op te frissen Aanduidingsborden in verband met het brandbestrijdingsmaterieel hebben een rechthoekige of vierkante vorm met een wit pictogram op rode achtergrond. Werk volgens de basisprincipes van het bluswerk. Breng uzelf daarbij niet in gevaar en onderneem niet meer dan één poging. Laat het werk over aan de specialisten.

7 4. Brandsoorten Vuur en de Branddriehoek De drie elementen die nodig zijn om een brand te doen ontstaan worden voorgesteld onder de vorm van een driehoek; de zogenaamde branddriehoek. Om een brand te doven volstaat het één van de elementen van de branddriehoek te verwijderen. 1. Brandbare stoffen Naarmate het contact met de zuurstof of de ontstekingsbron beter is, zal de reactie heviger zijn. De aggregatietoestand van de brandbare stoffen evenals de hoeveelheden bepalen derhalve het brandgevaar Vaste stoffen Deze branden maar ingevolge de ontvlamming van gasvormige stoffen die door de vaste stof vrijgemaakt worden. Het vrijkomen van gassen gebeurt des te sneller naarmate de temperatuur van de warmtebron hoger is en de stof zich voordoet onder de vorm van fijne deeltjes. Voorbeeld: een harde houtblok, gebracht op: 160 C gedurende 40 min. ontvlamt niet; 400 C, ontvlamt na 30 sec. Hout ontvlamt bij lagere temperatuur als het voorkomt onder de vorm van zaagsel of krullen De ontvlambare vloeistoffen Ook hier is het de damp dewelke boven het vloeistofoppervlak gevormd wordt, die brandt. Het brandgevaar van ontvlambare vloeistoffen is gekarakteriseerd door de ONTVLAMMINGSTEMPERATUUR (ook vlampunt genoemd): de temperatuur waarbij de vloeistof zoveel dampen vrijmaakt dat deze met de lucht boven een vloeistofoppervlak een mengsel vormen dat vuur vat bij het naderen van een vlam. Als voorbeeld het vlampunt van enkele ontvlambare vloeistoffen. aceton : - 19 C alcohol : +12 C benzeen : - 12 C kamfer : + 65 C gasoil : + 50 C ether : - 45 C benzine : - 18 C nafta : - 15 C helder brandende petroleum : + 40 C white spirit : + 35 C

8 4. Brandsoorten Het vlampunt ligt dikwijls beneden kamertemperatuur. De vloeistoffen met een laag vlampunt vertegenwoordigen uiteraard het grootste brandgevaar Ontvlambare gassen Deze worden o.a. gekenmerkt door hun dichtheid t.o.v. de lucht. Assen zwaarder dan lucht verspreiden zich in kuilen en blijven op het grondniveau hangen. Zij kunnen met een luchtstroom gemakkelijk meegevoerd worden naar een ontstekingsbron. Gassen lichter dan lucht stijgen bij het vrijkomen naar hogere lokaaldelen en verspreiden zich daarna in de atmosfeer. 2. Zuurstof Komt uiteraard voor in de omgevingslucht. Naarmate het zuurstofgehalte hoger is, vergroot het brandgevaar. In een zuivere zuurstofatmosfeer kunnen alle nog niet volledig geoxideerde stoffen branden. 3. De ontstekings- of ontvlammingsbron Dit is de energie die nodig is om een mengsel brandstof/zuurstof vuur te doen vatten of te laten ontploffen. Enkele voorbeelden: Naakt vuur (vlammen) Vlammen van lucifers, branders, kooktoestellen e.d. Gloeiende of hete oppervlakken Mechanisch veroorzaakte vonken Elektriciteit Statische elektriciteit Chemische reacties Aangestoken sigaret, elektrische kookplaten, strijkijzers, gloeilampen e.d. Deze ontstaat door wrijving van stoffen of machineonderdelen: slijpstenen, draaibanken, schaafmachines e.d. Bogen en vonken gevormd als gevolg van kortsluiting, stroomafsnijding e.d. Ook de verhoogde temperaturen als gevolg van overbelasting en slechte contacten zijn te vermelden. Vandaar het verbod om nog zogenaamde dominostekkers te gebruiken. Het tegen elkaar wrijven van synthetische stoffen kan hoge elektrische ladingen opwekken, die elektrische vonken kunnen veroorzaken met voldoende hoge energie om een mengsel van ontvlambare gassen en lucht vuur te laten vatten. Hierbij kan de vrijgekomen energie voldoende zijn om dienst te doen als ontbrandingsbron. Proppen en vodden dewelke doordrongen zijn van vet of ander organisch materiaal kunnen bij contact met de lucht geoxideerd worden waarbij warmte vrijkomt. De afval kan zo vuur vatten en brand veroorzaken.

9 4. Brandsoorten Indeling van de vuurhaarden De vuurhaarden, op hun beurt, kunnen in vier categorieen ingedeeld worden naar gelang de stoffen die verbranden. categorie A: categorie B: categorie C: categorie D: niet gerangschikt: Vuren van vaste materialen die over het algemeen van organische aard zijn en waarvan de verbranding normaal plaatsheeft met de vorming van as (hout, papier, textiel, steenkool, katoen, rubber, plastiekstoffen ) Vuren van vloeistoffen of vloeibaar te maken vaste stoffen (benzine, olie, verf, teer, alcohol) Gasvuren Vuren van metalen zoals natrium, magnesium, enz. Vuren van elektrische oorsprong.

10 5. Branddeuren Branddeuren hebben als voornaamste taak een deel van het gebouw (compartiment, trappenhuis, gang) op een veilige wijze gedurende een bepaalde tijd van een bestaande vuurhaard af te sluiten. Daarenboven verhinderen de branddeuren de verspreiding van de rookgassen doorheen het ganse gebouw. De veiligheid en het welzijn van de gebruikers hangt, bij een eventuele brand, in grote mate af van het goed functioneren van de branddeuren. Zij voorzien enerzijds in een veilige rookvrije omgeving langs waar de gebruikers het gebouw kunnen verlaten en anderzijds zijn deze ruimtes de wegen langs waar de hulpverleners het gebouw veilig kunnen betreden. Aan iedere niet functionele toestand van een branddeur dient zo snel mogelijk verholpen te worden om uw eigen welzijn en dat van uw collegas niet in gevaar te brengen. Daarom altijd verwittigen aan de kotbaas als er iets niet in orde is. Oneigenlijke situaties De functionele werking (weerstand bieden tegen vuur en verspreiding van de rookgassen tegen gaan) kan door verschillende ingrepen van de gebruikers teniet gedaan worden. Hieronder geven we aan wat je best niet doet met een branddeur (of wat je kan zien wat mis is met de deur) en wat je bij voorkeur onderneemt om uw welzijn te verzekeren waarbij een signalisatie van het probleem aan de technische verantwoordelijke in vele gevallen de enige actie is. Pas als de deur volledig technisch in orde is, zoals beschreven in het technisch document dat de deur als branddeur certificeert, kan men er op rekenen dat de hoeveelheid hinderlijke rookgassen tot het minimum (wat al zeer hinderlijk is) beperkt blijft. 1) Spie onder de deur plaatsen = Spie in vuilbak deponeren 2) Cilinderslot verwijderen = Kotbaas verwittigen

11 5. Branddeuren 3) Deurkruk verwijderen = Kotbaas verwittigen 4) Deurpomp onbruikbaar maken = Kotbaas verwittigen 5) Branddeur blokkeren = Blokkagemiddel verwijderen De evacuatie van een compartiment waarin een brand ontstaan is gebeurt doorgaans via een trappenhuis. Om veiligheidsredenen mogen hierin geen brandbaar materiaal of andere obstakels geplaatst worden.

12 6. Reddingsborden Het reddingsbord heeft een rechthoekige of vierkante vorm met wit pictogram op groene achtergrond (de groene kleur moet ten minste 50 % van het bord beslaan). De deuren van de uitgangen en nooduitgangen gesignaleerd door onderstaande reddingsborden draaien open in de vluchtrichting. Nooduitgang Naar Nooduitgang Te volgen richting (wordt samen met één van de onderstaande borden gebruikt) EHBO hulp Uitgang - Nooduitgang Veiligheidsdouche Ogen spoelen Telefoon voor redding en eerste hulp Draagberrie

13 7. Kleine blusmiddelen (basisprincipes) Water (muurhaspels met axiale voeding en muurhydranten) Beste blusmiddel, maar als het in grote hoeveelheden gebruikt wordt, kan het aanzienlijke schade aanrichten. Water is voor klasse A-branden (die in woonhuizen het meest voorkomen) een zeer goede blusstof: effectief, meestal volop voorhanden en relatief goedkoop. De werking berust op afkoelen. Afkoelen kost enige tijd. Gebruik altijd een nevel of een sproeistraal. Stop zo nu en dan. Een ononderbroken straal zorgt voor onnodige blusschade! Water mag nooit gebruikt worden voor het blussen van: * Elektrische apparatuur, tenzij de spanning is uitgeschakeld. In noodgevallen kunt u heel kort met een nevel sproeien, echter nooit met een ononderbroken straal. Daarmee zet u immers uzelf onder stroom. * Olie of vet; de brandende vloeistof zal uiteenspatten tot een enorme steekvlam. Bij vlam in de pan: afsluiten met goed passend deksel of branddeken, die u altijd van u af op de pan schuift. * Metalen (brandklasse D) en andere stoffen die met water reageren zoals natrium en carbid.

14 7. Kleine blusmiddelen (basisprincipes) Koolzuuranhydride: (draagbare snelblussers, grijze fleskop) Het ideale middel om te gebruiken in de nabijheid van kostbaar materiaal, zoals elektronische toestellen, medische apparaten, enz. Het wordt ook aanbevolen voor het blussen: Van branden van klasse B en C. Voor het blussen van branden van klasse A is het niet geschikt; Van alle vuren van elektrische oorsprong, gezien het feit dat het geen elektriciteitsgeleider is; In de keukens, de laboratoria, de computerzalen, gezien de nietvervuilende actie. Poeder: (draagbare snelblussers, rode fleskop) De droge poeders zijn heden ten dage geschikt om praktisch alle soorten brand te bestrijden. De verschillende poeders worden gemerkt met de letters A-B-C-D of met een combinatie van deze letters, naargelang van hun blusvermogen voor de categorieën van vuur die hierboven vermeld worden. Zand Zand is dikwijls in de omgeving van een brand aanwezig en kan goede diensten bewijzen. De bluswerking van zand is afdekkend terwijl de brandbare dampen die door het zand worden gestuwd een te lage temperatuur hebben en niet meer tot ontbranding komen. Blusdekens Blusdekens worden meestal opgeborgen in kokers en hebben de bedoeling om de brandstof of eventuele brandende personen af te sluiten van de zuurstof.

15 8. Instructies voor het werken met kleine blusmiddelen In het gebouw bevinden zich twee soorten poederblussers. Nl. de poederblussers die zich op elke verdiep bevinden en CO2 blussers die zich enkel in de gemeenschappelijke keuken bevinden. De Poederblussers De poeder blusser is de meest voorkomende blusser. Je treft ze niet alleen in auto s aan maar ook in gebouwen. Daarnaast heeft de werking een aantal voordelen. Het poeder kan bijvoorbeeld prima worden ingezet bij elektrische voorzieningen dit in tegenstelling tot water. Dus bij een kortsluiting in de meterkast, de PC of in een auto is dit een prima oplossing. Het grote nadeel is dat het poeder zo fijn is, dat het zich overal in nestelt. Denk hierbij maar aan lagers en harde schijven in computers. Bij een autobrand is de auto, hoewel niet uitgebrand, wel bijna total loss, daar het poeder bijna overal zit. Dit geldt uiteraard ook voor panden. Er zijn speciale salvage bedrijven die het poeder kunnen verwijderen, maar dit is vrij kostbaar. De werking van het poeder is het verstikken van de brand. Het vormt een soort film tussen de zuurstof en de brandstof. Hierbij is een poederblusser "opengesneden" weergegeven. Door de blusser te activeren laat men het CO2 drijfgas (het zwarte cilindertje) ontsnappen in de ruimte waardoor de poeder onder druk naar buiten wordt gedreven. via de rode buis. Bij het verplicht jaarlijks nazicht wordt de cilinder met CO2 gas gewogen en het poeder losgeschud. HOE IS EEN POEDERBLUSSER TE GEBRUIKEN? 1) Verwijder de borgpen; 2) Sla de knop bovenaan volledig in.(soms is dit een knijper i.p.v. een knop); 3) Neem de slang bij de afsluiter; 4) Test het blustoestel door kortstondig de afsluiter in te drukken; 5) Knijp de afsluiter op het einde van de slang in; 6) Blijf op een afstand van 1,5 tot 2 meter van de vuurhaard; 7) Richt de straal op de basis van de vlammen; 8) Blus met poeder altijd met de wind mee (poeder beperkt het zicht); 9) Controleer na het blussen of de brand goed uit is en loop achteruit terug. 10) Houd het blustoestel klaar voor het geval de vlammen weer opflakkeren; 11) Houd er rekening mee dat een blustoestel maar een zeer beperkte werkduur heeft.

16 8. Instructies voor het werken met kleine blusmiddelen De CO2 blusser De CO2 blusser of ook wel koolzuursneeuwblusser is ook een prima blusmiddel. Het grote voordeel is dat het blussen twee elementen wegneemt uit de zogenaamde branddriehoek. Ten eerste verdrijft de CO2 de zuurstof en ten tweede daalt de temperatuur naar 80 graden door het ontsnappen van het gas uit de fles. Hierdoor wordt de ontbrandingsmogelijkheid van het object weggenomen. Dit blusmiddel is door de afwezigheid van water prima in te zetten bij elektrische voorzieningen net als bij de poederblusser. Er dient wel opgemerkt te worden dat zoals reeds eerder gemeld de temperatuur behoorlijk laag kan worden dat men niet aan de spuitmond dient te komen. Dit om bevriezingsverschijnselen te voorkomen. Het is uiteraard ten strengste "verboden" om op personen (of dieren) te spuiten. Ook kan het gevaarlijk zijn daar het zuurstof verdringt en kan dus in een kleine ruimte gevaarlijk zijn voor mens en dier. HOE IS EEN CO2- BRANDBLUSSER TE GEBRUIKEN? 1) Verwijder de borgpen; 2) Knijp de afsluiter in; 3) Test het blustoestel door kortstondig de afsluiter in te drukken; 4) Blijf op een afstand van 1,5 tot 2 meter van de vuurhaard; 5) Richt de straal op de basis van de vlammen; 6) Let erop dat de CO2 uitstoot niet onderbroken wordt; 7) Gebruik het toestel bij voorkeur binnen; 8) Buiten vervliegt de blusstof snel; 9) Blust u in een kleine ruimte, verlaat deze dan na de blussing snel (koolzuursneeuw verlaagt de hoeveelheid aanwezige zuurstof); 10) Controleer na het blussen of de brand goed uit is en loop achteruit terug. 11) Houd het blustoestel klaar voor het geval de vlammen weer opflakkeren; 12) Houd er rekening mee dat een blustoestel maar een zeer beperkte werkduur heeft.

17 8. Instructies voor het werken met kleine blusmiddelen Het branddeken. Een branddeken steekt opgevouwen in een ronde of rechthoekige houder die bij voorkeur een rode kleur heeft. De houder wordt aan de muur bevestigd. Branddekens zijn vervaardigd uit een onbrandbare stof en zijn in verschillende formaten verkrijgbaar. Van zodra u een branddeken over de brandende frituurketel of pan gooit, is er geen zuurstof meer en doven de vlammen. Laat de branddeken altijd een tijdje over de pan liggen. Als u de deken onmiddellijk wegneemt, kan een nieuwe zuurstoftoevoer het vuur weer doen oplaaien. U kunt het deken ook om iemand heen slaan wiens kleren in brand staan. De meeste branddekens zijn ongeveer 1 meter lang en breed en hebben handgrepen die de handen beschermen. Tips bij het gebruik van een branddeken * Hang de houder met het branddeken in de keuken. * Hang hem op een gemakkelijk bereikbare plaats (zeker niet bij het fornuis) * Hang hem op een hoogte die afhankelijk is van je eigen grootte en van de afmetingen van het deken. * Er moet ook nog voldoende ruimte vrij zijn om het deken uit de houder te trekken zonder dat het ergens blijft achterhangen. * Houd het branddeken bij de hand bij een barbecue of fonduemaaltijd. * Vouw het deken zorgvuldig op alvorens het opnieuw op te bergen in zijn houder. * Volgens de Europese norm EN 1869 moet u het blusdeken weggooien en vervangen nadat u het hebt gebruikt voor het blussen van een brand. * In plaats van een branddeken kan u ook een vochtige, nietsynthetische dweil gebruiken. Hoe is een blustoestel werkelijk te leren gebruiken? Hierboven werd beschreven hoe men de verschillende draagbare brandblustoestellen dient te gebruiken. Door middel van blusoefeningen in een erkend opleidingscentrum kan men ervaring opdoen in verband met het blussen van kleine branden. De universiteit richt op regelmatige tijdstippen dergelijke opleidingen in voor zijn personeel.

18 9. Brandbestrijdingsborden Brandbestrijdingsborden Borden in verband met het brandbestrijdingsmaterieel hebben een rechthoekige of vierkante vorm met wit een pictogram op rode achtergrond (de rode kleur moet ten minste 50 % van het oppervlak van het bord beslaan). Te volgen richting (wordt samen met één van de onderstaande borden gebruikt) Blusapparaat Brandslang Ladder Telefoon voor brandbestrijding Branddeken Verzamelpunt

19 10. Attesten

20 10. Attesten

21 10. Attesten

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

brandbare stof zuurstof ontstekingsbron

brandbare stof zuurstof ontstekingsbron DE VUURDRIEHOEK Bijna iedereen onderschat de verwoestende kracht van vuur. Een brand moet je in eerste instantie proberen te voorkomen. Als je weet hoe een brand kan ontstaan, ben je al een hele stap verder.

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Brand en explosiegevaar

Brand en explosiegevaar Brand en explosiegevaar Door brand en explosie tijdens werkzaamheden vallen er jaarlijks tientallen doden en gewonden. Dus moet je brand en explosies zien te voorkomen. Mede doordat deze zeer onvoorspelbaar

Nadere informatie

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie.

Brandpreventie. Inhoud van de presentatie. Inhoud van de presentatie. Hoe een brand bestrijden? Inhoud van de presentatie. Brandpreventie Om verbranding mogelijk te maken zijn er altijd 3 elementen nodig: Zuurstof Energiebron Brandbaar product (vaste stof / vloeistof / gas) Oxidatiemiddel (meestal zuurstof; 21% in de lucht)

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement 1. Welkom 2. Waar kan je terecht 3. Praktische richtlijnen 4. Brandpreventie 5. Als iemand het te bont maakt? 6. Nuttige telefoonnummers welkom Beste student, Van harte welkom bij

Nadere informatie

Primaire blusmiddelen

Primaire blusmiddelen SEPTEM Katholieke Scholengemeenschap Groot-Evergem e-mail: sg.septem@telenet.be Primaire blusmiddelen Bij het vaststellen van een beginnende brand moet men onmiddellijk optreden. De eerste interventie

Nadere informatie

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011. Branden worden volgens NEN-EN 2 in de volgende klassen onderverdeeld:

HANDBOEK VEILIGHEIDSMIDDELEN 23-09-2011. Branden worden volgens NEN-EN 2 in de volgende klassen onderverdeeld: Hoofdstuk 9 - Kleine blusmiddelen Inleiding Ieder bedrijf moet beschikken over middelen waarmee het zelf bij een beginnende brand de brandbestrijding ter hand kan nemen. Deze middelen worden kleine blusmiddelen

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

7.2 Brand voorkomen en bestrijden

7.2 Brand voorkomen en bestrijden 7.2 Brand voorkomen en bestrijden Oriëntatie Hopelijk krijg je nooit te maken met brand op je bedrijf. Toch moet je weten hoe je bij brand moet handelen. Immers, een brand kondigt zich nooit van te voren

Nadere informatie

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen

Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Toolbox-meeting Kleine blusmiddelen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Er zijn de laatste tijd veel nieuwe blusstoffen ontwikkeld. De

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. OVER VUUR

HOOFDSTUK 3. OVER VUUR 3.1 DE PROEVEN MET VUUR HOOFDSTUK 3. OVER VUUR 1. Voor deze proef heb je een waxinelichtje en een petrischaaltje (rond glazen schaaltje) nodig. Zet het waxinelichtje in het petrischaaltje. Steek deze aan.

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Introductie Brandveiligheid

Introductie Brandveiligheid Introductie Brandveiligheid Arbo- en milieudienst W&N Jeroen Haars Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INTRODUCTIE Brand Blusstoffen Blusmiddelen Hoe te handelen

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave

Brandbestrijding. Basisopleiding BHV. Inhoudsopgave Brandbestrijding Basisopleiding BHV Brandbestrijding 1. brand en de gevaren 2. taak BHV er Selecteer een hoofdstuk naar keuze B Brand en de gevaren 1. brand 2. branddriehoek 3. gevaren 4. soorten branden

Nadere informatie

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar

www.speelnietmetvuur.be brandgevaar www.speelnietmetvuur.be Reageren Omgaan met op brandgevaar Jaarlijks zijn er in België een 10.000 branden. U kan zich hiertegen wapenen door een aantal eenvoudige maatregelen. Als u toch te maken krijgt

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

info kleine blustoestellen, gebruik en keuring

info kleine blustoestellen, gebruik en keuring info kleine blustoestellen, gebruik en keuring Kleine blustoestellen zijn de toestellen die bestemd zijn voor het blussen van branden in de beginfase. ls vuistregel kunnen we stellen dat er per lokaal/ruimte

Nadere informatie

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT

Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT Brand in jeugdlokalen voorkomen, ontvluchten en blussen VEILIG IN GENT VOORKOMEN IS BETER DAN BLUSSEN Door rekening te houden met de volgende tips kan je het risico op dramatische gebeurtenissen beperken:

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html

Signalisatie door borden en pictogrammen. De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Signalisatie door borden en pictogrammen De gegevens komen van de website: http://www.vub.ac.be/preventie/welcome.html Brandbestrijdingsborden Borden in verband met het brandbestrijdingsmaterieel hebben

Nadere informatie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie

Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Wijkoverleg Rischot 10 februari 2011 Brandpreventie Enkele cijfers Woonkamer 27% Keukens 24% Garage/atelier 13% Zolders 9% Stookplaatsen 7% Slaapkamers 6% Oorzaken van brand in de woning Brandstichting

Nadere informatie

4 Verbranding. Bij gele vlammen ontstaat roet (4.1)

4 Verbranding. Bij gele vlammen ontstaat roet (4.1) 4 Verbranding Verbrandingsverschijnselen (4.1) Bij een verbranding treden altijd een of meer van de volgende verschijnselen op: rookontwikkeling, roetontwikkeling, warmteontwikkeling, vlammen, vonken.

Nadere informatie

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB

Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Een veilige en gezonde BBQ aan de VUB Het BBQ-seizoen is terug aangebroken. Om te verhinderen dat een gezellige BBQ ontaardt in een incident met gewonden en brand, dienen volgende regels gevolgd te worden

Nadere informatie

Vluchtplan van Gastouder:..

Vluchtplan van Gastouder:.. Vluchtplan van Gastouder:.. Stap 1 Bespreek samen de mogelijke vluchtroutes als er brand uitbreekt en schrijf op hoe u dan vlucht (via het raam, de dakgoot, het balkon, etc.). BRAND OP DE:.. IK VLUCHT

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB2-v3.indd 1 20-06-17

Nadere informatie

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

Introductie Brandveiligheid

Introductie Brandveiligheid Introductie Brandveiligheid Jeroen Haars Arbo en Milieudienst W&N Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INTRODUCTIE Brand Blusstoffen Blusmiddelen Hoe te handelen

Nadere informatie

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander AAN de slag 1.1 de bunsenbrander ORiËNTEREN De bunsenbrander werd rond 1855 uitgevonden door professor Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) uit Heidelberg. De uitvinding diende vooral om een stabiele warmtebron

Nadere informatie

ADVIES BRANDVOORKOMINGSMAATREGELEN EN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN BIJ PRAALWAGENS

ADVIES BRANDVOORKOMINGSMAATREGELEN EN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN BIJ PRAALWAGENS ADVIES BRANDVOORKOMINGSMAATREGELEN EN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN BIJ PRAALWAGENS 1. Blustoestellen : de praalwagen dient uitgerust te worden met ten minste volgend brandbestrijdingsmaterieel : draagbare

Nadere informatie

Rookmelders en brandblussers

Rookmelders en brandblussers 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Rookmelders en brandblussers Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een van de grote drama s

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering

Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Toolbox-meeting veiligheids- & gezondheidssignalering Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Toolbox-meeting: Veiligheids- & gezonheidssignalering

Nadere informatie

Tips voor een brandveilig verblijf

Tips voor een brandveilig verblijf Tips voor een brandveilig verblijf Ga je deze zomer op weekend of op kamp met je vereniging? Gezellig barbecueën, liedjes zingen rond het kampvuur, kamperen,... Dat is allemaal heel gezellig maar het is

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING safety fl@sh Het koninklijk besluit van 27.3.1998 betreffende het welzijnsbeleid stipuleert in artikel 22 dat de werkgever een intern noodplan moet opstellen naar aanleiding van de vaststellingen gedaan

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG Ronny Houben De brandcurve T C 1000 Beginbrand Ontwikkeling Volontwikkelde brand Dooffase 800 Mogelijke Flashover 600 400 200 Tijd Kleine blusmiddelen T Tot hier!!

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Doe-het-zelven en brandveiligheid

Doe-het-zelven en brandveiligheid 6 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Doe-het-zelven en brandveiligheid Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Voor veel mensen is

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Vuur De geschiedenis van het vuur Vuur is niet iets dat uitgevonden is. Het was er altijd al. Vroeger dachten de ouden Grieken dat de goden het aan de mensen hadden gegeven. In de oertijd was vuur een

Nadere informatie

4-2-2015. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem.

4-2-2015. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. Tactiek en techniek Het aflegsysteem. p.162 Lt. Geert DERLYN Aflegsysteem: - werken in teamverband - bevelvoerder bepaald tactiek - beslissing op basis van verkenning Aflegsystemen: bij brand technische hulpverlening I.G.S. 1 Eenheidscommando

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, alvorens je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op juiste wijze

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

Reader Brandveiligheid

Reader Brandveiligheid Sp rt,dienstverlening Veiligheid Reader Brandveiligheid SDV Beperken en bestrijden van een beginnende brand In elk bedrijf kan brand ontstaan. De kans dat er brand uitbreekt is afhankelijk van het brandrisico

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

BIC WERKBOEKJE. Naam: Voornaam: Brandweer Informatie Centrum

BIC WERKBOEKJE. Naam: Voornaam: Brandweer Informatie Centrum BIC Brandweer Informatie Centrum WERKBOEKJE Naam: Voornaam: Klas: School: 2609562_BW_BIC_Werkboekje_V4.indd 1 20/06/13 15:22 INHOUD Op interventie 4 Een goede noodoproep 6 Verbrande voorwerpen en brandweermateriaal

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid thuis

Checklist brandveiligheid thuis Checklist brandveiligheid thuis U kunt veel zelf doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico's van brand en als u weet waar u op moet letten, wordt uw woning een stuk

Nadere informatie

Weet je dat je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden?

Weet je dat je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden? Weet je dat...... je rook niet kunt ruiken wanneer je slaapt?... er jaarlijks nog steeds mensen als gevolg hiervan in hun slaap stikken en overlijden? Een rookmelder werkt in zo'n situatie als wekker en

Nadere informatie

Brandpreventie voor ouderen

Brandpreventie voor ouderen 8 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie voor ouderen Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brand is voor iedereen gevaarlijk,

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Veiligheidsaanbevelingen (P)

Veiligheidsaanbevelingen (P) Veiligheidsaanbevelingen (P) P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P231+P232 P232 P233 P234 P235 P235+P410 P240 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket

Nadere informatie

CHECKLIST Brandpreventie

CHECKLIST Brandpreventie CHECKLIST Brandpreventie Uitvoerder: Zone: Datum: - - CONTROLE PUNT 1. Housekeeping 1.1. Rondom de gebouwen a. Geen stapeling brandbare materialen tegen de gebouwen b. Vrije toegang voor hulpdiensten 1.2.

Nadere informatie

Aanbevelingen (Brand)veiligheid

Aanbevelingen (Brand)veiligheid Aanbevelingen (Brand)veiligheid Lees deze Aanbevelingen (Brand)veiligheid aandachtig door, voordat je de unit in beheer neemt en installeer de combimelder, rookmelder en brandblusdeken op de juiste wijze

Nadere informatie

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer P-Nummer P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 Omschrijving Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke dampen, gassen en stoffen Inleiding Met dampen van brandbare vloeistoffen, gassen en stoffen moet je behoorlijk uitkijken. Er dreigen namelijk vier gevaren, zijnde: Het gevaar

Nadere informatie

Veilige voorbereiding

Veilige voorbereiding Veilige voorbereiding Plaats de barbecue op een stevige, stabiele, vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue niet omver gelopen kan worden door spelende kinderen of huisdieren. Zet de barbecue nooit op een

Nadere informatie

Hoe veilig is jouw woning?

Hoe veilig is jouw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is jouw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. Je kunt veel doen om brand in jouw woning te voorkomen. Als je je bewust bent van de risico s van

Nadere informatie

Veiligheid: pictogrammen en borden

Veiligheid: pictogrammen en borden KWALIFICATIE DETAILHANDEL Veiligheid: pictogrammen en borden Joris werkt in een bouwmarkt waar aluminium buizen worden verkocht. Joris moet een grote order verzamelen. Bij een stelling moet hij tien buizen

Nadere informatie

Harsh & Hazardous. Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES

Harsh & Hazardous. Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES Harsh & Hazardous Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES Explosies Een explosie is het plotseling vergroten van het volume van een hoeveelheid materie waarna de energie op een heftige manier

Nadere informatie

BRANDBLUSSER van (mini-) formaat MINI POMPIER. Schuimblusser

BRANDBLUSSER van (mini-) formaat MINI POMPIER. Schuimblusser BRANDBLUSSER van (mini-) formaat MINI POMPIER Schuimblusser Mini Pompier is een grootse brandblusser in een klein formaat. Deze bevat brandblusschuim dat tot 30 keer zijn volume uitzet en kan ingezet worden

Nadere informatie

Hoe veilig is uw woning?

Hoe veilig is uw woning? Checklist brandveiligheid Hoe veilig is uw woning? Doe de brandveiligheidcheck en beantwoord de vragen. U kunt veel doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico s van brand

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander

AAN de slag 1.1 de bunsenbrander AAN de slag 1.1 de bunsenbrander ORiËNTEREN De bunsenbrander werd rond 1855 uitgevonden door professor Robert Wilhelm Bunsen (1811-1899) uit Heidelberg. De uitvinding diende vooral om een stabiele warmtebron

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde:

Brandbestrijding. Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Brandbestrijding Onderwerp Een uiteenzetting over brandbestrijding. Hierbij komen de volgende subonderwerpen aan de orde: Beperken en bestrijden van een beginnende brand Blusmiddelen Ontruiming Definities

Nadere informatie

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

Brandpreventie voor jongeren

Brandpreventie voor jongeren 13 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Brandpreventie voor jongeren Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een brand, al is het een

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Telefoon opladen? Leg de telefoon op een tafel of (nacht)kastje, niet op bank of bed. Stof kan door hitte vlam vatten. Elektrische apparaten moeten hun

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) HANDLEIDING. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow CO 2 -generator (Aardgas) Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING De CO 2 -generator wordt gebruikt om de CO 2 -waarde op niveau te houden. WAARSCHUWING De CO 2 -generator werkt

Nadere informatie

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE

TOOLBOXMEETING VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE Onderwerp: Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSSIGNALISATIE WERVEN & WERKPLAATS SEPTEMBER 1. WAT ZIJN VEILIGEHEID EN GEZONDHEIDSSIGNALERINGEN: Definitie: SIGNALERING

Nadere informatie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie Overzicht P-zinnen P-zin Algemeen P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het

Nadere informatie

A B C D F 100.10. Poederblussers

A B C D F 100.10. Poederblussers 100.10 Poederblussers Poederblussers met bluspoeder zijn geschikt voor het blussen van zowel vaste stof als vloeistofbranden, gasbranden en branden van onderspanning staande apparatuur. e blussende werking

Nadere informatie

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning Brandveilig wonen Tips voor een brandveilige woning Een woningbrand overkomt mij niet. Dat denkt u... Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële

Nadere informatie

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning

Brandveilig wonen. Tips voor een brandveilige woning Brandveilig wonen Tips voor een brandveilige woning Een woningbrand overkomt mij niet. Dat denkt u... Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5

Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Booglassen Versie 99/1 Blz. 1/5 Algemene risicoanalyse voor de werkpost : Boog Versie 99/1 Blz. 1/5. Risico voorkoming. Schade voorkoming. Risico beperking. Schade beperking 1 Algemeen V Risico's eigen aan boog 1 Voorzien van instructie

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid thuis

Checklist brandveiligheid thuis Checklist brandveiligheid thuis U kunt veel zelf doen om brand in uw woning te voorkomen. Als u zich bewust bent van de risico's van brand en als u weet waar u op moet letten, wordt uw woning een stuk

Nadere informatie

Opgelet!!! Enkele regels die gerespecteerd dienen te worden voor de ingebruikname:

Opgelet!!! Enkele regels die gerespecteerd dienen te worden voor de ingebruikname: 1 Gebruiksaanwijzing/handleiding bestemd voor Biohaarden van Gardenflame Lees voor ingebruikname de handleiding en veiligheidsvoorschriften aandachtig door. Ingebruikname alleen toegestaan door personen

Nadere informatie

Blusmiddelen. Brandblussers. CO2 blussers. Schuimblusser. Brandblussers van aluminium met koolzuursneeuw. Brandblussers van staal met permanente druk.

Blusmiddelen. Brandblussers. CO2 blussers. Schuimblusser. Brandblussers van aluminium met koolzuursneeuw. Brandblussers van staal met permanente druk. Brandblussers CO2 blussers Brandblussers van aluminium met koolzuursneeuw. Geschikt voor brandklasse B, C. Blusmiddel met weinig neveneffecten. Wordt geleverd inclusief wandbeugel. Schuimblusser Brandblussers

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 BRANDBESTRIJDING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 BRANDBESTRIJDING Hoofdstuk 5 BRANDBESTRIJDING Dit hoofdstuk beschrijft de soorten brand die kunnen voorkomen op een tanker of op een terminal, samen met de middelen voor het blussen van deze branden. Beschrijvingen van

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Fabrikant/Leverancier : Schülke & Mayr Benelux b.v. Prins Bernardlaan 2 c 2032 HA Haarlem Nederland Telefoon:

Nadere informatie

Toolbox-meeting Besloten ruimten

Toolbox-meeting Besloten ruimten Toolbox-meeting Besloten ruimten Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ruimten zoals tanks, ketels, riolen, kruipruimten en leidingkelders

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie