Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015"

Transcriptie

1 Galapagos NV Halfjaarverslag 2015

2 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag... 7 Risicofactoren... 9 Transacties met verbonden partijen... 9 Verklaring door de Raad van Bestuur Het Galapagos aandeel Disclaimer en overige informatie Financiële overzichten Verslag van de commissaris... 5 Overige informatie Verklarende woordenlijst... Financiële agenda... Colofon... Contact Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat... Geconsolideerde balans... Geconsolideerde kasstroomoverzichten Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen Toelichtingen Voorstellingsbasis... Significante waarderingsregels Toelichting bij de niet-geauditeerde 2015 halfjaarlijkse resultaten Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen... Gebeurtenissen na balansdatum... Goedkeuring van de tussentijdse jaarrekening

3 De Galapagos Groep Een overzicht van Galapagos en onze prestaties in H1 2015

4 DE GALAPAGOS GROEP Brief van het management Geachte aandeelhouder, Galapagos streeft ernaar om een wereldwijd leidend biotech bedrijf te zijn, gefocust op het ontwikkelen en commercialiseren van medicijnen voor ziekten die niet goed behandelbaar zijn. Onze strategie is om met ons unieke en eigen target discovery platform medicijnen met nieuwe werkingsmechanismen te ontdekken en ontwikkelen. In het eerste halfjaar van 2015 heeft het hele team zeer goed gepresteerd en er is dan ook substantiële voortgang geboekt in het bereiken van onze doelstellingen. Galapagos rapporteerde veelbelovende resultaten van de Fase 2B studies met de selectieve JAK1 remmer filgotinib in reumatoïde artritis (RA) in april en juli dit jaar. Deze resultaten vormen een sterke basis voor Fase 3 studies en bieden een nieuwe kans op een veilig, oraal medicijn voor patiënten. Galapagos en haar partner AbbVie rapporteerden veelbelovende preklinische data voor compounds voor haar potentiële tripel-combo therapie voor taaislijmziekte/ mucoviscidose. Het laatste ingrediënt voor deze tripel combo zal later dit kwartaal geselecteerd worden. Steunend op deze successen en op de veelbelovende benadering van het ontdekken van targets en medicijnen ging Galapagos naar de beurs op NASDAQ in mei Dit leverde een bruto opbrengst van 279 miljoen op aan nieuw kapitaal. Wij sluiten het eerste halfjaar van 2015 af met een gezonde kaspositie waardoor we onze pijplijn verder kunnen laten groeien met programma s in ontstekingsziekten, taaislijmziekte en fibrose. Voor het tweede halfjaar van 2015 kijken we uit naar het vervolledigen van de resultaten die zullen leiden tot AbbVie s beslissing over de licentie op filgotinib. Ook kijken we uit naar de 10 weken primaire eindpunt resultaten met filgotinib in de ziekte van Crohn, te verwachten tegen het eind van het jaar. We liggen op koers voor het ontwikkelen van een tripel-combo therapie voor taaislijmziekte patiënten met de klasse II mutatie. De start van de eerste patiënten studie met GLPG1837 in taaislijmziekte patiënten met de klasse III mutatie wordt later dit jaar verwacht. In Q verwachten wij de resultaten van de Fase 2 Proof-of-Concept studie met GPR84 remmer GLPG1205 in patiënten met colitis ulcerosa. Tevens verwachten we te kunnen starten met een verkennende Fase 2 studie met autotaxin remmer GLPG1690 in patiënten met idiopathische longfibrose. Vooruitgang in de pijplijn in H Reumatoïde artritis Galapagos rapporteert in april 2015 veelbelovende werkzaamheid, een snelle klinische effectiviteit en een mogelijk gedifferentieerd veiligheidsprofiel voor filgotinib in de eerste 12 weken resultaten voor DARWIN 1 (594 reumapatiënten, met methotrexaat) en DARWIN 2 (283 reumapatiënten, monotherapie) In juli 2015, kondigde Galapagos aan dat patiënten na 24 weken behandeling in de DARWIN 1 studie met de selectieve JAK1 remmer filgotinib verdere verbetering vertonen van de klachten en symptomen van reuma, zoals blijkt uit verbeterde ACR scores, DAS28(CRP) en andere scores. Dit in vergelijking met de 12 weken behandeling in de DARWIN 1 fase 2B methotrexaat combinatie studie. Eerste 24 weken resultaten van DARWIN 2 worden later deze maand verwacht en daarop volgend de beslissing van AbbVie over een licentie Chronische darmontstekingen Wij verwachten om de eerste 10 weken primaire eindpunt resultaten van de FITZROY Fase 2 studie met filgotinib (een 20 weken studie met 175 patiënten met de ziekte van Crohn) te rapporteren vóór het eind van 2015 Galapagos voltooide de rekrutering van patiënten voor ORIGIN, een Fase 2 Proof-of-Concept studie met GLPG1205, een selectieve remmer van GPR84, in 60 patiënten met colitis ulcerosa. De eerste resultaten van ORIGIN zullen naar verwachting in Q1 van 2016 gerapporteerd worden Taaislijmziekte/mucoviscidose AbbVie presenteert op ECFS conferentie een nieuwe test gebruikt door Galapagos en AbbVie om nieuwe corrector-potentiator combinaties te testen Selectie van een tweede corrector als preklinische kandidaat wordt later dit kwartaal verwacht, 4

5 DE GALAPAGOS GROEP waardoor de discovery fase van onze potentiële tripel combo therapie voor taaislijmziekte patiënten met de klasse II mutatie klaar zal zijn Eerste resultaten met betrekking tot veiligheid en tolerantie van de Fase 1 studie met GLPG1837 worden in Q4 verwacht Start van Fase 2 met GLPG1837 in patiënten met de klasse III mutatie en Fase 1 met corrector GLPG2222 verwacht vóór eind 2015 IPF (idiopathische longfibrose) Galapagos rapporteert veelbelovende veiligheid en tolerantie en goede medicijneigenschappen in een Fase 1 studie in de mens met GLPG1690, een selectieve autotaxin remmer die volledig eigendom is van Galapagos. Het indienen van het protocol voor een verkennende Fase 2 studie in IPF wordt verwacht vóór het eind van het jaar Overige Twee subsidies van het IWT (Vlaams agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie): 2,5 miljoen voor antibiotica en 1,6 miljoen voor hepatitis B onderzoek JnJ beëindigde de samenwerking met Galapagos op gebied van ontstekingsziekten en gaf GLPG1205 en GLPG1690 terug. Beide zijn in Fase 2 klinische ontwikkeling en volledig eigendom van Galapagos Algemene ontwikkelingen Beursgang op NASDAQ met een netto opbrengst van 261 miljoen, inclusief deelname van AbbVie ($30 miljoen) en JnJ ($25 miljoen) 10 jaar Euronext notering in Amsterdam en Brussel Fidelity, Federated en BNP Paribas geven kennis van significant aandeelhouderschap Galapagos haalt 10,2 miljoen cash op door uitoefening van warrants Tussentijdse financiële resultaten Opbrengsten Groepsomzet en overige opbrengsten in de eerste helft van 2015 bedroegen 36,9 miljoen, vergeleken met 45,1 miljoen in dezelfde periode in De omzet ( 26,7 miljoen ten opzichte van 35,5 miljoen vorig jaar) was lager ten gevolge van lagere succesbetalingen, een gevolg van de strategie van Galapagos om meer programma s steeds langer zonder partner te ontwikkelen. Overige opbrengsten ( 10,3 miljoen ten opzichte van 9,6 miljoen vorig jaar) namen toe in de eerste helft van 2015, voornamelijk door R&D steunmaatregelen in België en Frankrijk. Resultaten De Groep behaalde een netto verlies van 34,2 miljoen in de eerste jaarhelft van 2015, ten opzichte van een netto verlies uit voortgezette activiteiten van 14,6 miljoen in de eerste zes maanden van Als gevolg van de verkoop van de service divisie, behaalde de Groep een netto winst uit beëindigde activiteiten ten bedrage van 70,5 miljoen in de eerste helft van Galapagos rapporteerde een resultaat op de verkoop van 67,5 miljoen. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste helft van 2015 bedroegen 63,3 miljoen vergeleken met 52,8 miljoen in Deze geplande toename is hoofdzakelijk het gevolg van toegenomen werkzaamheden met betrekking tot de filgotinib en taaislijmziekte (CF) programma s. Algemene en administratieve kosten en verkoop- en marketing kosten bedroegen 9,2 miljoen in de eerste helft van 2015, ten opzichte van 7,4 miljoen in de eerste helft van Deze toename is hoofdzakelijk te wijten aan een hogere provisie voor korte termijn en lange termijn management bonus, onder andere als een gevolg van de recente evolutie van de beurskoers van het Galapagos aandeel ten opzichte van de Next Biotech Index. Tenslotte werd er een uitgestelde belastingvordering opgenomen voor een bedrag van 1,8 miljoen per 30 juni 2015, waarvan 1,5 miljoen bijkomstig werd opgenomen in de eerste zes maanden van 2015, met betrekking tot een dochteronderneming. Kaspositie Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen bedroegen 404,6 miljoen op 30 juni 2015, wat de hoogste kaspositie is die de Vennootschap ooit gerapporteerd heeft. Een netto toename van 209,8 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten werd gerapporteerd in de eerste helft van 2015, vergeleken met een stijging van 82,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten genereerden 261,0 miljoen via een recente wereldwijde uitgifte van nieuwe aandelen en 10,2 miljoen via uitoefeningen van warranten. Bovendien 5

6 DE GALAPAGOS GROEP zette de Vennootschap haar intensivering voort inzake R&D investeringen, met een netto uitgaande kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van 62,2 miljoen in de eerste zes maanden van In pand gegeven geldmiddelen bedroegen 10,7 miljoen op eind december 2014, en namen af tot 7,2 miljoen voor het halfjaar beëindigd op 30 juni Deze daling is het gevolg van (i) de vrijgave van de 3 miljoen bankgarantie uitgegeven in 2013 voor de huur van het nieuwe pand in Frankrijk, die afliep op 30 juni 2015 na de verhuis naar het nieuwe gebouw, en (ii) de betaling van een claim aan Charles River via een afname van de geblokkeerde rekening. De in pand gegeven geldmiddelen op 30 juni 2015 hebben voor 0,3 miljoen betrekking op een bankgarantie in verband met een huurwaarborg voor de vestiging in België, en voor 6,9 miljoen betrekking op een geblokkeerde rekening die een deel van de opbrengst van de verkoop van de service divisie in 2014 bevat. De vrijgave van deze geblokkeerde rekening zal mogelijk worden na een uiteindelijke overeenkomst tussen de partijen over het risico met betrekking tot één uitstaande claim. Een bedrag van 0,3 miljoen werd geprovisioneerd in maart 2015 op basis van een voorlopige inschatting van het risico. een vroeg stadium. Met een solide kaspositie van meer dan 400 miljoen blijven we in een gunstige positie om de pijplijn verder te ontwikkelen. Gebaseerd op de vooruitzichten voor de rest van het jaar blijft het management bij de eerder afgegeven verwachting voor 2015: een cash burn van miljoen, exclusief ontvangst van succesbetalingen of inkomsten van filgotinib. Wij bedanken u, onze aandeelhouders, voor uw steun. Galapagos heeft een verbluffend eerste halfjaar 2015 achter de rug met de verwachting voor nog meer resultaten de komende maanden. Wij zijn blij dat u door de jaren heen bij ons bent gebleven en ons daardoor de mogelijkheid hebt geboden om volgens ons strategisch plan verder te gaan. Onno van de Stolpe Raj Parekh CEO Voorzitter van de Raad van Bestuur Bovendien vermeldt de balans van Galapagos nog een te ontvangen vordering op de Franse overheid (Crédit d Impôt Recherche [1] ) voor een bedrag van 35,6 miljoen, betaalbaar in 4,5 jaarlijkse schijven. De balans van Galapagos vermeldt ook nog een te ontvangen vordering op de Belgische overheid inzake R&D steunmaatregelen voor een bedrag van 22,4 miljoen, betaalbaar vanaf 2016 in 5,5 jaarlijkse schijven. Vooruitzichten 2015 De eerste 24 weken resultaten van de DARWIN 2 studie met filgotinib zullen later deze maand bekend gemaakt worden. Na het overdragen van de volledige 24 weken resultaten van de DARWIN 2 studie wordt verwacht dat AbbVie een beslissing zal nemen over het nemen van een licentie. Galapagos verwacht binnen het taaislijmziekte programma een tweede corrector te kunnen selecteren later dit kwartaal. De eerste resultaten van een Fase 1 studie met GLPG1837 worden in Q4 verwacht. De 10 weken resultaten met filgotinib in patiënten met de ziekte van Crohn, de start van een Fase 2 studie met potentiator GLPG1837 in patiënten met taaislijmziekte klasse III, en de start van een Fase 1 studie met corrector GLPG2222 worden voor het einde van 2015 verwacht. Galapagos verwacht aanzienlijke voortgang te boeken in R&D programma s in [1] Crédit d Impôt Recherche verwijst naar een innovatie subsidie van de Franse overheid 6

7 DE GALAPAGOS GROEP In een oogopslag Kerngetallen (IFRS) Galapagos Groep (In duizenden, tenzij anders vermeld) Resultaten 1 Totale bedrijfsopbrengsten Kosten van onderzoek en ontwikkeling (63.283) (52.804) Verkoop, algemene en administratieve kosten (9.221) (7.397) Herstructurerings- en integratiekosten (594) Personeelskosten (inclusief op aandelen gebaseerde vergoedingen) (22.048) (19.158) Investeringsuitgaven Afschrijvingen van (im)materiële vaste activa EBIT (35.583) (15.742) EBITDA (37.387) (17.660) Netto verlies uit voortgezette activiteiten (34.183) (14.621) Netto winst uit beëindigde activiteiten Netto winst / verlies ( ) (34.183) Galapagos aandeel Aantal uitgegeven aandelen op 30 juni Gewone en verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten (in ) (1,06) (0,49) Dividend (in ) Aandelenkoers op 30 juni (in ) 45,80 14,18 Personeelsgegevens Totaal aantal personeelsleden van de Groep op 30 juni Alle service activiteiten (verkocht aan Charles River op 1 april 2014) voor de zes maanden beëindigd op 30 juni 2014 worden getoond op de lijn Netto winst uit beëindigde activiteiten. Alle andere lijnen betreffen bedragen met betrekking tot voortgezette activiteiten, behalve lijn Netto winst / verlies ( ) die zowel voortgezette als beëindigde activiteiten bevat. Balans (In duizenden, tenzij anders vermeld) Totaal activa Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen Totaal schulden Eigen vermogen Eigen vermogen ratio (in %) 91% 76% 7

8 DE GALAPAGOS GROEP Medewerkers per vestiging op 30 juni

9 DE GALAPAGOS GROEP Risicofactoren De werkelijke resultaten van Galapagos en de timing van bepaalde gebeurtenissen kunnen beduidend verschillen van de resultaten die worden besproken, voorspeld, verwacht of aangegeven in de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit verslag. Galapagos waarschuwt dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties en dat de werkelijke bedrijfsresultaten van Galapagos, haar financiële toestand en liquiditeitspositie en ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend kunnen verschillen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Zelfs indien Galapagos resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Het management verwijst naar de beschrijving van de risicofactoren zoals vermeld in het Jaarverslag 2014, blz , zoals geüpdatet en aangevuld door de beschrijving van de risicofactoren in het prospectus dat op 14 mei 2015 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission werd ingediend (zoals opgenomen in het noteringsprospectus dat door de FSMA werd goedgekeurd op 18 mei 2015), blz Samenvattend hebben de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee Galapagos geconfronteerd wordt betrekking op: Galapagos financiële positie en haar nood aan bijkomend kapitaal; productontwikkeling, goedkeuring van de bevoegde gezondheidsinstanties en commercialisatie; Galapagos afhankelijkheid van derde partijen; de concurrentiepositie van Galapagos; Galapagos intellectuele eigendom; Galapagos organisatie, structuur en werking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepaalde risico s die verband houden met haar status als een in de Verenigde Staten genoteerde vennootschap sinds de aandelenuitgifte (in de vorm van ADSs) en notering op NASDAQ in mei 2015); en marktrisico s met betrekking tot Galapagos aandelen en ADSs. Het management verwijst ook naar de beschrijving van het financieel risicomanagement van de Groep zoals weergegeven in het Jaarverslag 2014, blz , die nog steeds geldig blijft. Omdat Galapagos rapporteert in euro, dienen de activiteiten en financiële positie van entiteiten die opereren in vreemde valuta vertaald te worden naar euro s in het consolidatieproces. Gezien de voortdurende schommelingen tussen de buitenlandse munteenheden en de euro, kan dit een negatieve impact hebben op de geconsolideerde resultaten. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken of te updaten als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. Transacties met verbonden partijen In de eerste zes maanden van 2015 waren er geen transacties met verbonden partijen die een significante impact op de financiële resultaten van Galapagos zouden kunnen hebben. Er waren evenmin wijzigingen in de transacties met verbonden partijen zoals vermeld in het Jaarverslag 2014 of in het prospectus dat op 14 mei 2015 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission werd ingediend (zoals opgenomen in het noteringsprospectus dat door de FSMA werd goedgekeurd op 18 mei 2015) die mogelijk effect zouden hebben op de financiële positie van Galapagos in de eerste zes maanden van

10 DE GALAPAGOS GROEP Verklaring door de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Galapagos NV verklaart dat, voor zover hij op de hoogte is, de financiële gegevens in dit Halfjaarverslag opgesteld werden conform de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, dat zij een waarheidsgetrouw en correct beeld geven van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van Galapagos NV en de geconsolideerde vennootschappen. De Raad van Bestuur van Galapagos NV verklaart verder dat dit Halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die hebben plaatsgevonden in de eerste zes maanden van het boekjaar en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar. Namens de Raad van Bestuur Onno van de Stolpe CEO Raj Parekh Voorzitter van de Raad van Bestuur Het Galapagos aandeel Prestatie van het Galapagos aandeel op Euronext Het Galapagos aandeel steeg aanzienlijk in waarde in het eerste jaarhelft. Dit reflecteerde de marktwaardering voor de DARWIN 1 en 2 resultaten met 12 weken en de succesvolle notering en transactie op de NASDAQ. 10

11 DE GALAPAGOS GROEP Disclaimer en overige informatie Noteringen Euronext Amsterdam en Brussel: GLPG NASDAQ: GLPG Financiële kalender 2015 Galapagos NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijk zetel gevestigd te Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België. Door het hele verslag, verwijst het begrip Galapagos NV alleen naar het enkelvoudig Belgisch bedrijf en de woorden de Groep of Galapagos zijn Galapagos NV, samen met haar dochtervennootschappen. Derde kwartaal resultaten Jaarcijfers 2015 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering Boekjaar 13 november maart april 2016 Zoals bepaald door de Belgische wetgeving moet Galapagos haar halfjaarlijks financieel verslag publiceren in het Nederlands. Het bedrijf stelt eveneens een Engelse vertaling ter beschikking. In geval van verschil in interpretatie zal de Nederlandse tekst voorrang hebben. Galapagos is verantwoordelijk voor de vertaling en de overeenstemming tussen de Nederlandse en de Engelse versie. Dit verslag is voor iedereen beschikbaar en is kosteloos verkrijgbaar bij: Galapagos NV Investor Relations Generaal De Wittelaan L11 A Mechelen, België Tel Een elektronische versie van het Halfjaarverslag 2015 is beschikbaar op de website van Galapagos, Galapagos zal zich inspannen om de juistheid van de elektronische versie te waarborgen, maar is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of inconsistenties met de gedrukte versie die het gevolg zijn van elektronische transmissie. Daarom beschouwt Galapagos alleen de gedrukte PDF versie van het Halfjaarverslag 2015 als rechtsgeldig. Andere informatie op de website van Galapagos of op andere websites maakt geen deel uit van dit Halfjaarverslag Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Gert Vanhees Berkenlaan 8b 1931 Diegem, België Toekomstgerichte verklaringen Dit Halfjaarverslag 2015 bevat toekomstgerichte verklaringen, die bepaalde risico s en onzekerheden inhouden. Dergelijke verklaringen bevatten vaak, maar niet altijd, woorden en uitdrukkingen zoals gelooft, verwacht, streeft naar, plant, tracht, schat, kan, zal, zou kunnen, continueert, wij geloven en wij plannen, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dit verslag bevat onder andere volgende toekomstgerichte verklaringen: de verklaringen in de eerste drie alinea s van de Brief van het Management, de informatie weergegeven in het hoofdstuk met als titel Vooruitzichten 2015, verklaringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van een tripel combinatietherapie voor patiënten met taaislijmziekte klasse II en verklaringen in verband met de verwachte timing, opzet en resultaten van bestaande en geplande klinische studies (i) met filgotinib in reuma en de ziekte van Crohn (Fase 2), (ii) met GLPG2222 in taaislijmziekte (Fase 1), (iii) met GLPG1837 in patiënten met taaislijmziekte klasse III (Fase 2), (iv) met GLPG1205 in colitis ulcerosa (Fase 2) en (v) met GLPG1690 in IPF (Fase 2). Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. 11

12 DE GALAPAGOS GROEP Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar inkomsten en financiële resultaten en haar kosten voor 2015 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen omtrent inkomsten of kosten niet zou worden verwezenlijkt), de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data van de ontwikkelingsprogramma s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaat-producten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (waaronder haar samenwerkingspartner voor filgotinib en taaislijmziekte, AbbVie, die geen licentie op filgotinib zou kunnen nemen of, indien zij dit wel doet, onvoldoende middelen zou kunnen besteden aan de verdere ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico s, onzekerheden, en andere risico s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en toekomstige documenten en rapporten ingediend door het bedrijf. Galapagos verwijst eveneens naar het Risicofactoren hoofdstuk van dit verslag. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. 12

13 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

14 FINANCIËLE OVERZICHTEN Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening Halfjaar beëindigd op 30 juni (In duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel) Omzet Overige opbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten Kosten van onderzoek en ontwikkeling (63.283) (52.804) Algemene en administratieve kosten (8.693) (6.716) Verkoop en marketing kosten (528) (682) Herstructurerings- en integratiekosten (594) Totale bedrijfskosten (72.504) (60.795) Bedrijfsverlies (35.583) (15.742) Financiële opbrengsten Financiële kosten (1.310) (515) Verlies voor belastingen (35.651) (14.621) Belastingen Netto verlies uit voortgezette activiteiten (34.183) (14.621) Netto winst uit beëindigde activiteiten Netto winst / verlies ( ) (34.183) Netto winst / verlies ( ) toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de Groep (34.183) Gewone en verwaterde winst / verlies ( ) per aandeel (in ) (1,06) 1,87 Gewone en verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten (in ) (1,06) (0,49) Gewogen gemiddelde van de aandelen (in duizenden aandelen)

15 FINANCIËLE OVERZICHTEN Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat Halfjaar beëindigd op 30 juni (In duizenden ) Netto winst / verlies ( ) (34.183) Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt: Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten 961 (153) Koersverschillen uit de verkoop van de service divisie (1.787) Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen 961 (1.940) Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de Groep (33.222)

16 FINANCIËLE OVERZICHTEN Geconsolideerde balans (niet-geauditeerd) (In duizenden ) Activa Op 30 juni 2015 Op 31 december 2014 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Uitgestelde belastingvorderingen Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling Langlopende geldmiddelen in pand gegeven Overige langlopende activa Vaste activa Voorraden Handels- en overige vorderingen Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling Geldmiddelen en kasequivalenten Kortlopende geldmiddelen in pand gegeven Overige vlottende activa Vlottende activa Totaal activa

17 FINANCIËLE OVERZICHTEN (In duizenden ) Eigen vermogen en schulden Op 30 juni 2015 Op 31 december 2014 Aandelenkapitaal Uitgiftepremies Overige reserves (220) (220) Omrekeningsverschillen (196) (1.157) Overgedragen verlies (97.142) (63.944) Totaal eigen vermogen Pensioenverplichtingen Voorzieningen Financiële verplichtingen (leasing) Overige lange termijn schulden Lange termijn schulden Voorzieningen Financiële verplichtingen (leasing) Handels- en overige schulden Belastingverplichtingen Toe te rekenen kosten Over te dragen opbrengsten Korte termijn schulden Totaal schulden Totaal eigen vermogen en schulden

18 FINANCIËLE OVERZICHTEN Geconsolideerde kasstroomoverzichten (niet-geauditeerd) Halfjaar beëindigd op 30 juni (In duizenden ) Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van de periode Netto winst / verlies ( ) (34.183) Gecorrigeerd voor: Belastingopbrengsten ( ) / kosten (1.468) 233 Financiële opbrengsten ( ) / kosten 68 (1.538) Afschrijving van materiële vaste activa Afschrijving van immateriële vaste activa Netto gerealiseerde winst / verlies ( ) uit activiteiten in vreemde valuta (309) 148 Op aandelen gebaseerde vergoedingen Afname van voorzieningen (80) (52) Toename van pensioenverplichtingen 146 Meerwaarde op verkoop van de service divisie (67.480) Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal (33.038) (8.485) Toename van voorraden (80) (48) Toename van vorderingen (7.847) (12.375) Afname van schulden (21.681) (21.389) Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten (62.647) (42.297) Betaalde intresten (23) (70) Ontvangen intresten Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten (62.207) (41.796) Aankoop van materiële vaste activa (2.264) (1.233) Aankoop van immateriële vaste activa (200) (150) Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa 49 9 Verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen Toename ( ) / afname in geldmiddelen in pand gegeven (7.421) Netto kasstromen gegenereerd uit investeringsactiviteiten

19 FINANCIËLE OVERZICHTEN Halfjaar beëindigd op 30 juni (In duizenden ) Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden (20) (139) Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies Betaalde kosten ivm kapitaalsverhoging (17.654) Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten Toename van geldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

20 FINANCIËLE OVERZICHTEN Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen (niet-geauditeerd) (In duizenden ) Aandelenkapitaal Uitgiftepremies Omrekeningsverschillen Overige reserves Overgedragen verlies Op 1 januari ( ) Netto winst Andere elementen van het totaalresultaat (1.940) (1.940) Totaalresultaat (1.940) Op aandelen gebaseerde vergoedingen Uitoefening warranten Overige 3 3 Op 30 juni (1.770) 47 (42.697) Totaal Op 1 januari (1.157) (220) (63.944) Netto verlies (34.183) (34.183) Andere elementen van het totaalresultaat Totaalresultaat 961 (34.183) (33.222) Op aandelen gebaseerde vergoedingen Uitgifte van nieuwe aandelen Kosten verbonden aan uitgifte van aandelen (19.360) (19.360) Uitoefening warranten Op 30 juni (196) (220) (97.142)

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

Galapagos NV Derde Kwartaalverslag 2015

Galapagos NV Derde Kwartaalverslag 2015 Galapagos NV Derde Kwartaalverslag 2015 Galapagos NV Derde Kwartaalverslag 2015 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de Commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag...

Nadere informatie

Galapagos rapporteert hoogste kaspositie ooit

Galapagos rapporteert hoogste kaspositie ooit Gereglementeerde informatie 3 maart 2016, 22.00 CET Galapagos rapporteert hoogste kaspositie ooit Belangrijkste resultaten 2015: Cash burn van 122 miljoen, volgens verwachting Kaspositie op 31 december

Nadere informatie

Sterke klinische programma's in ontstekingsziekten en taaislijmziekte, ondersteund door een solide financiële positie

Sterke klinische programma's in ontstekingsziekten en taaislijmziekte, ondersteund door een solide financiële positie Galapagos maakt financiële resultaten 2014 bekend Sterke klinische programma's in ontstekingsziekten en taaislijmziekte, ondersteund door een solide financiële positie Belangrijkste resultaten 2014: Totale

Nadere informatie

Galapagos rapporteert sterke jaarcijfers en een veelbelovende pijplijn

Galapagos rapporteert sterke jaarcijfers en een veelbelovende pijplijn Galapagos rapporteert sterke jaarcijfers en een veelbelovende pijplijn 23 februari 2017, 22.00 CET Belangrijkste resultaten 2016: Groepsomzet toegenomen met 91,0 miljoen tot 151,6 miljoen Operationeel

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

BRIEF AAN ONZE AANDEELHOUDERS 3

BRIEF AAN ONZE AANDEELHOUDERS 3 Halfjaarverslag 2014 Inhoudsopgave BRIEF AAN ONZE AANDEELHOUDERS 3 NIET GEAUDITEERDE VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT VOOR HET HALFJAAR

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

BRIEF AAN ONZE AANDEELHOUDERS 3

BRIEF AAN ONZE AANDEELHOUDERS 3 Galapagos Halfjaarverslag 2011 Inhoudsopgave BRIEF AAN ONZE AANDEELHOUDERS 3 NIET GEAUDITEERDE RESULTATENREKENING EN OVERZICHT VAN TOTAALRESULTAAT 7 NIET GEAUDITEERDE GECONSOLIDEERDE BALANS 8 NIET GEAUDITEERD

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag 2008 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort geconsolideerd

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05

EURONAV. Verkorte tussentijdse geconsolideerde rekeningen voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2007 29/08/2007 12:05 Resultatenrekening in duizenden USD 30.06.2007 30.06.2006 Opbrengsten uit scheepvaartactiviteiten. 297.642 343.413 Meerwaarden op de verkoop van schepen...48.625 - Overige opbrengsten. Andere bedrijfsopbrengsten.....

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Solvac: Eerst interimdividend 2017 van 2,88 bruto

Solvac: Eerst interimdividend 2017 van 2,88 bruto SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Elyzeese Veldenstraat, 43-1050 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 18:00 u. Gereglementeerde informatie

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER Toel. 2003 2002 Herwerking 2002 Omzet 3 1 796 987 1 863 467 1 863 467 Kostprijs van verkopen 5 (1 424 481) (1 489 779) (1 489

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen

Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen Geconsolideerde jaarrekening en Toelichtingen GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK Cijfers over 12 maanden eindigend op 31 december Toelichting 2009

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO

1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 1. GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING /IN DUIZENDEN EURO 2015 2014 Netto omzet 326 395 326 558 Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering -3 906 2 287 Overige bedrijfsopbrengsten 4 785 4 118

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde Groei van de verkochte volumes met 6.6% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave > 2. Interim Report

Inhoudsopgave > 2. Interim Report Galapagos Halfjaarverslag Inhoudsopgave BRIEF AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 NIET GEAUDITEERDE RESULTATENREKENING EN OVERZICHT VAN TOTAALRESULTAAT... 8 NIET GEAUDITEERDE GECONSOLIDEERDE BALANS... 9 NIET

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Solvac: Interimdividend 2016 van 2,70 bruto

Solvac: Interimdividend 2016 van 2,70 bruto SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Elyzeese Veldenstraat, 43 - B- 1050 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 29 July om 18:00 u. Gereglementeerde informatie

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q2 2016 Q2 2017 evolutie H1 2016 H1 2017 evolutie Omzet 645 622-3,6% 1,248 1,210-3,0% Kostprijs van verkopen (416) (409) -1,7% (824) (805) -2,3%

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2010 2011 evolutie Q4 2010 Q4 2011 evolutie niet Omzet 2.948 3.023 2,5% 806 805-0,1% Kostprijs van verkopen (1,950) (2,181) 11,8% (545) (591)

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie)

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Halfjaarlijks resultaat: 62 miljoen (tegenover 35 miljoen in juni 2011) Eigen vermogen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

Galapagos NV Halfjaarverslag 2016

Galapagos NV Halfjaarverslag 2016 Halfjaarverslag 2016 INHOUD Inhoud De Galapagos Groep Brief van het management... In een oogopslag... 4 9 Risicofactoren... Het Galapagos aandeel... Transacties met verbonden partijen... Verklaring door

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q3 2016 Q3 2017 evolutie 9m 2016 9m 2017 evolutie Omzet 625 593-5,1% 1.873 1.803-3,7% Kostprijs van verkopen (415) (397) -4,3% (1.239) (1.202)

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2016 Q1 2017 evolutie Omzet 603 588-2,5% Kostprijs van verkopen (408) (396) -2,9% Brutowinst 195 192-1,5% Verkoopkosten (84) (86) 2,4% Kosten

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Niet-geauditeerd financieel halfjaarverslag Op en voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2005

Niet-geauditeerd financieel halfjaarverslag Op en voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2005 Op en voor de periode van zes maanden Geconsolideerde Winst- en verliesrekening (niet-geauditeerde cijfers) Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 1 184 854 Netto verkopen 1 040 787 Ontvangen royalty

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideere cijfers volgens de IFRS/IAS waarderingsregels Q1 2009 Q1 2010 evolutie Omzet 662 664 0,3% Kostprijs van verkopen

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 262 496 3 339 957 Kostprijs van verkopen 5.1. -2 358 225-2 688 542 Marge

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00. Tussentijds jaarverslag

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00. Tussentijds jaarverslag Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG PER 30/06/2014 PERSBERICHT PER 30/09/2014 18u00 Geconsolideerde resultatenrekening Tussentijds jaarverslag Beluga realiseerde over de eerste

Nadere informatie

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering PERSBERICHT PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering Amsterdam, 21 september 2017 PHELIX N.V. publiceert haar halfjaarcijfers over 2017 en intensiveert

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Eerste kwartaalverslag 2017

Eerste kwartaalverslag 2017 Eerste kwartaalverslag 2017 INHOUD Inhoud De Galapagos groep Brief van het management... In een oogopslag... Risicofactoren... Het Galapagos aandeel... 4 7 9 9 Disclaimer en overige informatie... 10 Financiële

Nadere informatie

SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES. RPM Bruxelles T.V.A. BE B.T.W. RPR Brussel

SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES. RPM Bruxelles T.V.A. BE B.T.W. RPR Brussel SABCA TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP 30 JUNI 2016 Gereglementeerde informatie gepubliceerd op 29/09/2016 om 17.00 uur 1. Bedrijfsinformatie Op 20 september 2016 heeft de Raad van Bestuur de verkorte

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Veel interesse in reverse listing via Dico

Veel interesse in reverse listing via Dico Voorwaarde: aantrekkelijke waardepropositie voor Dico-aandeelhouders Veel interesse in reverse listing via Dico Bussum, 31 augustus 2011 Zoals eerder gemeld bij de trading update heeft N.V. Dico International

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Galapagos behaalt recordomzet en vergroot winstgevendheid in 2010

Galapagos behaalt recordomzet en vergroot winstgevendheid in 2010 Gereglementeerde informatie 4 maart 2011 Galapagos behaalt recordomzet en vergroot winstgevendheid in 2010 Totale omzet 136,6 miljoen (+29%) Netto winst 4,4 miljoen ( 09: 3,0 miljoen) Operationele winst

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2015 Q1 2016 evolutie Omzet 622 603-3,1% Kostprijs van verkopen (425) (408) -4,0% Brutowinst 197 195-1,0% Verkoopkosten (88) (84) -4,5% Kosten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 6m 2010 6m 2011 evolutie Q2 2010 Q2 2011 evolutie Omzet 1.400 1.499 7,1% 736 763 3,7% Kostprijs van verkopen (906) (1.052) 16,1% (471) (547)

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES. RPM Bruxelles T.V.A. BE B.T.W. RPR Brussel SABCA

SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES. RPM Bruxelles T.V.A. BE B.T.W. RPR Brussel SABCA SABCA TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG OP 30 JUNI 2010 1. Halfjaarlijkse resultaten per 30 juni 2010 De voorgestelde resultaten hebben betrekking op de SABCA-Groep, bestaande uit SABCA, moedermaatschappij

Nadere informatie

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011

VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 VERKORTE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STATEN VOOR HET SEMESTER AFGESLOTEN OP 30 JUNI 2011 1.1 Geconsolideerde balans Voor de periode eindigend op 30 juni 2011 31 december 2010 ACTIVA Vaste Activa... 1.194 1.253

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Galapagos NV Halfjaarverslag 2017

Galapagos NV Halfjaarverslag 2017 Halfjaarverslag 2017 INHOUD Inhoud De Galapagos groep Brief van het management... In een oogopslag... 4 8 Risicofactoren... Het Galapagos aandeel... Transacties met verbonden partijen... Verklaring van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2010 9m 2011 evolutie Q3 2010 Q3 2011 evolutie Omzet 2.142 2.218 3,5% 742 719-3,1% Kostprijs van verkopen (1.405) (1,590) 13,2% (499) (538)

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening 4 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Omzet 5.1. 3 671 081 3 715 217 Kostprijs van verkopen 5.1. -3 073 407-3 025 225 Marge op omzet 5.1. 597 674 689 992 Commerciële kosten

Nadere informatie