FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding BPMN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding BPMN"

Transcriptie

1 -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey Verzonden: vrijdag 12 november :48 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open Standaarden #1 : Geslacht #2 : Voornaam #3 : Achternaam #4 : Organisatie SBR/Logius #5 : Functie #6 : Telefoonnummer #7 : adres #8 : 1 / 7

2 Welke relatie bestaat er tussen uw organisatie en de aangemelde standaard? 1 - Gebruiker #9 : Wat voor soort melding wilt u doen? 1 - Voorstel om een geheel nieuwe standaard aan te melden #10 : Meldt u n standaard aan of een set van bij elkaar horende standaarden? 1 - n standaard #11 : Volledige naam Business Process Model and Notation #12 : Afkorting BPMN #13 : Versie #14 : Toepassingsgebied BPMN wordt toegepast om processen binnen en tussen (onderdelen van) organisaties in kaart te brengen. #15 : Beheerorganisatie De beheerorganisatie van BPMN 2.0 is Object Management Group, Inc. (OMG). OMG is een internationaal non-profit consortium, gericht op het ontwikkelen en beheren van standaarden. OMG heeft een open lidmaatschap, waar organisaties kunnen toetreden en deelnemen aan het proces van het vaststellen van standaarden. Het gaat om IT- en computerstandaarden en specificaties voor applicaties, gericht op integratie, interoperabiliteit, overdraagbaarheid en hergebruik, voor bedrijven en andere organisaties. 2 / 7

3 #16 : Locatie (Website) #17 : In hoeverre neemt de interoperabiliteit toe door voor deze standaard een pas toe of leg uit beleid te hanteren of om de standaard op de lijst met veelgebruikte standaarden te zetten? De standaard verhoogt de interoperabiliteit tussen organisaties door het eenduidig vastleggen van de communicatie en transacties tussen (onderdelen van) organisaties in collaboratie-, proces-, en choreografiemodellen. Daarmee wordt ook inzichtelijk wat de generieke elementen van de processen zijn, die kunnen worden hergebruikt. De standaard is hiervoor specifiek geschikt omdat hij de verzameling van best practices binnen de business process modeling gemeenschap representeert, die voor dit doel doorontwikkeld is binnen die gemeenschap. Hierdoor biedt BPMN eenvoudige middelen voor communicatie van procesinformatie met en tussen gebruikers binnen het business proces, implementatiepartners, klanten, leveranciers en andere (publieke) organisaties. Binnen de overheid wordt de standaard al gebruikt voor het eenduidig beschrijven en cordineren van businessprocessen in het financile domein (Belastingdienst, Kamer van Koophandel en Centraal Bureau voor de Statistiek). In NORA 2.0 is het belang van eenduidig beschrijven van processen met behulp van algemeen geaccepteerde en open standaarden expliciet als principe opgenomen, waarbij BPMN als voorbeeld is genoemd. Zie https://www.surfgroepen.nl/sites/nora-architecten/documenten%20nora %2020/NORAv2_0.pdf. #18 : In hoeverre neemt de leveranciersonafhankelijkheid toe door voor deze standaard een pas toe of leg uit beleid te hanteren of om de standaard op de lijst met veelgebruikte standaarden te zetten? BPMN 2.0 is een open standaard en kan door iedere leverancier van Business Process Management Systemen (BPMS) gemplementeerd worden. Met het opnemen van de standaard op de lijst neemt de eenduidigheid en daarmee de uitwisselbaarheid van procesmodellen tussen de producten van verschillende leveranciers toe. Als systemen gebruik maken van BPMN in plaats van een fabrikanteigen formaat, kan gemakkelijker overgestapt worden naar een BPMS van een andere fabrikant. #19 : Waaruit blijkt de behoefte voor het gebruik van deze standaard door de verschillende (semi) publieke organisaties? (Semi)publieke organisaties hebben te maken met complexe processen, zowel interne (werk)processen als processen van informatie-uitwisseling tussen organisaties (tussen bedrijven en overheden; overheden onderling). In de praktijk blijkt de behoefte aan inzicht in complexe processen en aan harmonisatie, standaardisatie en cordinatie van processen groot. Om dit mogelijk te maken is er behoefte aan een eenduidige, gedeelde standaard. Voorbeelden zijn de programma?s SBR en e-factureren waarvoor Logius een groot aantal processen beheert op basis waarvan tussen systemen van bedrijven en (semi-)overheden informatie wordt uitgewisseld via Digipoort. BPMN is bij uitstek de geschikte standaard om de processen en de communicatie tussen overheden op een 3 / 7

4 standaard wijze te beschrijven en daarmee de onderlinge afhankelijkheden inzichtelijk te maken en de interoperabiliteit tussen overheden te vergroten. #20 : Voor welke doeleinden zou de standaard het beste toegepast kunnen worden? (zie de lijst met open standaarden voor voorbeelden van toepassingsgebieden van standaarden) Het in kaart brengen en cordineren van bedrijfsprocessen binnen en tussen (onderdelen van) organisaties, zowel binnen als buiten de overheid, en standaardisatie van interacties en informatie-uitwisseling binnen en tussen (onderdelen van) die organisaties. #21 : Voor welke doeleinden wordt de standaard al toegepast? Het SBR programma (Logius) gebruikt BPMN voor het modelleren van (financile) rapportageprocessen tussen (semi-)overheidsorganisaties (oa. Belastingdienst, KvK, CBS) en bedrijfsleven. BPMN maakt het mogelijk om voor alle betrokkenen in het rapportageproces een eenduidig beeld te geven van de processtappen die doorlopen worden in een rapportageketen, de informatie die daarbij wordt uitgewisseld, de daarvoor verantwoordelijke actoren, en de daaruit voortvloeiende interacties tussen systemen. Het programma e-factureren gebruikt BPMN voor het modelleren van het proces van elektronisch factureren door leveranciers aan overheidsorganisaties. Hetzelfde geldt voor het programma Elektronisch bestellen en factureren (EBF), voor het gehele inkoopproces (inclusief facturering). Het Ministerie van Justitie gebruikt BPMN om de processtappen, documenten, actoren en de afhankelijkheden tussen verschillende partijen in het wetgevingsproces inzichtelijk te maken, ten behoeve van het formuleren van verbetervoorstellen voor de inrichting van dit proces, de samenwerking tussen en de ondersteuning van de daarbij betrokken partijen. #22 : Indien er al een open standaard voor het beoogde toepassingsgebied is opgenomen op de lijst met open standaarden, is de aangemelde standaard interoperabel met de desbetreffende standaard op de lijst? Er is nog geen standaard opgenomen voor dit toepassingsgebied. #23 : Binnen welke organisaties zou de standaard het beste gebruikt kunnen worden? Alle organisaties, zowel binnen als buiten de overheid, waar communicatie tussen systemen een rol speelt en meerdere betrokkenen de interactie tussen systemen moeten cordineren en inzicht moeten hebben in de processen. #24 : Binnen welke organisaties wordt de standaard al gebruikt? Ministerie van Binnenlandse Zaken (ICTU/LOGIUS), Ministerie van Justitie (Directie Wetgeving), Kamer van Koophandel, Belastingdienst, CBS, UWV. 4 / 7

5 #25 : Wat is de mate waarin de standaard al gebruikt wordt? 3 - De standaard wordt door de helft van de organisaties gebruikt #26 : De standaard dient kosteloos of tegen nominale kosten beschikbaar te worden gesteld. Waaruit blijkt dat dit voor uw standaard het geval is? Er zijn geen kosten of licenties verbonden aan het gebruik van de BPMN standaard. De specificatie documenten zijn vrijelijk beschikbaar op de website van de beheerder van de standaard: Het document met de beschrijving van de standaard: #27 : Het intellectueel eigendomsrecht van de standaard moet vrijelijk beschikbaar zijn (geen royalty). Waaruit blijkt dat dit voor uw standaard het geval is? Het gebruik van de BPMN standaard is vrij, de licentie is vrijelijk beschikbaar en vrij van royalties. De documenten zijn beschikbaar op de website van de beheerder van de standaard: Het document met de beschrijving van de standaard: #28 : Zijn er beperkingen voor hergebruik van de standaard? Er zijn geen beperkingen zolang de specificaties voor het gebruik van BPMN gevolgd worden. #29 : Hoe worden besluiten genomen in de beheerorganisatie? Leden van de OMG schrijven en beheren de BPMN specificatie volgens een vastgesteld en open proces. #30 : Welke organisaties hebben inspraak in de besluitvorming? De volgende organisaties zijn 'stemmende leden' van de werkgroep die de BPMN 2.0 specificatie heeft afgerond. Deelnemers met een * hebben meegeschreven aan de specificatie documentatie: Adaptive Hewlett-Packard No Magic, Inc. Axway Software* 5 / 7

6 IDS Scheer* oose Innovative Informatik GmbH BAE SYSTEMS International Business Machines* Oracle* BizAgi Ltd.* igrafx PNA Group Bruce Silver Associates* Inferware Red Hat CA Inc. Intalio SAP AG* Camunda Services GmbH International Business Machines* Softeam Cordys KnowGravity Inc. Software AG Inc.* DICOM Lombardi Software TIBCO Software* France Telecom R&D MEGA international* Trisotech Fujitsu Model Driven Solutions* Unisys* Global 360, Inc. U.S. National Institute of Standards and Technology Visumpoint #31 : Is het mogelijk om zelf inspraak te krijgen in de ontwikkeling van de standaard? Ja, gebruikers kunnen via het?bug/issue Reporting Form? ambiguteiten, inconsistenties en onnauwkeurigheden melden. Bovendien kunnen organisaties zich bij het OMG consortium aanmelden en derhalve participeren in de ontwikkeling. #32 : Welke standaarden concurreren met uw standaard? Eventdriven Process Chain (EPC), Unified Modelling Language (UML) 2.0 #33 : Wat zijn voorbeelden van implementaties van de standaard? 6 / 7

7 BPMN 2.0 wordt gemplementeerd door Aris, Oracle, IBM, Red Hat, SAP, and TIBCO. WebSphere Business Modeler 7.0 van IBM ondersteunt momenteel BPMN 2.0, evenals de software van Signavio. #34 : Is het beheer van de standaard structureel geregeld? Ja, het beheer is structureel belegd bij de OMG. De OMG richt zich op het ontwikkelen, promoten en beheren van verschillendestandaarden.verschillende subgroepen en commissies (architectuur, technologie etc.) zijn belast met de taken in dit kader. #35 : Welke impact (zowel positief als negatief) zou het opnemen van deze standaard als aanbevolen standaard hebben voor organisaties die deze standaard moeten invoeren? Denk hierbij aan technische, financile en organisatorische aspecten. Informatieprocessen van alle overheden worden inzichtelijk. De cordinatie tussen overheden wordt gestructureerd en gecordineerd, waarbij betrokkenen uit verschillende disciplines een gezamenlijke taal hebben om te communiceren. #36 : Welke andere organisatie(s) en/of expert(s) zou(den) betrokken kunnen worden bij de beoordeling van de standaard op grond van hun expertise of anderszins? Dr. ir. M.F.W.H.A. Janssen, TU Delft. Prof. Dr. J. Mendling, Humboldt Universiteit van Berlijn Dr. ir. H. A. Reijers, TU Eindhoven. (in overleg) #37 : Wordt de standaard al voorgeschreven in wet en/of regelgeving? Zo ja, in welke wet of regelgeving N.v.t. 7 / 7

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding WS-policy

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding WS-policy -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: donderdag 11 november 2010 13:50 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding IPv6

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding IPv6 FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding IPv6 -----Oorspronkelijk bericht----- Van: [ ] [mailto: xxx@surfnet.nl] Verzonden: zo 9-5-2010 23:13 Aan: Krukkert, D. (Dennis); Bart Knubben Onderwerp: document ipv6 Beste

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Expertadvies CMIS v1.0. Datum 12 februari 2014

Forum Standaardisatie. Expertadvies CMIS v1.0. Datum 12 februari 2014 Forum Standaardisatie Expertadvies CMIS v1.0 Datum 12 februari 2014 Colofon Projectnaam Expertadvies CMIS v1.0 Versienummer 1.0 Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Expertadvies. XBRL v 2.1. dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert. 8 januari 2010 2.0. Definitief. Auteur(s) Datum. Versie.

Expertadvies. XBRL v 2.1. dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert. 8 januari 2010 2.0. Definitief. Auteur(s) Datum. Versie. Expertadvies XBRL v 2.1 Auteur(s) dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert Datum 8 januari 2010 Versie 2.0 Status Definitief Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Doelstelling expertadvies...

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

Web Services for Remote Portlets (WSRP) v2.0

Web Services for Remote Portlets (WSRP) v2.0 Expertadvies Web Services for Remote Portlets (WSRP) v2.0 Auteur(s) Hugo ter Doest (NOVAY) Michael van Bekkum (TNO Informatie- en Communicatietechnologie) Datum 28 augustus 2009 Versie Versie 1.0 Status

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt 2: Open standaarden, lijsten Stuk 2A: Advies opname DMARC en SPF op de pas toe of leg uit -lijst

FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt 2: Open standaarden, lijsten Stuk 2A: Advies opname DMARC en SPF op de pas toe of leg uit -lijst FS 150422.2A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt 2: Open standaarden, lijsten Stuk 2A: Advies opname DMARC en SPF op de pas toe of leg uit -lijst Aanleiding en achtergrond DMARC is een open

Nadere informatie

Consultatie. 1. Inleiding. 1.1 Doel Realisatielijn OpenDWR. 1.2 Proces. Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld. 1.

Consultatie. 1. Inleiding. 1.1 Doel Realisatielijn OpenDWR. 1.2 Proces. Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld. 1. Programma DWR Contactpersoon Jan Arnoud ten Cate infodwr@rijksoverheid.nl Consultatie Realisatielijn OpenDWR Versie: 1.0 Status: vastgesteld Datum 31 maart 2010 1. Inleiding 1.0 Doel DWR Het programma

Nadere informatie

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software

Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Beleidsplan Open Standaarden en Open Source Software Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Open standaarden, open source software en ODF... 4 2.1. Doel... 4 2.2. Open source software... 4 2.3. Open standaarden...

Nadere informatie

FS 141216.5D. FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI.

FS 141216.5D. FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI. FS 141216.5D FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 5. Open standaarden, lijsten Stuknummer 5D. Intake-advies OSI Advies Het Forum Standaardisatie wordt geadviseerd om de OSI open source licenties

Nadere informatie

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief

Architectuur. Digikoppeling 3.0. Versie 1.2. Datum 13/01/2015 Status Definitief Architectuur Digikoppeling 3.0 Versie 1.2 Datum 13/01/2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS)

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) ICTU / Programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.noiv.nl NOiV

Nadere informatie

Expertadvies. SETU versie 1. Jos van Hillegersberg, Piet Hein Minnecré. 10 maart 09 1.0. Voorlopig. Auteur(s) Datum. Versie.

Expertadvies. SETU versie 1. Jos van Hillegersberg, Piet Hein Minnecré. 10 maart 09 1.0. Voorlopig. Auteur(s) Datum. Versie. Expertadvies SETU versie 1 Auteur(s) Jos van Hillegersberg, Piet Hein Minnecré Datum 10 maart 09 Versie 1.0 Status Voorlopig Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Doelstelling expertadvies... 4

Nadere informatie

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet

Nederland open in verbinding. 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet Nederland open in verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-)publieke sector 1. Aanleiding en beleidslijn Kabinet a. Interoperabiliteit, open standaarden

Nadere informatie

Service Oriented Architecture

Service Oriented Architecture Service Oriented Architecture Een 7 lagen architectuur voor service oriëntatie Master Thesis Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde (NIII)

Nadere informatie

Canonieke data-architectuur Bert Dingemans

Canonieke data-architectuur Bert Dingemans Canonieke data-architectuur Canonieke data-architectuur Bert Dingemans Abstract Deze whitepaper beschrijft diverse aspecten van canonieke data-architectuur. Naast de definitie van canonieke data-architectuur

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices ArchiMate in de praktijk Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices Colofon Titel : ArchiMate in de Praktijk Datum : 2 februari 2012 Versie : 4.0 Verandering : T.o.v.

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

2.3.1.2 Nederlandse situatie

2.3.1.2 Nederlandse situatie Pagina 8 2.3.1.2 Nederlandse situatie De Lijst met open standaarden voor pas toe of leg uit (bijgewerkt t/m 16 december 2010) bevat de volgende documentformaten: Open Document Format ISO 26300 [sic] voor

Nadere informatie

SOA in functioneel-beheerperspectief

SOA in functioneel-beheerperspectief evaluatie SOA t SOA in functioneel-beheerperspectief Een herbezinning op beheer Er wordt veel gepubliceerd over servicegeoriënteerde architecturen, vaker SOA genoemd (naar de Engelse term service-oriented

Nadere informatie

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden Versie 2 - deel 2: de verdieping Inhoud Deel 1: de basis Deel 2: de verdieping 6 De ontwikkel- en beheerorganisatie 7 6.1 Organisatiestructuur 7 6.2 Beheertaken

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1

Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1 Sjabloon Project Start Architectuur (PSA), versie 0.1 Doelstelling document Een PSA (Project Start Architectuur) is bedoeld om te borgen dat nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in samenhang worden gerealiseerd

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie