ONDERZOEK METHODIEK GEVELREINIGING DSM KANTOOR TE HEERLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK METHODIEK GEVELREINIGING DSM KANTOOR TE HEERLEN"

Transcriptie

1 ONDERZOEK METHODIEK GEVELREINIGING DSM KANTOOR TE HEERLEN eindrapport Opdrachtgever / Client ARCADIS AQUMEN facility management BV t.a.v. de heer M. Kersten Postbus JZ EINDHOVEN Ons kenmerk / Our reference Autorisatie / Authorisation /IRi/ILa ir. R. Leppers Datum / Date 8 september 2010 Auteur / Author ing. I.F.F. Richartz

2 INHOUDSOPGAVE Pagina SAMENVATTING MANAGEMENT SUMMARY INLEIDING UITVOERINGSWIJZE VAN DE REINIGING PER GEVELELEMENT Mate van verontreiniging en te verwachten intensiteit van reiniging Methode van reiniging per gevelelement Herstel beschadigde materialen Beoordeling reiniging BIJLAGE: OPZET EN BEOORDELING REINIGINGSMETHODEN pagina 2 van 20

3 SAMENVATTING MANAGEMENT SUMMARY Arcadis AQUMEN facillity management BV (verder AAFM) heeft INTRON opdracht verleend voor het vaststellen van een geschikte reinigingsmethodiek voor de verschillende gevelelementen van het DSM kantoor aan de Overloon 1 te Heerlen. Deze methodiek dient om eenduidig vast te stellen welke reinigingsgraad van de verschillende gevelelementen behaald kan worden en welke aanvullende werkzaamheden na reiniging noodzakelijk geacht worden om deze gevelelementen uiteindelijk gereinigd te kunnen opleveren. Verder zal deze methodiek worden toegevoegd bij de uitvraag naar leveranciers van gevelreiniging. Op basis van deze methodiek kan AAFM beoordelen of de aanbiedingen voldoen aan het gevraagde. INTRON heeft op 20 juli 2010 een oriënterende inspectie verricht met als doel de verschillende gevelelementen en de mate van verontreiniging hiervan in kaart te brengen. Op basis van deze inspectie heeft INTRON per mail aan AAFM een reinigingsvoorstel opgesteld. Aan de hand van dit voorstel zijn proefreinigingen aan de verschillende gevelelementen uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf op 30 augustus De proefreinigingen zijn op 31 augustus 2010 beoordeeld in aanwezigheid van AAFM ( mevr. J. Nissen, dhr. E. Gorski en dhr. M. Kersten en INTRON (dhr. I. Richartz). Het doel van het onderzoek is om de voorgestelde reinigingstechnieken te beoordelen op hun effectiviteit en om vast te leggen wat als schoon beschouwd mag worden. Tijdens de beoordeling is verder naar voren gekomen dat enkele proefreinigingen als onvoldoende worden beschouwd en er enkele gevelelementen buiten beschouwing zijn gelaten (bordessen en kitvoegen). Aanvullende proefreinigingen zijn door het gespecialiseerde bedrijf op 2 september verricht en aan AAFM en INTRON per mail gerapporteerd. De bevindingen hiervan zijn in de rapportage opgenomen. pagina 3 van 20

4 1. INLEIDING Het DSM-kantoor aan de Overloon 1 te Heerlen is vervuild en AAFM wil dat de buitenzijde geheel gereinigd wordt. Het kantoor bestaat uit verschillende gevelelementen die in meer of mindere mate gereinigd moeten worden en deels opnieuw voorzien moeten worden van een nieuwe conserveringslaag. Het doel van het onderzoek dat door INTRON is uitgevoerd is om reinigingsmethoden vast te leggen voor de verschillende gevelelementen. Deze reinigingsmethoden zijn er op gericht om de beschadigingen die door reiniging mogelijk zouden kunnen optreden, te beheersen en te minimaliseren. De reinigingsmethoden zijn vastgesteld op basis van een door INTRON opgesteld reinigingsvoorstel, proefreinigingen volgens deze methode en de beoordeling van het resultaat van de reiniging. In dit rapport is voor ieder gevelelement een reinigingsmethodiek vastgesteld. Aanvullend is de aanpak om tot de vastgestelde reinigingsmethodieken te komen toegevoegd. 2. UITVOERINGSWIJZE VAN DE REINIGING PER GEVELELEMENT Het DSM kantoor bestaat uit verschillende gevelelementen die gereinigd dienen te worden. De reiniging kan onderverdeeld worden in de volgende werkzaamheden: Afhankelijk van het soort gevelelement en de vervuiling hiervan, is de reiniging meer of minder intensief uit te voeren (hoofdstuk 2.1); Methode van reiniging per gevelelement (hoofdstuk 2.2); Naast het reinigen van de gevelelementen, zijn er ook herstelwerkzaamheden uit te voeren aan enkele gevelelementen zoals beschermende (verf)coating en impregneermiddel, maar ook het herstellen van beschadigde voegen (kitvoegen, voegen) (hoofdstuk 2.3); Beoordeling reiniging (hoofdstuk 2.4). pagina 4 van 20

5 2.1. Mate van verontreiniging en te verwachten intensiteit van reiniging In onderstaande tabel zijn de verschillende gevelelementen van het DSM kantoor benoemd alsook de mate van verontreiniging en de te verwachten intensiteit van reinigen. Deze indeling is gebaseerd op de resultaten zoals deze zijn verkregen uit de proefreinigingen. Tabel 1. Overzicht verschillende gevelelementen en te verwachten reinigingsintensiteit Te reinigen deel Mate van vervuiling Reinigingsintensiteit Breuksteen, niet geïmpregneerd Sterk + Breuksteen, geïmpregneerd Zeer sterk ++ Betonnen gevelelementen verdiepingen 1 t/m 7 (deels Zwak O geschilderd) Betonnen gevelelementen, kopse zijden, verdieping 8 Sterk + (geschilderd) Bordessen verdiepingen 1 t/m 8 (geschilderd) Sterk O Betonnen vensterbanken (geschilderd) Matig + Betonnen gevelelementen ingang (geschilderd) Zwak - Metalen leuningen Zwak - Metalen gevelpanelen Matig O Kozijnen Matig O Behuizing technische ruimten op het dak Matig O Zonwering Matig O + : intensief reinigen ++: zeer intensief reinigen O : matig intensief reinigen - : eenvoudig reinigbaar pagina 5 van 20

6 2.2. Methode van reiniging per gevelelement De wijze van reinigen van de verschillende gevelelementen is vastgesteld op basis van proefreinigingen en het voorkomen van beschadigingen aan de gevelelementen als het gevolg van de toegepaste reinigingsmethode. De reiniging van enkele gevelelementen zal tot gevolg hebben dat de beschermende conserveringslaag die hierop is aangebracht, reeds beschadigd is of kan beschadigd worden. De voorgestelde reinigingsmethoden zijn er op gericht om verdere beschadiging van de gevelelementen te voorkomen. De aanwezige of geïntroduceerde beschadigingen dienen na reinigen hersteld te worden. Herstel omvat het deels of geheel opnieuw aanbrengen van beschadigde materialen (zoals coating, impregneermiddel, voegwerk). In onderstaande tabel zijn de methoden opgenomen voor de wijze van reinigingen van de verschillende gevelelementen. Uitvoering volgens deze methodiek resulteert in een als voldoende geaccepteerde reiniging van de verschillende gevelelementen. Afwijkingen van deze methodiek dienen gemotiveerd plaats te vinden en voorafgaand aan AAFM kenbaar gemaakt te worden. Indien een alternatieve reiniging door AAFM wordt toegestaan, wordt deze op basis van een proefreiniging door AAFM beoordeeld. Daarbij moet de alternatieve reinigingsmethode aan de volgende criteria voldoen: - Vergelijkbaar resultaat opleveren met de voorgestelde methodiek; - Mag geen schade toebrengen aan het gevelelement die de verwachte levensduur ervan verder beperkt; - Mag geen extra nabehandeling introduceren anders dan in die hier beschreven methodiek. Tabel 2: Reiniging van de verschillende gevelelementen Te reinigen element Reinigingsmethode Details Breuksteen, niet geïmpregneerd HD spuiten, stoomcleaning met neutraal Stoomcleaning met neutraal (100 bar, 105C) Breuksteen, geïmpregneerd Stofstralen Stofstralen met fijn zand Betonnen gevelelementen, kopse zijden, verdiepingen 1 t/m 7 (deels geschilderd) Betonnen gevelelementen, verdieping 8 (geschilderd) Bordessen verdiepingen 1 t/m 8 (geschilderd) HD reiniging (eventueel roterend), stoomcleaning met neutraal HD reiniging, roterend, stoomcleaning met neutraal HD reiniging met neutraal Stoomcleaning met neutraal, (105C en 100 bar), roterend en/of borstelen Stoomcleaning met, (105C en 100 bar), roterend en/of borstelen, waar nodig aangevuld met handmatige reiniging Voorbehandeling met ontgroening/ontmossingsmiddel, HD reinigen met neutraal pagina 6 van 20

7 Betonnen vensterbanken (geschilderd) Betonnen gevelelementen ingang (geschilderd) Metalen leuningen Metalen gevelpanelen Kozijnen Behuizing technische ruimten op het dak Zonwering Kitvoegen HD reiniging met neutraal HD spuiten, stoomcleaning met neutraal HD reinigen met neutraal HD reinigen met neutraal HD reinigen met neutraal HD reinigen met neutraal LD reinigen met neutraal, handmatig schoonmaken Handmatig reinigen / LD reinigen met neutraal HD reiniging, loszittende coating verwijderen Stoomcleaning met neutraal (100 bar, 105C) HD reiniging, loszittende coating verwijderen HD reiniging, loszittende coating verwijderen HD reiniging, loszittende coating verwijderen HD reiniging, loszittende coating verwijderen LD reiniging, loszittende vervuiling verwijderen. Handmatig horizontale lamellen reinigen met zeep / Handmatig reinigen met zeep/. LD reiniging, loszittende kitvoeg verwijderen en opnieuw aanbrengen pagina 7 van 20

8 2.3. Herstel beschadigde materialen Door de algehele onderhoudsstaat van het DSM kantoor zijn verschillende gevelelementen deels beschadigd of aan herstelling toe. Voorafgaand aan de herstelling van deze beschadigingen, dienen deze elementen eerst gereinigd te worden. Het gevolg van reiniging kan zijn dat beschadigingen aan de elementen zich kunnen voordoen of uitbreiden. Bedoeld hiermee worden de materialen coating, impregneermiddel, kitvoegen en voegwerk. Deze dienen achteraf op een juiste wijze te worden hersteld. Uitgezonderd hierop vormen de blauw gekleurde gevelelementen (kozijnen, leuningen, metalen gevelpanelen) en de behuizingen van de technische ruimten op het dak. Deze dienen naast reiniging opnieuw van een geschikte coating op kleur te worden voorzien. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen welke herstellingen en op welke wijze deze dienen te worden uitgevoerd. Tabel 3: Herstellingen van verschillende gevelelementen Type gevelelement Mogelijke beschadigingen Richtinggevende wijze van uitvoering herstelling Breuksteen, niet geïmpregneerd Voegoppervlak, voeg Uitkappen beschadigde voeg, aanbrengen voegmateriaal, platvol, afborstelen Breuksteen, geïmpregneerd Beschadiging steenoppervlak, voeg Uitkappen beschadigde voeg, aanbrengen voegmateriaal, platvol, afborstelen. Opnieuw aanbrengen van impregneermiddel Betonnen gevelelementen verdiepingen 1 t/m 7 (deels geschilderd) Betonnen gevelelementen, kopse zijden, verdieping 8 (geschilderd) Coating aan de randen van het element Coating Coating licht opschuren en opnieuw aanbrengen. In verband met mogelijke kleurverschillen dient de coating egaal te worden aangebracht Beschadigde coating verwijderen door afsteken. Opnieuw aanbrengen van coating, in verband met mogelijke kleurverschillen dient de coating egaal te worden pagina 8 van 20

9 Bordessen verdiepingen 1 t/m 8 (geschilderd) Betonnen vensterbanken (geschilderd) Betonnen gevelelementen ingang (geschilderd) Coating Coating Coating aangebracht Coating licht opschuren en opnieuw aanbrengen. In verband met mogelijke kleurverschillen dient de coating egaal te worden aangebracht Coating afsteken, licht schuren en gehele vensterbank voorzien van nieuwe coating Coating licht opschuren en opnieuw aanbrengen. In verband met mogelijke kleurverschillen dient de coating egaal te worden aangebracht Metalen leuningen Coating Coating licht opschuren, ontvetten en geheel opnieuw aanbrengen Metalen gevelpanelen Coating Coating licht opschuren, ontvetten en geheel opnieuw aanbrengen Kozijnen Coating Coating licht opschuren, ontvetten en geheel opnieuw aanbrengen Behuizing technische ruimten op het dak Zonwering Coating Bedieningskoorden, horizontale lamellen Coating licht opschuren, ontvetten en geheel opnieuw aanbrengen Vernieuwen van koorden en lamellen Kitvoegen Oppervlak, voeg Bij beschadiging kitvoeg verwijderen en opnieuw aanbrengen Gezien de aard van de herstellingen dienen de omstandigheden waarin deze worden uitgevoerd afgestemd te worden op de verwerkingsadviezen van de toegepaste materialen. pagina 9 van 20

10 2.4. Beoordeling reiniging De opdrachtnemer voert aan de verschillende geveldelen proefreinigingen uit welke door de opdrachtgever beoordeeld zullen worden. Deze proefstukken dienen als referentie voor de verdere uitvoering van de reinigingswerkzaamheden. Bij een onvoldoende beoordeling, zal de intensiteit van de reiniging verhoogd moeten worden om in overeenstemming met de referentie te komen. De referenties omvatten het gewenste resultaat na reiniging, het gewenste resultaat na opnieuw aanbrengen van conserveringsmiddel (coating, impregneermiddel en kitvoeg) en het gewenste resultaat van de voegherstellingen. pagina 10 van 20

11 BIJLAGE: OPZET EN BEOORDELING REINIGINGSMETHODEN Het DSM kantoor aan de Overloon te Heerlen is voorzien van verschillende gevelelementen (foto 1.) Foto 1. Aanzicht DSM-kantoor De gevel bestaat uit betonnen bordes gevelelementen (verdiepingen 1 t/m 7), geschilderde betonnen gevelelementen (verdieping 8), metalen (aluminium) gevelplaten en kozijnen, ijzeren leuningen, breuksteen muren en zonwering met horizontale lamellen. Andere in het zicht zijnde delen van het gebouw die ook gereinigd dienen te worden zijn de technische installatieruimtes op het dak. Deze bestaan uit een gecoate metalen behuizing. VOORSTEL REINIGINGSMETHODE In de van 17 augustus 2010 is door INTRON een voorstel gedaan voor de toe te passen reinigingstechnieken van de te reinigen gevelelementen. De keuze van de methode is er op gericht om een adequate reiniging te verkrijgen en om beschadigingen als gevolg van de gekozen reinigingsmethodiek te beperken. In onderstaande tabel is het voorstel samengevat beschreven. pagina 11 van 20

12 Tabel 1. Voorstel reinigingsmethoden Te reinigen element Betonnen gevelelementen, kopse zijden, onbeschilderd, verdieping 1 t/m 7 Betonnen gevelelementen, beschilderd, verdieping 8 Metalen gevelelementen incl. relingen, kozijnen Technische ruimten op het dak Breuksteen, niet geïmpregneerd Breuksteen, geïmpregneerd Zonwering, metalen lamellen Methode van reiniging HD reiniging met Verwijderen oude coating door natstralen/afbijten. Daarna coating opnieuw aanbrengen LD spuiten met LD spuiten met Stoomcleaning Stoomcleaning met. Indien onvoldoende resultaat: HD reiniging met warm water (70-90C) Handmatige reiniging met zeep/en AAFM heeft een gespecialiseerd bedrijf gevraagd om op basis van dit voorstel proefreinigingen aan de verschillende elementen uit te voeren. UITVOERING PROEFREINIGING AAFM heeft en gespecialiseerd bedrijf verzocht om de proefreinigingen uit te voeren conform het voorstel van INTRON. Het bedrijf heeft op 30 augustus 2010 de proefreinigingen uitgevoerd. Deels zijn er aanpassingen op de voorgestelde reinigingsmethoden toegepast om tot een beter resultaat te komen. In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de uitgevoerde reinigingsmethoden. pagina 12 van 20

13 Tabel 2. Uitvoering proefreiniging Te reinigen element Voorstel methode van reiniging / aanpassing op voorgestelde methode Betonnen gevelelementen, HD reiniging met onbeschilderd, verdieping 1 t/m 7 Betonnen gevelelementen, beschilderd, verdieping 8 Metalen gevelpanelen incl. relingen, kozijnen Verwijderen oude coating door natstralen/afsteken. Daarna coating opnieuw aanbrengen LD spuiten met Uitvoering reiniging Stoomcleaning met, 105C en 100 bar Stoomcleaning met, 105C en 100 bar, aangevuld met handmatige reiniging Stoomcleaning met, 105C en 100 bar. Nabehandeld met 2K nanolak. Opnieuw geschilderd Technische ruimten op het dak LD spuiten met Niet uitgevoerd Breuksteen, niet geïmpregneerd Stoomcleaning Stoomcleaning met, 105C en 100 bar Breuksteen, geïmpregneerd Zonwering, metalen lamellen Stoomcleaning met. Indien onvoldoende resultaat: HD reiniging met warm water (70-90C) Aanpassing: stofstralen Handmatige reiniging met zeep/en Aanpassing: LD spuiten met Stoomcleaning met, 105C en 100 bar. Stof stralen met fijn zand. LD spuiten met, handmatige reiniging met zeep/en. BEOORDELING UITGEVOERDE PROEFREINIGING Op 31 augustus 2010 heeft een beoordeling van de proefreiniging plaatsgevonden in aanwezigheid van AAFM ( mevr. J. Nissen, dhr. E. Gorski en dhr. M. Kersten en INTRON (dhr. I. Richartz). Naast de beoordeling van de proefstukken zijn ook andere onderdelen van de gevels nader bekeken en beoordeeld. Het betreft hier met name de elastische voegen in de gevel, de betonnen gevelelementen en de muren uit breuksteen (foto 2 en 3) alsook de voegen hierin. pagina 13 van 20

14 Een overzicht van de proefreinigingen is in tabel 3 opgenomen. Foto 2. Kitvoeg beton gevelelement Foto 3. Kitvoeg breuksteen gevel Tabel 3. Overzicht proefstukken die gereinigd zijn Te reinigen Uitvoering reiniging element 1). Betonnen gevelelementen, onbeschilderd, kopse zijden, verdieping 1 t/m 7 Stoomcleaning met, 105C en 100 bar pagina 14 van 20

15 2). Betonnen elementen, geschilderd (verdieping 8) Stoomcleaning met, 105C en 100 bar, aangevuld met handmatige reiniging 3).Metalen gevelelementen incl. relingen, kozijnen - Stoomcleaning met, 105C en 100 bar. - Nabehandeld met 2K nanolak, - deels opnieuw geschilderd pagina 15 van 20

16 4).Technische ruimten op dak Niet gereinigd 5).Breuksteen, niet geïmpregneerd 6).Breuksteen geïmpregneerd 7).Breuksteen geïmpregneerd Stoomcleaning met, 105C en 100 bar Stoomcleaning met, 105C en 100 bar Stof stralen Geen voorbeeld beschikbaar 8).Betonen gevelelementen boven de hoofdingang Niet gereinigd pagina 16 van 20

17 9).Zonwering, metalen lamellen LD spuiten met, handmatige reiniging met zeep/en BEOORDELING PROEFREINIGINGEN EN VERVOLGWERKZAAMHEDEN De proefreinigingen zijn beoordeeld op de mate waarin dit door de aanwezigen als schoon wordt aangemerkt. In tabel 4 is deze beoordeling op basis van voorgaande tabel opgenomen. Tabel 4. Beoordeling proefreinigingen en vervolgacties Gevel onderdeel Beoordeling Vervolgactie 1). Betonnen gevelelementen, kopse zijden geschilderd, verdieping 1 t/m 7 2). Betonnen elementen, geschilderd (verdieping 8) 3).Metalen gevelelementen incl. relingen, kozijnen 4).Technische ruimten op dak 5).Breuksteen, niet geïmpregneerd 6).Breuksteen geïmpregneerd 7).Breuksteen geïmpregneerd** 8).Betonen gevelelementen boven de hoofdingang Matig schoon. Langs de randen zijn nog te veel donkere strepen zichtbaar Voldoende schoon. Op locaties waar coating beschadigd is, zal deze verwijderd moeten worden en opnieuw aangebracht moeten worden Opnieuw schilderen lijkt de beste optie. Idem Voldoende schoon. Stoomcleaning geeft onvoldoende resultaat Stofstralen geeft het betere resultaat Opnieuw schilderen lijkt de beste optie Toepassen agressiever en HD spuiten. Reinigingsmiddel mag betonoppervlak niet aantasten pagina 17 van 20

18 9).Zonwering, metalen lamellen Voldoende resultaat *Kitvoegen Niet gereinigd LD spuiten met *: Tijdens de inspectie van de proefstukken zijn vervuilde kitnaden tussen de betonnen gevelelementen waargenomen. Deze zijn sterk elastisch van aard en zijn vervuild. Reinigen van deze kitnaden is moeilijk omdat bij iedere mechanische bewerking (LD spuiten, borstelen) de kitnaden zullen beschadigen. Reiniging hiervan is met voorzichtigheid uit te voeren. **: De voegen van de breuksteen geveldelen zijn deels door eerdere reinigingswerken en deels door verwering beschadigd. Er moet rekening mee gehouden worden dat de voegen door reinigen met stofstralen beschadigd raken. Deze zullen na reinigen hersteld moeten worden. De vervolgacties zijn door het gespecialiseerde bedrijf op 2 september 2010 uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in de volgende tabel weergegeven. Tabel 5. Resultaten reiniging kitvoegen en kopse zijden betonnen gevelelementen Te reinigen Uitvoering Resultaat element reiniging Kitvoegen LD spuiten met neutraal pagina 18 van 20

19 Kopse zijden betonnen gevelelementen HD spuiten met neutraal Het reinigen van de kitvoegen is mogelijk door gebruik te maken van LD spuiten en een geschikt. De reiniging dient met grote voorzichtigheid te gebeuren, anders wordt de kitvoeg te zeer beschadigd. Een volledige reiniging is niet mogelijk als gevolg van de zachte voegstructuur. De kopse zijden van de betonnen gevelelementen op de verdiepingen 1 t/m 7 zijn intensiever met HD spuiten en een neutraal uitgevoerd. Wanneer te dicht op het oppervlak gereinigd wordt, is de kans groot dat de aanwezige coating verwijderd zal worden (zie bovenstaande foto en markering). CONCLUSIE De aangepaste uitvoering op de geteste reinigingsmethode blijkt positieve resultaten te boeken. Het reinigen van de metalen geveldelen en de behuizing van de technische installaties op het dak leidt pagina 19 van 20

20 niet tot het gewenste resultaat, ook niet door toepassing van een 2K blanco nanolak. Geconcludeerd is dat opnieuw schilderen hiervan het resultaat geeft dat beoogd wordt. Bij het beoordelen van de proefreinigingen is tevens waargenomen dat de bordessen van de betonnen gevelelementen zwaar verontreinigd zijn. Deze zijn door het gespecialiseerde bedrijf op 2 september 2010 nog gereinigd op basis van HD spuiten met geschikt. Wanneer te dicht op het oppervlak gereinigd wordt, bestaat de kans dat de coating verwijderd zal worden. De kitvoegen zijn met LD spuiten en een geschikt gereinigd. De reiniging is oppervlakkig, door de zachte kitvoeg structuur is een goede dieptereiniging niet mogelijk zonder de kitvoeg te beschadigen. De geïmpregneerde breuksteen (alleen aanwezig op begane grond) blijkt het beste gereinigd te kunnen worden door stofstralen met fijn zand. Hierdoor zal de impregneerlaag (deels) worden verwijderd en het steenoppervlak worden opgeruwd. De voegen zullen tevens worden aangetast of zelfs beschadigd raken. Besloten is dat de reiniging van de geïmpregneerde breukstenen door stofstralen het gewenste resultaat geeft. De beschadigde voegen moeten na reiniging hersteld worden en de gevel opnieuw geïmpregneerd. Voor de niet geïmpregneerde breuksteen geveldelen wordt gebruik gemaakt van HD stoomcleaning. Beschadigde voegen dienen na de reiniging te worden hersteld. De proefstukken die gebruikt zijn voor de proefreinigingen dienen als referentie voor de gevelelementen die nog gereinigd moeten worden. Uitgezonderd hierop vormt de opnieuw te schilderen geveldelen. pagina 20 van 20

Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam. Opdrachtgever: Dhr./ mw. Verkoper. 26 november 2008 Rapportnummer 8001.1.V1

Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam. Opdrachtgever: Dhr./ mw. Verkoper. 26 november 2008 Rapportnummer 8001.1.V1 Technisch Adviesbureau Bert Kruis Burgerdijkstraat 1 2921 XB Krimpen aan den IJssel T: 0180 55 32 78 F: 0180 55 49 28 E-mail: info@tabkruis.nl Verkoopcheck Voorbeeldstraat 1 te Rotterdam Opdrachtgever:

Nadere informatie

Over het reinigen en onderhouden van metalen ramen, deuren en gevels.

Over het reinigen en onderhouden van metalen ramen, deuren en gevels. Over het reinigen en onderhouden van metalen ramen, deuren en gevels. 1. Algemeen Aluminium en stalen gevelelementen*, die zijn voorzien van een deugdelijke oppervlaktebehandeling volgens de voorschriften

Nadere informatie

1 Inhoudsopgave 1. 2 Inleiding 2. 3 Algemeen 2. 4 Eerste reiniging na oplevering 2

1 Inhoudsopgave 1. 2 Inleiding 2. 3 Algemeen 2. 4 Eerste reiniging na oplevering 2 Gebruikershandleiding en reinigingsvoorschriften Onderwerp Pagina 1 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 2 3 Algemeen 2 4 Eerste reiniging na oplevering 2 5 Periodieke reiniging van de lichtstraat 3 a) Periodieke

Nadere informatie

Voorbehandeling van vloeren 1341

Voorbehandeling van vloeren 1341 INLEIDING Kunstharsvloeren zijn afwerkvloeren die op een draagvloer of een dekvloer worden aangebracht. Er zijn veel soorten draag- en dekvloeren waarop een kunststofvloer kan worden aangebracht. De meest

Nadere informatie

Reiniging en onderhoud aluminium algemeen info@aluraad.nl

Reiniging en onderhoud aluminium algemeen
info@aluraad.nl Reiniging en onderhoud: Algemeen Aluminium gevelelementen die zijn voorzien van een degelijke oppervlaktebehandeling, staan onder normale omstandigheden en bij een correcte reiniging en onderhoud borg

Nadere informatie

Handleiding PVC-kliktegels. Leginstructies Reiniging en onderhoud

Handleiding PVC-kliktegels. Leginstructies Reiniging en onderhoud Handleiding PVC-kliktegels Leginstructies Reiniging en onderhoud Leginstructies Voorbereiding De PVC-kliktegels van Rubbermagazijn bieden eindeloze mogelijkheden om uw persoonlijke voorkeur te geven aan

Nadere informatie

Geavanceerde reinigingsoplossingen. voor onderhoud, herstel en industrie

Geavanceerde reinigingsoplossingen. voor onderhoud, herstel en industrie Geavanceerde reinigingsoplossingen voor onderhoud, herstel en industrie Voor professionele reiniging Vertrouw op de kwaliteit van Loctite De Loctite MRO-reinigers zijn ontwikkeld voor de reiniging van

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Dongecentrale te Geertruidenberg

Dongecentrale te Geertruidenberg Dongecentrale te Geertruidenberg Ramingen instandhouding & restauratie in opdracht van 1 e concept CAL201012231 Dongecentrale te Geertruidenberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Totale bouwkosten casco 3

Nadere informatie

HHFlex Luchtbehandelingskast. Schoonmaken LBK hygiene uitvoering

HHFlex Luchtbehandelingskast. Schoonmaken LBK hygiene uitvoering HHFlex Luchtbehandelingskast Schoonmaken LBK hygiene uitvoering 2 HHFlex Luchtbehandelingsunits 1 - REINIGEN LBK ALGEMEEN Fig 1 - Luchtintredezijde element Verontreinigingen verwijderen met behulp van

Nadere informatie

Veneto, Etrusco, Silencio, Style Elle, Style Emme, SD, Sicuro R10

Veneto, Etrusco, Silencio, Style Elle, Style Emme, SD, Sicuro R10 Veneto, Etrusco, Silencio, Style Elle, Style Emme, SD, Sicuro R10 Moderne reinigingstechnieken beogen het verminderen van vochtige reinigingstechnieken, en deze te vervangen door drogere reinigingstechnieken.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding en reinigingsvoorschriften. 1 Inhoudsopgave 1. 2 Inleiding 2. 3 Algemeen 2. 4 Eerste reiniging na oplevering 2

Gebruikershandleiding en reinigingsvoorschriften. 1 Inhoudsopgave 1. 2 Inleiding 2. 3 Algemeen 2. 4 Eerste reiniging na oplevering 2 Luxlight BV Postbus 12 5570 AA BERGEIJK Leemskuilen 4 5563 CK WESTERHOVEN T 040 207 01 24 F 040 207 01 26 E info@luxlight.nl I www.luxlight.nl Rabobank Bergeijk: 1064.02.536 IBAN: NL55RABO0106402536 BIC:

Nadere informatie

Een heldere kijk op onderhoud. Handige tips en nuttige adviezen over het reinigen van aluminium ramen, deuren, gevels, puien en serres

Een heldere kijk op onderhoud. Handige tips en nuttige adviezen over het reinigen van aluminium ramen, deuren, gevels, puien en serres Een heldere kijk op onderhoud Handige tips en nuttige adviezen over het reinigen van aluminium ramen, deuren, gevels, puien en serres Inhoud 1. Waarvoor dient deze brochure? 4 2. Het belang van reiniging

Nadere informatie

Een heldere kijk op onderhoud. Handige tips en nuttige adviezen over het reinigen van aluminium ramen, deuren, gevels, puien en serres

Een heldere kijk op onderhoud. Handige tips en nuttige adviezen over het reinigen van aluminium ramen, deuren, gevels, puien en serres Een heldere kijk op onderhoud Handige tips en nuttige adviezen over het reinigen van aluminium ramen, deuren, gevels, puien en serres Inhoud 1. Waarvoor dient deze brochure? 4 2. Het belang van reiniging

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Reinigen van metselwerk en beton met de hoge drukreiniger. Jaap Koek J. Koek Gevelconsultancy B.V.

Reinigen van metselwerk en beton met de hoge drukreiniger. Jaap Koek J. Koek Gevelconsultancy B.V. Reinigen van metselwerk en beton met de hoge drukreiniger Jaap Koek J. Koek Gevelconsultancy B.V. De dagelijkse praktijk: een gevel is vervuild, en nu? De dagelijkse praktijk: een gevel is vervuild, en

Nadere informatie

Onderhoudsadviezen Glasconstructies

Onderhoudsadviezen Glasconstructies Onderhoudsadviezen Glasconstructies Onderhoudsadviezen Braat glasconstructies 1844 1. ALGEMEEN Aluminium en stalen gevelelementen*, die zijn voorzien van een deugdelijke oppervlaktebehandeling, staan onder

Nadere informatie

Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven

Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven ing. M.A.P. (Marcel) van Aarle Datum : 7 februari 2013 Aantal pagina s : 23 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLAASSEN. Schilderwerken. Onderhoud Nieuwbouw Beglazing. Onderhouds advies schilderwerk

CLAASSEN. Schilderwerken. Onderhoud Nieuwbouw Beglazing. Onderhouds advies schilderwerk Onderhouds advies schilderwerk U bent langer verzekerd van een goede bescherming door regelmatig onderhoud te plegen. Indien u zelf dit onderhoud gaat uitvoeren hebben wij hiervoor een onderhoudsadvies

Nadere informatie

ZONWERING. Deze documentatie maakt onderdeel uit van het

ZONWERING. Deze documentatie maakt onderdeel uit van het ZONWERING Deze documentatie maakt onderdeel uit van het Technisch magazine - TMA01-012015 ZONWERENDE ELEMENTEN ALGEMEEN Algemene richtlijnen Zonwerende panelen Draagwijdte 1300 mm. met een dikte van 8

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden informatie CAVALJEPLEIN EN JHR VAN CITTERSPLEIN MAART 2015 Aan de slag Start werkzaamheden In januari ontving u van ons een brief dat een ruime meerderheid van de bewoners instemde met de werkzaamheden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. KOMO-spijlenhekwerk Barricade Rondissade Palissade AB Best, NL

GEBRUIKSAANWIJZING. KOMO-spijlenhekwerk Barricade Rondissade Palissade AB Best, NL GEBRUIKSAANWIJZING KOMO-spijlenhekwerk Barricade Rondissade Palissade B&G Hekwerk Industrieweg 187-a Postbus 66 5680 AB Best, NL B&G Hekwerk Wayenborgstraat 11 2800 Mechelen, BE Versie: januari 2014 1

Nadere informatie

Inspectie- en onderhoudsgids

Inspectie- en onderhoudsgids Geïsoleerde Paneelsystemen September 2009 Inspectie- en onderhoudsgids Jaarlijkse inspectie en onderhoud Met behulp van de adviezen weergegeven in deze inspectie- en onderhoudsgids kunt u de best mogelijke

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com tremco illbruck Productie BV T.a.v. dhr. F. Hendrikse Vlietskade 1032 4241 WC ARKEL Onze referentie

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen Monumentenwacht Groningen Hoge der A 5 9712 AC Groningen tel. 050-5891585/ fax. 050-3123362 info@monumentenwachtgroningen.nl

Nadere informatie

WERKBESCHRIJVING Toepassing van Sikagard -850 AG antigraffiti en anti-poster coating

WERKBESCHRIJVING Toepassing van Sikagard -850 AG antigraffiti en anti-poster coating WERKBESCHRIJVING antigraffiti en anti-poster coating 08.03.2017 / VER.: 1.1 / SIKA SERVICES AG / M. DONADIO REFURBISHMENT INHOUDSTABEL 1 2 Toepassingsgebied 3 Systeembeschrijving 3 2.1 Beperkingen 3 3

Nadere informatie

Forbo FloorCare System Reiniging en herstel van Marmoleum en Artoleum vloeren.

Forbo FloorCare System Reiniging en herstel van Marmoleum en Artoleum vloeren. Forbo FloorCare System Reiniging en herstel van Marmoleum en Artoleum vloeren. Met het juiste onderhoud blijft een Marmoleum vloer als nieuw 2 Het Forbo FloorCare System voor Marmoleum en Artoleum vloeren.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Gevelonderhoud en -reiniging

Gemeente Den Haag. Gevelonderhoud en -reiniging Gemeente Den Haag A Gevelonderhoud en -reiniging 2 De gevel: het gezicht van uw pand Den Haag bezit een rijkdom aan historische gevels in het oude centrum en de uitbreidingswijken van de negentiende en

Nadere informatie

TECHNIEK BRUGGEN. Renovatie brug Engelandlaan & Laan van Angers

TECHNIEK BRUGGEN. Renovatie brug Engelandlaan & Laan van Angers TECHNIEK BRUGGEN Renovatie brug Engelandlaan & Laan van Angers ALGEMENE INFORMATIE TECHNIEK Doordachte totaaloplossingen Griekspoor is een multidisciplinaire aannemer in de openbare ruimte. Behalve Speelvoorzieningen

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Belangrijker nog HS PROTECT BOUW beschermt uw relatie met uw klant!

Belangrijker nog HS PROTECT BOUW beschermt uw relatie met uw klant! HS PROTECT BOUW is een luchtdrogende coating ter bescherming van ramen en profielen tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Avery zelfklevende films zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende kwaliteiten voor even zovele verschillende toepassingen.

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK:

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: 00 Algemeen Indeling pand blijft ongewijzigd. Gevelbeeld zoveel mogelijk terug brengen in originele staat. Alles binnen de schil is voor rekening en uitvoering van de koper

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 21-01-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 21-01-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 04 Verslag d.d. 21-01-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Ons kenmerk MK20150117-1 Behandeld door M. Kronenburg info@tocoadviesbv.nl Onderwerp Opname Olivier van Noortlaan 5 Maarssen 17 januari 2015

Ons kenmerk MK20150117-1 Behandeld door M. Kronenburg info@tocoadviesbv.nl Onderwerp Opname Olivier van Noortlaan 5 Maarssen 17 januari 2015 t.n.v. dhr. en mevr. Blom Jekkersstraat 33 3521 EC Utrecht nicoleblom@hotmail.com Ons kenmerk MK20150117-1 Behandeld door M. Kronenburg E-mail info@tocoadviesbv.nl Onderwerp Opname Olivier van Noortlaan

Nadere informatie

VVE Résidence De KONINGSHAVEN BEWONERSINFORMATIE

VVE Résidence De KONINGSHAVEN BEWONERSINFORMATIE VVE Résidence De KONINGSHAVEN Onderhouds buitenschilderwerk Woontoren Koningshaven 2 t/m 150 BEWONERSINFORMATIE Talen Apeldoorn B.V. INHOUDSOPGAVE 1. WIE IS TALEN APELDOORN B.V.? 1 2. WAT GAAT ER GEBEUREN?

Nadere informatie

Kerntaak 1: Behandelt steenachtige gevels

Kerntaak 1: Behandelt steenachtige gevels Kerntaak 1: Behandelt steenachtige gevels Werkproces 1.1: Controleert gereedschappen, materiaal en materieel De voeger verzamelt het benodigde gereedschap, materiaal en materieel en controleert dit op

Nadere informatie

Pyropenta. Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v.

Pyropenta. Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v. Pyropenta Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reinigingsonderhoud.. 4 3. Onderhoud laksysteem.... 4 3.1 Periodiek onderhoud

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen ALLES OVER verhuizen 4 U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt

Nadere informatie

Infoblad 308 Aanbrengen van SABA MS Floor (SL)

Infoblad 308 Aanbrengen van SABA MS Floor (SL) Infoblad 308 Aanbrengen van SABA MS Floor (SL) Versienummer: 2011-01-01, hiermee vervallen alle eerdere versies Pagina 1 van 7 1. Algemene instructie aanbrengen SABA MS Floor en MS Floor SL SABA MS Floor

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

SIGMA. ! be.nt ec.hter nog langer verzekerd van een goede be. "il;; (zie bijgaand óverzicht). COATI NGS BEWONERSADVIES. lvan5

SIGMA. ! be.nt ec.hter nog langer verzekerd van een goede be. il;; (zie bijgaand óverzicht). COATI NGS BEWONERSADVIES. lvan5 BEWONERSADVIES SIGMA Aan de bewoners van de nieuwbouw van 151 woningen vathorst te Amersfoort. Blok 08: 18,25,32 en S Blok 09: 14 en 21 Blok 14: 21,22,4, en 10 Blok 17: 24,25,33 en 34 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Mooi van buiten, mooi van binnen. Gevelrenovatie en vochtwering volgens Buijs Project

Mooi van buiten, mooi van binnen. Gevelrenovatie en vochtwering volgens Buijs Project Mooi van buiten, mooi van binnen Gevelrenovatie en vochtwering volgens Buijs Project Het visitekaartje van uw bedrijf of woning... Complete aanpak Wat mooi is, wilt u graag mooi houden. Bij Buijs Project

Nadere informatie

DW-CLEANING TURNHOUT

DW-CLEANING TURNHOUT SPECIALIST IN REINIGEN VAN: - ZONNEPANELEN, - DAKEN, - DAKGOTEN, - OPRITTEN, - PANELEN, - DAKGOTEN - GEVELS - SCHOORSTENEN COATING VAN DAKEN,.. DW-CLEANING TURNHOUT VOOR VRIJBLIJVENDE OFFERTE TEL: 0497/O7.65.02

Nadere informatie

Adviesnr. 2805-5-2009-E. Contactpersoon : De heer R. Vlaar De Veken 231 1716 KJ Opmeer Tel. : 0226 352785 Fax : 0226 355628 E-mail : info@boram.

Adviesnr. 2805-5-2009-E. Contactpersoon : De heer R. Vlaar De Veken 231 1716 KJ Opmeer Tel. : 0226 352785 Fax : 0226 355628 E-mail : info@boram. Pagina : 1 Betreft Onderhoudsadvies Vlotdelen Adviesnr. 2805-5-2009-E Adviesaanvrager Boram Timmerwerken BV Contactpersoon : De heer R. Vlaar De Veken 231 1716 KJ Opmeer Tel. : 0226 352785 Fax : 0226 355628

Nadere informatie

De stap 1 en 3 en stap 2 zijn samen het antislip system, De stap 4 is de reiniger voor het antislip system. Hoe het werkt

De stap 1 en 3 en stap 2 zijn samen het antislip system, De stap 4 is de reiniger voor het antislip system. Hoe het werkt Gebruiksaanwijzing Gefeliciteerd met de aankoop van uw antislip system! antislip system is geen coating of etsproduct. Het is een onzichtbaar antislip product dat in 3 stappen wordt aangebracht. Het verkleint

Nadere informatie

Rolith Chemicals. Bestaat sinds 1977. Sinds november 2003 onderdeel van de Pearl Paint Group te Lelystad. Rolith bouwchemie

Rolith Chemicals. Bestaat sinds 1977. Sinds november 2003 onderdeel van de Pearl Paint Group te Lelystad. Rolith bouwchemie Rolith Chemicals Bestaat sinds 1977 Sinds november 2003 onderdeel van de Pearl Paint Group te Lelystad Waarom Rolith producten! Producten ontwikkeld i.s.m. baksteenindustrie (al sinds 1988!) Alle producten

Nadere informatie

constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel.

constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel. HS PROTECT SANI is een luchtdrogende coating ter bescherming van uw sanitair tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of

Nadere informatie

bevestiging Pimp flexible

bevestiging Pimp flexible bevestiging Pimp flexible Beste klant, Bedankt voor uw bestelling bij PimpYourKitchen, dé manier om uw keuken van een unieke op maat gemaakte achterwand te voorzien. In deze handleiding geven wij instructies

Nadere informatie

basis college bouwkunde bok5

basis college bouwkunde bok5 basis college bouwkunde bok5 lesweek 7 gevels Instituut Bouwkunde & Civiele Techniek docent: ir.m.marynissen beëindiging gemetselde muren muurafdekker met minimaal 40mm overstek en voorzien van een waterhol

Nadere informatie

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies Sjef Kickken Kickken Bouwtechnisch Advies 1 Behoud van waarde Voorkomen van schade Lange levensduur 2 Kapconstructie Bitumen dakbedekking PVC dakgoten Zinken dakgoten Houten dakkapel Kunststof dakkapel

Nadere informatie

Huur opgezegd? Het opleverproces

Huur opgezegd? Het opleverproces U heeft de huur opgezegd en wilt graag weten hoe het verder gaat. In deze informatiewijzer beschrijven we het opleverproces, hoe we omgaan met Zelf Aangebrachte Veranderingen en de kosten van de herstelwerkzaamheden

Nadere informatie

Tabel 1 Aard en periodiciteit van de onderhoudswerkzaamheden voor het schrijnwerk.

Tabel 1 Aard en periodiciteit van de onderhoudswerkzaamheden voor het schrijnwerk. ONDERHOUD Een regelmatig onderhoud van het schrijnwerk is van groot belang voor het goede gedrag van het stuk. Jaarlijks onderhoud van de bewegende delen van hang- en sluitwerk, of vaker afhankelijk van

Nadere informatie

CEMENTSLUIER OP GLAS. Oorzaak, preventie en reinigingsmethode

CEMENTSLUIER OP GLAS. Oorzaak, preventie en reinigingsmethode CEMENTSLUIER OP GLAS Oorzaak, preventie en reinigingsmethode Dit document geeft achtergrond informatie over de diverse oorzaken van het ontstaan van cementsluier op glas, de preventieve maatregelen die

Nadere informatie

Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg?

Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Hoe repareer je een beschadigde steenvoeg? Materialen Gereedschap Weber easyrepair steenvoegen 5kg Hamer Beitel Boormachine Plantenspuit http://bit.ly/29ggrfn

Nadere informatie

HANDLEIDING: HOE HOUD IK MIJN PANELEN SCHOON?

HANDLEIDING: HOE HOUD IK MIJN PANELEN SCHOON? wholesaler for distributing SOLARCLARITY PRESENTEERT: HANDLEIDING: HOE HOUD IK MIJN PANELEN SCHOON? 1 WAAROM SCHOONMAKEN? Profiteer van een maximale energieopbrengst Over het algemeen zijn zonnepanelen

Nadere informatie

MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor

MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor MJOB 40 jaar Jaren: 2011 t/m 2042 Industirie ruimte met kantoor Rapportnaam: MJOB 40 jaar Gigant Vastgoedservice bv kapitalisatie / reserveringen Omschrijving Saldo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nadere informatie

Bijlage A.2 Technische omschrijving 4 locaties

Bijlage A.2 Technische omschrijving 4 locaties Bijlage A.2 Technische omschrijving 4 locaties 1. Conserveringen De conserveringen welke worden bedoeld in de Technische Omschrijving volgen uit de complexlocaties van Waterschapsbedrijf Limburg. 1.1 Te

Nadere informatie

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x Overzicht: a. wettelijke taakverdeling voor onderhoud en beheer tussen en schoolbestuur (kolom 1 en 2) b. vergelijking taakverdeling tussen verhuurder en huurder bij huur van schoolgebouwen volgens het

Nadere informatie

Alcoa Dura-Bright wielen. Schitterend met weinig onderhoud

Alcoa Dura-Bright wielen. Schitterend met weinig onderhoud Alcoa Dura-Bright wielen Schitterend met weinig onderhoud Alcoa Dura-Bright wielen met XBR technologie De duurzame oppervlaktebehandeling die je reinigt met water en zeep Nu kunnen uw wielen er stralend

Nadere informatie

Onderhoud en reiniging stof

Onderhoud en reiniging stof Onderhoud en reiniging stof Het verwijderen van vlekken is eigenlijk het werk van gespecialiseerde bedrijven. Als je het zelf wilt verwijderen, dan moet je rekening houden met het volgende: grote vervuilingen,

Nadere informatie

Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS

Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS Verwerkings- en Montage voorschriften NONIGNIS / IGNIS Gevelbekleding NONIGNIS / IGNIS van massief hout. NONIGNIS kan worden toegepast in de gevel, kozijnborstweringen en voor houten bergingen, schuttingen,

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Gijselaarsbank, Leiden beschrijving en gebrekenopname

Gijselaarsbank, Leiden beschrijving en gebrekenopname Gijselaarsbank, Leiden beschrijving en gebrekenopname architektenburo Veldman Rietbroek Smit Leiden Vollersgracht 23 2312 VK Leiden 071 513 00 28 www.veldmanrietbroeksmit.nl b202-004a b202-004a blad 2

Nadere informatie

Chemisch reinigen. Nee. Gevelreiniging boven land? Reiniging met chemische middelen? Nee. Nee. Reiniging met druk boven 60 bar? Alleen afspoelen?

Chemisch reinigen. Nee. Gevelreiniging boven land? Reiniging met chemische middelen? Nee. Nee. Reiniging met druk boven 60 bar? Alleen afspoelen? Factsheet 1: Chemisch reinigen Met deze factsheet kan bepaald worden welke reinigingsmethode gebruikt wordt en wat de geldende milieuregels, zoals benoemd in het voorblad, zijn voor de reinigingsmethode

Nadere informatie

Reinigen met (heet) water onder druk / Stralen

Reinigen met (heet) water onder druk / Stralen Factsheet 3: Reinigen met (heet) water onder druk / Stralen Met deze factsheet kan bepaald worden welke reinigingsmethode gebruikt wordt en wat de geldende milieuregels, zoals benoemd in het voorblad,

Nadere informatie

Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat te Hendrik Ido Ambacht

Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat te Hendrik Ido Ambacht Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat 157 275 te Hendrik Ido Ambacht Schouwrapport RAPPORT Inzake schouwresultaten van het benoemde object Rapport Nummer : 2014013 Datum : 21-09-2014 Datum

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets thermische isolatie en energieprestatie Toets thermische isolatie en energieprestatie ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning. Definitief Schiphol Hotel

Nadere informatie

Oriënterend onderzoek vloercoating op betonnen vloeren

Oriënterend onderzoek vloercoating op betonnen vloeren Tab 4 Steenachtig Titel Oorspronkelijke titel Auteur Bron Oriënterend onderzoek vloercoating op betonnen vloeren Idem Verf Advies Centrum Intern rapport Inleiding De vloeren van een parkeergarage zijn

Nadere informatie

INNOVATIEF IN GEVELTECHNIEK PANEELHERSTEL.NL. Holland

INNOVATIEF IN GEVELTECHNIEK PANEELHERSTEL.NL. Holland INNOVATIEF IN GEVELTECHNIEK Holland Paneelherstel Holland Marktleider in geveltechniek G evelschadeherstel De beste en voordeligste manier van gevelschadeherstel FIAT HOOFDKANTOOR LIJNDEN AARTSENFRUIT

Nadere informatie

1114 - Hoevenbuurt. Element Werkzaamheden Jaar* Dak entreeluifel(s) reinigen. Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen

1114 - Hoevenbuurt. Element Werkzaamheden Jaar* Dak entreeluifel(s) reinigen. Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen 1114 - Hoevenbuurt Dak entreeluifel(s) reinigen 2018 Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen 2018 Schilderwerk buiten hout schilderen (1,5 beurt) schuren/ plaatselijk 2018 gronden/ aflakken buiten hout

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/362 14 juli 2005 Besluit houdende de uitvoering van de gevelrenovaties van scholen in het kader van het Stedenfonds (deel III) deel 15 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128,

Nadere informatie

HAMMERITE STRUCTUUR MAT

HAMMERITE STRUCTUUR MAT Akzo Nobel Paints Belgium sa/nv G. Levisstraat 2 1800 Vilvoorde België www.akzonobel.com Tel.: (0032) (0)2/2542211 Info: (0032) (0)800/32000 HAMMERITE STRUCTUUR MAT 1. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Productinformatie

Nadere informatie

Sigma Flexidur 4825 Houtrenovatie systemen

Sigma Flexidur 4825 Houtrenovatie systemen INLEIDING Voor het effectief en duurzaam herstellen van aangetast hout heeft Sigma Coatings het Sigma Flexidur Houtrenovatie systeem. De Sigma Flexidur houtreparatieproducten zijn gebaseerd op tweecomponenten

Nadere informatie

Datum: Tijd: 14:02 Naam: Licentienummer: Pagina: 1 Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Datum: Tijd: 14:02 Naam: Licentienummer: Pagina: 1 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Naam: Licentienummer: 1 0 0 1 9 0 Pagina: 1 Project Opdrachtgever: Herstellen onderhoud Bosstraat 1 te Driebergen Wijzigingsdatum: 30-5-2016 Peildatum 30-5-2016 21 1,00 tot BUITENWANDEN Uitgangspunt: gebouw

Nadere informatie

Index. Klaar voor de toekomst. - Het bedrijf: wie zijn wij? - Wat is NanoCoating? - Mogelijkheden met NanoCoating. - Voordelen van NanoCoating

Index. Klaar voor de toekomst. - Het bedrijf: wie zijn wij? - Wat is NanoCoating? - Mogelijkheden met NanoCoating. - Voordelen van NanoCoating Index - Het bedrijf: wie zijn wij? - Wat is NanoCoating? - Mogelijkheden met NanoCoating - Voordelen van NanoCoating - Producten Universal Cleaner Special Nano Polish NanoCoat Steen & Hout NanoCoat Solar

Nadere informatie

Handleiding Hogedrukpan Field Koch

Handleiding Hogedrukpan Field Koch Handleiding Hogedrukpan Field Koch 118014 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Gebruik alleen GAS als warmtebron Wees extra voorzichtig in het leslokaal Plaats de pan niet in een warme oven Zet de pan voorzichtig

Nadere informatie

U bent op het juiste adres

U bent op het juiste adres R. van Zon Velhorstlaan 13 3207 ZM Spijkenisse 0181-612971 0651-834917 E-mail actif@planet.nl www.actif-gevelrenovatie.nl Bank: ING 65.65.93.954 K.v.K nr: 24258707 BTW nr: NL1339.28.391.B01 Tradecenter

Nadere informatie

Hygiëne inspectie Basisschool Prinses Marijke Rapport 2 e inspectie Versie 1.0

Hygiëne inspectie Basisschool Prinses Marijke Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 Hygiëne inspectie Basisschool Prinses Marijke Rapport 2 e inspectie Versie 1.0 GGD Twente A. Maassen van den Brink Inspecteur/hygiëne adviseur Team Inspectie & Hygiëne Inspectie: 12 juli 2017 Inspectie

Nadere informatie

5 2K Plastic Primer 1 2K Plastic Primer Hardener 2 Plus Reducers / Autoclear LV Superior Reducer Medium Maatlat 23

5 2K Plastic Primer 1 2K Plastic Primer Hardener 2 Plus Reducers / Autoclear LV Superior Reducer Medium Maatlat 23 VERKORTE INFORMATIE OMSCHRIJVING Tweecomponenten-epoxyprimer voor alle thans gangbare kunststof autodelen, uitgezonderd zacht poly-urethaan en pure Polyethyleen (PE). is enigszins vullend. 5 1 Hardener

Nadere informatie

Infoblad 301 Aanbrengen van SABA Construseal Plus

Infoblad 301 Aanbrengen van SABA Construseal Plus Infoblad 301 Aanbrengen van SABA Construseal Plus Versienummer: 2011-01-01, hiermee vervallen alle eerdere versies Pagina 1 van 7 1. Algemene instructie aanbrengen SABA Construseal Plus Let op: Tijdens

Nadere informatie

Titel. Tekst. Orange Nano Guardon Restore+Protect

Titel. Tekst. Orange Nano Guardon Restore+Protect Titel Tekst Orange Nano Guardon Restore+Protect Verweerde objecten De meeste objecten worden niet mooier naarmate ze ouder worden. Een groot aantal materialen waaronder RVS, aluminium, gepoedercoate metalen,

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN. Stalen jachten. Staal onder de waterlijn Staal boven de waterlijn Staal dek Staal opbouw Staal interieur

VERFSYSTEMEN. Stalen jachten. Staal onder de waterlijn Staal boven de waterlijn Staal dek Staal opbouw Staal interieur VERFSYSTEMEN Stalen jachten Staal onder de waterlijn Staal boven de waterlijn Staal dek Staal opbouw Staal interieur www.de-ijssel-coatings.nl december 2011 JACHTEN - STAAL INHOUD De IJssel Coatings B.V.

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Antraciet Grijs-Antraciet Grijs Rood genuanceerd

Antraciet Grijs-Antraciet Grijs Rood genuanceerd Toepassingen Opritten Parkeerplaatsen Tuinpaden Terrassen Eigenschappen Vlak geproduceerde betonnen bestratingssteen Getrommelde kanten Licht verouderd Duurzaam Slijtvast Maatvast Vorstbestendig Antislip

Nadere informatie

Zelfreinigend. Zelfreinigend. Pilkington Activ

Zelfreinigend. Zelfreinigend. Pilkington Activ Zelfreinigend Zelfreinigend Pilkington Activ Pilkington Activ is ook zeer geschikt voor dakbeglazing Zelfreinigend glas Pilkington Activ is duurzaam, gecoat, zelfreinigend glas met een neutrale kleur en

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk GC Akkrum

INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk GC Akkrum INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Achter Ljouwerterdyk 6 8491 GC Akkrum Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

ProRail. HSL Tunnel Rotterdam Noordrand. Rapportage inspectie betonkwaliteit

ProRail. HSL Tunnel Rotterdam Noordrand. Rapportage inspectie betonkwaliteit ProRail HSL Tunnel Rotterdam Noordrand Rapportage inspectie betonkwaliteit ProRail HSL Tunnel Rotterdam Noordrand Rapportage inspectie betonkwaliteit referentie projectcode status RIS430-8/pouc/017 RIS430-8

Nadere informatie

Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's

Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's Demostraat 123 RD 1234 AA Haarlem Rapportage meerjaren onderhoudsplan kleine VvE's Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door

Nadere informatie

SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS in een (spoedbodem-) geschil tussen. A, hierna te noemen hoofdaanneemster, e i s e r e s,

SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS in een (spoedbodem-) geschil tussen. A, hierna te noemen hoofdaanneemster, e i s e r e s, Nr. 35.339 SCHEIDSRECHTERLIJK VONNIS in een (spoedbodem-) geschil tussen A, hierna te noemen hoofdaanneemster, e i s e r e s, gemachtigde: mr. M.B.A. Alkema, advocaat te Breda en B, hierna te noemen onderaanneemster,

Nadere informatie

interieur 3e verdieping gebouw H

interieur 3e verdieping gebouw H Erasmus Universiteit Rotterdam interieur 3e verdieping gebouw H jefvandenputte architectuur 1 2 opgave De opgave heeft betrekking op de 3e verdieping van gebouw H van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen

Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen September 2007 Regelmatig bijgewerkte informatie over onze producten en hun beschikbaarheid, met richtlijnen voor hun onderhoud, zijn te vinden op onze

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Beoordeling kozijnen residentie Seepaerdstad Eindhoven. 1. Inleiding. De Vereniging van

Nadere informatie

Bouwkundige Inspectie en Werkzaamheden

Bouwkundige Inspectie en Werkzaamheden Project Projectnummer Opdrachtgever Documentnummer : s Heeren Loo, gebouw de Poort te Ermelo : 1678 Omgevingsaanvraag : s Heeren Loo Zorggroep : OV980 Datum : 07-09-2015 Auteur Inhoud : AK : Korte omschrijving

Nadere informatie

Dit deel bevat informatie met betrekking tot ronde dakdoorvoeren en doorvoeren met onregelmatige vormen.

Dit deel bevat informatie met betrekking tot ronde dakdoorvoeren en doorvoeren met onregelmatige vormen. 3.6 Doorvoeren 3.6.1 Doorvoeren Algemeen Dit deel bevat informatie met betrekking tot ronde dakdoorvoeren en doorvoeren met onregelmatige vormen. Iedere dakdoorvoer kan worden ingewerkt met één van de

Nadere informatie

Verwijder de beschermfolie net voor de oplevering en u biedt uw eindklant steeds opnieuw vloeren met dezelfde glans en kwaliteit als in uw showroom.

Verwijder de beschermfolie net voor de oplevering en u biedt uw eindklant steeds opnieuw vloeren met dezelfde glans en kwaliteit als in uw showroom. HS PROTECT FLOOR is een luchtdrogende coating ter bescherming van vloeren tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel.

Nadere informatie