Ministerie van Algemene Zaken. Per toegestuurd aan. Alle Politieke partijen in het parlement Onderstaande organisaties media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Algemene Zaken. Per email toegestuurd aan. Alle Politieke partijen in het parlement Onderstaande organisaties media"

Transcriptie

1 Desiree Stokkel, donkerelaan 39, 2061 jk bloemendaal-nh, nederland youtube 24april2015 ICC, Prosecutor Fatou Bensouda, ICC- President Silvia Fernández de Gurmendi Postbus 19519, 2500 CM Den Haag, OTP-CR-407/07 Ministerie van Algemene Zaken Secretaris-generaal drs P.H.A.M. Huijts Minister President Mark Rutte, Koning Willem-Alexander Postbus 20001, 2500 EA Den Haag Per toegestuurd aan Alle Politieke partijen in het parlement Onderstaande organisaties media ICCrechtzaak tegen media-makers, journalisten wegens weigeren Grondwet, Mensenrechtenverdragen toepassen en Kabinet, Parlement & Lobbyisten helpen bij folteren & doden burgers via mijn lichaam. ICC-lawcase against media-makers, reporters for refusing to conduct the Constitution, Humanright-treaties and assisting the Cabinet, Parliament & Lobbyists with torturing & killing civilians via my body. Second part of the letter is written in English MinAZ Voorzitter, secretaris-generaal drs. P.H.A.M. (Paul) Huijts, ICC president Silvia Fernandez de Gurmendi, Media-makers, Meer dan 8 jaar weigeren media-makers de waarheid aan het volk te bewijzen inzake 'Grondwet Mensenrechtenschendingen georganiseerd door Kabinet, Parlement, Ambtenaren'. Dit is verboden op grond van het Folter-verdrag. Media-makers weigeren aan het volk te bewijzen dat de Rechtspraak, Advocatenorde, Raad voor Rechtsbijstand corrupt zijn en weigeren de artikel 76-procedure Wet op de Rechterlijke Organisatie te starten om burgers te beschermen tegen een leven in Dictatuur Nederland. Media-makers helpen dus de Rechtspraak bij het vernietigen van burgers die bij de HogeRaad een rechtzaak starten tegen Leden van het Kabinet en Staten-Generaal en de Koninklijke familie inzake Misdrijven tegen de Menselijkheid Oorlogsmisdaden op hun lichaam = Ambtsmisdrijven begaan door Leden van de Staten-Generaal worden in 1ste instantie en hoogste ressort beoordeeld door de HogeRaad'. Media-makers weten dat ik de eerste Nederlandse vrouw ben die tegen NL een InternationaalStrafhof rechtzaak is gestart omdat ik 100% rechtenloos gemaakt ben door de HogeRaad Rechtspraaklobby Kabinet J.P.Balkenende, Parlementsleden... en later Kabinet M.Rutte & co. Op grond van het Folterverdrag mogen media-makers mijn bewijsstukken niet negeren en hebben zij de plicht het volk te beschermen tegen leven in een Dictatuur Nederland. Dit weigeren zij om reden van luiheid, gewetensloosheid, vriendjespolitiek, geld, macht. Plezier-moorden. Ook vinden zij het amusant om mij te folteren 'omdat ik maar een werkloze vrouw ben'. Het feit dat ik een privé-persoon ben die door politici en machthebbers met de dood bedreigd word in haar privé-leven en gezin, maakt het psychopatisch spelletje voor media-makers leuker. Zij worden gewelddadiger. Ik word door media-makers genegeerd, of ik ben van forums verbannen. Ik mag van media-makers alleen wat kleine oppervlakkige juridische feiten publiceren op forums van dagbladen. Journalisten weigeren op grond van mijn websites en uitleg op forums 1

2 zelf juridisch correct te gaan werken en weigeren het volk te beschermen tegen gruwelijk machtsmisbruik van de Ministers Presidenten J.P.Balkenende & MarkRutte, Ministers & Staatssecretarissen aan de macht en Parlementsleden. Media-makers hebben de afgelopen 8 jaar een NEP-veiligheids-klimaat gebouwd in Nederland, tesamen met ambtenaren, ondernemers, lobbyisten van TheHaguesecuritydelta. Door de leugens van de media-makers over de nationale veiligheid van NL zijn de MH17-passagiers gedood in oorlogsgebied Oekraine op 17juni2014. Media-makers houden de Koninklijke familie en corruptie Kiesraad aan de macht, wat ook verboden is op basis van het Folterverdrag. Media-makers weigeren aan het volk te bewijzen dat Koning Willem-Alexander het goed vindt dat het Kabinet & Parlement en de Kiesraad... samen folteren & moord op burgers organiseren en uitvoeren. Media-makers en journalisten zijn dus oorlogsmisdadiger die het leuk vinden om Nederland in een burgeroorlog te brengen en te houden. Mijn eisen: Ik wil dat alle genoemde personen in de onderstaande lijst worden veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf voor het organiseren en uitvoeren van oorlogsmisdadigers in samenwerking met Kabinet, Parlement, Koninklijkhuis, Rechtspraak, Advocatenorde, KNAW, NIOD, HCSS, Clingendael, ICCT, NTCV, TheHagueglobaljusticeinstituut en andere lobbyisten. Ik wil dat elk van de onderstaande personen mij een schadevergoeding betaald van 100 euro per persoon per maand, vanaf 1mei2007 = de dag dat ik een ICCrechtzaak ben gestart against the Netherlands Op grond van het Folter-verdrag is het voor deze personen op de lijst verboden te communiceren met voormalig MP J.P.Balkenende & co en later MP M.Rutte & co, een rechtsfeit dat zij negeren; personen op de lijst negeren het Folter-verdrag. English Over tha past 8 years media-makers refuse to prove to the people the Constitutional & Human rights violations organized by Cabinet, Parliament Civil servants. This is forbidden by the Torture-treaty. Media-makers refuse to prove to the people that the Judiciary Council, Barassociation Association, Legal Aid Council are corrupt and refuse to conduct the article 76 procedure Law for Courtsystems in order to protect civilians against a life Dictatorship Netherlands. Thus, media-makers assist the Judiciary Council and others with the demolition of civilians who start a lawsuit inside the Supreme Court against members of the Cabinet and Parliament and the Royal Family in case of Crimes against Humanity warcrimes = in first trial and last ressort, misconduct committed by members of the Cabinet, States-General and Royal Family are to be judges upon by the SupremeCourt. Media-makers know that I am the first Dutch woman who started and ICC-lawcase against NL, because I made 100% lawless by the Supreme Court Judiciary Council 2

3 Lobby - Cabinet J.P.Balkenende, MPs... and later Cabinet M.Rutte & co. According to the Torture-treaty media-makers may not ignore my evidence and they have the legal obligation to protect the people from living in a dictatorship Netherlands. Media-makers refuse to protect that people against a life in dictatorship NL for reasons of laziness, unscrupulousness, favourism, money, power. Fun-killings. Media-makers also find it amusing to torture me 'because I'm only an unemployed woman'. The fact that I am an individual who is being threatened with death by politicians and rulers in her private life and family-life, makes this psychopatic game for media-makers more fun. They grow in violent behavior. I am being ignored by media-makers and I'm banned from forums. Or, media-makers only set me free to publish a few minro legal facts on forums, in newspapers. Journalists refuse to work professionally and legally correct based upon my evidenc eon my websites and forums and refuse to protect the people against horrific torture conducted by Ministers Presidents J.P.Balkenende & Mark Rutte, Ministers and Statessecretaries and Parliamentarians in power. Over the past 8 years Media-makers have built a FAKE-security climate in the Netherlands, together with civil servants. businessmen, lobbyists of TheHaguesecuritydelta. Due to the lies of the media-makers about the national securityin NL, the MH17 passengers flew into war zones and were killed on 17juni2014 in Ukraine. Media-makers keep the Royal family and corruption Electoral Council alive, what is also forbidden according to the Torture-treaty. Media-makers refuse to prove to the people that King Willem-Alexander approves with the fact that the Cabinet and Parliament... and the Electoral Council together.. organize torture and murder of civilians. Thus Media-makers and journalists are warcriminals who like to bring the Netherlands into a civilwar and to keep it in war. My demands: I want all below listed persons to be convicted to one year in ICC-prison for organizing and conducting torture & murder in cooperation with the Cabinet, Parliament, Monarchy, Judiciary Council, BarAssociation, LegalAid council. KNAW, NIOD, HCSS, Clingendael, ICCT, NTCV, TheHagueglobaljusticeinstituut and other lobbyists. I want each of the following persons to pay me a 100 euros per person per month for the damage they cause me, from 1may2007 = the day that I started an ICC-lawcase against the Netherlands. According to the Torture-treaty is was forbidden to communicate with former PM J.P.Balkenende & co and later Pm M.Rutte & co any further; listed persons ignore this Torture-treaty. 3

4 Personen tegen wie ik een ICC-rechtzaak start. Op grond van het Folterverdrag is het voor burgers die wel de Grondwet & Mensenrechtenverdragen juridisch correct toepassen, verboden te communiceren met onderstaande personen tegen wie ik een ICC-rechtzaak start. Persons against whom start an ICC-lawcase According to the Torture-traty it is forbidden voor civilians who do conduct the Constitution and Humanrights-treteis legally correct, to communicate with below listed persons against whom I started an ICC-lawcase. talpa.tv Zevenend RL Laren John de Mol, eigenaar Pim Schmitz Shashi Panday Barry Masclee Maaike van Urk Moos Stafleu Patrick Scholtze Endemol foundation De Boelelaan HJ Joop van den Ende, voorzitter Janine van den Ende, bestuurslid Hans van Veggel, vice-voorzitter Ewald Kist, bestuurslid Frank Klijberg, bestuurslid Ryclef Rienstra, directeur Natasha Kyriakopoulos, secretaresse/projectmedewerker Nieuwspoor t Internationaal Perscentrum Nieuwspoort Lange Poten CL Den Haag Eric R. Janssen, algemeen directeur Wilco Boom Voorzitter RvT Milja de Zwart Erik Ziengs. Hendrik van Moorsel René Smit Wim Kok, Voorlichtingsraad Michiel Breedveld NVJ Kerstin Schweighöfer BPV Jaap Stuurwold Gemeente DenHaag NPO.nl Bart de Graaffweg 1217 ZL Drs. H.N. Hagoort, voorzitter RvB S. Rijxman, lid van de Raad van Bestuur Jan Westerhof, directeur audio Frans Klein, directeur televisie Cees de Bruin, distributie en uitzending Marije Schuring, financien Mr. C. Smaling Dr. A.A. Dijkhuizen Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk Mevr. prof. dr. V. Frissen Mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer AvroTros Witte Kruislaan 55, 1217 AM Eric van Stade, algemeen directeur Remco van Leen, media directeur Niels van 't Hooft, zakelijk directeur Ed Nijpels, voorzitter Mirjam Nouwen, vice-voorzitter Derk Haank Peter van Gorsel Boele Staal Erik Mijnseberge Ad Nieuwdorp Annemieke Schollaardt Anniko vansanten Jan Mom Jan Steeman Jan-Willem Roodbeen Jill Schimhofer Jort Kelder Kees Boonman Kees Tol Kick van der Veer Lauren Verster Mark Brouwers Mieke van der Weij Monique Smit 4

5 Antoinette Hertsenberg Art Rooijakkers Aukelien van Hoytema Bart Arens Bas van Werven Cornald Maas Corne Klijn Hans smit Hans van den Boom Herman Hofman Ivo Niehe Jaap Jongbloed Jacques Klöters Jan Smit Naomi van As Nelleke van der Krogt Owen Schumacher Paul Groot Peter de Bie Pieter Kok Pieter-Jan Hagens Ron Boszhard Ruben Hein Simone Walraven Suzanne Bosman Tim Douwsma Veronica van Hoogdalem Victor Mids Vincent Gerhardt BNN.nl Arendstraat RE Mirjam de Graaff, voorzitter Peter Jan Smit, adviseur Jeroen van Kooten GerardTimmer Bart Jan van Genderen Marc Adriani Coen Swijnenberg Dennis Storm Domien Verschuuren Eric Corton Filemon Wesselink Floortje Dessing Geraldine Kemper Sander Hoogendoorn Jan Versteegh Ramon Verkoeijen Rotjoch Sander Lantinga Sophie Hilbrand Tim Hofman Timur Perlin Valerio Zeno Willemijn Veenhoven BOS.tv Wim T. Schippersplein WD Michel Dingarten, voorzitter Florens van Raab Canstein, Anca Ansink, vice-voorzitter Marja Timmer Bert Hijgenaar André van der Braak Carolien Balt Frank Uyttebroeck Gerben Hieminga Hans Gijsen Jeroen de Scheemaker Lida Hospers Klein Madelon Hooykaas Moniek Nooren Olivier Provily Paulien Bonthuis Philip Seligman Pieter Kiewiet de Jonge Rager Ossel Sascha Steinfeldt EO.nl Oude Amersfoortsewg AC Arjan Lock Jaap Kooij Willem Smouter Laurens touwen Jolande de Heer Verheij Bas Plaisier Suzan Koning Reinie Mellisant-Briene Jur Zandbergen Andries Knevel Ds Arie van der Veer Tijs van den Brink Mirjam Bouwman Jeroen Snel Herman Wegter Bert van Leeuwen Miranda van Holland Tom Herlaar Henk van Steeg Anne-mart Zwart Kefah Allush Elsbeth Gruteke Renze Klamer Danny Chosen 5

6 Human Wim T. Schippersplein WD Bestuur is onvindbaar Jaarverslag 2013 is te oud voor deze rechtzaak IKON Oude Amersfoortsewe g AC Colet van der Ven Henriëtte Smit Joodse omroep Wim T. Schippersplein WD Mr. F. Ensel,voorzitter Dr. G. Schrijver, vicevoorzitter Mevr. Drs. A. Hekscher-Hartog Mr. Philip Lobatto mevr. Noor van Lijf-van Leeuwen dhr. Peter Manasse mevr. Yvonne Juda mevr. Daphna Plaschkes dhr. Hans van Emden, dhr. Robert Kopuit. Alfred Edelstein (directeur), Karin van Coeverden Tal Sarid Marielle Kloosterhuis KRO 's- Gravelandseweg EW Marianne van der Sloot, voorzitter Jacques Schram Henk Janssen Theo Camps Lidy Wiggers-Rust Henk Spaan Aart Zeeman Anita Witzier Bert Haandrikman Eva Jenik Frits Spits Hella van der Wijst Jaap Brienen Jeanne Kooimans Yvon Jaspers Liesbeth Staats Margiet Vromans Paul Rabbering Rudy Mackay Sofie van den Enk Sven Kockelmann Ajouad El Miloudi Arie Boomsma Derk Bolt Fons de Poel Gijs Staverman Henk van der Aa Marc de Hond Mieke van der Weij Ron Kas Sander de Kramer Stefan Stasse Max Sumatralaan GP Jan Slagter, directeur Cor van Koeveringe (voorzitter) Matthieu Kroese Hellen Tanis Charles Groenhuijsen Cees Grimbergen Christiaan Kuyvenhoven Duco Bauwens Edwin Rutten Elles de Bruin Govert van Brakel Hanneke Groenteman Henk Mouwe Jan Rietman Joost Prinsen Margreet Reijntjes Martine van Os Mieke van der Weij Olga Commandeur Ron Brandsteder Sybrand Niessen Tineke de Nooij Tuffie Vos Moslim Omroep Mustafa Aarab, Arif Yakisir Rashied Alibux Wilco Leene Zuwena Hurtak 6

7 Postbus MA Burhan Carlak Sheily Belhaj Mustapha Esadik Ibrahim Yildiz Hanane El Kaddouri Soumaya Azzagari Ersin Cildir Hans Twint Mohamed El Hami Laurens Langermans Lamyae Aharouay Bastiaan Verberne NCRV 's Gravelandseweg EW Jan Beumer, voorzitter Geert Beltman André Russchen Dr. E.P. de Jong J.J.W.van den Boom mr J.H. Bos Barend van Deelen Bert Kranenbarg Caroline Tensen Eva Jenik Evelien Bosch Frank Visser Ghislaine Plag Hijlco Span Jacobine Geel Jasper de Vries Jetske van den Elsen Joris Linssen Jurgen van den Berg Katje Schuurman Klaas van Kruistum Niels Heithuis Pepijn Gunneweg Sander Guis Teun van de Keuken Wijnand Speelman Wouter van der Goes Yvon Jaspers NOS Journaalplein ZK Jan de Jong, algemeen directeur Gert Hofman, directeur Marcel Gelauff Henry Schut Dionne Stax Rob Trip Lara Rense Joeri Stubenitsky Fleur Wallenburg Mariël Haggeman Ewout de Jong Hans van Loozenoord Andy Houtkamp Marcella Mesker Lucas Waagmeester Rop Zoutberg Jessica van Spengen Marc Bessems Henrik-willem Hofs Kees Jongkind Lysette van Geel Martin Vriesema Léon Haan NTR Wim T. Schippersplein WD Dhr. E. van der Burg, voorzitter Dhr. mr S. Harchaoui Mw. drs F.C.N.M. den Boer Mw. J.E.M. Brinkman Dhr. dr P.D. van Loo Mw. drs G.M.C. de Ranitz Dhr. prof dr. W. Veen Paul Römer- Algemeen Directeur Carel Kuyl Bart Soepnel Willemijn Francissen Lisa van Bemmel Rob Oudkerk Marianne van den Anker Jeroen Pauw Hans Goedkoop Jandino Asporaat Dieuwertje Blok Nienke de la Rive Box Hans Haffmans Twan Huys Joost Karhof Wouter Klootwijk Maurice Leede Dolores Leeuwin Bart Meijer Jörgen Raymann Coen Verbraak Paul Witteman 7

8 OHM Koninginneweg KX, dhr.drs. John van der Starre, mw. Roselien Ramkhelawan mw. Esther van Steenbergen dhr. Suren Mahabali mw.drs. Sharda Badloe-Balla H. Krishnadath voorzitter RvT dhr. O. Bhawanibhiek Reshma Gayadin Chandrikasingh Jaswanth Jaghbandan Powned Postbus AC, Dominique Weesie, voorzitter Jan Bennink Rob Hendriks Sven van Hulst Kitty Koelemeijer George Banken T. Berbers W. Zuidberg (adjunct) M. Vos R. Luiten A. Gijsberts D. Frankenhuis J. Welling C. Widdershoven Y. Ritzen N. Hesse L. van Campenhout N. Lange J. Bakker R. Luiten J. Duijst S. Reedijk K. van den Berg D. Boekestijn J. Verbeek RKK 's Gravelandseweg EW Antoine Bodar Gerard Klaassen Hella van der Wijst Leo Frijen Roderick VonHögen Tom Dirks Wilfred Kemp Vara Wim T. Schippersplein 3 (Media Park) 1217 WD Jos Brand, voorzitter Natasja de Vries Ruud Koole Trudy Prins Angelique Houtveen Elene Lindemans Yora Rienstra Matthijs van Nieuwkerk Jeroen Pauw Paul Witteman Astrid Joosten Kees Driehuis Lex Uiting Menno Bentveld Paul de Leeuw Remco Veldhuis Sander de Heer VPRO Lennart van der Meulen, directeur Kick van der Pol (voorzitter) Koen Clement Marco Derksen José van Dijck Elselt Hasselaar Farah Karimi Theo Maassen Doke Romeijn Marije Meerman Max van Weezel Kees van den Bosch Melchior Huurdeman Tom Klaassen Frank Jochemsen Wilfried de Jong Chris Kijne Rik Delhaas Barbara Truyen WNL Keizersgracht 635 B.Huisjes, bestuur R. Alblas Drs. H.B. Eenhoorn Magreet Spijker Charles Groenhuijsen Leonie ter Braak 8

9 1017 DS Dhr. A.J.M. van Westerloo Mw. M. van 't Veld Roos Moggré Maaike Timmerman Janneke Willemse TMG Basisweg AP G.J.E. van der Snoek, CEO L. Epskamp RA, CFO De heer M.A.M. Boersma, voorzitter De heer J.J. Nooitgedagt, vice-voorzitter De heer A.R. van Puijenbroek, secretaris Mevrouw A.G. van den Belt Mevrouw S.G. Brummelhuis WimHoogland SjuulParadijs PaulJansen BartMos JorisPolman Nick Rompleberg Persgroep Jacob Bontiusplaats LL Frits Campagne: voorzitter (CEO) Piet Vroman: financieel directeur (CFO) Prof.drs A.Verberk Drs P.G.Bouwmeester Drs L.Criel Drs P.B.A. Dirks Dhr A.M. Van Westerloo Ronald Ockhuysen Phillipe Remarque MaartjeBakker Jan Hoedeman BertWagendorp Christiaan Ruesink Dennis van Luling Frank Hendrickx Cees van der Laan NRC Rokin 65, 1012 KK Peter van der Meersch Ward op den Brouw Sjoerd de Jong René Moerland (chef) Annemarie Kas (plv. chef) Petra de Koning Mark Kranenburg Tom Jan Meeus Thijs Niemantsverdriet Emilie van Outeren Jos Verlaan Philip de Witt Wijnen RVDJ Hogehilweg CC H. Laroes mr. Th. Groeneveld, raadsheer in de Belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlande mw. mr. C.C.W. Lange, raadsheer in de Centrale Raad van Beroep te Utrecht mw. mr. A.E. van Montfrans-Wolters, (pers)rechter in de Rechtbank Noord- Holland prof. mr. B.E.P. Myjer, oud-rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens, emeritus bijzonder hoogleraar rechten van de mens VU dr. H.J. Evers media-ethicus, onderzoeker en publicist; tot 2011 lector en hoofddocent media-ethiek aan Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg M.C. Doolaard eindredacteur Novum Nieuws mw. dr. Y.M. de Haan hogeschool hoofddocent aan de School voor Journalistiek, Hogeschool Utrecht ir. B.L. Hooghoudt ondernemer, commissaris Hooghoudt B.V., adviseur mw. M.E.L. Kogeldans - adviseur pr en communicatie voor jeugdsporttoernooien en verenigingen, bestuurslid Sociëteit Olympisch Stadion A. Mellink MPA sociaal architect bij Mellink Sociale Veiligheid, voormalig politiechef en directeur politieacademie drs. ir. M.C.N. Mokveld media consultant mw. drs. J.X. Nabibaks - communicatieadviseur St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 9

10 mw. M.J.H. Doomen zelfstandig hoofdredacteur, adviseur drs. G.J.P. Kloosterhuis hoofdredacteur NOS Evenementen mw. H.M.M. Nietsch verslaggever Zembla drs. P. Olsthoorn internetjournalist M. Ülger - freelance journalist mw. J.R. van Ooijen communicatieadviseur mw. J.G.T.M. Wartenbergh managing director Entertainment One Benelux, voormalig programma directeur RTL5 mw. M.J. Rietkerk - eindredacteur televisie VARA drs. H. Snijder hoofdredacteur Leeuwarder Courant Ik heb nu een Internationaal Strafhof rechtzaak gestart tegen slechts enkele mediamakers die genieten van hun persoonlijke vrijheid om ongehinderd burgers te mogen folteren & doden. Ik wil dat media-makers de Grondwet & Mensenrechtenverdragen toepassen tijdens hun werk, in relatie met politiek en machthebbers. Ik weet dat ik nu de media-makers het faillissement indrijf; hiermee zit ik niet. Ik word met de dood bedreigd; de MH17-mensen zijn al dood. Miljoenen burgers zijn gedood door de leugens en corruptie van het ICC, politici, lobbyisten en Media. I have now started an ICC-lawcase against some media-makers, who enjoy their personal freedom to torture & kill civilians unhinderd. I want media-makers to conduct the constitution and Humanrighttreaties at work, in their relations with politics and rulers. I know that I now cause bankrupty of media-makers; I don't care. I am being threaten with death; MH17-passengers are already diseased. Millions of civilians died for the lies and corruption of ICC, politicians, lobbyists and media. DesireeStokkel PS Ik heb een beperkt gezichtsvermogen = details vallen weg. Ik kan geen perfecte brieven schrijven wat door de ICC-NL-dictatorclub tegen mij kan worden gebruikt. Dit bewijst dan dat zij het leuk vinden te folteren. I have limited eyesight = details vanish away. I can't write perfect letters what can be misused against me by the ICC-NL-dictatorclub. This will prove than that they find it amusing to torture me. 10

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van prov nciale staten

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van prov nciale staten Model P - Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van prov nciale staten Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de

Nadere informatie

Onderzoek Media. Wanneer zeggen we nee. Onderzoek Vrouwenindemedia.nl

Onderzoek Media. Wanneer zeggen we nee. Onderzoek Vrouwenindemedia.nl Onderzoek Media Wanneer zeggen we nee Onderzoek Vrouwenindemedia.nl Nijkerk, Januari 2012 2 Voorwoord In Nederland komen vrouwen ongeveer 25 procent* aan bod in het nieuws, terwijl mannen, met 75 procent,

Nadere informatie

van der Windt Verpakking Run Zaterdag 28 maart 2015 Uitslag 10 km

van der Windt Verpakking Run Zaterdag 28 maart 2015 Uitslag 10 km 1 1301 Jeroen van Aken Den Haag 10M 33:54.44 33:56 2 1396 Menco Schuurman Delft 10M 34:04.02 34:06 3 1522 Eric Wolfert AV Flakkee 10M 35:27.13 35:29 4 1494 Arjan Weijenborg Delft 10M 35:40.32 35:43 5 1536

Nadere informatie

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als hoeder van de democratie

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als hoeder van de democratie Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als hoeder van de democratie Paulien de Morree* 1. Het EVRM en democratie In 1950 werd het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) ontwikkeld als

Nadere informatie

Wat is het doel van onderwijs? 100 mensen geven antwoord

Wat is het doel van onderwijs? 100 mensen geven antwoord Wat is het doel van onderwijs? 100 mensen geven antwoord Inhoudsopgave 2 3 08 Hanneke 02 Inhoud 05 Introductie 25 Inge 20 Robert 21 Petra 24 Irene 22 Han 23 Erik 19 Sterre 38 Robert 39 Sarojinie 42 Olek

Nadere informatie

provinciale staten Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Model P 22-2 2. Zitting 1. Verkiezing 3, Aantal stemmen per lijst en kandidaat

provinciale staten Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de Model P 22-2 2. Zitting 1. Verkiezing 3, Aantal stemmen per lijst en kandidaat Model P - Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de provinciale staten Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de provinciale

Nadere informatie

Drs. J. Poot sr. Fatsoen en regeren moet je doen

Drs. J. Poot sr. Fatsoen en regeren moet je doen Drs. J. Poot sr. Fatsoen en regeren moet je doen 2 Inhoudsopgave Voorwoord Fatsoen moet je doen Mooie woorden, slechte daden 5 Deel I Rapport voormalige topambtenaar Justitie Verslag op basis van een

Nadere informatie

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk?

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? HP Pensioen Magazine I April 2013 I Nr. 16 In dit nummer onder meer: Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? Toeslagen: wanneer, hoe en waarom Interviews met Rinze Braaksma, Bob van Randeraat en

Nadere informatie

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad.

Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? Je moet gewoon opschrijven waar je discussie over hebt gehad. Voorwoord Geachte lezer, Eumedion en de VEB hebben in de afgelopen tijd aandacht

Nadere informatie

EJOS NEWSLETTER OCTOBER 2013. New Zealand Action Committee Ex-Japanese War Victims

EJOS NEWSLETTER OCTOBER 2013. New Zealand Action Committee Ex-Japanese War Victims EJOS NEWSLETTER OCTOBER 2013 New Zealand Action Committee Ex-Japanese War Victims Dear All, NOVEMBER 2013. I thought I had the time on my hands but time flies by. So here we are again. Some of this years

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

ADVIES NO. 20 DEN HAAG

ADVIES NO. 20 DEN HAAG COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN ADVIES INZAKE DE IMMUNITEIT VAN BUITENLANDSE AMBTSDRAGERS ADVIES NO. 20 DEN HAAG MEI 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 5 1.1 Het dilemma tussen

Nadere informatie

Libema Fun Factory BV Sandra Coufreur

Libema Fun Factory BV Sandra Coufreur Als Maak de haast vogels zingen als je tijd in het hebt, riet dan gaat heb het je regenen tijd als je haast of niet hebt Libema Fun Factory BV Sandra Coufreur Maak De stilte haast als is je een tijd vriend

Nadere informatie

Real-X moet blijven omdat...

Real-X moet blijven omdat... Real-X moet blijven omdat... Rick, 11 jaar... ik hoef niks. alleen een real-x in apeldoorn! Real-X als ker ntaak De gemeente Apeldoorn staat om diverse redenen onder grote financiële druk en moet moeilijke

Nadere informatie

Aantal stemmen per lijst en kandidaat

Aantal stemmen per lijst en kandidaat Aantal stemmen per lijst en kandidaat Aanduiding politieke groepering Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 1 Verbruggen, P.G.M. (Paul) (m) 2186 2 Veenhuijsen, H.E.L. (Hester) (v) 646 3 van Etten, L.J.H. (Leo)

Nadere informatie

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Door Denktank Prof. dr. Sigrid Hemels (EUR) Prof. dr. Gabriël van den Brink (UvT) Mr. Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman) Prof. dr. Sylvester Eijffinger

Nadere informatie

Waakhond of schoothond?

Waakhond of schoothond? Waakhond of schoothond? een onderzoek naar de Nederlandse berichtgeving over de steun van het kabinet Balkenende aan de oorlog in Irak. Ester Gould Weesperzijde 132-II 1091 ER Amsterdam T: 020 66 50 333

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008

Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008 Inhoudsopgave Curler 23 e jaargang nr. 1, september 2008 Van de voorzitter...2 In memoriam...3 Jeugdprogramma's 2008...4 Nieuws vanuit CC PWA...6 Curling Club Tilburg...8 It Geht Oan!!!!... 10 Ladiesnight

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid

Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid De rol van de raad Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid thema Loslaten, maar niet laten vallen Raadslid Jos Feller over zelfsturing en zelfregie in Venlo Pieter Winsemius:

Nadere informatie

Over de doden niets dan goeds Citeersuggestie: R.J.F. Wigman, Over de doden niets dan goeds, IEF 13272.

Over de doden niets dan goeds Citeersuggestie: R.J.F. Wigman, Over de doden niets dan goeds, IEF 13272. Over de doden niets dan goeds Citeersuggestie: R.J.F. Wigman, Over de doden niets dan goeds, IEF 13272. Door: Roland Wigman 1. Schrijvers en filmmakers komen regelmatig in botsing met mensen die menen

Nadere informatie

Wetenschap op bestelling

Wetenschap op bestelling Wetenschap op bestelling Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers KNAW-werkgroep opdrachtonderzoek Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam, september

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

Aspirine op je brood

Aspirine op je brood STT 79 Aspirine op je brood Voeding en geneesmiddelen in de toekomst Ellen Willemse red. Stichting Toekomstbeeld der Techniek At a certain level, when it comes to the future, the only thing one can be

Nadere informatie

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN

WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN WETEN, KENNEN EN ERKENNEN: KINDEREN VAN OUDERS DIE NIET SAMEN ZIJN Machteld Vonk Samenvatting Welke rechten heeft een kind met betrekking tot zijn biologische vader die niet zijn juridische vader is en

Nadere informatie

Jaargang 53, nummer 12, 20-1-2005. Bedankt aan alle klussers! Paviljoen schoon en leefbaar houden!!!

Jaargang 53, nummer 12, 20-1-2005. Bedankt aan alle klussers! Paviljoen schoon en leefbaar houden!!! ALGEMEEN Bedankt aan alle klussers! Het Quick-paviljoen heeft tijdens de kersvankantie een behoorlijke opknapbeurt gehad. Ons paviljoen ziet er weer fantantisch uit en dat door de inzet van vele vrijwilligers

Nadere informatie

radio filharmonisch orkest the civil wars rome groot omroepkoor philip glass holland festival

radio filharmonisch orkest the civil wars rome groot omroepkoor philip glass holland festival the civil wars rome philip glass radio filharmonisch orkest groot omroepkoor holland festival inhoud / content Info, credits 4 nederlands Programmatoelichting 6 Biografieën 8 english Programme notes 10

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie