Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Galapagos NV. Halfjaarverslag 2015"

Transcriptie

1 Galapagos NV Halfjaarverslag 2015

2 OVERIGE INFORMATIE Inhoud 1 De Galapagos Groep 4 Verslag van de commissaris Brief van het management... 4 In een oogopslag... 7 Risicofactoren... 9 Transacties met verbonden partijen... 9 Verklaring door de Raad van Bestuur Het Galapagos aandeel Disclaimer en overige informatie Financiële overzichten Verslag van de commissaris... 5 Overige informatie Verklarende woordenlijst... Financiële agenda... Colofon... Contact Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat... Geconsolideerde balans... Geconsolideerde kasstroomoverzichten Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen Toelichtingen Voorstellingsbasis... Significante waarderingsregels Toelichting bij de niet-geauditeerde 2015 halfjaarlijkse resultaten Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen... Gebeurtenissen na balansdatum... Goedkeuring van de tussentijdse jaarrekening

3 De Galapagos Groep Een overzicht van Galapagos en onze prestaties in H1 2015

4 DE GALAPAGOS GROEP Brief van het management Geachte aandeelhouder, Galapagos streeft ernaar om een wereldwijd leidend biotech bedrijf te zijn, gefocust op het ontwikkelen en commercialiseren van medicijnen voor ziekten die niet goed behandelbaar zijn. Onze strategie is om met ons unieke en eigen target discovery platform medicijnen met nieuwe werkingsmechanismen te ontdekken en ontwikkelen. In het eerste halfjaar van 2015 heeft het hele team zeer goed gepresteerd en er is dan ook substantiële voortgang geboekt in het bereiken van onze doelstellingen. Galapagos rapporteerde veelbelovende resultaten van de Fase 2B studies met de selectieve JAK1 remmer filgotinib in reumatoïde artritis (RA) in april en juli dit jaar. Deze resultaten vormen een sterke basis voor Fase 3 studies en bieden een nieuwe kans op een veilig, oraal medicijn voor patiënten. Galapagos en haar partner AbbVie rapporteerden veelbelovende preklinische data voor compounds voor haar potentiële tripel-combo therapie voor taaislijmziekte/ mucoviscidose. Het laatste ingrediënt voor deze tripel combo zal later dit kwartaal geselecteerd worden. Steunend op deze successen en op de veelbelovende benadering van het ontdekken van targets en medicijnen ging Galapagos naar de beurs op NASDAQ in mei Dit leverde een bruto opbrengst van 279 miljoen op aan nieuw kapitaal. Wij sluiten het eerste halfjaar van 2015 af met een gezonde kaspositie waardoor we onze pijplijn verder kunnen laten groeien met programma s in ontstekingsziekten, taaislijmziekte en fibrose. Voor het tweede halfjaar van 2015 kijken we uit naar het vervolledigen van de resultaten die zullen leiden tot AbbVie s beslissing over de licentie op filgotinib. Ook kijken we uit naar de 10 weken primaire eindpunt resultaten met filgotinib in de ziekte van Crohn, te verwachten tegen het eind van het jaar. We liggen op koers voor het ontwikkelen van een tripel-combo therapie voor taaislijmziekte patiënten met de klasse II mutatie. De start van de eerste patiënten studie met GLPG1837 in taaislijmziekte patiënten met de klasse III mutatie wordt later dit jaar verwacht. In Q verwachten wij de resultaten van de Fase 2 Proof-of-Concept studie met GPR84 remmer GLPG1205 in patiënten met colitis ulcerosa. Tevens verwachten we te kunnen starten met een verkennende Fase 2 studie met autotaxin remmer GLPG1690 in patiënten met idiopathische longfibrose. Vooruitgang in de pijplijn in H Reumatoïde artritis Galapagos rapporteert in april 2015 veelbelovende werkzaamheid, een snelle klinische effectiviteit en een mogelijk gedifferentieerd veiligheidsprofiel voor filgotinib in de eerste 12 weken resultaten voor DARWIN 1 (594 reumapatiënten, met methotrexaat) en DARWIN 2 (283 reumapatiënten, monotherapie) In juli 2015, kondigde Galapagos aan dat patiënten na 24 weken behandeling in de DARWIN 1 studie met de selectieve JAK1 remmer filgotinib verdere verbetering vertonen van de klachten en symptomen van reuma, zoals blijkt uit verbeterde ACR scores, DAS28(CRP) en andere scores. Dit in vergelijking met de 12 weken behandeling in de DARWIN 1 fase 2B methotrexaat combinatie studie. Eerste 24 weken resultaten van DARWIN 2 worden later deze maand verwacht en daarop volgend de beslissing van AbbVie over een licentie Chronische darmontstekingen Wij verwachten om de eerste 10 weken primaire eindpunt resultaten van de FITZROY Fase 2 studie met filgotinib (een 20 weken studie met 175 patiënten met de ziekte van Crohn) te rapporteren vóór het eind van 2015 Galapagos voltooide de rekrutering van patiënten voor ORIGIN, een Fase 2 Proof-of-Concept studie met GLPG1205, een selectieve remmer van GPR84, in 60 patiënten met colitis ulcerosa. De eerste resultaten van ORIGIN zullen naar verwachting in Q1 van 2016 gerapporteerd worden Taaislijmziekte/mucoviscidose AbbVie presenteert op ECFS conferentie een nieuwe test gebruikt door Galapagos en AbbVie om nieuwe corrector-potentiator combinaties te testen Selectie van een tweede corrector als preklinische kandidaat wordt later dit kwartaal verwacht, 4

5 DE GALAPAGOS GROEP waardoor de discovery fase van onze potentiële tripel combo therapie voor taaislijmziekte patiënten met de klasse II mutatie klaar zal zijn Eerste resultaten met betrekking tot veiligheid en tolerantie van de Fase 1 studie met GLPG1837 worden in Q4 verwacht Start van Fase 2 met GLPG1837 in patiënten met de klasse III mutatie en Fase 1 met corrector GLPG2222 verwacht vóór eind 2015 IPF (idiopathische longfibrose) Galapagos rapporteert veelbelovende veiligheid en tolerantie en goede medicijneigenschappen in een Fase 1 studie in de mens met GLPG1690, een selectieve autotaxin remmer die volledig eigendom is van Galapagos. Het indienen van het protocol voor een verkennende Fase 2 studie in IPF wordt verwacht vóór het eind van het jaar Overige Twee subsidies van het IWT (Vlaams agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie): 2,5 miljoen voor antibiotica en 1,6 miljoen voor hepatitis B onderzoek JnJ beëindigde de samenwerking met Galapagos op gebied van ontstekingsziekten en gaf GLPG1205 en GLPG1690 terug. Beide zijn in Fase 2 klinische ontwikkeling en volledig eigendom van Galapagos Algemene ontwikkelingen Beursgang op NASDAQ met een netto opbrengst van 261 miljoen, inclusief deelname van AbbVie ($30 miljoen) en JnJ ($25 miljoen) 10 jaar Euronext notering in Amsterdam en Brussel Fidelity, Federated en BNP Paribas geven kennis van significant aandeelhouderschap Galapagos haalt 10,2 miljoen cash op door uitoefening van warrants Tussentijdse financiële resultaten Opbrengsten Groepsomzet en overige opbrengsten in de eerste helft van 2015 bedroegen 36,9 miljoen, vergeleken met 45,1 miljoen in dezelfde periode in De omzet ( 26,7 miljoen ten opzichte van 35,5 miljoen vorig jaar) was lager ten gevolge van lagere succesbetalingen, een gevolg van de strategie van Galapagos om meer programma s steeds langer zonder partner te ontwikkelen. Overige opbrengsten ( 10,3 miljoen ten opzichte van 9,6 miljoen vorig jaar) namen toe in de eerste helft van 2015, voornamelijk door R&D steunmaatregelen in België en Frankrijk. Resultaten De Groep behaalde een netto verlies van 34,2 miljoen in de eerste jaarhelft van 2015, ten opzichte van een netto verlies uit voortgezette activiteiten van 14,6 miljoen in de eerste zes maanden van Als gevolg van de verkoop van de service divisie, behaalde de Groep een netto winst uit beëindigde activiteiten ten bedrage van 70,5 miljoen in de eerste helft van Galapagos rapporteerde een resultaat op de verkoop van 67,5 miljoen. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste helft van 2015 bedroegen 63,3 miljoen vergeleken met 52,8 miljoen in Deze geplande toename is hoofdzakelijk het gevolg van toegenomen werkzaamheden met betrekking tot de filgotinib en taaislijmziekte (CF) programma s. Algemene en administratieve kosten en verkoop- en marketing kosten bedroegen 9,2 miljoen in de eerste helft van 2015, ten opzichte van 7,4 miljoen in de eerste helft van Deze toename is hoofdzakelijk te wijten aan een hogere provisie voor korte termijn en lange termijn management bonus, onder andere als een gevolg van de recente evolutie van de beurskoers van het Galapagos aandeel ten opzichte van de Next Biotech Index. Tenslotte werd er een uitgestelde belastingvordering opgenomen voor een bedrag van 1,8 miljoen per 30 juni 2015, waarvan 1,5 miljoen bijkomstig werd opgenomen in de eerste zes maanden van 2015, met betrekking tot een dochteronderneming. Kaspositie Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen bedroegen 404,6 miljoen op 30 juni 2015, wat de hoogste kaspositie is die de Vennootschap ooit gerapporteerd heeft. Een netto toename van 209,8 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten werd gerapporteerd in de eerste helft van 2015, vergeleken met een stijging van 82,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten genereerden 261,0 miljoen via een recente wereldwijde uitgifte van nieuwe aandelen en 10,2 miljoen via uitoefeningen van warranten. Bovendien 5

6 DE GALAPAGOS GROEP zette de Vennootschap haar intensivering voort inzake R&D investeringen, met een netto uitgaande kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van 62,2 miljoen in de eerste zes maanden van In pand gegeven geldmiddelen bedroegen 10,7 miljoen op eind december 2014, en namen af tot 7,2 miljoen voor het halfjaar beëindigd op 30 juni Deze daling is het gevolg van (i) de vrijgave van de 3 miljoen bankgarantie uitgegeven in 2013 voor de huur van het nieuwe pand in Frankrijk, die afliep op 30 juni 2015 na de verhuis naar het nieuwe gebouw, en (ii) de betaling van een claim aan Charles River via een afname van de geblokkeerde rekening. De in pand gegeven geldmiddelen op 30 juni 2015 hebben voor 0,3 miljoen betrekking op een bankgarantie in verband met een huurwaarborg voor de vestiging in België, en voor 6,9 miljoen betrekking op een geblokkeerde rekening die een deel van de opbrengst van de verkoop van de service divisie in 2014 bevat. De vrijgave van deze geblokkeerde rekening zal mogelijk worden na een uiteindelijke overeenkomst tussen de partijen over het risico met betrekking tot één uitstaande claim. Een bedrag van 0,3 miljoen werd geprovisioneerd in maart 2015 op basis van een voorlopige inschatting van het risico. een vroeg stadium. Met een solide kaspositie van meer dan 400 miljoen blijven we in een gunstige positie om de pijplijn verder te ontwikkelen. Gebaseerd op de vooruitzichten voor de rest van het jaar blijft het management bij de eerder afgegeven verwachting voor 2015: een cash burn van miljoen, exclusief ontvangst van succesbetalingen of inkomsten van filgotinib. Wij bedanken u, onze aandeelhouders, voor uw steun. Galapagos heeft een verbluffend eerste halfjaar 2015 achter de rug met de verwachting voor nog meer resultaten de komende maanden. Wij zijn blij dat u door de jaren heen bij ons bent gebleven en ons daardoor de mogelijkheid hebt geboden om volgens ons strategisch plan verder te gaan. Onno van de Stolpe Raj Parekh CEO Voorzitter van de Raad van Bestuur Bovendien vermeldt de balans van Galapagos nog een te ontvangen vordering op de Franse overheid (Crédit d Impôt Recherche [1] ) voor een bedrag van 35,6 miljoen, betaalbaar in 4,5 jaarlijkse schijven. De balans van Galapagos vermeldt ook nog een te ontvangen vordering op de Belgische overheid inzake R&D steunmaatregelen voor een bedrag van 22,4 miljoen, betaalbaar vanaf 2016 in 5,5 jaarlijkse schijven. Vooruitzichten 2015 De eerste 24 weken resultaten van de DARWIN 2 studie met filgotinib zullen later deze maand bekend gemaakt worden. Na het overdragen van de volledige 24 weken resultaten van de DARWIN 2 studie wordt verwacht dat AbbVie een beslissing zal nemen over het nemen van een licentie. Galapagos verwacht binnen het taaislijmziekte programma een tweede corrector te kunnen selecteren later dit kwartaal. De eerste resultaten van een Fase 1 studie met GLPG1837 worden in Q4 verwacht. De 10 weken resultaten met filgotinib in patiënten met de ziekte van Crohn, de start van een Fase 2 studie met potentiator GLPG1837 in patiënten met taaislijmziekte klasse III, en de start van een Fase 1 studie met corrector GLPG2222 worden voor het einde van 2015 verwacht. Galapagos verwacht aanzienlijke voortgang te boeken in R&D programma s in [1] Crédit d Impôt Recherche verwijst naar een innovatie subsidie van de Franse overheid 6

7 DE GALAPAGOS GROEP In een oogopslag Kerngetallen (IFRS) Galapagos Groep (In duizenden, tenzij anders vermeld) Resultaten 1 Totale bedrijfsopbrengsten Kosten van onderzoek en ontwikkeling (63.283) (52.804) Verkoop, algemene en administratieve kosten (9.221) (7.397) Herstructurerings- en integratiekosten (594) Personeelskosten (inclusief op aandelen gebaseerde vergoedingen) (22.048) (19.158) Investeringsuitgaven Afschrijvingen van (im)materiële vaste activa EBIT (35.583) (15.742) EBITDA (37.387) (17.660) Netto verlies uit voortgezette activiteiten (34.183) (14.621) Netto winst uit beëindigde activiteiten Netto winst / verlies ( ) (34.183) Galapagos aandeel Aantal uitgegeven aandelen op 30 juni Gewone en verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten (in ) (1,06) (0,49) Dividend (in ) Aandelenkoers op 30 juni (in ) 45,80 14,18 Personeelsgegevens Totaal aantal personeelsleden van de Groep op 30 juni Alle service activiteiten (verkocht aan Charles River op 1 april 2014) voor de zes maanden beëindigd op 30 juni 2014 worden getoond op de lijn Netto winst uit beëindigde activiteiten. Alle andere lijnen betreffen bedragen met betrekking tot voortgezette activiteiten, behalve lijn Netto winst / verlies ( ) die zowel voortgezette als beëindigde activiteiten bevat. Balans (In duizenden, tenzij anders vermeld) Totaal activa Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen Totaal schulden Eigen vermogen Eigen vermogen ratio (in %) 91% 76% 7

8 DE GALAPAGOS GROEP Medewerkers per vestiging op 30 juni

9 DE GALAPAGOS GROEP Risicofactoren De werkelijke resultaten van Galapagos en de timing van bepaalde gebeurtenissen kunnen beduidend verschillen van de resultaten die worden besproken, voorspeld, verwacht of aangegeven in de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit verslag. Galapagos waarschuwt dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties en dat de werkelijke bedrijfsresultaten van Galapagos, haar financiële toestand en liquiditeitspositie en ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend kunnen verschillen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Zelfs indien Galapagos resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Het management verwijst naar de beschrijving van de risicofactoren zoals vermeld in het Jaarverslag 2014, blz , zoals geüpdatet en aangevuld door de beschrijving van de risicofactoren in het prospectus dat op 14 mei 2015 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission werd ingediend (zoals opgenomen in het noteringsprospectus dat door de FSMA werd goedgekeurd op 18 mei 2015), blz Samenvattend hebben de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee Galapagos geconfronteerd wordt betrekking op: Galapagos financiële positie en haar nood aan bijkomend kapitaal; productontwikkeling, goedkeuring van de bevoegde gezondheidsinstanties en commercialisatie; Galapagos afhankelijkheid van derde partijen; de concurrentiepositie van Galapagos; Galapagos intellectuele eigendom; Galapagos organisatie, structuur en werking (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepaalde risico s die verband houden met haar status als een in de Verenigde Staten genoteerde vennootschap sinds de aandelenuitgifte (in de vorm van ADSs) en notering op NASDAQ in mei 2015); en marktrisico s met betrekking tot Galapagos aandelen en ADSs. Het management verwijst ook naar de beschrijving van het financieel risicomanagement van de Groep zoals weergegeven in het Jaarverslag 2014, blz , die nog steeds geldig blijft. Omdat Galapagos rapporteert in euro, dienen de activiteiten en financiële positie van entiteiten die opereren in vreemde valuta vertaald te worden naar euro s in het consolidatieproces. Gezien de voortdurende schommelingen tussen de buitenlandse munteenheden en de euro, kan dit een negatieve impact hebben op de geconsolideerde resultaten. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken of te updaten als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. Transacties met verbonden partijen In de eerste zes maanden van 2015 waren er geen transacties met verbonden partijen die een significante impact op de financiële resultaten van Galapagos zouden kunnen hebben. Er waren evenmin wijzigingen in de transacties met verbonden partijen zoals vermeld in het Jaarverslag 2014 of in het prospectus dat op 14 mei 2015 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission werd ingediend (zoals opgenomen in het noteringsprospectus dat door de FSMA werd goedgekeurd op 18 mei 2015) die mogelijk effect zouden hebben op de financiële positie van Galapagos in de eerste zes maanden van

10 DE GALAPAGOS GROEP Verklaring door de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van Galapagos NV verklaart dat, voor zover hij op de hoogte is, de financiële gegevens in dit Halfjaarverslag opgesteld werden conform de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, dat zij een waarheidsgetrouw en correct beeld geven van het vermogen, de financiële positie en de resultaten van Galapagos NV en de geconsolideerde vennootschappen. De Raad van Bestuur van Galapagos NV verklaart verder dat dit Halfjaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die hebben plaatsgevonden in de eerste zes maanden van het boekjaar en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar. Namens de Raad van Bestuur Onno van de Stolpe CEO Raj Parekh Voorzitter van de Raad van Bestuur Het Galapagos aandeel Prestatie van het Galapagos aandeel op Euronext Het Galapagos aandeel steeg aanzienlijk in waarde in het eerste jaarhelft. Dit reflecteerde de marktwaardering voor de DARWIN 1 en 2 resultaten met 12 weken en de succesvolle notering en transactie op de NASDAQ. 10

11 DE GALAPAGOS GROEP Disclaimer en overige informatie Noteringen Euronext Amsterdam en Brussel: GLPG NASDAQ: GLPG Financiële kalender 2015 Galapagos NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijk zetel gevestigd te Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België. Door het hele verslag, verwijst het begrip Galapagos NV alleen naar het enkelvoudig Belgisch bedrijf en de woorden de Groep of Galapagos zijn Galapagos NV, samen met haar dochtervennootschappen. Derde kwartaal resultaten Jaarcijfers 2015 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering Boekjaar 13 november maart april 2016 Zoals bepaald door de Belgische wetgeving moet Galapagos haar halfjaarlijks financieel verslag publiceren in het Nederlands. Het bedrijf stelt eveneens een Engelse vertaling ter beschikking. In geval van verschil in interpretatie zal de Nederlandse tekst voorrang hebben. Galapagos is verantwoordelijk voor de vertaling en de overeenstemming tussen de Nederlandse en de Engelse versie. Dit verslag is voor iedereen beschikbaar en is kosteloos verkrijgbaar bij: Galapagos NV Investor Relations Generaal De Wittelaan L11 A Mechelen, België Tel Een elektronische versie van het Halfjaarverslag 2015 is beschikbaar op de website van Galapagos, Galapagos zal zich inspannen om de juistheid van de elektronische versie te waarborgen, maar is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of inconsistenties met de gedrukte versie die het gevolg zijn van elektronische transmissie. Daarom beschouwt Galapagos alleen de gedrukte PDF versie van het Halfjaarverslag 2015 als rechtsgeldig. Andere informatie op de website van Galapagos of op andere websites maakt geen deel uit van dit Halfjaarverslag Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door Gert Vanhees Berkenlaan 8b 1931 Diegem, België Toekomstgerichte verklaringen Dit Halfjaarverslag 2015 bevat toekomstgerichte verklaringen, die bepaalde risico s en onzekerheden inhouden. Dergelijke verklaringen bevatten vaak, maar niet altijd, woorden en uitdrukkingen zoals gelooft, verwacht, streeft naar, plant, tracht, schat, kan, zal, zou kunnen, continueert, wij geloven en wij plannen, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dit verslag bevat onder andere volgende toekomstgerichte verklaringen: de verklaringen in de eerste drie alinea s van de Brief van het Management, de informatie weergegeven in het hoofdstuk met als titel Vooruitzichten 2015, verklaringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van een tripel combinatietherapie voor patiënten met taaislijmziekte klasse II en verklaringen in verband met de verwachte timing, opzet en resultaten van bestaande en geplande klinische studies (i) met filgotinib in reuma en de ziekte van Crohn (Fase 2), (ii) met GLPG2222 in taaislijmziekte (Fase 1), (iii) met GLPG1837 in patiënten met taaislijmziekte klasse III (Fase 2), (iv) met GLPG1205 in colitis ulcerosa (Fase 2) en (v) met GLPG1690 in IPF (Fase 2). Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. 11

12 DE GALAPAGOS GROEP Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar inkomsten en financiële resultaten en haar kosten voor 2015 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen omtrent inkomsten of kosten niet zou worden verwezenlijkt), de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data van de ontwikkelingsprogramma s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaat-producten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (waaronder haar samenwerkingspartner voor filgotinib en taaislijmziekte, AbbVie, die geen licentie op filgotinib zou kunnen nemen of, indien zij dit wel doet, onvoldoende middelen zou kunnen besteden aan de verdere ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico s, onzekerheden, en andere risico s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en toekomstige documenten en rapporten ingediend door het bedrijf. Galapagos verwijst eveneens naar het Risicofactoren hoofdstuk van dit verslag. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. 12

13 Financiële overzichten Geconsolideerde halfjaarcijfers voor de eerste helft van 2015

14 FINANCIËLE OVERZICHTEN Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening Halfjaar beëindigd op 30 juni (In duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel) Omzet Overige opbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten Kosten van onderzoek en ontwikkeling (63.283) (52.804) Algemene en administratieve kosten (8.693) (6.716) Verkoop en marketing kosten (528) (682) Herstructurerings- en integratiekosten (594) Totale bedrijfskosten (72.504) (60.795) Bedrijfsverlies (35.583) (15.742) Financiële opbrengsten Financiële kosten (1.310) (515) Verlies voor belastingen (35.651) (14.621) Belastingen Netto verlies uit voortgezette activiteiten (34.183) (14.621) Netto winst uit beëindigde activiteiten Netto winst / verlies ( ) (34.183) Netto winst / verlies ( ) toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de Groep (34.183) Gewone en verwaterde winst / verlies ( ) per aandeel (in ) (1,06) 1,87 Gewone en verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten (in ) (1,06) (0,49) Gewogen gemiddelde van de aandelen (in duizenden aandelen)

15 FINANCIËLE OVERZICHTEN Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat Halfjaar beëindigd op 30 juni (In duizenden ) Netto winst / verlies ( ) (34.183) Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt: Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten 961 (153) Koersverschillen uit de verkoop van de service divisie (1.787) Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen 961 (1.940) Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de Groep (33.222)

16 FINANCIËLE OVERZICHTEN Geconsolideerde balans (niet-geauditeerd) (In duizenden ) Activa Op 30 juni 2015 Op 31 december 2014 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Uitgestelde belastingvorderingen Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling Langlopende geldmiddelen in pand gegeven Overige langlopende activa Vaste activa Voorraden Handels- en overige vorderingen Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling Geldmiddelen en kasequivalenten Kortlopende geldmiddelen in pand gegeven Overige vlottende activa Vlottende activa Totaal activa

17 FINANCIËLE OVERZICHTEN (In duizenden ) Eigen vermogen en schulden Op 30 juni 2015 Op 31 december 2014 Aandelenkapitaal Uitgiftepremies Overige reserves (220) (220) Omrekeningsverschillen (196) (1.157) Overgedragen verlies (97.142) (63.944) Totaal eigen vermogen Pensioenverplichtingen Voorzieningen Financiële verplichtingen (leasing) Overige lange termijn schulden Lange termijn schulden Voorzieningen Financiële verplichtingen (leasing) Handels- en overige schulden Belastingverplichtingen Toe te rekenen kosten Over te dragen opbrengsten Korte termijn schulden Totaal schulden Totaal eigen vermogen en schulden

18 FINANCIËLE OVERZICHTEN Geconsolideerde kasstroomoverzichten (niet-geauditeerd) Halfjaar beëindigd op 30 juni (In duizenden ) Geldmiddelen en kasequivalenten in het begin van de periode Netto winst / verlies ( ) (34.183) Gecorrigeerd voor: Belastingopbrengsten ( ) / kosten (1.468) 233 Financiële opbrengsten ( ) / kosten 68 (1.538) Afschrijving van materiële vaste activa Afschrijving van immateriële vaste activa Netto gerealiseerde winst / verlies ( ) uit activiteiten in vreemde valuta (309) 148 Op aandelen gebaseerde vergoedingen Afname van voorzieningen (80) (52) Toename van pensioenverplichtingen 146 Meerwaarde op verkoop van de service divisie (67.480) Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal (33.038) (8.485) Toename van voorraden (80) (48) Toename van vorderingen (7.847) (12.375) Afname van schulden (21.681) (21.389) Kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten (62.647) (42.297) Betaalde intresten (23) (70) Ontvangen intresten Netto kasstromen gebruikt bij bedrijfsactiviteiten (62.207) (41.796) Aankoop van materiële vaste activa (2.264) (1.233) Aankoop van immateriële vaste activa (200) (150) Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa 49 9 Verkoop van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten liquide middelen Toename ( ) / afname in geldmiddelen in pand gegeven (7.421) Netto kasstromen gegenereerd uit investeringsactiviteiten

19 FINANCIËLE OVERZICHTEN Halfjaar beëindigd op 30 juni (In duizenden ) Terugbetaling van verplichtingen onder financiële leasing en overige schulden (20) (139) Opbrengsten uit verhoging van kapitaal en uitgiftepremies Betaalde kosten ivm kapitaalsverhoging (17.654) Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten Toename van geldmiddelen en kasequivalenten Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

20 FINANCIËLE OVERZICHTEN Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen (niet-geauditeerd) (In duizenden ) Aandelenkapitaal Uitgiftepremies Omrekeningsverschillen Overige reserves Overgedragen verlies Op 1 januari ( ) Netto winst Andere elementen van het totaalresultaat (1.940) (1.940) Totaalresultaat (1.940) Op aandelen gebaseerde vergoedingen Uitoefening warranten Overige 3 3 Op 30 juni (1.770) 47 (42.697) Totaal Op 1 januari (1.157) (220) (63.944) Netto verlies (34.183) (34.183) Andere elementen van het totaalresultaat Totaalresultaat 961 (34.183) (33.222) Op aandelen gebaseerde vergoedingen Uitgifte van nieuwe aandelen Kosten verbonden aan uitgifte van aandelen (19.360) (19.360) Uitoefening warranten Op 30 juni (196) (220) (97.142)

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013

Barco 6 maanden eindigend op. 30 juni 2013 Barco 6 maanden eindigend op 30 juni 2013 Verplichtingen inzake periodieke informatie ten gevolge van de transparantierichtlijnen van kracht vanaf 1 januari 2008 Verklaring met betrekking tot de informatie

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

BERICHT AAN ONZE AANDEELHOUDERS

BERICHT AAN ONZE AANDEELHOUDERS Inhoudsopgave BERICHT AAN ONZE AANDEELHOUDERS VERKORTE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT VOOR HET HALFJAAR BEËINDIGD OP 30 JUNI VERKORTE GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Halfjaar- verslag 20I3

Halfjaar- verslag 20I3 Halfjaar- verslag 20I3 Inhoud Halfjaarverslag 20I3 Bedrijfs- informatie Verslag van de raad van bestuur Financieel Overzicht Verklaring directie P.7 Groepsstructuur P.8 Commentaar bij de tussentijdse

Nadere informatie

Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide fundering is gelegd voor convergentie

Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide fundering is gelegd voor convergentie Mobistar Resultaten eerste halfjaar 2015 Embargo tot 24 juli 2015 om 7.00 uur Gereglementeerde informatie Positief momentum van de mobiele activiteiten bevestigt in de eerste jaarhelft, waarmee een solide

Nadere informatie

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen

Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leuven, België) Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen het kader van een private plaatsing aan institutionele

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014

RESULTATEN DELHAIZE GROEP 2014 Financieel overzicht RESULTATEN DELHAIZE GROEP Financieel verslag vierde kwartaal en boekjaar Gereglementeerde informatie 5 maart 2015 7u00 CET» Vergelijkbare omzetgroei van 4,4% in de V.S. en -3,5% in

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Partiële splitsing van CMB NV

Partiële splitsing van CMB NV Partiële splitsing van CMB NV CMB CMB NV in en Euronav NV Toelating tot notering van alle aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels en Openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav met

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag

werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag werken aan zuiver water Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 2 Geconsolideerd halfjaarlijks verslag Aquafin 2013 10 Verkorte financiële staten

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen

Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen Promotioneel document www.mithra.com Beursintroductie Mithra SA Openbaar Aanbod tot inschrijving op Nieuwe Aandelen Openbaar Aanbod tot inschrijving in het kader van een beursintroductie (het Openbaar

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie