E-postiljon UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN. Informatiesystemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-postiljon UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN. Informatiesystemen"

Transcriptie

1 UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN Informatiesystemen E-postiljon Uitwisselen informatie via versleutelde en getekende elektronische post Versie 1.0 Maart 2005 Geert Touquet

2 1 Algemeen Een vlotte, en meestal volautomatische, gegevensuitwisseling tussen de UZLeuven en derde partijen, zoals lab s, andere ziekenhuizen en firma s, is onontbeerlijk. Het gebruik van het internet ligt hier voor de hand. Aangezien elektronische post ( ) een wijdverspreid medium is dat zijn degelijkheid ruimschoots bewezen heeft, is er geopteerd om dit als transportmiddel te gebruiken. Deze gegevensuitwisseling moet echter voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, die de klassieke e- mail standaard niet biedt. Een klassieke moet beschouwd worden als een postkaart. Postkaarten kunnen, op hun weg tussen afzender en bestemmeling, door anderen gelezen worden, gewijzigd worden of vernietigd worden. De volgorde waarin de kaarten afgeleverd worden is niet noodzakelijk de volgorde waarin ze verstuurd worden. Gezien de gegevens die UZLeuven met derden uitwisselt, over het algemeen medisch van aard zijn, moet er voor gezorgd worden dat enkel de bestemmeling de berichten kan lezen. Bovendien moet de authenticiteit van de uitgewisselde gegevens gegarandeerd worden, zodat de inhoud niet betwistbaar is. Daarnaast moet ook de aflevering van de berichten, eventueel zelfs in een bepaalde volgorde, gegarandeerd worden. In dit document wordt beschreven hoe dit, door gebruik te maken van klassieke , gecombineerd met bestaande technieken, gerealiseerd wordt: er wordt gebruikt gemaakt van versleuteling, digitale handtekeningen, en genummerde en getekende bevestigingen van ontvangst. 1.1 Versleuteling: beveiliging tegen ongeoorloofd lezen van de gegevens Voor het versturen van geëncrypteerde (= versleutelde) s, maken we gebruik van S/MIME. S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) is een protocol dat digitale handtekeningen en encryptie toevoegt aan Internet MIME boodschappen. MIME is de officiële standaard voor het verzenden van niet-ascii-documenten via elektronische post. We gebruiken dan ook de S/MIME standaard voor het versturen van geëncrypteerde berichten. In de praktijk worden de bestanden als bijlage (attachment) verstuurd. Elke bestemmeling van een bericht creëert een private en een publieke sleutel. De private sleutel houdt hij geheim, en bewaart hij op een beveiligde plaats. De publieke sleutel wordt verspreid naar alle mogelijke afzenders van een bericht. De afzender encrypteert het bericht met de publieke sleutel van de bestemmeling. Decryptie kan alleen gebeuren door de afzender, met zijn publieke sleutel. Op deze manier is men er zeker van dat enkel de bestemmeling van het bericht, de boodschap kan lezen. Men moet er wel rekening mee houden dat enkel de inhoud en de bijlagen van het bericht ge-encrypteerd worden. Het onderwerp van de wordt niet mee geëncrypteerd. Aangezien zowat elke -client tegenwoordig S/MIME-berichten kan verwerken, kan dergelijk bericht door elke bestemmeling zonder problemen gelezen worden, als hij zijn -client toegang geeft tot zijn private sleutel. Iedereen kan met zijn -client dergelijke berichten versturen, mits hij over de publieke sleutel van de bestemmeling beschikt. 1.2 Digitale handtekening: beveiliging tegen wijziging van de originele gegevens S/MIME wordt ook gebruikt voor het plaatsen van een digitale handtekening op een bericht. Een digitale handtekening garandeert dat het bericht onderweg niet gewijzigd is. Hierdoor kan de ontvanger bewijzen dat hij bepaalde gegevens gekregen heeft van de afzender van het bericht. Deze bewijskracht is, gezien de gevoeligheid van de gegevens, noodzakelijk. Om berichten met een digitale handtekening te kunnen ontvangen, moet de ontvanger geen speciale actie ondernemen. De -client van de ontvanger zal de digitale handtekening automatisch verifiëren, en een foutmelding geven als de handtekening niet klopt. Normaal gezien wordt, bij het versturen van een digitaal gehandtekend bericht, automatisch de publieke sleutel van de verzender 4/10/2006 E-postiljon 1.1.doc 2/7

3 meegestuurd. De -client zal deze opslaan. Deze publieke sleutel kan dan later door de client gebruikt worden als er geëncrypteerde reply s verstuurd moeten worden. Het verzenden van een bericht met een digitale handtekening, vereist dat de -client toegang heeft tot de private sleutel van de zender. Bijna elke -client kan digitale handtekeningen plaatsen. 1.3 Genummerde berichten en bevestiging van ontvangst -servers doen hun uiterste best om -berichten af te leveren bij de bestemmeling. Als dat echter, na een aantal vergeefse pogingen niet lukt, worden de berichten verwijderd. Het is dus mogelijk dat door onvoorziene omstandigheden berichten verloren gaan. Om dit probleem op te lossen, wordt er verondersteld dat elk bericht in het onderwerp een uniek, oplopend nummer bevat. De nummering van de berichten laat toe om opeenvolgende berichten in de juiste volgorde te plaatsen, en het ontbreken van berichten te detecteren. Bij elk getekend bericht dat verstuurd wordt, wordt er een getekende bevestiging van ontvangst gevraagd. (zie RFC 2634) Deze getekende bevestigingen van ontvangst worden door elke recente e- mail-client automatisch gevraagd of gegenereerd. Speciale software hiervoor installeren is dus niet noodzakelijk. In de header van de ontvangstbevestiging wordt het onderwerp herhaald, zodat de oorspronkelijke zender van het bericht precies weet welk bericht ontvangen is. Indien de afzender binnen een bepaalde tijd geen ontvangstbevestiging krijgt, moet het oorspronkelijke bericht opnieuw verzonden worden, totdat uiteindelijk een ontvangstbevestiging ontvangen wordt. Het ontbreken van een ontvangstbericht kan veroorzaakt worden door 2 problemen: ofwel is het oorspronkelijke bericht niet ontvangen, zodat er geen ontvangstbericht verstuurd is, ofwel is het ontvangstbericht zelf verloren gegaan. Aan de ontvangende kant moet er dus mee rekening gehouden worden dat berichten meerdere keren kunnen ontvangen worden. De afzender van een bericht blijft dit bericht immers uitzenden, totdat hij een ontvangstbevestiging krijgt. Als de ontvanger met een gewone -client werkt, zal hij bij het openen van het bericht, van zijn -client de vraag krijgen of er een automatische ontvangstbevestiging gestuurd moet worden. Hierop bevestigend antwoorden, is voldoende om de ontvangstbevestiging naar de afzender van het bericht te sturen. Als de ontvangende kant detecteert dat er een bericht ontbreekt, moet deze geen actie ondernemen. Door het ontbreken van de ontvangstbevestiging, zal de zendende kant automatisch dit bericht na enige tijd opnieuw sturen. 1.4 Bijlagen De eigenlijke over te brengen gegevens zullen meegestuurd worden als bijlage. Per zending kunnen er zonodig meerdere bijlagen verstuurd worden. 2 Formaat van de berichten Hierbij onderscheiden we 2 soorten berichten: Het eigenlijke informatiebericht De ontvangsbevestiging 2.1 Informatie bericht Het informatie bericht is een opgesteld volgend de relevante RFC s Header De header van het informatiebericht is opgebouwd volgens RFC2821, waarbij we een paar extra specificaties hanteren. De header moet een Disposition-Notification-To header bevatten volgens RFC /10/2006 E-postiljon 1.1.doc 3/7

4 Het subject veld de informatie moet bevatten om dubbel aankomende berichten te elimineren, berichten die niet aankomen te detecteren en de volgorde van de berichten te kunnen herstellen. We gebruiken hierbij volgende afspraken: o Bij het eerste bericht is de header: Huidig:Nr<getal>_<datum>Vorig:null o Bij de voldende beirchten: Huidig: Nr<getal>_<datum>Vorig: Nr<getal>_<datum> waarbij <Datumuur> = DD-MM-YYYY HH:MM:SS.mmm Enkele voorbeelden: Subject: Huidig:Nr1_ :00: Vorig:null Subject: Huidig:Nr2_ :00: Vorig:Nr1_ :00: Subject: Huidig:Nr3_ :00: Vorig:Nr2_ :00: Body Het eigenlijke bericht (de Body ) is opgebouwd volgens de S/mime standaard met triple wrapping, zie RFC Het eigenlijke bericht is mime type multipart/mixed, waarbij Het eerste deel, de body van het bericht, van het type text/plain is. De inhoud van deze body is irrelevant voor de verwerking, maar het is toch aangewezen hier een zinvolle tekst in te plaatsen voor de situaties waarbij de correspondent een standaard software als interface gebruikt. Daarna volgen een of meerdere attachments, waarvan het mime type functie is van het type bericht. 2.2 De ontvangsbevestiging Hier worden 2 formaten voorzien: Een message disposition notification zoals voorzien in RFC 2298 Een gewone met als Subject veld [Re Gelezen] het onderwerp van het informatie bericht. De implementatie moet zodanig gemaakt zijn dat voor iedere communicatie tussen 2 partijen één van beide bevestigingsvormen gekozen wordt. 3 Voorbeeldimplementatie De UZLeuven ontwikkelen een java-programma dat kan gebruikt worden om berichten die verstuurd moeten worden automatisch te nummeren, te encrypteren, te handtekenen, af te leveren bij een smpt-server en opnieuw te versturen als geen ontvangstbevestiging gekregen wordt. Dit programma haalt ook ontvangen berichten op uit de mailbox, decrypteert ze, controleert de handtekening, verstuurt automatisch getekende ontvangstbevestigingen naar de afzender van het bericht, en plaatst de berichten in de juiste volgorde, indien nodig. Getekende berichten worden bijgehouden in een archief, zodat achteraf, met behulp van de handtekening, ontvangst en inhoud van de mail bewezen kan worden. De schijfruimte die ter beschikking gesteld moet worden van dit programma, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die verstuurd, ontvangen, en gearchiveerd worden. Dit programma kan gebruikt worden als er een intensieve uitwisseling van berichten met UZLeuven is, die manuele verwerking met een gewone -client onpraktisch maakt. 3.1 Algemene beschrijving van de werking van het programma Dit programma is zodanig opgebouwd dat het verschillende toepassingen kan ondersteunen die, los van elkaar, deze manier van communiceren gebruiken. Er wordt verondersteld dat er, per 4/10/2006 E-postiljon 1.1.doc 4/7

5 applicatie, een -adres is dat als verzend-adres gebruikt wordt, en waar de ontvangstbevestigingen naar gestuurd worden. Indien er voor een applicatie data-berichten in 2 richtingen uitgewisseld worden, wordt dit -adres ook gebruikt voor ontvangst van databerichten, en als afzender van de ontvangstbevestigingen. Aan dit -adres moet een private sleutel en een certificaat verbonden worden. Dit certificaat kan verkregen worden bij een Certification Authority naar keuze. De gebruiker plaatst de te verzenden bestanden op de juiste plaats. Als de volgorde van belang is, wordt er verondersteld dat de alfabetische volgorde (bestanden met enkel getallen als bestandsnaam, worden opvolgend gesorteerd) de te versturen volgorde is. Het programma regelt de nummering van de berichten, de digitale handtekening, de encryptie en het versturen van de via het SMTP protocol. Het haalt, uit de mailbox van het -adres dat bij de applicatie hoort, automatisch de ontvangen bestanden op via het POP protocol. Indien het om ontvangstbevestigingen gaat, wordt het verstuurde bericht gearchiveerd. Indien het om een databericht gaat, wordt het gedecrypteerd en wordt de handtekening gecontroleerd. Indien er geen fouten opgetreden zijn, wordt het ontvangen bericht en zijn handtekening gearchiveerd, het ontvangen bericht in een mapje gezet waar de gebruiker het kan gaan ophalen, en wordt er automatisch een ontvangstbevestiging naar de afzender gestuurd. Als er ontvangen berichten ontbreken, worden volgende berichten die reeds ontvangen zijn, even apart gehouden zodat de verwerking in de correcte volgorde kan gebeuren. Als er verstuurde berichten zijn, waarvan binnen een te configureren termijn geen ontvangstbevestiging binnengekomen is, worden deze automatisch opnieuw verstuurd. Het programma controleert ook de geldigheid van de certificaten waarmee gewerkt werd, door regelmatig certificate revocation lists op te vragen bij de betrokken Certification Authorities. Indien berichten ontvangen worden die niet voldoen aan de specificaties, bijvoorbeeld spam-berichten of virussen, dan worden deze in een mapje apart geplaatst, waar de gebruiker ze kan gaan raadplegen. Het programma wordt zodanig ontwikkeld dat een bericht een gewoon bestand kan zijn, hetzij een directory met een aantal bestanden. In het laatste geval horen al deze bestanden samen en worden zij in 1 verstuurd. 3.2 Wat het programma niet doet Het programma verstuurt en ontvangt s. Het onderneemt echter geen enkele actie met betrekking tot de inhoud van de . Er wordt verondersteld dat de gebruiker de te versturen bestanden in het correcte formaat ter beschikking stelt van het programma door ze in de juiste map te plaatsen, en dat de gebruiker de ontvangen bestanden manueel of automatisch verwerkt. 3.3 Technische beschrijving van het gebruik en de werking van het programma Directory-structuur Hieronder volgt de directory-structuur, die het programma veronderstelt. <installatie-directory> <certificaten> <revokelists> <public_keys> <private_keys> <logging> <applicatienaam1> <INBOX_ERROR> <configuration> <data> < -adres1> INBOX OUTBOX RECEIVED 4/10/2006 E-postiljon 1.1.doc 5/7

6 SENT <yyyymm>.. <yyyymm>.. SENTNOACK SYSTEM INBOX_NOSEQUENCE < -adres2> <applicatienaam2> Het versturen van bestanden Foreach bestand in (alfabetisch gesorteerde bestanden in OUTBOX) { Bepaal nummer van het bestand Move bestand of directory naar SENT_NOACK while (bestand in SENT_NOACK waarvan ACK te laat is of nog niet verzonden) { Teken bestand encrypteer (getekend) bestand. Verstuur getekend en geëncrypteerd bestand naar smtp-host. De toepassing plaatst de bestanden in de outbox-directory van de bestemmeling(en). (<applicatienaam>\data\< -adresx>/outbox ) De toepassing plaatst de bestanden in alfabetische volgorde, als de volgorde van belang is. De toepassing bepaalt het volgend nummer. De toepassing verplaatst deze bestanden naar <applicatienaam>\data\< adres>\system\sentnoack\<nummer><vorignummer>. Het java-programma tekent, en encrypteert deze bestanden, en verstuurt deze als bijlage bij een . In het bericht wordt ook gevraagd om een getekende ontvangstbevestiging terug te sturen. Het getekend bericht wordt bewaard. Als de ontvangstbevestiging ontvangen wordt, wordt de data verplaatst naar<applicatienaam>\data\< -adres>\sent\yyyymm. Als binnen een geconfigureerde tijd geen ontvangstbevestiging ontvangen wordt, worden de bestanden in SENTNOACK opnieuw getekend en ge-encrypteerd- verstuurd naar de bestemmeling Het ontvangen van bestanden While (bestanden in mailbox) { If (bestand is ACK) { If (origineel bestand in SENT_NOACK gevonden) { Verplaats origineel bericht van SENT_NOACK naar SENT Bewaar ACK in SENT else { Bewaar ACK in INBOX_ERROR if (bestand is DATA-bericht) { if (DATA-bericht kan gedecrypteerd worden, en handtekening klopt) { plaats (klaartekst) DATA in INBOX_NOSEQUENCE plaats (getekende) DATA in RECEIVED stuur ACK naar afzender van het DATA-bericht else { bewaar DATA in INBOX_ERROR 4/10/2006 E-postiljon 1.1.doc 6/7

7 if (bestand is geen ACK en bestand is geen DATA-bericht) { verplaats bestand naar INBOX_ERROR while (bestanden in INBOX_NOSEQUENCE) { if (bestand met te_verwachten_nummer aanwezig) { verplaats bestand naar INBOX Het java-programma controleert voor elke applicatie de binnenkomende berichten. De gegevens van de pop-account (per applicatie) die hiervoor gebruikt moet, staan beschreven in de configuratiebestanden die zich bevinden in <applicatienaam>\<configuration>. Als er een databericht ontvangen wordt, wordt dit gedecrypteerd, wordt de handtekening geverifieerd en tijdelijk opgeslagen in de <applicatienaam>\data\< -adres>\system\inbox_nosequence directory, met als bestandsnaam het nummer dat aan het bericht is toegekend. Hierbij is adres het adres van diegene die het bericht verstuurd heeft! Een copie van het ontvangen bestand wordt, inclusief de ontvangen handtekening, archiveerd in <application>\data\< adres>\received, in een subdirectory per maand. Vervolgens wordt er door het programma een getekende ontvangstbevestiging teruggestuurd naar de afzender van het bericht. De bestanden die in INBOX_NOSEQUENCE staan, worden verplaatst naar <application>\data\< adres>\inbox zodra ze in goede volgorde staan. Als de volgorde van ontvangst niet van belang is, wordt dit aangeduid, per applicatie in het configuratie-bestand in de configuration-directory. Als er een ontvangstbevestiging ontvangen wordt, wordt het oorspronkelijke bericht uit <applicatienaam>\data\< -adres>\system\sentnoack gehaald, en gearchiveerd in <applicatienaam>\data\< -adres>\sent, in een subdirectory per maand, samen met de ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging krijgt hetzelfde nummer als het oorspronkelijke bericht met _ACK toegevoegd. Bestanden die in de mailbox van de pop-account ontvangen worden, en die niet voldoen aan de specificaties (onderwerp niet in gepaste formaat, decryptie niet mogelijk, handtekening voldoet niet, onbekende afzender ) worden in <applicatienaam>\inbox_error geplaatst. 4/10/2006 E-postiljon 1.1.doc 7/7

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL

DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL DE IDENTITEITSKAART EN MICROSOFT OUTLOOK E-MAIL Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die in Microsoft Outlook e-mails wil ondertekenen met een elektronische identiteitskaart. In deze handleiding leggen

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

6.1 Foutmeldingen. Bijlagen Foutmeldingen

6.1 Foutmeldingen. Bijlagen Foutmeldingen 6.1 In deze bijlage staan de foutmeldingen (retourberichten) uit de transport- en berichtbeveiligingslaag. Niet alle foutmeldingen behoeven voor te komen. Dit wordt per berichtenstroom bepaald (zie ook

Nadere informatie

HANDLEIDING ZORGMAIL SECURE VIEWER

HANDLEIDING ZORGMAIL SECURE  VIEWER HANDLEIDING ZORGMAIL SECURE E-MAIL VIEWER Voor ontvangers van Secure e-mail Referentienummer / Versie 06-06-2019 / 2.4 Enovation Contact +31 (0)10 288 16 00 info.nl@enovationgroup.com www.enovationgroup.com/nl

Nadere informatie

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet Veilig e-mailen E-mail heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als communicatiemiddel. Het is een snelle en goedkope manier om met anderen waar ook ter wereld te communiceren. Als gevolg hiervan vindt

Nadere informatie

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING MODULE: MESSAGE FLIPPING INTRODUCTIE PROBLEEMSTELLING In een aantal gevallen zijn ontvangers niet ingericht om op een eenvoudige manier een ontvangen bericht te beantwoorden. Het kan zijn dat er geen automatische

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Email. Waarvoor staat Email. Wat zijn de mogelijkheden van Email. Wat zijn de voordelen. Termen.

Email. Waarvoor staat Email. Wat zijn de mogelijkheden van Email. Wat zijn de voordelen. Termen. Email Waarvoor staat Email Email staat voor ELECTRONIC MAIL : Electronische post. Wat zijn de mogelijkheden van Email. Je kan met Email met iedereen in de wereld die een Email adres heeft corresponderen.

Nadere informatie

Algemene selectielijst e-mails

Algemene selectielijst e-mails Algemene selectielijst e-mails Versie 1.1, september 2007 1. Inleiding Het doel van deze algemene selectielijst is een aanzet te geven tot een eerste selectie in de e-mails van de personeelsleden van het

Nadere informatie

Email versleuteld versturen met Sophos SPX Encryption

Email versleuteld versturen met Sophos SPX Encryption Email versleuteld versturen met Sophos SPX Encryption Inleiding Met Sophos SPX is het vanaf heden mogelijk om met een GGD Zeeland account Email versleuteld te versturen. Met deze in Outlook geïntegreerde

Nadere informatie

GIN MAIL-SMS HANDLEIDING

GIN MAIL-SMS HANDLEIDING GIN MAIL-SMS HANDLEIDING Als gebruiker van de GIN diensten heeft u automatisch een e-mailadres op het internet. U kunt dus, terwijl u mobiel bent, zowel e-mail ontvangen als e-mail verzenden. E-mail wordt

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie

In dit artikel zullen we u uitleggen hoe u uw e-mail in moet stellen in Microsoft Outlook (2013).

In dit artikel zullen we u uitleggen hoe u uw e-mail in moet stellen in Microsoft Outlook (2013). Auteur: Evert Jan Steenvoorden Datum: 23-12-2014 E-mail instellen in Outlook (2013) In dit artikel zullen we u uitleggen hoe u uw e-mail in moet stellen in Microsoft Outlook (2013). Stap 1 Configuratiescherm

Nadere informatie

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy- en Verzend Module Stichting Farmaceutische Kengetallen

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy- en Verzend Module Stichting Farmaceutische Kengetallen Handleiding Installatie en Gebruik Privacy- en Verzend Module Stichting Farmaceutische Kengetallen Uitgebracht door : ZorgTTP Referentie : Handleiding installatie en gebruik Privacy- en Verzend Module

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure Viewer

Handleiding ZorgMail Secure  Viewer Handleiding ZorgMail Secure e-mail Viewer Voor ontvangers van Secure e-mail VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

bla bla Guard Gebruikershandleiding

bla bla Guard Gebruikershandleiding bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 03. september 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel eigendom

Nadere informatie

E-mail, SMTP, TLS & S/MIME

E-mail, SMTP, TLS & S/MIME E-mail, SMTP, TLS & S/MIME Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. E-mail via het internet... 3 2. E-mail transport... 4 2.1. Kwetsbaarheden van het e-mail transport via het internet...

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

Hoe e-mails archiveren?

Hoe e-mails archiveren? Hoe e-mails archiveren? Het archiveren van e-mails is voor veel organisaties een uitdaging. Mailboxen puilen uit van inkomende en uitgaande berichten en worden steeds meer als een vergaarbak van informatie

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

De volgende MTA s installeren in een groepje van 4 studenten: Onderzoek van vorig jaar naar gebruikte mail software evalueren.

De volgende MTA s installeren in een groepje van 4 studenten: Onderzoek van vorig jaar naar gebruikte mail software evalueren. Hoofdstuk 4 Mail Transfer Agents Email is een van de belangrijkste services die je als systeembeheer voor je gebruikers moet verzorgen. Als er geen mail verstuurd of ontvangen kan worden, kunnen de gebruikers

Nadere informatie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie Handleiding RMail Gebruik zonder add-in SMTP optie Barrabas BV Waterhoen 8 1261 RV Blaricum T +31 88 099 44 00 IBAN NL43 RABO 0182 4492 97 KVK 60721510 Inhoud 1. E-mail met bewijs van aflevering... 3 1.1.

Nadere informatie

Handleiding YourBoost webmail

Handleiding YourBoost webmail Handleiding YourBoost webmail U kunt de webmail benaderen via http:///webmail (bijv. http://yourboost.nl/webmail). U krijgt nu als alles goed gaat het volgende scherm te zien: U dient altijd

Nadere informatie

Aan de slag met het adres van je website. Handleiding

Aan de slag met het  adres van je website. Handleiding Aan de slag met het e-mailadres van je website Handleiding Inhoud 03 Webmail instellen 05 Voordat je begint: benodigde gegevens 06 Waarom IMAP? 07 E-mailprogramma s 2 Webmail instellen Je hebt van ons

Nadere informatie

Handleiding Procedure voor de herroeping van een ehealth-certificaat

Handleiding Procedure voor de herroeping van een ehealth-certificaat Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Hoe een herroeping aanvragen? 3 2.1 Herroeping via de Certificate Manager 3 2.2 Herroeping via het elektronisch formulier 9 3. In welke gevallen moet u een certificaat

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Elektronische documenten - facturen

Elektronische documenten - facturen Elektronische documenten - facturen Instellingen Met programma 7.2.7.12 kan je de instellingen van de elektronische documenten voor facturen ingeven. De factuur wordt als bijlage aan een e-mail verstuurd,

Nadere informatie

Gebruik Secure

Gebruik Secure In dit document wordt het belang de aanmelding en de werking van secure E-mail beschreven Versie beheer Wie Datum Toelichting Bas van den Haak 22-09-2017 Finale versie 2 Inhoud Versie beheer... 2 1. Waarom

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Communicatie betreffende het CPS zal plaatsvinden per , fax of aangetekende brief, tenzij anders is voorzien.

Communicatie betreffende het CPS zal plaatsvinden per  , fax of aangetekende brief, tenzij anders is voorzien. 1 ALGEMEEN Dit is het Certificate Practice Statement (hierna: CPS) van Gas Transport Services B.V. (hierna: GTS). Dit CPS zet de procedures uiteen die GTS en medebeheerder N.V. Nederlandse Gasunie (hierna:

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure Viewer

Handleiding ZorgMail Secure  Viewer Handleiding ZorgMail Secure e-mail Viewer Voor ontvangers van Secure e-mail VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM

Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Bijlage 1-Procedure voor de implementatie van het AGR-GPS systeem PROCEDURE VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN HET AGR-GPS SYSTEEM Figuur 1 geeft een overzicht van het AGR-GPS systeem op functioneel niveau weer.

Nadere informatie

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Hoe u leeggoedbons aanmaakt en correctieberichten verwerkt. 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Inleiding... 3 I. Inloggen... 4 A. Het Loginscherm... 4 II. Na het

Nadere informatie

De Digitale Handtekening

De Digitale Handtekening De Digitale Handtekening Een digitale handtekening biedt de mogelijkheid om een document te ondertekenen zonder de fysieke aanwezigheid van de partijen. De gebruiker kan na een veiligheidsprocedure e-mail

Nadere informatie

4. E-mail sorteren en ordenen

4. E-mail sorteren en ordenen 65 4. E-mail sorteren en ordenen Windows Live Mail heeft een uitgebreid systeem van mappen om e-mailberichten te ordenen. Sommige berichten worden automatisch in bepaalde mappen geplaatst. U kunt ook zelf

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure Viewer

Handleiding ZorgMail Secure  Viewer Handleiding ZorgMail Secure e-mail Viewer Voor ontvangers van Secure e-mail http://www.zorgmail.nl VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Omgaan met e-mail in Thunderbird (Netmail)

Omgaan met e-mail in Thunderbird (Netmail) Omgaan met e-mail in Thunderbird (Netmail) Als er iets is wat waar we dagelijks de nodige tijd insteken, dan is dat wel de afhandeling van onze e-mail. Dat is in deze tijd niet meer weg te denken. Waar

Nadere informatie

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices.

Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Plan van aanpak om te komen tot best-practic e-factureren via e-mail of webservices. Versie 0.1 datum: 2012.02.27 door:jelle Attema Versie 0.2 datum: 2012.03.08 door: Jelle Attema Achtergrond. Elektronisch

Nadere informatie

4Problemen met zakendoen op Internet

4Problemen met zakendoen op Internet Intranet Telematica Toepassingen Hoofdstuk 18 4gebruik Internet toepassingen voor netwerk binnen een organisatie 4In plaats van gespecialiseerde netwerkprogramma's 4Vooral WWW en e-mail 4WWW browser toegang

Nadere informatie

Gedragscode gebruik e-mailadressen Badminton Nederland

Gedragscode gebruik e-mailadressen Badminton Nederland Gedragscode gebruik e-mailadressen Badminton Nederland Algemeen Badminton Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door verenigingen verzonden mailberichten. Het is niet toegestaan dreigende,

Nadere informatie

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig.

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Schoolmail Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Wil je meer uitleg of hulp bij het instellen van de juiste

Nadere informatie

DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails

DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen:

Nadere informatie

Mutatieprocedure per aangetekende . proefproject

Mutatieprocedure per aangetekende  . proefproject Mutatieprocedure per aangetekende e-mail proefproject 1. Algemeen principe en voorwaarden... 3 2. Procedure... 3 3. Handleiding... 4 1. Algemeen principe en voorwaarden a) Dezelfde formulieren dienen gebruikt

Nadere informatie

Snelstartgids PVM UCP 2.0

Snelstartgids PVM UCP 2.0 Snelstartgids PVM UCP 2.0 Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Snelstartgids PVM ZorgTTP Datum: 20-05-2019 Versie: 2.0 1 Doel van dit document In dit document wordt kort en bondig aangegeven welke stappen

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

E-mailen met Outlook Express.

E-mailen met Outlook Express. Jos Blankwater E-mailen met Outlook Express. E-mail, elektronische post, is een van de meest gebruikte onderdelen van Internet. E-mail biedt u veel voordelen boven de traditionele postzending en zelfs

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid E-mail Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 4 Introductie

Nadere informatie

HANDLEIDING. Connect Solutions bvba

HANDLEIDING. Connect Solutions bvba HANDLEIDING Deze handleiding is gebaseerd op het gebruik van Internet Explorer. Aangetekende.email werkt op alle gangbare browsers, maar weergave en functionaliteiten kunnen licht afwijken naargelang de

Nadere informatie

Symbol for Windows Document Maker E-mail

Symbol for Windows Document Maker E-mail Handicom Symbol for Windows Document Maker E-mail (Versie 2.3) Handicom, 2005, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Voordat u kunt e-mailen... 3 1.1 Instellingen... 3 1.2 Adresboek... 5 1.3 E-mailknoppen

Nadere informatie

Handleiding VU Webmail (Outlook Web App) december 2010

Handleiding VU Webmail (Outlook Web App) december 2010 Vrije Universiteit Amsterdam Universitair Centrum IT Handleiding VU Webmail (Outlook Web App) december 2010 Deze handleiding beschrijft hoe u toegang krijgt tot VU Webmail en hoe u deze kunt configureren.

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP

Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP Beschrijving pseudonimisatieplatform ZorgTTP copyright ZorgTTP 2016 De rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle informatie in dit document berusten bij ZorgTTP

Nadere informatie

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Handleiding Installatie en Gebruik PVM LADIS 2.0.doc Datum: 08 maart 2016 Versie: 2.0 Vooraf Voor

Nadere informatie

DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express *************************************************

DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express ************************************************* DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express ************************************************* Geen zorgen 1: Al uw andere instellingen blijven behouden! Geen zorgen 2: Al uw boodschappen en de

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail. 11.4.1 Software installeren. gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10

Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail. 11.4.1 Software installeren. gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10 Update Hoofdstuk 11 Beveiligde E mail gebaseerd op de volgende versie: Mozilla Thunderbird 3.1.10 11.4.1 Software installeren 5. Vervalt De Importeerassistent zit niet meer in de nieuwe versie 6. Vervalt

Nadere informatie

Taxis Pitane. Transporter. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane. Transporter. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Transporter Censys BV Eindhoven Inhoud Communicatie, ongeacht software pakket dat u gebruikt... 3 Kenmerken van de communicatie software... 3 Ontwikkelomgeving... 4 Installatie van de software...

Nadere informatie

Overzicht instellingen versturen

Overzicht instellingen  versturen mailbox@advocaat.be 1 Overzicht instellingen 2 E-mail versturen 2.1 Wat is SMTP 2.2 Instellingen voor uitgaande e-mail (SMTP met authenticatie) 2.3 Limitatie bij het versturen van berichten 3 E-mail lezen

Nadere informatie

De rol van de digitale handtekening bij de archivering van elektronische documenten

De rol van de digitale handtekening bij de archivering van elektronische documenten De rol van de digitale handtekening bij de archivering van elektronische documenten De toenemende digitalisering heeft verregaande gevolgen voor de archiefwereld. Bijna alle documenten worden momenteel

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Verslag. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Veiligheid. 3. Een bestand naar SenterNovem versturen

Verslag. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Veiligheid. 3. Een bestand naar SenterNovem versturen Verslag Kenmerk ABC40001 Datum 8 januari 2008 Van Friso van der Kreeft & Eefje Nienhuis Onderwerp Handleiding YouSendIt voor SenterNovem-relaties Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Veiligheid...1 3. Een

Nadere informatie

Releasebeschrijving e-former versie 7.0

Releasebeschrijving e-former versie 7.0 Releasebeschrijving e-former versie 7.0 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 Tussentijds opslaan... 3 Digitale handtekening... 4 Beveiliging... 6 Toegangscontrole bij lokaal gebruik... 6 Verwijderen uploads...

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort

Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Overgang naar elektronische aangifte via Digipoort Pagina 1 van 13 1 maart 2014 Inhoud 1. SBR en Digipoort... 3 2. De aangifte omzetten naar SBR... 4 3. De aangifte genereren... 6 3.1. Aangifte omzetbelasting

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails.

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel spam genoemd). Om duidelijkheid

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Uitleg SPF, DKIM & DMARC

Uitleg SPF, DKIM & DMARC Inleiding E-mail headers SPF DKIM DMARC Hulpmiddelen INLEIDING 70% tot 80% van alle verzonden email is spam E-mail (SMTP) heeft geen enkele ingebouwde beveiliging of validatie van afzender E-mail wordt

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

doen 7 Windows Live Mail

doen 7 Windows Live Mail doen 7 Windows Live Mail E-mail betekent electronic mail, elektronische post. U gaat berichten verzenden en ontvangen. Daar hebt u een e-mailprogramma voor nodig en een e-mailadres. In deze les werkt u

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. innovaphone Fax. Versie 10

Gebruiksaanwijzing. innovaphone Fax. Versie 10 Gebruiksaanwijzing innovaphone Fax Versie 10 Inleiding De innovaphone Fax oplossing verstuurt en ontvangt faxen per e-mail. De te faxen documenten worden altijd als e-mail bijlage verstuurd. Ondersteunde

Nadere informatie

Verwerking. Tips en Trucs

Verwerking. Tips en Trucs Verwerking Tips en Trucs 1 Inhoudsopgave 1. Basecone verwerking tips en trucs... 3 Filosofie achter Basecone Twinfield oplossing... 3 2. Bestanden en bestandsformaten... 3 3. Aanleveren... 4 Aanleveren

Nadere informatie

Handleiding Suwinet-Mail

Handleiding Suwinet-Mail Handleiding Suwinet-Mail Voor mailserver-/systeembeheerders Datum Versienummer Auteur 22 juni 2015 2.0 Joost Huijbregts Handleiding Suwinet-Mail v2.0 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Doel en toepassingsgebied

Nadere informatie

STARTUP GUIDE FileExchange

STARTUP GUIDE FileExchange STARTUP GUIDE FileExchange December 2014 1 Index 1. Inleiding... 3 1.1. Uitwisseling van documenten... 3 1.2. Concept van Partner... 3 1.3. Beheer van de communicatieregels... 3 1.4. Schema ter illustratie...

Nadere informatie

De digitale handtekening

De digitale handtekening De digitale handtekening De rol van de digitale handtekening bij de archivering van elektronische documenten Prof. dr. Jos Dumortier http://www.law.kuleuven.ac.be/icri Probleemstelling: «integriteit» Elektronisch

Nadere informatie

Praktische gids. E-mailgebruik op het werk

Praktische gids. E-mailgebruik op het werk Praktische gids E-mailgebruik op het werk 2 Gebruik van e-mail... 4 Wanneer gebruik je e-mail beter niet?... 4 Wanneer kun je e-mail wel gebruiken?... 4 Hoe maak je een e-mailbericht op?... 5 Hou het zakelijk

Nadere informatie

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram 2 Eisenanalyse 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram beschrijvingen van de UseCases en/of prototype Inloggen Inloggen Deze usecase zorgt ervoor dat de gebruiker zich kan inloggen op het systeem. lid

Nadere informatie

Digitale handtekening voor Outlook 2007/10 en Thunderbird 12.0

Digitale handtekening voor   Outlook 2007/10 en Thunderbird 12.0 Digitale handtekening voor e-mail: Outlook 2007/10 en Thunderbird 12.0 2-7-2012 Albert CLAESEN 2 juli 2012 Pagina 0 Inhoud Inhoud... 1 1 Installeren van smartcardlezer en eid... 2 1.1 Automatisch... 2

Nadere informatie

Vervanging BAPI-certificaten

Vervanging BAPI-certificaten Vervanging BAPI-certificaten Inhoudsopgave Deel I: Registratie bij KPN en aanvraag BAPI-certificaten...1 Deel II: Vervangen CA-certificaten en BelastingdienstE certificaat...5 1. Vervangen CA-certificaten...5

Nadere informatie

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V.

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. HANDLEIDING Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. Inhoudsopgave Inkomend... 3 Inkomende Spam Quarantaine... 4 Inkomende log zoekopdracht... 6 Opslagperiode... 7 Toegang... 7 Vertraging...

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

Memo. Werkinstructie Berichtenbox voor bedrijven en IMI

Memo. Werkinstructie Berichtenbox voor bedrijven en IMI Provincie Noord-Brabant Memo Onderwerp Werkinstructie Berichtenbox voor bedrijven en IMI Inleiding Deze notitie bevat een korte instructie voor het werken met de Berichtenbox voor bedrijven en het IMI

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?...

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?... Introductie In deze handleiding leggen we uit hoe u het beste uit uw e-mail kunt halen met QSIT. Iedereen kan met de duidelijke voorbeelden zijn of haar e-mail op de juiste wijze instellen. De belangrijkste

Nadere informatie