De tuin in! Koninklijke allure. Op de koffie. Win een barbecue met de buurt door mee te doen aan de tuinenactie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De tuin in! Koninklijke allure. Op de koffie. Win een barbecue met de buurt door mee te doen aan de tuinenactie"

Transcriptie

1 De tuin in! Win een barbecue met de buurt door mee te doen aan de tuinenactie Koninklijke allure Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven nemen de tijd bij de opening van het Infocentrum IJssel Den Nul Op de koffie Huurders voelen zich vrij en vertellen heel veel tijdens koffiegesprek

2 Winst! Je ziet toch door de bomen het bos niet meer. De ene dag lees je bij het ontbijt over de grote financiële problemen die zijn ontstaan bij corporaties in het westen van het land. En de andere dag sla je het regionale katern van dezelfde krant open en lees je tussen boterhammen en koffie het nieuws over een miljoenenwinst bij SallandWonen. Betekent dit nu dat de directies van woningbouwstichtingen en verenigingen direct in hun auto (met chauffeur?) moeten springen Je ziet door de bomen het bos niet meer om naar Raalte te rijden voor een spoedcursus boekhouden van Ed Penninks en zijn financiële mensen? Vanuit het oogpunt om de westerse arrogantie af te straffen en ze daar te laten zien dat Nederland niet ophoudt bij Amersfoort is het wellicht een ludieke suggestie. Maar, daar blijft het dan ook bij! Want, die miljoenenwinst van SallandWonen verdwijnt als sneeuw voor de zon als je er de juiste uitleg bij krijgt. Een toelichting die je van de persmuskieten, die altijd te porren zijn voor een beetje sensatie, niet krijgt. Die nuance mag je misschien ook niet verwachten, al zou het natuurlijk wel eens fijn zijn. Laat ik op deze plek dan maar eens een poging wagen om Het geld zit als het ware verstopt in de stenen van het woningbezit de miljoenenwinst in het juiste perspectief te plaatsen. De jaarrekening van SallandWonen over 2011 laat inderdaad een positief resultaat van een flink aantal miljoenen euro s zien. Maar, is dat nu geld dat je gemakkelijk ten goede kunt laten komen van huurders en/ of de gemeenschap? Helaas is het antwoord ontkennend, want eigenlijk is het geen echt geld. Het geld zit als het ware verstopt in de stenen van het woningbezit. Het geld komt dus gedeeltelijk vrij als je woningen verkoopt Feit is wel dat die stenen natuurlijk een aardig bedrag vertegenwoordigen. En dat wordt alleen maar meer als je de woning opknapt. Het geld komt dus gedeeltelijk vrij als je woningen verkoopt. Maar verkoop is inmiddels noodzakelijk geworden. Met alleen de verhuur van woningen raakt SallandWonen binnen de kortste keren aan de bedelstaf. Vreemd? Misschien wel, maar een voorbeeld uit de praktijk maakt veel duidelijk. SallandWonen investeert ca euro in een nieuwbouwwoning. Tegen een gangbaar rentetarief van 5% betaal je alleen aan rente dus SallandWonen investeert ca euro in een nieuwbouwwoning al euro (= ongeveer 850 euro per maand) aan rente. Voor een nieuwbouwwoning wordt gemiddeld 550 euro per maand aan huur gevraagd. Dat betekent al een tekort van 300 euro en dan hebben we nog niet eens rekening gehouden met aflossing van de lening, onderhoud, belasting, verzekering en andere beheerskosten. De financiële afdeling van SallandWonen maakt de rekensom dat iedere nieuwbouwwoning in het eerste jaar gelijk staat aan een tekort van ruim euro. Dat is andere koek. Nietwaar? (2)

3 Inhoud Koffiegesprek: lekker vrij praten onder het genot van een kopje koffie... 4 / 5 Klantencentrum geeft impuls aan dienstverlening... 6 / 7 Spit, hark, wied en win tijdens de Tuinenactie van SallandWonen... 8 / 9 Het openingsweekend van Infocentrum IJssel Den Nul / 13 Samen bouwen wij verder aan Natuurlijk moet je als corporatie altijd vooruit kijken. Soms is het echter goed om eens stil te staan bij basisvragen als wat drijft SallandWonen, wat is de kern van ons werk en voor wie gaan we dagelijks aan de slag. In 2011 hebben we de tijd genomen om deze vragen te beantwoorden. Lees het jaarverslag over 2011 in beknopte vorm op pagina / 18 Koffie! Gait & Miene Maak d r gin proat van! Ons internet... Bezoekt u ook eens onze website. Hier vindt u, naast alle informatie van SallandWonen, ons huur- en koopaanbod. Gait, heb ie het aller aller letste nieuws u heurt? Och Miene, bedoel ie die fraaie verhaal van dat nieuwe koffie gesprek? Zekers Wonen met op de koffie kump!!! Gait, als Salland d r maor niet (3)

4 Conclusies en aanbevelingen in het najaar in (be)leven Huurders grijpen hun kans tijdens koffiegesprek De serie koffiegesprekken is nog niet afgerond, maar ten tijde van het gesprek durft Aukje Kooistra al wel de conclusie te trekken dat het een goede methode is om met de huurder in contact te komen. Internet is prachtig en biedt veel voordelen, maar onze huurders laten duidelijk weten toch ook gecharmeerd te zijn van het persoonlijke contact. Ze vinden het leuk dat we de moeite nemen om langs te komen en dat ze de kans krijgen om te vertellen over hun eigen woonsituatie, aldus de manager Wonen. Eigenlijk slaan we daarmee de spijker op zijn kop. Het koffiegesprek is een goede methode om te horen wat er leeft en speelt bij de huurders. En ze vinden het prettig dat ze het verhaal in hun eigen, vertrouwde omgeving mogen doen. Helaas ervaren sommige mensen namelijk nog steeds enige schroom of zelfs een drempel om bij ons op het kantoor binnen te komen. In het koffiegesprek blijkt juist dat de medewerkers van SallandWonen ook maar gewone mensen zijn en dan wordt vaak honderduit gepraat over de woning en de woonomgeving. De huurders vertellen veel en zijn heel open. De teneur is zeker positief en men voelt zich vrij om zaken te melden waar ze minder tevreden over zijn. En daar kunnen we wat mee doen. Onze eerste ervaring is dat het een mooie voortzetting is van het Infoterras dat we eerst in de grote plaatsen en later in de kleine kernen hebben georganiseerd. Het is nog vroeg, maar op voorhand lijkt het koffiegesprek voor herhaling vatbaar, aldus Aukje. Los van de verkregen informatie zijn het ook leermomenten voor de medewerkers van de corporatie. Ik ben er van overtuigd dat onze mensen zich nu beter kunnen verplaatsen in de situatie van huurders. Na de verhuizing zien we de huurder meestal alleen als er een repartieverzoek is of als er andere problemen zijn. Nu krijgen ze een betere en completere voorstelling van zaken. Voor ons is het naijl-effect belangrijk Ten tijde van het verschijnen van deze editie van (be)leven hebben er in totaal 65 koffiegesprekken plaatsgevonden. Van tevoren is wel geselecteerd, zodat vrijwel alle kernen aan bod zijn gekomen en ook alle doelgroepen (jongeren, gezinnen en ouderen) vertegenwoordigd waren. Half juni zijn alle gespreksverslagen rechtstreeks naar bureau Vannimwegen uit Amsterdam gestuurd. Dit is het bureau dat SallandWonen heeft begeleid bij het opstellen van het ondernemingsplan Volkshuisvestelijk Ondernemen Zij verwerken en beoordelen de informatie en maken daarvan een rapport dat in september wordt gepresenteerd. In het najaar zal in (be)leven een artikel worden gewijd aan de conclusies en aanbevelingen. Voor ons is het naijleffect belangrijk. We moeten ons uiterste best doen om de suggesties en ideeën van huurders mee te nemen in het jaarplan voor (4)

5 Ilona Herbrink is tevreden huurder, maar: SallandWonen mag soms wel iets flexibeler zijn SallandWonen staat meer open voor kritiek dan ik had verwacht. De uitspraak van Ilona Herbrink betekent een mooie afsluiting van het koffiegesprek. En het tekent tegelijkertijd de open sfeer waarin de ontmoeting in haar huurwoning aan de Haverstraat plaats vond. Of liever gezegd in de tuin van haar woning, want over de weersomstandigheden hadden medewerkers Aukje Kooistra en Niek-Jan Pels niet te klagen. Na de inleidende bespiegelingen (het hoe en waarom) wordt het koffiegesprek concreet en uit de reactie van Ilona valt af te leiden dat ze in grote lijnen tevreden is over haar woonsituatie. De woning bevalt goed, mede omdat ik het zelf met enige hulp heb opgeknapt. Maar, het blijft een oud huis met specifieke kenmerken, zoals het vochtprobleem. Er is al wel het een en ander aan gedaan en op de bovenverdieping is de situatie nu naar wens, maar beneden heb ik er nog wel hinder van. Met name bij de houten vloer. Die vertoont wat bobbels. Klagen doe ik niet, omdat je het naar mijn mening ook moet zien in relatie met de lage huurprijs, klinkt het realisme door in haar woorden. Niet alleen de woning, maar ook de woonomgeving staat haar aan. Een mooie, gemengde buurt waarin zowel jong als oud is vertegenwoordigd. Het is in ieder geval (nog) geen drukke buurt, want als ik thuis kom van het werk, ben ik wel toe aan een rustmoment. Een oranje straat, zoals bij de Roggestraat, zul je hier niet zo gauw tegenkomen. Zelf zal ik daar ook geen aanjager in zijn, want ik doe al genoeg vrijwilligerswerk in het verenigingsleven, aldus Ilona die een groenere aankleding van de Haverstraat wel zal toejuichen. Net op het moment dat ik hier kwam wonen, verdwenen de bomen uit het straatbeeld. Zonde! De Raaltese heeft zeker ook het gevoel dat ze veilig woont. Op een ochtend was ik vergeten om de deur van mijn woning dicht te doen. De gehele dag was het huis vrij toegankelijk, maar s avonds was er niets verdwenen. Veel mensen in de buurt zien alles wat er gebeurt en letten goed op. Ik ervaar dat zeker niet als vervelend. Aan het eind van het koffiegesprek wordt gevraagd of ze een cijfer wil geven aan SallandWonen. Dat is lastig. Ik heb heel weinig contact met de corporatie. De informatievoorziening is zeker goed te noemen. Wel vind ik dat ze wat meer aandacht mag besteden aan de individuele huurder en zich flexibeler kan opstellen. Niet alleen kijken naar de algemene regels, maar ook kijken naar de persoonlijke situatie, stelt Ilona die wel het gevoel heeft dat ze als huurder invloed kan uitoefenen. Zo hebben we in deze buurt bij de grote opknapbeurt aangegeven dat we liever dakisolatie wilden in plaats van de voorgenomen gevelversiering. En daar heeft SallandWonen goed naar geluisterd. (5)

6 SallandWonen gaat inzet van sociale media nog onderzoeken Klantencentrum geeft impuls aan dienstverlening Wie tot voor kort bij SallandWonen op bezoek kwam, keek meteen in het vriendelijke gezicht van één van de baliemedewerkers. Om hetzelfde vriendelijke gezicht te vinden, moet je nu naar de linkerzijde van de entree. De verhuizing heeft alles te maken met het formeren van een Klantencentrum. Dit geeft absoluut een impuls aan onze dienstverlening, vertelt een enthousiaste Annemiek Wippert van de afdeling Wonen. Klantencentrum. Het woord alleen zorgt al voor hoge verwachtingen en wat Annemiek betreft, zijn die volledig gerechtvaardigd. Tot voor kort waren uitsluitend de baliemedewerkers zichtbaar en moesten veel vragen worden doorgespeeld aan iemand uit de organisatie. Het Klantencentrum bestaat uit een combinatie van baliemedewerkers en verhuurconsulenten die bij toerbeurt aanwezig zullen zijn. Zowel in het persoonlijke- als in het telefonisch contact zijn we dus beter in staat om direct antwoord te geven op de vragen van onze huurders. De meeste klantcontacten kunnen hier worden afgewikkeld en in de andere situaties komen onze vakspecialisten in beeld. Ten tijde van het gesprek is het Klantencentrum een aantal weken actief. Uiteraard was er sprake van een gewenningsperiode, maar inmiddels kan worden geconstateerd dat de dienstverlening is verbeterd. Het grote voordeel is dat de klanten meteen zien dat hun verhuurconsulenten aanwezig zijn. Zeker als er al eerder contact is geweest, is die herkenning wel belangrijk. We willen beter zichtbaar maken dat wij klaar staan voor de huurders. De eerste reacties zijn positief. Men vindt het prettig en de nieuwe balie oogt vriendelijk, aldus Annemiek die het nog wel lastig vindt om een inschatting te maken van de bezetting. We hebben ons gebaseerd op het aantal telefoontjes en bezoekjes dat we gemiddeld krijgen, maar natuurlijk is geen dag hetzelfde. Wat de huurder niet direct weet, maar wat wel in zijn voordeel is, is dat in het Klantencentrum veel informatie wordt gebundeld. We werken met een systeem, waarbij alle klantcontacten worden vastgelegd. Of het nu gaat om s, telefoontjes of een bezoek aan ons pand. Als de volgende keer contact wordt gezocht, is de historie bekend en hoeft men dus niet opnieuw hetzelfde verhaal uit de doeken te doen. Bovendien hangt er een kennissysteem aan het Klantencentrum waar we al veel antwoorden kunnen vinden op de meest gestelde vragen. Het Klantencentrum is c.q. wordt opgezet volgens het groeimodel. Dat betekent dat er ruimte is om het uit te bouwen, te vernieuwen en te verbeteren. Zo zullen we zeker ook kijken naar de mogelijkheden om de sociale media te gebruiken. (6)

7 (7)

8 Win in augustus met de straat een geheel verzorgde barbecue Met z n allen aan de slag in de tuin! Je houdt van je woning en je houdt van de buurt. Misschien ben je er wel opgegroeid of je bent er na het huwelijk komen wonen en nooit meer weg gegaan. Hoe dan ook, iedere huurder hecht diep in zijn hart veel waarde aan het aanzien van de wijk. Om een positieve beoordeling te krijgen, is een goed onderhouden tuin een belangrijke voorwaarde. Reden voor SallandWonen om een tuinenactie op touw te zetten. Met als hoofdprijs een geheel verzorgde barbecue voor de straat. Wie wil dat nu niet? Onlangs is bij alle huurders met een tuin (zo n 77% van het totaal) een envelop bezorgd met daarin alle informatie over de tuinenactie die de fraaie titel De bloemetjes buiten zetten heeft meegekregen. De actie is bedoeld voor de gehele straat of een gedeelte van de straat (aantal huizen naast en/ of tegenover elkaar). Wie mee wil doen, dient zich voor 15 juli op te geven bij SallandWonen. Eind juli/begin augustus zullen de deelnemers worden bezocht en beoordeeld en aansluitend zal de winnaar bekend worden gemaakt. Marijke Vlierhuis en Els Vosman van SallandWonen zijn verantwoordelijk voor de tuinenactie. Volgens hen is het een leuke, positieve en laagdrempelige manier om aandacht te vragen voor het tuinonderhoud. Dat het als corporatie noodzakelijk is om iets te doen, blijkt wel uit de Infoterrassen die SallandWonen in voorgaande jaren heeft georganiseerd. In de grote kernen was gebrekkig tuinonderhoud namelijk de grootste irritatie. Van de 250 gedeponeerde klachten ging 60% over tuinonderhoud. De twee hopen en verwachten dat de tuinenactie het gewenste effect krijgt, maar er is meer. Natuurlijk willen we het tuinonderhoud opkrikken, maar het kan ook een impuls geven aan de saamhorigheid. We stellen ons voor dat buurtbewoners elkaar helpen, zeker in het geval van oudere mensen en/of mensen met een handicap. Een vernieuwde variant van het oude noaberschap als het ware, aldus Marijke en Els die open staan voor ideeën en suggesties van huurders m.b.t. tuinonderhoud. Wellicht zijn er per buurt wel kwieke vutters die tegen een kleine vergoeding willen helpen of heeft men een idee voor beter gebruik van de groene container. Alles is welkom. Voor vragen over de tuinenactie De bloemetjes buiten zetten kunt u zich wenden tot Marijke Vlierhuis of Els Vosman van SallandWonen, telefoon Huurder is verantwoordelijk voor eigen tuinonderhoud Om aan alle twijfels een einde te maken, is het goed om hier nog eens te benadrukken dat de huurder zelf verantwoordelijk is voor het tuinonderhoud. Volgens de huurwet is een huurder zelfs verplicht om de tuin een verzorgde indruk te geven! Dat betekent dus eveneens dat er geen andere bestemming (b.v. parkeerplaats of opslag van materialen) aan de tuin mag worden gegeven. De verplichting voor goed onderhoud geldt volgens het huurcontract van SallandWonen voor de voor- en achtertuin, maar ook voor het pad achter de woning. Opzichters en woonconsulenten wandelen meer dan voorheen met een kritische blik door de buurt en zullen niet schromen om huurders aan te spreken op een slecht onderhouden tuin. Op termijn kunnen zelfs sancties niet worden uitgesloten. Meer informatie over het tuinenbeleid van SallandWonen is te vinden op de website (8)

9 Wat is een geheel verzorgd straatfeest? Als we bij SallandWonen zeggen een geheel verzorgd straatfeest dan bedoelen we ook een geheel verzorgd straatfeest. Dat betekent dat uw straat wordt bezocht door onze aanhangwagen met daarin in ieder geval: een grote partytent zitbankjes statafels barbecue en barbecuebenodigdheden eten en drinken springkussen voor de kinderen borden, glazen en bestek opbouw-, afbouw- en afwasservice (9)

10 Een opening van koninklijke allure Het had wat voeten in de aarde, het bezoek van Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven op donderdag 19 april aan het Infocentrum IJssel Den Nul. Professionals en vrijwilligers zijn maandenlang in de weer geweest om het bezoek in het kader van de officiële opening voor te bereiden. Enkele maanden later kunnen we niet anders dan met een voldaan gevoel terugkijken. In gezamenlijkheid is een opening van koninklijke allure tot stand gebracht. Als bouwheer is SallandWonen natuurlijk trots op het resultaat. We willen dan ook graag iedereen bedanken die een rol heeft gespeeld bij de officiële opening en de publieksdagen die daarop volgden. De fotocollage op deze en volgende pagina s, mag daarom gerust worden gezien als een eerbetoon aan deze grote groep mensen. Een mooi koppel Je kunt diverse hooggeplaatste mensen uitnodigen om de opening van een belangrijk pand als het Infocentrum IJssel Den Nul te verrichten. Maar waarschijnlijk zal het nooit zo goed passen als Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven. Burgemeester Ton Strien omschreef ze terecht als een mooi koppel. Prinses Margriet staat bekend om haar interesse in de zorg, terwijl haar echtgenoot een fervent vogelaar en liefhebber van cultuur is. En laten deze aandachtsgebieden nu volop tot hun recht komen in het Infocentrum. Te leuk om te laten liggen Een bijzondere gestalte die oprijst vanuit het water, een kok met Haags accent, een oudere dame die alleen het Sallands dialect machtig is en een vogelaar die niet ophoudt om te vertellen over zijn passie. Deze typetjes gaven kleur aan de officiële opening van het Infocentrum IJssel Den Nul. Het geeft eens te meer aan hoe veelzijdig de leden van toneelvereniging Herman Heijermans uit Olst zijn. Hun uitvoering liep als een trein. Ook al paste de opdracht eigenlijk niet in het schema, het was naar eigen zeggen te leuk om te laten liggen. (10)

11 Mijn dag kan niet meer kapot! Speciaal voor de gelegenheid had hij zich in een keurig kostuum gehuld en zijn gezicht stond de gehele dag op standje zonneschijn. Er was geen enkele twijfel dat Justin Hartman uitkeek naar het Koninklijk bezoek. Samen met twee andere cliënten van de JP van den Bent stichting had hij het voorrecht een praatje te mogen maken met Prinses Margriet. Het was erg leuk, zei hij na afloop. Ik had helemaal niet het gevoel in gesprek te zijn met een prinses. Ze was erg belangstellend en vroeg naar wat we allemaal deden. In de keuken, maar ook op de buitenlocaties. Oog voor de vrijwilligers Het was geen houding en zeker ook geen spel. Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven waren oprecht geïnteresseerd in alles dat zich binnen en buiten het Infocentrum IJssel Den Nul afspeelde. Soms kwam het verhaal van één van de beleidsbepalers, maar het echtpaar ging opvallend vaak in gesprek met de vrijwilligers. Daarmee gaven ze aan zich bewust te zijn van het vervolg na de officiële opening. Het zijn namelijk vooral de vrijwilligers die het Infocentrum draaiende moeten houden. Het bezoek is vastgelegd! Tot slot van het bezoek werd Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven gevraagd om een reactie te schrijven in het gastenboek. De inhoud kennen we niet, maar gezien de brede lach op het gezicht van burgemeester Ton Strien heeft hij de ongetwijfeld positieve tekst wel meegekregen. Misschien hebben ze stiekem wel een regeltje uit de toespraak van de burgervader gekopieerd: Het Infocentrum heeft een kloppend hart en glimlacht. (11)

12 Ruim baan voor het gewone volk Natuurlijk kun je er als woningcorporatie niet om heen. Als een aansprekend project zoals het Infocentrum IJssel Den Nul wordt afgerond, vraagt dit om een feestelijke opening. En daarbij zijn de bobo s natuurlijk prominent aanwezig. Goed, leuk en vooral ook nuttig, maar SallandWonen beseft heel goed dat uiteindelijk het gewone volk de weg naar het Infocentrum moet vinden. Dus nadat de stofwolken van het Koninklijk bezoek waren opgetrokken, kreeg het publiek uitgebreid de gelegenheid om het pand van binnen en buiten te aanschouwen. Op vrijdag 20 april waren de scholen prominent aanwezig en op zaterdag 21 en zondag 22 april grepen enkele duizenden inwoners uit de regio de publieksdagen aan om zich te verwonderen over de opzet van het Infocentrum IJssel Den Nul. Salland meets Bolivia Lammert Halfwerk van t Olster Erfgoed laat het zich goed smaken, de Sallandse kruudmoes van de dame in prachtige klederdracht. Als de streeklekkernij ook nog eens vergezeld gaat van een lied in het dialect is het helemaal feest! De overgang naar een hapje uit Bolivia lijkt megagroot, maar soms is de wereld heel klein. Dankzij vrijwilliger Claudia Lafuente smult Lammert namelijk ook van de Zuidamerikaanse keuken. (12)

13 Leve de streektradities! Het lijkt geen gemakkelijke zithouding, maar Wim Duteweerd is niet anders gewend. Graag verleent hij zijn medewerking aan het open huis van het Infocentrum IJssel Den Nul om zijn kunsten op het gebieden van het manden vlechten te vertonen. Uiteraard maakt hij daarbij dankbaar gebruik van wilgentenen die ook kenmerkend zijn voor delen van het IJssellandschap. Met dit oude ambacht wist hij jong en oud te bekoren. Komt melk van de koe? Sommige kinderen weten niet beter dan dat je melk koopt in de supermarkt. Dat het afkomstig is van een koe of een ander dier, daar staan ze niet bij stil. Een beetje educatie in de vorm van fictief koeien melken kan dus zeker geen kwaad. De kinderen uit het gezin Broekroelofs uit Zwolle hebben er duidelijk plezier in. Moeder Annemiek kreeg op haar werk bij een drukkerij in Olst een persbericht over de publieksdagen onder ogen en vond dat ze met haar gezin van de partij moest zijn. Ik loop op het water! Kijk, ik loop op het water!, lijkt deze jongeman te willen roepen naar de achterblijvers die de stevige Nulse klei verkiezen boven een ongewis verblijf in een grote ballon op het water. Het staan duurt nog geen seconde, want dan verliest hij zijn evenwicht, maar het is toch een aardige prestatie. Het lopen over het water waar kennen we dat ook al weer van? was één de populaire activiteiten voor kinderen tijdens de publieksdagen. (13)

14 Samen bouwen wij verder aan Natuurlijk moet je als corporatie altijd vooruit kijken. Soms is het echter goed om eens stil te staan bij basisvragen als wat drijft SallandWonen, wat is de kern van ons werk en voor wie gaan we dagelijks aan de slag. In 2011 hebben we de tijd genomen om deze vragen te beantwoorden. We zijn begonnen in onze eigen organisatie, maar ook huurders en andere belanghouders zijn gevraagd om hun wensen en behoeften te ventileren. De uitkomsten zijn samengevat in het ondernemingsplan Volkshuisvestelijk ondernemen Aantal medewerkers 2008 Bestuur Voormalig bestuur Support bestuur Support algemeen SBMI Wonen Sociaal beheer Vastgoedontwik FA Totaal Samen wonen... In 2011 hebben we een vervolg gegeven aan de succesvolle Infoterrassen. Na een jaar eerder de grote kernen te hebben bezocht, was het vorig jaar de beurt aan de kleinere kernen. Zo n 21% van de huurders greep de gelegenheid om met ons in gesprek te gaan over wonen en woonomgeving. Tijdens de Infoterrassen kwam opnieuw duidelijk aan het licht dat huurders aandacht vragen voor tuinonderhoud. SallandWonen heeft daar in 2011 al op ingespeeld door de wijken in te gaan en zelf de situaties m.b.t. slecht tuinonderhoud of verkeerd gebruik van de tuin in kaart te brengen. Waar dit is vastgesteld, heeft de huurder het verzoek gekregen om de tuin op te knappen. Ruim 97% heeft hier gehoor aan gegeven. Overzicht energieprestaties huurwoningen Label A 1,0% 3,0% 2,0% 3,0% Label B 5,0% 18,0% 13,0% 12,0% Label C -2,0% 37,0% 39,0% 35,0% Label D -1,0% 27,0% 28,0% 28,0% Label E -2,0% 12,0% 14,0% 18,0% Label F -1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Label G - 1,0% 1,0% 1,0% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% (14)

15 Samen werken... In het afgelopen jaar heeft het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) de kwaliteit van onze dienstverlening gemeten. Met een gemiddeld cijfer van 7,8 kunnen we constateren dat onze huurders opnieuw hun waardering hebben getoond. De bijna 8 geeft aan dat we op de goede weg zijn, maar het is geen vrijbrief om achterover te leunen. Ook in 2011 heeft SallandWonen daarom hard gewerkt aan de verbetering van haar dienstverlening. Er is een nieuwe website gelanceerd en de pilot Virtueel loket is van start gegaan. Deze samenwerking met de gemeente Olst-Wijhe en de politie IJsselland is bedoeld om de mogelijkheden van een virtuele afhandeling van klantcontacten te onderzoeken. Zelf meten we ook regelmatig onze dienstverlening. Zo is in 2011 met ruim de helft van alle nieuwe huurders een aftersales-gesprek gevoerd. 85 Procent blijkt tevreden te zijn over zowel woningtoewijzing als de daadwerkelijke (ver)huur. De meeste opmerkingen hebben betrekking op de staat van onderhoud van de woning. Weliswaar is ruim 73% tevreden, maar in vergelijking met de andere onderwerpen werden hier de meeste kanttekeningen geplaatst. Meldingen overlast Tuinonderhoud Woongedrag Geluidsoverlast Huisdieren Drank en/of drugs Vervuiling Overig Totaal Samen duurzaam... Duurzaamheid is tegenwoordig een veelgehoorde term, maar bij SallandWonen blijft het niet bij kretologie. Zo is de woning aan de Monumentstraat 54 ingericht als Het Groene Huis, een voorbeeldwoning op het gebied van energiebesparing. En nieuwe huurders ontvangen bij het huurcontract een EPA-certificaat, waarop zowel het energielabel als tips om de woning energiezuiniger te maken staan vermeld. Zelf heeft SallandWonen in 2011 haar energiebeleid geformuleerd. Met deze acties laten we zien dat het onderwerp hoog op de agenda staat. We willen absoluut prioriteit geven aan het opwaarderen van bestaande woningen naar een groen energielabel. Zo is de renovatie van de wijk Wiederhorsten in Wijhe aangegrepen om 35 woningen naar het energielabel B te brengen. Gebleken is dat onze investeringen in isolerende maatregelen (o.a. aanbrengen isolatieglas bij schilderprojecten) een positief effect hebben op de woonlasten van de huurder.

16 Samen vernieuwen... In 2011 waren verschillende nieuwbouwprojecten in uitvoering en ontwikkeling. Zo is in de wijk Blekkerhoek in Raalte een aantal multifunctionele woningen opgeleverd en er zijn woningen gerenoveerd. Daarnaast hebben wij nieuwbouwwoningen gerealiseerd in Broekland, Raalte en Heeten en woningen gerenoveerd in Wijhe. In Den Nul is het Infocentrum IJssel Den Nul opgeleverd. Dit centrum biedt dagbesteding aan cliënten van een zorginstelling en versterkt de leefbaarheid van Den Nul. Daarnaast zijn wij met de bouw van zes projecten van start gegaan. Woningtoewijzingen Regulier Medische urgent Sociaal urgent Directiebesluit Herstructurering Bedrijfs onroerend goed Statushouders en/of vergunninghouders Vrouwenopvang Woningruil Zorginstelling Overige Totaal Mutatiegraad naar huurklasse 2008 Goedkoop 5,0% 13.0% 8,0% 8,0% 7,0% Betaalbaar I 2,0% 7,0% 6,0% 6,0% 6,0% Betaalbaar II 4,0% 13.0% 10,0% 10,0% 12,0% Middelduur -2,0% 9,0% 11,0% 11,0% 10,0% Duur 15,0% 15,0% Totaal 1,0% 9,0% 8,0% 7,0% 7,0% Woningzoekenden Actieve woningzoekenden Niet actieve woningzoekenden Totaal

17 Samen praten... Het realiseren van een goede woon- en leefomgeving is een traject waarin we graag samen met onze huurders optrekken. Het is daarom belangrijk om geregeld contact te onderhouden met de acht vaste bewonerscommissies. Daarnaast zijn er diverse tijdelijke bewonerscommissies actief rond herstructurerings-, renovatie-, verbouwings- en vervangende nieuwbouwprojecten. Tevens zijn informatieavonden georganiseerd om betrokken bewoners te informeren over ontwikkelingen in hun buurt. Klachten afhandeling 2008 Klacht gegrond Klacht ongegrond Ontvankelijk Totaal Woningen ontruimingen 2008 Aanzegging Regelingen Voldaan Uitzettingen Totaal Aantal verhuureenhden Woningen en woongebouwen in exlploitatie Voor verkoop bestemde woningen Garages Verzorgingshuis en/of verpleegunit Medische centrum en/of HSU School en/of kinderopvang Kulturhus Strategisch aangekochte panden Overige Totaal Panden in beheer voor derden Aantal plaatsen in Verzorgingshuizen Voorraad onverkochte nieuwbouw

18 Samen leven SallandWonen ziet het als haar missie om een goed en duurzaam woonmilieu te bieden. Om dit te bereiken, ontwikkelen wij verschillende initiatieven. Naast de oplevering van Infocentrum IJssel Den Nul is het afgelopen jaar een impuls gegeven aan het voorzieningenniveau in Mariënheem en het Kulturhus in Raalte. Oog voor de samenleving komt ook tot uiting in onze visie op maatschappelijk betrokken ondernemen. Een goed voorbeeld is onze deelname aan Meet & Match en de Beursvloer. Dit zijn lokale evenementen waar wij kosteloos onze inzet aanbieden aan maatschappelijke organisaties waarbij een tegenprestatie in natura wordt geleverd. Medewerkers zetten zich in tijdens de NL-Doet-dag, wij sponsoren lokale activiteiten die toegankelijk zijn voor een breed publiek en zetten ons in om jongeren werkervaring te laten opdoen. Het verhuren van woningen Woningzoekenden Mutaties Aantal huurders met toeslag Huurachterstand huidige huurders -0% 0,8% 0,8% 0,8% Huurachterstand inclusief vertrokkenen -0,1% 1,5% 1,5% 1,4% Huuropbrengst exclusief derving (X 1000) Huurderving 0,3% 1,5% 1,1% 0,9% Jaarrekening SallandWonen Jaarresultaat (X 1000) Verkoopopbrengst huurwoningen (X 1000) Eigen vermogen (X1000) Voorzieningen (X 1000) Langlopende schulden (X 1000) Lasten onderhoud (X 1000) Solvabiliteit 6,1% 36,3% 30,2% 26,9% Rentabiliteit eigen vermogen 8,3% 23,9% 15,6% 3,2% Rentelasten (X 1000) Bedrijfswaarde (X 1000) Aantal VHE Samen zorgen... SallandWonen levert een actieve bijdrage aan de huisvesting van mensen met een zorgbehoefte. In het afgelopen jaar waren er zes woonzorgprojecten onderhanden. Wij hebben ingezet op het informeren van ouderen over woonkeuzes. Samen met de gezamenlijke ouderenbonden en de Voorlichting en Adviescommissie (VAC) uit de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte heeft SallandWonen hierin het initiatief genomen.

19 Woningbezit naar huurklasse Goedkoop - 15,0% 15,0% 17,0% Betaalbaar -1,0% 78,0% 79,0% 78,0% Middelduur 1,0% 6,0% 5,0% 4,0% Duur - 1,0% 1,0% 1,0 Totaal 100,0% 100,0% 100,0% Woningbezit naar woningtype Eengezinswoningen - 68,0% 68,0% 69,0% Nul treden woningen - 10,0% 10,0% 10,0% Woonwagens Appartementen 4,0% 22,0% 18,0% 17,0% Aanleun en/of zorgwoningen -4,0% - 4,0% 4,0% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% Woningbezit naar doelgroep Eén en twee persoonshuishouden - 11,0% 11,0% 11,0% Gezinnen -1,0% 63,0% 64,0% 66,0% Jongeren tot 23 jaar - 4,0% 4,0% 3,0% Senioren 1,0% 16,0% 15,0% 15,0% Zorgvragers - 5,0% 5,0% 5,0% Overige - 1,0% 1,0% - Totaal 100,0% 100,0% 100,0% Woningbezit naar kernen Raalte - 51,0% 51,0% 51,0% Heino - 8,0% 8,0% 8,0% Kleine kernen gemeente Raalte - 9,0% 9,0% 9,0% Olst - 15,0% 15,0% 15,0% Wijhe - 13,0% 13,0% 13,0% Kleine kernen gemeente Olst Wijhe - 4,0% 4,0% 4,0% Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

20 (be)leven in Salland is een uitgave van SallandWonen 5e jaargang, juni (be)leven verschijnt 4 x per jaar in een oplage van 5800 exemplaren. Aan de verstrekte informatie in deze uitgave kunt u geen rechten ontlenen. Bezoekadres Domineeskamp 1, 8102 CC Raalte Postadres Postbus 180, 8100 AD Raalte Telefoon Website Openingstijden kantoor in Raalte maandag t/m donderdag uur vrijdag uur Buiten kantooruren U kunt rechtstreeks bellen voor onderstaande spoedklachten naar: Storing cv-ketel Installatie Techniek Raalte: Verstopping riool en afvoeren Van Riel: Glasschade (alleen voor deelnemers glasverzekering) De glaslijn: Storing watermeter of hoofdkraan Vitens: Storing aan gas en stroom Nationaal storingsnummer: Overige dringende technische klachten SallandWonen: U wordt dan via de automatische telefoonbeantwoorder verder geholpen.

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we

Inleiding. Voor u ligt een vlugschrift van de uitkomsten van de gesprekken 1 in de wijk. Uit de afzonderlijke verslagen hebben we 2 Inleiding Woningcorporatie Woonstad Rotterdam bezit ongeveer 70 procent van het vastgoed in Spangen en is daarmee een belangrijke partij in de wijk. De woningcorporatie maakt dit jaar een toekomstvisie

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken

Vidomes jaarverslag 2011. Heldere keuzes maken Vidomes jaarverslag 2011 Heldere keuzes maken Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Leeswijzer van dit jaarverslag... 7 1. Strategische Visie 2011-2015... 8 2. Betaalbare woningen... 9 2.1 Wij wijzen onze woningen

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house H e t i n f o r m a t i e m a g a z i n e v a n M e r c a t u s Energie besparen is geld besparen Woningaanbieding: schrijf u in op Woningnet! De één houdt van klassieke muziek, de ander van house In contact

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie