5,8. Werkstuk door een scholier 2254 woorden 11 april keer beoordeeld. Scheikunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5,8. Werkstuk door een scholier 2254 woorden 11 april keer beoordeeld. Scheikunde"

Transcriptie

1 Werkstuk door een scholier 2254 woorden 11 april ,8 484 keer beoordeeld Vak Scheikunde Wat zijn kunststoffen? Kunststoffen zijn chemische producten afkomstig van fossiele brandstoffen waaraan weer andere materialen worden toegevoegd om tot de gewenste eigenschappen te komen. Kunststoffen kan je onderverdelen in drie groepen kunststoffen namelijk: de thermoharders, de thermoplasten en de elastomeren. Hieronder ga ik de drie groepen nader beschrijven: Thermoplasten: zijn voor de verpakkingen zeer belangrijk want zij zijn vormbaar onder verwarming en verliezen dan hun goede eigenschappen niet. Een thermoplast bestaat uit korrels die in een machine worden gesmolten. Vervolgens wordt het in een vorm geperst, waarna het afkoelt en het product uit de machine valt. Zo kunnen er allemaal dingen gemaakt worden. Deze handeling kan steeds weer herhaald worden, thermoplasten zijn dus geschikt voor hergebruik. Thermoharders: deze worden verhit om in de gewenste vorm te komen, eenmaal gevormd kunnen ze niet opnieuw gebruikt worden. als thermoharders verhit worden vallen ze uit elkaar, dit heet ook wel verkolen. Een thermoharder kan gemaakt worden uit een chemische reactie van vaak twee stoffen die goed worden gemengd. Ze worden meteen onder hoge druk in een vorm geperst. Elastomeren of rubberachtige materialen: behalve natuurrubber bestaan er ook synthetische elastomeren. Deze worden tijdens het verwerken gedurende een korte tijd zacht, waarna door een chemische reactie een blijvend elastische product ontstaat. In een bepaald natuurgebied worden elastomeren thermoplastische. De geschiedenis van kunststoffen Kunststof betekent letterlijk een niet door de natuur gemaakte stof. Kunststoffen zijn materialen die een zeer natuurlijk gedrag vertonen en niet alleen gekenmerkt worden door hun plastische gedrag, meer zeker ook elastische of vast kunnen zijn. De eerste kunststof, celluloid, werd in 1869 uitgevonden en gebruikt in de fotografie. Daarna volgde, het ook nu nog wel eens gebruikte, Bakeliet, die werd gemaakt in Pas na 1930 begon de wetenschap en industrie met de ontwikkelingen van kunststoffen. Vroeger dacht men dat kunststoffen een samenbundeling van colloïdale deeltjes was, maar in 1922 ontdekte Staudinger dat kunststoffen opgebouwd zijn uit bundels macromoleculen, ook wel polymeren genoemd. Een polymeer is een stof die is opgebouwd uit grote moleculen die ontstaan zijn door synthese van kleine moleculen de monomeren. De synthese van monomeermoleculen tot grote moleculen wordt polymerisatie genoemd. Door goed werk van de chemische industrie is na 1940 de polymeerchemie een belangrijke industriële tak geworden, er zijn duizenden verschillende polymeren ontwikkeld en er worden nog dagelijks nieuwe ontwikkeld. Niet alleen de polymeerchemie is een belangrijke industriële tak geworden, maar ook de verwerking van deze kunststof materialen tot een product is belangrijk geworden. Pas na de tweede wereldoorlog heeft het massagebruik van kunststoffen dusdanig grote vormen aangenomen, dat het nu Pagina 1 van 6

2 na Ferm- materialen de tweede plaats inneemt in volume. Verwacht word dat binnen enkele jaren de 100 miljoen tonnen per jaar gepasseerd wordt. In 1912 diende prof. F Klatte een Duits patentaanvraag in omtrent de bereiding van polyvinylchloride (PVC), maar pas in 1943 kwam met het opstarten van twee proeffabrieken, in de USA en Engeland, pas gang in de ontwikkeling. Nu is PVC niet meer weg te denken. Dit komt mede door de lage prijs. Je betaalt namelijk maar F1,25 per kg. De laatste twintig jaar is er een sterke verschuiving naar de ontwikkeling van hoogwaardige kunststoffen, de zogenaamde engineering plastics die hoge sterktes combineren met toepassingen bij steeds hogere temperaturen (tot 200 C). hierbij spant het dure Polyamide de kroon met toepassingen bij 300 C in de ruimtevaart. Vooral de automobiel industrie is de grote motor achter deze ontwikkeling: verwacht wordt dat binnenkort reeds 100 kg per auto zal worden toegepast. General Electric heeft een demo- auto ontwikkeld, de vector, die voor het merendeel uit kunststof bestaat. Een speciale groep kunststoffen zijn de composietmaterialen. Deze worden vooral ontwikkeld door de lucht- en ruimte laboratoriums. Composietmaterialen zijn uitgekiende combinaties van temperatuurbestendige harzen met sterke keramische- (glas en koolstof) of kunstvezels. Het aantal verschillende kunststoffen is zo groot geworden, dat je geen compleet overzicht kan geven. Meestal wordt iedere soort in vele versies op de markt gebracht, afgestemd op de verschillende verwerkingstechnieken. Sterk ontwikkelden zich de laatste jaren vooral de glasvezelvarianten, waarbij korte glasvezels (2 tot 4 mm) voorgemengd in de grondstof geleverd wordt. Deze toevoeging wordt gebruikt om de krimp van de betreffende thermoplast terug te brengen. Door de toevoeging van glas vezels wordt enerzijds de sterkte verhoogd en ook de elasticiteit wordt hoger en daardoor word de krimp veel lager. Belangrijk is dat de kunststof en de gasvezels goed met elkaar in contact zijn. De impregnering van de vezels moet goed uitgevoerd worden zonder dat daarbij de kleine glasvezels gebroken worden. Wat zijn de verschillen/ overeenkomsten tussen thermoharders en thermoplasten? Ik heb het er al over gehad dat er verschillende soorten kunststoffen zijn: de thermoharders, de thermoplasten en de elastomeren. Ik ga het nu hebben over de verschillen en overeenkomsten tussen de grootste twee groepen: thermoharders en thermoplasten. Het verschil tussen deze twee groepen heeft te maken met veel factoren: Thermoplasten: Thermoharders: Zijn erg temperatuurgevoelig Deze zijn minder temperatuurgevoelig Ze lossen op of ze verweken in oplosmiddelen Ze lossen niet op in oplosmiddelen (ze zwellen hoogstens) Ze zijn doorgaans zachter Ze zijn harder, ze zijn minder elastisch Ze smelten of branden bij een hogere temperatuur. Ze smelten of branden niet tot moeilijk bij een hoge temperatuur. Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen thermoplasten en thermoharders. Hieronder komt een lijst met de bekendste thermoplasten en harders. De bekendste thermoplasten zijn: PVC > polyvinylchloride, hard en week gemaakt PS > polystyreen PE > polyetheen PP > polypropeen PMMA > polymethylmetthacrylaat Pagina 2 van 6

3 PC > polycarbonaat ABS > acrylonitrilbutadieenstyreen. De bekendste thermoharders zijn: UP > onverzadigde polyesters GUP > gewapende onverzadigde polyesters, glasvezelpolyesters PF > fenolformaldehyde EP > epoxyharsen PUR > polyurethanen MF > melamineformaldehyde. De grondstoffen van kunststoffen Kunststof wordt voor het grootste deel gemaakt uit aardolie. Aardolie is een fossiele brandstof, dat betekent dat hij is ontstaan uit dode resten van dieren. Met tien kg aardolie heb je voldoende voor het maken van: kunststofdraagtassen yoghurtbekers injectiespuiten. Na de aardolie vondst in Schoonebeek, tijdens de tweede wereldoorlog, besloten Shell en Esso in 1947 tot de oprichting van een bedrijf dat zich ging bezig houden met de opsporing en winning van aardolie. Het bedrijf kreeg de naam: de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). In de jaren daarna nam de hoeveelheid geproduceerde olie sterk toe. Zeker toen in de jaren 50 ook in West- Nederland op meerdere plaatsen olie werd aangetroffen. Na de jaren 60 leek het hoogtepunt van de oliewinning in Nederland voorbij. Maar na de ontdekking van olievelden in het Nederlandse deel van de Noordzee, door de NAM en andere oliemaatschappijen, bereikte de productie eind jaren 80 een nieuw hoogtepunt. Vanaf 1988 sloot de NAM om economische redenen meerdere olievelden, waaronder dat van Schoonebeek. Slechts enkele olievelden in West- Nederland en op zee bleven in productie. In principe is er niet veel verschil tussen het opsporen van aardolie en aardgas. Wat wel een groot verschil is, is dat aardgas door de jaren heen zelf aan de oppervlakte is verschenen terwijl dat bij aardolie niet zo is. Aardolie gaat in de toekomst weer een grotere rol spelen. Tot nu toe is slechts een kwart van wat er in Schoonebeek in de grond zit geproduceerd. Er wordt dan ook onderzocht of nieuwe technieken voor een hernieuwde start van de oliewinning in Schoonebeek kunnen zorgen. Daarnaast liggen er op het Nederlandse deel van de Noordzee meerdere olievelden die mogelijk in de toekomst in productie worden genomen. Ook de speurtocht naar nieuwe olievelden op land en zee blijft doorgaan. Kunststoffen bestaan niet alleen uit aardolie, ze bestaan ook voor een deel uit aardgas. De Nederlandse Aardolie Maatschappij is niet alleen actief in het opsporen en winnen van aardolie, maar de NAM is voornamelijk actief in het opsporen en winnen van aardgas. Aardgas is miljoenen jaren geleden ontstaan. In de loop van die miljoenen jaren hebben zich tal van ingrijpende gebeurtenissen voortgedaan: klimaatwisselingen, doorlopende bewegingen van de aardkorst en de vorming van nieuwe aardlagen. De oerwouden van toen zijn veranderd in samengeperste steenkoollagen. Dat zich, weer later, een weg heeft gebaand naar het hoger gelegen poreuze gesteente. Klaar om te worden gevonden en om te worden gebruikt door de moderne mens. Voor de winning van aardgas wordt een productie platform gebruikt. Dit is ook een eiland op poten, maar Pagina 3 van 6

4 in tegenstelling tot een booreiland is dit niet verplaatsbaar. Bij een productie platform zijn de poten enkele tientallen meters in de bodem geheid omdat de installatie vele jaren blijft staan. Het gas komt via pijpleidingen aan land. Het grootste ontvangst station voor aardgas staat bij Den- Helder. Vanaf hier worden alle platforms op de Noordzee in de gaten gehouden. Het gas krijgt hier ook de laatste behandeling voordat het overgaat in de hoofdtransport leidingen van Gasunie. De verwerking van kunststoffen: Er zijn veel manieren om kunststoffen te verwerken. Hieronder beschrijf ik er een paar verschillende. Spuitgieten: in dit proces word de kunststof geïnjecteerd door middel van een extruder in een gesloten vorm. De kunststof koelt af en word hard, de vorm wordt dan geopend en het object is gevormd. De kwaliteit van het geproduceerde product is hoog en de productie is mogelijk door meerdere vormen. Een paar voorbeelden van producten die zo gemaakt zijn, zijn: deksels, emmers, schroefdoppen enz. De objecten zijn vaak herkenbaar aan het aanspuit- punt, waarlangs de vloeibare vloeistof de vorm binnen is gekomen. Blaasvormen: kunststof flessen worden gemaakt door middel van blaasvormen, en ze worden meestal gemaakt van PE, PP of PET. De kunststof wordt geextrudeerd als een buis (parison). De vorm (matrijs) die uit twee delen bestaat snijdt top en bodem af waarna een doorn, lucht in de vorm blaast om zo de kunststof de afmetingen van de vorm te laten aannemen. Restmateriaal aan de nek, bodem en rond het handvat wordt verwijderd. Een geblazen fles is herkenbaar aan de snij naad van de vorm die over de bodem en rond het handvat te zien is. Het spuitgiet- blaasproces: een geïnjecteerde pre- vorm wordt in een blaasvorm gerekt om zo een heldere, sterke fles te krijgen met een kwalitatief hoogwaardige nek. Een fles op deze manier gemaakt is herkenbaar aan het aanspuit punt op de bodem. Voornamelijk PET- flessen worden zo geproduceerd. Thermovormen: dit is eigenlijk hetzelfde als het spuitgieten. Alleen is dit proces goedkoper. Het kent wel een paar beperkingen qua mogelijkheden. Waar komen we kunststoffen tegen en wat zijn de eigenschappen van kunststoffen? Kunststoffen komen we overal tegen. Zonder erbij na te denken gebruiken we elke dag heel veel kunststoffen. Een wereld zonder kunststoffen is niet voor te stellen. Duurzame basismaterialen zoals steen, brons en ijzer, maar ook hout, leer. Linnen en wol speelden vroeger een belangrijke rol in de maatschappij. Om aan de toenemende vraag naar sommige van deze stoffen te voldoen en tegelijk hun eigenschappen te verbeteren, ontwikkelde de wetenschap en de industrie in de 19e en 20ste eeuw nieuwe producten: kunststoffen. Die kwamen niet meer voort uit landbouw of veeteelt, maar uit steenkool en aardolie, en zijn het resultaat van de spectaculaire vorderingen van de scheikunde. Kunststoffen hebben veel goede eigenschappen. De bouw- en autonijverheid, de voedingsindustrie en de medische wereld zijn de grootste gebruikers van de nieuwe materialen. Zoals ik al zei hebben kunststoffen veel goede eigenschappen: ze wegen maar weinig ze kunnen goed tegen kou en warmte ze zijn schoon en hygiënische ze zijn recyclebaar Pagina 4 van 6

5 ze zijn waterdicht andere schadelijke stoffen kunnen niet door de verpakking heen dringen ze zijn bedrukbaar je kan ze luchtdicht verpakken ze zijn sterk en vaak onbreekbaar. Doordat kunststoffen licht zijn is het energieverbruik van transport laag. Ook is het handig dat je kunststoffen in alle vormen kan gieten en in alle maten. In veel gevallen zijn kunststof verpakkingen geïdentificeerd door middel van een recycleteken met daarin een getal van 1 tot en met 7. Dit is een code voor de gebruikte kunststof: Betekenis van de getallen: Nummer: Afkorting v kunststof: Volledige naam: 1 PET Polyesters 2 HDPE Hoge dichtheid polyethyleen 3 PVC Polyvinylchloride 4 LDPE Lage dichtheid polyethyleen 5 PP Polypropeen 6 PS Polystyreen 7 Alle anderen kunststoffen PE: dit is het belangrijkste thermoplast. PE bezit goede barrière eigenschappen tegen vocht en waterdamp. PP: is een op PE lijkende kunststof met een echter veel hogere stijfheid. Polyester: dit is een verzamelnaam voor een groep kunststoffen waarvan PET de bekendste is. PET heeft sinds de jaren het gebruik voor glas voor de koolzuurhoudende frisdranken markt behoorlijk laten afnemen. PVC + PVDC: deze zijn geschikt voor verpakkingen. Het is goed te verwerken, helder en bezit uitstekende barrière eigenschappen. PVC werd veel gebruikt voor de productie van flessen voor mineraalwater in Frankrijk. Het milieu en kunststoffen: De overheid heeft een plan gemaakt om het milieu te verbeteren. Dat plan heet het: Nationaal Milieu Beleidsplan. In dit plan staan de maartregelen die nodig zijn om ons milieu te verbeteren. Er zijn vijf belangrijke regels om het milieu meer te beschermen: 1. Reductie: dit is het verminderen van afval door gewoonweg minder weg op straat te gooien en meer in de prullenbakken te doen. Vaak zijn de prullenbakken op straat overvol, en ik vind dat de overheid dan wel Pagina 5 van 6

6 moet zorgen dat ze leeg zijn anders valt er nog van alles naast. 2. Hergebruik: Dat wil zeggen dat de flessen opnieuw gebruikt worden. Daarom zorgt de overheid ervoor dat er statiegeld op flessen zit, zo brengt bijna iedereen de flessen terug. De teruggebrachte flessen worden dan schoongemaakt en die worden opnieuw gebruikt. 3. Herverwerking: dit word ook wel recycling genoemd. Bij recycling wordt er uit afval nieuwe producten gemaakt, kunststoffen zijn hier goed geschikt voor. Hierna vertel ik meer over recycling maar eerst werk ik de vijf punten af. 4. Storten en splitsen: zoals de woorden al zeggen wordt hier gewoon het afval apart ingedeeld. Je zamelt dan al het afval apart in zodat de afvalbelt niet zo hoog wordt. Vanaf 2000 mogen kunststofbedrijven geen kunststofproductie uit de industrie meer storten op de vuilnisbelt. 5. Verbranden: hierbij wordt het afval verbrand ik verbrandingsinstallaties. De aardolie uit kunststoffen kan je verbranden om energie op te wekken. De verbranding van kunststoffen levert zelfs meer energie op dan de verbranding van hout of steenkool. Pagina 6 van 6

Naam. OPDRACHT 1 Project 1: GSM. Kunststoffen. 1. Wat zijn kunststoffen? Chemische verbindingen die niet op een natuurlijke manier worden gemaakt.

Naam. OPDRACHT 1 Project 1: GSM. Kunststoffen. 1. Wat zijn kunststoffen? Chemische verbindingen die niet op een natuurlijke manier worden gemaakt. Naam PDRACHT 1 Kunststoffen 1. Wat zijn kunststoffen? Chemische verbindingen die niet op een natuurlijke manier worden gemaakt. 2. Wat is bakeliet en wie is de uitvinder? Kunststof (PhenolFormaldehyde),

Nadere informatie

Welke soorten kunststoffen zijn er? Eigenschappen van kunststoffen. Na deze clip kun je: Onderwerpen. Eigenschappen verbeteren.

Welke soorten kunststoffen zijn er? Eigenschappen van kunststoffen. Na deze clip kun je: Onderwerpen. Eigenschappen verbeteren. Welke soorten kunststoffen zijn er? Na deze clip kun je: vertellen hoe je met andere stoffen de eigenschappen van kunststoffen kunt verbeteren de drie verschillende soorten kunststoffen noemen uitleggen

Nadere informatie

1. Uit welke grondstoffen worden kunststoffen gemaakt? 2. In welke drie groepen kunnen synthetische stoffen worden ingedeeld?

1. Uit welke grondstoffen worden kunststoffen gemaakt? 2. In welke drie groepen kunnen synthetische stoffen worden ingedeeld? Kunststoffen 1.9 Vragen en opgaven 1. Uit welke grondstoffen worden kunststoffen gemaakt? aardolie: aardgas; of steenkool. 2. In welke drie groepen kunnen synthetische stoffen worden ingedeeld? thermoplasten,

Nadere informatie

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 9

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 9 Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 9 Samenvatting door Dylan 551 woorden 30 december 2016 9 4 keer beoordeeld Vak Methode Scheikunde Nova Paragraaf 1 Aardolie ( onzuivere stof ) - Organisch materiaal -

Nadere informatie

Kunststoffen. Kunststoffen. Kunststoffen. Kunststoffen. Kunststoffen of polymeren. Geschiedenis

Kunststoffen. Kunststoffen. Kunststoffen. Kunststoffen. Kunststoffen of polymeren. Geschiedenis aardolie 100% Diesel & stookolie 70% Benzine 20% andere 10% Motorbenzines 13% grondstoffen voor chemie 7% Verven, aceton,... 3% KUNSTSTOFFEN 4% 1 2 Geschiedenis of polymeren 1859 Patent cellulose gebruikt

Nadere informatie

Kunststof. 2e college kunststof Utrecht HKU

Kunststof. 2e college kunststof Utrecht HKU Kunststof Kunststof 2e college kunststof Utrecht HKU Materialen Vandaag: Bioplast, thermoplast, thermoharder, elastomeer Amorf / kristallijn Diverse kunststoffen, eigenschappen en toepassingen Bioplasten,

Nadere informatie

Kunststof. 1e college Utrecht februari 2011 HKU

Kunststof. 1e college Utrecht februari 2011 HKU Kunststof 1e college Utrecht februari 2011 HKU Materialen Vandaag: Planning Tentamen/hertentamen Theorieles Kunststof Opdracht Planning : Materialen 31 jan: kunststof 7 feb: kunststof 14 feb: Hertentamen

Nadere informatie

Rollend recyclageproject voor kunststoffen.

Rollend recyclageproject voor kunststoffen. Rollend recyclageproject voor kunststoffen. Ga op ontdekkingstocht in ons Plastic Lab en ontdek de magische wereld van technologie en wetenschappen. Verwerk je eigen ingezamelde plastic afval tot een juwelenkistje

Nadere informatie

Kunststof Kunststof HKU. Materialen. Materialen e college kunststof Utrecht. Bioplasten, Thermoplast, thermoharder en elastomeren.

Kunststof Kunststof HKU. Materialen. Materialen e college kunststof Utrecht. Bioplasten, Thermoplast, thermoharder en elastomeren. Kunststof Kunststof 2e college kunststof Utrecht HKU Vandaag: Bioplasten, Thermoplast, thermoharder en elastomeren. Bioplast, thermoplast, thermoharder, elastomeer Amorf / kristallijn Diverse kunststoffen,

Nadere informatie

Het schilderen van kunststoffen

Het schilderen van kunststoffen en behandeling van kunststoffen 1. Verfsystemen voor kunststoffen 2. Hard polyvinylchloride (PVC) 3. Zacht (week gemaakt) polyvinylchloride (PVC) 4. Polyetheen (PE) 5. Polypropeen (PP) 6. Polystyreenschuim

Nadere informatie

Oefentoets polymeren havo en vwo

Oefentoets polymeren havo en vwo Oefentoets polymeren havo en vwo Opgave 1 Kunststofrecycling Sinds een aantal jaar wordt in Nederland kunststof op verschillende manieren apart ingezameld. In het scheikundige tijdschrift chemische feitelijkheden

Nadere informatie

Kunststoffen. Kunststoffen. Kunststoffen. Kunststoffen. Kunststoffen of polymeren. Geschiedenis

Kunststoffen. Kunststoffen. Kunststoffen. Kunststoffen. Kunststoffen of polymeren. Geschiedenis aardolie 100% Diesel & stookolie 70% Benzine 20% andere 10% Motorbenzines 13% grondstoffen voor chemie 7% Verven, aceton,... 3% KUNSTSTOFFEN 4% 1 2 Geschiedenis of polymeren 1859 Patent cellulose gebruikt

Nadere informatie

Domein C: Koolstofchemie. Subdomein: Toepassingen van synthetische polymeren

Domein C: Koolstofchemie. Subdomein: Toepassingen van synthetische polymeren Domein C: Koolstofchemie Subdomein: Toepassingen van synthetische polymeren 28 verband leggen tussen de structuur van synthetische polymeren en de eigenschappen en toepassingen: (supersterke) vezel; kabel;

Nadere informatie

1." "ontstaan! 2. "soorten! 3. "eigenschappen! 4. "verwerkingen! 5. "toepassinge! 6. "gieten!

1. ontstaan! 2. soorten! 3. eigenschappen! 4. verwerkingen! 5. toepassinge! 6. gieten! kunststof! 1. ontstaan! 2. soorten! 3. eigenschappen! 4. verwerkingen! 5. toepassinge! 6. gieten! ontstaan bakeliet! bakeliet (merknaam fenolhars) wordt beschouwd als de eerste kunststof. Bakeliet dankt

Nadere informatie

Vooronderzoek. Melvin ter Wal, Carlo Hooijen & Tom Gentenaar Keuzeproject O&O

Vooronderzoek. Melvin ter Wal, Carlo Hooijen & Tom Gentenaar Keuzeproject O&O Vooronderzoek Melvin ter Wal, Carlo Hooijen & Tom Gentenaar Keuzeproject O&O Polyethyleentereftalaat (PET) Polyethyleentereftalaat is een thermoplastische 1 polyester. Het bestaat uit ketens van ethyleentereftalaat.

Nadere informatie

HET SCHILDEREN VAN KUNSTSTOFFEN

HET SCHILDEREN VAN KUNSTSTOFFEN Infoblad 1007 HET SCHILDEREN VAN KUNSTSTOFFEN Herkenning en behandeling van kunststoffen 1. Verfsystemen voor kunststoffen 2. Hard polyvinylchloride (PVC) 3. Zacht (week gemaakt) polyvinylchloride (PVC)

Nadere informatie

Chemisch recyclen kunststof verpakkingen. Karen van de Stadt

Chemisch recyclen kunststof verpakkingen. Karen van de Stadt Chemisch recyclen kunststof verpakkingen Karen van de Stadt Wat doen we vandaag Stand van zaken Chemisch recyclen voor kunststof verpakkingen Huidig systeem recyclen voor kunststof verpakkingen Verschillende

Nadere informatie

Chemisch recyclen kunststof verpakkingen. Karen van de Stadt & Kees Kerstens

Chemisch recyclen kunststof verpakkingen. Karen van de Stadt & Kees Kerstens Chemisch recyclen kunststof verpakkingen Karen van de Stadt & Kees Kerstens Wat doen we vandaag Stand van zaken Chemisch recyclen voor kunststof verpakkingen Huidig systeem recyclen voor kunststof verpakkingen

Nadere informatie

A1 Wat is de boodschap van de Plastic Soup Surfer? Zijn boodschap/missie is om aandacht te vragen voor plastic afval in zee

A1 Wat is de boodschap van de Plastic Soup Surfer? Zijn boodschap/missie is om aandacht te vragen voor plastic afval in zee ANTWOORDMODEL PROEFLES PLASTIC SOUP SURFER mei 2016 Antwoordmodel opdracht A (T1) A1 Wat is de boodschap van de Plastic Soup Surfer? Zijn boodschap/missie is om aandacht te vragen voor plastic afval in

Nadere informatie

Kunststof: altijd in topvorm!

Kunststof: altijd in topvorm! Kunststof: altijd in topvorm! Lesbrief over kunststof Deze lesbrief werd ontwikkeld door Communicatie Centrum Chemie (C), in samenwerking met de Nederlandse rubber-, lijm- en kunststofindustrie (NRK),

Nadere informatie

2 maximumscore 2. 1p Tijdens het proces moet verhit/ verwarmd worden. 1p Verhitten/ verwarmen kost veel energie.

2 maximumscore 2. 1p Tijdens het proces moet verhit/ verwarmd worden. 1p Verhitten/ verwarmen kost veel energie. pgave 1 kunststofrecycling 1 maximumscore 2 Het mengsel van LDPE en HDPE moet worden toegevoegd aan een vloeistof die een dichtheid heeft tussen 0,88. 10 3 kg m -3 en 0,96. 10 3 kg m -3. LDPE gaat dan

Nadere informatie

Samenvatting scheikunde Hoofdstuk 4 + 5

Samenvatting scheikunde Hoofdstuk 4 + 5 Samenvatting scheikunde Hoofdstuk 4 + 5 hoofdstuk 4 Paragraaf 4.1 Aardgas uit de gaskraan is een mengsel van methaangas (80%), het brandbare bestanddeel en stikstofgas. Deze stoffen zijn beide geurloos

Nadere informatie

6,7. 1 schuin de grond in boeren. 2 veel dieper boren (een paar duizend meter).

6,7. 1 schuin de grond in boeren. 2 veel dieper boren (een paar duizend meter). Antwoorden door een scholier 1087 woorden 9 juni 2007 6,7 10 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Antwoorden deel 2AB vmbo-kgt (tekstboek en werkboek) Hoofdstuk 11 - Koolstofchemie 11.1 1 Aardolie ontstaat

Nadere informatie

Elementen Thema 1 MAterialen. de kringloop tussen mens / dier en plant uiteggen mbv CO2 en O2

Elementen Thema 1 MAterialen. de kringloop tussen mens / dier en plant uiteggen mbv CO2 en O2 Toetstermen Hout (H1) Stofeigenschappen 5 soorten hout onderscheiden in kleur, structuur en toepasbaarheid 5 verschillende houtsoorten herkennen 5 verschillende houtsoorten - wisselw. mens, dier Gebruik

Nadere informatie

Het gedrag van kunststoffen bij temperatuursverandering

Het gedrag van kunststoffen bij temperatuursverandering Fiche 1 0 (leerling) I Het gedrag van kunststoffen bij temperatuursverandering A. Onderscheid tussen thermoplasten en thermoharders Men noemt een kunststof een thermoplast indien dit materiaal onder invloed

Nadere informatie

Vorige week. Opdracht materialenstudie uitgewerkt Weektaak uitgewerkt

Vorige week. Opdracht materialenstudie uitgewerkt Weektaak uitgewerkt Verpakken Vorige week Opdracht materialenstudie uitgewerkt Weektaak uitgewerkt Deze week Presenteren opdracht verpakkingsstudie Theorie verpakkingsmaterialen Theorie e-teken Verschillende verpakkingsmaterialen

Nadere informatie

Samenvatting NaSk Hoofdstuk 5

Samenvatting NaSk Hoofdstuk 5 Samenvatting NaSk Hoofdstuk 5 Samenvatting door F. 874 woorden 3 maart 2015 7,6 37 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Natuur/scheikunde overal Samenvatting NaSk, hoofdstuk 5 Omgekeerd ontwerpen = hierbij

Nadere informatie

Kunststof en composiet

Kunststof en composiet Kunststof en composiet Kunststof en composiet 4e college kunststof Utrecht HKU Materialen Vandaag: Overige kunststoffen Composieten Kunststofherkenning en herhaling Materialen PE, polyetheen - LDPE en

Nadere informatie

GSM HOUDER VLAANDEREN KUNSTSTOFLAND

GSM HOUDER VLAANDEREN KUNSTSTOFLAND GSM HOUDER VLAANDEREN KUNSTSTOFLAND Hoe blauwer ingekleurd hoe hoger de aanwezigheid van kunststofverwerkende bedrijven Vlaanderen is een echt kunststofland. Zoals je in onderstaande grafieken kan zien

Nadere informatie

Kunststof en composiet Kunststof en composiet

Kunststof en composiet Kunststof en composiet Kunststof en composiet Kunststof en composiet 4e college kunststof Utrecht HKU Vandaag: PE, polyetheen Overige kunststoffen Composieten Kunststofherkenning en herhaling - LDPE en HDPE: verschillend soortelijk

Nadere informatie

Per wanneer komen de nieuwe containers voor kunststof en kunnen ze direct gebruikt worden?

Per wanneer komen de nieuwe containers voor kunststof en kunnen ze direct gebruikt worden? Q&A kunststof Rotterdam Waarom komen er in Rotterdam nu wel ineens containers voor kunststof te staan? Rotterdam wil de best presterende grote gemeente worden op het gebied van afvalscheiding, hierin hoort

Nadere informatie

Kunststoffen. Kunststoffen vervolg. Kunststoffen. Kunststoffen. Polyvinylchloride PVC. Polyvinylchloride PVC Polyvinylchloride PVC.

Kunststoffen. Kunststoffen vervolg. Kunststoffen. Kunststoffen. Polyvinylchloride PVC. Polyvinylchloride PVC Polyvinylchloride PVC. vervolg Polyvinylchloride PVC 1 2 Polyvinylchloride PVC Polyvinylchloride PVC Algemene eigenschappen Zacht PVC (= +30 à 50% weekmakers) vinyl tuinslang regenkledij - werkkledij in chemische industrie imitatieleder

Nadere informatie

Poly-Ned. Textielarchitectuur. Plafonds & Wanden

Poly-Ned. Textielarchitectuur. Plafonds & Wanden Poly-Ned Textielarchitectuur Plafonds & Wanden Wanden & Plafonds voorzien van een bedrukking in combinatie met (LED)-verlichting Poly-Ned levert naast een breed scala aan spanplafonds, spanwanden en spanpanelen,

Nadere informatie

Design For Manufacturing: verslaggeving Flash_VR a1.s2.p2.v2. [Bedekkingskap-lens] Constructieonderdeel

Design For Manufacturing: verslaggeving Flash_VR a1.s2.p2.v2. [Bedekkingskap-lens] Constructieonderdeel Design For Manufacturing: verslaggeving Flash_VR-05122017-a1.s2.p2.v2. [Bedekkingskap-lens] Constructieonderdeel Constructiekeuze: Het uitwerken van de Bedekkingskap-lens ging nauw samen met het uitwerken

Nadere informatie

2 - Plastic Lab - Kunststoffen

2 - Plastic Lab - Kunststoffen 2 - Plastic Lab - Kunststoffen Beste leerkracht, PlastIQ wil u in de eerste plaats hartelijk danken voor de uitnodiging van ons Plastic Lab. Het is een leuk project die de techniek binnen het lager onderwijs

Nadere informatie

ALLES OVER PLASTIC RECYCLING

ALLES OVER PLASTIC RECYCLING ALLES OVER PLASTIC RECYCLING Naam: Plastic Hero Gemaakt van: gerecycled plastic Naam in het Nederlands: Kunststof Held Zit onder andere in: je brooddoos en je spelcomputer Opdracht 1: PLASTIC GEZOCHT!

Nadere informatie

gerecycled plastic Plastic Hero je brooddoos en je spelcomputer Kunststof Held Alles over plastic recycling Gemaakt van: Naam: Zit onder andere in:

gerecycled plastic Plastic Hero je brooddoos en je spelcomputer Kunststof Held Alles over plastic recycling Gemaakt van: Naam: Zit onder andere in: Alles over plastic recycling Naam: Plastic Hero Gemaakt van: gerecycled plastic Naam in het Nederlands: Kunststof Held Zit onder andere in: je brooddoos en je spelcomputer Opdracht 1: Plastic gezocht!

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Glas Inleiding Ik kies voor dit onderwerp omdat mijn vaderbij de N.V. Verenigde Glasfabriek werkt en omdat ik wat meer over glas wil weten, bijvoorbeeld hoe je moet glasblazen en hoe flessen woorden gemaakt.

Nadere informatie

Samenvatting Scheikunde Scheikunde Chemie overal H1 3 vwo

Samenvatting Scheikunde Scheikunde Chemie overal H1 3 vwo Samenvatting Scheikunde Scheikunde Chemie overal H1 3 vwo Samenvatting door een scholier 1193 woorden 30 oktober 2012 5,8 23 keer beoordeeld Vak Methode Scheikunde Chemie overal Samenvatting Scheikunde

Nadere informatie

Aardolie is een zwart, stroperig mengsel van heel veel stoffen, wat door middel van een bepaalde scheidingsmethode in zeven fracties gescheiden wordt.

Aardolie is een zwart, stroperig mengsel van heel veel stoffen, wat door middel van een bepaalde scheidingsmethode in zeven fracties gescheiden wordt. Meerkeuzevragen Naast koolstofdioxide en waterdamp komen bij verbranding van steenkool nog flinke hoeveelheden schadelijke stoffen vrij. Dit komt doordat steenkool ook zwavel- en stikstofatomen bevat,

Nadere informatie

Bio is een marketing kreet. Die veel te vaak wordt misbruikt

Bio is een marketing kreet. Die veel te vaak wordt misbruikt Bio is een marketing kreet Die veel te vaak wordt misbruikt Bio based plastics Besparing aardolie is onnodig Besparing aardolie is vaak fictie CO2 besparing is niet bewezen Grondstof productie gaat vaak

Nadere informatie

Bijlage 1. Module Kunststof

Bijlage 1. Module Kunststof Bijlage 1 Module Kunststof GLASHELDER Je hebt al geleerd wat kunststof is. In deze opdracht ga je een fotolijstje maken. Je krijgt glashelder Acrylaat. Om het helder te houden moet je de beschermfolie

Nadere informatie

Er zijn vier soorten kunststof: thermoplasten, thermoharders, elastomeren en composieten.

Er zijn vier soorten kunststof: thermoplasten, thermoharders, elastomeren en composieten. Kunststoffen Plastics worden ook wel kunststoffen genoemd. In de praktijk gebruiken we de woorden plastic en kunststoffen door elkaar heen. Kunststoffen zijn door de mens bedacht en gemaakt. We gebruiken

Nadere informatie

Infill in kunstgras voetbalvelden

Infill in kunstgras voetbalvelden Infill in kunstgras voetbalvelden Een kunstgras voetbalveld bestaat uit een onderbouw constructie (ca. 40 cm zandopbouw veelal voorzien van drainage), een sporttechnische laag (ca. 10 cm met veelal lava

Nadere informatie

Kunststoffen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/60782

Kunststoffen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/60782 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Emiel D 26 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/60782 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

5.7. Boekverslag door Een scholier 4874 woorden 16 september keer beoordeeld. Maatschappijleer

5.7. Boekverslag door Een scholier 4874 woorden 16 september keer beoordeeld. Maatschappijleer Boekverslag door Een scholier 4874 woorden 16 september 2008 5.7 166 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Plastics en kunststoffen Inleiding Tegenwoordig lijken plastics niet meer weg te denken uit onze

Nadere informatie

Trends in Kunststoffen

Trends in Kunststoffen Trends in Kunststoffen Trends in Polymeren voor toeleveranciers en OEM-ers ESEF, maart 2014 Ir. Martin van Dord DPI Value Centre & NRK Dr. Louis Jetten DPI Value Centre Kunststoffen: organische polymeren

Nadere informatie

I. TOELICHTING OP DE DELEN A TOT EN MET M BETREFFENDE LEVERINGEN EN BOUWWERKZAAMHEDEN

I. TOELICHTING OP DE DELEN A TOT EN MET M BETREFFENDE LEVERINGEN EN BOUWWERKZAAMHEDEN AW 2008 TOELICHTING NOOT 2 I. TOELICHTING OP DE DELEN A TOT EN MET M BETREFFENDE LEVERINGEN EN BOUWWERKZAAMHEDEN De aanvullende woordenlijst bestaat uit 19 delen (en 42 groepen). Sommige delen worden gebruikt

Nadere informatie

Uitleg Handschoenen. Copyright 2007 Carel Lurvink B.V.

Uitleg Handschoenen. Copyright 2007 Carel Lurvink B.V. Uitleg Handschoenen Handschoenen voor mechanische risico's...2 Leder...2 Synthetisch...2 Kevlar...2 Twaron...2 Handschoenen voor chemische risico's...3 Nitrilrubber (NBR)...3 Polyvinylchloride (PVC)...3

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde hoofdstuk 4

Samenvatting Natuurkunde hoofdstuk 4 Samenvatting Natuurkunde hoofdstuk 4 Samenvatting door Jel 1075 woorden 17 maart 2018 8 3 keer beoordeeld Vak Methode Natuurkunde Nova 1 Warmtebronnen en brandstoffen. Warmtebronnen thuis en op school.

Nadere informatie

Vertaling Aardrijkskunde Afval en energie

Vertaling Aardrijkskunde Afval en energie Vertaling Aardrijkskunde Afval en energie Vertaling door een scholier 1337 woorden 2 juni 2004 5,8 76 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde AFVAL EN ENERGIE Energie Het is heel moeilijk te zeggen wat energie

Nadere informatie

Paragraaf 1: Fossiele brandstoffen

Paragraaf 1: Fossiele brandstoffen Scheikunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Paragraaf 1: Fossiele brandstoffen Fossiele brandstof Koolwaterstof Onvolledige verbranding Broeikaseffect Brandstof ontstaan door het afsterven van levende organismen,

Nadere informatie

Biobased Economy. Wageningen UR Food & Biobased Research. Windesheim 3 december, Ben van den Broek

Biobased Economy. Wageningen UR Food & Biobased Research. Windesheim 3 december, Ben van den Broek Biobased Economy Wageningen UR Food & Biobased Research Windesheim 3 december, Ben van den Broek Wageningen UR Food & Biobased Research Wageningen UR Universiteit Onderzoeksinstituten Wageningen UR Food

Nadere informatie

Materiaal keuzes. Globaal genomen zijn er 4 basis functies denkbaar waarom men het product wilt verpakken.

Materiaal keuzes. Globaal genomen zijn er 4 basis functies denkbaar waarom men het product wilt verpakken. Materiaal keuzes Waarom verpakken we het product? Dit is de eerste vraag die beantwoord moet worden. Immers als het niet nodig is om een product te verpakken, is een materiaal keuze ook niet nodig en ontstaat

Nadere informatie

1. Probleemstelling. Een agendaklem is een goed idee, uit welke materialen kunnen we zo een klem vervaardigen?

1. Probleemstelling. Een agendaklem is een goed idee, uit welke materialen kunnen we zo een klem vervaardigen? 1. Probleemstelling Regelmatig krijg je op school papieren mee naar huis. Als je ze gewoon in je agenda steekt heb je een grote kans ze kwijt te spelen. Ken jij een oplossing?... Een agendaklem is een

Nadere informatie

De meest milieuvriendelijke PVC Vloer

De meest milieuvriendelijke PVC Vloer De meest milieuvriendelijke PVC Vloer THERDEX PVC VLOEREN het milieu is topprioriteit Bioweekmakers en Ftlaten zijn twee totaal verschillende zaken. Je kunt ftlaatvrij zijn, zonder bioweekmakers te gebruiken.

Nadere informatie

Samenvatting NaSk Hoofdstuk 6: Stoffen en Moleculen

Samenvatting NaSk Hoofdstuk 6: Stoffen en Moleculen Samenvatting NaSk Hoofdstuk 6: Stoffen en Mol Samenvatting door een scholier 1296 woorden 9 november 2017 7,6 34 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Natuur/scheikunde overal Paragraaf 6.1: stoffen herkennen

Nadere informatie

KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË

KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË ECONOMISCH JAARRAPPORT 27 Federplast.be Vereniging van Producenten van Kunststof- en Rubberartikelen VZW Association des Producteurs d Articles en Matières Plastiques

Nadere informatie

Praktische opdracht Scheikunde Biomassa als brandstof

Praktische opdracht Scheikunde Biomassa als brandstof Praktische opdracht Scheikunde Biomassa als brandstof Praktische-opdracht door een scholier 694 woorden 13 april 2016 9 2 keer beoordeeld Vak Scheikunde Pagina 1 van 5 PO biomassa als brandstof (practicum

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Verwarmen en isoleren (Newton)

Samenvatting Natuurkunde Verwarmen en isoleren (Newton) Samenvatting Natuurkunde Verwarmen en isoleren (Newton) Samenvatting door een scholier 1404 woorden 25 augustus 2003 5,4 75 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Verwarmen en isoleren Warmte en energie 2.1 Energievraag

Nadere informatie

ZETTEX MS POLYMERS. Stick with us for a stronger world

ZETTEX MS POLYMERS. Stick with us for a stronger world MS POLYMEER ZETTEX MS POLYMERS Wat betekent MS Polymeer nu eigenlijk? De betekenis van MS Polymeer is letterlijk: Modified Silane Polymer. Dit is eenvoudig gezegd dus een lijm van gemodificeerde silaan

Nadere informatie

Lectoraat Circular Plastics

Lectoraat Circular Plastics Festival of Inventions Lectoraat Circular Plastics Rudy Folkersma Circulaire Economie Waarom biobased, waarom recyclen? Verminderde afhankelijkheid van aardolie Verminderde CO 2 uitstoot Performance

Nadere informatie

ADVIES VAN ANTALIS REK- EN KRIMPFOLIE HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING?

ADVIES VAN ANTALIS REK- EN KRIMPFOLIE HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING? HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING? Geblazen (Blown) rekfolie Deze folie is zeer sterk. Dezelfde als handmatige folie, standaardfolie

Nadere informatie

Infill in kunstgras voetbalvelden

Infill in kunstgras voetbalvelden Infill in kunstgras voetbalvelden Een kunstgras voetbalveld bestaat uit een onderbouw constructie (ca. 40 cm zandopbouw veelal voorzien van drainage), een sporttechnische laag (ca. 10 cm met veelal lava

Nadere informatie

Kuwait Petroleum Europoort, Q8KPE

Kuwait Petroleum Europoort, Q8KPE SPREEKBEURT 1/8 Kuwait Petroleum Europoort, Q8KPE Q8KPE is gelegen in Rotterdam Europoort. De locatie Europoort heeft de grootste haven ter wereld waar veel producten worden gemaakt en verhandeld. Voor

Nadere informatie

Samenvatting scheikunde hoofdstuk 1 stoffen 1 tm 7 (hele hoofdstuk) + aantekeningen h3a 1.1 zwart goud (herhaling) Fossiele

Samenvatting scheikunde hoofdstuk 1 stoffen 1 tm 7 (hele hoofdstuk) + aantekeningen h3a 1.1 zwart goud (herhaling) Fossiele Samenvatting scheikunde hoofdstuk 1 stoffen 1 tm 7 (hele hoofdstuk) + aantekeningen h3a 1.1 zwart goud (herhaling) Fossiele Aardgas, aardolie en steenkool heten ook wel fossiele brandstoffen brandstoffen

Nadere informatie

Recyclebaar? Check t! Karen van de Stadt

Recyclebaar? Check t! Karen van de Stadt Recyclebaar? Check t! Karen van de Stadt Verpakkingen Een inwoner van Europa opent gemiddeld 7 verpakkingen per dag. Dit is gemiddeld 157 kilo verpakkingsafval per persoon per jaar. Wat bijna 40% van het

Nadere informatie

Methanol. Formule. Brandalcohol, methylalcohol. Productie. (a) Productie van synthesegas. (i) Traditionele methoden

Methanol. Formule. Brandalcohol, methylalcohol. Productie. (a) Productie van synthesegas. (i) Traditionele methoden Methanol Formule CH3OH Naam Familie Productie Brandalcohol, methylalcohol Alcoholen (a) Productie van synthesegas (i) Traditionele methoden Methanol wordt vervaardigd uit synthesegas dat een mengsel is

Nadere informatie

Op ontdekkingstocht naar aardolie

Op ontdekkingstocht naar aardolie O p o n t d e k k i n g s t o c h t n a a r a a r d o l i e Op ontdekkingstocht naar aardolie Miljoenen jaren geleden De mens heeft in de loop van de tijd vele vormen van energie gebruikt: spierkracht,

Nadere informatie

Praktische opdracht Economie Broeikaseffect

Praktische opdracht Economie Broeikaseffect Praktische opdracht Economie Broeikaseffect Praktische-opdracht door S. 1631 woorden 7 april 2015 4 4 keer beoordeeld Vak Methode Economie Praktische economie De economische kijk op het broeikaseffect.

Nadere informatie

PLASTICS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY. AutomotiveNL JP Heijster Manager manufacturing

PLASTICS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY. AutomotiveNL JP Heijster Manager manufacturing PLASTICS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY THEMAGEBIEDEN Smart mobility Green mobility Nieuwe materialen / lichtgewicht constructies Productie technologie 2 WAT BETEKENT KUNSTSTOF IN DE AUTOMOBIEL INDUSTRIE FACTS

Nadere informatie

a. Beschrijf deze reactie met een vergelijking. In het artikel is sprake van terugwinning van zwavel in zuivere vorm.

a. Beschrijf deze reactie met een vergelijking. In het artikel is sprake van terugwinning van zwavel in zuivere vorm. PEARL GTL Oliemaatschappijen zoals Shell willen aan de nog steeds stijgende vraag naar benzine en diesel kunnen blijven voldoen én ze willen de eindige olievoorraad zoveel mogelijk beschikbaar houden als

Nadere informatie

SPUITKURK. Heidelaan Zelzate Tel: 0472/

SPUITKURK. Heidelaan Zelzate Tel: 0472/ SPUITKURK Heidelaan 61 9060 Zelzate Tel: 0472/ 33 85 42 email: namira@elfinastyle.be www.elfinastyle.be Liquid-Kurk spuitkurk is akoestisch isolerend, dampopen, waterdicht en brandwerend multi-toepasbaar

Nadere informatie

zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD

zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD M + N PROJECTEN ONTWIKKELDE EEN NIEUWE GENERATIE ZONWERINGSDOEKEN, DIE DE HUIDIGE MATERIALEN

Nadere informatie

(Polymeer)materialen voor een duurzamere samenleving. Mario Smet Departement Chemie

(Polymeer)materialen voor een duurzamere samenleving. Mario Smet Departement Chemie (Polymeer)materialen voor een duurzamere samenleving Mario Smet Departement Chemie Inhoud Milieuproblemen gerelateerd aan plastics en (mogelijke) oplossingen Troeven van plastics voor een duurzamere samenleving

Nadere informatie

ADVIES VAN ANTALIS REK- EN KRIMPFOLIE HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING?

ADVIES VAN ANTALIS REK- EN KRIMPFOLIE HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING? HET BELANG VAN DE JUISTE FOLIE WELKE SOORTEN FOLIE ZIJN BESCHIKBAAR? WELKE FOLIE VOOR WELKE TOEPASSING? Geblazen (Blown) rekfolie Deze folie is zeer sterk. Toepassing: Dezelfde als handmatige folie, standaardfolie

Nadere informatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3 Materialen

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3 Materialen Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 3 Materi Samenvatting door een scholier 1210 woorden 6 april 2015 6,9 35 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Hoofdstuk 3: Materi Eigenschappen van moleculen: -Ze verschillen

Nadere informatie

SLOGANS & MEGATRENDS. Duurzaam ondernemen. Recycling. Cradle to grave. Bioplastics. Greenhouse gas emissions

SLOGANS & MEGATRENDS. Duurzaam ondernemen. Recycling. Cradle to grave. Bioplastics. Greenhouse gas emissions SLOGANS & MEGATRENDS Green economy Global warming Sustainability Energy consumption Cradle to cradle Biomass Duurzaam ondernemen Recycling Cradle to grave Bioplastics Greenhouse gas emissions CO 2 reduction

Nadere informatie

Het toepassen van niet perforerende verbindingen in de bouw (BENG) Ing Coudeville Pol

Het toepassen van niet perforerende verbindingen in de bouw (BENG) Ing Coudeville Pol Het toepassen van niet perforerende verbindingen in de bouw (BENG) Ing Coudeville Pol Pol.coudeville@khbo.be Voorwaarden 2/25 De klassieke Constructiematerialen 3/25 De opbouw van WATER Het inzetten van

Nadere informatie

VEZELVERSTERKTE KUNSTSTOFFEN: LICHT, DUURZAAM, STERK maar hoe circulair? ing. Jan Schrama

VEZELVERSTERKTE KUNSTSTOFFEN: LICHT, DUURZAAM, STERK maar hoe circulair? ing. Jan Schrama VEZELVERSTERKTE KUNSTSTOFFEN: LICHT, DUURZAAM, STERK maar hoe circulair? ing. Jan Schrama Sinds 1969 Maatwerk in composieten 30 vaste medewerkers 6 productiehallen 5.000 m² Binnen- en buitendienst VCA*

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Ontleding en synthese in de industrie

Hoofdstuk 5: Ontleding en synthese in de industrie Samenvatting Chemie Overal 3 vwo Hoofdstuk 5: Ontleding en synthese in de industrie 5.1 Grondstoffen Grondstof Een grondstof is een belangrijke beginstof voor een productieproces in de industrie. Aardolie

Nadere informatie

LEVENSCYCLUSANALYSE PET EN PS

LEVENSCYCLUSANALYSE PET EN PS LEVENSCYCLUSANALYSE PET EN PS VAK: CHEMIE DUUR: 1 LESUUR DOELSTELLING(EN) Vakgebonden eindtermen De leerlingen kunnen verduidelijken dat polymeren ontstaan door een aaneenschakeling van monomeren. De leerlingen

Nadere informatie

Bedreigingen. Broeikaseffect

Bedreigingen. Broeikaseffect Bedreigingen Vroeger gebeurde het nogal eens dat de zee een gat in de duinen sloeg en het land overspoelde. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. De mensen hebben de duinen met behulp van helm goed vastgelegd

Nadere informatie

NEN-EN 1610 Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen

NEN-EN 1610 Buitenriolering - Aanleg en beproeving van leidingsystemen OVERZICHT RELEVANTE NEN-NORMEN RIOLERING Ontwerp/Rioolsystemen ENV 1046 Kunststofleiding- en mantelbuissystemen - Systemen buitenshuis voor het transport van water of afvalwater - Praktijkrichtlijnen voor

Nadere informatie

Tapes. www.wiltec.nl. Tapes

Tapes. www.wiltec.nl. Tapes 63 Tape is tape hoor je vaak, maar niets is minder waar. Tussen de verschillende soorten en kwaliteiten tapes zijn grote verschillen aanwezig. Het gebruiken van een verkeerde tape in uw productieproces

Nadere informatie

[Te zien in Het. Polyplasticum] Plasticum

[Te zien in Het. Polyplasticum] Plasticum Het Polyplasticum is het eerste kunststofcentrum van Nederland waarin alle facetten van deze industrie worden belicht. Een grote bakelietverzameling, de eerste spuitgietmachines en allerlei oude producten

Nadere informatie

Dit dossier bestaat uit verschillende fiches, waar jullie in de klas mee aan de slag kunnen.

Dit dossier bestaat uit verschillende fiches, waar jullie in de klas mee aan de slag kunnen. INTRODUCTIE Waarom minder energie verbruiken? We hebben elke dag energie nodig om van alles en nog wat te kunnen doen; koken, onszelf warm houden, machines laten werken Die energie maken kan op heel veel

Nadere informatie

van der windt packaging solutions and services Vuilniszakken

van der windt packaging solutions and services Vuilniszakken van der windt packaging solutions and services Vuilniszakken Geen afval de deur uit zonder de juiste zak! Afvalzakken zijn onmisbaar. De kwaliteit moet goed zijn want niets is zo vervelend als een afvalzak

Nadere informatie

Materialen. Introductie over Metaal:

Materialen. Introductie over Metaal: Introductie over Metaal: Wat is metaal Winning Structuur Eigenschappen Soorten metaal Methoden van bewerken Methoden van behandelen Metaalproducten Voordelen/nadelen Zuivere metalen IJzer Aluminium Koper

Nadere informatie

26/05/2010. Materiaal Gebruik Bewaring

26/05/2010. Materiaal Gebruik Bewaring Behoud en beheer van figurentheaterelementen. Hoe garandeer ik mijn figuren, rekwisieten, decors en documenten een lang leven? Op een lang leven voorbereid? Materiaal Gebruik Bewaring 1 Eigenschappen van

Nadere informatie

Industriële front- en typeplaten

Industriële front- en typeplaten Industriële front- en typeplaten Industriële front- en typeplaten ROBUUSTE FRONT- EN TYPEPLATEN VOOR UW PRODUCT Ongeacht of u met een typeplaat uw aggregaten of machines wilt identificeren, het gezicht

Nadere informatie

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer RubberShell SA RubberShell is een innovatief zelfklevend EPDM membraan. Opgebouwd uit een (compleet vernieuwende) EPDM toplaag, interne glasvezelwapening en een polymeer onderlaag voorzien van een gesiliconiseerde

Nadere informatie

Vertrouwen in Eigen Kunnen

Vertrouwen in Eigen Kunnen Vertrouwen in Eigen Kunnen Monument Dit is het Staatsolie monument dat staat bij het hoofdkantoor op Flora. Het is onthuld op 13 december 2005 bij de 25 ste verjaardag van Staatsolie. Dit monument laat

Nadere informatie

semester 2 vervuilingen in de brandstof fossiele brandstoffen - - -

semester 2 vervuilingen in de brandstof fossiele brandstoffen - - - Nieuwe sectie 1 Pagina 1 semester 2 maandag 2 februari 2015 12:52 fossiele brandstoffen vast vloeibaar, gas ontstaan in vroeger tijden samenstelling verschilt met vindplaats Het zijn allemaal koolwaterstoffen

Nadere informatie

Rubbermat op de rol voor. ligboxen loopgangen melkstallen

Rubbermat op de rol voor. ligboxen loopgangen melkstallen Rubbermat op de rol voor ligboxen loopgangen melkstallen Huber: de grootste fabrikant in Europa voor rubbermat op de rol! Onze geschiedenis 1925 als vulkaniseerbedrijf opgericht door Anton Huber sr. in

Nadere informatie

Thema 2 Materiaal uit de natuur

Thema 2 Materiaal uit de natuur Naut samenvatting groep 6 Mijn Malmberg Thema 2 Materiaal uit de natuur Samenvatting Drie maal water Water kan veranderen van ijs in waterdamp. En waterdamp en ijs kunnen weer veranderen in water. Water

Nadere informatie

- Duidelijke en NEDERLANDSTALIGE etiketten, voorzien van een kleur-leidsysteem en ean-barcode.

- Duidelijke en NEDERLANDSTALIGE etiketten, voorzien van een kleur-leidsysteem en ean-barcode. WT levert een kern-assortiment van wartels, moeren, stoppen etc. in grijze thermoplastische kunststof. Met een goede wartel wordt een optimale protectie en trekontlasting gerealiseerd voor elektrische

Nadere informatie

Afval is waardevol! Toolkit afvalscheiden. informatiedocument. klaar voor de grondstoffenrevolutie

Afval is waardevol! Toolkit afvalscheiden. informatiedocument. klaar voor de grondstoffenrevolutie Afval is waardevol! Toolkit afvalscheiden informatiedocument klaar voor de grondstoffenrevolutie de aarde ziet er niet meer uit als in atlassen en op wereldbollen Met een steeds grotere wereld bevolking

Nadere informatie

inhoud blz. Inleiding 1. De afvalberg 2. Soorten afval 3. Vier belangrijke stappen 4. Voorkomen 5. Opnieuw gebruiken 6. Afval als bran dstof

inhoud blz. Inleiding 1. De afvalberg 2. Soorten afval 3. Vier belangrijke stappen 4. Voorkomen 5. Opnieuw gebruiken 6. Afval als bran dstof Afval inhoud blz. Inleiding 3 1. De afvalberg 4 2. Soorten afval 5 3. Vier belangrijke stappen 7 4. Voorkomen 8 5. Opnieuw gebruiken 9 6. Afval als bran dstof 11 7. Naar de stortplaats 12 8. Filmpjes 14

Nadere informatie