Handleiding Digitaal Doorstroomdossier voor het MBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Digitaal Doorstroomdossier voor het MBO"

Transcriptie

1 Handleiding Digitaal Doorstroomdossier voor het MBO Versie: 1.1 Utrecht, februari 2011 Platform Midden Nederland

2 Ten geleide Beste gebruiker, deelnemer en/of belanghebbende van het Digitaal Doorstroomdossier (DDD), Voor u ligt de eerste versie van de handleiding DDD voor het MBO. Het gebruik van het DDD wijst zo veel mogelijk voor zich. Toch willen we de eerste versie van het DDD ondersteunen met een handleiding om het proces inzichtelijk te maken. De digitale webbased versie van het doorstroomdossier, een aparte applicatie, die verbonden is met Intergrip, biedt een aantal voordelen ten opzichte van de papieren versie, te weten: - NAW- gegevens worden geautomatiseerd overgenomen vanuit Intergrip; - Invullen van het DDD gaat daardoor sneller, maar ook omdat er diverse rolmenu s zijn opgenomen; - Leerlingen die zich voor twee of meer opleidingen aanmelden, vullen slechts het gedeelte over de vervolgopleiding opnieuw in. Ook de mentor hoeft dan niet alles opnieuw in te vullen. - Zowel in het DDD als in Intergrip is het mogelijk te zien welke leerlingen al een DDD hebben ingevuld en welke niet; - Managementgegevens kunnen op ieder moment snel opgevraagd worden door PMN; - - Altijd de meest actuele versie In de toekomst zullen er verschillende versies beschikbaar komen voor verschillende doelgroepen. Wij wensen u veel succes met het gebruik van het DDD. Projectteam DDD Chris Lammertse, projectleider techniek Marga Tubbing, projectleider proces en communicatie 2

3 Inhoud Ten geleide Inleiding (6 en 12) MBO behandelt doorstroomdossier (7) MBO verstrekt activatiecode aan leerling (9) Leerling vult deel A in (10) Decaan/mentor vult deel B in (11) Leerling controleert en verstuurt dossier naar de vervolgopleiding (13, 14 en 15) Ondersteunende (deel)processen...19 Bijlagen: 1. Mail activatie aan leerling (te gebruiken als voorbeeld brief), mail account aan leerling en mail activatie aan mentor/brief 2. Activatiecode s (niet gepubliceerd via Internet) 3. Privacyreglement 3

4 4. 1. Inleiding Het proces DDD wordt opgestart door het vmbo of mbo. Deze handleiding beschrijft de opstart door het mbo. De opstart door het vmbo wordt in een separate handleiding (zie beschreven. Voor zover mogelijk zijn de processen overeenkomstig. In onderstaand figuur zijn de verschillende deelprocessen weergegeven. Overzicht proces Eén van de voordelen van het DDD is de eenmalige opslag van gegevens. De NAW- gegevens van leerlingen worden, op basis van hun BSN (of onderwijsnummer) opgeslagen in een database en van daaruit beveiligd getransporteerd naar de verschillende applicaties. Intergrip maakt eveneens gebruik van deze database. Het DDD is getest op de Windows Internet Explorer (IE 7, 8 en 9), Mozilla Firefox (versie 3) en Google Chrome (versie 8). Op IE versie 6 komen af en toe rare fouten tevoorschijn door andere instellingen op de computer. Mochten deze fouten zich voordoen (bijvoorbeeld de knoppen vorige en volgende zijn niet zichtbaar bij de mentor), dan moet men de browser opwaarderen naar een nieuwere versie. In de volgende hoofdstukken wordt een onderscheid gemaakt tussen het DDD en het dossier. Hiermee wordt bedoeld dat het DDD de volledige applicatie betreft en het dossier het feitelijk doorstroomdossier met o.a. de delen A (leerlingdeel) en B. Wat betreft deel B wordt alleen de rol van mentor benoemd. De toeleidende school bepaalt of dit een administratief medewerker, de decaan of de mentor betreft. In deze versie van het DDD wordt geen onderscheid gemaakt tussen school (mentor) of bedrijf. Leerlingen die werken kunnen wel een e- mailadres van iemand van hun werk opgeven. Deze persoon vult dan hetzelfde deel B in als een mentor van het vmbo. Van de zes deelprocessen in de middelste procesbalk balk worden in deze handleiding het laatste deelprocessen (nummer 6 en 12) en het eerste deelproces (nummer 7) uitgebreid behandeld. Vervolgens worden kort de deelprocessen 9, 10 en 11 beschreven, respectievelijk het invullen door de leerling van deel A, de mentor/bedrijf deel B en het versturen van het dossier naar het MBO. Ten slotte worden de ondersteunende deelprocessen 13 t/m 15 beschreven. 4

5 2. (6 en 12) MBO behandelt doorstroomdossier De gebruiker MBO heeft twee mogelijkheden om bij het DDD in te loggen: via Intergrip en vervolgens de knop DDD direct in het DDD via Inloggen Voor beide systemen is de gebruikersnaam en het wachtwoord gelijk. Voor het aanmaken van accounts zie deelproces 13. Bij eventuele problemen kan men klikken op de button helpdesk en een mail verzenden. Na het inloggen komt men in het dasboard MBO. Het dashboard bestaat uit een aantal zoekmogelijkheden, filter- en sorteerfuncties. Via de knop print wordt een dossier geopend, dat vervolgens geprint, opgeslagen of g d kan worden. Aansluitend wordt het dossier afgehandeld. LET OP: na een bepaalde periode leidt een niet afgehandeld dossier tot een signaal bij PMN! In navolgend stroomschema is een en ander verkort weergegeven. Signaalmail wordt verstuurd naar de door het MBO opgegeven personen. Automatisch doorverwijzen naar bijvoorbeeld intakers is in deze versie van het DDD (nog) niet beschikbaar. 5

6 Deelproces 6 en 12 6

7 3. (7) MBO verstrekt activatiecode aan leerling De meeste doorstromende leerlingen binnen RMC regio 19 staan reeds in Intergrip en kunnen een dossier gaan invullen. Leerlingen van scholen die niet deelnemen aan Intergrip of leerlingen die een aantal jaren gewerkt hebben, krijgen een toegang tot het DDD via het MBO. Deelproces 7 Er zijn twee mogelijkheden om een leerling een account te verstrekken: door in het DDD het mailadres van de leerling in te voeren door de activeringscode, de link naar het DDD en een stukje toelichting in een eigen brief van het MBO te plakken. De activatiecode s staan in bijlage 4 (niet gepubliceerd via Internet). De eerste mogelijkheid is beschikbaar via het dashboard van het DDD en door te klikken op account uitgifte. De tweede mogelijkheid staat verder als voorbeeld benoemd in de bijlagen. Figuur 1activatie via mail 7

8 4. (9) Leerling vult deel A in De leerling gebruikt de brief/mail om in te loggen op In onderstaande afbeelding staat het proces verder beschreven. Deelproces 9 Een aantal aspecten worden navolgend beschreven. 8

9 Bij eventuele problemen gebruikt de leerling de link op het startscherm om de helpdesk te contacten. Helpdesk link NB: Op bovenstaand inlogscherm zijn alle mbo s opgenomen die gebruik maken van het DDD. Door te klikken op de verschillende logo s van die mbo s, wordt de website van het betreffende mbo geopend. Nadat de leerling de eerste keer is ingelogd, krijgt hij de navolgende tekst te lezen: 9

10 Helptekst en nieuw dossier Vervolgens klikt de leerling op nieuw dossier en kan hij/zij het dossier gaan invullen. Vervolgens komt de leerling in het eerste scherm. Het DDD is navolgend (kloksgewijs) opgebouwd: Links bovenin, op de groene balk, kan de leerling zijn voortgang zien wat betreft het invullen van zijn dossier. Overzicht pagina Tevens kan hij vanuit de groene balk terug gaan naar de verschillende (reeds ingevulde) stappen/pagina s. 10

11 Rechts bovenin kan de leerling wisselen tussen zijn overzichtsscherm (Mijn Digitaal Doorstroomdossier), het (eerste) helpscherm en gecontroleerd uitloggen (reeds ingevulde gegevens worden bewaard en hij/zij kan op een later moment doorgaan). Het overzichtsscherm wordt verderop uitgelegd. Het helpscherm is een combinatie van de initiële helptekst en het contactformulier voor de helpdesk. Rechts bevindt zich het contactformulier voor de helpdesk. De leerling kan met een vraag, fout of wijziging de helpdesk benaderen. Indien het e- mailadres van de leerling juist is ingevuld, krijgt de leerling een antwoord of terugkoppeling. De leerling kan het mailadres direct aanpassen, dan wel in één van de volgende stappen. Midden onder en boven bevinden zich de knoppen vorige en volgende pagina. Door het klikken op de knoppen wordt de inhoud van de pagina bewaard. LET OP: In deze versie van het DDD blijven de gegevens van de pagina niet bewaard, indien de leerling de knoppen vooruit en terug van zijn webbrowser gebruikt! Raad de leerling aan deze niet te gebruiken. Bij trigger door MBO (deelproces 7 t/m 12): Op de laatste pagina van deel A geeft de leerling aan of en naar welke mentor/bedrijf het dossier verstuurd moet worden. Bij trigger door VMBO (deelproces 1 t/m 6): Op de laatste pagina van deel A geeft de leerling aan naar welke mentor het dossier verstuurd moet worden. Versturen deel A LET OP: Bij trigger VMBO (deelproces 1 t/m 6) kan de leerling alleen kiezen uit de namen en mailadressen van decanen/mentoren, die reeds een account in Intergrip hebben! Het is dus van belang dat de vmbo- school zorgt dat de e- mailadressen van de mentoren kloppen c.q volledig zijn. In een volgende paragraaf wordt verder uitgelegd op welke wijze het account van de decaan/mentor werkt. 11

12 De leerling ziet vervolgens onderstaand scherm en door te klikken op stoppen (of mijn digitaal doorstroomdossier) komt hij in het overzichtsscherm. Deel A verstuurd Het overzichtsscherm is navolgend opgebouwd (zie volgende pagina): Links bovenin kan de leerling een nieuw dossier invullen. LET OP: Het nieuwe dossier neemt gegevens over uit het oude dossier! Alleen het gedeelte over de vervolgopleiding moet de leerling opnieuw invullen. In het midden staan de navolgde kolommen van reeds ingevulde dossiers en de voortgang van deze dossiers: In de volgende paragrafen wordt een aantal handelingen/betekenissen verder uitgelegd. In de linker kolom staat de naam van het mbo en opleiding. In de kolom deel A staat een groen vinkje (deel A volledig ingevuld) of de tekst klik hier om deel A af te maken. In de kolom Deel B kan staan: Overzichtsscherm leerling een streepje (dan moet de leerling deel A nog afmaken); je mentor kan nu deel B invullen ; een groen vinkje, dat deel B is ingevuld. 12

13 In de kolom Akkoord staat; leeg veld (dat moet deel A/B nog worden ingevuld); klik hier om de akkoordverklaring in te vullen het icoontje dat de akkoordverklaring is ingevuld en het dossier verstuurd is naar de vervolgopleiding. In de rechter kolom staat: klik hier om deel A af te maken (dat betekent dat het dossier nog niet volledig in ingevuld); het icoontje van een document. Door daar op te klikken kan de leerling het dossier printen en/of opslaan (op bijvoorbeeld de harde schijf of een USB- stick). LET OP! De leerling kan het dossier pas printen en/of opslaan, nadat alle stappen zijn doorlopen c.q. de akkoordverklaring is ingevuld. 13

14 5. (10) Decaan/mentor vult deel B in Zoals reeds eerder aangegeven ontvangt de betreffende decaan/mentor een activati , nadat deel A door een leerling is ingevuld. De decaan/mentor kan inloggen op met zijn gebruikersnaam en wachtwoord of hij doet dit via de activatielink. Deelproces 10 Nadat de mentor is ingelogd ziet hij zijn dashboard (overzichtsscherm). De pagina is als volgt opgebouwd (zie volgende bladzijde): Links bovenin kan de mentor zoeken op leerling of filteren op klas. Mbv de knop dashboard gaat de mentor naar het overzichtsscherm. Met de knop help krijgt de mentor de helptekst te zien van de leerling en kan hij eventueel een vraag stellen aan de helpdesk. Met de knop uitloggen kan men gecontroleerd uitloggen. In de kolommen staan de (gefilterde) klassen, namen van de leerling en de vervolgopleiding. 14

15 Daarna volgt in kolom deel A een groen vinkje (deel A volledig ingevuld) of de tekst de leerling is deel A aan het invullen. Bij deel B staat een streepje of de tekst klik hier om deel B af te maken (wordt hieronder uitgelegd). Bij akkoord is te zien of de leerling het formulier geaccordeerd heeft en verstuurd naar de vervolgopleiding. Nadat de leerling het dossier verstuurd heeft, kan het gehele dossier eventueel geprint en/of opgeslagen worden in het (eigen school) leerlingdossier. Dashboard mentor De mentor klikt op klik hier om deel B af te maken en ziet aansluitend onderstaand scherm. In het middengedeelte vult de mentor verder deel B in. LET OP: Indien reeds een deel B van een leerling is ingevuld, worden de meeste reeds ingevulde gegevens van die betreffende leerling overgenomen! Links bovenin kan de mentor surfen door deel A van de leerling. Indien deel B gedeeltelijk is ingevuld kan dit via de rechter groene balk. Overzicht pagina mentor 15

16 Rechts is te zien welke leerling en vervolgopleiding het dossier betreft. Tevens kan een vraag gesteld worden aan de helpdesk. Midden onder en boven bevinden zich de knoppen vorige en volgende pagina. Door het klikken op de knoppen wordt tevens de inhoud van de pagina bewaard. LET OP: In deze versie van het DDD blijven de gegevens van de pagina niet bewaard, indien de decaan/mentor de knoppen vooruit en terug van zijn webbrowser gebruikt! Als laatste geeft de mentor zijn akkoord. De mentor krijgt onderstaande melding. Akkoord mentor deel B Deel B verstuurd Aansluitend wordt een signaalmail verstuurd naar de leerling en is het ingevulde deel B zichtbaar voor de leerling. In het dashboard van de mentor is een groen vinkje te zien bij deel B. Ten slotte kan de mentor in het dashboard volgen of de leerling het dossier verstuurt naar de vervolgopleiding. Eventueel kan het dossier geprint en/of opgeslagen worden in het (eigen school) leerlingendossier. 16

17 6. (11) Leerling controleert en verstuurt dossier naar de vervolgopleiding De leerling ontvangt een signaalmail, nadat deel B door de mentor is ingevuld. In het overzichtsscherm klikt de leerling op de akkoordverklaring en krijgt aansluitend onderstaand scherm te zien. Akkoord leerling en versturen dossier Leerlingen die jonger dan 18 jaar zijn, moeten het dossier aan hun ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordiger laten zien. Ook ouders moeten zich akkoord verklaren dat de gegevens in het dossier naar de vervolgopleiding worden gestuurd. Eventueel kan de leerling deel A aanpassen. In dat geval verstuurt de leerling wederom deel A naar de mentor. LET OP: de leerling kan een aangepast deel A (met ingevuld deel B) niet zonder een hernieuwd akkoord van de mentor versturen naar de vervolgopleiding! Als de leerling en/of zijn ouders niet akkoord gaan met de gegevens van de mentor in deel B, moet(en) hij (zij) contact opnemen met de mentor. 17

18 Deelproces 11 Ten slotte kan de leerling in zijn overzichtsscherm controleren of zijn dossier verstuurd is en eventueel zijn dossier printen en of opslaan op zijn harde schijf of USB stick. 18

19 7. (13, 14 en 15) Ondersteunende (deel)processen De ondersteunende deelprocessen worden hier kort beschreven en deze zijn: Deelproces 13: aanmaken accounts mentoren/intakers De leerling moet een keuze kunnen maken uit een lijst van mentoren van school. Daarnaast moet een mentor deel B van het dossier invullen en tot op zekere hoogte de voortgang bewaken. Daarnaast kan het MBO een intaker toevoegen aan werkproces door een account aan te maken in Intergrip. Mentor account aanmaken In Intergrip (tabblad overig, pagina nieuwe gebruiker ) is het mogelijk nieuwe gebruikers aan te maken. Vervolgens krijgt de toekomstig gebruiker via het opgegeven e- mailadres, zijn gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd. LET OP: soms komt de mail aan in de SPAM- box. Eventueel moet deze gecontroleerd worden! De handleiding Intergrip en de bijbehorende powerpoint is beschikbaar via Intergrip/HELP of de helpdesk. Deelproces 14: workflow en rapportage De workflow is zichtbaar via het overzichtsscherm van de leerling en het dashboard van de mentor. Platform Midden Nederland krijgt de beschikking over een workflow rapportage die vooral inzichtelijk maakt of een bepaalde (nog vast te stellen) tijd verstreken is tussen het invullen van deel A, deel B en de behandeling (lees opening of transporteren) door de vervolgopleiding. Daarnaast krijgt PMN inzicht in de accounts en aantallen dossiers per school en vervolgopleiding. Andere rapportages moeten opgevraagd (en gemaakt) worden door tussenkomst van de helpdesk. Deelproces 15: Helpdesk en beheer Er is veel aandacht besteedt aan het geautomatiseerd ondersteunen van de leerling en de mentor. Vragen kunnen via het formulier in het DDD gesteld worden en zullen tzt tot een veel voorkomende vragenlijst leiden (FAQ). De lijst wordt zsm gepubliceerd. 19

20 Helpdeskformulier Daarnaast kunnen fouten en of verbetervoorstellen middels het helpdeskformulier gemeld worden. Tijdens kantooruren is de telefonische helpdesk bemand. Vooral in de beginfase zijn extra medewerkers beschikbaar om vragen te beantwoorden. Een trainingsomgeving is beschikbaar op Het is raadzaam bij gepland gebruik vooraf de helpdesk te informeren, zodat zeker gesteld is dat de omgeving beschikbaar is. Let op: e- mailadresadress etc. werken op het demo- account. U kunt eventueel het e- mailadres (van de leerling) aanpassen. Het dossier wordt daadwerkelijk verstuurd naar het demo- account van het MBO, inclusief signaalmail In bijlage 3 is een recent modelprivacy reglement opgenomen. Het is noodzakelijk dat iedere school een privacyreglement heeft en dat het DDD hierin is opgenomen. Het DDD moet vooraf besproken worden met leerlingen en ouders/verzorgers. 20

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding DDD voor het VMBO. Het gebruik van het DDD wijst zoveel mogelijk voor zich. Toch willen we het DDD ondersteunen

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Handleiding decanen en mentoren. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College,

Handleiding decanen en mentoren. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College, Handleiding decanen en mentoren Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier Hoornbeeck College, 2017-2018 Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding aanmeldingsformulier / doorstroomdossier

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier 1 2016-2017 1 Beste Intergrip gebruiker, Voor u ligt de handleiding voor het Digitaal doorstroomdossier. De werkwijze in het systeem wijst zoveel mogelijk voor zich.

Nadere informatie

Handleiding decanen en mentoren. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College, 2015-2016

Handleiding decanen en mentoren. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College, 2015-2016 Handleiding decanen en mentoren Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier Hoornbeeck College, 2015-2016 Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding aanmeldingsformulier / doorstroomdossier

Nadere informatie

Handleiding decanen en mentoren. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College,

Handleiding decanen en mentoren. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College, Handleiding decanen en mentoren Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier Hoornbeeck College, 2016-2017 Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding aanmeldingsformulier / doorstroomdossier

Nadere informatie

Handleiding Leerlingen. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College,

Handleiding Leerlingen. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College, Handleiding Leerlingen Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier Hoornbeeck College, 2017-2018 Inleiding Beste leerling, Dit schooljaar maak je een definitieve keuze voor een vervolgopleiding op het Middelbaar

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Inleiding. Met vriendelijke groet, functioneel applicatie beheerder.

Inleiding. Met vriendelijke groet, functioneel applicatie beheerder. Inleiding Voor u ligt een bundel met snelkaarten. In iedere snelkaart vindt u stap-voor-stap instructies, bijvoorbeeld om in te loggen op Talent & Salaris. Op de volgende pagina is een inhoudsopgave van

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase FlexBase is het leermiddelenarrangement voor het bakkersonderwijs in Nederland, waarbij zowel papieren als digitale leermiddelen worden gebruikt. Deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Handleiding Leerlingen. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College, 2015-2016

Handleiding Leerlingen. Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier. Hoornbeeck College, 2015-2016 Handleiding Leerlingen Aanmeldingsformulier / doorstroomdossier Hoornbeeck College, 2015-2016 Inleiding Beste leerling, Dit schooljaar maak je een definitieve keuze voor een vervolgopleiding op het Middelbaar

Nadere informatie

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip Handleiding VO-MBO 2013 Handleiding Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Versiedatum:

Nadere informatie

Inleiding. Met vriendelijke groet, functioneel applicatie beheerder. tens@shdh.nl

Inleiding. Met vriendelijke groet, functioneel applicatie beheerder. tens@shdh.nl Inleiding Voor u ligt een bundel met snelkaarten. In iedere snelkaart vindt u stap-voor-stap instructies, bijvoorbeeld om in te loggen op Talent & Salaris. Op de volgende pagina is een inhoudsopgave van

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht

Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht Handleiding Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht Maak uw keuze in onderstaand schema. U kun hierna op de pagina inhoud het betreffende hoofdstuk aanklikken. 1 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Inloggen

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers

Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers Inhoudsopgave Vragen en uitleg:... 3 Telefonische helpdesk... 3 Begin scherm en tabbladen... 4 Mailings... 5 Berichten... 8 Agenda... 9 Klassen... 10

Nadere informatie

Online herhalingscursus Security Awareness

Online herhalingscursus Security Awareness Handleiding Online herhalingscursus Security Awareness Maak uw keuze in onderstaand schema. U kun hierna op de pagina inhoud het betreffende hoofdstuk aanklikken. Inhoud 1. Inloggen met registratiecode

Nadere informatie

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2.

Handleiding. Maart Versie 1.2. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie Maart 2016, versie 1.2. Handleiding Maart 2016 Versie 1.2. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1.

Nadere informatie

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Handleiding GRAS (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Juli 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Account registreren

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Aanvragen.nza.nl

Gebruikershandleiding Aanvragen.nza.nl Gebruikershandleiding Aanvragen.nza.nl Ten behoeve van: Zorgaanbieder Versiebeheer: Nummer Datum Aanpassingen 1 24-8-2015 Initiële handleiding Gebruikershandleiding Aanvragen.nza.nl De applicatie Aanvragen.nza.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK ~ 1 ~

HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK ~ 1 ~ HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK ~ 1 ~ Inleiding Voor iedereen die maandelijks salaris ontvangt is de salarisstrook digitaal beschikbaar. De salarisstroken staan elke maand de dag van de betaaldatum

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

U kunt per abonnement vijf e-mailadressen aanmaken met elk een mailbox van 100Mb. Per te verzenden e- mailbericht kunt u ca. 10Mb versturen.

U kunt per abonnement vijf e-mailadressen aanmaken met elk een mailbox van 100Mb. Per te verzenden e- mailbericht kunt u ca. 10Mb versturen. E-mailadressen beheren via Mijn SKP Via de portal Mijn SKP kunt u zelf e-mailadressen aanmaken, wijzigen, verwijderen of een alias toevoegen. Mijn SKP kunt u bereiken via www.kabeltvpijnacker.nl en dan

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

SCHOUWEN MET DE BURGERSCHOUW APP HANDLEIDING VOOR BEWONERS

SCHOUWEN MET DE BURGERSCHOUW APP HANDLEIDING VOOR BEWONERS SCHOUWEN MET DE BURGERSCHOUW APP HANDLEIDING VOOR BEWONERS VERSIE SEPTEMBER 2014 INHOUD 1) De App installeren op uw tablet/smartphone 2) Inloggen en opstarten 3) De schouwroutes 4) Een locatie beoordelen

Nadere informatie

Handleiding printen vanaf de Chromebook Inhoudsopgave

Handleiding printen vanaf de Chromebook Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Bestanden opgeslagen in Google drive printen vanaf een Windowscomputer waar een printer op is aangesloten.... 2 2. Printer op Windowscomputer beschikbaar maken om naar toe te printen vanaf

Nadere informatie

Kentekenportal VHD Inhoud

Kentekenportal VHD Inhoud Kentekenportal VHD Inhoud Kentekenportal VHD... 1 1. Inloggen... 2 2. Overzicht aanmeldingen... 3 3. Nieuw voertuig aanmelden... 4 a. Service... 4 b. Voertuig... 5 c. Eigenaar... 6 4. Printen gegevens...

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Eindgebruikershandleiding Jira

Eindgebruikershandleiding Jira Eindgebruikershandleiding Jira Datum: 19-11-2012 Auteur: ing. N. Jonathans Versie: 2.1 Green Valley heeft als missie software te ontwikkelen waardoor de burger en het bedrijfsleven nog prettiger en makkelijker

Nadere informatie

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK

digitale salarisstrook www.raetonline.nl HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK HANDLEIDING DIGITALE SALARISSTROOK Versie 1.1 Pagina 1 van 8 augustus 2012 Inleiding Voor iedereen die maandelijks salaris ontvangt is de salarisstrook digitaal beschikbaar. De salarisstroken staan elke

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Instructie helpdesk. Computerproblemen?

Instructie helpdesk. Computerproblemen? Instructie helpdesk Computerproblemen? Hebt u computerproblemen? Hebt u hulp nodig bij het gebruik van de software op uw computer? Of hebt u wellicht een vraag voor de ICT mensen? Wij introduceren vanaf

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord RIVM - Peridos Handleiding Instellen wachtwoord Datum: 9 februari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. INSTELLEN VAN HET WACHTWOORD...4 09-02-2011 Pagina 2 van 6 Inleiding 1. Inleiding

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Even praktisch. Zo gebruikt u Mijn Verzekeringsmap.

Even praktisch. Zo gebruikt u Mijn Verzekeringsmap. Even praktisch. Zo gebruikt u Mijn Verzekeringsmap. Mijn Verzekeringsmap is de persoonlijke online klantomgeving van Centraal Beheer Achmea. In Mijn Verzekeringsmap ziet u welke verzekering(en) u bij ons

Nadere informatie

Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020

Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Inhoudsopgave Account aanmaken voor het aanvragen van Vierjarige subsidie 2017-2020... 2 Het aanvraagformulier openen...

Nadere informatie

Ouderportaal. Handleiding Versie 23 juni Algemene gegevens:

Ouderportaal. Handleiding Versie 23 juni Algemene gegevens: Handleiding Versie 23 juni 2017 Ouderportaal Algemene gegevens: De Berkenschutse Centrum voor Onderwijsexpertise voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs Sterkselseweg 65, 5591 VE HEEZE Tel.: (040)

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim (VV)

Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Opstarthandleiding Click & Claim (VV) Versie 7.1 september 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding: Click & Claim opstarten... 3 2 In- en uitloggen Click & Claim... 3 3 Click & Claim gebruiksklaar maken... 4 3.1

Nadere informatie

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.1.0

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.1.0 Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Conformiteitsverklaring... 2 Inleiding... 3 Handleiding en instructievideo's... 4 Inloggen... 5 Uw gebruikersnaam...

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Inlogprocedure Comvio SBC Online

Inlogprocedure Comvio SBC Online Inlogprocedure Comvio SBC Online Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van Comvio SBC. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio b.v. Versie 1.0 Juli

Nadere informatie

Handleiding PAM-applicatie

Handleiding PAM-applicatie Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de Ambulancesector Handleiding PAM-applicatie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Organisator 3 3. Bedrijfsarts 8 4. Testafnemer 15 5. Deelnemer 18 1

Nadere informatie

Het gebruik van de Atimo supportsite

Het gebruik van de Atimo supportsite FAQ Het gebruik van de Atimo supportsite Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Inloggen... 2 3. My panel... 3 4. Mijn instellingen... 4 5. Tickets... 5 6. Sendit view... 6 7. Release notes... 6 8. FAQ...

Nadere informatie

HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE :26:45 Holland Combinatie BV 1

HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE :26:45 Holland Combinatie BV 1 HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE 28-2-2011 13:26:45 Holland Combinatie BV 1 INHOUDSOPGAVE INLOGGEN... 3 TABBLAD UITVOER... 4 EDITIES... 5 OBJECTEN TOEVOEGEN... 6 EXTRA VELDEN... 9 OBJECTEN PLAATSEN...

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Wat is itslearning..?

Wat is itslearning..? Wat is itslearning..? Met itslearning heb je via internet altijd toegang tot bijvoorbeeld je huiswerk, interessante informatie en studiewijzers. Ook kun je via itslearning communiceren, samenwerken met

Nadere informatie

1. Inloggen en uitloggen

1. Inloggen en uitloggen Inhoudsopgave 1. Inloggen en uitloggen... 4 2. Menu... 5 a) Home... 5 b) Besturen... 5 c) Scholen... 6 d) Mijn gegevens... 6 e) Planning... 9 f) Uitloggen... 12 3. Berichten... 13 1. Inloggen en uitloggen

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Aanvragen.nza.nl

Gebruikershandleiding Aanvragen.nza.nl Gebruikershandleiding Aanvragen.nza.nl Ten behoeve van: Zorgkantoor Versiebeheer: Nummer Datum Aanpassingen 1 24-8-2015 Initiële handleiding Gebruikershandleiding Aanvragen.nza.nl De applicatie Aanvragen.nza.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor kwaliteitsindicatoren 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 3

Nadere informatie

U krijgt de volgende pagina te zien. Via Voor ouders vindt u: De Handleiding Magister

U krijgt de volgende pagina te zien. Via Voor ouders vindt u: De Handleiding Magister HANDLEIDING MAGISTER Ga naar onze internetsite: http://www.varendonck.nl U krijgt de volgende pagina te zien. Via Voor ouders vindt u: De Handleiding Magister Kies daarna om in te loggen in Magister. Er

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Handleiding Data invoer in LROI

Handleiding Data invoer in LROI Handleiding Data invoer in LROI Datum: 16 oktober 2016 Laatste aanpassing: 5 december 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Inloggen LROI portaal... 4 Eerste keer inloggen of wachtwoord vergeten...

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur

Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur Handleiding Beweegkuur Informatie Systeem Leefstijladviseur B e w e e g k u u r L S A Handleiding 5 mei 2011 B e w e e g k u u r L S A 2 1 Inleiding: Deze handleiding geeft informatie over het verkrijgen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Inhoud Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio 1 1 Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio (SVP) 1 2 Inloggen 2 3 Openingsscherm 4 3.1 Bovenste

Nadere informatie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie 1 Internet explorer 1. Systeemeisen Om via het webbased formulier te kunnen registreren dient u te beschikken over een webbrowser.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Online herhalingscursus Security Awareness

Online herhalingscursus Security Awareness Handleiding Online herhalingscursus Security Awareness Inzage voor BAL/personeelszaken Inhoud 1. Inloggen... 1 2. Per medewerker gegevens bekijken en certificaten printen... 2 3. Rapportages... 4 4. Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Handleiding mijn.siloah.nl

Handleiding mijn.siloah.nl Handleiding mijn.siloah.nl Siloah biedt de mogelijkheid om uw begeleidingsplan en de dagelijkse rapportage, of dit van de cliënt waarvan u vertegenwoordiger bent, in te zien. Voor het inloggen heeft u

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo.nl voor aanbieders (Versie juli 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 3 Over de handleiding... 4 Deel I - Uitleg

Nadere informatie

Handleiding. voor het maken van een. Chronologisch Verslag. voor perinatale audit

Handleiding. voor het maken van een. Chronologisch Verslag. voor perinatale audit Handleiding voor het maken van een Chronologisch Verslag voor perinatale audit V 1.4 Versie-overzicht Datum Auteur Wijzigingen Aanleiding Nieuwe versie 15-02- Mieke Stam Eerste versie 18-02- Wineke Fouten

Nadere informatie

Handleiding Pacemaker/ ICD

Handleiding Pacemaker/ ICD Handleiding Pacemaker/ ICD Versie Datum aanpassing Naam 1.3 April 2017 S. Mobaser 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Username en wachtwoord NCDR en ZorgTTP...

Nadere informatie

Taken verdelen portal Centrale Eindtoets

Taken verdelen portal Centrale Eindtoets Taken verdelen portal Centrale Eindtoets Helpdesk Centrale Eindtoets Het gebruik van de portal Centrale Eindtoets wordt ondersteund door de helpdesk Centrale Eindtoets. Bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

FAQ: myadlib gebruiken

FAQ: myadlib gebruiken FAQ: myadlib gebruiken Adlib Information Systems Copyright 2011 Adlib Information Systems B.V. Alle rechten voorbehouden. Adlib is een product van Adlib Information Systems B.V. De informatie in dit document

Nadere informatie

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker Online urenportal Gebruikershandleiding voor medewerker Versie: 1.0/2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunt van deze handleiding... 3 Minimale eisen bij gebruik van de webportal... 3 Ondersteuning/support...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

HANDLEIDING MAGISTER 6

HANDLEIDING MAGISTER 6 BONAVENTURACOLLEGE HANDLEIDING MAGISTER 6 OUDERS/VERZORGERS Inhoud Inleiding... 2 Inloggen... 2 De Tour... 3 Vandaag scherm ouders / verzorgers... 4 Agenda scherm... 5 Aanwezigheid scherm... 5 Cijferoverzicht

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN (Versie 2.0) INTRODUCTIE In dit document wordt de werking uitgelegd van de Mentormodule. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te

Nadere informatie

Handleiding Online NHB Vragenlijst

Handleiding Online NHB Vragenlijst Handleiding Online NHB Vragenlijst Indien u voor de eerste keer de vragenlijst gaat invullen Stap 1: Ga naar de NHB Vragenlijstmodule Klik op de onderstaande link: https://vragenlijst.hersenbank.nl/ Of

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Handleiding. Ouderportaal. obssprinkels

Handleiding. Ouderportaal. obssprinkels Handleiding Ouderportaal obssprinkels obssprinkels, Zuiderlaan 197b, 7944 EE Meppel T: 0522-799111 email: obssprinkels@stichtingpromes.nl http://www.obssprinkels.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inloggen...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Handleiding Data invoer in LROI Datum: 16 oktober 2016 Laatste aanpassing: 4 september 2017

Handleiding Data invoer in LROI Datum: 16 oktober 2016 Laatste aanpassing: 4 september 2017 Handleiding Data invoer in LROI Datum: 16 oktober 2016 Laatste aanpassing: 4 september 2017 Handleiding LROI Data invoer maart 2017. Wijzigingen voorbehouden. 2014-2016 by LROI-Reports. All rights reserved.

Nadere informatie

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers

Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Clientportaal handleiding Voor portaalgebruikers Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Portaal openen... - 4-3. Registreren... - 6-4. Inloggen... - 10-5. Wachtwoord verlopen... - 12-6. Wachtwoord vergeten... -

Nadere informatie

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Versie : 1.0 Datum : 01-01-2015 Inhoud Citrix Receiver installeren... 4 Stap 1 Citrix Receiver installatie... 4 Stap 2 Inloggen op de NDC-IT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitale salarisstrook Versie november 2014

Gebruikershandleiding Digitale salarisstrook Versie november 2014 Versie november 2014 OHM Roosevelstraat 18, 2321 BM Leiden Postbus 4009, 2301 RA Leiden T. (071) 5166600 F. (071) 5166699 www.ohm.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Starten met Youforce...4 2.1 Inloggen

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. MijnBankingTools

Gebruikshandleiding. MijnBankingTools Gebruikshandleiding MijnBankingTools Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina

Nadere informatie

FIORETTI COLLEGE VEGHEL VERSIE OUDERS

FIORETTI COLLEGE VEGHEL VERSIE OUDERS HANDLEIDING FIORETTI COLLEGE VEGHEL VERSIE OUDERS 09-2014 Handleiding Magister voor ouders Ouders, verzorgers en leerlingen hebben via het internet toegang tot Magister, het leerlingvolgsysteem van het

Nadere informatie

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe?

1. Over LEVIY. 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding toe? Versie 1 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 06 5. Meldingen Wat zijn meldingen? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 07 5.1 Technische melding toevoegen Hoe voeg ik een melding

Nadere informatie