PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PREEK DOOR DE WEEK. Het Minder is Meer van Advent"

Transcriptie

1 PREEK DOOR DE WEEK Het Minder is Meer van Advent 7e jaargang, nr. 40, week december 15 december 2012

2 maandag 10 december 2012 Gij zult niet Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt. (Filippenzen 2:12b, 13) Als je zegt: Gij zult niet denk ik dat iedereen om je heen meteen denkt aan christenen en de Bijbel. Als je zegt: liefde, wat dan? Ik denk dat de meesten dan aan hele andere dingen denken, bijvoorbeeld aan mensen van wie ze houden. Hoe heeft het toch zover kunnen komen? De kern van het christelijk geloof is liefde en genade, maar toch staan we bekend om onze wetten Er is ook al veel strijd in de kerk geweest, juist over dit onderwerp. Die strijd is ook wel te verklaren, want de Bijbel lijkt wat tegenstrijdig. Zo is alles genade, zelfs geloven, maar wordt je wel opgedragen om je te bekeren en naar God toe te gaan. Genade geeft wat we zelf niet kunnen bereiken: vergeving van de zonden. Maar blijkbaar betekent genade niet dat je geen verantwoordelijkheden hebt. In Prediker 13 staat dat eten en drinken een geschenk van God is, maar wie gaat wachten totdat God het in zijn of haar mond drukt, wordt niet heel oud. Je moet wat doen om geen honger te lijden. Ook hier betekent genade niet dat je niets hoeft te doen. God geeft de akkers, de zaden en de weersomstandigheden om eten te produceren, dat kun je zelf niet. Maar je moet wel zaaien en maaien! Als mens kun je worden vergeleken met een drenkeling die het zelf niet redt door de zonde. Maar dan wordt je een reddingsboei toegeworpen in de persoon Jezus. Deze mag je aanpakken om gered te worden. Wie gaat dan zeggen: kijk mij eens! Ik heb toch maar mooi de reddingsboei gepakt! Nee, je bent dankbaar voor het aanreiken van de reddingsboei. Gods genade redt je, pak het aan! God biedt Zijn genade aan, wij mogen die aannemen. Ik denk dat we er later achter zullen komen dat het aanpakken ook een genadedaad van God was. Vraag Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat christenen bekend staan om liefde en niet om wetten? Here God, dank U voor uw genade. Dank U dat U redding biedt aan mensen die dat niet verdienen en dat U ons leven wilt veranderen. Wilt U ons geven dat wij het dankbaar aannemen!

3 dinsdag 11 december 2012 Leven uit genade Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. (Johannes 16:24) Sinds kort heb ik een Bijbel-app* op mijn mobiel. Toen ik deze voor het eerst gebruikte, was bovenstaande tekst de tekst van de dag. Diezelfde dag kreeg ik via de mail het thema door van afgelopen zondag, waarin we lazen in Lukas 1:26-38 dat Maria zich overgeeft aan Gods plan met haar leven. Dit lijkt haaks te staan op bovenstaande tekst, immers voor overgave aan Gods plan met je leven hoef je toch niets te doen, wat valt er dan nog te bidden? Een tekst als bovenstaande zou je het gevoel kunnen geven dat je het niet goed doet. Het bidden. Dat, wanneer wensen niet vervuld (lijken te) worden, je niet voldoende hebt gebeden. Dat is wat mensen wel eens zeggen: je hebt niet voldoende in de autoriteit van God gestaan of: je hebt de Geest nog niet ontvangen. Gevaarlijke woorden, vind ik persoonlijk. Want ik weet niet hoe God werkt. (Jesaja: Zijn plannen zijn niet mijn plannen en zijn gedachten zijn groter dan die van mij) Wanneer je je leven durft toe te vertrouwen aan Zijn wil, aan het uw wil geschiede, zal het je ook niet zoveel meer uitmaken dat je geen antwoorden op je vragen krijgt. Dit mocht ik zelf ervaren en heeft mij veel rust gebracht. Onze voorganger zei het zondag als volgt: Wat mij raakt in het gedeelte uit Lukas 1 is de combinatie van de aankondiging van de engel en de reactie van Maria: gij hebt genade gevonden bij God (vers 30) en: mij geschiede naar uw woord (vers 38b). Als je deze naast elkaar plaatst, dan zie je dat Maria s overgave mij geschiede naar uw woord een geloofsovergave is die haar basis vindt in het gij hebt genade gevonden bij God. Wat een rijkdom als je je durft overgeven omdat je gelooft dat Gods plan met jou een uitwerking is van genade. Dat betekent niet: stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, maar vraagt juist om een actieve levenshouding. Je verwachtingsvol uitstrekken naar Gods plan met je leven, ondanks je omstandigheden. Maria leek als jong meisje, verloofd met een timmerman, niet de meest geschikte vrouw en toch had God juist haar uitgekozen om zijn plan te volvoeren. Durf jij je daar in gehoorzaamheid aan over te geven? Vader, U gaat uw weg met ons, langs wegen die geen mens bedenkt. Soms begrijpen we die weg niet, maar we willen U wel vertrouwen. Hier zijn wij, bereid te luisteren naar U. Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer (*App: afkorting van applicatie, ook wel toepassing, veel gebruikt op mobiele telefoons en tablets)

4 woensdag 12 december 2012 Krachtige woorden Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen. (Lucas 1:37) Een opmerkelijk verschil tussen de vertalingen van NBG 51 en NBV Lucas 1:37 staat hierboven uit de NBG 51 editie. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt het zo: want voor God is niets onmogelijk. Welke vertaling is correct? Grappig dat we vaak op zo n manier met verschillen in de tekst omgaan. We horen twee versies en willen er zo snel mogelijk één interpretatie aan geven. Maar er zijn rijkdommen te vinden in variatie en veelvormigheid. Mensen proberen de wijsheid van God uit te drukken, maar we happen naar adem en zoeken naar woorden. Voor ons is zoveel onmogelijk, wij spreken woorden die als zeepbellen uiteenspatten. Wat blijft er over van wat wij te melden hebben? Als God iets zegt, bestaat het. Hij spreekt en het IS. Bij Jezus is het niet anders. Hij sprak en het gebeurde. Hij schreef zelf niets voor ons op afgezien van wat krabbeltjes in het zand toen ze een vrouw bij Hem brachten om Hem in moeilijkheden te brengen. Maar als Hij sprak, dan gebeurde er iets. Geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Voor God is niets onmogelijk. Je hebt mensen die graag op zoek gaan naar de grondtekst van de Bijbel. Maar zelfs als je daar heel bekwaam in bent, zul je andere geleerden ontmoeten die het oneens zijn met je interpretatie. Als we proberen om iets te vertalen, dan doen we het origineel tekort. Hoe waar is dat ook voor God, wiens wegen hoger zijn dan die van ons, wiens gedachten door ons niet te bevatten zijn. Liefde is waar. Er wordt al eeuwenlang geprobeerd om liefde te verwoorden, maar elke dichter stamelt en elke zanger zoekt. Maar we weten dat echte liefde bestaat. Zijn naam is God en in Hem is geen spoor van duisternis. Hij stuurde zijn eigen Zoon om ons te laten zien Wie Hij werkelijk is. En vier evangelisten deden hun best om het verhaal op te schrijven. Ga niet zoeken naar de tegenstellingen. Kijk naar waar zij het over eens zijn: God is liefde, Hij is vol van genade, vol ontferming. Hij is rechtvaardig en goed. Zijn Zoon heeft dat aangetoond. Om over na te denken De taal van het geloof is de taal van liefde. We zoeken naar woorden. Maak het waar. Vader! Door uw Zoon gaan wij zien Wie U bent.

5 donderdag 13 december 2012 Luister en antwoord Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. ( ) Maria vroeg aan de engel: Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde: De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. ( ) voor God is niets onmogelijk. Maria zei: De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. (Lucas 1:28-31,34,35,37,38) Maria krijgt een boodschap van God. En in de verschillende Bijbelvertalingen lezen we wat de uitwerking van die woorden waren: ze schrok hevig, ze raakt ontroerd en in verwarring. Deze reacties zien we regelmatig terugkomen als God begint te spreken tot een mens, die Hij roept om Hem te dienen. (Lees maar eens over de roeping van Mozes, Paulus, Gideon, e.a.) Dit is het patroon dat we zien: 1.God spreekt. Het initiatief gaat van Hem uit. Hij keert zich vanuit de hemel naar de mens op aarde. Hij spreekt tot ons. Wij luisteren. En schrikken soms van wat we horen. Of we raken in verwarring. 2.God stelt ons gerust. We hoeven niet bang te zijn. Sterker nog: we mogen blij zijn, want we hebben genade gevonden bij Hem. Dan gaan we vragen stellen. We kunnen wel duizenden vragen of tegenwerpingen hebben. 3.God beantwoordt onze vragen. Maar tot op zekere hoogte. Want Hij verlangt ernaar dat we Hem zo vertrouwen, dat we Hem blindelings durven te volgen. Wij zien niet alles. Zoals Maria ook niet wist wat er met haar kind zou gaan gebeuren. Maar we mogen geloven dat God het overzicht heeft. Hij heeft het script van ons leven geschreven. 4.God wacht op ons antwoord. Hij wil onze medewerking. Om over na te denken Als het waar is dat God zo veel van ons houdt dat Hij alles voor ons heeft over gehad, wat weerhoudt ons er dan nog van om te zeggen: Heer, doet U maar wat U wilt met mijn leven. Ik neem de rol op mij die U voor mij hebt weggelegd. Heer, ik vertrouw U. Mij geschiede naar uw wil.

6 vrijdag 14 december 2012 Dienen is een keuze Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. (Lucas 1:38 Herziene Statenvertaling) Otto de Bruijne sprak tijdens zijn cursus Meer inspiratie veel mooie zinnen uit waar ik uren op zou kunnen herkauwen. Hij zei onder andere het volgende: Wij leven in een tijd en maatschappij van de individuele autonomie. We ervaren onszelf als een uniek project en moeten onszelf zijn. En dan de woorden van Maria. Zij noemt zichzelf een dienares van God. Een dienares is iemand in persoonlijke dienst van iemand, een bediende, een dienstbode. Vroeger waren er veel meer dienaressen in Nederland dan nu. Weinig huishoudens kunnen zich een dienares veroorloven. Dat is maar goed ook, want ik denk dat maar weinig mensen nog dienares willen zijn. Want hoe zit het dan met die individuele autonomie, dat unieke project van jezelf? Een dienares dient de ander. Zij helpt en ondersteunt degene in wiens dienst ze is om zijn of haar unieke zelf te zijn. Er is daardoor minder of geen ruimte voor de wensen en kansen van de dienares zelf. God heeft een groot plan met het leven van Maria. Haar eerste reactie op de boodschap van de engel is verbazing. Zij vraagt zich af hoe zij zwanger zal raken. Na het antwoord op die vraag zegt ze bovenstaande woorden. Geen enkel moment van bezwaar of bezinning. Geen woord over dat ze mooie plannen heeft om te trouwen, dat ze nog veel te jong is om moeder te worden, dat ze zo n grote verantwoordelijkheid als jonge vrouw niet aankan. Ze wil God dienen, en in haar leven mag gebeuren wat Hij tegen haar zegt. Zij wil zich laten gebruiken voor het uitvoeren van Zijn plan. Nog een andere opmerking van Otto de Bruijne, naar aanleiding van de tekst: Want wie veracht de dag van de kleine dingen (Zacharia 4:10). Hij zei: Gods vraag aan jou is, iedere dag weer, of jij de dingen aandachtig wilt doen die Hij je te doen geeft. Niets is te klein of onbetekenend, alles draagt bij aan het koninkrijk van God. Vragen Sta eens stil bij de woorden van Otto de Bruijne. In hoeverre ervaar jij jezelf als een uniek project, die alles uit zichzelf moet halen? En doe jij met volle overgave en aandacht wat je te doen staat? Vader, ik wil de woorden van Maria graag naspreken. U wil ik dienen. Amen.

7 zaterdag 15 december 2012 Ontroerende bediening De engel Gabriël zei: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. (Lukas 1:28-29) (Elisabeth eert Maria:) Jij hebt geloofd dat God zou doen wat Hij zei. Wat een geluk. (Lukas 1:45) Mijn vrouw krijgt iedere dag haar ontbijt op bed. (Als anonieme schrijver durf ik dat wel te zeggen.) Daar hebben we geen servicebureau voor ingehuurd, maar de eer is mij gegund. Ik beleef vaak plezier aan dienen en na behoorlijk veel jaren vind ik het nog steeds een voorrecht de dag te beginnen met deze kleine, maar trouwe bediening. Misschien vind je schik hebben in zo n bediening wat overdreven, maar het ligt er maar aan wat je doet of mag doen en voor wie. Ander voorbeeld? Als je de betaalde sport een beetje volgt, zul je regelmatig horen of lezen hoe blij een jonge sporter is die de kans krijgt een profcontract te tekenen bij zijn favoriete sportclub. Hij zal niet gauw zeggen: Wat zullen ze blij met me zijn en wat ga ik veel geld verdienen! Maar echt vanuit zijn hart zal hij kunnen zeggen hoe blij hij is met de kans en het vertrouwen dat de club in hem heeft. Een jeugddroom, en ik ga mijn uiterste best doen het vertrouwen waar te maken. Zoiets. Het is niet zo vreemd om werk voor een ander fijn te vinden als je je erdoor geëerd voelt/je er ook zelf beter van wordt. Een mooie overeenkomst is nooit weg. Maar als het nu eens loopt zoals je het niet hebt gewild of voorzien? De praktijk kan zo anders zijn dan je inschatte. Hoe gaan we er dan mee om? Vorige week zagen we dat Zacharias ondanks de teleurstelling van het niet-hebben van een zoon, God bleef dienen. God is groter dan wij kunnen bevatten. Als ik in Lukas 1:37 lees dat Geen woord dat van God komt, krachteloos zal wezen, dan bemoedigt mij dat enorm omdat het aangeeft dat Hij waarmaakt wat Hij belooft. Afgelopen zondag lazen we de aankondiging van de geboorte van Jezus. Met de bekende prachtige woorden van Maria: Mij geschiede naar uw woord. Maar tijdens het lezen van Lukas 1 ben ik toch het meest onder de indruk gekomen van de ontroering van Maria als zij hoort: De Here is met u. Ontroerd worden door het besef dat God nabij is en omziet naar zijn schepsels. Om over na te denken Wat doet Kerst - Gods komst in ons aardse leven - met je? Heeft deze vervulling van zijn belofte - waar zo lang naar uitgekeken was - gevolgen voor je denken over andere beloften in de Bijbel? Zie je je leven met God als een bediening waar je je met vreugde en ontroering aan kunt geven omdat je het mag doen voor Hem? Lieve God, dank voor Kerst. Dat ùw wil zal geschieden in onze levens.

8 Meerkerk Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf in Jezus Christus naar de aarde kwam. Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar. Missie De Meerkerk wil midden in de samenleving staan. Vanuit die positie wil zij bewust getuige zijn van Jezus Christus om mensen te helpen Jezus te vinden en Hem steeds meer te volgen. Activiteiten Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om en uur. Nieuwkomers in de kerk kunnen zich opgeven voor een Introductiekring, maar wilt u eerst meer weten over het Evangelie, dan kunt u ook eerst vrijblijvend de Alpha-cursus volgen. Adressen Correspondentie: Postbus AR Hoofddorp bankrek.nr Kerkelijk centrum: Bennebroekerweg 515 Hoofddorp Tel: (023) Kantoor: IJweg MH Hoofddorp Tel: (023) U kunt ook corresponderen via webadres: De diensten zijn regelmatig op zondag om uur te beluisteren via Groot Nieuws Radio, 1008 AM Preek door de week dagelijks per ontvangen? Via onze website kunt u zich eenvoudig aanmelden voor deze service.

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander?

PREEK DOOR DE WEEK. Sta jij open voor de ander? PREEK DOOR DE WEEK Sta jij open voor de ander? 9de jaargang, nr. 21, week 23 2 juni 7 juni 2014 maandag 2 juni 2014 Hemels geluk is niet te koop maar wel te krijg Offert offers van oprechtheid,en weet

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1 Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Liturgie Votum/zegengroet Ps. 84: 1,2,3 Wet Lb. 95 Gebed Psalm 1 Gz. 63 Preek over Psalm 1 Gz. 131: 1,4,5,9 Gebed Collecte Ps. 84:

Nadere informatie

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012

Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 Fil. 2,1-5 preek VB 24-02-2012 1 Hart voor mensen (5): doorgeven 1. Idealen Ik wil deze dienst beginnen met een verhaal. Een verhaal dat iets duidelijk maakt over de cultuur van het land waarin wij leven.

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek)

Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek) Wat winnen we met wéér een jaar? (Lucas 13:6-9 nieuwjaarspreek) 1 Liturgie zondagmorgen 1 januari 2012 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1:2b) Liedboek

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging.

Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Preek: Waar komt het kwaad vandaan? Int. Lied Psalm 67 : 1 God zij ons gunstig en genadig. Groet en bemoediging. Inleiding op de dienst Vrede op aarde heeft nauwelijks uitbundig geklonken en de kindermoord

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 15:1-27 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 15) Blijf in Jezus Christus (vers 4, 15:1-8)... 1 Blijf

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Familie als gegeven Leven in een web van relaties

Familie als gegeven Leven in een web van relaties Familie als gegeven Leven in een web van relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Ethische bezinning, nummer 2, Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie