Handleiding Digitaal Doorstroomdossier voor het MBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Digitaal Doorstroomdossier voor het MBO"

Transcriptie

1 Handleiding Digitaal Doorstroomdossier voor het MBO Versie: 1.1 Utrecht, februari 2011 Platform Midden Nederland

2 Ten geleide Beste gebruiker, deelnemer en/of belanghebbende van het Digitaal Doorstroomdossier (DDD), Voor u ligt de eerste versie van de handleiding DDD voor het MBO. Het gebruik van het DDD wijst zo veel mogelijk voor zich. Toch willen we de eerste versie van het DDD ondersteunen met een handleiding om het proces inzichtelijk te maken. De digitale webbased versie van het doorstroomdossier, een aparte applicatie, die verbonden is met Intergrip, biedt een aantal voordelen ten opzichte van de papieren versie, te weten: - NAW- gegevens worden geautomatiseerd overgenomen vanuit Intergrip; - Invullen van het DDD gaat daardoor sneller, maar ook omdat er diverse rolmenu s zijn opgenomen; - Leerlingen die zich voor twee of meer opleidingen aanmelden, vullen slechts het gedeelte over de vervolgopleiding opnieuw in. Ook de mentor hoeft dan niet alles opnieuw in te vullen. - Zowel in het DDD als in Intergrip is het mogelijk te zien welke leerlingen al een DDD hebben ingevuld en welke niet; - Managementgegevens kunnen op ieder moment snel opgevraagd worden door PMN; - - Altijd de meest actuele versie In de toekomst zullen er verschillende versies beschikbaar komen voor verschillende doelgroepen. Wij wensen u veel succes met het gebruik van het DDD. Projectteam DDD Chris Lammertse, projectleider techniek Marga Tubbing, projectleider proces en communicatie 2

3 Inhoud Ten geleide Inleiding (6 en 12) MBO behandelt doorstroomdossier (7) MBO verstrekt activatiecode aan leerling (9) Leerling vult deel A in (10) Decaan/mentor vult deel B in (11) Leerling controleert en verstuurt dossier naar de vervolgopleiding (13, 14 en 15) Ondersteunende (deel)processen...19 Bijlagen: 1. Mail activatie aan leerling (te gebruiken als voorbeeld brief), mail account aan leerling en mail activatie aan mentor/brief 2. Activatiecode s (niet gepubliceerd via Internet) 3. Privacyreglement 3

4 4. 1. Inleiding Het proces DDD wordt opgestart door het vmbo of mbo. Deze handleiding beschrijft de opstart door het mbo. De opstart door het vmbo wordt in een separate handleiding (zie beschreven. Voor zover mogelijk zijn de processen overeenkomstig. In onderstaand figuur zijn de verschillende deelprocessen weergegeven. Overzicht proces Eén van de voordelen van het DDD is de eenmalige opslag van gegevens. De NAW- gegevens van leerlingen worden, op basis van hun BSN (of onderwijsnummer) opgeslagen in een database en van daaruit beveiligd getransporteerd naar de verschillende applicaties. Intergrip maakt eveneens gebruik van deze database. Het DDD is getest op de Windows Internet Explorer (IE 7, 8 en 9), Mozilla Firefox (versie 3) en Google Chrome (versie 8). Op IE versie 6 komen af en toe rare fouten tevoorschijn door andere instellingen op de computer. Mochten deze fouten zich voordoen (bijvoorbeeld de knoppen vorige en volgende zijn niet zichtbaar bij de mentor), dan moet men de browser opwaarderen naar een nieuwere versie. In de volgende hoofdstukken wordt een onderscheid gemaakt tussen het DDD en het dossier. Hiermee wordt bedoeld dat het DDD de volledige applicatie betreft en het dossier het feitelijk doorstroomdossier met o.a. de delen A (leerlingdeel) en B. Wat betreft deel B wordt alleen de rol van mentor benoemd. De toeleidende school bepaalt of dit een administratief medewerker, de decaan of de mentor betreft. In deze versie van het DDD wordt geen onderscheid gemaakt tussen school (mentor) of bedrijf. Leerlingen die werken kunnen wel een e- mailadres van iemand van hun werk opgeven. Deze persoon vult dan hetzelfde deel B in als een mentor van het vmbo. Van de zes deelprocessen in de middelste procesbalk balk worden in deze handleiding het laatste deelprocessen (nummer 6 en 12) en het eerste deelproces (nummer 7) uitgebreid behandeld. Vervolgens worden kort de deelprocessen 9, 10 en 11 beschreven, respectievelijk het invullen door de leerling van deel A, de mentor/bedrijf deel B en het versturen van het dossier naar het MBO. Ten slotte worden de ondersteunende deelprocessen 13 t/m 15 beschreven. 4

5 2. (6 en 12) MBO behandelt doorstroomdossier De gebruiker MBO heeft twee mogelijkheden om bij het DDD in te loggen: via Intergrip en vervolgens de knop DDD direct in het DDD via Inloggen Voor beide systemen is de gebruikersnaam en het wachtwoord gelijk. Voor het aanmaken van accounts zie deelproces 13. Bij eventuele problemen kan men klikken op de button helpdesk en een mail verzenden. Na het inloggen komt men in het dasboard MBO. Het dashboard bestaat uit een aantal zoekmogelijkheden, filter- en sorteerfuncties. Via de knop print wordt een dossier geopend, dat vervolgens geprint, opgeslagen of g d kan worden. Aansluitend wordt het dossier afgehandeld. LET OP: na een bepaalde periode leidt een niet afgehandeld dossier tot een signaal bij PMN! In navolgend stroomschema is een en ander verkort weergegeven. Signaalmail wordt verstuurd naar de door het MBO opgegeven personen. Automatisch doorverwijzen naar bijvoorbeeld intakers is in deze versie van het DDD (nog) niet beschikbaar. 5

6 Deelproces 6 en 12 6

7 3. (7) MBO verstrekt activatiecode aan leerling De meeste doorstromende leerlingen binnen RMC regio 19 staan reeds in Intergrip en kunnen een dossier gaan invullen. Leerlingen van scholen die niet deelnemen aan Intergrip of leerlingen die een aantal jaren gewerkt hebben, krijgen een toegang tot het DDD via het MBO. Deelproces 7 Er zijn twee mogelijkheden om een leerling een account te verstrekken: door in het DDD het mailadres van de leerling in te voeren door de activeringscode, de link naar het DDD en een stukje toelichting in een eigen brief van het MBO te plakken. De activatiecode s staan in bijlage 4 (niet gepubliceerd via Internet). De eerste mogelijkheid is beschikbaar via het dashboard van het DDD en door te klikken op account uitgifte. De tweede mogelijkheid staat verder als voorbeeld benoemd in de bijlagen. Figuur 1activatie via mail 7

8 4. (9) Leerling vult deel A in De leerling gebruikt de brief/mail om in te loggen op In onderstaande afbeelding staat het proces verder beschreven. Deelproces 9 Een aantal aspecten worden navolgend beschreven. 8

9 Bij eventuele problemen gebruikt de leerling de link op het startscherm om de helpdesk te contacten. Helpdesk link NB: Op bovenstaand inlogscherm zijn alle mbo s opgenomen die gebruik maken van het DDD. Door te klikken op de verschillende logo s van die mbo s, wordt de website van het betreffende mbo geopend. Nadat de leerling de eerste keer is ingelogd, krijgt hij de navolgende tekst te lezen: 9

10 Helptekst en nieuw dossier Vervolgens klikt de leerling op nieuw dossier en kan hij/zij het dossier gaan invullen. Vervolgens komt de leerling in het eerste scherm. Het DDD is navolgend (kloksgewijs) opgebouwd: Links bovenin, op de groene balk, kan de leerling zijn voortgang zien wat betreft het invullen van zijn dossier. Overzicht pagina Tevens kan hij vanuit de groene balk terug gaan naar de verschillende (reeds ingevulde) stappen/pagina s. 10

11 Rechts bovenin kan de leerling wisselen tussen zijn overzichtsscherm (Mijn Digitaal Doorstroomdossier), het (eerste) helpscherm en gecontroleerd uitloggen (reeds ingevulde gegevens worden bewaard en hij/zij kan op een later moment doorgaan). Het overzichtsscherm wordt verderop uitgelegd. Het helpscherm is een combinatie van de initiële helptekst en het contactformulier voor de helpdesk. Rechts bevindt zich het contactformulier voor de helpdesk. De leerling kan met een vraag, fout of wijziging de helpdesk benaderen. Indien het e- mailadres van de leerling juist is ingevuld, krijgt de leerling een antwoord of terugkoppeling. De leerling kan het mailadres direct aanpassen, dan wel in één van de volgende stappen. Midden onder en boven bevinden zich de knoppen vorige en volgende pagina. Door het klikken op de knoppen wordt de inhoud van de pagina bewaard. LET OP: In deze versie van het DDD blijven de gegevens van de pagina niet bewaard, indien de leerling de knoppen vooruit en terug van zijn webbrowser gebruikt! Raad de leerling aan deze niet te gebruiken. Bij trigger door MBO (deelproces 7 t/m 12): Op de laatste pagina van deel A geeft de leerling aan of en naar welke mentor/bedrijf het dossier verstuurd moet worden. Bij trigger door VMBO (deelproces 1 t/m 6): Op de laatste pagina van deel A geeft de leerling aan naar welke mentor het dossier verstuurd moet worden. Versturen deel A LET OP: Bij trigger VMBO (deelproces 1 t/m 6) kan de leerling alleen kiezen uit de namen en mailadressen van decanen/mentoren, die reeds een account in Intergrip hebben! Het is dus van belang dat de vmbo- school zorgt dat de e- mailadressen van de mentoren kloppen c.q volledig zijn. In een volgende paragraaf wordt verder uitgelegd op welke wijze het account van de decaan/mentor werkt. 11

12 De leerling ziet vervolgens onderstaand scherm en door te klikken op stoppen (of mijn digitaal doorstroomdossier) komt hij in het overzichtsscherm. Deel A verstuurd Het overzichtsscherm is navolgend opgebouwd (zie volgende pagina): Links bovenin kan de leerling een nieuw dossier invullen. LET OP: Het nieuwe dossier neemt gegevens over uit het oude dossier! Alleen het gedeelte over de vervolgopleiding moet de leerling opnieuw invullen. In het midden staan de navolgde kolommen van reeds ingevulde dossiers en de voortgang van deze dossiers: In de volgende paragrafen wordt een aantal handelingen/betekenissen verder uitgelegd. In de linker kolom staat de naam van het mbo en opleiding. In de kolom deel A staat een groen vinkje (deel A volledig ingevuld) of de tekst klik hier om deel A af te maken. In de kolom Deel B kan staan: Overzichtsscherm leerling een streepje (dan moet de leerling deel A nog afmaken); je mentor kan nu deel B invullen ; een groen vinkje, dat deel B is ingevuld. 12

13 In de kolom Akkoord staat; leeg veld (dat moet deel A/B nog worden ingevuld); klik hier om de akkoordverklaring in te vullen het icoontje dat de akkoordverklaring is ingevuld en het dossier verstuurd is naar de vervolgopleiding. In de rechter kolom staat: klik hier om deel A af te maken (dat betekent dat het dossier nog niet volledig in ingevuld); het icoontje van een document. Door daar op te klikken kan de leerling het dossier printen en/of opslaan (op bijvoorbeeld de harde schijf of een USB- stick). LET OP! De leerling kan het dossier pas printen en/of opslaan, nadat alle stappen zijn doorlopen c.q. de akkoordverklaring is ingevuld. 13

14 5. (10) Decaan/mentor vult deel B in Zoals reeds eerder aangegeven ontvangt de betreffende decaan/mentor een activati , nadat deel A door een leerling is ingevuld. De decaan/mentor kan inloggen op met zijn gebruikersnaam en wachtwoord of hij doet dit via de activatielink. Deelproces 10 Nadat de mentor is ingelogd ziet hij zijn dashboard (overzichtsscherm). De pagina is als volgt opgebouwd (zie volgende bladzijde): Links bovenin kan de mentor zoeken op leerling of filteren op klas. Mbv de knop dashboard gaat de mentor naar het overzichtsscherm. Met de knop help krijgt de mentor de helptekst te zien van de leerling en kan hij eventueel een vraag stellen aan de helpdesk. Met de knop uitloggen kan men gecontroleerd uitloggen. In de kolommen staan de (gefilterde) klassen, namen van de leerling en de vervolgopleiding. 14

15 Daarna volgt in kolom deel A een groen vinkje (deel A volledig ingevuld) of de tekst de leerling is deel A aan het invullen. Bij deel B staat een streepje of de tekst klik hier om deel B af te maken (wordt hieronder uitgelegd). Bij akkoord is te zien of de leerling het formulier geaccordeerd heeft en verstuurd naar de vervolgopleiding. Nadat de leerling het dossier verstuurd heeft, kan het gehele dossier eventueel geprint en/of opgeslagen worden in het (eigen school) leerlingdossier. Dashboard mentor De mentor klikt op klik hier om deel B af te maken en ziet aansluitend onderstaand scherm. In het middengedeelte vult de mentor verder deel B in. LET OP: Indien reeds een deel B van een leerling is ingevuld, worden de meeste reeds ingevulde gegevens van die betreffende leerling overgenomen! Links bovenin kan de mentor surfen door deel A van de leerling. Indien deel B gedeeltelijk is ingevuld kan dit via de rechter groene balk. Overzicht pagina mentor 15

16 Rechts is te zien welke leerling en vervolgopleiding het dossier betreft. Tevens kan een vraag gesteld worden aan de helpdesk. Midden onder en boven bevinden zich de knoppen vorige en volgende pagina. Door het klikken op de knoppen wordt tevens de inhoud van de pagina bewaard. LET OP: In deze versie van het DDD blijven de gegevens van de pagina niet bewaard, indien de decaan/mentor de knoppen vooruit en terug van zijn webbrowser gebruikt! Als laatste geeft de mentor zijn akkoord. De mentor krijgt onderstaande melding. Akkoord mentor deel B Deel B verstuurd Aansluitend wordt een signaalmail verstuurd naar de leerling en is het ingevulde deel B zichtbaar voor de leerling. In het dashboard van de mentor is een groen vinkje te zien bij deel B. Ten slotte kan de mentor in het dashboard volgen of de leerling het dossier verstuurt naar de vervolgopleiding. Eventueel kan het dossier geprint en/of opgeslagen worden in het (eigen school) leerlingendossier. 16

17 6. (11) Leerling controleert en verstuurt dossier naar de vervolgopleiding De leerling ontvangt een signaalmail, nadat deel B door de mentor is ingevuld. In het overzichtsscherm klikt de leerling op de akkoordverklaring en krijgt aansluitend onderstaand scherm te zien. Akkoord leerling en versturen dossier Leerlingen die jonger dan 18 jaar zijn, moeten het dossier aan hun ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordiger laten zien. Ook ouders moeten zich akkoord verklaren dat de gegevens in het dossier naar de vervolgopleiding worden gestuurd. Eventueel kan de leerling deel A aanpassen. In dat geval verstuurt de leerling wederom deel A naar de mentor. LET OP: de leerling kan een aangepast deel A (met ingevuld deel B) niet zonder een hernieuwd akkoord van de mentor versturen naar de vervolgopleiding! Als de leerling en/of zijn ouders niet akkoord gaan met de gegevens van de mentor in deel B, moet(en) hij (zij) contact opnemen met de mentor. 17

18 Deelproces 11 Ten slotte kan de leerling in zijn overzichtsscherm controleren of zijn dossier verstuurd is en eventueel zijn dossier printen en of opslaan op zijn harde schijf of USB stick. 18

19 7. (13, 14 en 15) Ondersteunende (deel)processen De ondersteunende deelprocessen worden hier kort beschreven en deze zijn: Deelproces 13: aanmaken accounts mentoren/intakers De leerling moet een keuze kunnen maken uit een lijst van mentoren van school. Daarnaast moet een mentor deel B van het dossier invullen en tot op zekere hoogte de voortgang bewaken. Daarnaast kan het MBO een intaker toevoegen aan werkproces door een account aan te maken in Intergrip. Mentor account aanmaken In Intergrip (tabblad overig, pagina nieuwe gebruiker ) is het mogelijk nieuwe gebruikers aan te maken. Vervolgens krijgt de toekomstig gebruiker via het opgegeven e- mailadres, zijn gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd. LET OP: soms komt de mail aan in de SPAM- box. Eventueel moet deze gecontroleerd worden! De handleiding Intergrip en de bijbehorende powerpoint is beschikbaar via Intergrip/HELP of de helpdesk. Deelproces 14: workflow en rapportage De workflow is zichtbaar via het overzichtsscherm van de leerling en het dashboard van de mentor. Platform Midden Nederland krijgt de beschikking over een workflow rapportage die vooral inzichtelijk maakt of een bepaalde (nog vast te stellen) tijd verstreken is tussen het invullen van deel A, deel B en de behandeling (lees opening of transporteren) door de vervolgopleiding. Daarnaast krijgt PMN inzicht in de accounts en aantallen dossiers per school en vervolgopleiding. Andere rapportages moeten opgevraagd (en gemaakt) worden door tussenkomst van de helpdesk. Deelproces 15: Helpdesk en beheer Er is veel aandacht besteedt aan het geautomatiseerd ondersteunen van de leerling en de mentor. Vragen kunnen via het formulier in het DDD gesteld worden en zullen tzt tot een veel voorkomende vragenlijst leiden (FAQ). De lijst wordt zsm gepubliceerd. 19

20 Helpdeskformulier Daarnaast kunnen fouten en of verbetervoorstellen middels het helpdeskformulier gemeld worden. Tijdens kantooruren is de telefonische helpdesk bemand. Vooral in de beginfase zijn extra medewerkers beschikbaar om vragen te beantwoorden. Een trainingsomgeving is beschikbaar op Het is raadzaam bij gepland gebruik vooraf de helpdesk te informeren, zodat zeker gesteld is dat de omgeving beschikbaar is. Let op: e- mailadresadress etc. werken op het demo- account. U kunt eventueel het e- mailadres (van de leerling) aanpassen. Het dossier wordt daadwerkelijk verstuurd naar het demo- account van het MBO, inclusief signaalmail In bijlage 3 is een recent modelprivacy reglement opgenomen. Het is noodzakelijk dat iedere school een privacyreglement heeft en dat het DDD hierin is opgenomen. Het DDD moet vooraf besproken worden met leerlingen en ouders/verzorgers. 20

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag met Outlook Web App... 3 Overzicht instellingen... 3 Vereisten...

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers

Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers Installatie-instructie van een AMICE certificaatback-up in gangbare browsers Dit is een publicatie van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Deze publicatie

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.0 Juli 2011

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgSucces

Handleiding gebruik ZorgSucces Handleiding gebruik ZorgSucces Titel: Handleiding gebruik ZorgSucces Code: HgZS Versie: versie 1.3 Datum: maandag 14 feb 2011 PAT Learning Solutions, Tilburg Behoudens uitzondering door de wet geregeld,

Nadere informatie

Handleiding website menu s en pagina s

Handleiding website menu s en pagina s Handleiding website menu s en pagina s Versie 0.1 januari 2012 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het opzetten van de menubalken van de website... 3 3 Het opzetten van de pagina s achter het menu...

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie