HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE"

Transcriptie

1 HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag SYSTEEM VEREISTEN... pag INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag INSTELLEN VAN DE SOFTWARE... pag INSTELLINGEN TESTEN... pag PAGINA-PROGRAMMA S AANMAKEN... pag Kader Overzicht... pag Kader Pagina... pag Regels knipperend weergeven... pag Pagina-nummer instellen... pag Tijdsduur van de tekstpagina instellen... pag Instellen van pagina-effect... pag Knoppen... pag Tekstpagina toevoegen aan het overzicht... pag Aanmaken van een nieuwe pagina... pag Teksten van pagina centreren... pag Agenda-functie oproepen... pag Tekstpagina s verwijderen... pag Pagina-programma versturen naar het display... pag Help oproepen... pag Afsluiten van de software... pag Functies in de menu-balk... pag Nieuw (leeg) pagina-programma aanmaken... pag Opslaan van pagina-programma s... pag Openen van pagina-programma s... pag Afsluiten van de software... pag Standaard instellingen van de software aanpassen... pag Help oproepen... pag Technische informatie over de software opvragen... pag Tekst van pagina s wijzigen... pag GEBRUIK VAN EFFECTEN... pag Omschrijving effect JUMP... pag Omschrijving effect CURTAIN MID... pag Omschrijving effect CURTAIN LEFT... pag Omschrijving effect CURTAIN RIGHT... pag Omschrijving effect SCROLL UP... pag Omschrijving effect SCROLL DOWN... pag Omschrijving effect SNOW... pag GEBRUIK VAN AGENDA FUNCTIE... pag Agenda-instelling per datum... pag Agenda-instelling per tijd... pag Agenda-instelling per dag... pag Gecombineerde agenda-instellingen... pag TIJD EN DATUM WEERGEVEN OP DISPLAY... pag AANSLUITINGEN INFOBOARDS (HARDWARE)... pag Aansluitingen Indoor toepassing... pag Aansluitingen Outdoor toepassing... pag. 13

3 1. INLEIDING Onze meerregelige elektronische displays worden aangestuurd en geprogrammeerd door InfoBoard Software. Deze software is gebaseerd is op Microsoft Windows. Wij gaan er in deze handleiding van uit dat de gebruiker bekend is met Microsoft Windows en over een goede basiskennis van computers beschikt. 2. SYSTEEM VEREISTEN Om de software goed te laten functioneren gelden minimaal de volgende systeemvereisten: Processor: Media: Geheugen: Monitor: Besturingssoftware: Beschikbare Schrijfruimte: Overig: of hoger CD-ROM speler (voor installeren van de software) minimaal 64 MB VGA Microsoft Windows 95/98 of hoger 5 MB, buiten de benodigde ruimte voor een database en agenda PC dient te beschikken over een vrije seriële poort Handleiding InfoBoard Software pagina 3

4 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE Bij uw display is een CD-ROM met de InfoBoard software meegeleverd. Ga als volgt te werk: 1. Stop de CD-ROM in uw CD-ROM speler 2. Voer van de CD-ROM het programma setup.exe uit 3. U krijgt nu dit scherm te zien: Vul in het veld achter Locatie: de locatie in waar u de software wenst te installeren. 4. Voor de tekst Plaats snelkoppeling in Start-menu kunt u het vinkje aanzetten. Als dit vinkje aan staat komt een icoon van de InfoBoard software in uw Windows start-menu te staan. 5. Voor de tekst Plaats snelkoppeling op bureaublad kunt u het vinkje aanzetten. Als dit vinkje aanstaat komt een icoon van de InfoBoard software op uw Windows bureaublad te staan. 6. Druk op het knopje Verder U krijgt nu dit scherm te zien: Controleer uw instellingen. Indien de weergegeven instellingen correct zijn drukt u op het knopje Start en lees verder bij punt 8. Als de instellingen niet correct zijn, drukt u op het knopje Annuleer en gaat u terug naar punt U krijgt nu dit scherm te zien: Uw software is nu geïnstalleerd. Druk op het knopje OK om de installatiesoftware af te sluiten. Handleiding InfoBoard Software pagina 4

5 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE Nadat de software is geïnstalleerd (hoofdstuk 3) kan het programma worden opgestart. Dit kan op diverse manieren, afhankelijk van de opties die u heeft gekozen bij het installeren. 1 Opstarten via Start-menu Indien u bij het installeren het vinkje voor de tekst Plaats snelkoppeling in start-menu heeft aangezet, bevindt zich in uw start-menu van Windows een icoon van de DataBoard software. Door op dit icoon te klikken start de software op. 2. Opstarten via bureau-blad icoon Indien u bij het installeren het vinkje voor de tekst Plaats snelkoppeling op bureaublad heeft aangezet, bevindt zich op uw bureaublad een icoon van de DataBoard software. Door dubbel op dit icoon te klikken start de software op. 3. Opstarten via andere wijze Bij het installeren heeft u een locatie voor het programma opgegeven. Door (bijvoorbeeld via de Windows-verkenner ) naar deze locatie te gaan en dubbel te klikken op het icoon Infoboard.exe zal de software opstarten. Indien u bij het installeren niet heeft gekozen een icoon in uw start-menu of op uw bureaublad te plaatsen en u dit toch wenst, kan dit achteraf nog aangemaakt worden. Hiervoor dient een snelkoppeling aangemaakt te worden. Raadpleeg hiervoor uw Windows handleiding. Opnieuw installeren van de InfoBoard software kan ook. 5. INSTELLEN VAN DE SOFTWARE Na het opstarten van de software (hoofdstuk 4) dient u eenmalig uw instellingen aan te geven. Na het opstarten ziet u een scherm met de uitstraling van het hiernaast afgebeelde scherm. Uw uitvoering kan anders zijn waardoor het scherm er iets anders uit kan zien. Klik op Instellingen in de menubalk. Handleiding InfoBoard Software pagina 5

6 U krijgt nu het hiernaast afgebeelde scherm te zien: Bovenaan ziet u in het kader Communicatie de mogelijke COM-poorten te zien. Kies hier de COM-poort van uw PC waarop u het display heeft aangesloten. Indien u niet zeker weet op welke COM-poort het display is aangesloten kunt u één voor één de poorten proberen. Als het display niet werkt kiest u de volgende poort tot u de juiste poort heeft gevonden. In het kader Display kunt u als eerst het model instellen. Door op het pijltje te klikken ziet u de beschikbare modellen. Kies in de lijst het model dat u heeft aangeschaft. Na instelling van het model kunt u het adres instellen. Dit adres staat standaard op 1. Het adres moet alleen veranderd worden wanneer u meerdere displays met deze software wilt gaan bedienen. Het tweede display kan bijvoorbeeld adres 2 hebben, het derde display adres 3, enzovoorts. Hierna kunt u achter Tijd: de standaard tijdsduur van de pagina s instellen. Wanneer u later tekstpagina s gaat aanmaken en invoeren zal deze tijdsduur standaard worden ingevuld. Als u de bovenstaande stappen heeft uitgevoerd kunt u op het knopje OK drukken om de instellingen toe te passen en te bewaren: na afsluiten van de software zullen deze gegevens ook bewaard blijven zodat u, wanneer u de volgende keer de software weer opstart, deze gegevens niet opnieuw hoeft in te stellen. 6. INSTELLINGEN TESTEN Om nu de instellingen te testen dient u een testpagina aan te maken. Dit gaat volgens de volgende stappen: 1. Klik met uw muis op de bovenste regel in het kader pagina 2. Type een tekst (bijvoorbeeld TEST TEST 3. Druk op het knopje <-- Toevoegen 4. Druk op het knopje Verzenden Na de verzending verschijnt een punt aan het begin van elke regel. Indien u alle instellingen goed heeft ingevoerd, uw ingetypte tekst op het display verschijnen. Als dit het geval is kunt u verder gaan met punt 7 van deze handleiding. Indien u uw tekst niet op het display ziet verschijnen, dient u terug te gaan naar punt 5 van deze handleiding en de instellingen te controleren en waar nodig aan te passen. Handleiding InfoBoard Software pagina 6

7 7. PAGINA-PROGRAMMA S AANMAKEN Een InfoBoard kan verschillende pagina s achter elkaar weergeven. U dient voor de programmering dan ook per pagina tekst in te voeren. Een compleet programma van diverse pagina s noemen wij in het vervolg van deze handleiding een paginaprogramma. Hieronder zal per onderdeel beschreven worden wat de functie is van de diverse onderdelen van de software. 7.1 Kader Overzicht In dit kader worden de door u aangemaakte pagina s weergegeven in de volgorde van weergave. Een door u aangemaakte pagina wordt als volgt weergegeven: P01 / xxxxxxxxxxx De letter P staat in deze codering voor het woord Pagina. De twee cijfers die hierop volgen geven het paginanummer weer. Het eerste pagina-nummer zal altijd 01 zijn. De volgende zal 02 zijn, enzovoorts. Op de plaats van de x-en staan de eerste karakters van de eerste regel van de betreffende pagina weergeven. 7.2 Kader Pagina In dit kader kunt u per regel uw teksten typen. Naast elke tekstregel staat een vakje. Onder de tekstregels staan nog 4 items waarachter u iets kunt invullen Regels knipperend weergeven Naast elke regel staat een leeg vakje. Boven deze vakjes staat het woord Knipper. Door op het vakje te klikken verschijnt hier een vinkje. Als het vinkje aan staat zal deze regel na het versturen naar het display knipperend worden weergegeven Pagina-nummer instellen Achter Nummer geeft u aan, voordat u een pagina toevoegt aan het kader overzicht, welk paginanummer de door u ingevoerde tekstregels krijgt. Standaard zal de eerste pagina nummer P01 krijgen. Na toevoegen zal de volgende pagina automatisch nummer P02 krijgen. Wanneer u het pagina-nummer van een nieuwe pagina handmatig veranderd in bijvoorbeeld 1, zal pagina P01 hiermee worden overschreven Tijdsduur van de tekstpagina instellen Door achter Tijdsduur een getal in te voeren geeft u de tijdsduur van de pagina aan: dit is de tijd in seconden die de door u ingevoerde pagina op het display zal blijven staan. De standaard tijdsduur kunt u wijzigen via het menu Instellingen. Zie hiervoor punt 5 van deze handleiding. Handleiding InfoBoard Software pagina 7

8 7.2.4 Instellen van pagina-effect Middels Effect geeft u het effect aan waarmee de pagina tevoorschijn komt. Dit effect heeft betrekking op de pagina-wissel: Zowel het verdwijnen van de oude pagina als het tonen van de nieuwe pagina. Een uitgebreidere uitleg van de effecten komt aan bod in punt 8 van deze handleiding. 7.3 Knoppen Tussen de kaders Overzicht en Pagina bevinden zich knoppen. Hieronder staat aangegeven welke functies er gekozen kunnen worden Tekstpagina toevoegen aan het overzicht De knop Toevoegen zal alleen actief zijn wanneer u tekst heeft ingevoerd in het kader Pagina. Als u tekst heeft ingevoerd kunt u deze middels deze knop plaatsen in het kader Overzicht Aanmaken van een nieuwe pagina De knop Nieuwe pagina kan gebruikt worden voor het aanmaken van een nieuwe pagina. Als u tekst heeft ingevoerd en vervolgens, zonder eerst op de knop Toevoegen direct op de knop Nieuwe pagina klikt, zal de ingevoerde tekst automatisch worden toegevoegd aan het kader Overzicht en zal een nieuwe pagina in het kader Pagina ontstaan Teksten van pagina centreren Na het invoeren van tekst kunt u middels de knop Centreren alle regels van een pagina centreren Agenda-functie oproepen Met de knop Timer kunt u naar de agenda-functie van de software. Een uitgebreide omschrijving van de agenda-functie vindt u in punt 9 van deze handleiding Tekstpagina s verwijderen De knop Verwijderen is alleen actief wanneer u een pagina in het kader Overzicht heeft geselecteerd. De geselecteerde pagina zal verdwijnen wanneer u op deze knop drukt Pagina-programma versturen naar het display Met de knop Verzenden stuurt u het pagina-programma naar het display. De verzending zal geschieden op de door u ingestelde communicatie-wijze. Zie voor deze instelling van communicatie punt 5 van deze handleiding Help oproepen Door op de knop Help te klikken krijgt u een handleiding van de software te zien Afsluiten van de software Door op de knop Sluiten te klikken, sluit u de InfoBoard software af. 7.4 Functies in de menu-balk In de menu-balk bevinden zich 3 items: Bestand, Instellingen en Help. Hieronder zal omschreven worden welke functies er via de menu-balk gekozen kunnen worden. Handleiding InfoBoard Software pagina 8

9 7.4.1 Nieuw (leeg) pagina-programma aanmaken Door via het menu-item Bestand op Nieuw te klikken verdwijnt het bestaande pagina-programma van het scherm. Hiervoor in de plaats verschijnt een geheel nieuw en leeg pagina-programma. Als u het huidige pagina-programma nog niet heeft opgeslagen zal u eerst worden gevraagd of u dit wilt doen Opslaan van pagina-programma s Onder het menu-item Bestand vindt u de submenu-items Opslaan en Opslaan als. Middels deze twee submenu-items kunt u uw teksten en pagina s opslaan. Indien u een reeds opgeslagen pagina-programma bewerkt en kiest voor het submenu-item Opslaan zal dit pagina-programma over de reeds bestaande bestandsnaam worden geschreven. Als u het submenu-item Opslaan als kiest krijgt u de mogelijkheid een nieuwe bestandsnaam in te typen Openen van pagina-programma s Onder het menu-item Bestand vindt u het submenu-item Openen. Hiermee kunt u eerder opgeslagen pagina-programma s openen. Door een pagina-programma te openen verdwijnt het huidige pagina-programma dat aanwezig is op het scherm. Daarom zal er, indien u inderdaad een nog niet opgeslagen pagina-programma bewerkt, gevraagd worden of u het huidige pagina-programma eerst wilt opslaan Afsluiten van de software Onder het menu-item Bestand vindt u het submenu-item Afsluiten. Hiermee kunt u de InfoBoard software afsluiten Standaard instellingen van de software aanpassen Door in de menubalk op Instellingen te klikken verschijnt het instellingen-scherm. Voor een uitleg van dit scherm wordt gegeven in hoofdstuk 5 van deze handleiding Help oproepen Onder het menu-item Help vindt u het submenu-item Over deze software. Als u hier op klikt zal een handleiding van de software verschijnen Technische informatie over de software opvragen Onder het menu-item Help vindt u het submenu-item Informatie. Als u hier op klikt verschijnt een klein scherm met de technische informatie over de software. Deze informatie geeft ook het versienummer van de software weer. 7.5 Tekst van pagina s wijzigen De tekst van een pagina is gemakkelijk aan te passen. Wanneer u in het kader Overzicht klikt op een eerder aangemaakte pagina komt de tekst van deze pagina in het kader Pagina te staan. U kunt deze tekst nu wijzigen. Wanneer u na de wijzigingen op de knop <-- Toevoegen drukt zal deze tekst in de pagina zijn doorgevoerd. Handleiding InfoBoard Software pagina 9

10 8. GEBRUIK VAN EFFECTEN Door het gebruik van effecten kunt u de manier waarop een pagina tevoorschijn komt instellen. In punt van deze handleiding staat omschreven hoe een effect kan worden ingesteld. De pagina die op het display staat, zal verdwijnen met het effect waarop de volgende pagina is ingesteld. Hieronder staat per effect omschreven hoe de betreffende pagina op het display zal verschijnen en de voorgaande pagina zal verdwijnen. 8.1 Omschrijving effect JUMP De ingevoerde pagina-tekst zal in één keer op het display verschijnen. 8.2 Omschrijving effect CURTAIN MID Indien uw InfoBoard over meer dan 20 karakters per regel beschikt zal dit effect niet gebruikt kunnen worden. Bij deze functie zullen alle regels tekst van de vorige pagina eerst vanaf 2 zijden van buiten naar binnen verdwijnen. Vervolgens zullen alle regels tekst van de betreffende pagina van binnen naar buiten (2 zijden) verschijnen. 8.3 Omschrijving effect CURTAIN LEFT Indien uw InfoBoard over meer dan 20 karakters per regel beschikt zal dit effect niet gebruikt kunnen worden. Bij deze functie zullen alle regels tekst van de vorige pagina eerst vanaf links naar rechts verdwijnen. Vervolgens zullen alle regels tekst van de betreffende pagina in 1 keer op het display verschijnen. 8.4 Omschrijving effect CURTAIN RIGHT Indien uw InfoBoard over meer dan 20 karakters per regel beschikt zal dit effect niet gebruikt kunnen worden. Bij deze functie zullen alle regels tekst van de vorige pagina eerst vanaf rechts naar links verdwijnen. Vervolgens zal de tekst van de betreffende pagina in 1 keer op het display verschijnen. 8.5 Omschrijving effect SCROLL UP Bij deze functie zullen alle regels tekst van de vorige pagina eerst naar boven verdwijnen. Vervolgens zullen alle regels tekst van de betreffende pagina van beneden naar boven verschijnen. 8.6 Omschrijving effect SCROLL DOWN Bij deze functie zullen alle regels tekst van de vorige pagina eerst naar beneden verdwijnen. Vervolgens zullen alle regels tekst van de betreffende pagina van boven naar beneden verschijnen. 8.7 Omschrijving effect SNOW Bij deze functie zullen alle regels tekst van de vorige pagina pixel voor pixel verdwijnen. Vervolgens zullen alle regels tekst van de betreffende pagina pixel voor pixel verschijnen. Handleiding InfoBoard Software pagina 10

11 9. GEBRUIK VAN AGENDA FUNCTIE Met behulp van de ingebouwde agenda functie kunt u per pagina opgeven wanneer deze moet worden weergegeven. Bij het programmeren van het display wordt de huidige tijd overgenomen uit uw PC. Het display onthoudt hierna zelf de tijd en datum. Zorg er dus altijd voor dat de klok van uw PC gelijk staat en dat de datum goed is ingesteld. In het hoofdscherm van uw InfoBoard software bevindt zich een knop Timer. Als u op deze knop drukt verschijnt het hiernaast afgebeelde scherm. Bovenaan staat achter het woord Pagina: het paginanummer waarvoor u een agenda gaat instellen. Hieronder staan 3 kaders: per pagina kunt u maximaal 3 periodes instellen waarop de pagina wordt afgebeeld. Elke periode heeft een start- en een stopmoment. Deze momenten kunt u opgeven als datum, tijd of dag. Ook is combinatie van deze momenten in te geven. 9.1 Agenda-instelling per datum Zorg dat u voor de instelling van de agenda de betreffende tekstpagina in het kader Overzicht van het hoofdscherm heeft geselecteerd. De agenda instelling geldt altijd per pagina. Voor het woord Datum in het bovenste kader staat een leeg vakje. Als u op dit vakje klikt verschijnt er hier een vinkje. Pas als het vinkje voor het woord Datum aan staat kan er een datum worden ingevoerd. De datum wordt ingevoerd als een dag en een maand. Er bestaat een start-moment (de datum waarop de betreffende pagina op het display verschijnt) en er bestaat een stop-moment (de datum waarop de betreffende pagina van het display verdwijnt). Als u bijvoorbeeld bij Start als datum invult en bij Stop als datum invult zal de betreffende pagina de periode van 12 juni tot en met 16 juni op het display verschijnen. U kunt ook kiezen voor een periode van bijvoorbeeld tot (24 december tot en met 4 januari). U kunt in het middelste en onderste kader eventueel nog twee perodes instellen. 9.2 Agenda-instelling per tijd Zorg dat u voor de instelling van de agenda de betreffende tekstpagina in het kader Overzicht van het hoofdscherm heeft geselecteerd. De agenda instelling geldt altijd per pagina. Voor het woord Tijd in het bovenste kader staat een leeg vakje. Als u op dit vakje klikt verschijnt er hier een vinkje. Pas als het vinkje voor het woord Tijd aan staat kan er een tijd worden ingevoerd. De tijd wordt ingevoerd in uren en minuten. Handleiding InfoBoard Software pagina 11

12 Er bestaat een start-moment (de tijd waarop de betreffende pagina op het display verschijnt) en er bestaat een stop-moment (de tijd waarop de betreffende pagina van het display verdwijnt). Als u bijvoorbeeld bij Start als tijd invult en bij Stop als tijd 21:30 invult, zal de betreffende pagina gedurende de periode van half negen s avonds (20:30 uur) tot half tien s avonds (21:30 uur) op het display verschijnen. U kunt in het middelste en onderste kader eventueel nog twee periodes instellen. 9.3 Agenda-instelling per dag Zorg dat u voor de instelling van de agenda de betreffende tekstpagina in het kader Overzicht van het hoofdscherm heeft geselecteerd. De agenda instelling geldt altijd per pagina. Voor het woord Dag in het bovenste kader staat een leeg vakje. Als u op dit vakje klikt verschijnt er hier een vinkje. Pas als het vinkje voor het woord Dag aan staat kan er een dag worden gekozen. De dag wordt ingevoerd door op het keuzemenu te klikken. Er bestaat een start-moment (de dag waarop de betreffende pagina op het display verschijnt) en er bestaat een stop-moment (de dag waarop de betreffende pagina van het display verdwijnt). Als u bijvoorbeeld bij Start als dag dinsdag kiest en bij Stop als dag donderdag kiest zal de betreffende pagina van dinsdag tot en met woensdag op het display verschijnen. U kunt in het middelste en onderste kader eventueel nog twee dagprogrammeringen instellen. 9.4 Gecombineerde agenda-instellingen Het is mogelijk bij een agenda-instelling rekening te houden met een datum én een tijd of rekening te houden met een dag én een tijd. U doet dit door het vinkje voor zowel de Tijd als voor de Dag aan te zetten. U kunt dan bij beide items een starten stopwaarde invoeren. Het is niet mogelijk Dag en Datum te combineren. 10. TIJD EN DATUM WEERGEVEN OP DISPLAY Het is mogelijk de actuele tijd en datum op het display weer te geven. Het display wordt gelijkgezet tijdens het programmeren. Hiervoor wordt de tijd en datum van uw computer overgenomen. Het is dus belangrijk dat de klok van uw computer gelijk staat en dat de ingestelde datum correct is! Voor de weergave van de datum en / of tijd wordt in de tekstregel het teken ~ (tilde) gebruikt. De letter(s) die u achter dit teken typt bepaalt welke waarde er wordt weergegeven. Het display beschikt over de volgende weergaves voor de datum: 1. Datum in 2 cijfers: invoeren als ~d (kleine letter) 2. Maand in 2 cijfers: invoeren als ~M (hoofdletter) 3. Jaartal in 4 cijfers: invoeren als ~yyy (kleine letters) 4. Jaartal in 2 cijfers: invoeren als ~y (kleine letter) Handleiding InfoBoard Software pagina 12

13 Het display beschikt over de volgende weergaves voor de tijd: 1. uren in 2 cijfers: invoeren als ~h (kleine letter) 2. minuten in 2 cijfers: invoeren als ~m (kleine letter) 3. secondes in 2 cijfers: invoeren als ~s (kleine letter) Alle bovengenoemde waarden kunnen slechts 1 maal per pagina worden weergegeven! Als u bijvoorbeeld op een tekstregel als tekst intypt: HET IS NU ~h:~m UUR Geeft dit na verzending naar het display als resultaat: HET IS NU 15:58 UUR 11. AANSLUITINGEN DATABOARDS (HARDWARE) De DataBoards worden voor indoor en outdoor toepassingen geleverd Aansluitingen indoor toepassing Voor indoor toepassing wordt altijd een 9 polige D connector (female) in de behuizing gebruikt. Hiervan is de pin-aansluiting op het display als volgt: PIN 2 RxD (Van display naar PC) PIN 3 TxD (Van PC naar display) PIN 5 GND Een geschikte kabel van PC naar display zal 1 op 1 bedraad moeten worden: pin 1 dient met pin 1 verbonden te worden, pin 2 met pin 2 enzovoorts. Wij raden u aan een kabel van 10 meter of minder te gebruiken voor communicatie tussen de seriële poort van een PC en een DataBoard Aansluitingen outdoor toepassing Voor indoor toepassing wordt altijd een 7 polige Binder connector (female) in de behuizing gebruikt. Hiervan is de pin-aansluiting op het display als volgt: PIN 1 GND PIN 2 TxD (Van PC naar display) PIN 3 RxD (Van display naar PC) Een geschikte kabel van PC naar display zal als volgt bedraad moeten worden: Infoboard PC Binder D9 connector PIN PIN 5 PIN PIN 3 PIN PIN 2 Wij raden u aan een kabel van 10 meter of minder te gebruiken voor communicatie tussen de seriële poort van een PC en een InfoBoard. Handleiding InfoBoard Software pagina 13

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo.

Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. Handleiding bij het gebruik van GensDataPro-Demo. 1 GensDataPro Demo 2.9 Deze demo versie van GensDataPro functioneert op alle versies van Windows, zowel 32-bits als 64-bits. De demo is 41 MB groot, inclusief

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Aura ComputerReserveren

Aura ComputerReserveren Handleiding Aura ComputerReserveren Voor Windows Versie 11 2013 Aura Software Helpdesk Telefoon: 030 606 40 95 Aura Software E-mail: helpdesk@aura.nl Postbus 2108 Website: www.aura.nl 3718 CH Amersfoort

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Nieuw vanaf seizoen 2012

Nieuw vanaf seizoen 2012 Nieuw vanaf seizoen 2012 Nu ook voor Compustam gebruikers van afdeling 3 en 4 te downloaden via onze website COMPUCLUB Dierenriem 40 Postbus 148 7070 AC Ulft Tel: 0315-630211 Onze websites zijn www.compuclub.nl

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieaf-Smitt NEN 3140 meetapparatuur en software INHOUDSOPGAVE

Veelgestelde vragen Nieaf-Smitt NEN 3140 meetapparatuur en software INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Nieaf-Smitt EazyPAT Nieaf-Smitt EazyPAT 3140 Nieaf-Smitt EazyPAT 3140 plus Nieaf-Smitt EazyPAT XE plus Nieaf-Smitt MultiPAT Nieaf-Smitt MultiPAT 3140 Nieaf-Smitt MultiPAT XE Nieaf-Smitt PAT

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding website menu s en pagina s

Handleiding website menu s en pagina s Handleiding website menu s en pagina s Versie 0.1 januari 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het opzetten van de menubalken van de website... 3 3 Het opzetten van de pagina s achter het menu...

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

België Distributeur. Contact gegevens. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8.

België Distributeur. Contact gegevens. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8. ADVIES Update uw Besturingssysteem XP STOPT PER 08-04-2014 met de Updates Upgrade naar Windows 7 of Windows 8.1 België Distributeur NIEUW!! Compustam installeren vanaf een USB-stick voor laptops en pc

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie