Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van prov nciale staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van prov nciale staten"

Transcriptie

1 Model P - Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van prov nciale staten Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de provinciale staten van een provincie met meer dan één kieskring. l. Verkiezing Het gaat om de verkiezing van: de provinciale staten van Zuid-Holland Datum verkiezing 8 maart.zitting Het betreft de openbare zitting van het centraal stembureau in Zuid-Holland Datum zitting maart Tijdstip zitting : Hashcode: 8 F DE EA E B 8 9 D Ag FD BE E D B 8C -- :8: pagina /

2 . Ingeleverde kandidatenlijsten De volgende politieke groeperingen hebben deelgenomen aan de verkiezing (in de volgende kieskringen): Lijstnr aanduiding lngeleverd Kieskring 8 o WD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) PW (Part'rj voor de Vrijheid) CDA SP (Socialistische Partij) Democraten (D) GROENLINKS ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) SOPLUS Partij voor de Dieren Nederland Lokaal Libertarische Partü (LP) Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland Vrijzinnige Partij JEZUS LEEFT c o) õro R o -! ðdl c: '!Í O=- () --(') Ê o) ø õ =op oe ot O:- Ë, 9f ç9, 9 Ø'= ø õ!te(ú (o b o N -c.g No. Kieskringen en gemeente of openbaar lichaam waar het hoofdstembureau is gevestigd.... 's-gravenhage Rotterdam Dordrecht Leiden paginall

3 . Aantalstemmen per lijst Lijstnr Kieskring Totaal aantal I o Totaal Blanco stemmen Ongeldige stemmen Hashcode: OO 8 F DE EA E D A9 FD BE E D 8 8C I -- :8: pagina /

4 . Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stemmen In de processen-verbaal is vastgesteld in hoeverre er: - meer stembiljetten zijn geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten; - minder stembiljeften zijn geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten. Voor beide categorieën afzonderlijk stelt u het aantal voor de kieskring vast. Welke verschillen zljn in de processen-verbaal vastsesteld tussen het aantal toegelaten kiezers en qetelde stembilietten? r ln de stembureaus zijn 8 stembiljetten meer geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming. r ln de stembureaus zijn 9 stembiljetten minder geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming. Hoe worden deze verschillen in de processen-verbaal verklaard? Mogelijke reden voor het verschil Kiezers die een stembiljet hebben gekregen, hebben toch niet gestemd. Er zijn te weinig stembiljetten uitgereikt. Er zijn te veel stembiljetten uitgereikt. Er zijn stembiljetten kwijtgeraakt. Geen verklarino. s..-,.á*---å-* Andere verklaring. Hoe vaak sprake van? keer keer 9 keer keer 8 keer -ækeer. Aantal kiezers dat bij volmacht mocht stemmen Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtbewijs (schriftelijk of via ingevulde achterkant van de stempas), bedraagt 988. Hashcode:8FDEEAE889DAgFDBEE D8 8C--,:8: pagina /

5 . Kiesdeler aantat geldige stemmen op kandidaten 9 aantal zetels kiesdeler = 9 8. Lijstencombinaties a. Zonder lijstencombinaties zouden de aan de verkiezing deelnemende politieke groeperingen zelfstandig het volgende aantal zetels hebben behaald Iijstnummer (l'rjstencombinatie A) o (lijstencombinatie B) I (lijstencombinatie A) (lijstencombinatie A) I (lijstencombinatie B) aantal zetels I I b. De volgende lijstencombinaties worden in aanmerking genomen: tetter li itencomøinatie de liisten comb nat e in aanmerking ziin genomen A B l'tistnummers stemciifersvan liisten die voor de I o II aantalstemmen n aanmerk ng genomen lijstencombinatie Hashcode: O 8 F DE EA E D A9 FD BE E D Bi 8C -- :8: pagina / ô

6 9. Verdeling van de volle zetels lijstnummer of lefter lijstencombinatie A (,8, e) B (, ) l (Kieskring ) aantal stemmen : kiesdeler t 9t 9 t 9 t 9t 9 t 9 t 9t 9 t 9t 9 t 9 t 9 t aantal volle zetels I Totaal aantal zetels Totaal aantal toegewezen volle zetels Restzetels - Hashcode: 8 F DE EA E D Ag FD BE E D 8 BC St lo-o}-zos :8: pagina /

7 . Verdeling van de restzetels De restzetels zijn achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten die met een zetel erbij het grootste gemiddelde aantal stemmen per zetel hebben. a oe vãr[ieãng van ãg rwegoã Kamei of het Europees Parlement komt een lijst pas in aanmerking voor een iestzetel als de I'rjst ien minste de kiesdeler heeft gehaald' lijstnummer of letter lijstencombinatie A (, 8, 9) B (, ) ô (Kieskring ) re stzete I toege ke nd a an Iij st of I ij ste ncombinatie restzetel t t8 t lb t / 8/9 8 8 / 9 8/9 88 / 9 lb / 9 / 9 B/9 88 / A aantal restzetels Hashcode: O 8 F DE EA E D A9 FD BE E D B 8C I --' :8: pagina /

8 . Verdeling van de zetets binnen lijstencombinaties Bij de verdeling van zetels binnen een lijstencombinatie wordt eerst de combinatiekiesdeler bepaald. Vervolgens wordt het aantal stemmen per lijst gedeeld door de combinatiekiesdeler. Dat levert rret-aantal volle zetels per lijst op. Tot slot worden de restzetels achtereenvolgens toegewezen aan de lijsten die na verdeling van d" ;;ië zetels het grootste overschot aan stemmen hebben. Letter lijstencombinatie: A aantal stemmen lijstencombinatie aantal zetels tijstencombinatie combinatiekìesdeler = 8 verbonden lijsten aantal stemmen.. combinatiekiesdeler = aantal volle zetels Lijst 88 8 t Lijst t Lijst t Aantal zetels van deze lijstencombinatie Aantal toegewezen volle zetels binnen deze lijstencombinatie Restzetels lijstencom binatie - lll. v"rd"lino u"n d".""þ"t"r" binn"n d"r" rii"t"n.orbin"ti" verbonden lijsten aantal volle zetels overschot toegewezen restzetels Lijst 8 t't Lijst 8 t Lijst 9 9 t aantal zetels Letter lijstencombinatie: B aantal stemmen lijstencombinatie aantal zetels lijstencombinatie combinatiekiesdeler = 89 ll' V"rd"linq u"n d" uoil" ret"r" binn"n d"=" rii"t"n"orbin"ti" verbonden lijsten aantal stemmen combinatiekiesdeler = Lijst Lijst t 89t aantal volle zetels Aantal zetels van deze lijstencombinatie Hashcode: 8 F DE EA E B 8 9 D A9 FD BE E D 8 8C lo--s :8: pas na I /

9 Aantal toegewezen volle zetels binnen deze lijstencombinatie Restzetels lijstencombinatie - lll. Verdelinq van de reseetels binnen deze liistencombinatie verbonden lijsten aantal volle zetels overschot toegewezen restz,etels Lijst Lijst aantal zetels Hashcode: OO 8 F DE EA E D Ag FD O,FE E PJ 8 8c --.! s:.ç -zq P9gina I /

10 . Totaal aantal zetels per politieke groepering aanduiding politieke groepering lijstnummer aantal zetels WD PW (Partij voor de Vrijheid) Democraten (D) CDA Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie GROENLINKS Partij voor de Dieren SOPLUS Nederland Lokaal Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland Libertarische Part'rj (LP) JEZUS LEEFT Vrijzinnige Partij o I 't 8 Hashcode:8FDEEAE889DAgFDBEED8 BcsTlo--lbs:8: pasina

11 . Verdeling van de zetels binnen de lijstengroepen (alleen van toepassing bij de vetuiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten van een provincie met meer dan één kieskring) Bij de verdeling van zetels binnen een lijstengroep wordt eerst de groepskiesdeler bepaald. Vervolgens wordt het aantal stemmen per lijst gedeeld door de groepskiesdeler. Dat levert het aantal volle zetels per lijst op. De lijst die na verdeling van de zetels het grootste overschot heeft, krijgt een restzetel. Hashcode:8FDEEAE989DAgFDBEE DB 8C--:8: pagina /

12 Aanduiding politieke groepering: CDA Lijstengroepnummer: Toegewezen aantal zetels liistenoroep: aantal stemmen 88 aantal zetels groepskiesdeler = 9 lijst of stel gelijkluidende lijsten Kieskring' Kieskring Kieskring Kieskring aantal stemmen aantal volle zetels per liist overschot toegewezen aantal restzetels aantal zetels -.. *- -.". Hashcode: B F,ÞE.Få., E Q Ag-t..D- gâ.þ-e! D 8 8C I -- :8: pagl nal

13 . Stemmen per lijst met tenminste één zetel Hashcode: O B-.F DE EA E B 8 9 D.9 FD _BE E D 8 8c sij '9.q-! :8: pagina /

14 Aanduiding politieke groepering Stel gelijkluidende lijsten: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lijst WD Vermeulen, F. (Floor) (m) van den Berg, C.M.C. (Christelle) (v) van der Sande, R.A.M. (Rogier) (m) van Staalduinen, J. (Jan-Paul) (m) van Dobben de Bruijn, M,t. (Marijke) (v) Brill, T.L. (Tiemen) (m) Bonnevits-de Jong, L. (Laurine) (v) B Ludema, M.W. (Marcel)(m) 9 Nelisse, R.M.L. (Mirjam) (v) Weide, R.F. (Rense) (m) Kurvers, S.A. (Bas) (m) Paymans, F.A. (Frits) (m) Hosseini, M. (Masoumah) (v) de Vries, G.A. (Ben) (m) van Poeteren, J. (Hans)(m) Wilson-Verboom, L.Y. (Lida) (v) van Woensel, P.T. (Pieter) (m) B van Hensbergen, A.Y.D. (Antal) (m) 9 Teeuwen, M.S.C.M. (Michiel)(m) van Kampen, H.P. (Harbrecht) (m) van Rossum, J.T.H. (Martin) (m) Duinmaijer, C.P. (Christiaan) (m) van Steensel-van Hage, C.H.C. (lneke) (v) Jarmohamed, E.M.F. (Eric) (m) Jitan, W.A.M. (Vijay) (m) Ugur, M.D. (Muzafer) (m) Hagen, M.G.J. (Marck) (m) 8 Houtzager, M.A. (Marcel) (m) 9 Batelaan, R. (Roel) (m) de Heer-Coenradie, E.C. (Elly) (v) Ras, T.A. (Teja) (v) Hendriks, M.P. (MatthUs) (m) Hoenderop, E. (Estheg (v) Schulte, M.M.H. (Marleen) (v) Veenstra, E. (Bert) (m) Heuvelman, D. (Dick) (m) Hijkoop, D.T.J. (Dennis) (m) 8 Kampinga, E.R. (Eric) (m) 9 Crouwers, L.F.M. (Bart) (m) aantal stemmen per kieskring B B o 9 B B B B BB 8 9 B 8 9 B aantal stemmen ô Hashcode: 8 F DE EA E DA9 FD BE E D 8 Bc s -- j:8: pagina /

15 Aanduiding Politieke groeper ng Stel gelijkluidende lijsten: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels volgnummer naamkandidaat op de lijst WD I Schotel, J.W.C.B. (Jan Willem) (m) Krijger, J.H. (Jacob) (m) Hoekstra, S. (Simon) (m) Jansen, M. (Martin) (m) van de Zande, R. (Ruben) (m) aantal stemmen Per kieskring 9 I I aantal stemmen de Bondt, LG.M V 9 9 rrach n le' no R F DE EA E DA9FDBEE D 8 8C -- :8: pagina /

16 Aanduiding politieke groepering: Stel gelijkluidende tijsten: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lijst Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) H illebrand, R. (Ron) (m) Koning, A.L. (Anne) (v) Çelik, M. (Metin) (m) Matil, N.K.O. (Naomie) (v) Minderhout, W.A. (Wiilem) (m) Mudde, L.F. (Leo) (m) Siljee, M. (Menno) (m) B Pilon, A. (Annelies) (v) 9 Hindriks, D.V. (Rik) (m) de Jong, T. (Tim) (m) Loose, M.A. (Martin) (m) Oudhof, N.A. (Nico) (m) Elouachoun, R. (Rachid) (m) van der Hoeven, A.A.M. (paulien) (v) Hazelebach, A. (Arjen) (m) Kooy, A.P. (Andy) (m) de Boer, F.W. (Rik) (m) 8 Bosman, G.H. (Gerard) (m) 9 Hitzert, D.P. (Dick) (m) Slotema, G. (Gerard) (m) van Merode, A.C.C.M. (Rian) (v) Krabbe, R.B.A.M. (René) (m) Guttenberg-Magno Batáglia, O.M. (Olga) (v) Verbeek, J. (Johan) (m) Dankaart, D. (Daan) (m) van Baren, R. (René) (m) Veld, J.J. (Johan) (m) 8 Borggreve, E.R. (Eric (m) aantal stemmen per kieskring B 99 9 I 9 B BO aantal stemmen B Hashcode: 8 F DE EA E SDAg FD BE E D 8 BCST l-- :8: oaqina /

17 Aanduiding politieke groepering : Stel gelijkluidende lijsten: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lüst de Vree, J.H. (Henk) (m) Privê, B. (Bart) (m) Braam, E.G.T. (Ed) (m) Dulfer, T.F. (Tessa) (v) Kok, T.P. (Tomas)(m) Zwerus, G.J. (Jan) (m) Groenendijk, H.W.H. (Harm) (m) I Rijken, J.J. (Jeffrey) (m) I Mooiman, J. (Jeremy) (m) Apon, H. (lwahn)(m) de Graaff, P.L. (Paola) (v) de Roode, M. (Michael) (m) Friedhoff, W. (Wesley) (m) Jongeneel, M.J.H. (Mark) (m) Deen, P.L.J. (Peter) (m) Soijer, J.C.M. (Johan) (m) Pons, D. (Delroy) (m) 8 Moody, B.N. (Bas) (m) 9 van der Stappen, R.J. (Robert Jan) (m) Jongeneel, G.P. (Gert) (m) Burger, G.A. (Gerard) (m) Elissen, A. (Andre) (m) Maeijer, V. (Vicky) (v) Solms, N. (Norbert) (m) Fritsma, S.R. (Sietse) (m) PW (Partij voor de Vrijheid) 8 I aantal stemmen per kieskring aantal stemmen Hashcode:OO8FDEEAE889DA9FDBEED88Cl'-:8: pagina

18 Aanduiding politieke groepering : Lijstengroep: Kieskring: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lijst CDA 8 Bom-Lemstra, A.W. (Adri) (v) Verkoelen, P.J.H.D. (Ellen) (v) Stolk, M. (Meindert) (m) Rijken, P.J. (Paul) (m) Kip, M. (Marischa) (v) van der Bent, H.S. (Herman) (m) Çetin, M. (MuzaffeQ (m) B de Haan, M.A.C. (Maurits) (m) 9 Ravensbergen, J.W. (Jeroen) (m) Kastelein, J. (Jaco) (m) develd-van Hassel, M.P.J. (Monique)(v) Bikker-Trouwborst, G. (Gerdien) (v) van den Berg, A. (Arie) (m) Kleijbeuker, P.M. (Pauline) (v) Edel, T.C. (Theo) (m) Zhou, W. (Atom) (m) Zwinkels-van den Broek, C.H.M. (lneke) (v) 8 Buijs, T.S.F. (Frank) (m) 9 Fasol, P.W.H. (Peter) (m) Schmi, T.J.J. (Theo)(m) 't Hart, C.M.P. (Marcel) (m) Dupont, c.p.w. (cijs)(m) Verboom, P. (Pieter) (m) Yis, A.J.D. (Arrie) (m) Vrugt, R. (René) (m) de Ruiter, W. (Wim) (m) de Fonkert, A.C. (Marco) (m) 8 van Toornburg, C.J. (Han) (m) 9 Keizerwaard, A. (Bram) (m) van de Camp, W.G.J.M. (Wim) (m) Stolte, W.J. (Wilbert) (m) den Dulk, P.J.L. (Pieter) (m) van den Heuvel, F.A.M. (Frank) (m) Doll-Gras, J.M.J.F. (Jeannette) (v) Franken, H. (Hans) (m) de Lange, E.M.R. (Esther) (v) de Vries, J.M. (Jan) (m) 8 van Geest, P.J.J. (Paul) (m) aantal stemmen 9 Slagter, J. (Jan) (m) B Hashcode: 8 F DE EA E D Ag FD BE E D 8 ac s -- :8: pagina 8 /

19 Aanduiding politieke groepering Lijstengroep: Kieskring: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lijst CDA 9 Bom-Lemstra, A.W. (Adri) (v) Verkoelen, P.J.H.D. (Ellen) (v) Stolk, M. (Meindert) (m) Rijken, P.J. (Paul) (m) Kip, M. (Marischa) (v) van der Bent, H.S. (Herman) (m) Çetin, M. (Muzaffer) (m) I de Haan, M.A.C. (Maurits) (m) 9 Ravensbergen, J.W. (Jeroen) (m) Kastelein, J. (Jaco) (m) develd-van Hassel, M.P.J. (Monique) (v) Bikker-Trouwborst, G. (Gerdien) (v) van den Berg, A. (Arie) (m) Kleijbeuker, P.M. (Pauline) (v) Edel, T.C. (Theo) (m) Zhou, W. (Atom)(m) Zwinkels-van den Broek, C.H.M. (lneke) (v) 8 Buijs, T.S.F. (Frank)(m) 9 Fasol, P.W.H. (Peter) (m) Schmitz, T.J.J. (Theo) (m) 'thart, C.M.P. (Marcel) (m) Dupont, G.P.W. (Gijs) (m) Verboom, P. (PieteQ (m) Vis, A.J.D. (Arrie) (m) Vrugt, R. (René) (m) de Ruiter, W. (Wim) (m) de Fonkert, A.C. (Marco) (m) 8 van Toornburg, C.J. (Han) (m) 9 Keizerwaard, A. (Bram) (m) Zandberg, B.C. (Christine) (v) de Jonge, H.M. (Hugo) (m) Dekkers, A. (Aart) (m) Walraven, B.J.W. (Bart-Jan) (m) van der Meer, C. (Kees) (m) Bodifée, H.J. (Harry) (m) Schellenboom, F. (Frank) (m) Costa Moreira, C.R. (Célio)(m) 8 van der Heijde, A.J.C.M. (Arnold) (m) 9 Hallema, A. (Alex) (m) aantal stemmen óo 8 9 Hashcode: 8 F DE EA E B 8 9 D A9 FD BE E D B 8C -- :8 pagina 9 I

20 Aanduiding politieke groepering Lijstengroep: Kieskring: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lûst Wielemaker, A.C. (Christof) (m) Vogelaar, M.M. (Monique) (v) Boekhoud, P. (Piet) (m) Lamers, P.A.W. (Peter) (m) de Lange, E.M.R. (Esther) (v) de Vries, J.M. (Jan) (m) van Geest, P.J.J. (Paul) (m) CDA 9 aantal stemmen Slagter, J. (Jan) (m) 9 9 B Haslrcpde: 8 F DE EA E D A9_ FD BE E D 9 8q q -- :8: paginq.

21 Aanduiding politieke groepering Lijstengroep: Kieskring: Totaal aantal stemmen Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lijst Bom-Lemstra, A.W (Adri) (v) CDA 8 Verkoelen, P.J.H.D. (Ellen) (v) Stolk, M. (Meindert) (m) Rijken, P.J. (Paul) (m) Kip, M. (Marischa) (v) van der Bent, H.S. (Herman) (m) Çetin, M. (Muzaffer) (m) B de Haan, M.A.C. (Maurits) (m) 9 Ravensbergen, J.W. (Jeroen) (m) Kastelein, J. (Jaco) (m) develd-van Hassel, M.P.J. (Monique) (v) Bikker-Trouwborst, G. (Gerdien) (v) van den Berg, A. (Arie) (m) Kleijbeuker, P.M. (Pauline) (v) Edel, T.C. (Theo) (m) Zhou, W. (Atom) (m) Zwinkels-van den Broek, C.H.M. (lneke) (v) B Buijs, T.S.F. (Frank) (m) 9 Fasol, P.W.H. (Peter) (m) Schmitz, T.J.J. (Theo)(m) 't{art, C.M.P. (Marcel) (m) Dupont, G.P.W. (Gijs)(m) Verboom, P. (Pieter) (m) Vis, A.J.D. (Arrie) (m) Vrugt, R. (René)(m) de Ruiter, W. (Wim) (m) de Fonkert, A.C. (Marco) (m) 8 van Toornburg, C.J. (Han) (m) 9 Keizerwaard, A. (Bram) (m) de Haan, G.J. (Gerard) (m) Groenewegen, N.A.M. (Nico) (m) Heemskerk, M.W. (Marco) (m) van Leeuwen-Klink, E.A'G. (Elisabeth) (v) Veldhuijzen, G. (Govert) (m) Demoed, J.J. (Hans) (m) van Vuren, H.G. (Hendrik) (m) Kraijo, J. (Arjan) (m) 8 Veerman, S.J. (Sjoerd) (m) 9 PIjl, D. (Dirk) (m) aantal stemmen H chcorle: OO 8 F DE EA E D Ag FD BE E D 8 8C I -- :8: pagina

22 Aanduiding politieke groepering: Lijstengroep: Kieskring: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lijst CDA 8 Klink, E.B. (Eeuwit) (m) Klein Breteler, J.J.A.H. (Hans) (m) van Loo, P.D. (Peter) (m) Groeneweg, P.J. (Petra) (v) Verbeek, J.G.P. (Koos) (m) de Lange, E.M.R. (Esther) (v) de Vries, J.M. (Jan) (m) aantal stemmen 88 8 van Geest, P.J.J. (Paul) (m) 9 8 Slagter, J. (Jan ) (m) 8 Hashcode: B F DE EA E B 8 9 D Ag FD BE El D 8 8c s --i l:8: pagina

23 Aanduiding politieke groepering: Lijstengroep: Kieskring: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lijst Bom-Lemstra, A.W (Adri) (v) CDA Verkoelen, P.J.H.D. (Ellen) (v) Stolk, M. (Meindert) (m) Rijken, P.J. (Paul) (m) Kip, M. (Marischa) (v) van der Bent, H.S. (Herman) (m) Çetin, M. (Muzaffer) (m) B de Haan, M.A.C. (Maurits) (m) 9 Ravensbergen, J.W. (Jeroen) (m) Kastelein, J. (Jaco) (m) develd-van Hassel, M.P.J. (Monique) (v) Bikker-Trouwborst, G. (Gerdien) (v) l van den Berg, A. (Arie) (m) Kleijbeuker, P.M. (Pauline) (v) Edel, T.C. (Theo) (m) Zhou,W. (Atom) (m) Zwinkels-van den Broek, C.H.M' (lneke) (v) 8 Buijs, T.S.F. (Frank) (m) 9 Fasol, P.W.H. (Peter) (m) Schmitz, T.J.J. (Theo) (m) 't Hart, C.M.P. (Marcel) (m) Dupont, G.P.W. (GUs) (m) Verboom, P. (Pieter) (m) Vis, A.J.D. (Arrie)(m) Vrugt, R. (René) (m) de Ruiter, W. (Wim) (m) de Fonkert, A.C. (Marco) (m) 8 van Toornburg, C.J. (Han) (m) 9 Keizerwaard, A. (Bram) (m) Wessels, C.C.M. (Chris) (m) Bremmer, C. (Cees) (m) van Trigt, F.Q.A. (Fred) (m) Pronk, C.P. (Cees) (m) van Jaarsveld, N.H.M. (Nico) (m) van Berkesteijn, H.A. (Hugo) (m) Demoed, J.J. (Hans) (m) de Haan, J. (Jan-JaaP) (m) 8 Kastelein, M. (Marco) (m) 9 de Jager, J.A. (Han) (m) aantal stemmen Hashcode: OO 8 F DE EA E D Ag FD BE E D B 8C -- :8: pagina

24 Aanduiding politieke groepering Lijstengroep: Kieskring: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lijst CDA Veninga, G. (Trudy) (v) Hiskes-Willemse, M.E.A. (Mea) (v) de Lange, E.M.R. (Esther) (v) de Vries, J.M. (Jan) (m) van Geest, P.J.J. (Paul) (m) SI J. (Jan) (m) aantal stemmen 88 Hashcode: 8 F DE EA E sd A9 FD BE E'!.D q Bc s -- b:8: pagina l'l

25 Aanduiding politieke groepering Stel gelijkluidende lijsten: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lüst SP (Socialistische Part'tj) 8 Vermeulen, P.L. (Bart) (m) van Aelst, R. (Lies) (v) Hoogendam, F.J. (Frank Johan) (m) Soares, M.L. (Luiza) (v) Slooter, J. (Hans) (m) Snellink, G.J. (Jerry) (m) vanwel, H.W. (Leonie) (v) I Metselaar, W.M. (Wim) (m) 9 Verburgh-van Raavens, M.P. (Riene) (v) de Bakker, E.R. (Eva) (v) Meijer, A. (Alfred) (m) de Pijper, M.L. (Maarten) (m) Meijer, E.T.M. (Erik) (m) van Galen-Oostrum, C.M. (Karin) (v) Menzel, F. (Frank) (m) Khalil, M. (Jewana) (v) van Zanten, A.M. (Guus) (m) B Löke, J.J.C. (Jolanda)(v) '9 Roggeveen, D. (Dave) (m) Wijnkoop, J.T. (Joop) (m) Vos, B.R. (Bart)(m) van Ree, L.J.C. (Loes) (v) Huijgens-Gorlee, M. (Merel) (v) de Reuver, R.J.M. (Rob) (m) Lepelaar, N. (Nurhaya) (v) Steijn, C.P. (Carel)(m) Bierlee, M.B.E. (MandY) (v) 8 Schriek, J.N. (Jo) (m) 9 Kroon, D. (Daan) (m) Boujdi, l. (llyas) (m) Hoekstra, A.J. (Arnout)(m) van Gelderen, R.A. (Roos)(v) van Leeuwen, H. (Hans) (m) Lugthart, B.D. (Björn) (m) Dansen, E.L. (Eva) (v) van Steenderen, A. (Alexander) (m) Muller, H.A. (André) (m) 8 Vergeer-Mudde, F. (Fenna) (v) 9 Janssen, R.A. (Rik) (m) van der Nat, H.F.A. arre) (m) aantal stemmen Per kieskring o o I I 8 o B B 9B aantal stemmen Hashcode: OO 8 F DE EA E D Ag FD BE E D 8 8C -- :8: pagina

26 Aanduiding politieke groepering: Stel gelijkluidende lijsten: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lijst Democraten (D) Wenneker, G. (Geertjan) (m) Bade, J.N. (Janelle)(v) Kasmi, S. (Said) (m) Breitbarth, P.V.F.L. (Paul) (m) Meurs, J.M.A. (Josine) (v) Wijbenga, A. (Anneke) (v) Oosterop-van Leussen, H.R. (Ria) (v) I van Rijnberk, A.T. (Ton) (m) I van Oudenhoven-Rijskamp, J. (Juliêt) (v) Puts, J. (Jan) (m) Arens, J.W. (Jaap) (m) Klimbie, J.W. (Joost) (m) Ker zer-zweers, R.M. (Rosemarie) (v) Pherai, A.N.R. (Anjani) (v) Schotanus, K. (Karel)(m) Ekkelenkamp, G. (Gernand) (m) Meirmans, T.G.G. (Tom) (m) 8 van der Velde, R.P. (Roland) (m) 9 Mekers, P.M. (Peter) (m) Verkade, L. (Leen) (m) Feenstra-Bruins, S.l. (Sonja) (v) Bosch, A.J. (Bert) (m) van Minnen, C.L. (Christiaan) (m) Dörr, D. (Dick) (m) Bongers, J. (Hans) (m) van Ommen, W.C. (Marinka) (v) van dervet, R. (Ruben) (m) 8 Spek, R.L.H. (Richard) (m) 9 Zaroual, M. (Mohammed) (m) El Houari, L. (Lahbib) (m) Putman, S. (Sjors) (m) Wijnands, L.F.M. (Bart) (m) Elmaci, J. (Jasin) (m) Silva, V.L. (Vera) (v) Adamse, T.P. (Theo)(m) Timmer, N.C. (Naomi) (v) van Brussel, L. (Lodi) (m) 8 Zeijlemaker, A.P.B. (Lydia) (v) 9 Verhoork, J.E.M. (Marianne) (v) aantal stemmen per kieskring B 9 I B B B B B8 9 ' aantal stemmen BB B B Hashcode:8FDEEAE889DAgFDBEE D8 8C--:8: pagina

27 Aanduiding politieke groepering Stel gelijkluidende lijsten: Totaal aäntal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lijst Monasso, T. (Ton) (m) Wever, C.L. (Christiaan) (m) Plaizier, A.G.D. (Dick)(m) van der Tas, E.R. (Rosa) (v) Glavimans, J.F.M. (Juliette) (v) Wever, H. (Harry) (m) van der Eng, M.H. (Michiel) (m) Stuurman, J.H. (John) (m) 8 Weber, J.F. (Han) (m) Democraten ô (D) aantal stemmen per kieskring 8 9 B aantal stemmen Hashcode: 8 F DE EA E D A9 FD BE E D 8 8C I -- :8: pagina

28 Aanduiding politieke groepering Stel gelijkluidende lijsten: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lijst GROENLINKS 9 Sahin, H. (Huri) (v) Po$er, B.K. (Berend) (m) van Hunnik, A. (Anneloes) (v) Klumpes, R. (Robert) (m) Laurier, J.P. (Jan) (m) Joester, F. (Frauke) (v) van Lange, P. (Petra) (v) B Vissers, M. (Marcel) (m) 9 van Driel, M. (Melanie)(v) Ottevanger, C.M. (Cees) (m) Molier, J. E. (Jeannine)(v) van Keeren, F.F. (Frank Fabian) (m) van Noort, P. (Prescillia) (v) van der Kroft, E.M. (Erik) (m) Noorduyn, R. E. (Ruth) (v) Kapteijns, A.J.F. (Arjen) (m) Hol, S. (Sandra) (v) 8 Cengiz, U.S. (Sinan) (m) 9 Augustijn, T. (Tessa) (v) Wardenaar, H. (Henk) (m) Veenstra, A. (Amelie) (v) Maal, L. (Leo) (m) Min, M.L.A. (Marlou) (v) van Egmond, J.A.R.M. (Annelies) (v) Bos, J.H. (Jan Hendrik) (m) Verbaken, K.T.A.M. (Karin) (v) Rijsdijk, A.J. (Arjen) (m) 8 Baneke, M.H. (Mirja) (v) 9 Blokhuizen, A.B. (Alfred) (m) Carelsen, F.L.E. (Francis) (v) Bosch, A.J. (Arjan) (m) Bolten, S.C.C.M. (Saskia) (v) Toet, D. (Dik) (m) Wiebosch-Steeman, M. (Maria) (v) Bakker, A. (Adri) (m) óo, M.G.T. (Mar ke) (v) aantal stemmen per kieskring 9 B9 8 o b 8 I II b b B o 9 B BO 9 I aantal stemmen Hashcode: oo 8 F DE EA E D A9 FD BE E D 8 8C -- :8: pagina 8

29 Aanduiding politieke groepering: Stel gelijkluidende lijsten: Totaal aantal stemmeri: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lüst ChristenUnie I 899 Schaapman, C.H. (Chris) (m) Scheuruvater, W.C. (Wilco) (m) Baloo$e, l.s. (lxora) (v) Schonewille, J.P. (Jacco) (m) Wilsterman, C.M.V, (Mia) (v) Witte, A.R. (Arjan) (m) Lont, Y.L. (Ytzen) (m) 8 Vente, J. (Jan) (m) 9 Schotanus, G. (Gerard) (m) Sierksma, O. (Oene)(m) van Veelen, G.W. (Gerrit Wim) (m) Clement-de Jonge, J. (Janine) (v) Kuijt-van den Oever, A. (Atie) (v) den Uil, J. (Jan) (m) Paul-Jonker, E. (Esther) (v) de Jong, G. (Gerrit) (m) Wieles, J.R.l. (Job) (m) 8 Schneider, W. (Willem) (m) 9 Nederstigt, F.A.J. (Frans) (m) Kars, A.A. (Arie) (m) Bikker, G.P. (Bert) (m) van Harten, R. (Ruud)(m) vanwolfswinkel, J. (Johan) (m) Verspuij, J.D. (Jan) (m) Scholtens-de Vries, C.F. (Charlotte) (v) Glastra, A. nes) (v) aantal stemmen per kieskring 9 o o I aantal stemmen I B Hashcode: 8 F DE EA E D Ag FD BE E D 8 8C -- :8: pagina 9

30 Aanduiding politieke groepering Stel gelijkluidende lijsten: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lijst Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) o 9 Stoop, S. (Servaas) (m) van Dieren, H. (Henk) (m) van dervelden, C. (Chris) (m) Matze, J.K. (Johan)(m) van den Berg, C.P.W. (Peter) (m) van Duijn, W.J. (Wim) (m) Herweijer, H. (Hendrik)(m) B van der Wulp, A.D. (Adriaan) (m) 9 de Jager, C.N. (Nico) (m) van der Wulp, A.T. (Anthony) (m) Schipaanboord, G.P. (Geert) (m) Zevenbergen, P.A. (Peter) (m) l Rozendaal, J.N. (Jan Nathan) (m) Stoop, T.A. (Teunis) (m) van Dijk, D.J.H. (Diederik) (m) van den Heuvel, J.L. (Jan Leendert) (m) Akkerman, H. (Harmen) (m) 8 Vroegindeweij, W.J. (Wouter-Jan) (m) 9 Weijers, P.M.D. (Pieter) (m) Egas, C.A. (Corné) (m) de Graaf, M.P. (Martin) (m) Nieuwenhuis, E.J. (Evert Jan) (m) de Vos, J. (Jan) (m) Hoek, M.J.W. (Rien) (m) Anker, W. (William) (m) Grinwis, P.C. (Peter) (m) van derwende, A. (André) (m) 8 Breedveld, J.S. (John) (m) 9 Smit, V.A. (Volbregt)(m) Schippers, J.A. (Jan) (m) aantal stemmen per kieskring 8 o B B B B 8 B 'l B B o 8 aantal stemmen Hashcode:8FDEEAE889DAgFDBEE D8 8Cl--:8: pagina /

31 Aanduiding politieke groepering Stel gelijkluidende lijsten: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lijst SOPLUS Struijlaard, J.W.A. (John) (m) Bakx, W.M. (Willem) (m) Pont, P. (Peter) (m) de Keijzer, L.H.C. (Laurens) (m) Fekkes, S.F. (Sjoerd) (m) Siemons, J.C. (Sjef) (m) Haasnoot, J.H. (Jaap) (m) I De Mulder, R.V. (Richard) (m) 9 Hilte, M.S. (Marianne) (v) Dor, F. (Frans) (m) Haksel, R.P.C. (Robert) (m) de Vries, A.E. (Auke) (m) Cornet, C.J. (Hans) (m) Bom, M.D.M. (Madzy) (v) Nagel, J.R. (Joke) (v) Frietema de Vries, F.T. (Femke) (v) Münninshoff, A.H.J.F.S. (Alexander) (m) aantal stemmen per kieskring I aantal stemmen s BB 9 88 Hashcode: OO 8 F DE EA E D A9 FD BE E D 8 8C Z I -- :8: pagina /

32 Aanduiding politieke groepering Stel gelijkluidende lijsten: Totaal aantal stemmen: Totaal aantal zetels: volgnummer naamkandidaat op de lijst Partij voor de Dieren 9 van Viegen, A.H.K. (Carla) (v) Canton, B. (Bart) (m) Leeuwis, N. (Nathalie) (v) Seur, A.M.L. (Anita) (v) Barker, R.N. (Robert) (m) Tan, R.Z.Y. (Richard) (m) Storm, W. (Willem-Jan) (m) B Keij, P.C.S. (Sylvia) (v) 9 Kerkmans, C.J. (Corina) (v) Teunissen, C. (Christine) (v) de Vos, D.M. (Dick) (m) van der Lee, J.D. (Jeroen) (m) Gerritsen, M. (Martine) (v) Crombaghs, M.J.E. (Marc) (m) van dervelden, R.T.J. (Ruud) (m) van der Kaap, H. (Harbert) (m) Hoogerwerf, H.M.M. (Hanke) (v) 8 Smit, R. (Robin) (m) 9 Ouwehand, E. (Esther) (v) aantal stemmen per kieskring 88 9 B 9 o o B B8 8 aantal stemmen Hashcode: 8 F DE EA E BS 8 9 D A9 FD BE E D 8 8C -- :8: pagina

33 . Toewijzing van zetels aan kandidaten en rangschikking per I'rjst Hashcode:BFDEEAE889DA9FDBEEl D9 8C--:8: pagina /

34 Aanduiding politieke groepering Lijst Toeqewezen aantal zetels WD l. Met voorkeur gekozen kandidaten De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben ten minste o/ovan de kiesdeler gehaald naam woonplaats aantal stemmen Vermeulen, F. (Floor) (m) van den Berg, C.M.C. (Christelle) (v) van Dobben de Bruijn, M.l. (Marijke) (v) van der Sande, R.A.M. (Rogier) (m) Boskoop Rotterdam Leiden Leiden ll. Overige gekozen kandidaten De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten. naam woonplaats aantal stemmen van Staalduinen, J. (Jan-Paul) (m) Brill, T.L. flemen) (m) Bonnevits-de Jong, L. (Laurine) (v) Ludema, M.W. (Marcel) (m) Nelisse, R.M.L. (Mirjam) (v) Weide, R.F. (Rense) (m) Den Hoorn 's-gravenhage Berkel en Rodenrijs Rotterdam Dirksland 's-gravenhage 9 9 lll. Rangschikking kandidaten De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven Uitzondering hierop z'tjn de volgende lijsten: Hashcode:,8 F DE EA E p A9_ FD BE E D 8 8C -- :8: pqgina Q- /,

35 Aanduiding van de groepering Stel gelijkluidend e liisten: WD Kandidaten in volgorde van rangschikking Vermeulen, F. (Floor) (m) van den Berg, C.M.C. (Christelle) (v) van Dobben de Bruijn, M.l. (Marijke) (v) van der Sande, R.A.M. (Rogier) (m) van Staalduinen, J. (Jan-Paul) (m) Brill, T.L. Cliemen) (m) Bonnevits-de Jong, L. (Laurine) (v) Ludema, M.W. (Marcel) (m) Nelisse, R.M.L. (Mirjam) (v) Weide, R.F. (Rense) (m) Kurvers, S.A. (Bas) (m) Paymans, F.A. (Frits) (m) Hosseini, M. (Masoumah) (v) de Vries, G.A. (Ben) (m) van Poeteren, J. (Hans) (m) Wilson-Verboom, L.Y. (Lida) (v) van Woensel, P.T. (Pieter) (m) van Hensbergen, A.Y.D. (Antal) (m) Teeuwen, M.S.C.M. (Michiel) (m) van Kampen, H.P. (Harbrecht) (m) van Rossum, J.T.H. (Martin) (m) Duinmaijer, C.P. (Christiaan) (m) van Steensel-van Hage, C.H.C. (lneke) (v) Jarmohamed, E.M.F. (Eric) (m) Jitan, W.A.M. (Vijay) (m) Ugur, M.D. (Muzafer) (m) Hagen, M.G.J. (Marck) (m) Houtzager, M.A. (Marcel) (m) Batelaan, R. (Roel) (m) de Heer-Coenradie, E.C. (Elly) (v) Ras, T.A. Oeja) (v) Hendriks, M.P. (Matthijs) (m) Hoenderop, E. (Esther) (v) Schulte, M.M.H. (Marleen) (v) Veenstra, E. (Bert) (m) Heuvelman, D. (Dick) (m) Hijkoop, D.T.J. (Dennis) (m) Kampinga, E.R. (Eric) (m) Crouwers, L.F.M. (Bart) (m) Schotel, J.W.C.B. (Jan Willem) (m) Kr'rjger, J.H. (Jacob) (m) Hoekstra, S. (Simon) (m) Jansen, M. (Martin) (m) van de Zande, R. (Ruben) (m) de Bondt, l.g.m. (lngrid) (v) Hashcode:O8FDEEAE889DA9FDBEE DBj qcl'-:8: pagina /

36 Aanduiding politieke groepering Lijst Toegewezen aantal zetels Partijvan de Arbeid (P.v.d.A.) l. Met voorkeur gekozen kandidaten De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben ten minste o/ovan de kiesdeler gehaald naam woonplaats aantal stemmen Hillebrand, R. (Ron) (m) Koning, A.L. (Anne) (v) Çelik, M. (Metin) (m) Leiden Delft Rotterdam 8 ll. Overige gekozen kandidaten De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten. naam woonolaats aantal stemmen Matil, N.K.O. (Naomie) (v) Zoetermeer Minderhout, W.A. (Willem) (m) 's-gravenhage lll. Rangschikking kandidaten De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven Hashcode:BFDEEAE889DA9FDBEE D8 8C--:8: pasjla ql

37 Aanduiding politieke groepering Lijst Toegewezen aantal zetels PW (Partij voor de Vr'tjheid) I l. Met voorkeur gekozen kandidaten De volgende kandidaten z'rjn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben ten minste o/ovafi de kiesdeler gehaald naam woonolaats aantal stemmen de Vree, J.H. (Henk) (m) Privé, B. (Bart) (m) Dulfer, T,F. flessa) (v) Rijken, J.J. (Jeffrey) (m) Braam, E.G.T. (Ed) (m) Hardi nxveld-giessendam 's-gravenhage Dordrecht Rotterdam Rijswijk I 8 ll. Overige gekozen kandidaten De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten naam woonplaats aantal stemmen Kok, T.P. (Tomas) (m) Zwerus, G.J. (Jan) (m) Groenendijk, H.W.H. (Harm) (m) Leiden Oude-Tonge Hendrik-ldo-Ambacht 9 8 lll. Rangschikking kandidaten De kandidaten z'tjn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven Uitzondering hierop zijn de volgende lijsten: Hashcqdg: 8 F DE EA E DA9 FD BF E D 8 8C -- :8: pagina I

38 Aanduiding van de groepering Stel gelijkluidende lijsten: PW (Partij voor de Vrijheid) Kandidaten in volgorde van rangschikking de Vree, J.H. (Henk) (m) Privé, B. (Bart) (m) Dulfer, T.F. (Tessa) (v) Rijken, J.J. (Jeffrey) (m) Braam, E.G.T. (Ed) (m) Kok, T.P. (fomas) (m) Zwerus, G.J. (Jan) (m) Groenendijk, H.W.H. (Harm) (m) Mooiman, J. (Jeremy) (m) Apon, H. (lwahn) (m) de Graaff, P.L. (Paola) (v) de Roode, M. (Michael) (m) Friedhoff, W. (Wesley) (m) Jongeneel, M.J.H. (Mark) (m) Deen, P.L.J. (Peter) (m) Soijer, J.C.M. (Johan) (m) Pons, D. (Delroy) (m) Moody, B.N. (Bas) (m) van der Stappen, R.J. (Robert Jan) (m) Jongeneel, G.P. (Gert) (m) Burger, G.A. (Gerard) (m) Elissen, A. (Andre) (m) Maeijer, V. (Vicky) (v) Solms, N. (Norbert) (m) Fritsma, S.R. (Sietse) (m) Hashcode:8FDEEAE889DA9FDBEE D8 8C--:8: pagina 8 /

39 Aanduiding politieke groepering Lijst Toegewezen aantal zetels cda L Met voorkeur gekozen kandidaten De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben ten minste ZSYovan de kiesdeler gehaald naam woonplaats aantal stemmen wordt toegewezen Bom-Lemstra, A.W. (Adri) (v) Verkoelen, P.J.H.D. (Ellen) (v) Wateringen Rotterdam 9 9 Kieskring 9 Kieskring ll. Overige gekozen kandidaten De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten. Kieskrinq: naam woonplaats aantal stemmen Çetin, M. (Muzaffer) (m) Rotterdam Kieskrinq: naam woonplaats aantal stemmen van der Bent, H.S. (Herman) (m) 's-gravenhage Kieskrinq: naam woonolaats aantal stemmen Stolk, M. (Meindert) (m) Wassenaar Rijken, P.J. (Paul) (m) Westmaas Kip, M. (Marischa) (v) 's-gravenhage 9 lll. Rangschikking kandidaten De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven Hashcode:8FDEEE889ÞDAgFDBEEl DB 8C--:8: pagina 9 /

40 Aanduiding politieke groepering Lijst Toegewezen aantal zetels SP (Socialistische Partij) l. Met voorkeur gekozen kandidaten De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben ten minste Vo van de kiesdeler gehaald. naam woonplaats aantal stemmen Vermeulen, P.L. (Bart) (m) van Aelst, R. (Lies) (v) Soares, M.L. (Luiza) (v) Leiden Gorinchem Rotterdam 8 ll. Overige gekozen kandidaten De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten. naam woonnlaats aantal stemmen Hoogendam, F.J. (Frank Johan) (m) Delft Slooter, J. (Hans) (m) Gouda lll. Rangschikking kandidaten De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven Uitzondering hierop zijn de volgende lijsten: Hashcode: 8 F DE EA E D Ag FD BE E D B 8C -- :8: P!ei9! t

41 Aanduiding van de groepering Stel gelijkluidende liisten: SP (Socialistische Partij) Kandidaten in volgorde van rangschikking: Vermeulen, P.L. (Bart) (m) van Aelst, R. (Lies) (v) Soares, M.L. (Luiza) (v) Hoogendam, F.J. (Frank Johan) (m) Slooter, J. (Hans) (m) Snellink, G.J. (Jerry) (m) van Wel, H.W. (Leonie) (v) Metselaar, W.M. (Wim) (m) Verburgh-van Raavens, M.P. (Riene) (v) de Bakker, E.R. (Eva) (v) Meijer, A. (Alfred) (m) de Pijper, M.L. (Maarten) (m) Meijer, E.T.M. (Erik) (m) van Galen-Oostrum, C.M. (Karin) (v) Menzel, F. (Frank) (m) Khalil, M. (Jewana) (v) van Zanten, A.M. (Guus) (m) Löke, J.J.C. (Jolanda) (v) Roggeveen, D. (Dave) (m) Wijnkoop, J.T. (Joop) (m) Vos, B.R. (Bart) (m) van Ree, L.J.C. (Loes) (v) Huijgens-Gorlee, M. (Merel) (v) de Reuver, R.J.M. (Rob) (m) Lepelaar, N. (Nurhaya) (v) Steijn, C.P. (Carel) (m) Bierlee, M.B.E. (Mandy) (v) Schriek, J.N. (Jo) (m) Kroon, D. (Daan) (m) Boujdi, l. (llyas) (m) Hoekstra, A.J. (Arnout) (m) van Gelderen, R.A. (Roos) (v) van Leeuwen, H. (Hans) (m) Lugthart, B.D. (Björn) (m) Dansen, E.L. (Eva) (v) van Steenderen, A. (Alexander) (m) Muller, H.A. (André) (m) Vergeer-Mudde, F. (Fenna) (v) Janssen, R.A. (Rik) (m) van der Nat, H.F.A. (Harre) (m) Hashcode: 8 F DE EA E D A9 FD BE E D 8 8C -- :8: pagina

42 Aanduiding politieke groepering Lijst Toeoewezen aantal zetels Democraten (D) L Met voorkeur gekozen kandidaten De volgende kandidaten z'tjn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben ten minste To van de kiesdeler gehaald naam woonplaats aantal stemmen Wenneker, G. (Geertjan) (m) Bade, J.N. (Janelle) (v) Kasmi, S. (Said) (m) Meurs, J.M.A. (Josine) (v) Lisse Leiden Rotterdam 's-gravenhage ll. Overige gekozen kandidaten De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten naam woonplaats aantal stemmen Breitbarth, P.V.F.L. (Paul) (m) Wijbenga, A. (Anneke) (v) Oosterop-van Leussen, H.R. (Ria) (v) 's-gravenhage Voorschoten 's-gravenhage 9 lll. Rangschikking kandidaten De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven. Uitzondering hierop zijn de volgende lijsten: Hashcode: B F DE EA E D Ag FD BE E D 8 8C -- I b:8: paqina

43 Aanduiding van de groepering Stel qeliikluidende liisten: Democraten (D) Kandidaten in volgorde van rangschikking Wenneker, G. (Geertjan) (m) Bade, J.N. (Janelle) (v) Kasmi, S. (Said) (m) Meurs, J.M.A. (Josine) (v) Breitbarth, P.V.F.L. (Paul) (m) Wijbenga, A. (Anneke) (v) Oosterop-van Leussen, H.R. (Ria) (v) van Rijnberk, A.T. (Ton) (m) van Oudenhoven-Rijskamp, J. (Juliët) (v) Puts, J. (Jan) (m) Arens, J.W. (Jaap) (m) Klimbie, J.W. (Joost) (m) Keijzer-Zweers, R.M. (Rosemarie) (v) Pherai, A.N.R. (Anjani) (v) Schotanus, K. (Karel) (m) Ekkelenkamp, G. (Gernand) (m) Meirmans, T.G.G. (Tom) (m) van dervelde, R.P. (Roland) (m) Mekers, P.M. (Peter) (m) Verkade, L. (Leen) (m) Feenstra-Bruins, S.l. (Sonja) (v) Bosch, A.J. (Bert) (m) van Minnen, C.L. (Christiaan) (m) Dörr, D. (Dick) (m) Bongers, J. (Hans) (m) van Ommen, W.C. (Marinka) (v) van der Vet, R. (Ruben) (m) Spek, R.L.H. (Richard) (m) Zaroual, M. (Mohammed) (m) ElHouari, L. (Lahbib) (m) Putman, S. (Sjors) (m) Wijnands, L.F.M. (Bart) (m) Elmaci, J. (Jasin) (m) Silva, V.L. (Vera) (v) Adamse, T.P. (lheo) (m) Timmer, N.C. (Naomi) (v) van Brussel, L. (Lodi) (m) Zeijlemaker, A.P.B. (Lydia) (v) Verhoork, J.E.M. (Marianne) (v) Monasso, T. (Ton) (m) Wever, C.L. (Christiaan) (m) Plaizier, A.G.D. (Dick) (m) van der Tas, E.R. (Rosa) (v) Glavimans, J.F.M. (Juliette) (v) Wever, H. (Harry) (m) van der Eng, M.H. (Michiel) (m) Stuurman, J.H. (John) (m) Weber, J.F. (Han) (m) Hashcgde: OO 8 F DE EA E D A9 FD BE E D 8 8C -- :8: pagina

44 Aanduiding politieke groepering Lijst Toegewezen aantal zetels GROENLINKS l. Met voorkeur gekozen kandidaten De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben ten minste o/ovan de kiesdeler gehaald naam woonolaats aantal stemmen Sahin, H. (Huri) (v) van Hunnik, A. (Anneloes) (v) Zoetermeer Sommelsd'rjk 9 8 ll. Overige gekozen kandidaten De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten. naam woonplaats aantal stemmen Potjer, B.K. (Berend) (m) 's-gravenhage 99 lll. Rangschikking kandidaten De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven Uitzondering hierop zijn de volgende lijsten: Hashcode:8FDEEAE889DAgFDBEE'l D8 8C--:8: pagina t

45 Aanduiding van de groepering: Stel qeliikluidende liisten: GROENLINKS Kandidaten in volgorde van rangschikking: Sahin, H. (Huri) (v) van Hunnik, A. (Anneloes) (v) Potjer, B.K. (Berend) (m) Klumpes, R. (Robert) (m) Laurier, J.P. (Jan) (m) Joester, F. (Frauke) (v) van Lange, P. (Petra) (v) Vissers, M. (Marcel) (m) van Driel, M. (Melanie) (v) Ottevanger, C.M. (Cees) (m) Molier, J. E. (Jeannine) (v) van Keeren, F.F. (Frank Fabian) (m) van Noort, P. (Prescillia) (v) van der Kroft, E.M. (Erik) (m) Noorduyn, R. E. (Ruth) (v) Kapteijns, A.J.F. (Arjen) (m) Hol, S. (Sandra) (v) Cengiz, U.S. (Sinan) (m) August'rjn, T. (Tessa) (v) Wardenaar, H. (Henk) (m) Veenstra, A. (Amelie) (v) Maat, L. (Leo) (m) Min, M.L.A. (Marlou) (v) van Egmond, J.A.R.M. (Annelies) (v) Bos, J.H. (Jan Hendrik) (m) Verbaken, K.T.A.M. (Karin) (v) Rijsdijk, A.J. (Arjen) (m) Baneke, M.H. (Mirja) (v) Blokhuizen, A.B. (Alfred) (m) Carelsen, F.L.E. (Francis) (v) Bosch, A.J. (Arjan) (m) Bolten, S.C.C.M. (Saskia) (v) Toet, D. (Dik) (m) Wiebosch-Steeman, M. (Maria) (v) Bakker, A. (Adri) (m) Kleijweg, M.G.T. (Marijke) (v) Hashcode: 8 F DE EA E D A9 FD BE El D 8 8C -- :8: pagina

46 Aanduiding politieke groepering Lijst T ewezen aantal zetels ChristenUnie 8 l. Met voorkeur gekozen kandidaten De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben ten minste SVovan de kiesdeler gehaald. naam woonplaats aantal stemmen Schaapman, C.H. (Chris) (m) 's-gravenhage 9 ll. Overige gekozen kandidaten De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten naam woonolaats aantal stemmen Scheurwater, W.C. (Wilco) (m) Balootje, l.s. (lxora) (v) Papendrecht Rotterdam 9 lll. Rangschikking kandidaten De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven -*.-,.Hashcode: B F DE EA E D As Ep { -B^E-E-] D B 8C --þ l:8: -.- p.agina,-,.i

47 Hashcode:8FDEEAE889DAgFDBEEl DBl 8C--:8: oaoina Aanduiding politieke groepering Lijst Toegewezen aantal zetels Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) I L Met voorkeur gekozen kandidaten De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben ten minste % van de kiesdeler gehaald naam woonolaats aantal stemmen Stoop, S. (Servaas) (m) Dirksland 99 ll. Overige gekozen kandidaten De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten. naam woonplaats aantal stemmen van Dieren, H. (Henk) (m) van der Velden, C. (Chris) (m) Lexmond Krimpen aan den ljssel lll. Rangschikking kandidaten De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven

48 rjaah a ra.nn ÃR tr ntr FA F R 8 9 D A9 FD BE E D B 8C -- :8: pagina 8 Aanduiding politieke groepering Lijst T aantal zetels soplus l. Met voorkeur gekozen kandidaten De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben ten minste o/o van de kiesdeler gehaald' naam Struijlaard, J.W.A. (John) (m) woonplaats Rotterdam aantal stemmen 89 ll. Overige gekozen kandidaten De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten naam Bakx, W.M. (Willem) (m) woonplaats Hillegom aantal stemmen 8 lll. Rangschikking kandidaten De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven.

49 Aanduiding politieke groepering Lijst Toegewezen aantal zetels Partij voor de Dieren L Met voorkeur gekozen kandidaten De volgende kandidaten zijn met voorkeurstemmen gekozen. Deze kandidaten hebben ten minste o/o vãn de kiesdeler gehaald. naam woonplaats aantal stemmen van Viegen, A.H.K. (Carla) (v) Pijnacker 9 ll. Overige gekozen kandidaten De overige aan de lijst toegewezen zetels gaan naar de volgende kandidaten. naam woonplaats aantal stemmen Canton, B. (Bart) (m) Rotterdam 89 lll. Rangschikking kandidaten De kandidaten zijn gerangschikt in de volgorde zoals hiervoor is aangegeven Hashcode: 8 F DE EA E D Ag FD BE El D Bi 8C --.:8: pagina 9

50 . Stemmen per lijst zonder zetel Hashcode:8FDEEAE889DA9FDBEE D8 8C--:8: pagina /

51 Hashcode:BFDEEAEB89DA9FDBEE D8 8C--:8: naoina I Aanduiding van de groepering: Stel gelijkluidende lijsten: volgnummer naamkandidaat op de lüst B o Nederland Lokaal Nawijn, H.P.A. (Hilbrand) (m) de Sutter-Besters, M.J. (Ria) (v) Lammers, R. (Ruud) (m) Jense, D. (Dick) (m) de Kluis, S.C. (Susan) (v) Paulides, B.G. (Ben) (m) van Hulst-Sundermeijer, A.M.E. (Marga) (v) Kaya, N. (Necat) (m) Buijs-Oschatz, C.H. (Cheryta) (v) Arnold, E.R. (Ed) (m) Oudman, H.H. (Hendrik) (m) Ouwens, J. (Hanneke) (v) van der Drift, P.A. (Pieter) (m) Faber, J. (Jaap) (m) Speelman, M. (Mart) (m) Meijdam, T. (Teus) (m) van Biemen, H.R. (Henk) (m) Buijs, C.G.Q. (Cor) (m) Rosa, A.J. (Anita) (v) Rigter, H.J. (Helmich) (m) de Korte, W.M. (Willem) (m) van den Hoek, J (Jan) (m) van Gerdingen, W.P. (Wim) (m) Luijendijk, H. (Bert) (m) de Koning, J.M. (Jan) (m) Los, A. (Ad)(m) van As, G.P. (Gerard) (m) Pannekoek, W. (Wiebe) (m) Stoelinga, M.H.J.M. (Martin) (m) de Wit, J.P. (Jan Peter) (m) van Noort, J.J. (José) (v) Middendorp, W.A.A. (Wim) (m) Hendriks, J.A.M. (Jos) (m) aantal stemmen per kieskr ng b o aantal stemmen 8 89 Euser, B.G ô BB o I I 8 8 I

52 r-rach nrla' nô B F nf FA E D Ag FD BE El D 8 8C -- :8: pagina Aanduiding van de groepering: Stel gelijkluidende liisten volgnummer naamkandidaat op de lijst Winkelaar, K.P.G.H. (Kim) de Rijke, L.W. (Leendert) van Ginkel, J.G.M. (Juan) Verbrugh, A.C. (Arne) Backhuijs, W.Q. (Quintus) Teijema, L.C. (Lukas) Koopmans, S.F.P. (Pallieter) B Sturman, H.R. (Henry) Libertarische Partij (LP) aantal stemmen Per kieskring B aantal stemmen I 8 I Ootjers, F. (Frans) I Manders, T.T.A.J. ffoine)

53 Aanduiding politieke groepering Lijstengroep: Kieskring: volgnummer naamkandidaat op de lijst Schrama, C.P. (Kees) (m) van Ginkel-Lanting, A.H. (Anita) (v) Verheijden, W. (Wouter) (m) Aktag, S. (Samiye) (v) Kenney, A.A.D. (Aleydis) (v) Korevaar, G. (Gijs) (m) ten Boden, R.M. (Rob) (m) 8 van Teylingen-Roest, P.M. (Paula) (v) 9 de Klerk, A.M. (Albert) (m) Schippers, C.J.M. (Kirsten) (v) de Moor, J.C.P. (Jaap) (m) van Driel, J.L. (Johan) (m) Sloos, D.J.G. (Daan)(m) Vink, S.M. (Sylvia)(v) Sundermeijer, A.J. (Ton) (m) Bax, H.H.T. (Hilde) (v) Veldhoven, R.F.J. (Rob) (m) 8 van den Berg, J.P. (Sjaak) (m) 9 Bos, F.G. (Frans) (m) van den Broek, J.J. (jaap) (m) Brouwer, R.T.P. (Richard)(m) de Bruin, J.G. (John) (m) van Dissel, F.R. (Frits) (m) van der Geest-Wijsman, E.C.M. (Elly) (v) de Groot, C.G. (Cor) (m) Bulsing, C.J. (Kees) (m) van der Laan, M.F.W. (Michael) (m) 8 van der Lans, N.S. (Nico) (m) 9 Meinsma, J. (Jaap) (m) Paardekooper, A. (Anne) (v) Piket, D.l.H.M. (Dion) (m) Peters, S.l. (Stephan)(m) Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland aantal stemmen Schippers-van Rhee, W.F.M. (Helma) (v) Moonen, B.M. (BjÖrn) (m) 8

54 a^{ Ã,t Ã.Q.r^ nacina Aanduiding Politieke groeper ng L'rjstengroep: Kieskrinq: volgnummer naamkandidaat op de lijst Verenigde Lokale Partijen Zuid- Holland Schrama, C.P (Kees) (m) van Ginkel-Lanting, A.H. (Anita) (v) van Driel, J.L. (Johan) (m) Sundermeijer, A.J. (Ton) (m) ten Boden, R.M. (Rob) (m) van Teylingen-Roest, P.M. (Paula) (v) Korevaar, G. (Gtls) (m) B de Moor, J.C.P. (JaaP) (m) 9 Sloos, D.J.G. (Daan) (m) Schippers, C.J.M. (Kirsten) (v) Moonen, B.M. (Björn) (m) Veldhoven, R.F.J. (Rob) (m) Aktaç, S. (SamiYe) (v) van den Berg, J.P. (Sjaak) (m) Vink, S.M. (SYlvia) (v) van den Broek, J.J. (JaaP) (m) Brouwer, R.T.P. (Richard) (m) 8 van Dijk, P. (Petra) (v) 9 de Bruin, J.G. (John) (m) Bos, F.G. (Frans) (m) Kenney, A.A.D. (AleYdis) (v) van Dissel, F.R. (Frits) (m) van der Geest-Wijsman, E.C.M. (Elly) (v) de Groot, C.G. (Cor) (m) Bax, H.H.T. (Hilde) (v) Bulsing, C.J. (Kees) (m) de Klerk, A.M. (Albert) (m) 8 van der Laan, M.F.W. (Michael) (m) 9 van der Lans, N.S. (Nico) (m) Meinsma, J. (JaaP) (m) Paardekooper, A. (Anne) (v) Peters, S.l. (StePhan) (m) Piket, D.l.H.M. (Dion) (m) Schippers-van Rhee, W.F.M. (Helma) (v) W aantal stemmen B B o I I

55 Aanduiding politieke groepering Lijstengroep: Kieskring: volgnummer naamkandidaat op de lüst Schrama, C.P. (Kees) (m) van Ginkel-Lanting, A.H. (Anita) (v) van Driel, J.L. (Johan) (m) Sundermeijer, A.J. (Ton) (m) Aktaç, S. (Samiye) (v) van den Berg, J.P. (Sjaak) (m) ten Boden, R.M. (Rob) (m) I Vink, S.M. (Sylvia)(v) 9 van den Broek, J.J. (Jaap) (m) Brouwer, R.T.P. (Richard) (m) Korevaar, G. (Grjs) (m) de Bruin, J.G. (John) (m) Bos, F.G. (Frans) (m) Kenney, A.A.D. (Aleydis) (v) van DUk, P. (Petra) (v) l van Dissel, F.R. (Frits) (m) van der Geest-Wijsman, E.C.M. (Elly) (v) 8 de Groot, C.G. (Cor) (m) 9 de Klerk, A.M. (Albert) (m) van der Laan, M.F.W. (Michael) (m) van der Lans, N.S. (Nico) (m) Bulsing, C.J. (Kees) (m) Meinsma, J. (Jaap) (m) Moonen, B.M. (Björn) (m) de Moor, J,C.P. (Jaap) (m) Bax, H.H.T. (Hilde) (v) Paardekooper, A. (Anne) (v) 8 Peters, S.l. (Stephan) (m) 9 Piket, D.l.H.M. (Dion) (m) Schippers, C.J.M. (Kirsten) (v) Schippers-van Rhee, W.F.M. (Helma) (v) Sloos, D.J.G. (Daan)(m) van Teylingen-Roest, P.M. (Paula) (v) Veldhoven, R.F.J. (Rob) (m) Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland aantal stemmen Verheijden, W. (Wouter) (m) 9 o I I I Hashcode:BFDEEAE889DA9FDBEE D8 8C--:8: pagina /

56 Aanduiding politieke groepering Lijstengroep: Kieskrins: volgnummer naamkandidaat op de lijst Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland Schrama, C.P. (Kees) (m) van Ginkel-Lanting, A.H. (Anita) (v) Korevaar, G. (Gijs) (m) ten Boden, R.M. (Rob) (m) van Teylingen-Roest, P.M. (Paula) (v) de Moor, J.C.P. (Jaap) (m) Sloos, D.J.G. (Daan) (m) B Schippers, C.J.M. (Kirsten) (v) 9 de Klerk, A.M. (Albert) (m) Moonen, B.M. (Björn) (m) Bax, H.H.T. (Hilde) (v) Vink, S.M. (Sylvia) (v) Veldhoven, R.F.J. (Rob) (m) van den Berg, J.P. (Sjaak) (m) Bos, F.G. (Frans) (m) van den Broek, J.J. (Jaap) (m) van DUk, P. (Petra) (v) 8 Brouwer, R.T.P. (Richard) (m) 9 de Bruin, J.G. (John) (m) Aktaç, S. (Samiye) (v) van Dissel, F.R. (Frits) (m) van Driel, J.L. (Johan) (m) van der Geest-Wijsman, E.C.M. (Elly) (v) Sundermeijer, A.J. (Ton) (m) de Groot, C.G. (Cor) (m) Kenney, A.A.D. (Aleydis) (v) Bulsing, C.J. (Kees) (m) 8 van der Laan, M.F.W. (Michael) (m) 9 van der Lans, N.S. (Nico) (m) Meinsma, J. (Jaap) (m) Paardekooper, A. (Anne) (v) Peters, S.l. (Stephan) (m) Piket, D.l.H.M. (Dion) (m) aantal stemmen Schippers-van Rhee, W.F.M. (Helma) (v) Verheijden, W. (Wouter) (m) 9 B I Hashcode: oo sb E qf E E D ô9 Fq--t BE E D 8 8C s -- :8: pagina /

57 Aanduiding van de groepering Stel gelijkluidende liisten: volgnummer naamkandidaat op de lijst Kroon-Leegwater, G.T. (Tjitske Janssen, A.M.J.M. (Arno) (m) Vrijzinnige Partij aantal stemmen per kieskring aantal stemmen ) (v) 8 Zandberg, J.G. (Jeroen) (m) Janssen-MiddelkooP, M.A.H. (Madelon) (v) Hashcode: O 8 F DE EA E D Ag FD BE E D 8 8C.-- :8: pagina.

58 Aanduiding van de groepering: Op zichzelf staande liist: JEZUS LEEFT volgnummer naamkandidaat op de lijst aantal stemmen Romiin, J. (m) H-ashcode:q-.-qff9_9!gAE88$.qe-fD.9.FEE'!-De-8_çzl-q--:8: - pagi qql..*-_ -,

59 Hashcode:8FDEEAEB89DAgFDBEE D8 8C--:8: oaoina S /. Gekozen kandidaten in alfabetische volgorde naam kandidaat van Aelst, R. (Lies) (v) Bade, J.N. (Janelle) (v) Bakx, W.M. (Willem) (m) Balootje, l.s. (lxora) (v) van der Bent, H.S. (Herman) (m) van den Berg, C.M.C. (Christelle) (v) Bom-Lemstra, A.W. (Adri) (v) Bonnevits-de Jong, L. (Laurine) (v) Braam, E.G.T. (Ed) (m) Breitbarth, P.V.F.L. (Paul) (m) Brill, T.L. fl-iemen) (m) Canton, B. (Bart) (m) Çelik, M. (Metin) (m) Çetin, M. (Muzaffer) (m) van Dieren, H. (Henk) (m) van Dobben de Bru'rjn, M.l. (Marijke) (v) Dulfer, T.F. (lessa) (v) Groenendijk, H.W.H. (Harm) (m) Hillebrand, R. (Ron) (m) Hoogendam, F.J. (Frank Johan) (m) van Hunnik, A. (Anneloes) (v) Kasmi, S. (Said) (m) Kip, M. (Marischa) (v) Kok, T.P. (l-omas) (m) Koning, A.L. (Anne) (v) Ludema, M.W. (Marcel) (m) Matil, N.K.O. (Naomie) (v) Meurs, J.M.A. (Josine) (v) Minderhout, W.A. (Willem) (m) Nelisse, R.M.L. (Mirjam) (v) Oosterop-van Leussen, H.R. (Ria) (v) Potjer, B.K. (Berend) (m) Privé, B. (Bart) (m) Rijken, J.J. (Jeffrey) (m) Rijken, P.J. (Paul) (m) Sahin, H. (Huri) (v) van der Sande, R.A.M. (Rogier) (m) Schaapman, C.H. (Chris) (m) Scheurwater, W.C. (Wilco) (m) Slooter, J. (Hans) (m) Soares, M.L. (Luiza) (v) van Staalduinen, J. (Jan-Paul) (m) Stolk, M. (Meindert) (m) Stoop, S. (Servaas) (m) Struijlaard, J.W.A. (John) (m) van der Velden, C. (Chris) (m) Verkoelen, P.J.H.D. (Ellen) (v) Vermeulen, P.L. (Bart) (m) woonplaats Gorinchem Leiden Hillegom Rotterdam 's-gravenhage Rotterdam Wateringen Berkel en Rodenrijs Rijswijk 's-gravenhage 's-gravenhage Rotterdam Rotterdam Rotterdam Lexmond Leiden Dordrecht Hendrik-ldo-Ambacht Leiden Delft Sommelsdijk Rotterdam 's-gravenhage Leiden Delft Rotterdam Zoetermeer 's-gravenhage 's-gravenhage Dirksland 's-gravenhage 's-gravenhage 's-gravenhage Rotterdam Westmaas Zoetermeer Leiden 's-gravenhage Papendrecht Gouda Rotterdam Den Hoorn Wassenaar Dirksland Rotterdam Krimpen aan den ljssel Rotterdam Leiden

60 naam kand daat Vermeulen, F. (Floor) (m) van Viegen, A.H.K. (Carla) (v) de Vree, J.H. (Henk) (m) Weide, R.F. (Rense) (m) Wenneker, G. (Geertjan) (m) Wijbenga, A. (Anneke) (v) Zwerus, G.J. (Jan) (m) woonplaats Boskoop Pijnacker Hardinxveld-Giessendam 's-gravenhage Lisse Voorschoten Oude-Tonge 8 F DE EA E FD.BEE.DAAt9g-ãZj Q p;!ql-';9q?9*.**"*_-. * pesr a-!j-9_-

61 8. Bezwaren van aanwezige kiezers Tijdens de zitting zijn: K O""n bezwaren ingebracht. o bezwaren ingebracht: zie gewaarmerkte bijlage met opmerkingen van het centraal stembureau. 9. Ondertekening Datum: maart N enh ing voorzitter J emeester N ing leden mr. H.D. Tjeenk Willink ) / L-,^L L.r,tzLl*L t.m..d.g prof. dr. J.J.M. van Holsteyn Hashcode: 8 F DE EA E D Ag FD BE E.D 8 BC I -- S :8: paoina

provinciale staten Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Model P 22-2 2. Zitting 1. Verkiezing 3, Aantal stemmen per lijst en kandidaat

provinciale staten Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Model P 22-2 2. Zitting 1. Verkiezing 3, Aantal stemmen per lijst en kandidaat Model P - Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de provinciale staten Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de provinciale

Nadere informatie

Aantal stemmen per lijst en kandidaat

Aantal stemmen per lijst en kandidaat Aantal stemmen per lijst en kandidaat Aanduiding politieke groepering Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 1 Verbruggen, P.G.M. (Paul) (m) 2186 2 Veenhuijsen, H.E.L. (Hester) (v) 646 3 van Etten, L.J.H. (Leo)

Nadere informatie

van der Windt Verpakking Run Zaterdag 28 maart 2015 Uitslag 10 km

van der Windt Verpakking Run Zaterdag 28 maart 2015 Uitslag 10 km 1 1301 Jeroen van Aken Den Haag 10M 33:54.44 33:56 2 1396 Menco Schuurman Delft 10M 34:04.02 34:06 3 1522 Eric Wolfert AV Flakkee 10M 35:27.13 35:29 4 1494 Arjan Weijenborg Delft 10M 35:40.32 35:43 5 1536

Nadere informatie

Ministerie van Algemene Zaken. Per email toegestuurd aan. Alle Politieke partijen in het parlement Onderstaande organisaties media

Ministerie van Algemene Zaken. Per email toegestuurd aan. Alle Politieke partijen in het parlement Onderstaande organisaties media Desiree Stokkel, donkerelaan 39, 2061 jk bloemendaal-nh, nederland +31 23 8887862 d.e.stokkel@ziggo.nl www.desireestokkel.nl www.hollandsrechtenhuis.info www.newlegalframe.com youtube 24april2015 ICC,

Nadere informatie

Onderdeel Cat Voornaam TussenvoegselAchternaam Beste prestatie Status

Onderdeel Cat Voornaam TussenvoegselAchternaam Beste prestatie Status 100 meter M35 Richard Achterberg 00:11.86 100 meter M35 Lennert Elands 00:12.53 100 meter M35 Robert Florusse 00:12.14 100 meter M35 Justin Francois 00:11.40 100 meter M35 Rob Kraneveld 00:12.51 100 meter

Nadere informatie

In dit nummer o.a. NR. 8 2013. m Uitslagen Zomerkeuring PH-Obj m Uitslagen Najaarskeuring PH-Obj

In dit nummer o.a. NR. 8 2013. m Uitslagen Zomerkeuring PH-Obj m Uitslagen Najaarskeuring PH-Obj NR. 8 2013 Officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging In dit nummer o.a. m Uitslagen Zomerkeuring PH-Obj m Uitslagen Najaarskeuring PH-Obj Partner van de KNPV Sponsoren KNPV

Nadere informatie

MARSEILLE du 18/07/14 International Femelles. Lâcher: le vendredi 18/07/14 à 06 h 45 700 Amateurs - 2801 Pigeons Mise à jour le03/08/14 à 17:47:22

MARSEILLE du 18/07/14 International Femelles. Lâcher: le vendredi 18/07/14 à 06 h 45 700 Amateurs - 2801 Pigeons Mise à jour le03/08/14 à 17:47:22 MARSEILLE du 18/07/14 International Femelles Lâcher: le vendredi 18/07/14 à 06 h 45 700 Amateurs - 2801 Pigeons Mise à jour le03/08/14 à 17:47:22 Pl. Nom Localité Mar Sur Bagues H_Réelle Dist. Vitesses

Nadere informatie

Herinrichting N340 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Herinrichting N340 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Herinrichting N340 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 23 april 2009 / rapportnummer 2008-139 1. OORDEEL OVER HET MER Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel willen

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Verbetering waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Verbetering waterkwaliteit Loosdrechtse Plassen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Verbetering waterkwaliteit se Plassen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 23 april 2008 / rapportnummer 1954-124 INHOUDSOPGAVE 1. HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES... 1 2. TOELICHTING OP HET OORDEEL...

Nadere informatie

Libema Fun Factory BV Sandra Coufreur

Libema Fun Factory BV Sandra Coufreur Als Maak de haast vogels zingen als je tijd in het hebt, riet dan gaat heb het je regenen tijd als je haast of niet hebt Libema Fun Factory BV Sandra Coufreur Maak De stilte haast als is je een tijd vriend

Nadere informatie

Jaargang 53, nummer 12, 20-1-2005. Bedankt aan alle klussers! Paviljoen schoon en leefbaar houden!!!

Jaargang 53, nummer 12, 20-1-2005. Bedankt aan alle klussers! Paviljoen schoon en leefbaar houden!!! ALGEMEEN Bedankt aan alle klussers! Het Quick-paviljoen heeft tijdens de kersvankantie een behoorlijke opknapbeurt gehad. Ons paviljoen ziet er weer fantantisch uit en dat door de inzet van vele vrijwilligers

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief wordt kort ingegaan op de paraplu en uitgebreid ingegaan op de landelijke competitie van afgelopen zaterdag.

In deze nieuwsbrief wordt kort ingegaan op de paraplu en uitgebreid ingegaan op de landelijke competitie van afgelopen zaterdag. Haagse damparaplu (Fictieve combinatie tussen drie damverenigingen van 's-gravenhage) Damclub Scheveningen; speelavond maandag 24 april in het 2014 Kalhuis Damclub Den Haag; speelavond dinsdag in De Brink

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

NUMMER 40 JAARGANG 14 15-06-2015

NUMMER 40 JAARGANG 14 15-06-2015 Pagina 1/12 COLOFON BESTUUR SC MOVADO Freek Oosting Voorzitter 06-53 695 563 Daaf Bosua Secretaris 06-38 404 261 Natasja Lotulung Penningmeester 06-38 276 199 Andrea in t Veld Wedstrijdzaken 078-654 06

Nadere informatie

Zomerfeest bij het kinderdagverblijf De Hele Mik Mak

Zomerfeest bij het kinderdagverblijf De Hele Mik Mak nr. 2094 66e jaargang 24 augustus 2011 Zonnebloemen normaal 1,00 p/stuk nu 5 voor 2,50 Een uitgave van de Lierse Ondernemersvereniging Samenwerking Hoofdstraat 19 2678 CE Tel.: 0174-515813 www.decarlton.com

Nadere informatie

Groot Letterboeken Bibliotheek Uden - februari 2015

Groot Letterboeken Bibliotheek Uden - februari 2015 Bijbel: dat is de ganse heilige schrift Het Nieuwe Testament in grote letter : W Abdolah, Kader Kelile en Demne Abdolah, Kader Spijkerschrift : notities van Aga Akbar Abdolah, Kader Het huis van de moskee;

Nadere informatie

Jaargang 53, nummer 10, 23-12-2004 ALGEMEEN

Jaargang 53, nummer 10, 23-12-2004 ALGEMEEN ALGEMEEN Impressie van de algemene ledenvergadering Op maandag 13 december vond een algemene ledenvergadering plaats van AFC Quick 1890. Aanwezig waren zo'n 50 leden. De vergadering begon met een minuut

Nadere informatie

CBP 2010. 22e editie. Programmaboekje

CBP 2010. 22e editie. Programmaboekje CBP 2010 22e editie Programmaboekje Het C.B.P. toernooi wordt georganiseerd door de Deventer Damclub DDC Locatie: Opening: Aanvang partijen: Prijsuitreiking: Toernooicommissie: DDC: Internet: Adviezen:

Nadere informatie

De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening. past bij digitale vaardigheden van burgers. pblqatie 40

De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening. past bij digitale vaardigheden van burgers. pblqatie 40 De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening die past bij digitale vaardigheden van burgers pblqatie 40 De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening die past bij digitale vaardigheden

Nadere informatie

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde

Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Havo wiskunde D Vectoren en meetkunde Inhoudsopgave Vectoren en meetkunde 1 Vectoren 1 2 Vectoren in een assenstelsel 7 3 Vlakken en lijnen in de ruimte 13 4 Rekenen in de ruimte 17 5 De cosinusregel 27

Nadere informatie

De CSW- er. Het clubblad van Combinatie Sportclub Wilnis. 14 april 2015

De CSW- er. Het clubblad van Combinatie Sportclub Wilnis. 14 april 2015 Wi De CSW- er Het clubblad van Combinatie Sportclub Wilnis 14 april 2015 2 De CSW-er Clubblad van Combinatie Sportclub Wilnis Opgericht op 7 juni 1946, Koninklijk goedgekeurd op 21 april 1959 Nummer 18,

Nadere informatie

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 samengesteld door Marijke Donkersloot-de Vrij Utrecht, 2003 aanvullingen en correcties naar peter@vanderkrogt.net http://www.maphist.nl/repertorium_van_nederlandse_kaartmakers.pdf

Nadere informatie

www.andijker.nl info@andijker.nl telefoon 0228-59 36 05 Woensdag 18 maart 2015 week 12 voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

www.andijker.nl info@andijker.nl telefoon 0228-59 36 05 Woensdag 18 maart 2015 week 12 voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921 www.andijker.nl info@andijker.nl telefoon 0228-59 36 05 Mestactie 2015 - u wilt toch ook een mooie tuin! Komende zaterdag 21 maart gaan de vrijwilligers van Stichting Antwoord diverse wijken van Andijk

Nadere informatie

ALPHABETISCHE LIJST WALPERSONEEL

ALPHABETISCHE LIJST WALPERSONEEL Ook 'Koning Wi!lem li blies nieuw Ieven in en zoo zien wij dat de,anna LOUISE" en de,zuidpool" in r844 en het jaar daarrta van Amsterdam na:tr de verre wateren van de Stille Zuidzee vertrokken; een geheel

Nadere informatie

Perinatale Zorg in Nederland

Perinatale Zorg in Nederland Informatie Informatie uit de Perinatale Registratie kan schriftelijk worden aangevraagd bij de Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN). Een formulier voor een gegevensaanvraag, met vermelding

Nadere informatie

D n Nar 2013 47 e jaargang

D n Nar 2013 47 e jaargang D n Nar 2013 47 e jaargang Reportages 05 Van d n Vurzitter 06 Prins Vurieus, Aqua & Flamma 15 D n Burger 22 Het Jeugdtrio 25 De Dansgarde 26 De Jeugdraad van Elf Rubrieken Activiteiten 19 Programma Carnaval

Nadere informatie