De klapper. Contact. HERDENKINGSMOMENT LAURA Donderdag 3 december om 9 uur wordt er een herdenkingsmoment

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De klapper. Contact. HERDENKINGSMOMENT LAURA Donderdag 3 december om 9 uur wordt er een herdenkingsmoment"

Transcriptie

1 De klapper Nieuwsbrief voor Klaproosouders en -leerkrachten Jg. 8 nr december 2008 Steunbetuigingen aan de vzw Vrienden van Freinet zijn altijd welkom op KALENDER vr 4/12 bezoek Sint Ter info (voor team, RVB, werkgroepen): wo 2/12 nascholing Mieke ma 7/12 intervisie Lieve wo 9/12 nascholing Anke + intervisie Lieve do 10/12 co-vergadering + teamvergadering CREATIEF NAAIATELIER Ondertussen hebben we al allerlei leuke spulletjes gecreëerd Bekijk de foto s een greep uit ons assortiment in de gang op het witte bord. Deze spulletjes worden verkocht: Permanent: Bio-hoevewinkel De gastvrije aarde te Sint Kornelis Horebeke Occasioneel: Kerstmarkt te Tollembeek op zaterdag 12 december 2009 Klaproos café op vrijdag 18 december 2009 Wij maken T-shirt applicaties voor 5 : Je kan een T-shirt afgeven aan Els (Luka & Milan) of Marjan (Teun & Itza) of ze deponeren in de groene ton van het naaiatelier onder het afdak. Vergeet niet de leeftijd en het geslacht van de bestemmeling te vermelden. Meer info over de verkoop bij Els of Marjan. Suggesties zijn zeker welkom! HERDENKINGSMOMENT LAURA Donderdag 3 december om 9 uur wordt er een herdenkingsmoment gehouden voor Laura Coussens. Iedereen welkom! VRIJE TEKST 3 DE LEEFGROEP DE MENSAAP WOONDE IN EEN HUT ZE VANGEN DIEREN IN EEN PUT ZE ZOEKEN ETEN IN HET BOS ZE VINDEN BESSEN AAN EEN TROS ZE ZETTEN DIE OP HET VUUR EN MAKEN LEKKERE CONFITUUR ZE MAKEN EEN MAMMOETFRIKANDEL EN LOPEN IN HUN VEL. NAAIATELIER 12 DECEMBER Zoals reeds gemeld in een ander artikel staan we op 12 december met ons naaiatelier op de kerstmarkt in Tollembeek. We zoeken nog mensen om hierbij te helpen. Dus: kan je in de namiddag of 's avonds 1 of enkele uurtjes meehelpen, laat dit dan weten aan Els T. (mama Luka en Milan) tel.0479/ We zoeken zowel hulp om het standje op te stellen als om te verkopen. Contact RAAD VAN BESTUUR: Els Thibau 054/ of 0479/ ; COÖRDINATOR: OPVANG: Suzanne of Viviane op REDACTIE DE KLAPPER: getypte tekstjes in het bakje van de coördinator of naar FREINETSCHOOL DE KLAPROOS VZW: Groteweg 240, 9500 Geraardsbergen ; per

2 Vergadering Financiering verbouwing schoolgebouw 20 november 2009 Aanwezig: Els (Milan, Luka), Geert (Juno), Marjan (Itza), Peter (Lenke, Yirle), An (Annabel, Hanne, Senne), Thierry (Enya, Laetitia), Koen (Arthur, Tristan), Tom (Pelle, Liese), Stefan (Jan), Nicole, Nathalie (Kobe, Amber), Peter (Joya, Fenne), Eva (Wout, Marie) Annick (Britt, Tess), Gregorie (Horatio), Kris (Andreas), Lieve (Tijn), Wendy (Ine, Tom) Mieke, Jo, Els (Lennert), Myriam (Robin, Josim, Sibel, Laura), Isabelle (Emma, Elise) Ann (Judith, Clara). De bedoeling van deze vergadering is om te bespreken hoe we geld kunnen inzamelen voor de verbouwing. Het is niet de bedoeling dat we enkel aan ouders geld vragen, wel dat we genoeg mankracht hebben om geld in te zamelen. UITLEG OVER DE SCHOOL EN DE TWEE VZW S: DOOR ELS Er zijn twee vzw s: De Klaproos vzw en Vrienden van Freinet vzw. Vrienden van Freinet vzw staat in voor de financiële ondersteuning van De Klaproos vzw, dit gebeurt d.m.v. de vrijwillige bijdrage die ouders betalen aan Vrienden van Freinet vzw. De school ontvangt subsidies van het ministerie van onderwijs, maar deze zijn te weinig om de basiswerking van de school te bekostigen. Daarom zijn er extra middelen nodig, vooral voor het onderhoud van het gebouw, de afbetaling van de lening voor de aankoop van het gebouw, het vervoer naar en de inkom van het zwembad, De verbouwing van ons schoolgebouw wordt voor 70% bekostigd door Agion 1, 30% moeten we betalen met eigen middelen. Dit is zo voor alle erkende scholen, maar sommigen krijgen ondersteuning van de gemeente, het klooster ed. Hoe kunnen wij die 30 % bekostigen: 1. door giften; 2. door besparingen: bijv. door extra zorg te dragen voor materialen, geen onnodige uitgaven te doen : het vervoer van en naar de sportzaal, het zwembad kan in geval van nood beperkt worden; 3. door sponsering: dit mag wettelijk gezien niet voor de school, maar wel voor Vrienden van Freinet, desondanks moet het ethische standpunt bewaakt worden; 4. door de werkgroepen te versterken en financiële acties te doen. Dit willen we vanavond concreter maken. We willen samen school maken: de school is opgericht door ouders en wordt gedragen door ouders. UITLEG OVER DE VERBOUWING: DOOR GEERT Toelichting bij de plannen: 1. Hoofdgebouw: Het secretariaat en de leraarskamer wordt bibliotheek. De keuken blijft, de klassen van de 4 de en de 5 de leefgroep worden samen een grote polyvalente ruimte. De huidige zolderruimte daarboven wordt opgetrokken tot een volwaardig verdiep met twee klaslokalen. Voor de veiligheid komt er een buitentrap, de twee bestaande trappen voldoen immers niet. 2. Gebouw van de 3 de leefgroep: Daar komt op het gelijkvloers het secretariaat, op de verdieping de leraarskamer. 3. Kleuterblok: Op het gelijkvloers blijven twee kleuterklassen. De huidige zolderruimte daarboven wordt opgetrokken tot een volwaardig verdiep met twee klaslokalen. 4. Sanitair: Dit wordt heringericht en opgefrist. 5. Speelplaats: Deze wordt heraangelegd. De kostprijs bedraagt , 30% daarvan is Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs subsidieert en financiert de aankoop, de bouw en de verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs en de hogescholen.

3 UITLEG OVER DE FINANCIËN: DOOR ISABELLE We moeten bekostigen, er zijn verschillende manieren waarop we dat kunnen doen: Door een lening bij de bank die op 25 jaar terug betaald wordt en waarbij rente betaald wordt. Of door een renteloze lening bij ouders en kennissen. Maar dit laatste is goed voor leningen op korte termijn, bijv. 5 jaar, maar niet voor langere termijnen. Er zijn een aantal kosten die wegvallen of verminderen na de verbouwingen, bijvoorbeeld: Het vervoer, de inkom van het zwembad en de huur van de sportzaal kosten jaarlijks 7000, daarvan valt de helft weg als we een polyvalente zaal hebben. De elektriciteit- en gasrekeningen verminderen door een betere beglazing en isolatie. Ouders betalen bijdragen naar eigen vermogen. Voor het schooljaar zouden de ontvangsten zijn indien alle ouders het richtbedrag zouden betalen. Er is dat schooljaar effectief betaald door ouders. We moeten 8 à per schooljaar extra vinden om de kosten, zeker de eerste jaren, te kunnen dekken. Want de eerste jaren moeten we wel al betalen maar worden onze kosten niet minder (sportzaal, gasrekening). 8 à per schooljaar dat is 165 /jaar per gezin, 50cent per dag. Dit moet kunnen door het verder uitbouwen van de acties van het feestvarken naar meer bekendheid (cf. sprookjesbos) en daarnaast een aantal kleinere acties. Boekhoudkundig is het afbetalen van een lening van haalbaar indien we 8 à per schooljaar extra vinden. Minder grondig verbouwen is niet haalbaar door de structuur en de staat van het gebouw. De verbouwing is goedgekeurd, nu moet er een openbare aanbesteding uitgeschreven worden. We zouden na het bouwverlof kunnen beginnen. VRAGEN: 1. Over welke soort lening gaat het? een investeringskrediet met speciale voorwaarden voor scholen. De details van de lening (vaste of variabele rentevoet enz.) worden bekeken op het moment van het afsluiten van de lening. We hebben een ruime marge genomen in de berekening van de kostprijs. 2. De ouderbijdragen worden in de toekomst gebruikt om de lening af te betalen, wat gebeurde er dan vroeger met dat geld? Vroeger waren de subsidies die we kregen lager, daarnaast werd er geïnvesteerd in de aankoop van tafels, stoelen, kasten ed. In de loop der jaren hebben we ook een spaarpotje kunnen aanleggen dat we nu gebruikt hebben om de twee blokhutten aan te kopen en de kosten van de erelonen van architect en ingenieurs te betalen. De erelonen die betaald werden kunnen in de toekomst wel gerecupereerd worden omdat ze ook gesubsidieerd worden. Na de verbouwing zal de energiekost door drie gedeeld kunnen worden vergeleken met de huidige kost, door ventilatie en isolatie. De waterfactuur zal verminderen door de installatie van een regenwaterput om de toiletten te spoelen. Er werd een ruime marge genomen bij de berekening van de kosten van de verbouwing, om onvoorziene kosten te beperken. Er werd bijvoorbeeld, wanneer er sprake is van het herstel van het pleisterwerk, een kostprijs berekend voor volledige vernieuwing van het pleisterwerk. De afbetaling van de lening voor de aankoop van het gebouw is de helft van de huur die we betaalden voor het oude schoolgebouw in de Gaverstraat. Toen waren de subsidies lager en moesten er meer financiële acties zijn. Dat zal nu ook moeten gebeuren. 3. Hoe lang gaan de verbouwingen duren? Fase 1. Gebouw van de 3 de leefgroep 6 maanden Fase 2. Kleuterblok 8 maanden Fase 3. Hoofdgebouw 12 maanden Het sanitair zal tussendoor tijdens een schoolvakantie gebeuren, dit moet afgesproken worden met de aannemer. De totale duur van de verbouwingen zal dus ongeveer 2 jaar bedragen.

4 4. Is de subsidiëring al goedgekeurd? Ja, De bouwvergunning is verstreken, momenteel wachten we op een verlenging vooraleer de aanbesteding uitgeschreven kan worden. 5. Wat is er voorzien van isolatie? 18cm rotswol in het dak. Is de warmte in de klaslokalen onder het dak dan geen probleem? Tijdens de warmste maanden, juli en augustus, is het schoolvakantie. Voor het kleuterblok werd er wel zonnewering voorzien aan de grote ramen die zuidelijk georiënteerd zijn. 6. Is er sponsering in i natura mogelijk door ondernemingen met ecologische bouwmaterialen? Wij zijn als school verplicht om een openbare aanbesteding uit te schrijven en moeten de goedkoopste kandidaat aanvaarden. Tenzij we kunnen aantonen dat hij zijn sociale lasten niet betaald heeft. 7. Het is niet de bedoeling dat ouders meehelpen aan de verbouwing? Nee, het zal wel nodig zijn dat ouders telkens meehelpen met de verhuis. 8. Nemen we geen groot risico? Agion staat borg voor de lening. Als er niet betaald wordt zal het gebouw door de overheid overgenomen worden. 9. Kunnen we rekenen op het gemeentebestuur? Stad Geraardsbergen heeft enkel een muziekacademie, er is geen gemeenteschool. We kunnen hun vragen of zij tussenkomen in het busvervoer of het kuisen. Ze mogen dat aanbieden maar dan moeten ze dat wel doen voor alle scholen op hun grondgebied. Als we een actie in de aard van het sprookjesbos doen kunnen we vragen aan het stad of zij willen samenwerken, bijv. materialen leveren ed. De stad heeft immers een meerwaarde doordat zij een Freinetschool op zijn grondgebied heeft. Bij andere Freinetscholen gebeurt dat ook. Maar de stad heeft geen geld meer. 10. Besparingen? Als de verwarming ergens nog aan staat tijdens het weekend, mag je ze gerust op waakvlam zetten. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Als je zulke dingen vaststelt mag dat ook gezegd worden. Besparingen mogen echter niet ten koste gaan van ons pedagogisch project. We kunnen bijv. zuinig zijn met materiaal, kinderen aanleren dat als ze een cirkel uit een blad gekleurd papier knippen, ze de rest niet automatisch bij het oud papier moeten gooien. 11. Is er voldoende geld om de leerkrachten te betalen? Leerkrachten worden door het ministerie van onderwijs betaald. De loonlast van de school bestaat uit PWA toezicht, klusjes en poetsen. De opvang is zelfbedruipend. UITLEG OVER DE ACTIES VAN HET FEESTVARKEN: DOOR TOM Het feestvarken doet twee financiële acties: 1. De wijnverkoop: Vorig schooljaar was er ongeveer 475 winst, dit schooljaar zal dat ongeveer 800 à 1000 zijn. Er is een groei mogelijk. Het adressenbestand moet verder uitgewerkt worden, ook naar ondernemingen toe want zij kunnen de wijn inbrengen in hun kosten. 2. Fuif 24 april 2010 in Idegem: Dit schooljaar is er namiddag van 14 tot 17 uur een kinderfuif, s avonds een fuif voor volwassenen. Volgend schooljaar in 2011 hebben we jeugdcentrum De Spiraal vastgelegd. We hebben het idee om meer dan een fuif te doen naar het voorbeeld van de Steinerschool in Gent. Zij hebben een bazaar, opendeurdag, eten, kinderanimatie, tweedehands kleding verkoop. We zouden een weekend kunnen organiseren en mensen lokken naar iets leuk, maar het moet gedragen worden door de school. 3. Boerenleute 26 juni 2010 Maar dat is geen financiële actie. Het is de bedoeling een schoolfeest in gezelligheid te hebben. Uiteraard is een extra winst nu wel goed meegenomen.

5 VOORSTELLEN VOOR TIJDELIJKE ACTIES: 1. Koekenverkoop: Bestelbriefje meegeven aan de kinderen. Iedereen beslist zelf of men alleen voor het gezin bestelt of in de straat rondgaat om bestellingen op te nemen. 2. Bloemenverkoop: In mei met moederdag. We zouden met groepjes kinderen van deur tot deur gaan. 3. Spaghettiavond: In september 2010 in het parochiehuis Overboelare. - Waarom wordt er geen eetfestijn meer gedaan, een kaasavond? Kaas is te duur, de winstmarge is laag en het is veel werk. Pasta is goedkoper. - Waarom uitstellen tot volgend schooljaar? Omdat er geen zaal beschikbaar was. - Waarom wordt het niet op school georganiseerd, je kan koken in tenten? 4. Koetjekak: Heeft vroeger 3000 opgebracht. Een voetbalterrein wordt in vakjes ingedeeld. Per vakje verkoop je een kaart. Het vakje waar de koe kakt heeft gewonnen. De hoofdprijs was 500 de aanpalende vakken kregen elk 100. Waarom doen we dat niet op de markt ofzo, waar veel volk is? 5. Giften inzamelen: Wij kunnen als school geen bewijs van fiscale aftrekbaarheid afleveren omdat wij niet aan de voorwaarden voldoen. Maar naar bedrijven toe kunnen we wel een attest uitschrijven van sponsoring. 6. Biopakket verkopen. 7. Rommelmarkt arkt: Bij een bestaand initiatief aansluiten. Kwalitatief materiaal verzamelen en een beurtrol organiseren onder ouders wie wanneer gaat verkopen. 8. Druppelkot tijdens de eerste toog. 9. Stand op de Kerstmarkt: In Tollembeek. Materiaal van het naaiatelier wordt verkocht, promo, drankje verkopen. 10. verhuur gebouw: Na de verbouwing kan de polyalente zaal verhuurd worden voor feestjes, er is een keuken, kinderen kunnen spelen op de speeltuin. Of verhuren voor vormingsactiviteiten. Er moet wel een conciërge zijn die controleert of alles nadien nog in orde is. RESULTAAT BRAINSTORM IN KLEINE GROEPJES: Groep 1: Sponsorloop / sportparcour: Kinderen lopen en worden gesponsord per ronde dat ze lopen. Eventueel combineren met andere activiteit. Steunkaarten: Stoepdallen van de speelplaats verkopen (symbolisch) cf. heraanleg van de speelplaats in het vorige schoolgebouw in de Gaverstraat, ouders sponsorden per m² klinkers. Eventueel naam op de stenen schrijven. Lichtjestocht avondwandeling: Kinderen knutselen lichtjes die verkocht worden. Een drietal wandelingen worden uitgestippeld en onderweg kunnen hapjes en drankjes gekocht worden. Eventueel in combinatie met een cultuurwandeling in Geraardsbergen (tijdens de tweedaagse in de Spiraal zie acties feestvarken), waarbij een gids uitleg geeft over gebouwen en steegjes in de stad. Misschien tijdens de nacht van de duisternis rondes voor kinderen organiseren, als alternatief voor de rondes met volwassenen. Maar de nacht van de duisternis is gratis, mag je dan wel geld vragen? Een optreden organiseren. Via de website en de pers de verbouwingen aankondigen en alle acties daar rond. Groep 2: Appels of peren verkopen van deur tot deur: Dit is gezonder dan koekjes. De verkoop kan in stoet gebeuren met een kraam en muziek (gewoon van deur tot deur gaan zag deze groep niet zitten). Verkoopstand: Bij een bestaand initiatief, bijv. kerstmarkt waar promo gedaan wordt, verkoop van naaiatelier en karikatuurtekenen. Bakstenen verkopen. Sponsorloop. Koetjekak op de grote markt.

6 Groep 3: Tappen op een festival: Voor feest in het park in Oudenaarde werd aan de Freinetschool in Oudenaarde gevraagd of zij tijdens het festival wilden tappen. De Freinetschool in Oudenaarde zag dat echter niet zitten en speelde de vraag door naar onze school. Blijkbaar gebeurd het ook op andere festivals dat drankkraampjes uitgebaat worden door vzw s, dit zou veel geld opbrengen. Ook tijdens de openlucht cinema, deze zomer in Geraadsbergen, werd er een oproep gedaan naar vzw s maar je moest er heel snel bij zijn. Daarom zou het goed zijn als er iemand van Vrienden van Freinet in de cultuurraad van Geraardsbergen zou zitten, op die manier zijn we onmiddellijk op de hoogte van zulke vragen. Tijdens de tweedaagse in de Spiraal (zie acties feestvarken): Els (Lennert) wilt een massageruimte inrichten en massages geven. Er kan een kunstwerk geveild worden. Er kan samengewerkt worden met de kunstacademie zodat op zondagochtend een aperitiefconcert georganiseerd kan worden. Bedrijvencheques: Bedrijven zouden cheques hebben die ze kunnen geven aan goede doelen. Hoe het juist in mekaar zit is niet duidelijk, Els (Milan, Luka) zoekt dit uit. Besluit: Feest in het park Oudenaarde: Er moet meer informatie gevraagd worden over het tappen op feest in het park in Oudenaarde. Mieke en Wendy volgen dit verder op. Lichtjestocht avondwandeling: wordt uitgesteld naar volgend schooljaar. Bloemenverkoop: Ilse (Ayko) wilt dit organiseren (Ze doet dat ook al voor de scouts in Brakel en zou dat gelijktijdig doen). Spaghettiavond 25 september 2010: Wordt geschrapt. Kan weer op agenda komen als we geen festival vinden waar we kunnen helpen. OPROEP: Wie heeft ervaring met sponsoring zoeken in grote bedrijven? Wie wilt het adressenbestand van de school op punt zetten? Wie wilt materiaalbeheerder worden op school? Wie wilt de bloemenverkoop (8 mei 2010) organiseren met Ilse? Wie wilt tijdens de fuif helpen? Peter (Joya, Fenne) Ann (Judith, Clara) Els (Lennert) Eva (Wout, Marie)

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken.

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Ideeën deeënbundel om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school en de ideeënbundel zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. AFSPRAKEN TUSSEN KASSIER EN BESTUUR... 4 2.1. ELKE MAAND EEN KASVERSLAG OP DE BESTUURSVERGADERING... 4 2.2. DUIDELIJKE

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Centen... DUBBELPUNT. ZET JE RAKWI S OP DE COVER... van het Ventieltje! (zie p.19) Palaveren op p.24

Centen... DUBBELPUNT. ZET JE RAKWI S OP DE COVER... van het Ventieltje! (zie p.19) Palaveren op p.24 DUBBELPUNT België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift van en voor Chiroleiding verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus nr. 3 november 2004 Chirojeugd Vlaanderen vzw v.u. &

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

Een oud dialect woord voor hobbelpaard, een modern en kleinschalig kinderdagverblijf.

Een oud dialect woord voor hobbelpaard, een modern en kleinschalig kinderdagverblijf. VZW 't SJOKKEPOEIKE. Een oud dialect woord voor hobbelpaard, een modern en kleinschalig kinderdagverblijf. Al ettelijke jaren neemt vzw 't Sjokkepoeike als kinderdagverblijf een bijzondere plaats in. 't

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt

WAAROM SAM? DAAROM SAM VOORDEEL VOOR ALLE BEWONERS. IEDEREEN KOMT ER Een mooie woning in een prettige buurt Eerste jaargang april 2013 nummer 1 www.wijkbedrijfbilgaard.nl MAGAZINE OVER SAMEN BOUWEN AAN EEN DUURZAME WIJK WAAROM SAM? DAAROM SAM We brengen u graag op de hoogte van alle veranderingen VOORDEEL VOOR

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

Kadodder Flash. VZW DIENST VROEG- EN THUISBEGELEIDING PROV. ANTWERPEN Jaargang 12, Oktober 2014

Kadodder Flash. VZW DIENST VROEG- EN THUISBEGELEIDING PROV. ANTWERPEN Jaargang 12, Oktober 2014 Kadodder Flash VZW DIENST VROEG- EN THUISBEGELEIDING PROV. ANTWERPEN Jaargang 12, Oktober 2014 V.U. Bart Vanvaerenbergh, Oostmallebaan 50, 2980 Zoersel Tel. 03/312.45.41 Thuisbegeleiding@kadodder.be Inhoudstafel

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Tips voor openluchtevenementen: De milieubeweging viert feest!

Tips voor openluchtevenementen: De milieubeweging viert feest! Tips voor openluchtevenementen: De milieubeweging viert feest! Publieksevenmenten zijn een booming-business geworden. Mensen, jong en oud, willen zich in het weekend en vakantie vermaken. Televisieprogramma

Nadere informatie

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek

Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Aanwezig: Gilberte Muls (Schepen van onderwijs) Marijke Sué (gecoöpteerd lid) Karin Bunckens (directie Linden-Binkom) Marina Tuyls (leerkracht Binkom) Els Pauwels (leerkracht

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

Ik wil een kapsalon!

Ik wil een kapsalon! Ik wil een kapsalon! Da Vinci International Ik wil een kapsalon! Praktisch verhaal voor het opzetten van een eigen kapsalon Uitgeverij Walburg, Zutphen 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Een gewone werkdag..

Nadere informatie

cohousing Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming andere manieren van wonen maatschappelijke trend Alles wat je moet weten over

cohousing Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming andere manieren van wonen maatschappelijke trend Alles wat je moet weten over november 2012-3,50 De nummer 1 in België - 31ste jaargang - nr. 284 Alles wat je moet weten over Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming Hout & Habitat Gratis kaart voor twee personen waarde 14

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie