DMS Software. Korte handleiding DMS 0100/INST DMS 0702/PAT DMS COMPL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DMS Software. Korte handleiding DMS 0100/INST DMS 0702/PAT DMS COMPL"

Transcriptie

1 DMS Software DMS 0100/INST DMS 0702/PAT DMS COMPL Korte handleiding PN April 2006, 04/06 (Dutch) 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 In de handleiding vermelde aanwijzingen...4 Inleiding...4 Leveringsomvang...4 Systeemvoorwaarden...5 Opmerkingen...5 Installatie...6 Programmastart...7 Programmabediening...7 Hoofdmenu...7 Verklaring van de menufuncties...7 Weergave van de gegevensrecords...8 Contextmenu, oproepen met rechtermuistoets...9 Invoercorrectie...9 Voorbeeld voor Fluke DMS 0702/PAT...14 Record voor locatie aanmaken...14 Record voor afdeling aanmaken...15 Record voor te testen apparaat aanmaken...15 Uitvoering van tests...16 Lijst maken met apparaten die getest moeten worden...17 Overdracht van de metingen naar Fluke DMS...18 Inleesgegevens bewerken...19 Automatisch aanmaken van tests...20 Testrapporten afdrukken...20 Enkel testprotocol afdrukken...20 Testrapport met teststappen afdrukken...21 Basisinstellingen...10 Instelling van het bedrijfsadres...10 Instelling van de seriële interface...11 Instellingen van de testinstrumentgegevens...11 Rapportinstellingen...11 Instelling van de gebruiker (alleen DMS professional)...11 Instelling van het testinstrument...12 Instelling van controleur...12 Record voor klant aanmaken

3 Voorbeeld voor Fluke DMS 0100/INST...23 Record voor installatie aanmaken...23 Record voor test aanmaken...24 Invullen van het tabblad "Testrapport"...24 Invullen van de tabbladen "Visuele controle", "Controle" en "E-Check*-rapport"...25 Invullen van het tabblad "Meting"...25 Invullen van de tabbladen "Overnamerapport" en "Appara tuur"...26 Record voor verdelers aanmaken...26 Records voor nieuwe stroomkringen aanmaken...28 Uitvoering van tests en metingen...30 Voorbereiding van het testinstrument...30 Afdruk van een stroomkringlijst voor verdeleren stroomkringen...30 Afdruk van een legenda voor stroomkringen...32 Overdracht van de metingen naar Fluke DMS 0100/INST...32 Toewijzing van de metingen aan klant, installatie en test...33 Toewijzing van de metingen aan verdeler en stroomkringen...34 Testrapporten afdrukken...35 ZVEH-testrapport afdrukken...36 Back-ups...38 Tijdelijke back-up...39 Terugzetten van de gegevens...39 Licentievoorwaarden...39 Registratie...40 Hotline

4 Inleiding In de handleiding vermelde aanwijzingen Inleiding Let op, lees de bedieningshandleiding. Opmerking. Beslist in acht nemen. De bedieningshandleiding bevat informatie en aanwijzingen die voor een correcte bediening en een correct gebruik van de software noodzakelijk zijn. Voor de installatie en het gebruik moet de bedieningshandleiding zorgvuldig worden gelezen en deze moet op alle punten worden opgevolgd.. Deze bedieningshandleiding bevat de beschrijving van de modules Instalatie tester en NEN1340. Als slechts afzonderlijke modules worden geïnstalleerd, zijn niet alle functies resp. delen beschikbaar en te gebruiken. E-Check is een gedeponeerd begrip van de Duitse organisatie Landesinnungsverband Bayern. Adobe Acrobat is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated. Access 2000 is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft C o r - poration. Pentium is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Inc. Module NEN1340: Software voor het beheren en rapporteren van tests van machines en apparaten volgens NEN1340 (alsmede DIN VDE 0113/0751) conform de Duitse Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Module Instalatie tester: Software voor het beheren en rapporteren van de tests van elektrische installaties volgens DIN VDE 0100/0105 Leveringsomvang Software Fluke DMS op gegevensdrager (bijv. cd-rom) Korte handleiding, gedrukt (deze handleiding) Bedieningshandleiding als PDF-bestand op gegevensdrager Fluke DMS 0702/PAT: RS-232 interfacekabel incl. gender changer (passend voor Fluke 6500) Fluke DMS 0100/INST: RS-232 interfaceadapter (passend voor Fluke 1653) Fluke DMS COMPL: interfacekabel en interfaceadapter Bij updates van Fluke DMS worden geen interfacekabels of interfaceadapters meegeleverd 4

5 Systeemvoorwaarden / Opmerkingen Systeemvoorwaarden Geadviseerde configuratie Processor Pentium 4 of hoger met ondersteuning van alle gangbare besturingssystemen Besturingssysteem Microsoft Windows 2000 met Service Pack 1 of Microsoft Windows XP. Geheugen 256 MB RAM Ruimte op harde schijf 400 MB Monitor Super VGA (800 x 600). Station cd-rom Invoerapparaat Muis of compatibel. Interface RS-232 voor gegevensoverdracht USB met optionele adapterkabel, (USB - RS-232) Opmerkingen De fabrikant garandeert dat de software in hoofdzaak volgens het schriftelijke begeleidende materiaal werkt. Bij de huidige stand van de techniek en de snelle ontwikkeling van bestaande en nieuwe besturingssystemen kan een uitvoerbaarheid niet voor alle systemen gegarandeerd worden. In geen geval is Fluke ten opzichte van een gebruiker aansprakelijk voor enige, bijzondere, toevallige of uit een schadegeval voortvloeiende verdere schade die in een of andere vorm op het gebruik van de software terug te voeren is. Virussen! Bij de huidige stand van de techniek kan niet voor 100% gewaarborgd worden dat de meegeleverde gegevensdrager virusvrij is. Ondanks een zorgvuldige viruscontrole met zeer actuele antivirusprogramma's kunnen wij geen aansprakelijkheid voor door virussen veroorzaakte schade aanvaarden. Onder bepaalde ongunstige omstandigheden kunnen uit elk elektronisch geheugen gegevens verloren gaan of veranderd worden. Fluke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor financiële of andere verliezen die door een gegevensverlies, verkeerd gebruik of overige redenen zijn ontstaan. Back-ups! Het is beslist noodzakelijk regelmatig back-ups van uw gegevens te maken. Als het computersysteem uitvalt (bijv. een defect aan de harde schijf of een andere hardwarefout), kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd worden. Zie de opmerkingen over back-ups van gegevens. 5

6 Instalatie Installatie Bij de installatie van de software worden de benodigde bestanden naar de harde schijf gekopieerd. Eveneens worden in de aangegeven installatiedirectories de beide subdirectories DATEN en BACKUP gemaakt. De database FDMS12.MDB (resp. FDMSPRO12.MDB) wordt in de subdirectory DATEN geplaatst. De overdrachtsrapporten worden eveneens in deze directory geplaatst. Deze directory kan onder het menu "Instelling I Directories" worden ingesteld. Als u deze directory opgeeft, wordt de subdirectory DATEN van de applicatie gebruikt. De backup van gegevens vindt plaats in de subdirectory BACKUP. Alle reservekopieën van de overdrachtsrapporten en de back-up van de database worden in deze directory geplaatst. Als u geen directory invult, gebruikt de applicatie de subdirectory BACKUP. Voor de installatie van Fluke DMS dient u Windows opnieuw op te starten of alle applicaties af te sluiten (ook op de achtergrond werkende programma's, zoals virusscanners). Voor de functie van Fluke DMS zijn bovendien de programma's "Adobe Acrobat Reader" en "Access 2000 Runtime Module" nodig. Als deze programma's nog niet op uw computer geïnstalleerd zijn, moeten deze samen geïnstalleerd worden. Adobe Acrobat Reader wordt geïnstalleerd. Het ontbrekende programma "Access 2000 Runtime Module" wordt automatisch op de achtergrond geïnstalleerd. Zonder "Adobe Acrobat Reader" kan de Help-functie niet gebruikt worden. Microsoft Internet Explorer vanaf versie 3.0 moet al op uw computer geïnstalleerd zijn, zodat de functies Afdrukken, Pagina weergeven en Gegevensexport kunnen worden opgeroepen. Als dat niet het geval is, kan Microsoft Internet Explorer 5.0 vanaf de cd-rom geïnstalleerd worden. Het installatieprogramma bevindt zich in de directory "\AccessRTde \Ie5\de\ Ie5setup.exe". 1) Plaats de gegevensdrager (bijv. cd-rom) in het desbetreffende station van uw computer. 2) Het programma SETUP.EXE wordt automatisch gestart wanneer de cd-rom in het station wordt geplaatst. Als dit niet het geval is, start u Windows Explorer en kiest u het desbetreffende station. 1) Kies met Explorer het bestand "SETUP.EXE" en start de installatie door te dubbelklikken. Naar keuze kunt u de installatie eveneens starten door op "START" en "UITVOEREN" te klikken en bijv. "D:\SETUP.EXE" in te voeren. Het programma "SETUP" installeer het programma FLUKE DMS op uw harde schijf. 2) De installatie wordt gestart. Het programma "SETUP" leidt u verder door de installatie. Volg de aanwijzing voor de installatie op het scherm. Het programma "SETUP.EXE" controleert tijdens de installatie of "Access 2000", "Access 2000 Runtime Module" en "Acrobat Reader" al op de computer geïnstalleerd zijn. 6

7 Programmastart Programmastart Start het programma FLUKE DMS.Wanneer het programma de eerste keer start, wordt u gevraagd de volgende gegevens in te voeren: Interface Bedrijfsnaam/bedrijfslogo Achtereenvolgens verschijnen de desbetreffende vensters. Bevestig de gegevens overeenkomstig uw behoeften. Alle instellingen voor interface, taal, bedrijfsnaam en bedrijfslogo kunt u ook later nog in het menu 'Instelling' wijzigen. Programmabediening Hoofdmenu Aan de bovenste rand bevindt zich de menubalk met het hoofdmenu.hier vindt u alle functies van het programma.het hoofdmenu heeft de volgende functies: "Bestand Module Bewerken Weergave Protocol Instelling?". Verklaring van de menufuncties Vervolgens ziet u het hoofdvenster van het programma. Menufuncties Aan de bovenste rand bevindt zich de menubalk met het hoofdmenu. Hier vindt u alle functies van het programma. Bovendien kunt u via de daaronder liggende knoppen enkele programmafuncties rechtstreeks oproepen. Zie ook de volgende pagina. Hoofdvenster na de start van Fluke DMS (bijv. 0702/PAT) 7

8 Menufuncites Gegevens ontvangen van testinstrument (zie ook onder menuoptie Bestand) Gegevens lezen uit bestand (zie ook onder menuoptie Bestand) Afdrukken (zie ook onder menuoptie Rapport) Test zoeken (zie ook onder menuoptie Bewerken) Nieuw record (zie ook onder menuoptie Bewerken) Knippen (zie ook onder menuoptie Bewerken) Kopiëren (zie ook onder menuoptie Bewerken) Weergave van de gegevensrecords Onder de menubalk bevinden zich de keuzelijsten waarmee records voor de aanwezige klanten worden weergegeven. In elk afzonderlijk venster kan uit een lijst met records worden gekozen. Als bijvoorbeeld de te testen apparaten van de afdeling service moeten worden weergegeven, wordt eenvoudig achtereenvolgens "Voorbeeldbedrijf", "Fabriek B" en afdeling "Service" gekozen. Onder de vensters bevindt zich de weergave van het actuele record. Voor het wisselen van de weergave resp. de selectie van "Locatie", "Afdeling", "Te testen apparaat" en "Test" hoeft alleen het gewenste venster te worden aangeklikt. De actuele weergave is aan de titel boven de records te herkennen. Bij een ingestelde beeldschermresolutie van meer dan 800x600 kan de venstergrootte door het verschuiven van de balk worden veranderd. Plakken (zie ook onder menuoptie Bewerken) Record verwijderen (zie ook onder menuoptie Bewerken) Inleesgegevens (zie ook onder menuoptie Weergave) 8

9 Contextmenu / Invoercorrectle Contextmenu, oproepen met rechtermuistoets Afhankelijk van het actuele venster kunt u naast het menu "Bewerken" met de rechtermuistoets nog een functiemenu oproepen. Hier is een deel van de belangrijkst functies weergegeven. Invoercorrectie De software slaat de teksten uit de invoervelden in de database op. De actuele invoer wordt in de database overgenomen zodra het actuele invoerveld wordt verlaten. Als u per ongeluk een invoerveld wist, kunt u met de toetsencombinatie 'Ctrl+Z' de laatste invoer ongedaan maken. Contextmenu in de recordvensters "Locatie", "Afdeling", "Te testen apparaat" en "Test". Met de functie "Kopiëren" kunt u records en teksten met "Kopiëren" en vervolgens met "Plakken" bewerken. Contextmenu in de invoervelden 9

10 Basisinstellingen Basisinstellingen Hier worden alleen de belangrijkste instellingen genoemd die voor het volgende voorbeeld nodig zijn. De volledige verklaring van alle instellingen vindt u in de hoofdhandleiding op de cd (op te roepen met F1). Instelling van het bedrijfsadres 1) Kies uit het menu "Instelling" het submenu "Bedrijf". Het volgende venster verschijnt: 3) Indien gewenst voert u in het veld Logo de directory en de bestandsnaam van uw bedrijfslogo in. Standaard is het Fluke-logo ingesteld. Het bedrijfslogo moet als bitmapbestand (*.bmp) aanwezig zijn. Beide verschijnen op de afgedrukte enkeltestprotocollen. 4) Bevestig met "OK". Indien aanwezig, kunt u uw E-Check*-logo selecteren. Klik daarvoor onder E-Check*-logo in de knop "Wijzigen" en selecteer de desbetreffende lijst en de bestandsnaam van uw E- Check*-logo. Het E-Check*-logo moet als bitmapbestand (*.bmp) of als Windows-metabestand (*.wmf) aanwezig zijn. Het E-Check*-logo verschijnt bij het afdrukken van ZVEH-testrapporten. Het bedrijfslogo en het E-Check*-logo worden afgedrukt op een grootte van ca. 24 X 24 mm. Wij adviseren u om uw bedrijfslogo op deze grootte met een resolutie van 150 tot max. 300 dpi te maken. Instelling bedrijfsadres en bedrijfslogo 2) Voer in het veld Adres uw bedrijfsadres in. E-Check is een gedeponeerd begrip van de Duitse organisatie Landesinnungsverband Bayern. 10

11 Basisinstellingen Instelling van de seriële interface 1) Kies uit het menu "Instelling" het submenu "Seriële interface". Het volgende venster verschijnt: Instellingen van de testinstrumentgegevens Hier kunt u overeenkomstig het gebruikte testinstrument overige instellingen uitvoeren (alleen module NEN1340): Testcode weergeven: betreft Fluke 6500, belangrijk om de testcode correct weer te geven en af te drukken Gebruikerscode: betreft PC-multitester 8993, belangrijk voor correct gebruik van de gebruikerscode Nr. te testen apparaat: betreft 9032, 9050 und 9092, belangrijk voor correct gebruik van het klantennummer en het nummer van het te testen apparaat Locatiecode: betreft Fluke 6500, belangrijk voor correct gebruik van het klantennummer en van de locatiecode Instelling interface 2) Voer in het invoervenster "COM" de seriële interface in die voor de gegevensoverdracht van het testinstrument gebruikt wordt. 3) Kies bijv. COM 1 en bevestig met "OK". Rapportinstellingen Hier kunnen plaats, datum en handtekeningenbestand voor het afdrukken van rapporten worden vastgelegd Instelling van de gebruiker (alleen DMS professional) Hier kunnen gebruiker en bevoegdheden worden vastgelegd 11

12 Basisinstellingen Instelling van het testinstrument Kies uit het menu "Weergave" het submenu "Testinstrument". Het volgende venster verschijnt: Instelling van controleur Kies uit het menu "Weergave" het submenu "Controleur".Het volgende venster verschijnt: Instelling van het testinstrument 1) Klik op de knop "Nieuw", om een nieuw testinstrument aan te maken. 2) Het veld "Type" bevat het soort testinstrument. Kies het gewenste type testinstrument (bijv. Fluke 1653 of Fluke 6500). 3) Wijzig de gegevens naar wens en voer in de velden "Beschrijving", "Kalibratiedatum" en "Opmerking" de juiste gegevens in. 4) Bevestig met "OK". De communicatieparameters en het soort gegevensoverdracht worden door de selectie in het veld "Type" ingesteld. Einstellung des Prüfers 1) Klik op de knop "Nieuw", om een nieuwe controleur aan te maken. 2) Wijzig de gegevens naar wens en voer in de velden "Naam", "Beschrijving" en "Opmerking" de juiste gegevens in. 3) In het veld "Controleurscode" voert u een controleurscode in (bijv. het personeelnummer).tests worden daarmee aan bepaalde controleurs toegewezen. Let erop dat de lengte overeenkomt met de instelling van de gebruikerscode. 4) Bevestig met "OK". 12

13 Basisinstellingen Het veld "Controleurscode" moet in Fluke DMS 0702/PAT beslist ingevuld worden. De controleurscode moet uniek zijn. Er mogen geen dubbele nummers voorkomen, zodat bij de automatische toewijzing de tests aan de afzonderlijke controleurs kunnen worden toegewezen. Als er dubbele nummers voorkomen, verschijnt er na het invoeren een bericht dat u hierop attent maakt. Na het invoeren dient uw venster er als volgt uit te zien: Het veld "Controleurscode" heeft in de software Fluke DMS 0100/INST geen functie. Hier kan bijv. het personeelnummer ingevuld worden. Record voor klant aanmaken 1) Kies de gegevensrecords voor de klanten, kies daarvoor het menu "Weergave Klant" of klik rechtstreeks op de keuzelijst "Klant". 2) Maak nu een nieuw record aan. Gebruik daarvoor de menuopdracht "Bewerken Nieuw record" of gebruik het contextmenu, dat met de rechtermuistoets wordt opgeroepen. Er wordt een nieuw record met de naam "xxx" aangemaakt. 3) Wijzig de naam van de klant in "Klant A" en voer voor het nieuwe record uw gegevens in. 4) Vul de resterende velden naar behoefte in. Nieuw record voor klant met ingevoerde gegevens De velden "Contact", "Bedrijf", "Straat", "Postcode" en "Plaats" worden op het testrapport als gegevens van de opdrachtgever afgedrukt. Daarom moeten deze velden ingevuld worden. De klantcode moet uniek zijn, er mogen geen dubbele nummers voorkomen. Dit veld moet beslist ingevuld worden 13

14 Voorbeeld voor FLUKE DMS 0702/PAT Voorbeeld voor Fluke DMS 0702/PAT In dit voorbeeld wordt getoond hoe records aangemaakt, meetgegevens van het testinstrument ingelezen en aan de database toegewezen en rapporten afgedrukt worden. De software Fluke DMS is echter ook in staat om alle records zelfstandig aan te maken en de meetgegevens toe te wijzen. Informatie over klant, locatie, afdeling en te testen apparaat moet echter handmatig worden onderhouden. De adresvelden 1 t/m 4 worden op het testrapport bij gegevens over het te testen apparaat afgedrukt. Daarom moeten deze velden ingevuld worden. Ga naar de module NEN1340, gebruik daarvoor de menufunctie "Module". Record voor locatie aanmaken 1) Ga naar het venster "Locatie". Kies daarvoor het menu "Weergave Locatie" of klik rechtstreeks op de keuzelijst "Locatie". De eerder aangemaakte klant "Klant A" moet in het venster "Klant" nog weergegeven zijn. 2) Maak nu een nieuw record aan. Gebruik daarvoor de menuopdracht "Bewerken Nieuw record" of gebruik het contextmenu, dat met de rechtermuistoets wordt opgeroepen. Er wordt een nieuwe locatie voor de klant "Klant A" aangemaakt. 3) Wijzig de naam van de locatie in "Fabriek 1" en voer voor het nieuwe record uw gegevens in. 4) Vul de resterende velden naar behoefte in. Nieuw record voor locatie met ingevoerde gegevens 14

15 Voorbeeld voor FLUKE DMS 0702/PAT Record voor afdeling aanmaken 1) Ga naar het venster "Afdeling". Kies daarvoor het menu "Weergave Afdeling" of klik rechtstreeks op de keuzelijst "Afdeling". De eerder aangemaakte records voor "Klant A" en "Fabriek 1" moeten in de desbetreffende vensters nog weergegeven zijn. 2) Maak nu een nieuw record aan. Gebruik daarvoor de menuopdracht "Bewerken Nieuw record" of gebruik het contextmenu, dat met de rechtermuistoets wordt opgeroepen. Er wordt een nieuwe afdeling voor de locatie "Fabriek 1" bij de klant "Klant A" aangemaakt. 3) Wijzig de naam van de afdeling in "Afdeling 1". 4) Vul het veld "Opmerking" naar behoefte in.. De naam van de afdeling moet betekenisvol worden ingevuld, omdat deze op het testrapport bij de gegevens over het te testen apparaat wordt afgedrukt. Nieuw record voor afdeling met ingevoerde gegevens Record voor te testen apparaat aanmaken 1) Ga naar het venster "Te testen apparaat". Kies daarvoor het menu "Weergave Te testen apparaat" of klik rechtstreeks op de keuzelijst "Te testen apparaat". De eerder aangemaakte records voor "Klant A", "Fabriek 1" en "Afdeling 1" moeten in de desbetreffende vensters nog weergegeven zijn. 2) Maak nu een nieuw record aan. Gebruik daarvoor de menuopdracht "Bewerken Nieuw record" of gebruik het contextmenu, dat met de rechtermuistoets wordt opgeroepen. Er wordt een nieuw te testen apparaat voor de afdeling "Afdeling 1" voor de locatie "Fabriek 1" bij de klant "Klant A" aangemaakt. 3) Wijzig het nummer van het te testen apparaat in "123". 4) Wijzig de omschrijving in "Boormachine". 5) De velden voor "Testinterval" en "Interval tussentijdse test" zijn overeenkomstig het gekozen type op 12 maanden ingesteld. Laat deze beide waarden ongewijzigd. 6) Het veld voor "Volgende test" wordt op de huidige datum gezet. Het veld voor "Volgende tussentijdse test" blijft leeg. Laat deze beide waarden eveneens ongewijzigd. 7) Het veld "Testcode" geeft de testcode van het type aan. 8) Vul het veld "Opmerking" naar behoefte in. 9) Vul de velden "Typeaanduiding", "Apparaattype", "Bouwjaar", "Stroom", "Spanning" en "Vermogen" naar behoefte in. Voor de automatische toewijzing moet het nummer van het te testen apparaat binnen een klant uniek zijn. Er mogen geen dubbele nummers voorkomen. Dit veld moet beslist ingevuld worden. 15

16 Voorbeeld voor FLUKE DMS 0702/PAT Als er binnen een klant dubbele nummers van te testen apparaten voorkomen, verschijnt er een bericht dat u hierop attent maakt. De velden "Nr. te testen apparaat", "Beschrijving", "Type", "Fabrieknummer", "Fabrikant", "Testcode", "Opmerking", "Typeaanduiding", "Apparaattype", "Bouwjaar", "Stroom", "Spanning" en "Vermogen" worden op de testrapporten afgedrukt Na het invoeren dient uw record er als volgt uit te zien: Uitvoering van tests De te testen apparaten worden eerst in een lijst weergegeven en geselecteerd.vervolgens wordt de lijst afgedrukt. De tests moeten worden uitgevoerd en de metingen moeten weer naar de Fluke DMSdatabase worden overgebracht.vervolgens worden de testrapporten afgedrukt. Voorbereiden van het testinstrument 1) Zet op uw testinstrument het meetwaardegeheugen op nul. Volledig record voor te testen apparaat 16

17 Voorbeeld voor FLUKE DMS 0702/PAT Lijst maken met apparaten die getest moeten worden 1) Selecteer in de software Fluke DMS Klant, Locatie en Afdeling (Voorbeeldbedrijf, Fabriek A, Inkoop) overeenkomstig de volgende afbeelding. 3) Markeer het veld "Actuele afdeling". Dat wil zeggen dat er alleen te testen apparaten uit de momenteel gekozen afdeling worden gezocht. 4) Bevestig met "Verder". De lijst van te testen apparaten voor de klant "Voorbeeldbedrijf", locatie "Fabriek A" en afdeling "Inkoop" wordt weergegeven. Venster "Weergave afdeling" 2) Kies de functie "Protocol Apparaten die getest moeten worden" en ga naar het venster "Lijst met te testen apparaten" op het tabblad "Afdeling". Venster "Lijst apparaten die getest moeten worden" 5) Markeer het veld "Afdrukken met streepjescode". 6) Druk nu de lijst met de apparaten die getest moeten worden af. Klik daarvoor op de knop "Rapport afdrukken". De volledige lijst met de testen apparaten wordt afgedrukt. Venster "Lijst met te testen apparaten" 17

18 Voorbeeld voor FLUKE DMS 0702/PAT Overdracht van de metingen naar Fluke DMS Na het uitvoeren van de tests worden de metingen van het testinstrument naar de computer overgedragen. 2) Voer in het veld "Serienummer" het serienummer van het testinstrument in. 3) Klik op de knop "Ontvangen". Het volgende venster wordt weergegeven: Naar keuze kunt u voor dit voorbeeld de meetresultaten van de uitgevoerde tests rechtstreeks uit een bestand laden zonder de metingen te hoeven uitvoeren. Gebruik daarvoor de functie "Bestand Gegevens lezen uit bestand" en laad de meetwaarden uit het bestand "DEMO_1.ESCAP". 1) Kies de functie "Bestand Gegevens ontvangen van testinstrument". Na het kiezen van deze functie wordt het onderstaande venster weergegeven: venster "Seriële communicatie" 4) Start de gegevensoverdracht op het testinstrument. U kunt de overdracht van de afzonderlijke meetwaarden volgen. Wacht tot alle gegevens zijn overgedragen. Na het einde van de overdracht wordt het venster gesloten. Venster "Bestand Gegevens ontvangen van testinstrument" 18

19 Voorbeeld voor FLUKE DMS 0702/PAT Inleesgegevens bewerken Tijdens de overdracht worden alle ingelezen metingen bovendien in een back-upbestand (met de bestandsextensie *.ESCAP) in de subdirectory "BACKUP" opgeslagen. Na de gegevensoverdracht verschijnt een lijst met de ingelezen metingen. Venster "Inleesgegevens" De gegevens worden zoals ze in het venster met inleesgegevens aanwezig zijn in de database overgenomen. Als er bijvoorbeeld een controleurscode, klantcode, testinstrument, enz. nog niet aanwezig is, wordt dit ontbrekende record lichtgroen gemarkeerd en wordt het automatisch aangemaakt. Ontbrekende te testen apparaten worden daarbij met het type "Basistype" aangemaakt. Het aangemaakte te testen type kan achteraf veranderd worden. De laatste test kan ook achteraf aan het gewijzigde te testen type worden aangepast. In deze lijst kunnen de gegevens gecorrigeerd en aangevuld worden. Mogelijkheden voor bewerking zijn: Klantcode wijzigen of toewijzen Locatie wijzigen of toewijzen Afdeling wijzigen of toewijzen Nummer van het te testen apparaat wijzigen of toewijzen Controleurscode wijzigen of toewijzen Opmerking bij test invoeren of wijzigen Te testen apparaten aanmaken Locatie wijzigen Beschrijving van te testen apparaat opgeven Testcode van het type van het te testen apparaat opgeven. Om een veld te wijzigen, moet u het desbetreffende veld aanklikken en de passende vermelding uit de lijst kiezen. 1) Klik bijvoorbeeld een veld "Klantcode" met de inhoud 0 aan. Als u op het symbool 6 klikt, ziet u een lijst van alle klantcodes. 2) Nadat u de wijzigingen hebt uitgevoerd, klikt u op de knop "Gegevens overnemen". De inleesgegevens worden in de Fluke DMS-database overgenomen. Ontbrekende controleurs, testinstrumenten, klanten, locaties, afdelingen en te testen apparaten worden aangemaakt. Als een locatie of een afdeling niet wordt aangegeven, wordt een locatie of een afdeling met de naam "???" bij de bijbehorende klant aangemaakt. Tests verwijderen Testnummer invoeren of wijzigen Testdatum wijzigen Serienummer van het testinstrument wijzigen of toewijzen 19

20 Voorbeeld voor FLUKE DMS 0702/PAT Automatisch aanmaken van tests In het volgende scherm ziet u een voorbeeld van een test die automatisch is aangemaakt uit de inleesgegevens bij het overnemen van de gegevens. De afzonderlijke teststappen worden automatisch als "Goedgekeurd" of "Niet goedgekeurd" gemarkeerd. Het veld "Goedgekeurd" (naast de testdatum) wordt automatisch gemarkeerd als alle teststappen zijn goedgekeurd. Bovendien wordt de volgende testdatum automatisch opnieuw berekend. Testrapporten afdrukken Vervolgens worden de testrapporten afgedrukt. Fluke DMS biedt de mogelijkheid om complete of afzonderlijke testrapporten af te drukken. Enkel testprotocol afdrukken 1) Laat het record voor de test van van te testen apparaat nummer 1206 aangegeven. 2) Kies de functie "Protocol Enkel testprotocol afdrukken". Het volgende venster wordt weergegeven: Venster "Test" Indien nodig kan nu nog voor elke test het ordernummer en de testreden worden aangegeven. Venster "Lijst met tests" Let erop dat het veld "Huidige test" gemarkeerd is. Dat betekent in het voorbeeld dat alleen de momenteel gekozen test wordt afgedrukt. 20

21 Voorbeeld voor FLUKE DMS 0702/PAT 3) Klik op de knop "Verder". Er wordt in de lijst van testrapporten een test weergegeven. Testrapport met teststappen afdrukken 1) Laat het record voor de test van van te testen apparaat nummer 1206 aangegeven. 2) Kies de functie "Protocol Enkel testprotocol afdrukken". Het volgende venster wordt weergegeven: Venster "Lijst met afzonderlijke testrapporten" 4) Klik op de knop "Rapport afdrukken" om een enkel protocol voor de weergegeven te testen apparaten af te drukken. De afdruk wordt weergegeven zoals in afbeelding getoond. Als u op de knop "Rapport weergeven" klikt, kunt u afzonderlijke rapporten bekijken. Venster "Lijst met tests" Let erop dat het veld "Huidige test" gemarkeerd is. Dat betekent in het voorbeeld dat alleen de momenteel gekozen test wordt afgedrukt. 3) Verander de uitvoer van "Enkel testprotocol" naar "Uitvoering". Afdruk "Afzonderlijke testrapport" 21

22 Voorbeeld voor FLUKE DMS 0702/PAT 4) Klik op de knop "Verder". Er wordt in de lijst van testrapporten een test weergegeven. Venster "Lijst met tests" 5) Klik op de knop "Rapport afdrukken" om een enkel protocol voor de weergegeven te testen apparaten af te drukken. De afdruk wordt weergegeven. Afdruk "Lijst met testen" 22

23 Voorbeeld voor FLUKE DMS 0100/INST Voorbeeld voor FLUKE DMS 0100/INST In dit voorbeeld wordt getoond hoe records aangemaakt, meetgegevens van het testinstrument ingelezen en aan de database toegewezen en rapporten afgedrukt worden. De software Fluke DMS is echter ook in staat om alle records zelfstandig aan te maken en de meetgegevens toe te wijzen. Informatie over klant, installatie, test, verdeler en stroomkring moet echter handmatig worden onderhouden. Ga naar de module Instalatie tester. Gebruik daarvoor de menufunctie "Module". Record voor installatie aanmaken Er kunnen verschillende sjablonen voor installaties met de bijbehorende structuur van verdelers en stroomkringen (bijv. eengezinswoning, meergezinswoning, bouwstroomverdeler) worden aangemaakt. Deze kunnen vervolgens naar wens gekopieerd en gewijzigd worden. 1) Ga naar het venster "Installatie". Kies daarvoor het menu "Weergave Installatie" of klik rechtstreeks op de keuzelijst "Installatie". De eerder aangemaakte klant "Klant A" moet in het venster "Klant" nog weergegeven zijn. 2) Maak nu een nieuw record aan. Gebruik daarvoor de menuopdracht "Bewerken Nieuw record" of gebruik het contextmenu, dat met de rechtermuistoets wordt opgeroepen. Er wordt een nieuwe installatie voor de klant "Klant A" aangemaakt. 3) Wijzig de naam van de installatie in "Installatie 1" en voer voor het nieuwe record uw gegevens in. 4) Vul de resterende velden naar behoefte in. De code voor de installatie wordt bij het aanmaken automatisch toegewezen. Laat deze ongewijzigd. Indien gewenst kunt u deze later wijzigen.de installatiecode wordt bij Fluke 1653 niet gebruikt. Achter elke installatie kan een afbeelding worden opgenomen. Deze afbeelding wordt in het rapport "Protocol Test Stroomkringlijst" afgedrukt.voor het opnemen van een installatiebeeld klikt u op de knop "..." rechts naast het invoerveld "Afbeelding". Het venster "Afbeeldingenbestand selecteren" verschijnt. Open nu het desbetreffende afbeeldingenbestand. Met de knoppen "Weergeven" en "Sluiten" kunt u de afbeelding weergeven en sluiten. De afbeelding moet als bitmapbestand (*.bmp) of als Windows-metabestand (*.wmf) aanwezig zijn. De installatieafbeelding wordt afgedrukt op een grootte van ca. 78 x 61 mm (b x h). Wij adviseren u om de afbeelding op deze grootte met een resolutie van 150 tot max. 300 dpi te maken. 23

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3

BURY Time Suite. Inleiding 2. 1. Algemene opmerkingen 2. Installatie en gebruik 3 BURY Time Suite Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Algemene opmerkingen 2 Installatie en gebruik 3 2. Technische vereisten 3 3. Installatie van de software 3 4. Erste Nutzung der BURY Time Suite 5 5. Installatie

Nadere informatie

VigAdmin. Handleiding

VigAdmin. Handleiding Handleiding Deze handleiding bevat exact dezelfde tekst als de helptekst (handleiding) die is opgenomen in het programma op de aangegeven datum. Easy Brothers Software Adres : Hammermolen 26, 6086 BG Neer.

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding WebEnquête PRO

Handleiding WebEnquête PRO Handleiding WebEnquête PRO Handleiding WebEnquête PRO Copyright 2005 by Purple Pigeon B.V. Excl. Distributie Benelux: Engine Handleiding Marketing Productmanagement Design & Layout Quinarx B.V. Postbus

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

Handleiding Standard 3.40. Ingesteld wachtwoord: marad

Handleiding Standard 3.40. Ingesteld wachtwoord: marad Handleiding Standard 3.40 Ingesteld wachtwoord: marad Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina nr. Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Installeren 4-5 - Systeemeisen - Installatieprocedure - Het maken van een snelkoppeling

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

PCTV Systems DistanTV

PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV Gebruikershandboek NL juli 2009 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. Alle rechten voorbehouden Niets uit dit Handboek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

testo Saveris 21CFR Part 11 Software Gebruiksaanwijzing

testo Saveris 21CFR Part 11 Software Gebruiksaanwijzing testo Saveris 21CFR Part 11 Software Gebruiksaanwijzing 2 2 Functionele beschrijving 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Functionele beschrijving... 3 2.1. Gebruik volgens de voorschriften... 3 2.2. 21 CFR Part 11

Nadere informatie

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999 Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order No: 9600 068 01201 Datum: Januari 1999 Er is zorgvuldig naar gestreefd om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieaf-Smitt NEN 3140 meetapparatuur en software INHOUDSOPGAVE

Veelgestelde vragen Nieaf-Smitt NEN 3140 meetapparatuur en software INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Nieaf-Smitt EazyPAT Nieaf-Smitt EazyPAT 3140 Nieaf-Smitt EazyPAT 3140 plus Nieaf-Smitt EazyPAT XE plus Nieaf-Smitt MultiPAT Nieaf-Smitt MultiPAT 3140 Nieaf-Smitt MultiPAT XE Nieaf-Smitt PAT

Nadere informatie

Nieuw vanaf seizoen 2012

Nieuw vanaf seizoen 2012 Nieuw vanaf seizoen 2012 Nu ook voor Compustam gebruikers van afdeling 3 en 4 te downloaden via onze website COMPUCLUB Dierenriem 40 Postbus 148 7070 AC Ulft Tel: 0315-630211 Onze websites zijn www.compuclub.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Queen 5.47

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Queen 5.47 GEBRUIKERSHANDLEIDING Queen 5.47 Colofon Samensteller : Quadrant Automatisering BV Uitgave : Quadrant Software BV Het auteursrecht op het computerprogramma Queen berust bij Quadrant Automatisering BV te

Nadere informatie

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. PicoScope 6 PC-oscilloscoopsoftware Gebruikershandleiding PicoScope 6 gebruikershandleiding I Inhoudsopgave 1 Welkom...1 2 PicoScope 6...2 overzicht 3 Inleiding...3 1 Wettelijke verklaring...3...4 2 Upgrades

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. AccountView Solo Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

HiPath 1200 Manager. Documentatie

HiPath 1200 Manager. Documentatie HiPath 1200 Manager Documentatie *1PA31003-H1200-C100-1-54A9* 1P A31003-H1200-C100-1-54A9 Dit document bevat slechts een algemene beschrijving resp. een beschrijving van de functies die in een concreet

Nadere informatie